O REI DO GADO – A pampák királya

Antônio Fagundes – Antônio Mezenga
Raul Cortez – Jeremias Berdinazzi
Patrícia Pillar – Luana
Fábio Assuncao – Marcos
Gloria Pires – Rafaela
Guilherme Fontes – Otavinho
Caco Ciocler – Jeremias Berdinazzi
Marcello Antony – Bruno Mezenga
Maria Ribeiro
Stenio Garcia – Zé do Araguaia
Vera Fischer – Nena Mezenga
Adenor de Souza – Lupércio
Almir Satter – Aparício (Pirilampo)
Amilton Monteiro – Detetive Clóvis
Ana Beatriz Nogueira – Jacira
Ana Rosa – Maria Rosa
Antonio Pompeo – Dominguinhos
Bruno Mezenga
Arietha Correa – Chiquita
Bete Mendes – Donana
Carlos Takeshi – Olavo
Carlos Vereza – Senador Caxias
Chica Xavier
Cláudio Correa e Castro – Toni Vendacchio
Cosme dos Santos – Formiga
Emilio Orciollo Netto – Giuseppe
Eva Wilma – Marieta Berdinazzi
Iara Jamra – Lurdinha
Ilva Nino – Joana
Jackson Antunes – Regino
Jairo Matos – Fausto
José Augusto Branco – Josimar
Lavínia Vlasak – Lia Mezenga
Leila Lopes – Suzane
Letícia Spiller – Giovanna Berdinazzi
Liana Duval – Quitéria
Luciana Vendraminni – Marita
Manoel Boucinhas – Giácomo Guilherme
Mara Carvalho – Bia
Marcelo Galdino – Geraldino
Maria Helena Pader – Júlia
Mariana Lima – Liliana
Milton Gonçalves
Neusa Borges – Marta
Oscar Magrini – Ralf
Paulo Coronato – Dimas
Pedro Gabriel – Uere (Rafael)
Regina Dourado – Magu
Rogério Márcico – Olegário
Silvia Pfeifer – Léa
Sérgio Reis – Zé Bento (Saracura)
Tadeu di Pietro – Delegado Valdir
Tarcísio Meira – Giuseppe Berdinazzi
Walderez de Barros – Judite
Leonardo Brício – Enrico Mezenga

Két olasz származású családról szól (Berdinazzi, Medzenga), akik Brazíliában élnek. A történet a második vh. kirobbanásakor kezdõdik. A Berdinazzi házaspárnak négy gyermeke van: Giovanna, Geremias, Bruno, Jacomo. A Medzanga házaspárnak egy: Enriqo. Mindkét családnak kávéültetvénye van, ezek egymással szomszédosak és õsi háborút vívnak egy kis folyó miatt, ami a földjeiket elválasztja. A bajokat tetézi, hogy Enriqo és Giovanna egymásba szeretnek. Eleinte mindkét fél ellenzi ezt a kapcsolatot, de Medzenga megenyhül, és egyességet köt Berdinazzival, hogy fiát boldognak láthassa, odaígéri a folyót neki. Giovanna és Enriqo összeházasodnak, de rögtön az esküvõ után a két családfõ ismét egymásnak esik és elválasztják egymástól az ifjú párt. Közben az idõsebb Berdinazzi fiút, Brunót elviszik a háborúba. Enriqo megszökteti feleségét és messzire mennek. Enriqo marhatenyésztésbe kezd és nagyon jól megy neki. Berdinazzi kitagadja a lányát, ennek a két kisebbik fia Geremias és Jacomo nagyon örül, és amikor megjön a hír, hogy Bruno elesett a háborúban még nagyobb lesz az örömük, sõt teljesen átveszik az ültetvény vezetését, mert apjuk belebolondul fia halálába. Giovanna gyermeket szül, egy kisfiút, akit testvére emlékére Brunónak nevez el. Amikor Berdinazzi megtudja, hogy unokája született, meghal. Giovanna hazajön a temetésre, de késõn ér ide, mert már Geremiasék kihasználták anyjuk naivitását: aláírattak vele egy szerzõdést, amiben eladják az ültetvényt, Giovanna aláírását pedig meghamisították, majd a vételárral megszöktek. Giovanna és Enriqo befogadják a megtévesztett asszonyt. Nemsokára levelet kapnak Olaszországból, ahol Bruno elesett, egy lánytól, aki azt írja, hogy gyermeke született Brunótól, ennek senki sem ad hitelt, csak a fiú édesanyja, aki ezzel a levéllel hal meg évekkel késõbb. Geremias és Jacomo közösen vettek egy ültetvényt, de Geremias meglopta fivérét, ezen összevesznek és Jacomo otthagyja, napszámos lesz családjával együtt, majd egy sajnálatos balesetben egy lányát kivéve (Marieta) mindenki meghal a családból. Közben mind Geremias, mind Bruno (Enriqo és Giovanna fia) nagyon gazdag lett. Geremiast Brazíliában a kávé és a tej királyának nevezik, Brunót pedig a pampák királyának. Geremiasnak nincs senkije, és az embereire akarja hagyni vagyonát, de közben szakadatlanul kutat elveszett unokahúga után, aki kiesett a kocsiból, amikor az Jacomóékkel felborult. A kislány egy kórházba került, de nem emlékezett semmire. Brunónak két gyermeke van: Lia és Marcos. Felesége megcsalja õt, amire rá is jön és elválik tõle. Ekkoriban jelenik meg az egyik birtokán egy lány, Luana, aki semmire sem emlékszik a múltjából. Brunóra nagy hatást gyakorol a lány, beleszeret.
Közben Geremias birtokán megjelenik egy nõ, aki az unokahúgának, Marietának mondja magát, érvényes papírjai annak, így Geremias elhiszi neki és a házába, majd a szívébe fogadja a lányt. De hamarosan a nézõk számára kiderül, hogy a lány egy szélhámos, és Geremias ügyvédje segített neki hamis papírokat szerezni. Az ügyvéd célja az, hogy Geremias ezt a lányt nevezze meg örökösének. Célja elérése érdekében meggyilkolja Geremias intézõjét, aki kutatni kezd a most megjelent lány után, ezt bevallja ½Marietának½ is (akit valójában Rafaelának hívnak), s a lány, csakhogy megszabaduljon tõle, beárulja Geremiasnál. Nemsokára az ügyvéd is meghal titokzatos körülmények között.
Bruno és Luana kapcsolata egyre elmélyül és Bruno hazaviszi õt a családi villába, ennek eleinte gyermekei egyáltalán nem örülnek, de késõbb megkedvelik. Marcos (Bruno fia) egy gazdasági újságot lapozgatva rábukkan Geremias nevére, azonnal odautazik, hogy kifürkéssze. Hamis névvel mutatkozik be, megismerkedik Rafaelával is, akibe elsõ látásra beleszeret, a lány sem ellenkezik. A fiú távozása után azonban kiderül, hogy õ egy Medzenga volt. Geremias nagyon mérges, mesél Rafaelának a két család közötti gyûlöletrõl. Rafaela kedveli a veszélyt ezért tovább folytatja a románcát a fiúval, aki egyre gyakrabban látogatja meg, bemászik az ablakán és ott alszik nála többször is.
Luana közben egyre többet hall a villában a két család közötti gyûlöletrõl, és elkezd emlékezni. Rájön, hogy õ Marieta Berdinazzi, a lány, aki kiesett a teherautóból. Elszökik Bruno házából, de egy levélben mindent megmagyaráz. Bruno és Marcos elmennek Geremiashoz, a fogadtatás nem éppen kellemes. Bruno négyszemközt elmondja Geremiasnak, hogy ki az igazi Marieta Berdinazzi. Geremias gyanakodni kezd, mert amit Bruno mesél, az megegyezik azzal, amire õ jutott, amikor nyomozott a lány után. Tudta, hogy a lánynak elveszett az emlékezete és a Luana név is benne volt a jelentésekben. Rafaela félni kezd, fõleg azért, mert Geremias egyre többet kérdezõsködik. Hazatér a meggyilkolt intézõ fia, Octavio, aki ekkor szerez tudomást apja halálról. Megismeri Rafaelát, nagy hatást gyakorol rá. De amikor elbeszélget a helyi rendõrfõnökkel egyre gyanúsabb lesz neki a lány. A nyomozó megtudja, hogy Geremias házában van egy puska, elviszi egy vizsgálatra, kiderül, hogy azzal a fegyverrel ölték meg az ügyvédet és a fegyveren csak Geremias és a házvezetõnõ ujjlenyomatai vannak. Luana visszatért a földfoglalókhoz, rájön, hogy gyermeket vár Brunótól, de nem akar visszamenni.Bruno elkezdi repülõgéppel körbejárni birtokait, de lezuhan a gép. Marcos és Lia kétségbe vannak esve.Rafaela egy veszekedés hevében elárulja Geremiasnak, hogy õ nem Marieta Berdinazzi, viszont most azt állítja, hogy Bruno unokája, aki a háborúban halt meg. Geremias ezt nem hiszi el és kidobja a lányt, aki Marcosékhoz költözik. Rábeszéli a fiút, hogy keressék meg Luanát, meg is találják és sikerül rávenni õt, hogy térjen vissza és segítsen mgkeresni Brunót, aki valószínûleg a dzsungelben van. Elviszik õt Geremiashoz, ott elmeséli a történetét, de Geremis azt hiszi, hogy egy jól betanított szöveget mondott el, és elküldi. Hosszú kutatás után megtalálják Brunót, akinek teljesen átértékelõdött az élete. Sok mindent megbánt, nem törõdik azzal, hogy Luana egy Berdinazzi és Marcos kapcsolatát is elfogadja. Geremias úgy érzi, lehet, hogy Rafaela igazat mondott. Utána küldi Octaviót, aki visszahozza a kapzsi lányt. Rafaela elmeséli élete történetét és sikerül elhitetnie azt Geremiassal. Marcos azt hiszi, hogy csak egy rövid idõre ment Rafaela Geremiashoz, egyre türelmetlenebb és utána megy. Geremias azonban leleplezi õket, és választás elé állítja a lányt: vagy a vagyona vagy Marcos. Rafaela a pénz mellett dönt. Marcos visszatér a családjához, hosszú szomorkodás után, de kiheveri. Luana közben egyre nehezebben viseli azt, hogy Bruno bántó megjegyzéseket tesz a Berdinazzikra, így az apjára és rá is.Geremias összeházasítja Rafaelát és Octaviót, de úgy határoz, hogy Rafaelának ismét fel kell vennie a Marieta nevet, ha az örököse akar lenni. Rafaela ebbe belemegy. Geremias részérõl ez csak egy csapda, így rájött, hogy Rafaela mindent megtesz a vagyonáért, még a múltját is képes megtagadni. Rafaela ebbe beleesik, de hamarosan csalódnia kell, mert Geremias elhozza Luanát Brunótól, mondván már elhiszi az állításait. Így Rafaela újra Rafaela, Luana pedig felveszi a Marieta nevet. Luana nem akarja, hogy õ legyen az örökös, õ csak szeretné jobban megismerni a bácsikját, de Rafaela gyûlöli õt, mert Geremias többet törõdik vele, attól fél, hogy megváltoztatja a végrendeletét és Luanát teszi meg örökösének. Gyorsan cselekszik, kilopja Geremias ágya alól a fegyverét és lelövi az ültetvényen. A férfi nem hal meg, de úgy gondolja, hogy Bruno lõtt rá bosszúból, amiért elhozta Luanát. Rafaela újra taktikázik, azt állítja, hogy õ adta oda Geremias fegyverét Marcosnak, hogy ölje meg Dr. Faustót, az ügyvédet, de azt is állítja, hogy látta, amikor Luana ugyanezt a fegyvert átadta Brunónak, abból a célból, hogy ölje meg Geremiast. Luana a sok vád elõl elmenekül, vissza a földfoglalókhoz. Geremias azonban leleplezi Rafaela hazugságát, elmondja neki, hogy az ügyvédet õ maga tette el láb alól, így Rafaela hazudott, kiszedi belõle az igazat. Rafael bevallja neki, hogy õ lõtt rá az ültetvényen. Geremias nem meri kidobni õt pénz nélkül, ert Rafaela azzal fenyegetõzik, hogy mindenkinek elmondja, hogy õ ölte meg az ügyvédet. Geremias a nevére irat egy birtokot és úgy küldi el a háztól. Geremias elutazik Olaszországba, hogy a végére járjon Rafaela meséjének. Rábukkan ott Bruno igazi unokájára, egy fiúra, akit Giuseppének hívnak, hazahozza, és õt teszi meg örökösének.Közben Bruno rátalál Luanára, aki éppen szül, látja, amikor megszületik a gyermeke. Luana visszatér hozzá.
A Berdinazzi és a Medzenga család egy véletlen folytán, de kibékülnek, és együtt mennek el Luana és Bruno esküvõjére.

Epizódok száma: 130
REDE GLOBO 1996
Epizódismertetők

Megosztom másokkal: