Prisionera tartalma

PRISIONERA – A szerelem foglyai tartalma:

1.
A 14 éves Guadalupe-t egy kis mexikói faluban egy befolyásos férfi holtteste mellett találják, pisztollyal a kezében. Ez elég bizonyíték ahhoz, hogy 30 évre börtönbe zárják. Nagykorúsága eléréséig egy javítóintézetbe kerül, amit apácák vezetnek. Itt derül ki, hogy a meggyilkolt férfi, Ernesto megerõszakolta és teherbe ejtette. A kisbabát Libertadnak keresztelik, majd Guadalupe nõvére, Milagros veszi magához, amíg az anya börtönben van. Ernesto anyja, Rosalia és özvegye, Lulú bosszút forralnak a gazember ellen. Daniel, Ernesto öccse csak egy év múlva értesül szeretett fivére haláláról, mert Rosalia nem akarja, hogy a tragédia miatt megszakítsa európai tanulmányait. Daniel dühös anyjára, de sok év után végül kibékülnek. Libertad már 15 éves, mikor Guadalupét jó magaviseletéért felmentik a további büntetés alól, de egy börtönbeli konfliktus miatt szökésre kényszerül. Rosalia kegyetlen megtorlást tervez Guadalupe ellen, mikor megtudja, hogy szabadon akarják engedni.

2.
Guadalupe és Nacha szökés közben a folyóba ugranak, és elveszítik egymást. Guadalupe hirtelen egy idegen férfival találja szembe magát, aki pisztolyt fog rá, de végül segít neki megszökni az õt üldözõ rendõrök elõl. A nõ csak ezután döbben rá, hogy a folyón át az Egyesült Államokba került.

3.
Guadalupe és Daniel egyre szimpatikusabbnak találják egymást, de egyikük sem tudja, hogy éppen Guadalupe az, akit Daniel bátyjának a meggyilkolásával vádolnak. Eközben a Moncada házba egy fiatal nõ érkezik, aki Daniel barátnõjeként mutatkozik be, és azt a hírt hozza, hogy Daniel eltûnt. Rosalia kétségbeesik, mert attól fél, hogy a másik fiát is elveszíti.

4.
Daniel elviszi Guadalupét egy étterembe, de mivel a lány még sosem járt ilyen helyen, nem tudja, hogy kell viselkedni, amivel megrökönyödést vált ki a többi vendégben. Guadalupe nagyon fél, hogy letartóztatják a rendõrök, de Daniel megnyugtatja, hogy majd kitalál valamit, amivel ki tudja õt húzni a bajból.

5.
Rosalia megdöbben, amikor a rendõrség arról tájékoztatja, hogy Daniel egy határ menti szállodában van a feleségével együtt, és elküldi érte Rodolfót. A hírre Jennifer is azonnal odautazik, hogy számon kérje a dolgot Danielen. Nacha egyedül haldoklik a folyótól nem messze, de egy férfi rátalál, és magával viszi abban a reményben, hogy hasznot húzhat a lány kiszolgáltatott helyzetébõl.

6.
Jennifer hatalmas jelenetet rendez a Santo Domingó-i hotel recepcióján, hogy árulják el neki, melyik Daniel szobája. Cobra is abban a hotelben rejtegeti Nachát, és fél, hogy ha Jennifer botrányt csinál, és kijönnek a rendõrök, lebukik, ezért megzsarolja a recepcióst, hogy küldje el a nõt. Lulu eközben aggódik amiatt, hogy Rosaliának nagyon szimpatikus Jennifer, mert ez veszélyezteti a Rodolfóval szõtt terveit.

7.
Santo Domingóban Guadalupe el akarja mesélni a múltját Danielnek, de a férfi nem hagyja, majd ezután házasságot ajánl a lánynak. Guadalupe nem gondolkozva belemegy az ötletbe, majd Nacha döbbenti rá a hotelben, hogy ezzel tönkretenné Daniel életét és elszalasztaná az utolsó esélyt arra, hogy láthassa a lányát, Libertadot.

8.
Santo Domingóban Guadalupe el akarja mesélni a múltját Danielnek, de a férfi nem hagyja, majd ezután házasságot ajánl a lánynak. Guadalupe nem gondolkozva belemegy az ötletbe, majd Nacha döbbenti rá a hotelben, hogy ezzel tönkretenné Daniel életét és elszalasztaná az utolsó esélyt arra, hogy láthassa a lányát, Libertadot.

9.
Jennifer Rodolfóval Santo Domingóba utazik, hogy megkeressék Danielt és kiderüljön végre, ki valójában Guadalupe. Pancho újra találkozik Adelával, aki mindenféle szívességre megkéri. A férfi nagyon sokáig elmarad otthonról, Libertad és Milagros pedig már annyira aggódnak érte, hogy a keresésére indulnak.

10.
Guadalupe és Nacha embercsempészek segítségével elindulnak Floridába egy teherautó hátsó platóján. Daniel teljesen összeomlik, szerelme csak egy búcsúlevelet hagyott hátra, de nem tudta megmagyarázni benne, hogy miért kellett elmennie. Guadalupe is nagyon szomorú, nem tudja elfelejteni Danielt. Lulú egyre inkább aggódik, hogy Rosalia unokájaként szeretné Guadalupe lányát.

11.
Panchót a kórházban megtalálja a felesége és Libertad, akik aggódnak azért, hogy valami komolyabb baja lehet – miközben csak Adelát kísérte be. Nem mondja meg az igazat a családnak. Késõbb kínos jelentbe bonyolódik, mikor Adela felhívja az otthoni számán, és közli vele, hogy a kórházban maradt hitelkártyája nála van. Guadalupe-nak nincs szerencséje az embercsempészekkel, az egyikõjük, Jacinto meg akarja erõszakolni.

12.
Guadalupe és Nacha sok nehézségen megy át az embercsempészekkel való utazás során, és szenvedéseiket még tovább fokozza, hogy új útitársat kapnak Tuerta személyében, aki már a börtön óta gyûlöli Guadalupét. Pancho nem megy el az Adelával való találkára, hanem Cabellót küldi el maga helyett, és megbízza, hogy kérje vissza Adelától a hitelkártyáját. Daniel kiönti a szívét Panchónak a Guadalupe iránti érzéseirõl, és habár a barátja óvatosságra inti, úgy érzi, nem képes elfelejteni a lányt.

13.
Guadalupe és Nacha végre megérkeznek Floridába az embercsempészekkel, és rögtön megpróbálnak megszökni, mert Guadalupe minél elõbb találkozni akar a lányával, de elkapják õket. Rosalia birtokára viszik õket a többiekkel együtt, hogy ott dolgozzanak éhbérért a földeken, és Rodolfo döbbenten veszi észre, hogy Daniel szerelme is a teherautón van. Guadalupe egybõl összetûzésbe keveredik Luluval, aki dühében megkorbácsolja, Rodolfo azonban leállítja, s elmondja neki, hogy kicsoda Guadalupe.

14.
Guadalupe és Nacha végre megérkeznek Floridába az embercsempészekkel, és rögtön megpróbálnak megszökni, mert Guadalupe minél elõbb találkozni akar a lányával, de elkapják õket. Rosalia birtokára viszik õket a többiekkel együtt, hogy ott dolgozzanak éhbérért a földeken, és Rodolfo döbbenten veszi észre, hogy Daniel szerelme is a teherautón van. Guadalupe egybõl összetûzésbe keveredik Luluval, aki dühében megkorbácsolja, Rodolfo azonban leállítja, s elmondja neki, hogy kicsoda Guadalupe.

15.
Jennifer mellett van a kórházban, és azt fontolgatja, hogy ad még egy esélyt a kapcsolatuknak, az anyja azonban megpróbálja lebeszélni arról, hogy olyan nõhöz kösse az életét, akit nem szeret. Libertad kétségbe van esve, amiért Daniel nem jelentkezik, és senki mással nem hajlandó gyakorolni a keringõt. Milagros gyanúsnak találja a viselkedését, és addig faggatja arról, hogy kibe szerelmes, hogy a lány majdnem lebukik.

16.
Guadalupe Nacha segítségével megszökik a birtokról, és véletlenül éppen Antonio atya veszi fel az autójába, aki elviszi õt Miamiba. Egy benzinkútnál hajszálon múlik, hogy összetalálkozzon Daniellel, de végül elkerülik egymást. Guadalupe elmegy arra a címre, ahol tudomása szerint Milagros él Libertaddal, de csak Jimenát találja ott.

17.
Daniel hazaviszi a kórházból Jennifert, és megbeszélik, hogy mindkettejüknek igyekezniük kell, ha azt akarják, hogy a kapcsolatuk mûködjön. Rodolfo Cobrának is elmondja, hogy azt gyanítja, Daniel kémkedni juttatta be Guadalupét a birtokra. Libertad a 15. születésnapjára drága autót kap a szüleitõl, amitõl madarat lehetne vele fogatni, csak az rontja el a hangulatát, hogy megjelenik Ronnie, és elhívja õt meg Patriciát strandolni.

18.
Milagrost váratlanul felhívja Guadalupe Jimena házából. Milagros szörnyen megijed és még Libertaddal is kiabál. Daniel elmondja Panchónak, hogy az anyja, Rosalia azt szeretné, ha átvenné a birtok irányítását. Rodolfo és Lulú biztosak benne, hogy Daniel kémnek alkalmazta azt a bizonyos Guadalupe-t, akit feleségül akart venni.

19.
Lucho megígéri Libertadnak, hogy valahogy megoldja hogy ott lehessen a szülinapján. Az ünnepségre Daniel a barátnõjével, Jeniferrel érkezik, ettõl Libertad teljesen kiborul. Patriciával kitervelik, hogy leitatják Jenifert, és alkoholt kevernek a puncsba.

20.
Guadalupe elmondja Danielnek, hogy van egy lánya, és azért jött Floridába, hogy megkeresse, de megkéri a férfit, hogy ne kérdezzen többet a témáról, és ne mondja el a Salvatierra családnak, hogy õk ismerik egymást. Daniel nem érti, hogy miért kellene ezt eltitkolnia, de amikor Panchóval és Milagrossal beszélget Guadalupéról, rájön, hogy a házaspár valami miatt nem kedveli a lányt. Pancho megbeszéli Luchóval, hogy továbbra is dolgozhat neki, de távol kell magát tartania Libertadtól. Nacha rátámad Rodolfóra egy ostorral, de a férfi jóval erõsebb, dulakodás közben a lány beveri a fejét egy asztalba, elájul, Rodolfo pedig kihasználja a helyzetét. Cobra felforgatja Emília nõvér házát, és megtalálja Guadalupe leveleit.

26.
Libertad szeretné elmondani Danielnek, hogy szerelmes bele, ezért megkéri, hogy menjen el érte az iskolába. Rodolfo eltitkolja Rosalia elõl, hogy megszerezte Guadalupe levelét Emília nõvér házából, és megtudta, hogy Guadalupe folyamatosan kapcsolatban volt a lányával. Nacha szörnyen dühös, mert azt gondolja, hogy Rodolfo megerõszakolta. Tuerta elülteti Lulú fülében a bogarat, hogy Rodolfónak viszonya van Nachával. Monalisa és Mate a híradóból megtudják, hogy valaki majdnem megölte Emília nõvért. Guadalupét Antonio atya beöltözteti apáca ruhába, így juttatja vissza Milagros házába.

27.
Antonio atya megfeddi Milagrost, amiért nem érzi át a húga helyzetét, ezért a nõ átköltözteti Guadalupét a vendégszobába, elmondja, hogy mostantól nem kell formaruhát hordania, de elvárja tõle, hogy továbbra is teljesítse a szobalányi feladatait. Daniel elmondja Panchónak, hogy az õ Guadalupéja ugyanaz, mint aki szobalányként dolgozik a Salvatierra házban. Pancho elszégyelli magát, amiért eddig olyan rossz véleménnyel volt Guadalupéról, és megígéri Danielnek, hogy mindenben segít neki. Libertad nagyon örül, hogy Lucho újra a Salvatierra házban dolgozik, és ismét barátok lehetnek. A fiú viszont tartja tõle a két lépés távolságot, ahogy azt Maténak és Panchónak megígérte. Libertad elhatározza, hogy végre bevallja Danielnek, hogy szerelmes belé.

28.
Nacha bemegy Rodolfo irodájába egy késsel, hogy megölje, amiért megerõszakolta, miközben öntudatlan volt. Rodolfo azonban nem ijed meg, hanem ad neki egy töltött pisztolyt, hogy lõje le. Rosalia megtalálja Lulu iratai közt a fiatal Guadalupéról és újszülött kislányáról készült képet, és kérdõre vonja a nõt. Lulu tagadja, hogy bármit is tudna a képrõl, ezért Rosalia gyanút fog, hogy Rodolfo titkol elõle valamit. Milagros még mindig haragszik Panchóra, amiért a megkérdezése nélkül engedte meg Danielnek, hogy elvigye Guadalupét, és még a jachtját is kölcsönadta nekik. Guadalupe és Daniel Pancho jachtján töltik az idõt, és a szó a férfi családjára terelõdik. Daniel mesél arról, mennyire szerette a bátyját, és milyen jó ember volt, de amikor megemlíti, hogy Ernesto volt a neve, Guadalupe rosszul lesz.

29.
Guadalupe és Daniel még mindig a tengeren vannak, és megtörténik az elsõ romantikus együttlét. Rosalia kérdõre vonja Rodolfót, hogy miért titkolta el elõle a fényképet, de a férfi azt állítja, csak azért nem szólt neki róla, hogy ne kelljen csalódnia, ha mégsem sikerül megtalálni az unokáját. Rosalia kemény hangon utasítja, hogy a jövõben semmit se titkoljon el. Pancho arra ébred, hogy Milagros éktelenül ordítozik Libertaddal, a lány pedig hangosan zokog, mert nem érti, miért haragszik rá az anyja. Másnap rendkívül fagyos a légkör a Salvatierra házban, ami a szolgáknak is feltûnik. Libertad a történtek ellenére nagyon izgatottan készül a Daniellel való találkozásra, ahol be akarja vallani, hogy szerelmes belé, de a férfi nem jön el.

30.
Rodolfo rájön, hogy Guadalupe ugyanaz a személy, aki megszökött a börtönbõl. Daniel számára kiderül, hogy Ernestónak született egy lánya a gyilkosától. Nacha elmegy Jimena házához, és elmondja neki, hogy vigyázzon Cobrával, mert csak információt akar kiszedni belõle Guadalupéról. Az idõs hölgy hosszas rábeszélésre megmondja neki Milagros címét. Nem sokkal ezután megérkezik Cobra. Milagros a híradóból megtudja, hogy Ramirez nem halt meg, csak súlyos állapotban kórházban fekszik. Daniel elmondja Rosaliának, hogy Nacha él, a saját szemével látta a kórházban, és megtudta, hogy Rodolfo adott neki vért, tehát hazudott neki, amikor azt állította, hogy nem ismeri Nachát.

31.
Rodolfo megzsarolja Nachát, hogy feljelenti a rendõrségen Guadalupét, ha nem tagadja le, hogy ismerik egymást. Guadalupe szörnyen kiborul, hogy régi barátnõje nem akarja felismerni, és Daniel elõtt is kényelmetlenül érzi magát. Milagros bemegy Ramirezhez a kórházba, és közli vele, hogy õ is beszámol a rendõrségnek a férfi piszkos ügyeirõl, ha elmondja, hogy Milagros támadt rá. Danielt nem sikerül Rosaliának lebeszélnie az esküvõrõl, és dühében megígéri, hogyha a fia elveszi feleségül Guadalupét, akkor kitagadja az örökségébõl. Guadalupénak Antonio atya azt tanácsolja, hogy ne menjen hozzá Danielhez, és kérje Isten segítségét a döntéshez. Lucho rájön, hogy Patié volt a kábítószeres zacskó, amit Milgaros talált Libertad szobájában. Daniel jegygyûrûvel lepi meg Guadalupét, és ismét megkéri a kezét.

32.
Guadalupe szakít Daniellel, de a férfi unszolása ellenére sem mondja el a szakítás valódi okát. Azt viszont elárulja, hogy Rosalía egy csekket adott neki annak fejében, hogy elhagyja a férfit. Daniel teljesen összeomlik. Panchóval beülnek egy bárba búfelejteni, ahol késõbb Adela is megjelenik. Rodolfo felvázolja Cobrának a következõ megbizatását: el kell hitetnie a mexikói rendõrséggel, hogy Nacha és Guadalupe meghaltak. Nacha Millán doktornõ segítségével egy levelet szeretne eljutattni Guadalupénak, amelyben figyelmezteti, hogy veszélyben van. Mate nagyon aggódik, hogy Pancho eszét veszti, ha kiderül, hogy Libertad nem a vér szerinti lánya. Milagros Antonio atyánál szeretne feloldozást nyerni bûnei alól.

33.
Mate nagyon el van keseredve, hogy Libertadnak el kell mennie, de amikor el akar búcsúzni tõle, csak egy cetlit talál az ágyán, hogy elszökött otthonról. Amikor Guadalupe megkérdezi Patyt, hogy tudja-e, hová ment Libertad, a lány ismét kioktatja, hogy semmi köze a család magánügyeihez, mert csak egy cseléd. Eközben Pancho épp egy bárban iszogat Adelával, akivel véletlenül futott össze. Pancho Libertad szökésének hírére elrohan, de Adela elõbb még egy rúzsfoltot nyom az inge gallérjára. Libertad épp taxit akar fogni a ház elõtt, amikor megérkezik Lucho, aki rájön, hogy mire készül. Rábeszéli a lányt, hogy mondja el az igazságot a droggal kapcsolatban Antonio atyának, mert õ a gyónási titok miatt nem árulhatja el Patyt, viszont elmondhatja a szüleinek, hogy Libertadnak semmi köze hozzá.

34.
Antonio atya nyugtalan, mert nem tudja, hogy Libertad mennyit hallott a beszélgetésükbõl, ám a lány letagadja, hogy bármit is hallott volna. Libertad mindent meggyón Antonio atyának a droggal kapcsolatban, aki megígéri, hogy segít neki, és beszél a szüleivel. Daniel elmondja Panchónak, hogy Libertad szerelmes belé, és mivel elutasította, nagyon zaklatott. Pancho hálás érte, hogy Daniel ilyen jól kezelte ezt az ügyet. Milagros autóba száll, hogy elmenjen Libertadért, de Guadalupe épp akkor érkezik haza, és megfenyegeti, hogy mindent kitálal Panchónak. Cobra két nõvel akar végezni, hogy Rodolfo rendõrfõnök barátjának segítségével azt a látszatot keltsék, mintha a szökésben lévõ Guadalupét és Nachát lõtték volna le a rendõrök.

35.
Milagrost kórházba viszik a baleset után, megáll a szíve, de sikerül újraéleszteni. Libertad elmondja Guadalupénak, tudja, hogy õ a nagynénje. Jenifer feljelenti Danielt, rengeteg pénzt követel tõle, de a valódi célja az, hogy lelkileg tönkretegye, amiért elhagyta õt. Meghal az a két nõ, akikrõl azt hiszik, hogy Guadalupe Santos és a barátnõje. Rosaliát mélyen megérinti ez a hír, és nagy örömmel újságolja Danielnek. Lulú dühös Rodolfóra, amiért részvényeket ajánlott Jenifernek, de megérti, hogy idõt kellett nyerniük, nehogy elveszítsék az egész birtokot.

36.
Libertaddal megígérteti Guadalupe, hogy nem mondja el senkinek, hogy Milagros a testvére. Pancho elhívja Antonio atyát a kórházba, hogy feladja az utolsó kenetet Milagrosnak, akinek olyan víziói vannak, hogy gyûlöli a családja, amiért hazudott nekik. Monalisa szerelme, Gallardo megérkezik Miamiba, a reptérre, és meglepõdik a nagyvárosi jelenségeken. Arra készül, hogy a mexikói szokásokhoz híven elrabolja Monalisát, és elvegye feleségül. Guadalupe elmondja Danielnek, hogy Milagros a testvére, és szeretne mindent bevallani, amikor a kórházi váróban, a tévében meghallja a hírt, hogy Guadalupe Santost a rendõrök holtan találták.

37.
Guadalupe döbbenten veszi tudomásul a saját halálhírét, és fogalma sincs, hogy történhetett, de ugyanakkor boldog, mert így végre szabadon élhet. Antonio atya figyelmezteti, hogy legyen óvatos, mert szerinte Ernesto valódi gyilkosa áll a dolog hátterében. Guadalupe elmondja, hogy azt tervezi, mindent elmond Danielnek az életérõl, de a pap ismét lebeszéli róla. Azonban Daniel mindenáron tudni akarja, hogy Guadalupe miért nem hajlandó hozzámenni, ezért bevallja neki, hogy Libertad az õ lánya. Libertad nagyon dühös Patriciára, mert õt hibáztatja azért, hogy elszökött, és az anyja emiatt balesetet szenvedett. Gallardót kirabolják, még a ruháit is elveszik, ezért egy kukából kihalászott búvárruhában kénytelen elindulni Monalisához.

38.
Milagros végre felébred a kómából, de kiderül, hogy elvesztette a látását. Guadalupét hibáztatja, és azzal vádolja, hogy meg akarta ölni. Tuerta az újságból értesül Guadalupe és Nacha halálhírérõl, de úgy gondolja, hogy ez csak a két nõ ravasz húzása, és elhatározza, hogy hasznot húz belõle. Daniel, Rosalia és Lulu ellátogatnak Ernesto sírjához, ahol titokban egy szakállas férfi figyeli õket. Rodolfo elviszi Nachát egy étterembe, de õ kimászik a mosdó ablakán, és elszökik. Monalisa megvásárolja az anyagot a menyasszonyi ruhájához. Daniel azt akarja, hogy Guadalupe minél hamarabb visszakapja a lányát, de Antonio atya óvatosságra inti, és figyelmezteti, hogy Libertad egyelõre nem tudhatja meg, hogy Milagros és Pancho nem a szülei.

39.
Emilia nõvér és Antonio atya figyelmeztetik Guadalupét, hogy valaki meg akarja találni õt és Libertadot, és az illetõ akár gyilkolni is képes. Guadalupéban felmerül, hogy talán Ernesto Riobueno családja kutat utánuk, de Antonio atya igyekszik kiverni a fejébõl ezt a gondolatot. Milagros olyan kétségbeesetten meg akar szabadulni Guadalupétól, hogy felhívja Ramirezt, és megígéri, hogy bármit megad neki, ha eltünteti a húgát a föld színérõl. Libertad annyira fél, hogy Pancho elküldi a háztól Guadalupét, hogy elárulja, hogy Milagros és Guadalupe testvérek. Lulu két névtelen levelet kap, ezután felhívja egy férfi hang, és figyelmezteti, hogy minden lépését figyeli.

40.
Pancho számon kéri Milagroson, hogy miért nem mondta el neki, hogy Guadalupe a testvére. Milagros arra hivatkozik, hogy a húga fiatalon terhes lett, és édesanyjuk emiatti szégyenében halt meg. Lucho megtudja, hogy Danielbe szerelmes Libertad, és nagyon rosszul érinti a dolog. Pancho összehívja a ház személyzetét, és bejelenti, hogy Guadalupe nem lesz többé szobalány, mert õ is a családjuk tagja. Patriciára megharagszik Ronnie, és összevesznek, mert a fiú megtudja, hogy Libertad elmondta Antonio atyának, hogy valójában Pati drogozik és neki falazott. Rosalia elismeri, hogy azért nem volt szimpatikus neki Guadalupe, mert Milagros befeketítette elõtte.

41.
Patricia elárulja Milagrosnak, hogy Libertad szerelmes Danielbe. Milagros szövetségesévé fogadja Patriciát, hogy számoljon be neki részletesen mindarról, ami a házban történik. Emilia nõvér nagyon aggódik Guadalupe és Daniel házassága miatt, és megkérdõjelezi a nõ lépését és fõleg azt, hogy Daniel anyjának házában éljenek az esküvõ után. Monalisa elmondja Patriciának, hogy Guadalupe és Milagros testvérek. Pati nem hisz a fülének. Mindeközben Libertad nagyon boldog, hogy Lupe a nagynénje lett. Csak Daniel viszonzatlan szerelme miatt szomorkodik és gyûlöli Daniel menyasszonyát. Daniel és Guadalupe már az esküvõre készülõdnek. Boldogságuk felhõtlen, azt leszámítva, hogy Guadalupénak sürgõsen beszénie kell Libertaddal és el kell mondania az igazat kettejükrõl.

42.
Milagros számon kéri Libertadon, hogy miért mástól kellett megtudnia, hogy Danielbe szerelmes, majd pedig megtiltja neki, hogy egy olyan férfit szeressen, aki az apja lehetne. Libertad elmondja, hogy azért Guadalupéval osztotta meg a titkát, mert õ mindig megértõ vele, míg az anyja folyton csak kritizálja. Milagros bosszúból elárulja Libertadnak, hogy Guadalupe az a bizonyos nõ, akit Daniel el akar venni feleségül, miközben Guadalupe éppen arra készül, hogy bevallja Libertadnak az igazat. Pancho az irodájában iszogat bánatában, amikor felhívja Adela, és ismét étterembe invitálja, „mert támogatni akarja” ezekben a nehéz idõkben. Pancho elõször nemet mond, de aztán mégis odamegy.

43.
Milagros azzal vádolja Danielt, hogy elcsábította a lányát, mert szerinte csakis ez lehet az oka, hogy Libertad szerelmes belé. Felszólítja Danielt, hogy soha többé ne lépjen be a házukba. Amikor megtudja, hogy Pancho már régóta tud errõl, felháborodik, hogy eltitkoltak elõle egy ilyen fontos dolgot. Guadalupe megpróbálja megmagyarázni Libertadnak, hogy miért nem szólt neki a Daniellel való kapcsolatáról, de a lány hisztérikus lesz, és azt mondja, soha többé nem akarja látni.

44.
Daniel meglátja Panchót és Adelát együtt egy étteremben, és elmondja az ittas Panchónak, hogy Milagros kirúgta a házukból, mert úgy gondolja, hogy az õ viselkedése tehet arról, hogy Libertad szerelmes lett bele. Adela boldogan várja, hogy együtt ebédeljen Panchóval, és meg is csókolja, mire a férfi zavartan távozik. Rosalia vacsorát rendez Rodolfónak, hogy végre megismerhesse Nachát, és felhívja telefonon Guadalupét, hogy õt is meghívja. Lulú felbérel egy Ismael nevû férfit Rodolfo meggyilkolására, mert azt gondolja, hogy õ zsarolja telefonon. Patricia arra bíztatja Libertadot, hogy Ronnie-val tegye féltékennyé Danielt, aki szerinte sírva fog könyörögni neki azért, hogy együtt járjanak.

45.
Milagros és Guadalupe ismét veszekednek, erre ér haza Pancho, és követeli, hogy a két nõ mondja el neki az igazat a múltjukkal kapcsolatban. Guadalupe nagyon elérzékenyül azon, hogy Pancho úgy érzi, belehalna ha elvenné valaki tõle a lányát, és úgy dönt, hogy feleségül megy Danielhez és elköltözik Libertad közelébõl. Antonio atya ellátogat Rosaliához, és megtudja, hogy Rodolfóval és az embereivel kerestetik Ernesto lányát. Rodolfo megtudja Lulútól, hogy Guadalupe nem szobalány volt eredetileg Milagrosnál, hanem õk ketten testvérek. Nacha nem akar elmenni a közös vacsorára, mikor megtudja, hogy Guadalupe is ott lesz.

46.
Libertad nem tudja elfogadni a tényt, hogy Daniel soha nem lesz az övé, ezért gyakoriak a dühkitörései és bosszút forral Guadalupe ellen. Bemegy Lupe szobájába, feltúrja a ruháit és elolvassa azt a levelet is, amit Nacha írt neki. Ezen Pancho nagyon megbotránkozik és igyekszik észhez téríteni a lányát. Guadalupénak nagyon fáj, hogy Libertad ilyen gyûlölettel beszél vele, ezért hamarosan elköltözik a házból. Libertadról titokban fotókat készít Cobra, melyetek aztán átad Rodolfónak. Nacha rájön, hogy Rodolfo családját tönkretette a Moncada család, ezért bosszút forral.

47.
Nacha megjelenik egy vacsorán Rodolfo barátnõjeként Rosalía házában. Guadalupe nem érti, mi folyik barátnõjével, Nachával, miért kezeli úgy, mintha idegen lenne. Antonio atya elmeséli Emiliának Ernesto és Daniel igaz történetét. Ronnie tovább nyaggatja Patriciát, hogy Libertadot hozza el a készülõ buliba. Lucho még mindig szerelme miatt bánkódik, és sebeit nyalogatja Ronnie-val való verekedése után. Pancho Milagrosszal évõdik, ugyanis Milagros megneszelte, hogy Pancho talán megcsalja. Panchónak lelkiismeret-furdalása támad Adela miatt. Adela közben megismerkedik Cobrával, aki egy igazi gyémántot ajándékoz neki.

48.
Rosalia vacsoráján Nacha szerét ejti, hogy néhány percig kettesben maradhasson Guadalupéval, és gyorsan elmondja, hogy küldött neki egy levelet, amiben mindent megmagyaráz. Lulut bosszantja, hogy Rosalia és Guadalupe egyre jobban megértik egymást, sõt Rosalia Nachát is szimpatikusnak találja. Azt hazudja az anyósának, hogy Rodolfónak már elege van abból, hogy a Moncada birtokon dolgozzon, és legszívesebben azonnal felmondana. Tuertának sikerül kiderítenie, hogy Guadalupe a Salvatierra házban lakik, és alig várja, hogy hasznot húzhasson az információból. Berenice megkéri Luchót, hogy meséljen neki arról a lányról, akibe szerelmes, és megdöbben, amikor rájön, hogy Pancho Salvatierra lányáról van szó.

49.
Monalisa elmondja Guadalupénak, hogy megérkezett a levél, amit vár, de hiába keresik, nem találják. Ethel és Gallardo együtt mulatnak a kaszinóhajón a pénznyereménybõl, és az alkoholmámornak köszönhetõen összeházasodnak. Millan doktornõ rendbe hozza Rodolfót, amennyire tudja, de az állapota még mindig válságos. Lucho bemegy Daniel irodájába, hogy kérdõre vonja Libertad miatt. Miután Daniel tisztázza magát, megjelenik Libertad kifestve, kihívó öltözékben. Daniel keményen a szemébe mondja, hogy sosem fogja szeretni õt, és hazaküldi Luchóval. A fiú végre bevallja Libertadnak, hogy régóta szerelmes belé. Tuerta felkeresi Guadalupét Pancho házában, és megzsarolja. Milagros felhívja az éttermet, ahol Pancho volt, és megtudja, hogy Adelával volt.

50.
Guadalupénak nagy nehezen sikerült kitenni Tuertát a házból. Libertad elhívja Luchót Teddyhez egy házibuliba, de a fiú nemet mond neki, és figyelmezteti, hogy jobb lenne, ha nem barátkozna Ronnie-val és a haverjaival. Monalisa meglátja egy újságban Gallardot lefényképezve egy idõs milliomos hölggyel, mint friss házasok, és szörnyen elkeseredik, hogy a võlegénye így becsapta. Guadalupe próbálja vigasztalni, és arra biztatja, hogy hallgassa meg Gallardo verzióját, mielõtt még elítélné. Eközben Gallardo a hotelben értetlenkedik a készséges lakájjal. Daniel megmutatja Panchónak a családi birtokot.

51.
Guadalupe véletlenül megismerkedik Ricardo Montenegróval, lányának, Helenának menyasszonyi ruha boltjában, és megtalálja álmai ruháját. Ricardo épp hevesen udvarol Guadalupénak, amikor betoppan Daniel. Pancho elmeséli Danielnek, hogy elõször nem is tudta, hogy Milagros terhes, és csak néhány hónappal késõbb állított be a gyerekkel a karjában, és nem is voltak nagyon szerelmesek egymásba az esküvõjük napján. Libertad elolvassa a Guadalupénak címzett levelet, és rájön, hogy Guadalupe börtönben volt, közben Mate ráparancsol, hogy vallja be az igazat a levélrõl. Rosalia kérdõre vonja Antonio atyát, hogy mit tud Guadalupe és Milagros rossz kapcsolatáról.

52.
Rosalia megpróbálja kiszedni Antonio atyából, hogy Milagros miért gyûlöli annyira a húgát, de mivel nem tud meg tõle semmit, elhatározza, hogy magától Milagrostól kérdezi meg. A menyasszonyi ruhaboltban a tulaj, Helena apja, Ricardo leplezetlenül udvarol Guadalupénak, amivel felbõszíti Danielt, Guadalupe viszont csak nevet rajta, amiért ilyen féltékeny. Milagros az étteremben kifaggatja a gyanútlan Adelát, akinek fogalma sincs, hogy éppen Pancho feleségével beszélget. Ezután az asszony követi õket egy luxusszállodába, ahol dühében egy baseball ütõvel beveri Pancho szélvédõjét. Libertad meggyónja Antonio atyának, hogy elvette Guadalupe fiókjából a levelet, amit Nacha írt neki, és amibõl megtudta, hogy Guadalupe börtönben ült.

53.
Milagros felhívja Panchót, hogy eltévedt a városban, mert a taxis rossz helyen rakta ki, és fogalma sincs, hol van, és egy lépét se mer tenni. Sírva kéri Panchót, hogy azonnal menjen érte, mert nagyon fél. Pancho bocsánatot kér Adelától, és otthagyja a dühös nõt az ágyban. Guadalupe és Daniel kerek-perec megtiltják Libertadnak, hogy a szülei tudta nélkül menjen el bulizni, de a lányok mégis kiszöknek a házból. Lulu halálosan retteg, hogy Cobra tudja, õ bérelte fel Ismaelt, ezért bezárkózik Ernesto szobájába. Rodolfo viszont arra utasítja Cobrát, hogy ne bántsa Lulut, mert õ maga akarja elintézni, a maga módján. Daniel virágot visz Ernesto sírjára, de amint elmegy a sírtól, a titokzatos férfi, aki már régóta figyeli õket, elveszi a virágot a sírról.

54.
Teddy bulijában Ronnie kábítószert tesz Libertad italába, amitõl nagyon rosszul lesz a lány. Ronnie vissza akar élni a helyzettel, amikor megérkezik Lucho és Guadalupe és a kábult Libertadot és Patriciát is kórházba viszik. Daniel megtalálja a gyanús alaknál Ernesto fényképét. Rosalia kétségbeesik, hogy ismét elölrõl kezdõdik a halott fia körüli botrány. Antonio atya meglátogatja Rodolfót, hogy megtudja, miért nem akarja elárulni Rosaliának, hogy valójában kicsoda Guadalupe. Emília nõvér elhívja Guadalupét, és elmondja neki, hogy Antonio atya nem akarja összeadni õt és Danielt, de nem magyarázza el az okát. Milagros próbál lelkiismeret-furdalást kelteni Panchóban, és amíg várják Cabellót arról beszél neki, hogy a családja nélkül nem bírna élni.

55.
Rodolfo rájön, hogy a lány, akit Pancho Salvatierra lányának gondoltak, valójában Guadalupe lánya. Pancho nagyon hálás Luchónak és Guadalupénak, amiért megmentették Libertadot, aki végre magához tér a kórházban, de alig emlékszik valamire a buliból. Luchóval hosszasan vitatkozik arról, hogy Guadalupe börtönben ült, ezért rossz ember, pedig valójában csak féltékeny rá. Ronnie-t letartóztatják a rendõrök, és Daniel jelenlétében megbilincselve elviszik. Patriciáról a kórházban kiderül, hogy kábítószerfüggõ. A lány megkéri Libertadot, hogy beszéljen Panchóval, és segítsen elintézni, hogy ne kelljen elmennie a Salvatierra házból, de Libertad visszautasítja a kérését. Rosalia házánál ismét felbukkan a titokzatos idegen.

56.
Guadalupe kérdõre vonja Libertadot a levél kapcsán, Libertad mindent tagad. Antonio atya elégeti a levelet, majd elmagyarázza Danielnek, miért nem adja õket össze. Rosalía nem érti a dolgot, és Antonio atya megemlíti neki, hogy másik fia, Ernesto megerõszakolt egy bizonyos Guadalupe Santost, aki életfogytig tartó büntetést kapott, ugyanis Rosalía elrejtette a bizonyítékokat. Patriciát elviszik az elvonó klinikára. Gallardo megismerkedik Ethel régi üzletfeleivel és könyvelõjével, majd megtudja, mennyit örökölt. Guadalupe épp a menyasszonyi ruháját próbálgatja, amikor meglátja Libertad, erre a kislány elrohan Danielhez, és el akarja neki mondani az igazat, de Daniel nem hajlandó végighallgatni.

57.
Miután Antonio atya megtagadja, hogy összeadja Danielt és Lupét, Rosalía feldúltan távozik a templomból. Lulú mindenáron ki akarja deríteni, hogy mit takar Lupe múltja és miért beszél róla csúnyán a testvére és az „unokahúga” is. Megjelenik Jennifer, és részvényesként szerepet követel magának a vállalat vezetésében. Ramirez meglátogatja Milagrost a saját házában és újabb ajánlatokat tesz neki a közremûködésükre. Lulú és Daniel Ernesto fényképét keresik, de hasztalan. Daniel feltételezi, hogy a titokzatos férfi kapcsolatban állhat Ernesto meggyilkolásával, ezért a férfi után kérdezõsködik, de a nevén kívül mást nem tud kideríteni. Libertad Milagrosnak szögezi a kérdést: Miért volt Guadalupe börtönben?

58.
A közösen elköltött ebéd során Daniel, Guadalupe és Rosalia is jól érzi magát, habár Rosalia feltesz néhány kellemetlen kérdést Guadalupénak. Milagros elárulja Libertadnak, hogy Guadalupe gyilkosság miatt ült börtönben, de megkéri, hogy ne mondja el senkinek, mert ha Pancho rájön, hogy ismét hazudott neki, el fog válni tõle. Libertad mindenáron meg akarja akadályozni, hogy Daniel elvegye Guadalupét, de nem akarja, hogy a szülei elváljanak, ezért nem tudja, mit tegyen. Emilia nõvér felismeri Cobrát a templomban, és megpróbálja figyelmeztetni Antonio atyát, hogy õ is veszélyben van, de a pap nem veszi komolyan a dolgot. Lulu komoly jutalmat ajánl fel Tuertának, ha mindent elmesél, amit Guadalupe és Nacha múltjáról tud.

59.
Pancho kijelenti Libertadnak, hogy mostantól szigorúbban fogja fegyelmezni, nehogy ismét bajba kerüljön. Lucho bemegy Ronnie-hoz a börtönbe, és megfenyegeti, hogy ha még egyszer hozzáér Libertadhoz, megöli. Daniel meglátogatja Rodolfót, és szól, hogy szüksége van a vállalat könyvelésére, a Pancho vállalatával való társulás miatt. Guadalupe felkeresi a birtokon Nachát, aki elmondja neki, hogy tényleg szereti Rodolfót, nem csak kényszerbõl van vele. Pancho felhívja Adelát, és megbeszélik, hogy ismét találkoznak az étteremben. Cabello felolvassa néhány versét Monalisának, és nagyon boldog, hogy sikerült közelebb kerülnie a lányhoz.

60.
Guadalupe szeretné megtudni Nachától, hogy mi állt a levélben, amit írt neki, de Nacha nem mondja el. Daniel elõtt viszont sikerül tisztázni, hogy Rodolfo kérte meg Nachát, hogy tegyen úgy, mintha nem ismerné Guadalupét. Tuerta meg akarja zsarolni Nachát, hogy ha nem beszél Lulúnak Guadalupe múltjáról, akkor szétkürtöli, hogy a szökött rab, Nacha mégsem halt meg, Nacha viszont elzavarja, így Tuerta Otília bárjában vigasztalódik. Guadalupe vásárolgatás közben összefut Ricardóval, aki elkíséri menyasszonyi csokrot választani, sõt meg is veszi neki. Guadalupe meghívja Ricardot és a lányát az esküvõre. Libertad összefut Luchóval és Berenice-szel, akik elhívják magukkal Berenice lakására.

61.
Ramirez, az ügyvéd meglepõdik, hogy Guadalupéval találkozik Rosalia házában. Guadalupénak rosszul esik, hogy Daniel nem beszélt neki arról, hogy Jenifer is a részvényesek között van, és hogy találkoztak. Monalisa követi Gallardo repülõjét, Cabello pedig elviszi a legközelebbi reptérre, de pont elkerülik egymást Gallardóval. Libertad és Berenice összebarátkoznak. Pancho hazaviszi Adelát, és már majdnem felmegy hozzá, mikor meglátja Lucho motorját a ház elõtt. Milagros Cabellót faggatja Pancho szeretõjérõl, de Cabello nem árul el semmit.

62.
Pancho elmondja Milagrosnak, hogy a sok hazugság miatt, ami kiderült róla, már nem tud megbízni benne. Milagros erre közli vele, hogy azonnal költözzön el, Pancho viszont nem akarja elveszíteni a lányát, és azt javasolja, hogy próbálják meg rendbe hozni a házasságukat. Felhívja Adelát, és közli vele, hogy mindennek vége, a lány azonban nem érti, mi történt, és nagyon elkeseredik. Lulu bármi áron ki akarja szedni Ramirezbõl, hogy mit tud Guadalupéról, és ennek érdekében leplezetlenül flörtöl vele. Guadalupe és Daniel összeházasodnak a városházán, és boldogan készülnek a másnapi templomi esküvõre.

63.
Teddy bulijában Ronnie kábítószert tesz Libertad italába, amitõl nagyon rosszul lesz a lány. Ronnie vissza akar élni a helyzettel, amikor megérkezik Lucho és Guadalupe és a kábult Libertadot és Patriciát is kórházba viszik. Daniel megtalálja a gyanús alaknál Ernesto fényképét. Rosalia kétségbeesik, hogy ismét kezdõdik elölrõl a halott fia körüli botrány. Antonio atya meglátogatja Rodolfót, hogy megtudja, miért nem akarja elárulni Rosaliának, hogy valójában kicsoda Guadalupe. Emília nõvér elhívja Guadalupét, és elmondja neki, hogy Antonio atya nem akarja összeadni õt és Danielt, de nem magyarázza meg az okát.

64.
Rodolfo rájön, hogy a lány, akit Pancho Salvatierra lányának gondoltak valójában Guadalupe lánya. Pancho nagyon hálás Luchónak és Guadalupénak, amiért megmentették Libertadot, aki végre magához tér a kórházban, de alig emlékszik valamire a buliból. Ronnie-t letartóztatják a rendõrök, és Daniel jelenlétében megbilincselve elviszik. Patriciáról a kórházban kiderül, hogy kábítószerfüggõ. A lány megkéri Libertadot, hogy beszéljen Panchóval, és segítsen elintézni, hogy ne kelljen elmennie a Salvatierra házból, de Libertad visszautasítja a kérését. Rosalia házánál ismét felbukkan a titokzatos idegen.

65.
Guadalupe kérdõre vonja Libertadot a levél kapcsán, Libertad mindent tagad. Antonio atya elégeti a levelet, majd elmagyarázza Danielnek, miért nem adja õket össze. Rosalia nem érti a dolgot, és Antonio atya elmondja, hogy a másik fia, Ernesto megerõszakolt egy bizonyos Guadalupe Santost, aki életfogytig tartó büntetést kapott. Patriciát elviszik az elvonó klinikára. Gallardo megismerkedik Ethel régi üzletfeleivel és könyvelõjével, majd megtudja, mennyit örökölt. Guadalupe épp a menyasszonyi ruháját próbálgatja, amikor meglátja Libertad, erre a kislány elrohan Danielhez, és el akarja neki mondani az igazat.

66.
Miután Antonio atya megtagadja, hogy összeadja Danielt és Lupét, Rosalia feldúltan távozik a templomból. Lulú mindenáron ki akarja deríteni, hogy mit takar Lupe múltja. Jennifer újra feltûnik a színen és részvényesként szerepet követel magának a vállalat vezetésében. Ramirez meglátogatja Milagrost a saját házában és újabb ajánlatokat tesz neki a közremûködésükre. Daniel feltételezi, hogy ennek a titokzatos férfinak köze van Ernesto meggyilkolásához, ezért a temetõben a férfi után kérdezõsködik. Libertad Milagrosnak szögezi a kérdést: miért volt Guadalupe börtönben?

67.
A közösen elköltött ebéd során Daniel, Guadalupe és Rosalia is jól érzi magukat, habár Rosalia feltesz néhány kellemetlen kérdést Guadalupénak. Milagros elárulja Libertadnak, hogy Guadalupe gyilkosság miatt ült börtönben, de megkéri, hogy ne mondja el senkinek, mert ha Pancho rájön, hogy ismét hazudott neki, s el fog válni tõle. Libertad mindenáron meg akarja akadályozni, hogy Daniel elvegye Guadalupét, de nem akarja, hogy a szülei elváljanak, ezért nem tudja, mit tegyen. Emilia nõvér felismeri Cobrát a templomban, és megpróbálja figyelmeztetni Antonio atyát, hogy õ is életveszélyben van. Lulu komoly jutalmat ajánl fel Tuertának, ha mindent elmesél, amit Guadalupe és Nacha múltjáról tud.

68.
Pancho azt mondja Libertadnak, hogy mostantól szigorúbban fogja fegyelmezni, nehogy ismét bajba kerüljön. Lucho bemegy Ronnie-hoz a börtönbe, és megfenyegeti, hogy ha még egyszer hozzányúl Libertadhoz, megöli. Daniel meglátogatja Rodolfót, és szól, hogy szüksége van a vállalat könyvelésére, a Pancho vállalatával való társulás miatt. Guadalupe felkeresi a birtokon Nachát, aki elmondja neki, hogy tényleg szereti Rodolfót, nem csak kényszerbõl van vele. Pancho felhívja Adelát, és megbeszélik, hogy ismét találkoznak az étteremben. Cabello nagyon boldog, hogy sikerült közelebb kerülnie Monalisához.

69.
Guadalupe szeretné megtudni Nachától, hogy mi állt a levélben, amit írt neki, de Nacha nem mondja el. Daniel elõtt viszont sikerül tisztázni, hogy Rodolfo kérte meg Nachát, hogy tegyen úgy, mintha nem ismerné Guadalupét. Tuerta meg akarja zsarolni Nachát, hogy ha nem beszél Lulúnak Guadalupe múltjáról, akkor szétkürtöli, hogy a szökött rab, Nacha Vergara mégsem halt meg, Nacha viszont elzavarja, így Tuerta Otília bárjában vigasztalódik. Guadalupe vásárolgatás közben összefut Ricardóval, aki elkíséri menyasszonyi csokrot választani, sõt meg is veszi neki. Guadalupe meghívja Ricardót és a lányát az esküvõre.

70.
Ramirez, az ügyvéd meglepõdik, hogy Guadalupéval találkozik Rosalia házában. Guadalupénak rosszul esik, hogy Daniel nem beszélt neki arról, hogy Jenifer is a részvényesek között van, és hogy találkoztak. Monalisa követi a Gallardo repülõjét, Cabello pedig elviszi a legközelebbi reptérre, de pont elkerülik egymást Gallardóval. Libertad és Berenice összebarátkoznak. Adela felhívja Panchót az étterembõl, és Milagros is beszél vele Mirjam álnéven. Pancho hazaviszi Adelát, és már majdnem felmegy hozzá, mikor meglátja Lucho motorját a ház elõtt. Milagros Cabellót faggatja Pancho szeretõjérõl.

71.
Pancho elmondja Milagrosnak, hogy a sok hazugság miatt, ami kiderült róla, már nem tud megbízni benne. Milagros erre közli vele, hogy azonnal költözzön el, Pancho viszont nem akarja elveszíteni a lányát, és azt javasolja, hogy próbálják meg rendbe hozni a házasságukat. Felhívja Adelát, és közli vele, hogy mindennek vége, a lány azonban nem érti, mi történt, és nagyon elkeseredik. Lulu bármi áron ki akarja szedni Ramirezbõl, hogy mit tud Guadalupéról, és ennek érdekében leplezetlenül flörtöl vele. Guadalupe és Daniel összeházasodnak a városházán, és boldogan készülnek a másnapi templomi esküvõre.

72.
Orestes értesíti Antonio atyát, hogy Emilia nõvért felakasztva találták meg egy nyilvános vécében. Cobra elmegy Adela házához, rábeszéli, hogy menjen el vele inni egyet, és egy lepukkant motelbe viszi a lányt. Miközben Daniel és Guadalupe esküvõje folyik a templomban, Libertad otthon majd’ beleõrül a gondolatba, hogy Daniel feleségül fog venni egy gyilkost. Végül elköti a család egyik autóját, és õrült tempóban száguld a templomba. Jennifer most sem hazudtolja meg magát, és részegen botrányt csinál az esküvõn. Carmela fura zajokat hall a Moncada házban, és attól fél, hogy Lulu megidézte egy halott szellemét.

73.
Libertad botrányt rendez a templomi szertartáson, mert meg akarja akadályozni, hogy Daniel és Lupe összeházasodjanak. Õrjöng a templomban, majd elhajt Pancho kocsijával és balesetet szenved. Elõször azt hiszik, hogy meghalt. Lucho menti ki a tóból a felborul kocsiból. A részeg Jennifer is jelenetet rendez a szertartáson, Ricardo támogatja ki a templomból. Guadalupe teljesen összetörik Libertad gyûlölete láttán, de azért befejezik a szertartást és elindulnak nászútra. Megérzi, hogy valami szörnyû dolog fog történni, ezért nem akar felszállni a Los Angeles-be tartó repülõre. Daniel meggyõzi, hogy minden jóra fog fordulni.

74.
Adelát kiosztja édesanyja, és megtiltja, hogy Panchóval találkozgasson, mivel Pancho családos ember. Antonio atya felkeresi Rosaliát, hogy megkérdezze, kit bízott meg az unokája kerestetésével, mert ugyanaz a férfi ölte meg Emília nõvért. Rosalia ezért elmegy Rodolfóhoz, hogy megtudja, tényleg az õ emberei ölték-e meg az apácát. Libertadot a baleset után kórházba vitték, de nem tér magához, és nem reagál a gyógyszerekre sem. Az orvos nem biztatja semmi jóval a szülõket, mivel percekig oxigénhiányos állapotban volt az agya, ezért nem lehet tudni, hogy mi lesz, ha felébred.

75.
Rodolfo aláíratja Panchóval a két vállalat egyesítésérõl szóló szerzõdést, amit Pancho Danielben bízva meg sem néz. A nászút elsõ napján Guadalupét Daniel a wellness fürdõben hagyja, hogy pihenjen amíg õ bérel egy jachtot és elintézi a további meglepetéseket. Útközben összefut Helenával, akinek épp defektet kapott az autója, és elviszi a városba segítséget kérni. Ricardo háláját kifejezve felajánlja Danielnek, hogy kölcsönadja a jachtját, de mire Daniel visszaér a hotelbe, addigra Guadalupe már elindul Miamiba, mert Luchótól megtudja, hogy Libertad balesetet szenvedett.

76.
Lucho bemegy Patyhoz az elvonóra, és megpróbál a lelkére beszélni, de a lány dühös, mert a családja egyszer sem ment be meglátogatni. Milagros ismét elmegy Adelához a fodrászszalonba, és elmondja neki a legújabb pletykát, hogy Pancho nagyon szerelmes a feleségébe, és bevallotta neki, hogy megcsalta valami kis manikûrössel, de a felesége megbocsátott neki, és csak nevetnek Adelán. Cabello végre összeszedi a bátorságát, és szerelmet vall Monalisának, sõt csókot is lop tõle. Lulu Tuerta tanácsára megidézi Ernesto szellemét, hogy segítsen neki felülkerekedni Rodolfón.

77.
Lulú dührohamot kap, amikor újra meglátja Ernestót az ablakánál és elárulja, hogy õ ölte meg a férfit. Ezt meghallja Rosalia, aki magyarázatot követel. Lulú teljesen kikel magából, õrjöng és majdnem megfojtja Rosaliát. Tuerta és Tatam közös fotókat csinálnak, hogy ezzel igazolják, hogy õk egy pár és legális lesz a házasságuk. Tuerta így legális papírokhoz juthat. Libertad felébred és azt mondja Panchónak, hogy meghalt és látta a halált, de kapott még egy esélyt az élethez. Minden bûnét jóvá akarja tenni. Monalisa még mindig töpreng, hogy kit válasszon: Gallardot vagy Cabellót?

78.
Lulú úgy tesz, mintha elvinné Rosaliát orvoshoz, de a kórház büféjében kötnek ki, ahol a lebénult nõnek elmondja, hogy hagyni fogja, hogy lassan éhen haljon, és Danielt és Guadalupét is megöli majd. Gustavónak gyanús Lulú viselkedése, és megkéri Carmelát, hogy a biztonság kedvéért mondja el Rodolfónak, hogy Rosaliával mi történt. Guadalupe kicsit rosszul érzi magát, egy nõvérke rábeszéli, hogy csináltasson egy vérképet. Kiderül, hogy Guadalupe terhes. Rodolfót felkeresi Orestes, aki Emília nõvér gyilkosa után nyomoz, de Rodolfóból semmi konkrétumot nem tud kiszedni.

79.
Gallardo végtelenül el van keseredve, hogy még mindig nem sikerült megtalálnia Monalisát, ezért Orson azt javasolja neki, hogy bízzon meg egy magándetektívet. Cabello megkéri Monalisát, hogy hadd mutassa be az édesanyjának, de a lány gondolkodási idõt kér. Lulú a külvilág felé úgy tesz, mintha gondoskodna Rosaliáról, de valójában éhezteti. Mivel a nõ teljesen magatehetetlen, bátran beszél elõtte, és Rosalia rájön, hogy Lulú ölte meg Ernestót, vagyis 16 éven át ok nélkül gyûlölte Guadalupe Santost. Ramirez úgy dönt, hogy mindent elmond Lulúnak, amit Guadalupéról tud.

80.
Guadalupe bemegy Rosalia szobájába, és elmondja a nõnek, hogy õ az a bizonyos Guadalupe Santos, akit ártatlanul börtönbe juttatott 16 évvel korábban. Libertad bocsánatot kér Danieltõl, amiért az elmúlt hónapokban olyan elviselhetetlen volt, és megegyeznek, hogy mostantól ismét barátok lesznek. Lulú addig veri Ramirezt egy ostorral, amíg a férfi végül elárulja neki, hogy mit tud Guadalupéról, és a bizonyítékokat is átadja neki. Adelát a barátnõje, Trina rábeszéli, hogy menjen el Panchóhoz, hogy Milagros jelenlétében próbálja meg tisztázni a helyzetet.

81.
Adela úgy dönt, hogy Milagros elõtt továbbra is úgy tesz, mintha nem tudná, hogy õ Pancho felesége. Mikor Libertad és Pancho megtudják, hogy Paty megszökött a klinikáról, azonnal a keresésére indulnak, mert sejtik, hogy Ronnie keze van a dologban. Aquiles hajlandó ellátni Patyt droggal, de cserébe prostituáltként akarja dolgoztatni a lányt. Rosaliát furdalja a lelkiismeret, hogy igazságtalanul juttatta börtönbe Guadalupét, és frusztrálja, hogy senkinek sem tudja elmondani, hogy a lány ártatlan. Milagros azt követeli Guadalupétól, hogy ne mondja el Danielnek az igazat.

82.
Daniel dühöngve beront Guadalupéhoz, és ordítva követel magyarázatot, de hiába mondja el Guadalupe, hogy a bátyja leitatta és megerõszakolta, nem hisz neki. Közben Lulú kihívja a rendõröket és Guadalupét megbilincselve elviszik. Lulú meglátja, hogy Rosalia leírta egy papírra, hogy Lulú a gyilkos. Rodolfo elviszi Nachát egy idõre az árvaházba, mert ott nagyobb biztonságban van. Milagros sürgõsen el akar utazni Panchóval és Libertaddal, de Pancho elmondja neki, hogy Patricia eltûnt a klinikáról, és addig sehova nem hajlandó menni, amíg meg nem találják.

83.
Danielt sokkolja, amikor megtudja, hogy Guadalupe ölte meg a bátyját, úgy érzi, a lány elárulta, ezért képtelen meghallgatni. Libertad a tévébõl értesül az eseményekrõl, és azonnal szól Panchónak és Milagrosnak. Pancho teljesen kiborul, amikor megtudja, hogy Milagros megint hazudott neki. Rodolfo megfenyegeti Lulút, hogy elárulja a hatóságoknak, hogy õ ölte meg Ernestót, ha nem mûködik együtt vele. Sandy megnézi, hogy hol lakik Lucho, és lenyûgözi, mennyire szorgalmas a fiú, a saját fiával, Ronnie-val ellentétben. Antonio atya próbálja megvigasztalni Guadalupét.

84.
Guadalupe után Nachát is letartóztatják. Guadalupe a börtönbõl felhívja Libertadot, és kéri, hogy sose felejtse el. Nachának azt is elmondja, hogy gyermeket vár Danieltõl. Jennifer aggódik Daniel lelkiállapota miatt, de Lulú nem hisz a nõnek, mert úgy sejti, hogy csak a pénz érdekli most is. Daniel õrjöng bánatában – dühében és felgyújtja Guadalupe holmijait. Pancho sejti, hogy Milagros továbbra sem mondta el a teljes igazságot és tudni akarja, hol van Guadalupe lánya. Ezért még a börtönbe is bemegy a nõhöz. Rodolfo mindent meg akar tenni azért, hogy kihozza Nachát és Guadalupét is a börtönbõl.

85.
Pancho meglátogatja Guadalupét a fogházban, és amikor Guadalupe elmeséli neki, hogy mi történt, Pancho megígéri, hogy segíteni fog neki. Pancho felkeresi Ricardo Montenegrót, hogy legyen Guadalupe védõügyvédje, és segítsen neki. Daniel megkapja azt a levelet, melybõl kiderülne, hogy Guadalupe az õ gyermekét várja, de nem nyitja ki a levelet, hanem rábízza a szobalányra. Libertad biztosítja Danielt igaz barátságáról, majd meglátogatja Rosalíát is. Tuerta a papírokat intézi a házasságához Tatannal, amikor megtudja, hogy Guadalupét és Nachát letartóztatták.

86.
Libertadnak feltûnik, hogy Lulú nem viseli rendesen gondját Rosaliának, és elhatározza, hogy minden nap odamegy ellenõrizni, hogy evett-e. Lulu megtudja, hogy Guadalupe gyereket vár Danieltõl, és elhatározza, hogy azt a gyereket is megöli Guadalupe lányával együtt. Lucho alig akarja elhinni, hogy mostantól luxuslakásban élhet, és drága autóval járhat Sandy jóvoltából. Miközben Cabello boldogan engedélyt kér Panchótól, hogy összeházasodhassanak Monalisával, a lány bevallja Maténak, hogy nem érzi ugyanazt Cabello iránt, mint Gallardo iránt, akit képtelen elfelejteni.

87.
Lucho szeretné elvinni Libertadot egy körre az új autójával, Libertad pedig elmeséli, hogy Guadalupét letartóztatták. Lucho javaslatára bemegy hozzá a rendõrségre. Pancho elmegy a klinikára, ahonnan Patricia megszökött, és az orvosától próbál megtudni valamit a lányról. Ricardo meglátogatja Guadalupét, elmondja neki, hogy õ lesz az ügyvédje, és biztosítja arról, hogy kihozza a börtönbõl. Daniel megmondja Rosaliának, hogy Libertad az unokája. Lulú rájön, hogy Guadalupe várandós Danieltõl, és ráveszi Tuertát, hogy a börtönben levõ barátai verjék meg Guadalupét, hogy elvetéljen.

88.
Guadalupét és Nachát kiviszik a reptérre, de Libertadnak még idõben sikerül elbúcsúznia. Daniel mindenáron rács mögött akarja látni a nõt és azt tervezi, hogy õ is Mexikóba utazik. Adelának köszönhetõen Milagros haja hullani kezd, amitõl teljesen kiborul, nem is tudja, hogy a fodrászlány épp azt tervezi, hogyan buktathatná le õt Pancho elõtt. Ronnie azt hazudja Libertadnak, hogy Paty hívta telefonon és a segítségüket kérte. Rábeszéli Libertadot, hogy ketten keressék meg a lányt. A tervhez szüksége volna Patyra, de Aquiles nem hajlandó változtatni az alku feltételein.

89.
Lulu tovább kínozza Rosaliát azzal, hogy elmondja neki, Guadalupe Daniel gyermekét várja. Lulu teljesen megdöbben, amikor megjelenik neki Ernesto szelleme. Antonio atya számon kéri Rodolfót, miért nem segített Guadalupén. Pancho próbálja józanságra inteni Danielt, hogy ne kezdjen bosszúhadjáratba Guadalupe ellen. Milagros rettenetesen megijed, amikor elkezd hullani a haja. Adela megszerzi a biztonsági kamerák felvételét, amibõl kiderül, hogy Milagros igazából nem is vak. Osron elküldi Gallardot, hogy szerezze meg az amerikai jogosítványt. Helena megkeresi Danielt, és próbálja megvigasztalni.

90.
Rodolfo megbízza Cobrát, hogy végezzen Antonio atyával, mert fél, hogy leleplezi. Guadalupe és Nacha megérkezik a mexikói börtönbe, ahol nagyon ellenségesen fogadják õket régi társaik, mert néhányan úgy gondolják, hogy miattuk kapták el õket a szökés után. Guadalupe úgy dönt, hogy a legjobb védekezés a támadás, és megveri a fõkolompost a börtönudvaron, hogy ne merjenek kikezdeni vele. Adela beadja Milagrosnak azt a mesét, hogy Pancho irodájában szeretkeztek, és hogy Pancho el akarja õt vinni Cancunba, egy szenvedélyes vakációra.

91.
Helena hiába gyõzködi apját, Ricardo továbbra is hisz Guadalupe ártatlanságában. Daniel felkeresi a börtön igazgatónõjét és követeli, hogy erõsítsék meg Guadalupe õrizetét, nehogy újból megszökjön. Sandy Luchóval találkozik, de Ronnie-nak azt hazudja, hogy üzleti találkozóra megy. A fiú rájön, hogy az anyja felkarolta Luchót és kiadja a lemezét. Pancho Cancúnba akarja vinni Milagrost, hogy helyrehozzák házasságukat, de a nõ a féltékenységével mindent lerombol. Adela mindenáron le akarja buktatni õt, ezért találkára hívja. Cobra megjelenik a börtönben, álruhát öltve.

92.
Ricardo exhumáltatni akarja Ernesto holttestét, hogy bebizonyítsa, hogy õ és Guadalupe drogot fogyasztottak a halála estéjén. Guadalupét kiengedik a magánzárkából, visszakerül Nacha mellé a cellájába, és a konyhába osztják be dolgozni. Wendy és Panfila Tuerta megbízásából úgy megverik, hogy elvetél. Nacha épp szökni készül, már megérkezik a helikopter, amikor Zafiro értesíti, hogy Guadalupét lehet hogy agyonverték. Nacha lojális a barátnõjéhez, és nem bírja otthagyni a bajban. Jenifer kisebb vitába keveredik Lulúval, majd figyelni kezdi a nõt, és rájön, hogy fekete mágiával foglalkozik.

93.
Lulú drogot tesz Daniel italába, és aztán lefekszik vele, miközben Daniel azt hallucinálja, hogy Guadalupéval van. Ricardo tanácsot kér dr. Albertitõl kábítószer-ügyben, és felkéri szakértõnek Guadalupe ügyének újratárgyalására. Rodolfo nem nyugszik bele, hogy nem sikerült megszöktetni Nachát, és úgy dönt, újra megpróbálja. Pancho Milagrosért és Adeláért is kifizeti az óvadékot, és hazaviszi Milagrost, de bejelenti, hogy elválik tõle. Úgy dönt, még egy ideig hajlandó folytatni a színjátékot, mintha Milagros vak lenne, de csakis Libertad kedvéért.

94.
Daniel nem érti a sógornõjével történteket, s miért nem emlékszik semmire. Lulú próbálja meggyõzni, hogy Daniel is kívánta, hogy együtt legyenek. Daniel mindezek ellenére még mindig õrülten szerelmes Guadalupéba. Guadalupe teljesen rezignáltan ébred fel azután, hogy elvetélt és sem Nacha, sem pedig Ricardo jóhírei nem tudnak erõt és reményt önteni belé. Már csak a bosszúra gondol, amit Tarantula és Daniel ellen tervez. Ricardo elmondja neki, hogy engedélyezték Ernesto maradványainak exhumálást és újratárgyalják az ügyét. Rodolfo Nacha megszöktetését szervezi Cobra közremûködésével.

95.
Cabello javaslatára Gallardo és Orson elmennek a házhoz, hogy kertésznek jelentkezzenek. Rosalia nem mer megszólalni Daniel elõtt, aki azonnal találkozni akar anyja kezelõorvosával. Lulu Tuertát bízza meg azzal, hogy ássa ki Ernesto holttestét, ám Jennifer kihallgatja a tervet és megfenyegeti a nõt. Sandy õszintén elmondja Luchónak, hogy mit érez iránta, de a fiú a lehetõ legrosszabbul fogja fel a helyzetet faképnél hagyja õt. Guadalupe mindenáron találkozni akar Wendyvel, ki akarja deríteni, mennyit fizetett neki Daniel. Ronnie elhiteti Libertaddal, hogy az anyja az õ kérésére karolta fel Luchót.

96.
Lulú elszámítja magát és elfelejti megkérdezni Jennifert, hogy hová rejtette a róla készített fotókat. Ricardo és Helena nem értenek egyet Guadalupe ügyével kapcsolatban, az egyre zaklatottabb Daniel végül megfenyegeti a férfit. Wendy a börtönben elárulja Guadalupénak, hogy a férje Tuertán keresztül bérelte fel õket és bízta meg a veréssel. Monalisa nagydobra veri, hogy don Pancho külön szobába költözik és Libertad megijed, hogy a szülei közt válásra kerülhet sor. Valaki betör a börtönbe és magával hurcolja Nachát. Daniel közli Helenával, hogy nem találkozhatnak többet.

97.
Rosalia végre tud kommunikálni Gustavóval, elárulja neki, hogy Lulu ölte meg Ernestót. Mire azonban a sofõr el tudná mondani Danielnek, Lulu megakadályozza. Daniel nem akar belemenni egy pusztán testi kapcsolatba Helenával, aki viszont minden áron szeretné megkaparintani a férfit. Guadalupe végre el tudja mondani a börtönben, hogy mi is történt pontosan a szökésük körül. Cabello megtudja, hogy kik az alkalmi ivócimborái. Milagros eljátssza Libertadnak, hogy már látja az árnyékokat, a lány el akarja újságolni Panchónak, aki viszont nem jön haza, mert Adelával tölti az éjszakát.

98.
Ricardo meg van gyõzõdve róla, hogy Daniel tüntette el Ernesto maradványait a sírból, hogy ne legyen bizonyíték Guadalupe ártatlanságára. Daniel viszont bármi áron ki akarja deríteni, hogy mi történt a holttesttel, ezért megkérdezi Lulút, hogy nem történt-e valami furcsaság annak idején Ernesto temetésekor. Lulú lelöki Rosaliát a tolószékkel együtt egy domboldalon. Milagros hiába fogadkozik, hogy meg fog változni, Pancho mindenáron el akar válni tõle. Adela boldogan áradozik Trinának arról, hogy milyen csodás éjszakát töltött Panchóval.

99.
Tuerta és Tatán meglátják Enrique-t, akirõl azt hiszik, hogy az elhunyt Ernesto szelleme. Helena elmegy Danielhez és kérdõre vonja, hogy miért verette meg Guadalupét, ha tudta, hogy babát vár. Daniel felháborodik a feltételezésen, és Mexikóba utazik, hogy Guadalupéval személyesen beszéljen errõl. Patriciát nem engedik el a bordélyházból, Ronnie viszont felhívja Libertadot, hogy megtudott valamit az unokatestvérérõl. Gallardo és Orson óriási csirkének és paradicsomnak beöltözve reklámoznak egy éttermet.

100.
Ronnie megmutatja Libertadnak a videót Pattyról. Carmela tanácstalan, nem tudja, kihez fordulhatna az igazsággal. Lulú felfedezi a bébiõrt Rosalia szobájában és tönkreteszi. Pancho megpróbál beszélni a lányával, de Libertad nem tudja az igazságot és azt hiszi, hogy az apja csak Adela miatt hagyja el õket. Gallardo és Orson ismét munkát kérnek Cabellótól, aki sofõrnek ajánlja be õket. Berenice még mindig keresi Luchót, Ronnie így tudja meg, hogy a fiúnak barátnõje van. Sandy elbeszélget a felfedezettjével és tisztázzák a félreértést.

101.
Guadalupe megtudja, hogy Antonio atyát meg akarták ölni, és így jön rá, hogy akinek köze lehet a gyilkossághoz, biztosan meg akarja ölni Libertadot is. Miután Guadalupe bevallja, hogy Libertad igazából az õ kislánya, Ricardo megígéri, hogy ügyel Libertadra, majd elmeséli neki, hogy Ernesto sírja üres volt, amikor kinyitották, így nehéz lesz bebizonyítani az ártatlanságát. Ronnie haverjaival követi Berenicét, majd elrabolják, hogy bosszút álljanak Luchón.

102.
Orestes továbbnyomoz Ernesto sírjának ügyében, Lulú megpróbálja rákenni Rodolfóra a bûntettet. Lulú rájön, hogy Libertad Guadalupe és Ernesto gyermeke, vagyis Rosalía unokája. Így õ lehet a hatalmas vagyon örököse. Kiterveli, hogy Libertadot csapdába csalja, és elhívja egy kirándulásra Rosalíával. Pancho elmegy Adeláék házába, hogy bemutatkozzon Adela anyukájának, és elmondja neki, hogy hamarosan el fog válni.

103.
Wendy a dulakodásban combon lövi Danielt. A férfi mindenáron beszélni akar Guadalupéval, de állapota ezt nem teszi lehetõvé, Guadalupe pedig hallani sem akar róla. Pancho megkéri Libertadot, hogy engedély és kíséret nélkül egy ideig ne hagyja el a házat. Mate biztatására levelet ír Guadalupénak, amiben leírja neki az érzéseit. Cabello bejelenti Panchónak, hogy másnap frigyre lép Monalisával. Milagros elmegy Adela anyjához és elsírja neki bánatát. Meche megígéri, hogy beszél a lányával. Ronnie, Ricky és Teddy egy szeméttelepre viszik a halottnak vélt Berenice-t.

104.
Libertad zavarba jön Sandy láttán és azonnal távozik Lucho lakásáról. Cabellónak önti ki a szívét, aki közli a lánnyal, hogy csupán féltékeny. Ricardo beszámol Panchónak Guadalupe tragédiájáról, de Pancho nem hiszi, hogy Danielnek köze lett volna a veréshez. Daniel és Guadalupe nem hajlandók megbocsátani a másiknak, a férfi még mindig igazságtételt követel a testvére haláláért és örökre rács mögött akarja tudni a nõt. Adela észreveszi, hogy valami nem stimmel Berenice-szel, de a lány nem akar beszélni vele. Patricia újra Ronnie segítségét kéri, de a fiú elutasítja õt, azt mondja, mindenki szégyelli a lányt a videók miatt.

105.
Libertad azt hazudja otthon, hogy iskolába megy, de valójában elmegy Luluval és Rosaliával piknikezni. Milagros bemegy Antonio atyához a kórházba, aki figyelmezteti, hogy Libertad halálos veszélyben van. Guadalupe ügyének meghallgatásán a bíró elutasítja az újratárgyalás lehetõségét, de Rodolfónak köszönhetõen végül új bizonyíték kerül a védelem kezébe. A rendõrség megtalálja Jennifer holttestét a mocsárban, és Orestes elmegy Jennifer lakására, ahol rájön, hogy Daniel valamikor együtt járt a lánnyal. Orestes gyanakodni kezd Danielre mind Jennifer halála, mind Ernesto halála kapcsán. A három fiú elmegy a szeméttelepre, hogy máshol rejtsék el Berenice holttestét, de rémülten látják, hogy már nincs ott.

106.
A bíró végül beengedi a videót hozó kisfiút a meghallgatásra és az ügyész, illetve Ricardo társaságában megtekinti a filmet. Miután kiderül, hogy perdöntõ bizonyítékról van szó, a többi résztvevõnek is megmutatják a videót. Lulu elkábítja Libertadot és szörnyû balesetet készít elõ. Idõközben Cabello, Nacha és Milagros is keresik már a lányt. Azt még sikerül kideríteniük, hogy Lulu és dona Rosalia társaságában ment el valahová, de sajnos ennél többet Carmela sem tud a dologról. Lucho felkeresi Adelát, hogy Berenice-rõl kérdezze, így derül ki, hogy nem õ tehet a lány viselkedésérõl.

107.
Daniel bocsánatot kér Guadalupétól, és megígéri, hogy mindent jóvátesz, amit elkövetett ellene, de a nõ ridegen elutasítja a közeledési kísérletet. Pancho felajánlja Guadalupénak, hogy hozzájuk költözhet, ha szeretne. Carmela keservesen zokog, mivel attól fél, hogy valami borzalmas dolog fog történni, amit nem tud megakadályozni, mert szerinte a Moncada házon rontás van. Monalisa dühös, hogy Cabello nem ért haza idejében, és attól fél, hogy õ is ugyanúgy fel fogja ültetni, mint Gallardo. Miközben a rendõrség nagy erõkkel keresi Lulút, Rosaliát és Libertadot, Rosalia emberfeletti erõfeszítéssel kinyitja a kocsi ajtaját, kilöki Libertadot az autóból, és õ maga is kiszáll.

108.
A rendõrség megakadályozza ugyan, hogy Rosaliának és Libertadnak baja essen, Lulu viszont elmenekül, és csak hosszas üldözés után tudják elfogni. Miközben Guadalupe boldogan készül a börtönbõl való szabadulásra, Danielt rettenetesen nyomasztja a lelkiismerete amiatt, amit a lánnyal tett. Ramirez, miután kifosztja Milagros bankszámláját, arra akarja kényszeríteni a nõt, hogy elutazzon vele külföldre, de Milagros dulakodás közben hasba lövi. Ronnie-t annyira dühíti, hogy Luchónak viszonya van az anyjával, hogy úgy dönt, Libertadon bosszulja meg a dolgot.

109.
Enrique az éjszaka közepén tovább gyötri Rosalíát, hogy õ a fia, de Rosalía még mindig azt hiszi, hogy Ernesto az, õ támadt fel. Libertad felhívja Guadalupét börtönben, és elmeséli, hogy majdnem meghalt. Danielt letartóztatják Jennifer halála miatt. Helena hisz Daniel ártatlanságában, míg Ricardo Guadalupe mellett áll. Otília elmondja Tuertának, hogy Lulút letartóztatták, és hogy õ sem akar többé velük együttmûködni. Panchónak sikerül Berenice-szel beszélnie, aki elárulja, hogy megerõszakolták. Milagros kétségbe van esve, hogy széthullik a családja és mindenkit elveszít.

110.
Mate szeretné, ha Milagros végre mindent bevallana a családjának Libertaddal kapcsolatban. Pancho megpróbálja kiszedni Berenicébõl, hogy kik erõszakolták meg, de a lány nem árulja el, nehogy Ronnie és társai megöljék a családját. Daniel bevallja Panchónak, hogy drog hatása alatt lefeküdt Lulúval, és Lulú azt állítja, hogy terhes. Libertad szeretné, ha Milagros visszafogadná Guadalupét az otthonukba. Rodolfo megfenyegeti Rosaliát, és elárulja neki, hogy, amikor megszülte Ernestót, elveszítette az eszméletét, és ezért nem emlékszik, hogy szült még egy fiút, Enriquét, aki most Rodolfo házában él.

111.
Guadalupe elfogadja Ricardo meghívását, és a tengerparton pihenni próbál, de nem tudja kiverni a fejébõl Danielt. Lulú azt akarja, hogy Rodolfo legyen a védõügyvédje, de a férfi nem vállalja el az ügyet. Orestesnek átadják a Lulú ellen szóló bizonyítékokat, a fotókat és Ernesto maradványait. Milagros megkéri Matét, hogy menjen be a börtönbe Lulúhoz, és kérdezze meg, mit tud Libertadról. Rodolfo belátja, hogy a Moncada család elleni bosszúnak semmi értelme nem volt, és elmondja Danielnek is, hogy Ernestónak volt egy ikertestvére, Enrique, akit Rosalia eszméletlen állapotban szült.

112.
Mindenki Monalisa és Cabello esküvõjére készülõdik, Pancho még beugrik Adelához, ahol óriási meglepetés éri. Milagros szeretné, ha férje vinné el az esküvõre, de õ nem ér rá, ezért Gallardót és Orsont kéri meg, hogy segítsenek rajta. Rodolfo meglátogatja Antonio atyát, meggyónja bûnei egy részét és feloldozást kér tõle. Ricardo közli Guadalupével a rendõrség legújabb felfedezését, ami váratlanul éri a nõt. Daniel beszél Rosaliával, aki attól tart, hogy Guadalupe sosem bocsát meg neki és többé nem engedi hozzájuk a lányát. Ricardo és Guadalupe azon törik a fejüket, hogy vajon ki lehet az a rejtélyes személy, aki eljuttatta hozzájuk a videófelvételt.

113.
Ricardo megkéri Guadalupe kezét, aki teljesen megdöbben, és elhárítja az ajánlatot, mondván, még nem áll készen erre. Helena és Daniel végre szorosabbra fûzik a kapcsolatukat. Gallardo épp az utolsó pillanatban toppan be Cabello és Monalisa esküvõjére, és megpróbálja meggyõzni Monalisát arról, hogy önhibáján kívül maradt távol ilyen sokáig. Aquiles drogot akar csempésztetni Patyval külföldre, de a lány útközben találkozik Luchóval, és a segítségével megszökik. Orestes közli Milagrosszal, hogy Pancho autóját a reptér közelében találták meg, elhagyatva.

114.
Gallardót Carmela és Orson próbálják vigasztalni, de nagyon szenved, mert nem az övé lett Monalisa. Cabello elkeseredve magyarázkodik Monalisának, hogy csak azért nem szólt arról, hogy ismeri Gallardót, mert már fülig szerelmes volt Monalisába. Orestes emberei megtalálják a Lulúról készült fényképet Jenifer lakásán, ebbõl kiderül számukra, hogy Lulú ölte meg a lányt. Libertad és Milagros nem tudják, hogy Pancho nem nyaralni szökött a szeretõjével, hanem bûncselekmény áldozata lett. Rosalia beállít Rodolfóhoz, hogy elvigye Enrique-t, de Enrique ijedten tiltakozik.

115.
Libertad épp Adelához készül, hogy kérdõre vonja, amikor megjelenik Rodolfo, és felajánlja neki, hogy elviszi. Útközben sokat beszélgetnek, és gyorsan közel kerülnek egymáshoz. Rodolfót nagyon megérinti a találkozás, és elhatározza, hogy kárpótolja Guadalupét és Libertadot azért, amit elkövetett ellenük. Guadalupe felhívja Antonio atyát, és megpróbálja kiszedni belõle, hogy tudja-e, ki a lánya apja, de a pap hajthatatlan. Antonio atya a gyóntatójától kér tanácsot, aki megfeddi, amiért megtagadta Rodolfótól a gyónás szentségét. Milagros úgy dönt, hogy bejelenti a rendõrségen Pancho eltûnését.

116.
Libertad figyelmezteti Adelát, hogy ha nem hagyja békén az apját, azt megkeserüli. Milagros bejelenti a rendõrségen Pancho eltûnését. Ronnie-t nagyon felkavarja, hogy az anyját hiányos öltözékben találja Lucho lakásán, és megfenyegeti a fiút. Tuerta a hírekbõl megtudja, hogy Guadalupe ártatlan, és hogy Lulut átszállítják a mexikói börtönbe, ezért figyelmezteti a barátnõit, hogy óvakodjanak Lulútól, mert nagyon veszélyes. Guadalupe megkapja az új okmányait, de mielõtt visszautazna Miamiba, meglátogatja Lulut a börtönben. Rosalia mindenáron vissza akarja kapni Enriquét, ezért õ és Daniel leülnek Rodolfóval tárgyalni.

117.
Daniel és Rosalia visszautasítják Rodolfo ajánlatát, hogy a birtokért cserébe visszakapják Enrique-t. Rodolfo arra a helyre rejti el Enriquét, ahol Nacha apácának öltözve dolgozik. Guadalupe bemegy a börtönbe Lulúhoz, ahol Lulú azt hazudja neki, hogy gyermeket vár Danieltõl, és megfenyegeti, hogy elõbb-utóbb kiszabadul és megöli Guadalupét és Libertadot is. Daniel aláírat Rosaliával egy olyan határozatot, amelyben visszavonja a Rodolfóra ruházott hatalmat. Rodolfo megsemmisíti a feketemunkásokkal kapcsolatos dokumentumokat, és rájön, hogy Cobra tüntette el Panchót.

118.
Rodolfo meggyõzi Guadalupét, hogy fogadja el a tervét, és a lánya jövõje érdekében egyrészt nyújtsanak be keresetet a Moncada család ellen, másrészt a nõ vegyen részt Pancho cégének irányításában. Idõközben a rendõrség mindenütt keresi Panchót, Meche nagyon megijed, amikor megtalálja a férfi tárcáját Adela táskájában. Adela Trina segítségével nagy felfedezést tesz, de úgy dönt, hogy eltitkolja az igazságot. Libertad és Patricia bajba kerülnek, de úgy tûnik, sikerül megszökniük Aquiles elõl. A rendõrség egy lépéssel közelebb kerül az igazsághoz, Orestes nyomozó kideríti, hogy Pancho Adelával találkozgatott.

119.
Amikor Helena megtudja, hogy Guadalupe lett a Salvatierra vállalat elnöke, biztos benne, hogy csak Danielen akar bosszút állni, ezért elhatározza, hogy megvédi a szerelmét. Libertad becsempészi Patyt a szobájába, és az a terve, hogy titokban tartja Milagros elõtt, hogy az unokatestvére hazajött. Ricardo telefonhívást kap, amelybõl megtudja, hogy megvan a reptéri biztonsági felvétel, amin tisztán látszik az a titokzatos pap, aki eljuttatta a videót Guadalupe meghallgatására. Ricardo azt reméli, hogy a paptól megtudja, ki Libertad valódi apja.

120.
Guadalupe Tuertából kiszedi, hogy nem Daniel, hanem Lulú megbízásából verték meg a börtönben, és a rendõrök kezére adja a nõt. Tuerta emiatt nem tud megjelenni a saját esküvõjén, hiába várja Tatán. Guadalupe elnézést kér Danieltõl, hogy fel akarta jelenteni, a férfi pedig bevallja Guadalupénak hogy még mindig szereti, és meg is csókolja, amit Guadalupe vegyes érzelmekkel fogad, és szemrehányást tesz a férfinak, hogy akkor miért van Helenával és hogy volt képes Lulúval lefeküdni. Cabello a balul sikerült nászéjszaka után hazamegy az anyukájához, aki a szokásos anyáskodó stílusban közli vele, hogy másnap menjen el Monalisáért és hozza haza.

121.
Rodolfo ismét feloldozást kér Antonio atyától, aki ezúttal meg is adja neki, de késõbb gyanakodni kezd, hogy talán köze van Pancho eltûnéséhez. Rosalia elmegy Guadalupéhoz, hogy bocsánatot kérjen mindazért, amit elkövetett ellene. Milagros úgy felháborodik, amikor megtudja, hogy Adela állítólag gyereket vár Panchótól, hogy elmegy beolvasni neki, és megtalálja nála Pancho pénztárcáját. Azonnal elviszi Oresteshez, és közli vele a gyanúját, hogy szerinte Adela tartja fogva Panchót. Ricardo megkapja a rejtélyes papot ábrázoló fényképeket, és rádöbben, hogy Rodolfo küldte a videókazettát.

122.
Orestes kivallatja Tuertát, aki elmondja, hogy valójában Lulú verette meg Guadalupét a börtönben, hogy elvetéljen. Guadalupe elmondja Rosaliának, hogy Libertad nem az õ unokája, ami rettentõen lesújtja Rosaliát. Monalisa felfedezi, hogy Paty Libertad szobájában bujkál, de megígéri a lányoknak, hogy nem árulja el senkinek. Paty nagyon rosszul van, elviselhetetlenül sóvárog a drog után, de Libertad megpróbálja tartani benne a lelket. Carmela nagy nehezen megérteti Gallardóval, hogy mit rontott el, amikor Monalisával beszélt, és Gallardo elhatározza, hogy újra megpróbálja a dolgot.

123.
Adela megpróbálja kiszedni Cobrából, hogy mit mûvelt Panchóval, de alig sikerül kihúzni valamit belõle. Hazaérve Orestes nyomozó várja õt, letartóztatási paranccsal. Guadalupe elmondja Libertadnak, hogy visszaköltözik a házba, ami ellen Milagros kézzel-lábbal tiltakozik. Berenice beszél Luchóval, és mindent elmond neki. Daniel el sem mozdul Helena mellõl, aki úgy érzi magára maradt apja halála után. Patty megint eltûnik és Libertad szörnyen aggódik miatta. Adelát a rendõrségen Pancho megölésével vádolják.

124.
Helena és Daniel elindulnak Ricardo temetésére. Daniel biztosítja Helenát arról, hogy nem fogja elhagyni õt soha. Adelát a rendõrségen Pancho feltételezett halálával kapcsolatban vallatják, elárulja, hogy talán Cobrának köze lehet az ügyhöz. Cobra megtalálja Ricardo irodájában a Rodolfóról készített fényképeket. Libertad és Monalisa eltökélik, hogy megkeresik Patriciát, de sehol sem találják, ezért Guadalupétõl kérnek segítséget, aki megígéri, hogy megkeresi Patriciát. Lucho megtudja, hogy Berenicét Ronniék erõszakolták meg, és képtelen folytatni az albumának felvételét Ronnie anyjával, Sandyvel.

125.
Orestes éppen Cobra után érdeklõdik Otilia kocsmájában, amikor megérkezik Cobra. Milagros meggyanúsítja Guadalupét, hogy összeesküdött ellene Panchóval, és tudja, hogy valójában hol van. A veszekedés hevében nem veszi észre, hogy Libertad meghallotta, hogy nem Pancho az apja. Cabello bejelenti, hogy ha Monalisa inkább Gallardót választja, õ ismét bevonul a seregbe. Monalisának viszont már mindkét férfiból elege van, és kidobja õket a házból. Jeanette közli Guadalupéval Ricardo halálhírét, és értesíti, hogy Ricardo egy borítékot hagyott ott neki még a halála elõtt.

126.
Libertad mindenképpen választ vár Antonio atyától arra a kérdésre, hogy ki az igazi édesapja. Lulú megkörnyékezi Tuertát, és elmondja, hogy szökésre készül, és magával viszi azokat, akik hûséget esküdnek neki. Sandy próbál Ronnie-val beszélni az ügyrõl, de a fiú szemtelenül elutasítja az anyját. Guadalupe elmegy Ricardo temetésére, amit Helena nagyon rossz szemmel néz, és ezt szóvá is teszi. Milagros megtalálja Pancho 2 millió dolláros életbiztosítását, aminek Libertad az egyetlen kedvezményezettje, ezért teljesen a férje ellen fordul. Monalisát felkeresi Cabello anyja, és megkéri, hogy segítsen megkeresni a fiát.

127.
Helena látni sem bírja Guadalupét, ezért udvariatlanul elküldi az apja virrasztásáról. Daniel ismét megpróbál közeledni Guadalupéhoz, de õ újra elutasítja. Antonio atya figyelmezteti Milagrost, hogy Libertad már tudja, hogy nem Pancho az apja, és azt tanácsolja, hogy vallja be neki az igazat, mielõtt mástól tudja meg. Libertad megtalálja a szülei házassági okiratát, amibõl kiderül, hogy csak egy évvel a születése után házasodtak össze. Carmela megpróbálja megtanítani Gallardót, hogy valljon szerelmet Monalisának, de a lecke túl jól sikerül.

128.
Carmela beszámol Danielnek Rosalia asszony különös viselkedésérõl, aki orvost hívat hozzá. Gallardo és Orson nagyon megijednek, amikor szintén szembesülnek a ténnyel, hogy Rosalia asszony látszólag magában beszél. Jeanette elviszi Guadalupének a Rodolfóról készített felvételeket. Libertad hiába kéri számon anyjától a hazugságokat, a nõ mindent tagad és állítja, hogy Pancho a lány igazi apja. Daniel úgy dönt, hogy pontot tesz az ügy végére és anyja egészségének érdekében hazaviszi magával Enriquét. Guadalupe nem találja otthon Rodolfót, hazasiet, ahol Antonio atya várja õt egy döbbenetes hírrel.

129.
Paty felhívja Libertadot, és elmondja neki, hogy Ronnie-nál van. Libertad nem örül neki, de Paty azt mondja, jól érzi magát ott. Meche és Adela a kórházban azonosítják Berenice holttestét. Teddy teljesen kiborul attól, hogy Ronnie halálra gázolta a lányt, Ronnie-nak viszont nincs lelkifurdalása. Daniel beköltözteti Enriquét a Moncada házba, Ernesto régi szobájába, de Enrique még mindig nem fogadja el Rosaliát. Tuerta, Wendy és Panfila szövetséget kötnek Lulúval, hogy bevegye õket a szökési tervébe. Lulú lefizeti Ramonát, hogy cserélje ki a vérmintáját egy másik elítélt vérmintájával, hogy továbbra is mindenki azt higgye, hogy terhes.

130.
Adela és Meche még mindig nem tudják elhinni, hogy Berenice meghalt, lélekben megtörve készülnek a virrasztásra, ahová Lucho is elmegy. Teddynek nagyon bûntudata van, amiért halálra gázolták a lányt. Lulúnak sikerül átverni a börtönigazgatót, és elhiszik, hogy terhes, ezért konyhai munkára osztják be. Rodolfo és Nacha megjelenik Antonio atyánál, hogy adja össze õket. A pap vonakodik, mire Rodolfo emlékezteti, hogy tud valamirõl a múltjából, amit eddig Antonio titokban tartott. Guadalupe átadja Danielnek a bírósági végzést, amelyben benne van, hogy a Moncada család minden vagyona és ingatlana Guadalupe tulajdonába került.

131.
Milagrosnak kell azonosítania egy férfi holttestét, hogy vajon Panchót találták-e meg. Guadalupe meghallja, hogy Rosalia komoly depresszióval küzd, megsajnálja, és úgy dönt, nem kéri Danielt, hogy költözzenek ki a házból. Lulú maga köré szervezi a börtönben Tuertát és Wendyt, hogy közösen meg tudjanak szökni a börtönbõl. Ehhez szükségük lesz Tatán segítségére is. Rodolfo és Nacha esküvõjére úgy tûnik, mégis sor kerül. Rosalia asszony nem akar bevonulni az orvos által javasolt intézetbe, de végül belemegy a dologba. Guadalupe felhívja a nõ orvosát, hogy tájékoztatást kérjen az állapota felõl.

132.
Daniel bekíséri az anyját az idegszanatóriumba, de Rosalia nem biztos benne, hogy jó döntést hoztak-e. Monalisa végre nagy nehezen bevallja Cabellónak, hogy el akar válni tõle, amit a férfi nagyon rosszul fogad. Carmela megpróbálja elcsábítani Gallardót, akinek nincs ellenére a dolog, de végül mégsem tudja megtenni, mert még mindig Monalisát szereti. Libertadot felhívja egy titokzatos férfi, aki azt állítja, hogy õ Pancho, és titkos találkozóra hívja a kikötõbe. Milagros talál egy banki trezor kulcsot Pancho dolgozószobájában, és mindenáron ki akarja deríteni, mit titkolt még elõle a férje.

133.
Guadalupe trükkje a vállalati ülés során kétségeket ébreszt Danielben Pancho eltûnésével kapcsolatban. Úgy érzi, ez a húzás barátjára vall, és Helenával azon tanakodnak, vajon nem Pancho irányítja-e a háttérbõl a szálakat. Libertad közben mindenáron el akar menni valahová késõ este, de Mate nem engedi. A lány kénytelen elárulni, hová menne, és bár Mate ragaszkodik hozzá, hogy elkísérje, Libertad egy óvatlan pillanatban meglép elõle. Lucho megosztja Sandyvel az elméletét Berenice halálával kapcsolatban, Antonio atya megdöbbentõ lépésre szánja el magát Rodolfo zsarolása miatt.

134.
A robbanás után óriási káosz uralkodik a börtönben, ezért észre sem veszik, hogy Lulú és cinkostársai megszöktek. Nacha megtalálja az Ernesto meggyilkolásáról készült videófelvételt, és hisztérikusan magyarázatot követel Rodolfótól, hogy mi volt az õ szerepe az egészben. Antonio atya elmagyarázza Andresnek, hogy azért mond le a papi hivatásról, hogy segíthessen abban, hogy Rodolfo elnyerje méltó büntetését. Ronnie erõszakoskodni kezd Libertaddal, aki olyan sokkot kap, hogy önkívületi állapotban megveri a fiút.

135.
Libertad hazakerül, de sokkos állapotban van, semmire sem emlékszik a történtekbõl. Guadalupe és Mate próbálják megfejteni, mi történhetett, miközben Milagros egy vérfoltot próbál eltávolítani az autójából. Miután titka kitudódik, megvágja magát, hogy legyen mivel magyaráznia a történteket. Daniel épp feladná magát a rendõrségen, amikor a rádióban bemondják, hogy négy veszélyes rab szökött meg egy nõi börtönbõl, és kiderül, hogy Lulu is köztük van. Guadalupe, Mate és Milagros épp azon tanakodnak, vajon mi lehet Panchóval és ki lehet az a fiú, akit megtámadtak a kikötõben.

136.
Daniel mégsem jelentkezik a rendõrségen, mert megtudja, hogy Lulú kiszabadult a börtönbõl, és elmegy a mexikói határhoz, hogy feltartóztassa. Ugyanabban a hotelben foglal szobát, ahol annak idején Guadalupéval összejöttek. Eközben Lulú, Tuerta, Wendy és Panfila több bankot és boltot kirabolnak, hogy legyen pénzük a szökéshez. Lucho elmondja Guadalupénak, hogy mi történt Daniellel, és Lupe rájön, hogy õ mentette meg Libertadot. Berenice temetésén megjelenik a bûntudatával küszködõ Teddy. Ricky próbálja meggyõzni, hogy felejtse el a történteket és ne mondja el senkinek, mit követtek el.

137.
A rendõrök azzal gyanúsítják Milagrost, hogy megölte Panchót, ezért kénytelen bevallani, hogy Ramirezzel végzett. Helena észreveszi, hogy figyeli a rendõrség, ezért álruhában megy ki a reptérre, hogy Daniel után tudjon utazni. Guadalupe felhívja Danielt, és megpróbálja kiszedni belõle, hogy mi történt Ronnie-val a kikötõben, de a férfi nem hajlandó elárulni. Cobra teljesen biztos akar lenni, hogy Adela tõle terhes, ezért meg akarja ismételtetni a vérvizsgálatokat. Antonio atya meglátogatja a zavarodott Rosaliát az idegszanatóriumban, aki azt hiszi magáról, hogy fiatal lány, és elmondja, hogy gyereket vár tõle.

138.
Guadalupének nem sikerül letennie az óvadékot, kénytelen elárulni Libertadnak, hogy más vádak is vannak az anyja ellen. Carmela szövetkezik Cabellóval, úgy gondolja, együtt könnyebben szétválaszthatják Monalisát és Gallardót. Gallardo idõközben megsérti Monalisát, aki közli vele, hogy felejtse el õt. Helena felkeresi Danielt és biztosítja támogatásáról. Guadalupe is szeretne találkozni a férfival, de Daniel arra a döntésre jut, hogy többé ne találkozzanak. Antonio atya ellátogat a Moncada házba, ahol döbbenten szembesül azzal, hogy Rosaliának valóban ikrei születtek.

139.
Cabello elújságolja Gallardónak, hogy Monalisa gyereket vár tõle, mire Gallardo leissza magát, és Carmela karjaiban keres vigasztalást. Eközben Monalisa azt hiszi, hogy Gallardo már rég együtt van Carmelával, ezért azon gondolkodik, hogy kér még egy esélyt Cabellótól. Helena addig nyaggatja Danielt, míg bevallja neki az „igazat”, hogy õ verte meg Ronnie-t olyan brutálisan. Guadalupe megtalálja Pancho kétmillió dolláros életbiztosítási kötvényét, Mate pedig biztos benne, hogy Milagros megölte Panchót a biztosítási összegért.

140.
Lulú és társai átszöknek a határon. Daniel meggyõzi Helenát, hogy maradjon egy hotelben, amíg õ Lulúra vadászik. Guadalupe igyekszik lelkileg megerõsíteni Libertadot, a lány kérésére elviszi õt a börtönbe. Cabello új taktikához folyamodik Monalisa meghódításában és úgy tûnik, sikerrel járhat. Mate úgy véli, fontos bizonyítékra bukkant Pancho ügyében. Orestes hadnagy figyelmezteti Helenát, hogy ne fedezze Danielt, egyelõre nem sejti, hogy a férfi a határnál vár Lulúra és csapatára.

141.
Daniel megtalálja Lulút, és megfenyegeti, hogy beviszi a rendõrségre, de az események váratlan fordulatot vesznek. Helena kijelenti Orestesnek, hogy semmit sem tud Danielrõl, és hogy merre jár. Guadalupe megfenyegeti Milagrost, hogyha nem beszél rendesebben Libertaddal, akkor súlyos következményekre számíthat. Rodolfo meglátogatja az anyját, és elmondja neki, hogy sikeresen bosszút állt az ellenségeiken. Carmela és Cabello nagyon büszkék, hogy sikeresen egymás ellen fordították Monalisát és Gallardót. Adela megpróbál kiszabadulni, miközben Cobra Antonio atya nyomába ered.

142.
Libertad elkezd emlékezni, felrémlik neki, hogy Ronnie meg akarta erõszakolni. Guadalupe és Libertad meglátják az utcán Patyt, de õ elfut elõlük, mert úgy érzi, már túl késõ, hogy rendes életet éljen. Teddy elmondja Rickynek, hogy Ronnie ütötte el Berenice-t, méghozzá szándékosan. Ramirez megtudja, hogy Milagrost Pancho megölésével gyanúsítják, és az az ötlete támad, hogy szerez egy hullát, hogy a rendõrség azt higgye, meghalt, és felhagyjon a körözésével. Mate meglátogatja Milagrost a börtönben, és meggyanúsítja, hogy megölte Panchót, merttudta, hogy Paty valójában Pancho lánya. D

143.
Helena próbál segíteni a sérült hadnagynak, Daniel pedig ismét Lulú nyomába ered. Rodolfo édesanyja, halála elõtt még súg valamit fiának, amivel sikerül megdöbbentenie. Wendy felhívja Guadalupét és megpróbálja odacsalni a határhoz, arra hivatkozva, hogy Daniel megsérült. Carmela nénikéje segítségét kéri, szeretné, ha örökre kiûzné a gonosz szellemeket a házból. Úgy tûnik, Cabello sikert arat Monalisánál és a lány végül õt választja. Guadalupe elbeszélget Caridaddal és kifaggatja õt a Panchóhoz fûzõdõ viszonyáról, illetve a férfi eltûnésének körülményeirõl. Nem várt részletek derülnek ki az üggyel kapcsolatban.

144.
Guadalupe elkéri Caridadtól a búcsúlevelet, amit Pancho írt, mielõtt végleg eltûnt, hátha talál benne valamit, ami nyomra vezeti. Paty véletlenül beleütközik az utcán egy iszákos hajléktalanba, és döbbenten veszi észre, hogy Pancho az. Mate elmondja Monalisának és Guadalupénak, hogy Paty valójában Pancho lánya, és hogy Pancho Paty nevére is kötött egy életbiztosítást, amit Milagros elrejtett. A tengerben két horgász talál egy megcsonkított holttestet, amirõl azt hiszik, hogy Ramirezé. Armandónak lelkifurdalása van, amiért annak idején magára hagyta a feleségét és nem törõdött a fiával.

145.
Gallardo mérges Carmelára, amiért felhívta Monalisát és azt állította, hogy viszonyuk van. Carmela nénikéje munkához lát, hogy kiûzhesse a gonosz szellemeket a házból. A nõvérek értesítik Rodolfót arról, hogy Nacha kórházba került, de a férfi épp az édesanyja temetését intézi. Libertad és Lucho nem találják Patyt, Mate próbálja felvidítani a lányt, végül úgy dönt, elárulja neki a titkot. Idõközben Paty befogadja Panchót és igyekszik meggyógyítani õt, nem érti, mi történhetett a bácsikájával. Guadalupe rátalál Danielre, aki hamar rájön, hogy csapdába csalták õket.

146.
Nachát meglátogatja Rodolfo, de a lány nem akarja elmondani neki, hogy mi a betegsége, és megkéri, hogy vigye haza magával. Milagros ügyvédje, Marco tisztázza vele, hogy csak akkor képviseli az ügyét, ha mindenben õszinte lesz. Ramirezrõl mindenki azt gondolja, hogy meghalt, mert Rocco olyan holttestet hagyott a helyszínen, amelyet nem lehet azonosítani. Patricia kölcsönkér Manueltõl, aki csúnyán cserbenhagyja. Helena orvoshoz viszi a Lulú által megsebesített Orestest. Daniel és Guadalupe együtt menekülnek az erdõben Lulúék elõl, találnak egy elhagyatott kis faházat, ahol meghúzódnak éjszakára.

147.
Daniel és Guadalupe kibékülnek, de mindketten tudják, hogy Helena továbbra is közéjük áll. Daniel elkapja Lulút, és meg akarja ölni, de végül átadja a rendõröknek, azonban õt is letartóztatják. Rodolfo hazaviszi Nachát, aki továbbra is titkolja elõle az állapota súlyosságát, és azt kéri, hadd találkozzon Guadalupéval. Rosalia arra kéri Antoniót, hogy felejtse el a Rodolfo iránti bosszúvágyát, és térjen vissza a papi hivatáshoz. Paty koldulással keres egy kis pénzt, és sikeresen ellenáll a drog csábításának, inkább ételt vesz a pénzen, hogy meg tudja etetni Panchót.

148.
Guadalupe és Helena is meglátogatja Danielt a fogdában, és a két nõ rögtön összevitatkozik. Rodolfo megakadályozza, hogy Cobra végezzen Antonio atyával, aki nem érti, mi ütött a férfiba. Carmela, Gallardo és Orson izgatottan várják a gonosz erõk kiûzését a házból, ám Carmela Samantha nénikéje nem éppen a démonokkal hadakozik, miközben õk a szobájukban várakoznak. Libertad kétségbe van esve, mert Paty a telefonhívás közepén eltûnt a vonalból, és nem éri utol, de Mate azzal nyugtatja õt, hogy másnap majd együtt megkeresik a lányt. Helena mindenáron le akarja járatni Guadalupét és megfogadja, hogy Daniel sosem lehet az övé.

149.
Tatamot elkapják, és azzal gyanúsítják, hogy köze lehet a bûntényekhez, közben Wendy és Tuerta mindenképpen meg akarják akadályozni, hogy Tatam börtönbe kerüljön, ugyanis akkor elvesztenék utolsó szövetségesüket is. Carmela és Gallardo jól összemelegednek, miközben Carmela nagynénje megpróbálja kiûzni a gonoszt a házból. Guadalupe még utoljára látni akarja Danielt, és nekiadja féltve õrzött medálját, hogy vigyázzon rá úgy a börtönben, ahogy annak idején Guadalupéra is vigyázott. Mate és Libertad mindenáron meg akarják találni Patriciát, és ezért elmennek az albérletébe is.

150.
Antonio atyát arra biztatja a püspök, hogy feledkezzen meg végre Rodolfóról, és inkább segítsen azoknak, akiknek szükségük van rá. Rosalia végre hazamehet a szanatóriumból, de egyelõre titkolják elõle, hogy Danielt letartóztatták, és azt mondják neki, hogy üzleti úton van. Isabel meglátogatja Monalisát, és tippeket ad neki, hogyan tudna életet lehelni Cabello köhögõ motorjába. Enrique beöltözik Ernesto ruhájába, mert úgy gondolja, Rosalia csak akkor fogja szeretni, ha átváltozik Ernestóvá. Miközben Samantha a Moncada ház „megtisztítását” végzi a rossz energiáktól, összefut Enriquével, akitõl majdnem szívrohamot kap, mert azt hiszi, hogy Ernesto szelleme az.

151.
Rodolfo megkéri Guadalupét, hogy látogassa meg Nachát és megnyugtatja, hogy a lánynak nincs komolyabb baja. Helena be akarja zárni üzleteit, hogy minden pénzét a Salvatierra vállalatba tehesse, és õ állhasson a cég élére. Monalisa megpróbál megoldást keresni problémájára, ám a kedvenc sorozatából vett ötlet, nem biztos, hogy nagy segítség lesz. Rosalia asszony hazatér otthonába. Caridad felkeresi Guadalupét, hogy értesítse õt Helena tervérõl, aki összehívatta a részvényeseket, egész véletlen épp aznap reggelre, amikor az újság lehozza Guadalupe történetét. Helena közben Milagroshoz is bemegy a börtönbe és visszautasíthatatlan ajánlatot tesz.

152.
Helenának sikerül rávenni Milagrost, hogy adja el neki a Salvatierra vállalatban lévõ részvényeit, így az õ kezébe kerül a részvények több mint fele. Rodolfo Guadalupe kérésére felajánlja Danielnek, hogy ellátja a védelmét, de Daniel nem bízik benne, és elküldi. Amikor Orson megtudja, hogy Gallardo lefeküdt az „ártatlan, szûz” Carmelával, azt mondja, úgy tisztességes, ha elveszi. Gallardo meg is kéri a lány kezét, aki rögtön igent mond. Tuerta és Wendy megpróbálják elhitetni Orestesszel, hogy Tatannak semmi köze nem volt ahhoz, amit tettek, csak Lulu kényszerítette rá, mert azt remélik, hogy kiengedik, és a segítségével õk is megszökhetnek.

153.
Rodolfo elárulja Enriquének az igazságot a családjával kapcsolatban. Antonio atya mindent elmesél Rosaliának Libertadról és Danielrõl. Guadalupe semmit se tehet, kénytelen beismerni, hogy veszített Helenával szemben. Libertad beszél Milagrosszal, de nem engedi, hogy a nõ mindenért Guadalupét és Panchót hibáztassa. Daniel nem hagyja magát megfélemlíteni a börtönben. Pancho megmenti Patyt és amikor a lány beszélgetni kezd a férfival, megtörik a jég.

154.
Paty megpróbálja rávenni Panchót, hogy menjenek haza, és kérjenek segítséget a családjuktól, hogy meg tudjanak szabadulni a függõségüktõl, de Pancho inkább a tengerbe veti magát. Cobra bejelenti Mechének, hogy Adelával össze fognak házasodni, és hogy a gyerek megszületése után mindnyájan új házba költöznek majd. Cabello elpanaszolja Carmelának, hogy Monalisa valószínûleg még mindig Gallardót szereti, de Carmela megnyugtatja, hogy hamarosan feleségül megy Gallardóhoz. Monalisa elárulja Maténak, hogy fel akar mondani a Salvatierra házban.

155.
Guadalupénak sikerül kimenteni Panchót a tengerbõl és Patriciával együtt kórházba vinni. Monalisa elkezd csomagolni, hogy Cabello édeasanyjához költözzön, Libertad sírva könyörög neki, hogy ne menjen el. Rodolfo visszaadja Rosaliának a Paraíso birtokot Guadalupe kérésére, de Rodolfo meglepetésére Rosalia nem fogadja el. Caridad beadja a felmondását, mert felháborodik azon, ahogy Helena Guadalupéval viselkedik. Miután Daniel megverte Vasökölt, Luca és Daniel összefognak a börtönben és megbeszélik, hogy védelmezik egymást. Lucho elviszi magával Libertadot meglátogatni Danielt.

156.
Pancho elmondja Guadalupének, hogy tudja, becsapták, de mielõtt belemehetne a részletekbe, rosszul lesz. Paty úgy dönt, folytatja a kezelést és elfogadja dr. Alberti segítségét. Carmela újabb ötlettel rukkol elõ, vacsorázni hívja Gallardót, hogy megünnepeljék az eljegyzésüket és úgy dönt, összeköti a kellemest a hasznossal. Rosalia nem fogadja el a birtokot, bevallja Rodolfónak, hogy õ már régóta tudott az apja titkáról. A börtönben háborúra készülnek, a rabok Danieltõl várják, hogy leszámoljon a Vasöklûvel. Úgy tûnik, Milagros végre kiszabadulhat a börtönbõl, Helena így minden figyelmét Daniel ügyének szenteli.

157.
Carmela meggyõzi Cabellót, hogy hozza el Monalisát ugyanabba az étterembe, ahol az eljegyzésüket tartják Gallardóval. Libertad és Lucho megpróbálják rávenni Teddyt, hogy tanúskodjon Daniel ügyében, de õ nem hajlandó rá. Mate bemegy a kórházba megnézni Panchót, és az orvostól megtudja, hogy súlyos alkoholmérgezésben szenved, vérszegény és depressziós. Guadalupe sejti, hogy az lehetett az oka Pancho eltûnésének, hogy Milagros elárulta neki, hogy nem õ Libertad apja. Helena megpróbálja rábeszélni Danielt, hogy fogadja el az ügyvéd segítségét, amibe Daniel azzal a feltétellel megy bele, hogy Helena visszaadja Guadalupénak az elnöki posztot a vállalatnál.

158.
Milagros mérgében beismeri, hogy gyûlöli Panchót, de azt is hozzáteszi, hogy nem beszélt neki Libertadról. Daniel inkább vállalja a halálbüntetés lehetõségét, de nem akar tárgyalást. Antonio atya megkereszteli Enriquét. Cabello anyja mindenáron azt akarja, hogy a fiatal házaspár egy fedél alatt lakjon vele. Libertad el van keseredve az édesapja miatt és bevallja Monalisának, hogy már nem hiszi, hogy életben van. Pancho magához tér és beszélni akar Guasalupével.

159.
Guadalupe elmondja Libertadnak, hogy Pancho életben van, de egyelõre nem engedi meg, hogy bemenjen meglátogatni. Helena elmegy Rosaliához, és arra kéri, próbálja rávenni Danielt, hogy fogadja el az ügyvéd segítségét, különben halálra is ítélhetik. Vasöklû korábbi cimborája, Cuchifeo kibékül Daniellel, és kijelenti, hogy sokan be akarnak állni Daniel bandájába. Rodolfo kiszedi Nacha orvosából, hogy Nachának halálos betegsége van. Lulú magát nõvérnek álcázva elvállalja az idõs Mr. Smith gondozását, hogy ott rejtõzködhessen, amíg ki nem terveli, hogy álljon bosszút.

160.
Cobrát egyre jobban zavarja Adela régi kapcsolata Panchóval, és megfenyegeti a lányt, hogy többet ne merje szóba hozni sem találkozni vele, és bevallja neki, hogy elmondta Panchónak az igazat Libertadról. Pancho elmeséli Guadalupénak, miért került padlóra, rájött, hogy nem lehet gyermeke, így Adela és Milagros is becsapta õt. Milagros megtudja ügyvédjétõl, hogy hamarosan kiszabadulhat a börtönbõl, ugyanis a DNS-vizsgálat hamis volt, és Pancho is életben van, ezért õ nem lehet gyilkos.

161.
Rosalia elmondja Antonio atyának, hogy Libertad ölte meg Ronnie-t, és Daniel csak magára vállalta a gyilkosságot, hogy ezzel megmentse a lányt a börtöntõl. Lucho elsõ albumának bemutató koncertjén Sandy jelenetet rendez, mert meglátja Libertadot. Lucho otthagyja a színpadot és Libertaddal együtt távozik, mert úgy érzi, nem hagyhatja, hogy a barátnõjét sértegessék. Guadalupe elmondja Maténak hogy Pancho impotens, tehát Patriciának és Adela gyermekének sem õ az apja. Helena bocsánatot kér Guadalupétól és megkéri hogy térjen vissza a vállalathoz.

162.
Adela már beletörõdött, hogy Cobrával kell leélnie az életét, de amikor megtudja, hogy Pancho elõkerült, újraéled benne a remény, és azonnal bemegy hozzá a kórházba. Rosalia hiába próbálja rávenni Danielt, hogy fogadja el az ügyvéd segítségét, ezért Helena megzsarolja Danielt, hogy ha nem veszi feleségül azonnal, nem hiszi el, hogy már nem szerelmes Guadalupéba, és magánnyomozót fogad, hogy kiderítse, ki a valódi gyilkos. Isabel érdeklõdik Monalisánál, hogy mi történt az éjszaka, és amikor megtudja, hogy csak aludtak, ismét õt hibáztatja Cabello tehetetlenségéért. Milagrost kiengedik óvadék ellenében, de Santiago figyelmezteti, hogy amíg nem találják meg Ramirezt, addig nem tudja tisztázni magát a gyilkosság vádja alól.

163.
Pancho nagyon hálás Guadalupének, amiért nem hagyta cserben sem õt, sem pedig Libertadot. Antonio atya nem érti Daniel döntését és felkeresi a börtönben, hogy jobb belátásra bírja. Milagros hazaérve rögtön ki akarja rúgni Matét, de õ nem hagyja magát. Cabello õszintén beszél Carmelával az érzéseirõl. Daniel kénytelen elfogadni a Vasöklû kihívását. Rosalia nagyon aggódik a fiáért, végsõ elkeseredésében Guadalupéhoz fordul segítségért.

164.
Mate próbál lelket önteni Panchóba, de õ aggódik az anyagi helyzetük miatt, és fél, hogy az õ hibájából utcára kerül a családjuk. Paty meglátogatja a kórházban, és elújságolja, hogy mivel jobban van, dr. Alberti átküldi egy másik klinikára, Dallasba. Guadalupe teljesíti Rosalia kérését, és bemegy a börtönbe, hogy beszéljen Daniellel. Amint Milagros hazaér, Libertadnak az az elsõ dolga, hogy számon kérje rajta, miért nem mondta el Panchónak az igazat arról, hogy nem az õ lánya. Rodolfo berohan Nachával a kórházba, ahol az orvos azt a szomorú hírt közli vele, hogy a lánynak már csak néhány órája van hátra.

165.
Guadalupe épp az esküvõi szertartás végére érkezik a börtönbe. Azonnal távozni akar, de Antonio atya rábeszéli, hogy beszéljen Daniellel. Helena amint megtudja, hogy Guadalupe meglátogatta a férjét, közli vele, hogy megtiltja neki a látogatást. Carmela és Cabello egymásra találnak, miközben a mit sem sejtõ Monalisa sorozat írásba kezd, Gallardo pedig menyasszonya miatt aggódik. Nacha magához tér és arra kéri Rodolfót, hogy vigye õt haza. A férfi mindent megtesz, hogy teljesíthesse kérését. Daniel elfogadja a Vasöklû kihívását, de úgy tûnik, ezúttal ellenfelének lesz szerencséje. Libertad megpróbál visszaemlékezni Ronnie halálának estéjére, és szörnyû rémálma lesz.

166.
Rodolfo megkeresi Guadalupét, és elárulja neki, hogy Nacha hamarosan meghal. Guadalupe azonnal meglátogatja Nachát. Libertad vissza tud emlékezni, és rájön, hogy õ ölte meg Ronnie-t, és nem Daniel, ezért elmeséli Milagrosnak, aki ellenzi, hogy elmenjen a rendõrségre, és feladja magát. Carmela és Cabello eldöntik, hogy együtt akarnak lenni, ezért Gallardot és Monalisát megpróbálják újra összekovácsolni. Rosalia egyre jobban fél Lulú bosszújától, ugyanis szabadlábon van, és le akar számolni a Salvatierra és a Moncada családdal. Robinson õrmester eldönti, hogy saját maga kapja el Lulut, mielõtt még túl késõ lenne.

167.
Helena azt tervezi, hogy lefizeti a Daniel ügyéhez kirendelt bírót, de Santiago kerek-perec elutasítja, hogy segítsen neki ebben. Lulú felkeres egy embert, akitõl fegyvert akar vásárolni a további terveihez. Orestes biztos benne, hogy az idõs embereket gyilkoló nõ nem más, mint Lulú, és mindenképpen el akarja kapni, mielõtt Floridába érkezne. Robinson megszökik a kórházból, és Rosalia házába megy, mert sejti, hogy Lulú meg akarja ölni Rosaliát. Megállapodnak, hogy Robinson ott marad a házban, és Lulú régi, alagsori szobájába szállásolják be.

168.
Pancho kérdõre vonja Milagrost, de nem tudja kiszedni belõle, hogy ki Libertad valódi apja, majd hosszas veszekedés után elzavarja a háztól. Libertad kétségbeesetten járkál fel-alá a nyaralóban, ahová bezárta Milagros. Nacha számára kiderül, hogy Rodolfo tudja, hogy halálos beteg, és megkéri, hogy Rodolfo mondjon el neki mindent a múltjáról, amit még nem osztott meg vele. Így tudja meg Nacha, hogy Rodolfo erõszakolta meg Guadalupét 15 évvel korábban. Rodolfo kéri, hogy bocsásson meg neki Nacha. Gallardo megkéri Enrique-t, hogy legyen az esküvõi tanúja.

169.
Lulú megöli a fegyverkereskedõt, majd idõs nõnek maszkírozza magát a további terveihez. Miközben Rosalia elmagyarázza a személyzetnek Robinson ottlétének az okát, Orestes még mindig nem tudja, hol lehet az õrmester. Carmela bevallja Gallardónak, hogy nem õ volt az elsõ férfi az életében, aki erre rögtön lefújja az esküvõt. Monalisa ismét megpróbálja beindítani Cabello motorját, de a férfi alvást színlel, hogy hûséges tudjon maradni Carmelához. Enrique szomorú, mert nincs barátnõje. Milagros csomagolás közben azzal fenyegetõzik, hogy magával viszi Libertadot, és soha többé nem látják viszont.

170.
Meche elmondja lányának, Adelának, hogy Pancho megkereste õt telefonon. Pancho kirúgja Milagrost az otthonukból, és mindenképpen ki akarja deríteni, hová rejtette el Libertadot. Milagrost követi Pancho, abban bízva, hogy megmutatja neki, hol a kislány. De közben Milagrost elfogja Ramirez, és késsel fenyegeti õt. Nacha halála mélyen megrázza Guadlupét, aki Rodolfo mellett ki szeretne állni, Nacha utolsó kívánságához hûen. Orson rábeszéli Gallardót, hogy adjon még egy esélyt Carmelának. Robinson megesküszik Rosaliának, hogy Lulút nem fogja élve elereszteni soha többé.

171.
Ramirez egy elhagyatott épületbe hurcolja Milagrost, ám Pancho követi õket. Libertad kiszabadul a lakásból, és egy ártatlannak tûnõ idõs nõt kér meg arra, hogy vigye õt Miamiba. Az utazás során, fény derül a hölgy titkára. Orson elviszi magával Enriquét egy bárba, hogy ismerkedhessen. Gallardo hiába kér bocsánatot Carmelától, a lány már nem akar esküvõt. Rosalia asszonyt Orestes hadnagy tájékoztatja Lulú útvonaláról, és felszólítja, hogy ne hagyja el a házat.

172.
Milagrosnak be kell menni a kapitányságra feljelentést tenni Ramirez ellen, nagyon zaklatott lelkiállapotban jön ki, Pancho és Libertad elutasító szavai visszhangzanak a fülében. Rosalia felhívja Guadalupét és figyelmezteti, hogy vigyázzon magára, mert Lulú a közelben van. Lulú öregasszonynak öltözve bejelentkezik egy motelbe az elkábított Libertaddal együtt, és Rosalia Moncadának adja ki magát.

173.
Rosalia elõször rosszul lesz, amikor Lulú telefonon keresi, de végül összeszedi magát és megpróbálja kihúzni a nõbõl, mit akar tõle. Lulú bedobja az ütõkártyáját és elárulja, hogy nála van Libertad. Cabello Orson segítségét kéri, el akarja érni, hogy Gallardo és Monalisa újra egymásba szeressenek. Lucho az utcán motorozva csõdületre lesz figyelmes, és amikor közelebb megy, rájön, hogy Milagros akar leugrani egy ház tetejérõl.

174
Guadalupe felmegy az épület tetejére, Milagroshoz. Robinson õrmester Gallardóval elviteti magát a Lulú által megadott címre, és ráparancsol, hogy ha öt perc múlva nem jön ki az épületbõl, hívja fel Orestes hadnagyot. Tuerta elárulja Wendynek, hogy Tatan olyan kellemes meglepetést szerzett neki a hitvesi látogatáson, hogy hozzá akar menni feleségül. Cabello elmondja Orsonnak, hogy Carmelával szerelmesek egymásba. Sandy megkéri Teddyt, hogy jöjjön el Daniel meghallgatására, és támogassa õt Rickyvel együtt.

175.
Pancho felmegy Milagroshoz az épület tetejére és Guadalupéval együtt sikerül meggyõzniük, hogy mégse legyen öngyilkos. Otthon Milagros elmondja Maténak, hogy nem tud magának megbocsátani, amiért tönkretette a szerettei életét és vissza akar menni oda, ahonnan jött. Rodolfo megígéri Nacha sírjánál, hogy elmondja Guadalupénak az igazat. El is megy hozzá, ahol megtudja, hogy Lulú elrabolta Libertadot és meg akarja ölni.

176.
Santiago ismét megpróbálja rávenni Danielt, hogy ne vallja bûnösnek magát, mert meggyõzõdése, hogy ha tárgyaláson dõlne el az ügy, mind Danielt, mind Libertadot meg tudná menteni a börtönbüntetéstõl. Milagros búcsúlevelet hagy a családjának, és észrevétlenül elhagyja a házat, hogy visszamenjen a szülõfalujába új életet kezdeni. Cabello végre bevallja Gallardónak, hogy Carmelával szeretik egymást, és azt is bevallja, hogy a Monalisával való házassága nem boldog, sõt még el sem hálták.

177.
Lulúnak majdnem sikerül végrehajtania szörnyû tervét, ám Rodolfo az utolsó pillanatban saját testével védi meg Rosaliát, Guadalupét és Libertadot a rájuk zúduló golyózáportól. Monalisa nagyon el van keseredve félresikerült házassága miatt és vissza akar menni a Salvatierra házba. Sandy letámadja Luchót, amiért Teddy nem akar Ronnie mellett vallani. Rodolfo teljesíti Nacha utolsó akaratát és elárulja Guadalupének a teljes igazságot. Amikor Cobra megtudja, hogy fõnöke megsérült, azonnal bosszút esküszik.

178.
Libertad nagyon megkönnyebbül, hogy végre otthon van, de nyomasztja a gondolat, hogy be kell vallania Panchónak, hogy õ ölte meg Ronnie-t. Monalisa elpanaszolja Maténak, hogy tönkrement a házassága, és megkéri, hogy segítsen visszaszerezni a munkáját a Salvatierra házban. Orson megpróbálja marasztalni Gallardót, de õ eltökélten vissza akar menni a szülõfalujába. Daniel belemegy, hogy Santiago megpróbáljon alkut kötni az ügyésszel, cserébe azért, hogy bûnösnek vallja magát.

179.
Pancho próbálja meggyõzni Guadalupét, hogy vallja be Libertadnak, ki az anyukája valójában. Orson eljön Monalisához, hogy kibékítse õt Gallardóval. Lucho üldözi Teddyt, de egyelõre nem akad a nyomára. Mate átadja Panchóéknak Milagros levelét, melyben leírja, hogy elhagyja a házat örökre. Guadalupe azt feltételezi, hogy Milagros visszament Mexikóba. Libertad elmondja Panchónak, hogy õ ölte meg Ronnie-t, és szeretné magát feladni, hogy ne Danielnek kelljen megfizetnie a bûnért.

180.
Lulú Rosaliának álcázva próbál menekülni, de Cobra így is a nyomában van. Lucho egy teherautó sofõr segítségével keresi Teddyt. Orestes egyelõre nem törõdik a Lucho által beküldött bizonyítékkal, de azért beküldeti a laborba. Monalisa Gallardo után siet a reptérre és már-már úgy tûnik, hogy a kapcsolatuknak örökre vége, amikor hirtelen fordulatot vesznek az események. Guadalupe megjelenik Daniel tárgyalásán, hogy támogatásáról biztosítsa a férfit, és a bíró épp az ítéletet hirdeti ki, amikor Pancho és Libertad lépnek a tárgyalóterembe. Pancho szót kér a lány számára.

181.
Monalisa, Gallardo, Carmela és Cabello egyszerre jutnak arra az elhatározásra, hogy Antonio atyát kérdik meg, vajon Cabello és Monalisa házassága az egyház szemében létezik-e, ha sosem hálták el. Helena nem érti, Daniel miért nem örül a szabadlábra helyezésének, és csúnyán összevesznek. Rosalia kiosztja Sandyt és támogatásáról biztosítja Guadalupét. Lucho elmeséli nagyanyjának, hogy mit tudott meg Ronnie gyilkosáról, majd a rendõrségre is bemegy az elõreküldött bizonyíték miatt. Santiago nem érti Helena viselkedését, Daniel váratlan kéréssel fordul Guadalupéhez.

182.
Guadalupe Daniel kérlelése ellenére sem tud a saját boldogságával foglalkozni, hanem csak azon jár az esze, hogyan hozza ki Libertadot a börtönbõl. Sandyben forrong a bosszúvágy a fia halála miatt. Lucho gyõzködi Orestést Libertad ártatlanságáról, de a férfi szkeptikus, hiszen Libertad már vallomást tett saját bûnösségérõl. Teddy teljesen kikészül a gyilkosság miatt, míg végül elüti egy autó. Milagros visszatér szülõfalujába. Daniel bevallja Helenának, hogy még mindig szereti Guadalupét és nem tudja õt boldoggá tenni.

183.
Ricky a rádióból értesül Teddy haláláról. Rosalia elárulja Danielnek az igazságot Rodolfóról. Carmela, Cabello, Monalisa és Gallardo Antonio atya segítségét kérik, akit dühít, hogy a csapat nem tekint elég komolyan a házasság szent kötelékére. Lucho meglátogatja Libertadot és elmondja neki, hogy szerinte Teddy ölte meg Ronnie-t, de a lány nem hisz neki. A fiú végül ismét szerelmi vallomást tesz, amit úgy tûnik, ezúttal nem utasítanak el. Cobra sebeit még kötözik, de õ már a bosszún töri a fejét.

184.
Ricky végre elmondja Guadalupénak, Panchónak és a rendõrségnek, hogy valójában Teddy ölte meg Ronnie-t. Ezért Libertadot szabadon engedik. Cobra bosszút esküszik Lulu ellen Rodolfo halála miatt, közben pedig Lulú is a végsõ leszámolásra készül Rosalia ellen. Helena elmegy Danielhez, hogy eladja neki a vállalati részvényeit. Ám valójában még nem tudja elfogadni, hogy Daniel nem szereti.

185.
Ronnie-t felkeresi Sandy, bocsánatot kér tõle és felajánlja neki, hogy ismét lesz a menedzsere és kiadatja a lemezét. Libertad, Guadalupe, Pancho és Santiago elmennek Rosaliához, hogy megünnepeljék Libertad kiszabadulását. Egyszer csak betoppan Lulú, és fegyvert fog az egész társaságra. Cabello bemutatja édesanyjának Carmelát. Maténak elmeséli Monalisa, hogy elvált Cabellótól és Gallardóval össze fognak házasodni. Adela és Meche együtt imádkoznak azért, hogy Cobrától szabadítsa meg õket az Úr.

186.
Orestes beszédre bírja Rickyt, aki bevallja, hogy részt vett Berenice megerõszakolásában, és Ronnie gázolta el Berenicét bosszúból. Santiago bevallja Danielnek, hogy szerelmes volt Helenába, és vele akart lenni, majd átnyújtja neki Helena végrendeletét, melyben mindent Danielre hagy. Rosalia elmondja Enriquének, hogy Rodolfo meghalt. Pancho meglátogatja Milagrost Mexikóban, ahová Libertad is elkíséri. Milagros elmeséli Libertadnak, hogy Guadalupe az igazi anyukája.

187.
Libertad meglepõen jól fogadja a hírt, hogy Guadalupe a vér szerinti édesanyja. Antonio atya összeadja Cabellót és Carmelát, illetve Gallardót és Monalisát. Carmelának már a fogadáson apró összetûzése akad anyósával, ám úgy tûnik Cabellónak nem tûnik fel a két nõ közti feszültség. Orson elintézi, hogy Monalisa álma valóra válhasson, aki szóhoz se tud jutni az örömtõl. Daniel szeretné, ha Guadalupével újrakezdenék, és újra felteszi azt a bizonyos kérdést.

188.
Adela elmegy Cobrához a temetõbe, hogy bemutassa neki a kisfiúkat, de elmondja neki, hogy soha többé nem fogja õt meglátogatni. Libertad miután megtudta, hogy Guadalupe az igazi anyja, találkozik vele, és kifaggatja arról, hogy ki az apukája. Guadalupe nem hajlandó megnevezni, csak a történetet meséli el, de kéri, hogy lánya is bocsásson meg apja bûne miatt, hiszen már õ is megtette ezt. Daniel elmeséli Panchónak, hogy a cég mégsem ment csõdbe Helena miatt. Tuerta bevallja Tatannak, hogy szerelmes belé, és a gyermekét várja. Guadalupe és Daniel összeházasodnak.

189.
Daniel és Guadalupe összeházasodnak és Mexikóba mennek nászútra, ahol felkeresik Milagrost. A két testvér végre kibékül és megölelik egymást. Tuerta gyermeket vár Tatantól, a börtönbõl levelet ír Guadalupénak, amiben bocsánatot kér tõle. Egy év múlva Lucho már befutott énekes, Monalisából híres szappanopera szerzõ lett, és szintén boldog anyuka és Carmelának és Cabellónak is születik egy kisfia. Libertad Európába utazik tanulni, de Luchóval megbeszélik, hogy várnak egymásra és együtt fognak élni, ha visszatér Amerikába.

Megosztom másokkal: