Pobre diabla tartalma

POBRE DIABLA – Fiorella tartalma:

1.
Andrés Mejía-Guzmán gazdag laptulajdonos lovas balesetet szenved. Egy jó barátja, Tapia doktor megvizsgálja, a leletek láttán azonban súlyosabb betegségre kezd gyanakodni. Eközben Rebeca-val születésnapi partit rendeznek Andrés számára, ahol a férfi váratanul rosszul lesz.

2.
Miután Andrés megtudja betegsége diagnózisát, céltalanul bolyong a városban. Fiorella épp kávét árul, mikor megpillantja a férfit magányosan ülni, ezért úgy dönt, hogy megszólítja. Andrés-nak azonnal felkelti az érdeklődését a fiatal szépség, így meghívja ebédelni.

3.
Andrés megkéri Fiorella kezét. Látogatást tesz a lány szüleinél, akik megkérdőjelezik a férfi szándékait, ezért úgy döntenek, hogy lányuk nélkül keresik fel Andrés-t a munkahelyén.

4.
Andrés úgy dönt, hogy boldogan szeretné eltölteni az utolsó három hónapját, amit az orvosok jósoltak neki, ezért Fiorellával nászútra mennek. Eközben a férfi családja mit sem sejt hollétéről, egészen addig, mígnem kézhez kapnak egy levelet, amelyben Andrés közli, hogy feleségül vett egy nőt, akit hamarosan be is mutat. Aznap este vacsorára készülnek, ám mikor Andrés kiszáll az autóból, váratlanul rosszul lesz.

5.
A család döbbenten értesül róla, hogy Andrés váratlanul meghalt. Fia telefonon kapja a hírt, amivel egyből főnökéhez rohan, hogy elsők között írhassanak róla. Fiorella az eset után elhagyja a házat, és céltalanul sétál a városban, mikor egy lány felveszi őt autójával.

6.
Fiorellát felkarolja Sandra, és próbálja megtudni mi az oka annak, amiért ennyire vigasztalhatatlan. Andrés családjában egyre csak nő a feszültség, mindenki találgatja, ki lehetett a férfi felesége. Andrés fia meg akarja lepni édesanyját, ezért elintézte, hogy elrepülhessenek Limába.

7.
A Mejía-Guzmán családon úrrá lesz a gyász. Mindenki azt találgatja, hogy kit rejthet Andrés feleségének személye. Fiorella szülei úgy döntenek, hogy elmennek Andrés temetésére. Kiderül, hogy a végrendeletben megjelölt örökösök Fiorella, és az ifjú Andrés.

8.
Fiorella a temetőben összetalálkozik az ifjú Andrés-szel, aki később sokat gondol a lányra. Chabuca próbálja megtudni, hogy mi várható lánya örökségi kérdésében. Roberta asszony szeretné, ha a fia végrendelete nem lépne életbe.

9.
Fiorella vigasztalhatatlanul zokog, mikor levelet kapnak az örökség tárgyalásáról. A lány hallani sem akar róla, míg édesanyja könyörög neki, hogy menjen el, és vegyen részt rajta. Az ifjú Andrés felbérelt egy ügyvédet annak reményében, hogy egyetlen örökösként a pénz az ő markukat üsse, ám értesül róla, hogy várhatóan osztozkodnia kell majd apja feleségével. Fiorellát meglátogatja Tapia doktor.

10.
A Mejía-Guzmán házban megkezdődik az örökösödési tárgyalás, ahová Fiorella is megérkezik a család nagy meglepetésére. A házban egyedül találja magát, miután a többiek kiköltöznek. Az ifjabbik Andrés dühösen kutatja a családtagjait, miután meghallja, hogy apja felesége is jelen van.

11.
Fiorellát sikeresen elbújtatják, ám mikor próbál megszökni, az ifjú Andrés utána ered, hogy megtudhassa kihez van szerencséje. A lány végül Mercedes-ként mutatkozik be, és elegyedik beszélgetésbe a fiúval. Elmeséli többek között azt is, hogy apjának milyen utolsó három hónapja volt. Roberta asszony kétségek közt őrlődik, ezért minden reménye Rebeca-ban van: megkéri, hogy látogasson el a Mejía-Guzmán házba, hogy megtudhassák mi folyik a birtokon.

12.
Fiorella ijedtében elmenekül a Mejía-Guzmán házból, ám mikor hazaérkezik, szüleit sehol sem találja. A rémült lánynak ekkor váratlan vendége érkezik. Rebeca megbízást kap Roberta asszonytól, miszerint férkőzzön az ifjú Andrés bizalmába.

13.
Sandra kimenekíti Fiorellát, mikor a kapuban összefutnak az ifjú Andrés-szel. A lány próbálja feltartóztatni a férfit, aki beront a Morelli házba. Fiorella szülei eközben birtokba veszik a Mejía-Guzmán házat. Rebeca felveszi a kapcsolatot Andrés-szel, és találkozóra invitálja.

14.
Andrés elmondja édesanyjának, hogy apja korábban már megnősült, annak ellenére, hogy ígéretet tett neki. Fiorella barátnőjéhez, Mercedes-hez látogat el éjszakára, aki látva a lány zaklatottságát faggatni kezdi. Fiorella egy olyan ötlettel áll elő, amihez nagy szüksége van barátnője segítségére.

15.
Andrés megérkezik édesanyjával a birtokra, ahol Morelliék már próbálják felkészíteni Mercedes-t Fiorella szerepére. A lány az utolsó pillanatban megfutamodik. Andrés egyre türelmetlenebb, minden vágya, hogy mielőbb megismerhesse apja feleségét. Patricia és Paula visszatér a kiadóba, ahol a feszültség egyre csak nő.

16.
Fiorella próbálja elterelni Andrés figyelmét, míg Mercedes a télikertben bujkál. Mikor a férfi megtalálja őt, kérdőre vonja. Rebeca egy fontos feladattal bízza meg az egyik paparazzo-t: a birtokon képet kell készítenie a leendő örökösökről.

17. Meche majdnem bevallja Andresnek, hogy õ nem Fiorella. Fiorella nem tudja, mit tegyen, Chabuca azt javasolja, maradjon a házban. Fiorella és Meche bocsánatot kérnek egymástól. Megérkezik Sandra, aki állítja, õ Fiorella.

18. Mario Fiorellát keresi, a név hallatán Fiorella, Sandra és Meche is felkapja a fejét, így mindhármukat lefotózza. Fiorella bevallja Sandoval, Orzabal és Diego elõtt, hogy õ az özvegy, de kéri õket, hogy õrizzék meg a titkát. Orzabal megmutatja Andresnek apja házasságlevelét, s kéri, árulja el, ki az igazi Fiorella.

19. Andres eltépi az örökségrõl szóló papírt. A három lány megegyezik, Fiorella bevallja Mechének, hogy szereti Andrest, és fél, hogy a fiú Sandrába szerelmes. A lány bevallja Andresnek az igazságot.

20. Andres nem hisz Fiorellának, de bevallja: szerelmes belé. A lány elmeséli Sandrának és Mechének a vallomást. Rebeca és Cristian terveket szõnek az örökség megszerzésére. Cristian Fiorellát becsmérli Andresnek.

21. Chabuca meggyõzi Andrest, hogy minden, amit Fiorelláról hallott, szemenszedett hazugság. Chabuca elmondja Caridadnak, ki az igazi Fiorella, aki megdöbbenve hallgatja. Rebeca cikket ír az örökösökrõl, mindenki kíváncsi, mit szól hozzá a két fiatal.

22. Andres nem hajlandó elfogadni, hogy tetszik neki Fiorella. A két fiatal folyton egymásra gondol, de mikor véletlenül összetalálkoznak, a fiú megint kezdi a vádaskodást.

23. Barrios Fiorella bõröndjeivel érkezik a Mejía Guzmán házba, mert a lánynak joga van ott élni, egészen a haláláig. Barrios arra bíztatja õt, hogy vegye kezébe sorsát. Diego szeretkezni akar Patriciával, aki ellenkezne, mert csak Barrios jár a fejében.

24. Andres nem akarja megosztani Fiorellával az örökséget, Fiorella ábrándokat szõ a fiúról, Caridad pedig távozni akar. Andres úgy dönt, a legjobb, ha nem találkozik Fiorellával. Andres számon kéri Rebecán az újságban megjelentetett cikket.

25. Sandra elmondja Fiorellának, hogy Andres találkozóra hívta, Fiorellának fájdalmat okoz a hír. Garabán “balesetet” tervez Fiorella ellen, hogy senki se gyanakodjon. Andres elmondja Caridadnak, hogy találkozója van valakivel, de hiába faggatja az anyja, nem árulja el, hogy kivel.

26. Sandra szemérmetlenül flörtöl Andresszel, Fiorellát gyötri a féltékenység miattuk. Sandra megcsókolja Andrest, de Meche dühösen közbeavatkozik. Meche és Sandra együtt távoznak a bárból a rettenetesen dühös Andresszel, mikor Mario váratlanul lefényképezi õket.

27. Andres nem tudja, hányadán áll Fiorellával, hogyan viselkedjen vele, míg a lány arról álmodik, hogy a szerelmük beteljesül Andresszel. Fiorella megkéri Barriost, hogy vigye el Cristianhoz a fotókért. Cristian a kertben akarja átadni a lánynak a fotókat.

28. Fiorella felhívja Sandrát, hogy kiderítse, Andresszel van-e a lány, de Sandra leteszi a telefont, így Fiorellát még jobban gyötri a bizonytalanság, mint elõtte. Lemegy a kertbe sétálni. Garabán felhergeli a kutyát és elvágja a pórázát, mire a feldühödött kutya megtámadja Fiorellát.

29. Andres felbukkan a kertben és megmenti Fiorellát a kutyától, amiért a lány nagyon hálás.

30. Andres féltékenyen tudakolja, mi dolga van Fiorellának és Cristiannak együtt a kertben. Cristian végül odaadja Fiorellának a fotókat. Andres hazatértekor Caridad szobájában találja Fiorellát.

31. Fiorella nem árulja el Andresnek, hogy azért volt az anyja szobájában, mert Caridad rosszul érezte magát. Beszélgetésük heves vitába torkollik. Barbara és Garabán újabb támadást terveznek Fiorella ellen, gázolást.

32. Andres megérkezik a kiadóba az ülésre, ahol lerohanják a fotósok. Fiorella is megérkezik nagyon izgatottan, ám Garabán is megjelenik, hogy végrehajtsa a tervét.

33. Doña Roberta nem mulasztja el az alkalmat, hogy megalázza Fiorellát az átadási ceremónián. Andres ítélkezik, ám késõbb megváltoztatja a véleményét. Garabán sehogy sem tudja végrehajtani tervét.

34. Garabán nagyon ideges, bár most már szeretné, attól tart, hogy nincs elég ideje hatástalanítani a bombát. Fiorella nem akar bemenni a kiadóba, de Barrios elmagyarázza neki, hogy mindenképpen mennie kell, különben Andres átveszi az irányítást. Carmen felfedezi a bombát, és végül sikerül értesítenie róla Jimenezt, így Rebecával együtt mind kimennek az épületbõl.

35. Ofelia a Mejía Guzmán házban várja Andrest. Patricia bevallja Elvirának, hogy van valami közte és Barrios között.

36. Andres szerelmet vall Fiorellának. Garabán gyilkossági kísérlete kudarcot vall.

37. Fiorella futtában lezuhan a lépcsõn és beszállítják a kórházba. Patricia féltékeny Fiorellára, mert azt hiszi, hogy viszonya van Barriosszal. Megoszlanak a vélemények arról, hogyan történt a lány balesete. Sandra meg van gyõzõdve róla, hogy Andres a felelõs, mert el akarta tüntetni Fiorellát az útból. Sandra közli Andresszel, hogy Fiorella Pichón szeretõje.

38. Andres félrevonul Ofeliával, és közli vele, hogy már minden megváltozott. Andres és Fiorella féltékenységében indulatosan veszekszik.

39. Ofelia közli andresszel, hogy az egyetlen megoldás, ha összeházasodnak, amibe végül a fiú szomorúan beleegyezik. Andres elmondja Fiorellának, hogy feleségül veszi Ofeliát. Garabán a ház elõtt várja Fiorellát, és mikor meglát egy nõt kijönni a házból, végrehajtja a tervét.

40. Andres rémülten látja meg az elgázolt nõt, akirõl elõször azt hiszi, hogy Fiorella, de késõbb rájön, hogy Ofelia halt meg, és hasában a kisgyermek.

41. Barrios közli Patriciával, hogy dönteniük kell a válást illetõen, de Patricia nem akar válni a gyerekek miatt. Andres elmondja Fiorellának, hogy a támadásnak nem Ofelia volt a célpontja, valaki õt akarja megölni.

42. Fiorellát megdöbbenti a hír, hogy valaki meg akarja ölni. Fiorellában megerõsödik a gyanú, hogy Andres volt a támadás hátterében, mert még mindig haragszik rá, amiért hozzáment az apjához. Andres hatalmas haragra gerjed a vád hallatán. Fiorella két részre osztja a házat, hogy Andres ne léphessen az õ térfelére.

43. Andres megpróbálja elmondani az anyjának, hogy Fiorellát szereti, de Caridad közli, hogy hallani sem akar semmilyen kapcsolatról kettejük között. Fiorella és Andres nem tudják tisztázni viszonyukat, így Andres kijelenti, hogy már nem szereti a lányt.

44. Fiorella nemet mond Cristian házassági ajánlatára. Andres nem tölti az éjszakát Rebecánál, mert csakis Fiorellára tud gondolni. Hazatérve dühösen vádolják egymást, de nem sikerül tisztázniuk a helyzetet.

45. Barrios azt tanácsolja Andresnek, hogy ne áldozza fel a boldogságát Caridad miatt, aki a beszélgetést meghallva kijelenti. Amíg õ él, Andres és Fiorella nem lehet egymásé.

46. Andres nem ígér semmit édesanyjának. Barrios pénzt ajánl Pichónnak, hogy mondjon fel a kiadónál, de õ visszautasítja az ajánlatát. Garabánt rajtakapják Fiorella házában. Caridad beszél Fiorellával, és megkéri gyógyítsa ki fiát ebbõl az õrültségbõl. Andres visszaveszi a hatalmat Rebecától.

47. Soledad nem örül a hírnek, hogy Fiorella csak ki akarja használni a kisfiát. Andres megtudja, hogy Fiorella felhívta Pichónt, és egész nap õrjöng. Garabán új utasítást kap. Sandrát váratlanul meglátogatja valaki?

48. Pichón kérésére Soledad vacsorára hívja Fiorellát. Andres Sandra lakására megy, ahol az ajtóban Ramon olyan erõsen üti meg, hogy elájul. Fiorella és Pichón a rádióból értesülnek a hírrõl, hogy Andres halott.

49. Fiorella elájul Andres halálhírének hallatán. Ramon a pénzét követeli, de Sandra nagyon haragszik rá. Fiorella taxiba ül, hogy azonnal utánajárjon a szörnyû hírnek.

50. A rendõrség megjelenik a villában, hogy letartóztassák Fiorellát. Roberta bejelentése alapján õt gyanúsítják Andres elrablásával. Caridad és Fiorella is rosszul fogadják a hírt. Caridadot Fiorella vigasztalja. Chabuca el akarja hagyni a házat, de Fiorella kitart Andres mellett. Doña Roberta nem hajlandó kifizetni a váltságdíjat. Még nem tudják, honnan szerzik meg a pénzt.

51. Jelentkeznek az emberrablók, ötmillió dollárt követelnek. A pénz elõteremtéséhez Rebeca szavazatára is szükség lenne az igazgatótanácsban, de õ erre nem hajlandó. Fiorella nyilatkozik a tévében, miszerint nem történt emberrablás. Andres teljesen meg van gyõzõdve arról, hogy Fiorella tervelte ki az egészet.

52. Ramon felhívja Fiorellát, és közli vele, mikor és hova vigye a váltságdíjat Andresért. A lány nem tudja, mit tegyen, de fél értesíteni a rendõrséget. Végül a család segítségét kéri, amire Rebeca eleinte nem hajlandó, de végül õ is beleegyezik. Andres megdöbben a hír hallatán, hogy Fiorella ötmillió dollárt fog fizetni érte. A család Andres kiszabadítására készül, Fiorella terve kockázatos, de mindannyian segítenek neki.

53. Ramon nagyon biztos a dolgában, és Sandrát is magával viszi a találkozóra. A családtagok a megbeszélt téren várakoznak a pénzátadásra. Barbara Garabánt is odarendeli, hogy megölje az örökösöket. Fiorella terve beválik, sikerül elfogni Ramont, a rendõrség is jelen van az akciónál. Elmennek Andresért, hogy kiszabadítsák.

54. Barrios közli Andresszel, hogy szabadulását egyedül Fiorellának köszönheti, és legalább kérjen bocsánatot tõle, amit a fiú meg is tesz, és a szerelmesek boldogan összeölelkeznek. Sandra a rádióból értesül Ramon haláláról. Garabán a ház elõtt várja Fiorellát, és azt mondja neki, hogy rendõr, és vallomást kell tennie. A lány hajlandó is vele menni, de mikor megjelennek az igazi rendõrök, Garabán azonnal eltûnik. Fiorella rémülten ismeri fel, hogy valaki meg akarja ölni.

55. Rebeca nagyon dühös Fiorellára, amiért az õ érdeme volt Andres kiszabadítása. Caridad nagyon boldog, hogy a fia épségben megmenekült, de kényelmetlenül érinti a tény, hogy Fiorellának köszönheti a szabadságát. Andres elmondja Fiorellának, hogy azért viselkedik vele olyan ellenségesen, mert az apjának volt a felesége, akit annyira gyûlölt.

56. Andres bejelenti, hogy egy idõre elutazik, és ha visszatér, majd megkeresi a módját, hogyan maradjanak távol egymástól. Paula végigtáncolja az éjszakát Marióval, hogy Joaquint féltékennyé tegye, és becsípve, énekelve ér haza, ahol Roberta várja.

57. Fiorella úgy dönt, hogy elutazik Andres szülõfalujába. Andres is elutazik, Sandoval kíséri ki a repülõtérre. Hot-dogot vesznek egy árusnál, akinek a helyébe Garabán lépett. Andres szendvicsébe Garabán mérget tesz, de a fiú végül kicseréli a sajátját Sandovaléra, mert soknak találja benne a mustárt. Sandoval a visszafelé úton rosszul lesz, elveszti az uralmát az autó felett.

58. Megérkezik a kiadóba Sandoval halálának híre, mindenki nagyon megdöbben. Barbara számon kéri Garabánt az újabb ballépése miatt, mire Garabán megígéri, hogy most már biztosan sikerülni fog a gyilkosság.

59. Fiorella kétségbeesetten vissza akar utazni Limába, de végül sikerül lebeszélni a menekülésrõl. Andres a hotelbe siet, hogy beszéljen Fiorellával.

60. A szálloda portása közli Andresszel, hogy ott nem lakik semmilyen Fiorella Morelli. Fiorella úgy dönt, hogy mindenképpen visszautazik Limába, és megkéri Chabucát, hogy foglaljanak neki jegyet másnapra. Chabuca véletlenül megtudja Caridadtól, hogy Fiorella és Andres ugyanabban a faluban vannak.

61. Patricia érzi, hogy nagy nyomás nehezedik a gyerekeire a válás miatt, de nem tudja, mit tegyen. A családban teljes a riadalom, hogy Andres és Fiorella talán együtt van a távoli faluban. A két üldözött örökös véletlenül össze is találkozik egy étteremben. Fiorella azonnal távozni akar, de Andres nem hagyja, sõt megkéri a lány kezét. Roberta elmondja Paulának Rebeca tervét a fotókról.

62. Andres azt kéri Fiorellától, hogy házasodjanak össze titokban a faluban, de Fiorella még mindig féltékeny Angelitára. Késõbb azonban meggondolja magát, és mégis igent mond. Barbara a faluba küldi Garabánt, hogy ott ölje meg az örökösöket. Andres és Fiorella repesnek a boldogságtól a közelgõ házasság miatt.

63. Paulát elkeseríti a tudat, hogy anyja elfogadta Mariót vejének. Amparito mindent elõkészít Andres és Fiorella esküvõjéhez. Chabuca elmondja Caridadnak, hogy a fiatalok ugyanabban a faluban vannak. Garabán is megérkezik a kis faluba, hogy végrehajtsa a merényletet. Barrios és Cristian is a fiatalok után mennek. Fiorella és Andres összeházasodnak.

64. Fiorella és Andres megtartják a polgári esküvõt, de Antonio atya nem érkezik meg. Garabán mindenhol keresi a fiatalokat, de nem talál rájuk. A kiadóban gyorsan terjed a hír, hogy Paula férjhez megy Marióhoz, és a lány nem tudja, mit tegyen. Mikor Andres és Fiorella visszaérnek a szállodába és meglátják az ott várakozó Rebecát, valamint a rendõrséget, úgy döntenek, hogy elmenekülnek, hogy kiélvezhessék a mézesheteket.

65. Fiorelláék csodálatos nászéjszakát töltenek együtt. Amparito elmondja Angelitának, hogy Fiorelláék összeházasodtak, de megkéri õt, hogy tartsa titokban az információt. Barrios és Cristian mindent elmond a szállodába visszatérõ Fiorellának, és úgy döntenek, hogy azonnal visszamennek Limába.

66. Amikor Andres felhívja a szállodát és közlik vele, hogy Fiorella már kijelentkezett, a fiú aggódni kezd. Eközben a lány szomorúan és nyugtalanul utazik Lima felé. Rebeca lefényképezi az ölelkezõ Andrest és Sandrát.

67. Fiorella felhívja egy útmenti fülkébõl Andrest, és elmondja neki, miért ment el olyan hirtelen, Andres megkéri, hogy nagyon vigyázzon magára. Andres visszautasítja Sandra flörtölését, és felhívja Caridadot, aki sírva kérdezi tõle, hogy vele van-e Fiorella, mire a fiú nemmel felel.

68. Chabuca hiába kérdezgeti Fiorellát, a lány nem mondja el neki, hogy mi történt, sõt még Mechének sem meséli el a faluban történteket.

69. Diego és Patricia veszekszenek, végül Patricia kénytelen megkérni a férjét, hogy váljanak el. Mario nagyon lelkes, hogy összeházasodik Paulával, de a lánynak folyton csak Joaquin jár a fejében. Andres és Sandra elmennek szórakozni. A lány megpróbálja elcsábítani Andrest.

70. Andres és Barrios a rendõrségre mennek, hogy Sandoval haláláról beszéljenek. Garabán találkozót kér Aliciától. Chabuca úgy dönt, hogy Fiorellának Pichónhoz kell feleségül mennie. Pichón meglátogatja Fiorellát az irodájában, s éppen mikor szeretettel ölelik át egymást, belép Andres.

71. Andres a féltékenységtõl dühösen hagyja el Fiorella irodáját. Patricia bevallja Paulának, hogy megcsalta a férjét, és azt tanácsolja neki, hogy ha nem igazán szereti Mariót, ne menjen hozzá feleségül. Cristina elmondja Normának, hogy mennyire megváltoztatta õt Fiorella iránt érzett szerelme.

72. Garabán a Mejía Guzmán házban van, és arra készül, hogy megöli az örökösöket. Andres a télikertben várakozik Fiorellára. Meche és Cristian is a télikertbe tart, és útközben összefutnak Garabánnal. Andres meglátja Aliciát és Garabánt csókolózni.

73. Cristian hiába keresi Fiorellát, pedig bántja a hír, hogy Chabuca Pichónhoz szeretné hozzáadni a lányát. Eközben Andres és Fiorella együtt vannak a télikertben. Andres megkérdezi Chabucát, hogy Fiorella tényleg szerelmes volt-e a férjébe, vagy csak érdekbõl ment hozzá. Chabuca elmondja neki, hogy Fiorella igazán szerelmes volt, és ez a tény nagy fájdalmat okoz a fiúnak.

74. Pichón meghívja ebédre Sandrát. Meche épp ekkor érkezik hozzá az ajándékkal, és meglepetten látja, hogy Sandra is vele van. Soledad úgy mutatja be neki a lányt, mint a fia szerelmét. Luciano és Andres megegyeznek, hogy vigyázni fognak Fiorellára, hogy ne történhessen újabb gyilkossági kísérlet.

75. Fiorella nem hajlandó beletörõdni, hogy nem mozdulhat ki egyedül a házból, de Luciano igyekszik meggyõzni arról, hogy szüksége van a kíséretre. Garabán a télikertben akar találkozni Aliciával, de a lány nemet mond. Andres megharagszik Fiorellára, hogy nem hajlandó beszélni vele, pedig a lány azért olyan elfoglalt, mert éppen a találkozójukat szervezi Meche segítségével.

76. Garabán addig követi Patriciát és Barriost, míg megtudja, hogy egy hotelbe mennek, hogy kettesben lehessenek. Barrios bevallja Patriciának az igazságot a felesége halálával kapcsolatban, hogy a nõ öngyilkos lett. Fiorella egyre türtelmetlenebbül várja Andrest a kiadóban, végül nem bírja tovább, és elmegy. Mario lelkesen beszél Paulának az esküvõjükrõl, de a lány nem akar olyan emberhez feleségül menni, akibe nem szerelmes.

77. Sandra elmondja Mechének, hogy valójában nem Pichónhoz akar feleségül menni, hanem Andreshez. Caridad szokásához híven arról igyekszik meggyõzni Andrest, hogy keressen egy hozzáillõ lányt, mire a fiú ingerülten arra kéri anyját, hogy ne szóljon az életébe. Fiorella kétségbeesetten várja Andrest, aki a legnagyobb meglepetésére és fájdalmára Sandrával érkezik haza.

78. Fiorella elmondja Mechének, hogy õ a legboldogabb ember a földön, mert Andres csak õt szereti. Patricia bevallja Diegónak, hogy már nem bírja tovább, és hogy nem érdekli többé a családja véleménye. Eközben a kiadóban mindenki Andresrõl és Sandráról pletykál. Paula megváltoztatja a külsejét, hogy meghódítsa Joaquint.

79. Garabán követi Barrios autóját. Fiorella és Andres tele van gyanakvással, Andres Cristianra, Fiorella pedig Rebecára féltékeny. Mechét nagyon elszomorítja a hír, amit Chabucától hallott, hogy Pichón Sandrát kéri feleségül. Összecsomagol, hogy elhagyja a házat.

80. Andres megvádolja Fiorellát, hogy viszonya van Cristiannal, de késõbb bocsánatot kér tõle. Pichón nagyon szomorú Sandra miatt, bánatában egy bárban üldögél. Garabán azt mondja Aliciának, hogy találkozzanak éjjel a télikertben, és nagyon boldog, mert biztosra veszi, hogy aznap éjjel elvégzi a küldetését. Eközben Andres és Fiorella is a télikertben találkoznak, és végre nincs harag közöttük. Alicia meglátja Garabán kezében a pisztolyt, de a férfinak sikerül kimagyaráznia a helyzetet.

81. Cristian felveti az anyjának az ötletet, hogy szeretné elvenni Fiorellát feleségül, de az anyja határozott nemmel felel. Garabán elmegy Barbara házába, hogy megkapja a pénzét azért, hogy követte Patriciát. Ott összetalálkozik Tapiával, aki rájön, hogy Garabán egy bérgyilkos, ezért a férfi megöli. Barbara segítségével elcipeli a holttestet. Patricia elmondja a gyerekeinek, hogy válni akar.

82. Meche és Fiorella nem tudják megnézni a videofilmet, mert mindig megzavarja õket valaki. Fiorella boldogan fogadja Andres virágait, de amikor felhívja a fiút, elutasító választ kap, mert Andres Caridad rosszulléte miatt aggódik. Nagy veszekedés tör ki Caridad és Andres között Fiorella miatt, aminek a végén Caridad ájultan esik össze. Andres megkéri Fiorellát, hogy váljanak el.

83. Fiorella arra kéri Andrest, hogy legyen türelemmel, mert minden rendbe fog jönni, és megígéri, hogy beszél Caridaddal. Barbara õrjöng, Garabán próbálja nyugtatgatni. Pichón eljegyzési gyûrût ajándékoz Sandrának. Fiorellának végül sikerül megnéznie a videót, és megdöbbenve látja rajta Andrest és Rebecát csókolózni.

84. Fiorella összetört szívvel nézi a videón Andrest és Rebecát ölelkezni, és még jobban elkeseredik, amikor meghallja Tapia halálának hírét. Andres megkéri Sandrát, hogy keressen neki egy lakást közel a kiadóhoz. Chabuca teát készíttet a szüntelenül zokogó Fiorellának, amibe Garabán mérget csepegtet.

85. Fiorella azonnal megrohamozza a hazatérõ Andrest a kérdéseivel, de sajnos egyáltalán nem tudnak beszélni, mert Caridad közbeavatkozik. Megegyeznek, hogy éjjel találkoznak a télikertben. Az egész család részt vesz Tapia temetésén. Gaspar azt tanácsolja Pichónnak, hogy bocsásson meg Sandrának.

86. Barrios azt tanácsolja Rebecának, hogy legyen nagyon óvatos, mert könnyen meglehet, hogy õ lesz a gyilkos következõ áldozata. Ebbõl Rebeca arra következtet, hogy biztosan Barrios a gyilkos, és Fiorella tervelte ki az egészet. Fiorella nem engedi be a szobájába Andrest, aki azt kiabálja neki az ajtón keresztül, hogy nem mehet hozzá Cristianhoz, mert már az õ felesége. Fiorella azt feleli neki, hogy nem esküdtek templomban, így a házasság felbontható.

87. Rebeca és Caridad megpróbálják kideríteni, mi van Andres és Fiorella között. Paula Quinóval mulat egy diszkóban, mialatt Mario otthon várja. Quino az este végén elviszi a lányt egy olcsó hotelbe. Barbara közli Millerrel, hogy az elhunyt Andresszel titokban összeházasodtak, és egy gyermekük is született, így a Fiorellával kötött házassága a jogszabályok értelmében érvénytelen, és nem õ a törvényes örökös. Andres megbeszéli Fiorellával telefonon, hogy este a télikertben találkoznak, de a beszélgetést Garabán kihallgatja.

88. Andres nem tudja, hogyan mentse ki Fiorellát a tûzbõl. Szerencsére Cristian a segítségére siet, és együtt kimenekítik az ájult lányt. Andres azonnal gyanakodni kezd, hogy miért járt éppen arra Cristian, de az nem felel semmit, csak hívja a tûzoltókat. Paula Norma vállán sírja ki a bánatát. Andres kétségek között vívódik, hogy kit válasszon: az anyját, vagy Fiorellát és a születendõ kisbabát.

89. Caridad és Rebeca bizonyítékot szereznek arról, hogy Andres és Fiorella együtt vannak. Barrios felveti Andresnek a lehetõséget, hogy talán nem Cristian a gyilkos, hanem másvalaki, valószínûleg egy nõ. Caridad nagyon fagyosan viselkedik a fiával, aki nem tudja mire vélni az elutasítást. Sandra otthon sírdogál, amikor megérkezik Pichón, hogy jobb kedvre derítse a lányt.

90. Garabán megkérdezi Aliciát, hogy mit hallott a Barbarával folytatott beszélgetésbõl, mire a lány azt feleli, hogy semmit, de Garabán nem nyugszik meg a választól. Antonio atya felhívja Caridadot, hogy elmondja neki, Amparito már Limában él. Barrios közli Fiorellával, hogy a gyilkosságok elsõ számú gyanúsítottja Cristian, a lány megdöbben a hír hallatán. A rendõrség megint megjelenik Barbaránál, aki már nem bírja tovább a feszültséget.

91. Andres felelõsnek érzi magát Caridad betegségéért, mert túl sok fájdalmat okozott az anyjának. Fiorella eközben izgatottan várja, hogy Andres végre elmondja Caridadnak az igazságot. Mario lakást vesz Paulának, aki tehetetlenül nézi, hogy milyen gyorsan zajlanak az események. Sandra megpróbálja elmondani Soledadnak, hogy kibékült Pichónnal. Fiorella összetalálkozik Garabánnal.

92. Fiorella nagyon szomorú, de kezdi belátni, hogy jobb lesz, ha elhagyja a házat, és nem utazik el. Chabuca félreérti a lányát és azt hiszi, hogy Fiorellának egyszerre két szeretõje van. Paula és Mario házasságának híre megjelenik az újságban, mire a feldühödött Joaquin elmondja Mariónak, hogy Paula lefeküdt vele. Cristian kiszedi Robertából, hogy mi történt Elvira gyermekével.

93. Barbara és Garabán között végleg elfajul a helyzet, a férfi erõszakosan támad Barbarára, aki hiába próbál segítséget kérni, nem akad, aki segítene. Fiorella Gaspar kíséretében próbálja megtalálni Amparito lakását, de senki sem tud róla semmit. Roberta megkéri Diegót, hogy legyen szíve, és ne alázza meg Patriciát és Barriost az egész család elõtt azzal, hogy megmutatja a fényképeket.

94. Caridad megszállottan tönkre akarja tenni Fiorellát. Andres Rufina segítségével randevút kér Fiorellától és boldogan várja a lányt a megadott helyen, de Fiorella nem jelenik meg. Egy csapat kisgyerek és a tanáruk találja meg Barbarát, aki nagyon rossz állapotban van, de még él. Azonnal kórházba szállítják.

95. Garabán Cristiantól akarja behajtani a pénzét, mivel úgy gondolja, hogy Barbara már halott. Diego megpróbálja kiszedni Barbarából, hogy ki támadta meg, de hiába igyekszik, nem kap választ. Garabán az újságból értesül arról, hogy Barbara nem halt meg, és a kórházba megy, hogy befejezze, amit elkezdett, de Millernek is eszébe jut, hogy a gyilkos talán újra próbálkozni fog.

96. Az egész család aggódik Caridad miatt. Garabán a kórházban azt mondja, hogy õ Barbara apja, Cristian otthonába pedig pizzafutárként próbál bejutni. Ana María Torreblanca elmondja Andresnek, hogy az anyjának infarktusa volt, ami végzetes is lehetett volna. Joaquin azt javasolja Paulának, hogy szökjenek el együtt az esküvõ napján.

97. Andres kétségbeesetten próbálja kitalálni, mit is tegyen, hogy megmentse anyja életét. Caridad eközben bevallja Rufinának, hogy nem is beteg, csak ezzel a trükkel akarja elválasztani a fiát Fiorellától. Ana María figyelmezteti Rebecát, hogy sietniük kell, mert Rufina és Miller kitálalhatja az igazságot. Barbara nem ismer meg senkit a kórházban, felmerül a gondolat, hogy át kellene szállítani a pszichiátriai osztályra.

98. Fiorella kétségbeesetten látja, hogy Andres képes lenne feláldozni õt és a gyermeküket az anyja megmentéséért. Torreblanca felkeresi Fiorellát, hogy azt tanácsolja neki, hogy keressenek másik orvost Caridadhoz, és hogy nagyon figyeljenek. A lány nem érti, mit jelent a jó tanács. Fiorella Barrios segítségét kéri, hogy eltûnhessen a házból még mielõtt megszületne a kisfia. Garabán ismét megpróbálja megölni a lányt.

99. Andres azonnal kihívja a rendõrséget, de Garabán még életben van. A sebesült férfit ugyanabba a kórházba szállítják, ahol Barbara is fekszik, és Garabán láttán az asszony végre magához tár kábultságából. Ana María elmondja Fiorellának, hogy Caridad betegsége csupán hazugság.

100. Fiorella úgy dönt, hogy Andresnek meg kell tudnia az igazságot az anyjáról. Miller a lakásában vigyáz Barbarára, nehogy a gyilkos újra megtámadhassa. Elérkezik Paula és Mario esküvõjének napja. Paula szomorú és elgyötört, Mario viszont boldog, és örömmel fogadja a templomba érkezõ vendégeket.

101. Paula és Joaquin boldogan élvezik a szabadságot, Roberta viszont nagyon dühös a botrány miatt. Mario szomorúan barangol egyedül az utcákon. Caridad elmondja a fiának, hogy Fiorella bevallotta neki, hogy titokban összeházasodtak. Andres nagyon megharagszik a lányra. Luciano elmondja Andresnek, hogy Fiorella terhes, de valószínûleg Cristian a gyerek apja.

102. Andres nagyon megbántja Fiorellát a kérdéssel, hogy ki a gyerek apja. Caridad kérdõre vonja Fiorellát, hogy mirõl vitáztak Andresszel. Az összezavarodott lányt Miller segíti ki a bajból. Fiorella hálásan megöleli Millert, amit Andres is meglát, és dühösen támad rá a lányra. Diego még egy lehetõséget akar adni Patriciának. Fiorella úgy dönt, hogy elköltözik a házból.

103. Meche azt tanácsolja Fiorellának, hogy térjen vissza a házba, de a lány erre nem hajlandó. Andres hiába kérdezgeti Lucianót és Chabucát, hogy hol találja meg Fiorellát, nem kap választ. Végsõ kétségbeesésében arra a következtetésre jut, hogy csak Cristiannal lehet.

104. Cristian Andrest hibáztatja minden bajért. Paula lelkiismeret-furdalást érez Mario miatt, de Joaquin szenvedélyes szerelmével hamar elfeledteti vele a bánatát. Diego elmondja Robertának, hogy Fiorella terhes. Fiorella Millerhez fordul segítségért.

105. Fiorella hazatelefonál, hogy a szüleivel beszéljen, de Andres veszi fel a telefont. Mario teljesen összeomlik, senkit nem enged be magához. Patricia telefonon beszél a gyermekeivel, akik azt kérik, hogy menjen haza, mert az apjuknak szeretõje van. Diego épp ekkor lép be a szobába.

106. Andres felháborodottan tagadja, hogy Fiorellának köze lenne a bûntényekhez, de Rebeca több példával is elmagyarázza, hogy a lány a teljes örökséget meg akarja szerezni magának. Caridad is ugyanezen a véleményen van, de Rufina elmondja neki, hogy Fiorella biztosan nem akarná megölni Andrest, mivel szeretik egymást. Caridad megdöbben a hír hallatán.

107. Meche megint beszél Pichónnal, aki újra csak azt mondja neki, hogy Sandrába szerelmes. Andres megbízza Marquezt, hogy kémkedjen Fiorella után, hogy eloszolhassanak a kétségei a lánnyal szemben. Fiorella rosszul érzi magát, Amparito megkéri Millert, hogy hívják ki az orvost, nehogy a kisbabával legyen valami gond. Meche kérésére Fiorella végül kihívja Cristiant.

108. Cristian Andres bosszantására csupa kompromittáló dolgot mond Fiorellának, mire Andres a féltékenységtõl dühödten elrohan. A fiú bosszúból Rebecával találkozik. Barbara beszél Garabánról Diegónak, aki figyelmezteti Barbarát, hogy a férfi egész bizonyosan képes újra megpróbálni a gyilkosságot. A nyomozó elmondja Andresnek, hogy Fiorella és Cristian egy parkban fognak találkozni.

109. Cristian és Fiorella egy parkban találkoznak. Andres bevallja Diegónak, hogy már nem gyanakszik Barriosra. Karina elsírja Mariónak a bánatát, hogy Miller ügyet sem vet rá, és a lány ezért Fiorellát hibáztatja. Mario azt tanácsolja neki, hogy ne hagyja ott a kiadót. Andres biztosan állítja Robertának, hogy Fiorella gyermekének nem õ az apja.

110. Fiorella beleesik Roberta csapdájába, és elismeri, hogy terhes, de nem árulja el, hogy ki a gyerek apja. Caridad elszégyelli magát amiatt, hogy hazudott a fiának, és úgy dönt, hogy elmondja neki a teljes igazságot. Patricia meg akarja keresni a gyerekeit, de kiderül, hogy internátusba küldték õket.

111. Barbara megállítja Aliciát az utcán, hogy beszéljen vele. Rebeca és Caridad mindent elõkészítenek a rosszullétjelenet eljátszásához. Rebeca olyan tablettákat ad Caridadnak, amelyek rohamot idéznek elõ. Pichón megmutatja Soledadnak az eljegyzési gyûrût, amivel meg akarja kérni aznap este Sandra kezét.

112. Andres aggódva siet Caridadhoz. Rebeca elmondja neki, hogy egy Fiorellával lefolytatott beszélgetés okozta nála a rohamot. Tervük tökéletesen sikerül. Sandra Andresszel tart, és közben megfeledkezik a találkozójáról Pichónnal. Az orvos közli Rebecával, hogy eltúlozta a gyógyszer mennyiségét, és Caridad valóban veszélyben van.

113. Andres megígéri az anyjának, hogy feleségül veszi Sandrát, ezután az asszony elájul. Andres megkéri Sandrát, hogy minél elõbb tartsák meg az esküvõt, a lány megpróbál ellenkezni. Karina mindent hall, és elmeséli a történteket Millernek. Miller bevallja Amparitónak, hogy szerelmes Fiorellába.

114. Sandra elmondja Rebecának, hogy nem akar feleségül menni Andreshez, és különben is Andres Fiorellába szerelmes, de Rebeca kijelenti, hogy az esküvõt minden körülmények között meg kell tartani. Fiorella úgy dönt, hogy elhagyja a házat, de elõbb beszél Andresszel, és bevallja a szüleinek, hogy terhes.

115. Fiorella döbbenten olvassa az újságban Andres és Sandra esküvõjének bejelentését. Azonnal magyarázatot akar kérni a fiútól, de hirtelen hasogató fájdalmat érez a hasában. Andres megkéri egy barátját, hogy vegyen részt az esküvõ eljátszásában. Meg is tartják a szertartást Caridad szeme láttára, akit végtelenül boldoggá tesznek a látottak.

116. Fiorella dühösen és végtelenül szomorúan visszaadja Andresnek a gyûrûjét. Caridadot boldogsággal tölti el a tudat, hogy sikerült elválasztania a fiát Fiorellától. Az orvos közli Fiorellával, hogy nem garantálja, hogy a kisbabája egészséges, de átadja neki a zárójelentést.

117. Pichón megdöbbenve és nagy fájdalommal olvassa Snadra esküvõjének hírét, és nem tudja elhinni, amit lát. Fiorella megkéri Millert, hogy segítsen neki mielõbb elválni Andrestõl. Pichón részegen megjelenik Sandra lakásán, de Andres kiutasítja, Sandra pedig nem tehet semmit. Fiorella bevallja a szüleinek, hogy Andres a gyermeke apja.

118. Chabuca és Luciano értetlenül hallgatja Fiorella vallomását. Miller elmondja Andresnek, hogy szereti Fiorellát, mire a fiút majd szétveti a féltékenység. Sandra és Andres megpróbálják elmagyarázni Pichónnak, miért házasodnak össze, de teljesen hiába. Sandra összetalálkozik Fiorellával.

119. Andres nagyon aggódik az ájult Fiorella miatt, és kihívja a mentõket, a lányt beviszik a kórházba. Paula és Quino egy parkban csókolóznak, amikor meglátják Mariót Soledad házából kijönni. Az orvos közli Andresszel, hogy Fiorella rendbe fog jönni, de a kisbabáról nem állíthat semmi biztosat.

120. Az orvos elmagyarázza Fiorellának, hogy a kisbabával gondok vannak, és operációra lesz szükség. Miller ügyvédje felkeresi Andrest, hogy átadja neki a válási papírokat. Azt tanácsolja neki, hogy töltse ki a papírokat, különben a bigámia vétségébe esik. Caridad meglátja a sírdogáló Sandrát, és arra gondol, hogy biztosan terhes a lány. Ezt a pletykát elhíreszteli az egész házban.

121. Fiorella közli Andresszel, hogy már túl késõ rendbe hozni a házasságukat, és jobb lesz, ha a fiú aláírja a válási papírokat. Mindenki azt hiszi, hogy azért siettetik annyira az esküvõt, mert Sandra terhes. Chabuca elárulja Fiorellának, hogy a mûtét jól sikerült, és a kisbaba egészséges.

122. Elvira elmondja a teljes igazságot Pichónnak, hogy az apja Andres Mejía Guzmán volt. Pichón nem akarja elhinni, a hallottakat, hogy õ Andres testvére lenne. Sandra kétségbeesetten sír Pichón után. Chabuca meghallja Caridadtól, hogy Sandra esetleg terhes lenne.

123. Andres döbbenten fogadja a hírt, hogy Pichón a féltestvére. Lelkiismeret-furdalás gyötri, hogy a saját testvére szerelmét akarta feleségül venni. Sandra felkeresi Pichónt, hogy beszéljen vele, de nem találja otthon a fiút. Rebeca közli Caridaddal is a nagy újságot, aki elképedve hallja, hogy Andresnek más nõtõl is született gyermeke.

124. Pichón kétségbeesetten siratja Sandrát, Andres próbál segíteni neki, de a fiú vigasztalhatatlan. Sandra halálhíre mindenkit elkeserít. Miller megrémül, hogy ha Andres megint szabad, Fiorella biztosan visszamegy majd hozzá.

125. Rebeca figyelmezteti Caridadot, hogy gyorsan kell cselekedniük, mert Fiorella útja Sandra halálával szabaddá vált. Andres rá akarja beszélni Pichónt, hogy fogadja el az örökség õt megilletõ részét. Telik-múlik az idõ, és Fiorella már a hetedik hónapban van. Hirtelen erõs fájdalmat érez.

126. Amparito orvost hív, mert Fiorella nagyon nincsen jól. A lányt azonnal kórházba szállítják, és császármetszést hajtanak végre rajta. A mûtét sikerül, de nem lehet tudni, hogy a baba túléli-e. Életveszélyes állapotban fekszik az inkubátorban, és Fiorella sír a félelemtõl.

127. Fiorella annyira aggódik a kisbaba miatt, hogy nem tud sem enni, sem aludni. Patricia nagyon bánkódik Barrios miatt. Fiorella babájának sürgõs mûtétre van szüksége, amihez nagyon különleges vércsoporthoz tartozó vért kell szerezni. A rádióban közzétesznek egy felhívást, amire Andres is jelentkezik, pedig nem is sejti, hogy a saját gyermekérõl van szó.

128. Andres meglepetten látja Fiorellát a kórházban. Miller azt hazudja, hogy egy ismerõsük gyermeke beteg, és a fiú elhiszi a magyarázatot. Andres bevallja Rebecának, hogy mindennél jobban szereti Fiorellát. Ernestinát boldoggá teszi a hír, hogy Paula terhes.

129. Andres bevallja Fiorellának, hogy szereti. Pichón elmegy Roberta lakására, hogy elkérje Elvira címét. Joaquin szeretkezni akar Paulával, de a lány nem hajlandó rá a kisbaba miatt. A férfi azzal fenyegeti, hogy majd keres valakit, aki megadja neki, amire szüksége van.

130. Andres nagyon szomorú, és Caridadnak lelkiismeret-furdalása van emiatt. Be akarja vallani neki az igazságot, de a fiú nem hagyja. Paula elpanaszolja, hogyan viselkedik vele Joaquin. Amikor a férfi megérkezik, Elvira számon kéri rajta a durvaságait, mire a férfi azonnal bocsánatot kér Paulától. Barrios közli Andresszel, hogy csak magát hibáztathatja Fiorella elvesztéséért.

131. Pichón megkéri Elvirát, hogy ne keresse többet. Roberta ki akarja dobatni Barriost a kiadóból, de Andres nem engedi. Rebeca mindent megtesz, hogy meghódítsa Andrest. Fiorella úgy dönt, hogy gyermekével együtt visszaköltözik a házba, mely az õ öröksége is.

132. Fiorella visszamegy dolgozni a szerkesztõségbe, és beköltözik Rebeca irodájába. Elvira elutazik, de elõtte véletlenül találkozik Ernestinával, aki azt hazudja, hogy õ Joaquin testvére. Elvira ezt Paulának is elmeséli. Diego kap egy fenyegetõ levelet.

133. Fiorella megõrjíti Rebecát, mert teljesen megváltozott, kész dáma lett belõle, és még a fontosabb riportokat is elveszi elõle. Ernestina felkeresi Robertát, és közli, hogy a lánya gyereket vár, és ideje lenne, hogy a fiatalok összeházasodjanak. Roberta rájön, hogy a nõ csak pénzt akar, és csapdát állít neki. Andres bevallja Caridadnak, hogy még mindig Fiorellába szerelmes.

134. Caridad megtudja, hogy Andresnek viszonya volt Fiorellával. Fiorellának éjfélig vissza kell költöznie a házba, különben elveszíti az örökséget. Cristian megpróbálja figyelmeztetni Paulát.

135. Meche bevallja Gasparnak, hogy szerelmes Pichónba. Ernestina pénzt kér Robertától Joaquin esküvõjére. Mindenki az éjfélt várja, mert akkor dõl el, hogy vajon kié lesz az örökség. Andres Fiorellát keresi. Váratlan esemény történik.

136. Fiorella még idõben kiszabadul a liftbõl, és Roberta asszony nagy bánatára éjfél elõtt pár perccel megérkezik a házba. Boldogságát csak az mérgezi meg, hogy Andres az éjszakát Rebecánál tölti. Fiorella és Diego összeszólalkozik, és az újdonsült tulajdonosnõ megfenyegeti a férfit, hogy amint jogilag is övé lesz a kiadó, kirúgja õt.

137. Andres szeretné visszahódítani Fiorellát, és bebizonyítani, hogy szereti. Diegónak pénzre van szüksége, és Roberta azt tanácsolja neki, hogy kérjen Andrestõl. Miller megpróbálja meghódítani Fiorellát. Andres el akar menni egy kis idõre Limából. Kiderül, hogy Paula gyereket vár.

138. Roberta elmegy könyörögni Rebecához, hogy juttasson egy kis pénzt az örökségbõl Patriciáéknak is, de Rebeca csak kineveti. Rebeca zsarolással akarja rávenni Andrest arra, hogy feleségül vegye, ezért elkezd nyomozni Fiorella gyermeke után.

139. Cristian bevallja Normának, hogy szereti. Pichón visszamegy dolgozni az America kiadóhoz. Diego utasítja Barbarát, hogy derítse ki, él-e Fiorella gyermeke. Cristian figyelmezteti Andrest, hogy óvakodjon Rebecától.

140. Soledad elkísérné Paulát az orvoshoz, de észreveszik, hogy eltûnt Paula pénze. Pichón bevallja Mechének, mit érez iránta. Caridad tanácsot ad Normának, aki sírva hagyja el a szobáját. Rufina véletlenül kihallgatja Chabucát.

141. Pichón megkéri Elvirát, hogy ne keresse többet. Rebeca mindent latba vet, hogy meghódítsa Andrest. Elvira arra biztatja Normát, hogy harcoljon Cristianért. Fiorella kiteszi Rebeca szûrét az irodából.

142. Roberta megkéri Fiorellát és Andrest, hogy segítsenek Paulának, mire a fiatalok felajánlják, hogy a villában lakhat a terhesség alatt. Andres majdnem szakít Rebecával. Caridad úgy dönt, hogy bevallja Andresnek, hogy mit tett, hogy Rebeca ne tudja többé zsarolni. Norma felmond Robertának, és Rufinához megy a villába.

143. Norma bevallja Cristiannak az igazságot. Rufina Caridad karjaiba adja Fiorella gyermekét.

144. Andres szakít Rebecával, aki ebbe nem tud belenyugodni. Caridad meg akarja mondani a fiának az igazságot, de késõbb meggondolja magát. Andres megmondja Fiorellának, hogy vele szeretné felnevelni a gyereket, de Fiorella elutasító választ ad. Barbara el akarja lopni a gyereket.

145. Patricia elmondja Barriosnak és Cristiannak, hogy Diego szeretõjét Barbarának hívják. Luis Alberto megkéri Fiorella kezét.

146. Caridad meglátja, hogy Fiorella és Andres csókolóznak. Pauláék odaköltöznek a Mejía Guzmán házba.

147. Fiorella és Norma rányit Joaquinra és Ernestinára. Fiorella bejelenti Luis Albertónak, hogy hozzámegy feleségül.

148. Norma nemet mond Cristiannak, de a fiú kitartóan próbálkozik. Rebeca megszerzi magának Fiorella irodáját, és újabb támadásra készül.

149. Norma elmondja Cristiannak, hogy nem terhes, erre a férfi kétségbeesik, és hezitálni kezd. Norma kiadja az útját.

150. Cristian elõadja anyjának házassági tervét Normával. Roberta megvonja tõle a szülõi apanázst. Fiorella továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Luis Albertóhoz menjen feleségül, bár Andres le akarja beszélni róla.

151. Soledad kerek perec megmondja Robertának, hogy nem hagyja, hogy elvegyék tõle az egyetlen fiát, Pichónt. Caridad bevallja Andresnek, hogy tud a titkos esküvõjükrõl Fiorellával. Fiorella egyre mélyebbre süllyed az apátiába, nem érdeklik az esküvõi elõkészületek.

152. Patricia elhagyja Diegót, és magával viszi a gyerekeket. Paula egyre nehezebben viseli az öntelt és kötekedõ Joaquin zsarnokoskodását. Gaspar virágot küld Mechének, kiderül, hogy titokban tetszik neki a lány. Rebeca váratlanul bejelenti, hogy Andres Mejía Guzmán feleségül veszi.

153. Rebeca szeretne kibékülni a testvérével. Fiorella felháborodik, mert Andres kettõs esküvõt akar. Elvira visszatér Limába. Amparito azt tanácsolja Fiorellának, hogy mégse menjen hozzá Luis Albertóhoz.

154. Meche elszólja magát Karina elõtt Fiorella gyermekérõl. Andres és Luis Alberto összeverekednek. Roberta kitagadja Cristiant. Ernestinának újabb ötlete támad, hogy jussanak pénzhez.

155. Rebeca meggyõzi Andrest, hogy esküdjenek templomban. Roberta örül, hogy legalább Elvira mellette van. Mario megkéri Pichónt, hogy tudja meg, hogy Paula tényleg boldog-e Joaquin mellett.

156. Rebeca rögtön elújságolja Fiorellának, hogy neki és Andresnek templomi esküvõje lesz. A kétségbeesett lány nem hagyja a dolgot válasz nélkül. Bejelenti Andresnek és Rebecának, hogy akkor neki is egyházi esküvõje lesz. Ezt persze nem gondolja komolyan, de sikerül Andres és Rebeca között vitát elindítania. Egyre világosabb, hogy Miller Karinába szerelmes, de még nem ébredt rá érzelmeire. Cristiannak van egy terve, hogy szóra bírja Millert. Caridad kétségbe van esve Andres és Rebeca esküvõje miatt, már ráébredt, hogy Rebeca egy álszent csaló, aki neki is hazudott, ráadásul Andres is örökre boldogtalan marad. Alicia bevallja Rufinának, hogy azért utálja annyira Paula választottját, mert Joaquin állandóan csapja neki a szelet.

157. Elvira titokban visszatér, Roberta legnagyobb örömére. Pichón errõl nem szerezhet tudomást, azonban hiába, mégis kiderül. Meche és Carmen összeveszik Pichónon. Soledad továbbra is bízik a markotányosnõben. Cristian azon mesterkedik, hogy összehozza Millert és Karinát.

158. Pichónt nagyon megrázza Elvira visszatérése. Soledad egy jósnõ segítségét kéri Elvirával kapcsolatban. Joaquin különbözõ pénzkereseti források után néz. Rebeca szorítóba kerül, Ana María felkeresi Andrest. Meche újságíró lesz, viszont Pichónnal való kapcsolata megromlik. Patricia ügyvéd segítségét kéri a váláshoz. Ana María nagy levegõt készül venni, és Amparito unszolására bevallja Andresnek, hogy az anyjáról felállított diagnózis hamis volt. Patricia benyújtja a válókeresetet. Roberta beleegyezik, hogy a láthatások nála legyenek.

159. Ana María elmegy Andreshez, hogy elmondja neki azt, hogy Caridad betegsége csak annak a színjátéknak a része volt, amit Rebeca tervelt ki azért, hogy Andrest és Fiorellát elválassza egymástól, Andres viszont nem hisz neki. Ennek ellenére Rebeca ideges lesz, és csak akkor nyugszik meg, amikor látja, hogy Andres nem tud a mesterkedéseirõl. Meche végzett az újságíró-iskolában, amit megünnepelnek, de a lány nem akar az America kiadónál dolgozni, mert ott dolgozik Carmen, aki szerelmes Pichónba. Karina és Cristian megegyeznek, hogy szerelmespárt fognak játszani Luis Alberto elõtt, mert Karina így akarja õt féltékennyé tenni. Paula boldog, mert úgy érzi, hogy Joaquin megint szereti, aki viszont Ernestinának panaszolja, hogy csak a pénzéért van a lánnyal. Fiorella és Andres megegyeznek az örökség felosztásáról.

160. Cristian és Karina Gaspar segítségével kideríti, hogy vajon Luis Alberto szerelmes-e Karinába. A terv annyira jól sikerül, hogy Fiorella aggódni kezd, hogy Cristian elhagyja Normát. Fiorella meggyõzõdése, hogy az örökség egy részét szétosztja a családban. Eközben mindenki megpróbálja rábeszélni õt és Luis Albertót, hogy tegyenek le az esküvõrõl. Diego azt hazudja a gyerekeknek, hogy Barrios nem szereti õket, és a kicsik anyjuk ellen fordulnak. Barrios dühében meg akarja ölni Diegót. Luis Alberto felveszi a laphoz riporternek Mechét. Norma segít Soledadnak különös tervében.

161. Meche igyekszik meggyõzni Fiorellát, hogy nézzen szembe a tényekkel, hogy még mindig szereti Andrest. Robertának tetszeni kezd Barrios viselkedése. Pichón és Carmen összejönnek. Soledad tárgyal a boszorkánnyal.

162. Rebeca megfenyegeti Ana Maríát, de õ kész lenne börtönbe menni az igazságért. Andres elhatározza, hogy szembeszáll anyjával. Karina és Cristian szövetkeznek, hogy féltékennyé tegyék Luis Albertót.

163. Caridad kidobja a szobájából a fiatalokat, hallani sem akar az esküvõjükrõl. Ám a fiatalok mégis úgy döntenek, hogy egybekelnek. Barrios tanácsára elmennek megünnepelni szabad délutánjukat és döntésüket. Rebeca ideges, mert nem találja Andrest. Felhívja mobilon, de Fiorella veszi fel a kagylót. Rebeca elhatározza, hogy nem hagyja magát, és azt fogja hazudni mindenkinek, hogy Andrestõl terhes, ezzel kényszeríti a fiút az esküvõre.

164. Carlitos és Paty elutasítja Barriost, de Luciano közbelépése megmenti a helyzetet. Diego meghirdeti Roberta kedvenc tengerparti házát, ám pechjére Roberta abba a házba készül a hétvégére, ráadásul Andres kiszúrja a hirdetést az újságban.

165. Barrios próbálja megnyugtatni Fiorellát, hogy Rebeca terhessége csak rémhír. Andres nem nyugszik bele Diego magyarázatába az ingatlannal kapcsolatban. Fiorella kijelenti, hogy nem megy feleségül Andreshez, ha Rebeca valóban terhes. Paula elhatározza, hogy rendbe hozza kapcsolatát Joaquinnal, és harcol érte. Andres nemet mond Rebecának, megígéri, hogy támogatni fogja a gyereket, de nem akar vele élni. Amparito meg akarja mondani Andresnek az igazat a gyerekrõl.

166. Amparito és Meche sikertelenül próbálja elmondani Andresnek, hogy õ Fiorella gyermekének az apja. Caridad kezdi belátni, hogy tönkretenné fia életét a Rebecával kötendõ házasság, azonban képtelen rászánni magát a cselekvésre. Luis Alberto egyre féltékenyebb Karinának a Cristiannal való viszonyára, mégsem hajlandó lemondani arról, hogy Fiorellát vegye el. Paula megelégeli Joaquin kilengéseit, és felkeresi a rivális nõszemélyt. Aliciának feltûnik, hogy értéktárgyak tûnnek el a házból.

167. Paula összekap Ernestinával, és megmondja, hogy szálljon le Quinóról. Mindenki gratulál neki, azonban Quino közben más nõknek csapja a szelet. Doktor Torreblanca megjelenik a rendõrségen. Az örökség kezelõi már kijelölik az átadás határidejét. Diego ekkor kihallgat egy beszélgetést.

168. Diego megtudja, hol házasodott össze Andres és Fiorella, és a helyszínen akarja beszerezni Barbarával a bizonyítékul szolgáló iratokat. Fiorella eljátssza, hogy Luis Albertóval vacsorázik, csak hogy Andrest féltékennyé tegye, de öngólt lõ. Joaquinnak imponál, hogy Paula verekedett érte. Rebeca fényûzõ vacsorával várja Andrest, hogy elcsábítsa, de nem ér célt. Ana María bejelenti, hogy lehetséges, hogy õ maga okozta az anyja halálát.

169. Roberta meglátogatja Soledadot, és elárulja neki, hogy Elvira Limában tartózkodik. Soledad rettentõ méregbe gurul, és haragjában elzavarja a háztól Pichónt. Meche elárulja Fiorellának, hogy Luis Alberto megcsókolta Karinát. Barbara és Diego megszerzi Andres és Fiorella házassági okmányát.

170. Carmennek sikerül meggyõznie Pichónt, hogy béküljön ki az anyjával. Pichón a legrosszabbkor érkezik haza. Felindultságában véletlenül Sandrának nevezi Carment. Luis Alberto közli Fiorellával, hogy õ is csak olyan, mint bármelyik férfi, és vágyik arra, hogy a szerelme viszonzásra találjon.

171. Elvira közbenjár Pichónnál Soledad érdekében, eközben azzal szembesül, hogy magának is ki kellene békülnie a fiával. Pichón elutazni készül, és megkéri Carmen kezét. Andres és Fiorella elhatározza, hogy igazságosan elosztják az örökséget a rokonság között. Diego nem hagyja annyiban a dolgot.

172. Miller idõt kér, mert szakértõvel akarja megvizsgáltatni a házassági anyakönyvi kivonatot. Közben az örökösök lélekben már lemondanak mindenrõl, Caridad pedig szökni készül, hogy elkerülje a megaláztatásokat. Diego elõre iszik a medve bõrére, és a Barrios elleni bosszút tervezgeti, amikor Andres és Fiorella bejelentéssel áll elé.

173. Diego tervei egy egyszerû helyesírási hiba miatt veszélybe kerülnek. Robertát nagy meglepetés éri. Fiorella Andres szemére veti, hogy csak a pénzéért szereti, ám Rebeca alaposan túljár az eszén.

174. Paula kórházba kerül, és meg is kell operálni. A veszélyes mûtét a gyermek életébe is kerülhet. Mario, Andres és Cristian alaposan megleckézteti Joaquint. Andres bizonyos jelekbõl arra a következtetésre jut, hogy Diego eladja Doña Roberta birtokait.

175. Roberta és Andres feljelentést tesz Diego ellen, így meghiúsul az üzlet. Fiorella véletlenül tanúja lesz, amint Rebeca pénzzel akarja rávenni az orvosát, hogy igazolja a terhességét.

176. Rebeca összekülönbözik Fiorellával, és úgy tesz, mintha elveszítené a magzatát. Andres látni sem akarja többé Fiorellát. Norma és Cristian belátja, hogy semmi értelme annak, hogy továbbra is haraggal gondoljanak egymásra. A várva várt esküvõ napja pedig végre elérkezik. A rokonság és a barátok mind egybegyûlnek a házban. Barbara nekilát dédelgetett terve megvalósításának.

177. Barbara kétségbeesett lépésre ragadtatja magát: elrabolja Aliciát és Andresitót. Az idõzítés mesteri, a hír éppen az esküvõ kellõs közepén derül ki. Andres és Luis Alberto vállvetve segíti Fiorellát. Diego feltett szándéka, hogy váltságdíjat kér a gyermekért, de Barbara errõl hallani sem akar, meg van gyõzõdve arról, hogy a baba az õ gyermeke.

178. Marquez végre rájön, hogy Diego összejátszik Barbarával, tehát elõkeríti a korrupt orvost, aki lehetõvé tette, hogy Barbara megszökjön az elmegyógyintézet zárt osztályáról. Fiorella hosszú, embert próbáló tusakodás után mégis úgy dönt, hogy elárulja Barbarának, hogy a gyermek Andres és az õ fia. Rebecára rájár a rúd, egyszerre mindenki ellene fordul, és ez alól még Caridad sem kivétel. Amíg Barbara és Diego mit sem sejtve alszik, Alicia kihasználja az alkalmat, és feltárcsázza Andrest a mobiltelefonon.

179. Aliciának többszöri próbálkozás után végre sikerül telefonon beszélnie Andresszel. Részletesen beszámol neki arról, hogy milyen útvonalon hurcolták el õt és Andresitót. A rendõrségnek szakértõk bevonásával sikerül beazonosítaniuk Garabán házát. Haladéktalanul odamennek, és megkísérelnek érvényt szerezni a törvénynek és az alapvetõ társadalmi és együttélési normáknak.

180. Fiorella úgy érzi, hogy jóvátehetetlen bûnt követett el, és valósággal vigasztalhatatlan, amiért Andres nem bocsát meg neki. Azonban Caridad végre színt vall: kiderül, hogy Fiorella annak idején mégis csak igazat mondott róla. Silvina abbahagyja a hezitálást, és rászánja magát a végsõ cselekvésre. Rebeca börtönbe kerül. Fiorella és Andres kibékül, így már csak egy lépés választja el õket az esküvõi harangszótól.

Megosztom másokkal: