Perla negra tartalma

PERLA NEGRA – Fekete gyöngy

1. A kis Perla házasságon kívül jön a világra. Egy titokzatos asszony Perlát egy távoli leánynevelõ otthonba adja, ahol 22 darab fekete gyöngybõl álló fizetséget ajánl az igazgatónõnek, hogy õrizze meg a kislány inkognitóját, és gondoskodjon a kis árváról. A cserfes szájú, nyughatatlan Perlából igazi vadmacska, az iskola fekete báránya lesz. Ezért Miss Helen, az otthon igazgatónõje még barátnõjétõl, Evától is eltiltja. Zacarias, Miss Helen szeretõje továbbra is szerelmével üldözi Perlát. Eközben Tomas, a gazdag Fernando Alvarez Toledo fia átveszi a családi cég irányítását öccsétõl, Fernanditótól. A nagy nõcsábász hírében álló Tomas egy nap váratlanul összetalálkozik Perlával, aki eleinte közömbösen viseltetik a férfi iránt.

2. Tomas nemcsak Perla, hanem Eva trófeáját is be akarja gyûjteni. A tapasztalatlan Eva bedõl Tomasnak, aki más néven mutatkozik be. Don Carlos unokája, Eva meglátogatására készül. Fernandito megkörnyékezi mostohaanyját, Renatát. Malvina bevallja Rosaliának, hogy szerelmes Tomasba, Rosalia azonban határozottan megtiltja, hogy továbbra is találkozzanak. Eközben Tomas mindkét lánnyal, Perlával és Evával is randevúzik, vesztére.

5. A botrány elkerülése végett Miss Helen Evát vidékre küldi. A Don Carlos vezette cégnél utódlási harc kezdõdik. Malvina, Tomas jövendõbelije felkeresi Renatát, hogy megbeszéljék a közelgõ esküvõ részleteit. A késõbbi busás haszon reményében Zacarias névleg elvállalja Eva gyermekének apaságát.

6. Perla elárulja Don Carlosnak, hogy a gyermek igazi apja nem más, mint a titokzatos Tomas. Eközben Rosalia férje, Don Carlos céggel kapcsolatos szándékait szeretné kifürkészni. Malvina az eljegyzési parti elõtt egy másik nõvel találja Tomast. Újabb titokra derül fény, Ana María nem más, mint Don Carlos unokája.

7. Az idõs Don Carlost alaposan megviseli a találkozás unokája elcsábítójával, Tomasszal. Rosszul lesz, ágynak esik, majd röviddel késõbb meghal. Don Carlos végrendelete újabb sokkot okoz a családnak. Don Carlos örököse nem más lett, mint kedvenc unokája, Eva.

8. Rosalia asszony férje temetésén bosszút esküszik az örökös, Eva ellen. Miss Helen és Zacarias is elérkezettnek látja az idõt arra, hogy Eva gyermekének hivatalos gyámjaként az örökségbõl részesedjenek. Mindeközben Rosalia kinevezi vejét, Laureanót a családi cég élére. Eközben Lucila és Elias egymásba habarodnak. Eva és Perla elhatározzák, hogy a családi birtokra utaznak átvenni az örökséget. Az úton azonban Eva és Perla súlyos autóbalesetet szenved.

9. Blanca zokogva közli a szörnyû baleset hírét a szenvtelen Rosaliával. Eva meghal, Perla pedig eszméletlenül fekszik a kórházban. Egy félreértés következtében azonban mindenki azt hiszi, hogy Eva élte túl a balesetet. A családnak, Miss Helennek és Zacariasnak is az lenne a legjobb, ha a lány halott. A Perla (Eva) életére törõ családtagok egymásnak adják a kilincset a kórházi ágynál. Perla megtudja, hogy barátnõje meghalt.

10. Perla úgy gondolja, ha elárulja igazi nevét, akkor nem tudja esküjét betartani, amit Charlie felnevelésére tett barátnõjének, Evának. Laureano titkos szövetséget köt Tomas barátjával, Dantével egy új kozmetikum piacra dobásáról. Malvina felajánlja apjának, hogy segít öccse részesedésének megszerzésében. Cserébe a vállalat elnöki székét kéri. Perla, akit mindenki Evának hisz, felgyógyultan hazaérkezik a Pacheco házba.

11. A cserfes szájú Perla alaposan feladja a leckét a hatalmát visszaszerezni készülõ Rosalia asszonynak. Perla nem is sejti, hogy Rosalia mindenrõl tud, ami a lány szobájában történik. Perla egyre jobban megkedveli Ana Maríát és Agustint. Renatát egyre inkább elhanyagolja férje, ezért végsõ elkeseredésében mostohafiától, Tomastól vár megértést. Agustin felajánlja támogatását Perlának, hogy elfoglalhassa néhai nagyapja elnöki székét. Perla kijelenti Rosaliának, hogy egy bizonyos összeg fejében hajlandó lenne kilépni a család életébõl.

12. Perla látszólag belemegy abba, hogy havi tízezer dollárért elköltözzön a házból. Tomas újra feltûnik Perla (Eva) életében, mint Malvina jegyese. Mindeközben kiderül, hogy több évvel ezelõtt Ana María megölte Agustin egyik legjobb barátját, amiért a férfi azóta is zsarolja a nõt. Rosalia Malvinát szeretné látni a cég elnöki székében. Amikor azonban Perla megkapja a cég részvényeinek 40 %-át, bejelenti, hogy meggondolta magát, esze ágában sincs elköltözni, sõt szeretne a cég vezetõje lenni.

13. Perla elhatározza, hogy meggyõzi nagyanyját, Rosaliát a szeretet hatalmáról, ám a kedvetlen, megkeseredett öregasszony visszautasítja a lány közeledését. Fernando felesége tovább szenved a mellõzöttségtõl. Dante átadja a “júdáspénzt” Laureanónak a megszerzett parfümreceptért. Perla Agustin tanácsát kéri ki a társaság jövendõbeli elnökének személyérõl. Eközben Eva “gyermekének” apja elérkezettnek látja az idõt, hogy kamatoztassa a régi idõk befektetését.

14. Perla úgy dönt, mégis elfoglalja a családban megilletõ helyét, Rosalia azonban nem nézi jó szemmel a lány “hatalomátvételét”. Eközben Tomas elindítja az új parfüm reklámkampányát. Perla a jó erkölcsöt is szeretné meghonosítania a házban ismét, ezért megkéri Tomast és Malvinát, hogy a szerelmi légyottjaik színhelyéül ezentúl ne a családi otthont válasszák. Rosalia asszony kijelenti, hogy mindenáron megakadályozza, hogy Eva átvegye a családi cég, a NERTA irányítását.

15. Perla mindenáron el akarja kerülni a találkozást Charlie apjával, Zacariassal. Malvina szemrehányást tesz Tomasnak, amiért a férfi újabban elhanyagolja õt. Eközben az áruló Laureano megpróbálja Agustin ellen heccelni Rosalia asszonyt. Perla szembesíti Rosaliát a régmúlt eseményeivel. A fagyos beszélgetésbõl kiderül, hogy Rosalia Evát tartja a felelõsnek fia halálos autóbalesetéért. Végül Perla meghozza a döntést: saját magát szeretné látni a cég elnöki posztján.

16. Perla szándékosan ugrik Tomas nyakába, hogy féltékennyé tegye a szobába éppen belépõ Malvinát. Tettének következményeként még Rosalia asszony is iszonyatos dührohamban tör ki, ám ezzel csak Perla elégedettségét növeli. Eközben hosszú idõ után Renata felkeresi Rosaliát, hogy megtudakolja, mi lett a sorsa a húsz évvel ezelõtt nála hagyott gyermeknek, Perlának.

17. Rosalia asszony a Renatával folytatott kellemetlen beszélgetés után arra kéri Perlát, hogy meséljen neki az intézetben töltött évekrõl. “Eva” könnyek között emlékszik vissza balesetben elhunyt barátnéjára, Perlára. A lány emlékei még a kõszívûnek becézett Rosalia szemébe is könnycseppeket csalnak. Eközben Junior elhatározza, hogy bosszút áll öccsén, Tomason.

18. Perla kelepcébe csalja Tomast, amelynek szemtanúja lesz Rosalia asszony és a cserfes szobalány, Iboti is. Miután Tomas jegyessége Malvinával dugába dõlni látszik, a férfinek már csak egyetlen aduja marad a konkurens családi vállalkozás tönkretételéhez. Eközben Perla kitartóan próbál nyomára bukkanni a cégen belüli hírforrásnak, aki galád módon elárulta a cég kutatási eredményeit. Tomas véletlenül fültanúja lesz a mostohaanyja, Renata és Rosalia asszony közötti telefonbeszélgetésnek.

20. Sor kerül a Madame Akvarelle-cég termékbemutatójára. Perla kérdõre vonja Tomast az ellopott parfümmintákról. A lánynak azonban cége megmentése érdekében új ötlettel kell kirukkolnia. Nem is késlekedik soká: megszületik Poppeia fekete illatszer-gyöngysorának az ötlete. Eközben a bosszúszomjas Tomas barátját, Dantét küldi a lánynevelõ intézetbe, hogy terhelõ bizonyítékokat gyûjtsön a gyûlölt Eva ellen.

21. Perla váratlanul egy kisfiúval, Charlieval állít haza. Miután kérdõre vonják, a zavartan viselkedõ Tomas nyakába zúdítja azt a szitokáradatot, amelyet a gyermek “ismeretlen” apjának szánt. Eközben Lucila tovább szenved apja haragjától, amiért elõzõleg engedély nélkül ágyba bújt Eliasszal. Perla bejelentése az igazgatósági ülésen bombaként robban a jelenlevõk között: áruló van köztük.

22. Tomast a Perla iránt érzett megmagyarázhatatlan vonzalom tartja izgalomban. Elias azt tervezi, hogy megszökteti zsarnok apjától szerelme tárgyát, Lucilát. Eközben Perla vacsorameghívást kap Juniortól, amit a lány vonakodva fogad el, mert így közelébe kerülhet a gyûlölt Tomasnak, ám terve egészen máshogy sül el.

23. Perla megjelenése az Alvarez Toledo-házban tartott vacsorán számtalan meglepetés forrása lesz. Renata fejfájásra hivatkozva nem vesz részt a családi összejövetelen. A Tomas apja és Perla közötti beszélgetés során felmerül a Pacheco Huergo vállalattól ellopott parfümtervek témája is. Malvina szemrehányást tesz Tomasnak, mert a férfi a várt elnöki posztért randevúzgatott vele.

24. Az Alvarez Toledo-házban elõre isznak a medve bõrére, a NERTA felvásárlására. Tomas barátja, Dante arra kényszeríti Laureanót, hogy szerezze meg a NERTA legújabb tervét is. A férfi vonakodva, de kötélnek áll, sõt véletlenül fültanúja lesz a Perla bizalmasa, Ana María és Agustin közötti beszélgetésnek. Eközben Fernando és Renata között az elszabadult indulatok kis híján tragédiába torkollanak.

25. Tomas leleplezi mostohaanyját, majd apjával együtt követeli Renatától, hogy mondjon el mindent a titokzatos fekete gyöngyökrõl. A bosszúszomjas Malvinának Rosalia asszony elárulja annak a leánynevelõ intézetnek a címét, ahol Eva gyermekéveit töltötte. Tomas nem lankadó szenvedéllyel keresi Perla társaságát, ám próbálkozásai rendre kudarcba fulladnak. Ezek után felkeresi Rosaliát, hogy az asszony tudomására hozza: mindent tud a fekete gyöngyökrõl.

26. Rosalia döbbenten szembesül a ténnyel, mely szerint Tomas ismeri a fekete gyöngyök titkát. Perla kifinomult módszerekkel teszi pokollá Tomas és Malvina érdekkel és szerelemmel átitatott mindennapjait. Eközben Laureano azon mesterkedik, hogy beférkõzhessen Perla bizalmába és így szerezze meg a fejlesztés alatt álló parfüm titkos receptjét. Rosalia felkeresi Renatát, hogy újra emlékeztesse az asszonyt évtizedekkel azelõtti fogadalmára.

27. Továbbra sem oszlik a fekete gyöngyök okozta feszültség Rosalia asszony és Renata között. Tomas megváltoztatja addigi véleményét és a NERTA megvásárlása ellen lép fel, ám apja Pacheco Huergók iránt érzett gyûlölete pótolja a fiából hiányzó elszántságot. Mindeközben Miss Helen elérkezettnek látja az idõt arra, hogy megzsarolja Rosalia asszonyt.

28. Malvina él a gyanúperrel, hogy szerelme, Tomas más nõkkel is összeszûri a levet. Renata szenved férje mellett, ezért mostohafiánál keres vigaszt. Agustin tovább szorítja az Ana María köré font hálót, és azt követeli: a gyanútlan lánytól, hogy árulja el Perlát. Eközben Matilde és Rosalia asszony elhatározzák, hogy pénzt ajánlanak Miss Helennek, cserébe pedig információkat kérnek Eva gyermekének apjáról.

29. Rosalia asszony rohamot kap, amint meglátja Perlán a kérdéses fekete gyöngybõl készült ékszert. Tomas és Perla – bár õrülten gyûlölik egymást – minden találkozásukat forró csókkal pecsételik meg. Eközben Junior is váratlan hálóvendéget fogad az ágyában: mostohaanyja látogatja meg. Perla a váratlanul nyoma veszett Ana María keresésére indul, ám a lány lakásán csak az alsóban pózoló Tomast találja.

30. Laureano megzsarolja a labor vezetõjét, hogy árulja el a titokzatos fekete gyöngy képletét, ám a férfi rögvest tájékoztatja Perlát. Az ellopott formula azonban ennek ellenére rossz kezekbe kerül. Eközben Zacarias ismételten felkeresi a Pacheco Huergo házat, hogy Evával találkozzon, ám legnagyobb meglepetésére Perlát találja ott, akit mindenki Evának szólít.

31. Zacarias újbóli felbukkanása komoly fejtörést okoz Perlának, aki nem akarja a családot beavatni múltjának megmagyarázhatatlan részleteibe, ezért csellel együttmûködésre bírja a zsaroló pedellust. Dante körül szorul a hurok, így zokogva kéri Laureanót, hogy szerezzen újabb mintát a “furcsa módon” megsemmisült krémbõl.

32. Perla elkeseredésében elhatározza, hogy szakít “újdonsült” családjával, és gyermekével együtt végleg elutazik a birtokról. Dante az irodába zárkózva próbálja átvészelni a balul végzõdött kaland következményeit. Mielõtt Perla lemondana az elnöki posztról, értekezletet hív össze, ahol azt tervezi, hogy leleplezi az árulót.

34. Rosalia megosztja gyanúját Renátával, akit arra kér, hogy hívja vissza Perlát, de ne árulja el a valódi okot. Miss Helen arra kényszeríti Perlát, hogy menjen vissza a birtokra, és élje a Pacheco Huergók gondtalan életét. Eközben Ana María azt az utasítást kapja Rosalia asszonytól, hogy keresse meg Perlát, és gyõzze meg a visszatérésrõl.

35. Perla terve – Tomas lehetetlenné tétele és Malvina megalázása – jó úton halad. Tomas apja azt tervezi, hogy változtatást hajt végre a cég élén. Perla elmeséli Ana Maríának a Tomasszal való elsõ találkozás történetét. Eközben a NERTA fölött ismét megkondulnak a vészharangok, Perla úgy véli, hogy az egyetlen kitörési pont az új termék sikeres bevezetése lehet. Végül Tomas olyan információk birtokába jut, amellyel leleplezheti a csaló Perlát.

36. A sarokba szorított Perla idiótának tetteti magát, és kitalál egy hihetetlen történetet, azonban Tomas egy szót sem hisz el. Rosalia asszony is egyre zavarodottabban kezd viselkedni Perlával, sõt egy váratlan pillanatban még azt is közli vele, hogy sohasem adott fekete gyöngyöket Eva nevezetû unokájának. Eközben Alvarez Toledo, Tomas apja egy bankkal tárgyal a NERTA közelgõ bekebelezésérõl.

37. Perla azt követeli Rosaliától, hogy árulja el a fekete gyöngyök titkát, ám a lelkileg összetört asszony megtagadja a válaszadást. Tomas habozva bár, de beleegyezik a Malvina által erõltetett frigybe, noha szíve már Perláé. Laureano szemrehányást tesz Tomasnak, amiért vonakodik elvenni Malvinát. Eközben Perla váratlanul felkeresi Renatát, hogy nyílt színvallásra kényszerítse õt.

38. Miután Malvina tudomására jut, hogy Tomas vonakodik a házasságkötéstõl, a lány feldúlva ered a széltoló férfi nyomába. Perla szeretne tisztán látni a titokzatos gyöngyök múltját illetõen, ezért keresztkérdésekkel próbálja sarokba szorítani Renatát. Dante furcsállja, hogy Tomas ellenzi a Nerta bekebelezését. Rosalia arra kéri a család orvosát, Benjamin doktort, hogy végezzen vérvizsgálatot Perlánál valódi személyazonossága megállapítása céljából.

39. Eva, azaz Perla nem bírja tovább titkolni valódi származását, így tövirõl-hegyire elmond mindent Ana Maríának. Rosalia elárulja húgának, Blancának, hogy férje iránt érzett szerelme idõvel miként alakult át gyûlöletté. Miközben Renata az elhanyagolt feleségek mindennapjait éli, Tomas apja viszonyt kezd csinos titkárnõjével.

40. Tomas mindent elkövet, hogy kiengesztelje Malvinát, miután Perla õt jelölte meg a kis Charlie apjaként. Ana María kezét tördelve vallja be Perlának, hogy szerelmes abba az Agustinba, aki évek óta zsarolja õt egy önvédelembõl elkövetett emberölés miatt. Renata beismeri, hogy Perla a lánya volt.

41. Perla megrendülve hallgatja Renata õszinte vallomását, amelyben a nõ elismeri, hogy 20 évvel ezelõtt eldobta magától az újszülött Perlát. Az anyja õszinte, szívhez szóló vallomásától megrendült Perla sírva keres vigaszt Tomasnál. Ana María véletlenül fültanúja lesz Rosalia asszony és Benjamin doktor bizalmas beszélgetésének, aminek témája Perla titkos vérvizsgálata. A “disznó” Danténak új barátnõje akad Miss Helen személyében.

42. Miss Helen nem sokat vesztegeti az idejét, ismét felkeresi Rosalia asszonyt, hogy tárgyaljon vele a hallgatási pénz összegérõl. A vita hevében azonban Miss Helen kezébe újabb adu kerül, miután kiderül, hogy Rosalia asszony csak tetteti a vakságát. A számító nõ végül eléri a célját, és beköltözik a Pacheco Huergo-házba. Eközben Perla elérkezettnek látja az idõt, hogy Fekete Gyöngy néven elindítsa a cég új termékét. Rosalia asszony egyre inkább úgy érzi, hogy kicsúszik az irányítás a keze közül.

43. Perla továbbra is hajthatatlan a vérvizsgálat ügyében. Ana María rájön, hogy Rosalia asszony is bizonytalan Perla személyazonosságát illetõen. Miss Helen tettestársa, Zacarias sofõrként kerül alkalmazásba a Pacheco Huergo-házban. Az elhanyagoltságtól szenvedõ Renata szerelmet vall mostohafiának, Juniornak.

44. Benjamin doktor Rosalia asszony kérésének engedelmeskedve a Perlától levett vérbõl DNS-vizsgálatot végez. Sor kerül a Fekete Gyöngy fantázianévvel illetett krém elsõ bemutatkozására. Perla Tomas társaságában keresi fel gyermekkora színhelyét, hogy erõt merítsen az elõtte álló nehéz döntések sokaságához. Tomasnak azonban egészen máson jár az esze.

45. Tomas érzelmes vallomása teljesen ellágyítja a vadóc Perlát, ám a végkifejlet nem a férfi elképzelései szerint alakul. Renata legnagyobb meglepetésére a Pacheco Huergo-házban régi, nem kívánt ismerõsébe, Miss Helenbe botlik. Miközben Tomas Perla körül csapja a szelet, Malvina a közelgõ házasságról ábrándozik.

46. Malvina idegösszeomlást kap, amikor Tomas titokban tartott szerelmi fészkében félreérthetetlen helyzetben találja Perlát és a võlegényét. Tomas váratlan ajánlattal áll elõ, hogy megkaparintsa Agustin 11%-át a Nertánál. A Pacheco Huergo-házba befurakodott “végzet asszonya”, Miss Helen újabb férfira, Laureanóra veti ki hálóját. A hõsszerelmes Zacarias azonban bosszút forral ellene.

47. Tomas apját tovább hajtja a bosszúvágy, hogy tönkretegye a Nertát. Malvina nem csillapuló vággyal üldözi Tomast szerelmével, ám a férfi szíve immáron Perláé. Rosalia asszony iszonyatos haragra gerjed, amint értesül Perla és Tomas románcáról. Laureano bocsánatkérésre kötelezi a lányát megcsaló Tomast.

48. Perla DNS-eredménye egy kis csalás eredményeként azt bizonyítja, hogy õ Rosalia asszony unokája. Miután Perla hitelessége megkérdõjelezhetetlen, Rosalia asszony más módon szeretne megszabadulni tõle. Perla megkéri Vañostin doktort kisfia kivizsgálására, mivel komoly betegség lappangását gyanítja a szervezetében. Ana María felfedi a “furcsa” genetikai eredmény titkát Perla elõtt. Lucila függetlenedési törekvése szülei és szerelme ellenállásán bukik el.

49. Perla és Malvina ismét hajtépésig fajuló vitába keveredik. Rosalia asszony és egyetlen bizalmasa, Blanca között is elmérgesedik a viszony. Lucila tovább kesereg szerelme, Elias elvesztése miatt. Miss Helen Laureano behálózásán munkálkodik, ám Zacarias féltékenysége veszélyezteti a terv végrehajtását. Eközben Rosalia asszony kihallgatja, amint Perla Eva szellemével beszélget.

50. Miss Helen terve Laureano meghódítására jó úton halad. Tomas arról gyõzködi a vonakodó Agustint, hogy jó pénzért adja el neki a Nerta részvényeinek 11%-át. Malvina felkeresi Fernando Alvarez Toledót, hogy beszámoljon neki a Perla eltávolítására szõtt tervérõl. Perla véletlenül fültanúja lesz Renata és Rosalia asszony bizalmas beszélgetésének, amint Perla rejtélyes múltját tárgyalják ki.

51. Rosalia asszony, Renata és Miss Helen részvételével szokatlan összejövetel helyszíne lesz a Pacheco Huergo-birtok. Malvina váratlanul ismét felkeresi Tomast, hogy jövõjükrõl beszélgessenek, ám a férfi végleg kiadja a lány útját. Perla figyelmezteti Rosalia asszonyt Miss Helen gonosz terveire, ám tanácsa süket fülekre talál. Don Fernando arra gyanakszik, hogy felesége, Renata megcsalja õt. Perla megtudja, hogy Laureano az a rejtélyes lovag, aki Miss Helennek csapja a szelet, ezért csapdát állít a turbékoló párnak.

52. Tomas véletlenül fültanúja lesz, amint Perla nem túl hízelgõ szavakkal beszél róla. Miután a mondatok Tomas lelkének mélységéig hatolnak, alkoholba fojtja bánatát. Miss Helen újabb férfire veti ki hálóját. Az áldozat ezúttal Dante, Tomas beosztottja. Tomas titokban megvásárolja Agustintól a Nerta 11%-át képviselõ részvénypakettet.

53. Don Fernando és fia, Tomas eléri célját: a Nerta 50%-a a család birtokába került. Miss Helen újabb adu birtokába jut, amivel tovább folytatja Rosalia asszony zsarolását. Tomas, a Nerta új vezérigazgatója forradalmi változtatásokat hajt végre a cégnél. Lucila sikerrel teszi féltékennyé a szerelmes Eliast, aki ijedten kéri nõvére, Malvina tanácsát. Perla titokban írásmintát vesz Renatától, és megdöbbenve tapasztalja, hogy az anyja levelén és a mintán azonos a kézírás.

54. Zacarias nem akarja tovább magában tartani a titkot, és elárulja Rosalia asszonynak, hogy ki Eva gyermekének az apja. Tomas visszatér Malvina ágyába, ám egy önkéntelenül kiejtett félmondat minden igyekezetét romba dönti. Rosalia asszony dührohamot kap, amint értesül a Nerta “elestérõl”. Perla a bizonyítékaival felkeresi Renatát, hogy kész tények elé állítsa az asszonyt, ám a találkozó nem várt eredményt hoz.

55. Perla dührohamot kap, amint értesül róla, hogy Tomas megszerezte a piaci bevezetés elõtt álló gyöngykrém dokumentációját. Horatio, Don Fernando üzlettársa ahelyett, hogy Renata tisztességére ügyelne, randevúra hívja az asszonyt. A két “vipera”, Perla és Malvina minden okot kihasznál, hogy egymásnak essen. Agustin töredelmesen bevallja Perlának, hogy eladta Nerta-részvényeit Tomasnak. Benjamin doktor megdöbbentõ eredményekrõl számol be a kis Charlie betegségével kapcsolatban.

56. Benjamin doktor felvázolja a kis Charlie betegségének következményeit a teljesen összetört Perlának. Lucila tovább folytatja alibi kapcsolatát Dantéval, amivel lassan, de biztosan õrületbe kergeti apját. Rosalia asszony szinte eszét veszti a fájdalomtól, amint szembesül múltban elkövetett hibáinak következményeivel. Benjamin doktor azt javasolja Perlának, hogy bízza Charlie-t egy jeruzsálemi specialista gondjaira.

57. A kis Charlie megmentése érdekében Benjamin doktor donorként szeretné Perla vérét felhasználni. A nehéz idõkben Tomas és Perla ismét egymásra talál, hogy közös erõvel leljenek megoldást a kisfiú megmentésére. Eközben Miss Helen tovább mélyíti kapcsolatát Laureanóval. Perla ráveszi Tomast, hogy legyen õ is donor.

58. Perla arra kéri Rosalia asszonyt, hogy járuljon hozzá a kis Charlie neveltetésének költségeihez. Laureano kihasználja Perla kényszerû távollétét, és megvesztegeti Carisomo doktort, a cég talpig becsületes kutatási vezetõjét. Perla elhatározza, hogy kisfia gyógyulása után alapítványt hoz létre a beteg gyermekek megsegítésére. Dante féltékenységi rohamban tör ki, amint értesül róla, hogy Miss Helen egyszerre több férfival is flörtöl. Tomas megtudja az igazságot Perláról.

59. Perla megpróbálja menteni a menthetõt, és arra kéri Ana Maríát, hogy falazzon neki. Tomas színleg elhiszi a lány történetét, ám kétségei továbbra is fennmaradnak. Don Fernando nekiesik a feleségének, azzal vádolva õt, hogy megcsalja Vañostin doktorral, sõt azt is állítja, hogy a lányának is õ az apja. Carisomo doktor vonakodva fogadja el Laureano ajánlatát, hogy saját zsebre adjanak el a Fekete Gyöngyökbõl. Lucila ráébred, hogy nem tud Elias nélkül élni. Tomas rádöbben, hogy honnan ismeri Perlát.

60. Perla továbbra is tudatlannak tetteti magát, ám Tomas él a gyanúperrel, hogy a lány a bolondját járatja vele. Benjamin doktor diagnózisa szerint a kis Charlie-nak csontvelõ-átültetésre van szüksége. Rosalia asszony egy félreértés következtében azt hiszi, hogy Vañostin doktor gyengéd érzelmeket táplál Perla iránt. Agustint egy rejtélyes idegen zsarolja, aki 100 ezer dollárt követel a hallgatásért. Perla szerelmet vall Tomasnak, és arra kéri õt, hogy kísérje el Izraelbe.

61. Miss Helen részvényeket akar kicsikarni Rosalia asszonytól. Lucila véletlenül szemtanúja lesz anyja és egy idegen férfi csókjának. Ezek után a látottaktól megviselt lány megvetéssel utasítja el anyja minden szavát. Junior arról gyõzködi Perlát, hogy engedje meg, hogy õ is elkísérhesse Charlie-t a külföldi transzplantációjára. Don Fernando egy heves veszekedés után kiadja felesége útját.

62. Vañostin doktor bevallja Renatának, hogy igaz a hír, mely szerint gyengéd érzésekkel viseltetik Perla iránt. Az évtizedek múltán ismét szerelmes Rosalia asszony nehezen viseli újra felbukkant kedvese, Benjamin visszautasítását. Perla távollétében Junior a Nerta teljhatalmú ura lesz, és minden pillanatot kihasznál, hogy borsot törjön Laureano orra alá. A nézeteltérés ellenére Renata rendezni akarja viszonyát a lányával, ezért tövirõl hegyire elmond mindent magáról és Benjamin Vañostinról.

63. Rosalia asszony dührohamban tör ki, amint értesül róla, hogy Benjaminnak egy másik nõtõl leánygyermeke született. Eközben Perla és Tomas egy izraeli klinikán ismerkedik a csontvelõ-átültetés rejtelmeivel. Laureano titkos üzelmei a Fekete Gyöngyök feketepiacra dobásával már-már komolyan veszélyeztetik a hivatalos forgalmazást is.

64. Eva kijelenti, hogy Tomas meg tudja menteni a kis Charlie életét. Benjamin doktor hitetlenkedve fogadja az ötletet, ám Eva lelkesedése õrá is átragad. Junior rájön, hogy ismeretlenek fosztogatják a Nerta raktárát. A számító Miss Helen meggyõzi a pipogya Laureanót, hogy szabaduljon meg a terveit fenyegetõ Carisumo doktortól. Ivoti lelki válságba kerül, miután osztálytársa, Gregorio túl erõszakosan bánik vele. Zakarias azonnal kihasználja a lehetõséget, és felajánlja szolgálatait a cserfes cselédnek. Benjamin doktor rájön, hogy Tomas minden valószínûség szerint a kis Charlie igazi édesapja.
65. Miss Helen tovább folytatja egyidejû szerelmi kapcsolatát Laureanóval és a vetélytársáról mit sem sejtõ Dantével. Carisumo doktor “váratlan” halálával Laureano mesterkedései is reflektorfénybe kerülnek. Miután az ütõdött Laureano saját gépkocsijával gázolja el a szerencsétlen doktort, ismét Miss Helenre vár a feladat, hogy eltüntesse a bizonyítékokat. Malvina bejelenti apjának, hogy Tomas hûtlensége után Juniorral kezd új románcot. Eközben Eva és Tomas a jeruzsálemi Siratófalnál mondanak imát Charlie gyógyulásáért, majd az Olajfák hegyén elcsattan az elsõ csók is…
66. Junior és Malvina szövetkeznek, hogy tönkretegyék Evát. Laureano hisztérikus rohamot kap, miután Junior magánnyomozása a végéhez közeledik a Nertát fosztogató belsõ alkalmazott ügyében. Benjamin doktor örömmel közli a hírt Evával, hogy Charlie jól reagál a kezelésre. Ezek után a doktor megosztja Evával régóta õrzött fájdalmas titkát a tragikus körülmények között meghalt kislányáról. Eva és Tomas immáron igazi családként veszik körül a lábadozó kis Charlie-t. Miss Helen egy félreértésbõl adódóan megzsarolja Augustint, aki megdöbben, hogy kitudódott múltbeli “botlása”. Horatio és Renata megállapodik, hogy bosszút állnak Alverez Toledón…

67. Don Toledo iszonyatos dühében bosszút esküszik Rosalia asszony ellen, miután az öreg hölgy nyíltan megalázza õt a társaság közgyûlésén. Tomas és Eva egyre jobban élvezi egymás társaságát, sõt Izrael idegenforgalmi nevezetességeinek megtekintésén túl a férfi még házassági ajánlatot is tesz szerelmének. Augustin tovább zsarolja a kétségbeesett Anát azzal a múltbeli bûnnel, amelyet a lány el sem követett. Miss Helen a Laureanótól kicsalt pénzt Augustónak adja, ám Dante kihasználva a nõ figyelmetlenségét, csokoládéra cseréli azt. A két cselszövõ, Horatio és Renata felkeresik a Nerta fõrészvényesét, Rosalia asszonyt, hogy külön-megállapodást kössenek a cég részvényeinek elosztásáról…

68. Renata – Horatio üzlettársaként – elérkezettnek látja az idõt, hogy a múltban elkövetett bûneiért megleckéztesse Rosalia asszonyt. Eva vonakodik egyértelmû választ adni a szerelmes Tomas házassági ajánlatára. Don Alvarez feldúltan kutatja végig a házát az eltûnt irat után, amely azt bizonyítaná, hogy Horatio csak a nevét adta a Nerta felvásárlásakor kötött szerzõdéshez. Miután a kis Charlie csontvelõ-átültetése sikerrel járt, Eva Tomas társaságában visszatér a Pachego-Huergo-házba. Ana rájön, hogy Miss Helennek fogalma sincs arról a halálesetrõl, amellyel õt és Augustint zsarolják, sõt arról sem, hogy a pénzt Dante csokoládéra cserélte ki. Tomas a család legnagyobb megrökönyödésére bejelenti, hogy elveszi Evát…
69. Eva elõször letolja Tomast, amiért a férfi bejelentette a közelgõ esküvõt, késõbb azonban az ágyába invitálja az egyik ámulatból a másikba esõ férfit. Miközben Alvarez Toledo az elveszett Nertán sopánkodik, felesége boldogan veszi birtokba újonnan megszerzett cégét. Malvina szeretné felmelegíteni kapcsolatát Tomasszal, ám terve ismételten kudarcba fullad. Miután Eva megtudja, kié lett a Nerta, megfenyegeti Renatát, hogy nyilvánosságra hozza a fekete gyöngyök titkát…

70. Renata közli férjével, Don Fernandóval, hogy betelt a pohár, és elválik tõle. A cserfes Ivoti az autószerelõ Gregorio és a pojáca Zakarias szerelmi ostroma közt õrlõdik. Eva megosztja sejtését Tomasszal, amely szerint Renata a balesetben meghalt Perla igazi édesanyja. Eközben egyikük sem sejti, hogy az igazi “tettes” a beszélgetést kihallgató, csendesen zokogó Rosalia asszony. A vetélytársnõk, Eva és Malvina – Tomas hiányában – egy párnacsatában vezetik le fölös energiájukat. Eva elhatározza, hogy távozik a Pachego-Huergo-házból, ám elõtte tönkreteszi az összes Alvarez-Toledót…

71. Rosalia asszony támogatását kéri Eva, hogy megtisztíthassa a családot az élõsködõ rokonoktól. Alvarez Toledo nem tudja megemészteni, hogy felesége csúful elárulta és elvette tõle az õt megilletõ Nertát. Zakarias nehezen tûri a sofõrszerepet, ám az agyafúrt Miss Helen elhiteti vele, hogy szenvedései végén mesés gazdagság várja. Elérkezik az igazság órája: Miss Helen elárulja, ki volt Perla igazi anyja…

72. A vallomás felemásra sikeredik, miután kiderül, hogy Renata csak elvitte a kislányt a bentlakásos intézetbe, és nem õ volt a kis Perla igazi édesanyja. Rosalia asszony iszonyatos haragra gerjed, amint értesül róla, hogy Renata kis híján elárulta az igazat Perla származásáról. Ezek után Miss Helen helyzete is bizonytalanná válik, ám õ nem esik kétségbe: rábeszéli Laureanót, hogy vegye el feleségül. Ezzel azonban nem ér véget a házasulandók sora, ugyanis Eva egy hirtelen ötlettõl vezérelve igent mond Juniornak…

73. Eva döntése sikerrel ugrasztja egymásnak a Pachego-Huergo fivéreket, Tomast és Juniort. A család megdöbbenve értesül Laureano közelgõ házasságáról. Junior nehezen viseli Eva játékait, így válaszút elé állítja a lányt. Miss Helen még egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy bebiztosítsa pozícióját a családban, ám Rosalia asszonyról ezúttal leperegnek a nõ fenyegetései. Miss Helen azonban nem adja fel: kihallgat egy beszélgetést Rosalia asszony és Renata között…

74. Rosalia asszony térden állva könyörög Renatának: ne árulja el, hogy õ volt a kis Perla anyja. Miss Helen ismételten kihasználja az alkalmat, és újra megzsarolja a kétségbeesett idõs asszonyt. Laureanót egy ismeretlen keresi fel, hogy régi kártyaadósságokat hajtson be. “Háború” tör ki a Pachego-Huergo fivérek között, miután Renata Juniort bízza meg a Nerta vezetésével. Vagostin doktor kérdõre vonja Evát gyermeke származását illetõen, így a lány nem tehet mást: töredelmes vallomást tesz…

75. Eva bevallja Vagostin doktornak, hogy nem õ a kis Charlie édesanyja, hanem balesetben elhunyt barátnõje, Perla. Renata arra gyanakszik, hogy rákos daganata van. Miss Helen két tûz közé kerül: Eva is rájön, hogy volt nevelõnõje tudja a fekete gyöngyök titkát. Mielõtt azonban Eva kifaggathatná Miss Helent, Rosalia asszony váratlan felbukkanásával meghiúsul a titok napvilágra kerülése…

76. Rosalia asszony és Eva titka kis híján napvilágra kerül, ám az idõs asszony lélekjelenléte és határozott szavai lehûtik a forrófejû Malvinát. A lány azonban nem éri be ennyivel: új tervet eszel ki, hogy megtudja Eva titkát. A cél érdekében üzletet ajánl Miss Helennek. A hitelezõi által sarokba szorított Laureano váratlan lépésre szánja el magát, és Tomas segítségét kéri…

77. Eva sportot ûz Tomas bolonddá tételébõl, ám ezúttal elveti a sulykot. Rosalia asszony elhatározza, hogy “összeboronálja” a szerelmes párt, Tomast és Evát. Eközben Tomas nem érti Eva elutasító viselkedését. Ezzel szemben Tomas “jövendõbelije”, Malvina a férfi lábai elõtt hever. Rosalia asszony megtudja, hogy a gyûlölt Renata súlyos beteg…

78. Don Fernando is tudomást szerez felesége súlyos betegségérõl. Tomas dühödten számol be Danténak legújabb kudarcáról, amelyet Eva meghódítása közben szenvedett el. A többszörösen megcsalt Malvina összeesküvést szõ Eva félreállításáért, segítségért pedig nem is fordulhatna megfelelõbb emberhez, mint Miss Helenhez. A pénzzavarba került Augustin arra készül, hogy elrabolja a kis Charlie-t. Eva megosztja sejtését Rosalia asszonnyal, mely szerint Benjamin Vagostin doktor Perla édesapja…

79. Rosalia asszony foggal-körömmel tagad minden kapcsolatot Perlával. Eva azonban addig üti a vasat, míg az öreg hölgy kötélnek áll. Laureano közbenjárásával Tomas megkapja a régóta várt hitelt, cserébe azonban azt kérik tõle, hogy hagyja el Malvinát. Benjamin közvetíteni próbál Rosalia asszony és a rákbetegségével küszködõ Renata között, ám erõfeszítései kudarcba fulladnak. Miután lejárt a Nerta kölcsöne, Alvarez Toledo diadalittasan keresi fel ellenlábasát, Rosalia asszonyt, hogy átvegye cége felett az irányítást…

80. Az utolsó pillanatban megérkezik Tomas, és átnyújtja a kifizetett váltókat. Alvarez Toledo árulásnak tekinti fia tettét. Miután a Nerta megmenekül a “hatalomátvételtõl”, Tomas támogatásával Eva visszaszerzi a cég vezetését. Tomasnak tettéért azonban súlyos árat kell fizetnie: apja kitagadja õt…

81. Tomas – a család legnagyobb megrökönyödésére – megkéri Eva kezét. Rosalia asszony titokban reméli, hogy Eva csak bolondozik a férfival és nem fog beleegyezni az esküvõbe. Malvina (Tomas elõzõ jegyese) rosszul viseli, hogy így megalázták az egész család elõtt, de hála Junior kedves törõdésének, hamar elszáll a bánata. Eva beismeri Vagostin doktornak, hogy ismerte a férfi elveszettnek hitt lányát, Perlát…

82. Eva könnyek között meséli el a doktornak Perla igaz történetét. Ezek után a lelkileg összetört Vagostin doktor Eva társaságában felkeresi az elhunyt lány sírját. Alvarez Toledo mérhetetlen dühében úgy dönt, hogy kitagadja fiát, Tomast. Junior addig üti a vasat, amíg Malvina át nem adja neki a részvényei feletti jogok gyakorlását. Vagostin doktor felkeresi minden rejtély tudóját, Rosalia asszonyt, hogy fedje fel végre Perla származásának titkát…
83. Lucila aggódik, hogy megmagyarázhatatlan rosszullétei egy terhesség következményei, ezért Elias támogatásával megvásárolja élete elsõ terhességi tesztjét. Dante pénzzavarba kerül, miután sorozatosan veszít a lóverseny fogadásain. Vagostin doktor könnyek között ajánlja fel Evának, hogy szívesen örökbe fogadná. Laureano a Nerta igazgatósági ülésén bejelenti, hogy kilép a cégtõl, és új vállalatot alapít. Eva egy veszekedés alkalmával véletlenül elárulja Vagostin doktornak, hogy valójában õ Perla…
84. Vagostin doktor teljesen összeomlik a hír hallatán, mely szerint valójában Eva halt meg és Perla az, aki túlélte a szörnyû autóbalesetet. Perla elmeséli a szóhoz jutni sem tudó Benjamin Vagostinnak Eva és Perla névcseréjének történetét. Renata életében újra feltûnik a hõsszerelmes Horacio, ám az asszony ajtót mutat neki. Miss Helen elégedetten értesül Zakariastól, hogy Laureano az alapítandó új cégébe fekteti fölösleges millióit. Lucila és Elias kénytelen szembesülni a ténnyel, miszerint közelgõ gyermekáldás elé néznek…

85. Benjamin felkeresi Tomast, és arra kéri a férfit, hogy kérje meg végre Eva kezét. Miss Helen megtudja, hogy Perla igazi anyja nem más, mint Rosalia asszony, ezért ismét megzsarolja a leleplezõdéstõl rettegõ idõs asszonyt. Malvina magából kikelve újságolja el apjának és Rosalia asszonynak, hogy – szerinte – Eva titkos szerelmi viszonyt folytat Vagostin doktorral. Alvarez Toledo megtudja a megmásíthatatlan igazságot, mely szerint felesége halálos betegségtõl szenved..

86. Eva, azaz Perla végre beadja a derekát, és igent mond az õt régóta ostromló Tomasnak. Lucila bevallja mostohabátyjának, hogy terhes. Perla elmondja a “szellem Evának”, hogy szerelmes Tomasba. Elias tovább gyötrõdik szerelme és a születendõ gyermek elfogadása között. Zakariasban feltámadnak az “apai ösztönök”, és követeli a felügyeleti jogot a kis Charlie felett. Tomas ismét megkéri Eva, azaz Perla kezét…

87. Don Toledo ellenségesen fogadja fia közelgõ frigyének hírét. Zakarias teljes színészi repertoárját beveti, hogy elhitesse Vagostin doktorral, hogy õ a kis Charlie édesapja. Lucila egyre inkább elfogadja, hogy gyermeke születik Eliastól, ám a fiú nem osztja barátnõje lelkesedését. Tomas és Eva boldogan készülõdnek a közelgõ esküvõre, ám Junior – Malvina segítségével – gonosz bosszút forral ellenük…

88. Miután Tomas félreérthetetlen helyzetben találja Juniort Eva ágyában, úgy dönt, hogy ezúttal véglegesen szakít a lánnyal. Malvina örömünnepet tart, hogy sikerült eltávolítani egymástól Tomast és Evát. Blanka aggódva figyeli fia, Laureano üzleti kapcsolatát egy régi, rossz emlékeket idézõ üzletemberrel, Guidóval. Don Fernando megkörnyékezi fia “jobbkezét”, Dantét, hogy árulja el Tomas legféltettebb üzleti terveit.

89. Malvina virágcsokrot kap ismeretlen “imádójától”. Vagostin doktor megköveti Évát, amiért nem hitt neki a kis Charlie származását illetõen. Laureano Tomastól értesül arról, hogy rövidesen nagypapa lesz. Tomas összehívja a Nerta igazgatótanácsát, és bejelenti, hogy eladja cég részvényeit. Az igazgatótanács legnagyobb megrökönyödésére azt kéri, hogy a részvényeiért cserébe Éva töltsön vele egy éjszakát.

90. Eva határtalan dühében nekiront a pimasz Tomasnak, és csak Laureano tudja kiszabadítani a feldühödött lány kezei közül. Látszólag Rosalia asszony is dühös, ám amikor senki sem látja, elégedett mosoly ül ki arcára. Hosszú “mosolyszünet” után Lucila és Elias egy bárban találkoznak, hogy új alapokra helyezzék kapcsolatukat. Lucila otthon is bejelenti gyermeke érkezését.

91. Eva egyetlen, “apró” módosítással elfogadja Tomas szemtelen ajánlatát. Malvina még egy utolsó, elkeseredett kísérletet tesz Tomas visszaszerzésére. Eva és Rosalia asszony kockázatos, de annál nagyobb nyereséggel, kecsegtetõ elképzeléssel áll elõ a cég megmentése érdekében, így a szerzõdést megpecsételõ “elõ nászéjszaka” nem Tomas várakozása szerint alakul…

92. Miután Eva és Rosalia asszony furfangos módon túljárt Tomas eszén, nincs más hátra, mint visszavenni a cég élén az irányítást. Malvina újabb ajándékot kap titokzatos hódolójától, ám nem sejti, hogy nem Tomas, hanem Dante áll a háttérben. Miss Helen már alig várja, hogy tagja legyen a nagybecsû Pachego-Huergo családnak, így minden alkalmat felhasznál, hogy Laureano közelében legyen. Tomas méltó bosszút áll a vonakodó Eván: altatót kever italába, és az ágyába vonszolja…

93. Eva maga sem érti, hogy az elõzõ éjszakán mi történt, ezért diszkréten kéri Ivoti segítségét. A diadalittas Tomas fondorlatos módon elhiteti Evával, hogy egy szenvedélyes éjszakát töltöttek együtt. Malvina továbbra is abban a hitben él, hogy Tomas titokban virágokat és ajándékokat küldözget neki, és nem is sejti, hogy a valóság ennél sokkal kiábrándítóbb. Eva apja azt tanácsolja lányának, hogy legyen végre õszinte magához, és engedjen a szerelem csábításának…

94. A kettejük közötti “mosolyszünet” ellenére Eva arra kéri Tomast, kezelje a kis Charlie részvényeit is. Ezzel a lépésével Tomas többségi tulajdonra tesz szert a Nertában. Miss Helen rájön, hogy Eva nem más, mint Rosalia asszony titokban született gyermeke. Laureano lehordja a semmirõl nem tudó Tomast, amiért virágcsokrokat küldözget Malvinának. A minden lében kanál Ivoti – Tomas utasítására – bevallja Evának, hogy azon a bizonyos éjszakán semmi olyan nem történt, amitõl betegesen retteg…

95. Ivoti megelégedettséggel konstatálja, hogy Eva és Tomas immár végérvényesen egymásra találnak. Junior azt tanácsolja mostohahúgának, hogy inkább vetesse el gyermekét, semmint egyedül, apa nélkül nevelje fel õt. Zakarias új szerepkörben mutatkozik be, Rosalia asszony inasaként. Eva elújságolja Ana Mariának, hogy összeházasodik Tomasszal, ám elõtte egy fontos dolgot még el kell intéznie…

96. Eva visszavedlik diáklánnyá, és így ad randevút az elképedt Tomasnak. A férfi belemegy a játékba, és újra megkéri szerelme kezét. Rosalia asszony megkönnyebbülve veszi tudomásul kedvenc unokája döntését, mely szerint a fiú nem szándékozik elvenni a Pachego-Huergo lányt. Eközben Eva és Tomas, a kis Charlie társaságában boldog családként hagyja el a “nevezetes” lánynevelõ intézetet…

97. Laureano új titkárnõje, Ariana tanácsot kér Malvinától, mit tegyen, ha szerelmes fõnökébe. Dante mindent elõkészít Malvina meghódítására, ám a kifinomultan felépített rendszer kártyavárként dõl össze, amint a lány rájön a férfi igazi szándékára. A családjától megértést nem kapó Lucila búcsúlevelet hagy hátra, és elhagyja a szülõi házat. Tomas diadalittasan egy luxusszállodába viszi Evát, ám a várt légyott ismét elmarad…

98. Eva újabb kifogásokkal tartja magától távol a feltüzelt Tomast. Hazatérve Eva megtudja, hogy Ivoti pénzért árulta el Tomasnak legféltettebb anyajegyeinek pontos helyét. Malvina nehezen emészti meg, hogy Tomas továbbra is Evát részesíti elõnyben, ezért Junior ágyában keres gyógyírt bánatára. Miközben apja mindent tûvé tesz, hogy nyomára akadjon Lucilának, a lány Tomas városi legénylakásában, Dante óvó felügyelete mellett alussza álmát. Rosalia asszony kijelenti, hogy csak a testén keresztül engedi unokáját egy Alverez Toledóhoz…

99. Eliasnak végre “megjön az esze”, és elfogadja Lucilával közös gyermekük érkezését. Tomas rábeszéli Evát, hogy õ legyen a piacra dobandó új termék elsõ használója és egyben a cég manökenje. Rosalia asszony kétségbeesetten kéri Renatát, hogy mondja azt Benjaminnak: a kérdéses baba az övé volt. Malvina nemrég felbukkant régi barátnéja, Maria felvilágosítja a mit sem sejtõ lányt, hogy apja újdonsült titkárnõje a férfi vagyonára hajt.

100. Tomas lázasan készülõdik szenvedélyes estéjére Malvina barátnéjával, ám a lány helyett Eva toppan be. Eva látszólag elhiszi a férfi meséjét, de amikor “magánnyomozásba” kezd, megdöbbentõ felismerésre jut Tomas hûségét illetõen. Rosalia asszony próbálja vigasztalni az elkeseredett, megcsalt Evát, de próbálkozása inkább dühöt kelt a lányban. Elias nõsülési szándéka heves ellenállást vált ki Lucila apjából, amit lánya könyörgése sem enyhít.

101. Tomas megpróbálja menteni a menthetõt, de Eva hajthatatlan marad, és nem bocsát meg a férfinek. Renata elmondja férjének, hogy a tragikus körülmények közt elhunyt Perla Rosalia asszony és Benjamin gyermeke volt. Malvina újra a nyeregben érzi magát, miután Juniortól értesül arról, hogy el nem feledett szerelme, Tomas és gyûlölt unokahúga, Eva elhidegült egymástól. Laureano bevallja Rosalia asszonynak, hogy õ ölte meg a Nerta fõ-illatszerészét. Malvina megtudja Eva legféltettebb titkát…

102. Malvina elérkezettnek látja az idõt, hogy kegyetlen bosszút álljon Eván. Terve kivitelezésében segítség is akad, a szintén bosszúért lihegõ Junior személyében. Fernando felajánlja leendõ vejének, Eliasnak, hogy Lucilával együtt költözzenek az Alvarez-Toledók családi fészkébe. Eva hirtelen ötlettõl vezérelve, békülési szándékkal felkeresi a városi legénylakásban tartózkodó Tomast, ám a férfi ágyában újra egy másik nõt talál…

103. Eva és Tomas ismét egymáséi lesznek. Újra fellángolt szerelmük felett azonban komor viharfelhõk gyülekeznek. Malvina, Junior és Miss Helen cselszövést cselszövésre halmozva gördítenek akadályokat a szerelmesek útjába. Blanka asszony fûhöz-fához szalad, hogy megértse, miért akarja mindenki fia és Miss Helen esküvõjét. Rosalia asszony nem tehet mást, mint bevallja Benjaminnak, hogy a múltban közös gyermekük született. Malvina elrabolja a kis Charlie-t.

104. Malvina a kis Charlie-t Tomas lakásába viszi, ahol azt tervezi, hogy leleplezi Eva gyermekének származását. A Malvina tettérõl mit sem sejtõ Eva aggódva keresi eltûnt gyermekét. Miután a gyermek szerencsésen hazakerül, Malvina válaszút elé állítja Evát: vagy elhagyja Tomast és megtartja a kis Charlie-t, vagy minden titok napvilágra kerül…

105. Eva eleinte elutasítja az egyezséget, ám miután végiggondolja lehetõségeit, beadja a derekát. Laureano sorsa is megpecsételõdni látszik: hozzá kell mennie Miss Helenhez. A sarokba szorított Eva apjától, Benjamintól kap lelki támogatást, aki alig tudja türtõztetni magát, hogy el ne árulja: a lány valódi édesanyja Rosalia asszony. A zsarolás hatására Eva kimondja a kimondhatatlant: nem szereti többé Tomast…

106. Tomas “megsemmisülve” fogadja Eva megmásíthatatlannak tûnõ kijelentését. Miután Rosalia asszony Benjamin társaságában meglátogatja Perla sírját, magához kéreti Evát, hogy meséljen neki a tragikus körülmények között meghalt lányról. Rosalia asszonyt csak a sötét szemüveg menti meg a könnyek okozta leleplezõdéstõl. Fernandez Alvarez Toledónak megdönthetetlen bizonyíték kerül a birtokába, amely Rosalia asszony törvénytelen gyermekérõl lebbenti fel a fátylat…

107. Junior számításai beválnak: Eva miután elhagyta Tomast, a lány õt keresi meg, hogy felmelegítse régen kihûlt kapcsolatukat. Benjaminnak nehéz feladatot ad Rosalia asszony: rá kell vennie Renatát, hogy legyen õ a balesetben elhunyt Perla anyja. Renata azonban ezúttal nem adja be a derekát, és határozottan visszautasítja az öreg hölgy ajánlatát. Tomas úgy dönt, elhagyja a Nertát, és visszatér apja cégéhez, ám elõtte romantikus búcsút vesz “volt” szerelmétõl…

108. Eva nagyon megrendül, amikor megtudja Renatától, hogy az asszony volt Perla édesanyja. Rosalia asszony végre megnyugszik, hogy titka továbbra sem kerül napvilágra. Eva, azaz Perla azonban a lelke mélyén érzi, hogy újra becsapták. Úgy dönt, hogy kiugratja a nyulat a bokorból, és a legközelebbi találkozó alkalmával csapdát állít a magát Perla anyjának kiadó Renatának…

109. Eva tovább “kínozza” kérdéseivel a lány valódi kilétérõl mit sem sejtõ Renatát. Laureano kénytelen szembesülni a ténnyel, hogy újdonsült “üzlettársai” kozmetikai cikkek helyett kábítószert akarnak a cég neve alatt “forgalmazni”. A korábban csendes és megbízható Ana Maria – Eva háta mögött – titokban Tomasszal találkozgat. Renata felkeresi Evát, hogy munkát kérjen tõle. Miss Helen egy vita hevében Perlának szólítja a késsel hadonászó lányt, Evát…

110. Miss Helennek nagy nehezen sikerül kimagyaráznia a véletlen elszólást, ám Rosalia asszony és Tomas nem tér egyhamar napirendre az ügy fölött. Laureano kénytelen megosztani gyanúját Tomasszal, mely szerint a cég új partnerei a maffia tagjai. Tomas nem sokat törõdik Laureano felfedezésével, inkább tovább üldözi szerelmével Evát…

111. Malvina elhatározza, hogy kárörvendõ arccal fogja felszolgálni a reggelit a megtépázott lelkû Evának, ám a lány mellett Tomast is az ágyban találja. Junior átveszi Tomas helyét a Nerta igazgatói székében. Malvina cselszövésének eredményeképpen ezúttal Tomas nem Evának, hanem régi-új szerelmének adja az eljegyzési gyûrût…

112. Tomas megnyugtatja a maffiatagok szorításában szenvedõ Laureanót, hogy a következõ üzleti tárgyalásra õ is elkíséri. Bár Eva szerelmes búcsúcsókja elérte hatását, Tomas dacosan elutasítja a lány újbóli közeledését. Rosalia asszony vegyes érzelmekkel fogadja Tomas ismételt leánykérését. A sorozatos “csapások” súlya alatt megroppant Eva úgy dönt, hogy minden titkát elmondja Rosalia asszonynak és Tomasnak is…

113. Eva végre beadja a derekát, és igent mond Tomasnak, ám a férfi ahelyett, hogy a nõ nyakába borulna, mereven elutasítja õt. Don Fernando nem hajlandó beletörõdni, hogy felesége a konkurens Nertánál, a gyûlölt Eva személyi asszisztenseként dolgozik. Rosalia asszony megtudja, hogy Don Fernando politikai pályára készül. Nem sokkal késõbb megérkezik maga Don Fernando is, hogy a befolyásos asszony támogatását kérje. Rosalia asszony nehéz döntés elé kerül, miután a férfi azzal fenyegeti meg, hogy egy õsrégi családi titkot hoz nyilvánosságra…

114. Renata – hogy még nagyobb fájdalmat okozzon – azt mondja Don Fernandónak, hogy 21 évvel ezelõtt Benjamintól gyermeke született. A váratlan bejelentést követõen kis híján tettlegességig fajul a veszekedés Renata, Don Fernando és Vagostin doktor közt. Tomas “megvesztegeti” a szószátyár, csupaszív Ivotit, hogy csenje el Eva szobájának a kulcsát. Rosalia asszony lelkileg összeomlik, miután értesül Renata önfeláldozó vallomásáról, mely szerint Perla az õ kislánya volt…

115. Doktor Vagostin elmondja Tomasnak, hogy Eva valójában az õ elveszettnek hitt lánya. Tovább folytatódik a harc Alvarez Toledóknál, sõt még az Elias gyermekével terhes Lucila is elhagyja a családi fészket. Megtörni látszik a jég Eva és Tomas közt: a férfi egy gyûrût ad barátsága jeléül a lánynak…

116. Eva Lucilától végre megtudja a teljes igazságot Perla valódi származását illetõen, mely szerint Rosalia asszony volt a kis Perla édesanyja. Laureano maffiakapcsolatairól ismert üzlettársa felkeresi Rosalia asszonyt, hogy bebiztosítsa hatalmát a közös cégben, ám az öreg hölgy briliáns húzással elveszi a kedvét a sötét tervek megvalósításától, és a férfi megvert kutyaként távozik a Pachego-Huergo birtokról. Tomas az Ivotitól megszerzett kulcs segítségével behatol a lány szobájába, hogy beteljesítse vágyait…

117. Tomas minden igyekezetével azon van, hogy kihasználja Eva kiszolgáltatottságát, ám a szemfüles lány egy váza segítségével vet véget a férfi felfokozott vágyainak. Renata arra kéri férjét, Don Fernandót, hogy váljanak el, ám a férfi bimbódzó politikai karrierje érdekében nem hajlandó erre. Tomas egy dudorral a fején Malvina ágyában ébred, ám arra még emlékszik, hogy Eva csalárd módon elbánt vele, így “bosszút” esküszik…

118. Tomas úgy dönt, kiteríti lapjait, és mindent elmond Rosalia asszonynak Eva valódi származásáról. Evának ezúttal azonban nem kis erõfeszítésébe kerül, hogy kibújjon a kellemetlen kérdések alól. Malvina dühösen veszi tudomásul, hogy Eva lesz az új parfümöt beharangozó reklámkampányának arca. Tomas azt tûzi ki célként, hogy a környezetében lévõ csinos nõket boldoggá tegye…

119. A Madame Acvarell új parfümjének reklámfilmfelvétele botrányba fullad, miután feltûnik Malvina, és megdöbbenve tapasztalja, hogy Tomas Evát választotta az új termék reklámarcának. Renata üzletet köt férjével: párja politikai karrierje érdekében a nyilvánosság számára továbbra is boldog családként jelennek meg. Laureano végre megtudja, miként került kapcsolatba nagynénje a késõbb rettegve “tisztelt” olasz maffiafõnökkel, Vittorio Spattanóval. Don Fernando és Tomas iszonyatos haragra gerjed, amint kiderül, hogy szupermodelljük csalárd módon elárulta õket…

120. A botrány elkerülhetetlennek látszik, ám mielõtt Tomas leleplezné a szélhámos Evát, a lány egy hosszú, szenvedélyes csókkal fojtja a férfibe a szót. A megleckéztetés bravúrosan sikerül, sõt Eva még Rosalia asszony elismerését is kivívja. Ana Mariának elege van a mellõzöttségbõl, ezért cselekvésre szánja el magát…

121. A megdöbbent Pachego-Huergók kénytelenek megbarátkozni a gondolattal, hogy Ana Maria nem más, mint Rosalia asszony fiának egyetlen, elfeledettségben felnõtt lánya. Eme újabb skandalum jól jön Evának is, mivel a figyelem ezek után az újdonsült családtag felé irányul. Rosalia asszony azonban nem barátkozik meg a gondolattal, hogy fiatalon elhunyt fia elhallgatta lánygyermekét a család elõtt, sõt nem is hisz unokájának…

122. Rosalia asszony továbbra is azt gondolja, hogy Ana Maria valójában férje egyik szeretõje volt. Ebbéli véleményén még az sem változtat, hogy Eva kiáll a lány mellett. A ház úrnõjének döntése megmásíthatatlannak tûnik: Ana Mariának és Evának is távoznia kell a birtokról. Elérkezik Elias és Lucila házasságkötésének ünnepi pillanata, ahol a két család apraja-nagyja összegyûlik, de az eseményt beárnyékolja az évtizedek óta tartó háborúskodás. Eme ünnepi aktus sem múlik el váratlan, meghökkentõ pillanatok nélkül: Eva anyjának szólítja a megdöbbent Renatát…

123. Renata nem jut szóhoz a megdöbbenéstõl és a meghatottságtól, és nem kérdõjelezi meg Eva érzelemkitörésének hitelességét. Lucila és Elias nászútra indulnak, így Don Fernando és Renata ismét háborítatlanul foglalkozhatnak egymás bosszantásával. Rosalia asszonyt nagyon nyugtalanítja, hogy Eva újabban magában beszélget. Ana Maria arra akarja rávenni Evát, hogy segítsen neki elvetetnie magát Tomasszal, mert akkor a fia örökölhetné a Nertát…

124. Eva minden képességét beveti, hogy lebeszélje Ana Mariát készülõ tervérõl, amivel megszerezhetné magának Tomast. Rosalia asszonyt nagyon megviselik az elmúlt napok történései, és zokogva esküszik bosszút férje fényképe elõtt. Laureano titkárnõje – aki nemcsak fõnöke, hanem Tomas ágyát is megjárta már – összeverekedik a hajtépésre mindig kapható Malvinával. Ana Maria beveti Eva ellen a legfájóbb fegyvert, elárulja Tomasnak a kis Charlie apjának nevét…

125. Don Fernando aggódik lánya miatt, aki újdonsült feleségként Elias oldalán Olaszországban tölti a mézesheteket. Eva – Vagostin doktor hathatós közremûködésével – betegnek tetteti magát, hogy nyílt színvallásra kényszerítse Tomast és Rosalia asszonyt. Malvina tovább folytatja szerelmi kalandját Juniorral, eközben azonban nem felejti el, hogy luxuséletet csak Tomas feleségeként élhetne. Eva váratlan “rosszulléte” vallomások sorát indítja el…

126. A nászútjukat Olaszországban töltõ Elias és Lucila váratlan tragédiával kénytelen szembesülni. Rosalia asszony arra kéri Malvinát, vesse be minden fondorlatát, és szerezze meg Augusztin részvényei felett a rendelkezési jogot. A gyermekét elvesztõ Lucila határtalan fájdalmában férjét, Eliast vádolja a kicsi tragédiája miatt…

127. Malvina fondorlatos tervet szõ azért, hogy örökre elszakítsa egymástól Evát és Tomast. Rosalia asszony egyre nehezebben tudja elviselni azt a lelkiismeret-furdalást, amely azóta kínozza, mióta árvaházba adta házasságon kívül született gyermekét, Evát, azaz Perlát. Dante felkeresi Rosalia asszonyt, hogy felajánlja a szolgálatait, ám helyette Malvinába botlik, akinek rögtön szerelmet vall…

128. Dante nemcsak szerelmet vall Malvinának, hanem azt is bevallja, hogy Tomas valójában nem azért látogat olyan sûrûn a Pachego-Huergo házba, hogy Malvinával találkozzon, hanem Eva közelében szeretne lenni. Rosalia asszony éles hangon utasítja rendre a Miss Helen parancsait megkérdõjelezõ önjelölt komornyikot, Zakariast. A megalázott férfi ezek után elhatározza, hogy ha az állásába is kerül, de véget vet tettestársa, Miss Helen “országlásának”. Eva dühösen ront be Tomas szobájába, ám a férfi ágyában Malvinát találja…

129. Továbbra sem javul Lucila lelkiállapota, sõt férjét, Eliast sem kívánja látni. Dante csapdát állít Tomasnak: arra kéri a férfit, hogy vallja be, szerelmes Evába, miközben a lány elbújva hallgatja a szeretett férfi vallomását. Elias nõvére vállán sírja el bánatát, miszerint Lucila teljesen mellõzi õt. Miss Helen rájön, hogy társa, Zakarias a cseléd Ivotinak csapja a szelet, ezért kijárja Rosalia asszonynál, hogy azonnal rúgja ki az egyszerû parasztlányt.

130. Tomas véletlen fültanúja lesz Renata asszony és Eva bizalmas beszélgetésének. Ezek után Renatának minden rábeszélõképességét latba kell vetnie, hogy meggyõzze Tomast a hallottak ellenkezõjérõl. Miss Helen a végsõkig elmegy, hogy megalázza az együgyûnek tartott Zakariast, ám a férfi reakciója nem várt fordulatot hoz…

131. Miután Ivoti sorsa – Zakarias hathatós közbenjárására – szerencsésen megoldódik. Eva végsõ bizonyságot keresve elmegy Tomas lakására, hogy feltegye azt a kérdést, amelyre a választ már régóta várja. Kiderül, hogy egy váratlan tranzakció következtében Miss Helen birtokába került a Nerta részvényeinek harminc százaléka, így a vállalat elnöki posztjára is jogot formálhat. Eva már az eljegyzési ünnepség elõkészületein munkálkodik, amikor megtudja, hogy pozíciója a cég élén megingott…

132. Rosalia asszony – miután értesül Miss Helen hatalomátvételi terveirõl – bizalmasan megkéri komornyikját, Zakariast, hogy találjon megoldást a nagyravágyó nõ semlegesítésére. Eközben Miss Helen “népszerûsége” az egekbe szárnyal: Rosalia asszony el akarja tenni láb alól, Laureano házassági ajánlattal ostromolja, Zakarias régi kapcsolatukat szeretné felmelegíteni, Augustin pedig maga javára szeretné fordítani a nõ elnökségét. Malvina is akcióba lép: egy kitalált történettel egymásnak ugrasztja Tomast és Juniort…

133. Malvina nyílt színvallásra kényszeríti Evát a kis Charlie származását illetõen. Mielõtt azonban Eva bevallhatná az igazat, Junior az elképedt Pachego-Huergók elõtt elismeri, hogy õ a gyermek apja. Váratlanul nyoma vész a Nerta újdonsült elnökének, Miss Helennek. Eva bevallja Tomasnak, hogy nem rokona a Pachego-Huergóknak, sõt neve sem Eva, hanem Perla…

134. Perla megkönnyebbül, hogy végre bevallhatta valódi származását Tomasnak, de õ sem tudja, hogy az igazság ennél jóval bonyolultabb. Renata és Doktor Vagostin elérzékenyülve hallgatják Perla önvallomását és nehezen tudják leplezni aggodalmukat, hogy ez a bejelentés újabb kérdések és bonyodalmak sorát indítja el. Az álnok Miss Helen váratlan, tragikus halála nem borítja mély gyászba a Pachego-Huergo házat, ám Rosalia asszonyban él a gyanú, hogy Zakarias nem ártatlan az esetben…

135. Junior és Malvina felvilágosítja az Eva elõéletérõl mit sem sejtõ Tomast, hogy bár õ a kis Charlie apja, ám Eva nem a gyermek anyja. Ezek után Tomas feldúlva keresi fel Perlát, hogy magához vegye a gyermeket. Perla látszólag belemegy a kis Charlie átadásába, ám valójában menekülni szeretne szorult helyzetébõl…

136. Rosalia asszony színvallásra kényszerül, miután füle hallatára kérdõjelezik meg Eva, azaz Perla származását. Az idõs hölgy hosszas lelki õrlõdés után rádöbben, hogy Perla valójában nem az unokája, hanem a lánya. Ennek ellenére az asszony elüldözi a lányt a birtokról. A Nerta elnökségi ülésén kiderül, hogy a “tragikus balesetet” szenvedett Miss Helen örököst hagyott maga után…

137. Perla szinte alig kap levegõt, amint értesül róla, hogy õ az egyedüli örököse Miss Helen részvényeinek, amellyel játszi könnyedséggel veheti át a Nerta vezetését. Tomas látszólag visszatér Malvinához, ám szíve Perlához húzza. A Pachego-Huergók azon tanakodnak, hogy kit válasszanak ideiglenes ügyvezetõnek a cég élére, amikor belép a Miss Helen örökösét képviselõ ügyvéd, hogy elõkészítse Perla hatalomátvételét…

138. A Pachego-Huergo család alig heveri ki Perla visszatérését, máris kénytelenek hozzászokni az új rendszabályokhoz, amit az új “betolakodó” vezet be. Rosalia asszonyt annyira megviselik a történtek, hogy kis híján bevallja, hogy valójában õ Perla valódi anyja és ezzel még nem ér véget a meglepetések sora…

139. A Miss Helen tragikus halála ügyében nyomozó rendõrök felkeresik a kisasszonyhoz igazán közelálló egyetlen személyt, Zakariast. A féltékeny Tomas, mint a kis Charlie gyámja, alkut ajánl Perlának a Nerta vezetésére vonatkozólag. A férfi azonban nem is sejti, hogy a kis Charlie új nevelõnõje nem más, mint az álruhás Perla…

140. Doktor Vagostin még egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy Rosalia asszony elnyomott anyai érzéseit felkeltse Perla iránt, ám próbálkozása ezúttal is kudarcba fullad. Tomas arra készül, hogy oly hosszú jegyesség után végre oltár elé vezesse választottját, Malvinát. A pénzéhes Dante immáron a Pachego-Huergókhoz beépülve képviseli a konkurencia érdekeit, ám egy gyenge pillanatában bevallja minden bûnét Perlának.

141. Tomas és Malvina viharos kapcsolata újabb állomásához érkezik: bejelentik közelgõ egybekelésük idõpontját. Elias lelki válságba kerül, és mindenáron szeretne elköltözni felesége szüleinek házából. Perla tovább folytatja a kettõs játékot: délelõtt a Nerta elnöke, délután pedig az Alvarez-Toledo-házban álruhában pesztrálja a kis Charlie-t…

142. Lucila véletlenül kihallgatja Perla és Renata beszélgetését, amelybõl világos lesz számára, hogy anyja egy régi családi titkot õriz. Junior elhagyja a családi házat, hogy külföldön kezdjen új életet. Miután Lucila megtudja az anyjától igazságot, testvérként köszönti Perlát. Mathias azon túl, hogy õszinte igyekezettel képviseli megbízója érdekeit, gyengéd érzelmeket kezd táplálni Perla iránt. Zakarias csávába kerül, amint napvilágra jut, hogy õ a kis Charlie apja…

143. Perla tovább feszíti a húrt: Tomas füle hallatára bejelenti, hogy közeleg az õ házassága is. A meglepetések sora ezzel azonban nem ér véget: Doktor Vagostin fellebbenti a fátylat saját szerepérõl Perla fogantatásánál. A hirtelen jött szerelem-roham nem kerüli el a személyzetet sem: Zakarias és Ivoti is közös jövõjüket tervezgetik. Perla azonban egészen más sorsot szán Zakariásnak…

144. Tomas nehezen emészti meg, hogy Perla megint a bolondját járatja vele. Mindkét család be nem avatott tagjai tanácstalanul állnak Perla közelgõ esküvõje elõtt. Az álruhás Perla egyre nehezebben tudja megõrizni inkognitóját Tomas elõtt. Mióta napvilágra került Zakarias nõsülési szándéka, Ivoti vigasztalhatatlan…

145. Tomas vacsorára hívja Andreát, aki nem más, mint az álruhában a kis Charlie-t nevelõ Perla. Zakarias egyre nehezebben tudja megértetni a féltékeny Ivotival, hogy közelgõ esküvõje Perlával csak a kis Charlie érdekeit szolgálja. Nem szûnik a feszültség Elias és Lucila közt, így a távoli homályba vész a családi béke. Miközben Perla Tomast várja, Mathias összeszedi minden bátorságát, és megkéri a lány kezét…

146. Andrea, azaz Perla érzelmes csókkal próbálja rávenni Tomast, hogy ne vegye feleségül Malvinát. A férfi még ekkor sem jön rá a csalásra, de a csók miatt kidobatja a lányt a házból. Rosalia asszony egyre nehezebben tudja megakadályozni legféltettebb titkának napvilágra kerülését…

147. Zakarias rájön, hogy Rosalia asszony Perla valódi édesanyja, és – egy csokiszelet majszolása közben – megzsarolja az idõs asszonyt. A ház úrnõje azonban nem ijed meg a “fellázadt” komornyik fenyegetésétõl. Malvina ezúttal annyira biztos a közelgõ házasságban, hogy a meghívókat is szétküldi. Rosalia asszony megpróbáltatásai nem érnek még véget: Blanca elárulja neki, hogy Perla sejti, ki is az anyja valójában…

148. Rosalia asszony elérkezettnek tartja az idõt arra, hogy mindenki felfedje valódi énjét. Junior leleplezi az álruhában pompázó Perlát, de megérti a lány lépését, és támogatásáról biztosítja õt. Késõbb azonban feltûnik Tomas is, hogy kiengesztelés gyanánt újra vacsorázni vigye a csúf Andreát…

149. Dante – a tervnek megfelelõen – arról gyõzködi Tomast, hogy vigye el vacsorázni a rondaságában is szép Andreát, majd töltsön vele egy romantikus estét a lakásában. Blanca alaposan beolvas Rosalia asszonynak, amiért nem vállalja a nyilvánosság elõtt lányát, Perlát. Elias és apósa közt ismét fellángol a vita a cég irányításáról, ezúttal azonban túl messzire mennek…

150. Rosalia asszony végre feladja büszkeségét és vállalja múltban elkövetett összes hibáját: elmondja Perlának, hogy õ az édesanyja, ám a lány ezúttal már nem hisz az asszonynak. Ivoti féltékenységében kis híján õrületbe kergeti Zakariast, aki egy hatalmas csokor virággal próbálja kiengesztelni a szeretett cselédlányt. Perla legmerészebb álmai válnak valóra, amikor Tomas a kis Charlie társaságában sétálni hívja …

151. Miután Tomas és Perla ismét kibékülnek, Malvina fúria módjára esik neki a turbékoló párnak. Minthogy Rosalia asszony nem mondta el a teljes igazságot Perlának, továbbra sem kerülnek nyugvópontra az érzelmek. Renata bejelenti, hogy elválik politikai babérokra törõ férjétõl. Tomas felbontja eljegyzését Malvinával, hogy végre elvegye azt a nõt, akit mindig is szeretett: Perlát. Miközben a két nõ egymás hajtépésébe kezd, Tomas az új bébiszitter képességeit teszteli …

152. Tomas és Perla esküvõje ezúttal is kútba esik, ugyanis Perla egy másik nõt talál a férfi ágyában. Egy heves vitát követõen Don Fernando súlyos autóbalesetet szenved. Tomas ismét magához veszi a kis Charlie-t, és magára hagyja a zokogó Pachego-Huergókat. Renata magát hibáztatja, amiért férje válságos állapotban kórházban fekszik. Perla felkerekedik, hogy maga közölje a szomorú hírt Tomassszal…

153. Don Fernando állapota stabilizálódik, de gerinctörése miatt örökre tolókocsiba kényszerül. Perla – Malvinával ellentétben – nem tudja túltenni magát Tomas újabb nõügyén, így tovább folytatódik a mosolyszünet. Rosalia asszony éjjelente emberi oldalát is megmutatja, amikor titokban belopódzik Perla szobájába, hogy lánya nyugodt álmát õrizze. Egy éjszakai séta nyomán azonban unokaöccse, Laureano leleplezi az idõs hölgyet, aki nem is annyira vak, mint amilyennek mutatja magát…

154. Laureano, miután rájött, hogy Rosalia asszony valójában nagyon is jól lát, megzsarolja nagynénjét, ám terve visszafelé sül el. Tomas haragra gerjed, amint értesül róla, hogy testvére, Junior elhagyja a szülõi házat, és feleségéhez Los Angelesbe visszatérve új életet kezd. Malvina és Tomas látszólag kibékülnek, ám a férfi inkább Perla után ácsingózik…

155. Matthias, miközben lelkesen képviseli Perlát a gyermek-elhelyezési perben, valójában Perla szívéhez akar közel kerülni. Lucila nehezen dolgozza fel, hogy kórházban fekvõ apja visszautasítja szeretetét. Késõbb Fernando tolókocsiban visszatér a villába, ám miután családját hibáztatja a történtekért, nem hajlandó beszélni még a feleségével sem. Elérkezik Tomas és Malvina házasságkötésének napja. Ahogy az elõre sejthetõ, ezúttal sem marad el a szokásos botrány…

156. Az esküvõn sokak imája meghallgatásra talál: megszólal Tomas mobiltelefonja. Malvina és az ünneplõ sereg “szégyenszemre” hoppon marad a templomban, miután Tomas csapot-papot otthagy, hogy igaz szerelme, Perla karjaiba vesse magát. Szerelmük hivatalossá tételéhez azonban még egyetlen akadályt kell leküzdeniük: érvényteleníteni kell az anyakönyvezetõ elõtt kimondott “boldogító” igent…

157. Doktor Vagostin – nem tudván Tomas és Perla házasságkötési terveirõl – boldogan egyezik bele, hogy Matthias elvegye Perlát feleségül. Don Fernando immáron csak árnyéka régi önmagának, de ragaszkodik ahhoz, hogy õ irányítsa a családi céget. Perla megfogadja Blanca asszony tanácsát, és a következõ alkalommal, amikor Rosalia asszony éjjel látogatást tesz nála, kérdõre vonja õt…

158. Miután Perla továbbra is Renatát tekinti édesanyjának, felajánlja a Nertát az igazgató asszonynak: hajtsanak végre fúziót a Madame Akvarell és a Nerta közt, hogy együtt irányíthassák a vállalatbirodalmat. Tomas továbbra sem tanul korábbi félrelépéseinek következményeibõl, így ismét városi legénylakásában ad randevút “régi barátjának”, Paulának…

159. Perla egy kósza ötlettõl vezérelve beállít Tomas búvóhelyére, hogy csókkal köszöntse a “szeretett férfit”, ám kénytelen rádöbbenni, hogy jövendõbelije megint egy másik nõvel töltötte az éjszakát. A tolószékbe kényszerült Don Fernando egyre elviselhetetlenebbül viselkedik feleségével és lányával. Perla továbbra is azt gondolja, hogy Rosalia asszony valójában Eva anyja volt. Tomas még megússza a reggeli affért, de a délutáni leleplezéstõl már nem menekülhet meg…

160. Perla Tomas legutóbbi hûtlenségét két hatalmas pofonnal jutalmazza, de ezzel még nem ér véget a “bosszúhadjárata”. Don Fernando egy rosszabb pillanatában bevallja feleségének, hogy sohasem szerette õt. Perla legnagyobb megdöbbenésére a kis Charlie mamának szólítja Malvinát. A végsõ csapás azonban akkor következik be, amikor a lány véletlenül kihallgat egy beszélgetést…

161. Perla a hallottak hatására fokozatosan szembesül az elmúlt hetek történéseivel, de továbbra sem érti, miért így kellett megtudni az igazat. Bekövetkezik az elkerülhetetlen vég, meghal Don Fernando, aki már annyi szenvedést okozott környezetének. Rosalia asszony nem leplezheti tovább valódi érzéseit, és felkeresi a lelkileg teljesen felzaklatott Perlát. Matthias is kihasznál minden alkalmat, hogy összeismerkedjen a Pachego-Huergók nõtagjaival. Ezúttal Malvina van a soron…

162. Malvina nehezen veszi tudomásul, Mathias csak ezért feküdt le vele, hogy segítsen Tomasnak megszabadulni a házasság kötelékébõl. Perla a történtek hatására úgy dönt, megszakít minden kapcsolatot apjával, Doktor Vagostinnal, és megesküszik, hogy nem hajlandó anyjaként tekinteni Rosalia asszonyra…

163. Perla belsõ hangtól vezérelve egy éjjel belopódzik Rosalia asszony szobájába, hogy – még ha titokban is – de érezhesse valódi anyja közelségét. Blanca asszony elárulja Matthiasnak, hogy Rosalia asszony Perla igazi édesanyja. Malvina nem tud napirendre térni Tomas hûtlensége felett, így váratlan lépésre szánja el magát…

164. Perla meglepõdik, amikor megtudja Lucilától, hogy valójában nem testvérek. Renata megérzi, hogy veje, Elias egy másik nõ oldalán vigasztalódik. Perla és Renata azt tervezi, hogy titokban egyesíti a Nertát és a Madame Akvarellt. Augustin arról gyõzködi Ana Mariát, hogy adják össze részesedésüket és közösen vezessék a Nertát…

165. Malvina fegyvert ragad, hogy megleckéztesse volt jegyesét, Tomast. Benjamin kétségbeesetten kéri Blanca asszony tanácsát, hogy visszaszerezze Perla elveszett bizalmát. Elias hûtlenségérõl ezúttal Lucila is megbizonyosodik. Malvina elméje végleg elborul: éjjel fegyverrel ront be Perla szobájába, hogy leszámoljon vetélytársnõjével.

166. A fegyverrel fenyegetõzõ Malvina ezúttal eltökélt abban, hogy végez Perlával. Rosalia asszony váratlan felbukkanása azonban megváltoztatja az erõviszonyokat. Perla kutyaszorítóba kerül, amikor két vacsorameghívást kell egyszerre lebonyolítania: egyiket Andrea képében Tomas oldalán, a másikat pedig a Nerta igazgatójaként.

167. Laureano azt fontolgatja, hogy kirúgatja Dantét a Madame Aquarelletõl. A sarokba szorított Dante azonban visszavág, és megfenyegeti fõnökét. Rosalia asszony váratlanul meglátogatja a kis Charlie-t az Alvarez-Toledóknál, ám nem kis meglepetésére Perlát is ott találja. Tomas szerelmet vall a meglepett Andreának.

168. Perla zokon veszi, amiért Tomas kijátszotta õt, és megszerezte a japán üzletemberek bizalmát. Miután az ügyefogyott Tomas nem ismeri fel a kettõs szerepben pompázó Perlát, csak magára vethet, amikor ismételten utoléri a lány “bosszúja”. Lucila újra boldog, miután kiderül, hogy gyermeket vár.

169. Perla ismételten Malvina karjaiban találja szíve választottját. Agustin tovább szövögeti tervét a Nerta feletti ellenõrzés megszerzésére. Lucila, fájó szívvel bár, de eltaszítja magától a megbocsátásért esdeklõ Eliast. Tomas ismét megkéri Perla kezét.

170. Vañostin doktor végre a sarkára áll, és Perla minden ellenkezése ellenére megpróbálja rendezni viszonyukat. Matthias kihasználva a kedvezõ alkalmat, másolatokat készít a Nerta és a japánok közötti szerzõdésrõl, hogy titokzatos megrendelõihez továbbítsa azt. A szerelmes Iboti hangos zokogásban tör ki, amint a szeretett Zacarias könnyes szemmel közli vele, hogy nem veheti feleségül. Perla megdöbbenve értesül róla, hogy japán partnerei fel kívánják bontani a szerzõdést.

171. Matthias elmondja Perlának, hogy a Madame Akvarell nevében Tomas jobb ajánlatot tett a japánoknak. Az Alvarez-Toledóknál is áll a bál, amint napvilágra kerül, hogy Renata gyermeket vár Laureanótól. A könnyek folyama a Pachego-Huergo ház szolgálóit sem kerüli el: Zakarias és Ivoti könnyek között fogadnak egymásnak örök hûséget.

172. Rosalia asszony lelke mélyén sejti, hogy Perla megtudta élete legféltettebb titkát. Laureano nem tudja leplezni afeletti megdöbbenését, hogy volt titkárnõje gyilkossággal vádolja, ahelyett, hogy ágyba bújna vele. Tomast felkeresi egy rég nem látott barátnõje, ám a férfi ezúttal az eszére hallgat, és elküldi a rámenõs lányt…

173. Rosalia asszony Benjamint hibáztatja, amiért Perla tudomására jutott a múlt egyik féltve õrzött titka. Ana Maria fellebbenti Perla elõtt a fátylat Tomas üzleti mesterkedéseirõl. Benjamin azt javasolja Rosalia asszonynak, hogy végre álljanak Perla elé, és mondják el neki az igazat származásáról. Matthias és Laureano titokban találkoznak, hogy learassák ármánykodásuk gyümölcsét. Rosalia lelki gyötrõdése immár az elviselhetetlenség határáig fokozódik…

174. Rosalia asszony és Benjamin bevallják Perlának az igazságot, de a nagy családi kibékülés így sem valósul meg. Lucila ismét kidobja férjét, miután úgy véli, hogy Elias csak a születendõ gyermek miatt tért vissza hozzá. Tovább folytatódik a beteljesületlen szerelem Ivoti és Zakarias közt. Vagostin Laureano hathatós támogatásával azon mesterkedik, hogy összeugrassza a Nerta és a Madame Akvarell tulajdonosait, Renatát és Perlát…

175. Perla összehívja a Nerta igazgatótanácsát, hogy visszavonuljon a vállalat élérõl. Elias anyósa közbenjárását kéri, hogy lebeszélje Lucilát a válásról. Blanca “leleplezi” Rosaria asszonyt, aki titkos réseken keresztül kémkedik lánya után. Perla az elmúlt idõben vigasztalhatatlan, ám a váratlanul felbukkanó Tomas csókokkal próbálja jobb kedvre deríteni a végletekig elkeseredett lányt…

176. Tomas csókjai sem érik el a kívánt hatást, így Perla tovább csomagol, hogy örökre maga mögött hagyja a birtokot és vele együtt a múlt árnyait is. A kérlelhetetlen lány még Rosalia asszony kérlelõ szavaira sem hallgat. Rosalia asszony megpróbáltatásai ezzel azonban még nem érnek véget: Benjamin elmondja neki, hogy Perla pontosan tudja, ki az anyja, ám nem hajlandó tudomásul venni azt…

177. Rosalia asszony bevallja Blancának, hogy bár intézetbe adta a kis Perlát, soha nem felejtette el kislányának születésnapját. Malvina váratlan lehetõséget kap nagyanyjától, hogy közelebbrõl megismerkedhessen a Nerta ügyeivel. Perla és Tomas a kis Charlie társaságában egy hosszú hétvégét töltenek együtt. Augustin és Matthias azonban nem hagyja, hogy ez a családi idill sokáig tartson…

178. Nemcsak Augustin és Matthias, hanem az álnok Ana Maria is Perla boldogsága ellen szervezkedik. Rosalia asszony megkéri Eliast, hogy segítse Perla visszatérését a Nerta élére. Tomas váratlan eltûnése tovább borzolja a két cég egyesítésén “fáradozó” Augustin és Ana Maria idegeit.

179. Zakarias – egy õszinte pillanatában – elkotyogja Ivotinak, hogy õ ölte meg Miss Helent.

180. Perla és Tomas ismét megpróbálják a lehetetlent: elhatározzák, hogy kibékülnek egymással. Lucila tovább kéreti magát, mielõtt visszatérne a házasság szent kötelékébe. Ivoti folyamatosan szenved, amiért Zakarias húzza-halasztja az esküvõ idõpontját. Perla közelgõ távozásának híre felkelti az elnöki posztra ácsingózó családtagok kapzsiságát…

181. Rosalia asszony a végletekig elkeseredik, amikor Perla szeretetének elnyerésére tett összes kísérlete kudarcba fullad. Bombaként robban a hír: Perla és Tomas mégis a házasság szent kötelékét választják az örökös torzsalkodás helyett. Malvina azonban újabb gonosz tervvel áll elõ, hogy megakadályozza a közelgõ frigyet…

182. Malvina terve beválik: Perla és Tomas útjai ismét szétválnak. Elias azt találja ki, hogy ál-öngyilkosságot követ el, ezzel szerezve vissza elhidegült felesége szeretetét. Laureano és Matthias tervet eszelnek ki arra, hogy új végrendeletet írassanak alá Rosalia asszonnyal, amelyben õ kitagadja a rivális örökösöket.

183. Thomas és Perla elhatározzák, hogy “érdekházasságot” kötnek, ám elõtte még megleckéztetik Malvinát. Renata megdöbbenve értesül Benjamintól, hogy Perla továbbra sem hajlandó Rosalia asszonyt anyjának elfogadni. Az Alvarez-Toledókat megdöbbenti a hír, mely szerint a család hûséges barátja, Dante haldoklik…

184. Blanca asszony aggódni kezd, miután értesül róla, hogy újra felbukkant Laureano volt felesége. Lucila egyre kétségbeesettebben keresi a kapcsolatot elhidegült férjével. Elérkezik a Nerta igazgatósági ülése, ahol Rosalia asszony egy csapásra eldönti az utódlási harcot. Tomas sem hisz közelgõ házasságában, ám Perla határozottsága ezúttal meggyõzi õt, ám azt nem sejti, hogy Perla békülékenysége mögött más célok húzódnak meg…

185. A Nerta igazgatósági ülésén résztvevõk hitetlenkedve hallják Rosalia asszony szavait, amikor Perlát nevezi ki a cég teljhatalmú vezetõjének. Perla bevallja Ana Mariának, hogy visszatérésének egyetlen célja Tomas Alvarez-Toledo tönkretétele. Eközben Tomas Perla születésnapjára készül, ahol ünnepélyesen akarja megkérni a lány kezét…

186. Rosalia asszony is része lesz a születésnapi meglepetésnek, ahol végre kimondja az addig kimondhatatlant: õ Perlita édesanyja. Az oktondi Malvina újra félreérti a helyzetet, és azt terjeszti a házban, hogy Tomas Rosalia asszony szeretõje. Eközben Tomas és Perla tovább folytatják színlelt háborúskodásukat, ám kis híján lebuknak…

187. Perla és Tomas titokban házasságot kötnek, hogy egyesítsék a Pachego-Huergo és az Alvarez-Toledo vagyont, ám továbbra is kénytelenek színlelni egymás iránti határtalan gyûlöletüket. Malvina és Elias döbbenten értesül gyûlölt anyjuk visszatértérõl. Zakarias egy gyenge pillanatában elárulja Rosalia asszonynak, hogy õ ölte meg Miss Helent…

188. Benjamin közli a családdal a szomorú hírt, mely szerint Rosalia asszony haldoklik. Egyedül Malvina örül látványosan nagyanyja közelgõ halálának. Zakarias arra készül, hogy titokban elhagyja a házat, sõt még Ivotit sem viszi magával. Perla megkéri a mennyben lakó Evát, hogy járjon közben a “mesternél” haldokló anyja érdekében. A “mester” cserébe csak egyetlen dolgot kér: Perla ezentúl szólítsa anyának Rosalia asszonyt…

189. Malvina nem hisz a fülének, amikor megtudja, hogy nagynénje, Rosalia asszony valójában a halálosan gyûlölt Perla édesanyja. Lucila végre megbocsát férjének, és elhatározzák, hogy együtt kezdenek új életet. Egyedül Ivoti zokog a konyha magányában, miután végigolvassa a hõsszerelmes Zakarias szívhez szóló búcsúlevelét…

190. Ivoti nem akarja elhinni, hogy Zakarias tényleg elment, és házassági ígéretét sem tartotta be. Ana Maria kicsinyes bosszút esküszik Perla ellen. Elias eleinte kemény szavakkal ostorozza hosszú évek óta nem látott anyját, ám idõvel kénytelen elfogadni az asszony érveit. Váratlanul megjelenik a birtokon Moscony felügyelõ, hogy õrizetbe vegye Zakariast…

191. Tomas nem hagyja, hogy Leo elhódítsa Perla szívét. Benjamin és Renata egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Laureano félreérti a végletekig elkeseredett Perla õszinteségi rohamát, és meggyõzõdésévé válik, hogy a lány szerelmes belé. A szerelme elvesztésébe belenyugodni képtelen Ivoti abban reménykedik, hogy Zakarias valójában a rendõrök elõl menekült el oly sietve, nem pedig a közelgõ házasságtól szállt inába a bátorsága. Malvina kapva kap az alkalmon, és újra Tomasra veti magát…

192. Perla férje férfiúi képességeire tesz célzást Leo jelenlétében, mire Tomas elhatározza, hogy bebizonyítja az ellenkezõjét. Ivoti imádságai is meghallgatásra találnak, és egy esõs estén váratlanul megjelenik a hõsszerelmes, rendõrök elõl menekülõ Zakarias.

193. Ivoti határtalan örömmel fogadja vissza a váratlanul visszatért Zakariast, sõt még azt is elintézi, hogy Rosalia asszony újra komornyikként alkalmazza a férfit. Perla körül ismét felforrósodik a hangulat: már nemcsak Tomas és Leo üldözi szerelmével, hanem a sorba beáll Laureano is. Dante angyal képében tér vissza a földre, hogy Tomas védelmezõje legyen…

194. Tomas és Perla ismét kibékül, ám kapcsolatukat továbbra is beárnyékolja Leo feltûnése. Újra felkeresi a Pachego-Huergo birtokot Moscony felügyelõ, hogy kihallgassa a ház népét a gyilkossággal vádolt Zakarias eltûnése ügyében. Laureano elcsalja a Perlát szerelmével üldözõ Leót, hogy végezzen vele. Benjamin is halálosan megfenyegeti Tomast…

195. Moscony felügyelõ újra feltûnik a házban, ezúttal azonban Leo meggyilkolása ügyében nyomoz. Perla is a gyanúsítottak között van, miután az áldozat zsebében bizonyítékot találnak arra vonatkozóan, hogy kapcsolatban voltak egymással. Perla bevallja Rosalia asszonynak, hogy titokban már házasságot kötött Tomasszal. Rosalia asszony váratlanul bejelenti a meglepett családnak, hogy megváltoztatja végrendeletét…

196. Laureano el karja terelni magáról a gyanút, így a gyilkossághoz használt fegyvert elrejti Tomas lakásában. Malvina sem marad rest, tovább folytatja az “aknamunkát” Perla és Tomas ellen. Laureano terve tökéletesen sikerül: a rendõrség megjelenik a Nerta igazgatósági ülésén, hogy letartóztassa Tomas Alvarez Toledót…

197. Tomas alibijét csak Malvina erõsíthetné meg, ám õ nem hajlandó volt szerelmét megmenteni. Blanca asszony érzi, hogy fia, Laureano bajban van. Perla véletlen fültanúja lesz Blanca asszony és Laureano beszélgetésének, amikor arról veszekednek, hogy Malvinának el kellene mondania az igazságot a rendõrségen…

198. Perla azzal vádolja Laureanót és Malvinát, hogy szándékosan keltik Tomas rossz hírét. Blanca asszony nem tudja tovább elviselni, hogy fia, Laureano újabb zavaros ügybe keveredett. Késõbb még azt is kénytelen tudomásul venni, hogy fia ölte meg a cég kutatási igazgatóját is. Miután az elsõ terv nem sikerült Tomas lehetetlenné tételére, Laureano elrejti Leo pénztárcáját Tomas szobájába, majd kihívja Moscony felügyelõt…

199. Hála Rosalia asszony határtalan kíváncsiságának, az idõs hölgy szemtanúja lesz unokaöccse alávaló tettének. Az idõs asszony úgy dönt, végre igazságot szolgáltat. Blanca asszonyt végtelen szomorúsággal tölti el Laureano újabb tette. Tomas és Perla azt fontolgatják, hogy elhagyják a Pachego-Huergõk õsi fészkét. Zakarias és Ivoti végre eljutnak az oltárig, és örök hûséget fogadnak egymásnak. Az eszét vesztett Malvina kihasználja apja halálával kialakult helyzetet, és bosszúból elrabolja a kis Charlie-t…

200. Kizárólag Matthias lélekjelenlétén múlik, hogy a kis Charlie épen visszakerül Perlához. Ezek után Malvinának nincs maradása a Pachego-Huergo birtokon, és nemrég felbukkant anyjával együtt Európába költözik. A Nerta és a Madame Akvarell egyesítésével véget ér az évtizedek óta tartó ellenségeskedés a Pachego-Huergók és az Alvarez Toledók közt. Tomas és Perla végérvényesen összekötik életüket, és a kis Charlie-val együtt boldog családként élnek tovább.

Megosztom másokkal: