Ramona tartalma

RAMONA TARTALMA:

1. 1841-ben dúl a háború az Egyesült Államok és Mexikó között. Mikor Mexikó elveszti a háborút Californiát az Egyesült Államokhoz csatolják. Bár azóta eltelt 20 év, de honos spanyolok és az újonnan bevándorló amerikaiak között még mindig mindennaposak a véres összetûzések, viták a föld birtoklásáért. A harcoló felek között csapdába esve védtelenül állnak az õslakosok, a Yahi indiánok. Ez a történet a Moreno Gonzaga családról szól, akik sok más mexikóihoz hasonlóan úgy döntöttek, Californiában maradnak, és megküzdenek szülõföldjükért.

5. Ramona és Alejandro a folyóparton találkoznak. A mama sebesült fiát ápolja, aki Alejandrónak köszönheti a megmenekülését. Ramona arra kéri az anyját, hogy meséljen az apjáról. Alejandro az apjától érdeklõdik arról, hogy ki fekszik a fa alatt, ahol az úrnõ mindig üldögélni szokott. Ramona bevallja Felipének, Alejandróba szerelmes.

6. Alejandro nem fogadja el az úrnõtõl kapott hálapénzt. A mama újra beleolvas Felipe naplójába, s rájön, a fia mindent tud arról, miért rendezi a bált. Felipe és Ramona elmondják, hogy kölcsönösen féltékenyek egymásra. Az atya figyelmezteti az úrnõt fogadalmára, miszerint lányaként neveli fel a gyermeket.

7. Ramona kérdõre vonja az anyját, törvényes vagy fogadott gyermek-e õ. Az atyától kér tanácsot Alejandro iránt érzett szerelmét illetõen. Az atya felhívja a mama figyelmét, vigyázzon a lányára. Margarita kihallgatja beszélgetésüket, és elmondja Marthának, amit hallott.

8. Martha és Juan megtiltják a lányuknak, hogy bárkinek is beszéljen arról, amit hallott. A seriff felbérel egy férfit, ölje meg Juant. Salvatierra atya megáldja az egész háznépet és visszamegy a misszióba.

9. Ramonát a hajnali lovaglásra elkíséri Fernando is, így Alejandróval nem tud szót váltani. A banditák az éjjel lelövik az atyát. A bálon nagy sikere van Ramonának. Fernando és Felipe is féltékenyen figyelik.

10. Juant megsebesíti egy bandita, õ pedig megöli a támadót. Alejandro gyógyítja az újabb sebesültet is. Ramona megkérdezi az anyját, hogy miért akarja õt férjhez adni, ha nem szerelmes. Alejandro és Felipe megtalálják az atya öszvérét és az aranyrögöt.

11. Az atya halála nagy szomorúságot okoz az udvarházban, rossz elõjelnek tartják. Juan azt javasolja az úrnõnek, amíg õ beteg, helyettesítse õt az indián.

12. Nepo beszámol a seriffnek a történtekrõl. Analupe megmondja a bátyjának, úgy érzi, hogy ebben a házban mindenki rejteget valami titkot. Ramona bevallja Felipének Alejandóhoz fûzõdõ érzelmeit.

13. A seriff az ügyvédjétõl kér tanácsot, mert az atya megölése még bajt okozhat. Fernando észreveszi, hogy az anya és a lánya közt ellentét feszül. Az úrnõ azon mesterkedik, mielõbb kiházasítsa mindkét gyermekét.

14. Felipe feljelentést küld a seriffnek Marcosszal. A seriffnek újabb ötlete támad az õslakók ellen. Delgadina elfecsegi Ramonának és Fernandónak, hogy a fa tövében egy halott fekszik. A vendégek fele hazatér, Fernando közli a maradókkal, csak az eljegyzésük után tér haza.

15. Pablo átadja a fiának, Alejandrónak a fegyverét, mintegy átruházva a vezetõi szerepet. Fernando megcsókolja választottját, de a lány haragra gerjed.

16. Ramona és Felipe megbeszélik, mindketten tudják, miért nem vállalja el Alejandro a megbízást. Ramona felkeresi az indiánt és maradásra bírja.

17. Ruy Coronado elkíséri Marcost a seriffhez és megfenyegeti. Felipe bejelenti: Alejandro mégis vállalja a feladatot. Beatriz, Perpetua és Felipe horgászni mennek, de viharba kerülnek, Alejandro menti meg õket. Pablo félti a fiát a fehérektõl.

18. Ramona hiába kéri az anyját, hogy álljon el a házassági szándékától. Beatriz tüdejével valami nincsen rendben, Perpetua kéri az orvost, ne közölje a háziakkal. Ramona leteremti Fernandót, amiért az õ háta mögött kérte meg a kezét.

19. Az úrnõ bejelenti Felipének és Alejandrónak, ma ünneplik meg az eljegyzést. Fernando hazamegy, közben csuklyások támadják meg Coronadóékat és távozásra szólítják fel õket. Íínepo egy térképet hoz a seriffnek, amelyen egy aranybánya található, a yahik földjén.

20. Felipe hiába beszél Ramonának és Alejandrónak, mindketten vállalják szerelmüket. Az úrnõ felelõsségre vonja Ramonát a Nortenótól hallottak miatt.

21. Ramona sem az anyjától, sem Marthától nem kap választ a kérdésére, ki is az az Angus O’Phile. A lány elmondja Felipének is, hogy mit talált, de a fiú lecsillapítja azzal, hogy mindenkinek vannak titkai. A mama úgy dönt, hogy elégeti a leveleket, csak egyetlentõl nem tud megválni. Az úrnõ büntetésbõl korábbra teszi az esküvõt. Ramona emiatt találkára hívja Alejandrót.

22. Alejandro azt javasolja a lánynak, szökjenek meg. Felipe felajánlja a segítségét, s fegyvereket ad az indiánnak.

23. Az úrnõ elmegy a kápolnába és nem akar hinni a szemének. Ramonát felpofozza, Alejandrót pedig elûzi, és félreverve a harangot az egész násznépet az indián után küldi.

24. Felipe közbelép és leállítja a hajtóvadászatot. Alejandro levelet küld Ramonának, augusztusban teliholdkor érte jön. Az úrnõ beront a szobába és megfenyegeti Ramonát, a lány kezet emel az anyjára.

25. Megérkeznek Coronadóék. Fernando javasolja, tartsanak kettõs esküvõt, de az úrnõ hallani sem akar róla. Ruy megmondja a ház asszonyának, hogy tönkrementek, de az asszony ebben sem lát akadályt, hiszen Ramona kap hozományt. Fernando megmondja Ramonának, az anyja augusztus 15-re tûzte ki az esküvõt. Éjjel az úrnõ felkeresi Nortenót és felbérli, akadályozza meg, hogy az indián augusztusra ideérjen.

26. Felipe kevesli Ramona hozományát, ezt szóvá is teszi az anyjának. Az úrnõ azt mondja a fia kérdésére, hogy Sarria atyáért küldte el Nortenót. Manuela kéri az anyját, hogy tegye tönkre Ramonát. Matea mesterkedésére a ló leveti Ramonát a hátáról.

27. Az úrnõ aggódik Ramonáért. A seriff lótolvajként elfogja Pepét és felakasztatja, Alejandro lenyilazza a félszemût. Alejandro elmenekül, de Pablót börtönbe zárják. A seriff az apát csalinak szánja, hogy elfogják Alejandrót. A fiú az apja megmentésére indul. Ramona magához tér, felismeri Felipét.

28. Alejandrót Sarria atya és Matea is megáldja az útja elõtt. Ramona elmondja az anyjának és Martának, mit hallott, illetve álmodott, amikor eszméletlen volt. Fernando megmondja az apjának, elbizonytalanodott, mert Ramona Alejandrót emlegette eszméletlenül. Ramona és Margarita megbeszélik, hogy tettetni kell a betegséget, hogy húzzák az esküvõ idõpontját.

29. Ramona bevallja Fernandónak Alejandro iránti szerelmét. A férfi dühbe gurul. Az úrnõ Ruyt kéri, segítsen megmenteni a helyzetet. Pablót agyonlövi a seriff, Alejandróékat bebörtönzi. Az úrnõ közli a lányával, ha Ruynak nem sikerül meggyõznie a fiát az esküvõrõl, õt kolostorba viszi Mexikóba.

30. Fernando eltéved a hegyekben, majd hazatértekor közli: vállalja az esküvõt, de megöli Alejandrót. Az úrnõ bejelenti, õ már megölette az indiánt. Fernando és Ramona kibékülnek. A seriff a börtönben meglövi Alejandrót.

31. A seriff a börtönben rálõ Alejandróra és kiadja a parancsot, a csuklyások öljék meg õket. Az indiánok idejében érkeznek és megmentik mindkét rabot. Norteno azt hazudja az úrnõnek, hogy megölte Alejandrót. Az úrnõ újabb hazugságra kéri, mondja azt Ramonának és Margaritának, az indián a falujában él egy másik indián nõvel. Beatriz haza akar menni, de Felipe maradásra bírja és elárulja a húga másnapra tervezett szökését.

32. Ramona nem örül, hogy Felipe elmondta Beatriznak a szökési tervet, de ugyanakkor rábeszéli a házasságra. Hiúz, a magányos indián csak a lövedéket tudja kivenni Alejandro testébõl. Manuela kéri az anyját, Mateát, hogy segítsen a férfit életre kelteni. Felipe segít felkészíteni Ramonát a szökésre, Marta pedig szeretné visszatartani. Az úrnõ megmondja Martának, tudja, hogy mire készül a lánya. Ramona lovon szökik, de nem várja senki, Norteno meglesi.

33. Ramona hazaküldi Nortenót. Felipe megy a lányért, Beatriz a cinkosuk, de Alejandrót hiába várják, hazamennek. Matea felébreszti Alejandrót, akinek elsõ dolga elküldeni Sebastiant Ramonához. A fiatal indiánt útközben elkapja Davis. Ramona Martának panaszkodik, de az úrnõ kihallgatja beszélgetésüket, s õ veszi át Marta helyét.

36. Marcos bevallja Felipének, mit hallott az indián faluban. A férfi bevallja testvérének a híreket, Ramona kétségbeesik, megígéri Fernandónak, hogy elfelejti Alejandrót.

37. Az úrnõ a lányának adja a nagyanyja fülbevalóját az esküvõi ruhához. Norteno meg akarja ölni Alejandrót, de másként alakul a helyzet.

38. Ramona követeli Margaritától, árulja el a titkot, a lány elmondja. Alejandro elmeséli, mi történt vele, amíg nem látták egymást. Ramona elújságolja, mit hallott Margaritától, Alejandro pedig elmondja az ír katona történetét. Juanék megtalálják Nortenót, az úrnõ meg akarja ölni.

39. Felipe és Margarita akadályozzák meg a gyilkosságot. Új törvény lép életbe, mindenkinek be kell mutatnia a birtoklevelét, különben elveszik földjeiket. Matea kiutasítja Ramonát a faluból.

40 Matea megkövezi a hazatérõket, Sarria atya lép közbe. Matea elmondja a törzsnek, hogy mit tettek velük. Az atya összeesketi a fiatalokat. Ramona Marcosszal levelet küld az anyjának és Felipének. Marcos kéri a lányt, óvakodjon Mateától. Felipe megkéri Beatriz kezét.

41. Manuela meg akarja mérgezni Ramonát. Alejandro számonkéri a lányt és anyját, Mateát. Cesar és az úrnõ megállapodnak Felipe és Beatriz házasságában.

42. Marcos beszámol Felipének az indián faluban történtekrõl. A seriff megjelenik a Moreno-birtokon, és Alejandro holléte felõl érdeklõdik.

43. Matea megmondja Ramonának, hogy nem az, akinek hiszi magát. Norteno megkéri Margarita kezét. Az úrnõ elszállásolja a seriffet és a dokit a birtokon. Juan éjjel õrségbe megy, és a seriff orvul meggyilkolja. Hiúz elviszi a birtoklevelekrõl szóló hirdetményt Alejandrónak. Ramonával együtt elmennek a Moreno-birtokra, hogy kiássák az indiánok birtoklevelét.

44. Ramona összetûzésbe kerül Manuelával és Yahaléval. Nepo elmegy a Moreno-birtokra, és átadja Felipének a birtokösszeírásról szóló hirdetményt. Felipe úgy dönt, hogy elmegy a városba, bemutatja a birtoklevelet és egyben elviszi Alejandrónak is a yahik okiratait. Juant eltemetik.

45. Felipe kiássa a yahik birtoklevelét, de megtalálja a csontvázat is, és Marthától érdeklõdik a halott kiléte felõl. Felipe arra kéri anyját, hogy nevezze ki Nortenót munkafelügyelõnek, és segítse a házasságát Margaritával. A birtoklevéllel Alejandróhoz indul, Ramona és a férje viszont a birtokra igyekszenek. Útközben találkoznak Nepóval, aki elmondja, mi történt az udvarházban. Alejandro elmeséli Ramonának, amit Angusról és Tehuáról tud. A lány magához veszi a halotton talált gyûrût.

46. Az úrnõ mindent elmesél Ramonának a szüleirõl. Búcsúzóul neki ajándékozza szülei fényképét. Felipe közben megérkezik a yahi faluba és csalódottan veszi tudomásul, hogy nem találja Ramonáékat. Sarria atyának adja oda az ajándékokat, és tõle érdeklõdik a fiatalok hogyléte felõl.

47. Az úrnõ aggódik Ramona miatt, hiszen õ nem igazi yahi. Felipe megérkezik a városba, és felkeresi Coronadóékat. Analupe szorult helyzetében Billyhez fordul. Felipe a fogadóban vesz ki szobát, ahová Davis betör, és ellopja a birtokleveleket. Felipe Ruy Coronadótól kér segítséget. Matea elmondja Ramonának, hogy Alejandro gyemekét hordja a hasában.

48. Ramona elmondja Mateának, mit tudott meg az anyjától, az asszony pedig elmeséli neki Tehua történetét. Felipe feljelentést tesz a seriffnél Juan halála miatt. A seriff vasutat akar építeni az indiánok földjén. Beatriz egyre betegebb. Alejandróék bejelentik a törzsnek, hogy gyermekük lesz. Matea figyelmezteti Alejandrót, hogy nagy harcok várhatók az indián faluban.

49. Felipe felkéri Ruy Coronadót, hogy legyen az ügyvédje. Ramona és az atya megtalálják az eredeti birtoklevelet. Felipe visszavásárolja Memphistõl Ramona fülbevalóját. Újra elmegy a faluba, a testvérek örülnek a viszontlátásnak. Felipe elmondja, hogy õ is megtalálta a holttestet a fa alatt, de az anyjuk semmit sem volt hajlandó mondani róla. Az úrnõ orvosért küld, mert Beatriz komoly beteg.

50. Nepo elmondja a seriffnek, hogy Alejandro él és Ramona a felesége. A seriff hadba szólítja az embereket: támadják meg az indián falut.

51. Ramona bejegyezteti az áruló Douglasszel a birtoklevelet. Hazafelé menet kiszabadítják a félig agyonvert Nepót. Felipe felelõsségre vonja az anyját, miért vette magához a naplóját, és a titkáról faggatja. Ramonáék megtalálják a sebesült Yahalét.

52. Alejandro felégetett falut és halottakat talál. A seriff az atyát vallatja. Ramona megtalálja Mateát. A seriff emberei megölik a javasasszonyt, Ramona lelövi Coloradót. A doki az indián faluba hurcolja a lányt. Alejandro sakkban tartja a seriffet, és csak Ramonáért cserébe engedi el. Mindkettõjüket a városba viszik.

53. Billy Doris segítségével meg akarja szöktetni a fiatalokat, de a seriff rájön, és õt is börtönbe zárja. Douglas a bírósági tárgyaláson a vádbeszédében Alejandro ellen hangolja az embereket.

54. Analupe és Doris megszökteti a börtönbõl Billyt. Cesar Coloradóból akar orvost hozatni a lányának. Alejandrót a bíróság akasztásra ítéli. A börtönben arra kéri Ramonát, hogy menjen vissza a családjához közös gyermekük érdekében.

55. Alejandro megkéri Sarria atyát, hogy vigyázzon Ramonára, és ne árulja el, hogy yahi. A fiatal indiánt a felesége szeme láttára akasztják fel. Margarita elmondja Nortenónak Ramona születésének titkát.

56. Az úrnõ arra kéri lányát, hogy a születendõ gyermek érdekében legyen erõs. Az ügyvéd azt javasolja, hogy fogadjanak tanúkat a seriff ellen. Green ki akarja engedni Ramonát a börtönbõl, de a lány visszautasítja.

57. Nepo a tárgyaláson mindent elmond, amit a seriffrõl tud. A seriff meg akarja akadályozni a tárgyalás folytatását, és meg akarja öletni Ruyt. A terv nem sikerül, mert Felipe közbelép, de az ügyvéd iratait elrabolják, melyek az úrnõ fontos bizonyítékait is tartalmazzák.

58. Douglas ügyvéd bemutatja a tárgyaláson Ramona eredeti keresztlevelét. Ruy Coronado az úrnõ vallomását kéri, aki elmondja a régi történetet.

59. Felipe a vallomásában elmondja Salvatierra atya és Juan Canito meggyilkolásának történetét. Többen vallanak a seriff ellen. A bíró visszakéri a seriff jelvényét, aki erre pisztolyt ránt, de közbelépnek. Greent letartóztatják, és Billyt választják meg seriffnek.

60. Billy megkéri Analupe kezét, de Fernando ellenzi az eljegyzést. Felipe megmondja Ramonának, hogy Beatriz halálos beteg. Manuela meggyógyul és elmeséli Margaritának, mi történt vele. Ramona bocsánatot kér Fernandótól, hiszen nem akarta nevetségessé tenni.

61. Ramona elmeséli Margaritának, mi minden történt vele. A lány elárulja, hogy náluk van Manuela, aki azonban ellenségesen fogadja az õt meglátogató Ramonát. Megkezdõdik a seriff tárgyalása.

62. Margarita bevallja az úrnõnek, hogy kihallgatta az atyával folytatott beszélgetését, így tudta meg Ramona titkát. Az úrnõ óva inti lányát Manuelától, hiszen féltékeny volt rá. Manuela a szellemeket kéri, hogy öljék meg Ramonát. Az esküdtszék és a bíró életfogytiglanra ítéli a seriffet, büntetését a sacramentói börtönben kell letöltenie. A Cesar úr által hozott orvos megállapítja, hogy azonnal a coloradói kórházba kell szállítani Beatrizt.

63. Mindenki kétségbeesik Beatriz betegsége miatt, de Felipe ennek ellenére eljegyzi a lányt. Beatriz arra kéri Ramonát, hogy vigyázzon Felipére, ha õ nem térne vissza a kórházból. Manuela újra varázsolni kezd. Ruy elfogadja a lánya és Billy eljegyzését. A doki megszervezi a seriff szökését. Billy bejelenti, hogy utánuk megy, megkeresi és visszahozza a bûnösöket.

64. Billy késõn érkezik, mert a seriff a doki kérésére lelövi sebesült társát, õ pedig megszökik. Az úrnõ közli Manuelával, hogy maradhat, ha betartja a ház szokásait. Ramona Felipét faggatja a titkáról. Felipe meglátogatja Beatrizt a kórházban. Ramonát megcsípi egy skorpió. Manuela fõzetet készít, de az még csak tovább ront a helyzeten. Orvost hívnak.

65. Analupe az esküvõjére készül. Fernando személyesen viszi a birtokra Morenóék meghívóját. Amikor megtudja, hogy mi történt, azonnal orvosért indul. Az úrnõ hazahívja Felipét, és Sarria atyáért küld. Perpetua megmondja Beatriznek, hogy Felipe nem õt szereti, hanem a húgát. Felipe hazatértekor fegyveresekkel hozatja el Ovideo doktort. Ramona egészséges kisfiút szül, de az õ élete veszélybe kerül. Az orvos nem vállalja megmentését.

66. Mindenki izgul Ramona életéért. Fernando nem talál orvost, így Magányos Hiúzt hozza segítségül. Az indián szerint életet kell lehelni a haldoklóba, amit Felipe meg is tesz. A beteg magához tér. Az úrnõ örömünnepet tart az unokája, és a lánya felépülése örömére. Beatriz visszaesik, mire az orvos arra kéri, hogy mesélje el neki lelki problémáját, mert ez betegségének az oka. Az atya kéri az úrnõt, engedje meg Manuelának, hogy megnézze az újszülöttet.

67. Green kirabolja Fernandót, és le akarja lõni, de Nepo közbelép. Az úrnõ beengedi Manuelát Ramonához, aki megmondja neki, hogy Felipe szerelmes belé. Az atya megkereszteli a kisfiút. Megérkeznek Beatrizék. Manuel besurran Ramona szobájába, és ellopja az alvó gyermeket. Felipe és az egész háznép az indiánlány nyomába ered. Ramona is lóra kap, és a fia keresésére indul..

68. Mindenki kétségbeesik Beatriz betegsége miatt, de Felipe ennek ellenére eljegyzi a lányt. Beatriz arra kéri Ramonát, hogy vigyázzon Felipére, ha õ nem térne vissza a kórházból. Manuela újra varázsolni kezd. Ruy elfogadja a lánya és Billy eljegyzését. A doki megszervezi a seriff szökését. Billy bejelenti, hogy utánuk megy, megkeresi és visszahozza a bûnösöket.

69. A seriff bent ég a pajtában. A haldokló úrnõ Marthára bízza gyermekeit és unokáját. Ramona asszony arra kéri a gyermekeit a fa alatt, Angus mellett temessék el, õk pedig adják el a birtokot, és költözzenek Mexikóba. A fiatalok teljesítik anyjuk végakaratát. Beatrizt elveszi Braun doktor, Analupe pedig hetedik gyermekét várja Billy-tõl. A történetet Ramona meséli el a gyermekeinek, Alejandrónak és a kis Ramonának.

Megosztom másokkal: