Resistiré tartalma

Resistiré – Mindörökké Júlia

1.
Diego-t otthagyja a barátnõje, és így a fiú, aki nem tudja kifizetni a hátramaradt lakbért egyedül, hazaköltözik a szülõi házba. Ott azonban nem fogadják olyan örömmel, mint várta. Ideje nagy részét Diego egy klubban tölti a barátaival, míg napközben a családi szabómûhelyben dolgozik. Mauricio, a milliomos csirketenyésztõ egy hatalmas farmon él kislányával, és Juliával jár. Julia apja ismert biokémikus Argentínában, és Mauricio õt akarja megnyerni a terveihez, ám a férfi ellenáll. Aztán egy napon Julia és Diego találkoznak…

2.
Julia Mauricionak akar dolgozni, ezért nem kívánja folytatni pszichológiai tanulmányait. Felbukkan egy új szereplõ, Martina, aki most jött ki az idegszanatóriumból, és sógornõjénél lakik. Diego összeveszik az apjával, és el akar költözni otthonról. Anyja, Eladia betegsége súlyosbodik, de errõl a család nem szerez tudomást. Rosario egyre szorosabb viszonyba kerül a fõnökével. Diego nem tudja kiverni a fejébõl Juliat, és az újbóli találkozás mindkettõjükben lángra lobbant valamit.

3.
Julia nagy hatással van Diegora és a hirtelen elválás után Diego õrült kutatásba kezd a lány után. Mauricio szeretné, ha Alfredo neki dolgozna, ezért megpróbálja megvásárolni egy komoly ajánlattal. Rosario és fõnöke Santiago között elcsattan az elsõ csók.

4.
Santiago nem bír magával és otthonában keresi fel Rosariot. Diego kételkedik benne, hogy Julia nem akarja többé látni. Cristina és Ferchu között állandó harcok vannak, Ferchu még Pampát is megkörnyékezi. Paconak fantasztikus ötlete támad, hogyan tudna Diego közel férkõzni Juliához.

5.
Mauricio elhívja a bálba Juliát, de Gandini késése miatt elkûldi elõre egyedül. Ferchu és Paco hamis meghívóval bejutnak a bálba. Alfredo szenved az el nem ismert kutatásai miatt. Diego a bálban megpillantja Juliát. Rosario és Santiago szeretõk. Julia elfogad egy komoly beosztást a cégnél. Eladia házassága megromlik Ricardoval.

6.
Paco és Ferchu istenien érzik magukat a bálban. Diego és Julia táncolnak… Mauricio a bál végén érkezik, de Julia faképnél hagyja. Ricardo próbálkozik Eladiánál, de nem sok sikerrel. Inés komolyabb kapcsolatot akar Alfredoval. Diego megcsókolja Juliát. Diego sajnálatból hazaviszi magához Martinát.

7.
Hurrá, egyedül maradtunk… örülnek a rosszcsont gyerekek, akiknek édesapja állásajánlata érdekében éppen egy partyra hivatalos. A magukra maradt nebulók csatatérré változtatják a lakást, a játékháborúba beszállnak a barátok, a szomszédok, s szinte észre sem veszik, hogy közben komolyra fordul a dolog: le kell gyõzniük egy betörõt is, akinek személye nem mellékes a történet szempontjából…

8.
Julia szakít Mauricioval, amit a férfi nagyon nehezen visel. Haragját azonban csak másoknak mutatja ki. Diego ajándékát Julia is viszonozza, és így egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Alfredo helyzete az egyetemen lassan tarthatatlanná válik, és komolyan el kell gondolkodnia a jövõjérõl. Martina beszél a fájdalmáról Diegonak, és arról, hogy a múltat le kell zárni ahhoz, hogy az ember új életet kezdhessen…

9.
Alfredo elfogadja Mauricio állásajánlatát. Diego elkíséri a mamáját a kórházba a labor eredményért. Mauricio tévémûsorban mutatja be új gazdaságának programját. Rosario fõnöke Pacot is elhívja egy üzleti útra. Diego randevúra készül Júliával.

10.
Alfredo lelkiismeret furdalással küzd, hogy otthagyta az egyetemet. Eladia és Ricardo a a betegség kapcsán rendezi kapcsolatát. Mabel megtalálja Martina fegyverét, ezért Adela állandó kísérõt akar mellé adni. Diego nem tud elmenni Juliához a randevúre Martina miatt. Julia elkeseredésében kibékül Mauricioval.

11.
Diego elkésik a Juliával való randiról, mivel Martina problémáját hallgatja. Julia eközben újra találkozik Mauricioval, és megbeszélik, hogy folytatják a kapcsolatukat. Alfredo is beleegyezik, hogy Mauricionak dolgozzon. Eközben Diego hiába próbálja elmagyarázni Juliának a helyzetet, a lány nem hallgat rá. Martina egyre jobban érzi magát Diegoval, és ahogy megerõsödik, úgy dönt, nem költözik vissza Mabelhez. Viszont szüksége van valakire, aki vigyáz rá…

12.
Julia, bár látszólag Mauricio mellett döntött, továbbra is sokat gondol Diegora, és nem tud teljesen feloldódni Mauricióval való kapcsolatában. Mivel Martina nem bír tovább Mabelnél lakni, ideiglenesen odaköltözik Diego családjához, amit Rosario nagyon nehezen visel el. Emiatt a családban állandósulnak a veszekedések. Váratlanul betoppan Martina anyja, Gloria, akinek létezésérõl a család csak nem sokkal azelõtt szerzett tudomást…

13.
Gloria megjelenik Diegoéknál, és patáliát csap a lányával. Eközben megtudjuk róla, hogy showbizniszben ténykedik menedzserként. Paco, Ferchu, Rosario és Cristina egy vidéki házba mennek víkendezni, ám a hely nem igazán felel meg Rosario igényeinek. Anibal megkéri Ricardot, vigyen egy két dolgot az étterembe, ahol megismerkedik Pampával. Ám errõl a találkáról otthon Eladiának nem tesz említést. Julia beleegyezik abba, hogy Mauricionak dolgozzon, hogy így is a férfi közelében lehessen. Diego és Vanina alaposan felöntenek a garatra és mikor Julia felhívja szobatársát, a fiú veszi fel a telefont.

14.
Julia gyanakvó lesz, miután megtudja, hogy Vanina és Diego együtt töltötte az éjszakát. Emiatt össze is vész szobatársával, akit elõször elzavar, majd miután bocsánatot kért tõle, mégis inkább marasztal. Rosario éjszakai telefonbeszélgetését Santiagoval Ferchu véletlenül meghallja, és gyanakodni kezd a lányra, ám Paco végül megnyugtatja, hogy minden rendben van közöttük. Nem sokkal ezután Santiago meghívja a fiatalokat egy ebédre, ahogy bejelenti, hogy Rosariot elõlépteti a cégénél. Carolina megtalálja Julia zsebében Diego rózsáját és megmutatja apjának. Diego és családja, Martinával kiegészülve piknikezni mennek és nagyon szép napot töltenek együtt. A szülõk úgy érzik, valami kialakulóban van a fiatalok között. Julia és Alfredo megkötik a munkaszerzõdést, ám ezalatt Adela is közös feladattal keresi fel Juliát. Martina véletlenül összefut Mauricioval Adela lakásánál.

15.
Martina összefut Mauricio-val, ettõl teljesen kiborul. Diego nyugtatja. Maurício aggódik, gogy mit mondhatott a felesége Martinának a baleset elõtt. Vanina visszaviszi Diego ingét. Ines és Alfredo a szerzõdésrõl beszélnek. Ricardo a családdal megünnepli Rosario kinevezését. Julia és Diego együtt vacsoráznak, ahogy Diego és Martina is.

16.
Ricardo komoly beszélgetést folytat a fiával. Martina segítséget kér Gloriától. Julia aggódik Carolina miatt, de amikor errõl beszél, Mauricio dühbe gurul. Julia és Alfredo elkezdik a munkát a farmon. Ferchu ismét fest. Mauricio azt akarja, hogy Andres derítse ki Martina címét. Diego és Martina találkoznak…

17.
Váratlanul megérkezik Julia testvére Luis Pedro. Diego és Martina megbeszélik, hogy a csók után is csak barátok maradnak. Andrés meglátja Gloriát Nikolás sírjánál. Ferchu végre beiratkozik a festõiskolába. Rosariót elõléptetik, amitõl Paco még inkább elbizonytalanodik.

18.
Mauricio felkeresi Gloriát, hogy megtalálja Martinát. Arturo köszöntésére Rosario nem megy el, így bánatában Paco összejön Danielával. Lupe felhívja Inést, hogy találkozzanak. Martina retteg Mauriciotól, ezért Diego felhívja telefonon.

19.
Martina beleegyezik abba, hogy találkozzon Mauricio-val, és visszaszerezze a fia holmiját. Ezért Andres egy dobozba néhány játékot és rajzokat csomagol, ami állítólag Nicolasé volt. Julia elmondja Alfredo-nak, hogy lupe hazaérkezett Brazíliából. Lupe meglátogatja Inest. Paco rosszul érzi magát, mert megcsalta Rosario-t és nem akar a lány szemébe nézni. Diego rájön, hogy történt valami Paco és Daniela között Arturo partiján. Rosario megkéri Diego-t, hogy segítsen neki lemásolni Maria ruháját. Ricardo rosszkedvû lesz, miután találkozik Pampával, és ez még rosszabb lesz, amikor Eladia elmeséli neki, hogy Pampa együtt jár Anibal-lal. Vanina elviszi Lupe-t Diego boltjába. A testvérével való beszélgetés után Julia elhatározza magát, felhívja Mauricio-t és megkéri, hogy vegye el feleségül. Maurucio és Martina találkoznak, és egymást vádolják a balesetért. Diego-nak, aki elviszi Martinát a találkozóra, elege lesz Martina problémájából, és megkéri, hogy hagyja õt békén.

20.
Mauricio felajánlja Juliának. Hogy jegyezzék el egymást. Diego és Martina kibékülnek a veszekedésük után. Azonban amikor Martina kinyitja azt a dobozt, amit Mauricio adott neki, rájön, hogy a benne lévõ holmik nem a fiáé, és teljesen megõrül. Elmegy Gloria lakókocsijához, és elhatározza, hogy megöli Mauricio-t. Paco elmegy Rosario-hoz, hogy elmondja az igazat Danieláról és magáról. Lupe találkozik Mauricio-val és az apjával. Leonarda és Andres nem örül Mauricio eljegyzésének. Amikor Diego megtudja, hogy Martinánál van Mabel pisztolya, adig keresi Martiná-t, amíg a könferencai közponba nem érkezik, ahol a gyártók találkozóját tartják éppen. Ott megmenti Mauricio életét.

21.
Diego megmenti Mauricio életét, de a rendõrségnek nem szól Martináról, aki így egy idõre eltûnik, majd egyszer csak Adela – az orvosa – lakásán jelenik meg. Azt tervezi, hogy inkább visszamegy az intézetbe de végül is meggondolja magát és köszönetet mond Diegonak. Lupe ismételten összevész az apjával. Ines pedig bejelenti Alfredonak hogy elfogadja a vonósnégyes felkérését. Rosario szakít Pacoval, aki ezt nagyon nehezen viseli, Andres, Maurico könyvelõje továbbra is mellõzve és megalázva érzi magát fõnöke árnyékában. Anibal és Pampa megegyeznek, hogy kapcsolatukat titokban tartják.

22.
Franchini azt mondja Andresnek, hogy egy bizonyos Acosta lehet a lövöldözés hátterében. Diego és Mauricio ez alatt vallomást tesznek a rendõrségen az ügy kapcsán. Ricardo egyre elviselhetetlenebbül viselkedik Eladiával, aki ezt most már a szemére is veti. Válaszút elé állítja. Pampa és Anibal románca továbbra is tart, és még mindig nagy titok övezi. Lupe egyre jobb kapcsolatba kerül Ines-el, és azt Alfredo rossz szemmel nézi. Mauricio és Andres felkeresik Acostát és Andres megöli õt. Martina levélben tárja ki érzéseit Diegonak, de a fiú már csak a lány távollétében olvashatja a levelet.

23.
Andrés lelövi Akosztát. Paco megmondja Rosarionak kivel csalta meg, aki azután hatalmas botrányt rendez. Diego elõször életében nem megy el a szerdai haveri bulira és változtatni akar az eddigi életén. Martina még mindig kórházban van.

24.
Diego nem fogadja el Mauricio nagyvonalú ajánlatát. Rosario válaszút elé állítja Santiagot. Lupe Inésnél alszik és Alfredo meglátja. Diego elmegy Gloriához a fegyverért.

25.
Diego elmondja az igazat Gloriá-nak Martiná-ról és a lövésrõl, és mindketten megkérik õt, hogy tartsa ezt titokban a lány kedvéért. Azonban Martina tudatja, hogy Mauricio-nak része volt Nicolas halálában. Juliának végre sikerül egy találkozót megbeszélnie a spanyol üzletemberekkel. Ines meglátogatja Juliá-t és Afredo-t a farmon, és késõbb, még azon a napon Ines és Alfredo összejönnek. Andres elviszi Ines-t a városba, amiért Leonarda féltékeny lesz. Rosario összevesz az anyjával, míg a szerelmi viszonya Santiago-val láthatóan elmúlt. Adela azt hiszi, hogy terhes. Anibal dühös lesz Pampa hûvössége miatt. Diego már nem biztos abban, hogy a boltban akar továbbra is dolgozni. A Besterio-val való találkozás után nem mennek jól a dolgok, és Mauricio felhívja Diego-t, és tanácsot kér tõle.

26.
Diego segítségével Mauricio rábeszéli Besterio-t, hogy vegye meg a csirkéit. Azonban Maurico azt mondja, hogy a jóga tanárát hívja fel és nem Diego-t. Lupe ekkor veszekszik az apjával Ines lakásán. Gloria azt mondja Diego-nak, hogy õ akar vigyázni Martiná-ra, miután kikerül az elmegyógyintézetbõl. Bár Diego nem biztos benne, Martina úgy hiszi, hogy képesek lesznek együtt élni. Cristina úgy érzi, hogy a kapcsolata Ferchu-val nem vezet sehova. Alfredo megkapja a vér konzerválásához szükséges eszközöket. Julia megkérdezi Leonarda-t, hogy hol és mikor találkozott Mauricio-val, de Leonarda nem ad rá választ. Martina és Diego elmennek lovagolni, és találkoznak Martina exférjének régi barátjával. Julia meglátogatja Adela-t az elmegyógyintézetben, és eltávozóban meglátja Diego-t.

27.
Diego segít Juliának kereket cserélni, majd este meghívja õt egy bárba. Rosario két éttermi jegyet ad Eladiának és Ricardonak. Lupe segít Vaninának tortát készíteni, hogy azt a lány a piacon eladhassa. Ám a lányt megtámadják és elveszik tõle portékáját és pénzét. Julia végül is úgy dönt, nem találkozik Diegoval, miután megtalálja Mauricio gyûrûjét. Martina kijön az intézetbõl és meglátogatja Diego családját, majd onnan édesanyjával együtt annak lakókocsijába mennek. Adela megtudja, hogy terhes. Lupe munkát kap Hernan kocsmájában, majd otthon kis híján lebukik Javierrel. Paco egyik pillanatról a másikra megkéri Rosario kezét. Diego megjelenik Juliánál, miután az nem ment el a randevúra.

28.
Hosszú beszélgetés után, Diego otthagyja Juliát, bár ennek igazán egyikük sem örül. Rosario igent mond Paconak. Ricardo és Diego csúnyán összeszólalkoznak. Mauricio felkér Inest játsszon az eljegyzésükön. Leonarda nem örül, hogy Juliát a családhoz akarják kötni. Lupe elmondja Juliának, hogy meleg. Martina munkát keres, és ehhez Diego segítségét kéri. Mauricio azt tanácsolja Diegonak, hogy harcoljon élete szerelméért, miközben Julia bevallja Adelának, hogy a fiú nagyon is sokat jelent neki.

29.
Martina munkába áll Ferchu bárjában. Diego megpróbál régi barátnõjével vigasztalódni. Ricardo nem örül Rosario esküvõjének, és majdnem összeverekszik Hannibállal, Paco mostohaapjával. Diego nagy örömére megjön a nagypapája, Armando. Gandini elégedetlen Mauricio munkájával.

30.
Julia kibékül Inés nagynénjével. Krisztina elhagyja Ferchut. Gloria anyai tanácsokat kér Eladiától. Mauricio mindenképpen Diegoval akarja elkészíttetni eljegyzési öltönyét, Hernán átmegy a vizsgán. Julia találkozni akar Diegoval, hogy visszaadja a láncát.

31.
Julia és Mauricio megegyeznek a ruha színében. Diego Mauricio-nak ajánl egy színt az öltönyéhez. Hernan meglátogatja Adelá-t. Armando felajánlja Diego-nak, hogy tartson vele délre. Ricardo azt mondja, hogy nem megy el a klubba a partira. Julia elmondja Leonardá-nak a véleményét arról, hogy szerinte túlságosan félti Andrest. Leonarda izgatott lesz ettõl, és ezt el is mondja Andres-nek. Andres egyetért Julia véleményével, és emiatt Leonarda rá is mérges lesz. Inest felkérik, hogy az eljegyzés zenei rendezését vállalja el. Diego nem biztos abban, hogy elutazzon-e a nagyapjával délre. Martina felhívja Diego-t, mert Ferchu elvesztette a fejét, és veszélybe kerül a parti megtartása. Annak ellenére, hogy Diego már megígérte Juliának, hogy találkoznak, a klubban marad, és segít Martina-nak. Azonban Julia ragaszkodik ahhoz, hogy találkozzanak. A partit megtartják. Ricardo is elmegy. Míg mindenki a partin van, Rosario hazamegy Santiago-val. Amikor Armando hazaérkezik, Rosario és Santiago úgy tesznek, mintha dolgoznának. Mauricio elmegy Leonardához, hogy kiderítse, miért sír. Vanina elmegy Julia-val a találkozóra, de az autóban marad. Julia és Diego találkoznak.

32.
Rosario és Santiago nem bukik le. Julia és Diego beszélnek egymással, elmondják, hogy többet nem fogják látni egymást. Amikor Julia elmegy Martina vigasztalja Diego-t. A parti alatt Anibal, egy kissé ittasan, mindenki elõtt megkéri Pampa kezét. Pampa szörnyen zavarba jön. Julia beszél Adelá-nak Diego-ról. Julia rájön, hogy Adela terhes. Adela mesél a közte és a Hernan között történtekrõl. Diego a divatüzletben van Mauricio-val. Martina odamegy, hogy meglátogassa Diego-t, de nem ütközik össze Mauricio-val. Diego elmegy Martina-val fagyizni a munkaideje alatt. Az üzletvezetõ kirúgja Diego-t. alfredo, Ines, Mauricio, Lupe, Vanina és Julia együtt vacsoráznak Julia-nál. Javier felhívja Lupe-t, de Alfredo veszi fel a telefont. Javier azt hiszi, hogy Lupe-vel beszél, és bizalmasan beszél vele. Alfredo rájön, hogy a fia homoszexuális. Eladia-nál Paco, Rosario, Armando, Ricardo, Eladia, Gloria, Martina és Diego szintén együtt vacsoráznak. Diego bejelenti, hogy Armandóval elutazik délre.

33.
Diego elutazásának híre vitát szül Ricardo és Armando között. Lupe megpróbál beszélni Alfredo-val a történtekrõl, de Alfredo ezt nem akarja. Diego-t megõrjíti apja viselkedése. Alfredo nem mutatja ki, hogy mit érez Lupe homoszexualitása miatt. Leonarda még mindig mérges Andres-re. Martina megvigasztalja Diego-t telefonon keresztül. Julia-nak erotikus álma van Diego-val. Adela elmondja Hernan-nak, hogy mesélt kettõjük viszonyáról Julia-val. Amikor Alfredo hazaér a munkából Lupe-t találja ott, aki rá vár, tehát beszélgetnek. Martina megkéri Diego-t, hogy vigye magával.

34.
Diego elmond mindent Martinának a Doval-lal való kapcsolatáról. Martina úgy érzi, Diego elárulta õt, és azt mondja neki, hogy soha többé nem akarja látni. Adela elmondja Hernan-nak, hogy terhes. Alfredo elismeri, hogy nem tetszik neki, hogy a fia homoszexuális, és Lupe teljesen letör a beszélgetés után. Eladia és Ricardo veszekszik Juan miatt. Ricardo elmegy otthonról, és a klubba megy. Diego ott találja Ricardo-t, Pampa-val beszélgetve. Mauricio nagyon aggódik a lány miatt, mert Carolina-nak még mindig rémálmai vannak a balesetrõl. Diego és Gloria úgy érzi, hogy Mauricio nem hibáztatható Nicolas haláláért, de Martina ezt nem tudja elfogadni. Lupe megkérdezi Ines-tõl, hogy mi van közte és az apja között. Miközben Santiago, Maria, Paco és Rosario együtt ebédelnek, Paco elmondja, hogy Santiago fogja fizetni a nászútjukat. Julia úgy érzi, hogy Mauricio megcsalja õt, és Diego házáig követi õt.

35.
Julia követi Mauriciót,hogy a titkait felfedje. Hernán kiborul,hogy Adela eltitkolta elõle a terhességét. Mauricio megmutatja Juliának elásott múltbéli emlékeit. Pampa felvállalja Anibál szerelmét. Elõkerül Juan drogos fia, César. Mauricio felajánlja Diegónak,hogy dolgozzon vele a gazdaságában.

36.
Diego megtudja, hogy Lupe érdeklõdött utána a szabóságban. Rosario felveti Hannibálnak, hogy irassák át a céget Paco nevére. Az ügyvéd állítása szerint Mauricio nem volt hibás a balesetben. Mindenki az eljegyzési partira készül. Hernán nem akar elmenni Julia partijára, Adela rosszul lesz. Diego eljegyzési ajándékként Fercsu egy képét viszi el. Mauricio bemutatja Diegónak jövendõ feleségét…

37.
Az eljegyzésen Julia nagy megdöbbenésére megjelenik Diego. Diego is kiborul és örökre elbúcsúzik Juliától. Mauricio továbbra is fenntartja Diegónak tett állásajánlatát. Alfredo és Inés összevesznek a partin, Leonarda nagy örömére.

38.
Julia megtudja, hogy Mauricio életét Diego mentette meg. Armando, Diego nagypapája elmegy, hogy elõkészítse Diego útját. Martina elhatározza, hogy Diegoval délre költözik. Krisztina bejelenti Fercsunak, hogy elhagyja, és eladja a bárban az üzletrészét. Pampa bevallja Ricardonak, hogy mindig is õt szerette.

39.
Adela találkozik Alfredo-val, és azonnal szimpatikusak lesznek egymásnak. Ferchu nem érti, hogy Cristina miért viselkedik így. Míg Santiago egy partin van Maria-val, Rosario felhívja telefonon, és megkéri, hogy találkozzanak az irodában azonnal. Ott felveszi Maria ruháját és szeretkezik Santiago-val. Amikor újból szeretkeznek Rosario-nál Ricardo rajtakapja õket. Ricardo feldühödik a lányára, de semmit sem mond el Eladia-nak. Azonban másnap elmegy Santiago irodájába. Lupe szakít Javier-rel és ragaszkodik ahhoz, hogy összejöjjön Andres-szel. Maurico elmondja Andres-nek, hogy azt tervezi, hogy beveszi Diego-t a vérkészítmény üzletbe a jövõben. Andres úgy érzi, Diego az õ helyére fog kerülni. Mauricio Julia-nak azt mondja, hogy több személyzetre van szükségük. Alfredo-nak nem sikerül a vértesztje. Julia elmegy Diego-hoz.

40.
Julia és Diego beszélgetnek, Julia úgy érzi megsérti Diego érzéseit. Martina ideges, mert Julia eljön, hogy beszéljen Diego-val. Ricardo beszél Santiago-val az irodájában. Az irodán kívül, Paco, Maria és Rosario beszélgetnek. Diego elhatározza, hogy Délre megy Martina-val, amint lehetséges. Gloria elmondja Diego-nak és Martina-nak, hogy elviszi õket a busszal egy darabig. Julia vitatkozik Mauricio-val a családban való szerepérõl és a lánya nevelésérõl. Diego elmegy. Ricardo elviszi Diego-t a buszhoz. Mauricio elmegy Eladia-hoz, de Diego-t már nem találja otthon. Eladia-nak furcsa érzése van Mauricio miatt. Gloria, Martina és Diego az úton vannak. Miközben Diego vezet, nem érti, mit keres ott.

41.
Andres elmondja Julia-nak, hogy együttmûködhetnek azért, hogy távol tartsák Mauricio-tól Diego-t. Mauricio beszél Diego-val telefonon, és újból felajánlja neki az állást, de Diego visszautasítja. Julia sokat sír, amikor megtudja, hogy Diego elmegy. Lupe meghívja Andres-t és Leonarda-t ebédre, abba az étterembe, ahol dolgozik; Leonarda elfogadja. Leonarda és Andres kötekedik Alfredo-val. Rosario és Paco kijelöli az esküvõjük napját. Diego összevesz Martina-val, majd szeretkeztek. Julia Diego-ról álmodik, és sírva ébred fel. Ricardo rosszul bánik Juan-nal, ezért Eladia mérges lesz rá. Eladia erõs fájdalmat érez a mellkasában, és összeesik. Ricardo aggódik.

42.
Diego és Julia a távolság ellenére is egymásra gondolnak. Eladiát meg kell mûteni, de a családnak nincs rá pénze. Diego visszajön a fõvárosba. Julia össze akarja hozni Inészt, egy spanyol üzletemberrel, mire Alfredo féltékenységi rohamot kap, és elmondja a titkukat.

43.
Miután fény derül Inés és Alfredo kapcsolatára, kettejük kapcsolata megromlik, és Alfredo a pszichiáter Adelának kezd udvarolni. Diego mamája nagy örömére megérkezik a kórházba és megpróbálja összegyûjteni a mûtéthez szükséges pénzt.

44.
Diego rászánja magát, hogy Maurisziótól kérjen kölcsön a mamája mûtétjéhez. Találkozik Juliával és kölcsönös hatással vannak egymásra. Vanina elkezd dolgozni Hernán bárjában. Roszario hatalmas cirkuszt rendez Santiagónak, mivel csak ezer dollárt adott neki kölcsön. Mauricio nem segít Diegónak, így kénytelen engedélyezni a sokkal veszélyesebb mûtétet, de az utolsó pillanatban…

45.
Mauricio végül megszerzi a pénzt a mûtétre. Valójában nem õ maga fizeti ki, hanem ráveszi Perez Castelar-t, hogy állami alapból fizessék ki. Ines és Alfredo, egymástól függetlenül, megpróbálnak beszélni Lupe-vel és Julia-val, de nem vezet eredményre. Gloria váratlanul visszatér a turnéjáról. Julia meglátogatja Diego-t a kórházban, és nem sokon múlik, hogy Mauricio meglátja õket. Hernan féltékeny Alfredo-ra. Gloria azt javasolja Cristina-nak, hogy turnézzon vele. Lupe meglátogatja Andres-t és Leonarda-t, és meghívják, hogy maradjon ott éjszakára is. Lupe megtudja, hogy Andres-nek van egy égési sérülése. Eladia mûtétje sikerül. Cesar megtudja, hogy Ricardo az összegyûjtött pénzt még mindig otthon tartja, és betör a házba, hogy ellopja. Ricardo a vártnál hamarabb hazaérkezik, ezért Cesar leüti õt és elmenekül a pénzzel. Ines könyörög Alfredo-nak, hogy ne hagyja el. Mivel Diego vissza akarja fizetni a pénzt, elfogadja Mauricio ajánlatát, hogy dolgozzon neki, de Julia nyíltan elutasítja az ötletet.

46.
Diego végül elfogadja Mauricio állásajánlatát. Julia-t bízza meg azzal, hogy készítse el Diego-val az állásinterjút. Martina nagyon ideges, mert – innentõl kezdve – minden nap találkozni fog Diego Julia-val. Alferdo elhatározza, hogy együtt él Ines-szel, és ezt elmondja a gyerekeinek. Lupe Leonara és Andres házában ebédel, és éjszakára is ott marad. Lupe elmondja Julia-nak, mit érez Andres iránt. Diego rájön, hogy Cesar lopta el a pénzt a házukból. Anibal-lal és Baldy-val együtt, megkeresik a fiút, és visszaszerzik a pénzt. Santiago találkozik Mauricio-val, és megígéri, hogy majd késõbb felhívja, és elmondja neki a tervét. Még a múltban volt néhány közös üzletük. Rosario és Paco elmondja Eladia-nak, hogy egy hónapon beül összeházasodnak. Ricardo megtudja, hogy Anibal tud a Pampa-val való viszonyáról. Andres gyanítja, hogy van valami Julia és Diego között.

47.
Mauricio vitatkozik Andres-szel a Julia és Diego közötti kapcsolatról. Julia ráveszi Diego-t, hogy szálljon ki az autójából az út közepén, és ott hagyja. Alfredo elmondja Adela-nak, hogy összeköltözik Ines-szel, mert így akarja bebizonyítani, hogy képes elkötelezni magát. Santiago felhívja Mauricio-t és elmondja, hogy Mauricio vetélytársai ajánlatot tettek neki. Diego és Martina veszekednek, mert Diego felhívta Julia-t. Eladia elhagyhatja a kórházat. Martina beszél Adela-nak a féltékenységérõl. Paco megtudja, hogy Rosario-nak viszonya van Santiago-val. Leissza magát, és elmegy a farmra, hogy Diego-t megkeresse. Véletlenül, a szomszéd házba megy. Andres ott találja õt.

48.
Andrész felajánlja Pakónak,hogy utazzon el több hónapra, és felejtse el, amit látott. Karolina meglátja Juliát és Diegót bizalmasabb pózban, és beárulja Mauriciónak, aki elkezd kételkedni Diegóban. Vanina bevallja Hernánnak, hogy vonzódik hozzá. Hannibál és Gloria között is szerelem szövõdik.

49.
Rosario teljesen magába roskad, Pakó állítólagos elutazása miatt. Martina és Fercsu közös könyv elkészítésébe kezdenek. Ricardo összeverekszik Hannibállal és otthagyja a munkáját. Gloria és Hannibál kacérkodnak egymással. Leonarda kíméletlenül végez Pakóval…

50.
Hernán Vaninával vigasztalódik, de szerencsétlenségére meglátja Adela. Alfredo közel áll a legújabb felfedezéséhez, kapcsolata Inésszel egyre elviselhetetlenebbé válik. Leonarda nyugtató cseppeket tesz Diego ételébe, aki emiatt kábult állapotba kerül, és vad csókolózásba kezd Juliával…

51.
Inés aggódik Alfredo idegállapota miatt, aki a saját lakásából kizárta. Eladia megtudja, hogy Cezar kirabolta õket, de ennek ellenére elhatározza, hogy segít neki. Diego rosszul lesz, Leonarda altató cseppjeitõl, amit a sushiba kevert. Leonarda és Andrés újra egymásra találnak.

52.
Andrés és Leonarda meg akarják leckéztetni Rosariot. Carolina a kertben megtalálja Paco igazolványát, Mauricio dührohamot kap. Hernán bánatában Vaninával vigasztalódik. Julia megtudja, hogy Diégonak barátnõje van.

53.
Mauricio megkéri Andres-t, hogy hagyja el a házát, de az igazi okot elrejti Julia elõl. Andres maga alatt van, és felhívja Lupe-t. Ricardo megtudja, hogy Anibal áll Gloria mögött. Egy hotelbe mennek, de nem szeretkeznek. Rosario dühös lesz Santiago-ra és elfogadja Maria meghívását, hogy együtt menjenek el szórakozni. Lupe összevesz az apjával. Alfredo meglátogatja Adela-t az otthonában. Egy mexikói kiadó érdeklõdik Martina történetei iránt, ezért Martina megkéri Ferchu-t, hogy készítsen illusztrációkat és dolgozzanak együtt a könyvön. Cesar az éjszakát Eladia háza elõtt tölti. Mauricio ragaszkodik ahhoz, hogy Julia és Diego találkozzon Norton-nal. Ezért Diego azt javasolja, hogy töltsék az éjszakát abban a hotelben, ahol Norton is tartózkodik.

54.
Diego-nak és Julia-nak végül sikerül bejutnia Norton szobájába. De, míg a szekrényét kutatják át, Norton és a titkára belépnek. Már éppen leleplezõdnek, amikor egy sürgõs ügy miatt Norton-nak el kell hagynia a szobát. Diego felfedezi, hogy Norton Al Pacino rajongó és egy tervet eszel ki. Azonban, együtt kell eltöltenie az éjszakát Julia-val a hotelben. Lupe felajánlja Andres-nek, hogy maradjon a házában. Maria és Rosario együtt mennek el szórakozni, és Rosario felszed egy fiatal és jómódú srácot, és bemutatja õt Santiago-nak. Alfredo felfedezi a probiotikumot. Ferchu kezdi közel érezni magát Martina-hoz. Cesar, aki nem érzi jól magát, beszélni akar Eladia-val, de elõször Ricardo nem engedi meg Eladia-nak, hogy beszéljen vele. Végül sikerül rávennie Ricardo-t, hogy beszélhessen Cesar-ral. Diego és Julia elkezd dolgozni a tervükön, Diego házában. Miközben nézik a filmet, Diego elalszik Julia karjában. Martina felbukkan, és meglátja, hogy Julia simogatja Diego haját.

55.
Martina mérges lesz Diego-ra, mert meglátta, hogy Julia vigyázott rá. Diego mindent elmagyaráz neki, és kibékülnek. Azonban, Diego úgy érzi, hogy Ferchu, Martina és õ közötte áll. Eladia elhatározza, hogy befogadja Cesar-t, amíg meg nem gyógyul; de Ricardo és Diego nem egyezik ebbe bele. Julia megtudja, hogy Andres az õ házában lakik. Lupe rábeszéli, hogy Andres pár napig még maradhasson. Míg Andres ott van, felbukkan Mauricio, de Andres és Vanina elrejtõznek a fürdõszobában. Ines kidobja Alfredo-t a házából. Adela elfogadja Alfredo vacsorameghívását. Rosario ragaszkodik ahhoz, hogy santiago hagyja el Maria-t. Anibal vitatkozik Gloria-val, és azt mondja neki, hogy csak azért foglalkozott vele, mert egyedül érezte magát. Diego-nak végül sikerül beszélnie Norton-nal, amikor megmutatja neki azt az öltönyt, amit Al Pacino viselt a “Sebhelyes arcú” címû filmjében.

56.
Eladia megengedi Cesar-nak, hogy még egy éjszakát alhat a házában. Alfredo és Adela elmennek vacsorázni. Alfredo elmondja neki, hogy tovább akar lépni a kapcsolatukban. Norton beleegyezik abba, hogy találkozzon Mauricio-val. Perez Castetar embere elmondja fõnökének ezt a találkozót. Mauricio fizetésemelést ad Diego-nak, amit Diego odaad az apjának, hogy egy új autót vehessen. Mauricio meghívja magához Eladia-t és Ricardo-t vacsorára. Diego ki akarja használni ezt a lehetõséget, hogy elmondhassa Mauricio-nak az igazat Martina-ról, de a lány ezt visszautasítja. Leonarda meglátogatja Andres-t, és elmondja, hogy Diego-nak sikerült összehoznia a találkozót Norton-nal. Andres dühös lesz. Hernan összevesz Vanina-val. Santiago elhagyja a feleségét, Rosario miatt. Mauricio megtudja, hogy Diego-nak van barátnõje, de még nem tudja, hogy ki az.

57.
A vacsora Mauricio-nál jól sikerült, Eladia teljesen elbûvölte Juliá-t. Gloria minden áron együtt akarja tartani Martiná-ékat, de a lány úgy döntött, inkább választja az egyedüllétet, mint a szenvedést. Adela elmondja Juliá-nak, hogy az apjával jár együtt. Santiago felesége, Maria, jelenetet rendez a férfi munkahelyén és épp Rosario-t kéri meg arra, hogy segítsen kideríteni, hogy ki a férje szeretõje.

58.
Perez Castelar-nak sikerül eltávolítania Mauricio-t, így az egyik embere megtámadja Juliá-t, ám arra nem számít, hogy Diego is a házban van. Ines mindenképp meg akarja tudni, hogy ki Alfredo új barátnõje. Carolina a temetõben összefut Martiná-val, aki szintén a baleset hónapfordulója miatt ment ki oda. Diego és Julia, miközben a támadójuk bezárva tartja õket egy szobában, egyre közelebb kerülnek egymáshoz…

59.
A betörõk bezárják Juliát és Diegót, akik nem tudnak egymásnak ellenállni. Martina és Fercsu közös könyvét kiadja egy mexikói kiadó. Inész elmegy Adelához konzultációra. Ricardo saját taxis vállalkozásba akar kezdeni és megpróbálja elcsábitani két volt kollegáját. Santoro figyelmezteti Mauriciót, hogy ne lépje át a szabályokat.

60.
Julia elhatározza, hogy befejezi kapcsolatát Mauricióval. Inés megdöbbenve látja, hogy Adela terhes. Santiago bankszámláit felesége zároltatta, barátai cserbe hagyják és kénytelen meghúznia magát Rosarióéknál. Mauricio titokzatos betegsége kiújul.

61.
Cesar egyre több gondot okoz Diego családjának. Ines betegként bejelentkezik Adelá-hoz, de aztán elárulja, ki is õ valójában. Mauricio azt mondja Juliá-nak, hogy elutazik, de helyette kezelésre kell befeküdnie. Úgy dönt, kibékül Andres-szal. Julia segíteni akar Caroliná-nak, ezért felhívja Martiná-t, aki nagyon meglepõdik. Hernan-ak nem tetszik, hogy Adela házában találja Alfredo-t.

62.
Julia megkéri Lupe-t, hogy aludjon Ines-nél, így egész éjszaka kettesben lehet Diego-val. Ferchu megtudja Diego-tól, hogy már lefeküdt Juliá-val. Azt akarja, hogy ezt Martiná-nak is mondja el. Cesar megígéri Eladiá-nak, hogy megváltozik, de Ricardo ebben nem hisz. Maria elmegy Rosario-hoz és elmondja neki, hogy az ügyvédei tanácsára külön számlát nyit, amit csak Rosario kezelhet rajta kívül, hogy az alkalmazottak bérét és a céges számlákat ki tudják fizetni, de Santiago egy fillért se lásson a vagyonból.

63.
Diego szakít Martinával, és bevallja neki, hogy Juliát szereti. Julia még nem mondta el Mauricionak, hogy véget akar vetni a kapcsolatuknak, és a férfi elhatározza, hogy feleségül veszi a lányt, amint kikerül a kórházból. Ines teljesen ki van borulva Alfredo miatt, még gyakorolni sem tud. Diego és Julia továbbra is lángolóan szerelmesek egymásba…

64.
Ferchu bevallja Diegonak, hogy beleszeretett Martinába, mire Diego teljesen kiborul. Kiderül, hogy Santiago Mauricio egyik legrégibb barátja, sõt, Juliát is ismeri. Carolina visszaemlékszik valamire a balesetbõl, és elmond pár részletet Juliának, de a kép nem áll össze. Ezért Julia felhívja Martinát, hátha a nõ tud segíteni. Martina azonban nem hajlandó Julival találkozni. Adela szülése váratlanul, idõ elõtt megindul…

65.
Rosario és Santiago rájön, hogy mi van Diego és Julia között, de megígérik, hogy egy szót sem szólnak Mauricio-nak. Adela-nak összehúzódásai vannak, Alfredo felhívja az orvost és Hernan-t. Az orvos azt mondja nekik, hogy Adela-nak pihennie kell és Hernan felajánlja, hogy nála marad. Ricardo részt vesz egy rádióbeszélgetésen. Lupe újból járni kezd Javier-rel. Cristina-nak egyáltalán nem tetszik a programterv, amit Gloria készíttetett az elsõ show-jához. Anibal-nak sem tetszik, és ezt elpanaszolja Gloria-nak, de õ, kitalál egy történetet, hogy lerázza magáról. Cristina elmondja Ferchu-nak, hogy sajnálja, hogy elhagyta. A probiotikummal való kísérletek csirkéken sikerrel kecsegtetnek. Ricardo az új cégtábláját összetörve találja meg, és ezért Anibal-t hibáztatja. Anibal behúz egyet Ricardo-nak. Amikor Pampa Ricardo sebeit ápolgatja, megint megcsókolja õt. Eladia rajtakapja õket. Ines egyre jobban depressziós lesz. Martina elmegy Nicolas iskolájába, pont azon a napon, amikor ünnepség van. Julia, Leonarda és Andres is ott van.

66.
Diego és a család többi tagja megtudja, hogy miért veszett össze Eladia és Ricardo. Ricardo bocsánatot kér Eladia-tól, de õ még nem tudja, hogy mit tegyen. Santiago úgy dönt, hogy elköltözik Rosario-tól, és az irodájában alszik. Martina anélkül megy el az iskolából, hogy találkozna Julia-val. Ines-t kórházba viszik miután túl sok nyugtatót vett be. Hogy ne szakítsa meg Alfredo a kutatásait, Mauricio utasítja Leonarda-t, hogy vigye Ines-t a házába. Anibal és Pampa szakítanak, és Pampa úgy dönt, hogy Mendoza-ba költözik, ahol a nõvére él. Mauricio-nak hamarosan el kell hagynia az intenzív “szobát”, hogy találkozhasson Santoro-val. Diego és Julia meglátja Mauricio-t és Andres-t, amint elhagyják a szomszéd házat.

67.
Diego türelmetlenkedik Juliával, mert még nem szakított Mauriszióval, de mivel náluk ápolják Inész nénikéjét, ezért egyenlõre képtelen rá. Eva Santoro, Mauricio üzlettársa szemet vet Diegora és munkát ajánl neki. Ricardo megnyeri a telefonos vetélkedõ fõdíját egy európai utazást, ami mindig is az álmunk volt, de Eladia nem hajlandó vele menni. Pampa úgy dönt, miután kiderült Ricardóval a kapcsolata, egy idõre elutazik a városból. Martina elfogadja Mamája és Annibál kezdõdõ kapcsolatát.

68.
Mauricio megtudja, hogy a kislánya találkozott Martinával, és meglátogatja. Eladia nem utazik el Rikardóval és megkéri, hogy költözzön el. Santoro mindenáron meg akarja magának szerezni Diegót. Pampa búcsúlevélben köszön el Rikardótól. Martina és Fercsu könyvét kiadják Mexikóban. Mauricio megint felhasználja Santiagót, most egy európai üzletben.

69.
Mauricio elmegy Martiná-hoz és biztosítja, hogy mindig szívesen látja õt a házában. Martina a férfinek adja Nicolas egyik szobrocskáját, mert kíváncsi, hogyan reagál és mit tesz vele. A nõ minden áron meg akarja tudni, hogyan halt meg a fia és bosszút akar állni a bûnösön. Mauricio nem tudja, hogy Martina ismeri Diego-t, mert a nõ letagadja. Julia és Diego épp a fürdõben szeretkeznek, amikor betoppan Mauricio. A fiúnak szöknie kell, közben belefut a titkos szállítmányt pakoló csoportba. A furgonban bújik el, így bejut a titkos laborba és ijesztõ dolgokat fedez fel…

70.
Mauricio épp akkor ér haza, amikor Diego és Julia a jakuzziban szeretkeznek. A fiú egy törölközõt kap magára és kirohan a sötét kertbe. Bújkálás közben abba az épületbe jut be, ahol Mauricio-ék a titkos mûtéteket végzik. Közben Julia égre-földre keresi Diego-t. Eladia szenved Ricardo elutazása miatt, de igyekszik ezt nem kimutatni. Ines egyre jobban érzi magát. Bocsánatot kér Alfredo-tól az okozott kellemetlenségek miatt. Mauricio és Santoro végül megegyeznek és a szállítmány mégis útnak indulhat.

71.
Julia-nak sikerült a záróvizsgája. A barátai és a családja ünnepséget szervez a tiszteletére, ahol Ines és Adela is jelen van. Ines elnézést kér Alfredo-tól és Adelá-tól azért, amit mostanában ellenük tett. Diego végre kijut a teleprõl. Ferchu-hoz megy, akitõl ruhát kér. Közben elmondja neki, hogy mit látott. Eladia nagyon aggódik a fiáért, aki lázasan érkezik haza, ki tudja, honnan. Julia átmegy Diego-hoz, aki annyira rosszul van, hogy alig ismeri meg a lányt…

72.
Cristina megtalálja a megölt ember ruháját, de Ferchu megmenti a helyzetet. Julia úgy dönt, hogy beszél Mauricio-val, de végül csak egy kis idõt kér tõle. Ez a helyzet Diego-nak egyre kevésbé tetszik. Maria megtudja, hogy Santiago Rosario-nál lakik, de a lány olyan ügyesen kimagyarázza a helyzetet, hogy a végén még Maria köszöni meg a segítségét. Adela úgy érzi, nincs jövõje az Alfredo-val folytatott kapcsolatának.

73.
Adela be akarja fejezni kapcsolatát Alfredóval. Andrés levélben kéri Vaninát, hogy járjanak. Leonarda fényképet küld Rosarionak Pakóról, aki emiatt teljesen kiborul. Martina elmegy Karolina zsúrjára, ahol Mauricióval a közös múltra emlékeznek…

74.
Adela végleg szakít Alfredoval, és elutazik vidékre megszülni a gyerekét. Ricardo videót küld Barcelonából Eladiának. Diegót nem hagyja nyugodni, amit a szomszédos házban látott. Mauriciot nagyon megviseli Martina látogatása, és Juliához siet megvigasztalódni, akinek Diegoval van randevúja.

75.
Rosario azt akarja Santiago-tól, hogy ossza meg vele az üzleti élet minden részletét. Martina Diego-nak és Eladia-nak ad egy példányt a könyvébõl. Cristina leissza magát, és szeretkezik Ferchu-val. Leonarda és Andres megszerkeszt egy üzenetet Paco hangjával, amiben azt mondja, hogy jól van és Ferchu-nak küldi. Anibal elmondja Eladia-nak, hogy hinnie kellene Ricardo-nak. Mauricio rá akarja beszélni Vazquez-t, hogy dolgozzon neki. Julia találkozni akar a szomszéd ház tulajdonosával. Mauricio egyik embere eljátssza, hogy õ a tulajdonos, és bemutatja neki Julia-t. Andres elmondja Vanina-nak, hogy még szûz. Javier összevesz Lupe-vel, mert rájön, hogy Lupe arra használja fel õt, hogy féltékennyé tegye Andres-t. Adela elbúcsúzik Diego-tól, mielõtt elutazik a szüleihez. Diego dühös, mert meglátja Julia-t, amint jön ki a szomszéd házból Mauricio-val.

76.
Lupe megkérdezi Andres-t, hogy szereti-e. Andres azt mondja, hogy erre nem válaszolhat. Rosario találkozik Mauricio-val, és elmondja neki, hogy õ Diego testvére. Cristina elmondja Martina-nak, hogy az éjszakát együtt töltötte Ferchu-val. Martina elmondja Ferchu-nak, hogy fontos neki. Lupe elolvassa Andres levelét, amit Vanina-nak írt, és megérti, hogy Andres a nõket szereti. Diego gyanítja, hogy Julia is benne van Mauricio vér üzletében. Hernan elmondja Vanina-nak, hogy féltékeny Andres miatt. Diego azt tanácsolja Rosario-nak, hogy maradjon távol Mauricio-tól. Santoro meghívja Mauricio-t, Julia-t és Diego-t, hogy vacsorázzanak vele. Diego nem jelenik meg a vacsorán. Santoro egy kis csõben vörös folyadékot ad Julia-nak, és elmondja neki, hogy ez egy afrodiziákum. Ricardo beszél a rádióval, és elmondja Eladia-nak az üzenetében, hogy nagyon hiányzik neki. Martina felhívja azt az embert, aki a baleset napján a kórházba vitte Nicolas-t. Santoro és Mauricio szeretkeznek a laborban. Diego elmondja Julia-nak, hogy nem akarja többé látni.

77.
Diego szakítani akar Juliá-val. A lány nem érti, ezért apjától kér segítséget, akinek szintén magánéleti gondjai vannak. Santiago kislányára Diego családja vigyáz, amig a férfi válóper elõtti békítõ tárgyalása zajlik, de Cesar elveszíti a kisgyereket. Diego úgy dönt, segít Martiná-nak kideríteni, hogy mi is történt a kisfiával, a nõ azonban újra reménykedni kezd, hogy a férfi többet érez iránta puszta barátságnál. Andres elmondja Leonardá-nak, hogy neki Vanina tetszik…

78.
Carolina a telep titkos épülete közelében játszik kiskutyájával, amire Ponce nagyon agresszíven reagál. Diego dühösen a kislány segítségére siet, de majdnem agyonveri az õrt. Mauricio úgy látja, Diego-t is be kell vonnia titkos üzleteibe, mert õ az az ember, akire most szükségük van. Santiago kislánya elõkerül, de a férfi úgy érzi, Rosario nem szereti eléggé a kicsit, ám a lány meggyõzi róla, hogy mindent megtesz azért, hogy ez megváltozzon. Martina úgy dönt, hajlandó csatába szállni Juliá-val Diego szerelméért.

79.
Julia elmegy Diegóhoz,hogy beszéljen vele,de véletlenül Mauricio is megjelenik.Névtelen feljentés miatt a rendõrség házkutatást tart Mauricio farmján.Martina továbbra is biztosítja Diegót szerelmérõl.

80.
Hernán féltékenységében behúz egyet Andrésnak.Castelár telefonja alapján Pujol felfüggeszti a házkutatást Mauriciónál. Diego és Andrés is sejti ki tette a névtelen feljelentést,mindketten keresik,de Andrés találja meg hamarabb…

81.
Maria elcsábítja Santiago-t, bízva abban, hogy így kibékülnek. A férfi azonban arra kéri, hogy errõl senkinek se szóljon. Cesar sem jár szerencsével Ailin-nál, mivel a fiú túl rámenõsen próbálkozik. Bruzzone szövetkezik a szomszédaival és bead egy megható mesét Martiná-nak, aki ennek hatására teljesen elbizonytalanodik. Santoro mindenáron meg akarja szerezni Diego-t. Megcsókolja a fiút, aminek Julia is szemtanúja lesz. Mauricio nem bírja a nyomást, ami az utóbbi idõben ránehezedik. Ki akar békülni Juliá-val, de a lány hajthatatlan.

82.
Cristina a pénzét követeli Gloriá-n, aki ezért nem hajlandó próbálni vele. A lány dühös lesz és az ablaka alatt kezd el énekelni, erre Gloria feljelenti õt a rendõrségen. Diego és Julia megint összevitatkoznak, ezért a lány kezdi úgy érezni, hogy talán ki kellene békülnie Mauricio-val. Maria Rosario-éknál vacsorázik, amit a férfi nagyon rosszul visel. Leonarda arra kéri Lupe-t, hogy próbálja Andres-t jobb kedvre deríteni. Ponce bosszúból leüti Diego-t, aki késõbb a titkos laboratóriumban tér magához…

83.
Diego megtudja a szomszéd ház titkát, és Mauricio elmondja neki, hogy Julia semmit sem tud a vérplazma üzletrõl. Santiago titokban exfeleségével megcsalja Rosariot. Fercsu válaszút elé állítja Krisztinát, egyiküknek mennie kell a klubból. Alfredo életében megjelenik Lucrecia.

84.
Mauricio és Julia elhatározzák,hogy elutaznak pár napra,hátha rendezni tudják kapcsolatukat.Diego megtudja,hogy Julia semmit sem tud Mauricio sötét üzleteirõl,és mindent megtesz,hogy Julia meghallgassa õt,de egyenlõre hiába. Lucrecia kiveti hálóját Alfredóra,de Inés a borkostolón elejét veszi a kapcsolatuknak…

85.
Lupe és Andres megcsókolja egymást. Diego gyanakodni kezd, hogy Lupe és Andres homoszexuálisok. Leonarda-t feldühíti, hogy Vanina megbántotta Andres érzéseit. Diego Lupe-hez fordul, hogy segítsen neki: azt akarja tõle, hogy beszéljen Julia-val, hogy hallgassa meg. Julia elutazik Mauricio-val. Üjra akarja kezdeni a kapcsolatát Mauricio-val. Martina elhatározza, hogy Julia-t eltávolítja az útból. Eladia átmegy a piros lámpán, és ezért letartóztatják. Lucrecia ráveszi Alfredo-t, hogy hívja meg õt vacsorázni. Ferchu szakít Cristina-val, és el akarja hagyni a klubbot. Leonarda Diego-t Mauricio irodájában találja.

86.
Diego majdnem megtalálja Paco fotóit Andres laptopjában. Mauricio és Julia összejönnek. Lucrecia és Alfredo együtt vacsoráznak Alfredo-nál. Andres meglátogatja Lupe-t, de úrrá lesz rajta a félelem, és elmenekül. Leonarda és Andres csókolóznak, és együtt fürdenek. Andres figyelmezteti Diego-t, hogy nagyon nehéz helyzettel kell majd szembe néznie, és néhány piszkos munkát kell elvégeznie. Diego kölcsönadja Ferchu-nak a pénzt, hogy megvehesse Cristina részét a klubból. Ferchu és Cristina szakítanak, és Cristina elmegy a klubból. Azonban egy régi csodálója egy új kapcsolatot akar vele kezdeni. Martina meglátja Santoro-t és Diego-t csókolózni a farmon.

87.
Santoro megfenyegeti Mauricio-t, hogy megöli, ha a vér konzervet nem szállítja hamarosan. Alfredo azt hiszi, hogy Santoro megpróbálja elcsábítani õt. Julia megtudja, hogy Mauricio iszik valamit az üvegjébõl. Rosario megkéri Santiago-t, hogy vegyen neki egy autót. Ferchu depressziós, mert magányosnak, és sikertelennek érzi magát. Gloria és Anibal szeretkeznek. Lupe megkéri Vanina-t, hogy tartsa távol magát Andres-tõl. Andres virágcsokrot küld Vanina-nak. Lucrecia meglátogatja Alfredo-t, de Alfredo nem engedi be, mert Ines a konyhában van. Diego körbenéz a laborban, és amikor Alfredo és Leonarda belépnek, eljátssza, hogy elájult.

88.
Alfredo rájön, hogy Diego csak tetette az ájulást, és hogy a lányával akar beszélni. Leonarda és Andres gyanakszik. Julia nem jön rá az igazságra arról, hogy mit iszik Mauricio. Lupe és Vanina kibékülnek. Martina elmondja Gloria-nak, hogy nem akarja az énekeseit látni a könyvbemutatón. Ricardo visszajön Spanyolországból, de még nem mer Eladia elé állni. Santoro mindent megtesz, hogy információkat szedjen ki Diego-ból, de nem sikerül. Julia és Mauricio visszajön a wellness központból. Az egyik munkás a farmon leesik egy póznáról. Míg dr. Ader segíteni próbál, Julia és Diego bejut a szomszéd házba.

89.
Diego átviszi Juliát a szomszéd házba, de legnagyobb döbbenetére, átrendezték a házat. Julia meg van gyõzõdve, hogy Diego megõrült, és egy szavát sem hiszi. Ricardo hazamerészkedik, de Eladia nem fogadja õt nagy lelkesedéssel. Santiago heves szeretkezésbe kezd az irodában Mariával, az ex-nejével. Mauricio nem mondja el Diegónak, hova telepítette át az üzemet.

90.
Eladia nem bocsát meg Ricardónak és kidobja a házból. Leonarda elköltözik Alfredohoz, miután összeveszett Andrésszal, Vanina miatt. Gloria titkos pénzt talál Hannibál irodájában, egybõl más megközelítésben látja Hannibált, és meg hívja vacsorára. Santoro és Diego heves szexbe kezdenek.

91.
Julia nem hisz Diego-nak, ezért el akarja mondani Mauricio-nak, amit a fiú állított róla, de Diego-nak az utolsó pillanatban ezt sikerül megakadályoznia. Eladia végül úgy dönt, hogy megengedi Ricardo-nak, hogy visszaköltözzön a házba. Lucrecia mindent bevet, hogy elcsábítsa Alfredo-t és úgy tûnik, nincs nehéz feladata. Andres azt szeretné, ha Leonarda hazaköltözne, de a nõ szóba sem akar állni vele.

92.
Martina és Ferchu könyvbemutatója közeledik. Julia tudomást szerez errõl és ráveszi Mauricio-t, hogy õk is menjenek el oda. Santiago és Maria lebukik Rosario elõtt, aki nagyon dühös lesz és felhívja Gloriá-t. A nõt úgy állítja be, mintha Santiago fizetett szeretõje lenne. Gloria semmit sem ért a dologból. Rosario ki akarja dobni a hûtlen Santiago-t. A bemutatónak nagy sikere van, Martina nagyon boldog, ám egyszer csak beállít Mauricio és Julia…

93.
Martina könyvbemutatójára hívatlanul beállít Mauricio és Julia. Santoro dühös Mauricióra, hogy a tudta nélkül áttelepítette az üzemet, és elhatározza, hogy lecseréli õt, Diego Morenóra. Alfredo jelentõs lépést ért el a kutatásában. Julia megtudja, hogy Martina, az a Martina, de Diego kérésére nem árulja el Mauriciónak.

94.
Diego kiborul, hogy Julia férjhez megy Mauricióhoz és haragszik Martinára, hogy õ kényszerítette ki a leánykérést. Leonarda, Andrés könyörgésére visszatér a farmra. Santoro is meg akar szabadulni Mauriciótól és Diegoval akarja helyettesíteni. Diego és Julia megint veszekedik, mikor hirtelen Julia elájul.

95.
Martina találkozóra hívja Juliá-t, ahol egymás kölcsönös sértegetése után abban egyetértenek, hogy valahogy mégiscsak ki kell jönniük egymással. Santoro nagyon dühös, mivel még mindig nem tudta kideríteni, hová költöztette Mauricio a titkos helyiségeket, ezért úgy dönt, elkapja Diego-t, majd az egész családot, hogy kiszedje Dobal-ból az igazságot. Santiago megvenné Rosario-ék házát, de Eladia csak azzal a feltétellel adná, ha a férfi elmondaná az igazságot a feleségének. Alfredo rajtakapja Lupe-t és Andres-t a nappaliban és nagyon felháborodik. Lucrecia megkéri Lupe-t, hogy szervezzen családi vacsorát, ám váratlanul Ines is betoppan…

96.
Diego-nak sikerül elhitetnie Evá-val, hogy semmirõl sem tud. A nõ kiengesztelésül különös és drága ajándékot küld neki, ami sem Martiná-nak, sem Juliá-nak nem tetszik. Alfredo-nak végre sikerül megtalálnia a megfelelõ tartósító anyagot, ám Mauricio arra kéri, hogy errõl senkinek se szóljon. Eladiá-ék úgy döntenek, hogy eladják a házat Santiago-nak, de Rosario-nak errõl nem szólnak. Andres továbbra is találkozgat Vaniná-val és Lupe-val is.

97.
Eladia és Ricardo eladják a házukat, csak azért hogy megszabadítsák Diegót a munkájától. Alfredo végre feltalálja a konzerváló anyagot, de meglepetésére Mauricio arra kéri, egyenlõre ne hozza nyilvánosságra. Carolina elmeséli, hogy mamája gyógyszereket szedett, mire Martina elbizonytalanodik, hogy Mauriciót hibáztatja a balesetért. Santoro ajándékkal próbálja kiengesztelni Diegót.

98.
Diego nem ért egyet szüleivel, mert õ továbbra is Mauriciónál akar dolgozni. Inés rábeszéli Alfredót, hogy a találmányát szabadalmaztatnia kell. Norton meghívására Diego és Mauricio partin vesznek részt.

99.
Ricardo beindítja a saját taxis vállalkozását. Maria feladja a harcot Santiágóért, és békés válást akar. Lucrecia mindenáron meg akarja gyõzni Alfredót, hogy fogadja el Mauricio ajánlatát, de õ mégis elindul szabalmaztatni a találmányát. Közben Santoro is rájön, hogy Mauricio átvágta már megint, és elküldi Bébyt, hogy találja meg Alfredót.

100.
Alfredo késõn érkezett a Szabadalmi Hivatalba, így Mauricio megpróbálja meggyõzni, fogadja el az õ ajánlatát. Kiderül kinek a megbízásából dolgozik Lucrecia. Santoro bosszút akar állni, és Alfredót akarja, de Diego szerencsére idõben érkezik. Julia és Diego nem tudnak egymásnak ellenállni.

101.
Diego és Julia nem tud egymásnak ellenállni. Lukreszia ki akar szállni de Mauriszio felemeli a fizetését. Diego rájön Santoro titkára, hogyan közli az emberével, merre vigyék a szállítmányt. Santiago nem tudja elvinni Mariát kocsival, és ezért Hannibáltól rendel kocsit, aki elfecsegi ki Rosario legújabb szeretõje.

102.
Maria kórházba kerül, idegösszeomlás miatt. Martina tovább kérdezgeti Mauriciót a baleset körülményeirõl. Andrés három kapcsolat között lavíroz. Julia féltékenykedik Martinára. Kasztelár megbünteti Mauriciót. Santoro nem tud ellenállni Diegónak.

106.
Mauricio-nak elkezd vérezni az orra, ezért úgy dönt, hogy Diego-nál tölti az éjszakát. Másnap reggel, Julia is elmegy Diego-hoz, és ott találja Mauricio-t. Mauricio és Diego kitalálnak egy kifogást. Anibal nem akarja látni többet Gloria-t azután, hogy leleplezte, hogy pénzt próbált lopni tõle. Leonarda rá akarja beszélni Lupe-t arra, hogy a homoszexualitás nem helyes életmód. Ines és Ferchu szeretkeznek. Santiago napról-napra egyre több ügyfelet veszít el. Rosario megzsarolja Mauricio-t telefonon. Cesar nyugtalankodik az anyja miatt, mióta az apja elment. Mauricio nyomást gyakorol Ader-re, hogy kezdjen el dolgozni a konzerváláson Alfredo szerzõdésével. Julia kihallgat egy beszélgetést Diego és Martina között, amiben Diego azt mondja, hogy Mauricio súlyos beteg.

107.
Julia kihallgatja Diegót, mikor Mauricio betegségérõl beszél. Alfredo gyerekei meglátják Lucreciát egy másik férfival ölelkezni. Rosario titokzatos, névtelen telefonokkal csábítgatja Mauriciót. Diegónak kell helyettesitenie Andrészt, a kamion elrablásakor, és lövöldözésbe kerül.

108.
Diegót az akcióban találat éri, de szerencsére nem komoly. Santoro tajtékzik a haragtól, biztos benne, hogy Mauricio lopatta el a kamiont. Rosario továbbra is telefonon csábítgatja Mauriciót. Alfredo összeveszik Lukreciával, akit Mauricio megfenyeget. Vanina és Andrés szerelmet vallanak egymásnak.

109.
Mauricio figyelmezteti Diego-t a Martina-val való kapcsolata miatt, de Diego nem veszi figyelembe. Julia vitába keveredik Lucrecia-val és Leonarda-val. Lupe és Beatriz együtt imádkozik, addig, amíg Lupe el nem mondja neki, hogy nincs értelme annak, hogy megpróbálja megváltoztatni a szexuális beállítottságát. Santiago fél, hogy csõdbe jut, és el kell adnia Ricardo házát. Gloria szerenádot ad Anibal-nak, aki végül megbocsát neki. Lupe elmondja Vanina-nak, hogy kapcsolata van Andres-szel. Rosario és Mauricio a diszkóban találkoznak. Mauricio hazaviszi, és amikor az autóban ülnek, bevallja, hogy õ az a nõ, aki hívogatja Mauricio-t.

110.
Vanina megtudja, hogy Lupe-nek és Andres-nek viszonya van. Összevesz Andres-szel, de Andres azt mondja, hogy ez csak Lupe fantáziálgatása. Eladia és Ricardo nem akar elmenni Mauricio és Julia esküvõjére, de Diego és Martina rábeszéli õket. Cesar drogot ad el, hogy segítsen az anyjának, de szörnyen érzi magát miatta. Mauricio úgy tesz, mintha elment volna a kivizsgálásra. Az interjúk után, Julia rájön, hogy Leonarda-nak és Andres-nek vérfertõzõ kapcsolata van. Ezt elmondja Mauricio-nak, aki nem hisz neki, és ezért veszekednek. Rosario folytatja Mauricio elcsábítását. Diego elviszi Julia-t egy kikötõbe, ahonnan elhajózik vele.

111.
Diego meglepetést szervez Juliá-nak. Hajókirándulást szervez neki, ahol megpróbálja rábeszélni, hogy ne menjen hozzá Mauricio-hoz, de a lány hajthatatlan. Közben Martina tudomást szerez arról, hogy Diego valami meglepetést készít elõ és azt hiszi, hogy õt akarja elkápráztatni a fiú, így nagyot csalódik, mikor kiderül számára az igazság. Leonarda és Andres bevallja Mauricio-nak az igazságot, aki elõször nagyon megdöbben, majd rájön, hogy õ is tehet arról, hogy így alakultak a dolgok. Doval elmondja Perez Castelar-nak, hová rejtette a labort, ám a férfi az információt nem adja tovább Santoro-nak, aki ettõl csak még dühösebb lesz.

112.
Cesar-t meglátogatja az édesanyja és újra füves cigit ad neki. A fiúnak nem tesznek jót ezek a találkozások, ezt Eladiá-ék is látják. Rosario megpróbálja rávenni Santiago-t, hogy mégis menjen el vele az esküvõre, közben Candela összefestékezi a nõ ruháját, amitõl a nõ csak még dühösebb lesz. Martina reggel beállít Juliá-hoz, hogy megmondja, nem megy el az esküvõre, és mentse ki õt Mauricio-nál. Mauricio a szertartáson halott feleségének képét látja maga elõtt.

113.
Santoro megbízza Gaston-t, hogy Mauricio esküvõjén a szendvicseket mérgezze meg. Közben magához rendeli Diego-t és megfenyegeti, hogy végez a szüleivel, ha nem deríti ki, hová költöztette Mauricio a laboratóriumot. Diego közben meghallja, hogy mindenki veszélyben van. Riasztja Mauricio-t és a többieket, akik végül Alfredo segítségét kérik, hogy elõ tudják állítani az ellenanyagot, ami megmentheti a násznép életét.

114.
Alfredo és Ader hiába próbálják kideríteni, mivel semlegesíthetnék a méreg hatását, nem járnak sikerrel. Santiago-nak elege lesz Rosario-ból, ezért egy csúnya veszekedés után úgy dönt, hogy végleg szakít vele. Azok, akik tudják Doval környezetében, hogy mi vár rájuk, igyekeznek búcsút venni szeretteiktõl. Eva türelmetlen, nem bírja a várakozást, így Beby tanácsa ellenére kimegy a birtokra, ahol a fûben a násznép tagjai hevernek élettelenül.

115.
Alfredo és Ader idõben odaér az ellenszerrel, hogy megmentsék a vendégek életét. Santoro meg akarja ölni Mauriciot, de a férfi öli meg õt helyette. Beby elmenekül. Santoro a halála elõtt megátkozza Mauriciot. Diego és Martina együtt töltik az éjszakát, és Martina szerelme ismét fellángol a férfi iránt.

115.
Alfredo és Ader idõben odaér az ellenszerrel, hogy megmentsék a vendégek életét. Santoro meg akarja ölni Mauriciot, de a férfi öli meg õt helyette. Beby elmenekül. Santoro a halála elõtt megátkozza Mauriciot. Diego és Martina együtt töltik az éjszakát, és Martina szerelme ismét fellángol a férfi iránt.

116.
Santiago továbbra sem akarja látni Rosariot. Mauricio és Julia egyenlõre boldogok, de Mauricio nagyon fél, hogy Eva átka hatni fog, és tönkreteszi az életét. Diego kihasználja ezt a félelmet, hogy megakadályozza a nászéjszakájukat. Beby bosszút akar állni, és meg akarja ölni Mauriciot és Juliát. Diego megpróbál közbelépni, ám dulakodás közben lövés dördül el.

117.
Mauricio megpróbálja megmagyarázni Juliának Beby hirtelen támadását, de a lány gyanakodni kezd rá. Diego feladata, hogy megszabaduljon Eva titkárától, de õ nem öli meg, hanem hagyja elfutni. Mauricio nagyon hálás Diegonak, amiért újra megmentette az életét. Julia Diegot vádolja, hogy fedezi a férje kapcsolatát Santoroval, és a nõ lakására megy, hogy megtudjon valamit. Ott találkozik Diegoval, aki a Santoro által titkolt információkat keresi.

118.
Diego Eva lakásában megtalálja az információt, amit Mauricio keres, de úgy dönt, hogy nem mondja el neki. Sonia még mindig meg akarja gyõzni Cesart, hogy költözzön vissza hozzá. Ferchu szakít Ines-szel, ahogy Lucrecia is Alfredoval. A férfi nagyon rosszul viseli a szakítást, gyógyszereket vesz be. Julia ad még egy esélyt Mauricionak, de aztán rájön, hogy a férfi megcsalja õt.

119.
Anibal szeretne összeköltözni Gloria-val. A nõ beleegyezik, de csak akkor, ha nála laknak, ezért Martina egy idõre Diego-hoz akar költözni. Eladia és Ricardo látja, hogy Cesar-ra nincs jó hatással az anyja. Mauricio megmondja Rosario-nak, hogy szakítani akar vele, ezért a lány vissza akarja könyörögni magát Santiago-hoz. Julia biztos benne, hogy Mauricio megcsalja õt. Lupe és Andres kihasználja, hogy Vanina dolgozik és édes kettesben töltik az estét, de a lány elõbb jön haza, mint várták. Vihar tör ki, így Martina és Diego kénytelen Doval birtokán maradni.

120.
Julia és Martina folyton összekapnak, amit Diego nagyon rosszul visel, így mindannyiuk számára megváltás, mikor a vihar utáni reggel végre hazamehetnek. Gloria mégsem akar együtt lakni Anibal-lal, mert a férfi szóvá tette, hogy horkol… Mauricio megfenyegeti Lucreciá-t és azt akarja, hogy béküljön ki Alfredo-val. Diego meghallja, mikor Mauricio egy nõvel beszél telefonon. Szól Juliá-nak, hogy kövessék a férfit és derítsék ki, ki a szeretõje. A bárban aztán Julia rajtakapja Rosario-t és Mauricio-t.

125.
Julia és Diego bemennek a szomszéd házba. Ott Julia meglátja a vért és a szállítmányt. Míg õk ott vannak, Mauricio értekezletre hívja õket, ezért Diego kicsapja a biztosítékot, és sikerül Julia-val kimenekülni a házból, anélkül, hogy észrevennék õket. Diego beszél Julia-nak azokról az emberekrõl, akik meghaltak a laborban. Julia megpróbál Alfredo-val beszélni errõl, de rájön, hogy Alfredo vak Mauricio iránt. Martina és Ferchu elmennek egy éjszakai klubba. Ott, Martina leissza magát és drogot vesz be. Lucrecia beszél Alfredo-nak a hotel terveirõl, de Alfredo becsmérli az elképzeléseit. Andres ajándékot küld Vanina-nak és Lupe-nek. Cesar-t meghívja apja magához pár napra. Martina meglátja Diego-t és Julia-t csókolózni az autóban.

126.
Miután Martina meglátja Diego-t és Juliát csókolózni, még több drogot vesz be. Ferchu és Anibal Martina-t keresi. Gloria összevesz Diego-val, amiatt, amit a lányának okozott. Julia felhív egy holland labort, hogy megpróbálja megtudakolni, mi az apja munkája. Andres bevallja Leonarda-nak, hogy homoszexuális, és hogy kapcsolata van Lupe-vel. Martina felbukkan a farmon és elmondja Mauricionak, hogy Diego és Julia átveri õt.

127.
Martina illuminált állapotában elmondja Mauriciónak, hogy Julia és Diego megcsalják. Lupe bevallja Leonardának, hogy biszexuális, és Lupe a szeretõje. Mauricio poloskákat szereltet fel az irodában, hogy leleplezze Juliáék kapcsolatát.

128.
Diego észreveszi a poloskákat az irodában, így félrevezetik Mauriciót. Julia titokban,a hollandiai laboratóriumba telefonál, papája szerzõdésével kapcsolatosan. Mauricio a házába hívja Martinát a teljes felépüléséig. Leonarda elzavarja Andrészt a házukból.

129.
Norton Juliára gyanakszik a titokzatos telefonhívás miatt. Alfredo kimenti Juliát Mauricio elõtt és azt hazudja, hogy Lukrecia telefonált a Holland Laboratóriumba. Andrés virágcsokorral próbálja kibékíteni Lupét. Julia Peresz Kasztellárral találkozik, mert tõle remél segítséget, mikor is Diego véletlenül meghallja ezt a nevet Mauriciótól.

130.
Diegónak sikerül megakadályoznia, hogy Julia átadja a szerzõdést Kastelárnak. Julia a papája harmincéves munkásságának ünnepségét szervezi. Martina Mauricio házában próbálja helyrehozni nagy baklövését. Mauricio házában valaki titokban kifigyeli, ahogy Julia és Diego csókolóznak.

131.
Martina úgy érzi, ideje hazatérnie. Leonarda attól fél, hogy a nõ sokkal többet tud annál, mint amit elmond nekik. Úgy dönt, megpróbálja kiszedni belõle az igazságot. Rosario nagyon értékes ajándékot kap Mauricio-tól, Santiago-tól pedig “csak” azt a diskman-t, amire már régóta vágyott. Az ajándékok hatására azon kezd gondolkozni, mi lenne, ha mégsem menne hozzá Santi-hoz. Ines nincs elragadtatva Ferchu festményeitõl, ami nagyon rosszul esik a fiúnak.

132.
Martiná-t Leonarda és Andres szóra akarja bírni, de Julia idõben közbelép. Szól Mauricio-nak, aki azonnal leállítja Andres-ékat. Valaki kompromittáló képeket készített Diego-ról és Juliá-ról és postán elküldte a férfinak. Emilio egyre többet szimatol Anibal és Gloria körül. Beby hirtelen betoppan Diego családjához és a fiú régi barátjának adja ki magát.

133.
Mindenki Alfredo pályafutásának harmincadik évfordulójára készül. Diego egy borítékban fényképeket kap, melyek õt és Juliá-t ábrázolják. Az esti fogadáson kiderül, hogy ki küldte nekik a képeket. Perez Castelar a várakozások ellenére megjelenik Alfredo estélyén, aminek az ünnepelt egyáltalán nem örül.

134.
Diego két tûz közé kerül, mikor Beby és Lucrecia egyszerre zsarolja. Úgy érzi, már nem bírja sokáig. Úgy dönt, segít Beby-nek elrabolni a szállítmányt, de a furgon nem a megszokott útvonalon halad. Beby nagyon dühös lesz, de elengedi a fiút, aki kideríti, hogy a szállítmányt mások rabolták el. Rosario ötletét felhasználva Santiago jó üzletet remél Mauricio-tól. Julia továbbra is nagyon távolságtartó a férjével, ami Mauricio-t nagyon dühíti. Martina és Julia kiderítik, hogy Liliana szeretett volna még egy gyereket, de Mauricio ezt nem akarta, az orvosi leleteit pedig meghamisította.

135.
Diegót is elrabolják és a kamionért cserébe pénzt kérnek tõle. Cézár kábítószert árul, de a vevõ nagyon megveri, és súlyos állapotban kórházba kerül. Julia megtudja, Lucrécia zsarolja õket a fotókkal, és hogy a papájával is csak pénzért van együtt, mire megfenyegeti, tûnjön el. Andrés elhatározza, Vaninával komoly kapcsolatot kezd, de ledöbben mikor megtudja, Vanina elment a városból.

136.
Cézár továbbra is eszméletlen állapotban a kórházban van, ahol megjelenik kábitószeres mamája is. Mauricio a kamion elrablása miatt, megint súlyos állapotba kerül, és kezelésre szorul. Emilio tovább zsarolja Diegót, és megjelenik a farmon.Rosario nagy örömére, kimondják Santiago válását.

137.
Maria és Santiago válását kimondja a bíróság. Martináról kiderül, hogy terhesség okozza egyre gyakoribb rosszullétét. Lucretia tovább zsarolja a fényképekkel Diegot és Juliát. Emilio és bandája összetûzésbe kerül Bebyvel. Vanina és Andrés kibékülnek. Julia és Martina egyre jobban megértik egymást.

138.
Leonarda és Ponce egyre közelebb kerülnek egymáshoz, emiatt Andrés sokat veszekszik Leonardával. Diego és Anibál együtt próbál kimenekülni a rablók és Beby karmaiból. Ricardo megfenyegeti Soniát.

139.
Julia és Diego majdnem lebukik, mert Mauricio Julia helyett Fernandot találja Inésnél. Diego szerelmet vall Julianak, de õ Martina miatt visszautasítja. Leonarda szemrehányást tesz Mauricionak, amiért az rábeszélte Andrést egy új kapcsolatra. Vanina megígéri Lupenek, hogy elköltözik. Eladia levágja Diego haját. Alfredo beszél Julianak a kutatásairól. Mauricio az akció miatt moziba akarja küldeni Juliat és Carolinat, de Julia azt mondja, nem ér rá. Mauricio találkát ígér Rosarionak. Rosario megígéri Santiagonak, hogy takarékoskodni fog. Mauricio hazaküldi Alfredot. Julia gyanakodni kezd. Ader kiborul, mert a szállítmányban beteg emberek, és várandós anyák is vannak.

140.
Julia és Diego majdnem lebukik, mert Mauricio Julia helyett Fernandot találja Inésnél. Diego szerelmet vall Julianak, de õ Martina miatt visszautasítja. Leonarda szemrehányást tesz Mauricionak, amiért az rábeszélte Andrést egy új kapcsolatra. Vanina megígéri Lupenek, hogy elköltözik. Eladia levágja Diego haját. Alfredo beszél Julianak a kutatásairól. Mauricio az akció miatt moziba akarja küldeni Juliat és Carolinat, de Julia azt mondja, nem ér rá. Mauricio találkát ígér Rosarionak. Rosario megígéri Santiagonak, hogy takarékoskodni fog. Mauricio hazaküldi Alfredot. Julia gyanakodni kezd. Ader kiborul, mert a szállítmányban beteg emberek, és várandós anyák is vannak.

141.
Mauricio és emberei sok embertõl vért vesznek. Pénzt, ételt, és ruhát adnak nekik cserébe. Leonarda és Andrés visszaemlékszik az idõre, mikor Liliana összefutott egy donorral. Ferchu elkíséri Martinat az orvoshoz. Sona leissza magát, és összeszólalkozik Eladiaval. César megkéri Josét, hogy keresse meg Soniat. Julia megmutat Diegonak egy e-mailt, amit Mauricio egy külföldi kapcsolattól kapott. Sonia és Villalba összeveri a férfit, aki Césart bántotta. Rosario és Mauricio Santiago irodájában szeretkezik. Mauricio kiállít egy csekket Rosarionak a jutalékról. Santiago és Rosario összekap egy csocsóasztal miatt. Vanina Andréshez költözik. Mauricio számítógépén egy fájl Julia termékenységi adatait tartalmazza.

142.
Mauricio elárulja Andrésnek, hogy Julia hamarosan készen áll a terhességre. Diego, Fernando, Aníbal és Beby azon dolgozik, hogy “megfelelõ” fogadtatásban részesítsék Paul Genoudot, Eva Santoro egyik külföldi kapcsolatát. Vanina Andrésszel tölti az éjszakát, de nem tudnak szerelmeskedni. Elkeseredettségében Leonarda viszonozza Ponce közeledését, és Andrés féltékeny lesz, mikor együtt látja õket. Julia és Vanina szörnyen összeveszik Andrés miatt. César bevallja, hogy hiányzik neki az édesanyja. Gloria azt tanácsolja Martinanak, hogy ne követeljen túl sokat Diegotól, ám Diego ingerült a helyzetük miatt, így mégis összevesznek. Julia ráébred, hogy Diego soha nem lesz szerelmes Martinaba, és visszamegy hozzá.

143.
Martina Lilianaval álmodik, aki Almaról beszél neki. Mauricio rájön, hogy Rosario tõle is és Santiagotól is fogadott el jutalékot. Mivel Andrés képtelen Vaninaval szerelmeskedni, megkéri Leonardat, segítsen neki átismételni az alapokat. Julia meglátogatja Martinat a lakókocsiban, és tisztázza vele Diegoval való viszonyát. César részegen találja az anyját, és borzasztóan összevesznek. Lucrecia azt javasolja Alduncínnek, Pérez Castelar tanácsadójának, hogy húzzanak hasznot Alfredo találmányából. Alfredo megismerkedik Javierrel, és szimpatikusnak találja. Mikor Diego és Andrés a birtok felé viszi Paul Genoudot, üldözõbe veszik az autójukat. Az üldözõ autót Beby vezeti, aki balesetet szenved, így Andrésnek majdnem sikerül keresztülhúzni Diego számításait.

144.
Bebynek sikerül elmenekülnie mielõtt meglátnák. Ricardo és Eladia megpróbál közelebb kerülni Soniahoz, hogy segíthessenek rajta. Paul látogatása nem sikerül fényesen: egy kisfiú Mauriciot gúnyoló papírcetlit nyom a kezébe, Diego telefonon megfenyegeti Mauriciot, Vanina pedig váratlanul felbukkan a birtokon, mert végül úgy döntött, összeköltözik Andrésszel. Rosario és Santiago eldönti, hogy összeházasodnak. Eladia kételkedik Rosario érzéseiben. Lucrecia átadja Alduncínnek az információt tartalmazó lemezt. Diego Lucreciaval veszekszik, mikor Alfredo megérkezik, és magyarázatot követel.

145.
Lucrecia elmondja Alfredo-nak, hogy õ a hibás Diego reakciójáért. Paul elmondja Perez Castellar-nak, hogy kétségei vannak Mauricio rátermettségével kapcsolatban. Anibal megmutatja Ferchu-nak, hogyan kell használni egy fegyvert. Eladia beszélget Sonia-val, hogyan gyógyuljon fel szenvedélybetegségébõl. Julia megkéri Vanina-t, hogy tudassa valakivel, ha el akarja hagyni a házat. Mauricio és Rosario találkoznak, és Rosario vallomást tesz neki. Santiago elmondja Maria-nak, hogy megnõsül. Paul elmegy Mauricio-hoz ebédre. Paul a fürdõbe megy. Egy robbanás van a parkban. Mindenki kimegy, csak Diego nem. Valaki bohócnak öltözve bemegy a fürdõbe és megfenyegeti Paul-t. Diego volt az, és a hangját is elváltoztatja.

146.
Diego elengedi Paul-t, és amikor egyedül marad, a vécé ülõkére egy üzenetet ragaszt Mauricio-nak, hogy olvassa el, amit nem vesz észre. Sonia beleegyezik abba, hogy elmegy egy kezelésre. Andres azt gondolja, hogy Ponce tud valamit a behatolóról. Andres összeveri Ponce-t. Paul beszél Perez Castelar-ral. Lupe beszél Julia-val és késõbb Vanina-val. Leonarda rájön, hogy mit csinál Andres Ponce-vel. Mauricio nem tudja meggyõzni Paul-t. miközben Perez Castelar, Mauricio, és Diego a szomszéd házban van, egy lövést hallanak. Látnak valakit tántorogni, valószínûleg a lövés miatt.

147.
Leonarda volt az, aki elájult. Vanina beszél Leonarda-nak az abortuszáról. Santiago elmondja Rosario-nak, hogy félig zsidó. Diego megtalálja Ponce-t, Andres-t, és Leonarda-t. Diego egy kicsit még megkínozza Ponce-t és azt mondja, Andres-nek és Leonarda-nak, hogy Ponce nem tud semmit. Diego azt tanácsolja Mauricio-nak, hogy ürítse ki a házat, amíg meg nem találják az árulót. Késõbb, Mauricio hazudik Julia-nak, azért, hogy el kelljen hagyniuk a házat pár napra Carolina-val. Andres ugyanezt mondja Vanina-nak. Ferchu, Diego és Anibal felvételt készítenek. Mauricio és Perez Castellar vitatkoznak. Mauricio meglát valakit a házában, aki bohócnak van öltözve, és megpróbálja megölni. De Vanina volt az.

148.
Vanina, Julia és Carolina pár napra Julia házába költözik, mert Mauricio úgy gondolja, hogy õk nincsenek biztonságban a farmon. Andres a Vanina-val történtek miatt vitatkozik Mauricio-val. Mauricio kezd rosszul lenni. Perez Castelar azt követeli Mauricio-tól, hogy adjon információkat a kapcsolatairól, és a külföldi útjairól. Mauricio elmondja Diego-nak, hogy azt tervezi, hogy elhagyja az országot Julia-val és Carolina-val, mert fél, hogy megölhetik. Alfredo felfedezi a vérport.

149.
Mauricio közli Pérez Castelarral, hogy Alfredo feltalálta az instant vért, amirõl nem közöl további részleteket, mert újra átveszi a hatalmat az üzlet felett. Mauricio megkéri Alfredot, hogy ne hozza nyilvánosságra a találmányát. Eladia és Ricardo elviszi Soniat egy alkoholistáknak szervezett csoporttalálkozóra. Gloria azt hiszi, Aníbal megcsalja. Andrés elmondja Mauricionak, hogy Diego intézi a névtelen telefonhívásokat. Diegonak sikerül megnyitnia az Alma projektrõl szóló könyvtárat Mauricio számítógépén. Rájön, hogy Mauricio teherbe akarja ejteni Juliat. Andrés elintézi, hogy egy rendõr fegyvert rejtsen Diego autójába. Diegot letartóztatják.

150.
Mauricio közli Juliaval, hogy gyermeket szeretne tõle. Õ azt válaszolja, hogy ez még nem lehetséges, mert fogamzásgátlót szed. Diego eltûnte miatt aggódik a családja. Mauricio azt mondja Martinanak, hogy Diegot üzleti útra küldte. Diego találkozik Emilioval a börtönben. Fernando és Julia felhívja Mauriciot, és lejátssza neki Diego eltorzított hangját. Ettõl Mauricio összezavarodik. Diego telefonál Julianak, de nem tudja elmondani, hol van, mert Emilio megszakítja a vonalat. Julia és Fernando Beby segítségét kéri.

151.
Mire Julia és Beby végre eldönti, hogy betör a szomszéd házba, Diego felhívja Fernandot a börtönbõl, így le lehet fújni az akciót. Diego megtudja, hogy azért került rács mögé, hogy megtudja, az ugyanabban a börtönben raboskodó León Echagüe, Eva Santoro elsõ férje-e a felelõs a névtelen telefonokért. Mauricio és Diego rájön, hogy Andrés intézte úgy, hogy Diegot az utcán tartóztassák le. Aníbal elárulja Glorianak, hogy Diego bajban van. Ricardo meglátogatja Juliat városi lakásában, hogy megtudja, vele van-e Diego.

152.
León elmeséli Diegonak, hogy végzett Eva szeretõjével. Andrés egyre közelebb kerül Leonardahoz. Diego felhívja Martinat, és megadja új telefonszámát. Rosario összeveszik Maríaval, majd összetöri a cégtáblát, amin az “Achaval” felirat áll. Mauricio rajtakapja Leonardat és Andrést gyakorlás közben. Lucrecia megszerzi a hiányzó információkat, és készül elhagyni Alfredot, de õ felajánlja, hogy lakjanak együtt. Pérez Castelar rájön, mit tervez Lucrecia és Alducín. José elárulja Césarnak, hogy az utcán kéreget Jonathannal. Lupe és Andrés durván összeszólalkozik a bárban. Julia örömlánynak álcázva látogatja meg Diegot a börtönben. Diego elárulja neki, mit takar az “Alma” név. Mikor távozni készül, Mauricio tûnik fel a börtön folyosóján.

153.
Julia majdnem lebukik, mert Mauricio épp akkor ér a börtönbe, amikor õ elmegy, de végül a férfi nem ismeri fel õt. Jose rábízza a fiát Cesar-ra, aki nem tud vigyázni rá, így a kicsit Ferchu és Ines veszi gondjaiba. Perez Castelar figyelmezteti Mauricio-t, hogy Lucrecia kezd túl veszélyessé válni. A férfi úgy dönt, hogy meg kell szabadulnia a nõtõl. Alfredo eközben eljegyzési gyûrût vesz a lánynak és azt tervezi, hogy megkéri a kezét.

154.
Diego a bötönben egyre nyugtalanabb. Martina nagyon furcsának találja a fiú hirtelen elutazását, de Julia átmenetileg meg tudja nyugtatni õt. Martina azonban meghallja, ahogy Julia Ferchu-val beszél és megtudja, hogy állításaival ellentétben a lány mégiscsak beszélt Diego-val. Ferchu és Ines vigyáz Cesar Jose barátjának állítólagos gyermekére, mivel a fiú nem ér vissza idõben. Ines nagyon sajnálja a kicsit, de amikor megjelenik az apja, kénytelen visszaadni neki. Alfredo lelkesen készül az eljegyzési gyûrû átadására, de minden álma szertefoszlik, amikor meghallja a rögzítõn Lucrecia hangját.

155.
Leon a börtönben majdnem megöli Diego-t, ám végül megenyhül és azt is elmondja a fiúnak, hogy Mauricio szerinte nagyon beteg és már nincs sok ideje hátra. Rosario hitelkártyát kap ajándékba Mauricio-tól, de mikor megtudja, hogy a férfi mit vár ezért cserébe, fellázad. Vanina Lupe-tól kér tanácsot, mert azt reméli, így sikerül megoldania a problémáit Andres-szal. Julia próbál idõt nyerni, hogy még ne kelljen gyereket szülnie Mauricio-nak, de a férfi ennek egyáltalán nem örül. Mauricio úgy dönt, eljött az ideje, hogy megmutasson egy fontos videókazettát Alfredo-nak.

156.
Martina úgy dönt, hogy nem akarja megtartani a gyermekét. Gloria fellármáz mindenkit, végül Julia az, aki a segítségére siet és megpróbálja lebeszélni a nõt az abortuszról. Diego végre kijöhet a börtönbõl, mivel Benitez nem tudja már garantálni a biztonságát. Mauricio csúnyán rátámad Rosario-ra, mikor a lány nem akar fõállású szeretõjévé válni. Késõbb bocsánatot kér, de a lányt ez nem tántorítja el attól, hogy szakítson vele. Santiago megkeresztelkedik.

157.
A Moreno család Santiago keresztelõjét ünnepli. Martina visszaköltözik Diegoékhoz, miután megpróbál abortuszt végeztetni. Ricardo szemrehányást tesz neki a kísérletért. Lupe elárulja Andrésnek, hogy tulajdonképpen neki köszönheti, hogy sikerült szeretkeznie Vaninaval. Santiago elmeséli Diegonak, hogy Mauricio sokat hiányzott az iskolából, mikor gyerekek voltak. Diego és Andrés összeverekszik. Fernando és Inés veszekszik. Mauricionak ismét elered az orra vére. Ader közli vele, hogy kezd kifogyni a gombatartalékuk.

158.
Ader figyelmezteti Mauriciot, hogy egy idõre le kell mondania a szexrõl, ha nem akar komolyan megbetegedni. Aníbal elárulja Glorianak, hogy segít Diegonak Dovallal szemben. Alfredo elfogadja a megbízást Octavio kutatásainak folytatására. Julia kap egy levelet Lucreciatól, melyben közli vele, hogy azért hagyja el Alfredot, mert nem akar neki fájdalmat okozni. Sonia kiborul, mert eszébe jut, hogy gyermekkorában édesapja sokat verte. Mauricio és Julia megmondja Carolinanak, hogy Martina gyermeket vár. Fernando felhívja Bebyt, és kéri, hogy ne jelenjen meg a klubban bejelentés nélkül. Gloria ellátogat Bruzzone házához. Beby bedühödik, mert az idõ csak telik, de Diego még mindig nem állt bosszút Eva haláláért. Ezért megjelenik Carolina iskolája elõtt, és az autóból pisztolyt fog Mauriciora. Julia észreveszi.

159.
Diego és Julia meggyõzi Bebyt, hogy ne ölje meg Mauriciot. Gloria kapcsolatba lép Bruzzoneval. Barátai legénybúcsút szerveznek Santiagonak. Miután César és Ricardo távozik a buliról, megjelenik egy örömlány, de Santiago visszautasítja. Inés elviszi Jonathant az orvoshoz, és egyre jobban megkedveli a kisfiút. Rosario és Mauricio együtt vacsorázik. Mikor Mauricio kimegy a mosdóba, feltûnik Santiago, és rájön, hogy Rosario megcsalja valakivel. Mauriciot azonban nem veszi észre.

160.
Rosario és Santiago elhagyja az éttermet. Az esküvõt lefújják. Mauricio visszamegy az asztalukhoz, hogy visszaszerezze a fiolát. Julia felhívja a laboratóriumot, ahol Mauriciot kivizsgálták, de ott nem találnak az õ nevén regisztrált pácienst. Ezt elújságolja Diegonak. Beby felkeresi Eva Santoro jógamesterét. A másodperc tört részéig Andrés meglátja õt az utcán. Gloria éppen Bruzzone lakását hívja, mikor Martina belép. Mauricio elõveszi Diegot Beby miatt.

161.
Diego egyelõre megmenekül. Mauricio bizonyítékokat akar, mielõtt végezne vele. Gloria azt mondja Martinanak, hogy nem beszélt Bruzzoneval. Beby az édesanyjához költözik. Mauricio megparancsolja Andrés-nek, hogy derítse ki Beby valódi nevét és címét. Diego segítséget kér Fernandotól. Julia Diegoékhoz megy látogatóba, és észreveszi, hogy Ponce a ház elõtt kémkedik. Mauricio és Andrés elmegy Beby édesanyjának a házához, de Diego megelõzi õket. Beby anyja segít a fiának és Diegonak. Mauricio és Andrés azzal a meggyõzõdéssel hagyja el a házat, hogy Beby halott. Bruzzone ellátogat Gloria lakókocsijához. Leonarda összetûzésbe keveredik Vaninaval, és elárulja Andrés-szel való kapcsolatának valódi természetét.

162.
Ponce engedélyt kér Andréstõl, hogy bemutathassa Leonardat az édesanyjának. Mauricio azt mondja Vaninanak, hogy Leonarda nevelte fel Andrést, és ezért féltékeny rá. Vanina hisz neki. Mauricio kényszeríti Leonardat, hogy bocsánatot kérjen Vaninatól. Andrés bevallja Leonardanak és Mauricionak, hogy féltékeny Diegora. Diego közli Mauricioval, hogy elege van abból, hogy folyton bizonygatnia kell a lojalitását. Mauricio éppen akkor látogat el Eladia házához, mikor Diego és Julia együtt van a fürdõszobában. Julia elrejtõzik a zuhanyfüggöny mögé. Mauricio bocsánatot kér Diegotól.

163.
Diegonak sikerül Mauriciot elcsalni a házból anélkül, hogy észrevenné Juliat. Martina viszont meglátja, és ezért összeveszik Diegoval. Inés otthon keresi fel Eladiat, és ott találja Juliat. Fernando elárulja Inés-nek, hogy Julia viszonyt folytat Diegoval. Julia beszél Lupe-nek Andrés és Leonarda vérfertõzõ kapcsolatáról. Lupe felajánlja Andrésnek a segítségét, Andrés pedig megcsókolja õt. Ricardo Soniaról fantáziál. Andrés beleegyezik, hogy Leonarda elkísérje Ponce-t az édesanyjához. Julia azt tanácsolja Leonardanak, hogy harcoljon Andrés-ért. Mauricio megkísérli, hogy Diego és Fernando barátja legyen. Eltölt velük egy kis idõt a klubban, de ráébred, hogy sokban különböznek egymástól. Mauricio rosszul lesz.

164.
Mauricio rosszul érzi magát, ezért megkéri Diegot, hogy vigye ki a telepre. Miután Mauricio jobban lesz, elárulja Diegonak, hogy a hideg rossz hatással van a szervezetére. Mauricio nagyon hálás Diegonak, hogy újra megmentette az életét. Julia észreveszi, hogy Mauricio szed valamilyen orvoságot. Diego és Julia elhatározza, hogy elemeztetik a készítményt. Mikor Julia elcseni az üvegcsét, és megpróbálja átadni Diegonak, belép Mauricio és Leonarda, és gyanús helyzetben találja õket. Mikor Rosario összecsomagol, hogy örökre elhagyja az irodát, Santiago megcsókolja, és megkéri, hogy maradjon. Inés elhatározza, hogy örökbefogad egy gyermeket. Julia szerint Leonardanak harcolnia kell Andrés-ért. Andrés és Lupe szerelmeskedik. Ponce elviszi Leonardat az édesanyja otthonába, és elõtte vall neki szerelmet.

165.
Julia és Diego ellopják Mauricio gyógyszerét, hogy megvizsgálhassák, és kiderüljön Mauricio milyen betegségben szenved. Santiago és Rosario titokban összeházasodnak, azután a család a templomi esküvõre készülõdik. Lupe bevallja Javiernek, hogy megcsalta Andressel. Az esküvõn váratlan fordulat történik.

166.
Santiago az oltár elõtt otthagyja Rosariot, mert rájön, az megcsalta õt Mauricióval. Javier dühös, mert Lupe megcsalta õt, és felkeresi Andrest. Leandro megismerkedik Martinával a templomban, ezt Diego féltékenyen figyeli. Ricardo rábeszéli lányát, hogy kérjen bocsánatot Santiagótól, de Rosario csak egy levelet talál az irodában. Diego látja, hogy Mauriciót bezárják az egyik hûtõkamrába, de nem tesz semmit.

167.
Diego szemtanúja lesz, ahogy Mauricio a hûtõkamrában haldoklik, de nem tesz semmit. Mikor Julia errõl tudomást szerez, megparancsolja neki, hogy mentse meg Mauriciot. Diego, Andrés és Leonarda kiszabadítja, de életveszélyes állapotban van. A kórházban Fraga, az egyik beépített emberük végzi a kezelését. Diegonak és Julianak szörnyû lelkiismeret furdalása van, és egymást hibáztatják. Vanina rajtakapja Javiert és Andrés-t, mikor Lupe-vel kapcsolatban veszekednek, de nem árulják el neki, hogy Andrés lefeküdt Lupevel. Santiago úgy dönt, hogy egy idõre édesanyjához, Ruth-hoz költözik. Leonardo Dahlman felhívja Martinat, és találkát kér tõle. Sonia megkéri Césart, hogy költözzön haza hozzá.

168.
Sonia elmondja Ricardonak és Eladianak, hogy César újra vele fog lakni. Mauricio magához tér, de az állapota még mindig válságos. Julia és Diego rájön, hogy Fraga is Mauricio oldalán áll. Diego lefénymásolja Mauricio kórtörténetét, amit Ader Fragatól kapott. Julia és Diego elhatározza, hogy elmondják az igazat Alfredonak, de sehol nem találják. Inés ragaszkodik hozzá, hogy gondját viselje Johnny-nak. Gloria elmondja Diegonak, hogy Martina igazat mondot Mauricioval és Bruzzonevel kapcsolatban. Santiago elmegy a birtokra. Julia egyik régi barátja, egy orvos, átnézi a diagnózist, amit Fraga írt Mauricioról.

169.
Julia és Diego megtudja, milyen betegségben szenved Mauricio. Alfredo eltûnik. Lupe odatelefonál Lucrecia szállására, és megtudja, hogy a lány már egy ideje lelépett. César elhagyja Eladia és Ricardo házát, hogy az édesanyjával lakjon. Egy komoly veszekedést követõen Rosario is elköltözik. Andrés újra közeledni próbál Lupehez, de visszautasításra talál. Leandro Dahlmann találkát kér Martinaról, szörnyen féltékennyé téve ezzel Diegot, aki elárulja neki, hogy Martina az õ gyermekét várja. Pérez Castelar tudomást szerez Mauricio állapotáról. Gloria és Aníbal kiszedi Bruzzonebõl, hogy Nicolas még életben volt, mikor megérkezett a kórházba.

170.
Martina kávézni indul Leandroval, de Diego féltékeny lesz, ezért váratlanul elárulja a férfinak, hogy Martina gyereket vár tõle. Ricardo haza akarja hívni Rosariot, de Eladia hajthatatlan, mert azt szeretné, ha a lányuk vállalná magáért a felelõsséget. Andrés Mauricio helyébe képzeli magát. Rosario pénz nélkül marad, ezért kénytelen Julia lakására menni. Glorianak rémálmai vannak. Diego megígéri neki, hogy ki fog derülni az igazság Dovalról és Bruzzonerõl. Julia az összeroppanás szélén áll. Ruth felkeresi Rosario szüleit, és a válásról beszél. Mauricio megtudja, hogy Alfredo eltûnt, és rosszabbodik az állapota. Barboza ráveszi Alfredot, hogy telefonáljon haza. Julia elmegy az édesapjáért, de Leonarda megelõzi. Pérez Castelar Mauricio megbuktatását szervezi. Leandro virágot küld Martinanak. Diego és Martina csókolózik, mikor Julia benyit.

171.
lia rajtakapja Diego-t és Martiná-t, amint épp csókolóznak. Dühös lesz és elrohan. Diego és Martina külön-külön próbálják kiengesztelni, de nem sikerül nekik. Lupe és Julia meg akarják tudni, hol volt Alfredo és miért tûnt el, de a férfi nem hajlandó válaszolni nekik. Perez Castelar és Norton szervezkedni kezd, hogy Doval üzletét át tudják venni, de Norton drasztikus módszerekhez akar folyamodni. Rosario még mindig nem akar bocsánatot kérni Eladiá-tól, így továbbra is Juliá-nál lakik.

172.
Diego megmutatja Juliá-nak és Gloriá-nak a bizonyítékot, hogy Nico halálához Mauricio-nak is köze volt. Jose és a nagyapja el akarja adni a kis Johnny-t Ines-nek, de a nõ inkább a hivatalos utat választaná. Beby segítségével fény derül Perez Castelar és Norton mesterkedésére. Diego segít Mauricio-nak, hogy a kórházból kiszökjön és épp idõben érkezzen ahhoz, hogy Andres ne tudja átadni a részletes elemzést a cégrõl.

173.
Rosario-t Maria szabályosan kidobja Santiago irodájából, amikor a lány visszamegy a holmijáért. Mauricio úgy dönt, nem öli meg Norton-ékat és Andres-t sem az árulásáért, de Andres-t külföldre akarja küldeni. Ez Vaniná-nak egyáltalán nem tetszik, ezért beszél Doval-lal. Julia elutazik néhány napra Lupe-val, hogy átgondolhasson mindent. Martina hirtelen rosszul lesz. Szerencsére Leandro épp ott van és tud orvost hívni. Cesar beolvas Soniá-nak mindazért, amit ellene elkövetett.

174.
Julia és Lupe jól érzik magukat távol a várostól. Pihenés közben összeakadnak egy helybelivel, aki jól ismeri Doval-t és a Panini családot. Úgy döntenek, megpróbálnak még többet kideríteni róluk. Mauricio majdnem lebukik, amikor meglátogatja Rosario-t, de a lánynak sikerül elbújtatnia õt. Cesar-nak elege van Soniá-ból, vissza akar költözni Eladiá-ékhoz. Ricardo-nak egyáltalán nem szimpatikus Leandro és ennek hangot is ad, ám Martina nem hajlandó az õ játékszabályai szerint viselkedni.

175.
Julia és Diego együtt marad a hotelben a tengerparton. Diego rábeszéli Julia-t, hogy menjen el az országból. Martina elmondja Mauricio-nak, hogy Diego délre utazott, hogy meglátogassa a nagyapját. Sonia megint elkezd inni, miután összevesz Cesar-ral. Cesar úgy dönt, visszamegy Eladia házába. Rosario megbizonyosodik arról, hogy Santiago nem fogja elmondani az igazat sem Mauricio-nak, sem Julia-nak és Diego-nak. Ines és Ferchu panaszt nyújt be Johnny szülei ellen. Lupe elmondja Andres-nek , mit hallott Andres nagyapjáról. Leonarda-nak ez egyáltalán nem tetszik. Alfredo dühös lesz, amikor megtudja, hogy Julia Diego-val van. amikor Mauricio meghallgatja Julia üzenetét, amiben azt mondja, hogy a parton marad, kétségbe esik.

176.
Julia úgy dönt, hogy visszamegy Buenos Aires-ba, Diego magán kívül van emiatt. Sabrina Faroli, egy szociális munkás, meglátogatja Jose-t és a családját, miután feljelentette õket Ines. Cholo és Jose szembekerül Ines-szel és Ferchu-val a házukban. Leonarda megkéri Lupe, hogy ne kavarja fel a régi emlékeket Andres-ben. Mauricio megkéri Diego-t, hogy legyen a jobb keze. Sonia kidobja Cesar-t a házából, és Cesar visszamegy Eladiá-ékhoz. Diego-nak szüksége van Mauricio teljes õszinteségére, minden szempontból. Julia már éppen el akarja mondani az apjának az igazat, de Diego közbevág és elmond egy kitalált történetet arról, szakítottak Julia-val. Leandro és Martina elõször szeretkeznek.

177.
Martina nem tud boldog lenni Leandro-val a szeretkezés után. Vanina rábeszéli Andres-t, hogy hagyja ott a munkáját a farmon és költözzenek el. Andres beadja a felmondását Mauricio-nak. Mauricio eldöntötte, hogy elmondja a teljes igazságot Diego-nak. Eladia megkéri Rosario-t, hogy menjen haza, de õ azt mondja, hogy még átgondolja. Mauricio állást ajánl Rosario-nak a Déli Organics-nál. Maria és Santiago találkozik, de rájönnek, hogy most semmi sincs közöttük. Cholo elrejt egy csomag kokaint Ricardo autójában. Leandro és Diego megint vitatkoznak Martina-ról. Leonarda és Ponce szeretkeznek a szomszéd házban, és Gonzalez figyeli õket a kamerákon keresztül.

178.
Maurico elkezd beszélni Diego-nak a projektjérõl. Andres megveri Gonzalez-t. Ricardo börtönbe kerül, és pár óra múlva szabadon engedik. Cesar rájön, hogy Cholo és Sonia van e mögött, ezért felfordulást csinál a mosodában. Cholo elmenekül, nehogy a boltnál kapja el a rendõrség. Santiago megtudja, hogy Rosario vette át az üzletet a Déli Szervezetnél, és dühös lesz rá. Vanina elhagyja Andres-t. Andres nem tudja elhinni, hogy Diego váltja fel õt, és megpróbál harcolni ellene. Míg Diego Beby-vel beszélget telefonon, hazudik Mauricio-nak, azt mondván, hogy Paco-val beszélget.

179.
Sabrina Faroli elviszi José kisfiát. Mauricio összezavarodik, miután Diego azt mondja, Paco-val beszél telefonon. Elhatározza, hogy nem számol be neki betegsége részleteirõl. Ricardo kidobja Soniát a házból. Alfredo azt tanácsolja Mauricio-nak, hogy ne bízzon meg Diegoban. Leonarda elárulja Alfredonak, hogy Raquel Octavio szeretõje volt. Diego bevallja Ricardo-nak, hogy ki nem állhatja Leandro-t. Diego eljátssza, hogy aggódik Mauricio egészsége miatt. Cholo rátör Inésre, és kényszeríti, hogy adjon neki enni. Andrés beront Diego-ékhoz, mikor Julia, Beby és Diego odabent tartózkodik.

180.
Ferchu kidobja Cholo-t Inés házából. Diego azt tanácsolja Andrés-nek, hogy tisztázzák a dolgaikat Mauricio-val. Rosario megpróbálja visszaszerezni Santiago-t. Vanina megkéri Julia-t, hogy próbáljon meg segíteni rajta és Andrés-on, de visszautasításra talál. Diego és Martina megtudja, hogy kisfiuk fog születni. César hírül viszi Ferchu-nak, hogy letartóztatták Cholo-t. Leandro és Martina veszekszik, mert Leandro szerint Martina arra használja õt, hogy féltékennyé tegye Diego-t. Bruzzone elmondja Mauricionak, hogy azért költözik el, mert Gloria rátalált. Leonarda azt tanácsolja Mauricio-nak, hogy még egyszer tegye próbára Diego-t. Eladia és Ricardo rájön, hogy Rosario Mauricio-nak fog dolgozni. Vanina elhagyja Andrés-t. Andrés Mauricio szeme láttára lövi fejbe magát.

181.
Andrés életben marad, és kórházba szállítják. Mauricio Bruzzone-rõl faggatja Gloria-t. Gloria elárulja neki, hogy Martina abortuszt akart végeztetni. Leandro felveti Martina-nak, hogy összeköltözhetnének. Andrés állapota javul. Diego feljelentést tesz Mauricio ellen Nunez bíró elõtt, akirõl kiderül, hogy Mauricio embere. Diego-t elrabolják Mauricio emberei. Carolina kilopja Alfredo patkányát a laborból. Vanina rájön, hogy Lupe eltitkolta Andrés egyik telefonhívását. Mauricio megparancsolja Ponce-nek, hogy lõje le Diego-t.

182.
Mauricio fogva tartja Diego-t a szomszédos házban, míg el nem árulja, hogy ki tud még a kétes ügyleteirõl. Közben mindenki aggódva keresi Diego-t. Rosario és Mauricio lefekszik egymással. Rosario belevág az üzletbe Mauricio-val, és Leandro-hoz fordul, hogy társuljon vele. Leandro féltékeny Diego-ra. Cholo végül kiszabadul a börtönbõl. José-val ketten elhatározzák, hogy visszaszerzik Jonathant.

183.
Diego-t fogva tartják, közben Mauricio próbálja kideríteni, ki tudhat még valamit a fiú környezetében. Rosario bemutatja Leandro-t Mauricio-nak, de a fiú nem akar együtt dolgozni Doval-lal, mivel Diego is az õ munkatársa. Eladia és Ricardo felköszöntik Santiago-t, amitõl a férfi nagyon meghatódik. Andres-t ráveszi Diego, hogy szabadítsa ki, de Ponce megzavarja a szökési kísérlete közben. A férfi fegyvere Andres-hoz kerül, aki meghúzza a ravaszt.

184.
Leandro és Mauricio végül nem kötnek üzletet, de Mauricio nagyon dühös Rosario-ra, amiért odahozta a fiút. Rosario szeretne kibékülni Santiago-val, de a férfi mindenképp el akar válni tõle. Mauricio úgy dönt, hogy nincs más választása, meg kell szabadulnia Diego-tól, de fájdalommentesen. Diego viszont megpróbál újra megszökni a teleprõl.

185.
Diego egész nap Doval házában és birtokán bújkál, de sehogyan sem tudják megtalálni õt. Leonarda arra kéri Ponce-t, hogy végezzen Vaniná-val, persze kizárólag Andres gyógyulása érdekében. Rosario Santiago-t kéri meg, segítsen elmondani a szüleinek, hogy a bátyja meghalt, de Mauricio az utolsó pillanatban szól, hogy csak rémhír volt az egész. Alfredo rájön, hogy csak úgy mentheti meg Doval-t, ha a férfinak gyermeke születik Juliá-tól. Diego-nak végül sikerül elmenekülnie a birtokról, méghozzá úgy, hogy túszul ejti Juliá-t.

186.
Diego-nak sikerül elmenekülnie Juliá-val. Mauricio emberei folyton követik õket, de egy filmforgatás megmenti õket a lebukástól. Végül Ines-hez és Ferchu-hoz mennek, ahol mindent elmondanak Ines-nek, de Mauricio épp akkor jelenik meg. Martina úgy dönt Leandro-hoz költözik. Cesar levelet kap a testvéreitõl, amit megmutat Soniá-nak is. Ettõl a nõ nagyon meghatódik.

187.
Inés megtudja a teljes igazságot Mauricio sötét ügyleteirõl. Martina mindenáron meg akarja tudni az igazságot Nico halála ügyében, mert biztos benne, hogy valami sötét titok lappang a háttérben. Leonarda féltékenységi jelenetet rendez Vanina miatt, nem bírja elviselni, hogy a lány még mindig Anrdés mellett áll. Martina végül célt ér: kiderül az igazság, amit Gloria annyira el akart hallgatni.

188.
Gloria teljes részletességgel meséli el Mauricio sötét ügyeit Martinának, aki összeroppan az igazság hallatán. Aníbal összehoz egy találkozót egy csapat tapasztalt öreg róka és Diegóék között, hogy tervet eszeljenek ki Mauricio tõrbehúzására. Vanina rájön az Andrés és Leonarda közötti bûnös viszonyra és elhagyja a fiút. Martina elmegy a birtokra, hogy számon kérje Mauriciót, de nem találja otthon, viszont úgy felizgatja magát, hogy be kell szállítani a kórházba.

189.
Mauricio mindenáron meg akarja látogatni Martinát a kórházban, ám Diego egy tervet eszel ki, hogyan húzhatnák csõbe. Alfredo egyre gyanakszik, így Mauricio úgy dönt, felfedi elõtte a valóságot. Diego, Aníbal segítségével biztonságba helyezi Juliát és elkezdi szervezni a leszámolást.

190.
Diego és Beby tervet eszelnek ki Mauricio elfogására, ám a férfi túszul ejti Rosariót. Szabadságáért cserébe Juliát kéri Diegótól. Martina ki akarja deríteni az igazságot fia halála körül, ezért megszökik a kórházból.

191.
Rosario végül kiszabadul Mauricio házából és megígéri Diegónak, hogy megszakítja az üzletelést Dovallal. Mauricio igyekszik tisztázni a helyzetet Juliával, miután az visszatér a családi birtokra. Diego végre hazakerül, ahol Eladia unszolására megoszt néhány titkot Mauricio múltjából az asszonnyal. Andrés, Mauricio kérésére Európába utazik üzleti ügyben. Mauricio úgy dönt, hogy elaltatja Alfredo gyanakvását néhány hazugsággal, mert a férfi egyre jobban gyanakszik, hogy az üzlet mögött valami egészen más áll.

192.
Miközben Mauricio igyekszik elaltatni Alfredo gyanúját az üzlettel kapcsolatban, a férfi akaratlanul is rájön néhány dologra és döntésre kényszerül. Julia egyre jobban szenved Mauricio közelségétõl, nem tudja, hogy oldja meg a helyzetet, de Lupe a segítségére siet. Rosario folytatja titkos viszonyát Mauricióval. Elindítják az elsõ szállítmányt, Menéndez felajánlja segítségét Diegónak, aki az egész mögött csapdát sejt.

193.
Diego megengedi Menendez-nek, hogy neki dolgozzon, ha kémkedik neki Mauricio után. Eladia ismét találkozik Claudia-val, aki idõközben Sonia alkoholistákat kezelõ csoportjának a koordinátora. Martina hazajön Mabeltõl. Santiago képtelen aláírni a válási papírokat, mert lebénul a keze. Eladia rosszul lesz. Leonarda kihallgatja Menendez telefonbeszélgetését, melyben a Diego-val való munka lehetõségérõl beszél. Mauricio megöli Menendez-t, a fejét pedig dobozba teteti, és Diego házához küldi. Martina rátámad Mauricio-ra, Carolina pedig végignézi az egész jelenetet.

194.
Leandro elmagyarázza Mauricio-nak, hogy Martina azért támadta meg, mert õt hibáztatja azért, hogy Diego kevés idõt tud vele tölteni a munkája miatt. Carolina visszaemlékszik a baleset pillanatára. Vanina elmegy farmra, hogy magához vegye a személyes holmiját, ahol elárulja Ponce-nek, hogy Leonarda és Andrés szeretõk. Alfredo nem érti, miért pusztult el az anémiás egér. Megtudjuk, hogy Mauricio kitervelte, hogy megismerkedik Alfredo-val és Julia-val, miután tudomására jut, hogy mi Alfredo kutatási területe, és hogy a lányának különleges vér-összetétele van. Santiago és Rosario szeretkezik. Beby elviszi Pérez Castelart egy olyan helyre, ahol megláthatja Aníbalt, aki úgy néz ki, mint az egyik szenátor. Pérez Castelar azt hiszi, Mauricio le akarja õt cserélni. Gonzales észre veszi Pérez Castelart, és értesíti Mauricio-t a dologról. Mauricio meg van róla gyõzõdve, hogy Pérez Castelar kémkedik az útvonalak után.

195.
Mauricio és Pérez Castalar azt gondolja, hogy a másik elárulta õt. Ponce lábon lövi Pérez Castelart. Santiago felveti Rosario-nak, hogy találkozgassanak titokban. José elrabolja Inés-tõl a kicsi Johnny-t. Alfredo rákényszeríti Mauricio-t, hogy elárulja az igazat Julia-nak. Mauricio ugyanazt a történetet adja elõ Julia-nak, mint amit Alfredo-nak, majd körbevezeti õt a gazdasággal szomszédos házban. Sonia és Claudia meglátogatja Césart Eladia-éknál. Claudia õszintén feltárja Eladia elõtt függõsége történetét. Julia elmegy a lakására, és ott találkozik Diego-val. Mauricio rajtakapja õket az ágyban.

196.
Mauricio rajtakapja Julia-t és Diego-t szeretkezés közben. Feltett szándéka, hogy megölje Diego-t. Diego-nak sikerül elmenekülnie Beby és bandája segítségével. Doval és emberei addig üldözik, míg elér egy kunyhóhoz. Lövöldözni kezdenek egymásra, majd a kunyhó felrobban. Julia azt hisz, Diego halott. Ezek után úgy gondolja, nincs értelme élni. Nem érdekli, hogy Mauricio végez-e vele. Martina elárulja Ricardo-nak és Eladia-nak, hogy Mauricio-nak köze van a fia halálához.

197.
Julia, miután felrobban az épület, ahol Diego bújkált, könyörög Mauricio-nak, hogy ölje meg õt is, ám a férfi nem akarja elveszíteni, ezért fogva tartja a birtokon. Diego azonban nem halt meg Beby tervének köszönhetõen. Értesíti Martiná-t és Ferchu-ékat, akik segítségével sikerül Juliá-val kapcsolatba lépnie. A lány elõször azt hiszi, csak rossz vicc az egész, de végül megszökik a birtokról, hogy újra találkozhasson Diego-val.

198.
Julia és Diego úgy döntenek, az lesz a legjobb, ha a lány visszamegy Mauricio-hoz és eljátssza, hogy sokkolták a történtek és mindent megbánt. Julia próbálja rávenni az apját, hogy higgyen Mauricio bûnösségében. Alfredo a lánya kedvéért végül felhívja a Manstrans laboratóriumot. Diego értesíti az anyját, hogy életben van, de errõl senkinek se szóljon. Doval közben Cholo-t bízza meg azzal, hogy kémkedjen a Moreno házban.

199.
Diego és Beby foglyul ejti Bruzzone-t és Fragá-t, miután Martina kideríti, hogy hová költözött a férfi a családjával. A bírónõ megígéri, hogy mindenben segít, amiben csak tud Diego-éknak. Sonia figyelmeztetésének köszönhetõen Eladia és Ricardo kidobják Cholo-t a házukból, így a férfi egy ideig nem tud utánuk kémkedni. Mauricio újra csõbe húzza Alfredo-t, aki ezért meg van gyõzõdve a férfi igazáról és arról, hogy Julia látja rosszul a dolgokat.

200.
Diego és Beby úgy döntenek, hogy akcióba lépnek. Elmennek Fraga lakására, ahol bizonyítékot találnak arra, hogy Nico még élt, mikor kórházba került a baleset után. Claudia ez alapján õrizetbe veteti Bruzzone-t és Fragá-t. Mauricio megtudja, hogy Diego még életben van és azt is, hogy bûntársait elkapta a rendõrség. Egyre reménytelenebbnek látja a helyzetét, fõleg azután, hogy hiába küldi Ponce-t Diego családja ellen, mert a házat a rendõrség védi.

201.
Mauricio idézést kap a bíróságra, Nico balesetének újravizsgálása ügyében. Pérez Castelar és Norton el akarják távolítani a férfit az útból, Diegót szánva a betöltendõ posztra. Claudia kihallgatja Bruzzonét és Fragát, ám a két férfi makacsul tagad. José ultimátumot kap: beszünteti a Cholóval való kapcsolatot, vagy nem láthatja a fiát. Julia és Lupe kihozzák Alfredót a birtokról, de a férfi, egy csúnya veszekedés után, újra visszatér a laboratóriumba. Julia és Diego betörnek Mauricio számítógépébe és rájönnek: a férfi az örök élet titkát kutatja.

202.
Martina egyre jobban kiborul, ahogy közeleg a kihallgatás napja. Diego még mindig a Doval-házban bujkál, ki akarja hozni onnan Julia apját, ám közben kihallgat egy beszélgetést Claudia és Mauricio között. Az asszony félreérthetõ helyzetbe kerül, Diego meg van gyõzõdve róla, hogy cserben fogja hagyni a tárgyalás során. Rosario rájön, hogy Mauricio mégsem az, akinek valójában gondolta, ezért némi tépelõdés után visszamegy Santiagóhoz, amit be is jelentenek a családnak. Martina a bíróságon vallomást tesz a történtekrõl, miközben Alfredo újabb felfedezésre jut kutatásai során.

203.
Alfredo végre felfedezi azt a vakcinát, ami meggyógyítja Mauricio betegségét. Andres ír Vanina-nak és azt írja, hogy sajnálja, hogy elvesztette. Leandro elmondja Martina-nak, hogy Diego elrejtõzött a farmon. Mauricio találkozik a bíróval, aki gyanakodni kezd rá. Carolina szembeszáll Mauricio-val. Diego-nak sikerül bejutnia a szomszéd házba. Megszerzi az egyetlen vakcinát, és beadja magának a nyakába. Most Mauricio nem szabadulhat meg tõle, mert õ az egyetlen élõ mintája a találmánynak.
204.
Mauricio ajándékot küld Claudia Calace-nek. Diego beadta magának a vakcinát, ami megmenthette volna Mauricio életét, és most szökésben van. Most Mauricio utolsó esélye a gyógyulásra az, ha Julia gyereket szül neki. Julia visszautasítja, amire kétségbe esik, mert tudja, hogy meg fog halni. Biztos abban, hogy Julia azért talált kifogásokat, mert együtt akar lenni Diego-val.

205.
Mauricio rájön, hogy Julia és Diego kapcsolata már régóta tart. Mauricio szerez egy ügyvédet, hogy megvédje Bruzzone-t és Fraga-t. Julia elhagyja a farmot. Mauricio megkéri Alfredo-t, hogy kezdje el újból a kutatást. Andres visszatért Európából. Diego fiatalabb lesz azon vakcina miatt, amit Alfredo fedezett fel Mauricio betegségének meggyógyítására.

206.
Mauricio azt hiszi, Claudia mellette áll, de nem így van. A vakcina beadása után, Diego-n az õrültség jelei mutatkoznak. Cesar megcsókolja Irene-t. Diego meglátogatja Martina-t. Claudia megkéri Gloria-t, hogy bízzon benne. A Szövetségi Bíróság magyarázatot kér Claudia-tól, mert az gyanítja, hogy Fraga petícióját azért vonták vissza, mert Claudia és Doval megegyezett. Diego elájul, és Julia felhívja Alfredo-t, hogy segítsen. Alfredo azt akarja megtudni Julia-tól, hogy hol van.

207.
Alfredo elmegy a rejtekhelyre, és vért vesz Diego-tól. César lefekszik Irene-vel. Andrés megtudja, hogy Ponce tisztában van vele, hogy viszonya volt Leonardaval. Eladia és Ricardo veszekszik Rosarioval, amiért nem szakította meg a kapcsolatot Dovallal. Mauricio felajánlja Rosarionak, hogy költözzön oda hozzá. Õ beleegyezik. Diego hallucinálni kezd Claudia irodájában, aki ezért azt hiszi, megõrült. Andrés elárulja Vanina-nak, hogy megölte Acosta-t és Diolosa-t. Alfredo elvezeti Mauricio-t a rejtekhelyre. Diego elmenekül, de Julia-t elhurcolja Mauricio.

208.
Diego mindaddig szokatlanul viselkedik, míg gyógyszert nem kap. Leandro nem bírja tovább elviselni a helyzetet, és néhány napra délre utazik. Mauricio nem tudja rákényszeríteni Julia-t, hogy lefeküdjön vele. Rosario beköltözik Leonarda otthonába. Mauricio hitelkártyát ajándékoz neki. Andrés elmondja a teljes igazságot a tengerparti hotelben történt tûzeset körülményeirõl. Claudia azt hiszi, Diego megõrült, ezért leissza magát, és elmegy Eladia-ékhoz. Ricardo elkíséri Diegohoz, hogy meggyõzzék, Diego igazat mond. Inés meglátogatja Julia-t, és becsempész neki egy mobiltelefont. Julia kapcsolatba lép Diegoval. Diego megtudja, hogy Rosario a birtokon van.

209.
Rosario nem hajlandó elhagyni Mauricio-t. Andrés és Vanina végleg búcsút int egymásnak. Julia megtudja, hogy Rosario Mauricio szeretõje. Mauricio goronbán bánik Vanina-val, majdhogynem kirúgja õt a házból. Pérez Castelar megtalálja Diego és Julia fényképeit Lucrecia holmija közt. Irene úgy dönt, elhagyja Césart. Leonarda kap egy idézést. Diego maga mellé akarja állítani Pérez Castelart. Carolina elárulja Mauricionak, hogy látta, mit tett a baleset napján.

210.
Carolina elárulja Mauricionak, hogy látott valamit a baleset napján, aki borzasztóan aggódni kezd emiatt. Raquel figyelmezteti Mauriciot, hogy hamarosan kifogynak az immunszupresszorból. Mauricio megszerzi Julia mobiltelefonját, és meg is tartja. Martina felhívja Leandrot, és szerelmet vall neki. Mauricio csapdába csalja Julia-t, hogy fel tudjon venni egy üzenetet Diego-nak. José véletlenül megöli Cholot. Fraga börtönbe kerül. Mauricio elcsalja egy találkozóra Diegot, de megjelenik Pérez Castelar, és megmenti õt.

211.
Juliá-nak Perez Castelar segítségével sikerül kijutnia a birtokról. Ettõl Diego is megnyugszik, ám a szenátor cserébe információkat kér Doval bankszámláiról. Juliá-nak egyre gyanúsabb Lucrecia hirtelen eltûnése, így Lupe-val nyomozni kezdenek a nõ után. Diego úgy dönt, kénytelen teljesíteni Perez Castelar kérését, így beszökik a birtokra, hogy megszerezze a szükséges adatokat. Leonardá-t Claudia elõzetes letartóztatásba helyezi, mert arra számít, hogy így sikerül szóra bírnia õt.

212.
Mauricio meglátogatja Juliá-t. Közben Diego betör a birtokra, hogy kilopja Perez Castelar számára Doval bankszámlájának adatait, de a számítógépen egészen mást is talál. Alfredo rányit és hívni akarja a biztonságiakat, de Diego ellenáll és megmutatja neki a talált dokumentumot. Diego, miközben próbál kijutni a birtokról, egy fagyasztólábdában megtalálja Paco holttestét? Leonarda még mindig a fogdában van, ami Andres-t legalább annyira megviseli, mint õt.

213.
Paco holttestének látványa teljesen feldúlja Diego-t. Végezni akar Mauricio-val, de egy különös, szinte nem is emberi lény megállítja õt. Az a valaki, aki korábban Doval támogatója volt, de most közli vele, hogy a történtek miatt többé nem segít neki. Martiná-nál megindul a szülés és mivel egyedül van a lakókocsiban, csak Juliá-tól tud segítséget kérni, aki végül ügyesen levezeti az egész szülést. Diego elmondja a családjának, hogy Paco már nem él.

214.
Rosario még mindig Mauricio házában van, de Diego hívása után elkezd gyanakodni. Amikor körbenéz, megtalál egy kazettát, amin Paco hangja van. Kétségbe esik, de Doval elõtt tovább kell játszania a szerepét. Meg akar szökni és ehhez Santiago segítségét kéri. Julia és Diego kezdik összerakni a képet, miután Beby kideríti, hogy Perez Castelar, Lucrecia és Doval már régóta ismerték egymást. Lassan Alfredo is kezd bizalmatlan lenni Doval iránt.

215.
Santiago elmegy, hogy kiszabadítsa Rosariót, ami sikerül is neki, Aníbal segítségével. Santiago szakít Rosarióval, amit a lány nem akar elhinni, most, hogy rájött, mennyire szereti. Leonarda végre hazatér, ahol jelenetet rendez Mauricio elõtt a történtekért. Julia nagyon aggódik Alfredo miatt, meg akarja tudni az igazságot Lucrecia ügyében is. Lupe átmegy Andréshez, hogy megkérje, szakítson Vaninával, ahol Mauricio rajtakapja õket, amit csókolóznak. Claudiának támad egy ötlete: Meg kell kérdezni Carolinát a baleset napján történtekrõl.

216.
Andrés hatalmas veszekedést csap Mauricióval, miután az rajtakapta õt Lupéval a saját házában. Alfredót egyre jobban foglalkoztatja a kérdés, kicsoda valójában Raquel Ader? Lupe fültanúja lesz az Andrés és Mauricio közötti vitának, melyben fény derül a gyilkosságokra, melyeket Andrés elkövetett. Lupe unszolására, Andrés szakít Vaninával. A családi kupaktanácson Ricardo elhatározza, hogy õ megy Spanyolországba a feljelentések ügyében. Ponce elárulja Andrésnek, hogy Vaninát halálos veszély fenyegeti, a férfi ekkor Vanina segítségére siet, ám véletlenségbõl épp a lányt találja el egy lövéssel.

217.
Andrés megmenti Vaninát a biztos halálból, de megkéri a lányt, hogy tûnjön el a városból. Miután visszatér a birtokra, összeveszik Mauricióva és Leonardával. Gloria teljesen Látigo hatása alá kerül, amit Martina nem néz jó szemmel. Mauricióék meg vannak gyõzõdve róla, hogy Vanina halott és már az újabb támadást tervezgetik, ezúttal Ricardo ellen. Alfredo rájön néhány sötét titokra. Rosario és Santiago között kimondják a válást. Megjön a boncolási eredmény: Fragát megmérgezték.

218.
Diego az apja kiszabadításán fáradozik, ám Mauricio Pérez Castelar kérésére elengedi az öreget. Júlia megpróbálja meggyõzni Mauriciót, hogy intézzék békésen válásukat, ám csapdába esik. Látigo összebarátkozik Martinával, feleleveníti a kapcsolatát Gloriával, majd újra elhagyja az asszonyt. Martiné és a kicsit elrabolják, Alfredo befecskendezi Mauriciónak a szérum állítólagos próbaadagját.

219.
Diego úgy dönt, végül egyedül indul a lányok kiszabadítására, de hátrahagy egy levelet, melyben minden felelõsséget Mauricióra hárít, ha esetleg történne velük valami. Gloria búcsút vesz régi szerelmétõl, Sonia pedig bebizonyítja, hogy végre jó útra tért. Martina aláírja a kért vallomást, cserébe bántatlanul távozhatnak Diegóval és a kicsivel. Mauricio azonban ismét csapdát állít, de Julia egy pisztollyal fenyegetõzve meghiúsítja terveit. Megérkezik Beby, aki Diego segítségére sietve életét veszti a tûzharcban. Alfredo kutatásai végül eredménnyel járnak: felfedezi a végleges vakcinát!

220.
Mauricio elhatározza, hogy az alagúton keresztül meglepi Diegót a kisházban, ám terve rosszul sül el és õt ejtik fogva. Diego Pérez Castelarral egyezkedik, megkéri a férfit, szabadítsa ki õket Mauricio karmai közül, a Szenátor bizonyos információkért hajlandó is az együttmûködésre. Közvetítõként Ferchut nevezik meg, aki megtagadja az információ másik felének átadástát, azt remélve, hogy Diegónak segít ezzel. Carolina megszökik Maráék házából, átmegy Leandróékhoz és végül a bírónõ irodájában kötnek ki a férfival, készen arra, hogy vallomást tegyen. Martina kérdõre vonja Mauriciót a fia halálával kapcsolatban, ezzel egyidõben Carolina bevallja: látta, amint az apja megölte édesanyját!

221.
A sorozat befejezõ részében egyre feszültebbé válik a helyzet a kisházban, mindenki próbálkozik a kijutással, Mauricio bevallja az összes disznóságot, amit élete során elkövetett, még mindig ragaszkodik õrült tervéhez. Claudia beveti minden összeköttetését, és rendõri felügyeletet hoz a birtokra. A laborban bombát helyeztek el, amely bármelyik pillanatban aktiválódhat, ráadásul Diego és Mauricio bent rekednek az épületben. Robbanás rázza meg a birtokot: Andrés szerkezete a levegõbe repíti a kisházat!

Megosztom másokkal: