Muneca brava tartalma

MUNECA BRAVA – Vad Angyal

1.
Milagros árvaházban nevelkedett, de betöltötte a tizennyolcadik életévét és távoznia kell. Éjszaka a barátnõjével elmennek táncolni, ahol megismerkednek Ivo-val, aki felfigyel a lányra. Ivo apja, Federico rossz viszonyban van a feleségével és az édesanyjával, Angelicával, aki tizennyolc éve igyekszik megtalálni az unokáját, Rosariot. Rosario nyakába egy medál lógott, rajta a Magányosok védõszentje. Milagros megmutatja a medált a barátnõjének, Gloriának…

2.
Ivo börtönbe kerül Milagros miatt, ezért úgy dönt, csapdát állít a lánynak. Manuel révén elhiheti vele, hogy állást ajánl neki az apja cégénél, de kihasználja az alkalmat, hogy visszaadja neki a kölcsönt. Federico a kocsijával elgázolja Milagrost és felajánlja a segítségét, de a lány visszautasítja. Damian megegyezik a szenátorral a telkek ügyében. Luisa apjának lelki üdvéért misét mondanak és Milagros-ra bízzák a kórus vezetését…

3.
Miután Ivo megcsókolja Mili-t, Manuel és a ház asszonya közlik Mili-vel, hogy máshol kell ezentúl munkáját végeznie. A lány emiatt kénytelen búcsút venni Gloriától. Nem sokkal késõbb Luisa bemutatja egymásnak Mili-t és Angelica-t. Ekkor találkozik elõször Milagros és Angelica…

4.
Mili úgy dönt, hogy Lina születésnapja alkalmából egy kis ünnepséget szervez. Az elõkészületek teljes titokban zajlanak, hogy még nagyobb meglepetést okozzanak az ünnepeltnek. Pablo viselkedése egyre furcsább és érthetetlenebb: csavargónak öltözve hagyja el a házat és Damian halott feleségének kriptájába lopakodik…

5.
Angelica nagyon megszidja Mili-t, mert a lány kifestette magát. Hamarosan az is kiderül, hogy Angelica miért viselkedett ilyen harapósan. Rokcy-t azzal vádolja, hogy mintegy félmillió dollárt lopott el. Bár Ivo megtudja, hogy a férfi ártatlan, annak mégis szöknie kell…

15.
A discoban Bobby és Lepkécske megtréfálják Milagrost és Ivot.bemutatják egymásnak õket, mintha sosem találkoztak volna még. Ivo Milagrost vádolja meg azzal, hogy õ szervezte mindezt így, csak azért mert találkozni akart vele. Milagros Ivot vádolja ugyanezzel. A vita hevében megcsókolják egymást. Otthon Ivo kiutasítja Milagrost a házból, de reggel a nagymama nem engedi elmenni a lányt. Sõt bátorítja, hogy tanuljon meg valódi hölgyként viselkedni…

21.
Ivo megpróbálja rávenni Mili-t, hogy ne törõdjön Pablo szerelmi ajánlatával. Azonban Mili nagyon mérges lesz rá, mert Ivo azzal érvel, hogy Pablo tolószékhez van kötve. A diszkóban nagy kavarodás támad, aminek az lesz a vége, hogy Bobby fellép. Ivo meglepi Mili-t Cosme atya focimeccsén…

22.
Cosme atya csapata ellen Ivo a védõ-a csapat 3-1-re veszít. Victoria megkéri Rocky-t, hogy tanítsa meg tangózni. Ramón kitalálja, hogy milliókat örökölt, hogy így hódítsa meg Socorro-t. az akciónak azonban nem kívánt mellékhatása támad. Ivo nem ad pénzt Milagros-nak, hogy tudjon ajándékot venni az árvaházi gyerekeknek. Pablo egyedül tölti a Szentestét. Az árvaházba egyszer csak megérkezik a Mikulást…

23.
Manuel atya nagyon aggódik Milagros és Ivo miatt, ezért megbízza Katalina nõvért, hogy tudja meg, mi van a két fiatal között. Adrea és Ivo összevesznek, mert Ivo nem ment el karácsonyozni. Andrea megsérti Milagros-t. Rocky táncolni tanítja Victoriát. Bernardo úgy tudja, hogy Ramón felmond a hónap végén. Milagros telefonos tréfája a visszájára sül el…

24.
Ramon, Socorr segítségével alaposan megtréfálja Rockyt. Ivot elbûvöli a nõi hang, amelyet a telefonban hall, még arra is célzást tesz, hogy hajlandó lenne miatta otthagyni a barátnõjét. Ramon bevallja, hogy õ eszelte ki a tréfát és Rocky ártatlan. Milagros közli Pabloval, hogy csak barátok lehetnek, semmi több. Socorro meglátja a lányát és Ramont csókolózni. Angelica és Ivo Milagros-ról beszélgetnek, a lány kihallgatja a társalgást…

25.
Ivo azt mondja Angelica-nak, hogy semmi sincs Milagros és közte. Milagros kihallgatja õket. Socorro arra kéri Ramon-t, hogy tettesse Martha elõtt, hogy udvarol neki. Angelica elmeséli Pufók nõvérnek származása történetét. Rocky és Ramón szernádra készülnek. Baleset történik a Nunez-féle építkezésnél, egy munkás meghalt. Ivo Federico-t hibáztatja. Damian hasznot húz a munkás halálából. Milagros megvigasztalja Ivo-t. Andrea pedig szemtanúja lesz ennek…

26.
Socorro tároló dobozok eladására adja a fejét. Mili máris tudja, hogy segítsen. Mili csapata fölényesen gyõz a visszavágón. Bernardi kitalálja, hogyan lehet segíteni Angelica búskomorságán, ám ötlete rosszul sül el. Manuel atya nagyon aggódik Mili és Ivo miatt. Ivo elmegy a zárdába és szerelmet vall Mili-nek. Manuel atya rémülten szemléli csókjukat…

27.
Manuel atya megesketi Ivo-t, hogy békén hagyja Mili-t. Ivo ismét hidegen bánik Milagros-szal.Vicky beleseik Ramón csapdájába. Mili termékbemutatót tart, ám Luisa rajtakapja. Mindenki az új évre koccint, Ivo megleli Mili-t a diszkóban…

28.
Mili lerázza Ivót. Luisa meglátja Milit, mikor visszatér a diszkóból és ki akarja dobni, de Ivo megvédi. Mili elhatározza, hogy színésznõ lesz. Bobby megpróbálja Victoriát meggyõzni, hogy titkos imádója nem a sofõr. Victoria elmegy a rádióállomásra, ahol ismét összezavarodik. Mili felajánlja Federicónak, hogy segít megkeresni a gyermekét.

29.
Manuel atya döbbenten hallgatja, amit Mili mond. Damian megmondja Luisának, hogy nem utazhat el. Ramon Socorro elõtt védelmébe veszi Linát. Lina elmondja Milinek, hogy amikor kicsi volt, õt is elhagyta az anyja. Manuel atya megmondja Fedreicónak, hogy õ Mili apja…

30.
Federico-t megrázza a hír, hogy Mili a lánya. Azonnal eltávolítja a házból és megegyezik a Tisztelendõ Anyával, hogy Mili ezentúl a zárdában fog élni. Bernardo felfedezi Ivo képét Milagros holmijai között. ez arra készteti, hogy meséljen neki Rosario-ról. Mili rettenetesen el van keseredve. Nem is sejti, hogy a Háromkirályok, helyi szokás szerint, megajándékozzák majd..

31.
Milagros egy plüssmackót kap Vízkeresztre. Gloria felvilágosítja, csak a võlegénynek adnak ilyesmit ajándékba. Manuel atya eltünteti a Rosariot és Federicot ábrázoló képet. Lina úgy hiszi, hogy Bobby szerelmes belé. Pufók nõvér elárulja a Tisztelendõ anyának, hogy Mili-nek fiúja van. Federico felkészül politikai pályafutására. Elterjed a pletyka, Luisa szerelmes Rocky-ba. Angelica felelõsségre vonja, ám ezt Luisa csúnyán félreérti. Ivo-nak azt mondják, hogy Mili egy szõke fiúval jár. Mili feltûnik a Di Carlo házban…

32.
Federico szóhoz sem jut Mili vádjai miatt. De Mili visszatér a Di Carlo házba. Angelica kirúgja Rocky-t, mert azt hiszi, hogy viszonya van Luisa-val. Victoria csapdát állít Bobby-nak. Federicot képviselõnek jelölik és ezt nagy partival fogja megünnepelni, ahová Angelica Mili-t is meghívja…

33.
Angelica megkéri Ivo-t, hogy vezesse be Mili-t a társaságába. Ivo azonban gonosz tréfát forral. Martha csipkelõdése a visszájára fordul, így szerez Mili tudomást az ármányos tervrõl. Mili visszaveszi Miki Montánát. Pablo nehéz döntést hoz. Ivo-t kínos meglepetés várja az estélyen…

34.
Milagros az est csillaga az estélyen. Luisa és Victoria szeretnék eltávolítani, de Federico fél a botránytól. Andrea sem mulat felhõtlenül. Martha csapdába csalja Mili-t és Linat. Kiderül, hogy Ramón-nak lánya van. Victoria összetöri Bobby szívét. Ivo különösen viselkedik…

35.
Mili és Ivo a veszekedés után táncolni kezdenek. Amikor Luisa hazaér a diszkóból nagyon meglepõ hírei vannak Mili számára. Manuel atya egyre erõteljesebben aggódik Mili sorsa miatt, olyannyira, hogy Federico-val is beszél…

36.
Manuel döbbenten hallja, amit Mili megtudott. Damian rá akarja beszélni Luisa-t, hogy ne akarja otthagyni a munkahelyét. Miközben Lina és Martha szokásos veszekedéseik egyikének közepében vannak, Ramon váratlanul Lina oldalára áll…

37.
Federico döbbenten hallja az igazságot Mili-rõl. Megtudja ugyanis, hogy a lány az õ gyermeke. Miután ezt Manuel atya közli vele, a férfi arra kéri õt, hogy amennyiben az lehetséges ne terjessze ezt, hiszen ez tönkre teheti a családja jó hírnevét…

38.
Milagros becsapja Angelicát. Luisa azt állítja, hogy Andrea és Federico csókolózott, de senki nem hisz neki. Luisa inni kezd. Marta bebújik Pablo ágyába, hogy Damiant megtévessze. Damian azt szeretné, ha Martát elküldenék, de a lány megzsarolja õt. Damian elmondja Pablónak, hogy miért volt olyan részeg a baleset napján: látta Veronicát Ivóval csókolózni. Manuel azt javasolja Federiconak, hogy mondja meg Milinek, hogy az apja. Mili és Ivó diszkóba készülnek, amikor egy garázda ellopja Mili nyakláncát és megszúrja Ivót…

39.
Lina megrója Milagrost, mert Ivo szobájában töltötte az éjszakáját. Ivo ágyban tölti napot. Facundo, aki elrabolta Milagros medálját, úgy dönt, hogy megtartja, mert a sajátjával azonos monogram áll rajta. Luisa ördögi ajánlatot tesz Andreának. Pablo dühös Ivóra. Damian elmondja Ivónak, hogy miért haragszik rá Pablo. Milagros megtalálja az anyja fényképét. Federico hazugsággal üti el a dolgot. Elmegy Manuel atyához és elmondja: úgy érzi, Milagros rájött az igazságra…

40.
Milagros és Lina új vállalkozása nem jár sikerrel. Facundo lesz a vállalat kifutófiúja. Lina megpróbálja rábeszélni Bobbyt, hogy valljon végre szerelmet. Ivo megígéri, hogy elviszi táncolni Victoriát és a barátnõit. Damian megkéri Milagrost, hogy segítsen Pablonak. Ivo bevallja Bobby-nak, hogy szakítani akar Andreával…

41.
Federico kényszeríti Luisát, hogy elmenjen vele egy estélyre. Bobby rászánja magát, hogy randevút kér Victoriától. Andrea észreveszi, hogy a medált Facundo nyakában és elmondja Angelicának, hogy megtalálta az unokáját. Milagros találkozik Porrongy apjával. Damian kifaggatja Facundot és pokoli tervet eszel ki a pénz szerzésére…

42.
Mili és Ivo azt tervezik, hogy éjszaka a nappaliban találkoznak. Úgy tûnik azonban, hogy a nappali meglehetõsen zsúfolt lesz aznap este, ugyanis Damian is itt szervez találkozót Andrea-val…

43.
Lecitia elárulja Ramonnak, hogy valójában nincs is lánya. Andrea megfenyegeti Milagrost, hogy ha nem száll le Ivóról, abból nagy baj lesz. Victoria és a barátnõi, valamint Milagros és a barátnõi részt vesznek a diszkóban egy táncversenyen. Federico még mindig kételkedik Facundoban. Milagros aktmodellt ül pablonak. Rocky futball-meccset rendez a kertben…

44.
Damian egészen agresszívan kezd viselkedni Milagros-al, aminek eredménye, hogy kis híján megerõszakolja a lányt. Egyedül az idõben érkezõ Federico tudja kimenteni a lányt a férfi karmai közül. A történtek után Mili mindent elmond Angelica-nak, aki rendkívüli módon felháborodik…

45.
Mili vacsorája Ivoval meghiúsul, mert Andrea váratlanul beállít. Angelica asszony vitába keveredik a fiával Facundo miatt, akinek újabb csekket ad. Milagros kibékíti Ivót Pablóval. Bernardo leleplezi Facundót. Angelica asszony teljesen összetörik a csapástól, de Milinek sikerül megvigasztalnia. Luisa újabb kölcsönt ad fivérének…

46.
Angelica elmondja Federiconak, hogy a fiút, akit Damián hozott a házba nem az õ fia. Pablo bosszút forral Ivo ellen. Milagros és Ivo ellen. Milagros és Ivo egy romantikus estét töltenek együtt…

47.
Ivo egy nyakláncot ad Milagrosnak és megkéri a kezét. Ramon a keresztfia miatt aggódik, Federicótól kér kölcsönt az operációra, de Federico elutasítja. Lina, Socorr és Bernardo felajánlják a megtakarított pénzüket. Milagros meglátogatja a beteg gyereket és megígéri neki, hogy életben marad. Linával elviszik felbecsültetni a nyakláncot, de az eladó kihívja a rendõrséget…

48.
Ivo kihozza a lányokat a börtönbõl. Ivo végre megmondja Andreának, hogy szakítani akar vele, de Andrea nem hagyja annyiban a dolgot. Milagros megmenti Lito életét, Ivo nyakláncával. Damian ismét rendszerese látogatója lesz a kártya szalonnak, és elárulja Ivonak, hogy éjszakánként Milagros besurran Pablo szobájába. Ivo rájuk nyit, miközben Pablo aktot fest a lányról…

49.
Ivo rányit Pablora és Mialgrosra, félreérti a helyzetet és szakít Milivel. Damian nagyobb összeget veszít a kaszinóban és váltót ír alá. Federico megkéri Damient, kémkedjen Luisa után. Pablo és Andrea tervet forral Mili és Ivo szétválasztására. Francisco elveszi Miliék egész napi keresetét…

50.
Ivo megalázza Milit. Pénzt ajánl fel neki, hogy lefeküdjön vele. Milagros elkeseredett, elhagyja a házat és visszamegy a zárdába. Julio tõrbe csalja Damiant. Halálosan megfenyegeti. Damian nem tud fizetni, ezért elmenekül otthonról. Andrea kikezd Fedreicoval is. Gloria rábeszéli Ivot, hogy ne higgyen a látszatnak és kérdezze meg Pablot és Milit…

51.
Damian és Facundo tovább folytatják az Angelica-tól való pénzszerzést. Ivo és Milagros azt tervezik, hogy együtt vacsoráznak egy lakosztályban. Towel nagyon örül Milagros ajándékának. Ivo bevallja Bobby-nak, hogy szerelmeskedett Pablo barátnõjével…

52.
Federico csapdába csalja Damiant. Felbérel néhány embert, hogy rabolják el õt, majd a megmentésére siet. A váltságdíjért cserébe Federico Damian részvényeit kéri. Luisa befekszik egy szépségfarmra. Manuel atya megkéri Milit, hogy segítsen megmenteni a kerület iskoláját. Mili barátaival elmegy egy karneválra, hogy pénzt szerezzen az iskola mûködéséhez. Angelicát meglátogatja egy titokzatos hölgy…

53.
Milagros nyert a parádén. De az öröme szertefoszlik, amikor kiderül, hogy Andrea gyereket vár. Luisa rajtakapja Federicot és Andreát az ágyban. Ivo nem érti, miért kerüli õt Mili. Angelica meglátogatja Ivo igazi apját. Csöpi nõvér és Manuel atya azt hiszik, Milagros terhes. Ivo be akarja jelenteni, hogy Milagros-szal jár…

54.
Az egész család úgy véli, Mauel atyával együtt, hogy Milagros teherbe esett Ivotól. Manuel atya és a tisztelendõ nõvér aggódnak a vérfertõzés miatt és ráveszik Federicot, hogy mondja meg az igazat a lánynak. Angelica elmeséli Bernardonak, hogy félti Federicot, mert Gerard képes lenne az életére törni…

55.
Ivo beront Federico dolgozószobájába, hogy megmondja születendõ gyermekének az anyja, Andrea. Andrea elmondja Federiconak az igazságot és a segítségéért cserébe ajánlatot tesz neki. Angelica Luisától Gérardról kérdez. Milagros szomorú, ezért Lina táncolni hívja. Angelica és Bernardo elmennek a diszkóba…

56.
Amikor Ivo benyit Pablo szobájába, legnagyobb meglepetésére ott találja Milagros-t. Ami még nagyobb meglepetést okoz a férfinak az az, hogy Mili ruhátlanul van ott. Hiába próbálja a lány megmagyarázni a helyzetet Ivon-nak, az nem hisz egy szót se abból, amit a lány mond…

57.

58.
Matha valami titkot akar megtudni a családról, ezért elrejt egy kismagnót. Mili és Gamuza fellépnek a pályaudvar elõtti téren. Rocky és Victoria lerobbannak az autóval, ezért kénytelenek az éjszakát együtt tölteni. Mili úgy határoz, hogy elhagyja a házat, mert úgy érzi Ivo miatta nem dönt helyesen. Mindenki Mili keresésére indul. Mili a diszkóban kap állást, ahol Bobby rátalál…

59.
Martha kihallgatja Federico és Julio beszélgetését. Mili rájön, hogy Mauricio zsebtolvaj és segít elkapni a rendõrségnek. Miliék megleckézetik Franciscot. Angelica és Bernardo elmegy a diszkóba, hogy hazahozzák Milit. Bobby elárulja Ivonak, hol találja meg Milit. Angelica hívást kap, hogy Gerard megszökött az elmegyógyintézetbõl…

60.
Martha fenyegetõ levelet küld Federiconak. Federico megpróbálja kinyomozni, hogy ki jött rá a titkára. Angelica halálos betegséget színlel, hogy ezzel hazacsalogassa Milit. Mili és Ivo fogadást köt, a tét Ivo haja. Angelica figyelmeztetni akarja Federicot, hogy Ivo apja megszökött az elmegyógyintézetbõl…

61.
Di Carlos félreérti a helyzetet Ivo és Milagros között, azt képzelve, hogy Mili Ivo-tól terhes. Ezt Manuel atyának is elmondja, aki megdöbbenve hallja ezt…

62.
Ivo megzavarja Federico vallomását. Milagros egyre jobban kezd magába roskadni. Ennek orvoslására Lina azt javasolja, hogy menjenek el táncolni…

63.
Luisa meglátja, hogy Federico Mili-t ölelgeti. Ivo megvédi Angelica-t a diszkóban. A mulatozás után Milinek rettenetes rémálma van…

64.
Gloria is beköltözik a villába. Martha mindent elkövet annak érdekében, hogy megtudja a család összes titkát. Federico megvallja Manuel atyának, hogy Ivo valójában nem a fia.

65.
Ivo megpróbálja behajtani nyereményét Milin. Gloria úgy dönt, hogy visszamegy a kolostorba.

66.
Ramon és Rocky belekezdenek nagy vállalkozásukba. Julio arra gyanakszik, hogy Damian áll a fenyegetések mögött…

67.
Bobby azt javasolja Ivonak, hogy legyen egy gyereke Milagros-tól. Így a lány biztosan mellette marad. Andrea arra kényszeríti Bobby-t, hogy árulja el merre van Milagros…

68.
Martha megfenyegeti Federico-t. Angelica úgy tesz mintha beteg lenne, hogy így kényszerítse Milagrost a villába való visszatérésre…

69.
Angelica összehívja Luisa-t, Damian-t és Federico-t, hogy elmondja nekik: Gerard életben van. Rocky elmondja Bernardo-nak, hogy Lina szerelmes belé…

70.
Ivo nem hiszi el, hogy Milagros tényleg le meri vágni az õ haját. Rocky figyelmezteti Juan Cruz-t, hogy tisztességesen viselkedjen Veronica-val.

71.
Milagros hajlandó elmenni Ivo-val Urquiza-ékhoz. Mili agresszív viselkedése megdöbbenti Ivo-t, noha az Urquiza család semmi kivetnivalót nem talál benne…

72.
Andrea megvádolja Milit, hogy akarattal lelökte õt az erkélyrõl. Mindenki azt hiszi, hogy a baleset következtében Andrea elvesztette a gyermekét. Ivo ezért nem beszél Milagrosszal

73.
Ramon közli Linával, hogy nem õ az apja. Már mindenki Victoria esküvõjére készül, amikor felbukkan Juan Cruz felesége és gyermeke, ezért esküvõ helyett keresztelõt tartanak. Milagros összebarátkozik Victoriával. Manuel atya rá akarja venni Federicot, hogy vallja be végre Milagrosnak, hogy õ az apja

74.
Luisa megüti Milagrost. Federico kényszeríti Luisát, hogy bocsánatot kérjen a lánytól. Milagros a ház összes mobiltelefonját kölcsönveszi az üzlet reményében. Andrea bevallja Damiannak, hogy nem terhes, Milagros közben kihallgatja õket

75.
Milagros megfenyegeti Andreát, hogy elmondja az igazat, de Andrea megelõzi. Közli Ivoval, hogy Milagros mindenféle légbõlkapott mesét fog terjeszteni róla. Damian ellopja Federico csekkfüzetét, hogy pénzhez jusson.

76.
Ivo szakít Andreával. Visszatér Spanyolországba Pilar, Ivo régi szerelme. Pablo megkéri Milagros kezét.

77.
Federico rajtakapja Damiant, hogy pénzt akar felvenni a számlájáról. Milagros igent mond Pablonak, miután meglátja Ivot és Pilart csókolózni.

78.
Mili igennel válaszol Pablo házassági ajánlatára. Damian megijeszti Federico-t. Pilar újból megjelenik Ivo életében. Rocky próbavacsorát rendez.

79.
Mili meglátogatja Ivo-t és Pilar-t csókolózni, ezért arra kéri Pablo-t, hogy azonnal jelentse be az eljegyzés hírét. Mindenkit megdöbbentenek a hírrel. Mili összekap Victoria-val.

80.
Pilar, Ivo, Pablo és Mili együtt menek a diszkóba Rocky büféjének felavatására. Manuel atya borzasztó híreket kap. Ivo Pablo elõtt megcsókolja Mili-t. Az eljegyzési vacsora után Ivo világgá kürtöli szerelmét.

81.
Milagros kérdõre vonja Federicot, mit keres az édesanyja sírjánál. Manuel atya és a tisztelendõ anya is megpróbálják rávenni Federico-t , hogy mondja el az igazat. Milagros táncmulatságot akar szervezni a templom ingyen konyhájának fenntartására.

82.
Milagros terve meghiúsul, nem tudja megtartani az jótékonysági összejövetelt, mert a diszkó tulajdonosa nem adja kölcsön az épületet. Damian csapdát állít Federiconak. Milagros a gyerekekkel együtt kirándulni megy.

83.
Ivo Milagros és a gyerekek után utazik, Angelica és Mili kérdõre vonják Federicot. Bernardo ellopja Luisa titkos naplóját és Federico-nak adja.

84.
Ivo leüti Pablo-t, mert Pablo átfestette a nevét a sajátjára. Ivo próbára teszi Mili-t, aki kiállja azt. Majd Pablo és Ivo összekapnak, Federico választja szét õket. Federico atyai beszélgetést folytat Milivel.

85
Rocky terve kezd lassan beérni, Victoria kezd közeledni hozzá. Mili kimenõt kér és elmegy a házból. Pablo és Ivo utánamegy. Bernardo új frizurát csináltat. Andrea azt mondja Mili-nek, hogy Pablo ártatlan.

86.
Nestor és Luisa elszöknek az este. Vicky kihallgatja Rocky tervét és kidolgozza a sajátját: Bobby-t és Rocky összeugrasztja. Pilar bosszút akar állni Milin és ehhez Mili barátnõit használja fel.

87.
Pilar elcsalja Milit Ivo lakására, aki epekedve várja már. Angelica nagyon szomorú Rosario halálának évfordulója miatt. Damian ellopja Federico autóját és eladja. Mili felkéri Ramont esküvõi tanúnak.

88.
Luisa kétségbeesik, amikor Mili meglátja õt Nestorral csókolózni. Bobby és Rocky újabb párbajra készül.

89.
Victoria úgy dönt, hogy Bobbynek és Rockynak tangóversenyen kell megküzdeniük a kegyeiért. Ivo elmondja anyjának, hogy szerelmes Milagrosba, Luisa ezért egy csekket ad Milinek, hogy a lány elmenjen a háztól.

90.
Rocky legyõzi Bobby-t a tangóversenyen. Mili és Angelica bolonddá teszik Federicot. Ivot jelölik az év vállalkozója címre, Federico-t viszont nem…

91.
Mili megharapja Pilart. Rocky gyertyafényes vacsorára invitálja Victoriát. Milagros kijelenti, hogy ha Federico nem bánik jobban az anyjával, elfogadja a pénzt, amit Angelica rá hagyott a végrendeletében.

92.
Anelica Milagros kérésére megerõsíti Ivo elõtt, hogy Milgarosra hagyta a vagyonát. Porrongy visszaadja az ellopott tárcát a tulajdonosának. Federico mindenáron meg akarja akadályozni, hogy a fia nyerje az Év vállalkozója címet.

93.
Vicky és Rocky együtt vacsoráznak a kertben. Egy veszekedés végén Federico szörnyû kijelentésre szánja el magát…

94.
Federico igyekszik elvenni a kijelentése élét. Milagros közli vele, hogy soha többé ne nevezze magát az apjának. Luisa tudni szeretné, hogyan csavarhatná az ujja köré a férjét. Angelica felajánlja Porrongynak, hogy vesz neki egy számítógépet.

95.
Socorro észreveszi, hogy valaki les rá az utcán. Kiderül róla, hogy nem az, akinek mondja magát. A fiatalok kirándulni mennek. Pablo látja Milagrost és Ivot csókolózni.

96.
Mili leánybúcsúztatóján Pablo meglátja, amint Ivo megcsókolja Milit. Martha miután úgy látja, hogy Damian nem fogja feleségül venni, Ivot szemeli ki magának.

97.
Manuel atya és Angelica asszony aggódnak Mili boldogságáért. Martha szerelmes levelet ír Ivonak, amiben azt kéri, hogy találkozzanak a diszkóban. Ivo azt hiszi, hogy a levelet Milagros írta.

98.
Pabo és Ivo majdnem összeverekszenek. Martha azt állítja, hogy Ivo jár vele. Luisa felcsap nagyvállalkozónak. Rocky gyakorol az esküvõre, de furcsa dolog történik vele. Milinek kétségei támadnak

99.
Pedro és Ramon elbeszélgetnek egymással. Ivo mennyasszonyi ruhában találja Milit, úgyhogy gyorsan megkéri Manuel atyát, hogy adja össze Milivel.

100.
Gloria alkalmatlan pillanatban érkezi, de nem veszi észre magát. Bobby segítséget kér Ivotól Victoria becserkészéséhez.

101.
Mili nem tudja biztosan, hozzámenjen-e Pablohoz. Ivo gratulál Pablonak. Pablo Costa Ricába akar menni az esküvõ után. Bobby csapdája visszafelé sül el. Mili szívességet kér Ivo-tól…

102.
A házban mindenki Mili és Pablo esküvõjére készül. Ivo megpróbálja lebeszélni Milagrost a házasságról, ám a lány nem akarja megbántani Pablot.

103.
Luisa nem akar Pablo tanúja lenni. Chamuco többször is megpróbálja megkérni Gloria kezét. Ivo elrabolja Milit a ceremónia elõtt.

104.
Federico olaszországi útjáról hazatérve megtudja, hogy Luisa át akarja venni a vállalat irányítására. Pablo közlekedési balesetet szenved, és elveszti az emlékezetét.

105.
Andrea a balesetet kihasználva azt hazudja Pablonak, hogy össze akartak házasodni. Milagros és Ivo végre boldogok, mert eltûnhettek a világ szeme elõtt.

106.
A két fiatal eltûnése után a házban azt hiszik, hogy Milagrost elrabolták. Pablot meglátogatja Andrea a kórházban.

107.
Victoria és Pilar rászedik Bobbyt és megtudják, hogy hol van Ivo. Andrea hazaviszi a lakásába Pablot, aki semmire sem emlékszik. Luisa meg akarja íratni az emlékiratait. Milagros azt hiszi, hogy Pablo öngyilkos lett miatta.

108.
Milagros megbántja Ivo-t. Andrea hazudik Pablonak. Ivo megpróbál Milivel beszélni, de õ nem hallgatja meg.

109
Chamuco bátorítása a visszájára fordul. Gloria és Mili összekapnak. Victoria rajtakapja Rocky-t egy másik nõvel. Rocky két pohárral tér az ágyba…

110.
Mili Ivo lelkére beszél. Ramón szakmai vitába merül egy igazi profival. Ivo ráveszi Chamucot, hogy mindent tisztázzon. Mili rábukkan Pablora.

111.
Rocky teremtõjével kíván találkozni, de helyette Ramónnal folytat párbeszédet. Milgaros meglátja Pablot bemenni Andrea házába.

114.
Mauel elárulja Bernardonak, hogy Milli az unokahúga, de megkéri, hogy errõl ne szóljon senkinek.

115.
Amikor Mili újra meglátja Pablot, átviszi a róla készült festményt Andrea lakására. Ivo elnyeri az év vállalkozója díjat. Mili találkozik Diego Maradona családjával.

116.
Milagros Olaszországba utazik Claudia Maradonával. Victoria felelõsségre vonja Federicot, hogy fizethette Milagros utazását. Rocky a játékterembe csábítja Victoriát , de a lány félreérti és megsértõdik.

117.
Manuel atyát fölkeresi egy nõ, Lidia, és elmeséli neki, hogy annak idején a templom oltárán hagyta a gyermekét. Milagros interjút készít Batistutával.

118.
Milagros még mindig Olaszországban utazgat. Ramon kihallgatja Socoro és Martha beszélgetését és szakít Socorroval. Lidia a zárdába költözik és megkéri Manuel atyát, hogy hozza össze a lányával.

119.
Ivo interjút ad a tévének. Luisa megfenyegeti Fredericot. Rocky ringbe száll egy birkózóbajnok ellen és Victoria kiáll mellette. Ivo Pablot találja Andrea lakásán.

120.
Milagros visszajön Olaszországból. Andreát meglátogatja Ivo és meglátja Pablot a lakásban. Azt követeli Andreától, hogy vigye vissza Pablot a házba. Luisa azt akarja elérni, hogy Ivo legyen a cég elnöke.

121.
Socorro és Ramon a többiek segítségével végre kibékülnek. Manuel atyánál megjelenik Gloria édesanyja, aki meg akarja ismerni a lányát. Pablo nem ismer fel senkit, csak Milit.

122.
Pablo hazatér, de nem emlékszik semmire. Amnéziás lett. Nem ismer meg senkit, de érzi, hogy Milibe szerelmes, annak ellenére, hogy nem emlékszik a kapcsolatukra. Így is hajlandó õt feleségül venni. Ramon és Rocky különös vállalkozásba kezdenek, szépségszalont, fürdõt akarnak nyitni a konyhában.

123.
Pablo és Bobby verekednek Mili miatt, de idõközbe belép a lány és közbelép. Pablo nem érti miért haragszik rá az unokatestvére. Damian szervezi Frederico választási kampányát és meghívják Riperti urat is az iroda megnyitójára. Mikor vége az ünnepségnek és Frederico távozik, Damian egy titkos játékbarlangba vezeti a többieket.

124.
Ivo és Mili összevesznek a fogorvosnál, mert Ivo volt szeretõje a doktornõ, aki éppen akkor csókolja meg Ivot, mikor Mili belép. Gloria találkozik az anyjával, de Lidia nem képes neki bevallani az igazat. Damian elindítja az illegális kaszinót.

125.
Luisa zaklatja Milit, s Bernardo a védelmére kell. Ivo elhanyagolja Pilart, ezért Pilar a szakításon gondolkozik. Gamuza szomorú, mert születésnapján apja nem köszönti fel. Mili elmegy Franciscohoz, hogy figyelmeztesse arra, hogy a fiának szüksége van rá. Nem tudnak ajándékot venni, ezért Mili gyûjtést rendez a házban és mindenki ad rá pénzt.

126.
Andrea elmondja Pablonak, hogy Mili Ivoba szerelmes és pont ezért akarta õ elhitetni vele, hogy õk ketten (Andrea és Pablo) házasságra készülnek. Mili tönkreteszi Ivo és Pilar közös tisztálkodását. Ivo kihívja Milit. Federico nem bízik Damian szavazatában.

127.
Ivo ráveszi Pilart, hogy látogassa meg a lakásán. Luisa feltételhez köti szavazatát. Mili a második találkát is elrontja.

128.
Bernardo elmondja Mili-nek, hogy el akarják bocsátani. Mili botrányt kavar, ám Bernardo mindent helyre hoz.

129.
Pilar és Pablo összebarátkoznak. Ivo óriásit téved, Mili semmit sem ért. Frederico-t megtámadják az utcán.

130.
Milagros és Ivo egyezséget kötnek, hogy nem szólnak egymáshoz. Luisa megkéri Ripettit, hogy segítsen eltüntetni Bernardot. Milagrost felkeresi Gloria édesanyja és a segítségét kéri.

131.
Ivot megválasztják a cég elnökének. Ramon és Rocky szerencsét próbálnak a lóversenypályán. Gloria meghallja, amint Mili Linával az édesanyjáról beszél.

132.
Milagros úgy érzi, hogy Ivo és Pablo is kihasználták. Ripetti elárulja Bernardonak, hogy Luisa el akarja tenni láb alól. Federico felfedezi Damian kaszinóját.

133.
Angelica úgy tervezi, hogy elutazik Mili-vel és Bernardoval. Federico rászánja magát, hogy elmondja az igazat Milinek…

134..
Milagros elutasítja Federico ajánlatát. A vállalat elnökeként Ivo meghozza elsõ fontos döntését és Damian húz hasznot belõle. Mili meggyõzi Gloriát, hogy beszéljen az anyjával…

135.
Victoria Európába akar utazni, de egy tragikus esemény miatt visszafordul. Ivo csak akkor vállalja el keresztapaságot, ha Mili újra kiáll vele versenyezni…

136.
Mili meggyõzi Ivot, hogy legyen a kis Milagros keresztapja. Federicoék estélye botrányba fullad, ellenben a diszkóban tartott buli nagy sikert arat…

137.
Milagros megvádolja Ivot, hogy pont olyan szívtelen, mint az apja. Ivo üzleti vacsorára megy, és Milit is meghívja. Az utolsó pillanatban azonban közbejön valami…

144.
Ivo elveszti a fogadást és egy egész napra átveszi Bernando helyét. Milagros nagyon élvezi a helyzetet. Florancia azt hiszi, hogy Ivonak barátnõje van.

145.
Damian ismét kelepcébe csalja Federicot. Fontos vendégek érkeznek vacsorára, ám még mindig Ivo a komornyik…

146.
Florencia meglátja Ivot komornyiknak öltözve és azt hiszi, hogy a fiú hazudott neki. Federico felfedi Ripetti és Damian sötét üzelmeit. Rocky továbbra is folytatja a terápiás kezelést.

147.
Mindenki úgy véli, hogy Bernardonak barátnõje van. Milagros a visszavágón veszít és egy éjszakát a hajón kell töltenie Ivoval.

138.
Sergio (Millie barátja és ügyvédje) megcsókolja Milliet és ezt Ivo is látja. Ivo azonnal elzavarja Sergiot. Millie nagyon mérges Sergiora, mivel a lány nem akarta megcsókolni pláne nem Ivo elõtt. Luisa elárulja titkát Florenciának, hogy Ivo nem Frederico fia. A cégnél Ivo elnézést kér Sergiotól az indulatossága miatt. Elmondja neki, hogy úgy szereti Milliet, mintha a huga lenne, és ezért borult ki. Késõbb Ivo Millietõl is bocsánatot kér. Sergio elmondja Millienek hogy Ivo szereti a lányt. Florencia és Marina meghívja Ivot és Pablot egy békéltetõ ebédre Florencia lakásába. Mikor Ivo megérkezik és meglátlja Pablot bejelenti, hogy nem hajlandó vele ebédelni, így Pablo és Marina étterembe mennek. Victoria az egész éjszakát Morgannal tölti a diszkóban, ezt Bobby elárulja Fredericonak. Ettõl persze az öreg igen dühös lesz. Hivatja Rockyt (Morgan), hogy eltiltsa a lányától, Viktoriára pedig szobafogság vár. Frederico rájön, hogy Damian lopta el a pénzt, és elhatározza megleckézteti. Angelica meghívja mindkét Sergiot vacsorára a villájába. Angelica azt akarja hogy Millie is ott legyen, és elõtte vesz egy ruhát a lánynak. Angelica el akarja mondani Millienek, hogy õ lesz az egyetlen örököse. Sergio és nagyapja Millierõl beszélnek. Arról hogy örökösként jó parti lenne, ezt Millie is hallja a konyhából kijövet.

139. Milagros meghallja hogy õ lesz Angelica örököse és ezért mérges lesz. Azt mondja Angelicának, hogy nem kell a pénze és nem tetszik neki hogy meg akarja venni. Millie elrohan, Angelica szomorú, a vacsorának fuccs. Florencia elmondja Ivonak, hogy Millie szereti õt. Ivo azt mondja ne aggódjon, nem jelent neki semmit. Ám mikor Ivo hazaér kérdõre vonja Milliet miért kerüli el ha szereti. Millie nem válaszol semmit csak elfut. A hálószobájában elhatározza, néhány napot Casa Abadonadan tölt. Csak Gloria tudja de õ elmeséli késõbb Linának és Ivonak is. Ivo is készülõdik. Frederico megengedi Vickynek, hogy elmenjen a szupermarketba Socorroval, ahol már Morgan várja. Morgan ad egy szerelmes levelet Vickynek, a lány pedig ad egy másikat Morgannak. Frederico egy csapdát készít Demiannak. Martha félrehallja a dolgokat, és azt mondja Luisánk, hogy már Millagrossé Angelica összes pénze. Millie tüzet rak a kályhában és Ivora gondol, valamint az együtt töltött pillanatokra. Hirtelen megjelenik Ivo. Millie kicsit meglepõdik, aztán beszélgetnek, végül csókokban törnek ki.

141. Ivo találkozik Manuel atyával, és Millierõl beszélnek. Miikor Ivo visszamegy Milliehez mindent elmond neki és elhatározzák, hogy visszamennek a villába és senkinek nem mondják el hogy együtt vannak. Eldöntik, hogy összeházasodnak.A villában Frederico megfenyegeti Rockyt, ha nem hagyja el Viktoriát megöli. Luisa arról próbálja meggyõzni Viktoriát, hogy nem is lehet szerelmes Morganba. Millie visszatér a házba és nagyon boldog. Lina és Gloria kérdezgetik hol voltak, és mi történt Ivoval. De Millie nem akarja elmondani. Aztán a nagy könyörgésnek engedve mesélni kezd. Tegnap együtt volt Ivoval és feleségül megy hozzá. Nem mondja el hogy lefeküdtek, csak késõbb Gloriának. Ezt meghallja Luisa. Frederico titokban néhány csekket rak Damian zakójába. Ivo visszaveszi a Pablo által elbocsátott négy munkást. Ivo elmondja elképzeléseit az ülésen, de a többiek Pablot támogatják. Ivo azt mondja nem akar elnök lenni többé és elmegy. Ezután Frederico elmondja, hogy valaki pénzt lopott a cégtõl, és mindenki egyetért abban, hogy a bûnöst börtönbe kell juttatni. Egyszer csak egy rendõr lép be és Damián zakójában megtalálja a csekket, ezután letartóztatja õt. Ramon azon gondolkodik hogyan juttathatná be Rockyt a villába Viktoriához. Millie az ágyán ül és Gloriával beszélget. Ivo lép be a szobába és felszólítja pakoljon mert elmennek.

143.rész

Nestor (Ivo vérszerinti apja, de ezt Ivo nem tudja) megmutatja az iskoláját Ivonak és elmondja, hogy egyszer õ is itt tanult Luisával akibe szerelmes volt. De a nõ elhagyta. Nem akarja, hogy Ivo is boldogtalan legyen egész életében, ezért küzdenie kell a szerelméért. Millie elmondja Luisának, hogy õ csak boldoggá akarja tenni Ivot és nem a pénze érdekli. Angelica pénze sem kellett neki, mert nincs rá szüksége. Szereti Ivot és a fiú is szereti õt. Luisa mégsem akar beleegyezni. Damian a börtönben raboskodik, de ott is üzletel. Fogadéásokat köt, hogy pénzt szerezzen. Martha meglátogatja. Florencia felhívja Millagrost és megkéri sürgõsen keresse fel személyesen. Millie beleegyezik de Sergiot is magával viszi. Mikor megérkeznek, Florencia megkéri Sergiot had beszéljen Millievel négyszemközt. Ezután Florencia megkéri Milliet, hogy ne lopja el tõle Ivot. Millie erre azt mondja, hogy a szerelmet nem lehet ellopni, és ebben maradnak. A következõ nap Sergio felkeresi Florenciát (régebbrõl ismerik egymást mivel szeretõk voltak) és arról beszélnek, hogyan küzdhetnének a boldogságukért (Sergio Milliért, Florencia Ivoért). Mialatt Damian börtönben van, Rocky veszi át a Diszkó irányítását. Ramon, Socorro, Lina és Gloria segítenek neki, de mindig kifogásol valamit, ezért mindenki otthagyja Vickyvel. Florencia megkéri az édesapját segítsen Ivon, és az apja belemegy. Manuel atya felkeresi Federicot, hogy adományt kérjen az árvaház számára, de egy vaskos nemet hallhat csak. Millienek az az ötlete támad, hogy az utcán fognak a barátaival lottószelvényeket árulni. A fõdíj pedig Frederico új autója. El is kezd intézkedni, mikor valaki útját állja egy autóval. Florencia apja volt az, de Millie nem ismeri.

144. rész

Florencia apja Domeniko, az mondja Millienek, ha nem hagyja el Ivot akkor valami történni fog Gloriával és Manuel atyával.. Késõbb Millie felkeresi Florenciát és elmondja akkor is összeházasodnak Ivoval. Frederico kiengedteti a börtönbõl Damiant és választás elé állítja. Ha nem akar visszamenni a börtönbe, elveszi Marthát feleségül. Frederico odaadja autóját Manuel atyának. Manuel atya elhatározza elmondja Millienek ki az édesapja. Mikor Millie meghallja összetörik. Manuel atya nem tudja hogy Millie szerelmes Ivoba, ezért nem mondja el Millienek hogy nem közös az édesapjuk.

145. rész

Millie elkeseredett, mert azt hiszi, a saját bátyjával feküdt le. Elhatározza senkinek nem mondja el, különösképpen Ivonak nem. A folyosón találkozi Millie és Ivo. A fiú megcsókolná a lányt de az kitér elõle és elmegy. Federico még úgy tudja Millie nem sejti ki az igazi apja. Manuel atyának elmondja Millie, nem bocsátja meg azt, amit Federico tett. Bernárdot egy barátnõje látogatja meg, és magával hoz néhány öreg fotót. Bernardo, a barátnõje és nõvére azaz Millie anyja vannak a képen. A konyhában beszélgetnek, mikor Millie megjelenik és látja a képeket. Az egyik képen felismeri az édesanyját és Bernardót és megkérdezi mit keresnek együtt a képen. Bernardo nem akarja elõször beismeri hogy õ van a képen. Aztán bevallja hogy õ és Millie anyja van a képen, de azt nem vallja be, hogy õ Millie nagybátyja. Damian nem tudja mit kezdjen a házassággal. Vesz egy pisztolyt és azt mondja inkább megöli magát. Federico megpróbálja lebeszélni, de a fegyver elsül. Senki nem sérül meg. Rocky egy autóversenyen akar indulni. Gloria elmeséli a titkot Angelicának, hogy Millie férjhez fog menni. Millie úgy véli, hogy Ivó könnyebben elfelejti õt ha megutálja. Ezért megcsókolja Sergiot mikor Ivo belép a konyhába. Ivo látja az egészet, Sergio (nem tudja hogy Ivo meglátta õket) viszont nem érti Millie miért csókolta meg.

146. Ivo nem mond semmit, csak kimegy a konyhából. Millie nem mondja el Sergionak, hogy Ivo bent volt. Késõbb Millie és Ivo a nappaliban találkoznak. Millie úgy színlel mintha semmi nem történt volna és megpróbálja megcsókolni, de Ivo kérdõre vonja. Millie azt mondja nem tudja mirõl beszél. Ivo elmondja hogy látta õket a konyhában. Millie szerint nem csinált semmi rosszat, hiszen tetszik neki Sergio és Ivonak is van másik nõje. Késõbb elmondja hogy már nem szereti Ivot, és mindennek vége. Angelica és Gloria, Millie esküvõi ajándékáról beszélnek. Millie elmondja nekik hogy nem lesz esküvõ, de nem mondja meg az okát. Gloria haragszik, amiért Millie nem mond semmit. Damian eljegyzi Marthát de még mindíg nem akarja elvenni feleségül. És hirtelen egy ötlete támad. Mikor Manuel atya meglátogatja Milliet és Gloriát, elmondja neki hogy pap akar lenni. Millie elmegy Florenciához és elmondja neki, hogy Ivo az övé lehet, de nem magyarázza meg miért. Gloriának felajánlja az édesanyja, hogy éljenek együtt, de a lány nem akarja. Rocky és Pepe úr elindulnak az autóversenyen. Victoria, Ramon, Lina, Socorro, Chamuko figyelik. Végül a második helyen érnek célba mindenki örömére, és díjat is kapnak.

147. Ivo akut köt néhány céggel, nehogy a vállalat csõdbe menjen. Ivo a bûnös abban, hogy a cége ennyi pénzt vesztett. Pablo azt mondja vissza tudja venni a pénzt hiszen ismeri a vállalat tulaját. Pablonak nem sikerül Ivot tenni bûnössé. Este a konyhában találkozik Millie és Federico. A lány megkérdezi az apjától miért hagyta el az anyját, ha szerette. Federico azt mondja szerette, és megkérdezi, meg tudna-e bocsátani neki? Millie nemet mond. Damian úgy kezd viselkedni mintha tényleg hinni kezdene Istenben. Elmegy a zárdába, Martha próbálja megállítani. Gloria anyukáját elüti egy autó és kórházba viszik, az állapota súlyos. Gloria magát hibáztatja, mivel nemet mondott az összeköltözésre. Gloria és Gamuza az egész éjszakát a kórházban töltik. Miután Ivo és Millie szakítottak, a fiú azt mondja Florenciának, hogy idõre van szüksége. Florencia visszafogadja Ivot. Millie kap egy levelet az apjától de nem bontja ki. A diszkóban nagy a jókedv, mindenki jelen van. Bobbyt felhívják a színpadra. Ivo elmondja Millinek, hogy miatta fogja elvenni Florenciát.

148. A diszkóban nagy a vigadalom, de Millinek nincs kedve semmihez, így Sergióval elhagyják a bulit. Ivo és Florencia rövidesen követik õket. Vicky és Rocky megnyerik a versenyt. A konyhában Sergio Milliet kérdezi, mit érez Ivo iránt de a lány inkább nem akar válaszolni. Bernardo megtudja, hogy Millinek van egy levele az apjától, ezért Federicóval kutatni kezdenek de nem találnak semmit. Ivo elmondja Florenciának, amit lehet elveszi feleségül. A következõ reggelen, Millie elolvassa az apjától kapott levelet amiben õt Madridba invitálja. Millie megmutatja a levelet Gloriának, de õ sem tudja mit kezdjen vele. Vicky és Rocky együtt akarnak a vízeséshez menni, de ezt nem mondhatják meg a lány szüleinek. Ezért Viktoria engedélyt kér, hogy a barátaival tölthessen egy hétvégét. Federico beleegyezik. Viktoria megkéri Milliet ne mondja el a szüleinek, hogy a diszkóban nyertek egy utazást. Millie megígéri nem árulja el. Menuel atya elmondja a papok kötelességeit. Damian megkérdezi, hogy az alkohollal mi van. A cégnél azt mondja Ivo Sergiónak, hogy nem szerencsés ha keveri az munkát a magánélettel. Pablo a maga oldalára akarja állítani Sergiot de õ kimarad ebbõl a párbajból. Gloria elmondja Bernardonak, mirõl is szól Millie levele. Luisa követeli hogy Federico bocsássa el Andreát a cégtõl. Federico emlékezteti Luisát nincsen már szavazati joga és Andrea a helyén marad. Miután Federico elmegy, Luisa azzal akarja sokkolni Andreát, hogy a férfi hamarosan elhagyja, de Andrea megnyugtatja hogy férhez megy. Millie és Bernardo összehasonlítja a két levelet amit Millie megõrzött és amit most kapott. A két kézírás nem egyezik. Bernardó rájön hogy a második levelet Luisa írta. Millie nem örül ennek, és forral valamit. Késõbb Luisa talál egy doboz az ágyán. A dobozban még egy dobozt, abban mégegyet abban egy jegyet Madridba. Florencia elmondja Sergionak, hogy kitûzték Ivoval az esküvõ napját. Vicky és Rocky a vízesésnél töltik a hétvégét és nagyon boldogok együtt. Gloria meglátogatja az anyját a kórházban, de még mindig hallani sem akar az apjáról. Angelica és Bernardo nem értik az elmult napokban miért olyan szomorú Millie. Florencia elmondja Ivonak hogy már alig tudja kivárni az esküvõt. Millie biliárdozik Sergióval. Megjelenik Federico és beszélni akar Millievel. Végülis játszik egy partit Millievel és ott a lány apának szólítja.

149. Federico azt hiszi a lány viccel, aztán elhagyja a szobát. Millie a kávézóban találja Federicot és megkérdezi tõle mirõl akart beszélni vele. Federico azt mondja, hogy Victoriának szülétésnapja lesz és nem tudja, mit vegyen neki, ebben kéri a segítségét. Millie azt mondja hogy nem õ a legjobb személy erre. Aztán elkezdenek beszélgeti az asztalnál. Vicky és Rocky a hotelben vannak. Egyágyas szobában vannak, együtt is aludnak de semmi más nem történik. Luisa bejelenti Federiconak hogy el akar válni. Federico ezt nem szeretné. Damian a kertben dolgozik, elégedetlen de nem tehet semmit. Bobby felhívja Federicot hogy látta Victoria barátnõjét egy üzletben tehát nincs a városon kívül. Bobby úgy gondolja a vízesésnél van. Federico nagyon dühös lesz, és ha a lány megjön rögtön szobafogságot kap. Luisa és Florencia, Millie apjáról beszélnek. Luisa elmondja hogyan akarta Milliet Madridba küldeni. Florencia megkérdi honnan tudja hogy Millie apja ott van. Luisa nem tudta csak kitalált valamit. Luisa azt is elmondja hogy el akar válni a férjétõl. Ezt késõbb Florencia továbbadja Ivonak. Manuel atya elmondja Millienek hogy a zárdának ismét szüksége van pénzre. Millienek támad is egy ötlete. Sütiket akar árulni, amit Catalina csinál. Sergiot is bevonja az eladásba, kicsit szegényesebben öltözteti fel. Federico hivatja Marthat, hogy töltse minden idejét Viktoria mellett. Rockynak van egy terve erre. Mint munkás jelentkezik a villában és a konyhai csapot akarja megszerelni. Így néhány percet Vickyvel tölthet. Ivo megkérdezi Florenciától terhes-e, de a lány még nem tudja. Ivo közli hogy gyereket akar. Mikor Ivo hazaér látja hogy Millie és Sergio nagyon boldogok mert sok pénzt szedtek össze. Ivo letolja Sergiót hogy nem volt az irodában, ezért el fogja bocsátani. Millie szenved, mert miatta fogják kirúgni Sergiot. Sergio látja mennyire szereti Millie Ivot, ezért azt javasolja menjen vissza hozzá. Millie elmondja hogy Ivo a bátyja.

150. Millie és Sergio a hálószobában beszélgetnek arról hogyan tudta meg Millie, hogy Ivo a bátyja. Sergio felajánlja költözzön Millie a lakásába õ most úgysem lakik ott. Federico belép a konyhába és látja hogy Martha tartja a csapot. Federico megkérdi hol van Viktoria és Martha beszél neki a munkásról. Federico lehülyézi Marthát és kiviharzik a konyhából. Martha dühös lesz és elengedi a csapot, a víz persze elkezd ömleni. Vicky és Morgan a folyosón beszélgetnek, ahol meglátja õket Federico. Millie elmondja Sergionak hogy nem szerelmes belé. Ezért nem fogadhatja el a lakást sem, itt jól érzi magát. Megesketi, hogy nem mondja el senkinek, amit itt hallott. Sergio ezek után távozik. Damian még mindig a kolostorban van. Rocky elmondja Ramonnak mi történt. Federico mondott neki egy jó és egy rossz dolgot. A jó az hogy egyszer üti meg, a rossz hogy a lányát Európába küldi örökre. Sergio elmegy Florenciához és elmondja, már nem fél attól hogy Milliék összejöhetnek. Victoria nem akar Európába menni. Az apja megkérdezi hogyan eshetett bele egy ilyen emberbe. Victoria azzal válaszol, vajon hány bátyja lehet még valahol. Ivo azt mondja Florenciának, hogy szereti és a gyereküket is. Florencia még nem tudja terhes-e igazából. A következõ nap Millie beszél Angelicával és megkérdezi mire jutott az idõsebb Sergioval. Sergio megírja a lemondólevelét, de beszélni akar Ivoval. Merina elmondja Pablonak,hogy Florencia valószínüleg terhes. Pablo gratulál Federiconak az elsõ unokájához. Bernardo közli Federicoval, hogy Victoria bezárkózott a dolgozószobába és nem akar enni. Sergio azt mondja Ivonak, nem kellene támadnia, mert Millie úgy szereti mint a bátyját. Damian a kolostorban kenyéren és vizen él. Federico és Domenico megérkezi az irodába, és gratulálnak Ivonak a gyermekáldáshoz. Ivo felhívja Marianát és a nõ közli vele hogy keresse fel azonnal Florenciát. Florencia szomorúan közli Ivoval, hogy nem terhes. Ivo megnyugtatja hogy türelmesnek kell lenniük és boldogok lesznek. Bobby elmondja Millienek, hogy Florencia Ivo gyerekét várja és ezért el akarja felejteni. Millie elmondja Bobbynak, hogy már nem szereti Ivot, így tõle elveheti Florenciát. Andrea elmondja Federiconak még nem lesz nagyapa. Rocky is beszél Federicoval. Federico elmondja Rockynak, ha igazán szereti Vickyt, akkor elhagyja. Damian tombol. Ivo beszél Bobbyval a szobájában. Ivo beszél a gyermekrõl. Bobby elmondja, hogy Millie már nem szereti. Bernardo visz egy szendvicset Vickynek. Õ is elmondja hogy Rocky nem való hozzá. Federico 250.000 dollárt ajánl Rockynak, ha elhagyja Victoriát. Rocky nemet mond. Federico az elsõ repülõvel elküldi Victoriát Europába. Vicky egy levelet ír Rockynak amiben szerelmérõl biztosítja a szegény sofõrt. A konyhában Sergio ajándékot ad Millienek, aminek a lány nagyon örül. Federico elmondja Rockynak, hogy rossz lesz Vickynek ha férhez megy hozzá. Felajánlja, hogy újra sofõr lehet, ha nem gondol tovább Vickyre. Sergio és Millie kávézgatnak. Sergio a szerelmérõl és türelmérõl biztosítja Milliet. Ivo belép konyhába és elnézést kér a viselkedéséért. Visszaadja Sergio felmondását, és Milliet a barátságáról biztosítja.

151. Ivo közli Milievel, hogy pénteken elveszi feleségül Florenciát. Nem templomi esküvõ lesz, hanem csak polgári. Damian a kolostorban tengeti napjait, Manuel atyától éppen egy fontos disznóól tisztítási feladatot kap. Morgan újra Vicky sofõrje. Federico meglátja hogy Rocky megcsókolja Vickyt, és azt kéri, hogy ne a villában csinálják. Federico kamerákat szereltet mindenhová hogy figyelhesse õket. Rocky Vickyrõl álmodik. A lány terhesen szegényen, piszkos ruhában van mellette. Rocky megértette mit mondott Federico, túl szegény Vickyhez.

152. A dolgozószobában Nestor elmondja Millinek és Ivonak, hogy bolondnak tartja õket, amiért nem lesznek egymáséi. Ivo elmondja Millienek hogy szereti, de a lány kitart amellett hogy már nem szereti. Ivo megkéri Luisát hogy mondja el az igazságot Nestorrol Federiconak. Damian adományokat gyüjt az utcán de az összegyüjtött pénzzel a kaszinóba megy. Millie elmondja beszélgetését Nestorral és Ivoval. Manuel atya a villába megy hogy szóljon Federiconak, Damian eltünt. Federico sejti miért tünt el, és végignézi a kaszinókat. Damian szerencsésen játszik, miközben megérkezik Federico és Manuel atya. Damian azt mondja még több pénzt akart összegyüjteni az adományokra de nem hisznek neki. Manuel atya reménytelennek látja azt, hogy Damian megjavul, ezért lemond róla. Federico ezért ismét válaszút elé állítja. Vagy a börtön, vagy elveszi feleségül Marthát. Sergio megkéri Bernardot szóljon Millienek, hogy keresi. Andrea utasítja Bernardot hogy ne szóljon Millienek, mert a cselédek nem fogadhatnak vendéget. Végülis szólnak Millienek. Nem fogadja kitörõ örömmel Sergiót. Martha és Damian az esküvõjükrõl beszélnek. Damian felajánlja Luisának, hogy az összes részvényét odaadja, ha elintézi hogy ne kelljen visszamennie a börtönbe és ne kelljen elvenni Marthát. Luisa elfogadja a javaslatot. Az Angelica által felbérelt detektív mégtöbb pénzt akar kérni Federicotól, különben elárulja az igazságot (azt, hogy ki Millie apja és nagybátyja). Millie kihallgatja a beszélgetést és meg akarja védeni az apját. Belép és azt mondja Federiconak, hogy Angelica beszélni akar vele most. Mikor Federico kimegy, Millie egy pisztollyal fenyegeti meg a detektívet és elmondja, hogy Angelica már tud mindent. (persze ez nem igaz). Sergio a nappaliban találja Federicot, Luisát, Andreát, Pablót, Manuel atyát, Milliet, Ivót és Florenciát. Sergio megkéri Millie kezét. Luisa azt kérdezi mégis kitõl. Sergio azt mondja, az apjától. Millie arcára D betûk rajzolódnak ki.

153. Federico nagyon megijed, de Sergio végülis Manuel atyával beszélget. Florencia azt mondja hogy ez magánügy így nem rájuk tartozik. Millie egyetért,így Sergioval a konyhába mennek. A lány azt kérdezte ki engedte hogy ilyen kérdéssel zaklassa. Sergio erre azt mondja, addig fogja kérdezni amíg igent nem mond. Rocky elviszi Victoriát egy drága étterembe, de nem tudja, hogy kell ott viselkedni. Végül nincs is elég pénze így le kell mosogatniuk a vacsora árát. Miután visszaérnek, Vicky azt mondja az anyjának, hogy nem akarja többé Morgant látni. Sergio Angelicától kér engedélyt, hogy elvehesse Milliet feleségül. Millie belép és megint elmondja nem akarja, de Sergio kitart a házasság mellett. A nappaliban Ivo gratulál Millinek, de a lány nem bújuk ki a bõrébõl örömében. A konyhában Sergio azt mondja Millienek, hogy egy nap majd elfelejti Ivot. Vicky barátja és Luisa az újságban látnak egy képet Vickyrõl, amint egy étterembe lép be Rockyval. Laura egy ágyban találja a férjét és Andreát. Millie találkozik a folyosón Ivoval. A fiú megkéri, hogy ne menjen férjhez és megcsókolja, de Millie azt mondja nem próbálja meg mégegyszer. Millie elmondja Gloriának, hogy el akarja hagyni a villát. Lidy elmondja Gloriának, hogy feleségül megy Fransiscohoz, Gamuza apjához. Gloria nincs elragadtatva az ötlettõl. Millie megveszi a nászajándékot Ivonak és Florenciának. Florencia megkérdezi Ivot Millie elõtt hogy tényleg el akarja-e venni. Millie megtalálja Sergiot a konyhában és igent mond neki.

154. Sergio nem érti mi ez a nagy fordulat. Megígérteti Millievel, hogy nem veri át. Millie megesküszik neki. Megcsókolják egymást és ekkor lép be Ivo és meglátja õket, de azonnal ki is megy. Millie elmondja Bernardonak hogy Sergio a võlegénye. Angelica el akarja zavarni a házból Andreát, de az nem hagyja magát hiszen Federicohoz fog majd hozzámenni. Angelica elmondja Federiconak hogy Andrea csak a pénzt akarja de nem hisz neki. Sergio elmondja a nagyapjának, hogy Millie már a menyasszonya. A nagyapa közli nagyon beteg. A konyhában Millie és Ivo búcsúznak egymástól hiszen holnap lesz Ivo eküvõje. Millie megpróbálja rávenni Angelicát menjen el Ivo esküvõjére, de a nagyi nem akarja, mert Ivo nem szereti Florenciát. Pepe úr találkozik néhány cimborájával. Florencia gratulál Millienek az eljegyzéshez, Millie meg az esküvõhöz. Federico egy törvénytelen ajánlattal él Sergio felé de természetesen az nem fogadja el. Millie megkéri Gloriát, vigye el Mickey Montánát Manuel atyához, mert már nem az õ macija többé. Angelica Ivonak is elmondja miért nem megy az esküvõre. Ivo elveszi feleségül Florenciát. Az ünnepélyen Luisa bejelenti hogy elválik Federicotól. És elmondja hogy egész életében titkolta az igazságot Ivo elõl de most elmondja hogy Ivo nem Federico fia hanem Nestoré. Millie mindent hall és kiesik a tálca a kezébõl.

155. Csak Sergio kérdezi meg Milliet mi történt vele. Ivo nem hisz a fülének. Angelicát kérdezi hogy tudott-e a dologról. Habár a nagyi nem mond semmit, látja rajta hogy tudott róla. Senki nem akar tovább ünnepelni. Millie is nagyon rosszul érzi magát, mert kiderült Ivo nem a bátyja, de megnõsült tehát elvesztette. Gloria azzal vígasztalja hogy nem a templomban nõsült de Millie szerint a házasság örökké tart. Domeniko Federico összes részvényt akarja. Federico háborút hírdet. Millie felkeresi Sergiot. Sergio azt hiszi mindennek vége hiszen kiderült hogy Ivo nem Millie bátyja. De Millie elmondja hogy Ivo megnõsült így elvesztette. Millie megpróbál Ivoval beszélni de Ivo nem akar. A konyhában Florencia követeli Millietõl hogy hagyja békén az urát. Millie figyelmezteti Florenciát hogy õ adta oda Ivot neki. Florencia nem érti. Millie elmondja hogy Ivo feleségül akarta venni de az oltárnál faképnél hagyta ha nem hiszi kérdezze meg Pablot és Marinát. Florencia és Ivo egy hónapos nászútra készülnek. Sergio azt javasolja Millienek hogy el kellene hagynia a villát, de a lány marad a nagyi mellett. Sergio elmondja Ivonak, hogy Millie azért hagyta ott a templomban, mert valaki erre kényszerítette. Ivo azonnal Millie után megy és megkérdi mi történt pontosan.

156. Sergio kettesben hagyja Ivot és Milliet. Ivo ismét megkérdezi mi történt, ki kényszerítette. Millie elmondja hogy Luisa mondta hogy nem illenek egymáshoz és nem tudja boldoggá tenni. Ivo megkérdi, hogy akkor miért akarta mégis a házasságot. Millie azt mondja, hogy a pénzért. Millie megkéri Ivot tartsa távolt tõle a nejét, mert ki nem állhatja. Ramon virágot ad Socorronak és meghívja vacsorázni. Ivo elmondja Florenciának mit üzent Millie, de Florencia is hasonlóképpen érez. Millie elmegy Sergiohoz megkérdezni miért mondott el mindent Ivonak. Sergio azt mondja azért, mert szereti de nem akarja elvenni a boldogságát. Millie nem haragszik rá, késõbb verseket olvasnak. Angelica el akarja küldeni Luisát és Nestort a házból, de Luisa nem egyezik bele. Luisa és Federico az újságcikken rágódnak, ezért meghívnak egy riportert hogy bemutassák Vicky új barátját Rockyt. Federico Bobbyt akarja vejének, Luisa viszont egy másikat. Ramon ajánlatot tesz Socorronak, de a nõ nem mond semmit. Millie, Gloria és Lina kibeszélik Ivot és Sergiot. Marina felhívja Ivot, és elmondja Florencia apját valaki megölte. Damian, késõbb Ivo is, Federicot gyanúsítja a gyilkossággal, de Federico visszautasítja. Lydia hozzámegy Franciscohoz, és nászútra mennek, addig Gamuza a Di Carlo házban él. Az este érnek vissza Ivoék a temetésrõl. Bernardo megkérdezi Milliet mi történt Ivoval, de a lány nem tudja. Millie utánajár a dolognak, és a fiú után megy, majd csókolóznak.

157. Millie elszalad. A következõ reggel Gloria megkérdi Milliet miért nem akarja felvinni a reggelit Ivonak. Millie elmondja mi történt múlt éjjel. Florencia szomorú az apja halála miatt. Megígérteti Ivoval hogy az apja gyilkosai meglakolnak. Gloria elmondja Sergionak, hogy el kell vinnie a házból Milliet. Sergio elmondja, hogy megpróbálta de a lány nem akarja. Gloria azt mondja, hogy õ az ügyvéd, valamit találjon ki. Sergio megkérdezi Milliet látott-e már havat. Millie persze soha nem látott. Sergio meghívja õt Barilochiba néhány napra, de a lány elutasítja. Marina és Florencia azon gondolkodik, hogy Ivonak kellene átvennie Domeniko cégét. Gloria, Lina és Sergio szerveznek egy romantikus vacsorát. Lina megkéri Milliet, hogy segítsen elvinni Florencia ruháit a lakásába. A lakásban Sergio várja virággal terített asztallal. Lina és Gloria magára hagyja a fiatalokat. Millie elõsször mérges de aztán megbékél. Sergio azt mondja, ha elkíséri Millie Barilocheba, akkor megtanítja sielni, de nem akar menni. Ivo már korábban tudomást szerzett a vacsoráról mivel Angelica elmondta neki. Ivo megjelent Florencia lakásán és ott találta az éppen vacsorázó Milliet és Sergiot. Megkérdezi honnan volt kulcsuk. Millie és Sergio visszamennek a villába és a konyhában beszélgetnek tovább. Millie megkérdezte honnan volt a kulcs és Sergio elárulta a segítõit. Sergió ismét síelni hívja a lányt és õ igent mond. Federico és Luisa még mindig Victoria új barátjának személyérõl vitatkoznak. Végülis Bobby mellett döntenek. Federico pénzt ad Bobbynak, hogy vigye Vickyt egy elegáns étterembe. Ivo felveti Florenciának, utazzanak Barilocheba, de a nõ nem akar menni. Marina felhívja Florenciát a cég ügye miatt és elmondja, hogy Pablo nem tartja megbízhatónak Ivot. Ivo, Pablot gyanítja mindezek mögött. Pablo meg is érkezik és elkezdenek veszekedni. Késõbb azt mondja Millienek, hogy úgy érzi hiba volt megnõsülnie.

158. Ivo elmondja nem szereti Florenciát, és nem tudja elfelejteni Milliet, majd megcsókolja, de Millie otthagyja. Bobby elhívja Vickyt az éjszakába, a lány vele megy. Rocky hallja ezt, és elmondja Ramonnak, hogy számára csak Vicky létezik. Manuel atya arra kéri Cholitot, hogy segítsen pénzt gyûjteni a zárdának. Cholito valami meglepetést sejt, de az atya azt mondja nincs semmi meglepetés. Az öregebb Sergio meglátogatja Angelicát és elhívja az állatkertbe. Marina elmondja Florenciának, hogy nem akarja Ivot látni az elnöki székben. A kolostorban Gamuza beszédet mond Millienek és énekelnek neki. Aztán Sergio megkéri Millienek, hogy mutassa be õt Istennek mert meg akarja kérdezni tõle hogyan lehetne boldog Millievel. Ivo és Pablo a folyosón összevesznek, de Federico lenyugtatja õket. Damian megint megzsarolja Luisát, aki pénzt ad neki. Damian szerzõdtet egy fiút, aki megszabadítja Marthatól. A konyhában Millie Sergioval beszélget az utazásról. Ivo rossz bõrben csatlakozik hozzájuk és elmeséli, hogy a felesége azt hiszi megcsalja. Késõbb a nappaliban Millie megpróbálja meggyõzni Ivot hogy bizonyítson a nejének. De Ivo a váláson gondolkodik. Vicky és Bobby a diszkóba mennek. Ramon, Rocky és Chamuko készítenek egy extra erõs koktélt és ezt Bobbyval itatják meg. De Bobby nem lesz tõle részeg, sõt nagyon finomnak találja az italt. Ivo elmondja Federiconak, hogy nem akar már Domeniko cégének elnöke lenni, hanem a di Carlo cégnél akar dolgozni. Federico azt mondja, hogy Ivo már nem a cég elnöke. Millie és Sergio elmennek Barilochiba.

159. Florencia kitalálta, hogy Ivo azért akar Barilocheba menni hogy Millievel találkozzon. Ivo mindent tagad. Martha kérdezi Federicot, hogy mikor veszi már feleségül Damian. Damian belátja nincs más választása el kell venni Marthat. Federico nem hisz neki. A Damian által felbérelt fiú akcióba kezdett, és megpróbálja elcsábítani Marthát. Federicot megválasztják a vállalat elnökének. Millie és Sergio nagyon jól elvannak, de Milli csak Ivora gondol. Millie síelni tanul. Bernardo elmondja Angelicának, hogy Gloria nincs jól. Mikor lemennek hozzá meglátják a medált, amit Millie otthagyott az ágyán. Angelica megtudja, hogy Millie az õ unokája. A következõ nap megosztja titkát Bernardoval. Bernardo úgy tesz mintha nem tudta volna. Angelica el akarja mondani Millienek az igazat, de Bernardo ellenzi. Angelica nem ígér semmit. Millie és Sergio a hazatérésrõl beszélnek.

160. Angelica az állatkertbe megy az idõsebb Sergioval, de közben Milliere gondol. Ezalatt a villában Bernardo elmondja Federiconak, hogy Angelica már tudja, hogy Millie az unokája. Mikor Angelica visszajön Federico megkérdi elmond-e mindent Millienek. Angelica igennel válaszol. Federico öngyilkossággal fenyegeti meg a nagyit. Így az nem mond semmit. Millie visszatért. Gloria és Lina már nem tudják türtõztetni kíváncsiságukat, de Millie elmondja nem történt semmi, Sergio egy úriember. Millie visszakapja a medalionját Angelicától. Késõbb a nappaliban mindenkinek kihírdeti, hogy Millie nem dolgozhat itt többé. Marcelo jelenik meg Mariana lakásán. Florenciát akarja látni. Pablo elmondja hogy Florencia férjhez ment.

161. Sergio a villában keresi Milliet, de nem találja. Bernardo elmondja neki, hogy Mambo partira ment. Mikor Sergio elment, Ivo megkérdezi Bernardot merre van ez a parti. Martha az udvarlójával van. Nagyon jól érzik magukat, de Martha hazamegy, mert õ menyasszony. A fiúja megkérdi, hogy elveheti e feleségül, mert szereti. Martha is szereti de a pénzt jobban. A diszkóban szervezik meg a Mambo partit. Mindenki táncol. Az egész persze pénzgyûjtés az árva gyerekeknek. Lehet licitálni hogy ki táncoljon Millievel. Sergio és Ivo egymást túllicitálva próbálják megszerezni a lányt. Millie végülis felváltva táncol mindkettõjükkel, de végül a fiukat magukra hagyja. Õk nem bánják, így is jól érzik magukat. A nagyi hivatja Federicot, hogy beszéljen vele Millie anyjáról. Tudja, hogy nem halt bele a szülésbe. Federico apja mindent elmondott. A gyereket zárdába adták. Federico nagyon meglepõdik. Ivo és Sergio a nappali heverõjén fekszenek. Reggel egymástól kérdezik, mit keresnek ott. Millie elmondja hogy tegnep este nagyon berugtak. Késõbb Millie veszekszik Florenciával, és megfenyegeti, hogy kiüti Florencia összes fogát ha nem hagyja békén. Andrea és Martha tervet szõnek Luisa ellen. A cselszövést hamar leleplezik, bár egyik nõ sem ismeri el. Andrea megkéri Federicot hogy rugja ki Luisát a házból. Federico nem teheti. Gloria rájön, hogy terhes. Gloria fél attól mit fog ehhez szólni Chamuko. A nappaliban Florencia megfenyegeti Milliet.

162. Socorro megnyugtatja Gloriát és elmondja minden rendben lesz, mert Chamuco örül majd a gyereknek. Gloria egy különleges vacsorát csinál Chamuconak, Millie és Lina segít neki. Mikor meghallja a hírt elõször nem hiszi, de aztán nagyon örül. Marina elmondja Florenciának, hogy az ex barátja érdeklõdött utána, de elment mikor Pablo elmondta, hogy férjhez ment. Pablo tudni akarata ki volt az ex. Elmesélte hogy Florencia apja hibájából szakítottak. Bernardo beszél Angelicának Gloria gyerekérõl. Angelica azt mondja hogy segít amiben tud. Angelica el akarja mondani Millienak, hogy ki az apja. Bernardo arra kéri ne tegye mert Federico megöli magát. Angelica azt mondja majd titokban csinálja, hogy Federino ne tudja meg, hogy Millie tudja. A következõ nap, Manuel atya hivatja Milliet a zárdai újságpapír eladásához. Millie és Sergio nagyon sikeresek pár órán belül eladnak minden példányt. Damian el akarja csábítani Victoria egyik barátnõjét, és titkárnõi állást kínál a cégnél. A lány elfogadja. Chamuco bejelenti, hogy apa lesz. Marina és Pablo, akik most Ivo lakásában élnek, meghívják magukhoz Florenciát. Marcelo és Florencia összetalálkoznak. Florencia haragszik rájuk. Ivo kér egy pohár tejet Florencia számára Millietõl. Mikor a lány hozza a tejet, Ivo elmondja hogy Florencia nincs is itt és megint elmondja hogy szereti Milliet és nem akarja elengedni.

163. Millie kirohan a folyosóra, de Ivo utána megy. Millie megkéri Ivot ne mondja hogy szereti, mert felesége van. Ivo megcsókolja Milliet és ezt látja Sergio is. Millie tisztázni akarja a helyzetet vele ,de Sergio nem hallgatja meg és elmegy. Florencia nem akarja meghallgatni mit akar Marcelo, és kéri menjen el. A férfi nem megy el, így Florencia távozik. Gustavo aki Domenico Rizzo legjobb barátja és Marina apja, átveszi a maffia irányítását Pabloval. Millie felhívja Sergiot és kibékül vele. Andrea elmondja egy riporternek hogy Federico és Luisa elválnak. Sergio elmegy Ivohoz és kéri hagyja békén Milliet. Angelica kifejti Millienek, hogy jobb lenne ha nem a villában dolgozna. Millie kiszedi a nagyiból, hogy ezt Sergio kérte tõle. Chamuca mindenhol elalszik, mert túl sokat dolgozik. Gloria megkéri, hogy ne dolgozzon többé a mûhelyben vagy elveszti õt is meg a gyereket is. Martha a csábítóval van, de elsiet tõle, mert nem akarja lekésni az esküvõt Damiannal.
Damian egy álesküvõt szervez Marthának egy színész pappal. Millie elmondja Sergionak, nem akar elmenni sehova. Csak akkor, ha már a fehér ruhát veheti fel. Mindenki a templomban várja Marthát. Mikor az álpap ahhoz a kérdéshez ér kinek van ellenvetése ezen frigy ellen, akkor jelenik meg a csábító. Damian teljesen összetörve bejelenti, csalódott a nõkben. Ezek után Martha “hozzámegy” a csábítóhoz az álpap elõtt. A csábító egy hotelbe viszi Marthát és megkéri várjon, mert egy kis meglepetésre készül. Martha várja a “férjét”. Luisa és Nestor egy követségen vannak, és Federico törvénytelen lánya után kutatnak. Kiderül, hogy egy villában dolgozik, mint szobalány. A nappaliban Pabló próbálja meggyõzni Florenciát, hogy Flo apja csak kitalálta, hogy Marcelo megcsalta. De Florencia nem hallgatja meg.

164. Ivo elmondja Millienek, hogy Sergio mit akart tõle. Millie nem érti miért kérte ezt, hiszen nincs közte és Ivo közt semmi. Ivo bevallja mindig Milliet szereti. Millie elmondja, hogy Ivonak felesége van, neki meg võlegénye. Ivo azt mondja hogy nem szereti a feleségét, Millie sem szeretheti a barátját, hanem egymást szeretik. De Millie megismétli, hogy már nem szereti Ivot. Mindezt kihallgatta Florencia. Rosario elmondja Manuel atyának, hogy elvesztette a lányát. Pablo és Marina elmondják Damiannak, hogy összeházasodnak. Pablot a maffia kényszeríti, hogy elvegye Marinát, amirõl a lány nem tud semmit. Bernardo hoz egy dobozt Pablonak. Mikor Pablo egyedül marad, kinyitja a dobozt, és sok pénzt talál benne. Florencia elmondja Marinának, mirõl beszélt Ivo és Millie, és mennyire haragszik Ivora. Florencia fel akarja venni a kapcsolatot Marceloval. Rosario rejtélyes telefonhívásokat intéz a villába. Manuel atya elmondja Millienek és Gloriának, hogy a rendfõnök asszony meghalt. Federico és Luisa válásának híre az elsõ oldalon szerepel az újságban. Federico nagyon dühös, és Luisát, Damiant és Andreát gyanusítja, hogy elmondták a riporternek. Bár mindegyik tagadja ezt. Ezután Federico összehív egy sajtótájékoztatót, hogy bejelentse, nem válnak el. Ez a bejelentés nem használ, a pártja lehúzta a nevét a listájáról, mivel az a híresztelés terjedt el, hogy a törvénytelen lánya nála dolgozik, mint szobalány. Frederico tagadja, de nem használ. A politikai karriernek annyi. Martha visszatért a villába, mert a “férje” elhagyta. Victoria már nagyon unja Bobbyt, ezért bemutatja egy barátnõjének, hátha megtetszik neki. Florencia találkozik Maceloval. A férfi ismét megpróbálja elmagyarázni a történteket, de Flo még mindig nem hisz neki.
Rosario megjelenik a villában. Kis kérdezõsködés után azt hiszi Gloria a lánya. Bernardo felismeri Rosariot. Bernardo és Rosalia úgy tesznek mintha nem ismernék egymást, mivel ott van Luisa is. A konyhában a lányok tanakodnak, hogy vajon Rosario miért ölelte meg Gloriát. Millie bejelenti hogy Sergiohoz megy hivatalos vacsorára, a lányok el vannak ragadtatva. Lina szerint nagyon ki kell csípnie magát. Ivo kihallgatja õket.

165. Damian tudni akarja, hogy Federiconak köze volt-e Domenico halálához. Federico mindent tagad. Damian megjegyzi hogy látott egypár rosszarcú embert, akinek Federico pénzt adott. Florencia meghallja mit kérdezett Damian, és most már biztos benne hogy Federiconak valami köze van az apja halálához. Felrohan a szobába ahol Ivo alszik, és felkelti õt. Fel akarja hívni a rendõrséget, ekkor Federico kopogtat. Flo kéri Ivot ne engedje be, mert az egy gyilkos. Ivo ad Flonak egy altatót és nem hívja a rendõröket. A következõ reggel Federicó mindkettõjükkel beszél és elmondja, hogy semmi köze Dominiko halálához. Hisznek neki. Florencia vacsorázni hívja Ivot de õ arra hivatkozik hogy munkavacsora lesz, ezért nem megy. Pepe úr és Ramon elhatározzák, hogy bezárják a mûhelyt, és visszamennek a villába. Andrea levágatja velük Luisa összes rózsáját. Pepe úr a villa Wc-jét keresi, de Angelica szobájába megy be. Millie Sergioval vacsorázik, de nem marad nála. Bernardo elmondja Rosarionak, hogy a lánya nem az, akit megölelt, hanem Millie. Rosi elmondja Millienek, hogy állást ajánl fel neki, mert kell egy megbízható személy, mivel elvesztette a férjét és a lányát. Millie nem érti. Bernardo elmondja Rosinak, hogy Millie már menyasszony. Mikor Lina belép Rosi ugy mutatkozik be, hogy Bernardo menyasszonya. Bernardo késõbb megkérdezi Milliet, mi a véleménye Rosiról. A lány éppen ilyen anyáról álmodik.

166. Damian is politikai karriert akar, de amíg diszkója van, addig nem engedik. Damian Rocky nevére iratja a diszkót. Rocky kérdés nélkül minden papírt aláír. Ramon egy olasz éttermet álmodik a diszkó helyén. Rosi elkéri Bernardótól Millie võlegényének a telefonszámát. Millie elmondja Angelicának, hogy egy jó állást kínált neki Rosi. De Millie nem megy. Angelica és Millie elmennek sétálni, addig Bernardo megszerzi Sergio telefonszámát, és címét. Gloria anyja visszatért a nászútról, és elmondja hogy állást kapott a férje és Gamuzát magukhoz veszik. Gamuza elmondja az anyjának, hogy nagymama lesz, aminek a nõ nagyon örül. Rosi felkeresi Sergiot és ügyvédi állást kínál neki, nagy fizetéssel. Sergio elfogadja. Az idõsebb Sergio figyelmezteti, hogy legyen óvatos, de Sergio nem lát semmi veszélyt. Ramon a virágokkal beszélget, és Rocky ezért kicsit bolondnak tartja. Millie és Gloria a születendõ gyerek nevén tanakodnak. A folyosón Millie megkérdezi Bernardot, miért nem mondta el az igazságot Rosirol. Bernardo megrémült, hogy Millie tudja ki az anyja. Ám Millie Linátol azt hallotta hogy Rosi, Bernardo menyasszonya. Sergio beadja a felmondását Ivonak, nem indokol semmit, és elmegy. Ivo és Federico gyanítják hogy jobb állást kapott. Flo találkát szervez Marceloval Marinánál. Pablo megtudja, és elárulja Ivonak mit tervez a neje. Bernardo megint próbálja rávenni Milliet hogy dolgozzon Rosinak, de a válasz nemleges. Sergio elmondja Millienek hogy felmondott. Rosi sürgeti Millie válaszát az állásajánlatra. Andrea elmondja véleményét Marthának, hogy rossz ötlet volt szeretõt tartania, mert most semmije sincs. Florencia Marceloval beszélget, és már hisz neki. Ivo csönget, és Flo, Marcelot a fürdöszobába rejti. Ivot ugyan nem engedi be a neje, de Ivo így is tudja, hogy az ex férjével van. Miután Ivo elmegy, Marcelo megkéri Florenciát maradjon vele. Florencia idõt kér. Federico panaszkodik Manuel atyának, hogy Millie miatt vége a politikai karrierjének. Manuel atya azt tanácsolja, hogy Federico mondjon el mindent. Ezek után Ivo beszélni akar Manuel atyával.

167. Ivo elmondja Manuel atyának, hogy Sergio nem illik Milliehez, mert Millie nem szereti. Bernardo meggyõzi Milliet, hogy nem kell Angelica ágya mellett lenni, mikor alszik. Majd értesíti ha történik valami. Manuel atya úgy látja, hogy Millie boldog Sergioval, így nem látja okát, hogy közbelépjen. Rosi elmondja élete történetét Manuel atyának. Manuel atya megtudja, hogy Rosi az édesanyja Millienek. Ivo és Florencia a tegnapi jelenetrõl beszélgetnek. Ivo elmondja Flo kérdésére, hogy Pablotól tudta meg hogy ott van Marcelo. Bernardo elmondja Angelicának, hogy Rosariot már Rosi Albertininek hívják. Bernardo elmondja hogy Rosi el fogja mondani az igazságot, amint jobban megismeri Milliet. Angelica találkozni akar Rosarioval. Florencia szemrehányást tesz Pablonak, amiért elmondta hogy találkozik az exével. Pablo mindent tagad, és Marina is mellé áll.
Angelica is azt mondja Millienek hogy Rosi, Bernardo menyasszonya. Ivo vissza akarja adni Sergio felmondását, de az nem veszi vissza. Rosi érkezik meg, és látja Ivot. Sergiotól megtudja hogy õ Federico fia. Rosi elmondja Sergionak, hogy tönkre akarja tenni a Di Carlo familiát. Bernardo elmondja Angelicának hogy Rosario késõ este fog jönni, nehogy valaki meglássa. Angelica megkérdi Federicot, mit tud Rosario eltûnésérõl, és tudja-e hogy életben van? Federico nem akar errõl beszélni. Rosi és Angelica, Millierõl beszélgetnek. Millie és Lina, Sergionál vannak. Ott találkoznak Sergio barátjával, akire szemet vet Lina. Rosario elmondja Angelicának, hogy sokat örökölt a férjétõl, és bosszút akar állni Federicon. A konyhában Bernardonak is elmondja mindezt, ekkor belép Federico és majdnem meglátja Rosi arcát. Bernardo elmondja hogy a nõ a menyasszonya. Florencia meg akarja gyõzni arról Milliet, hogy Ivo õt szereti. Millie azt mondja, hogy neki már van võlegénye és sajnálja. Florencia át akarja engedni Millienek Ivot. Lina megkérdezi Millie,t hogy akkor kihez akar hozzámenni, Ivohoz vagy Sergiohoz. Millie nem felel.

169. Pablo nem tud egyszerre két helyen dolgozni, ezért csak Marin apjának a cégénel vállal munkát, Damian pedig a Di Carlo kivitelezõ céget vezeti. Igazi küzdelem veszi kezdetét idõsebb Sergio és Pepe úr között, mert mindkettõ szeretné megszerezni Angelicát. A nagyi örül, hogy vetélkednek érte. Millie levelet kap Florenciától de nem meri kinyitni. Ivo az egész napját a szobájában tölti és Vicky is vele van. Millie elmondja Gloriának, hogy nagyon boldog Sergioval, és férjhez akar menni hozzá, hogy elfelejtse Ivot. Sergio elmondja Millienek, hogy Rosi tönkre akarja tenni Federicot. Millie nem fogja engedni, és keresztül akarja húzni Rosi terveit. Millie a konyhában a Florenciától kapott levelet olvassa. Ivo kilopja a kezébõl és hangosan elkezdi olvasni. Florencia azt írja, hogy aki igazán szereti Ivot az Millie. Ivo megkéri jöjjön vissza hozzá.

170. Millie nem akar Ivoval maradni. Idõsebb Sergio és Ivo virágot rendelnek. Millie azt hiszi Sergiotol kapta. Marina megkérdi Pablót min dolgozik az apja. Pablo kitér a válasz elõl. Millie megköszöni Sergionak a virágot, de Sergio nem érti. Damian az olasz vendéglõ másnapi nyitásáról beszél Rockyval és Ramonnal. Ha nem sikerül, akkor más embereket keres. Ramon állítja, hogy ilyen hamar nem lehet. Millie ezt hallva megígéri Damiannak, hogy holnap nyitni fognak. Sergio elmegy Ivo irodájába és megmondja neki, hogy ne küldözgessen virágot a menyasszonyának. Ivo megkérdezi Milliet hogy tetszettek-é a virágok. Millie azt mondja hogy Sergio nagyon szép virágokat küldött és imádja. Ivo szembesíti Sergiot és Milliet és megkérdi, ki küldte a virágot. Sergio elismeri, hogy Ivo volt, aki a virágot küldte. Millie a konyhába hívja Sergiot és megkérdezi miért nem mondott semmit. Sergio azt mondja féltékeny volt. Azért hogy megnyugtassa Sergiot, Millie odaadja a virágot Vickynek hogy Ivo küldte neki. Vicky elolvassa a kártyát megköszöni Ivonak, és elmondja õ is szereti. Millie, Gloria és Lina egész éjszaka süteményt sütnek az olasz étteremnek. Reggel Socorro megkóstolja a sütit, de nem ízlik neki így másikat csinál helyette. Az étterem megnyitóján nagy a tömeg, Millie táncol. Ott találkozik Ivoval és elmondja, nem megy férjhez, viszont ott van Sergio is, és megkérdezi miért nem?

171. Ivo és Sergio elkezdenek vitatkozni. Andrea és Federico még mindig le akarja rombolni Damian hírnevét. Andrea ehhez Ripetti segítségét kéri. Késõbb Ripetti szórakozni hívja Damiant, de az nem akar menni. Luisa és Andrea veszekszik ki a fõnök a villában. Késõbb Luisa elmondja Ivonak, miért adta oda a részvényeit Damiannak és miért ment férjhez Federicohoz. A cégnél a részvények helyzete a következõ Federiconak 30%, Rosi Albertininek 25%, Luisának, Pablonak, Angelicának 15%. A megbeszélés után Ivo megkéri Sergiot, hogy legyen az ügyvédje mert elválik. Sergio felháborodik, de Ivo ezt nagyon élvezi. Rosi megérkezik a villába, ekkor Bernardo megkérdi, hogy hol van az anyajegye a nyakáról. Rosi kitalál egy történetet a plasztikai mûtétjérõl. Késõbb Millietõl megkérdezi honnan van a medálja. Millie elmondja hogy az anyjától kapta. Rosi rendel egy ugyan olyat az ékszerésztõl. Andrea felfedezi, hogy Gloria terhes és kirúgja. Ivo megtudja, hogy Pablo és Marina elmennek egy pár napra, így elõkészít egy meglepetést Millienek. Lina és Gloria segít neki. Lina és Gloria elmondják Millienek, hogy Pablo azt kéri, menjen el hozzá az este. Millie elmegy, de ott Ivo várja.

172. Ivo lakásában a két személyre terített asztal várja Milliet. Millie nem érti mit keres ott Ivo és Pabloékat keresi. Millie el akar menni, de Ivo kéri, hogy hallgassa meg. Nem érti mi történt akkor, amikor el akarta venni feleségül A villa konyhájában a cselédek arról beszélnek, hogy Gloriát kirugták, mert terhes. Elhatározzák, hogy sztrájkolni fognak és csak a legfontosabb teendõket végzik el. Még Bernardo is csatlakozik. Millie elmondja Ivonak, hogy Luisa nem akarta hogy összeházasodjanak. Egy levelet adott neki amiben az volt hogy Ivo és Millie testvérek. Ivo újra akarja kezdeni a kapcsolatukat. Millie nem akarja, mert Sergioval van, és jól érzi magát vele. Millie már a villa konyhájában beszélget Sergioval, aki féltékenyen elmondja, hogy látta Ivoval. Millie elmondja Sergionak hogy nem csalta meg. Sergio többet akar Millietõl, de a lány nem tud most többet adni. Gloria és Lina elmondja mi történt tegnap. Millie ezért a nagyihoz megy. Angelica bejelenti Federiconak, hogy ha Gloriának mennie kell, akkor õ is megy. Ivo elmegy Sergio lakásába, és ott találja Rosit. Sergio be akarja mutatni egymásnak õket, de Rosi megelõzi õt és Sergio szeretõjeként mutatkozik be. Ivo elmegy. Sergio tiltakozik Rosinál. Rosi elmondja hogy a Di Carlo gyerek nem tudhatja hogy õ kicsoda. Millie el akar menni Sergiohoz ,hogy bocsánatot kérjen, de Ivo elmondja neki hogy Sergio nincs egyedül így nem megy. Ivo beszél Gloriának, Sergio szeretõjérõl. Gloria elmondja Linánka, de õ nem hiszi el. Millienek is elmondják, de õ sem hiszi. A folyosón találkozik Millie és Sergio. A lány megkérdezi Sergiotól az igazságot. Sergio tagad, és ekkor megjelenik Ivo és Rosi. Rosi elismétli hogy Sergio szeretõje. Millie és Rosi négyszemközt beszélgetnek, és Rosi elmondja hogy valójában nem Sergio szeretõje. Sergio csak Milliet szereti, de ezt kellett mondania Ivo miatt. Millie megmondja Rosinak hogy nem engedi tönkretenni az apja cégét. Aztán meglátja Rosi medalionját. Rosi elmondja hogy ilyen van a lányának is, és megkérdezi Millietõl, hogy biztos-e benne hogy meghalt az anyja.

173. Millie közli Rosival, hogy ehhez semmi köze és hagyja békén a fõnökét. Rockynak és Bobbynak nincs több problémája. Rocky megszerezte Vickyt, Bobby pedig Vicky legjobb barátnõjét Annt. Millie mérges Andreára, és pofon is vágja. Andrea követeli Federicotól, hogy rúgja ki Milliet, de Federico nem meri, mert a nagyi nem engedi. Millie elmondja Sergionak, hogy nem érti Rosit és egy kicsit fél tõle. Az este, Millie elmondja a többieknek, hogy a zárdai gyerekeket elviszi a cirkuszba. Rocky elmondja hogy õ már dolgozott cirkuszban, de senki nem hisz neki. Marina elmondja Gustavonak, hogy Pablo furcsa és nem akar beszélni vele. Gustavo elmondja, hogy azért lehet, mert Marina apjának gyilkosát keresi. Millie elmondja Ivonak, hogy tévedet. Millie elmondja, hogy Rosi csak ugratta. Gloria rájön, hogy mégsem terhes és nagyon szomorú, persze Chamuco és Millie is. Másnap Millie, Rocky , Vicky és Ivo na meg persze a gyerekek elmennek a cirkuszba. Gustavo kioktatja Rosit, hogy legközelebb jobbat találjon ki a szeretõnél, és elmondja hogy van még egy emberük a villában, Andrea személyében. Fernardo elmondja Sergionak, hogy elmegy Izraelbe. A cirkuszban Rocky elõadásra készül. Millie, Vicky és a gyerekek bemennek, de Ivonak nincs jegye így nem jut be. Rocky is fellép, amíg nem esik egyet. A bohóc szakszofonozik, és Millie körül sertepertél. Millie nem ismeri fel hogy Ivo az.

174. Az elõadás után a konyhában, Millie megint találkozik a bohóccal. Ivo leleplezi magát, de ezzel elrontja Millie kedvét. A szobájába megy és elmondja Gloriának mi történt. Gloria elmondja, hogy Ivo ezt azért tette, mert szereti. Gloria elmondja feltételezését, hogy Rosi lehet Millie anyja. Millie nem hisz ebben. Nestor elmegy Olaszországba, és kéri Luisát menjen vele, de a nõ nem akar menni. Sergio elmondja Fernandonak, hogy nem bízik Millieben, Ivo miatt. Egy étteremben Millie megkérdezi Manuel atyától, hogy tényleg meghalt-e az anyja.

176. Millie leülteti maga mellé mindkét fiút. Már unja, hogy állandóan veszekednek rajta. A galériába azt mondja Millie, hogy még Gouza is jobban fest ennél. Ivo fesményt ajándékoz Millienek. Ivo elmondja hogy a festmény 4000 dollárba került. Ivo vacsorázni hívja Milliet, aki Sergio tiltakozása ellenére elmegy. Luisa és Federico még mindig kedvelik egymást. Andrea lép be hozzájuk és rajtakapja õket az ágyban, amibõl nagy perpatvar lesz. Federico azt mondja, ha nem tetszik valami el is mehet. Millie a vacsorára Sergioval érkezik, mivel Ivo nem mondta, hogy csak két személyes lesz. Millie így elhozta a võlegényét is. Ivo nem szólhat egy szót sem. Rocky, a Romeo és Julia történetét olvassa, és remek ötlete támad, hogyan maradhatna Victoriával együtt örökké. Titokban kell feleségül vennie. Elmegy Manuel atyához, és megkérdezi, mikor vehetné feleségül Vickyt. Manuel atya azt mondja, beszélni akar Vickyvel. Mivel mindketten házasodni akarnak, ezért Manuel atya beleegyezik. Millie a konyhában beszélget Rosival és megkéri ne tegye tönkre Federicot.

177. Rosi felkéri Milliet hogy segítsen neki tönkretenni Federicot. Meg is állapodnak, és Millie elmondja hogy nem beszél errõl senkinek. Pablo a munkájával van elfoglalva, ezért nem szentel elég figyelmet Marinának. Marina felhívja Damiant és találkozót kér tõle. Bernardo elmondja Rosiról, hogy sokat változott. Rosi elismeri de nem foglalkozik vele, Bernardo viszont gondolkodóba esik. Lina azt szeretné ha elvinné magával Fernardo de a fiu nem teheti. Millie elmondja Gloriának mirõl beszélt Rosival. Millie elmondja hogy nem fog segíteni neki, de tudnia kell mire készül. Rocky és Vicky a titkos esküvõjükrõl beszélnek. Ivo is egyetért velük és õ akar lenni Rocky tanuja. Bernardo elmondja Angelicának hogy Rosi sokat változott. Luisa visszaköltözik Federico hálószobájába, amitõl Andrea bepöccen és elköltözik. Ivo táncolni hívja Milliet, de a lány nem megy. Martha ki akarja engesztelni Damiant. Marthanak támad egy ötlete. Elkezd sírni a konyhában, amire Socorro bejön és megkérdi mi a baj. Martha elmondja hogy pézt kapott Luisától, hogy kifizesse a könyvelõt, de elvesztette a pénzt. Most azt fogják gondolni hogy ellopta és kirúgják. Socorro kisegíti a lányát pénzzel. Angelica bemegy Ivohoz, mivel az rosszul érzi magát Millie miatt. A nagyi elmondja hogy küzdenie kell a szerelméért. Példának Federicot és Luisát hozta fel, hogy õk sem küzdöttek, és boldogtalanok. Angelica megígéri segíteni fog. Martha odaadja a pénzt Damiannak, de a férfi még meggondolja megbocsát-e. Sergio választás elé állítja Milliet. Vagy eljön vele a villából, vagy vége mindennek. Millie nem megy, és megharagszik Sergiora amiért zsarolni akarta. Ivo jelenik meg és kérdi mi a baj. Millie azt mondja semmi, de könnyes a szeme, ezért Sergiotól kérdezi mit tett vele. Millie elmondja Ivonak, hogy ugyanazt tette vele mit õ. Megbántotta, és ezért Millie mindkettõjük számára meghalt.

178. Ivo és Sergio egymást hibáztatják a történtekért. Millie otthagyja õket. Ivo és Sergio nem érti mit tett az egyik amit a másik is, de különben is és egyáltalán??? Mindenesetre Ivo köszönti Sergiot a kikosarazottak klubjában. Federico utasítja Andreát hogy hagyja el a házat. Andrea nem akar elmenni és megfenyegeti Federicot hogy elmondja a titkait mindenkinek. Miután Andrea felsorolja mit mondhatna el a sajtónak, így Federico jobbnak látja ha marad. Andrea az irodában akar dolgozni. Az irodában Federico megint közeledni akar Andreához, de a nõ elmondja mivel Federico Luisát választotta ezért többé nincs esélye. Angelica elmondja Bernardonak, hogy Millie és Ivo nagyon illenek egymáshoz, de Bernardo úgy gondolja Millie Sergiot szereti. A fiúk rózsákat küldenek Millienek, de õ Linának és Gloriának adja azokat. Idõsebb Sergio próbálja védeni unokáját Millie elõtt. Millie és Ivo megtudják hogy Rocky és Vicky össze fognak házasodni. Bernardo elviszi Rosit abba a házba ahol nevelkedtek. Rosi nem ismeri fel, de arra hivatkozik, hogy volt egy autóbalesete ahol a feje megsérült és elvesztette az emlékezetét. Bernardo elhiszi hogy Rosi a testvére. Lina elmondja Millienek, hogy megjött Sergio de nem vele akar beszéli hanem felment Ivohoz. Sergio elmondja hogy nagyon szereti Milliet, és boldognak akarja látni de ez csak Ivoval lehet. Ivo nem érti de persze elfogadja a helyzetet. Millie jön be és elmondja nem szereti ha a háta mögött beszélnek róla.

179. Ivo megcsókolja Milliet, de a lány visszautasítja. Sergio elmondja Millienek hogy sok szerencsét az életben és elmegy. Millie próbálja visszatartani de Ivo megakadályozza és megkérdezi mi lesz velük. Millie azt mondja semmi és nem lesz soha és Sergio után szalad. A földszinten éri utol és megkérdi miért döntött róla. Sergio elmondja hogy nem róla döntött hanem magáról, és azért mert nem érzi hogy szeretné. Millie elmondja Angelicának hogy szereti Ivot de Sergiot is. Ivo elmondja Vickynek hogy régebben majdnem elvette Milliet. Millie Rocky Vicky és Ivo kiosonnak a villából. Bobby velük akar tartani de azt mondják hogy páros piknikre mennek. Így mivel nincs párja nem mehet velük. Természetesen a templomba mennek. Mikor Rosi a villába megy hogy beszéljen Millievel, Federico meglátja és Bernardot kérdezi ki ez a nõ mivel nagyon ismerõs neki. Manuel atya elkezdi a szertartást, de Rocky elkezd sírni a boldogságtól, aztán Millie is. Ivo bejelenti hogy két esküvõ lesz ma. Millie kérdezi kit akar elvenni.

180. Kérem adjon össze bennünket mondja Ivo. Millie elõször tiltakozik, de miután Ivo megcsókolja beleegyezik. Ivo még nem vált el Florenciától így nem veheti feleségül Milliet. Mikor Manuel atya ahhoz a részhez ér, hogy kinek van ellenvetése, megjelenik Bobby. Vicky elmondja hogy csak Rockyt szereti, így folytatódhat az esküvõ. Rocky és Vicky végre férj és feleség. Az olasz vendéglõben ünnepelnek. Idõsb Sergio meghal, Millie vigasztalja ifjabb Sergiot. Pablo kieszel valamit hogyan vehetné be az egész családot a maffiába. Ivo elmondja Angelicának hogy hamarosan feleségül veszi Milliet. Angelica elmegy gratulálni Millienek, de meglátja ahogy Sergioval csókolózik. Federico az irodájában várja Milliet és Rosit.

181. Millie megakadályozza hogy Rosi tönkretegye az apját. Rosi és Millie összevesznek. Federico felismeri Rosiban Rosariot. Az irodában Pablo maffia üzleteirõl beszélnek. Angelica hivatja Ivot és Sergiot a szobájába. Tudja hogy mindketten szeretik Milliet de vajon Millie kit szeret. Sergio késõbb megkérdezi Milliet hogy szerelmes-e belé de Millie még nem tud ilyet mondani hanem idõt kér. Lina és Bobby együtt szórakoznak és rájönnek, akarják egymást. Ivo megint megkéri Milliet legyen a felesége de a lány nem akar. Ivo összeveszik Pabloval. Sergio és Millie a konyhában beszélgetnek. Millie akar valami fontosat mondani sergionak, de az félreérti és azt hiszi elveheti Milliet feleségül. Sergio elújságolja Gloriának a nagy hírt.

182. Millie próbálja elmagyarázni hogy nem errõl van szó de Sergio már nem is figyel hanem a gyûrûkért rohan. Gloria elmondja Millienek, hogy Ivo látta amint Sergio megcsókolja Milliet. Millie megpróbálja megkeresni Ivot. Lina és Bobby szerelembe estek. Ivo este ér haza és nem akar Millievel beszélni. Gloria elmondja a teljes igazságot Ivonak, de az nem hisz neki. Vicky megkérdezi Milliet mi történt közte és a bátyja között. Millie elmondja. Mikor távozik Ivo lép elõ a rejtekébõl és megköszöni Vickynek a segítséget. Ivo beszélni akar Millievel, de a lány azt mondja felejtse el mert nincs a kapcsolatukban bizalom. Marina megint kérdezõsködik Pablotól az üzletei után de az nem mond semmit. Mivel Vicky és Rocky nem tudnak várni a nászéjszakáig ezért Ramon szervez nekik egy násznapot. Ivo szobájában van Vicky és Rocky, Ramon pedig a lépcsõnél õrködik. Megjön Vicky egyik barátja és Federico mindketten beszélni szeretnének vele Ramon nem tudja útjukat állni, így majdnem lebukik Vicky és Rocky. Vicky a paplan alatt talál menedéket, az apja meg azt hiszi egy nõcskével van Rocky és elnézést kér a zavarásért. Ivo Gloria segítségét kéri hogy visszaszerezze Milliet. Gloria mindent elmond Sergionak telefonon. Sergio felkeresi Milliet hogy erõsítse meg amit Gloria mondott.

183. Millie haragszik Gloriára mert beszélt Sergioval. Aztán elmondja mit szeretett volna akkor mondani. Sergio elmondja hogy neki csak Millie boldogsága a fontos. Millie elmondja hogy nem lehet boldog valakivel aki mindig megbántja. Arra jutnak, hogy nem tiszta mi lesz kettõjükkel. Federico meglátja az irodában Andreát és Damiant, és botrányt csinál. Gloria elmondja Ivonak, hogy mirõl beszélt Sergioval. Lina elmondja Vickynek, hogy tegnap ott felejtette a házassági szerzõdést a nappali asztalán. Victoria megpróbálja visszaszerezni, de Federico ott olvas ujságot. Federico felfigyel a lányra és megkérdi mit csinál, de Ivo megmenti a helyzetet. Damian megkéri Pablot, hogy ölesse meg Ripettit. Pablo nem akarja megtenni. Ivo elmondja Angelicának, hogy Millie még nem döntött el semmit. Angelica biztos benne hogy Millie szereti Ivot. Vicky mérges Rockyra amiért nem töltötték együtt a nászéjszakát, és azt akarja hogy a mostani estét vele töltse. Rockynek azonban a diszkoba kell mennie. Ezért viszont Vicky kikel magából és kiabálni kezd Rockyval. Luisa ezt hallja és nagyon elégedett a lányával. Sergio elmegy Milliehez és elmondja hogy nem akarja senkinek odaadni. A diszkoban Millie a vendégek tenyerébõl olvas. Ivo is megkéri Milliet, olvasson a tenyerébõl. Angelica felhívja Sergiot és azt javasolja menjen el a diszkoba. Ott meglátja Milliet és Ivot csókolózni.

184. Sergio látja amint Ivo és Millie csókolóznak. Megkéri Bernardot ne mondja el senkinek hogy látta, és elmegy. Millie, Gloria és Lina táncolnak a színpadon, de ez Ivonak nem tetszik és ezért hazaviszi Milliet. Millie megtudja Bernardotól hogy Sergio meglátta õt a diszkóban Ivoval. Vicky közli Rockyval, hogy ha nem történik meg hamarosan a nászéjszaka akkor kerít magának mást. Ramon megint segít és kiüríti a villát. Bernardo meghívja Federicot és Luisát vacsorára, ugyan ezt teszi Ivo Damiannal és Pabloval. Angelica meghallja hogy Rocky megnõsült és rögtön gratulál is. Hogy tiszta legyen a terep, Angelica is programot csinál magának estére és Milliet is magával viszi. Ivo elmegy Sergiohoz, és azt akarja hogy menjen el Milliehez mert a lány nagyon rosszul érzi magát a történtek miatt. Ivo megtudja hogy Sergio elutazik Cordobába, aztán Izraelbe, ezért Ivora bízza Milliet tegye boldoggá. Sergio elmegy Milliehez hogy búcsút mondjon. Odaadja a könyvet amit együtt olvastak. Millie nem akarja hogy elmenjen Sergio, de nem tudja visszatartani. Millie elkezd sírni, de Sergio elmondja hogy Ivoval boldogabb lesz.

185. A maffia emberei elkapják Ivot, és figyelmeztetik ne szaglásszon. Ivo emögött Pablot gyanítja. Vicky és Rocky az olasz étteremben vacsoráznak. Bernardo meghívta Federicot és Luisát egy vacsorára és szintén az olasz étterembe. Vicky észreveszi õket, és Rockyval az asztal alá bújnak. Természetesen Bernardoék, Vickyék asztalához ülnek. Vicky és Rocky már haza akarnának menni, de nem tudnak, csak amikor a szüleik már megvacsoráztak. Ivo a studioban meg akarja fojtani Pablot de Damian megakadályozza. Aztán elmennek Ivo lakásába mindent tisztázni. Pablo megesküszik hogy semmi köze sincs a támadáshoz. Másnap mindenki Rocky nászéjszakájáról akar tudni. Rocky vigyora mindent elárul. Millie szomorú mert elvesztette barátját Sergiot. Ivo megpróbálja vigasztalni. Pablo megkérdezi Gustavot mi történne, ha vétene a maffia törvényei ellen. Megölnék? Gustavo közli hogy elõsször a feleségét, aztán a gyerekét, a szüleit s majd a legvégén ölnék meg õt. Marina jön be és elmondja terhes. Pablo nagyon örül. Ivo és Millie elhatározzák ujra kezdik. Az olasz étteremben Ramon hamis 100 pesot kap egy vendégtõl. Pablo és Marina a villába költöznek. Rocky és Ramon egy matracot hoznak Ivo lakásába Ivonak és Millienek, de a lány kikel magából mert úgy gondolja csak le akar feküdni vele Ivo.

186. Millie azt mondja ha Ivo nem ígéri meg hogy jól viselkedik, akkor nem megy. Ivo emlékeztette mi történt az elhagyatott házban. Millie nem felel. Ivo nem kényszeríti Milliet semmire. A lakásban szembesülnek az elsõ problémával, ki csináljon vacsorát. Feldobással göntenek, és így Ivoé a konyha. Ramon és Rocky nem tudja mit kezdjen a matraccal, és órákig köröznek a villa körül. Végül a nappaliban rakják le, de onnan meg Federico küldeti el. Damian elmondja Ripettinek, hogy nem akar nagyapa lenni. Milliea vacsora mellé kicsit több bort iszik mint kellene. Emiatt már majdnem sikerül teljesen levennie a lábáról Ivónak, de csengetnek. Rocky és Ramon az, a matraccal. Millie ezt kihasználva elmegy haza. Ivo nem mondott szép szavakat Ramonnak és Rockynak. A következõ nap a egészségügyi ellenõr érkezik az olasz étterembe, és sok szabálytalanságot talál. Ramon sok pénzt ad neki hogy ne zárassa be az éttermet. Késõbb kiderül hogy ez egy csaló volt. Pablo megmutatja az uj épület modeljét. Ivo jónak találja és beszélni akar a tervezõvel. Andrea elmondja hogy a tervezõ az építkezésen van. Ivo az építkezésre megy és ott megtalálja a tervezõt aki egy fiatal és szép nõ a neve Carolina. Megbeszélik, hogy másnap reggel találkoznak az irodában. Vicky barátnõje Anna jelenik meg, és kéri Vicky hogy segítsen neki visszaszerezni Bobbyt. A párt ahova Damian belépett, azt akarja hogy Damian vegye feleségül Andreát. Senki nem örül ennek, kiváltképp Federico, de végül csinálnak egy megállapodást. Ivo megkéri Ramont, hogy szervezzen egy Hamupipõke bált a diszkoban. Millie lesz Hamupipõke. Ramon pénzt kap hogy ruhát vegyen Millienek. Rosi megkéri Milliet hogy Sergio távozása után õ képviselje Federico cégénél. Federico meglátja õket a folyosón de Millie azt mondja Rosiról hogy csak egy dublõr. Az irodában Ivo és Carolina az uj épületrõl beszélgetnek. Ivo meghívja vacsorára, amit a nõ elfogad. Késõbb Carolina elmondja Pablonak hogy Ivo bevette a csalit. Carolinamegkérdezi hogy most öli meg, Pablo azt mondja hogy valami olyasmi.

187. A stúdióban Millie elmondja Federiconak hogy nem bízhat Rosiban. A konyhában Socorro, Gloria és Millie arról beszélnek hogy Ivo mindíg csak arra tud gondolni. Lina elmondja a többieknek, hogy a diszkoba megy megünnepelni a szülinapját. Millie már ugyan megkapta a ruháját de mivel Linának szülinapja van, így nem akar Hamupipõke lenni. Lina bejelenti hogy õ akar lenni a hamupipõke. A nappaliban Ivo Rockyval beszélget. Rocky elmondja hogy Lina a discoban akarja tartani a szülinapját, de átrakhatja holnapra. Ivo este nem tud elmenni, mert az építésszel vacsorázik. Ezt Bobbyval is megbeszéli. Végülis az építésszel megbeszél egy következõ napi idõpontot. Millie mérges Ivora azért ami majdnem megtörtént a lakásban. Pablo parancsolgat Marinának. A nõ el is mondja véleményét Pablonak és talán nem is kellene megszülnie a gyereket. Pablo megüti és azt mondja ne merészelje ezt mégegyszer felhozni. Pablo a nappaliban összefut Millievel aki gratulál neki a gyermekhez. Pablo elmondja hogy örül a gyereknek, de mindig mást akart gyereke anyjának és õ Millie. A lány ettõl nagyon kínosan érzi magát. Pablo elmondja hogy nem az õ hibája és még mindig szereti. Marina mindent hallott. Andrea nem akar hozzámenni Damianhoz. De Luisa azt mondja hogy Damian igen gazdag és az esküvõ után a fele Andreáé lesz. Vicky nagyon szomorú mert nem lehet együtt a férjével a szülei miatt. Megkéri Bernardot énekeljen egy altatódalt. Marina beszélni akar Ivoval. Ivo gratulál neki a gyermek miatt és megkérdezi miért szomorú de a nõ válasz helyett sírva rohan el. Marina elmondja Damiannak hogy el akar válni Pablotól mert megütötte. Millie nem érti miért csak õ öltözött hamupipõkének, és mivel azt hiszi tréfát ûznek vele le akarja venni a ruhát.

188. Millie kellemesen meglepõdik, de hamupipõke nem táncol akármilyen zenére. Ivo csettint az ujjával és megszólal egy keringõ. Millie azt mondje Te gyõztél és táncolni kezdenek. Remekül töltik idejüket, de Millienek el kell szaladnia, és Ivo ottmarad egyedül. Pablo nem nézi jószemmel hogy Marina és Damian beszélgetnek. Marina nem meri elmondani hogy el fog válni. A következõ reggel a lányok megbeszélik az elõzõ éjszakát. Ivo megszerezte Millie egyik cipõjét és a konyhába megy hogy a lánynak adja. Millie azt mondja hogy van rajta kívül itt más lány is. A cipõ Gloriára nem is illik, de Linának pont jó. Késõbb Ivo megkérdezi Milliet miért rohant el tegnap este. A lány azt mondja megijedt. Ivo a beszélgetésük kellõs közepén távozik. Millie beszámol Angelicának az elõzõ éjszakáról. Angelica szintén azt kérdezi, miért szaladt el. Millie elmondja hogy félelembõl. Angela azt javasolja, hogy a szíve vezesse ne a félelme. Rosi és Federico a studioban vannak, és Millie is bemegy hozzájuk. Federico elmondja Millienek amit Rosi mondott. Ugyan bosszút akart állni de megváltoztatta döntését. Rosi beismeri hogy ez az igazság, már nem gyûlöli Federicot. Millie nehezen hiszi ezt el. Millie elismeri a barátai elõtt, hogy megbántotta tegnap Ivot ezért ki akarja engesztelni. A barátai segítségét kéri, õ vacsorát csinál Ivo lakásában, Lina pedig szól Ivonak menjen oda, mert meglepetés várja. Ivo a lakásában van Carolinával. Millie elindul Ivohoz. Lina Bobbyval randizik, de addig nem mennek el míg Lina nem mondja el amit el kell mondania. Bobby közli hogy Ivo nincs otthon. Lina elmondja mit tervez Millie. Bobby persze tudja hol van Ivo, ezért megfogja Linát és elrohannak. Carolina megkérdezi hol van a fürdõszoba. Csengetnek, Ivo azt hiszi a pizzás de nem, Millie az pizzával a kezében. Ivo nem tudja mit tegyen és Millie sem gyanít semmit.

189. Ivo felmegy szólni Carolinának, hogy ne jöjjön le. Megint csengetnek, most Lina és Bobby az. Bobby veszekszik Ivoval, amiért még itt van hiszen neki ígérte a lakást éjszakára. Ivo hálásan néz megmentõjére és rögtön hívja is Milliet hogy menjenek. Miután Ivoék elmentek, Bobbynak az az ötlete támad, hogy érjék utól öket és menjenek együtt étterembe. Mikor már senki nincs a lakásban, Carolina felhívja Pablot hogy a terv nem sikerült. Millie nagyon dühös Linára, hogy tönkretette randiját Ivoval. Lina elmondja hogy az övé sem volt jobb, mert nem maradtak a lakásban és megpróbálták utólérni Milliéket, de Bobby visszament a kulcsaiért. Millie érzi hogy valami nincs rendben. Ivo nagyon ideges. Millie a levezetõ képességét használja: A lakásnak két kulcsa van. Ivonak van egy, meg Millienek egy. Szóval Bobbynak nincs kulcsa. Hogyan ígérhette oda Bobbynak a lakást annélkül hogy ne adott volna kulcsot. Millie Ivo szobájába megy, magyarázatot kérni. Ivo már alszik de Millie felébreszti és tudni akarja mi történt. Ivonak sikerül valahogy kimagyarázni magát. Millie ugy tesz mintha hinne neki, de meg akar bizonyosodni. A következõ nap Ivo megköszöni Bobbynak amit az elõzõ este tett érte. Megesküszik neki hogy semmi nem történt Carolinával, de ne mondjon semmit Millienek, mert úgysem hinne el semmit. Millie és Gloria bizonyíték után kutat a lakásban. Végül Millie talál egy púderes dobozt a fürdõszobában amitõl nagyon elszomorodik. Luisa hirtelen ráeszmél hogy egész életében csak magával foglalkozott. Megkéri Manuel atyát hozzon az árvaházból néhány gyereket a villába, hogy legyen egy jó napjuk. Manuel atya el is viszi a gyerekeket a villába. Angelica értesül Millietõl a puderos dobozról. Figyelmeztetni akarja Ivot. Az irodában Luisa azt mondja Damiannak hogy íra alá a házassági szerzõdést. Damian nem akarja, mert akkor a fele pénze Andreáé lesz. Luisa felajánl egy másik papírt amiben Damian lemond minden vagyonáról Luisa javára, így Andrea nem kap egy hangot sem. Damian fel van háborodva. Még Pablo sem kap a pénzbõl, nemhogy Luisa. Luisa egy ujabb iratot tol Damian orra alá, amiben le kell mondania a képviselõségrõl. Federico megdicséri Luisát még õ sem tudta volna jobban. Damian amellett döntött, hogy mindene Luisáé lesz. Ezután Andrea bejön és aláírja a házassági szerzõdést. Késõbb egy sajtókonferencián is bejelentik a házasságot. Federico nem szereti látni ahogy Damian megcsókolja Andreát. Ivo megkéri Vickyt segítsen. Elmondja mi történt az elõzõ este, erre Vicky megígéri segít. A folyosón Vicky elmondja Linának hogy Rockyval Ivo lakásán járt és ott felejtette a púderét. Hallotta hogy õ is ott volt és reméli nem féltékeny Bobbyra. Persze Lina elmeséli Millienek amit hallott. Gloria szerint Millienek bocsánatot kellene kérnie Ivotól. Manuel atya értesül arról hogy a focipálya helyén bevásárlóközpontot terveznek. Bernardo azt akarja hogy Federico mondja el Millienek hogy él az anyja. Millie ezt hallja és magyarázatot követel. Federico azzal védekezik, hogy õ nem tud semmit, errõl Bernardó beszélt. De Millie nem hisz neki és beszélni akar vele a studioban. Késõbb Gloriának elmondja hogy most mégjobban gyûlöli az édesanyját, mert életben van és meg sem kereste eddig. Millie meg virágot vitt a sírjához pedig…

190. Ivo megszervez egy vacsorát Carolinával, mot a biztonság kedvéért egy étteremben. De amint hazaér Gloria fogadja hogy Millie várja ma vacsorára. Elmondja azt is hogy Millie megtudta az édesanyja nem halt meg és most nagyon szomorú. Az étteremben Ivo találkozik Carolinával és elnézést kér amiért haza kell mennie, de egy kulcsot ad a lakásához hogy mindenképpen várja meg ott. A vacsora után Ivo rohan a lakásába, de senkit nem talál ott. Pablot gyanítja emögött és igaza is van. Pablo egy hotelbe vitte Carolinát (nem is tudom miért..). Martha teljesen elkeseredik amiért Damian elveszi Andreát. Haragját Damian azzal csendesíti hogy az esküvõ után egy héttel már együtt lehetnek és olyan helyekre viszi ahol még nem járt soha. Martha beleegyezik. Angelicának elmondja Bernardo hogy Millie már tudja ki az apja. Millie megöleli a nagyanyját. Carolina azt mondja Ivonak, hogy hazament és nem volt Pabloval. Carolina beszél az uj tervérõl ami pont Milliék focipályáján lenne. Ivo elmegy Manuel atyához, hogy elmondja nem tudott a tervrõl. Aztán Sor Cachete rohan hozzájuk, hogy Millie készül valamire az építész ellen. Mindhárman a focipályára rohannak, de akkor már Millie éppen Carolina haját tépí, és azzal vádolja hogy a gyerekektõl akarja elvenni a területet. Ivo hallgat Milliere és arra kéri a vállalatot vásároljanak egy másik területet az építkezésre. Damian és Federico nem fogadják ezt el. Milliet meghívja Rosi, Sergio lakásába. Millie megkérdi nagybátyját hol van az anyja.

190. Ivo megszervez egy vacsorát Carolinával, most a biztonság kedvéért egy étteremben. De amint hazaér Gloria fogadja hogy Millie várja ma vacsorára. Elmondja azt is hogy Millie megtudta az édesanyja nem halt meg és most
nagyon szomorú. Az étteremben Ivo találkozik Carolinával és elnézést kér amiért haza kell mennie, de egy kulcsot ad a lakásához hogy mindenképpen várja meg ott. A vacsora után Ivo rohan a lakásába, de senkit nem talál ott.
Pablot gyanítja emögött és igaza is van. Pablo egy hotelbe vitte Carolinát. Martha teljesen elkeseredik amiért Damian elveszi Andreát. Haragját Damian azzal csendesíti hogy az esküvõ után egy héttel már együtt lehetnek és olyan
helyekre viszi ahol még nem járt soha. Martha beleegyezik. Angelicának elmondja Bernardo hogy Millie már tudja ki az apja. Millie megöleli a nagyanyját. Carolina azt mondja Ivonak, hogy hazament és nem volt Pabloval. Carolina beszél az új tervérõl ami pont Milliék focipályáján lenne.

191. Ivo elmegy Manuel atyához, hogy elmondja nem tudott a tervrõl. Aztán Sor Cachete rohan hozzájuk, hogy Millie készül valamire az építész ellen. Mindhárman a focipályára rohannak, de akkor már Millie éppen Carolina haját tépí, és azzal vádolja hogy a gyerekektõl akarja elvenni a területet. Ivo hallgat Milliere és arra kéri a vállalatot vásároljanak egy másik területet az építkezésre. Damian és Federico nem fogadják ezt el. Milliet meghívja Rosi, Sergio lakásába. Millie megkérdi nagybátyját hol van az anyja.

192. Millie késõbb elmondja ezt Gloriának és Linának. Rosi azon mesterkedik, hogy megváltoztassa Federico döntését. Rosi azzal fenyegeti Federicot hogy mindent kikürtöl a lányáról és annak anyjáról. Õt Pablo váltja és figyelmezteti nehogy valami baj érje. Millie megköszöni Ivo támogatását. Federico elmegy Ivo lakásába, és ott megtalálja Vicky köpenyét. A helyzetet Lina menti meg, mivel azt mondja hogy õ volt ott Rockyval és ezért kérte el Vicky köpenyét. Gustavo rájött hogy Federico nem fizetett adót és elhatározza hogy ezt bejelenti az adóhivatalban. Millie meglátja ahogy Pablo Marina haját tépi és a segítségére siet. Marina arra kéri maradjon ki ebbõl. Manuel atya egy levelet kap amiben az áll, hogy mentsd meg a lányom. Rosi a konyhában kikérdezi Milliet hogyan tudta a maga oldalára állítani Federicot. Millie elmondta hogy csak kérte. Azt is elmondja hogy gyûlöli az anyját mert életben van de nem is kereste annyi éven keresztül. Rosi elmondja hogy azt mondták hogy meghalt a gyermek és ezért nem kereste, azt is elmondja hogy õ Millie édesanyja.

193. Rosi meg akarja ölelni Milliet de õ nem engedi. Idõt kér Rositól. Rosi megkéri szavazzon mellette és ezzel segítse. Millie elmondja Angelicának és Federiconak, hogy tudja ki az anyja. Ivo elmondja tervét hogyan tagadják meg az engedélyt a focipályás építkezésre, de ehhez Federico is kell. Millie elmondja ne aggódjon mert az apja az õ oldalukon van. Azt is elmondja hogy megtalálta az anyját és õ Rosi Albertini. A következõ nap Damian nem akar kijönni a szobájából és nem akar esküvõre menni. Federico beszéli rá milyen jó dolog is képviselõnek lenni, erre kijön. A ceremónián Damian igent mond, de Andrea nemet, mert megtalálta azt a papírt amiben Damian mindenérõl lemondott Luisa javára. Bobby elhagyja Linát miután azt hiszi a köpeny ügy miatt, hogy a lány lefeküdt Rockyval. Ezért még Annát is megcsókolja. Federico elmondja Damian, Bobby és Andrea elõtt hogy talán Lina nem mondott igazat. Ezért Linát és Vickyt a studióba kéreti. Ott megpróbálja Linát összezavarni, de Vicky megmenti a helyzetet. Ivo elmegy Rosihoz, hogy az üzleti ügyekrõl beszéljen vele. A nõ pezsgõvel várja. Millie elmondja Manuel atyának, hogy nem tudja anyjának nevezni Rosit. Manuel atya azt mondja, ha nem akarja, ne tegye.

194. Az este megint veszekszik Pablo és Marina. Aztán Pablo arról beszél Andreával hogyan választhatnák szét Ivot és Milliet, mert még mindig szereti a lányt. A következõ nap Federico majdnem infarktust kap. Elsõként megtudja hogy Luisa jól érezte magát Rockyaval. Aztán megtalálja Bobby segítségéval Vicky házassági papírjait. Végül az adóellenõr is felhívja az adóügyek miatt. Millie elmondja Ivonak, hogy még mindig nem tudja elfogadni Rosit édesanyjának. Ivo elhívja lakására Milliet kettõre és egy meglepetést ígért. Az irodában Andrea elmondja Carolinának hogy az õ oldalán áll. Azt javasolja menjen este Ivo lakására. Rosi megkérdezi Federicotól szereti-e még, de Federico szerint már elvesztette az esélyét. Millie elmegy Ivo lakására, de se meglepetés se Ivo. Cseng a telefon, és Ivo van a vonalban. Azt szeretné ha felmenne Millie felmenne az emeletre. Ott Ivo várja egy széken ülve, ágy viszont nincs a lakásban. Ivo ezzel akarja bizonyítani, hogy tényleg szereti Milliet ezért kap egy puszit is. Rosi a villában elmondja Millienek azt szeretné ha együtt élnének. Millie gondolkozni akar ezen. Miután Rosi elment Andrea figyelmezteti Milliet hogy Ivo megcsalja õt és Ivo lakására küldi, de Millie nem hisz neki. Gloriának és Linának elmondja Millie milyen gáláns volt vele Ivo és ezért nem hiszi hogy megcsalja. A biztonság kedvéért elmegy a lakásba. Ivo a villában keresi Milliet. Andrea, Carolina és Millie a lakás felé tartanak.

195. Andrea otthagyja Carolinát és Milliet a lakásban had beszélgessenek. Carolina tagad mindent és azt mondja hogy Andrea mondta hogy Ivo várja este a lakásán de csak a munka miatt. Millie nem hiszi és megkérdi hogy tényleg
nincs semmi közte és Ivo közt de Carolina csak kineveti. Mivel Ivo kitalálja hogy Andrea tervez ellene valamit, ezért elmegy a lakáshoz. Ott Millievel fut össze és megkérdi mi történt. Pablo megkérdi Andreát miért csinálta ezt
az egészet, de Andrea elmondja hogy még Millie látni fogja Ivot és Carolinát egy ágyban. Federico kilesi Vickyt és Rockyt amint éppen megcsókolják egymást. Közli velük hogy ha a párt és a képviselõk azt akarják akkor el
kell mennie Romániába és viszi Vickyt is. A lány csak a személyzettel akar menni, de az apja hajthatatlan. Rosi el akarja vinni magához Bernardot személyi asszisztensnek de a férfi nem megy. Luisa megpillantja Rosit és azt
hiszi hogy hozzá jött. Rosi elmondja hogy a lányához Milliehez jött. Luisa rögtön nagyon kedves lett Milliehez és Rosihoz hátha akad valami kis pénz. Damian fotókat mutat Federiconak amin Pablo látható a maffia embereivel.
Millie a villában akar maradni. Pablo, Damian, Federico és a maffia (Gustavo) egy bonyolult üzletbe kezdenek. Ezután Federico sok pénzt veszít. Carolina bemegy a hálószobába és közli Millievel hogy Ivot nem adja mert az övé. Millie szerint majd meglátják.

196. Millie veszekedni kezd Ivoval Carolina miatt, de Ivo megcsókolja. Pablo mérges lesz amint megtudja hogy mit tett Carolina. Elmondja hogy következõ nap estig van ideje Carolinának hogy az ágyába csábítsa Ivót. Majd kamerák
vesznek mindent hogy Millie is láthassa. Vicky és Rocky elhatározzák, hogy elhagyják a villát, mert Rocky nem akarja hogy Federico megfojtsa mikor majd mindent megtud. A többi cseléd lebeszéli errõl, mert jobb ha Federico minden lépését látja Rocky. Federiconak már van egy terve hogyan választhatná el Vickyt és Rockyt. Egy nõt bíz meg hogy játsza el Rocky nõvérét. Angeliaca elmondja Marinának hogy az apja maffiozó volt és most Pablo is az. Marina
nem tudja elhinni de Angelica elmondja hogy látta amint Marina apja megütötte Marina anyját. Marina visszaemlékszik arra amikor Pablo megütötte. Mégis Angelicát szidva elrohan. Luisa már nagyon örül hogy Millie és Ivo
össze akar házasodni és ezt el is mondja Federiconak. Federico és Luisa elmondja Damiannak hogy Vicky és Rocky összeházasodtak. Megjelenik Rocky gazdag “nõvére”. Vicky sejt valamit, hogy ezt a nõt Federico bérelte fel.
Rockynak az a véleménye hogy nem lehetett Federico mert ha tudná az igazságot akkor már gyilkolt volna. Így viszont mivel Rocky gazdag lett, már elmondhatnak mindent. Ivo bejelenti Millienek hogy hivatalosan elvált és
nemsokára egy elegáns étteremben eljegyzi Milliet. Vicky és Rocky elmondják az igazat magukról. Millie a lakásban várja Ivot. Megcsörren a telefon és Ivo elmondja hogy a meglepetés az ajtóban várja. A meglepetés Rosi. Ivo
megkéri Rositól Millie kezét, de a nõ nem tud mit mondani, ám Millie igen. Természetesen hozzámegy Ivohoz.

197. Rosi gratulál a fiataloknak és elmegy. Ivo azt mondja Millienek hogy kellene adnia egy esélyt Rosinak. Millie megígéri hogy ad egy esélyt. Rosi elmondja Pablonak hogy Millie és Ivo összeházasodnak. Pablo még mindig nem
adja fel és tönre akarja tenni Federicot és Ivot. Millienek gratulál a házassághoz elégedettnek mutatja magát. Carolina már nem biztos hogy meg akarja tenni Millievel és Ivoval amit Pablo kér. Pablo ettõl ideges lesz és azzal fenyegeti a nõt hogy ha nem teljesíti a feladatát megöli. Rocky megkérdezi Federicot mit tenne akkor ha Vickynek gyereke lenne. Federico és Damian megtudják mit tervez Martha Damian ellen. Nem tudják hol lehet mart a villából elment. Millie megkéri Rosit segítsen az esküvõ megszervezésében. Marina elmondja Angelicának hogy megütötte egyszer Pablo de ne mondja el senkinek. Angelica viszont elmondja Pablonak hogyha mégegyszer megtörténik akkor vele gyûlik meg a baja. Carolina felhívja Ivot hogy beszélniük kell munkaügyben. Ivo ezért a lakásába várja Carolinát és nam megy Millievel a zárdába vacsorára. Carolina felkeresi Ivot a villában és Ivo szobájában szeretne vele beszélni. Ott elmondja érzéseit és meg akarja csókolni Ivót de õ nem hagyja. Millie értesül hogy Manuel atya nincs a zárdában. Pabloval találkozik, aki szintén Manuel atyát keresi. Pablo hazaviszi Milliet és megkéri nézze meg mit csinál Ivo. Millie meglátja Ivot és Carolinát félreérthetetlen helyzetben. Habár Ivó meg akarja magyarázni Millie nem figyel rá és elmegy.

198. Ivo elmondja Angelicának mi történt. Angelica azt javasolja hogy Ivo menjen Spanyolországba üzleti útra. Angelica azt mondja Millienek hogy Spanyolországba kell mennie mert nagyon fontos dolgot kell elintéznie. Élet és halál forog kockán. Angelica nem mehet mivel magas a vérnyomása. Azt kéri Millietõl tartsa ezt nagy titokban. Azt is elmondja hogy a reptéren egy ember fogja várni aki elkíséri õt Angelica barátjához. Rocky nõvére egy drága autót vesz az öccsének. Martha bejelenti hogy terhes. Egy riporternek elmondja hogy az apa Damian Rapallo és egyedül hagyta õt a gyerekkel. Millie és Ivo egy gépen mennek spanyolba. Landolás után a reptéren Millie keresi az embert aki elkíséri Angelica barátjához. A Milagros Esposito táblát Ivo tartja és köszönti Milliet.

199. Milagros nem érti mit csinál itt Ivo. Ivo azt mondja rá vár. Millie nemet mond mivel a férfi neve akivel találkoznia kell a papíron szerepel, de most érti meg hogy Angelica rászedte. Mégis együtt mennek majd Ibizára. Federico terve szerint Vicky és Rocky össze fog veszni. Elhívja Rocky nõvérét egy munkaebédre a diszkóba beszélni az apjuk végrendeletérõl. A nõ leitatja Rockyt és elviszik egy szobába ahol két felbérelt ledér nõvel fektetik ágyba. Federico elhívja magával Vickyt és megmutatja mit mûvel Rocky. Vicky miután látja Rockyt az ágyban a két nõvel feldulva elrohan. Rocky közben semmirõl nem tudva alszik. Damian megpróbálja Socorrotól megtudni merre van a lány, de a nõ nem tudja. A következõ reggel Millie és Ivo elmennek Ibizára. Rocky nagyon másnaposan ébredt. Nem emlékszik semmire, ezért Ramon mondja el mi történt.

200. Eközben Vicky eldöntötte, elválik Rockytól anélkül hogy beszélt volna vele. Ripetti átveri Federicot Pablo segítségével, sok pénzt lop el, és elhagyja Argentínát. Ivo tisztázza magát Millinél, miszerint nem volt semmi
Carolinával. Remekül érzik magukat Ibizán.

201. Millie és Ivo a tengerparton szerelmeskedik. Másnap reggel a tengerparton sétálgatnak és készülnek lelkileg a hazatérésre. Rocky nem akar elválni Victoriától, de nincs esélye. Ramon talált egy ügyvédet Rockynak,
Fly viszont Vicky ügyvédje lesz. A dolgozószobában Damian Marthával beszélget, érdeklõdik ki miatt jött vissza. A konyhában Bobby megerõsíti Socorrot és Gloriát, hogy elveszi feleségül Linát. Miután Ivo és Millie visszatért állandóan vigyorognak. A konyhában gratulálnak nekik, és Lina érdeklõdik hol voltak, de Millie nem mondja el. Bernardo elmondja véleményét Angelicának, miszerint valaki rászedte Rockyt és õ tudja is kicsoda. Angelica azt javasolja még nyomozzon egy kicsit bizonyítékok után. Millie megköszöni Angelicának élete legszebb utazását. Federicó dühöng, mert Rocky
pisztollyal fenyegeti de végülis az ügyvéd eligazitja a dolgokat. Rocky sofõr maradhat de nem jár neki Viktoria pénzébõl. A konyhában Millie Manuel atyával beszélget, mikor az atya hirtelen rosszul lesz. A doktor megvizsgálja és kórházba utalja. Angelica megkérdi Ivot, hogy érezte magát Ibizán. Manuel atya nem megy a kórházba. Millie és Gloria nagyon aggódik érte, mert a pap szívbeteg. Ivoval együtt indulnak a keresésére. Rosi elmondja Bernardonak hogy el akarja mondani az igazságot Millienek. Bernardo nem érti hiszen Millie már tudja hogy õ az anyja. Rosi nem válaszol és mivel Millie nincs otthon ezért elmegy. Millie Gloria és Ivo megtalálják Manuel
atyát a földön fekve eszméletlenül.

202. Manuel atyát kórházba viszik. Nagyon rosszul van. Millie megesküszik hogy vigyázni fog a gyerekekre ha a pap meghal. Manuel atya mûtéten esik át ami jól sikerült tehát nem fog meghalni. Rocky elmondja Gloriának és
Linának milyen rosszul érzi magát a válás miatt. Ebben a pillanatban belép Vicky aki egyre dühösebb lesz Rockyra. Pablo nem tud elmenni az orvoshoz Marinával megnézni a gyermekét. Késõbb Gustavo elmondja neki, hogy már nem
fõnök. Pablot kiteszik a maffiából, és ez nem teszi boldoggá. Lina nyer egy versenyt a diszkóban. Marina elmondja Vickynek hogy Pablo nem akar tudni a gyerekrõl. Vicky meg akarja nyugtatni, de Pablo halja az egészet és leteremti Marinát. Marina meg akarja mutatni a gyerekrõl készült fényképet, de Pablónak nincs ideje megnézni.

203. Marina most már biztos benne hogy elhagyja. Rosi és Millie beszélgetnek a hálószobában. Rosi elmondja hogy Millie nem a lánya. Gustávo tervelte ki ezt a történetet és fizette le Rosit. Azt is elmondja hogy azért volt szüksége Milliere mert Federico lánya. A Maffia meg akarja ölni Federicot, öngyilkosságnak álcázva. Millie sírva kérdezi miért mondta el ezt Rosi.

204. A dolgozószobában Millie és Federico beszélgetnek, hogy egyszer Millie a parkban akar majd sétálni az apjával. Federico engedélyt kér egy ölelésre amit megkap. Federico elmondja hogy Rosi, Millie anyja (de már azt is tudja
hogy nem az). Megegyeznek, hogy holnop majd együtt sétálnak. Federico elmondja Angelicának hogy holnap sétálni megy a lányával, a nagyi nagyon örül ennek. Federico az öregség miatt panaszkodik Damiannak. Damian viszont
pénzhez szeretne jutni. A diszkóban rugó kiszasszony verseny van. Rocky nem akarja Vickyt versenyezni látni, mert féltékeny. A konyhában Ivo elmondja Millienek a meglepetést. Aztán megkéri jöjjön a szobájába vele, mert az
Ibizai utazásról mutatna neki fotókat. A szobában aztán Ivo megcsókolja Milliet és közli hogy nem is vittek fényképezõt Ibizára. Millie jó éjt kíván és otthagyja. A következõ reggelen Damian elfogadja Andrea tervét. Mikor Federico megjön, Andrea közli vele, hogy nagyon öregnek néz ki. Federico mégjobban aggódik, mert már egyre többen látják rajta az öregség jeleit. A jó Damian felkínál neki egy igen drága ellenszert. federicot nem érdeki az ár azonnal kell neki az öregség elleni szer. Federico és Millie sétálnak és jól érzik magukat. Damian azt akarja hogy Manuel atya válassza el Vickyt és Rockyt, különben a templom nem kap több pénzt. Bernardo ezt hallja és elmondja Angelicának. Angelica megígér valamit. A nappaliban Damian beszélget Pabloval Marinaról. Pablo elmondja hogy csak azért vette feleségül mert Domenico Rizzo lánya, de õ Milliet szereti. Vicky megtudja Federicotól, hogy Millie a féltestvére. Ivo megkérdezi Milliet hol volt, erre a lány azt mondja hogy az apjával. Ivo nem érti ezért megkérdezi hogy tényleg megtalálta-e az apját. De erre már a feldúlt Vicky válaszol hogy igen megtalálta. Vicky nagyon dühös Milliere.

205. Vicky mindennek elmondja Milliet, és aztán elmegy. Ivo nem mond semmit, csak a szobájába vonul. Millie késõbb utánna megy. Ivo megkérdezi mióta tudja, erre Millie azt mondja régóta. Ivo leszidja amiért nem mondta el ezt korábban. Angelica a templomnak szánt adományról beszélnek. Federico nem akar adni semmit. Angela megfenyegeti a fiát, hogy elkergeti otthonról. Hivat egy ügyvédet, és Federicot válaszút elé állítja, vagy csekket ír vagy mehet ahová akar. Federico megírja a csekket, de bosszút forral. Vicky és Ivo Millierõl beszélgetnek. Ivo védeni próbálja a lányt. Millie a hálóban meséli a többieknek hogyan fogadta a hírt Ivo és Vicky. Ivo nem akarja többé hogy a szobalány ruhát viselje. Millie csak az esküvõn akar új ruhát felvenni. Damian eladja a krémet 10800 dollárért Federiconak. Millie beszélni akar Vickyvel, de az nem hallgatja meg. Megint rugó kisasszony verseny lesz a diszkóban. A következõ reggel Andrea elmondja Federiconak hogy most sokkal fiatalabbnak látja. Vicky panaszkodik az anyjának Millierõl. Lisa úgy gondolja, hogy meg kell bocsátania Federiconak, és örüljön hogy a bátyja Millievel van, mert Rosi nagyon gazdag. Vicky megdöbben ettõl a véleménytõl. Millie elmondja Angelicának hogy mi történt elõzõ nap. Angelica biztos benne, hogy Vicky feldolgozza a történteket. Angelica azt is elmondja hogy nem akarja hogy Millie itt dolgozzon. Végül is megegyeznek hogy nem viseli az egyenruhát, de segít a barátainak, és ezért havibért kap. Késõbb Angelica megpróbálja meggyõzni Vickyt hogy fogadja el Milliet testvérének de hasztalanul.

206. Martha visszatér a szobalányok közé. Rosi elmondja Luisának hogy nincs semmije. Mindenki a nappaliban. Millie bejön és közli hogy kész aláírni egy nyilatkozatot amiben mindenrõl lemond amit Federicótól kaphatna Vicky javára. Ivo bejelenti elveszi feleségül Milliet.

207. A rugó kisasszony verseny döntõje után Ivo és Millie a konyhában van. Ivo elmondja hogy a verseny döntõseinek jár egy utazás is. Milliere meglepetés vár. A hálószobában Lina megkérdezi Gloriát miért Millie viseli a
koronát, mikor Victoria nyerte a versenyt. Gloria elmondja hogy Millienek köszönheti Vicky a gyõzelmét, pedig Milagrosnak kellett volna nyernie. Vicky a lépcsõ tetejérõl hallja a beszélgetést. A dolgozószobában Andrea elfogadja
Pablo tervét, hogyan választhatnák szét Ivot és Milliet. De a tervvel várnak mert Ivo elmegy valahova. A folyosóntalálkozik, Ivo és Millie de nem kívánnak egymásnak jóéjszakát. Vicky a dolgozószobában visszakéri a koronát
mert nem szereti ha csúfolódnak rajta. Millie szomorú. A hálóban Lina el akarja mondani milyen meglepetéssel készül Ivo Millienek, de Gloria nem karja tudni. A konyhában Millie elmondja Rockynak hogy mindent amit tett Vicky gyõzelméért, az felesleges mert mindent félreértett. Rocky megpróbálja tisztázni Milliet. Millie azért segített mert szereti a hugát. Victoria a szülei szobájába rohan panaszkodni. Federico nyugtatja. A következõ nap még
nem döntötte el Millie hogy menni akar Lujanba vagy sem. Gloria elmondja hogy Vicky sem megy. Damian elmondja Federiconak, hogy milyen fiatalos lett. Millie és Socorro a konyhában beszélgetnek milyen meglepetést tervezhet Ivo.
Millie elmondja Bernardonak hogy Rosi nem Rosario. Angelicának van egy terve hogyan védhetné meg magát Federicotol. Bernardo hivat egy pszichiátert egy közjegyzõt és Manuel atyát és vesz egy videokamerát. A pszichiáter
megvizsgálja Angelicát hogy teljesen egészséges-e mikor aláírja a papírokat. A közjegyzõ hitelesíti a végrendeletet. A papírokat és a videofelvételt egy biztos helyre teszik. Vicky egy parkban ül egyedül. Millie odamegy hozzá beszélgetni. Nem érdekli hogy mennyire akarja Vicky, hogy Millie a testvére legyen, de az nagyon rosszul esik neki, hogy ki akarta gúnyolni és ezért segített megnyerni a versenyt. Vicky elmondja hogy mindig egyke volt a családban és most feltûnt Millie ezt meg kell értenie. Millie elmondja hogy sosem volt se apja se családja, de most rokonok lesznek, mert hozzámegy Ivohoz. Vicky sok szerencsét kíván neki és megölelik egymást. Bernardo elmondja Rosinak hogy tudja az igazságot róla. Ivo meglepi Milliet egy eljegyzési gyûrûvel.

208. Millie is elmondja szereti Ivot. Victoria gratulál nekik. Rosi elismeri hogy nem õ Rosario, de megkéri hogy ne mondja el senki másnak, mert megöli magát. Bernardo megígéri. Luisa elmondja Rosinak, többé nem szívesen látott
vendég a házban. Federico biztos benne, hogy Damian kenõcse egy csoda, és gyártani akarja. Damian azt mondja meg tudja szervezni, de ehhez sok pénz kell, 2,1 millió dollár. Millie az utazásról beszél Angelicának és arról hogy békét kötött Vickyvel. Ivo és Vicky Millierõl beszélgetnek, aztán Rockyról. A lány nem fog soha neki megbocsátani. Federico tudni akarja mit keresett Angelicánál a közjegyzõ és a pszichiáter, de nem tudja meg. Ramon és Socorro kitalál valami ravaszságot, hogy Rocky ne menjen el a házból. Ramon és socorro a nappaliban vannak. Ramon amint meglátja hogy Federico és Damian jön le a lépcsõn elkezdi mesélni Socorronak (mintha nem tudná hogy kihallgatják) hogy Rocky nyert 14 millio dollárt. De Rocky azért nem mondja el senkinek, mert el akar menni innen. Ramon megesketi Socorrot, hogy ezt ne mondja el senkinek mert ez titok, majd a konyhába mennek. Federico és Damian elõveszik az újságot és meglátják hogy valaki nyert a lotton. Úgy hiszik Rocky milliomos, így nem akarják elengedni. Elmondják Luisának is a jóhírt és már hárman próbálják meggyõzni Rockyt hogy maradjon. Azt mondják neki hogy Vicky biztosan megbocsát majd neki, de Rocky nem ért semmit. Cholito megint a zárdai srácokkal focizik. Pablo meghallja hogy Ivo elveszi Milliet
és gratulál neki. Federico és Luisa megpróbálják Vickyt rábírni hogy bocsásson meg Rockynak de eredménytelenül. Damian arra készül, hogy Federiconak bemutasson egy embert aki gyártja a kenõcsöt. Ramontól kér 12 tégelyt a krémbõl. Miközben Ramon a krémet keveri bejön Federico és elmondja hogy Damian talált egy fiatalító krémet. Ramon és Socorro rájön Damian titkára. Millie borzalmas ruhát húz magára. Angelica megpróbálja lebeszélni róla de nem megy. A nappaliban Vicky elismétli hogy Morgannak mennie kell, de a szülei védik. Ivo elmondja a többieknek hogy gyûrût adott Millienek. Luisa azt mondja Ivonak, ha elveszi Milliet akkor el kell hagynia a házat. Ivo elindul pakolni.

209. Luisa felmegy a szobájába de Millie követi és elmondja rosszat tesz, mert ha Ivo elmegy, már nem jön vissza. Luisa azt mondja vissza fog jönni. Gustavo telefonon megbeszél egy idõpontot Mariana bátyjával másnapra. Aztán
elmondja mindezt Domenico Rizzonak. Ivo a szobájában pakol, Millie próbálja maradásra bírni de nem sikerül. Aztán az esküvõrõl beszélnek. Federico és Damian azzal van elfoglalva hogy tudják majd Rocky pénzét elosztani. Federico egy pirulát akart Angelica teájába rakni, de Bernardo meglátja és kiönti a teát. Ivo és Millie búcsúznak és Ivo elmegy a lakásába. Luisa megkérdi Milliet hogy most boldog-e. Ivot meglátogatja Pablo, elmondja hogy megváltozott.

210. Angelica és Millie esküvõi ruhákat nézegetnek egy katalógusból. A nappaliban Vicky elmondja Rockynak hogy nem tudja mit mûvelnek a szülei de mennie kell a házból. Federiconak támad egy ötlete, miszerint ha az ügyvéd
elvesztené a válási dokumentumokat, akkor még mindig férj és feleség Rocky és Vicky. De mikor cselekedni akar Vicky elmoondja mindenbõl van másolata. Választ vár a szüleitõl miért védik Rockyt. Pablo gratulál Millienek, de
aztán Luisához megy és megkéri segítsen elválasztani Ivot és Milliet. Federico elmondja Rockynak, ugy intézi hogy senki ne legyen a házban így könnyebben beszélhet Vickyvel. Angelica beszélget Vickyvel hogy bocsásson már meg végre de a lány nem tud.

211. Ivo és Millie az elsõ gyermekük nevét tervezik, és azt hol fognak lakni. Bernardo tuddni akarja Federicotól mit tett Angelica teájába. Ivo meghívja Milliet magához éjszakára, Andrea és Pablo figyeli õket. Damian és Ramon az arckrémrõl beszélgetnek ezt Federico meghallja. Meg akarja ölni Damiant, de Ramon nem engedi. Luisa elmondja Millienek hogy megbánta amit mondott és bocsánatot akar kérni Ivotól. Andrea meglátogatja Ivot. Ivo megkérdezi mit akar tõle, a nõ azt mondja Luisáról akar beszélni. Andrea altatót rak Ivo kávéjába. Késõbb elalszik, ekkor Pablo és Andrea levetkõztetik. Millie elmegy Ivohoz, és ott meglátja Andreát Ivo ágyában persze Ivoval együtt.

212. Millie megkérdezi Ivotól melyik lába fáj. Ivo elmondja. Millie közli hogy a másik lába is fájni fog, és meg is rúgja, és továbbmegy. Federico pénzt ad Damiannak, hogy alkalmazzon egy nõvért. Damian nem akar pénzt adni
a nõvérnek, Marthanak szól hogy legyen nõvérke. Bernardo figyelmezteti Angelicát hogy Federico mindig valamit matat az étele körül. Federico gyógyszerezi anyja ételét, de Bernardo kifigyeli. Ivo rosszul lesz. Fabrizio és Millie beszélgetnek. Fabrizio elmondja milyen szomorú volt gyermekkora (ez hazugság) a barátnõje megcsalta a legjobb barátjával úgyhogy nem akar szerelmes lenni többé. Millietõl csak barátságot vár, amit a lány el is hisz. Millie megkéri Fabriziot hogy legyen az edzõje. Ivo és Millie beszélgetnek. Manuel atya beismerésre akarja késztetni Ivot, hogy randa dolgot mûvelt Millievel. Ivo bizonygatja ártatlanságát, még mindíg nem tudja mit mûvelt és vissza akarja kapni Milliet. Feltesz egy nagy plakátot a zárda oldalára, hogy jöjjön vissza hozzá Millie, de ez nem érinti meg a lányt. Ivo egy zenekart is felbérel de ezzel sem jár sikerrel. Ivo szomorú. Ivo Federicotol vár segítséget hogy Milliet visszaszerezze.

213. Ivo azt akarja hogy Federico adoptálja Milliet. Fedrico ezt nem akarja. Damian elmondja Federiconak, hogy Martha lesz a nõvérke, de Federico nem örül ennek. Késõbb Federico elkezd flörtölni Marthaval, amiért Damian nagyon
dühös lesz. Ramon elkezd félni a házasságtól, Rockynak támad egy terve hogyan gyorsíthatná fel az eseményeket. Azt mondja Ramonnak hogy van valami Socorro és Bernardo között. A kertben Ramon meg akarja ezért ölni Bernardot,
de Bernardo el tud menekülni. Ramon késõbb megtudja az igazságot, és ajánlatot tesz Socorronak. A nõ még meg akarja gondolni. Millie nem hagyja hogy Nanado bot nélkül járkáljon és kéri hogy támaszkodjon rá, és ez az amit Nando is akar. Manuel atya megtalálja Nando mamáját és hazaviszi. Ripetti visszatér külföldrõl, mert elfogyott a pénze. Ugyan van fegyvere de így is majdnem megöli Federico mikor megtudja hogy nincs több pénze. Damian megígéri hogy segít eltünni Ripettinek a maffia elõl. Ripetti nem csak magára költötte a pénzt, hanem volt egy társa is Pablo. Aki anappaliban értesül Ripetti visszaérkezésérõl. Federico el akarja ismerni Milliet lányaként. Luisának nem tetszik az ötlet. Millie sem akar Di Carlo lány és feleség lenni.

214. Millie kijelenti hogy a neve Milagros Esposito. Ezt kapta az árvaházban és nem akar másikat. Angelica el van ragadtatva Millietõl, Federicio és Ivo aggódnak, Luisa örül. Ivo beszél a hugával Millierõl. Vicky sajnálja bátyját
és beszél Millievel, de õ nem fogadja vissza Ivot. Martha elmondja Fedriconak, hogy Bernardo elvitte bevizsgálni a gyógyszerezett ételt. Federico azt hiszi ez Angelica ötlete volt mert tervez valamit. Damian és Martha megállapodnak, hogy megvárják az eredményeket valójában mi volt az ételben. Damian megszerzi az eredményeket, és odaadja Federiconak. A labor szerint semmi mérgezõ nem volt az ételben. Angelica megnyugszik hogy fia nemakarja megmérgezni. Bernardo közli Federicoval hogy tudja, csak próbára akarta tenni. Bobby elmondja Linának, hogy a házasság után elmennek Madridba. Ripetti a villában tengeti napjait. Pablo felszólítja hogy ha nem megy el magától elviszi a maffiához. Ripetti közli Pabloval hogy akkor elmondja Pablo volt a partnere. Aztán Damian jön és megkérdezi ki volt a partnere. Lina tanácsot kér Angelicától mit tegyen. Angelica csak annyit mond, hogy ne kergesse õrületbe Bobbyt a csacsogásával. Ivo és Millie megint összevesztek.

215. Vicky azt mondja Morgannak hogy szüksége van rá. Morgannak is szüksége van Vickyre. De Vickynek mint színész kell Morgan, hogy leckét adjon az apjának. Ebben az esetben megcsókolhatlak? kérdezi Rocky mivel Federico
közeleg, és meg is csókolja a lányt. A dolgozószobában Pablo beszélget Ripettivel. Ripetti pénzt akar és a hírnevét visszaszerezni. Pablonak errõl gondolkodnia kell. Millie képviseli Angelicát a cégél egy tárgyaláson. Mivel Millie nem ért az üzlethez ezért a tárgyalásról mindig kiszaladgál és megkérdezi Angelicától mit tegyen. Damian elkezd érdeklõdni Rosi iránt, de Rosi nem viszonozza. Rosi elmondja Damiannak hogy nem Millie anyja. Damian fülébe jut, hogy Martha állapotos. Gyorsan összepakol és el akarja hagyni a villát de Federico útját állja. Martha elmegy manuel atyához hogy elmondja várandós.

216. Federico azt akarja hogy Angelica vonja vissza meghatalmazását Millietõl de a nagyi nem vonja vissza. Megmutatja az új végrendeletét, halála esetén Millié lesz minden és nem Federicoé. Millie és Lina a konyhában beszélgetnek. Ivo bejön, és reklamál hogy a pohár koszos. Millie a falhoz csapja a poharat, és elmegy. Ivo és Lina meglepõdik. Daniel érkezik a villába. Ivo megkérdezi ki az a Daniel, és megtudja hogy Milliehez jött. Ivo azt mondja hogy nem akar senkijével találkozni. Millie köszönti Danielt, erre Ivo megszólal hogy látja kiért hagyta el.

217. Millie szeretne Daniellel lenni, nem flörtöl vele hanem barátként kezeli. A diszoka is meghívja de a fiu nem megy. Damian el akarja hagyni a házat, de Socorro nem engedi. Csak akkor mehet el, ha kiderül Martha terhes vagy sem. Martha elmondja nem terhes. Damian megkönnyebül és elmegy a konyhába vizet inni. Ezen Federico nagyokat nevet, addig míg Vicky nem jön hogy bejelentse, Rockynak akar egy állás a cégnél. Chamuko a villában akar dolgozni mint komornyik. Bernardio helyét akarja majd átvenni, ha az visszavonul. Bernardo és Federico is beleegyezik.

218. Millie és Ivo találkoznak a lépcsõn és Millie közli, hogy Ivonak fel kell nõnie és akkor talán megint szeretni fogja. Ivo szerint eleget szenvedett és minden lánnyal flörtölni fog. Rosi megkéri Damiant hogy ne mondja el senkinek hogy nem Millie anyja. Damian megígéri. Pablo meglátja õket kettesben, és késõbb figyelmezteti Damiant legyen óvatosezzel a nõvel mert a maffiához tartozik. Az irodában Millie a spanyol kaszinó terve mellett szavaz, mivel Ivo ellene szavaz. Federico bemutatja mindenkinek az új értékesítési vezetõt Rockyt. Ettõl Luisa sokkot kap. Ivo meg akarja
mutatni Millienek, hogy tud nélküle élni. Ivo néhány lánnyal érkezik a diszkóba, de Millie nem is figyel rá. Ivo elkezd inni. Késõbb Rockynak és Ramonnak kell hazavinnie mert elázott. Mielõtt bevinnék a szobába, goromba
Ramonnal, Federicoval és Luisával. Millie segítene levenni a pulóverét de elküldi és látni sem akarja többé.

222. Gloria félrehívja Milliet Ivotól, és megkérdezi miért mondta ezeket neki. Millie elmondja hogy tetszett neki a csók és emlékszik az igazolványszámára. Késõbb a zárdában azt tanácsolja Estella, hogy továbbra is mondja azt Millie, hogy nem emlékszik semmire. Rosi elmegy a villába és elmondja Damiannak hogy a maffia meg akarja ölni, mert Millienek elmondta az igazat. Damian megígéri hogy segít. Damian megkéri Pablot hogy segítsen, mert szerelmes Rosiba. Pablo nem akar segíteni, mert ez túl nagy falat lenne. Ivo megkérdi Milliet ugye már mindenre emlékszik, de Millie nemet
mond. Ivo meg akarja csókolni, de Fabrizio félbeszakítja. Fabrizio elmondja Millienek mi történt eddig az életében. Megkérdezi a lánytól mi a véleménye Ivoról, Millie szerelmes belé. Rocky féltékeny Vickyre de a lány rá sem
hederít. Rocky és Ramon festõmûvésznek készül, mert tetszenek nekik a meztelen modellek. Rocky megismerkedik egy modellel mintha egy híres festõmûvész lenne. Az otthonába invitálja egy képhez pózolni. Federico féltékennyé akarja tenni Vickyt Milliere ezért elmegy a zárdába hogy hazavigye a lányát. De Millie nem akar hazamenni, hanem a zárdában akar maradni, és apáca akar lenni. Manuel atya azt tanácsolja Millienek, menjen haza. Damian pénzhez akar jutni ezért egy vállalkozást akar beindítani amihez Federiocotól vár pénzt. Millie visszamegy a villába. Mikor Rocky a dolgozószobába lép meglátja a modellt egy szál semmiben. Valahogy meg akar szabadulni tõle és el akarja rejteni. Rocky a szobából kilépve a síró Vickybe botlik aki Millie visszatérte miatt kesereg. Azt akarja Rocky vigasztalja meg. Ivo és Millie lép be a dolgozószobába, és meglátják a modellt Ivo elkezd védekezni hogy ez nem az amire Millie gondol de a lány nagyon mérges lesz.

236. Millietõl megkérdezi Angelica hogy szereti e Ivot. Mivel Millie nem tudja hogy Ivo is a szobában van, azt mondja igen. Ivo nem bírja türtõztetni magát és felfedi hogy a szobában van. Millie nagyon mérges Angelicára. Angelica Millieékre zárja a szobát. A szobában megisznak egy üveg bort, és beszélgetnek. Ivo tudni akarja, hogy igaz-e amit Millie Angelicának mondott. Kibékülnek. Vicktoriának lehetõsége van kimenni Párizsba tanulni és nem tudja mit tegyen. Mindig is oda szeretett volna menni, de szereti Morgant. végülis dönt, elmegy. Andrea jelenetet csinál Ivo lakásában. Millie ugyan kibékült Ivoval, de még miindig azt hiszi hogy együtt volt Andreával.Egy színészt bérel fel Ivo hogy egy orvost játszon el. Ivo szobájában beszélget Millie és Ivo. Az orvos bemegy hozzájuk és elmondja hogy a következõ 40 napot karanténban kell tölteniük ebben a szobában.

237. Millie haragszik, de Ivo elmondja hogy nem az õ hibája. Kitalál valami szörnyû betegséget, és ettõl Millie kicsit megrémül. Az idõt Ivo szobájában kell tölteniük. Millienek van egy krétája a zsákjában, azzal kettéosztja a
szobát. Az ágy az õ oldalán marad, és szerinte Ivonak a fürdõszobában kell aludnia. Ivo a földön akar aludni az ágy mellett, amibe végülis Millie belemegy. Reggel amikor felkel, Millie az ágyban találja Ivot. Ivo azzal magyarázza hogy túl kemény volt a padló. Andrea és a többiek azt hiszik kényszerûségbõl van együtt Ivo és Millie. Andrea gondol egyet. és bekopogtat Ivohoz mivel be akar menni. Az ajtó azonban zárva van, és Bernardonak sincs kulcsa. Millie ír egy lapot Andreának, amit az ajtó alatt kicsúsztat. Andrea dühöng Millie és Ivo nevetnek. Késõbb torpedót játszanak. Mivel Ivo nyer ezért azt választja hogy együtt kell zuhanyozniuk. Millie beleegyezik de senki nem mondta hogy le is kell vetkõznie. Chamuco Gloriával és Ramon Socorróval elhatározzák egyidõben házasodnak össze. Victoria elmegy
Párizsba, Rocky nagyon szomorú lesz. Elõtte Angelica ad Rockynek egy jegyet Párizsba. Mialatt Ivo zuhanyozik, Millie felhívja Gloriát telefonon és megtudja hogy nincs karantén. Millie elmondja hogy most õ jön. Bernardotól kér csomagoló anyagot és bilincset, amit az étellel együtt hoz majd. Mikor Ivio eszik, Millie magára tekeri a csomagolót és úgy jelenik meg. Millie azt mondja hogy ki kellett mosnia a fehérnemûit. Ivo felbátorodik attól hogy Millie nem visel semmit a csomagolóanyag alatt. Millie fondorlattal Ivot megbilincseli. Lina visszajön spanyolból mert Bobby megcsalta õt. Federicotól újra munkát kap, bár még mindig Bobby felesége.

238. Millie bilincsben hagyja Ivot és azt mondja hamarosan visszajön. Mikorvisszajön, egy szexi fehérnemû van rajta és elkezd csábosan táncolni Ivo elõtt. Millienek van egy jó és egy rossz híre. A rossz, hogy nem veszi le a
bilincset a karantén ideje alatt. A jó hír hogy a karantén rövidesen véget ér, mert át kell költözniük egy másik villába míg ezt felújítják. Millie és Ivo pezsgõvel ünneplik a karantén végét. Mivel Ivo megígérte hogy jólviselkedik, Millie leszedte a bilincset. Andrea megpróbálja Luisát rávenni hogy távolítsák el Milliet Ivo szobájából, deLuisan nem segít mert karantén van. Másnap mindenki költözik. Millie Angelicával beszélget Ivoról. Millie elismeri hogy szereti de fél hogy megint kezdõdik minden elölrõl. A szobából kilépve Andreába botlik, aki szemrehányást tesz a kitalált karantén miatt.
Millie elmondja hogy ez Ivo ötlete volt. Millie szerint Ivo azt is mondta hogy Andrea olyan hideg mint egy mélyhûtõ, ezzel otthagyja a nõt. Ivo jön és Andrea csak annyit mind neki hogy te vagy a mélyhûtõ. Ivo nem ért semmit. Rocky Párizsba készül, a repülõ az éjszaka közepén indul. Federico és Luisa valami fontosat akarnak mondani neki ezért félrehívják a dolgozószobába. Millie meghívja Ivot egy partira ahol Gloriát és Socorrot ünneplik. Az ünnepségen remekül szórakoznak és megcsókolják egymást.

239. Federico nem tudja meggyõzni Rockyt hogy maradjon, és Rocky elindul Párizsba. Luisa felszólítja Federicot hogy találjon ki valamit. Federico elmondja hogy már megvan. Lefizetett egy taxisofõrt. Rocky a reptérre taxival megy, de félúton az autó lerobban. Federico terve sikerrel járt, Rocky nem jut el Párizsba. A következõ nap a folyosón Közli Millie Ivoval hogy ettõl a pillanattól kezdve a bátyjának tekinti. Késõbb a konyhában Ivo megpróbálja meggyõzni a lányt, de nem megy. Ramon és Gloria már nem bírják nézni Millie és Ivo kínlódását. Ramonnak egy ötlete támad, és Gloria segít
neki. Gloria megkérdezi miért nem ad fel egy újság hirdetést amiben párt keres magának. Ezzel elfelejtheti Ivot és talán házasság is lehet a dologból. Millie végül is beleegyezik. Ramon rohan, és elmondja tervét Ivonak. Rocky sóvárogva gondol Vickyre, egész nap letört. Ripetti meglátja hogy Federico erõtlen. Ráveszi hogy írjon egy e-mailt egy olyan lánynak aki megvigasztalhatja. Addig Ripetti Luisával lehet. Mialatt Federico távol van, Ripetti elviszi Luisát egy étterembe, ahol egy lefizetett riporter képeket csinál róluk. Chamucot megkereszteli Manuel atya. Az este, Chamuco
Gloriával, Ramon Socorroval házasodik össze. A ceremónia után Ivo odamegy Milliehez és elmondja hogy õk lesznek a legszebb jegyespár.

240 A lakodalmon Ivo odabilincseli magát Milliehez, és így táncolnak. Akövetkezõ nap Ivo felhívja Milliet természetesen elváltoztatott hangon. Lucas néven mutatkozik be, és megbeszélnek egy találkozót. Pablo úgy érzi
hogy életének nincs értelme. Csak Millie tudja megnevettetni. Pablo megváltozott megint. Federico meglátja az újságban Luisát és Ripettit. Luisa azt mondja hogy ez sok pénzt jelenhet, mert az újság minden interjúért
fizet. Federico számol egy kicsit, majd beleegyezik. Bernardo meghallja ezeket és továbbadja Angelicának. Federico azért fogadta el az ötletet mert nem akarja hogy Luisa örököljön tõle, és most egy ügyvédhez akar fordulni
hogy bebizonyítsa Luisa hûtlen feleség. Millie elmondja Ivonak hogy randiaja lesz. Ivo gratulál neki és elmondja reméli megtalálja az igazit. Millie nem érti miért nem féltékeny Ivo. Ivo elismétli amit Millie mondott neki, hogy csak testvérek. Millie azt kérdi miféle testvérek és megcsókolja Ivot.

241. A csók után arra kéri Ivo Milliet, hogy ne menjen a randira. Millie mégis el akar menni de Manuel atya megérkezik és elmondja hogy a zárda területének tulajdonosa építkezni akar a területen. Millie elmondja Linának, menjen el a randira helyette, és mondja el Lucasnak hogy bocsásson meg de meg kell mentenie az árvákat. Ivo megjelenik a randin és Lina neki mondja el a történteket. Millie megpróbálja meggyõzni a földterület tulaját hogy ne rombolja le az árvaházat de nem sikerül. Millie, Gloria és Cachete odaláncolják magukat az árvaházhoz. A tulaj azt mondja hogy hívja a rendõrséget. Millie azt mondja jó, mert a rendõrfõnök jóbarátja és a tûzoltóparancsnok is. A tulaj azt mondja eladja a területet. Millie boldog, de ki az új tulaj? Ivo természetesen. Azt mondja hogy Millie vacsorázzon vele, különben leromboltatja az árvaházat. Pablo találkozik Fabrizioval a villában és Marina után érdeklõdik. Fabrizio elmondja hogy Marina és a gyerek jól vannak, de meghaltak Pabló számára. Ezután Pablo mély depresszióba esik ezért Millie orvost hív hozzá. Marina felhívja Milliet és megbeszélik hogy valamit tenni kell. Luisa meglátja Federico ügyvédjét amint
az távozik a villából. Luisa érzi hogy a férje tervez ellene valamit, de Federicio mindent tagad. Millie elmondja Ivonak hogy elfogadja a vacsorameghívást de ekkor megjelenik Pilar és Ivo nyakába borul és megcsókolja. Millie megdöbben.

242. Pilar elmondja hogy nagyon hiányzott neki Ivo, de Millie kigúnyolja. Azrán gyorsan Ivo ágyába ugrik mert már várja. Millie megkérdezi Linát milyen volt Lucas. Lina szerint nagyon helyes. Millie azt szeretné ha Pablo Echarrirara hasonlítana. Találkozni akar Lucassal. fel is akarja hívni telefonon, mikor megjelenik Ivo. Millie rögtön hívni is kezdi Lucast. Ivomobilja meg is csörren. Ivo és Millie egymást figyelik. Ivo egy másik szobába megy. Megbeszélnek egy újabb randit. Pilar Párizsban találkozott Vickyvel. Pilar elmondja Annának (Vicky barátnõje), hogy Vicky megkérte
flörtöljön Ivoval, hogy Millie féltékeny legyen. És Vicky szerint is Pilar a legjobb Ivonak. Pilar elmondja Luisának hogy hozzá akar menni Ivohoz. Luisa a pártjára áll. Luisa is elhiszi hogy Ivo elveszi Pilart ezért ezt elmondja
Andreának is. Andrea nem örül. Ivo elmondja hogy nem akarja elvenni Pilart, csak barátok. Pilar Vicky szobájában fog élni. Millie megkéri Pablot jöjjön vele a kertbe. Ott Marinával találkoznak. Pablo nagyon örül és rögtön Marina
bocsánatát kéri. Marina megmutatja kisfiukat akinek az Augustin nevet adta.Pablo megköszöni Marinának mindezt. Millie egy étteremben találkozik Lucassal (Ivo). Lucas többet beszél mint Millie. Minden mondat elõtt azt mondja szeretlek. Gloria, Ramon és Rocky lesbõl figyelik õket, úgy látják Millienek tetszik Lucas. Mikor Lucas a WC-re megy, Gloria odarohan Milliehez hogy megtudja mi véleménye. Millienek az a véleménye, hogy jól áll neki a szakáll (felismerte Ivot). Késõbb Gloria elmondja tervét Millienek hogyan vághatna vissza. Marina beszélni akar Pabloval, ezért a kis Augustint Milliere bízza. Millienek tetszik Augustin és megmutatja Linának és Gloriának. Ripetti rózsákat küld Marthanak, de Ramon elmondja hogy azokat õ nevelte a kertben. A kis kártyát sem olvassa el amit a virághoz adtak.
Socorro elmondja lányának hogy Ripetti várja a villa elõtt az utcán. Socorro megy ki az utcára és kineveti Ripettit mikor azt mondja hogy el akarja venni feleségül Marthát. Luisa jön és tudni akarja miért nevet Socorro ennyire. Ripetti neki is elmondja nõsülési szándékát, erre Luisa is elkezd nevetni. Ivo meglátja Milliet a gyerekkel. Rögtön az esküvõjükre gondolnak.

243. Ivo nem haragszik hogy Millienek tetszik Lukas. Ivo számonkéri a vacsorameghívást Millietõl amit az árvaház elött mondott. Millie azt mondja hogy három személyre foglaljon asztalt, mert Pilar is jön. Ivo megnyugtatja
hogy nincs semmi köztük, de Millie azt mondja hogy mindegy, mert õ Lucast szereti. Millie elmegy és Ivo nagyon elégedett mert a lány szereti Lukast. Millie terve a következõ: közli Ivoval, hogy elfelejtette Lukas telefonszámát, ezért lead egy ujsághírdetést hátha olvassa majd és telefonál. Ivo a szobájába megy hogy telefonáljon Millienek, de ott Pilar várja. Ivo elzavarja a lányt hogy fontos dolga van. Mikor egyedül marad felhívja Milliet, hogy találkozniuk kell mégegyszer. Millie elmondja ha találkozni akar vele, akkor forduljon meg. Meglátja Milliet az álszakállal.
Ivo megkérdezi mi lesz a büntetése, de Millie elmondja hogy amit Ivo csinált csak egy szerelmes képes. Ramon békét kötött Marthával most hogy az apja lett. Ripetti Luisa segítségét kéri és pénzt is ad neki. Luisa meggyõzi
Marthát, hogy ne szalasszon el 50 milliót. Fabrizio jön a villába búcsút mondani, mivel visszamegy Barziliába. Fabrizio gyõzte meg Marinát hogy menjen vissza Pablohoz. Nemcsak ezért mert Marina szereti Pablot, hanem mert a gyereknek is szüksége van az apjára. Fabrizio elmondja Pablonak ha megint bántja Marinát nagyon rossz idõk jönnek rá. Pablo elmondja nagyon elégedett hogy Marina visszajött. Fabrizio elbúcsúzik Millietõl, mindketten szomorúak.
Augustint megkeresztelték a villában. Millie a keresztanya, Ivo a keresztapa. A keresztelõ után Millie és Ivo egyedül maradtak. Ivo elmondja nagyon szép volt Millie a gyermekkel a kezében. Ivo szeretné ha gyermekei anyja Millie lenne. Millie ezt nem akarja és fogadást ajánl.

244. A fogadás tétje hogy aki veszít építtet egy új házat az árváknak. Luisa elmondja Federiconak, tudja mi a terve de nem fog sikerülni. Ha elválnak, megkapja a fél vagyont. Luisa elmondja hogy Ripetti elveszi feleségül Martát. Federico nem érti, hiszen Ripetti már nõs. Ripetti bevallja Luisának hogy ez igaz, de el fog válni amirõl a felesége még nem tud. Martha nem tudja hogy Ripetti nõs és már a rengeteg pénzrõl álmodozik. Rocky mérges Ramonra, mert megnõsült és öt magárahagyta. Az este Marina és Pablo elmennek a diszkoba, a gyereket pedig Milliere bízzák. A diszkoban megint verseny van. Gloria be akar nevezni, de Chamuco nem engedi. Gloria ezért megharagszik és addig nem beszél a férjével míg el nem viszi egy hétre a Karibi szigetekre (ez a diszkoverseny fõdijja). Bernardo mutat egy ujságot ahol egy másik játék fõdijja is egy ilyen út. Késõ éjszaka, mikor Ivo már alszik, Pilar melléfekszik az ágyba. Ivo csak reggel, ébredéskor veszi észre. Bernardo meglátja hogy Pilar jön ki Ivo zobájából. Ivo elmondja az igazságot, de Bernardo nem hisz neki. Bernardo nem akarja elmondani Millienek, nehogy megbántsa, de a véleménye megvan Ivoról. Pablo megkéri Marinát, felejtse el ami történt, a nõ megbocsát neki. Millie, Luisa és Manuel atya a zárda parkjában ülnek egy asztalnál, ahol egy kártyajáték kezdõdik. Millie hív mindenkit hogy játszon. Luisa nem szereti hogy Millie ugy ordít és odafordul Manuel atyához hogy nem tudná lecsendesíteni valahogy. Manuel atya azt mondja nem teheti mert õ nem Isten. A kártyajáték
döntõjében a vesztes 10000 dollárt ad a zárdának.

245. Luisa és Ivo játszik Millie és Manuel atya ellen. Mindegyikõjüknek beszédes a tekintete. Ivo és Millie kicserélik a lapjaikat az asztal alatt, így Millie és Manuel atya nyernek. Millie megköszöni Ivonak a segítséget . Millie Ivohoz készül, de az ajtóban Pilar várja, és elmondja Ivo nem tud jönni mert meztelen. Millie nagyon szomorú ettõl. Millie nem tudja hogy Ivo nincs bent hanem Pabloval beszélget. Ivo és Pablo békét kötnek. Ivo nem akar a cégnél dolgozni hanem inkább máshol próbálna szerencsét. De nem talál munkát máshol Federico miatt. Ezért Ivo és Federico dühösek egymásra és
sokat veszekednek. Ivo azt akarja hogy Federico elköltözzön a villából. Millie találkozik Ivival hogy már közönbös neki. Ivo elpanaszolja Luisának hogy Millie már nem szereti. Luisa nem érzi át a gondot, szerinte a szerelem jön a szerelem megy. Ivo szerint az anyja nem volt szerelmes soha. Elmondja hogy csak Milliet szereti. Mivel az anyja szerelem nélkül ment férjhez Federicohoz ezért ne mondja meg neki mit tegyen. Ivo elmondja Millienek felfogta hogy a lány szakított vele de ettõl még nagyon szereti és felajánlja a barátságát amit Millie elfogad. Millie és Marina a kisAugustinnal van. Marina elmondja hogy érzi hogy Pablo igazán szereti. Megkérdi mi van Millieékkel de a lány csak azt tudja mondani hogy egyre rosszabb. Martha bemegy a dolgozószobába, hogy lássa Ripetti feleségét. Ivo és Federico nagy veszekedésbe kezdenek. Millie közbelép és Ivo majdnem megüti.

246. Federico elesik Ivo ütésétõl. Millie jön és nagyon dühös Ivora amiért megütötte Federicot. Ivo mérges Milliere mert Federico oldalára állt és elmegy. Federico megköszöni Millienek. Késõbb Angelica elmondja Federiconak és Ivonak, hogy ki kell békülniük különben mehetnek a villából. Ivo ugyan elnézést kér de Federico nem bocsát meg. Martha megtudja hogy Ripetti nem válik el és ezt elmondja Socorronak is. Socorro és Ramon meg akarják fojtani Ripettit. Pilar ugyan próbálkozik, de Ivo elmondja neki hogy csak barátok lehetnek. Millie megvizsgálja a zárdát és látja hogy javíttatni kell. Ehhez pénzre van szükség. Az a remek ötlete támad, hogy teát csinál Ivonak és pénzt kér érte. De nem készpénzt hanem a bankkártyáját. Ivo oda is adja a kártyát, de aláírás is kell. Végülis azt is megszerzi és így már kezdõdhet a felujjítás.

247. Rocky mindig Vickyre gondol. Chamuconak támad egy ötlete, hogyan tehetné boldoggá Rockyt. Elmondja Ramonnak, hogy mondják azt Vicky telefonált és elmondta mennyire szereti Rockyt. De Rocky nincs otthon. Gloria megkérdezte Ivot és Milliet hogy jönnek-e velük horgászni. Végülis nem akarnak menni. Egy Gonzalez nevezetü ember egy telket ajánl megvételre Ivonak aki el is fogadja az árat. Ez az ember Federiconak is felajánlja a telket. Pablo boldog ahogy Milliet Augustinnal látja. Marinának viszont nem tetszik ahogy Pablo nézi õket. Millie elmondja nincs pecabotja. Pablo akar neki adni egyet de aszobájában van. Andrea elmondja Marinának hogy Millie flörtöl Pabloval. Pablo a szobájában odaadja a pecabotot és ebben a pillanatban Marina nyit be.

248. Millie mindent meg akar magyarázni Marinának de az kidobja a szobából. A nappaliban Andrea tartja Augustint. Millie el akarja kérni tõle, de jön Marina és közli, lehet hogy a férjét elvette, de a gyermekét nem engedi.
Millie nagyon szomorú lett ettõl. Ivo az autójából látja ahogy Federico beszélget Gonzalessel. Ivo rájön hogy valami nincs rendben a telekkel ezért felhívja Federicot hogy figyelmeztesse de az nem hallgatja meg mert azt
hiszi magának akarja a telket. Marina éppen Andreával beszélget Millierõl. Marina el akar menni, mert hiba volt a villába jönnie. Nem tudja mit tegyen. Millie mindent elmesél Gloriának és megegyeznek hogy Millie nem hibás
semmiért, de Millie szomorú mert Augustinnak nem lesz így apja. Millie veszekszik Pabloval amiért megcsókolta. Pablo elmondja hogy szereti Milliet de a lány hallani sem akar errõl. Pilar mindezt hallja. Millie azt mondja Marinának hogy õ a hibás mert elcsábította Pablot. Gloria elmondja férjének hogy nem megy horgászni mert Millievel marad. Marinát ismét meg akarja gyõzni Millie hogy az õ hibája volt a csók. De Marina nem hisz neki mert ismeri Pablot, és tudja Milliet szereti. Rocky folyton Vickyrõl álmodozik, már kezd kóros lenni, már Ramon és Pepe úr is aggódnak. Ivo elmondja Federiconak hogy Gonzalez csaló de nem hisz neki. Rocky már ott tart hogy fel akarja akasztani magát egy fára. Megkéri Ramont rúgja ki a lába alól a dobozt. Ramon nem akarja ezért Rocky elmegy egy uj “barátot” keresni. Az este Pilar elmondja Ivonak, látta csókolózni Milliet és Pablot. Ivo tudja hogy Pablo hibája ezért megkeresi és meg akarja verni. Akkor érnek odaMilliék és a lány elmondja hogy õ csókolta meg Pablot. Úgy látszik Ivo elhiszi. Késõbb Millie beszél errõl Angelicával aki mindent tud. Pablo szeretni ha Marina megbocsátana, de a nõ hallani sem akar róla. Pablo elmondja Millienek hogy megkérte Marinát maradjon de õ nem is figyelt rá. Millie megkéri próbálja meg mégegyszer. Ivo jelenik meg és Millie beszélni akar vele, de Ivo azt mondja nem akarja zavarni a szerelmeseket. A következõ reggel Marina összepakolja a dolgait. Pablo kéri hogy maradjon de sikertelenül. Millie elhatározza hogy inkább õ megy el. Socorro találkozik Ripetti feleségével Clarával egy kávézóban. Carla soha nem fog elválni és Ripettinek Martha nem az elsõ szeretõje. Millie összepakolja a dolgait, de Marnia jelenik meg nálla és azt mondja ez az otthona és ne menjen el. Ivo is bemegy hozzájuk és azt mondja jobb lesz ha Millie elmegy.

249. Ivo azt mondja még nem találkozott roszabb emberrel mint Millie, és otthagyja. Marina elmondja hogy nem kell senkinek elköltözni, mert ad még egy esélyt Pablonak, habár tudja hogy szereti Milliet, de érzi hogy õt is
szereti. Ivo azt mondja Pilarnak szeretné ha Millie elhagyná a villát. Angelica elismeréssel adózik Marinának. Bernardo egy levelet ad Rockynak amiben meghívják egy két napos vadászatra két személyre. Rocky nem tudja kit
vigyen magával. Ivo szintén meghívót kap a vadászatra két személyre. Pilarral megy hogy Milliet féltékennyé tegye. Marina elmondja Pablonak hogy ez az utolsó esélye. Gloria megkéri menjen Rockyval, hogy jobb kedve legyen. Millie elmegy Rockyval vadászni. Elsõként Ivo és Pilar érkeznek a szállodába, és elfoglalják szobájukat. Aztán Rocky és Millie de õk külön szobát akarnak. Millie Ivo szobálya mellett kap helyet. Millie összefutnak de nem hisznek a szemüknek. Millie az hiszi Ivo követte, de Ivo meg azt hiszi hogy Millie követte. Pilar is megjelenik és nem boldog a látványtól. Mindketten eljátszák hogy a szerelmükkel érkeztek a vadászatra. A vadászaton Ivonak és Rockynak is adnak fegyvert. A vadász mutat Ivonak egy nyulat, de az nem lövi le. Millie boldog mert szereti az állatokat. Millie bemegy az
erdõbe. Ivo odaadja a puskáját Pilarnak és követi Milliet. Ivo utóléri Milliet és elkezdenek beszélgetni amikor egy lövés hallatszik és Ivo összeesik. Millie odarohan Ivohoz és kéri ne haljon meg.

250. Ivo a földön fekszik, Millie mellette sír. Millie tudja hogy Ivo nem maradhat itt. Megpróbálja elvinni valahova ahol segítenek rajta. Találkozik egy idõs emberrel, aki tud segíteni mert régen doktor volt. Rocky telefonál a villába, hogy elmondja elvesztették Ivot és Milliet. Gloria azt gondolja valami történt, de Lina azt mondja biztos jól érzik magukat együtt. Angelica Lina álláspontját fogadja el. Rocky a következõ nap megint telefonál hogy még mindig nem kerültek elõ Millieék. Millie ottvan mikor Ivo magához tér és elmondja Millienek szereti, aztán megint elájul. Megjelenik Pilar és el akarja vinni Ivot. Rocky felhívja a villát és elmondja Millieék megkerültek, de Ivo súlyosan megsérült. Luisa nagyon aggódik Ivoért. Már otthon a villában Pilar elmondja Luisának, hogy szerinte Millie lõhette le Ivot. Luisa felelõsségre vonja Milliet miért lõtte le Ivot, de Millie mindent tagad. Millie összeveszik a folyosón Pilarral, amiért azt mondta meg akarta ölni Ivot. Azt mondja hogy jobban szereti mint saját magát. Erre Ivo kijön a szobájából és megérdezi Milliet mit is mondott?

251. Millie nem akarja folytatni amit elkezdett mondani, ezért Ivo behívja a szobájába. Ivo elmondja ha Millie szereti, akkor mindent újrakezdhetnek. De Millie nem akarja, mert Ivo elhitte, hogy megcsókolta Pablot. Pilar akar valamit szervezkedni Millie ellen és Luisát is felkéri erre, de Luisa nem segít mert beszélt Ivoval és õ elmondta hogy Millie ártatlan és hisz a fiának. Rocky elmegy Párizsba hogy megtalálja Vickyt. Millie kap egy jázmincsokrot és egy kis kártyát. A nap folyamán több csokrot és kártyát kap különbözõ szerelmes üzenetekkel. Millie azt gondolja Ivo küldi ezeket, deIvo tagadja. Egy üzleti megbeszélés folyik a nappaliban. Ivo, Federico, Millie, Luisa és Pablo a földterület megvásárlásáról döntenek. Millie egy szemüvegben mint egy igazi üzletaszony van jelen a megbeszélésen. Ivo végülis nyer, és a cég nem veszi meg a területet. Luisa szervez egy partit a barátainak a kertben. Bernardo elmondja Millienek, hogy Luisa eltiltotta õt a kerttõl, nehogy szétessen a parti.

252. Millie elmegy a partira a kertbe és beszél a vendégeknek az árvákról akiknek nincs mit enniük, nincs hol aludniuk. Ezzel sok pénzt gyüjt az árváknak. Catalina nõvér elmondja Millienek hogy élvezni akarja az életet, és nem tudja akar-e tovább apáca lenni. Millie azt mondja neki imádkozzon, imádkozzon, imádkozzon. Millie talál egy dogozt Ivo ágya alatt, tele jázminnal. Késõbb még egy dobozt talál a párnáján egy szerelmes üzenette. Millie nagyon örül a virágoknak. Ivo Angelicával beszélget arról hogy jázminokat küldözget Millienek. Még egy meglepetés Millienek, virágokkal van kirakva Ivo szobája felé az út, és a szobában Ivo várja Milliet.

253. Millie és Ivo szerelmet vallanak egymásnak. Manuel atya megengedi Catalina nõvérnek, a szabad életet néhány napra a Di Carlo villában. Federico és Angelica összevesznek. Millie és Ivo a kapcsolatuk eddig eltelt történéseit boncolgatjál. Végülis abban maradnak hogy nem házasodnak össze.

254. Ivo nem akarja elvenni Milliet. Millie dühös ezért. Ivo elmondja hogy ezt törvény tiltja hiszen most testvérek. Angelica elmondja Federiconak, hogy a ház körül valahol kincs van elrejtve, és ha megtalálja az övé lehet. Angelica ad egy levelet is amiben az elsõ útbaigazítás található. Ivo elmondja Millienek, hogy megkéri Nestor Mirandát adja neki a nevét. Millie elkéri Ramontól a vázát amit Angelica adott a férfinek, mert oda akarja adni Manuel atyának. Ramon nem akarja odaadni mert 50000-be kerül. Millie megkérdezi Ramont hogy boldog volt-e mielõtt megkapta volna a vázát. Ramon azt mondja igen, erre Millie azt mondja, akkor fölösleges a váza. Ramon beleegyezik. Ripetti el akarja vinni magával Marthát de a lány nem megy. Bernardo ezt látja és nagyon elégedett. Pablo és Ivo étterembe mennek és kibékülnek egymással. Elmondja hogy valójában Federico terve volt Ivo tönkretétele. Pablo bemutatja egy barátjának, aki egy híres csaló. Ivo kezet ráz vele és egy fénykép is készül róluk. Millie elmondja hogy férjhez megy Ivohoz, de Pilar nem hiszi. Bernardo beszél Vickyvel telefonon, és elmondja neki hogy Rocky Párizsba ment megkeresni õt, és minden nap 10 órakkor az Eiffel toronynál várja. Következõ reggelen Lina megcsinálja Millie haját de borzasztóan néz ki. Millie talál egy jázminos dobozt de ez Martha ágyán van. Millie elveszi, mert azt hiszi az övé, de Martha mutat egy levelet, ami szerint az Marthaé. Millie azt hiszi most Ivo Marthat bolondítja. Lina és Millie Ivo szobájába rohannak hogy megöljék, de nem találják ott és a jázminok is eltüntek az ágy alól. Federicoék a kertben ásnak a kincs után, de csak egy másik levelet találnak. Most az almafánál kell ásniuk. Ott megtalálják az utólsó levelet, amiben az áll hogy a kincs ott van ahol a sok szó van. Chamuko szerint ez csak a könyvtár lehet, Federico helyesel és szerinte valamelyik könyvben van egy csekk elrejtve ezért minden könyvet átlapoznak. Millie Angelica szobájában találja Ivot, leszidja és elmegy. Ivo és Angelica nem ért semmit. Késõbb Ivo megkérdi mi a baj, de válasz helyett csak szitkokat kap. Bernardo elmondja Millienek hogy õ adta a virágot Marthanak. Angelica végülis elmondja hogy a kincs a Biblia amiben megtalálhatja a szivét. Luisa a férjének csak annyit mond “idiota”.

255. Millie elmondja Marthanak hogy nem Ivo volt aki a virágot adta, de Martha nem hisz neki. Millie megmutatja a leveleit és Martha belátja hogy más a kézírás. De akkor ki volt? Luisa azt tanácsolja Pilarnak, hogy változtsson taktikát hátha úgy megszerzi Ivot. Pablo sajnálja mit tett Ivoval és elmondja Federiconak, ki akar lépni de Federico nem engedi. Pablo elmondja Marinának hogy õ egy gazember. Marina nem érti miért mond ilyet magáról Pablo ezért ezt elmondja Ivonak. Ivo megkérdi Pablot mi a probléma, de pablo azt mondja minden rendben. Pablo bejelenti Federiconak nem segít többet neki, ezért Federico nagyon dühös rá. Millie elmondja Federiconak, hogy Di Carlo akar lenni, Federico ennek nagyon örül. Socorro kitalálja hogy Bernardo küldözgeti a virágokat Marthanak. Ivo elmondja Luisának hogy megváltoztatja a nevét és elveszi Milliet. Luisa lemegy a nappaliba ahol Lina és Gloria gratulál éppen Millienek. Megöleli és azt mondja gyönyörû párja lesz Ivonak. Gloria és Angelica úgy vélik Luisa megõrült. De Luisa tudja mit csinál. Az oltárnál Ivo kérdezi Milliet emlékszik-e mikor megkérte Rositól a kezét. Most attól akarja megkérni a kezét aki a legjobban ismeri. Istentõl kéri meg a lány kezét hiszen látnia kell mennyire szereti és kéri hogy védje meg õt. Millie azt mondja igen. Ivo szerint akkor elvesztette a fogadást hiszen akkor jövõre megszülheti Ivo elsõ gyerekét. Millie azt mondja nem vesztett hiszen a gyerek közös. Csók.

256. Ivo és Millie megígérik egymásnak hogy boldogok lesznek. Bernardo elmondja Socorronak, hogy már régóta szereti Merthát de neki nincs semmije csak egy lakáj és Marthának milliomos kell. Megkéri Socorrot ne mondjon el semmit Marthának, és küld egy utolsó üzenetet neki amiben elbúcsúzik. Socorro egyre rosszabbul érzi magát de senki nem tudja meggyõzni hogy menjen orvoshoz. Angelica ezért orvost hivat aki megállapítja hogy Socorro terhes. Elmondja Ramonnak és Marthának a jóhírt, de csak Ramon örül neki. Federico minnél elõbb tönkre akarja tenni Ivot, mert fél hogy Pablo mindent elmond Ivonak. Ripettit ráállítja Pablora. Ivo szülinapjára készülve, Angelica megkérdi mit akar ajándékul. Ivo egy tortát akar amibõl Millie lép elõ. Millie ugyan nem rajong az ötletért de belemegy. Luisa megtudja a tervet és meghívja a szobájába Milliet. Teával kínálja és kéri béküljenek ki Ivoért. A teában altató volt. Federico meglátogatja Gustavot. Megkéri adjon haladékot a fizetésre de Gustavo nem enged. Megtudja hogy Domenico Rizzo életben van. A diszkoban Ivo születésnapi partiján kap egy hatalmas tortát. Mindenki visszaszámlál és a tortából Pilar bújik elõ. Ivo nagyon csalódott.

257. Ivo próbálja megtudni Pilartól hol van Millie, de nem jár sikerrel. Ivo, Angelica és Bernardo elhagyják a diszkót. A villában Sor Cachete próbálja felébreszteni Milliet, de nem tudja, már azt hiszi meghalt. Hívja Manuel atyát hogy jöjjon azonnal. Manuel atya látja hogy csak alszik. Mikor Ivo hazaér Millie mellé fekszik. Mikor Millie felébred, rádöbbent hogy altatót kapott, ezért veszekszik Luisával és Pilarral is. Pilar elmondja Luisának, hogy most taktikát váltanak és szabotálják az esküvõt. Ivo nem tudja miért kerüli õt pablo. Federico és Ripetti kezdenek félni hogy a tervük összedõl mert Pablo mindent elmond. Sor Cachete nem akar többé apáca lenni, hanem inkább szobalány a Di Carlo villában. Millie és Gloria megpróbálják lebeszélni de nem megy nekik. Millie megmutatja mi a munkája. Azt hiszi ha megmutatja milyen keményen kell dolgozni, majd nem vállalja de téved. Ivo meghív mindenkit a Millievel kötendõ házasságának bejelentésére. Nestor is megérkezik a gyönyörû és fiatal feleségével. Nestor megkéri Federicotól Millie kezét Ivo számára.

258. Nestor megkérdezi Milliet hozzá akar-e menni Ivohoz. Millie igennel válaszol. Ezután mindenki koccint Milliere és Ivora. Nestor elmondja Millienek, hogy szeretné ha apjaként kezelné a lány. Megbeszélik miért vette el régebben Ivo Florenciát. Pablo ismét gratulál Ivonak. Marina és Millie bemutatják Nestornak a kis Augustint. Aztán Ivo megkérdezi Milliet akar-e a felesége lenni mire Millie megkérdezi van-e választása erre Ivo azt mondja nincs. Catalina nõvér boldog hogy a misszióját végrehajtotta. Lina nem érti mi azon a misszió ha cseléd lesz belõle, de választ nem kap, mert Catalina elalszik. Martha és Lina éppen Socorro terhességérõl beszélgetnek, amivel felébresztik Catalinát. Millie jön be és Catalina észreveszi hogy a lány rosszkedvû. Millie elárulja hogy többször akarta már Ivo feleségül venni, de
mindig közbejött valami és most is ezt érzi. De nem tudja megvitatni a dolgot mert Catalinával ismét elalszik. Federico terve Ivo tönkretételére a következõ: Akivel Ivo kezetfogott az étteremben az egy közismert adócsaló. Készült róluk egy fotó és ezt elküldték egy újságnak. Minden üzletember azt fogja gondolni ezek után hogy Ivo is egy csaló, és ez a karrierje végét jelenti. A következõ reggelen Bernardo meglátja az újsában az ominózus képet, és megmutatja Pablonak. Pablo kérdõre vonja Federicot. Mivel dühös Federicora ezért bemegy Ivihoz és megmutatja az újságot és meg akarja magyarázni a történteket. Ivo nem hisz neki és Federico cinkosának tekinti. Marina elmondja Millienek hogy Pablo elárulta Ivot. Marina nem tudja mi lesz de nagyon fél. Andrea elmondja Federiconak hogy Ivo és Pablo veszekedtek az
újságban megjelent kép miatt. Megtudja hogy ez Federico terve volt és nem érti miért büszke erre a férfi. Ivo elmondja Millienek hogy Federico tervelte ki az egészet. Millie kérdõre vonja az apját. Ramon telefonon beszél Rockyval. Federico elmondja hogy az apja kényszeritette bele a Luisával való házasságba. Millie nem érti miért Ivo a bûnös ezért és közli
az apjával hogy ha így áll a dolog akkor nem kell a Di Carlo név sem. Socorro teát fõz a többieknek. Martha csészéje mellé Bernardo rak egy szerelmes levelet. Lina is teázik és azt hiszi az övé a levél és biztos Bobbytól jött. Elolvassa, és nagyon örül de Ramon közli hogy nem a postával jött. Lina nem tudja ki lehet a titkos imádója. Pablo elmondja Marinának, hogy Federico kényszerítette hogy Ivot elárulja, és ezért egy piszok alak. Marina szerint csak gyenge. Marina megkéri beszéljen Ivoval, de Pablo szerint meg sem hallgatná. Pablonak lett igaza, Ivo kirúgta a szobájából.
Marina elmondja Millienek, hogy Federico kikészítette Pablot. A kertben Socorro megkérdezi Bernardot miért írt levelet Linának. Bernardo azt mondja õ Marthának írta, csak nem merte odaadni ezért hihette Lina hogy az övé.
Socorro azt követeli Bernardotól hogy ne legyen gyáva, és mondja el az érzései. Bernardo megpróbálja elmondani Linának hogy valójában kinek írta a levet, de a lány az elsõ szavakat hallva elszalad. Millie fogad Ivoval hogy
az este jókedvet csinál neki. Este a diszkóba mennek táncolni de nem lesz Ivonak jókedve. Marina megmutatja Angelicának az újságcikket. Angelica nagyon dühös lesz Federicora. Lina elmondja terveit Gloriának. Elválik
Bobbytól és hozzámegy Bernardohoz és Millie nagynénje lesz. Bernardo bemegy Linához és elmondje nem neki írta a levelet. Lina azt hiszi hogy akkor Socorrot szereti Bernardo és ezért vígaztalni próbálja. Ekkor belép Martha és meglátja mi folyik a szobában és elszalad, de Bernardo követi. Bernardo elmondja Marthanak hogy nem Linát szereti de nem tudja elmondani valójában kit szeret. Millie egy szexis ruhába öltözik titokban és kéri Ivot táncoljonvele. Ivo nagy örömmel tesz eleget a felkérésnek. Erre Millie közli hogy õ nyert.

259. Ramon virágot visz Socorronak, és megfogja a nõ hasát hogy érrezze mikor rug a baba. aztán megvitatják a gyerek nevét. Millie elmondja Linának és Catalinának hogy nem kell neki ilyen apa. Catalina figyelmezteti hogy a Biblia azt mondja becsüld atyád és anyád. Federico jelenik meg és azt kéri had beszéljen Millievel de a lány nem akar. Marina kéri Ivot hallgassa meg Pablot de Ivo látni sem akarja. Millie és Federico megint Ivoról veszekszenek. A következõ reggel Angelica értesíti Ivot hogy Millie elment a zárdába gondolkozni. Elmondja hogy fél azoktól a dolgoktól amik történni
fognak, és a házasságtóL. Ivo utánna akar menni, de Angelica meggyõzi most hagyja egyedül Milliet. A zárdában Millie focizik a többiekkel, aztán Manuel atyát kérdezi miért félhet a házasságtól. Ivo maga helyett Gloriát küldi a zárdába megtudni mi van Millievel. Ramon egy üzlet beindításához kér egy kis segítséget Federicotól amit nem kap meg. Millie Gamuzával beszélget, és arra az elhatározásra jut hozzámegy Ivohoz. Ivo türelmetlenül kérdezgeti Gloriát mi történt Millievel. Gloria elmondja hogy Millie az eddigi életét félti és nem lehet Cholito többé.Federico meglátogatja Milliet a zárdában, és bocsánatot kér tõle. Ramon megpróbálja meggyõzni Marthát hogy Socorro még mindig szereti de a lány nem hisz neki. Federico bevallja Millienek az anyagi gondjait. Ivo is meglátogatja Milliet és elkezdenek focizni.

260. A csók után elkezdenek vitatkoni kinek a csapatában legyen Gamuza. Bernardo még mindig nem meri elmondani érzéseit Marthának. A focimeccsen Ivo rug egy gólt, aztán Millie büntetõjét kivédi Ivo és ezzel Ivoék nyernek. Ivo nagyon örül, Millie nagyon nem. Ramon és Chamuco megbeszélik az új vállalkozásukat. Nestor és Luisa tisztázzák a közös dolgaikat. Nestor elmondja hogy egy gyönyörû felesége van akit nagyon szeret, Luisa is együtt van Federicoval, így nincs mirõl beszélni többé. Nestor Federicoval is akar beszélni és elmondja hogy segít megmenteni a céget, de Federico nem fogadja el. Federico elöveszi a piszolyát, de Pablo jön és beszélni akar vele. Millie és Ivo a házasságukról beszélnek. Ivo szerint hat gyerekük lesz és legalább 80 évig együtt lesznek. Pablo megkéri Federicot, hogy mondja el Federico ötlete volt Ivo tönkretétele, és kényszeritette Pablot erre. Csodák csodája Federico megígéri ezt. Millie elmondja Manuel atyának, hogy hazamegy. Manuel atya biztos benne hogy Ivo örülni fog. Mielõtt hazamennének, Ivo szerzõdést akar aláiratni Millievel. Bernardo megint megpróbálja elmondani Marthanak hogy mit érez, de sikertelenül. Manuel atya megkérdezi Millietõl, hogy mi van a szerzõdésben. Abban pedig az áll, hogy Millienek a zárdai csapattal kell fociznia, és ezentúl is segítenie kell a gyerekeknek. Valamint Ivo Colitot is el akarja venni. Millie elégedett. Bernardo elmondja Marthának hogy Socorro világrahoz majd egy gyermeket, de ez nem azt jelenti hogy már nem fogja szeretni õt. Engedje Socorrot boldognak lenni, de Martha nem akarja ezt elfogadni. Chamuco elmondja Ramonnak, hogy elhatározta tanulni fog, hogy jobb életet teremtsen Gloriának és a leendõ gyermeküknek. Ramon gratulál neki, de ekkor megjelenik Martha és Ramonnal akar beszélni. Miután Chamuco elmegy, Martha és Ramon megbeszélik dolgaikat és megölelik egymást. Millie elmondja a nagyinak, milyen szerzõdést kötött Ivoval. Aztán az Ivo és Federico közti kapcsolatról beszélnek. Angelica elmondja Millienek, hogy megkérte Federicot beszéljen Ivoval, de az meg sem hallgatta. Chamuco elmondja Gloriának és Bernardonak a továbbtanulási szándékát és mindenki örül neki. Andrea elmondja Pilarnak, hogy a Di Carlo család nem egy jó parti, mert csõdbe kerültek. Martha azt kéri Socorrotól, hogy bocsásson meg neki, és Socorro természetesen megbocsát. Millie megkéri Ivo beszéljen Federicoval de az nem akar. Pilart meglepte a csõd híre, de ez egy jó lehetõség hogy megszerezze Ivot. Millie elmondja hogy Federico nagyon sajnálja a történteket, de Ivo ezt nem hiszi el. Millie azt is elmondja, hogy a cég csõdben van, és el fogják veszteni a villát is. Ramon és Chamuco az anyagi problémáikról beszélgetnek. Angelica elmondja Bernardonak, hogy Millieék esküvõje December 17.-én lesz ami már nagyon közel van, ezért menyasszonyi ruhát akar venni neki. Elmondja még, hogy Bernardo Millie nagybátyja de Angelica a nagyanyja ezért rokonok is. Bernardo azt mondja sajnálatosan. Angelica nem érti miért mondta ezt a férfi. Bernardo azt mondja hogy õ ennek a háznak az inasa, és ezzel elmegy. Angelica nem tudja eldönteni, hogy Bernardonak kissebbségi komplexusa van, vagy csak egyszerûen idióta. Federico megkérdi Luisát, hogy vele maradna-e ha nem lenne pénze. Luisa megkéri ne beszéljen butaságokat. Ivo beszélni akar Federicoval. A konyhában mindenki a Ms Millenium versenyre készül. Ma éjszaka lesz a döntõ, és Millie is részt akar venni rajta. Ivo számonkéri Federicotól, miért nem mondta el, hogy csõdbe jutott. Federico elmondja hogy nem tudott volna segíteni rajta. Sor Cachete megígéri Manuel atyának, hogy viszamegy majd a zárdába miután Millie férjhez ment. Ivo megkéri Pablot kérjen Gustavotól egy idõpontot hogy beszélhessen vele. Angelica, Millie és a szabó, kiválasztják a ruhát Millienek. Millie egy olyan ruhát akar, ami elõl rövid, hátul hosszú. Aztán kér egy menyasszonyi ruhát diszkostílusban. A diszkoban Chamuco elmondja Ramonnak és Pepe úrnak hogy Pilar nem indul a versenyen. Bernardo elviszi Ivot a diszkóba, de nem mondja el mi fog történni. Pilar elmondja Luisának hogy a cég csõdbe jutott. Azt is elmondja, hogy csak õ tudná megmenteni a családot. Millie a versenyre a menyasszonyi ruhában érkezik és a szinpadon elmondja hogy ha szeretsz, minden lehetséges.

261. Ivo találkozik Gustavoval, de nem változik semmi. Ivo a villába visszatérve megkéri Pablot valamit találjon ki. Ivo szerint csak Marina apja segíthetne ha életben lenne, erre Pablo elárulja hogy életben van. Ivo megdöbben, de nem jobban mint Marina, aki meghallja a beszélgetést. Adóellenõrök jönnek a Di Carlo házba, de Federico nem akar beszélni velük. Arra kéri Bernardot mondja azt elment Calcuttába elefántcsontért, vagy inkább elment a Karibi szigetekre, de ez a hazugság nem javít a helyzetén. Millie nem akarja látni tovább a nagybátyja nyüglõdését ezért elhatározza beszél Marthával. Mivel látja hogy Martha sokat változott, (gyerekeket akar, szereti a titkos imádóját, stb) Maga mellé ülteti Bernardot és Marthát és elmondja ki a titkos udvarló. Martha nagyokat nevet. Millie próbál bocsánatot kérni Bernardotól hogy ilyen helyzetbe hozta, de meg sem hallgatja. Federico megtudja hogy Luisának van egy titkos bankszámlája. Elõször meg akarja fojtani, de aztán eszébe jut hogy akkor Nestor is biztos belefolyna az ügybe. Angelica szomorú, mert nem tudta jó viselkedésre tanítani az unokáját Milliet. Millie ezért elhatározza, hogy megmutatja nagyanyjának nem voltak feleslegesek az órái. A szobájában gyakorolja a tanultakat. A gyakorlás után Millie meghívja Angelicát, Ivot és Bernardot egy vacsorára. Bebizonyítja hogy tud viselkedni, de késõbb könnyekkel a szemében mondja el a nagyinak, hogy ez a szerep nem õ, ez nem Cholito. Ivo talál egy pisztolyt a dolgozoszobában. Késõbb Federico bemegy a dolgozószobába és a halántékához emeli a pisztolyt.

262. Federico elsüti a pisztolyt de semmi nem történik. Megjelenik Ivo, kezében a töltényekkel. Federico nem érti miért csinálta ezt Ivo. Ivo elmondja hogy régebben Federico is segített rajta amikor egy focimeccs után el volt keseredve. Gondoljon azokra akiket itthagy, és otthagyja a töltényeket az asztalon. Lina panszkodik Millienek, hogy el kell mennie mert Federico tönkrement. Millie megígéri hogy velük lehet majd késõbb is. Marina elmondja Pablonak, hogy látni akarja az apját. A következõ reggel Angelica elárulja Millienek, hogy nagy meglepetés volt látni ahogy a vacsoránál viselkedett és meglátta hogy szívböl jön. Bernardo közli Socorroval, hogy csõd csak szóbeszéd. Késõbb kap egy csomagot, amiben egy könyv van, a Kis Herceg. Egy levélke is van mellé amin az áll, hogy a Kis Herceg becsületes. Socorro megkeresi a kertben Marthát hogy megkérdezze mi ez a könyv. Ivo elmondja Marinának, hogy jól van, és megkérte Nestor dolgozzon vele, de mi lesz Luisával, Federicoval és Angelicával. Ivo reméli hogy a cég talpon marad karácsonyig, mert az a legkedveltebb ünnepe. Ramon és Bernardo arról beszélgetnek hogy nehéz lesz új állást találniuk. Chamuco hoz Bernardonak még egy könyvet, most egy Neruda által írt verseskönyvet. Van egy megjegyzés is hozzá, “Amott a dolgok, amitet nem láthatsz szemeddel”. Millie elmondja Angelicának, hogy még mindíg tart a házasságtól. Ivo elmondja Millienek, hogy Federicoval kibékültek, ennek Millie is nagyon örül. Pilar akar beszélni Ivoval de õ meg sem hallgatja. Az este, Millie a padlón talál néhány útmutatót, amiket követ és eljut egy dobozhoz. A mi emlékeink nevü dobozban néhány fotót talál Ibizáról és még néhány helyrõl. Millie megmutatja öket Chamuconak és megkérdi töle ki adta ezt neki. Chamuco azt mondja hogy a királyt kell kérdeznie. A király és a királynõ találkoznak a vacsoránál egy hosszú asztalnál. A vacsora közben Ivo és Millie a közös emlékeiket sorolják. Másnap reggel Federico bejelenti Angelicának, hogy csõdbe mentek. Millie elmondja Marthának, hogy Bernardo azt hiszi Millie küldözgeti a könyveket, hogy felvidítsa. De Millie tudja hogy Martha küldözgeti õket, és megkéri hagyja békén Bernardot. Martha megkérdezi Bernardot, hogyan tetszettek a könyvek. Angelica elmondja Millienek hogy nagyon szomorú a csõd miatt és Federico is az. Amiatt aggódik, hol fog élni ezentúl, de Millie természetesnek találja hogy Ivoval és vele lakik majd, vagy különben férjhez sem megy. Angelica még mindig nem akar a fiatalokkal élni, ezért Millie azt mondja neki, hogy ki fog vigyázni a gyerkekre ha nem lesz otthon. A negyi mekérdezi hány gyerekre kellene vigyázni. Millie azt mondja kettõre. Angelica beleegyezik, és megígéri segíteni fog. Bernardo arról gyõzködi Chamucot, hogy nincs csõd, mert ha lenne, már régen szólt volna Federico. Ivo a zuhanyzásból a szobájába érkezve meglátja Pilart. A lány azzal a hírrel fogadja hogy az apja kifizet minden adósságot ha Ivo elveszi feleségül Pilart. Ezzel megmentheti a családot is.

263. Ivo azt mondja nem szerelmes Pilarba és nem akarja feleségülvenni. Pilar azt javasolja gondolkodjon rajta még. Ivo Angelicával beszél és nagyi elmondja neki, hogy Millie várandós, méghozzá ikrekkel. Frederico a medencénél elmondja Millienek hogy nincs semmije. Ivo találkozik a folyosón Gloriával és Linával. Millie elmondja hogy az emberek a fontosak és nem a dolgok. Ivo veszekszik Gloriával, amiért nem mondta el hogy Millie terhes. Gloria és Lina is meglepõdik de Ivo biztos a dolgában, hiszen Angelicától hallotta. Millie elmondja Federiconak hogy nagyon szereti és megkéri mondja el mi az amit nem ért, de Ivo rohan hozzájuk. Nagyon boldog, és megöleli Milliet és elmondja Federiconak hogy nemsokára nagyapa lesz. Lina elmondja Luisának hogy nemsokára nagymama lesz. Luisát elszomorítja a hír szerinte még túl fiatal hogy nagymama legyen. Lina azt mondja lehet hogy ükmama lesz. Ivo megtudja Millietõl hogy nem leszt most gyerekük de mivel Ivo így örült majd igyekeznek. Lina gratulál Millienek a gyerekhez. Pepe úr, Ramon és Chamucho próbálják kitalálni mit csinálnak ha elvesztik majd az állásukat de nem jut eszükbe semmi. Lina és Gloria már Socorronak is elmondta hogy Millie gyereket vár. Socorro örül de Millie jön és elmondja nem terhes. Pilar elmondja Federiconak, hogy megmentheti a családot és a cégét ha Ivo elveszi feleségül õt. Andrea elmondja Federiconak, hogy rá kell beszélnie Ivot a házasságra Pilárral ha nem akarja hogy elvesszen minden. Federico nem akarja megtenni. Andrea Millievel is beszél. Elmondja hogy nem tudja megmenteni a családot csak ha elküldi Ivot. Andrea kifejezi örömét, hiszen Millie is el fogja veszíteni Ivot. Ivo és Pilar a dolgozószobában beszélnek az esetleges megoldásról. Ivo és Millie nem tudnak az éjszaka aludni, csak az együtt töltött idõre gondolnak. Mivel Millie nem tud aludni, lemegy a nappaliba, és ott találkozik Pilarral. Millie elmondja hogy Ivo soha nem fogja szeretni. Pilar erre azt mondja hogy igen de az õ ágyában lesz Ivo. Másnap Federico elmondja Ivonak, hogy neki kell döntenie. Millie ír egy búcsúlevelet Ivonak. Elmondja Pilarnak hogy õ nyert.

264. Pilar a nappaliban ül és egy magazint olvasgat. A szabó meghozta Millie eküvõi ruháját próbára, de Millie azt mondja Pilar fog férjhez menni. Pilar meglepõdik és nem érti mi történik. Egyik sem öltözik. Millie azt mondja Pilarnak, hogy nyert de sokat fog még sírni. Ivo Angelicával beszél arról, hogy mi legyen Pilarral. Angelica azt akarja, hogy Milliet vegye el. Pilar elmeséli a jó hírt Luisának, hogy Ivo elveszi feleségül. Luisa nagyon örül hogy megtarthatja a villát a hitelkártyáját és barátait. A jóhírt elmeséli Federiconak is. A nappaliban Laura elmondja Nestornak, hogy nem szereti Luisát, mert kényeskedõ és álszent. Nestor egyetért vele. Laura emlékezteti Nestort, hogy valamikor szerette Luisát, de Nestor meggyõzi a nõt hogy már csak neki él. Ezután Nestor a konyhába indul Millivel beszélni. Ivo talál egy levelet az ágyon amit Millie írt. Azt kéri ne kövesse, habár szereti de elhagyja. A konyhában Socorro, Gloria és Lina sírva mondják el Nestornak, hogy Millie örökre elment. Ivo elolvassa Millie búcsúlevelét. Millie a zárdában van és visszagondol az Ivoval töltött idõre mikor a fiu szerelmet vallott neki. A kertben Bernardo elmondja Marthának, hogy Millie feláldozta magát értük, hogy megmaradjon a munkájuk. Gloria elmegy Ivohoz, magmondani Millie elment. Ivo kétségbeesetten kérdezi Gloriát hogy tehette ezt Millie, de Gloria nem válaszol. Gloria elmondja Angelicának, hogy beszélt Ivoval és hogy nem megy utánna. Angelica elszomorodik, és kiadja a parancsot Gloriának csomagoljon neki, mert elhagyja a házat. Milliet meglátogatja a templomban Luisa, és elmondja hogy köszöni amit tett és így boldog lesz mindenki. Angelica úgy gondolja hogy Ivo elveszi Pilart ezért elmegy a házból az öregek otthonába Armandohoz. Bernardo és Ivo nem találják Angelicát, ezért Federico elmegy a zárdába hátha ott van, de Manuel atya nem tud semmit. Ivo egyedül és szomorúan ül a dolgozószobában. Pilar lép be és elmondja sajálja ami Angelicával történt, de biztos félkegyelmû a kora miatt. Ivo viszont Pilart okolja. Federico beszél Millivel a zárda könyvtárában. Arra kéri ne hagyja el Ivot, és ne lökje Pilar karjaiba. A saját példáját hozza fel. És elmondja Angelicával történteket. Millie visszarohan Ivohoz. Együtt indulnak megkeresni Angelicát. Meg is találják és hazaviszik. Miután hazaértek Millie megint elment a zárdába és Ivo utánnament. A focipályán döntik el visszatér-e Millie Ivohoz. Végülis visszamegy. Ramon elmondja Bernardonak, hogy határozottabbnak kell lennie Marthaval. Bernardo azt mondja hogy nem tudja letámadni. A dolgozószobában Frederico elmeséli Nestornak hogyan jutott csõdbe. Pilar em,lékezteti Ivot az esti házasságra. Nestor elmondja Ivonak hogy segíteni fog rajta és a cégen. Ez egyébként Laura ötlete volt. Bernardo végre beszél Martaval az esküvõrõl. socorro megkérdezi mikor tervezi mégis,erre Bernardo ad 3-4 évet. Marina negkérdezi Pablot, miért kereste Nestor, a válsz Federicon akar segíteni. Marina és Pablo boldogok együtt a gyermekükkel. Pablo már nem gondol többé Milliere. Pilar nagyon boldog hogy Ivo ma este bejelenti a házasságot. Elõször gratulál neki Luisa aztán megkérdi boldoggá tudja-e tenni Ivot. Pilar megesküszik rá. Pilar bemegy Ivo szobájába, és kéri hogy azonnal jelentse be mikor akarja elvenni. A nappaliban mindenki ott van (kivéve Millie) és Ivot várja. Folyosón Bernardo bókol Marthanak és kér tõle egy közelibb dátumot. Martha elfogadja.

265. Ivo a nappaliban elmondja, hogy December 17.-én megnõsül. Millie (Cholitonak öltözve) jön és azt mondja a fiatalasszony is itt van. Pilar ettõl dühös lesz, Federico és Angelica azonban gratulálnak. A konyhában szintén mindenki boldog. Bernardo megint bókokat mond Marthanak. Aztán Socorro megkérdezi Bernardot, hány éves is valójában. A férfi 35nek monja magát, de Socorro nem hisz neki. Elmondja a férfinek, hogy el kell vennie a lányát mikor Ramonnal visszaérnek a nászútról januárban. Nestor együtt sétál Gustavoval az utcán. A maffiáról beszélek.Pilar elmondja Andreának, hogy nem adja fel, Millie azt is sajnálni fogja hogy a világra jött. Millie Angelicával beszélget, elmondja hogy sajnálja Luisát és Pilart, és Pilar tele van gyûlölettel. Bernardo belép és közli, valaki várja Milliet a nappaliban. Nestor, Laura és Ivo vannak a nappaliban. Ivo megköszöni nekik, hogy megmentették a céget és a családot. Aztán Nestor és Millie a dolgozószobában beszélnek arról, hogy mi legyen a nászajándék. Millie egy gyönyörû menyasszonyi ruhát szeretne. A villán kívül Federico és Nestor beszélget a pénzrõl és a tervekrõl. Nestor elmondja, hogy a villa fele az övé, a másik fele Ivoé. De a ház Ivo nevén lesz. Nestor a cég megosztásán is gondolkodik, de van saját cége és nem akar a Di Carlo cégnél elnökösködni. Az elnök Federico lesz. Federico nagyon köszöni neki. Nestor azt mondja ezt a fiáért teszi. Nestornak az a feltétele, hogy a cég profitjából adományozzon a zárdának, és építsen egy új lelencházat. Federiconak nincs ellenvetése. Millie a ruhakészítõvel beszél telefonon a szobályából, van egy speciális kívánsága és ezt folytott hangon adja elõ. Pilar a konyhába megy reklamálni socorrohoz, hogy hideg a kávé, de Socorro nem hagyja magát és közli hogy azért hült ki mert órákat telefonált Pilar. Pilar új kávét követel, de Socorro nem csinál neki. Pilar fedulva hagyja el a konyhát. Útben a szobája felé meghallja Milliet a ruháról beszélni. Támad egy ötlete. Mialatt Millie az udvaron van, Pilar elszakítja a menyasszonyi ruhát. Miután Millie visszatér Gloria megmutatja a szakadt ruhát. Ivo ki akarja deríteni ki tette és miért de Millie megállítja. A dolgozószobában Pilar elmeséli Andreának mit mûvelt, de Andrea szerint ez nem változtat semmin. Pilar szerint ez csak kezdet. Az este Pepe úr kiöltözik hiszen Angelica hívta táncolni, de mérges mert nem õ az egyetlen. Angelica Még két embert is hozott. Gloria, Lina, Pilar és Andrea a nappaliban várják Millie ruhabemutatóját. Millie egy gyönyörû menyasszonyi ruhában jelenik meg Pilar legnagyobb döbbenetére. El is robog Andreával együtt. Késõbb elmondja barátnõinek, hogy Nestor vett enki pár ilyen ruhát. Az öregek összevesznek Angelicán, aki végülis mindkettõjükkel táncol. Pilar nem érti hogy lehet épp a ruha és tovább akar gonoszkodni. Andrea viszont bolondnak tartja Pilart. Pilar titokban leönti kék festékkel Millie ruháját. A következõ reggel Pilar elmeséli Andreának hogy ismét tönkretette Millie ruháját de abban a pillanatban ismét megjelenik Millie a jó ruhában és persze sportcipõben. Miután Millie elment, Andrea azt mondja Pilarnak ismer egy jó pszichologust.
Millie a szobájába megy de Pilar követi és elmondja Ivo az övé lesz vagy meghal. Bernardo nem meri megcsókolni Marthát ezért végül a lány csókolja meg õt. Millie elmeséli Ivonak hogy mit látott pilar szemében, és nagyon fél. Ivo megnyugtatja, megkéri majd Pilart hagyja el a villát. Ivo a dolgozószobában megkéri Pilart, menjen el a házból. Pilar arra kéri Ivot ne felejtse el és minden jót kíván neki. Gloria és Lina együtt szervezik Millie esti lánybúcsúját. Pilar altatót tesz Ivo pezsgõjébe. A dolgozószobában Ivo telefonon beszél Bobbyval. Aztán Pilar belép és koccintani szeretne a szakításukra. Ivo elfogadja és megissza a pezsgõt. Ezután Pilar megkéri vigye ki a reptérre, amit Ivo teljesít. Ivo vezetés közben majdnem elalszik, ezért Pilar veszi át a kormányt. Este a konyhában Millie Ivoért aggódik, mikor telefonon keresik. Pilar az, és közli, hogy Ivo vele van. Millie megkérdi tõle mit tett Ivoval.

266. Pilar felhívja Lilliet, hogy elmondja Ivo nála va. Még nincs veszében, ezért üzletelni akar Millievel. Millie biztos abban, hogy Pilar elrabolta Ivot, és nagyon kétségbeesik. Mindenki próbálja nyugtatgatni Milliet. Federico, Bernardo és Chamuco elmennek a rendõrségre, de a rendõrök azt mondták, biztos a szerelme elõl rohant el. Reggel amikor Ivo felébred, látja, hogy adabilincselték egy ágyhoz. Pilar reggelit visz neki, de Ivo nem akar enni, inkább elmenne. Pillar ettõl kicsinyt bepöccenik. Ettõl eltekintve a nap további részében, kényezteti Ivot. A villában mindenki Ivot várja. Andrea mindent elmond Millienek amit tud. Azért tért vissza Pilar Spanyolországból, hogy visszaszerezze Ivot, és mikor látta hogy nem sikerült, vissza akart vágni. De Andrea nem tudja hol van pontosan. Luisa az egyetlen aki nem hiszi el, hogy Ivot elrabolták, mert Pilar felhívta, hogy nagyon jól megvannak Ivoval. Federico meggyõzi arról, hogy ha minden rendben lenne Ivoval, akkor miért Pilár hívná fel telefonon? Ivonak saját magának kellett volna telefonálnia. Luisa elfogadja Federico álláspontját, és már õ is elkezd aggódni. A következõ reggelen Pilar egy tervet eszelt ki. Felhívja Milliet és elmondja, ha nem akarja hogy történjen valami Ivoval, akkor tegye azt amit mond. Pilar megint elaltatja és kocsiba rakja és odabilincseli a kapaszkodóhoz aztán felébreszti. A villában Millie közli mindenkivel, hogy egyedül fog menni, mert Pilar ezt akarja. Elmondja apjának, hogy nagyon szereti. Federico is szeretetérõl biztosítja lányát. Millie egy úton áll, és látja, hogy egy kocsi közeleg. A kocsit Pilar vezeti, és egyenesen Millienek akar hajtani. Át is gázolt volna rajta ha Ivo nem kapja el a kormányt az utolsó elötti pillanatban. Az autó megáll, Millie az autó ajtajához rohan, és kiszabadítja Ivot a bilincsbõl, aki addig Pilarral küzd. Végülis Millie és Ivo elszalad az autótól, de Pilar követi õket egy pisztollyal a halántékán. Pilar a kórházi szobában beszélget Ivoval. Pilar végül azt mondja Ivonak nem akarja látni többé. Már a villában Angelica és Ivo arról beszélgetnek, hogy Millie hogyan maradhatott az autó elõtt mozdulatlan. Millie elmondja hogy elõször is csukva volt a szeme, másodszor erõsen imádkozott. Az este Millie és Lina a hálószobában beszélgetnek. Millie nem tud aludni az izgatottság miatt, hiszen holnap esküvõ. Lina emlékezteti, hogy még nev lolt lánybúcsú. Millie egyetért ezzel, és szervez egyet. Akkor lép be a konyhába mikor Martha megcsókolja Bernardot, elvesz egy üveg pezsgõt és Ivohoz megy. Felébreszti és közli vele hogy buli van. Pezsgõzés után Millie a szobájába megy. Most Ivo szervez egy partyt Millienek. Õ is a konyhába megy ahol Martha megint megcsókolja Bernardot, Ivo elvesz egy pezsgõt és Milliehez indul.
Eljött a nagy nap. Reggel, Millie egy üveg bor társaságában elmegy a templomba, beszélni Fieritával. Ivo ott találja õket, és együtt beszélgetnek. Minden elõkészítve. Bobby visszatért Spanyolból Linához. Federico és Luisa eldöntik hogy elhagyják a villát, mert az már Ivoéké, és õk máshol kezdene új életet. Andre szintén búcsút mond Ivonak, egy új állást talált egy amerikai cégnél, de Argentínában marad. A kertben mindenki Milliet és Federicot várja. Mikor megjönnek, a ceremónia megkezdõdik. Ezután mindenki gratulál Millienek és Ivonak. Manuel atya Rosarioval beszélget a parkban. Az apáca megköszöni, hogy hosszú évekig a lánya gondját viselte Manuel atya.
Millie és Ivo egy focipályán kötnek ki, ahol Millie a menyasszonyi ruhájában elkezd a többiekkel focizni. Végül szerez egy gólt is.

Megosztom másokkal: