O rei do gado tartalma

O REI DO GADO – A pampák királya tartalma:

1.
A Berdinazzi család kávéültetvényén Giovanna titokban találkozik szerelmével, Henricóval. A fiatalok kapcsolatukat – a két család közötti ádáz gyûlölködés miatt – kénytelenek titokban tartani. Amikor kiderül, hogy apja Sao Paulóba akarja küldeni Giovannát, a fiatalok kétségbeesnek. A faluba eljut a II. világháború kitörésének híre. Henrico azzal fenyegetõzik, bevonul katonának, ha szülei nem egyeznek bele, hogy feleségül vegye szerelmét.

2.
Henrico apja felkeresi a Berdinazzi családot és megkéri Giovanna kezét. Azzal próbálja megpuhítani a Berdinazziakat, hogy fia a családi birtok egyetlen örököse, így az annyira áhított föld a házasság révén végül is a Berdinazzi családé lesz. A kapzsi Berdinazzi látszólag belemegy az alkuba ám fiaival, Geremiasszal és Giacomóval más megoldáson töri a fejét. A fiatalok közben a szökést fontolgatják, miközben Bruno, a legkisebb fiú megkapja behívóját a hadseregbe.

3.
A faluban kihirdetik, hogy mostantól fogva az olasz, német és japán származású bevándorlókat ellenségnek tekintik. Bruno – apja tiltakozása ellenére – bejelenti, bevonul katonának. Azzal búcsúzik, szeretné, ha húga és Henrico apai hozzájárulással egymáséi lehetnének. Giovanna és Henrico elszöknek. Geremias és Giacomo azt fontolgatják, miképp juthatnának mielõbb a családi birtokhoz. Az öreg Berdinazzi kitagadja a lányát.

4.
A Mezenga és a Berdinazzi családokban egyedül az anyák tartják a kapcsolatot – titokban – gyermekeikkel és egymással. Egy idõ után híre érkezik, hogy Henrico egy nagy marhacsorda tulajdonosa lett, Giovanna pedig teherbe esett. Berdinazziék a háború befejeztével várják vissza fiukat, Brunót. Rövidesen megtudják, hogy a fiú odaveszett. Az öreg Berdinazzi eszét veszti a fájdalomtól. Giovanni és Enrico kisfia a Bruno nevet kapja a keresztségben.

5.
Henrico minden vagyonát a marhacsorda fejlesztésére fordítja. Határozott célja, hogy fia, Bruno egy napon a leggazdagabb állattenyésztõ legyen. Idõközben a Mezenga-farmon fertõzés pusztítja a kávéültetvényt. Geremias és Giacomo szeretnék apjukat kiiktatni a gazdaság vezetésébõl. A gyengélkedõ Berdinazzi szívrohamot kap, amikor megtudja, Brunónak fia született Olaszországban. Geremias és Giacomo felosztják egymás között a családi vagyont és Paraná államba költöznek.

26.
A szenátor elmondja Bruno Mezengának, hogy Marcos révén nagyapa lesz. Marcos ugyan megkéri Liliana kezét, de azt is egyértelmûvé teszi, hogy nem szerelmes a lányba. A szenátor gondban van – nem tudja elõteremteni lánya hozományát. Bruno vállalja a házasságkötéssel járó költségeket. Luana nehéz helyzetbe kerül, amikor Bruno gyerekei és alkalmazottai éreztetik vele, nincs helye ebben a családban. A lány azon gondolkodik, inkább visszamegy az araguaiai birtokra Donanáékhoz. Lia és Pirilampo között egyre erõsebbek az érzelmek…

27.
Geremias Berdinazzi nehezen akarja elhinni mindazt, amit Marieta állít Faustóról. Miközben Waldir felügyelõ tovább nyomoz Olegario halála ügyében, Marieta egyre inkább szeretne szabadulni Faustótól. Waldir azt állítja, Marieta csaló és nem lehet Geremias unokahúga. Bruno Luana védelmére kel a zsörtölõdõ személyzettel szemben. A lány új ruhák és fodrász helyett inkább írni-olvasni szeretne megtanulni. Lia bevallja Marcosnak, hogy szerelmes Pirilampóba.

28.
Geremias birtokán egyre szorul a hurok Fausto nyaka körül. Waldir felügyelõ azt állítja, hogy Olegario utolsó, hátrahagyott üzenetében azt sugallta, Fausto és Marieta szeretõk. A lány újra figyelmezteti Geremiast, hogy Fausto nagyon veszélyes, és kéri nagybátyját, szabaduljon meg a férfitól. Bruno azt tervezi, hogy fia esküvõjén együtt jelenik meg Luanával. Ralf mielõbb szeretne pénzhez jutni Léia révén. Jobb híján a jachtot tervezi eladni.

29.
Lia kész arra, hogy bemutassa szerelmét Brunónak, ám Pirilampo fél a találkozásról. Marcos maga sem tudja eldönteni, feleségül vegye Lilianát, vagy sem. Apja eközben a szenátorral együtt nagy esküvõre készül, sõt a köztársasági elnök meghívása is szóba kerül. Ralf rendszeresen bántalmazza Léiát és kikényszeríti belõle az ígéretet, hogy elviszi õt is Marcos esküvõjére. Marieta elszólja magát Geremias elõtt, amikor Olaszországban töltött gyermekkorát említi. A Berdinazzi-birtokon valaki lelövi Faustót.

30.
A Berdinazzi-birtokon Judite attól tart, hogy az, aki eddig két embert is megölt, könnyen újra gyilkolhat. Waldir felügyelõ azt gyanítja, a gyilkossághoz Marietának is lehet köze. Geremias arra kéri, hagyja ki a lányt az ügybõl. Léia megérkezik a Mezenga-házba és azzal fenyegeti Brunót, sokba fog kerülni, ha a férfi könnyen meg akarna szabadulni tõle. Marcos – hosszas vívódás után – nem megy el a templomba saját esküvõjére…

31.
Lia arra készül, hogy lemezfelvételi lehetõséget teremtsen Sao Paulóban Pirilampóéknak. Luana gyermeket szeretne Brunótól és fájdalommal veszi tudomásul a férfi határozott elzárkózását. Bruno azt firtatja, emlékszik-e a lány bármire is a balesete elõtti idõkbõl. Luana csupán Donanának meri bevallani, hogy Giacomo Berdinazzi lánya. Bruno elhatározza, hogy felkeresi Geremiast, de egyelõre nem a saját nevén mutatkozik be, hanem azt állítja: õ Giacomo.

32.
Bruno megvallja Geremiasnak igazi kilétét és figyelmezteti nagybátyját, jogi úton fogja perelni az anyjától és nagyanyjától kicsalt vagyon miatt. Bruno próbálja megérteni a fiát, aki tudomására hozza, nem tudja megbocsátani apjának, ahogyan az anyjával bánt és azt sem, hogy Luanát beköltöztette a családi otthonba. Marcos végül beleegyezik abba, hogy együtt éljen Lilianával, jövendõ gyermeke anyjával. Miközben Bruno a Geremias elleni hadjáraton gondolkodik, utóbbi figyelmezteti Marietát, ha Marcost választja, nem számíthat az örökségre.

33.
Geremias elmondja Marietának, hogy végrendelete értelmében a lány örökli minden vagyonát, ám a végakarat tartalmaz néhány korlátozást is, melyet csak az õ halála után tesznek közzé. Ralf és Léia között egyre feszültebb a viszony, ám a férfi még mindig bolondítja az asszonyt. Marcos elmondja Brunónak, Lia szerelmes Pirilampóba és azt is, hogy a lány a két énekes pályáját egyengeti. A férfi gyanakodva fogadja a hírt és közli Pirilampóval, csak akkor számíthat a lány kezére, ha legalább 10 ezer marhát szerez.

37.
Marcos megvallja húgának, hogy szerelmes Marietába. A lány sem közömbös a fiú iránt. Suzane férje aggódik felesége hûtlensége miatt, ám az asszony elaltatja férje gyanúját. Saracura és Pirilampo szorgalmasan készülnek a lemezfelvételre, ám Pirilampo gondolataiban állandóan ott a nagy kihívás – hogyan tudja elõteremteni a Bruno által kért 10 ezer marhát cserébe Lia kezéért. Lia maga is bizonytalan abban, hogyan fogadja apja Pirilampo kitartó udvarlásának hírét…

38.
Suzanne arra figyelmezteti Ralfot, hogy nem akarja miatta elveszíteni a férjét, és ugyanabba a hibába esni, mint Léia. Eközben Léia megvallja Liának, hogy legszívesebben visszamenne Brunóhoz. A lány megígéri, mindent elkövet azért, hogy a család ismét együtt lehessen. Abba is beavatja anyját, hogy Marcos szerelmes Marieta Berdinazziba. A fiú felszólítja Lilianát, hagyja el a házat. A kétségbeesett lány megvallja Luanának, csupán színlelte a terhességet…

39.
Liliana úgy tesz, mintha váratlanul megszakadt volna a terhessége és kiadja Marcos útját. Bruno megtudja Luanától, hogy Liliana csupán színlelte a terhességet és ezt a hírt megosztja Marcosszal, majd késõbb magával a szenátorral is. Lia és Marcos elhatározzák, lehetetlenné teszik Luana életét, hogy így segítsék anyjuk visszatérését a családba. Bruno továbbra sem nézi jó szemmel lánya és Pirilampo kapcsolatát. Waldir felügyelõ kitartóan nyomoz a Berdinazzi-birtokon elkövetett kettõs gyilkosság ügyében. Megmutatja Geremiasnak az Olegario házában talált levelet, mely említést tesz Luanáról. Luana emlékezete hirtelen kitisztul és rájön, õ maga Marieta Berdinazzi.

40.
Geremiast nem hagyják nyugodni Waldir felügyelõ Luanával kapcsolatos hírei. Marieta aggódik emiatt. Luana bejelenti Brunónak, szeretne elmenni. A férfi megpróbálja rávenni a lányt, hogy maradjon, de az hajthatatlan. Geremias egyre gyakrabban faggatja Marietát a balesetrõl. A lány viszont a néhai Bruno Berdinazzi családjáról szeretne többet megtudni. Luana nyomtalanul eltûnik, mindössze egy rövidke levélben vallja meg Brunónak, ki is õ valójában.

41.
Bruno meg van gyõzõdve róla, hogy Luana csak kitalálta igazi kilétének meséjét. A lány közben Jaciraéknál keres menedéket. Marcos és Lia úgy gondolják, elérkezett az idõ Léia visszatérésére. Geremias Sao Paulóba utazik – úgymond – felülvizsgálatra. Figyelmezteti Marietát, hogy utasítása szerint emberei lõni fognak minden idegenre, aki távollétében a birtok közelébe merészkedik. Azzal tér vissza a városból, hogy õ is állattenyésztésre adja a fejét.

42.
Ralf visszakönyörgi magát Léiához, miközben Bruno eldönti, nagylelkû lesz és visszaveszi a házba feleségét – bizonyos feltételekkel. Amikor a Sao Pauló-i lakásban ott találja Ralfot, rátámad a férfira. Brunóban kétségek támadnak Luana kilétét illetõen és elhatározza, megkeresi a lányt. Waldir felügyelõ arról tájékoztatja Geremiast, hogy a birtok közelében látott autó Marcos Mezengáé.

43.
Geremias figyelmezteti Marietát, nem szeretné, ha a lány öröksége elõbb-utóbb Mezenga kézbe kerülne. Ribeirao Pratóban Léia szeretné megtudni, hány marhát vitt magával Luana, amikor elhagyta a birtokot. Lia arra hivatkozik, apja és Luana õszintén szerették egymást, mire Léia rámutat – akármi is volt a kapcsolat természete, Bruno és Luana elsõfokú unokatestvérek, amennyiben igaz, hogy Luana valójában Berdinazzi lány. Marcos és Bruno ellátogatnak a Berdinazzi-birtokra és Geremias elé tárják a két Marieta Berdinazzi dilemmáját. Bruno késõbb megbízza Zé do Araguaiát, a föld alól is keresse elõ Luanát.

44.
Luana elújságolja Jacirának, hogy Bruno gyermekét hordja a szíve alatt. Az asszony úgy véli, a hírt meg kell osztani a férfival, ám Luana más véleményen van. Marcos azzal fenyegetõzik, ha még egyszer anyja közelében látja Ralfot, megveri a férfit. Ralf idõközben újabb terveket forgat a fejében, melyek segítségével megkaparinthatná a Mezenga-jachtot. Geremias megnyugtatja Marietát: mindennek ellenére õt tartja igazi örökösének.

45.
Waldir felügyelõ lezárni szándékozik a nyomozást anélkül, hogy tudná, ki ölte meg a gyilkos Faustót. Geremias bejelenti, rövidesen megérkezik a meggyilkolt Olegario fia, Tavinho az Egyesült Államokból. Liliana elhatározza, mégsem utazik külföldre, hanem beköltözik a Mezenga család Rio de Janeiró-i lakásába. Luana megmondja Zé do Araguaiának, nem szándékozik visszamenni Brunóhoz és nem érdekli a Berdinazzi-örökség sem.

46.
Geremias elmondja Tavinhónak, hogy apja gyilkosság áldozatává vált. Tavinho megemlíti Marietának, hogy apja leveleibõl már ismeri, és a személyes találkozás után lenyûgözi a lány szépsége. Marcos és Lia szeretnék megkapni Geremias örökségét. Pirilampo megvallja Liának, hogy nem tud nélküle élni. Bruno viszont továbbra sem nézi jó szemmel lánya és az énekes kapcsolatát. Ralf egyformán bolondítja Suzanét és Léiát, miközben azon töri a fejét, miként tudna hozzáférni Léia pénzéhez.

47.
Tavinho elhatározza, elfogadja Geremias ajánlatát és marad a Berdinazzi-birtokon. Ralf tovább hazudozik Léiának a jacht eladásával, illetve a majdani ingatlanüzlettel kapcsolatban. Lurdinha felmond Brunónak és Lia szolgálatába áll. A szenátor közli feleségével, nem szándékozik indulni az elnökválasztáson. Marcos szenved attól, hogy Marietát Tavinho társaságában látja. Waldir felügyelõ arra figyelmezteti a fiút, jobb, ha mielõbb odébbáll és nem mutatkozik a jövõben a Berdinazzi-birtokon.

48.
Judite figyelmezteti Marietát, Marcos jelenléte veszélyes lehet mindkettõjük számára. Waldir felügyelõ elmondja a fiúnak, Geremias utasítása értelmében az alkalmazottak lõni fognak, ha idegent látnak a birtokon. Caxias szenátor elnyeri Bruno támogatását politikai szándékaihoz. Bruno nem tudja leküzdeni ellenérzését Lia és Pirilampo kapcsolatával szemben…

49.
Lurdinha közeledni szeretne Saracurához, ám a férfi visszautasítja. A szenátor úgy érzi, belefáradt a politikába és felmerül benne a visszavonulás gondolata. Kiderül, hogy Marcos kocsijának eltûnésében Geremiasnak is volt szerepe. Léia Marcos közbenjárását kéri ahhoz, hogy Bruno vállaljon kezességet üzleti vállalkozásának finanszírozásához. Az asszony – váratlan fordulattal – sarkára áll Ralf mesterkedéseivel szemben.

50.
Bruno Mezenga repülõgépe egy vihar során nyom nélkül eltûnik. Hamarosan mentõosztag indul az eltûnt gép keresésére és Marcos abban reménykedik, csupán szerencsés kényszerleszállásról lehet szó. A hír hallatára Léia is hazautazik a birtokra. Az egyedüli ember, akit kárörömmel tölt el Bruno Mezenga eltûnésének híre, nem más, mint az öreg Geremias. A hiábavaló kutatást két hét elteltével leállítják.

51.
Léia hamarosan berendezkedik a Mezenga-birtokon. Marcos ezt rossz szemmel nézi, különösen, amikor tanúja lesz annak, hogy anyja a pampák királyának pénzügyeit is szeretné kézbe venni. A fiú egyre jobban érzi annak súlyát, hogy apja távollétében neki kellene átvennie a birodalom irányítását. Úgy véli, képtelen megfelelni a feladatnak. Minden ízében tiltakozik az ellen, hogy apjára, mint halottra gondoljon bárki is. Zé do Araguaia ugyancsak csodában reménykedik Brunóval kapcsolatban…

52.
Eltelt egy hónap és Brunóról még mindig semmi hír. Marcos képtelen apja távollétében irányítani a birtokot. Zé azon gondolkodik, hogy gazdája felkutatására indul a folyó mentén. Marieta rossz néven veszi, hogy Geremias mindenáron erõlteti a szorosabb barátságot közte és Otavinho között. Közben Otavinhót kétségek gyötrik a Marieta igazi kilétét övezõ titok miatt. Ralf újra lelkesen csapja a szelet Léiának, abban a reményben, hogy Bruno halálával közelebb juthat az áhított vagyonhoz…

53.
Miután felfedte igazi kilétét, Rafaela otthagyja Geremias házát és Marcoshoz utazik. Otavinho érdeklõdését felkeltik a Luanáról szóló hírek. Geremias Berdinazzi úgy tesz, mintha megkönnyebbült volna Rafaela távozásával. Ralf és Léia viharos kapcsolatát tovább nehezíti Suzane felbukkanása. Marcos komoly nehézségekkel küzd a birtok irányításával kapcsolatban, és éppen a csorda egy részének eladását fontolgatja, amikor hírt kap arról, hogy megtalálták apja lezuhant repülõgépét.

54.
Rafaela megérkezik a Mezenga-birtokra, ahol feltárja Marcosnak és Liának igazi kilétét. Elbeszélése nyomán a Mezenga testvérek kezdik hihetõnek tartani Luana történetét. Ugyanakkor némi gyanakvással fogadják Rafaela közlését, miszerint semmivel és senkivel nem tudja bizonyítani igazát. A kutatócsoport elveszíti Bruno és a pilóta nyomát az õserdõben. Marcos azonban makacsul kitart amellett, hogy apja valahol életben van. Liliana bejelenti szüleinek, hogy terhes…

55.
Marcos egyre nyugtalanabb amiatt, hogy nem tudja kifizetni a birtok alkalmazottait. Összeveszik anyjával, aki megfenyegeti, hogy abban a pillanatban, amikor Brunót hivatalosan holttá nyilvánítják, a törvényesen még el nem választott feleség jogán õ és nem a fiú fogja örökölni a vagyont. Rafaela szeretne személyesen is találkozni Luanával. Ralf aggódik amiatt, hogy Suzane férje esetleg csapdába akarja csalni mindkettõjüket…

56.
A szenátor ellátogat Regino táborába, hogy tájékozódjon a nincstelenek helyzetérõl. Liliana megjelenik a Mezenga-birtokon abban a reményben, hogy Marcosszal szót érthet. Csalódottan tudja meg Liától, hogy Marcos nincs egyedül, ott van vele Rafaela is. Geremias fiául fogadja Otavinhót, miközben úgy érzi, nem tudja elfelejteni Rafaelát. Luana és Rafaela találkoznak Regino táborában. Marcos és a lány arra bíztatják Luanát, születendõ gyermeke érdekében harcoljon a jogaiért.

57.
Lia bejelenti, amint Marcos visszatér, elhagyja a szülõi házat és saját életét fogja élni. Luana beköltözik Bruno szobájába a Mezenga-birtokon. Zé do Araguaia elhatározza, újból Bruno keresésére indul. Rosa amiatt aggódik, hogy amennyiben férje felhagy a politikával, a család anyagi helyzete fogja azt megsínyleni. Marcos és anyja között egyre jobban elmérgesedik a viszony. Lia is megszakítja a kapcsolatot anyjával. Az asszony visszautazik Sao Paulóba és elmondja Ralfnak: addig meg van kötve a keze, ameddig férjét hivatalosan holttá nem nyilvánítják

58.
Marcos továbbra is makacsul kitart amellett, hogy apja életben van. Amikor Zé csapata megtalálja a pilóta holttestét, a remények ismét felcsillannak. Rafaela bemutatja Luanát Geremiasnak. A férfi gyanakodva fogadja Luana történetét, de egyben meg is zavarják a különös egybeesések a lány elbeszélésében. Marcos dühbe gurul, amikor Léiától megtudja: Liliana mégis terhes. A csalódott lánynak úgy mutatja be Rafaelát, mint a menyasszonyát.

59.
Luana már-már azon a ponton van, hogy visszatér Regino táborába, de Lia meggyõzi, õ egy Berdinazzi, tehát ennek megfelelõen kell viselkednie. Geremias elmondja Otavinhónak, nem akarja, hogy vagyona Luana kezére jusson. A fiú megígéri, hogy ezt nem engedi megtörténni. Marcos csatlakozik Zé csapatához és velük együtt indul útnak apja felkutatására. Suzane fenyegetõ üzenetet talál Ralf rögzítõjén.

60.
Lia és Rafaela egyaránt aggódnak Marcos miatt, akit az erdõben láz döntött le a lábáról. Luanában él a meggyõzõdés, hogy Bruno életben van. Ralf és Léia – a bizonytalan helyzetben – állandóan veszekednek. Suzane férje szeretné rávenni a felesége és Ralf után szaglászó nyomozót, hogy tegye el láb alól vetélytársát. Geremiasnak hiányzik Rafaela, még akkor is, ha tudni véli, a lány szélhámos. Ráveszi Otavinhót, utazzon a Mezenga-birtokra és hozza vissza Rafaelát.

61.
Ralf abban reménykedik, alaptalannak bizonyulnak a Bruno életben maradásához fûzött remények, és egy kis türelemmel végül hozzájuthat majd a pampák királyának vagyonához. Ekkor fenyegetõ üzenetet fedez fel a rögzítõjén, ami alaposan megijeszti. Luana hallani sem akar arról, hogy Marcos és Zé egyedül folytassák a kutatást Bruno után. Geremiasban egyre gyakrabban merül fel a gondolat: Rafaela esetleg igazat mondott. Otavinho elutazik, hogy visszahozza Rafaelát.

62.
Luana tántoríthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy csónakkal induljon Bruno felkutatására. A Mezenga-birtokra megérkezik Liliana, hogy Bruno után érdeklõdve közelebb lehessen Marcoshoz. Megérkezik Otavinho is, aki elmondja jövetele célját a megbántott lánynak. Liliana nem titkolja, szeretné, ha vetélytársnõje visszamenne az öreg Berdinazzihoz. Marcosék a folyó partján rátalálnak Brunóra.

63.
Marcos, Zé és Luana boldogan ölelik magukhoz az elcsigázott, de életben lévõ Brunót. Ralf szeretné lerázni Suzanét, és az asszony kérdéseire bevallja, attól tart: Orestes sejt valamit a kapcsolatukról és bosszút forral. Otavinho – Liliana meghívására – ellátogat a szenátor otthonába, ahol bevallja a lánynak, szerelmes Rafaelába. Geremias közben abban reménykedik, hogy Rafaela nem hagyja annyiban a dolgot és elõbb-utóbb visszatér hozzá. Marcos megkéri Rafaela kezét. Léia tanácstalanul veszi tudomásul, hogy férje életben van.

64.
Rafaela elmondja Marcosnak, hogy Otavinho Geremias megbízásából szeretné visszahívni õt a Berdinazzi-birtokra. Liliana még mindig abban reménykedik, hogy Marcos jobb belátásra tér, tudván, az õ gyermekét hordja a szíve alatt. Ralf csalódottságában bevallja Léiának, hogy csak a vagyona miatt kereste a társaságát. Ezután felkeresi Suzanét és elmondja, szakított Léiával. Marcos nagy nehezen beleegyezik, hogy Rafaela visszatérjen Geremiashoz. Liliana anyja szívesen látná együtt lányát és Otavinhót. Luana tétovázik, bevallja-e Brunónak, hogy terhes.

65.
Bruno – Luana aggodalmaival ellentétben – nem haragszik, amikor megtudja, apa lesz. Geremias elmondja Rafaelának: az a terve, hogy együtt utazzanak Olaszországba, és így keressék meg a tanúkat a lány állításainak igazolására. Az idõs férfi és a lány kibékülnek egymással. Rafaela elmondja, miként vette rá Fausto, hogy Marietaként mutatkozzon be. Amikor Otavinho azt bizonygatja az öregnek, hogy Marieta szerelmes Marcosba, Geremias arra bíztatja a fiatalembert, ne hagyja, hogy a történelem megismételje önmagát, és egy Mezenga újra megszöktessen egy Berdinazzi lányt…

66.
Miközben Bruno bejelenti Marcosnak és Liának, hogy Luana gyermeket vár, Marcos továbbra is kételkedik abban, hogy Liliana az õ gyermekét hordja a szíve alatt. Rafaela bejelenti Geremiasnak, hogy Marcost szereti. A férfi hallani sem akar errõl a kapcsolatról. Amikor Léia hírét veszi Luana terhességének, fenyegetve érzi magát és bosszút forral. A sikeres lemezfelvételért kapott pénz felhasználásán összeszólalkozik Pirilampo és Saracura…

67.
Ralf azt tanácsolja az elkeseredett Léiának, hogy ölessék meg Luanát. Az asszony fél attól, hogy belekeveredjen az ügybe, ám pénzt ad az akcióra Ralfnak. Bruno békülékeny hangot üt meg Pirilampóval, ám a férfi makacsul visszautasítja jövendõbeli apósának azt a kikötését, hogy amennyiben gazdálkodó lesz, hagyjon fel az énekléssel.

68.
Suzane tudomására jut, hogy Ralf még mindig tartja a kapcsolatot Léiával, ezért kérdõre vonja a férfit. Még több pénzt ígér, ha Ralf csak az õ barátja marad. Egyikük sem sejti, hogy a háttérben ott nyomoz utánuk Suzane férje. Donana bejelenti – örökbe fogad egy gyermeket Bruno Mezenga megmenekülésének örömére. Zé szeretné errõl lebeszélni az asszonyt, ám az hajthatatlan. Geremias Berdinazzi azon kesereg, hogy nincs fia, és halálával kihal a Berdinazzi név is. Regino és a földnélküliek táborában tûz pusztít.

69.
Zé megvallja Brunonak, azért ellenzi Donana örökbefogadási tervét, mert az asszony tudtán kívül neki már van egy 12 éves fia. Geremias úgy dönt, maga helyett Otavinhot küldi Rafaelával együtt Olaszországba. Felhívja a fiú figyelmét, az út kiváló alkalmat kínál majd arra, hogy meghódítsa a habozó lányt. Amikor Rafaela kerek-perec visszautasítja Otavinhot, a megbántott férfi újra feléleszti a kétséget Geremiasban Rafaela igazi kilétét, sõt Olegario halálának valós körülményeit illetõen…

70.
Otavinho azt állítja a kételkedõ Geremiasnak, meg van arról gyõzõdve, hogy Rafaelának köze volt Olegario halálához. Felkeresi Waldir felügyelõt és arra kéri, vizsgálja meg a Geremias ágya alatt tartott, gyilkos fegyvert ujjlenyomatokért. Léia meggondolja magát és mindenáron szeretne kikerülni a Luana elleni összeesküvés ügyébõl. Bruno és Zé együtt indulnak Zé fiáért az indián faluba.

71.
Léia vissza akar lépni a Luana meggyilkolására szõtt összeesküvéstõl, ám Ralf ezért is sok pénzt követel – úgymond – a bérgyilkos számára. Zé az indián településen bejelenti: elviszi a fiát. Ueré eleinte hallani sem akar errõl és nagyanyja sem képes tõle megválni. Geremias szeretné megtudni, kitõl hallott Waldir felügyelõ a házban lévõ fegyverrõl. Otavinho arra gyanakszik, a puskán esetleg Rafaela ujjlenyomatait fogják megtalálni.

72.
Marcos hiába várja Rafaela telefonját, miközben Liliana többször is keresi a fiút. Luana elmondja Brunonak, hogy Regino tábora leégett. A nõ szeretné, ha a pampák királya valamilyen módon felkarolná a földönfutókat. Bruno Mezenga elhatározza, hogy megegyezik Léiával és ezt követõen feleségül veszi Luanát. Léia közli Ralffal, ha vele akar élni, akkor a Brunotól kapott farmon kell dolgoznia.

73.
Otavinho szemtanúja, amikor Marcos – Rafaelával az oldalán – az utóján éppen elviharzik a Berdinazzi-birtokról. Útközben azonban Rafaela meggondolja magát és mindketten visszatérnek Geremiashoz. Az öreg kijelenti, amennyiben a lány elmegy, a birtok egyedüli örököse Otavinho lesz. Rafaela végül úgy dönt, az örökség kedvéért inkább marad. Bruno egy nagyobb csordát ígér Pirilampónak, ha úgy döntenek Liával, hogy összeházasodnak. Saracura szomorúan veszi tudomásul, hogy Pirilampo házassági tervei egyben a közös elõadói karrier végét jelenthetik.

74.
Bruno azon töri a fejét, hogy hiába bizonygatja majd Luana igazi kilétét, az öreg Berdinazzi nem járul hozzá semmilyen körülmények között ahhoz, hogy a lány kezébe kerüljön a Berdinazzi-vagyon. Ha Geremias meghal, a családfa megszakad, hacsak Marcos és Rafaela össze nem házasodnak. Bruno figyelmezteti, hogy ebben az esetben õ tagadja ki Marcost. Rafaela elújságolja Geremiasnak, hogy Lauana a pampák királyának gyermekét várja és rövidesen férjhez megy Brunóhoz…

75.
Ralf beköltözik Léia Sao Pauló-i lakásába. A férfi elhagyott lakását viszont Suzane veszi bérbe. Bruno ismerteti Reginóval, milyen tervet dolgozott ki arra, hogy segítsen a számkivetetteknek. Marcos és Lia nem lelkesednek a tervért. Otavinho és Rafaela elfogadják Berdinazzi feltételeit és bejelentik: összeházasodnak. Regino tájékoztatja embereit, miben állapodott meg Bruno Mezengával. A csapat gyanakvással fogadja a hírt.

76.
Regino emberei visszautasítják Bruno Mezenga ajánlatát és úgy döntenek, tovább folytatják harcukat a földért. Bruno sértetten veszi tudomásul a visszautasítást. Reginoék elhatározzák, erõszakkal foglalnak földet maguknak. Liliana személyesen viszi a hírt Marcosnak Rafaela és Otavinho küszöbön álló menyegzõjérõl. Rafaela maga utasítja el a kétségbeesett fiú próbálkozásait.

77.
Regino felesége, Jacira azzal fenyegetõzik, hogy elhagyja férjét, ha az továbbra is a földfoglalást tartja az egyetlen megoldásnak. Marcos csípõs megjegyzést tesz Pirilampóra, azzal vádolva a férfit, hogy csak a várható hozomány miatt akarja feleségül venni Liát. A vérig sértett férfi közli a kétségbeesett Liával, hogy visszalép házassági szándékától. A szenátor felesége, Rosa meg van gyõzõdve arról, hogy férje viszonyt folytat a szobalánnyal, Chiquititával…

78.
Suzane találkozóra hívja Ralfot. Léia elhatározza, elkíséri a férfit. Váratlanul betoppan Suzane bérelt lakásába Orestes, akit a különös helyzet szokatlan teljesítményre sarkall. Marcos titokban visszatér a Berdinazzi-birtokra azzal a céllal, hogy még egyszer színvallásra bírja Rafaelát. Geremias azonban rátalál a bujkáló fiúra és Waldir felügyelõvel lecsukatja. Rafaela úgy dönt, kész megfizetni minden árat azért, hogy õ örökölhesse a Berdinazzi-vagyont…

79.
Marcos meg van gyõzõdve arról, hogy Liliana nem az õ gyermekével terhes. Liliana viszont megingathatatlan. Ueré nem akar megbarátkozni Donanával, és szeretne visszatérni az õserdõbe nagyanyjához. A megsértett Pirilampo lemond a Bruno által felkínált birtokrészrõl és teljesen az énekesi pályának akarja szentelni az életét. Ralf szeretné ha Léia mielõbb férjhez menne hozzá. Ezúttal az asszony habozik. Rafaela és Otavinho összeházasodnak. A hír hallatán Liliana Marcosszal kapcsolatos reményei újraélednek…

80.
Bruno megkönnyebbüléssel veszi tudomásul, hogy kimondták a válást közte és Léia között. Ralf szeretne megszabadulni a Suzanével folytatott viszonytól. Léia azt ígéri, a gyerekei fognak tõle is örökölni mindent. Regino táborában forronganak az indulatok. Geremias aggódik, vajon sikerül-e Otavinhónak mielõbb Berdinazzi örökösrõl gondoskodni. Rafaela mindenesetre makacsul ellenáll a férfi próbálkozásainak, és a házasságot pusztán üzleti megállapodásnak tekinti.

81.
Rosa zajos jelenetekkel adja férje tudomására, hogy féltékeny Chiquitára. Liliana magával viszi a lányt a Mezenga-házba, hogy így próbálja kifogni a szelet az anyja által keltett botrányból. Otavinho és Rafaela visszaérkeznek a nászútról. Geremias Judite korábbi életérõl szeretne többet megtudni. Zé aggódik amiatt, hogy Léia a kapott birtokrészt meg akarja osztani Ralffal. Ueré miatt egyre nagyobb a feszültség közte és Donana között.

82.
Rosa azzal fenyegetõzik, ha a szenátor nem adja ki Chiquita útját, hatalmas botrányt kavar és elválik férjétõl. Donana nem tud közelebb kerülni a vadóc Ueréhez. Zé beismeri, hogy a fiú az õ házasságon kívül született gyermeke. Rafaela megvallja Juditénak: terhes – de nem Otavinhótól. Ralf szeretné pénzzé tenni Léia Sao Pauló-i lakását, ám az asszony azt tervezi, inkább bérbe adja. Clovis felügyelõ bizonyos elõjelekbõl arra következtet, hogy Ralfot meg fogják gyilkolni.

83.
Zé feleségét vádolja amiatt, hogy Ueré elszökött a háztól. Luana nem lelkesedik azért, hogy Brunóval együtt ismét felkeresik Geremiast. Marcos viszont bánja, hogy nem csatlakozott apjáékhoz és így nem láthatja Rafaelát. Chiquita felmond a szenátornak, mert érzi, személye miatt vált annyira feszültté a viszony a szenátor és Rosa asszony között. Geremias visszautasítja Bruno Luana örökségére vonatkozó igényét…

84.
Zé elhatározza, hogy Ueré keresésére indul a vadonba. Donana követi a férfit. Bruno azon tûnõdik, miképpen dönthet a Berdinazzi-örökség ügyében bármelyik bíró is most, amikor Rafaela és Luana ugyanazzal a személyazonossággal rendelkezik. Saracura és Pirilampo azt tervezik, hogy vándorénekesként folytatják karrierjüket. Egy heves családi vitát követõen a szenátor azt fontolgatja, visszavonul a politikusi pályától, sõt azon is gondolkodik, elválik Rosa asszonytól. Geremias azzal fenyegetõzik, ha Rafaela és Otavinho nem ajándékozzák meg a várva várt fiú örökössel, kitagadja õket.

85.
Léia úgy dönt, elutazik saját birtokára, de figyelmezteti Ralfot: a személyzetnek csak mint a sofõrjét hajlandó bemutatni. Suzane férje távollétére hivatkozva meghívja Ralfot a tengerpartra. Pirilampo viszont Liát hívja meg, tartson velük elõadó körútjukon. Rafaela azon gondolkodik, engedékenyebben kellene viselkednie Otavinhóval szemben, ha terhességét jogszerûnek akarja beállítani az öreg Berdinazzi elõtt.

86.
Bruno azt tanácsolja a szenátornak, visszavonulás helyett inkább vegyen ki szabadságot és gondolja át újra a dolgot. Léia birtokán az intézõ arról panaszkodik Brunónak, hogy az utóbbi idõben Ralf osztogatja a parancsokat. Emiatt Ralf és Léia között ismét feszült a viszony. Marcos gyûlölettel gondol a férfira, aki anyját boldogtalanná teszi. Léia már az újabb válás gondolatával foglalkozik. Geremias figyelemre méltó hirdetést pillant meg az egyik újságban: Bruno Mezenga feleségének birtokát kínálják eladásra.

87.
Az arrogáns Ralf visszautasítja Bruno próbálkozásait a Léiának adott birtokrész megmentésére. A felháborodott Marcos bosszút esküszik Ralf ellen, amikor megtudja, hogy a férfi már meg is hirdette a birtokot. Geremias elõre dörzsöli a kezeit, amikor arra gondol, milyen bosszút állhat majd, amikor megszerzi a Mezenga-vagyon egy részét. Megfordulnak a szerepek Rafaela és Otavinho között. Most a lány szeretné, ha házasságukat mihamarabb a gyakorlatban is megvalósítanák…

88.
Ralf addig veri Léiát, amíg az asszony bele nem egyezik, hogy változatlanul a férfi járhat el hivatalos ügyeiben. Orestes eközben bosszútervet forral Ralf ellen. Marcost elönti a harag, amikor megtudja, hogy Ralf ismét bántalmazta anyját. Ralf elfogadja Orestes meghívását, és ellátogat annak jachtjára. Mit sem sejt arról, hogy Marcos és Geraldino követik õket a tengeren. Egy elhagyott partszakaszon Orestes emberei jól megverik Ralfot.

89.
Bruno és Luana készülnek az esküvõre. A nõt kétségek gyötrik Bruno érzelmeinek mélységét illetõen. Tovább növeli benne a kétségeket, amikor Lia arra biztatja, tanuljon meg viselkedni, ha méltó társa akar lenni a pampák királyának. Közben Geremias azon töri a fejét, mégiscsak lehetséges, hogy Luana valóban Giacomo lánya. Még az is megfordul a fejében, hogy elraboltatja a fiatal nõt. Emiatt viszont Rafaela érzi magát és örökségét fenyegetve…

90.
Geremias elutazik a Mezenga-birtokra Luanáért. Rafaela és Otavinho aggódnak amiatt, hogy az öregember megváltoztatja majd végakaratát. Kétségbeesésükben még az is megfordul a fejükben, hogy eltetszik láb alól Geremiast. Lia azon vívódik, útra keljen-e szerelmesével és az általa össszetoborzott vándorcirkusszal. Bruno hallani sem akar arról, hogy Luana kövesse Geremiast. Léia és Suzane az újságból, illetve a televízió híradásából tudja meg, hogy Ralf halott.

91.
Léia arra gyanakszik, hogy Suzane többet tud Ralf haláláról, mint amennyit elárult neki. Rosa asszony és a szenátor egyre gyakrabban veszekednek. Emiatt a szenátor bejelenti Brunonak, nem tud részt venni az esküvõn, mint võfély. Geremias megorrol Rafaelára, amiért a lány nem vallotta be neki, hogy Marcos gyermekét hordja a szíve alatt. Kiderül, hogy Ralf titokban eladta Léia birtokrészét Geremiasnak…

92.
Luana elhagyja Brunot és Geremias házába költözik. Bruno aggódik megszületendõ gyermeke jövõje miatt. Judite figyelmezteti Luanát: Rafaela és Otavinho féltékenyek rá a Berdinazzi örökség miatt. Bruno bejelenti: az esküvõt elhalasztják és õ elutazik. Lia csatlakozik szerelméhez, útnak indul vele és társulatával.

93.
Geremias megígéri, hogy Luana és születendõ gyermeke minden körülmények között élvezni fogják a védelmét, még akkor is, ha a gyermekben Mezenga vér is folyik. Rafaela el van szánva arra, hogy megakadályozza, Luana örökölje helyette a Berdinazzi-vagyont. Bruno nem akarja annyiban hagyni a dolgot, és elhatározza, leszámol Geremiasszal. Léia egyre jobban belebonyolódik a Ralf eltûnése körüli zavaros ügyekbe, miközben fiát védi a gyilkosság gyanújának árnyékától.

94.
Marcos bejelenti, a nevére veszi Liliana születendõ gyermekét. A pampák királya nehezen törõdik bele abba, hogy lánya vándoréletet él. Marita ugyanúgy nem ismeri fel a hullaházban Ralf holttestét, mint õelõtte Léia. Rafaela nagyon aggódik a Mezenga örökség miatt, ám nehezen tudja összeszedni a bátorságot, hogy saját terhességérõl tájékoztassa nagybátyját. Luana szomorúan gondol arra, hogy gyermekének a Berdinazzi és Mezenga család közötti gyûlöletben kell majd felnõnie.

95.
Luana azzal vádolja Geremiast, szándékosan tüntette el a babaholmikat és azzal fenyegetõzik, visszamegy Brunóhoz. Rafaela attól tart, bácsikája végül mégis Luanára hagyja majd a vagyonát. Geremias haragszik Rafaelára, amiért a lány becsapja õt és nem beszél terhességérõl. Clovis felügyelõ nem érti, miért nem ismeri fel sem Léia, sem Marita Ralf holttestét. Léia azt állítja: Ralf Uruguayból telefonált neki…

96.
Luana bejelenti, szeretné Geremiast elkísérni Sao Paulóba, ahol Léia birtokát veszi át az öreg. Bruno nehéz szívvel indul a találkozóra. Nem tudja elfogadni, hogy birtokának egy része Berdinazzi kézre kerül. Luanával való találkozása mindkettõjük számára érzelmes pillanat – Geremias legnagyobb fájdalmára. Azzal “csábítja” Luanát, õt teszi meg egyetlen örökösévé, ha nem hagyja õt el.

97.
Clovis továbbra is nyomoz Ralf ügyében. Otavinho és Rafaela ünnepélyesen bejelentik Geremiasnak, hogy gyermeket várnak. Rafaelát azonban továbbra sem hagyja nyugodni a gondolat – biztosnak hitt öröksége Luana miatt veszélybe kerülhet. Bruno arra bíztatja Léia birtokának alkalmazottait, ne dolgozzanak Geremiasnak.

98.
Léia azt a látszatot kelti, hogy Ralf esetleg valamilyen kábítószerügylet miatt tûnt el. A szenátor sokat vívódik Chiquita iránt érzett vonzalma miatt. Bruno ellátogat a Berdinazzi-birtokra, hogy magával vigye Luanát. Rafaela “önzetlenül” támogatja a szerelmeseket. Geremias Otavinhót bízza meg az új birtokrész irányításával.

99.
Luana õszintén bevallja a hazatérõ Geremiasnak, hogy Bruno ott járt és együtt töltötték az éjszakát. Rafaela megpróbálja beárulni Luanát az öregnél, de csak azt éri el ezzel a lépésével, hogy Geremias õt is “számûzi” az új birtokra, Otavinho mellé. Clovis felügyelõ nyomozása során eljut egy igen fontos bûnjelig, a guarujái parton talált nyaklánchoz és függõhöz. Röviddel késõbb lövések dördülnek el a Berdinazzi-farmon. Geremias súlyos sebesülésekkel kórházba kerül.

100.
Geremias lelövését követõen Bruno és Marcos is a helyszínre utaznak. Geremias lázálmában azt mondja, egy Mezenga lõtt rá, mégpedig Bruno Mezenga. A kétségbeesett Luana maga sem tudja, kinek higgyen. Marita felismeri Ralf nyakláncát és a függõt, amit a láncon hordott. Clovis felügyelõ úgy gondolja, Ralf halálával kapcsolatban a legfõbb gyanúsítottak: Léia, Suzane és Orestes.

101.
Josimar felügyelõ felhívja Brunót és elmondja, szeretne Léiával beszélni Ralf eltûnésével kapcsolatban. Luana nem akarja elhinni, hogy Brunónak köze volt Geremias lelövéséhez. A lábadozó öreg arról ábrándozik, megbünteti Brunót, aki így elveszíti majd Luanát és születendõ gyermekét is. Rafaela alig várja, hogy Geremias meghaljon.

102.
Bruno megsértõdik Luanára, amiért az asszonynak az õ ártatlanságába vetett hite megrendült. Luanát is elkeseríti az a gyûlölet, amely a Berdinazzi és a Mezenga család között dúl. Geremias közben visszavonja Bruno elleni vallomását. Léia nem hajlandó felismerni Ralf nyakláncát – így próbálja húzni az idõt és a nyomozást. Marcos azt fontolgatja, hogyan tudná lefizetni Clovis nyomozót.

103.
Rosa asszony azzal lepi meg férjét, a szenátort, hogy bejelenti: el akar válni. Liliana elhatározza, hogy a családi viszályban anyja oldalára áll. Rafaela és Geremias kapcsolata egyre feszültebbé válik. Waldir felügyelõ elmondja Geremiasnak, meg van gyõzõdve arról, hogy a merénylet idején Bruno távol volt a helyszíntõl, egyben figyelmezteti az idõs embert, élete továbbra is veszélyben van.

104.
Léia volt birtokán Otavinho bevallja Rafaelának: az az álma, hogy megtarthassa a birtokot és ott gazdálkodhasson. Marita továbbra is tartja a kapcsolatot Léiával, bár az asszony szeretne megszabadulni Ralf emlékétõl. Bruno elhatározza, nem adja fel a Luanáért folytatott harcát. Waldir felügyelõ arra figyelmezteti Geremiast, a Mezengák titkos segítõje Geremias házában él. Rafaela meg van arról gyõzõdve, hogy bácsikája meg fogja változtatni a végrendeletét. Lia bejelenti, férjhez ment kedveséhez. Marcos bevallja Lilianának, hogy Rafaela iránti érzelmei semmivé foszlottak.

105.
Geremias elárulja Otavinhónak, hogy Rafaela nem az õ gyermekét hordja a szíve alatt. Rafaela ugyanakkor azt állítja, hogy Marcos ölte meg Faustot. A Ralf meggyilkolása ügyében folytatott nyomozás egy helyben topog. Geremias továbbra is ragaszkodik ahhoz a hitéhez, hogy Bruno Mezenga utasítására követték el ellene a merényletet.

106.
Geremias fejében megfordul a gondolat, hogy talán Luana is részese volt az ellene elkövetett merényletnek. Marcos arra gyanakszik, Geremias vádaskodásai csak arra szolgálnak, hogy elszakítsák egymástól apját és Luanát. Marita Léiát vádolja azzal, hogy gyanúsítható Ralf eltûnésével kapcsolatban. Josimar nyomozó kijelenti, nem tud senkit gyanúsítani, amíg a holttest elõ nem kerül. Azt javasolja, a gyanúsítottakra ijesszenek rá és akkor talán több információhoz jutnak Ralf haláláról. Rosa asszony munkát keres. Bruno felosztani szándékozik birtokát gyermekei között.

107.
Luana csalódottan veszi tudomásul, hogy Geremias nem hisz neki és õt, valamint Brunót vádolja az ellene elkövetett merénylettel. A nõ azzal fenyegetõzik, ha Geremias nem változtat nézetein, elhagyja a birtokot. Waldir felügyelõ beszámol arról, hogy egy ismeretlen nõ továbbra is Brunót vádolta telefonbejelentésében. Tovább folyik a nyomozás Ralf halála ügyében – meglehetõsen ellentmondásos körülmények között. Judite elmondja Rafaelának, hogy Geremias visszavonta Bruno elleni feljelentését, sõt arra készül, hogy Rafaelát is elküldje a háztól…

108.
A Berdinazzi-farmon elõkerül a régen keresett puskagolyó. Rafaela beismeri, még mindig szereti Marcost. Luana azt fontolgatja, elhagyja a birtokot. Judite figyelmezteti, éppen ez a célja Rafaelának. Waldir felügyelõ szerint Rafaela és Luana is gyanúsítható a Geremias elleni merénylettel. Brunót és Marcost is megidézik tanúként a rendõrségre. A kétségbeesett Luana elmenekül Geremias házából. Rafaela szerint ez felér a bûnösség beismerésével. A lány a rendõrségen Marcos ellen vall.

109.
Waldir bejelenti, bíróság elé állítja Marcost Fausto meggyilkolásának vádjával. Sejtetni engedi, hogy Luanát sem fogja kímélni, ha arra kerül a sor. Rafaela egyre hangosabban vádolja Luanát, és a lány eltûnését bûnössége beismerésének véli. Idõközben Josimar nyomozó is folytatja a vizsgálatot Ralf halála ügyében. Marcos egy autót ajándékoz Lilianának. Otavinho egyre nagyobb aggodalommal szemléli Rafaela mesterkedéseit. Marcos azt tervezi, magára vállalja, hogy õ adta le a lövést Geremiasra, csakhogy apját megkímélje a meghurcolástól. Bruno aggódik Luana eltûnése miatt.

110.
Bruno a rendõrség segítségét kéri Luana megkereséséhez. Chiquita szerelmet vall a szenátornak. Otavinho bejelenti, elege van Rafaelából, inkább lemond az örökségrõl, csak megszabadulhasson a nõtõl. Luana egy cukornádültetvényen dolgozik, miközben Geremias és Bruno is õt keresik. A két család egymást vádolja a nõ elbújtatásával. Josimar nyomozó azt fontolgatja, hogy lezárja a Ralf ügyében indított nyomozást, mert senki ellen nincs bizonyítéka.

111.
Clovis felügyelõ tanúként idézi meg Marcost a Ralf halálának körülményeit feltáró nyomozás során. Waldir felügyelõ viszont azt szeretné megtudni, mi indította Luanát arra, hogy megszökjön a Berdinazzi-birtokról. Marieta és Léia Ralf sorsáról eltérõ nézeteket vallanak. Orestes a nyomozás lezárása elõtt váratlanul meghal. Luana nem adja fel és elhatározza, keményen dolgozik addig a pillanatig, amíg meg nem szüli a gyermekét.

112.
Rosa asszony külön utakon jár, és ez feltûnik a szenátornak is. Azt forgatja a fejében, hogy elveivel ellentétben állást szerez feleségének valamelyik kormányhivatalban. Bruno szenved a gondolattól, hogy Luana nyomtalanul eltûnt. Clovis felügyelõ nyomára akad annak a két férfinak, akik Ralfot megverték. Otavinho és Rafaela külön életet élnek, egymás mellett. Geremias felõl homályos hírek érkeznek Olaszországból.

113.
Bruno megtiltja Marcosnak, hogy bevallja az igazat Clovis felügyelõnek. A fiú ennek ellenére bevallja, õ és alkalmi társai temették el az agyonvert férfit. Vallomása alapján Marcost letartóztatják. Bruno elhatározza, ha kell, õ vállalja a büntetést fia helyett. Eközben Waldir felügyelõ úgy dönt, nem tudja folytatni a nyomozást mindaddig, amíg csak Rafaela vádaskodásai állnak rendelkezésére.

114.
A szenátor továbbra is tanácstalan, kibéküljön-e Rosa asszonnyal vagy fogadja el Chiquita szerelmét. Amikor Lia elmondja Lilianának: Marcost gyikosság vádjával letartóztatták, a lány összeomlik. A rendõrség úgy dönt, bûntetlen elõéletére való tekintettel Marcos a tárgyalásig szabadlábon lehet. Otavinho beismeri Juditénak, fél Rafaelától. Bruno elkeseredetten keresi Luanát. Rómában Geremias folytat magánnyomozást.

115.
Waldir felügyelõ bejelenti, Marcost – vallomása nyomán – vádolják Fausto meggyilkolásával is. Bruno nem adja fel a Luana utáni keresést. Nem utolsósorban azért, mert Luana vallomásától függhet fia további sorsa. Marcos megbízza apját azzal, ha valami történne vele, viselje gondját Lilianának és jövendõ gyermeküknek. Judite azon tûnõdik, nem lehetett Marcos Fausto gyilkosa, hiszen a merénylet idején Geremiasszal nézett éppen körül a birtokon.

116.
Marcos arról biztosítja a kétségbeesett Lilianát, hogy semmi baj nem fogja õket érni és együtt lesznek, mire megszületik közös gyermekük. Az izgalmak hatására Liliana megszüli kisfiát. Bruno továbbra is aggódik Luana miatt. Idõközben híre érkezik, hogy Rafaela elveszítette a kisbabáját. Waldir felügyelõ kételkedve fogadja a hírt. Az a gyanúja, Rafaela maga próbálta megölni nagybátyját.

117.
Olaszországban Geremias próbálja kideríteni, vajon Rafaela tényleg az õ unokahúga? Idõközben a Berdinazzi-birtokon Waldir felügyelõ keresi a bizonyítékokat Rafaela bûnösségéhez. Mind a szenátor, mind Marcos családja boldog az újszülött kisfiú érkezése miatt.

118.
Geremias Olaszországban rátalál Bruno öccse sírjára. Idõközben Rafaela visszatér a Berdinazzi-birtokra és megüzeni Marcosnak, hogy elveszítette közös gyermeküket. Luana továbbra is keményen dolgozik egy cukornádültetvényen, ahol senki sem sejti, ki is õ valójában. Geremias rábukkan Bruno unokájára, Giuseppére Olaszországban.

119.
Geremias azt tervezi, magával viszi Brazíliába unokaöccsét, Giuseppét. Luanának felmondanak a cukornádültetvényen, elõrehaladott terhessége miatt. Elhatározza, visszatér Jaciáékhoz. Aparicio véget vet a vándor-elõadói pályának és elhatározza, ismét állattenyésztéssel foglalkozik majd. Rafaela egyre inkább belebonyolódik vádaskodásaiba Luana bûnösségét illetõen.

120.
Waldir felügyelõ azt állítja, elég oka lenne letartóztatni Rafaelát, és csak arra való tekintettel hajlandó ettõl eltekinteni, hogy az asszony nemrégiben veszítette el magzatát. Otavinho azt javasolja, várjanak addig, amíg Geremias visszatér Olaszországból. Rafaela azonban hajlandó börtönbe vonulni. Idõközben Luana visszatér Regino táborába és közli barátaival, nem szeretné, ha jelenlétérõl Bruno Mezenga tudomást szerezne.

121.
A szenátor halála mindenkit megrendít. Megérkezik Olaszországból Geremias és Giuseppe. Geremias elmondja Rafaelának, rátalált a személyazonosságát bizonyító okmányokra. Zé azzal a hírrel érkezik vissza, hogy nem sikerült Luana nyomára jutnia. Luana azt tervezi, egyedül fogja fenntartani magát és születendõ gyermekét. Marcos szeretné a családi birtokra vinni Lilianát és fiát, ám Rosa asszony ehhez csak akkor járul hozzá, ha a fiatalok végre összeházasodnak.

122.
Mindenkit meglep Geremias beismerõ vallomása arról, hogy õ tette el láb alól Faustót. Marcos és Bruno készülnek a Ralf halála ügyében indított bírósági tárgyalásra. Bruno elkeseredetten gondol arra, hogy hiába gyûjtött nagy vagyont, mégsem tudja megvédeni a fiát, és Luana nyomára sem tud bukkanni. Marcos – látva apja kétségbeesését – maga indul Luana felkutatására. Waldir felügyelõ szeretné lezárni a Geremias elleni merénylet ügyét, ám képtelen egyértelmû bizonyítékokra lelni.

123.
Geremias elhatározza, Léia Mezenga volt birtokát Marieta/Rafaelára és férjére, Otavinhóra hagyja, mert nem akarja õket többet a közelében látni. Marcos elmondja apjának, sejtése szerint Regino tud Luana hollétérõl, csak titkolja mindenki elõtt. Bruno elhatározza, kedveséhez siet. Akkor talál rá a vajúdó asszonyra, amikor az éppen életet ad fiuknak.

124.
Léia nem örül, amikor hírét veszi Bruno és Luana kisfia megszületésének. Marcos szomorúan gondol arra, ha bûnösnek találják Ralf halálában, nem láthatja majd öccsét és saját fiát sem felnõni. Geremias dühösen fogadja a hírt Bruno fiának megszületésérõl, miután megtudja, hogy a kis Felipe a Berdinazzi és a Mezenga nevet egyaránt viseli. A Mezenga család tagjai aggódnak amitt, hogy Marcos – minden jel szerint – nem tud hitelt érdemlõen viselkedni a tárgyaláson.

125.
Brunót figyelmeztetik, hogy a sajtó kiszagolta Marcos tárgyalását és a fiú régi, viselt dolgait is felhánytorgathatják. A védõügyvéd figyelmezteti Léiát, Marcos védelmében õt is kihallgatja a perben. Otavinho visszatér az Egyesült Államokba. Waldir felügyelõ bejelenti Geremiasnak, visszarendelték a városba, és bizonyítékok híján kénytelen lezárni a gyilkosság és a gyilkossági kísérlet ügyét. Regino táborát megtámadják és a tûzharcnak számosan áldozatul esnek.

126.
Rafaela újabb összeget kér Geremiastól, ám a férfi nem hajlandó adni. Úgy tekinti, Rafaela meghalt a számára, nem létezik többé. Luana és Liliana kisfiát egyszerre keresztelik meg. Chiquita felkeresi Regino özvegyét és csatlakozik a földönfutók csapatához. Geremias újra és újra ostromolja a tartózkodó Judite-t. Giuseppét lenyûgözi a Berdinazzi-birtok nagysága és félve gondol arra, hogy egy napon neki kell majd irányítania a gazdaságot.

127.
Léia váratlanul megérkezik a Mezenga-birtokra és arra kéri Brunót, utalja át a számlájára azt az összeget, amit korábban az õ nevében fektetett be. Marcos készül a tárgyalásra, de húzódozik attól, hogy anyja és Ralf kapcsolatának részleteirõl a nyilvánosság elõtt beszéljen.

128.
A Mezenga-család rádión keresztül követi figyelemmel Marcos tárgylását. Idõközben Geremias azt tervezi, hogy visszavásárolja apja volt birtokát. Nem is sejti, hogy Bruno is hasonló tervet forgat a fejében. Az ügyész kéri a bírót Marcos és Geraldino bûnösségének megállapítására. Az ítélet azonban mindössze egy év felfüggesztett börtönbüntetés.

129.
Léia és Marita elhatározzák, közösen butikot nyitnak és így kezdenek új életet. Bruno és Marcos a Berdinazzi család régi birtokán néznek körül az elhagyott lakóházban. Idõközben Geremias a régi Mezenga-farmon tesz látogatást. Marieta szelleme megjelenik Bruno és Luana elõtt, kérve õket, ne adják el a birtokot Geremiasnak.

Megosztom másokkal: