Muchacha italiana viene a casarse tartalma

MUCHACHA ITALIANA VIENE A CASARSE – Fiorella tartalma:

1-2.
Fiorella Bianchi az olaszországi Marateában él beteg édesapjával, valamint kishúgával. Az apjuk a halálos ágyán levelet ír régi barátjának, Vittorio Dragonénak és megkéri, hogy viselje gondját a lányainak. A szintén olasz származású férfi mostanra jól menõ étteremtulajdonos Mexikóban. Vittoriót megbabonázza Fiorella szépsége, és válaszában feleségül kéri a lányt, így Fiorella és a húga, Gianna Mexikóba utaznak. Ám megérkezvén eltévednek és a bonyodalmak ekkor kezdetüket veszik…

3.
Gianna nem akarja elfogadni, hogy Fiorella feláldozza magát érte, de aztán mégis felülnek a repülõgépre. A mexikóvárosi reptéren Fiorella és Pedro újra összefutnak. Tania közben nagyon nehezen viseli, hogy Pedro nem vállalja fel a kapcsolatukat. A lányok nem találkoznak Vittorióval, mert a férfi rossz terminálon várakozik. Mivel Gianna hirtelen rosszul lesz, beülnek egy taxiba, hogy kórházba menjenek, de a taxis kirabolja õket…

4.
Benito szülei, Reynaldo és Adela befogadják a lányokat, sõt Fiorellát azonnal felveszi Tania takarítónõnek. A lány megdöbben, amikor Gianna bevallja neki, hogy törölte a postafiókját, és e-mailben sem tudja felvenni a kapcsolatot Vittorióval, aki viszont felbérel egy magánnyomozót, hogy megtalálja õt. Amikor aztán Pedro Taniához megy, beragadnak a liftbe Fiorellával…

5.
Fiorella kihallgatja Pedro és Tania veszekedését, és nagyon gonosznak tartja a férfit. Pedro Fidelnek bevallja, hogy nem szereti a nõt, és teljesen összezavarodott a hírtõl, hogy gyermekük lesz. Eloisa asszonynak komoly vitája van Dantéval, amibõl kiderül, hogy súlyos titkok lappanganak az Ángelesek körül. Gianna azt tanácsolja Fiorellának, hogy ne avatkozzon bele Tania és Pedro kapcsolatába. Benito nagyon ideges lesz, amikor megtudja, hogy a Vittorio által felbérelt magándetektívvel együtt kell nyomoznia a lányok után…

6.
Fiorella magához veszi Tania naplóját, hogy megmentse a nõ méltóságát, és közben nem bírja megemészteni Pedro lelketlen viselkedését. Fidel megpróbál mindent megtudni Tania halálának körülményeirõl, míg Pedro Vittorio vendéglõjében vár rá. Amikor Sergio, Pedro apja meglátja Fidelt a tévében, rögtön rájön, hogy a fiának köze volt a színésznõhöz. Eloisa közben nagyon mérges, hogy Pedro nem jelent meg a birtokon, és elküldi Dantét az unokájáért…

7.
Gianna állapotának romlása miatt az orvos azt javasolja, hogy költözzenek vidékre Mexikóvárosból. A magándetektív kideríti, hogy hova vitte a taxis a reptérrõl a lányokat, és Benito ellenkezése ellenére, Vittorióval elmennek az általa megadott címre. Sergio próbálja rávenni Julietát, hogy fogadja el a vacsorameghívását. Pedro pedig zsarolóként kezeli Fiorellát a kérése miatt…

8.
Amikor kiderül, hogy a lányok egy Adele nevû nõvel hagyták el a kórházat, Vittoriónak eszébe jut, hogy Benito anyjának is ez a neve. Felolvassák Maximo végrendeletét, de senki nem örül az utolsó kívánságának. Pedro elküldi Fidelt Fiorellához, hogy beszéljen vele a nevében, és a férfi tanúja lesz annak, hogy Gianna milyen beteg. Eloisa megbízásából eközben Julieta csodálatos születésnapi partit rendez Pedrónak…

9.
Pedro születésnapján Fiorella szeleburdiságával majdnem meghiúsítja az olasz üzletet, de sikerül helyrehoznia a hibát. Federica a partin sem hazudtolja meg önmagát, de a többiek sem maradnak adósai. Pedrónak sikerül meggyõznie Eloisát, hogy alkalmazza Fiorellát a birtokon. Roxana megsérti Eloisát, aki elzavarja a háztól a lányt. Benito bevallja a szüleinek, hogy szerelmes Fiorellába…

10.
Sergio és Gael megpróbálják rávenni Eloisát, hogy ne dobja ki Roxanát a házból. Pedro is gyõzködi, hogy bocsásson meg a lánynak. Mivel Fiorelláék elkésnek a találkozóról, Pedro azt hiszi, õk szevedtek autóbalesetet. Fiorella és Gianna elmennek az Ángeles-birtokra megkeresni a férfit, de Dante tolvajoknak nézi õket…

11.
Sonia szemrehányást tesz Osvaldónak, amiért nem védi meg a családjától. Eloisa feláll a közös ebédtõl, mert nem bírja elviselni a családtagok megnyilvánulásait. Dante beárulja asszonyának a két lánnyal kapcsolatos történteket. Julieta meglátja, amikor Pedro megbeszéli Fiorellával az alkalmazásának feltételeit…

12.
Pedro megdöbben, amikor megtudja, hogy a rendõrségi vizsgálat szerint Tania halála nem öngyilkosság volt, hanem baleset, a boncoláskor pedig az is kiderült, hogy nem volt állapotos. Amikor Vittoriónak a fülébe jut a külföldi lányok balesete, azonnal Dos Riosba megy a magánnyomozóval, hogy kiderítse, mi történt. Eloisa eldönti, hogy léhûtõ családtagjainak dolgozniuk kell. Fiorella hiába magyarázza Giannának, hogy vigyázzon a szájára, a kislány többször elszólja magát, és Roxanával is összeakaszkodik…

13.
Fiorella nem ismeri meg Eloisát, amikor az bemegy a konyhába, és sikerül belopnia magát az idõs asszony szívébe. Osvaldo tovább szaglászik Pedro után, de Adelának sikerül ismét elküldenie. Az asszony azt is megtudja, hogy Fiorella és Gianna az Ángeles-birtokon vannak, de Reynaldóval megegyeznek, hogy nem árulják el sem Vittoriónak, sem Benitónak…

14.
A családnak nagyon nem tetszik, hogy Fiorella esetleg Eloisa bizalmasa lesz, ezért elhatározzák, hogy elüldözik a birtokról. Osvaldo éjszaka be is lopózik a szobájába és megfenyegeti. Dante sem tartja viccesnek, hogy a lánynak sikerült megnevettetnie a nagymamát. Benito azt javasolja Vittorio úrnak, hogy menjen el pár napra pihenni a tengerpartra, õ maga pedig elindul Dos Riosba megkeresni Fiorellát…

15.
Pedro kinevezi a családtagok fõnökének Osvaldót. A maga részérõl Federica is hozzájárul ahhoz, hogy megkeserítse a lányok életét, ugyanis ellopja Gianna gyógyszerét, és festékkel leönti a Fiorella által gyönyörûen kitakarított mosókonyhát. Reynaldo tanácsára Adela asszony elmondja Vittorio úrnak, hogy a lányok Dos Riosban vannak. Eloisa pedig nagyon boldog, hogy végre megszabadult a családtagjaitól, legalább arra az idõre, amíg dolgoznak…

16.
Fiorella nagyon fél, hogy Gianna meghal, mert a kislány nehezen tér magához és a gyógyszerét sem találja. Eloisa is aggódik Giannáért, ezért kikéri az orvos véleményét. Pedro képtelen beszélni az apjával, de Fidelnek õszintén bevallja, hogy szerelmes Fiorellába, csak nem tud szabadulni Tania emlékétõl. Federica közben úgy intézi, hogy Gael és Roxana keveredjenek gyanúba…

17.
Pedro megfenyegeti Benitót, hogyha egyetlen szót szól Taniáról, kirúgatja az állásából, Fiorella pedig megmondja neki, hogy tartsa távol magát tõle. Balesete miatt Vittorio úr elhatározza, hogy nem keresi tovább Fiorellát, és Benito helyére új embert akar felvenni. Aníbal és Julieta kibékülnek, de amikor Sergio megpróbálja megértetni a nõvel, hogy a férjénél jobbat érdemel, elzavarja õt. Federica és Dante kénytelenek továbbra is készenlétben állni…

18.
Eloisa felajánlja Julietának, hogy menjenek együtt lelkigyakorlatra. Gael bemegy Gianna szobájába, hogy számonkérje, de a lány hálája megváltoztatja az érzéseit, és felajánlja a segítségét. Osvaldo haragjában behúz egyet Pedrónak, aki elmondja neki, hogy Sonia volt a kezdeményezõ. A nõ részegen éjjel még Pedro szobájába is bemegy, de hiába. Vittorio úr új munkatársa nem más, mint Tania volt barátnõje, Diana, aki letagadja, hogy gyermeke van, azért, hogy megkapja az állást…

19.
Osvaldo figyelmetlensége miatt a konkurencia tudomást szerez az Ángeles-cég utolsó hónapjainak pénzmozgásairól. Roxana és Benito a rendõrségen kötnek ki az átmulatott éjszaka után. Fiorella elviszi Giannát az orvoshoz, aki elmondja neki, hogyha az elõírt új gyógyszeres kezelés nem használ, a szívmûtét elkerülhetetlen. A kislány megpróbálja eltitkolni a helyzet komolyságát a nõvére elõl, de Pedro meggyõzi, hogy küzdjön az egészségéért. Fiorella ráveszi Pedrót, hogy szórakozzanak együtt a búcsúban…

20.
Sonia és Osvaldo le akarják buktatni Pedrót Fiorellával, de tervük nem sikerül, mert Fidel közbelép. Roxana megvédi Benitót, de kiállhatatlanul viselkedik Joaquinával és Gaellel is. Eloisa megrendülten készül a megemlékezésre Maximo születésnapján, viszont Federica nem tudja megállni szó nélkül, hogy az õ apjáról soha nem emlékeznek meg. Benito vallomásától, hogy szerelmes Fiorellába, Gianna nagyon elszomorodik, de Gaelnek sikerül õt megvigaszalnia…

21.
Sonia nem tud ellenállni Fabiónak, és közben elfeledkezik a misérõl. Rablók törnek rá Vittorióra és Dianára, de elég könnyen megússzák a dolgot. Maximo megemlékezésén a részeg Federica nem tud uralkodni magán, és Danténak kell a szobájába vinni õt. Eloisa elküldi a papot, és lemondja a vacsorát. Sergio partiján közben Roxana és Gianna összevesznek azon, hogy melyikük táncoljon Benitóval…

22.
A lelkigyakorlatos házban Eloisa és Julieta találkoznak Pedro volt barátnõjével, Aitanával, aki visszatért az európai tanulmányútjáról. A Maximo emlékére rendezett vadászaton Pedro súlyosan megsérül, de a többiek nem biztosak benne, hogy baleset történt. Gianna másnaposan azzal vádolja meg Fiorellát, hogy tetszik neki Benito, mire a nõvére elárulja neki szíve féltve õrzött titkát…

23.
Sergio elõveszi Federicát, amiért az elõzõ este anyja szobájában találta, Roxana pedig megfenyegeti Benitót. Eloisa közben úgy gondolja, hogy Aitana megfelelõ feleség lett volna Pedro számára. Fiorella a kórházban teljesen magán kívül lesz a gondolattól, hogy szerelme esetleg belehal sérülésébe, és minden áron be akar jutni hozzá. Osvaldónak azzal kell szembesülnie, hogy mind Sonia, mind Dante és Gael úgy gondolják, nem baleset történt. Reynaldo meglátogatja Vittorio urat, és elárulja Diana titkát, aki emiatt újabb hazugságba keveredik…

24.
Sergio tovább faggatja Federicát, hogy milyen papírok voltak a kezében. Az amúgy is dühös nõt pedig még jobban felzaklatja a hír, amit Dantétól hall. A rendõrfelügyelõ faggatózására Gael kijelenti, hogy látta, baleset történt a vadászaton, de azt kéri a testvérétõl, hogy Pedrónak mondja meg az igazat. Aitana bevallja Eloisának, hogy szeretné visszakapni volt võlegényét. Benito késõbb újra szerelmet vall Fiorellának…

25.
Osvaldo figyelteti Soniát, és amikor megtudja, hogy a felesége megcsalja Fabióval, megfenyegeti a férfit. Adela ráveszi Reynaldót, hogy menjenek el Vittorio éttermébe, mert biztos benne, hogy Diana hazudik. Anibal megkörnyékezi Fiorellát, de a lány elutasítja, azonban Federica nem hagyja annyiban a dolgot. Pedro hazatér a kórházból, és azt kéri a család tagjaitól, hogy titkolják el Eloisa elõtt a balesetet…

26.
Julieta eltûnt gyûrûje Fiorella fiókjából kerül elõ, és amikor számonkérik, elmondja, hogy Anibal ajánlotta fel neki. Mivel Pedro sem akar hinni neki, Fiorella felajánlja, hogy elmegy a háztól. Elõször Eloisa is úgy dönt, hogy a lánynak mennie kell, de azután a dolgok furcsa fordulatot vesznek. Diana megtalálja Vittorio számítógépén a Fiorellához kapcsolódó levelezést…

27.
Pedro utasítja Dantét, hogy nyomozza ki, melyik családtag akarta besározni Fiorellát. Eloisa elsõ teendõje, hogy új személyi titkárnõjének csinos ruhákat rendeljen. Gianna és Gael egyre jobban megértik egymást, amitõl Benito ideges lesz. Vittorio nem tudja elfelejteni Fiorellát, ezért elhívja egy kis beszélgetésre Reynaldót. Osvaldo nem tud megbocsátani Soniának, amiért az megcsalta. Federica pedig újabb tervet eszel ki Fiorella ellen…

28.
Adela elmondja a Dianával kapcsolatos aggályait Vittorio úrnak, aki a végére akar járni a dolognak. Roxana kihallgatja, amikor Gael randizni hívja Giannát, és ettõl nagyon dühös lesz. Dante titokban felveszi, amiket mond, és felhasználja ellene. Fidel javaslatára késõbb Pablo vacsorázni hívja Fiorellát a Dolce Vitába…

29.
Eloisa nagyon dühös Roxanára, aki igazságtalannak tartja a vádakat. Bánatában nem veszi észre, hogy Joaquina az egyetlen, akit érdekel a sorsa. Gael még Giannának sem mondja el, miért kellett otthagynia az orvosi egyetemet. Fiorella hiába próbálja tisztázni, hogyan történt az eljegyzése Vittorio úrral, Pedro nem tudja neki megbocsátani, hogy nem volt õszinte. A lány ezért úgy érzi, mindennek vége…

30.
Benito kitalálja, hogyan távolíthatná el Vittoriót, és Gianna támogatja az ötletét. Aitana megjelenése felkavarja Fiorellát, fõleg, hogy Eloisa egyfolytában a volt jegyesek egymásra találásáról beszél. Pedro közben elmondja Fidelnek, hogy a csalódás nagy fájdalmat okozott neki, és õrült nagy szerelme gyûlöletté vált…

31.
Mielõtt elutazik Monterrey-be, Osvaldo nagyon megbántja a feleségét, és meg is fenyegeti. Anibal megkéri Julietát, hogy adjon neki még egy esélyt, de közben megint egy másik nõvel kezd flörtölni, Sergio viszont ezt már nem tûri tovább. Fiorella megmondja Pedrónak, hogy ígéretét nem szegheti meg, és elmegy Vittorióhoz, aki szeretné minél hamarabb megtartani az esküvõt. Diana eközben támadásba lendül, mert nem akarja elveszíteni Vittoriót…

32.
Federica titokzatoskodása feldúlja Eloisát, így faggatni kezdi Pedrót és elhatározza, hogy minél hamarabb összehozza az unokáját Aitanával, hogy a két család vagyona is egyesüljön. Vittorio úr Reynaldótól kér tanácsot, mert nem tudja, kit válasszon: Dianát vagy Fiorellát. Majd telefonál Eloisának is, aki meghívja egy kávéra az Ángeles-házba. Gael közben szemrehányást tesz Soniának, és Fabiót is kérdõre vonja…

33.
Roxana felújítja a régi barátságát Aitanával, aki megkéri, hogy vigye be a vállalathoz. Eloisa megpróbálja meggyõzni Fiorellát, hogy örüljön annak, hogy férjhez megy, és fõleg annak is, hogy Vittorio olyan figyelmes és nagyvonalú, de a lány bevallja, hogy nem akar hozzámenni, mert túl öreg. Gael segít Giannának elintézni, hogy folytathassa a tanulmányait. Pedro elutasítása miatt Sonia újra Fabio ágyában köt ki, és együtt forralnak bosszút…

34.
Eloisa meghallgatja Osvaldo és Pedro verzióját a balesetrõl, de aztán megkérdezi Gaelt is, ami tragédiához vezet. Sergio segít Julietának új lakást keresni és felajánlja a szerelmét, de a nõ újra elutasítja. Diana megpróbál szövetkezni Benitóval, hogy megakadályozzák Vittorio házasságát Fiorellával, de a fiú elutasítja. Eloisa a régi papírjait rendezgeti, amikor a részeg Federica számon kéri rajta az apja halálát…

35.
Fernanda részegen azzal vádolja Eloisát, hogy õ és Maximo a hibás apja elszegényedéséért és haláláért. Dante megpróbálja jobb belátásra bírni, de nem sok sikerrel. Fiorella próbál beszélni Julietával, de a nõ vagyonvadásznak nevezi a lányt. Pedro és Osvaldo felelõsségre vonják Fabiót, aki Ramirót vádolja meg a pletykálkodással, ezért Osvaldo elbocsátja, mire a sofõr megzsarolja õt…

36.
Julieta allergiás rohamát Eloisa saját szemcseppjeivel akarja enyhíteni, de amikor Fiorella elhozza a szobájából és becseppenti Julieta szemébe, a nõnek elviselhetetlen fájdalmat okoz. Sonia nem hagyja békén Pedrót, és zsarolni próbálja. Dante ugyan sajnálja Fiorellát, de nem tud ellenállni Federicának, és vállalja, hogy fedezi. Anyja figyelmeztetése ellenére Diana nem akarja feladni, hogy megszerezze magának Vittoriót, és felajánlja neki, hogy a szeretõje lesz…

37.
Aníbal és Julieta feljelentést tesznek a rendõrségen, mert a nõ meg van gyõzõdve róla, hogy Fiorella meg akarta vakítani. Benito azt javasolja Pedrónak, hogy a szüleinél bújtassák el Fiorellát, amíg kiderül az ártatlansága. Gianna kérésére Gael megpróbálja kideríteni, mi történt valójában, és próbálja vigasztalni a lányt, aki nem érti, hogy hagyhatta õt el a nõvére. Sergio a kórházban marad Julieta mellett, próbálja tartani benne a lelket, és biztosítja a szerelmérõl…

38.
Vittorio a megérzésére hallgatva elmegy Reynaldoékhoz, és nagyon megörül, amikor találkozik Fiorellával. Amikor visszatér a vendéglõbe, Dianának gyanús lesz a jókedve. Ramiro részegen betör a családi vacsorára, és nekitámad Eloisának. Pedro nem hajlandó szóba állni Aitanával, ezért elmegy Roxanával diszkóba. A férfi közben újra megnézi a kamerák felvételeit, és bizonyítékot talál Fiorella ártatlanságára…

39.
A szomorú Giannát kicsit felvidítja a jó hír, hogy felvették az orvosi egyetemre. Pedro ráveszi Julietát, hogy vonja vissza a feljelentést, és az is eszébe jut, hogy talán Eloisának volt szánva a savas szemcsepp. A nagymamának is szöget üt a fejébe, hogy Dante miért nem látta a felvételeken Fiorellát, amikor bement a szobájába. Diana késõbb annyira gonosz megjegyzést tesz Fiorellára, hogy Vittorio megharagszik rá…

40.
Federica és Dante Ramiróra terelik a gyanút, pedig a férfinak nem tetszik, hogy egy ártatlan bûnhõdjön valamiért, amit nem követett el, és attól is fél, hogy kiderül az igazság. Roxana összetépi Gianna egyetemi papírjait, és nagyon megbántja a segítségére sietõ Gaelt is. Sõt, az esti vacsorán mindenki elõtt felhozza a témát, kiborítva a fiút. Majd Aitana Eloisával beszéli meg, hogy mit tegyen azért, hogy közelebb kerülhessen Pedróhoz és a férfi újra megszeresse…

41.
Vittorio új ruhát vesz Fiorellának, olyat, amitõl a lány sokkal idõsebbnek néz ki, és azt is bevallja neki, hogy át akarja formálni, igazi úrinõt akar belõle faragni. Federica találkozik apja régi ügyvédjével, aki elismeri, hogy Gabriel Angeles aláírása a Maximóval kötött szerzõdésen hamis, de azt is elmondja, hogy további bizonyítékok nélkül semmire sem mennek. Amíg Aitana klinikai pszichológus barátnõje megpróbál segíteni Gaelnek leszokni a gyógyszerekrõl, a lány meglepi Pedrót kedvenc sütijével, amit gyerekkorában az édesanyja sütött neki, de a férfi egész másképp reagál, mint várta…

42.
Pedro elmondja a szerelmének, hogy hogyan halt meg az édesanyja. Joachina véletlenül meghallja, amikor Fiorella Giannának mesél a szerelmérõl, és saját rossz tapasztalatát elmondva neki, figyelmezteti, hogy nagyon vigyázzon magára. Dante megpróbálja jobb belátásra bírni Federicát, de a nõ nem hajlandó leállni. Eloisa pedig azt találja ki, hogy Aitana és Pedro együtt fõzzenek Julieta hazatérésének örömére…

43.
Roxana kifigyeli Giannát és Gaelt, és utánuk megy Benitóval, majd maga is beiratkozik az egyetemre. Sonia meglátja Fiorellát csókolózni Pedróval, és amit mond, szétrombolja a lány bizalmát a szerelme iránt. Anibal betör az Ángeles-birtokra, és megfenyegeti Julietát, mire Sergio megígéri, hogy megvédi a nõt…

44.
Vittorio elmondja Reynaldónak a kétségeit Fiorellával és Dianával kapcsolatban, és a barátja azt javasolja neki, hogy addig ne nõsüljön meg, amíg nincs tisztában azzal, melyiküket szereti. Sonia és Osvaldo elmennek vacsorázni, és a nõ reméli, hogy újra tudják építeni a kapcsolatukat…

45.
Vittorio még mindig bizonytalankodik, hogy vajon szabad-e feleségül vennie Fiorellát. Fidel ellenõrzi a biztonsági felvételeket, és megbizonyosodik róla, hogy Sonia bement Pedróhoz és csak másnap reggel jött ki onnan. Amikor Dante felelõsségre vonja, elmondja neki, hogy látott mást is. Fiorella elmegy Vittorióval, hogy felpróbálja a mennyasszonyi ruháját, de közben Pedro megkéri Benitót, hogy hozzon össze egy találkozót közte és Fiorella között…

46.
Roxana meglátja csókolózni Fiorellát és Pedrót, és azonnal elmondja Aitanának, aki elhatározza, hogy harcolni fog. Eloisának a fejében ördögi terv fogalmazódik meg. Pedro be akarja jelenteni a családnak, hogy együtt vannak Fiorellával, de maga is meglepõdik attól, ami történik. Gael megkéri Giannát, hogy legyen a barátnõje…

47.
Osvaldo DNS-tesztet akar csináltatni, mert azt hiszi, hogy Fabiótól van gyereke Soniának. Diana anyja behozza az étterembe a lánya kisfiát, de azt hazudják, hogy az unokaöccse. A nõ döbbenten tapasztalja, hogy Vittorio milyen szeretettel és türelemmel viseltetik a kisfiú iránt. Pedro és Eloisa nagyon összevesznek, mert az asszony megfenyegeti, hogy elûzi Fiorellát a birtokról, de a férfi megmondja, hogy harcolni fog a szerelméért…

48.
Sonia arra kéri Pedrót, hogy a gyermekük érdekében szökjenek el az Ángeles-házból. Gianna és Benito kitalálják, hogy Fiorellának az lenne a legjobb, ha beleszeretne a fiúba, és elfelejtené Pedrót és Vittoriót. Sergio talál egy ügyvédet Julietának, és Alfredo azt javasolja, hogy a könnyebb válás érdekében szerezzenek bizonyítékot Anibal hûtlenségérõl…

49.
Pedro meglátja Fiorellát Benitóval és felelõsségre vonja a lányt. Anibal elhatározza, hogy tönkreteszi Julietát, és bizonyítékot akar szerezni a hûtlenségére. Eloisa meghívja vacsorára Aitana szüleit, és Fiorellának végig kell hallgatni, ahogy a két család szerelem általi egyesülésének elõnyeirõl beszélgetnek. Fernanda el akarja tenni láb alól Fidelt, és Dantét bízza meg terve végrehajtásával…

50.
Az egyetemen Roxana már az elsõ napon kellemetlenkedik Giannával. Sergio rájön, hogy a fényképész Anibal megbízásából készítette róla és Julietáról a kompromittáló fotókat. Benito állapota válságos. Fiorella nem hiszi el Pedrónak, hogy elromlott az autó fékje, hanem azzal vádolja, hogy féltékenységbõl el akarta ütni õket. Osvaldo rosszul lesz, és Federicát bízza meg egy fontos munkával…

51.
Roxana és Gianna együtt imádkoznak a kórház kápolnájában Benito gyógyulásáért. Fabio arra akarja kényszeríteni Soniát, hogy elvetesse gyermekét, de az asszony elutasítja. Fidelt nem hagyja nyugodni, hogy mi történhetett az autóval, mert õ mindig karbantartotta és ellenõrizte a kocsit, és Pedrónak el is mondja a félelmét…

52.
Federica rá akarja beszélni Fiorellát, hogy vegye igénybe az õ pszichológus barátja segítségét, de a lány elmondja neki, hogy õ csak Szent Balázsban bízik. Amikor Gael féltékenységi jelenetet rendez Benito miatt, Gianna megharagszik rá. Amikor a magánnyomozó elutasítja, hogy megverje Sergiót, Anibal elhatározza, hogy talál másvalakit arra, hogy bosszút álljon a férfin. Fidel megpróbálja meggyõzni Fiorellát arról, hogy Pedro nem akarta õt megölni, hanem baleset történt…

53.
Osvaldo elmegy Alinához, és amikor a pszichológusnõ visszautasítja, hogy találkára menjen vele, a férfi elhatározza, hogy nem adja fel ilyen könnyen. Dante rájön, hogy nagy hibát követett el. Benito Fiorellával való közös jövõjükrõl ábrándozik, ezzel megijeszti apját, aki azt hiszi, hogy fia félrebeszél a láztól. Julieta biztos benne, hogy Anibal verette meg Sergiót, és elhatározza, hogy intézkedni fog…

54.
Eloisa véletlenül meghallja Pedro vallomását, de unokájának sikerül kimagyaráznia. Aitana is nagyon megértõnek mutatkozik, és szerelmérõl biztosítja Pedrót. Gianna rájön, hogy Gael szégyelli õt, és ez nagyon rosszul esik neki. Fiorella meglátogatja Benitót, hogy elmondja neki, mindenben igaza volt és elhalasztja az esküvõt. Osvaldo kitartó ostroma közben meghozza gyümölcsét…

55.
Julieta és Sergio arra kérik Fiorellát, hogy segítsen bizonyítékot szerezni Anibal hûtlenségére. A lány elõször tiltakozik ellene, de végül elvállalja. Benito megzsarolja Pedrót, hogy elárulja a Taniával kapcsolatos titkát, ha nem hagyja békén Fiorellát. Sonia mindent megpróbál, hogy visszahódítsa Osvaldót, de nem sok sikerrel…

56.
Vittorio követi Fiorellát és meglátja, amikor Aniballal beszél. Amikor felelõsségre vonja a lányt, az lemondja az esküvõt. Sonia bevallja az anyjának, hogy bizonytalanságban él, mert kétségek gyötrik és fél Osvaldótól. Pedro pedig majdnem rájön, hogy Aitana miért ragaszkodik annyira ahhoz, hogy összeházasodjanak…

57.
Pedro azt kéri Fiorellától, hogy adjon neki még egy esélyt. Még azt is elhatározza, hogy szerenádot ad neki, de Vittorio megelõzi. Gianna elutasítja Gaelt, mire a fiú újra a droghoz nyúl. Miután mindenhol keresik, a lány önkivületben talál rá az istállóban. Osvaldo közben kényszeríti Soniát, hogy elvégeztesse a DNS-tesztet…

58.
Benito újra felajánlja Fiorellának, hogy addig vár rá, amíg csak kell, de a lány õszintén megmondja neki, hogy nem érez iránta mást, mint barátságot. Federica tovább nyomoz a vállalat központi archívumában, és megtudja, hogy az õt érdeklõ évek anyagait Maximo parancsára elszállították egy bank széfjébe. Anibal egyik bérencét elfogja a rendõrség, de a férfi Sergio ellen vall…

59.
Federica lefizeti a vállalati archívum munkatársát, hogy derítsen ki mindent az elõdjérõl és a hiányzó iratokról. Aitana elsírja bánatát Eloisának, aki elhatározza, hogy egyszer és mindenkorra megoldja a problémát. Gianna állapota rosszabbodik, és Benito elviszi az orvoshoz. Sonia anyja közben szerez a lányának egy hamis DNS-eredményt…

60.
Vittorio odaadja Fiorellának a meghívókat, hogy ossza szét az Ángeles-birtokon. A lány Pedrónak adja át az elsõ meghívót. Eloisa kényszeríteni akarja az unokáját, hogy elutazzon Aitanával, de a férfi megmondja neki, hogy Fiorellát szereti, és nem hajlandó teljesíteni nagyanyja parancsát. Julieta nem tudja elhinni, hogy Sergio gyújtotta fel a házát, annak ellenére, hogy minden ellene szól…

61.
Alina ismét eljön Gaelhez, hogy segítsen neki kilábalni a hullámvölgybõl, de úgy tûnik inkább a lánynak van szüksége segítségre. Bár Pedro idõt kér, Aitana nem hagyja békén, és ismét Eloisával szövetkezik. Julieta teljesen összezavarodik, amikor Anibal felhívja, és figyelmezteti, hogy vigyázzon Sergióval. Gianna pedig nem akarja bevallani Benitónak, hogy mit mondott neki az orvos…

62.
Sergio bosszút akar állni Anibalon, de a férfi ismét csapdába csalja, és letartóztatják. Vittorio elviszi Fiorellát vacsorázni, és utána a házát is megmutatja neki, de a lány elmenekül a hálószobájából. Benitónak elege lesz Roxana felfuvalkodott viselkedésébõl, és otthagyja a diszkóban. Osvaldo közben majdnem lebukik, amikor elmegy Alinához…

63.
A DNS-teszt eredményét megtudván Osvaldo és Sonia is megkönnyebbülnek. Eloisa teljesen felháborodik, amikor a tévébõl tudja meg, hogy a fia börtönben van. Mérgében még Fiorellát is el akarja bocsátani. Gael megtalálja az eszméletlen Giannát és orvoshoz viszi, de Benito is velük megy…

64.
Anyja arról gyõzködi Soniát, hogy ne elégedjen meg Osvaldóval, hanem a hamis DNS-eredménnyel tartsa sakkban Pedrót. Diana elmondja Vittoriónak, hogy Fiorella otthon, Olaszországban adósságot hagyott hátra. Benito és Gael együtt akarnak vigyázni Giannára, aki mindkettõjüket elküldi. Federica pedig a kérdéseivel sarokba szorítja Dantét…

65.
Sonia megmutatja a hamis DNS-eredményt Pedrónak, aki azonnal beszélni akar Osvaldóval, de akkor jön a hír a Sergio elleni merényletrõl. Fiorella megszökik a birtokról és bemegy a kórházba, hogy Pedro érezze a támogatását és azt, hogy mellette van bánatában. Benito arra kéri Roxanát, hogy hagyja békén Giannát, mert a lánynak már csak hónapjai vannak hátra…

66.
Diana mesterkedései fordítva sülnek el, ugyanis Fiorella megmutatja Vittoriónak, hogyan takarékoskodik azért, hogy megadhassa az olaszországi adósságait, és ezzel nagyon meghatja a férfit. Sonia el akarja küldeni az anyját a házból, de Belinda megzsarolja. Eloisa kiadja a parancsot Danténak, hogy szabaduljon meg a kómában fekvõ volt alkalmazottól. Pedrót nem hagyja nyugodni a lelkiismerete, és Soniának tett ígérete ellenére el akarja mondani Osvaldónak, hogy õ a gyermek igazi apja…

67.
Benito és Gael megegyeznek, hogy nem keresztezik egymás útjait. Mindketten külön programot szerveznek: Gael árvaházi önkéntes munkáját mutatja meg Giannának, Benito pedig elviszi Roxanát a szüleihez. Aitana meghallja, hogy Osvaldo nem akarja, hogy a felesége a terhesség alatt a cégnél dolgozzon, és felajánlja, hogy helyettesíti. Sonia bosszút forral Fiorella ellen, aki majdnem keresztül húzta a számításait…

68.
Sonia bezárja Fiorellát a szaunába, mert nem tudja, hogy Pedro is vele van. Aitana talál rájuk, és az olasz lány megijed attól, ha Eloisa megtudja, hogy együtt voltak, elküldi a háztól. Diana gyerekorvosa megjelenik a vendéglõben, és majdnem lebuktatja. Eloisa elfogadja Aitana ajánlatát, hogy õ legyen az, aki megfigyeli Federicát a vállalatnál. Pedro szakítani akar Aitanával, de a nõ nem hajlandó lemondani róla…

69.
Fiorella hiába könyörög Eloisának, az idõs nõ hajthatatlan. Pedro felelõsségre vonja Aitanát, aki tagadja, hogy õ mondta volna el a történteket a nagyanyjának. Federica gyanút fog, amikor megtudja, hogy Aitana be akar állni dolgozni a céghez, és szinte biztos benne, hogy valami hátsó szándéka van. Vittorio elmegy Dianához és meghívja vacsorázni a testvérével együtt. Amikor Sergio hazakerül, elhatározza, hogy megváltozik, amelyben Julieta segíteni akar neki…

70.
Pedro rá akarja venni Fiorellát, hogy szökjenek meg együtt, de megérkezik Vittorio, hogy a saját házába vigye õket. Fiorella és Gianna számára nagyon fájó a búcsúzás, és az Angeles-ház alkalmazottainak is nagyon hiányoznak. Amikor Osvaldo bemutatja Aitanát, mint a cég új munkatársát, Pedro teljesen kiborul. Diana pedig minden alkalmat megragad, hogy Fiorellát befeketítse Vittorio elõtt…

71.
Sonia és Aitana már a lány elsõ munkanapján összevesznek, és Federicával meg is fenyegetik õt. Belinda kikezd Sergióval, és Julieta tanúja lesz a jelenetnek. Benito azon gondolkodik, hogy felmond az Angeles-házban. Fiorella Adela asszonynak elmondja a kételyeit, mire a nõ próbálja megnyugtatni és biztatja, hogy adjon egy esélyt Vittoriónak…

72.
Belinda és Sergio rájönnek, hogy mindkettõjüket érdekli az online szerencsejáték. Egy moziból kijõve Fiorella és Vittorio összetalálkoznak Aitanával és Pedróval, de ez nagyon kényelmetlen a szerelmeseknek. Osvaldo ráveszi Eloisát, hogy tiltsa meg Soniának, hogy a vállalatnál dolgozzon. Federicának pedig meginog a bizalma Dantéban…

73.
A Diana családja tiszteletére adott vacsorán Fiorella tanúja lesz egy csóknak. Belinda megmondja Julietának, hogy meg fogja hódítani Sergiót, de a férfi elutasítja. Vittorio tisztázza Pedróval, hogy õ akarja fizetni Gianna orvosi költségeit, hogy jegyesének húga ne függjön anyagilag mástól. Sonia követi Osvaldót, amikor az elmegy Alinához…

74.
Vittorio elviszi Fiorellát abba a templomba, ahova az esküvõt tervezi, és a lány kihasználja az alkalmat, hogy meggyónjon. Roxana majdnem összejön Benitóval, de eszébe jut, hogy a barátnõi kicsúfolnák a rangján aluli kapcsolata miatt, így elutasítja a fiút. Sonia rosszul lesz, Pedro beviszi a kórházba, és amikor Osvaldo megjelenik, véletlenül elszólja magát…

75.
Osvaldo és Pedro egymásnak esnek a kórházban, de Belinda javaslatára Sonia azt mondja, hogy az anyja zsarolásának engedve hazudott. Gaelt a csoporttársa meghívja egy jótékonysági estre, és ettõl Giannában felébred a féltékenység. Roxana megmondja Benitónak, hogy szerinte a kapcsolatuknak nincs jövõje, és felejtsék el egymást…

76.
A baba elvesztése után Osvaldo azzal fenyegeti meg Soniát, hogy elválik tõle. Fiorella elõször megörül, amikor Pedro elmondja neki, hogy Sonia nem az õ gyermekét hordta, de megsajnálja, ahogy kiderül, hogy elvesztette a babát. Dante találkozik Vinicio volt szeretõjével, miközben Federica meglesi. A kétségbeesett Eloisa beküldi Joaquinát a kórházba, amikor meglátja, hogy Osvaldo nem maradt a felesége mellett…

77.
A rendõrség segítségével Pedro megtalálja Julietát, és elfogatja Anibalt. Gianna rosszulléte után elmennek Vittorio kardiológus ismerõséhez, aki teljesen megváltoztatja a kezelését. A de la Riva család eközben Aitana hathatós közremûködésével akarja tönkretenni az Angeles családot. Pedro megkéri a nagyanyját, hogy vegye vissza Fiorellát a birtokra, de Eloisa kemény feltételt szab…

78.
Miután Dante kihozza Federicát a rendõrségi fogdából, elmondja neki, hogy kivel találkozott. Vittorio közben újra megtiltja Fiorellának, hogy akár telefonon is tartsa a kapcsolatot bárkivel is rajta kívül. Soniát hazaengedik a kórházból és Julieta elmondja neki, miért érti meg mélységesen a bánatát. Osvaldo megfenyegeti a feleségét, hogy elválik tõle és az utcára teszi. Pedro és Gael késõbb tanúja lesz annak, amint a vendéglõben Vittorio csúnyán összeszidja Fiorellát és Giannát…

79.
Vittorio és Pedro között elég kellemetlen beszélgetésre kerül sor, amit Diana megpróbál a saját hasznára fordítani. Amikor Fiorella elmondja Giannának, hogy haza akar utazni Marateába, a húga megpróbálja lebeszélni, majd az is kiderül, hogy nincs elég pénzük a repülõjegyre. Pedro felajánlja, hogy kifizeti a repülõjegyeiket, és állást is szerez Fiorellának a vállalat olasz partnereinél. Ugyanakkor Vittorio bocsánatot kér a lánytól, és megengedi, hogy újra a birtokon dolgozzon…

80.
Vittorio nagyon sértõdött, hogy Fiorella folyamatosan elutasítja, ezért megkérdi Dianát, hogy áll-e még az ajánlata. Dante figyelmezteti Federicát, hogy legyenek óvatosak, nehogy az Ángeles-család észrevegye, mire is készülnek. A birtokon az alkalmazottak mindnyájan nagyon örülnek Fiorellának. Sergio pedig szeretné tudni, hogy Julietát miért keresi a régi olaszországi szerelme…

81.
Eloisa közli, hogy Pedro szabadsága idejére Osvaldo lesz a helyettese a vállalat élén. A nagymama elmondja Fiorellának, hogy nagyon szereti õt, de nem tûri, hogy Pedróval viszonya legyen, és azt is elárulja neki, hogy az unokája a hétvégén megkéri Aitana kezét. Vittorio elmagyarázza Dianának, hogy õ csak szeretõ, és nem követelhet többet, mint amit kap. Federica elhatározza, hogy meghiúsítja Aitana és Pedro házasságát, hogy ezzel bosszantsa Eloisát…

82.
Fiorella elfogadja Vittorio ajánlatát, és Adela asszonyt kéri meg, hogy ezalatt vigyázzon Giannára, amíg õk kettesben elutaznak. Alina megfenyegeti Osvaldót, hogy feljelenti, ha továbbra is zaklatja. Julieta eközben fantasztikus hírt kap Olaszországból. Benito pedig nagyon élvezi, hogy Fidel betegsége miatt õ vihette el Aitanát és Pedrót a nyaralásra…

83.
Benito nagy kavarodást okoz a szállodában, miközben Fiorella masszírozni tanul és megtisztulási szertartáson vesz részt. Gianna meghívja Gaelt Vittorio házába, de rosszul lesz, és a fiú elviszi orvoshoz. Sergio találkozik Belindával, hogy rávegye, foglalkozzon a lányával. Roxana közben ráhajt Enriquez professzorra, de a tanára elutasítja…

84.
Osvaldo változtatásokat rendel el, amelyek ellen Fabio hiába is tiltakozik. Fidel a betegsége alatt összemelegedik Joaquinával, és elhívja vacsorázni. Gianna elmegy Gaellel a diszkóba, de ismét rosszul lesz, és Fiorella a távolból is megérzi, hogy baj van a húgával. Sonia azt ajánlja Osvaldónak, hogy közösen tegyék tönkre Pedrót…

85.
Mivel Vittorio kocsija elromlik, ezért Pedro autójával utaznak haza, hogy Fiorella minél hamarabb bejusson a kórházba Giannához. Eloisa majdnem rajtakapja Federicát és Dantét, hogy kutatnak az irodában, és figyelmezteti a férfit, hogy bajba kerülhet. Aitana és az apja elhatározzák, hogy megszabadulnak Fiorellától. Roxana dührohamában elárulja Eloisának, hgy Gael és Gianna együtt járnak. Osvaldo és Sonia megzsarolják Fabiót…

86.
Julieta elmondja Sergiónak, hogy született egy lánya Olaszországban, akinek Santino Orsini az apja. Gianna bevallja Fiorellának, hogy nagyon szereti Gaelt, és szeretne az övé lenni. Pedro felszerel a birtokon egy szobát a szükséges orvosi eszközökkel, hogy Gianna gyógyulását elõsegítse. Vittorio nem akar beleegyezni, hogy Fiorella is a birtokra költözzön, de kénytelen elfogadni a lány érveit…

87.
Federica kihallgatja, amikor Fiorella elmondja Simonának, hogy fel akarja bontani az eljegyzését Vittorióval. Ördögi tervet eszel ki, és meglátogatja a férfit. Eloisa felháborodottan tiltakozik Pedro terve ellen, hogy odahozza a birtokra az olasz lányokat, de az unokája megzsarolja. Roxana nem tud ellenállni Benito kedvességének, de a szerelmesek majdnem lebuknak. Sergio pedig nagyon féltékeny, amiért Julieta Olaszországba akar utazni Orsinihez…

88.
Eloisa kiborul, amikor meghallja, hogy az A Corp részvénypakettjét egyetlen vásárló szerezte meg. Aitana apja elmegy hozzá, és megígéri, hogy segíteni fog. Pedro rádöbben, hogy valaki tönkre akarja tenni a céget. Gael összeomlik, és elmondja Alinának, hogy szakítani fog Giannával…

89.
Federicát balsejtelmek gyötrik, és minden irányból fenyegetést érez. Diana anyja ultimátumot ad a lányának: vagy felhagy a Vittorióval kapcsolatos terveivel, vagy elveszi tõle a fiát. Dante kompromittáló felvételt készít Pedro és Fiorella találkozásáról, amit Federica megmutat Vittoriónak. Gael szakít Giannával, de nem mondja meg neki, hogy Osvaldo fenyegetése miatt teszi mindezt. Fiorella és Pedro is arra készülnek, hogy felbontják a jegyességüket…

90.
Amikor Fiorella megtudja, hogy Vittorio beteg, megígéri neki, hogy nem hagyja magára és hozzámegy feleségül. Joaquina mégsem árulja be Roxanát és Benitót Eloisának, aki azzal bízza meg a lányt, hogy figyelje Gaelt és Giannát. Osvaldo és Sonia Federicát vádolják azzal, hogy kiadta az információt a részvényeladásról. Gael nem tudja feldolgozni a szakítást, ezért újra a droghoz nyúl…

91.
Eloisa Sergiót is felhasználja, hogy Pedro és Aitana esküvõjének elõkészületeit felgyorsítsák. Roxanát megdícséri a tanára az egész csoport elõtt, amiért megmentette Gianna életét. Fabio segítségével Osvaldo és Sonia rájönnek, hogy Benigno állt a részvényvásárlások mögött, és Aitana volt a segítségére. Fidel közben megpróbálja rábeszélni Pedrót, hogy válassza inkább Aitanát…

92.
Gianna azt javasolja Gaelnek, hogy titokban találkozzanak, de a nagyanyja megfenyegeti a fiút, ezért nem vállalja a dolgot. Roxana arra kéri Benitót, hogy beszéljen Joaquinával, nehogy az asszony beárulja õket Eloisának. Fabio azt javasolja, hogy számoljanak be Pedrónak Beningno üzelmeirõl, de Osvaldónak más terve van…

93.
Osvaldo azzal zsarolja Alinát, hogy elveszítheti az engedélyét, ha nem bírja rá Gaelt, hogy szakítson Giannával. Benigno ráveszi Eloisát, hogy Osvaldo legyen az, aki a vállalatok fúzióját intézi. Diana meglátogatja a börtönben Anibalt, aki a segítségét kéri. Fidel eközben megtudja Joaquina titkát…

94.
Roxana megbíz egy etikett-oktatót, hogy Benitóból faragjon úriembert, de a fiú megmondja neki, hogy nem akar megváltozni. Fiorella találkozni akar Vittorio orvosával, de a férfi hallani sem akar róla. Pedro nem akar beleegyezni, hogy Osvaldo intézze a két vállalat fúzióját. Eloisa elhárítja Pedro kérdezõsködését, amikor unokája az édesanyjáról akar többet megtudni…

95.
Santino Orsini váratlanul épp az eljegyzési fogadásra érkezik meg, és nem jó híreket hoz Julietának. Diana megtud egy nagy titkot Fiorelláról, és a saját érdekében akarja felhasználni. Osvaldo ismét megzsarolja Benignót, de majdnem lebuknak Pedro elõtt…

96.
Roxana azt mondja a nagyanyjának, hogy Fidel erõszakoskodott vele, de Benito nem engedi, hogy mást büntessenek helyette. Sergio berúg, és féltékenységében nekiesik Santinonak, majd mámorában Pilart emlegeti. Vittorio meghívja az olaszországi rokonait az esküvõjére…

97.
Osvaldo ismét megzsarolja Gaelt és Alinát, sõt ezúttal Giannát is megfenyegeti. Santino megmondja Julietának, hogy szeretné, ha újra összejönnének. Roxana könyörög a nagyanyjának, hogy ne küldje el Benitót. Pedro az anyja felõl faggatja Sergiót, de kiderül, hogy az apja nem tudja pontosan, hogy halt meg a felesége…

98.
Gianluca meg akarja akadályozni, hogy Fiorella hozzámenjen a bácsikájához, és ezért Giannával szövetkezik. Roxana elsírja a bánatát Aitanának, de a barátnõje meg akarja gyõzni, hogy felejtse el a fiút. Közben Benito megzsarolja Pedrót. Benigno ismét beszél Eloisával, hogy Osvaldo legyen a fúzió végrehajtója, de az öregasszonynak gyanússá válik erõszakoskodása…

99.
Roxana ráveszi Joaquinát, hogy kísérje el õt Benitóhoz. Federica esti kártyavetõ-szeánsza mindenkit felkavar. Pedro megmondja a nagyanyjának, hogy nagy hibát követ el, ha megbízik Osvaldóban…

100.
Santino meglátogatja Julietát, és Sergio újabb féltékenységi jelenetet rendez. Gianluca elmegy a birtokra, hogy rávegye Fiorellát, ne menjen hozzá Vittorióhoz, de Pedro félreérti a helyzetet. Romero beszámol Anibalnak, hogy mire jutott Diana megfigyelésével…

101.
Benito beszél Eloisával, és visszakönyörgi magát a birtokra, de nem sofõrnek, hanem istállótakarítónak veszik vissza. Roxana és Gael azt hazudják, hogy együtt járnak, így védve meg igazi szerelmeiket, Benitót és Giannát. Pedro el akarja mondani Vittoriónak, ami a tudomására jutott, de a Dolce Vitában Gianlucával találkozik…

102.
Santino szörnyû hírt közöl Julietával. Gianluca megkeresi Pedrót, de a férfi nem hajlandó õt meghallgatni, és Fiorellát is tovább bántja. Diana kijátssza utolsó kártyáját, hogy meggátolja Vittorio és Fiorella esküvõjét. Egy Alinával való beszélgetésén Gael késõbb döbbenetes dologgal szembesül…

103.
Gael megpróbál beszélni Osvaldóval az anyjukat érintõ kétségeirõl, de a bátyja nem hajladó meghallgatni õt, és mivel Sergio sem tud segíteni, a javaslatára a nagyanyjához fordul kérdésével. Anibal megzsarolja Dianát, hogy szerezze meg az óvadékot. Gianluca kihallgatja Vittorio beszélgetését az orvossal, és rájön a titokra. Benigno és Aitana elhatározzák, hogy Fiorellát elüldözik a birtokról…

104.
Sergio egy római barátja segítségével megpróbálja kideríteni, mi történhetett Julieta lányával. Federica végleges megoldást keres, hogy megszabaduljon Eloisától. Pedro bocsánatot kér Fiorellától, amiért a félreértés miatt annyit bántotta. Gianluca pedig még Vittorio érkezése elõtt el akarja mondani a lánynak, amit tud…

105.
Aitana terve a szétvágott ruhával nem sikerül, mert Gianna közbelép. Gael csak Roxanával tudja megbeszélni, ami a szívét nyomja, de Benito nem örül annak, amit lát. Vittorio könyörög Gianlucának, hogy ne mondja el Fiorellának az igazat…

106.
Fiorella elmondja Pedrónak a gyanúját Benignóval kapcsolatban, és ez a férfit nem hagyja nyugodni. Vittorio közben megoldást talál arra, hogy Gianlucától megszabaduljon az esküvõje napjára. Osvaldo és Sonia felidézik a saját házasságkötésüket. Eloisa elõveszi Giannát, de a beszélgetésük végkicsengése nem teszi õt boldoggá…

107.
Simona megismerkedik Domingóval, és megtetszenek egymásnak. Pedro kiszabadítja Gianlucát, bár elõször nem hisz neki. A templom elõtt egy férfi megszólítja Gaelt, és bemutatkozik, mint a család egy régi barátja…

108.
Eloisa meg van gyõzõdve róla, hogy Pedrónak valami baja esett. Dante megtudja a cselédektõl, hogy Fiorella megszökött az esküvõjérõl Gianlucával. Fiorella közben nagyon aggódik Gianna miatt. Osvaldónak szörnyû sejtelme támad. Anibal zsarolása pedig kétségbeesett lépésre kényszeríti Dianát…

109.
Vittorio Dianával vigasztalódik, míg Aitana bosszúra szomjazva megfenyegeti Giannát. Osvaldo megpróbálja rávenni Eloisát, hogy bízza rá a vállalatot, de a nagyanyja közli vele, hogy Soniával az oldalán ezt nem fogja elérni. Pedro az édesanyjáról mesél Fiorellának…

110.
Vittorio a rendõrséggel körözteti Gianlucát és Fiorellát, szökésért és rablásért. Benigno arra akarja rábeszélni Aitanát, hogyha Pedro elõkerül, menjen hozzá feleségül és felejtse el a bosszúvágyát. Fiorella és Pedro közben elhatározzák, hogy együtt szembeszállnak az egész világgal, ha kell…

111.
Elizade doktor figyelmezteti Eloisát, hogy vigyázzon jobban magára. Julieta nagyon örül a jó hírnek, de ugyanakkor fél, nehogy ne legyen igaz a dolog. Benito visszakapja sofõri állását. Soniának viszont nem tetszik, hogy Osvaldo túl sokat foglalkozik Aitanával…

112.
Diana nagyon megijed attól, hogy Anibal hozzá akar költözni. Osvaldo rájön, hova bújt el Pedro, és Aitanával elmennek a nyaralóba, de nem találnak senkit, ráadásul a gondnok eloszlatja a gyanújukat. Eloisa furcsának találja Simona ájulását, de Elizade doktor megnyugtatja. Sergio nem örül annak, hogy Julieta elmegy Olaszországba Santinóval…

113.
Gael furcsa üzeneteket kap egy ismeretlentõl, aki õrangyalának nevezi magát. Eloisa állapota egyre rosszabbodik, már a fiát sem ismeri fel, ezért Fidel értesíti Pedrót. Vittorio elmondja Aitanának, hogy megtudta a rendõrségtõl, miszerint Gianluca egyedül hagyta el az országot. Fiorella aggódik, hogy Pedro nélküle megy el a birtokra és egyedül kell maradnia. Federica arra akarja használni Eloisa állapotát, hogy kedvezõ végrendeletet írasson alá vele…

114.
Pedro visszatér, és miután beszélt a nagyanyjával, újabb kivizsgálásra akarja felkérni doktor Elizadét. A családban óriasi perpatvar tör ki, mindegyik a másikat vádolja azzal, hogy csak a pénz érdekli, nem pedig Eloisa egészsége. Fidel figyelmezteti Pedrót, hogy ne beszéljen Benignóról a nagyanyjának, nehogy elárulja. Soniának közben gyanús az Osvaldo és Aitana közti nagy egyetértés…

115.
Sonia bizonyítékot szerez Osvaldo és Aitana hûtlenségére, és beszélni akar Benignóval, de a férje megakadályozza. Fiorella és Pedro majdnem lebuknak, amikor Vittorio meglátogatja Reynaldóékat. Anibal arra akarja rávenni Dianát, hogy lopja meg Vittoriót, és a pénzbõl közösen kezdjenek új életet. Roxana meg akarja tudni, ki Gael õrangyala, de nagyon meglepõdik, amikor találkozik az ismeretlennel…

116.
Elizade doktor diagnózisa nagyon elkeseríti Pedrót. Mivel Reynaldónak nem sikerült lebeszélnie Vittoriót arról, hogy ne menjen a rendõrségre, Fiorella döntõ lépésre szánja el magát. A házaspár próbálja lebeszélni, de nem sikerül õt meggyõzniük. Benito elhatározza, hogy megkéri Roxana kezét. Fidel azt tanácsolja Pedrónak, hogy Osvaldóval beszélje meg Aitana árulását…

117.
Joaquina megpróbálja lebeszélni Benitót arról, hogy megkérje Roxana kezét. Pedro fél, hogy Vittorio bosszúból ártani fog Fiorellának, ezért azt javasolja, hogy menjen vissza dolgozni a birtokra. Diana nem akar Anibal cinkosa lenni Vittorio kirablásában, ezért a férfi megzsarolja. Gael pedig csodálatos meglepetéseket talál ki Giannának…

118.
Eloisa beleegyezik, hogy Benito feleségül vegye Roxanát, ha a lány hajlandó hozzámenni. Újabb hisztériás jelenete után Pedro elzavarja Aitanát a birtokról. Gael és Gianna gyönyörû órákat töltenek együtt és tervezgetik a jövõt. A nagymama megengedi Fiorellának, hogy visszatérjen dolgozni a birtokra. Pedro pedig ultimátumot ad Fabiónak…

119.
Osvaldónak nem tetszik, hogy Pedro összehívta estére az igazgatótanácsot, és figyelmezteti Benignót és Aitanát. Roxana az Ángeles-birtokra szervezi az egyetemi bulit, ahol Benito feleségül kéri. Eloisa bemegy Fiorella szobájába, és arról érdeklõdik, mi történt Gianlucával, miután megszöktek az esküvõrõl…

120.
Benito és Gianna bevallják egymásnak, hogy rossz szerelmeket választottak. Sonia nem szeretné, hogy megöljék Pedrót, de Aitana mindenképpen azt akarja, hogy a férfi meghaljon, amiért megalázta õt. Pedro váratlanul hazaér, és véget vet Roxana bulijának. Vittorio rájön, hogy kirabolták, és semmije sem maradt. Julieta jó hírekkel tér haza Olaszországból, és Sergióval is tisztázzák a félreértést…

121.
A buli miatt Eloisa elzavarja Roxanát a birtokról, és Benito felajánlja, hogy költözzön a szüleihez. Fiorella nagyon boldog, amikor olaszországi barátnõjétõl levelet kap régi fényképekkel együtt, de a rajtuk lévõ dátumok kérdéseket ébresztenek benne. Eloisa megosztja a gyanúját doktor Elizadéval. Osvaldo megbeszéli Benignóval és Aitanával, hogyan szabadulnak meg véglegesen Pedrótól…

122.
Alina hiába próbálja lebeszélni Aitanát a bosszújáról. Pedro egy mondvacsinált indokkal elmegy Benignóhoz, hátha talál valami bizonyítékot, de nem jár sikerrel. Osvaldo lelkiismeretfurdalás nélkül készíti elõ a tervet ahhoz, hogy Pedrótól megszabaduljanak, de Soniát ez nem teszi boldoggá…

123.
Pedro balesete teljesen kiborítja Fiorellát, míg Fidel próbálja tartani benne a lelket. Adela elhatározza, hogy megneveli Roxanát, ahogy Benitóval tette ezt. Gianna azt hiszi, hogy Fiorella eltitkolja elõle, hogy örökbefogadták. Eloisa eldönti, hogy Pedrót az udvarházban ápolják majd…

124.
Szerencsére Pedro visszanyeri a tudatát, de kiderül, hogy elvesztette a látását. Roxanát nagyon elkeseríti a helyzete. Aitana ismét nekitámad Fiorellának, de kettejük csatájából nem õ kerül ki gyõztesen. Pedro nagyon fél attól, hogy örök életére megvakult, de Fiorella biztatja és próbálja tartani benne a lelket…

125.
Gianna megpróbálja kideríteni, mit titkol elõle a nõvére. Fidel segítségével Fiorella és Pedro együtt tudják tölteni az éjszakát. Sergio rájön, hogy eljött a pillanat, amikor megmutathatja a fiának, hogy mennyire szereti. Federica pedig felajánlja támogatását Osvaldónak…

126.
Vittorio meglátogatja a Segura házaspárt, és furcsa dolgokat tud meg Dianáról. Federica figyelmezteti Benignót, hogy ne legyen annyira biztos a dolgában. Osvaldo el akarja távolítani Pedrót, ezért javasolja, hogy utazzon Párizsba egy specialistához. Eloisa és Sergio is gyõzködik, hogy vállalja a kezelést. Joaquina közben kétségbeesett lépésre szánja el magát Roxana érdekében…

127.
Roxana elmondja Giannának, hogy mennyire megérti õt. Miközben Julietával beszélget, Santinóban felrémlik, hogy a lányuk esetleg közelebb van hozzájuk, mint gondolnák. Amikor Eloisa megtudja, ki volt Roxana apja, Joaquinát is elküldi a birtokról. Sonia a reggelinél elárulja, hogy Osvaldo és Benigno el akarják venni Pedrótól a cég vezetését…

128.
Gianna véletlenül meghallja, amikor Aitana elmondja Alinának, hogyan akarnak az apjával megszabadulni Pedrótól. Roxana nem hisz Joaquinának. Federica furcsa utalást fedez fel a cég könyvelésében. Gael kérésére a pszichológusa összehoz a rendelõjében egy találkozót az idegen férfival, aki zaklatta õt…

129.
Pedro és Sergio a Segura házaspárnál rejtõznek el. Az esti vacsoránál Sergio meghatódik, amikor megtudja a fia és Fiorella nagy titkát. A jegyzõ magával viszi Joaquinát az Ángeles-birtokra, és felolvassa Eloisának Máximo akaratát. Az elnökválasztáson nagy meglepetés éri az igazgatótanács tagjait…

130.
Roxana még mindig nem hiszi el, hogy a titokzatos férfi tényleg Gael õrangyala. Eloisa elmondja Pedrónak, hogy Máximo megcsalta, és nem akarja visszafogadni Roxanát. Gianna azt javasolja a nõvérének, hogy Vittoriótól próbálja megtudni az igazságot. Eloisa kiönti a szívét Fiorellának…

131.
Aitana anyja rajtakapja a lányát Osvaldóval. Sonia elmondja Fabiónak, hogy Osvaldo, Benigno és Aitana Pedro életére törnek, és arra kéri, hogy segítsen bizonyítékot szerezni ellenük. Pedro elmegy Roxanáért, de a kétségbeesett lány nehezen fogadja el az igazságot. Mivel Anibal még várni akar, Ramiro elhatározza, hogy egyedül áll bosszút az Ángeles-családon…

132.
Julieta belegondol, hogy mit érezhet Roxana, és attól fél, hogy a lánya meg fogja õt gyûlölni. Gianna elmegy Vittorióhoz, de a férfi letagadja, hogy bármit tudna Fiorella esetleges örökbefogadásáról. Roxana nehezen fogadja el az új helyzetét. Fiorella próbálja megtanítani Pedrót, hogyan használja a többi érzékszervét. Alina összehoz egy újabb találkozót Gael és Agustin között…

133.
A végrendelet felolvasása után Eloisa elmondja Pedrónak az igazságot. Romero betör az Ángeles-birtokra, de Dante megakadályozza a túszejtõ tervét. Osvaldo majdnem rajtakapja Fiorellát Pedróval. Gael és Roxana egymást biztatják és közösen próbálják feldolgozni az õket ért sokkhatásokat…

134.
Vittorio szembesíti Dianát a hazugságaival. Gael és Gianna együtt mennek el Agustinhoz, hogy mindent tisztázzanak. Federica meg akar szabadulni Fiorellától, de Julieta megmenti a lányt. Adela közben újra bogarat ültet Vittorio fülébe…

135.
Fiorella nem tudja megakadályozni, hogy Federica magával vigye Eloisát. Gael egyre jobban összemelegedik Agustinnal, és próbálja rávenni Roxanát, hogy õ is adjon egy esélyt Joaquinának. Diana le akarja buktatni Anibalt, de a férfi rájön, mit is tervez. Fiorella megpróbálja vigasztalni az elkeseredett Julietát, és elmondja neki, ami a szívét nyomja…

136.
Sergio elindul megkeresni Eloisát, aki az utcán éli a hajléktalanok életét, és olyan jeleneteknek lesz tanúja, amelyek megdöbbentik. Dante megpróbálja figyelmeztetni Federicát, de a nõ nem hallgat rá. Joaquina és Roxana próbálnak közeledni egymáshoz. Diana mindent bevall Vittoriónak és fel akarja jelenteni Anibalt…

137.
Federica elmegy a könyvelõtõl kapott címre, és ott döbbenetes meglepetés éri. Eloisa elhatározza, hogy adakozni fog a hajléktalanok javára, és megengedi, hogy az alkalmazottak ne viseljenek uniformist, sõt Roxana segítségével tanítja is õket. Federica pedig elviszi a birtokra Pilart…

138.
Vittorio hajlandó kifizetni a váltságdíjat Anibalnak. Gael elmondja Giannának a nagy elhatározását, de a lány azt kéri tõle, hogy várjanak még. Eloisának lezárt borítékot hoz egy futár, benne a bizonyítékokkal, hogy Benigno és Aitana csalással jutottak hozzá az Acorp részvényeihez. Federica hajlandó találkozni Dantéval, de beismeri, hogy csalódott és már nem bízik benne…

139.
Amikor Federica elmegy vásárolni, Dante megfenyegeti Pilart. Pedro sarokba szorítja Benignót és Aitanát, akik kénytelenek elfogadni a feltételeit. Gianna rosszulléte után Elizade doktor elmondja, hogy csak a szívátültetés segíthet rajta. Benito ráveszi Roxanát, hogy keressen munkát, és próbáljon önfenntartóvá válni…

140.
Sonia terve beválik, és Osvaldo belátja, mennyire igazságtalan volt a feleségéhez, de megdöbben, amikor a nõ elmondja, mire készül. Pedro meglepetés-bulit szervez szerelme születésnapjára, ahol Eloisa is megjelenik. Diana összeomlik, amikor megtudja, hogy édesanyja meghalt, de Vittorio mindenben támogatja…

141.
Mivel Gael apja író, nagyon érdekli, hogy fia és Gianna hogyan szerettek egymásba. Anibal és Ramiro együtt tervelik ki, hogyan álljanak bosszút. Eloisa és Pedro nagyon összevesznek, mert a nagymama nem hajlandó elfogadni, hogy az unokája szereti Fiorellát és elvette õt feleségül. Mivel Pilar egyfolytában azt mondja Federicának, hogy az igazság Albanóban van, a két nõ ismét elmegy a birtokra…

142.
Pilar bemegy Pedróhoz, aki azt hiszi, hogy álmodik. Federica rájön, hogy az asszony plüss lovacskáját hívják Albanónak, és megbízza Dantét, hogy szerezze azt meg. Gianna azt javasolja Fiorellának, hogy utazzon Marateába és ott, helyben próbálja kideríteni, kik is voltak a szülei valójában. Sergiót borzasztó lelkiismeretfurdalás gyötri Pilar miatt. Aitana megpróbálja visszaszerezni Osvaldót, de a férfi elutasítja…

143.
Federica közjegyzõ kíséretében jelenik meg az Ángeles-birtokon, majd követelõzik és perrel fenyegeti meg Eloisát. Diana meg akarja ölni Anibalt, amiért elrabolta a gyermekét, de megsebesíti Vittoriót. Agustin összeismerteti Gaelt a nevelt lányával, Katiával. Domingo felkeresi Benitót, hogy állást keressen magának…

144.
A fiatalok megismerik Gael húgát, de Katia és a fiúk viselkedése Giannában és Roxanában is féltékenységet ébreszt. Joaquina és Fiorella elhatározzák, hogy összeköltöztetik a két lányt. Anibalt és Romerót is elkapja a rendõrség, és Diana visszakapja a fiát. Simona megtalál egy eldobott pozitív terhességi tesztet, és ezzel komoly galibákat okoz. Federica viselkedése pedig egyre elviselhetetlenebb a család tagjai számára…

145.
Bár Gael visszautasítja, amikor Katia kikezd vele, a lány nem adja fel, és még a birtokon is megjelenik. Federica nem hajlandó elfogadni Eloisa és Pedro ajánlatát, hanem meg akarja szerezni a teljes Ángeles-vagyont, és ehhez Osvaldót is fel akarja használni. Julietát nagyon zavarja, hogy Pilarral egy házban lakjon, és elhatározza, hogy szállodába költözik annak ellenére, hogy Sergio ezzel nem ért egyet…

146.
Agustin megpróbálja rávenni Katiát, hogy hagyja békén Gaelt. Sonia azon gondolkodik, hogy elhagyja Osvaldót és folytatja az énekesnõi karrierjét, de születendõ gyermekét nem akarja szegénységre kárhoztatni, ezért a maradás mellett dönt. Sergio és Santino újra egymásnak ugranak Julieta miatt. Eloisa áldását adja Gael és Gianna kapcsolatára, és elhatározza, hogy Fiorellából is nagyvilági dámát farag…

147.
Julieta és Santino találkoznak Alvaróval, akitõl nagyon fontos dolgokat tudnak meg. Federica ördögi tervéhez Dantét is felhasználja, hogy két kellemetlen embertõl szabaduljon meg egyszerre. Osvaldo megmondja Soniának, hogy elkíséri a fellépésére. Aitana pedig otthagyja a szüleit…

148.
Federica megjelenése a japánokkal folytatott tárgyaláson általános megdöbbenést kelt. Joaquina elmeséli Roxanának, hogyan lett szerelmes Maximóba. Osvaldo képetelen megtenni, amit Federica követel tõle. Diana azt ajánlja Vittoriónak, hogy kezdjenek új életet együtt…

149.
Gianna az izgalomtól nagyon rosszul lesz, és Gael aggódik miatta. Fiorella elmondja Osvaldónak, hogy Sonia gyermeket vár, és a lelkére beszél a férfinak, aki bevallja neki, hogyan jutott el odáig, hogy mindenkit gyûlöljön. Vittorio megkéri a Segura házaspárt, hogy vigyázzanak Bétóra. Egy reménysugár újra összehozza Julietát és Santinót…

150.
Osvaldo megfenyegeti Federicát és Dantét, és a vacsoránál bejelenti, hogy Sonia várandós. Eloisa bevallja Pedrónak, hogy nagyon megviselik a dolgok, amik Maximóról kiderültek, de felvállalja a harcot Federicával szemben. Fiorellát rémálmok gyötrik, és Pedro próbálja megnyugtatni, pedig maga is aggódik a család jövõje miatt…

151
Az igazgatótanács le akarja mondatni Pedrót a cég elnöki tisztjérõl, de Eloisa közbelép. Fiorella kétségbeesik, amikor megtudja Elizade doktortól, hogy Giannának szívátültetésre van szüksége, Gael viszont jelentkezik donornak. Julieta nem hajlandó megbocsátani Sergiónak. Diana öngyilkosságot kísérel meg a börtönben…

152.
Roxana a maga keresetlen modorában próbálja vigasztalni Giannát, és ráveszi, hogy menjen el a Katia által szervezett vacsorára, ahol mindnyájan meglepõdnek. Eloisa, Osvaldo és Pedro megbeszélik a családi vállalat jövõjét. Sonia nagyon boldog, hogy a férje megváltozott, és örömmel várja gyermekük érkezését. Federica közben csodálatos estét ígér Danténak…

153.
Eloisa megkéri Alinát, hogy senkinek se beszéljen arról, amit Pilartól hallott. Bár Katia azért találja ki a közös vacsorát, hogy megalázza az olasz kislányt, mégis számára válik kellemetlenné az együttlét. Gianna vállalja, hogy õ is felveszi az alkalmazotti egyenruhát, hogy Roxana ne egyedül bûnhõdjön. Pedro és Osvaldo együtt találják ki, hogyan menthetnék meg az ACORP-ot…

154.
Katia elmegy az Ángeles-birtokra és bocsánatot kér. Amikor Sergio elmondja az anyjának, hogy mivel haragította magára Julietát, Eloisának eszébe jut valami. Julieta és Santino elhatározzák, hogy beszélnek Fiorellával, de a lány hírei elkeserítik õket. Dante halála mindenkit sokkol a birtokon, és Eloisa egyetért a rendõrségi nyomozással…

155.
Gianna nagyon fél a haláltól, és Fiorella nehezen tudja megvigasztalni õt. Adela és Reynaldo ismét rajtakapják Roxanát és Benitót. Pedro javaslatára a család Fidelt bízza meg a birtok biztonsági felügyeletével. Fiorella elárulja Eloisának, hogy látta Federicát csókolózni Dantéval…

156.
Gianna rosszul lesz az egyetemen, és mentõvel kell hazavinni. Federica szövetkezik Aitanával, hogy megszabaduljon Pedrótól és Fiorellától. Eloisa megpróbálja kiszedni Pilarból, hogy mit beszélt Federicával, de nem jár sikerrel. Alvaro egy fényképet ad Julietának és Santinónak a lányukról…

158.
Fidel megtalálja Osvaldo szobájában a bûnjeleket, de az is felmerül benne, hogy valaki rá akarja terelni a gyanút. Gael engedélyt kér Eloisától, hogy szerenádot adhasson Giannának, mert így akarja felvidítani. Vittorio elhatározza, hogy átadja Mario utolsó levelét Fiorellának. Julieta és Santino elmennek Fiorellához, hogy beszéljenek vele…

159.
Fiorella nem akarja elhinni, hogy a Vittorio által átadott levél az igazságot tartalmazza. Benito nagyon el van keseredve, mert Roxana nem hajlandó neki megbocsátani. Santino teljesen kiborul a gondolattól, hogy Julieta gyermekének esetleg nem õ az apja…

160.
Pedro próbálja megnyugtatni Fiorellát, aki nem tudja elviselni, hogy vér szerinti szülei lemondtak róla. Azt javasolja neki, hogy együtt látogassák meg Julietát és Santinót. Sergio õszintesége kiborítja Pedrót. Gael megmondja Agustinnak, hogy DNS-vizsgálatot szeretne. Eloisa közben õszintén beszél Roxanával…

161.
Pedro találkozik Julietával és Santinóval. Osvaldo elmegy Gaellel Agustinhoz, és bár elõször nem akar hinni neki, a férfi meggyõzi. Az Ángeles-birtokon váratlanul megjelenik a közjegyzõ és lejátszik egy videofelvételt – Dante végakarata szerint..

162.
Federica majdnem lebukik, amikor Pilar fiókjába teszi a mérget, amivel Dantét meggyilkolta. Alvaro nehezen fogadja el, hogy egyelõre nem ismerkedhet meg féltestvére lányával. Pedro megmondja Sergiónak, hogy többet hallani sem akar róla. Osvaldo megosztja Pedróval a kétségeit Gael titkát illetõen…

163.
A nyomozók Pilar szobájában találnak egy fiolát. Fiorella nagyon elutasítóan viselkedik Julietával és Santinóval, és elzárkózik a DNS-teszttõl. Gianna szívátültetését elhalasztják. Osvaldo rá akarja beszélni Agustint, hogy tûnjön el Gael életébõl…

164.
Alina biztosítja Sergiót, hogy Pilar nem lehetett a tettes. Santino összehozza Alvarót Vittorióval, hogy Marióról beszélgessenek. Osvaldo megígéri Soniának, hogy a gyermekük jövõjéért küzdeni fog. Pedro megpróbálja rábeszélni Fiorellát, hogy végeztesse el a DNS-tesztet…

165.
A rendõrség kihallgatja Federicát és Domingót is, de Pilar kikérdezését Pedro csak házon belül engedi. Fiorella mindent elmond Giannának, aki ráébreszti, hogy nem szabad elutasítania vér szerinti szüleit, és adnia kell egy esélyt Julietának és Santinónak. Roxana elfogadja Eloisa meghívását egy teára és egy beszélgetésre…

166.
Santino és Sergio nem tudják eldönteni, hogy vajon Fiorella meghallotta-e a vitájukat. Domingo elmondja Simonának, hogy látta Federicát, amikor betette az üvegcsét Pilar fiókjába. Gianna azt javasolja a nõvérének, hogy legyen õszinte Pedróhoz. Roxana kórházi munkája a gyermekek között kalandosan indul. Diana elpanaszolja Vittoriónak, hogy már nagyon nehezen bírja a börtönben…

167.
A végrendelet felolvasását megzavarja a rendõrség megjelenése. Domingo és Fidel megvilágítják a dolog hátterét. Gianna állapota egyre romlik, miközben nagyon szenved és fél a haláltól. Gael az egész család elõtt bevallja Eloisának származásának titkát, és lemond az örökségérõl…

168.
Gael megmondja Agustínnak, hogy felveszi a nevét. Sergio bevallja Eloisának, hogy kapcsolata volt Julietával, de az anyja is borzasztó titkot tár fel elõtte. Federicát elõzetes letartóztatásba helyezik. A DNS-vizsgálat eredménye megkönnyebülést hoz minden érintett számára. Giannának közben be kell mennie a kórházba…

169.
Pedrót nem hagyja nyugodni a tény, hogy amennyiben nem sikerül hamar megfelelõ donort találni Giannának, akkor a lány meghalhat. Az egész család jelentkezik, hogy vért adjon neki. Vittorio is bemegy a kórházba, majd elnézést kér Fiorellától és kibékülnek. Dianát is sikerül kihozni a börtönbõl. Osvaldo elfogadja, hogy õ legyen az ACORP elnöke, és Sergio is vállalja, hogy segít neki…

170.
Gael megkéri Gianna kezét és másnap a kórházi kápolnában megtartják az esküvõt. Osvaldo hivatalosan is bejelenti az ACORP csõdjét. Fidel megpróbál Roxana lelkére beszélni. Pilar aggódik Pedróért, mert úgy érzi, mintha a fia készülne valamire, ezért telefonál Fiorellának. Eloisa elkíséri Soniát a fellépésére…

171.
Pedro megígéri Fiorellának, hogy soha nem hagyja õt magára. Gianna állapota sürgõs beavatkozást igényel, és már a mûtõben van, amikor kiderül, hogy kaphat egy új szívet. A Segura-család a születendõ gyermek nevén vitatkozik. Soniának nagy sikere van, és nem érti, hogy Osvaldo miért nem ért oda az elõadására. Alvaro segítségével Vittorio újra megnyitja a Dolce Vitát…

172.
Federica megszökik és elmegy a birtokra, hogy bosszút álljon. Fiorella különleges nászajándékot kap Pedrótól. Julieta elérzékenyül, amikor Fiorella elõször nevezi õt az édesanyjának. Eloisa vállalja a nagy utat, hogy az unokájával lehessen élete nagy eseményén. Gianna és Gael pedig elhatározzák, hogy Olaszországban fognak szakvizsgázni…

Megosztom másokkal: