Natalia del mar tartalma

NATALIA DEL MAR- A sors hullámain:

1.
A szegény sorban élõ Natalia (Sabrina Salvador) tengeri halakat árusít az út mentén az arra haladó autósoknak. Anyja eközben haldoklik a kunyhójukban. Elmondja Baltazar atyának, hogy amint Natalia hazaér, elárulja neki a teljes igazságot, ám már nem éri meg a pillanatot, hogy elmondhassa. Valerio elhatározza, hogy amint külföldön tanuló fia hazaér, megházasítja. Legádázabb ellenségének lányát szemelte ki számára.

2.
Anyja élettársa, Ramon erõszakoskodik Nataliával. Luis Manuel épp helikopteren tart hazafelé, amikor meglátja a parton menekülõ lányt, és azonnal a segítségére siet. Baltazar atya megígéri Jacintónak, hogy õ maga viszi el hozzá Nataliát, ha nem érkezik meg. Mariana szerelmes Domingóba, de apjának egész más tervei vannak. Mivel Sandra panaszkodik a sok munkára, Adolfo arra kéri Pastorát, szerezzen még egy cselédet. Eleonora könyörög fiának, hogy ne menjen bele a házasságba Perlával.

3.
Pulpito segít Nataliának kiszabadulni a fogdából, miután letartóztatják. Natalia ugyanis szeretett volna igazságot tenni, mert Pasionaria bántalmazta vak húgát, Rosaritót. Luis Manuel kérésére Adolfo felveszi cselédnek Nataliát, anélkül, hogy látta volna.

4.
Luis Manuel abban reménykedik, hogy Natalia nem szeret belé, mert bármennyire is tetszik neki a lány, tudja, hogy Perlát kell feleségül vennie. Dona Fernanda elhatározza, hogy megtanítja viselkedni a vadóc Nataliát, mert rokonszenves neki a lány. Eleonora nagyon szenved, mert nem meri megmondani férjének, hogy Luis Manuel nem az õ fia, hanem Adolfóé, így a feleség, akit kiszemelt neki, féltestvére.

5.
Perla, miután megtudja, hogy Luis Manuel nem akarja feleségül venni, a szeme láttára felvágja az ereit egy ollóval. Szerencsére akkor érkezik haza Gerardo orvos, és megmenti az életét. Eleonora megnyugszik, mikor Jacintótól megtudja, hogy Perla nem Adolfo lánya. Ekkor már támogatja fia házasságát. Natalia a tengerben úszva mesés kincsre bukkan.

6.
Fernanda, a rendõrfõnök felesége rengeteg ruhát és cipõt ajándékoz Nataliának, aki nagyon boldog. Luis Manuel megígéri Perlának, hogy feleségül veszi. Rosarito kesereg a nagyapjának a vaksága miatt, mert attól tart, hogy így soha egyetlen fiú se fog így belé szeretni. Perla és Sara elhatározzák, hogy ollóval miszlikbe aprítják Natalia új ruháit.

7.
Perlát zavarja Ernesto felbukkanása. Nem szeretné, ha kikerülne, hogy egészen közelrõl ismeri a fiút. Viviana, noha férjes asszony, szemet vet Domingóra, de a fiúnak csakis Marianán jár az esze. Mariana szomorú, amiért apja hozzá akarja kényszeríteni Ernestóhoz, pedig õ Domingótszereti. Valerio számára elfogadhatatlan, hogy egy egyszerû halász udvaroljon a lányának.

8.
Natalia szomorú, mert Jacinto úgy döntött, hogy Caracasba küldi. A lány nem érti nagyapját, de Jacinto tudja, hogy unokája hasonlósága a nõvel, akiért Valerio és Adolfo versengve epekedtek, nem vezet jóra. A buszpályaudvaron, még mielõtt nagyapja feltenné a caracasi járatra, Natalia megszökik. Julian utána megy és erõszakoskodik vele, végül Natalia egy ollóval megsebesíti Juliant.

9.
Julian kórházba kerül, ahol Gerardo igyekszik stabilizálni az állapotát, de nem rejti véka alá a család elõtt, hogy az állapota igen súlyos. Natalia börtönbe kerül. Baltazar atya azért imádkozik, hogy Julian túlélje, és védencét ne ítéljék el gyilkosságért. Pasionaria és Sara Natalia ellen vallanak. Luis Manuel a védelmébe veszi Nataliát, mert nem hiszi, hogy képes gyilkolni.

10.
Naralia a börtönbe látogató Luis Manuel szemére veti, hogy csókjaival becsapta õt, és az álnok Perlát készül feleségül venni. Ernestónak gyanús, hogy Mariana hûvösen viselkedik vele, de a lány semmilyen magyarázatot nem ad. Sara azt állítja, Natalia szándékosan meg akarta ölni a fiát, és Pasionariát is ráveszi egy hamis vallomásra. Pastora alig várja, hogy Don Adolfo visszatérjen Arubából, hogy elmesélhesse neki, mi történt.

11.
Gerardo megpróbál bocsánatot kérni a vak Rosaritótól, amiért lefröcskölte, mikor autójával egy pocsolyába hajtott, de a lány megijed tõle, és nem áll szóba vele. Don Adolfo visszatér Arubából, és Pastora elmeséli a Nataliával történteket. A férfi elhatározza, hogy a szárnyai alá veszi a lányt, és kihozza a börtönbõl.

12.
Luis Manuel nem tudja biztosan, hogy szerelmes-e Nataliába, de abban biztos, hogy nem tudja kiverni a fejébõl, ám meg akar felelni apja elvárásainak, ezért elhatározza, hogy mindenképpen feleségül veszi Perlát. Jacinto végül megengedi Nataliának, hogy velük maradjon. Pastora érte megy, hogy szóljon, Don Adolfo várja vissza a házba.

13.
Luis Manuel elmondja Domongónak, hogy kötelessége feleségül venni Perlát. Don Valerio bejelenti, hogy a falu papja készen áll, hogy összeadja Marianát és Ernestót. Perla fel van háborodva azon, hogy Natalia visszatért a házba, de anyja nem tehet semmit Adolfo akarata ellen. Perla attól tart, hogy kiderül, házasságot kötött Las Vegasban Ernestóval.

14.
Gerardo és Luis Manuel szeretnék lebeszélni apjukat arról, hogy akarata ellenére férjhez adja Marianát Ernestohoz, de Eleonora nem engedi, hogy feldúlják a család békéjét. Domingo megtudja Vivianától, hogy délután lesz szerelme esküvõje, és mindent elkövetne, hogy megakadályozza. Natalia bevallja Pastorának, hogy fülig szerelmes Luis Manuelbe.

15.
Mariana megszökik az esküvõjérõl, faképnél hagyva võlegényét az oltár elõtt. Ám Domingót nem találja a megbeszélt helyen, ugyanis a fiút Biviana koholt vádai alapján letartóztatják. Patricia szerelmével ostromolja Baltazar atyát, aki csak magának meri beismerni, hogy még mindig szereti a lányt, de a papi hivatást választotta. Viviana azt hazudja Marianának, hogy gyermeket vár Domingótól.

16.
Natalia tudja, hogy nagy perpatvar lesz abból, ha elfogadja Don Adolfo ajánlatát, és beköltözik néhai feleségének szobájába. Sejtelme csakhamar valóra válik, mert Sara azonnal azzal vádolja, hogy egy törtetõ, aki el akarja csábítani sógorát, és megígéri, hogy a többiekkel együtt pokollá teszi az életét. Luis Manuel és Gerardo mindenfelé keresik húgukat, végül a tengerparton találnak rá a kisírt szemû Marianára. Valerio hallani sem akar többé lányáról, aki nevetség tárgyává tette.

17.
Padionaria elhiteti Baldomeróval, hogy elvégzett egy boszorkány kurzust, és varázslatával helyreállítja a férfiasságát, de cserébe azt kéri, hogy keressen meg neki valamit a tenger fenekén. Pasionariának ugyanis a legendás kincsre fáj a foga. Luis Manuel és Natalia a kórházban találkoznak, amikor Gerardo megmûti Rosariót, akit eltalált egy lövés a piactéren. A lány szóba se akar állni vele.

18.
Don Valerio azzal a feltétellel bocsát meg lányának, ha azonnal feleségül megy Ernestóhoz. Mariana igent mond, mert úgy érzi, Domingo miatt nem érdemes összevesznie családjával. Domingónak nem volt alkalma elmondani, hogy börtönbe került, ezért nem tudott ott lenni a találkán, és Mariana igent mond Ernestónál az oltár elõtt. Gerardónak egyre jobban tetszik Rosarito, de a lány nehezen tudja elképzelni, hogy a gazdag orvos beleszerethet egy szegény vak lányba.

19.
Luis Manuel biztos benne, hogy Nataliát az amulettje nem védi meg attól, hogy továbbra is szeresse õt. Domingo elpanaszolja Baltazar atyának, mennyire megviseli, hogy örökre elveszítette szerelmét. Natalia teljesen kikel magából a felháborodottságtól, amikor Luis Manuel is utal arra, hogy érdekbõl el akarja csábítani Don Adolfót. Mariana mindent elkövet, hogy húzza az idõt és ne maradhasson kettesben újdonsült férjével.

20.
Ernesto erõszakkal kényszeríti Marianát arra, hogy eleget tegyen házastársi kötelezettségeinek. Luis Manuel azt tanácsolja Domingónak, hogy próbáljon új barátnõt szerezni, mert Marianát a történtek után többé nem látja viszont. Natalia kihallgatja nagyapja és Baltazar atya beszélgetését, de amikor megkérdezi tõlük, mi az a titok, amirõl nem tudhat, nem kap kielégítõ választ. Eleonorát zavarba hozza az Uzcatequi családnál tett látogatás, mert eszébe jut egykori viszonya Adolfóval.

21.
Jacinto elkíséri Caracasba Pastorát és a lányokat. Passionaria és Viviana kimennek a pályaudvarra, hogy búcsúzóul ellássák Natalia baját, de a lány mindkettõt alaposan helyben hagyja. Caracasba érve egy suhanc ellopja Pastora táskáját, de Natalia utána ered és visszaszerzi. Don Valerio Caracasba megy intézkedni az esküvõ ügyében.

22.
Luis Manuelt kétségek gyötrik, hogy esetleg Natalia és Don Adolfo között van valami de Gerardo szerint ez képtelenség, csak Perla ültetett bogarat a fülébe. Adolfo elmondja Irenének és Perlának, hogy érdekbõl magába bolondítja újra Eleonorát, mivel így kicsalhatja tõle a két gyémántbányát, amit Valerio felesége nevére íratott. Eleonora még mindig szerelmes Adolfóba, de nem árulja el neki, hogy Luis Manuel az õ fia.

23.
Don Valeriót teljesen megdöbbenti a hasonlóság egykori szerelme, Paulina, és Natalia között. Felkeresi Jacintót, hogy magyarázatot kapjon, de az öregember elhallgatja az igazságot, pusztán annyit árul el, hogy Natalia valójában Paulina lánya, akit Mirtára bízott, hogy nevelje fel. Natalia hiába keres munkát Caracasban, mindenhonnan elküldik.

24.
Valerio unszolására Jacinto végül elárulja neki, hogy õ az édesapja Nataliának. A férfit megdöbbenti a hír, de nagyon örül, mert a lány nagy szerelmére emlékezteti, és szeretne javítani a sorsán. Jacinto szerint azonban hiba volna elárulni Nataliának az igazságot, mert minden bizonnyal sokkot kapna. Valerio tovább marad Caracasban, hogy lánya közelében lehessen.

25.
Gerardo, Luis Manuel és Julian összeverekszenek, mert Julian tiszteletlenül beszél a vak Rosaritóról, akibe Gerardo fülig szerelmes. Irene felkeresi Eleonorát és felpofozza, amiért szemet vetett a férjére. Adolfo nem tûri, ha keresztülhúzzák a számításait, ezért kidobja Irenét a házból. Sara boldog, mert úgy érzi, eljött az õ ideje, elcsábíthatja sógorát.

26.
Pasionaria Perla szemére veti, hogy nem állt anyja pártjára, és hagytam hogy Adolfo kidobja a házból. Eleonora felkeresi Adolfót, és bevallja neki, hogy ismét fellángolt benne a szerelem iránta. Jacinto mindent elkövet, hogy Don Valerio mielõbb felépüljön. Lola ajánlásával Natalia elhelyezkedik Don Pascual étkezdéjében szakácsnõként. Ruperta, a konyhafelügyelõ ki nem állhatja, megkeseríti az életét.

27.
Perla azt tervezi, hogy Caracasba utazik, és elteszi láb alól Ernestót, hogy ne zsarolhassa tovább. Nem szeretné, ha kiderülne, hogy bigámiát követ el, ha hozzámegy Luis Manuelhez. Valerio értesül arról, hogy Eleonora az Uzcategui házban járt, és megtiltja neki, hogy nélküle találkozzon Adolfóval. Adolfonak meggyõzõdése, hogy Eleonora átíratja a nevére a Valeriótól kapott gyémántbányákat. Ernesto egy szakadékba zuhan az autójával, ami felrobban.

28.
Perla azt hazudja, hogy elrabolták, így szerezte a sérüléseit. Patricia és Baltazar atya elkóborolnak az iskolai kiránduláson, és eltévednek a vadonban, végül keresõcsapatok találnak rájuk. Irene és Pasionaria beosonnak a házba, ahová esténként titokban eljár Adolfo. Irene összetöri a menyasszonyi ruhába öltöztetett próbababát.

29.
Patrizia azt állítja, hogy amikor eltévedtek, Baltazar atya megerõszakolta. Az a terve, hogy emiatt apja kényszeríteni fogja fiatalkori szerelmét, hogy vegye õt feleségül, miután elvált Octaviótól. Luis Manuel elbizonytalanodik Natalia csapodárságát illetõen. Mariana, aki férjét Caracasban hagyta, azt tanácsolja neki, menjen a fõvárosba, és tisztázza a lánnyal a hallottakat.

30.
Pasionaria felkeresi Malúát, és arra kéri, küldjön gonosz varázslatot Nataliára. A lány megbetegszik, az orvos tanácstalan, de Jacinto egy ellenvarázslattal semlegesíti a gonosz rontást. Adolfo azt tervezi, hogy feleségül veszi Nataliát. Valerio pedig haza szeretné vinni magával, hogy lányaként gondoskodhasson róla. Baltazar atya kínos helyzetbe kerül, mert Patricia ragaszkodik a hazugságához.

31.
Patricia nem tesz feljelentést Baltazar atya ellen, de továbbra is kiart a meséje mellett, és rá akarja venni apját, hogy kötelezze a papot arra, hogy adja fel papi hivatását, és vegye õt feleségül. Luis Manuel felhívja apját, hogy Caracasban van, és Nataliát keresi. Valerio elhatározza, minden követ megmozgat, hogy távol tartsa õket egymástól, hiszen úgy tudja, testvérek.

32.
Valerio kérése ellenére Natalia visszatérdolgozni az Uzcategui házba, ahol továbbra is el kell tûrnie Perla és Sara sértéseit. Don Adolfo unszolására Pastora is visszatér a házba. Rosarito szerelmes Gerardóba, de a lelke mélyén tudja, hogy a társadalmi különbségek lehetetlenné teszik a kapcsolatukat.

33.
Natalia nagyon elkeseredik, amikor Perla elújságolja, hogy hamarosan megtartják az esküvõt Luis Manuellel. Adolfo azzal vigasztalja Nataliát, hogy Luis Manuel nem hozzá való, és reméli, hogy egyszer õt is ennyire szeretni fogja. Irenét nem hívják meg a lánya esküvõjére. Baltazar atya beszéli le az öngyilkosságról.

34.
Perla és Luis Manuel nászútra mennek, de Luis Manuel kijelenti, hogy mivel látszatházasságot kötöttek, nem hajlandó semmi intimitásra. Perla legnagyobb megdöbbenésére Ernesto nem halt meg, sõt, ugyanabban a szállodában szállt meg, így vele tölti a nászéjszakáját. Baldomero és Loly szenvedélyes együttléte során a férfi rájön, hogy csal követelõzõ felesége mellett nem tud férfi lenni. Gerardo felkeresi Rosaritót, a lány határtalanul boldog.

35.
Luis Manuel rajtakapja feleségét és Ernestót, amint épp csókolóznak, és úgy dönt, elég volt a nászútból, hazatérnek. Julian és Octavio felháborítónak tartják, hogy egyszerû munkásokkénts kikötõben kell rakodniuk, de Adolfo úgy véli, ez a munka hasznukra válok. Natalia összeszólalkozik Pasionariával, és belöki egy frissen ásott sírba.

36.
Don Valerio dühös, amiért Luis Manuel megszakította a nászútját és hazatért. Mindent elkövet, hogy távol tartsa Nataliatól, mert azt hiszi, testvérek. Domingo és Mariana találkoznak a templomban. Eleonora szenved, mivel Adolfo a szemébe mondta, hogy csak ki akarta használni, hogy megszerezze tõle a gyémántbányákat. Luis Manuel kijelenti, hogy fenntartja a látszatházasságot, de nem hajlandó egy szobában aludni Perlával.

37.
Octavio azzal zsarolja Patriciát, hogy ha nem fizet neki, mindenkinek elmondja, hogy hazudott a Baltazar atyával történtekrõl. Natalia nagyon szenved, elege van abból, hogy mindenki csúnyán viselkedik vele, ráadásul Luis Manuel is azzal gyanúsítja, hogy egy törtetõ, aki Don Adolfon keresztül szeretne magasra jutni. Irene Perla fejéhez vágja, hogy Adolfo nem az édesapja.

38.
Gerardo segít Rosaritónak halat árulni Loly standján. Don Valerio emberei földig rombolják a halas pultot, mert Don Valeriónak nem tetszik, hogy fia a szegény vak lánynak udvarol. Octavio úgy véli, még hasznára válna, ha jóban lenne Nataliával, ezért barátkozni próbál vele, de a lány nem hisz a szép szavaknak. Sara és Perla összetépik Luis Manuel tervrajzait, majd Nataliára terlik a gyanút.

39.
Patricia jó modorra és elõkelõ viselkedésre tanítja Nataliát. Domingo elmondja Marianának, hogy bármit is állít róla Viviana, egy szót se higgyen el az egészbõl. Ernesto zsarolni kezdi Perlát, sok pénzt és egy jó autót követel tõle, hogy ne buktassa le. Patricia közli az atyával, hogy a rémálmának akkor lesz csak vége, amikor feleségül veszi.

40.
Baltazar atyának nagyon rosszul esik, hogy a falubeliek hisznek Patricia hazugságában, és nemigen látogatják a templomot. Julian elhatározza, hogy nem engedi, hogy Rosarito és Gerardo boldogok legyenek egymással. Eleonora felkeresi Adolfót, és megkéri, hogy semmiképp se bántsa Luis Manuelt, de azt nem mondja el neki, hogy õ az édesapja. Perla névtelen levelet ír férjének, hogy tudtára adja, megcsalja õt, és ezzel féltékennyé tegye.

41.
Octavio továbbra is információkkal látja el don Valeriót, többek között elmondja neki, hogy Natalia lett Luis Manuel titkárnõje. Don Valerio nem örül a hírnek, mert azt szeretné, ha fia minél kevesebb idõt töltene Natalia közelében. Pasionaria álruhában becsúsztatja az ajtó alatt Perla névtelen levelét. Marianának eszében sincs javítani a kapcsolatán Ernestóval.

42.
Irene kezd összefüggéstelenül beszélni, Pasionaria attól tart, hogy testvére elveszítette az eszét. A kórházban Valerio folyton Nataliát szólongatja. Gerardo elküldi Baldomerót a lányért. Eleonora nagyon hálás Nataliának, hogy igyekszik felvidítani férjét. Teodoro kénytelen letartóztatni Baltazar atyát, mivel Patricia feljelentést tett ellene.

43.
Luis Manuel azonnal átlát Perlán, és bár a lány tagadja, biztos benne, hogy õ küldte a névtelen levelet. Patricia meglátogatja Baltazar atyát a börtönben, és figyelmezteti, hogy csak akkor vonja vissza a feljelentést, ha hátat fordít papi hivatásának és feleségül veszi. Mariana és Domingo nagyon óvatosak, alig tudnak találkozni, mert a lányt folyton figyelik apja emberei.

44.
Pasionaria arról álmodozik, hogy övé lesz a tenger mélyén fekvõ kincs, amit Natalia egyszer megtalált. Loly és Baldomero kis híján lebuknak Viviana elõtt. Julian és Sara nagyon dühösek, amiért ármánykodásaik Natalia ellen nem érnek célt.

45.
Natalia és Domingo kimennek a tengerre megtalálni a kincset, hogy abból fedezhessék Rosarito szemmûtétjét. Pasionaria és Baldomero követik õket. Pasionaria arra számít, hogy amint a lány megtalálja a ládikát, õ majd elveszi tõle. Egy szerencsétlen baleset folytán elsül a fegyverük, és Nataliát lövés éri.

46.
Gerardo Caracasba utazik Rosaritóval és Pastorával, hogy egy szemész szakorvos megvizsgálja Rosaritót, hogy megtudják, mûtéttel megszüntethetõ-e a vaksága. Luis Manuel bemegy a kórházba, hogy Natalia mellett legyen. Don Adolfo elõl eltitkolja a család, hogy Natalia megsérült és kórházba került. A részeg Julian Rosaritót keresve felborít egy gyertyát, és leég Jacinto háza.

47.
Natalia a kórházban tudja meg Domingótól, hogy leégett a házuk, és mindenük odalett. Rivera doktor megvizsgálja Rosaritót, és úgy véli, a vaksága mûtéttel gyógyítható. Don Adolfo felajánl egy házat Jacintónak, de az öreg vonakodik elfogadni, mert ezzel Don Adolfo lekötelezettjévé válna. Candy titkolja, hogy lefeküdt Juliannal, és reméli, hogy teherbe esett, hogy Domingóval elhitesse, övé a gyerek.

48.
Natalia nehezen viseli, hogy Sara folyamatosan kötekedik vele. Perla, Sara és Julian mindent elkövetnek, hogy elûzzék Nataliát a házból. Valerio dühöng, mert Eleonora elmondta neki, hogy volt egy másik férfi az életében, de azt nem árulta el, hogy halálos ellenségérõl, Adolfo Uzcateguirõl van szó. Sandra szerelmes Domingóba, épp ezért lefekszik Pedróval, hátha teherbe esik, és Domingóval elvetetheti magát.

49.
Nataliát bántja, hogy Luis Manuel törtetõnek nevezi, aki magába akarja bolondítani Don Adolfót, hogy felkapaszkodjon, és kilépjen a szegénységbõl. Jacinto felajánlja Baltazar atyának, hogy amint kikerül a börtönbõl, hozzájuk költözhet, mert don Adolfo felajánlott nekik egy házat. Baltazar atya nem tartja jó ötletnek, hogy Jacinto a város leghatalmasabb emberének lekötelezettjévé váljon.

50.
Octavio kinyitja Don Adolfo széfjét és kilopja belõle Playa Esperanza ingatlanszerzõdéseit, amiket elvisz Don Valeriónak. Irene egyre inkább elveszíti az eszét, Candy szerint elmegyógyintézetbe kellene utaltatni, de Pasionaria más véleményen van. Ernesto beáriulja Marianát, hogy titokban találkozgat Domingóval, ezért apja rettentõ dühös lesz rá. Octavio arra kéri Don Valeriót, hogy keressen neki egy helyet, ahol elrejtõzhet, mert Adolfo bizonyára megtorolja az árulását.

51.
Don Adofo magához hívatja az ügyvédjét, Castanedát, hogy megváltoztassa a végrendeletét. Az új végrendelet szerint minden vagyona örökösének Nataliát teszi meg. Sara hiába érdeklõdik Piranától, nem tudja kideríteni, mit akar Adolfo az ügyvédjétõl. Octavio arra biztatja a demencia tüneteit mutató Irenét, hogy álljon bosszút Adolfón, amiért elhagyta.

52.
Candy örül, amiért Julian annyira részeg volt, hogy nem emlékszik arra, hogy ágyba bújt vele, mert mindenáron el akarja érni, hogy Domingo vegye feleségül. Perla megkéri Sarát, hogy kis idõ múlva küldje be Nataliát Luis Manuel szobájába. Addig õ gondoskodik róla, hogy félreérthetetlen helyzetben találja õket. Perla trükkje sikerül, Natalia szenved, amiért szerelmét csókolózni látta Perlával.

53.
Natalia bosszúból, amiért csókolózni látta szerelmét Perlával, elfogadja Don Adolfo házassági ajánlatát, és elhatározza, hogy hozzámegy, hátha így elfelejti Luis Manuelt. Adolfo meghívja az egész Moncada családot, hogy bemutassa jövendõbelijét. Eleonora rendkívül féltékeny rá. Amikor megjelenik Natalia elegánsan és kisminkelve, mindenkinek leesik az álla.

54.
Miután Octavio elcsalja Don Adolfót az esküvõjérõl egy kietlen helyre, ráveszi az õrült Irenét, hogy üsse el egy munkagéppel. Adolfo egy szakadékba zuhan. Octavio és Irene azt hiszik, meghalt. Amikor a zuhanás után Adolfo magához tér, felhívja Piranát, hogy menjem érte. A legnagyobb probléma az, hogy Adolfo annyira megsérült a zuhanás során, hogy nem érzi a lábait. Mivel nem szeretne tolószékben visszatérni, saját halálhírét kelti.

55.
Don Adolfo temetése után Natalia úgy dönt, visszaköltözik a nagyapja házába. Don Valerio nem engedi Luis Manuelt elválni Perlától, míg fel nem olvassák ellensége végrendeletét, hogy kiderüljön, kire hagyta Playa Esperanzát. Eleonora riválist lát Nataliában, és elhatározza, hogy nem kíméli, ha õ örökölt. Don Valerio közli Jacintóval, hogy Nataliát a házába viszi, de Jacintónak Doningóval és Rosaritóval el kell hagynia a falut.

56.
Jacinto szomorú, hogy unokáival el kell hagynia Playa Esperanzát, mert ha Don Valeriónak sikerül újra megszereznie a falut, el fogja üldözni õket. Pasionaria elmondja Perlának és Sarának, hogy valójában Irene ölte meg Adolfót, és utána feltehetõen eltévedt, mert nyoma veszett. Sandra terhes lett Pedrótól, aminek nagyon örül, mert Domingóra fogja, hogy a fiú feleségül vegye.

57.
Natalia menekül, mert Sara és Perla csapdába csalják, és azzal vádolják, hogy ezüst értéktárgyakat lopott az uzcategui házból. A rendõrség meg is találja a tárgyakat a batyuban, amibe a ruháit csomagolta. Luis Manuel elköt egy motort, és biztonságos helyre viszi, hogy ne kerüljön börtönbe. Luis Manuel kijelenti, hogy elköltözik, ha Sara nem vonja vissza a feljelentést Natalia ellen.

58.
Candy elmondja Pasionariának, hogy Domingótól vár gyermeket. Castaneda ügyvéd értesíti az érdekelteket, hogy hamarosan felolvassa Adolfo végrendeletét. Natalia furcsállja, hogy jelen kell lennie, de Pastora szerint Don Adolfo nyilván rá is hagyott némi pénzt. Adolfo a kórházban várja a híreket Piranától. Eleonora követeli Valeriótól, hogy akkor is szerezze meg a falut, ha Natalia örökölné.

59.
Sara, Perla és Julian nem tudnak napirendre térni afölött, hogy Adolfo minden vagyonát, és Playa Esperanzát is Nataliára hagyta. Baltazar atyát nagyon megviseli, hogy elbocsátották az egyháztól, bánatát alkoholba fojtja. Patricia a kocsmában keresi meg, és a részeg Baltazar beleegyezik, hogy feleségül vegye. Jacinto örül, hogy Don Valerio nem küldheti el a faluból. Nataliát megviseli a végrendelet felolvasása, legszívesebben mindenrõl lemondana.

60.
Pasionaria szája tátva marad, amikor megtudja, hogy Natalia lett Playa Esperanza új tulajdonosa. Adolfo egyre jobban összebarátkozik az õt ápoló nõvérrel, Dianával. Elmeséli neki, hogy épp az esküvõje napján akarták megölni, ezért még a nászéjszakájára se került sor. Baltazar atya elkíséri Nataliát egy ügyvédhez, mert szinte semmit sem ért a végrendeletbõl. Az atya elkíséri az uzcategui házba is, amikor – Sara és Perla nagy megdöbbenésére – beköltözik oda.

61.
Sara és Perla hallani sem akarnak arról, hogy Natalia beköltözzön a házba, de Natalia immár tisztában van a jogaival. Domingo felkeresi Marianát, hogy elmondja neki, a három lány csak kitalálta, hogy teherbe ejtette õket, de a lány nem hisz neki. Pastora kényszeríteni akarja Domingót, hogy vegye feleségül az unokáját, a fiú hiába magyarázza, hogy nem volt köztük semmiféle kapcsolat.

62.
Adolfo úgy dönt, elhagyja a klinikát, mert nem akarja engedni, hogy Luis Manuel elvegye tõle Nataliát, de Pirana türelemre inti. Pastora is beköltözik az Uzcategui házba, és Sara munkára szeretné fogni, de Natalia kijelenti, hogy az idõs asszony a társalkodónõje lesz, és nem fog dolgozni. Nataliát bosszantja, hogy Luis Manuel hol szerelmet vall neki, hol a feleségét viszi táncolni.

63.
Dianának feltett szándéka, hogy segít Adolfo testi-lelki rehabilitációjában, és a férfi is egyre inkább elfogadja a segítséget. Senki sem tudja, mi történhetett Rosaritoval, aki csak sír, és nem beszél róla. A vak lány szégyelli elmondani, hogy Julian megerõszakolta a kietlen tengerparton. Natalia elhatározza, hogy megajándékozza a szegényeket a faluból.

64.
Eleonora arról gyõzködi Luis Manuelt, hogy váljon el Perlától, bolondítsa magába Nataliát, és érje el, hogy hivatalosan is átírassa Playa Esperanzát a nevére, ám a fiú nem szeretne visszaélni Natalia szerelmével. Sara szövetkezik Eleonorával, mert a végrendelet szerint amennyiben Natalia újra férjhez megy, elveszíti az örökséget, ezért arra kéri Perlát, váljon el Luis Manueltõl.

65.
Eleonora bármire képes azért, hogy Playa Esperanza újra a Moncada család nevére kerüljön, Sara pedig az Uzcategui vagyonra pályázik, ezért mindent elkövetnek, hogy Nataliát összehozzák Luis Manuellel. Sara folyton kihasználja Natalia naivságát, de Pastora résen van, és nem engedi butaságot csinálni. Julian elárulja anyjának, hogy Perla bigámista, így már könnyen megzsarolható.

66.
Clorinda elmeséli Nataliának, hogy akik ledöntötték a házukat, azt állították, az õ parancsára tették. A lány sejti, hogy csak le akarják járatni, és az egész családot befogadja a házba. Sara tombol a dühtõl, mikor a csõcselék beköltözik a villába. Pasionaria is dühös, amiért nem sikerült a terve. Perla ideges, amiért Luis Manuel részegre itta magát Baltazar atyával. Diana azzal biztatja Adolfót, hogy fel fog épülni, és bevallja neki, hogy könnyedén bele tudna szeretni.

67.
Perlát bosszantja, hogy Nataliát bikiniben látja a medencénél Luis Manuellel. A lány tudja, hogy a végrendelet szerint mindent elveszít, ha újra férjhez megy, de õt nem érdeklik az anyagiak. Mindent eldobna, hogy Luis Manuel felesége lehessen, de ahhoz a fiúnak el kell válnia. Ám Perla hallani sem akar a válásról. Rosarito senkinek sem mondja el, hogy Julian megerõszakolta.

68.
Valerio közli Luis Manuellel, hogy nem fogja megengedni, hogy kihasználja Natalia szerelmét, és csak azért vegye feleségül, hogy a nevére írassa a falut. Luis Manuel nem érti apját, hiszen mindeddig a falu megszerzése volt a cél, de biztosítja afelõl, hogy igazán szereti a lányt. Candy a vetélése után sírva bevallja Domingónak, hogy hazudott, és nem tõle várt gyereket.

69.
Alvaro arra biztatja testvérét, hogy csalja ki a falu tulajdonjogát Nataliától, de Luis Manuel nem hajlandó a tisztességtelen játékra. Sandra kárörvendõen nevet azon, hogy Natalia nevetségessé tette magát az elõkelõ társaság elõtt a ruhában, amit õ vásárolt neki. Pirana beszámol Adolfónak mindenrõl, ami az Uzcategui házban történik.

70.
Luis Manuelnek feltûnt, hogy apja megváltozott vele szemben, de hiába faggatja, don Valerio nem árulja el, miért lett olyan hûvös vele szemben. Sandra és Viviana azon veszekednek, kit vegyen feleségül Domingo, noha egyikük gyerekének se a fiú az apja. Perla felkeresi Adolfót, aki elárulta neki, hogy életben van, és felvázolja az otthoni helyzetet. Adolfo haragszik rá, amiért aláírta a válási papírokat.

71.
Luis Manuel szeretné, ha Natalia átíratná a nevére Playa Esperanzát. Loly retteg, mert Pasionaria rajtakapta Baldomeróval, és fél, hogy elárulja Vivianának. Gerardo sejti, hogy Julian bántotta Rosaritót, de a vak lány szégyenében semmit se akar mondani errõl, inkább arra kéri a fiút, tûnjön el az életébõl örökre. Eleonora örül, hogy Natalia belement abba, hogy fia nevére írassa Playa Esperanzát.

72.
Domingo megdöbben, amikor megtudja, hogy Rosarito apácának készül. Candy tudat alatt megkedveli Baltazar atyát, aki sokat vigasztalta, amikor elvetélt. Don Valerio felkeresi Pastorát, hogy elmondja, nem szeretné, ha Natalia feleségül menne a fiához, mert szerinte Luis Manuel csak szenvedést okoz majd neki.

73.
Eleonora és Luis Manuel megbeszélik az esküvõ napját.Don Valerio hiába ellenzi, Luis Manuel kijelenti, hogy mindenképp feleségül veszi Nataliát. Baldomerót letartóztatják, miután egy névtelen feljelentõ azt állítja, õ lõtt rá Nataliára. Lolynak bevallja, hogy valóban így történt A lány arra kéri, vallja be, amit tett.

74.
Gerardo hiába könyörög Rosaritónak, hogy ne hagyja el, ne menjen apácának, a lány hajthatatlan. Luis Manuelt furdalja a lelkiismeret, mert ha elveszi Nataliát, azzal megfosztja õt a teljes örökségtõl. Don Valerio megígéri Baldomerónak, hogy gondoskodik arról, hogy élete végéig börtönben maradjon, amiért rálõtt Nataliára. Irene kideríti, hol lakik Adolfo Caracasban.

75.
Sara már elõre irtózik a partitól Natalia esküvõje után, mert a lány kijelentette, hogy az egész falut meghívja. Patricia segíteni szeretne ruhát választani Nataliának, de Sara megtiltja neki, mert azt szeretné, ha újra nevetségessé tenné magát. Pasionaria megpróbál felszedni egy szörföst, hogy segítsen neki a kincskeresésben. Irene bejut Adolfo lakásába, és az erkélyen kilöki a látogatóba érkezõ Dianát.

76.
Loly és Fernanda meggyõzik Pastorát, hogy õ varrja meg Natalia menyasszonyi ruháját. Irene megfogadja, hogy végezni fog minden nõvel, aki Adolfo közelébe merészkedik. Adolfót megdöbbenti Diana halála, és azonnal Irene-re gyanakszik. A nyomozók arra kérik, ne hagyja el a várost, pedig mindenképp szeretné meghiúsítani Natalia esküvõjét.

77.
Mariana elmondja Domingónak, hogy kihallgatta Viviana és Sandra beszélgetését, már tudja, hogy nem tõle várnak gyereket, és sajnálja, hogy nem hitt neki. Perla kudarcit vall, nem sikerül megakadályoznia Luis Manuel és Natalia esküvõjét. A nagy napon az Uzcategui házban rendezett partin senkinek sem tûnik fel, hogy Mariana és Domingo lelépnek. A lány Domingoék házába költözik.

78.
Az esküvõi partin Julian botrányt rendez, ami verekedésbe torkollik, és Sara kihasználja az alkalmat, hogy a nagy vendégsereget kitessékelje a házból. Luis Manuel a Moncada házba viszi újdonsült feleségét. Valerio képtelen apaként viselkedni Luis Manuellel, mióta megtudta, hogy felesége félrelépésébõl született. Amikor don Adolfo kerekesszékben megjelenik az ajtóban, Natalia elájul.

79.
Luis Manuel anyjától tudja meg, hogy don Adolfo életben van, és magával vitte Nataliát. Adolfo Natalia szemére veti, hogy meg sem gyászolta, és máris férjhez ment, ráadásul tálcán kínálta fel Playa Esperanzát legádázabb ellenségeinek, a Moncada családnak. Adolfo megtiltja Nataliának, hogy valaha is találkozzon Luis Manuellel. Irene felhívja Pasionariát, és könyörög neki, hogy segítsen rajta.

80.
Alvaro megpróbálja megölni Adolfót, de Pirana lefegyverzi, és alaposan ellátja a baját. Valerio nem hajlandó magyarázatot adni Luis Manuelnek a hûvös viselkedésére, de követeli, hogy tartsa távol magát Nataliától. Adolfo nem kergeti el Sarát és fiát a házból, de kijelenti, hogy árulásuk után immár nem tekinti õket családtagoknak, a konyhában kell étkezniük a cselédekkel. Natalia azt mondja Luis Manuelnek, hogy nem hagyhatja el Adolfót, míg fel nem áll a kerekesszékbõl.

81.
Sara és Perla nekiesnek a hazatérõ Nataliának, és azzal vádolják, hogy bizonyára lefeküdt Luis Manuellel, azért volt olyan sokáig házon kívül. Natalia tagadja a vádakat. Jacinto figyelmezteti, hogy Don Adolfo megbízta Juliant azzal, hogy figyelje õt. Pasionaria ráveszi Pasculalt, hogy segítsen neki megtalálni a kincset. Adolfo rájön, hogy amint fel tud állni a kerekesszékbõl, Natalia elhagyja õt.

82.
Teodoro elmegy az uzcategui házba, mert úgy véli, Adolfónak köze van Ernesto halálához. Adolfo tagadja, hogy õ ölette meg Ernestót. Natalia féltékenykedik Perlára, és azt kéri Luis Manueltõl, hogy amikor beszélget vele, õt is hívja oda, hogy legyen jelen és mindent halljon. Perla azt kéri Luis Manueltõl, hogy legyenek barátok. Mindent megtesz azért, hogy apró lépésekben megkaparintsa a fiút.

83.
Jacinto elmeséli Rosaritónak, hogy Natalia valójában nem a testvére. Baldomerót bosszantja, hogy felesége, Viviana megtalálta és elvette az összes spórolt pénzét. Baltazar atya túlságosan a szárnyai alá veszi Candyt, Domingo elképzelhetõnek tartja, hogy végül beleszeret. Noha Natalia nagyon-nagyon elegánsan öltözködik, az illemrõl fogalma sincs. Nevetség tárgyává teszi magát, amikor megissza a kézmosó vizet.

84.
Alvarónak is feltûnik, hogy Don Valerio nagyon furcsán viselkedik Luis Manuellel, mintha kerülné õt. Silvia azzal keresi meg Domingót, hogy tud szerezni számára színész és modell állást. A fiúnak felcsillan a remény a szemében, hogy talán ki tud törni a szegénységbõl. Az egyetlen probléma, hogy Silvia kiköti, nem lehet barátnõje, ha be akar futni. Gerardo kétségbeesetten kutat Rosarito után a fõvárosi zárdákban.

85.
Jacinto épp azon kesereg, hogy hetek óta nem látta az unokáját, amikor Domingo beállít egy vadonatúj, divatos külsõvel. A fiú boldog mert modellként címlapra került, és ezzel szerencsés fordulatot vett az élete. Natalia közli Luis Manuellel, hogy terhes. A fiú nagyon örül a hírnek, ám Natalia kissé aggódik Don Adolfo miatt, mert bár tudja, hogy a férfi szeret, nem tudja, hogyan viseli majd el, hogy Luis Manueltõl vár gyereket.

86.
Gerardo megvizsgálja Nataliát, és megerõsíti, hogy gyermeket vár. Mivel Perla könyörög neki, Natalia megsajnálja, és megkéri Adolfót, hogy ne dobja ki a házból. Candynak tetszik Baltazar atya, egyáltalán nem várja, hogy tisztázza magát Patricia vádaskodása alól, és újra magára öltse a reverendát. Viviana elhiteti don Adolfoval, hogy tõle vár gyereket, és minél több pénzt szeretne kicsikarni belõle.

87.
Don Valerio közli Luis Manuellel, hogy élete legboldogabb napja volt, mikor megtudta, hogy nem is a fia. Luis Manuelt lesújtja a hír, de hiába kérdezi anyját, Eleonora nem hajlandó elárulni, ki az igazi apja. Don Adolfo megtiltja Nataliának, hogy az engedélye nélkül elhagyja a házat. Irene folyton azt hajtogatja, hogy Sara megölt két embert, de senki se veszi komolyan.

88.
Luis Manuel megdöbben azon, hogy Alvaro örül a hírnek, miszerint Luis Manuel nem az apja fia, mert így többet örököl. Eleonora csak sír, de továbbra se hajlandó elárulni, ki Luis Manuel vér szerinti apja. Perla abban mesterkedik, hogy alaposan összeugrassza Nataliát és Luis Manuelt. Adolfonak az a terve, hogy egy életre meggyûlöltesse Luis Manuelt Nataliával.

89.
Natalia eljár dona Fernandához, hogy az asszony jó modorra tanítsa. Silvia magához rendeli Domingót a szállodába, hogy megmutassa neki a képeket, amiket róla készítettek, de az a hátsó szándéka, hogy elcsábítja. a fiút. Lily és Vivianita összeverekszenek, végül beviszik õket a fogdába. Luisd Manuel bevallja Nataliának, hogy találkozott Perlával.

90.
Baltazar atya felkeresi Candyt, hogy tisztázza vele, nagy hiba volt, hogy megcsókolta, mert vissza szeretne térni papi hivatásához. Perla és Adolfo kitervelik, hogy féltékennyé teszik Nataliát. Adolfo a tengerpartra hívja Luis Manuelt, ahol Perla várja, és úgy intézik, hogy Natalia láthassa, amint enyelegnek. Gerardo véletlenül összefut Rosaritóval, de a lány hallani se akar róla.

91.
Patricia bevallja apjának, hogy hazudott, és Baltazar atya valójában semmi tiszteletlenséget nem követett el ellene. Adolfo rettentõ mérges lányára, amiért õt is lejáratta a hazugságával a falu elõtt. Baldomero feltett szándéka, hogy bosszút áll Natalián, mert miatta került börtönbe. Patricia féltékeny, mert úgy érzi, Bruno Candyt szereti.

92.
Pastora kopogás nélkül nyit be Adolfo szobájába, és rajtakapja, hogy tud járni. Adolfo mérges, hogy Pastora hazugságon kapta, de a nõ próbálja rábeszélni arra, hogy vallja be Nataliának, hiszen úgysem lehetnek boldogok együtt. Silvia közli Marianával, hogy mindent elkövet azért, hogy elszeresse tõle Domingót. Natalia bevallja Patriciának, hogy õk ketten valójában féltestvérek.

93.
Luis Manuel újra és újra szerelmet vall Nataliának, és úgy érzi, a születendõ gyermekük még közelebb hozza õket egymáshoz. Mindenki aggódik Pastora miatt, akit öntudatlan állapotban találtak meg egy szakadékban. Egyesek arra gyanakszanak, hogy valaki lelökte, de az idõs hölgyet mindenki szerette, nem voltak ellenségei. Luis Manuel arra kéri Nataliát, szökjenek meg együtt, de a lány nem hagyja magára Afdolfót, míg fel nem épül.

94.
Candy bevallja Brunónak, hogy szerelmes belé. Az egykori atyának feltett szándéka., hogy visszatér az egyházhoz. Passionaria ezúttal két hippivel indul kincset keresni, de nem járnak sikerrel. Don Valerio úgy érzi, ha Pastora nincs az Izcategui házban, Natalia nagy veszélybe kerül, mert nincs, aki megvédje. Perla azt ugallja Nataliának, hogy Luis Manuel el fogja venni tõle a gyereket, amint megszületik.

95.
Luis Manuel alkoholba fojtja a bánatát, amiért elveszítette Nataliát. Gerardo nagyon megértõ, hiszen õ is elveszítette élete szerelmét azzal, hogy Rosarito zárdába vonult. Teodoro megjelenik az Uzcategui házban, hogy letartóztassa Adolfót a Pastora elleni gyilkossági kísérlet miatt, de bizonyíték hiányában dolgavégezetlenül távozik.

96.
Adolfo tudja, hogy Natalia csak akkor fogja szeretni õt, ha Luis Manuel nincs többé. Loly sejti, hogy Baldomero bosszút forral Natalia ellen, de a férfi tagadja. Pastora magához tér a kómából, és elmondja, hogy Don Adolfo csak színleli a bénultságot, de már tud járni. Eleonora épphogy meg tud akadályozni egy hatalmas tragédiát. Amikor Adolfo végezni akar Luis Manuellel, kénytelen bevallani, hogy a fiú az õ gyereke.

97.
Adolfo könyörög Nataliának, hogy maradjon vele, de a lány nem tudja megbocsátani, hogy hazudott neki. Pasionaria bárjában felbukkan Candy egy régi ismerõse, Leo, aki azt állítja, milliomos benzinkutas lett belõle. A pénzéhes Pasionria rögtön hozzá akarja adni unokahúgát. Baltazar atya azon kapja magát, hogy féltékeny, amikor Leo megcsókolja Candyt.

98.
Viviana lefotózza Silviát, amint csókolózik Domingóval, hogy megmutassa Marianának a képet. Baldomero megfenyegeti Nataliát, de a lányt nem érdekli a fenyegetés. Adolfo megkeresi Nataliát a kórházban Pastora betegágyánál, és arra kéri, költözzön vissza a villába, ám Natalia közli, hogy szeretne elválni tõle.

99.
Rosarito bevallja a zárdafõnöknõnek, hogy egyre többet gondol Gerardóra. Nataliát beviszik a sürgõsségire, félõ, hogy elveszíti a babát. Domingo próbálja meggyõzni Rosaritót, hogy adjon még egy esélyt a szerelemnek, de a húga hajthatatlan. Alvaro utasítja Luis Manuelt, hogy tûnjön el a házból, mivel õ vér szerint egy Uzcategui.

100.
Adolfo Pirana segítségével megpróbálja elrabolni Nataliát a kórházból, hogy magángépén minél messzebbre vigye Playa Esperanzától és Luis Manueltõl, ám Teodoro megakadályozza a felszállást. Gerardo stabilizálja Natalia állapotát, és úgy tûnik, nem áll fenn a vetélés esélye sem. Mariana a fõvárosban rájön, hogy Domingo megcsalja Silviával.

101.
Luis Manuel beoson Natalia szobájába, de a lány arra kéri, hogy tûnjön el az életébõl, ne tervezzen közös jövõt. A fiú közli vele, hogy az õ gyerekét várja, ezért neki is megvannak az apai jogai a születendõ gyerek felett. Mariana felkeresi Silviát, hogy Domingo holléte felõl érdeklõdjön. A lány bevezeti a hálószobájába, hogy az alvó fiút látva Mariana meggyõzõdhessen arról, hogy kedvese megcsalta.

102.
Silvia kidobatja Marianát a divatbemutatóról, hogy nme találkozhasson Domingóval. Baldomero, Alvaro és Octavio símaszkot öltve betörnek az Uzcategui házba. Sara észreveszi a rablókat. A sikoltozást hallva Adolfo lerohan a fegyverével, és Alvarót súlyosan megsebesíti. Teodoro nem tartóztathatja le Adolfót, hiszen a lövés jogos önvédelemnek tûnik.

103.
Don Valerio utasítja Luis Manuelt, hogy hagyja el örökre a házát. Natalia úgy dönt, Caracasba szökik, mert nem akarja, hogy Luis Manuel megfossza a gyerekétõl. Teodoro attól tart, hogy Playa Esperanzában ismét kitör a háború a két rivális család között, és félelme nem alaptalan. Don Valerio Caracasba utazik Alvarohoz, akit mentõhelikopterrel szállítottak a fõvárosba.

104.
Pasionaria azt hazudja a rendõrségen, hogy látta, amint Natalia lelövi Piranát a rendõrfõnök házában. A lány nem tudja, hogy Pirana túlélte a lövést. Teodoro kénytelen letartóztatni a lányt. Adolfo azzal zsarolja Nataliát, hogy csak akkor vallja be, hogy Pirana él, ha visszatér hozzá. A lány nem szeretné börtönben megszülni a gyerekét, ezért visszatér az Uzcategui házba.

105.
Adolfo megígéri Nataliának, hogy megváltozik. A lány azt kéri erre bizonyságul, hogy szeresse fiaként Luis Manuelt. Domingo bemegy Rosaritohoz a kórházba, de Gerardo arra kéri, menjen el, hogy ne fájdítsa még jobban Mariana szívét. Adolfo arra kéri Nataliát, ossza meg végre vele a hálószobáját. A lány ígéretet tesz rá, de közben gonosz tervet szõ.

106.
Adolfo teljesen kiborul, miután Natalia a halott Paulina menyasszonyi ruhájában jelenik meg, és megpróbálja elhitetni vele, hogy õ Paulina. Jacinto elárulja Adolfónak, hogy Natalia valójában Paulina lánya, ezért hasonlít hozzá ennyire. Eleonora szeretné, ha rendbe hoznák a házasságukat, de Valerio nem bocsátja meg neki, hogy megcsalta a halálos ellenségével.

107.
Luis Manuel meglepõdik, amikor Perla megérkezik Miamiba. A lányt nagyon nehéz lerázni, ráadásul feltett szándéka visszahódítani volt férjét. Sara folyamatosan Natalia ellen hangolja Adolfót, és szeretné elérni, hogy ne kaphassa meg a kincsesláda tartalmát, amit felhozott a tenger mélyérõl. Ám Adolfo úgy véli, Nataliát illetik az ékszerek, mivel annak idején Paulinának ajándékozta õket. Perla azt hazudja Luis Manuelnek, hogy Natalia végre odaadta magát Adolfónak, és nagyon boldogok.

108.
Pastora elmegy Adolfóhoz, hogy elmondja, felháborító, hogy a szobájába zárva tartja Nataliát, de a férfi kidobja a házból. Bruno elújságolja Candynak, hogy örökre levetette a reverendát, és immár feleségül veheti. Perla gyereket szeretne Luis Manueltõl, de a fiú nem repes az örömtõl. Pasionaria hallani se akar Bruno és Candy házasságáról, õ a benzinkutas Jorgéhoz akarja adni az unokahúgát.

109.
Pasionariát lesújtja a hír, hogy Natalia megtalálta a kincsesládát, és megpróbálja rávenni, hogy bízza rá az ékszereket, majd õ elintézi Rosarito mûtétjét, de Natalia nem bízik benne. Jacinto épp akkor lép a kórterembe, amikor Julian odalép a mûtét után még eszméletlen Rosaritóhoz, és kitessékeli a fiút. Pasionaria kidobja a lakásából Octaviót, akinek nincs hová mennie. Candy és Bruno Pasionaria tudta nélkül összeházasodnak.

110.
Adolfo mrgoarancsolja, hogy tartsák szemmel Sandrát, mert Natalia barátnõjeként elképzelhetõ, hogy segít neki megszökni. Pulpito kérsére Bruno otthagyja az esküvõt, egy látrával Natalia ablaka alá áll, és sikerül megszöktetnie. Silvia közli Marianával, hogy õ meg Domingo jegyesek. Natalia azt kéri Don Valeriotól, hogy engedje, hogy elrejtõzzön a Moncada házban, nehogy Adolfo rátaláljon. Baldomerónak azonban az az érdeke, hogy bosszút álljon a lányon, ezért elárulja.

111.
Miután Baldomero segítségével Octavio átadja Nataliát Adolfónak, õ úgy határoz, hogy elõreküldi Nataliát Piranával Santo Domingóba. Don Valerio furcsállja, hogy Natalia eltûnt a házból, az embereivel mindenütt keresteti. Rosarito mûtétje sikerült, a lány boldog, hogy végre láthatja a családját. Patricia New Yorkban szociális munkát vállal, segít beilleszkedni a szabadon engedett raboknak a társadalomba. Így ismerkedik meg Diegóval, Bruno ikertestvérével.

112.
Miután Irene, Pirana és Natalia dulakodtak a kocsiban, az autó lehajtott az útról és egy erõs sodrású folyóba zuhant. Pirana elõkerült élve, de a két nõt hiába keresik, elsodorta õket az ár. Sara, Julian, Perla és Pasionaria ünnepelnek, mert végre eltûnt Natalia, akit szívbõl gyûlöltek. Valerio elmondja Alvaronak, hogy Natalia a lánya. Patricia ajánlatot tesz Diegónak: sok pénzt fizet neki, ha átveszi ikertestvére szerepét.

113.
Adolfo vigasztalhatatlan Natalia eltûnése miatt. Sara felajánlkozik neki, de Adolfo számba se veszi. Luis Manuel szenved, úgy érzi, már sosem lehet boldog szerelme és születendõ gyermeke eltûnése után. Jacinto sem képes elfogadni, hogy Natalia meghalt, abban reménykedik, hogy nemsokára elõkerül. A kórházba új doktornõ érkezik, akinek elsõ pillantásra megtetszik Gerardo. Egy közeli faluban, Mar Encantadoban az idõs Tirsa két nõt ápol, miután kimentette õket a sodrásból.

114.
Tirsa gondoskodásának hála, Natalia magához tér, de nem emlékszik semmire, még a nevére sem. Tirsa azt állítja, hogy õ Paulina, Adolfo Uzcategui felesége. Emlékek híján Natalia kénytelen elhinni. Perla és Sara felháborodnak, amikor Adolfo közli, hogy Viviana beköltözik a villába, ráadásul születendõ gyermeke lesz az egyedüli örököse. Perla próbál közel kerülni Luis Manuelhez, úgy érzi, Natalia eltûnése után lehet esélye a fiúnál.

115.
Miután Diegót szabadon engedik a börtönbõl, Patricia Playa Esperanzába viszi, és azt tervezi, hogy Brunót foglyul ejtve, Diego veszi majd át a helyét. Loly azt tanácsolja Vanessának, hogy hagyja békén Gerardót, mert õ csak Rosaritót szereti. Irene megpróbálja elhitetni Nataliával, hogy elment az esze. Octavio, aki elmenekül Playa Esperanzából, véletlenül rábukkan Irenére és Nataliára. Estefania, Luis Manuel unokatestvére megérkezik Playa Esperanzára.

116.
Nataliának, aki semmire nem emlékszik, valamiért rémlik Luis Manuel neve, de nem tudja, ki lehet, és miért jutott eszébe. Estefania bevallja Valerionak, hogy szeretné elcsábítani Luis Manuelt, de nagybátyja szerint nem jó ötlet. Mióta kiderült, hogy egy Uzcategui az apja, látni se bírja a fiút. Loly beköltözik Baldomeróhoz, miközben Viviana Sara legnagyobb megrökönyödésére eljátssza az úrnõt az Uzcategui villában. Pasionaria beoson Sara szobájába és ellopja a kincsesládát.

117.
Sara azzal vádolja Vivianitát, hogy ellopta tõle a kincsekkel teli ládát. Veszekedésük dulakodásba fullad, és Sara lelöki a lépcsõn a terhes Vivianitát, aki elvetél. Pastora nagyon furcsállja, hogy Bruno megváltozott, de mivel ikertestvérek, nem tûnik fel neki, hogy Diego átvette az egykori atya helyét. Patricia fogságban tartja Brunót mindaddig, míg a férfi belé nem szeret. Tirsa bevallja Nataliának, hogy õ valójában Paulina anyja, tehát a nagymamája.

118.
Vivianita biztos abban, hogy mivel elveszítette a babát, Adolfo ki fogja tenni a házból, és így is történik. Pastora sejti, hogy Rosarito még mindig szerelmes Gerardóba, bár a lány tagadja. Miután kiengedik Vivianitát a kórházból, nincs hova mennie, ezért visszaköltözik Baldomeróval közös otthonikba, ami Lolyt felháborítja. Bruno találkozik ikertestvérével, Diegóval, ekkor jön rá az ördögi tervre. Jacintónak a kagylók azt súgják, Natalia életben van.

119.
Pastora találkozik Luis Manuellel és elmondja neki, hogy Jacinto szerint Nstalia életben van, de a fiú nem hisz a jóslásokban. Adolfo utasítja Piranát, hogy keresse meg Octaviót. Estefania mindent elkövet, hogy magába bolondítsa Luis Manuelt. Rosarito Gerardo szemére veti, hogy csókolózott Vanessával. Baldomero nehezen viseli, hogy a két nõ folyamatosan cirkuszt rendez a lakásában. Diego ágyba viszi Pasionariát, aki azt hiszi, unokahúga férje ennyire csalfa.

120.
Irene már-már kezd barátságos lenni Nataliával, de Octavio folyamatosan uszítja ellene. Pasionatia arra ébred, hogy a Brunónak hitt Diego búcsú nélkül távozott. Szinte azonnal észreveszi, hogy a kincsesládánk nyoma veszett. Pastora el se tudja képzelni, hogy lett a kedves, jólelkû Baltazar atyából ilyen követelõzõ zsarnok. Jacinto folyton hangoztatja, hogy ez nem ugyanaz az ember.

121.
Perla azt tervezi, hogy amint megszületik Natalia gyermeke, ellopja tõle. Octaviót bízza meg azzal, hogy szemmel tartsa riválisát. Estefania és Luis Manuel Mar Encantado-ban nyaralnak, egy nagyon elegáns szállodakomplexumban, ahol Natalia munkát keres. Valerio ellenzi, hogy unokahúga hozzámenjen egy Uzcateguihez. Osvaldo eladja a fele üzletrészét Luis Manuelnek, így övé lesz a szállodakomplexum fele. Natalia hosszas vajúdás után ikerlányokat szül.

122.
Jacinto és Pastora értetlenül állnak a Baltazar atya viselkedésében bekövetkezett változások elõtt. Jacinto azt fontolgatja, hogy megkéri, hagyja el a házát. Luis Manuelt mindenki arra buzdítja, hogy fogadja el Estefania szerelmét, és kezdjen új életet vele. Perla senkinek sem árulja el, hogy Natalia életben van, attól fél, hogy apja visszaviszi a villába, és ismét õ lesz a ház úrnõje.

123.
Natalia szörnyû rémálomból ébred. Azt álmodja, hogy Adolfo megtalálta, és magával vitte kislányait. Perla féltékeny Estefaniára, és bár Luis Manuel a szemébe mondja, hogy õ immár nem érdekli, feltett szándéka, hogy visszaszerzi magának. Lányai születése után Natalia azt tervezi, hogy munkát keres a szállodakomplexumban. Natalia arra vágyik, hogy visszakapja a kincsesládát, hogy mindent megadgasson a lányainak. Luis Manuel megkéri Estefania kezét.

124.
Perla azt tervezi, hogy megjelenik Luis Manuel esküvõjén, és megakadályozza a házasságkötést. A zárdafõnökasszony rájön, hogy Rosarito még mindig szerelmes Gerardóba, és azt tanácsolja neki, térjen vissza a világi életbe, mert apácának nem elég elkötelezett. Osvaldo munkát ad Nataliának, a személyi asszisztensévé teszi, és ígéri, hogy apránként mindenre megtanítja. Silvia és Domingo szintén Mar Encantadoba érkeznek nyaralni. Domingo megdöbben, amikor Nataliát élve látja.

125.
Alvaro, aki gyûlöli féltestvérét, örül, hogy Luis Mabuel úgy házsodott meg, hogy nem tudta, élete szerelme mégis életben van. Perla és Pasionaria az esküvõre készülnek, de Adolfo megtiltja a részeg Perlának, hogy elhagyja a házat. Pastora elviszi Nataliának a ládát, amit Jacintóval visszaloptak Baltazar atyától.

126.
Nataliát meglátogatja Pastora és Rosarito. A lány hiába kérdez Luis Manuelrõl, nem mondják el neki, hogy épp elõzõ nap nõsült meg. Alvaro és Sofia senkinek sem mondják el, hogy Nataalia elõkerült, és életben van. Sofia attól tart, hogy Luis Manuel elválik Estefaniától, ha megtudja, hogy nagy szerelme mégsem halt meg. Silvia megtiltja Domingónak, hogy a családjával mutatkozzon, mert szerinte a szegény sorban élõ emberek rossz fényt vetnek karrierjére. Natalia az újságból értesül Luis Manuel esküvõjérõl.

127.
Natalia féltékeny Estefaniára, és megesküszik, hogy Luis Manuel nagyon megbánja, amiért ilyen gyorsan elfelejtette. Arra kéri Osvaldót, hogy adja el neki a szállodakomplexum másik felét, de Luis Manuel elõtt tartsa titokban, hogy õ az új tulajdonos. Vanessa addig kérleli Gerardót, míg a fiú igent nem mond a nõsülésre. Valerio nagyon örül, hogy fia egy társadalmi rangban hozzáillõ lányt vesz el.

128.
Az elmegyógyintézetben, ahová Natalia beutaltatta, Irene megismerkedik egy Regina nevû ápolttal, akit a férje záratott be oda immár 30 éve, de arra készül, hogy megszökik, és bosszút áll rajta. Natalia elváltoztatott hangon felhívja Pasionariát, hogy elmondja, Irene életben van. Estefaniát annyira megviseli a hír, hogy Natalia elõkerült, hogy elájul. Szörnyû fejfájás gyötri, Gerardo alapos kivizsgálást javasol. Pasionaria rábeszéli Candyt, hogy látogassák meg Irenét.

129.
Natalia azt hazudja Luis Manuelnek, hogy a baleset során elveszítette a gyereket, mert nem akarja, hogy esetleg elvegye tõle a lányait. Adolfo és Pirana megtalálják Octaviót, aki az életéért cserébe elárulja, hol van Natalia. Gerardo attól tart, hogy Estefaniának esetleg agydaganata van. Candyt és Pasionariát Caracasban ki akarják rabolni, és amikor menekülnek támadóik elõl, egy nyitott csatornafedélen át a csatornába zuhannak.

130.
Adolfo megbízásából Octavio kémkedik Natalia után, és elmondja neki, hogy Osvaldo után Luis Manuel is felkereste a lányt a bungalóban, ahol lakik. Vanessa teljesen kiborul, amikor Gerardo közli vele, hogy Estefania betegsége miatt el kell halasztaniuk az esküvõt. A lány szeretné mielõbb magához kötni a dokit, mert roppant féltékeny Rosaritóra, aki visszaköltözött a faluba, és immár nem készül apácának. Pastora örül, hogy Pedro feleségül veszi Sandrát.

131.
Pasionaria és Candy megtalálják Irenét az elmegyógyintézetben. Miközben Candy beszélget vele, Pasionaria elmegy egy pohér vízért. Regina megtámadja, elveszi a ruháit, és megszökik. Pedro és Sandra elköltöznek Playa Esperanzából, hogy elkezdjék közös életüket. Estefania a mûtét mellett dönt, bármilyen kockázatos is, mert harcolni akar Luis Manuel szerelméért. Sofia felkeresi Nataliát, és arra kéri, tartsa magát távol Luis Manueltõl.

132.
Adolfo és Pirana folyton figyelik Nataliát. Adolfót nagyon bosszantja, hogy Osvaldo a felesége körül legyeskedik. Regina megtalálja húgát, a súlyos beteg Magalit, és elmondja neki, hogy bosszút akar állni férjén, Adolfón, aki 30 éve bezárva tartja egy elmegyógyintézetben. Osvaldo szórakozni viszi Nataliát, ám csakhamar megjelenik Luis Manuel, és féltékenységi jelenetet rendez, ráadásul letépi és eldobja a nyakéket, amit Natalia visel, és egy másikat ajánl cserébe. A lány nem akarja elárulni, hogy õ a szálloda másik tulajdonosa.

133.
Ruperta megzsarolja Nataliát azzal, hogy elmondja Luis Manuelnek, hogy van két kislányuk, amennyiben a lány nem fizet neki egy nagy összeget. Pasionaria és Diego elhatározzák, hogy közösen ellopják a kincsesládát Nataliától. Perla felkeresi Nataliát, de a lányról leperegnek a bántó szavak. Candy Pasionaria ágyában találja Diegót, akit még mindig a férjének hisz. Az orvosok szerint Estefania mûtétje sikeres volt, fel fog épülni.

134.
Rosarito belefut az épp menyasszonyi ruhát próbáló Vanessába, aki nem mulasztja el, hogy meg ne alázza. A lány még mindig szereti Gerardót, ezért nagyon fáj neki, hogy mást készül feleségül venni. Luis Manuel féltékeny Osvaldóra, Natalia képtelen megértetni vele, hogy semmi köze az életéhez. Pasionaria és Diego Mar Encantadoba utaznak, ahol Pasionaria összeverekszik Rupertával, aki szemet vet újdonsült szerzeményére. Luis Manuel felfedezi Natalia lakásában az ikerlányokat, és felmerül benne, hogy az õ lányai, de Tirsa tagadja.

135.
Luis Manuel megjelenik Natalia lakásán, és követeli, hogy mutassa meg neki a lányokat. Adolfo azt hiszi, hogy ellensége, Valerio, gúnyt ûz belõle, és lefizetett valakit, hogy hívogassa õt elsõ felesége nevében. El se tudja képzelni, hogy Regina megszökött az elmegyógyintézetbõl. Luis Manuel bosszús, amiért Osvaldo eltitkolta, hogy Natalia a másik tulajdonosa a szállodának.

136.
Luis Manuel felháborítónak találja, hogy Osvaldo eltitkolta elõle az új tulajdonos kilétét, és meggyõzõdése, hogy valami hátsó szándéka van Nataliával. Bár Reginában forr a gyûlölet Osvaldo ellen, amiért 30 évre elmegyógyintézetbe záratta, Magali sejti, hogy még mindig szereti a férfit, és nem bosszúra készül, hanem vissza akarja szerezni.

137.
Patricia elmondja a fogva tartott Brunónak, hogy az egész rémálom véget ér, ha elfogadja õt és szeretni fogja, ám Bruno inkább a halált választaná. Candy, aki követte Diegót és Patriciát, rájön a csalásra. A két bûntárs õt is bezárja Bruno mellé. Julian bosszút esküszik Rosarito ellen, aki késsel megvágta az arcát, amikor meg akarta erõszakolni.

138.
Osvaldo elmondja Nataliának, hogy arra gyanakszik, azt a drága nyakláncot Adolfo küldhette neki. A lány azonban abban reménykedik, hogy férje még nem tud hollétérõl. Diego úgy véli a legjobb az lenne, ha megölnék Beunót ls Candyt, de Patricia hallani sem akar szerelme meggyilkolásáról. Viviana és Pasionaria meglesik és követik Patriciát meg Diegót. Sofia felkeresi ismét Nataliát, hogy elmondja, lánya és Luis Manuel nagyon boldogok.

139.
Miután Pasionarita és Viviana és Diegóék fogságába esnek, egyre világosabb, hogy a bûnözõ végezni fog velük, nehogy feljelentsék. Adolfo boldog, mivel Natakia azt ígérte, visszatér hozzá. Luis Manuel meghívja Vanesár és Gerardót a szálloda szórakozóhelyére. Natalia is épp aznap hívja meg Rosaritót. A lány láttán Vanesa jelenetet rendez. Jacinto és Pastora aggódnak Candy eltûnése miatt.

140.
Diego menekülni készül, erõszakkal magával viszi Candyt és Patriciát. Adolfo folyton sürgeti Nataliát, hogy mielõbb mondja el Luis Manuelnek, hogy visszatér hozzá, de a lány húzza az idõt. Regina furcsállja, hogy Valerio pénzt ajánl neki, hogy egyelõre titokban tartsa, hogy õ Adolfo törvényes felesége. Diego egy építkezésre viszi a két lányt, és azzal fenyegetõzik, hogy megöli õket, ha nem kap szabad utat a meneküléshez.

141.
Diego meglövi Patriciát, aki súlyosan megsérül, kórházba szállítják. Julian bosszút forral Rosarito ellen, aki megvágta az arcát, amikor meg akarta erõszakolni. Gerardo megfenyegeti, hogy börtönbe juttatja. Regina felkeresi Adolfót, de csak Perla van otthon. A lány furcsállja, hogy apját egy idegen nõ keresi az otthonában. Patricia a kórházban bocsánatot kér Candytól és Baltazartól, amiért annyit ártott nekik.

142.
Natalia nagyon aggódik Patriciáért, és fel se tudja fogni, Perla hogy lehet annyira érzéketlen, hogy testvére halálos ágya mellett sem tudja abbahagyni a gyûlölködést. Sara egyetért azzal, hogy Rosaritónak meg kell fizetnie azért, amiért elcsúfította fia arcát. Patricia a halálos ágyán azt kívánja, hogy Natalia legyen boldog Luis Manuellel. Perla tombol dühében. Natalia vigasztalhatatlan testvére halála miatt.

143.
Vanesa nem hisz a fülének, amikor Gerardo közli vele, hogy mégsem veszi el feleségül, mert nem szereti és nem akar szerelem nélküli házasságot. Rosarito retteg, mert Julian folyton a házuk körül ólálkodik, és a megfelelõ pillanatra vár, hogy lecsaphasson rá. Perla felkeresi Reginát, de csak Magali van otthon, akibõl szeretné kiszedni, mi van apja és Regina között. Pastora annyira tart attól, hogy Natalia visszatér Adolfóhoz, hogy elárulja Luis Manuelnek, õ az ikrek apja.

144.
Natalia azzal bízza meg Octaviót, hogy vigyázzon Regina testi épségére, míg az üdülõben dolgozik. Estefania arra biztatja Luis Manuelt, hogy vegye el Nataliától az ikreket, majd együtt felnevelik õket. Gerardo felkeresi Rosaritót, elmondja neki, hogy lemondta az esküvõjét Vanesával, és arra kéri, hogy kezdjék újra. Irene találkozik Adolfóval, és elmondja neki, hogy tudja, Sara ölte meg Oscart és Paulinát is. Adolfo kegyetlen bosszút áll.

145.
Osvaldo arra kéri Nataliát, hogy legyen a felesége, de õ változatlanul vissza akar térni Adolfóhoz. Pastora felkeresi Nataliát, és könyörög neki, hogy bocsásson meg, amiért kifecsegte a titkát. Vanesa elmegy Rosaritóhoz, hogy elmondja, mindent el fog követni, hogy elválassza Gerardótól. Estefania elmegy Nataliához, és óriási botrányt csap, amiért férjét ott találja.

146.
Diego átszállítás közben megszökik, és Pasionaria Vivianát küldi érte, hogy ketten elrabolják Natalia kislányait, és váltságdíjként követeljék a kincset, vagy annyi pénzt, amennyibõl a világ egy másik részén gondtalanul élhetnek. Vanesa felkeresi Juliant, és szövetkezik vele, hogy Rosaritót elválasszák Gerardótól. Julian csak pár napot kér, mert épp anyja eltûnése nyugtalanítja. Diego leüti Nataliát, és elviszi az egyik kislányát, Mirtát.

147.
Natalia a kis Paulinával az ölében az utcákon kóborol sírva és összetörve, keresve a másik kislányát. Semki nem tudja, hová tûntek, mindenki lázasan keresi õket, mígnem a kimerült Nataliát kórházba szállítják, miután összeesik az utcán. Ekkor derül ki, hogy Diego elrabolta az egyik kislányt. Valerio meghallja, hogy Estefania el akarja tenni láb alól Nataliát, és éktelen haragra gerjed. Sofia is kétségbe esik lánya gondolataitól. Adolfo azt tervezi, megszabadul Juliantól, hogy ne fordulhasson a rendõrséghez anyja eltûnése miatt. Julian elrabolja Rosaritót.

148.
Domingo a tévébõl értesül a Nataliával történtekrõl, és ezúttal Silvia minden fenyegetése hiábavaló, Mar Encantadóba utazik, hogy testvére mellett legyen a bajban. Julian meglepõdik, hogy Adolfo a rendelkezésére bocsátotta a magánrepülõjét, úgy érzi, bácsikája kezdi fiaként kezelni, az fel sem merül benne, hogy Adolfo parancsára Pirana megbabrálta a gépet, hogy lezuhanjon. Pirana látja, hogy Julian betuszkolja a megkötözött Rosaritót a repülõbe. Diego felhívja Luis Manuelt, hogy váltságdíjat kérjen.

149.
Ricardo kérésére a városkába megérkezik Rodrigo Balmaceda nyomozó, hogy függetlenként felgöngyölítse az utóbbi idõk bûntényeit. Ricardo azonnal közli vele, hogy bizonyos fokig õ is érintett a történésekben, mert úgy véli, apja, Villegas szenátor, minden mocskos ügyben benne van. Antonia közli Gabrielával, hogy Alejandro felmondott, és el akarja hagyni a várost. Cecilia befekszik a kórházban Valentina ágyába, hogy barátnõje meglátogathassa a fogdában Maxot. Gabriela megkéri Alejandrót, ne menjen el. Chacon felgyújtja Macario birtokát, mert azt hiszi, elárulta.

150.
Perla és Estefania abban reménykednek, hogy a váltságdíj átadása rosszul sül el, mert mindenáron szenvedni szeretnék látni riválisukat. Diego és Viviana érzéketlenül nézik Natalia szenvedését. Diego elveszíti az önuralmát, mivel pénz helyett újságpapírt vitt neki Natalia. Viviana retteg, hogy rossz vége lesz a dolognak, és börtönbe kerül cinkossága miatt. Jacintót és Rosarito minden barátját lesújtja a hír, miszerint a lány a tengerbe veszett, mikor lezuhant a repülõ.

151.
Natalia Vivianát próbálja meggyõzni, hogy segítsen neki megszökni, vagy legalább vigye oda hozzá a kislányát, mert hallja, hogy sír egy másik szobában, de Viviana hajthatatlan. Gerardo nagy bánatában a tengerparton kószál, és siratja Rosaritót, amikor csodával határos módon megpillantja az eszméletlen lányt a parton. Natalia kijut a bezárt ajtón, és talál egy mobiltelefont, sikerül közölnie Don Valerióval, hogy elrabolták, de Diego lecsap rá, még mielõtt el tudná mondani, hol tartják fogva. Viviana retteg, hogy lebuknak és börtönbe kerülnek.

152.
Mindenki nagyon örül Rosarito elõkerülésének, aki elmeséli, hogy sikerült eloldoznia a kötelet, amivel megkötözték, és kilopózott a repülõ mosdójából, még mielõtt felszálltak volna. Nataliáért aggódik mindenki, és alig hiszik el, hogy Viviana is cinkosa az emberrablásban Diegónak. Viviana úgy dönt, õ semmiképp se akar börtönbe kerülni, ezért felhívja Luis Manuelt, hogy elmondja, hol tartják fogva Nataliát. Teodoro megtiltja, hogy bárki szabadítási akcióba kezdjen, de Luis Manuelt semmi sem tudja visszatartani.

153.
Luis Manuel kiszabadítja Nataliát és lányát, Diegót elfogják a rendõrök, de Vivianának sikerül elmenekülnie. Gerardo azt tervezi, hogy feleségül veszi Rosaritót, de Alvaro biztos benne, hogy apjuk nem engedi majd, hogy elvegyen egy nincstelent. Estefania és Perla dühöngenek, amiért a sors ilyen kegyes Nataliához, és még ezt a helyzetet is megúszta ép bõrrel. Osvaldo vitába keveredik Adolfóval, mert magának szeretné megszerezni Natalia szerelmét.

154.
Ruperta bevallja Nataliának, hogy bár régen ki nem állhatta, leckét adott neki emberségbõl, és ezután számíthat rá, mint feltétlen szövetségesére. Luis Manuel közli Estefaniával, hogy el akar válni, de a lány azt mondja, hogy soha nem fog beleegyezni a válásba. Luis Manuel elköltözik a házból, de felesége megígéri, hogy pokollá teszi az életét. Regina azt tervezi, hogy elmondja Nataliának az igazságot Adolfóról.

155.
Pirana megjelenik Reginánál, és megfenyegeti, hogy nagyon megbánja, ha elmondja Nataliának, hogy õ Adolfo elsõ felesége, akitõl sosem vált el. Regina rájön, hogy Pirana lehetett a korábbi támadója. Estefania úgy gondolja, egy gyerekkel tudná leginkább magához láncolni Luis Manuelt, ezért elcsábítja férje öccsét, Alvarót, hátha sikerül teherbe esnie. Julian, aki túlélte a repülõgép tengerbe zuhanását, találkozik Vivianával, akitõl megtudja, hogy Rosarito életben van. Úgy dönt, hazamegy az Uzcategui házba, ahol számíthat Adolfo támogatására.

156.
Adolfo felkeresi Reginát az öltözõjében, és ott helyben meg akarja ölni, nehogy elmondhassa Nataliának, hogy õ még mindig törvényes felesége. Sofia rájön, hogy Estefania elcsábította Luis Manuel öccsét, de a lánya megfenyegeti, hogy nagyon megbánja, ha bárkinek elmondja. Osvaldo folyamatosan ostromolja a szerelmével Nataliát, de õ mindig finoman visszautasítja. Regina elmondja Adolfónak, hogy szült neki egy fiút. Adolfo a meglepetéstõl szóhoz sem jut.

157.
A szálloda évfordulójára rendezett ünnepségre meghívnak néhány ismert énekest. Luis Manuel bejelenti, hogy õ is énekelni fog élete szerelmének, és bár nem mondja ki a nevet, mindenki tudja, hogy Nataliáról van szó. Gerardo arra kéri Rosaritót, tûzzék ki az esküvõjük napját, de a lány nagyon fél, hogy Julian õrültségében bántani fogja szerelmét, ezért eleinte vonakodik. Estefania veszekszik férjével, amiért Nataliának akar dedikálni egy dalt, és hogy elkerülje a botrányt, Luis Manuel bezárja az irodába. Silvia és Domingo magukkal visznek egy híres színésznõt az ünnepségre, akinek nagyon tetszik Luis Manuel.

158.
Osvaldo igyekszik távol tartani Nataliát Luis Manueltõl. Corina felkeresi az irodájában Luis Manuelt, hogy gratuláljon neki a dalhoz, amit elõadott. Beszélgetni kezdenek, majd úgy döntenek, lelépnek egyet iszogatni. Estefania nagyon dühös lesz, hogy egy újabb riválisa akadt, de Nataliának is rosszul esik a dolog. Natalia megfenyegeti Osvaldót, hogy kirúgja, ha továbbra is a szerelmével ostromolja. Rosarito bevallja Lolynak, hogy odaadta magát Gerardónak.

159.
Jacinto úgy véli, a tisztesség azt kívánja, hogy elmondja don Valeriónak, Rosarito és Gerardo össze akarnak házasodni. Rosarito fél, hogy don Valerio megtiltja majd a fiának, hogy feleségül vegye. Estefania féltékenységi jelenetet rendez a strandon, de sem Corina, sem Luis Manuel nemigen törõdnek vele. Natalia összebarátkozik Corinával, amint rájön, hogy a lány nem akarja elvenni tõle szerelmét. Adolfo felkeresi Nataliát, majd olyan rosszullét jön rá, hogy eszméletét veszíti, ezért ott tartják, és orvost hívnak hozzá.

160.
Pasionaria felkeresi Diegót a börtönben, aki azzal zsarolja, hogy ha nem akarja, hogy magával rántsa cinkosságért, adja el a bárját, hogy egy jó ügyvédet fogadjon neki, aki kiviszi a börtönbõl. A lábadozó Adolfo arra kéri Nataliát, töltse vele a napot, de a lány hallani sem akar róla, pusztán arra kíváncsi, mit akart mondani, amikor lázálmában félrebeszélt, és el akarta mondani az igazat Regináról, ám Adolfo úgy tesz, mintha nem tudná, mirõl van szó. Osvaldo szándékosan elgázolja az úttesten áthaladó Luis Manuelt.

161.
Estefania dühös, amiért nem esett teherbe Alvarotól, így nem hazudhatja Luis Manuelnek, hogy gyermeket vár tõle. Más módszert kell keresnie, hogy magához láncolja férjét. Julian tovább gyötri telefonon Rosaritót, és azzal fenyegeti, hogy mindenáron megakadályozza, hogy feleségül menjen Gerardóhoz. Natalia teljeseb kikészül, amikor megtudja, hogy szerelmét elütötte egy autó. Osvaldo nem tudja megakadályozni, hogy a kórházba rohanjon. Regina szeretné megtalálni fiát, akit rögtön a szülés után elraboltak tõle, de azt se tudja, hol kezdje a keresést.

162.
Amikor Luis Manuel magához tér, Estefania azt hazudja neki, hogy Natalia be se ment a kórházba, mert nem érdekli õt Luis Manuel. Gerardo azonban felvilágosítja bátyját, és azt is elmondja, hogy Osvaldo azért aludt Natalia lakásában, mert rohamot kapott, és nem tudott elmenni. Luis Manuel örül, mert mindvégig azt hitte, szerelme mégis Osvaldót választotta. Mariana egy pletykalapban azt olvasta, hogy Domingo feleségül veszi Silviát, és szertefoszlik a reménye, hogy a fiú valamikor is visszatér hozzá.

163.
Esterfania követeli, hogy Natalia távozzon a kórházból. A lány a nyugalom érdekében hazamegy, mert Gerardo megígéri, hogy minden fejleményrõl tájékoztatni fogja. Osvaldo nem tudja elviselni, hogy Natalia elutasítja, és közli vele, hogy az elutasítás veszélyessé teszi. Ekkor merül fel Nataliában, hogy esetleg Osvaldo gázolta el Luis Manuelt. Mariana ágynak esik, nagy láza van, és elveszítette az élni akarását, mióta megtudta, hogy szerelme házasodni készül, ezért semmilyen gyógymód nem segít az állapotán. Valerio megbánja, hogy kitagadta lányát, és halálos ágyánál próbál lelket önteni belé.

164.
Perla azt találja ki, hogy elmondja Nataliának, valójában Valerio az apja, így tehát a haldokló Mariana féltestvére. Célját eléri, mert a lánynak nagyon fáj, hogy Mariana haldoklik. Teodoro arra gyanakszik, hogy Pasionaria benne lehetett a gyerekrablási ügyben, mivel akkoriban Diego szeretõje volt, de nincs rá bizonyítéka. Domingo hiába érkezik Playa Esperanzára, hogy lelket verjen Marianába, a lány már feladta, nem akar tovább élni. Estefania, aki örömmel okoz fájdalmat férjének, elmondja neki, hogy testvére haldoklik.

165.
Marianán már semmi sem segít, az egész családot lesújtja, hogy a lány nem hajlandó tovább élni, és szerettei körében rövid idõ alatt végez vele a titokzatos betegség. Silvia képtelen elfogadni, hogy Domingo elment szerelme halálos ágyához, és telefonon zaklatja. Pasionaria el akar tûnni, még mielõtt kiderül, hogy köze volt Natalia kislányának elrablásához. Perla beoson az ikrek szobájába, hogy ellopja õket Nataliától, de Pastora szembeszáll vele, és kikergeti a házból.

166.
Mariana halála mindenkit lesújt, különösen Domingót, aki csak azért ment Silviával a fõvárosba, hogy bebizonyítsa, belõle is lehet valaki. Teodoro kifaggatja Juliant a repülõgép lezuhanása kapcsán, de õ tagadja, hogy Rosaritót is magával vitte, mint ahogy azt is, hogy valaha is ártott neki. Magali és Regina attól tartanak, ha Regina elmondja az igazságot Nataliának, Adolfo bosszút áll. Osvaldo egyre inkább zaklatja Nataliát, aki a biztonsági szolgálattal dobatja ki a lakásából. A szállodában holtan találják Piranát.

167.
Valeriót furdalja a lelkiismeret, amiért olyan szigorú volt a lányához, és amiért mindent megtett, hogy elválassza szerelmétõl. Mivel Piranát Luis Manuel irodájában ölték meg, ráadásul a gyilkos fegyveren is rajta vannak az ujjlenyomatai, õ az elsõ számú gyanúsított. Natalia kétségbe esik, mert a helyzet kilátástalan, ugyanis Perla azt hazudja, látta, hogy Luis Manuel megölte a férfit. Adolfo bevallja Perlának, hogy õ ölte meg bizalmi emberét, hogy fiára terelje a gyanút.

168.
Adolfo, Perla és Estefania abban reménykednek, hogy Luis Manuel hosszú idõre börtönbe kerül Pirana maggyilkolása miatt. Adolfo azt reméli, hogy így sikerül majd visszacsábítania Nataliát. Perla hamisan vall a történtekrõl, és azt állítja, szemtanúja volt a gyilkosságnak. Gerardo alaposan helyben hagyja Juliant, amikor a fiú azzal fenyegetõzik, hogy nem engedi, hogy boldog legyen Rosaritóval. Bruno meglátogatja ikertestvérét, Diegót a börtönben. Valerio úgy dönt, kibékül Luis Manuellel, mert igazságtalan volt vele.

169.
Alvaro, aki azt hitte, apja végleg megtagadta Luis Manuelt, bosszankodik, amikor Valerio fiaként emlegeti. Õ az egyetlen, aki örömmel fogadta Mariana halálát, mert eggyel kevesebb emberrel kell osztozkodnia a Moncada vagyonon. Luis Manuel azon gondolkodik, kinek állhatott érdekében megölni Piranát és ráterelni a gyanút. Így jut arra a következdetésre, hogy feltehetõen igazi apja, Adolfo, lehet a tettes. Silvia elhatározza, bosszút áll Domingón, amiért a fiú nem hajlandó feleségül venni.

170.
A gyilkossági üggyel megbízott nyomozó kihallgatja Luis Manuelt, és a fiú közli vele, hogy úgy váli, vér szerinti apja, Adolfo Uzcategui követte el a gyilkosságot. Bruno bevallja Candynak, hogy Diego azt kérte, lépjen a helyébe és hagyja megszökni a börtönbõl, különben öngyilkosságot kísérel meg. Baldomero bírósági idézést kap egy korábbi ügy miatt, amikor kis híján lelõtte a tengerben úszó Nataliát. Pasionaria, aki Calabria hercegnõjének adja ki magát, Madridban találkozik egy milliomos úriemberrel, akinek elfogadja az ebédmeghívását.

171.
Valerio felkeresi Luis Manuelt a börtönben, hogy elmondja, mindig is fiaként fog tekinteni rá. Luis Manuel megbocsát neki, amiért megtagadta. Natalia abban reménykedik, hogy sikerül bizonyítani szerelme ártatlanságát, ha kiderül a halál beálltának pontos ideje, de egyelõre a helyzet rossz, mert többen is a fiú ellen vallottak. Bruno azon vívódik, hogy segítsen-e ikertestvérének, Diegónak megszökni a börtönbõl. Candy mindenáron szeretné lebeszélni róla.

172.
A gyilkossági üggyel megbízott nyomozó kihallgatja Luis Manuelt, aki arra céloz, hogy esetleg apja, Adolfo Uzcategui gyilkolta meg Piranát, hogy rá terelje a gyanút, és börtönbe juttassa, mert így könnyebben visszahódíthatná Nataliát. Baldomero a tárgyaláson bevallja minden bûnét, és reméli, hogy mindezt enyhítõ körülménynek tekintik. Osvaldót furdalja a lelkiismeret, amiért megpróbálta megölni Luis Manuelt, akirõl kiderült, hogy féltestvére.

173.
Regina végre minden bátorságát összeszedi, és elmondja Nataliának, hogy õ Adolfo elsõ és egyetlen törvényes felesége. Natalia boldog, mivel a történtek fényében el se kell válnia a bigámista Adolfótól, hiszen házasságuk érvénytelen. Osvaldo szeretné elmondani Luis Manuelnek, hogy õk ketten testvérek, de a fiú egyáltalán nem akar szóba állni vele. Loly úgy dönt, szakít Baldomeróval, mert nem akar együtt élni egy bûnözõvel, a férfi hiába ígérgeti, hogy megváltozik.

174.
Miután Natalia a szemére veti, hogy bigámista, Adolfo kénytelen bevallani Perlának és Juliannak, hogy Regina az elsõ felesége, akitõl még nem vált el. Valerio Európába küldi Alvarót, hogy fejezze be a tanulmányait, de még mielõtt elutazna, Luis Manuel tudtára adja, hogy Estefania lefeküdt vele. Esteban vásárolgatni viszi Pasionariát, majd arra kéri, legyen a menyasszonya. Viviana megöl egy apácát, felveszi a ruháit, és bevonul a zárdába, ahol biztos nem keresi a rendõrség.

175.
Esteban szeretné megismerni Pasionaria családját az esküvõ elõtt, de õ megpróbálja elkerülni, és mielõbb egy milliomos felesége szeretne lenni. Candy tiltakozása ellenére Bruno meglátogatja ikertestvérét a börtönben, de nem akar segíteni neki a szökésben. Eleonora elmegy Adolfóhoz, hogy figyelmeztesse, meneküljön, mert bigámiáért le fogják tartóztatni. Szemtanúja lesz, amit egykori szerelme megöli Juliant, és arról is tudomást szerez, hogy a férfi Sarát és Irenét is megölte.

176.
Diego látva, hogy Bruno nem akar segíteni neki a szökésben, egyszerûen leüti, és elveszi a ruháit. Mivel pont úgy néz ki, mint az ikertestvére, az õrök nem gyanakszanak. Amikor Bruno magához tér, hiába bizonygatja, hogy õ nem Diego, senki sem hisz neki. Miután Luis Manuel megtalálja a lányait a szálloda kertjében, Natalia öröme határtalan. Octaviót letartóztatják, amiért elrabolta Natalia lányait. Luis Manuel még mindig nem akarja meghallgatni Osvaldo mondandóját, így õ nem tudja elmondani neki, hogy féltestvérek.

177.
Osvaldo felkeresi Octaviót a börtönben, és megpróbálja rávenni, hogy vallja be, hamisan tanúzot, amikor azt állította, hogy látta, Luis Manuel ölte meg Piranát, de Octavio nem áll kötélnek. Perla megpróbálja rávenni Adolfót, hogy végezzen Luis Manuellel és Nataliával. Esteban felviszi a lakására Pasionariát, és szerelmet vall neki, valamint ad egy doboznyi gyönyörû gyémántot neki ajándékba. Pasionariának nem tetszik az idõs férfi, ezért úgy dönt, lelép a gyémántokkal. Perla megpróbálja rávenni Luis Manuel ügyvédjét, hogy veszítse el az ügyet.

178.
Luis Manuel arra gyanakszik, hogy Adolfo a sziklák közt bujkál a rendõrség elõl, és bármennyire veszélyesnek is mondják azt a helyet, úgy dönt, meg kell keresnie az apját. Rosarito és Loly elmennek látogatóba a zárdába, és véletlenül összefutnak Vivianával, aki így leleplezõdik és menekülni kényszerül. Menekülés közben halálra gázolja egy autó. Osvaldo úgy dönt, elmondja Reginának, hogy õ a fia. Regina eleinte kissé bizalmatlan, mivel Osvaldo sokszor bántotta és sértegette. A fiú bocsánatot kér mindazért, amit ellene elkövetett. Egy étteremben két fosztogató tolvaj ellopja Pasionariától a gyémántokat, amiket Estebantól lopott.

179.
Bruno hiába bizonygatja Teodorónak, hogy õ nem Diego, hanem ikertestvére, akit a bûnözõ leütött és elvette a ruháit. A rendõrök csak nevetnek rajta. Perla rá akarja venni Diegót, hogy végezzen Adolfóval, mert abban reménykedik,m hogy így az egész Uzcategui vagyont õ örökli. Diego sok pénzért bármire képes, ezért elfogadja Perla ajánlatát. Rosarito és Gerardo az esküvõjükre készülnek, a lány gyönyörû ruhát vett magának Caracasban. Loly felkeresi Domingót a fõvárosban. Silvia a féltékenységtõl eszét veszti.

180.
Domingo meglepõdik, amikor meglátja barátnõjét kényszerzubbonyban, és megtudja, hogy Silvia elmegyógyászati kezelés alatt állt. Esteban, aki a lakására hurcolta az elkábított Pasionariát, késdobálást gyakorol a kikötözött szélhámoson, ám Pasionariának sikerül ismét elmenekülnie. Estefania dühöng, amiért Valerio nyíltan Nataliát támogatja, és eszében sincs elválni Luis Manueltõl, hogy boldog lehessen riválisa oldalán. Natalia megtalálja a bujkáló Osvaldót, aki be akarja vallani neki bûneit.

181.
Natalia teljesen elképed a sok aljasság és gyilkosság hallatán, amikor Adolfo meggyónja neki a bûneit egy szikla peremén. Dulakodni kezdenek, mert a férfi azt szeretné, hogy együtt vessék magukat a mélybe, Natalia hiába könyörög neki, hogy a kislányaiért még élni szeretne. Valerio és Luis Manuel Natalia keresésére indulnak, és Luis Manuel még idõben meg tudja menteni. Domingo arra kéri Lolyt, maradjon vele a fõvárosban.

182.
Adolfo úgy érzi, inkább a halált választja, mintsem évekre börtönbe kerüljön. Natalia és Luis Manuel elmondják neki, hogy erlõkerült a másik fia is, Osvaldo, de Adolfót már semmi se érdekli. Pasionaria egy esküvõi szalonban modellkedik, és a sors úgy hozza, hogy épp Estebannak kell menyasszonyi ruhákat bemutatnia. A férfi felismeri, és követeli, hogy vegye le a fátylat. Pasionaria végül úgy dönt, kereket old. Adolfo rájön, hogy Perla meg akarja ölni az örökség miatt, ezért közli vele, hogy nem örököl semmit, mert minden vagyona Reginát illeti meg.

183.
Osvaldo és Luis Manuel hiába próbálják megakadályozni, hogy apjuk a mélybe zuhanjon, Adolfo már elhatározta, hogy ez az egyetlen kiút, amivel elkerülheti a börtönt. Bruno rábukkan a meglõtt, súlyosan sérült és sorsára hagyott ikertestvérére a sziklák között. A halál kapujában Diego bocsánatot kér tõle, amiért annyit ártott neki. Domingo elmondja Lolynak, hogy szeretne visszaköltözni Playa Esperanzára, nyugodtan élni, és családot alapítani.

184.
Gerardo és Rosarito végre egybekelnek, boldogságuk határtalan, fõleg mert Valerio is áldását adta rájuk, noha korábban mindenáron el akarta választani õket. Pasionaria véletlenül találkozik egy artistával, egymásba szeretnek, és cirkuszi karrierbe kezd. Don Valerio úgy dönt, ideje valami jót cselekednie, és misszionáriusi küldetésbe kezd, a falut pedig két fiára bízza. Rupertára szemet vet egy dúsgazdag maharadzsa, és feleségül kéri. Luis Manuel feleségül veszi Nataliát, Osvaldo életében megjelenik Corina, Loly meg Domingo rájönnek, hogy egymásba szerettek.

Megosztom másokkal: