Rosalinda tartalma

ROSALINDA

1.
Alfredo Soledad védelmére kel és megöli José Fernandot. Soledad magára vállalja a szörnyû bûntettet. Valeria iszonyú bosszút esküszik férje halálért.

2.
Soledad átadja a börtönben született kislányát Doloresnek, a testvérének, aki sajátjaként neveli fel.

3.
Rosalinda egy napon megismerkedik egy fiatalemberrel, Fernando Joséval, aki zongoristaként mutatkozik be. A fiatalok hamarosan egymásba szeretnek.

4.
Dolores egy szép gyûrût ajándékoz Rosalindának. De vajon a négy gyerek közül, miért pont neki? Fedra, Rosalinda testvére féltékeny lesz.

5.
Dolores megtudja, hogy Rosalinda, abba a fiúba szeretett bele, akinek az apját megölte Soledad. Aggódni kezd, és megkéri Rosalindát, hogy felejtse el ezt a fiút.

6.
Fernando José anyja gyanítja, hogy fia szerelmes valakibe, ezért figyelteti. Dolores rosszul lesz, amikor Beto fejéhez vágja, hogy lopnia kellett. Halálos ágyán Dolores elmondja a férjének, hogy az egyik lány nem az övé, de azt már nem tudja elmondani, hogy melyik az.

7.
Dolores meghal. Javier a bizonytalanság miatt visszautasítóan viselkedik lányaival, akik ezt a gyásznak tulajdonítják.

8.
Fernando José anyja megtudja, hogy fiának új barátnõje van, de attól tart, hogy a lány rangon aluli, ezért ellenzi a kapcsolatukat. Egy elveszett levél címzésébõl Fedra megtudja, hogy anyja testvére börtönben van. Fernando José megkéri Rosalinda kezét.

9.
Valeria és Alfredo vitája közben kiderül, hogy az özvegy nem vérszerinti anyja Fernando Josénak. A jó szándékú szomszédasszony egészen részletekbe menõen elmeséli a levél történetét Javiernek.

10.
Valeria hosszas mérlegelést követõen mégis megengedi a fiának, hogy bemutassa választottját. Mögöttes szándéka az, hogy rádöbbentse a lányt arra, hogy a társadalmi különbségek miatt nem illenek össze.

11.
Rosalinda tartva leendõ anyósa rosszindulatától, szakít Fernando Joséval. Javier fia védelmére kel lányaival szemben és továbbra is nagyon gorombán bánik velük. Fernando José felkeresi Claritát, hogy megtudja tõle apja gyilkosának a hollétét.

12.
Pamela ( Fernando ex-barátnõje ) és Rosalinda összeverekednek. Fernando José el akarja hagyni Valeria házát és a fejéhez vágja, hogy ne avatkozzon bele a dolgaiba, hisz nem is az anyja. Valeria megígéri, hogy helyre hozza a hibáját és visszahívja Rosalindát, ha a fiú otthon marad.

13.
Fernando José anyja visszaviszi a fiához Rosalindát és a fiatalok nagyon boldogok. Javier ráparancsol Rosalindára, hogy hagyja ott a szerelmét, mert boldogtalan lesz. Kiderül, hogy Bertha szerelmes Alfredoba.

14.
Soledadot az utcán felismeri Alfredo. Rosalinda nem hajlandó szakítani a võlegényével. Bertha megpróbálja kideríteni, hogy hol van Soledad, de a börtöbeli barátnõ felvilágosítja, hogy Soledad ártatlan.

15.
Mikor Rosalinda, Fernando José és Alfredo együtt kávéznak, Alfredo észrevesz a lány ujján a Dolorestõl kaptt gyûrût, mely nagyon ismerõsnek tûnik. Senor Ayala ellenszolgáltatást vár Fedrától a közös utazásért, de a lány csak akkor hajlandó bármire is, ha elõbb feleségül veszi. Bertha mindent elmond Alfredonak, amit a börtönben megtudott Soledadról, erre a férfi bevallja tettét. Fernando José hiába beszél Rosalinda apjával, aki még mindig ellenzi az esküvõt.

16.
Valeria követeli a fiától, hogy nyomozza ki Soledad hollétét, és gyötörje, amíg csak él. Fedra elutazik a fõnökével New York-ba. Soledadnak nincs más választása, Rosalindáéknál keres menedéket.

17.
Rosalinda és Lucy szeretettel fogadják az ismeretlen nagynénit. Javier szobát bérel Soledadnak, s befogadja a családba.

18.
Az asszony Martha néven mutatkozik be a lányoknak, Javier egyetértésével, s megállapodnak, hogy az igazi történetet titokban tartják.

19.
Soledad döbbenten ismeri fel Fernando Josét. Bevallja Javiernek, hogy titkot hordoz magában, amelyet csak Dolores ismert. Valeria a születésnapi partin megalázza Rosalindát, mert a szobalány védelmére kelt.

20.
A lány megmondja fernando Josénak, hogy ezek után a kapcsolatuknak nincs jövõje. Rosalinda Soledadnak sírja el a bánatát, hogy Valeria milyen gonoszul viselkedett vele.

21.
Fernando José felkeresi a börtönben Claritát, mert meg akarja tudni, hol van Soledad. De a barátnõ nem árul el semmit sem.
22.
Clarita mégis közli a fiatalemberrel, hogy Soledad ártatlan, az apját egy férfi ölte meg.

23.
Fernando José elmeséli nagybátyjának, amit Claritától hallott. Alfredo is elmegy a börtönbe és bevallja Claritának, hogy õ az igazi tettes. De a lány nem árulja el Soledad hollétét.

24.
Fernando José bejelenti az anyjának, hogy elköltözik. Valeria, hogy maradásra bírja, inkább megígéri, hogy elfogadja Rosalindát.

25.
A virágüzletben Pamela felkeresi vetélytársnõjét, és a vita hevében, megüti Rosalindát. Váaszul Rosalinda leönti egy vödör vízzel. Clarita elárulja Alfredonak, hogy Soledad a testvére családjához ment.

26.
Alfredo felismeri az utcán Soledadot. Clarita nem hiszi el Bertha meséjét, de elmondja, hogy tudja, hogy ki a valódi gyilkos.

27.
Bertha beszámol Valeriának és Alfredonak a börtönben tett látogatásáról. Fernando José újra megkéri Javiertõl a lánya kezét, de az apa nemet mond.

28.
Alfredo mindent bevall Berthának, õ titoktartást ígér. A virágüzletben felkeresi Rosalindát a nyagybácsi és érdeklõdik a gyûrûje felöl. Fernando José Soledadot kéri meg, segítsen az esküvõi elõkészületekben.

29.
Rosalinda ellenségnek tekinti Soledadot, amiét ellenzi az esküvõjét. Alfredo és Soledad találkoznak és megbeszélik, hogy meg kell akadályozni ezt a házasságot.

30.
Soledad megnyugtatja Javiert , az egyik gyermek anyja õ és megnevezi az apát is. Fedra örjöng, amikor meghallja, Soledad õt nevezi meg lányaként.

31. Ursula, Valeria régi házvezetõnõje beállít és közli, hogy a továbbiakban nem õrzi az asszony titkát, mert az idõsek otthonába költözik.

32.
Soledad és Javier eldöntik, hogy Rosalindát elviszik Mexikóból, hogy a házasság ne jöhessen létre. Soledad találkozna Fernando Joséval, hogy megmondja az igazságot, de az irodában összefut Alfredoval.

33.
Valeria megtudva az esküvõ hírét, elájul. Florentino papa és Becky bejelentik a Romero családnak is a házasságkötést.

34.
A fiatalok nászútra mennek. Fernando José elmandja feleségének, hogy az anyja is meg akarta akadályozni az esküvõt.

35.
Fernando megmondja az anyjának, hogy elköltöznek, önálló lakásba. Valeria elmegy Ursulához, kiderül a titka, hogy van egy lánya Abril, akit eddig az idõs asszony nevelt.

36.
Abril nem érti, miért szégyelli õt az édesanyja. Alfredo meglátogatja Soledadot, hogy megtudja, hol élnek a fiatalok. Fedra meglesi õket és rájuk tör. Bertha számon kéri Alfredot, miért találkozik Soledaddal.

37.
A fiatalok bejelentik a Romero családnak, hogy gyermeket várnak. Javier nem örül a hírnek, hiszen ezzel csak még bonyolultabb lesz a helyzet. Beto elõkerül a csavargásból, a szomszédok mindent elmesélnek neki.

38.
Megszületik Rosalinda kislánya, Erika. Soledad segít neki mindenben. A kórházban jelen van a boldog apa, Fernando José, Alfredo és Lucy. Fedra beállít az Altamirano-házba, Alfredot keresve, remélve, hogy õ az apja. Valeria fogadja és közli vele, hogy õ a testvére.

39.
A magánnyomozó mindent elmond Valeriának Rosalinda anyjáról és apjáról. Fedra a kórházban közli Alfredoval, hogy õ a lánya, a férfi megdöbben és Soledadtól kér magyarázatot. Az asszony megmondja az igaza, hogy valóban van egy gyerekeke, de Rosalinda az.

40.
Valeria mindent elmond Fernando Josénak. A fiatalember kétségbeesik, Rosalinda a szomszéd szobából hallja a veszekedést. Valeria közli vele Soledad jelenlétében, hogy neki ad igazat. Rosalinda elájul, s mire magához tér, üres a lakás, és a kislánya sincs meg.

41.
Rosalinda kétsébeesetten keresi a kislányát az utcán, majd elájul. A lány családja rosszat sejtve keresni kezdi Rosalindát, meg a gyermekét. Javier még Valeriához is elmegy, de az asszony kidobja a házból.

42.
Rosalindát megtalálják és kórházba viszik. Gyermeke elvesztése miatt megbomlott az elméje, csak a kislányát keresi állandóan. Fernando José Gerardohoz költözik, és teljes apátiában él.

43.
Rosalinda a kórházban súlyos rohamot kap, kényszerzubbonyt húznak rá. Az orvos szerint segítene rajta, ha láthatná a kislányát. Közben Alfredo elküldi Alcirát a Perez családhoz, hogy tudassa velük, hogy a gyermek Valeriánál van.

44.
Florentino elmegy Fernando Jpséhoz, s beszámol Rosalinda állapotáról. A fiatalember ezek után eldönti, hogy elmegy az anyjához a kislányért, és beviszi a feleségéhez a kórházba.

45.
Fernando josé Alcirával együtt beviszi Erikát a kórházba, de elkésnek vele. Az orvosok szerint Rosalinda megõrült és már nem ismeri meg a rokonait sem.Soledad magához veszi a gyermeket, és hazaviszi a Perez családhoz.

46.
Fernando José és Soledad hazaviszik Rosalindát és a kislányt a házaspár lakásába, de Rosalinda rohamot kap. A gyermek párnáját képzeli a gyermekének. Az orvosok azt javasolják, vigyék elmegyógyintézetbe.

47.
Rosalindát kénytelenek bolondok házába vinni. A nõvér nem sok jóval bíztatja Soledadékat. Alcira és Abril vasárnapi kimenõre mennek.

48.
Alcira és Abril megismerkednek Betoval és a barátjával. Beto, amint meghallja, hogy Abril milyen gazdag házban szolgál, egyre hevesebben kezd udvarolni, mert az a terve, hogy a lány segítségével betör a házba. Rosalinda állapota a szanatóriumban egyre romlik.

49.
Fernando José egy játék babát visz Rosalindának, aki a saját gyermekének hiszi a babát. Ursula haldoklik, ezért magához kéreti Abrilt. A lányt Alcira is elkíséri, így tudja meg, hogy Abril Valeria lánya.

50.
Ursula megígérteti Abrillal, hogy harcol a jogaiért az anyjával szemben. Beto, amikor megtudja, hogy Abril Valeria lánya, elhatározza, hogy feleségül veszi. Luciána, Rosalinda szobatársa, elveszi tõle a játék babát, majd egy lopott gyufával felgyújtja a szanatóriumot.

51.
Leég a szanatórium egyik szárnya, és egy összeégett holttestet találnak, babával a kezében. Mindenki biztos benne, hogy Rosalinda halott, és a család eltemeti.

52.
Egy Miserias nevû koldus rátalál a õrült Rosalindára, magához veszi, és megtanítja koldulni. Alfredo és Fernando José is Valeria szemébe mondja, hogy õ a felelõs Rosalinda haláláért.

53.
Fernando José bejelenti Valeriának, hogy elutazik, és kikéri a részét a vagyonból. Soledadra bízza a kislányát. Valeria eldönti, hogy bíróság útján követeli vissza a gyermeket. Miserias koldulásra kényszeríti Rosalindát.

54.
Abril elárulja Betonak a titkát. Egy ügyvéd közli Soledaddal, hogy át kell adni a gyermeket Valeriának, aki kétségbeesésében Alfredohoz fordul. A férfi számon kéri testvérén a tettét, de a vita hevében rosszul lesz, és összeesik.

55.
A villatulajdonos, akihez Rosalinda a kényszer hatására betör, nem más, mint Alex, a sztárcsináló, aki felismeri a lányt és magánál tartja. Bertha felkeresi Soledadot, és õt okolja Alfredo agyvérzése miatt. Valeria a rendõrök segítségével veszi el a kislányt.

56.
Bertha féltékenységében nem engedi kórházba vitetni Alfredot. Fernando José hazatelefonál, és Fedrátol megtudja, hogy Valeria magával vitte a kislányát. Miserias felkeresi Alexet, és mint lányát követeli vissza tõle Rosalindát.

57.
Alex kiutasítja Miseriast. Alex sztárt akar faragni Rosalindából. Fernando José meghatalmazást küld Fedrának, hogy hozza vissza a kis Erikát az anyjától. Valeria, hogy megszabaduljon Alfredotol, kórházba viteti. A beteg hívására érkezõ Soledad elhatározza, hogy magához veszi a férfit.

58.
Valeria a Fernando José meghatalmazásával érkezõ Fedrának kénytelen visszaadni a gyermeket. Fedra, a család legnagyobb megrökönyödésére bejeleni, hogy elköltözik Erikával, és ezentúl õ lesz a kislány gyámja, míg az apja turnézik.

59.
Fedra felajánlja Alcirának, hogy dolgozzon nála. Beto elmegy Valériához, hogy megzsarolja. Fedra szakít Anibállal, hogy a terve ne ütközhessen semmilyen akadályba.

60.
Valeria tehetetlen dühében megveri a lányát és amikor Alcira a segítségére siet, kidobaja õt a házból. Anibal elmeséli Lucynak a szakításuk történetét. Lucy rájön, hogy Fedra, Fernando Joséra vettette ki a hálóját. Alex türelmesen tanítgatja Rosalindát. A virágos standhoz is elviszi, hátha a látvány felidézi az emlékeit.

61.
Rosalindának semmi sem jut az eszébe. Fernando José hazaérkezik, Fedra elbûvölõen viselkedik Ericával és a kislány apjával is. Alexnek az a terve, hogy Rosalindából énekesnõt farag.

62.
Ramos, az énektanár tehetségesnek találja Rosalindát. Az újságok beszámolnak Fernando José sikereirõl. Fedra megtiltja az egész családnak, hogy említést tegyenek Rosalindáról. Lucy átlát a szitán, és megmondja véleményét számító testvérénrk.

63.
Miserias vissza akarja szerezni a lányt, de Alex nem adja. Fernando Joséval interjú készül, de Fedra önmagát helyezi elõtérbe. Alex orvoshoz viszi Rosalindát, aki hipnózissal próbálja gyógyítani õt.

64.
Úgy látszik Rosalinda állapota javul, álmában zongoraszót és egy férfi hangját hallja. Valeria eleget tesz Beto követelésének. Abrilnak is megpróbálja elmagyarázni, hogy a fiúnak csak a pénze kell. Fernando José nagysikerû koncertet ad, amin mindenki jelen van.

65.
Alex és Fernando José a virágboltnál találkoznak. Az özvegy férfi elmeséli felesége halálának történetét, amit még Becky is kiegészít. Alex rájön, hogy most már magáénak tekintheti Rosalindát. Fedra összetépi Rosalinda fényképét, majd azt hazudja, hogy a kislány tette.

66.
Fernando José bejelenti Soledadnak és Alfredonak, hogy feleségül veszi Fedrát. Anibal szerelmet vall Lucynak, és megkéri a kezét Javiertõl. Fernando José közli házassági szándékát Fedrával. Beto bejelenti Valeriának, hogy összeházasodnak Abrillal.

67.
Rosalinda és Fernando José egy kávéházban találkoznak. A férfi megdöbben a hasonlóságtól. A lány csak az újságban látott zongoristát ismeri fel benne. Bertha a hallgatózás után rájön Valeria titkára, és megpróbálja felvilágosítani Abrilt.

68.
Rosalinda a templomba megy, egyedül. Miserias elfogja, és a kunyhójába cipeli. Fedrát bántja, hogy nem teljes a gyõzelme, mert Fernando José még mindig Rosalindára gondol. A kapzsi koldus, megint kéregetni küldi a visszaszerzett lányt.

69.
Clarita és Angustias, a két koldusasszony leitatják Miseriast, és visszaviszik Rosalindát Alexhez. Megjelenik egy fényképes újságcikk Palomáról. Fernando José, Fedra, Soledad, Lucy és Becky is megdöbbennek a hasonlóságtól. Alex Rosalindának is megmutatja a fényképes tudósítást.

70.
Rosalinda fél Alex iránti érzelmeitõl, így amint megkapja elsõ honoráriumát, önálló lakásba költözik. Mindenki nagy izgalommal készül Lucy esküvõjére. Fedra egyre féltékenyebb az újságban látott énekesnõre és Rosalinda emlékére. Bertha meglátogatja Alfredot.

71.
Lucy és Anibál esküvõjén mindenki boldog és elégedett, csak Fedra kifogásol mindent. Miserias újra el akarja rabolni Rosalindát, de Alex kihívja a rendõrséget. Rosalinda egy illatszer boltban összetalálkozik Fedrával.

72.
Fedrát a találkozás és a hasonlóság nagyon felzaklatja. Alex bevallja Rosalindának, hogy beleszeretett. Abril minden figyelmeztetés ellenére hozzá akar menni Betohoz. Bertha szemrehányást tesz Alfredo miatt Valeriának.

73.
Valeria elhatározza, hogy felkeresi Betot, hogy lebeszélje a házasságról. Fedra bizonyítékot akar, hogy Rosalinda tényleg halott. Rosalinda Paloma néven nagyon készül a fellépésre. Fernando José mindent elkövet, hogy találkozhasson a szép énekesnõvel.

74.
Fernando José meglátogatja Palomát, és randevút kér tõle. Valeria pénzt ajánl Betonak, ha lemond a házassági szándékáról. Valeria látni akarja Palomát, Rosalinda hasonmását, ezét elintézi, hogy õ is fellépjen a jótékonysági koncerten.

75.
Rosalinda felkéri Fernando Josét, hogy kisérje a dalát a koncerten. A koncert után a férfi kérdõre vonja Palomát, hogy honnan ismerte azt az altatódalt, amit elõadtak. Valeriát annyira megdöbbenti a hasonlóság, hogy szívrohamot kap. Rosalinda virágos standot bérel a barátainak. Fernando José elmegy Alexhez, hogy Paloma múltjáról érdeklõdjön.

76.
Betro bemutatja Abrilt és egyben közli házassági szándékát. Fernando José felkeresi Palomát és a múltjáról faggatja. A lány a látogatás hatására rohamot kap. Fedra elmegy a szanatóriumba, hogy megtudja, hogy Rosalinda tényleg meghalt-e a tûzvészben. Alfredo beszámol Soledadnak az elképesztõ hasonlóságról. Alex, megkéri Fernando Josét, hogy ne zaklassa Palomát, mert a lány, hozzá tartozik.

77.
Paloma izgatottan készül az elsõ tévés szereplésére. Alex megkéri Paloma kezét, de a lány bizonytalan. Fernando José meghívja az énekesnõt abba az étterembe, ahol elõször találkozott Rosalindával, és eljátssza a lány régi kedves dalát. A muzsika és a csók megindít valamit a lány emlékezetében, de megijed az érzéseitõl.

78.
Paloma megmondja Alexnek, hogy felkavarták a Fernando Joséval történtek. A férfi rendreutasítja, mondván, Paloma az õ magántulajdona. Fernando José bejeleni Fedrának, hogy nem veszi õt feleségül.

79.
Valeria elhatározza, hogy Palomát támogatja Fedra ellenében. Fedra Fernando José tudta nélkül bejelenti a tévében házasságkötésüket. Palomát kétsébeejti a hír. Fedra nyomozása sikerrel jár. Valeria felkeresi Palomát, és szimpátiájáról biztosítja. Alex és Fernando José összevitatkoznak.

80.
Fedra elmeséli Alexnek Rosalinda élettörténetét, amit a férfi kénytelen kiegészíteni. Megállapodnak, hogy a saját érdekükben megörzik a titkot. Fernando José Valeria javaslatára Ericával igyekszik Paloma közelébe férkõzni. Fedra dühében felkeresi Valériát és elmondja ki is Paloma.

81.
Fedra elzokogja Soledadnak, hogy Fernando José már nem szereti, és álnokul a segítségét kéri. Fedra szövetkezik Alexszel Rosalinda ellen. Alex és Fernando José is megkéri Rosalinda kezét, aki mindkettõtõl gondolkodási idõt kér.

82.
Alex turnét szervez Rosalinda eltávolítására. Fernando José bevallja Fedrának, hogy szerelmes Palomába. Rosalindának eszébe jut, hogy volt egy lánya. Valeria múltjából felbukkan egy férfi, Miserias. Kiderül, hogy Lucinak nem lehet gyereke. Fedra és Rosalinda összeverekszik.

83.
Fedra tovább játsza a kétségbeesett, szeretõ anya szerepét, hogy Soledadot rávegye, beszéljen az érdekében Fernando Joséval. Soledad Palomához megy el, hogy Fedra érdekében szóljon, de meghatja, hogy úgy érzi a lányával beszél.

84.
Soledad és Luci megérzi, hogy Paloma azonos Rosalindával. Beto egy drága gyûrû segítségével kibékíti Celinát. Fedra továbbra is arra biztatja Alexet, hogy távolítsa el Rosalindát, de a lány nem akar turnéra menni, és bevallja Alexnek, hogy szereti Fernando Josét. Beto otthon bemutatja Abrilt.

85.
Abril meglátogatja Beto családját, amirõl Celina is tudomást szerez és beront a Javierék lakásába, hogy megnézze magának a vetélytársát. Amikor meglátja Abrilt megnyugszik, hogy Beto valóban csak a pénzéért akarja elvenni a csúnya lányt. Fernando José összeverekednek, s végül mindketten kórházba kerülnek. Fernando José úgy dönt, elköltözik Fedrától. A lány azonban nem engedi, hogy a férfi magával vigye a gyermekét is. Fernando José arra kéri Palomát, hogy végre válasszon közte és Alex Dorantes között.

86.
Abril és Beto összeházasodnak. Az esküvõ után Valeria kertjében ünnepelnek, aki megunva a hangzavart el akarja zavarni õket, de Fernando José és Alfredo bezárják õt a szobájába, hogy ne zavarja a mulatságot. Paloma úgy dönt, hogy elutazik Alexszel. Fedra és Alex úgy érzi, hogy végre gyõztek. Fernando José nagyon meglepõdik, amikor Nataliától megtudja, hogy Paloma jó ideig nem lesz otthon.

87.
Paloma búcsú nélkül ment el, és ez úgy megrázza Fernando Josét, hogy leissza magát. Fedra ismét idõben lép közbe. Rosalinda igyekszik elfelejteni a szerelmét, a munkába temetkezik, és nagy sikert arat. Fernando José újra megkéri Fedra kezét, és ezúttal biztos a dolgában.

88.
Rosalinda nem tud az esküvõrõl, és táviratozik Fernando Josénak. Valeria életében ismét felbukkan Francisco Quinonez. Rosalinda mit sem sejtve boldogan tér vissza Mexikóba.

89.
Rosalindát porig sújtja az esküvõ híre és belátja, hogy végzetes hiba volt szó nélkül elmenni. Valeria látogatást tesz a börtönben. Fernando José nem boldog Fedrával, de rettenetesen sértve érzi magát.

90.
Clarita igyekszik kimozdítani a mélabús Rosalindát, aki ellátogat a virágboltba, majd beül egy kávézóba. Alex felfedi Natalia elõtt Paloma valódi kilétét. Fedra és Valeria cinkostárssá lép elõ. Beto és Abril hazatér.

91.
Beto titokban találkozgat Celinával. Rosalinda és Fernando José végleg szakít, de egyikük sem tud megbarátkozni a gondolattal. Fernando José Fedra hatására felveszi a kapcsolatot Valeriával. Rosalinda igent mond Alexnek.

92.
Rosalinda meghívót kap Fernando José koncertjére, és Alexszel úgy döntenek, hogy elmennek rá. Fedra és Alex szándékai szerint ez kellemetlen találkozás pontot tesz a szerelmesek történetére, de úgy tûnik a dolog fordítva sül el.

93.
Palomát balaset éri, melynek következtében visszatér az emlékezete, de életveszélyesen megsebesül. Fedra végsõ kétségbeesésében mindent bevall Fernando Josénak. Beto házon belül harcol Valeriával.

94.
Rosalinda súlyosan megsebesül, fõleg az arca. De az ütés következtében visszatér az emlékezete. Fernando José rohan a kórházba, hogy láthassa megkerült feleségét.

95.
Fernando José felelõsségre vonja Alexet, mert elhallgatta az igazságot. Fedrát és Alexet perrel fenyegeti. Soledad és Alfredo boldogan mennek a korházba meglátogatni a lányukat.

96.
Az eszmélõ Rosalinda mindenkit felismer. Fernando José visszavonja a feljelentést Alex és Fedra ellen. Valeria a zsarolás hatására kihozatja Miseriast a börtönbõl.

97.
Mindenki sorra látogatja Rosalindát. Alex felkeresi Fernando Josét és közli vele, hogy ne merjen kettõjük közé állni. Rosalinda felelõsségre vonja Alexet, amiért eltitkolta az igazságot.

98.
Soledad és Lucy beviszik a kislányt az édesanyjához. Alex bevallja Nataliának, hogy nem mond le Rosalindáról. Fernando José végre meglátogathatja a lányt.

99.
Rosalinda elutasítja szeretettel közeledõ férjét, fejére olvassa az összes bûnét, és közli, hogy Alex mellett marad. Fedra meglátogatja Rosalindát, és maga hasznára hazudi Fernándo José ellen.

100.
Rosalinda Fedrára bízza a kislányát. Fernando José nem akarja elhinni, de Rosalinda vele is közli a döntését. A megtört lány Alexet is elutasítja, és bejelenti, hogy férjétõl is válni akar.

101.
Miserias követeli Valeriától, hogy mutassa be a lányát. Anibál egyre idegesebb, mert Lucynak nem sikerül teherbe esni. Alfredo végrendeletet készített, és kéri Rosalindát, hogy fogadja vissza Fernando Josét.

102.
Fedra azt hazudja Fernando Josénak, hogy terhes, de a férfi továbbra is elutasítja. Alex és Fernando José a kórházban találkoznak, és ismét összevesznek. Miserias csellel magához édesgeti Abrilt, és megpróbál mindent kihúzni belõle.

103.
Miserias belopózik Rosalindához a kórházba, de a nõvér közbelép. Fedra most Anibált igyekszik megkörnyékezni. Betot rábeszélik a barátai, hogy tegye a szépet Valeriának.

104.
Úgy tûnik, Rosalinda és Fernando José kibékülnek, de betoppan Alex, és figyelmezteti a lányt az ígéretére. Beto megveri Abrilt. Anibál kérdõre vonja Fedrát, hogy mit akar töle. Alfredo összeesik az udvaron, és az orvos súlyosnak találja az állapotát.

105.
Alfredo bevallja a testvérének, hogy õ ölte meg a férjét, és az indokot is elárulja. Valeria nem hisz neki. Halála elõtt Rosalindának is elmond mindent. Bertha rohan a haldokló Alfredohoz, de már késõn érkezik.

106.
Bertha bosszút esküszik. Fedra értesíti Valeriát bátyja haláláról, de õt a hír nem rendíti meg. Fernando José Geraronak panaszkodik, amiért Rosalinda nem ment el a találkozóra. Miserias elmeséli Chuiéknak, miért akarja behálózni Abrilt.

107.
A korházban az ápolónõ összekeveri Fedra és Rosalinda leleteit. Fedra továbbra is csábítgatja Anibált, melynek Lucy és Javier is tanúja.

108.
Rosalinda elmegy Fedráék házához, hogy láthassa a gyermekét, de megjelenik Fernando José, és folytatódik köztük a félreértések sorozata. Lucy bevallja Anibálnak, hogy meddõ. Fernando José számon kéri az anyján, hogy miért nem volt ott a temetésen.

109.
Fedra megtiltja Alcirának, hogy beengedje a házukba Erica anyját. Rosalinda a leleteibõl kiolvassa, hogy halálos beteg. Titkát nem mondja el senkinek sem, Fernando Joséval pedig végleg szakít. Florentino számon kéri Valerián a végrendelet megtámadását.

110.
Az orvos megdöbbenve látja Rosalinda leleteit. Megállapodnak egy gyors plasztikai mûtétben. Miserias meglesi Abrilt, és mesél az életérõl. Chui és Angustias elmondják Florentinonak, hogy mit tervez Miserias. Soledad az orvoshoz fordul, mert félti Rosalindát. De õt köti az orvosi titoktartás.

111.
Abril rájön, hogy Beto csak pénze miatt vette el. Geraro eladja az éttermet Fernando Josénak. Bertha egy borítékot ad át Florentinonak, aki ennek birtokában nyomozni kezd.

112.
Fernando José felkeresi Rosalindát ésbejelenti, hogy beadta a válókeresetet. Florentino egy nyomornegyedben rátalál Fernando José édesanyjára, aki elmeséli, hogy mi történt vele. Fedra elcsábítja Anibált. Rosalinda bevallja Soledadnak letargiája okát…

113.
Soledad elhatározza, leküzdik a betegséget. Miserias zsarolja Valeriát. Forentino és Bertha próbálják meggyõzni Veronikat, Fernando José édesanyját, hogy harcoljon a jogaiért. A fiatalember Valeriától érdeklõdik édesanyja halálának körülményeirõl.

114.
Rosalindát egy futballista rajongója keresi fel, ezt Alex nem nézi jó szemmel. Fedrának sikerül teherbe esnie Anibáltól. Beto lehallgatja Valeria telefonját, és az éjszakai randevúra követi õt.

115.
Beto szemtanúja lesz Valeria cselekedeteinek. Rosalinda kétségbeesik a válási okiratoktól. Durillo, a futballista szórakozni hívja Rosalindát. Fernando José éttermében jelenetet rendez Valeria. Veronica felelõsségre vonja Valeriát.

116.
Fedra elmegy Anibalhoz és elmondja neki, hogy az õ gyermekét várja. Javier éppen ekkor lép be a szobába, de nem hiszi el Fedra meséjét, hogy õ csak Lucy érdekében akart a sógorával beszélni. Fedra nagyon megbántja az apját, mert azt mondja neki, hogy szégyelli õt és a munkáját is. Valeria jelenetet rendez a klubban, mert ott találja Rosalindát és Soledadot. Amikor Fernando José elmegy hozzá, hogy szemrehányást tegyen ezért neki, kettesben találja õt Betoval. Lucy gyanakszik, hogy Anibal megcsalja õt a nõvérével. Veronika bezárkózik, mert nem sikerült elérnie, hogy láthassa a fiát. Végül mégis úgy dönt, hogy felkeresi.

117.
Veronica Florentino unszolására elmegy és jelentkezik Fernando Joséék házába házvezetõnek. Rosalinda egyre többször érzi rosszul magát. Nagyon fáj neki, hogy Fedráék nem engedik, hogy látahassa a gyermekét. Alex elmegy Fedrához, és elmondja neki, hogy mi történt az elõzõ este a klubban, Valeria Altamirano és Rosalindáék között. A férfi nagyon dühös, hogy Fernando José még mindig nem hagyja békén Rosalindát. Elrohan megkeresni a nõt. Natalia utána megy és összefut Gerardoval , aki meghívja kávéra, mert tetszik neki a lány. Fernando Josénak különös érzése van az anyja háza elõtt látott nõvel kapcsolatban.

118.
Georgina is jelentkezik Fedra hirdetésére. Fedra úgy dönt, hogy õ az az alkalmazott, akire mindig is vágyott. Sandra beszél Aniballal és elmondja neki, hogy Lucy arra gyanakszik, hogy férje megcsalja õt. Fernando José elmegy Rosalindához és arra kéri, hagyja ott a színpadot és legyen kizárólag anya és feleség. Alex arra kényszeríti Nataliát, hogy válasszon az õ barátsága és Gerardoé között.

119.
Fernando José szeretne mindent újra kezdeni Rosalindával. A lány azonban nem akarja feladni a karrierjét és magyarázatot sem ad, hogy miért döntött így. Fedra egyre rosszabbul lesz. Valeriet beviszik a rendõrségre kihallgatni. Miserias meggyilkolásának ügyében. Rosalinda rosszul lesz és elájul. Fedra felhivja Anibalt, aki hallani sem akar róla. Veronica úgy döntött, hogy mégis megpróbál szolgálóként bekerülni Fedra és Fernando José házába. Lakást pedig Rosalináék bérházában szeretne kivenni.

120.
Veronika is Fernando José és Fedra házában kapott munkát, aminek Georgina egyáltalán nem örül. Fedra látogatóba hívja Lucyt, mert valami fontosat szeretne mondani neki. Valeria nagyon ideges a nyomozás miatt és nem tetszik neki, hogy Beto nem veszi elég komolyan az ügyet. Miután Rosalinda elájult, a kórházban újra kivizsgálták és megállapították, hogy nem halálos beteg. Nagyon boldog és elrohan Fernando Joséhoz, hogy mindent elmondjon neki. A férfi azonban nem kiváncsi rá, nem hallgatja meg, csak sértegeti.

121.
Egy ismeretlen férfi, Agusto Morales ékszert küld Rosalindának és vacsorázni hívja. Soledad ellenzi és nem érti, hogy lánya miért fogadta el az ajándékot és a meghívást, és miért pont Fernando José éttermébe mennek. Fernando José megismerkedik egy csinos lánnyal Luz Mariaval, aki egyedül üldögél az étteremben, mert nem jött el a barátnõje, akit várt. Beto éjjel belopózik Valeria szobájába, aki elõbb tiltakozik, majd enged a csábításnak. Bertha meglátja, amikor reggel a fiú kijön Valeria szobájából.

122.
Valeria nagyon boldog Betoval töltött éjszaka után, ám egy zsaroló, aki telefonon keresztül megfenyegeti, hamar elrontja a jókedvét. Abril elmondja Berthának, hogy anyja milyen furcsa célzást tett Miserias halálára, még mielõtt hivatalosan megtudták volna, hogy valaki megölte a férfit. Kiderül, hogy Natalia mesterkedése nyomán ismerkedett meg Fernando José és Luz Maria. Agustin egy autót küld Rosalindának, de mivel a lány nem fogadja el, a férfi ki akarja deríteni ennek okát. Ezért szinte lerabolja Alexet.

123.
Valeria Rosalinda nyakára küldi a rendõröket Miserias halála miatt, de Soledad saját magát viteti el a lánya helyett. A maffiózó Agustin meg akarja szerezni magának Rosalindát Alextõl. Gerardo Luz Mariával akarja összehozni barátját, Fernando Josét.

124.
Bertha felajánlja segítségét Florentinonak Valeria ellen, az asszony sorozatos gonoszságai láttán. Agustin ráerõszakolja a társaságát Rosalindára, aki bár semmi komolyba nem megy bele, látszat szerint a barátnõje lesz. Anibal és Lucy visszaérkeznek a második nászútjukról.

125.
A maffiózó Agustin botrányt okoz az étteremben. Abril az anyjának panaszkodik Betoról, Valeria pedig álnokul segítséget igér neki. Bertha és Florentino titkos találkái tovább folytatódnak. Natalia anyagi segítséget kér Fernando Josétól Gerardo számára, mert szinte csõdbe ment az új üzlete.

126.
Fedra újabb jelenetet rendez Fernando Josénak, amiért az megint el akar költözni. Erika hirtelen eltünik, majd Veronica karján kerül elõ. A pánikért Fedra õt hibáztatja, és kidobja. Rosalindának nyoma vész. Bertát Ramiro készakarva elgázolja.

127.
Ramiro elüti Berthát, de a nõ nem hal meg. Florentino beviszi a kórházba, de nem árulja el az igazi nevét, hogy Valeria nehogy rátaláljon. Soledad nagyon aggódik lány eltünése miatt, ezért még Agustinnal is hajlandó beszélni, aki megígéri, hogy segít megtalálni Rosalindát.
Fernando José és Luz Maria rájönnek, hogy nagyon hasonló az érdeklõdési körük. Szeretnék jobban megismerni egymást. Fedra kirúgja Veronicát, aki visszatér a kunyhójába és újra elkezd inni. Abril, anyja tanácsára úgy dönt, hogy szeretne változtatni a külsején.

128.
Kiderül, hogy Rosalindát Agustin testvére, Demetrio rabolta el. Soledad minden kincsét odaadja Agustinnak, hogy kiszabadítsa a lányát. Fernando José És Luz Maria nagyon élvezik a közös programokat. Fedra már jobban van. Abril elmegy egy szépségszalonba, hogy egy kicsit változtasson a külsején. Javier és Alex rossz szemmel nézik, hogy Soledad megbízik Agustinban. Egy közös barátjuk bemutatja egymásnak Alexet és Luz Mariát.

129.
Az egész ház nagyon aggódik Rosalinda eltûnése miatt, de mivel Agustin teljesíti a testvére feltételeit, Demetrio szabadon engedi a lányt. Luz Maria úgy dönt, hogy elfogadja menedzserének Alex Duarantest. Éppen a férfival ebédel, amikor belép az étterembe Fernando José, Geraro, Natalia és Fedra, aki nem mulasztja el az alkalmat, hogy tudassa a lánnyal, hogy õ Fernando José felesége. Florentino elmegy Veronicához, hogy rábeszélje, folytassa a harcot a fiáét. Abril nagyon csinosan tér haza. Az új külsõ nagyon tetszik Betonak, de annál kevésbé Valeriának.

130.
Fedra féltékeny lesz Luz Mariára, mert megtudja, hogy férje már többször találkozott vele. Agustin megkéri Rosalinda kezét, de a lány nemet mond, mert még mindig Fernando Josét szereti. Anibal bevallja Lucynak, hogy Fedra tõle vár gyermeket. Lucy kiborul és elzavarja férjét. Valeria féltékeny Abrilra, de Beto megnyugtatja, hogy továbbra is csak õt szereti. Agustin a visszautasítás ellenére újra elmegy Rosalindához.

131.
Rosalinda és Agustin Fernando José éttermébe mennek. Agustin megkéri Fernando Josét, hogy kísérje zongorán Rosalindát, majd a dal után pénzt akar adni neki. Soledad bemegy Berthához a kórházba és arra kéri, hogy hallgassa meg õt. Enriqueta gyanakszik, amiért Bertha szó nélkül tünt el a házból. Alcira elviszi a parkba sétálni Erikát és megszervezi, hogy Rosalinda találkozhasson a kislányával. De Rosalinda nem akarja visszaadni a gyereket, hanem úgy dönt, hogy magával viszi.

132.
Javir, Anibal és Lucy elmennek Fedrához, hogy számon kérjék rajta, amit a húgával és férjével tett, de Fedra kidobja õket a házból. Rosalinda találkozik a híre énekesnõvel Aidával, aki szívesen ad tanácsot neki. Beto megtudja Efrentõl, hogy Bertha még életben van, és Ramiro arra készül, hogy a nõvel együtt börtönbe juttassa õt. Ezért bemegy kórházba és megfojtja Berthát. Veronika annyira elkeseredik, hogy felakasztja magát, de Rosalinda éppen az utolsó pillanatban ér oda.

133.
Veronica elmondja Rosalindának, hogy õ Fernando José édesanyja. Fedra elmegy az orvoshoz, aki még egyszer meg akarja vizsgálni. Anibal beszélni akar Lucyval, de a lány nem hallgatja meg. Georgina azt javasolja Fedrának, hogy Veronicát mégis vegyék vissza a házba. Fernando José és Rosalinda válópere befejezõdött.

134.
Mikor Fernando José és Rosalinda házasságát végleg felbontják, a férfi elmegy Rosalindához és bevallja neki, hogy még mindig szereti. Újra kibékülnek. Fedra leleteibõl kiderül, hogy halálos beteg, de mivel az orvos csak Fernando Josét tudja utolérni, csak neki mondja el ezt. Veronica visszatérhet a fia házába. Valeria jótékonysági vásárt rendez a kertjében. Rosalinda elmondja Agustinnak, hogy visszamegy Fernando Joséhoz. De a férfi megint szakít vele, mert nem akarja halálos betegen magára hagyni Fedrát.

135.
Fernando José, nem hagyja el Fedrát. Lucy nem akar megbocsátani Anibálnak, amiért az megcsalta õt. Valeria jótékonysági bazárt rendez, amire Rosalinda is elmegy. Zoila a szerelmével üldözi Bonifaciót.

136.
Valeria jótékonysági partiján Rosalinda mindenkit megszégyenítõ felajánlást tesz. Luz Maria összevész Alexszel, mert az becsapta Rosalindát. Ramiro bizonyítékot ajánl fel Florentinonak Valeria és Beto ellen, ha õt kihagyja a feljelentésbõl. Rosalinda a partin közzé teszi, hogy Abril Valeria lánya.

137.
Ramiro pénzt zsarol Betotól, amin Valeria összevész vele. Abril rajtakapja anyját Betoval, és Soledadékhoz menekül. Rosalinda keserûen panaszkodik az anyjának, de beismeri, hogy még mindig Frenando Josét szereti. Ennek ellenére úgy dönt, hogy új életet kezd. Agustin eléri, hogy Alfredo vagyona ne lehessen Valeriáé, hanem Soledad és Rosalinda kapja meg.

138.
Beto elveszi az ellene bizonyítékként szolgáló levelet Ramirotól. Fernando José hazaviszi Fedrát a kórházból. Fedra tovább zsarolja õt érzelmileg Georgina tanácsára. Rosalindáék családi ebédre hívják meg Agustint. Enriqueta szakít Valeriával, mert kiderültek az álnokságai. Agustin elhozza Rosalindának a kislányát.

140.
Rosalinda boldog és hálás Agustinnak, hogy a kislányát visszahozta neki. Zoila erõszaqkkal elcipeli Bonifaciot táncolni. Rosalinda úgy dönt visszavonul, hogy a kislányával törõdhessen.
Az utolsó fellépésre elviszi Abrilt. Fernando José számon kéri Beton, hogy miért nem megy a felesége után. Veronica és Fernando José újra bensõségesen elbeszélgetnek. Elmondja az asszonynak, hogy semmi emléke sincs az édesanyjáról. Lucy megbocsát Anibálnak. Rosalinda megígéri Agustinnak, hogy hozzámegy.

141.
Anibal és Lucy végleg kibékül.Valeria és Beto közt feszültség támad: azt hiszik, hogy Valeria terhes. Anriqueta visszaadja Fernando Josénak a jegygyûrût. Fedra egyre rosszabbul van, de még így is csupa gonoszság árad belõle. Soledad le-, Florentino pedig rábeszélné Rosalindát, hogy Agustinhoz menjen feleségül. Soledad ez ügyben még Agustinhoz is elmegy. Abril megtalálja Veronica fiókjában, Fernando José gyerekkori fényképeit.

142.
Veronica elmeséli Abrilnak, hogy miért kellett elhagynia a fiát. Valeria mégsem terhes. Rosalinda végleg elköszön a színpadtól. Alex bocsánatot kér Rosalindától, a lány pedig megbocsát neki. Rosalinda úgy dönt, hogy hozzámegy Agustinhoz. Asuncion hozza a hírt, hogy a ház tulajdonosa kiteszi az utcára mindannyiukat. Florentino Valeriához készül, hogy összeugrassa õt Betoval. Soledad megtudja, hogy Fedra halálos beteg. Ezt Fernando José Rosalindának is elmondja.

143.
Rosalinda és Fernando José rájönnek, hogy félreértések miatt hagyták el egymást. Szerelmet vallana, de úgy érzik, már nem lehetnek boldogok. Riveroll Fernando Josénak is elmondja, hogy Fedra a halálán van. Rosalinda meglátogatja Fedrát, aki még most is csúnyán viselkedik vele. Kiderül, hogy Demetrio azért gyûlöli Agustint, mert bátyja annak idején tudtán kívül elszerette a kedvesét. Valeria fogadja Florentinot és mérget itat vele.

144.
Forentino meghal. Fernando Josénak és Rosalindának még el tudja mondani, hogy Valeria mérgezte meg. Valeria rájön, hogy Beto nem sammisítette meg a levelet, amiben Bertha gyilkossággal vádolta õt. Egy csavargó kisfiú el akarja lopni Agustin táskáját, de férfi észerveszi. Nem jelenti fel a gyereket, hanem magával viszi a házába. Mindenki megtudja, hogy Florentino meghalt és hogy Fedra milyen beteg. Fernando josé durván beszél Veronicával. Rosalinda ezt nem hagyja és elárulja a férfinak, hogy Veronica az édesanyja.

145.
Agustin megeteti a kis Dávidot és felajánlja, hogy lakjon nála. Valeria és Beto külföldre akarnak menekülni. Veronica könyörög a fiának, hogy bocsássa meg a multat, de a férfi hajthatatlan. Ám Soledad és Rosalinda hatására mégis megbocsát. Császármetszéssel megszületik Fedra kisfia.

146.
Cosme megtalálja a Valeriát vádló levelet és értesíti a rendõrséget. Fedra a halála elõtt mindent bevall az apjának és Fernando Josénak is, de semmit sem bán meg. Fernando José Lucyékra bízza a kisfiút, hiszen Anibálé. Rosalinda számára is kiderül, hogy már semmi akadálya nem lenne Fernando Joséval való házasságának. Valeriát és Betót házi õrizetben tartják. Fernando José számon kéri Valerián a múltat, de az összevissza hazudozik.

147.
Fernando José könyörög Rosalindának, hogy ne menjen feleségül Agustinhoz, de õ nem akarja megszegni a szavát. Valeria és Beto egymást vádolják a rendõrségen. Natalia és Gerardo szerelmet vallanak egymásnak, Alex és Luz Maria szintén. Abrilt Javier és Veronica is a lányának fogadja. David megszereti Rosalindát és Erikát is. Rosalinda lakást vásárol a kilakoltatott bérház lakóinak. Agustin pedig autót sorsol ki közöttük. Fernando José azt kéri Agustintól, hogy oldja fel Rosalindát az adott szava alól. A vendégek megérkeznek Agustinhoz, a rancsra.

148.
Az esküvõre meghívott vendégek már mind ott vannak Agustin rancsán. Egymás közd megbeszélik, hogy ennek az esküvõnek nem volna szabad létrejönnie. Veronica ezt Agustin szemébe is mondja. A pár mégis elindul a templom felé, de az esküvõi menet inkább temetésre emlékeztet. Fernando José elindul, hogy megakadályozza az esküvõt.

149.
Kezdetét veszi az esküvõi szertartás. Fernando José megérkezik a templomba. Rosalinda igent mond, de Agustin, látva a két szerelmes szenvedést, meggondolja magát és nem-et mond. Mindenki megkönnyebbül. Fernando José megkéri Rosalinda kezét, aki boldogan igent mond.
A pap összeadja õket. Mindenki nagyon boldog. :

Megosztom másokkal: