Mulheres de areia tartalma

MULHERES DE AREIA – A homok titkai tartalma:

1. rész (1996. november 5.)
A sorozat egyik fõhõse, Ruth egy távoli birtokon tanítóskodott, és most készül visszatérni Pontal d’Areiában élõ családjához. Útközben udvarlója, Alaor a kocsiban megkéri a kezét, de a lány nemet mond. A dúsgazdag Assuncao család tartja a kezében a kisváros gazdasági életét. A család fekete báránya, Malu állandó harcban áll zsarnoki természetû apjával, Don Virgilióval.

2. rész (1996. november 6.)
Rachel nem örül ikertestvére, Ruth érkezésének. Szülei ezzel szemben nagy szeretettel fogadják rég nem látott gyermeküket. Ruth megtudja, hogy távollétében a családnak ismét a nulláról kellett kezdeni az életet, azóta apjának sikerült vennie egy kis halászhajót, immár a maga ura lehet. Rachelt rossz természete miatt nem szeretik a faluban. Floriano bemutatja Ruth-ot a helybélieknek, akik döbbenten fedezik fel a hasonlóságot közte és testvére között.

3. rész (1996. november 7.)
Ruth izgatottan készül a randevúra új szerelmével, Marcosszal, akinek egyébként gyûrûs menyasszonya van, Andrea. Testvére nincs elragadtatva a dologtól. Malu Assuncao viselkedése egyre több gondot okoz a szüleinek, fõleg az apjának, akit gyûlöl és fasisztának nevez.

4. rész (1996. november 8.)
Rachel – Ruthnak adva ki magát – váratlanul meglátogatja Marcost a jachtján. Malu valamilyen akcióra készül apja, Don Virgilio ellen. Marcos és Ruth nagyon jól érzik magukat a hajón. Tonho és húga, Glorinha felkeresi Floriano úr családját, itt a „Holdkóros” és Ruth kibékülnek egymással. Az igazi Ruth nagyon szomorú, mert Marcos nem tartotta be ígéretét, hogy elviszi hajókázni.

5. rész (1996. november 12.)
Tonho elmondja Ruthnak, hogy látta a tengerparti szikla felé igyekvõ Marcost. A lány odamegy, és döbbenten tapasztalja, hogy ikertestvére csókolózik a fiúval. Nála jobban csak Marcos lepõdik meg, amikor kiderül, hogy nem Ruth-tal, hanem Rachellal enyelgett.

6. rész (1996. november 13.)
Marcos úgy dönt, nem veszi feleségül Andreát. Malu szerint apjának meg kell bûnhõdnie azokért a tetteiért, amelyeket ellene követett el. Ruth megkéri Rachelt, a jövõben ne ûzzön a mostanihoz hasonló kisded játékokat. Marcos közli apjával, nem veszi el menyasszonyát, mert egy helyi halász lányával, Ruth-tal jár. Don Virgilio hevesen tiltakozik fia döntése ellen.

7. rész (1996. november 14.)
Donato úr egy meleg éjszakán hajókázni viszi Tonhót és húgát, Glorinhát, majd felajánlja a fiúnak, menjen vele csónakázni. Kinn a tengeren – tudván, hogy Tonho nem képes úszni – szándékosan felborítja a csónakot. A szerencsétlen fiú fuldokolni kezd. Isaura asszony tanúja a balesetnek. Kéri Rachelt, segítsen, a lány azonban nem hajlandó erre. Ruth megmenti a fiút. Breno, a polgármester váratlanul megtiltja a fürdést a tengerparton, arra hivatkozva, hogy a víz szennyezett.

8. rész (1996. november 15.)
A lakosság egy része meg akarja buktatni a polgármestert, amiért lezáratta a tengerpartot a vízszennyezõdés miatt. Attól tartanak ugyanis, hogy emiatt elmaradnak a turisták. Don Virgilio arra kéri Rachelt, beszélje rá testvérét, Ruthot, hogy szakítsa meg kapcsolatot, Marcosszal, aki üzlettársa leányának a võlegénye…

9. rész (1996. november 19.)
Rachel nem árulja el szüleinek, honnan szerezte új ruháira a pénzt. Don Virgilio nem ért egyet a strand bezárásával, egyre kevesebb vendég fordul meg a szállodájában. Fia, Marcos azonban helyesli a polgármester döntését.

10. rész (1996. november 20.)
Alaor közli Ruthtal, hogy élete végéig várni fog rá. Rachel ismér félrevezeti Marcost, újra Ruthnak adja ki magát, hogy elhódítsa õt testvérétõl. Meglátogatja a fiatalembert a házában és menyasszonya, Andrea fürdõruhájában megy be – a tiltás ellenére – a tengerbe fürdeni Marcosszal. A váratlanul beállító Andrea óriási botrányt csap, amikor megtalálja a nedves fürdõruhát.

11. rész (1996. november 21.)
Andreát, Marcos menyasszonyát nagyon kiborítja, hogy a võlegénye Ruthtal jár és eltökéli, hogy a fiú nem ússza meg szárazon a dolgot. Donato úr mindenáron meg akarja szerezni magának nevelt lányát, Glorinhát. Rachel továbbra is orránál fogva vezeti Marcost: ismét Ruthnak adja ki magát. Eközben Ruth mit sem tud a dologról…

12. rész (1996. november 22.)
Tonhónak eszébe jut, hogy most van Glorinha és az õ édesapja halálának évfordulója, akirõl a mai napig sem derült ki, hogy véletlen baleset következtében vesztette életét vagy meggyilkolták. Donato úr azt állítja, hogy a férfi halálát baleset okozta. Rachel továbbra is Ruth szerepét játssza, miközben egyre jobban belemerül a Marcosszal folytatott viszonyba. A fiatalember nem sejti, hogy nem Ruth-nak, hanem a testvérének udvarol.

13. rész (1996. november 26.)
Marcost még édesanyja sem tudja visszatartani, hogy elköltözzék otthonról. Apja természetesen vérig sértõdik. Malu gyanítja, hogy bátyja nem Ruth-tal jár. A szerelmes Alaor egy gyönyörû lovat ajándékoz Ruth-nak.

14. rész (1996. november 27.)
Rachel csúnyán összevész szerelmével, Wanderley-jel, aki szerinte meg-csalja, és elkölti azt a pénzt, amit Don Virgiliótól kapott. Don Virgilio utasítást ad, hogy rombolják le Manuela büféjét, amiért az asszony tájékoztatta Brenót a tengerparti tiltótáblák eltávolításáról. Marcos Florianóéknál találkozik elõször az ikerpárral. Ruth ekkor döbben rá, hogy testvére elszerette tõle a fiút.

15. rész (1996. november 28.)
Don Virgilio emberei felgyújtják Manuela asszony tengerparti büféjét, hogy megleckéztessék, amiért elárulta õket a polgármesternek. Marcos váratlanul megtudja, hogy nem Ruth-nak, hanem testvérének, Rachelnak udvarolt. A leány bevallja a csalást, és azt is, hogy szereti õt.

16. rész (1996. november 29.)
Don Virgiliónak nagy nehezen – vérebeit is bevetve – sikerül eltávolítania a házból Malu „barátait”, akiket a lány egy kis házibulira hívott meg, hogy borsot töjön apja orra alá. Ezt követõen „ismeretlenek” felgyújtják Manuela bódéját. Rachel közli húgával, hogy szereti Marcost és hozzámegy feleségül. Az elkeseredett Ruth csupán azt kéri tõle, hogy tegye boldoggá a fiút…

17. rész (1996. december 3.)
Tonho a tengerparton rátámad Rachelra, megbosszulandó, hogy elszerette Ruth választottját, Marcost. A lányt Donato úr szedi ki a „Holdkóros” kezei közül. Az esetet követõen Tonho menekülni kényszerül, Donato úr pedig elmegy a rendõrségre, hogy lecsukassa. A rendõrfõnök azonban bizonyítékot kér tõle a gyilkossági kísérletrõl. Glorinha és Ruth rátalál Tonhóra egy tengerparti barlangban.

18. rész (1996. december 4.)
Glorinha javasolja Tonhónak, menjen el a rendõrségre, és bizonyítsa be ártatlanságát, mondja el, hogy nem akarta megölni Rachelt. Don Virgilio megvette Arleth-tõl a birtokát. Malunak nagyon tetszik a birtok intézõje, Alaor. A férfi pisztolyával szórakozásból lövöldözõ lány véletlenül megsebesíti barátnõjét, Carolát. Marcos közli anyjával, hogy a hónap végén feleségül veszi Rachelt.

19. rész (1996. december 5.)
Clarita asszony, Marcos édesanyja megismerkedik Rachel szüleivel. Don Virgilio felkeresi butikjában Toniát, hogy megbizonyosodjon róla, valóban õ tájékoztatta Brenót a tengerparti táblák eltávolításáról, és õ tett vallomást a rendõrségen is. A lány nem tagadja a dolgot, s ezért látogatója megfenyegeti. Egy bárban Marcos észreveszi, amint menyasszonya, Rachel és Wanderley csókolózik.

20. rész (1996. december 6.)
Don Virgilio játssza a barátot, valójában a pokolba kívánja sógorát a tengerpart lezáratása miatt. Joel szemrehányást tesz barátnõjének, Toniának, amiért a polgármester oldalára állt a táblaügyben. Don Virgilio csekket ad Tonia édesapjának, hogy vásároljon egy kis boltot és vegye oda a lányát is. Cserébe „csupán” azt kéri: a bódéra tegyen ki egy, a polgármesterre hasonlító madárijesztõt…

21. rész (1996. december 10.)
A Sampaio cslád kertjében összetalálkozik egymással Marcos volt és jelenlegi menyasszonya: Andrea és Rachel. Kiderül, hogy mindketten kelengyét és esküvõi ruhát indulnak vásárolni. Don Virgilio barátja, Sampaio szemrehányást tesz üzlettársának ingerültsége miatt, és amiért nem hagyja, hogy fia a saját életét élje. Don Virgilio felajánlja Marcosnak, hogy az esküvõ után az õ költségére építsen saját házat…

22. rész (1996. december 11.)
Rachelt megfenyegeti az apja, hogy Marcosnak beszámol a Wanderley-jel folytatott viszonyáról. Arleth elmondja Don Virgiliónak, hogy Ruth volt a legjobb barátnõje, amikor tanítónõként dolgozott a birtokán. Egy veszekedés során Ruth közli testvérével: nem engedi, hogy tönkretegye Marcos életét, s mindent elmond róla a fiúnak. Rachel azonban megfenyegeti…

23. rész (1996. december 12.)
Tonho azzal magyarázza hajnali látogatását Floriano házában, hogy Ruth sósavat kért tõle a kád lefolyójának megtisztítására, és azt vitte el neki. Ruth védelmébe veszi a „Holdkórost”, így kimenti õt szorult helyzetébõl. Malu ismét valami rosszaságon töri a fejét: arra kéri barátait, széledjenek szét, és egy-egy állattal térjenek vissza hozzá. Malu édesanyja döbbenten tapasztalja, hogy házuk különbözõ állatokkal van tele.

24. rész (1996. december 13.)
Clarita asszonyt, Don Virgilio nejét nagyon megviseli, hogy férjét egy bárban idegen nõvel látja csókolózni. A házibulin Malu vérig sérti Alaort, a birtok intézõjét azzal, hogy õt tartja a „legszebb állatnak”. A többiek sem méltányolják a lány zseniális ötletét. Sampaio elárulja üzlettársának, Don Virgiliónak, hogy cukorbeteg, és kéri õt, tartsa ezt titokban…

25. rész (1996. december 17.)
A fürdési tilalom miatt mind több vendég hagyja ott Don Virgilio szállodáját. Arleth meglátogatja Ruth-ot, és elbeszélget vele Marcos és Rachel leendõ házasságáról. Szerinte Marcos rosszul választott. Don Virgilio ebédelni hívja Andreát, Marcos volt menyasszonyát, hogy megbeszélje vele, hogyan lehetne megakadályozni fia és Rachel házasságát…

26. rész (1996. december 18.)
Andrea szántszándékkal beleesik a medencébe az összes esküvõi meghívóval. Rachel sejti, hogy a dolog nem volt véletlen, de Marcos megnyugtatja: minden rendben lesz. Már csak néhány nap van hátra Marcos és Rachel esküvõjéig, és úgy tûnik, a telefonos meghívások nem hatékonyak. Marcost azonban ez nem zavarja, szerinte az a fontos, hogy szombaton összeházasodnak Rachellel.

27. rész (1996. december 19.)
Eljött az esküvõ napja és az érintett családok izgatottan készülnek a nagy eseményre. Marcos nászajándékként egy szép kocsit ad menyasszonyának. Kisebb bonyodalmak is támadnak: Floriano úr megtudja Arleth-tõl, hogy Rachelt nem õ, hanem leendõ apósa fogja bevezetni a templomba. Rachel ugyanis azt hazudta, apja visszautasította, hogy õ kísérje be.

28. rész (1996. december 20.)
Rachel és Marcos végre valahára örök hûséget esküszik egymásnak. Don Virgilio az esküvõt követõen felhívja egyik emberét, hogy – utasításának megfelelõen – másnap hajnalban állítsák ki a városka fõterén a Brenót kigúnyoló madárijesztõt, egy táblával, amelyre ezt írták: „A turisták réme”

29. rész (1996. december 30.)
Carola, Andrea húga elkíséri Malut a birtokra, hogy barátnõje elnézést kérjen Alaortól a sértegetésért. Malu azonban, szokásához híven, most sem hajlandó bocsánatot kérni a „Cowboy”-tól. Tonho azt tervezi, elmegy Rióba, hogy ott meggyógyítsák. Eközben Marcos és Rachel nászútra New Yorkba utazott. Don Virgilio váratlanul meglátogatja Toniát, hogy elcsábítsa, a lány azonban visszautasítja.

30. rész (1997. január 2.)
Tonho szerelmet vall Ruthnak és közli vele, gyógyulása után feleségül fogja venni. Többen azt állítják, hogy Don Virgilio áll a Breno elleni támadások mögött. Az érintett szerint azonban ez nem így van, hiszen Virgilio az õ barátja. Tito otthagyta riói állását, és végkielégítésének teljes összegét odaadja az apjának, hogy a pénzbõl hajót vehessen magának.

31. rész (1997. január 3.)
Ruth elviszi Tonhót az orvoshoz, aki további kezelést javasol. A polgármester megtudja, hogy többen fürödtek a tiltott partszakaszon, s úgy dönt, megerõsítteti a rendõri jelenlétet. Tito, Scico fia csodaszép halászhajót vásárol apjának, de nem csupán a megajándékozott örül, hanem barátai is. Don Virgilio megpróbál kikezdeni Toniával, de a lány visszautasítja a közeledését…

32. rész (1997. január 6.)
Mind többen lázadoznak a fürdési tilalom ellen, és sokan be is mennek a tengerbe. Breno utasítja a rendõrséget, fogja el a rnitenskedõket. A lefogottak között van Breno nejének legjobb barátnõje is. A polgármester azonban nem hajlandó kivételt tenni, és kihozatni õt a fogdából. A Malu által szülei házassági évfordulójára rendezett est botrányba fullad.

33. rész (1997. január 7.)
A Malu által rendezett buli óriási botrányba fullad: az eredetileg meghívott társaság elmenekül, s a meghívott koldusokat igen nehezen tudják eltávolítani a házból. Apja éktelen haraggal vonja felelõsségre Malut, és megfenyegeti, hogy hasonló cselekedet esetén elküldi õt egy svájci bentlakásos iskolába. Addig is megvonja tõle a bankszámla és a gépkocsi hazsnálatát…

34. rész (1997. január 8.)
Don Virgilio azt tervezi, hogy Pontalt turistaparadicsommá fejleszti, és õ lesz a polgármester is. Úgy véli ugyanis, hogy Breno népszerûsége a mélyponton van a fürdési tilalom miatt. Ezt követõen rábeszéli Andreát, fia volt menyasszonyát, hogy közös erõvel válasszák el egymástól Marcost és Rachelt. A lány rááll a dologra. Tonho szerint annak idején Donato úr ölte meg apját…

35. rész (1997. január 9.)
Andrea kivesz egy szobát két éjszakára Don Virgilio szállodájában, ahol senki sem ismeri õt. Húga szerint ezt azért tette, hogy közelrõl megfigyelhesse az ott lakó Wanderley és Rachel közötti viszonyt. A riói orvos rossz hírt közöl Tonhóval: betegsége nem gyógyítható. A szerencsétlen fiatalember ezt követõen céltalanul bolyong az ismeretlen nagyvárosban. Idõközben Marcos és Rachel hazatér New York-i nászútjáról…

36. rész (1997. január 10.)
Arleth Don Virgilio házába viszi a Rióban megtalált Tonhót. Itt azonnal konfliktusba keveredik Rachellel, akivel közli, hogy utálja, mert gonosz. Cezar mind nagyobb érdeklõdést tanúsít Ruth iránt, ennek ellenére azt javasolja Arleth-nek, minél hamarabb házasodjanak össze, és költözzenek Sao Paulóba. Rachel és Marcos egyre többször ütközik amiatt, hogy Marcos rendszeresen összekeveri a Ruth és a Rachel által mondottakat.

37. rész (1997. január 13.)
Malu nem hallgat a jó szóra, és újabb botrányt rendez apja bosszantására. Breno neje elkeseredetten figyelmezteti a férjét, hogy Don Virgilio nem a barátja, és rosszat akar neki. A polgármester azonban nem fogadja meg a jó tanácsot. Marcos – ígéretéhez híven – átadja Rachel édesapjának a csekket a halászhajó megvásárlására. Wanderley szeretné felújítani viszonyát az immár férjezett Rachellel.

38. rész (1997. január 14.)
Malu azzal magyarázza különös viselkedését, hogy annak idején elveszítette nagy szerelmét, Gilbertót. Marcos lebeszélte apját arról, hogy Malut Svájcba „számûzze”, egy ottani leányiskolába. Don Virgilio és Andrea további kísérletet tesz annak érdekében, hogy szétválasza Marcost és Rachelt. Azt szeretnék elérni, hogy Marcos visszatérjen volt menyasszonyához.

39. rész (1997. január 15.)
Malu kihallgatja szülei beszélgetését, s így megtudja, hogy válni készülnek. Ez a hír nagy örömmel tölti el, mert bizonyítva látja saját véleményét, miszerint apja elviselhetetlen zsarnok. Amikor Don Virgilio Breno és neje társaságában ellátogat a pontali kirakodóvásárra, ott meglátják a polgármestert gúnyoló bábut. Az érintett azonban közli, hogy õt nem zavarja a dolog, és nem kívánja levetetni. Wanderley felhívja Rachelt, hoyg találkozni akar vele…

40. rész (1997. január 16.)
Cezar Pontalba érkezik, hogy beszéljen Ruth-tal és felajánlja neki a segítségét. Korábban már megkérte a lány kezét, és még mindig vonzódik hozzá, bár már Arleth a menyasszonya. Ruth azonban nem kívánja felújítani a kapcsolatot, és a segítségére sem tart igényt. Donato úr újabb kísérletet tesz nevelt lánya, Glorinha meghódítására, de ismét sikertelenül…

41. rész (1997. január 17.)
Malut egyre jobban idegesíti, hogy Duarte – apja megbízásából – állandóan szimatol utána. Rachel rá akarja beszélni Ruth-ot, hogy mondja azt Marcosnak, õ járt Wanderley-jel. Marcos azonban fültanúja kettejük beszélgetésének. Andrea – a Don Virgilióval történt megállaposás értelmében – megkísérli magába bolondítani Wanderleyt. Marcos csekket ad Floriano úrnak, hogy abból vásároljon házat a családjának.

42. rész (1997. január 20.)
Marcos közli Rachellel, hogy szerelmük véget ért, de amíg nem találnak más megoldást, viselkedjenek úgy, mint a házasok. Don Virgiliót nagyon feldühíti, hogy a polgármester lejáratására kitett bábu ellenkezõ hatást ért el: ugyanis az egész város Brenóval szimpatizál, és a bábut egyfajta védõszentnek tartja.

43. rész (1997. január 21.)
Valaki elárulta Donato úrnak, hogy Floriano újabb hajót akar venni magának. Társai keresik az árulót, és Tonhóra gyanakodnak. Rachel megtudja, hogy szerelme, Wanderley Andreával randevúzik, és feldühödik, mert nem akarja elveszíteni a férfit. Rachel egyébként mind több konfliktust okoz apja és anyja között. Ruth tanítói állást vállal a városban…

44. rész (1997. január 22.)
Ruth arra kéri apját, ne vádolja jogtalanul árulással Tonhót. Donato úr szándékosan elhinti Floriano és társai között: Tonhótól tudja, hogy Floriano újabb hajót akar venni. A halászok büntetésbõl tudomást sem vesznek a „Holdkóros” jelenlétérõl. A szerencsétlen fiút nagyon megviseli a mellõzöttség. Andrea mind jobban beleesik Wanderleybe.

45. rész (1997. január 23.)
Don Virgilio figyelmezteti birtoka intézõjét, Alaort, többé ne legyeskedjen Malu körül, mert más társadalmi osztályba tartozik. Megfenyegeti, hogy kirúgja, ha nem fogadja meg a szavait. Donato úr utasítja besúgóját, továbbra is figyelje Florianót és társait, s mindent jelentsen neki.

46. rész (1997. január 24.)

47. rész (1997. január 27.)
Marcos és Cezar elmennek abba a bárba, ahol Rachelt látták, de már nem találják ott. A dühös Malu elõször lelocsolja az utána szaglászó Duartét, majd pisztolyt fog rá és elzavarja. Floriano döbbenten veszi észre, hogy valaki ellopta a hajókra szánt pénzét, amelyet Marcostól kapott. Meggyõzõdése, hogy az elkövetõ Donato, aki féltékenyen védi kis birodalmát.

48. rész (1997. január 28.)
Brenónak feltûnt a bárban, hogy Cezar öccse, Zé Luis furcsán viselkedik nejével, Verával. Biztos benne, hogy valahonnan ismerik egymást. Hazatérve rá is kérdez a dologra. Az asszony azt állítja, soha nem látta az illetõt, férje azonban nem hisz neki. Donato a lopott pénzt egy part menti szikla alá rejti. Floriano elkeseredésében szokatlan módon leissza magát.

49. rész (1997. január 29.)
Tonho otthon élesíteni kezdi az Alemaótól köcsönkapott kést, s közben pálinkát vedel. Az a szándéka, hogy az éj leple alatt megöli a szülei házában alvó Rachelt, s így majd Ruth visszatérhet szerelméhez, Marcoshoz. A következmények egyáltalán nem érdeklik a jószándékú, de félnótás fiatalembert. Eközben Rachel újra találkozik Wanderley-jel, és megfenyegeti, nehogy eljegyezze Andreát.

50. rész (1997. január 30.)
Marcos nem veszi észre, hogy nem a feleségének, hanem Ruthnak magyaráz kettejük kapcsolatáról. Majd csókolózni kezdenek a lány szobájában. Tonho továbbra is azt forgatja a fejében, hogy végez Rachellel, de Alemao gyanút fog és elveszi tõle a kést. Marcos akaratán kívül fültanúja Rachel és Ruth vitájának, és ez ismét gyanúval tölti el.

51. rész (1997. január 31.)
Don Virgilio megpróbálja meggyõzni Brenót, hogy nyissa meg a lezárt partszakaszt, mert különben tönkremegy a város. A polgármester azonban azt bizonygatja, hogy ezt nem teheti, mert a víz továbbra is szennyezett, és már többen kiütést kaptak miatta. Donato ráveszi a Kapitányt, hogy segítsen elsüllyeszteni Chicobello hajóját. Másnap Chichobello és fia, Tito észreveszik a hajó eltûntét, s Florianóhoz rohannak, majd együtt indulnak a hajó keresésére.

52. rész (1997. február 3.)
Alemao arról faggatja a szégyenét alkoholba fojtó Kapitányt, vajon ki köthette el Chico hajóját? A Kapitány természetesen nem válaszol. Chico nagyon elkeseredett a történtek miatt, s azt hiszi, a Kapitány olyan jó barátja, hogy õmiatta itta le magát. Tonho váratlanul megkérdezi Wanderleyt, hogyan halt meg annak idején az apja. Wanderley a „hivatalos verziót” közli a „Holdkórossal”: a szerncsétlen lezuhant egy szikláról. Floriano felajánlja Chicónak, hogy ideiglenesen az õ hajóját használja…

53. rész (1997. február 4.)
Don Virgilio eszelõs arckifejezéssel, mesébe ágyazva mondja el feleségének, hogyan akarja legyûrni Brenót, a jelenlegi polgármestert, Clarita öccsét. Majd Toniának képzelve nejét ágynak dönti és csókolgatni kezdi.

54. rész (1997. február 5.)
Floriano biztos benne, hogy Rachelnek még mindig viszonya van Wanderley-jel, és meg akarja akadályozni további találkozásaikat. Rachel tiltakozik apja szigora ellen, majd kijátszva õt, elmegy a szállodába, hogy ismét találkozzon szerelmével. Tonhót a tengerparton Rachel bosszúból lelöki egy szikláról. A szerencsétlen fiú súlyos fejsérülést szenved. Az elkövetõ azt állítja, hogy Tonho rátámadt, és meg akarta erõszakolni.

55. rész (1997. február 6.)
Don Virgilio szerint egyáltalán nem véletlen, hogy több sajtófotós is ott volt a pontali strandon, amikor Joel megmentette Malu életét. Szerinte a dolog mögött Malu áll. Breno szerint Virgilio rendes ember, és nem pályázik az õ helyére. Pedig ennek épp az ellenkezõje az igaz!

56. rész (1997. február 7.)
Tonia féltékenységbõl megtiltja Joelnek, hogy gitározni tanítsa Malut. Don Virgilio pedig azt tervezi, hogy mindenáron megveszi Joel éttermét. Rachel közli szeretõjével, Wanderley-jel, hogy el akar válni Marcostól, és õhozzá kíván menni. A férfi válaszul elmondja, hogy szerelmes Andreába, és feleségül fogja venni. A féltékeny Tonia odalopózik Don Virgilio házához, és amikor meglátja, hogy Joel és Malu enyeleg egymással, bedob egy követ.

57. rész (1997. február 10.)
Don Virgilio örömmel újságolja Sampaiónak és Cezarnak, hogy Marcos végre igazi férfiként viselkedett: felpofozta ugyanis Rachelt. Véleménye szerint Andrea hamarosan a menye lesz, mert fia el akar válni a feleségétõl. Ezért most az a feladat, hogy megakadályozzák Andrea és Wanderley házasságkötését. Rachel közli Wanderley-jel, hogy rövidesen szabad lesz. A férfi megpróbálja tudatosítani volt szeretõjével, hogy kapcsolatuknak vége.

58. rész (1997. február 11.)
Isaura arról gyõzködi Rachelt, hogy most nem szabad elválnia. A fiatalasszony megígéri anyjának, kibékül férjével. Eközben az éj leple alatt Donato azon mesterkedik, hogy a Kapitány segítségével elsüllyessze Floriano két hajóját. Az egyiket már a tenger fenekére juttatták, amikor váratlanul megjelenik a hajó tulajdonosa és kollégái, és azonnal észreveszik, hogy eltûnt az egyik hajó. Donato és a Kapitány elmenekül.

59. rész (1997. február 12.)
Marcos követeli Racheltõl, hogy másnap menjen nõgyógyászhoz, mert nem hiszi el, hogy terhes. Szerinte ezzel a hazugsággal csupán a válást akarja elkerülni. Rachel egyébként „szeretõ” apósával is közli az örömhírt, miszerint anyai örömök elé néz. Don Virgilio ettõl éktelen haragra gerjed, és kiutasítja menyét a szobából. Tonho elárulja Ruthnak, hogy meg akarja ölni Donatót. Egyébként az orvosnál kiderül, hogy Rachel valóban terhes.

60. rész (1997. február 13.)
Miután Clarita megtudja, hogy a férjének viszonya van egy nõvel, a válás gondolatával foglalkozik. Cezar szerint – bárhogy is tagadja – Marcos továbbra is fülig szerelmes Rachelbe. Az asszony egyébként tájékoztatja anyját, hogy terhes. Isaura arra kéri leányát, egyelõre senki másnak ne árulja el a dolgot. Rachel ezután közli Ruth-tal, hogy elválik férjétõl, s ha akarja, átadja neki.

61. rész (1997. február 14.)
A szálloda alkalmazottai jelentik fõnöküknek, Don Virgiliónak, hogy a tengerparton minden a tervek szerint halad, és senki sem tudja, hogy õ áll az akció mögött. Don Virgilio ezután felkeresi Brenót, úgy tesz, mintha felháborítaná, hogy fürdõzõk ezrei árasztják el a lezárt tengerpartot, és együttérzését fejezi ki. Eközben Pontal utcáin ezrek követelik a polgármester lemondását, mígnem Breno beszédet intéz a tüntetõkhöz, akik ekkor az õ oldalára állnak.

62. rész (1997. február 17.)
Isaura figyelmezteti Donatót, hogy Tonho meg akarja ölni. Donato hálából pénzt ad az asszonynak, Tito azonban azonnal beszámol Florianónak és Ruthnak a látottakról. Floriano ezért felelõsségre vonja a nejét, aki azonban tagadj a vádakat. Hiába, mert férje megtalálja a pénzt. Donato idõközben feljelentést tesz a rendõrségen Tonho ellen. Ruth figyelmezteti a „Holdkórost”, hogy Donato tudomást szerzett a szándékáról. Rachel újabb sikertelen kísérletet tesz férje visszahódítására.

63. rész (1997. február 18.)
Walter Alemao váratlanul meglátogatja régi ismerõsét, Clarita Assuncaót. Duarte meglátja õket, és azonnal jelenti az eseményt a fõnökének, Don Virgiliónak, aki utasítja: figyelje kettejük minden lépését. Rachel továbbra is a szerelmével üldözi Wanderleyt, akinek már elege van az egészbõl. Eközben Alemao szerelmet vall Claritának, és azt kéri tõle, hogy költözzön hozzá. Az asszony szerint ennek még nincs itt az ideje.

64. rész (1997. február 19.)
Don Virgilio arra kéri Cezart, hogy utazzon Pontalba, és kísérje figyelemmel Marcost és Rachelt. Úgy véli, Rachel nem akar elválni a fiától, és Marcos esetleg „bedõl” neki. Szerinte létfontosságú, hogy Marcos elváljon Racheltõl, és Andreát vegye feleségül. Rachel felveszi testvére ruháját, hogy Ruthnak adja ki magát, azonban Tonho észreveszi a csalást, és rátámad.

65. rész (1997. február 20.)
Wanderley nem kíván Rachellel találkozni, ezért letagadtatja magát a szállodában. Rachelt azonban nem olyan könnyû lerázni, felmegy a férfi szobája elé, és részegen óriási botrányt rendez, mert szerelme nem akarja beengedni. A helyi vallási ünnepen Zé Luis rátámad Verára, a polgármester feleségére, és megfenyegeti: mindent elmesél a férjének kettejük múltjáról.

66. rész (1997. február 21.)
Marcosnak eltökélt szándéka, hogy elválik Racheltõl, bár továbbra is egy fedél alatt lakik vele. Az asszony ennek ellenére szemrehányást tesz férjének, amiért nem kapott tõle születésnapi ajándékot. Marcos ekkor nagyvonalúan kitölt egy csekket és átadja neki. Tonho továbbra sem mond le arról, hogy megölje Donatót, de nem akar börtönbe kerülni.

67. rész (1997. február 24.)
Marcost mind kevésbé érdekli feleség sorsa, szeretne gyorsan megszabadulni tõle. Rachel azonban azt hazudja testvérének, Ruthnak, hogy teljes a harmónia férje és közte. Don Virgilio heves vitába keveredik fiával Malu és Alaor leendõ házassága miatt. Marcos próbálja meggyõzni Alaort, szakítson Maluval, mert a kezelhetetlen lány pokollá teszi majd az életét.

68. rész (1997. február 25.)
Rachel kétszemélyes búcsúvacsorát rendez otthon, elõtte azonban Marcos átad neki egy csodaszép ékszert, megkésett születésnapi ajándékként. Idõközben – többévi távollét után – visszatér Pontalba Joel bátyja, Victor, és ez újabb reménnyel tölti el Toniát, akinek már korábban is nagyon tetszett a férfi. A búcsúvacsora során Rachel közli férjével, hogy hallani sem akar Wanderleyrõl, és esze ágában sincs férjhez menni hozzá.

69. rész (1997. február 26.)
Alaor felhívja Malu családját, hogy ne izguljanak, leányuk a birtokon tartózkodik. Don Virgilio utasítja lányát: azonnal térjen haza. Malu erre csak akkor vállalkozna, ha apja kifizetné a nászútját. Õ azonban erre továbbra sem hajlandó. Röviddel ezután megváltoztatja véleményét: ha Malu összeházasodik Alaorral, és elutazik vele egyhetes nászútra, állja a cehhet.

70. rész (1997. február 27.)
Malu közli Rachellel, hogy Marcos nagy hibát követett el, amikor feleségül vette õt, s most még nagyobbat, hogy mégsem válik el tõle. Rachel válasza erre: Malut képtelennek tartja arra, hogy megszerezzen egy férfit. Andrea elmondja Wanderleynek, mit ötlött ki Don Virgilio Rachel és Marcos szétválasztására.

71. rész (1997. február 28.)
Wanderley elmegy a Rachellel megbeszélt randevúra, és elmondja, hogy fel akarja újítani kapcsolatukat. Az asszony azonban közli, bár még mindig nagyon szereti, mégis szakít vele, mert kibékült férjével. Majd gondol egyet és kapcsolatuk esetleges fenntartására azt a feltételt szabja, hoyg a férfi bontsa fel eljegyzését Andreával.

72. rész (1997. március 3.)
Rachel váratlanul bejelenti apósának, hogy másnap elköltözik Don Virgilio házából. Elhatározásáról tájékoztatja Wanderleyt is. Este fõnöke – Don Virgilio – utasítására Duarte leüti az utcán Malu fotós barátját, és elveszi tõle fényképezõgépét is. Ezután Malu közli a családjával, hogy nem terhes, s csupán azért mondta, nehogy apja Svájcba küldje egy bentlakásos iskolába.

73. rész (1997. március 4.)
Marcos egy presszóban kihallgatja Rachel és Wanderley beszélgetését, így megbizonyosodik róla, hoyg felesége õt soha nem szerette. Feldúltan hazarohan, becsomagolja Rachel holmiját, és közli anyjával, hogy elválik. Mikor Rachel hazatér, kidobja a házból. Tonho és Glorinha könyörög Donatónak, hogy vegye vissza a kirúgott Titót, õ azonban hajthatatlan. Clarita a férjét és Andreát vádolja – teljes joggal – Marcos és Rachel szakításáért.

74. rész (1997. március 5.)
Apja megfenyegeti Rachelt, ha nem tud gyûlölködés nélkül létezni, jobb, ha elmegy. A „Holdkóros” váratlanul felkeresi riói irodájában Cezart, aki nem örül a látogatásnak. Tonho az iránt érdeklõdik, Cezar felbontotta-e eljegyzését Arleth-tel.

75. rész (1997. március 6.)
Isaura megpróbálja rábeszélni Rachelt, tartsa meg gyermekét, mert így megtarthatná férjét is. Marcos azonban elmondja Rachel apjának és testvérének, hogy feleségével már rég megromlott a kapcsolata, és nem is kívánja helyreállítani azt. Szerinte Rachel becsapta õt, visszaélt érzelmeivel. Marcos megpróbálja kideríteni, ki lopta el Floriano pénzét.

76. rész (1997. március 7.)
Ruth és Rachel a tengeren viharba kerülnek, és Tito csak az egyiküket tudja kimenteni… A túlélõ Ruth.

77. rész (1997. március 10.)
Isaura asszony szerint itt az alkalom, hogy Ruth és Marcos boldog legyen. Vagyis tegyen úgy, mintha õ lenne Rachel. Floriano úr hallani sem akar a csalásról, s úgy dönt, nejével együtt Rióba utazik, hogy meglátogassák megmenekült leányukat. Wanderley arról gyõzködi Andreát, minél gyorsabban házasodjanak össze.

78. rész (1997. március 11.)
Don Virgilio közli nejével, hogy az Alaornak felajánlott birtokot másnak adta el. Isaura asszony ragaszkodik ahhoz, hogy megmenekült lányuk csakis a Rachel nevet viselheti az Assuncao-házban. Cezar megkérdezi öccsét, elõfordulhat-e hogy Ruth mégsem halt meg.

79. rész (1997. március 12.)
Ruth magához tér, és Tonho azt közli vele: mostantól õ lesz Rachel. Cezar elmondja Don Virgiliónak, hogy Breno neje annak idején az õ öccsével, Zé Luisszal járt. Don Virgilio ezt az információt is fel akarja majd használni sógora ellen.

80. rész (1997. március 13.)

81. rész (1997. március 14.)
Tonia édesapja megpróbálja lebeszélni lányát arról, hogy a nála sokkal idõsebb Victorral járjon. Tonia azonban kijelenti, hogy a férfi tetszik neki, és harcolni fog érte. Apja szerint Munoz doktor a hozzá való férfi. Eközben Marcos hozzálát saját halászhajóflottájának létrehozásához. Ennek érdekében együttmûködik Titóval és Tonhóval.

82. rész (1997. március 17.)
Floriano úr tájékoztatja kollégáit: veje, Marcos több halászhajót akar vásárolni, hogy letörje Donato úr egyeduralmát. Isaura asszony rettentõen szenved Rachel elvesztése miatt, s hogy nem rendezhet neki rendes temetést. Elmondja férjének, hogy Rachel terhes volt. Ettõl Floriano úr éktelen haragra gerjed, szemére vetve nejének, hogy ezzel Ruthot képtelen helyzetbe hozta.

83. rész (1997. március 18.)
Floriano úr meglátogatja lábadozó leányát az Assuncao-házban, Marcos azonban lebeszéli a találkozásról, és inkább azt javasolja, nézzék meg a megvásárolandó hajókat. Ruth elárulja „anyósának”, hogy õ nem is Rachel, hanem Ruth. Clarita asszonyt megdöbbenti a bejelentés. Ruth ezért elmeséli neki a hazugság okát és történetét. Clarita ezek után azt ajánlja „menyének”, játssza tovább Rachel szerepét.

84. rész (1997. március 19.)
Floriano úr meglátogatja Rióban Ruthot, és elárulja neki, hogy csak most tudta meg: Rachel terhes volt. Ruth azonban közli vele, most csupán önmagára gondol, és egy darabig még Marcosszal marad. Tonia váratlanul megkéri Munoz doktort, hogy tanítsa meg az illemre és a helyes mozgásra. A féltékeny Breno neje keresésére indulva rajtakapja õt és Zé Luist egy templomban.

85. rész (1997. március 20.)
Don Virgilio felajánlja Tonhónak, töltse házában a hétvégét. Clarita asszony arra kéri Ruthot, viselkedjen úgy, ahogyan Rachel viselkedne, különben kiderül a turpisság, de Ruthnak nagyon nehezére esik a szerepjátszás és a hazudozás. Sampaio szerelmet vall Arlethnek egy szórakozóhelyen. A lány azonban közli vele, hogy Cezart szereti, és rövidsen hozzá is megy feleségül…

86. rész (1997. március 21.)
Don Virgilio örömmel veszi tudomásul, hogy „Rachel” meggyógyult, s így elhagyhatja a házat. Ruth is szeretne elmenni, mert már nem bírja a színlelést. Megkéri „anyósát”, mondja el a fiának, hogy õ nem Rachel. Clarita asszony nem ért egyet vele. A leány mégis el akarja árulni a dolgot Marcosnak, de ebben Tonho megakadályozza.

87. rész (1997. március 24.)
Cezar elmondja Don Virgiliónak, hogy évekkel ezelõtt Ruth-tal járt és elhagyta. Ezért õ és Tonho mindent tudnak róla, és esetleg elmondhatják menyasszonyának, Arlethnek is. A feladat tehát: intézetbe juttatni a veszélyessé vált „Holdkórost”. Floriano, Tito és a többiek már nagyon várják a cégnek vett hajókat, amelyek rövidesen meg is érkeznek a pontali kikötõbe. Donato közel sem örül a konkurenciának.

88. rész (1997. március 25.)
Don Virgilio beállít Tonia butikjába, hogy újabb kísérletet tegyen a lány meghódítására. A lány durván elutasítja, mire a magától megfeledkezett férfi rátámad.

89. rész (1997. március 26.)
Sampaio közli Cezarral és Marcosszal, hogy beleszeretett Arlethbe, de a lánynak kell eldönteni, melyiküket választja. Hiába figyelmeztetik mindketten, hogy Arleth már Cezar menyasszonya, és rövidesen összeházasodnak. Eközben Donato nagyon nehezen viseli egyeduralma megszûntét, ugyanis az összes halász átállt Marcoshoz. Floriano és Isaura mind többet veszekednek egymással Ruth miatt.

90. rész (1997. március 27.)
Wanderley váratlanul felkeresi „Rachelt” a szülei házában, hogy kibéküljön vele. A lány kidobja õt. Malu – aki utálja a házimunkát – megpróbálja rábeszélni apját, hogy ne Wanderleynek, hanem neki adja oda a birtokot, de sikertelenül jár. Marcos nagyon szenved „Rachel” távolléte miatt.

91. rész (1997. március 28.)
Floriano nagyon zokon veszi, hogy felesége bosszúból összekaristolta új hajóit. Eközben Donato felkeresi Cezart az irodájában, és emlékezteti ígéretére, miszerint segítséget nyújt neki Tonho intézetbe záratásában.

92. rész (1997. április 1.)
„Rachel” Tonhónak ajándékozza az Alaortól kapott fehér paripát. A „Holdkóros” a tengerparton gonosznak nevezi Isaurát, amiért csak az elhunyt Rachelt szereti, Ruthot pedig nem. Malu megbeszéli férjével: munkát keres magának, hogy kicsit több pénzük legyen. Tito, akinek telebeszélték a fejét, hogy minden rossz forrása Rachel, elhatározza, hogy megleckézteti a lányt…

93. rész (1997. április 2.)
Don Virgilio megkéri Cezart, derítsen ki valamit a Breno felesége, Vera és Zé Luis közötti viszonyról. Alemao azt tanácsolja „Rachelnek”, ne nagyon mutatkozzon az utcán.

94. rész (1997. április 3.)
Donato kihívja a mentõket az úgymond dühöngõ Tonhóhoz, hogy rövid úton megszabaduljon tõle. A mentõk elszállítják a szerencsétlent. Glorinhát nagyon megviseli bátyja elhurcolása. Eközben Arleth úgy érzi, nem lesz semmi az õ és Cezar esküvõjébõl, mert valami nincs rendben võlegénye életében, de nem tudja, mi. Alzira felfedezi, hogy Tonho rosszulléte elõtt nem tiszta tejet ivott, valaki pálinkát kevert bele.

95. rész (1997. április 4.)
A Kapitány értesíti Florianót, hogy a felesége szét akarja verni a hajókat. A zavarodott asszonyt férje az utolsó pillanatban viszi el a partról. Alemao és Tito felkeresi a kórházban a „Holdkórost”, hogy elmondja: Donato pálinkát kevert a tejébe, és ettõl lett rosszul. Közben észreveszik, hogy a kórház nagyon rossz hatást gyakorol barátjuk állapotára. Isaura elárulja Donatónak, hogy Alzira rátalált a pálinkával kevert tejre.

96. rész (1997. április 7.)
Malu újabb akciót tervez apja ellen. Ha a terv sikerül, az tönkreteheti Don Virgiliót. Tonho kihasználva a személyzet hanyagságát, megszökik az intézetbõl. Közeledik Marcos és „Rachel” válóperének következõ fordulója, s ez nagyon megviseli a férfit. Donato megtalálja azt a poharat, amelyben az alkohollal kevert tej van, s ezzel megsemmisül a bizonyíték.

97. rész (1997. április 8.)
Malunak mind több konfliktusa támad férjével amiatt, hogy nem szereti a házimunkát, különösen a fõzést. Glorinha észreveszi, hogy eltûnt a Donato elleni bizonyíték: az alkohollal kevert tej. Nevelõapja úgy tesz, mintha nem tudna a dologról. Don Virgilio megpróbálja bevonni María Helenát, Vera barátnõjét a Breno elleni harcba.

98. rész (1997. április 9.)
Don Virgilio – Munoz doktor pisztolya láttán – kénytelen elengedni a kocsiban Toniát, közben megfenyegeti a doktort. A válóperes tárgyaláson Marcos a válás mellett döntene, de „Rachel” akar még adni egy esélyt kapcsolatuknak, és nem hajlandó válni. Marcos ettõl nagyon kiborul, s felelõsségre vonja „nejét”. Malu elárulja Carolának, hogy egy fotós barátja megjelenteti meztelen képét az újságban, s ettõl apját majd szétveti a düh.

99. rész (1997. április 10.)
Ruth meglátogatja Tonhót az intézetben, és megígéri, kihozza onnan. A „Holdkórosra” nagyon jó hatást gyakorol a látogatás. Malu arra ösztökéli bátyját, zárja le végleg a Rachel-ügyet, váljon el feleségétõl. Andrea, Marcos volt menyasszonya is „kedvesen” kérdezi Racheltõl, miért nem akar válni. A vita hevében „Rachel” felpofozza a lányt.

100. rész (1997. április 11.)

101. rész (1997. április 14.)
Tonia szeretne elhelyezkedni Victor éttermében, a férfi nem nagyon örül a dolognak, de a lány könyörgésére meglágyul és felveszi. Tonia apja nincs elragadtatva lánya döntésétõl, mert szerinte egy orvos leendõ nejének nem illik étteremben dolgozni. Marcost nagyon zavarja „felesége” viselkedése: „Rachel” nem akar bosszút állni, nem piszkálja õt, udvariasan viselkedik…

102. rész (1997. április 15.)
Alaor közli Maluval, hogy vége a szerelmüknek, s többé nem kell tõle tartania, mert csak a hús-vér nõket szereti. Clarita asszony tudatja a fiával, hogy el akar válni az apjától, s eddig is csak õ tartotta ettõl vissza. Marcos sikertelen kísérletet tesz arra, hogy lebeszélje anyját a tervérõl. Munoz doktor elmondja Toniának, hogy feleségül szeretné venni. Egy helyi újság fotósa értesíti Malut, hogy képe az újság másnapi számában fog megjelenni…

103. rész (1997. április 16.)
Arleth megígéri Clarita asszonynak és Floriano úrnak, hogy érdeklõdik Tonho kezelõorvosánál páciense hogyléte felõl. Eközben Ruth elmondja Clarita asszonynak, hogy Cezar nagyon gyûlöli Tonhót, mert mindent tud róla, ami a Ruthtal való kapcsolatát illeti. Kezelõorvosa közli Tonhóval, hogy másnap dõl el, hazamehet-e vagy sem. Majd megérkezik Ruth és jó tanácsokkal látja el a fiút…

104. rész (1997. április 17.)
Tonho kitûnõen alakítja az emlékezetkieséses beteget, s egész Pontal errõl beszél. Miután Don Virgilio megtudja Cezartól, hogy megállapítást nyert, miszerint a „Holdkóros” nem elmebeteg, megkéri az ügyvédet, intézze el, hogy a fiút másik kórházba vigyék. Az Assuncao család a családfõ születésnapját ünnepli és Malu – természetesen – éppen erre az alkalomra idõzítette az újabb botrányt.

105. rész (1997. április 18.)
Malu belátja, hogy hibát követett el, és barátai segítségével felvásárolja azt a szexlapot, amelyben meztelen fotója megjelent. Férje nem díjazza neje gesztusát. Andrea édesanyja azzal gyanúsítja meg leányát, hogy azért áll Don Virgilio pártján, mert így akarja visszaszerezni Marcost. Don Virgilio a szexfotóbotrány után pénzt ajánl Malunak, ha többet nem írja le az Assuncao nevet.

106. rész (1997. április 21.)
Don Virgilio egy vita hevében kitagadja lányát, közölve vele, hoyg soha többé nem akarja látni. Arleth megpróbálja kiszedni „Rachelbõl”, miért utája annyira Cezart, de sikertelenül. Donato elmondja Cezarnak, hogy nevelt fia, Tonho amnéziában szenved, nem emlékszik semmire. Cezar ezt nem hiszi el, és próbára teszi a „Holdkórost”, aki igen jól játssza a szerepét.

107. rész (1997. április 22.)
Ruth elmeséli szüleinek, hogy Marcos – egy kissé kapatosan – szerelmet vallott neki, visszaemlékezve az elsõ találkozásukra. Anyja szerint ez a szerelmi vallomás nem neki, hanem testvérének, Rachelnek szólt. Apja pedig azt javasolja: most, hogy jobbra fordultak a dolgok, mondja el Marcosnak az igazat. Eközben Don Virgilio – hódolata jeléül – csodaszép kocsit küld ajándékba Toniának.

108. rész (1997. április 23.)
Marcos aggódik amiatt, hogy a várandós „Rachel” távolsági buszon kénytelen utazni Rio és Pontal között. Alemao büféjében konfliktus támad elõbb Wanderley és „Rachel”, majd Wanderley és Marcos között. Ezután Wanderley felajánlja Donatónak, társuljanak, és tegyék tönkre Marcost. Nyomatékként figyelmezteti leendõ üzlettársát, hogy sok mindent tud róla.

109. rész (1997. április 24.)
Zé Luis elmeséli Carolának, hogy annak idején szerelmes volt Verába, Bruno feleségébe, és még mindig vonzódik hozzá. Egy szórakozóhelyen Alaor közl „Rachellel”: meg van gyõzõdve arról, hogy Ruth-tal ül szemben. Malut nagyon aggasztja, hogy testvére és „Rachel” újra egymásba „zúgtak”. „Rachel” elmondja Clarita asszonynak, hogy furcsa dolgok történtek az utóbbi idõben a szobájában.

110. rész (1997. április 25.)
Tonho még mindig csupán néhány helyi lakost „ismer fel”, igen nehezen múlik el amnéziája. Marcos, születendõ gyermeke érdekében megpróbál jó viszonyt fenntartani „Rachellel”, s nem érti, felesége miért kerüli ezt a témát. Azt gyanítja, nem is övé a gyermek. „Rachel” egyenlõre nem árulja el, hogy terhes.

111. rész (1997. április 28.)
Alaor – Marcos tanácsára – hosszabb pórázra engedi Malut, azt viszont nagyon nehezen viseli, hogy nem lehet közöttük „közelebbi” kapcsolat. Marcos szerint úgy juthatna közelebb hozzá, ha féltékennyé tenné egy másik nõ segítségével. Wanderley viszonyt létesít Vilmával, Servilio volt feleségével. Don Virgilio arra kéri Cezart, ha majd leleplezi Ruth csalását, ültesse õt is le.

112. rész (1997. április 29)
A pontali homokszobor-építõ verseny nagyon sok érdeklõdõt vonz. A helyiek a nagy esélyes Tonhónak szurkolnak, biztosak benne, hogy õ nyeri meg a versenyt. Eközben Isaura titokban egy tengerparti kunyhóban járt, ahol Rachel bujkál. Kiderül, hogy annak idején nem fulladt a tengerbe, ám még nem kíván visszatérni. Egyébként nagyon rossz néven veszi, hogy Ruth átvette a szerepét Marcosnál.

113. rész (1997. április 30.)
Tonho, Donato legnagyobb megrökönyödésére apja arcvonásait alakította ki a versenyen. Ez eddig még sohasem sikerült neki. Nevelõapja attól tart, hogy a fiú esetleg kigyógyul betegségébõl. Isaura egyelõre nem árulja el, hogy Rachel életben van. A homokszobor-építõ versenyt a várakozásoknak megfelelõen Tonho nyerte.

114. rész (1997. május 2.)
Isaura ismét pénzt kér Ruth-tól Rachelnek, bár még mindig nem árulja el neki, hogy testvére életben van. Andrea igen nehezen viseli az együttélést Wanderley-jel, de egyelõre nem tud tõle megszabadulni. Egy nap Clarita asszony, Malu és Ruth a tengerparton sétálnak és felfedeznek egy látszólag elhagyott kunyhót, amely most Rachel búvóhelye.

115. rész (1997. május 5.)
Marcos teljes mellszélességgel kiáll húga, Malu mellett, amikor édesapjuk el akarja ûzni a szülõi házból, majd közli apjával, hogy õ is a távozás gondolatával foglalkozik. Isaura minden áldott nap a tengerpartra megy, abban reménykedve, hogy hazatér leánya, Rachel.

116. rész (1997. május 6.)
Alaor újabb házvezetõnõt üldöz el a háztól. Donato váratlanul megkéri nevelt lánya, Glorinha kezét, aki ezt visszautasítja, mert Titót szereti. Glorinha bátyja, Tonho továbbra sem mond le Donato meggyilkolásáról, és ehhez Alzira, a cselédlány segítségét kéri.

117. rész (1997. május 7.)
Sampaio Marcos születésnapi estjén ismét udvarolni kezd Arlethnek, Cezar azonban felhívja a figyelmét, hogy a lány az õ menyasszonya, és rövidesen összeházasodnak. Pontal Tonhót ünnepli azért, mert szerepelt a tévében, mint a homokszobor-építõ verseny gyõztese. Don Virgilio kiszedi leitatott „menyébõl”, hogy õ nem is Rachel, hanem Ruth.

118. rész (1997. május 8.)
Cezar kételkedik abban, hogy „Rachel” bavllotta Don Virgiliónak: õ Ruth. Szerinte nem volt abban a helyzetben, hogy válaszolhatott volna a feltett kérdésekre. Eközben Floriano és felesége között heves vita támad Rachel megítélésében. Hasonló intenzitású vita alakul ki Malu és férje között is. Donato nehezen törõdik bele, hogy nevelt lánya, Glorinha Titóhoz megy férjhez.

119. rész (1997. május 12.)
Ruth – semmire sem emlékezve – döbbenten tudja meg Claritától: elõzõ este, ittas állapotban elárulta „apósának”, hogy õ valójában nem Rachel. Clarita azt ajánlja, ha majd Marcos szerelmet vall neki, mondja el az igazságot. Don Virgilio mindenképp le akarja zárni az ügyet, le akarja buktatni Ruthot.

120. rész (1997. május 13.)
Sampaio szemrehányást tesz Don Virgiliónak, amiért leányát, Andreát belekeverte a Wanderley-jel és Marcosszal kapcsolatos kisded játékaiba. A két férfi között heves vita támad, Sampaio infarktust kap. Floriano elmondja „Rachelnek”, hogy anyja, Isaura alig tartózkodik otthon, állandóan kóborol valahol, és furcsán viselkedik.

121. rész (1997. május 14.)
Munoz doktor jegygyûrût vesz Toniának, s még ugyanebben a pillanatban heves vita támad Tonia és titkos szerelme, Victor között. Cezar egy klinikát akar létesíteni öccsének, Zé Luisnak Rióban. Rachel váratlanul felkeresi volt szeretõjét, Wanderley-t, s a férfi nagyon meglepõdik.

122. rész (1997. május 15.)
Wanderley szabadkozik Rachel elõtt az ellene elkövetettek miatt, s kéri, hogy ismét szeresse õt. Rachelnek azonban kizárólag a bosszú jár a fejében. Miközben Alaor a birtokra látogat, Malu régi barátaival szórakozik. Marcos és „Rachel” egy kellemesen eltöltött estét még kellemesebben szeretne befejezni, Don Virgilio azonban megzavarja õket.

123. rész (1997. május 16.)
Don Virgilio felkeresi Munoz doktort pontali rendelõjében, és megzsarolja: ha nem tûnik el huszonnégy órán belül a városból, mindenki megtudja, hogy néhány évvel ezelõtt – úgymond – megölte egyik betegét a mûtõasztalon. Don Virgilio így próbálja eltávolítani vetélytársát Tonia közelébõl. Wanderley felajánlja Donatónak, hogy legyenek üzlettársak, de õ visszautasítja az ajánlatot.

124. rész (1997. május 20.)
Malu dühösen nekiesik férjének, amiért egész éjszaka nem engedte õt be, mivel késõn ért haza. Munoz doktor – Don Virgilio zsarolása miatt – kénytelen elhagyni Pontalt. Elutazáa okáról nem meri tájékoztatni menyasszonyát, Toniát, bár már az esküvõ napját is kitûzték. Egy este, amikor Tonho éppen Ruthot mintázza a tengerparton, váratlanul megjelenik Rachel. A „Holdkóros” a döbbenettõl és az ijedtségtõl elájul.

125. rész (1997. május 21.)
Alaor és Carola mindent elkövet azért, hogy Malut féltékennyé tegye. Látszólag eredménytelenül. Donato, Glorinha és Alzira rátalálnak a tengerparton eszméletlenül heverõ Tonhóra, aki – miután magához tér – elmeséli, hogy megjelent elõtte „Ruth”.

126. rész (1997. május 22.)
Don Virgilio kiszedi María Helenából, hogy barátnõje, Vera múltjában foltok találhatók. Pénzt ajánl, ha átadja a birtokában lévõ fotókat. Rachel váratlanul beállít az Assuncao-házba. Wanderley felkeresi Donatót és megzsarolja Tonho apjának halálával kapcsolatban.

127. rész (1997. május 23.)
Egy alkalommal Malu hazatelefonál férjének, a kagylót azonban barátnõje, Carola veszi fel, s ez a tény nagyon féltékennyé teszi. Alaornak és Carolának éppen ez volt a szándéka. Vera kiutasítja házából barátnõjét, María Helenát, mivel a lány ócsárolta a férjét. Don Virgilio játékokkal teli gyermekszobát alakít ki leendõ unokájának. Ezzel úgymond „ki akarja ugratni a nyulat a bokorból”.

128. rész (1997. május 26.)
Clarita szemrehányást tesz férjének, amiért el akarja üldözni a házból „Rachelt”. Eközben Malu egyre féltékenyebb Alaorra, vagyis kezd beérmi férje és Carola közös terve. „Rachel” éjjel elhagyja az Assuncao-házat, mert már elviselhetetlen az „apósa” által kialakított légkör.

129. rész (1997. május 27.)
Rachel szemrehányást tesz édesanyjának, amiért nem hallgatta ki Marcos és Ruth beszélgetését, majd elmondja tervét, hogy visszatér az Assuncao-házba. Továbbá arra is gondol, hogy bosszút áll Don Virgilión, Marcoson, a „Holdkóroson” és Wanderleyen. Don Virgilio elárulja Andreának, hogy Ruth elhagyta a házat, tehát szinte biztos, hogy Marcos õt veszi feleségül.

130. rész (1997. május 28.)
Ruth boldogan meséli édesapjának, hogy Marcos mindenrõl tud, és nagyon szereti õt. Don Virgilio közli Cezarral, hogy rövidesen átveszi Brenótól a polgármesteri címet, Marcos pedig feleségül veszi Andreát. Marcos azonban elmondja Isaurának, hogy már régóta nem érez semmit Rachel iránt.

131. rész (1997. május 29.)
Rachel váratlanul felkeresi Tonhót, frászt hozva rá. Látogatása része bosszúhadjáratának. Ruth elmeséli Marcosnak, mi történt annak idején közte és Cezar között, s mi a magyarázata annak, hogy õ ennyire gyûlöli a férfit. Az egyik újság eközben megírja, hogy Cezar és Arleth pénteken összeházasodik. Don Virgilio kirúgja eddigi hû emberét, Duartét, mert ahelyett, hogy elhozott volna a repülõtérrõl egy fontos csomagot, beteg fiát látogatta meg a kórházban.

132. rész (1997. május 30.)
Tonho váratlanul felkeresi Arlethet. Közli vele, hogy võlegénye, Cezar gazember, mert annak idején csúnyán becsapta Ruthot, ezért nem szabad hozzá férjhez mennie, mert õt is tönkreteszi. Arleth ezek után úgy dönt, hogy egyelõre elhalasztja az esküvõt.

133. rész (1997. június 2.)
Sampaio felveszi cégéhez a Don Virgilio által kirúgott Duartét. Malu megtudja, hogy a munkaközvetítõtõl küldött három bejárónõt Alaor üldözte el. Közben Marcos és Cezar „Rachel” miatt összevész egymással. Andrea átad egy csekket Wanderleynek, elkéri tõle a háza kulcsát, és ezzel lezárja kettejük történetét.

134. rész (1997. június 3.)
Wanderley rátámad Rachelre az Assuncao-ház bejáratánál, és durván közli, hogy nem hajlandó lemondani sem róla, sem pedig a pénzrõl. Amikor hazaérkezik Don Virgilio és Marcos, félreérthetetlen helyzetben, Wanderley karjaiban találják „Rachelt”. Don Virgilio nagyon örül a jelenetnek, mert bizonyítva látja „menyével” kapcsolatos véleményét.

135. rész (1997. június 4.)
Don Virgilio meglátogatja Brenót, és közli, hogy fontos dologról akar vele beszélni. Vera figyelmezteti férjét, hogy a látszat ellenére Don Virgilio nem a barátja, hanem az ellensége. Breno továbbra sem hisz neki. Zé Pedro arra kéri leányát, vegye komolyabban Don Virgilio házassági ajánlatát.

136. rész (1997. június 5.)
Wanderley elárulja Rachelnek, hogy Donato véreskezû gyilkos, aki annak idején lelökte egy szikláról Tonho édesapját. Don Virgilio gúnyosan közli Marcosszal, hogy ezentúl új apja lesz, egy pontali kocsmáros, Alemao személyében. Marcos döbbenten hallgatja apja szavait. Sampaio „szemétládának” titulálja Don Virgiliót, és kijelenti, hogy a jövõben nem kíván együttmûködni vele.

137. rész (1997. június 6.)
Toniát nagyon elkeseríti a Don Virgilio által rákényszerített éjszaka: mocskosnak, gusztustalannak érzi magát. Rachel fehér ruhában ismét ráijeszt Tonhóra. A „Holdkóros” a sokk hatására eszméletét veszti, de családja rátalál és hazaviszi. Donato „kiszabadítja” fogságából Rezinhot.

138. rész (1997. június 9.)
Donato kirúgja az elkeseredett Alzirát, akit Glorinha sem tud megvédeni. Egy este a félkarú Kapitány besurran a helyi szálloda egyik szobájába, hosszas keresés után rátalál egy film negatívjára, s magával viszi. Egy veszekedés során Tonho ismét azzal vádolja meg nevelõapját, hogy annak idején meggyilkolta édesapját.

139. rész (1997. június 10.)
Rachel egy nap belopózik az Assuncao-házba, és ékszereket vesz ki a faliszéfbõl. A szobába belépõ házvezetõnõ nem veszi észre, hogy a valódi Rachellel áll szemben. Idõközben Wanderley eladja az ékszereket, és további pénzekre vár Donatótól és Don Virgiliótól. Aznap este Marcos rátalál Wanderley hullájára.

140. rész (1997. június 11.)
Ruth pánikba esik, mert azt hiszi, az Assuncao-ház házvezetõnõje rájött, hogy õ nem Rachel, és azért zsarolja õt. Marcos azonban megnyugtatja, hogy õt rövidesen özvegynek nyilvánítják, és azután összeházasodhatnak.

141. rész (1997. június 12.)
Glorinha elmeséli szerelmének, Titónak, hogy megtudta a Kapitánytól, miszerint annak idején segített Donatónak elsüllyeszteni Floriano hajóját, és õk lopták el Chicobello hajóját is. Tito szerint most már elég bizonyíték áll rendelkezésre Donato lebuktatására. Tonho szerint Wanderleyt is Donato ölte meg.

142. rész (1997. június 13.)
Marcos igyekszik meggyõzni Ruthot, mondja meg a rendõrségen, hogy hamis vallomást tett. A lány azonban állítja, hogy valóban õ gyilkolta meg Wanderley-t, mert már nem bírta elviselni állandó zaklatását. Isaura azzal vádolja másik lányát, hogy õ ölte meg a férfit. Floriano azt gyanítja, hogy neje azért nincs gyakran otthon, mert csalja õt.

143. rész (1997. június 16.)
Don Virgilio boldogan újságolja María Helenának, hogy Breno rövidesen lemond polgármesteri tisztjérõl, és õ lesz Pontal új polgármestere. S valóban: miután Breno nem akarja, hogy felesége múltja kitudódjon, beadja lemondását, s úgy dönt, visszatér a riói egyetemre. Breno lemondásának elfogadása után Don Virgiliót nevezik ki polgármesternek…

144. rész (1997. június 17.)
Tonho azzal fenyegetõzik, ha elítélik Ruthot, elmondja a bíróságon, hogy Ruth nem Rachel. Eközben Don Virgilio azt tervezi, hogy Victort rákényszeríti étterme eladására, és így szabadul meg a konkurenciától. Alaor elsõ alkalommal vall szerelmet feleségének, Malunak, és azt reméli, hogy ettõl életük fordulóponthoz érkezik.

145. rész (1997. június 18.)
Don Virgilio hivatalba lépésének elsõ napján azzal kedveskedik Pontal lakóinak, hogy megnyittatja a városi strandot. A megnyitó incidensbe torkollik, mert Munoz doktor megpróbálja tudatosítani az emberekben, hogy a víz szennyezett és betegségeket okozhat. Don Virgilio félbeszakítja.

146. rész (1997. június 19.)
Galvao ügyvéd közli Marcosszal, hogy „Rachelt” bûnösnek találta a bíróság, s ezért nem mentették fel a vád alól. Marcos elmondja apjának a szörnyû hírt. Don Virgilio örül a hírnek, és Cezarral ezt megünnepli. Amikor Marcos a lány szüleinek is elmondja a szomorú tényeket, Isaura elkeseredésében azzal vádolja meg a hírhozót, hogy õ juttatta ide a lányát.

147. rész (1997. június 20.)
Don Virgilio hazug módon azt állítja Victornak, õ semmit sem akar Toniától, a lány üldözi õt a szerelmével. Közli a férfival, hogy kifizette minden adósságát, és azt javasolja, este menjen el a szállodába, és ott megtudhatja, hogy valójában milyen lány Tonia. Ezután elküldi egyik emberét Toniához, hogy azonnal menjen a szállodába.

148. rész (1997. június 23.)
Malu kimegy férje után a birtokra, hogy elmondja neki: nagyon szereti és nem akar elválni tõle. Alaor azonban félreérti a szerelmi vallomást, úgy gondolja, ez Malu újabb trükkje. Zé Luis levélben közli bátyjával, Cezarral, hogy többé nem akarja õt látni, mert megtudta, hogy annak idején milyen csúnyán bánt el Ruthtal. Ezért Cezar rátámad Ruthra és kis híján megöli.

149. rész (1997. június 24.)
Breno és felesége úgy dönt, szétköltöznek. Eközben Carola hosszas keresés után rátalál Zé Luisra. Elmeséli barátnõjének, Malunak: bátyja ötlete volt, hogy féltékennyé tegyék õt, azért, hogy végre felfigyeljen saját férjére, Alaorra, és beleszeressen. Malu nagyon rossz néven veszi a dolgot.

150. rész (1997. június 25.)
Ruth igen kellemetlen helyzetbe kerül a bírósági tárgyaláson. A tanúként kihallgatott Donato nyaka körül szorul a hurok. Vilma de Souza tanúként azt vallja, hogy szerinte nem „Rachel” gyilkolta meg Wanderleyt.

151. rész (1997. június 26.)
Galvao ügyvéd arra kéri a bíróságot, új bizonyítékok felmerülése miatt ismét hallgassa ki Vilma de Souzát. Az asszony vallomásából kiderül, hogy heves vita során fejbe vágta Wanderleyt egy pezsgõsüveggel. Mégis azt állítja, nem õ ölte meg a férfit. Az igazság az, hogy az ütés halálos volt, és a késõbbi pisztolylövés már élettelen testet ért.

152. rész (1997. június 27.)
Cezar bírósági ténykedése miatt heves vita támad Don Virgilio és Clarita között. Rachel elváltoztatott hangon felhívja Marcost, és gratulál neki felesége felmentéséhez, s egyúttal figyelmezteti, nehogy elutazzon vele. Ezután telefonál Marcos Andreának, mert azt hiszi, õ hívogatja telefonon.

153. rész (1997. június 30.)
Marcos és Ruth elõnászútra készülõdik. Malu úgy érzi, terhes, és ez az érzés nagy boldogsággal tölti el. Örömét azon nyomban megosztja férjével, aki nem mutat túl nagy érdeklõdést a dolog iránt. Isaura elárulja döbbent férjének, hogy Rachel lányuk életben van. Beszélgetésük veszekedésbe torkollik.

154. rész (1997. július 1.)
Don Virgilio heves szemrehányással illeti Rachelt, amiért hosszú idõre eltûnt, és nem leplezte le testvérét. Clarita is meglepõdik Rachel visszatérésén. Rachel gúnyosan közli apósával és anyósával, azért jött vissza, hogy visszaszerezze azt, ami az övé: a holmijait, a szobáját… és a férjét.

155. rész (1997. július 2.)
Az Alemao kocsmájába beállító Rachel elõször Ruthnak adja ki magát, de a halászok gyorsan rájönnek, hogy Tonhónak igaza van, Rachel áll elõttük. A feldühödött emberek el akarják õt fogni, mert szerintük a lány lõtte le Wanderleyt, és testvérére terelte a gyanút. Alemao megakadályozza a lincselést, mert szerinte az igazságszolgáltatás a bíróság dolga.

156. rész (1997. július 3.)
Don Virgilio közli Sampaióval, hogy Rachel életben van, és visszatért házába. Eközben Marcos és Ruth hazatértek Rióba. A taxiban Ruthba belenyilall a félelem, hogy elveszítheti Marcost. Sampaio és Juju válni készülnek. Hazatértükkor Ruth közli a megdöbbent Marcosszal, hogy szerelmüknek vége.

157. rész (1997. július 4.)
Ruth kész arra, hogy átengedje testvérének Marcost, hiszen Rachel a hites felesége. Marcos viszont hallani sem akar a dologról, ragaszkodik Ruthhoz. Rachel úgy véli, csupán testvérének van veszteni- és félnivalója, mivel beperelhetik hamis névhasználatért. A lányok édesapja, Floriano nem képes megbocsátani feleségének, amiért becsapta õt, és fedezte Rachel minden disznóságát.

158. rész (1997. július 7.)
Malu hazalátogat és azt hiszi, Ruthot látja a nappaliban. Mikor rádöbben, hogy Rachellel áll szemben, kis híján nekimegy. Ruth nagyon nehezen viseli el az új helyzetet. Rachel – Ruthnak adva ki magát – elmegy apósa cégéhez, és kikérdezi az egyik alkalmazottat a belsõ ügyekrõl. Marcos azt javasolja Ruthnak, hogy azonnal költözzenek el az Assuncao-házból.

159. rész (1997. július 8.)
Clarita elmondja férjének, hogy rövidesen kimondják kettejük válását. Rachel közli apósával, hogy már mindenkin bosszút állt, csupán õ maradt hátra. Isaura biztosítja Ruthot, hogy a boldogságáért vívott küzdelemben rá is számíthat. Eközben Donato lefizeti az egyik rendõrt, aki szabadon engedi õt. A tõzsde igazgatótanácsában bomba robban: Don Virgilio bejelenti, hogy megszerezte a részvények 51 százalékát.

160. rész (1997. július 9.)
Marcos veszekedések közepette hagyja el az Assucao-házat, de nem hajlandó magával vinni feleségét, Rachelt. Sampaio lábadozik az infarktus után. Don Virgilio az õrület szélén áll, pisztollyal lövöldözik egyik reggel a házban „õt fenyegetõ madárijesztõkre”. Eközben a fogdából megszökött Donato felkeresi a Kapitányt, hogy végezzen vele, de a rendõrfõnök még idõben érkezik.

161. rész (1997. július 10.)
Cezar közli Alemaóval Don Virgilio üzenetét, amely szerint találkozni szeretne a halászokkal. Eközben Rachel hazalátogat szülei házába, azonban sem édesapja, sem pedig testvére nem kívánja látni, s kiutasítják a házból. Ezután meglátogatja Tonhót, aki Ruthnak nézi õt és elmeséli neki, hogy meg akarja ölni Rachelt.

162. rész (1997. július 11.)
Rachel váratlanul közli Andreával, hogy átadja neki Marcost. A leány azonban nem óhajtja igénybe venni Rachel „nagyvonalúságát”. Rachel Andrea ösztökélésével azt akarja elérni, hogy férje ne Ruthot válassza. Egyik este a Kapitány kölcsönkéri Tonho egyik hajóját, hogy éjszaka kimenjen vele a tengerre, és végre megölhessen egy cápát, ám nyoma vész.

163. rész (1997. július 14.)
Elérkezett Don Virgilio és a pontali halászok találkozásának napja. Az eseményre hazalátogat Marcos is. Az beszélgetés során Don Virgilio támogatásáról biztosítja vendégeit szövetkezetük létrehozásában. Egyúttal azt javasolja nekik, hogy Alemao helyett olyan embert válasszanak a szövetkezet élére, akiben valóban megbíznak.

164. rész (1997. július 15.)
Rachel váratlanul beállít Tonhóhoz, hogy megkérdezze tõle, valóban eyütt fog-e élni Alzirával. A „Holdkóros” azt válaszolja, hogy a leány nem Alzira, hanem Ruth. Amikor pedig Rachel hevesen bizonygatni kezdi, hogy a menyasszonya Alzira, Tonho egy evezõvel leüti. Marcos szemrehányást tesz apjának, amiért kellemetlen helyzetbe hozta Alemaót a halászok elõtt.

165. rész (1997. július 16.)
Vera rátalál „barátnõjére”, María Helenára, és magával akarja vinni. Õ azoban bevallja neki, hogy elárulta, mert eladott Don Virgiliónak egy plakátot, amely hiányos öltözékben ábrázolja Verát. Rachel megpróvbálja összeveszejteni Arlethet és Jujut, elárulja Sampaio elvált feleségének, hogy férjét Arleth csábította el. Kísérlete nem jár sikerrel.

166. rész (1997. július 17.)
Rezinho családját és barátaikat mélyen lesújtja a kisfiú halála. Eközben a féltékeny Malu azt tervezi, hogy elüldözi a karámból Alaor büszkeségét, Fredericót, a kisborjút. Tervét végre is hajtja. Ruth figyelmezteti Rachelt, többé ne játssza az õ szerepét. Malu az éjszaka során magához veszi Alaor pisztolyát, és elhagyja férje házát.

167. rész (1997. július 18.)
Marcos végre megszabadult Racheltõl. Sampaio felkeresi Marcost, megállapodnak, hogy a fiatalember eladja neki a részvényeit. Alaor megtudja felesége orvosától, hogy Malu terhes, s ettõl kezdve madarat lehet vele fogatni. A helyi asszonyok fellázadnak férjeik ellen.

168. rész (1997. július 21.)
Ruth a pontali halászok jelenlétében megvédi Alemaót, akit ki akarnak közösíteni. Marcos elmondja édesanyjának, hogy apja csõdbe ment. Eközben Don Virgilio kínjában Racheltõl kér kölcsön. Rachel hajlandó pénzt kölcsönözni apósának, de garancia fejében a részvényeit kéri tõle.

169. rész (1997. július 22.)
Sampaio elmondja Arlethnek, hogy felesége egyelõre nem hajlandó válni, ám megnyugtatja szerelmét, hogy minden rendben lesz. Don Virgilio felkeresi Rachelt, hogy kifizesse a kölcsönkért összeget és visszakérje a részvényeit. Akkor tudja meg, hogy a nõ idõközben eladta azokat Sampaiónak.

170. rész (1997. július 23.)
Clarita képtelen eleget tenni fejfájással küszködõ volt férje kérésének, és nem lövi le. Tonia megpróbálja rábeszélni apját, maradjon Pontalban és küzdjenek együtt Don Virgilio ellen. Zé Pedro azonban hajthatatlan. Floriano nem hajlandó elköltözni a Racheltõl akpott házba, mert jól érzi magát pontali otthonában.

171. rész (1997. július 24.)
Servilio közli Glorinhával és halásztársaival, hogy csupán Tito hajóját találta meg, a fiatalembernek nyoma veszett. Eközben Don Virgilio kibékül Cezarral. Rachel megtudja édesanyjától, hogy Ruth Marcoshoz költözik, s úgy határoz, megakadályozza testvére és Amrcos esetleges házasságát.

172. rész (1997. július 25.)
Cezar szerint barátja, Virgilio csupán képzelõdik, amikor azt állítja, hoyg esténként megjelenik nála egy különös, madárijesztõnek öltözött valaki és megfenyegeti. Eközben Ruth elmeséli Arlethnek, hogy Rachelt Marcos ágyában találta. Barátnõje azt tanácsolja, járjon a dolog végére. Isaura bátortalan kísérletet tesz arra, hogy Rachelt lebeszélje testvére kínzásáról.

173. rész (1997. július 28.)
Titónak végre sikerült megszöknie Donato és társa fogságából, de fogvatartói a nyomába erdedtek. Rövidesen megérkeznek a rendõrök is, s immár Donatóéknak kell menekülniük. Eközben a „madárijesztõ” ismét megjelenik Don Virgiliónál, újra az õrületbe kergetve õt. Don Virgiliónak az a rögeszméje támad, hogy látogatója Breno.

174. rész (1997. július 29.)
Ruth úgy dönt, hazautazik Pontalba és tanítónõként fog dolgozni. Marcos elrohan apjához, hogy szemrehányást tegyen neki, amiért lehetõvé tette, hogy Rachel – az õ tudta nélkül – behatoljon a lakásába. Don Virgilio hevesen tagadja fia vádjait.

175. rész (1997. július 30.)
Tonho azt tervezi, beáll egy vándorcirkuszhoz dolgozni. A cirkuszigazgató azt kéri tõle, beszélhessen a húgával, Glorinhával, és csak ezután dönt a „Holdkóros” alkalmazásáról. Donato bûntársa, Bastiao feladja magát a rendõrségen, Donato továbbra is bujkál. Alaornak jelenti egyik alkalmazottja, hogy az összes baromfi elpusztult.

176. rész (1997. július 31.)
Marcos megtudja, hogy Rachel visszaköltözött Don Virgilio házába. Szerinte ezzel az asszony – most, hogy elváltak – túllépett minden határt. Elmegy szülei házába, és felszólítja volt feleségét, azonnal hagyja el a házat. Rachelnek esze ágában sincs elköltözni. Alaor nõvére patkánymérget talál Luizánál, a házvezetõnõnél, s kiderül, hogy az összes eddigi disznóságot õ követte el, mert gyûlöli Malut és féltékeny rá.

177. rész (1997. augusztus 1.)
Az eszelõs állapotban lévõ Don Virgilio az éj leple alatt eltávolítja a madárijesztõt Manuela bódéjáról, majd röviddel ezután infarktusban meghal. Kiderül, hogy az õt õrületbe kergetõ madárijesztõ Tonia volt, akinek jó oka volt elbánni a férfival. Clarita elárulja fiának és Arlethnek, hogy Don Virgilio már régóta betegeskedett, és mostanra teljesen paranoiás állapotba került.

178. rész (1997. augusztus 4.)
A pontali halászok aranyhalat ábrázoló nyakláncot és egyéb dolgokat ajándékoznak búcsúképpen Alemaónak, aki Claritával Rióba költözik. Andrea kissé már korosodó és egyre féltékenyebb férje, Jacomi, megtiltja neki, hogy egyedül elhagyja a házat, és kihívó ruhákat viseljen. Egy nap Cezar követi kocsijával Rachelt a lovaglópályától, majd üldözõbe veszi és leszorítja az útról. A kocsi azonnal felrobban, és Rachel életét veszti.

179. rész (1997. augusztus 5.)
Ruth szemrehányást tesz anyjának, amiért csak most árulta el neki, hogy Rachel csupán megrendezte a megcsalási jelenetet, valójában semmi sem történt az ominózus éjszakán közte és Marcos között. A leitatott férfi mit sem tudott a dologról. Egyébként Ruth és édesapja rábeszélik Isaurát, hogy menjen vissza hozzájuk. Cezar és Zé Luis kibékülnek. Az idõsebb testvér felajánlja Carolának és Zé Luisnak, hogy költözzenek az õ lakásába.

180. befejezõ rész (1997. augusztus 6.)
Marcos elmegy Ruth-hoz, és arra kéri menjen vele. Glorinha nagyon szomorú, amiért Tonho elmegy a cirkuszosokkal. Marcos egy gyönyörû szigetre viszi Ruth-ot, ahol csodálatos napokat töltenek együtt. Donato a börtönben már tervezi a szökését. Juju elmegy Clarithához és elmeséli, hogy hamarosan férjhez megy. Maluhoz beállítanak a régi barátai, és baba-partyt tartanak, de beállít Alaor, aki kidobja a házából az ünneplõ barátokat. Aleamo átadja a könyvét a barátainak. Manuela és Wilfredo is bejelentik, hogy összeházasodnak. Tonhot meglepik a barátai szép ajándékokkal. Malu és Alaor kibékülnek, és megfogadják, hogy többet nem veszekednek. Ruth és Marcos megígéri egymásnak, hogy soha sem hagyják el egymást.

Köszönet érte MARCOPOLO-nak

Megosztom másokkal: