Rosario tartalma

ROSARIO – Rosario – A múlt fogságában tartalma:

1.
Magdalena és Alejandro kapcsolatát családi ármánykodás, üzleti viszály, és egy titkos és tiltott szerelem bonyolítja egy mexikói, keresztény közösségben. Románcukat egy nem várt gyermek és egy szörnyû haláleset borzolja, amely az egyik félnek áldást, a másiknak átkot jelent. Ám az igazi bonyodalmak csak évek múltán következnek…

2.
Rosario az egyetemen tartott jogi konferencián, ahol Alejandro is elõad, prezentálja javaslatát. E szerint fel lehetne állítani egy ügyvédi csoportot, aminek tagjai havi egy napot a szegények jogi megsegítésére szentelnének, ingyen. Esteban és Priscila szerint ez teljesen abszurd ötlet, de Alejandrónak tetszik, meg is hívja Rosariót az irodába egy beszélgetésre. Ez olyan jól sikerül, hogy felveszi munkatársnak. Esteban azt gyanítja, leginkább azért, mert tetszik neki a lány.

3.
Alejandro felveszi gyakornoknak Rosariót az ügyvédi irodába, amivel se Priscila, se Esteban, sem pedig Regina nem ért egyet. Priscilát féltékenység gyötri, Esteban viszont próbál a lány bizalmába férkõzni. Alejandro bízik Rosarióban és rögtön fontos feladatokkal bízza meg. Magdalena, akit sûrûn gyötörnek fejfájások, elõször ellenzi, hogy Rosario dolgozzon a tanulás mellett, késõbb viszont beleegyezik.

4.
Magdalenának egyre sûrûbben jelentkeznek és fokozódnak fejfájásai, végül el is ájul. Miután már fényes nappal is gyötrik rémálmai Reginát, elküldi Griseldát Mexikóba, hogy kiderítse, ott él-e még Magdalena és gyermeke. Priscila Ofilia segítségével eléri, hogy Alejandro kirúgja Rosariót, de a lány kitartó becsületességével végül visszaküzdi magát.

5.
Rosarió mégis maradhat az irodában, miután kitartó becsületességével meggyõzi errõl Alejandrót. Nachó szerenádot ad Rosariónak, melyhez pont az utána sóvárgó Ceci segítségét kéri. Priscila mindenképp eljegyzést szeretne, de ez végül olyannyira nem sikerül, hogy féltékenységében össze is vesznek Alejandróval. Sandra segítséget kér Teresától, hogy kiderítse kivel csalja meg a férje. Griselda megtudja Carmentõl, hogy Magdalenáék pont Los Angelesbe költöztek.

6.
Rosario élete továbbra sem fenékig tejfel az irodában, de a munkát szereti és Alejandrón is egyre többször elkalandozik a figyelme. Griselda megtudja Carmentõl, hogy Magdalena Los Angelesbe költözött. Nacho – dr. Santa Marina autóját és nevét kölcsönvéve – megismerkedik Barbie-val, sõt vacsorázni is meghívja. Alejandro – anyja hathatós közremûködésével – többé-kevésbé kibékül Priscilával. Esteban mindeközben félreérthetetlen szituációba kerül Rosarióval…

7.
Jerónimo megzsarolja Priscilát, aki úgy dönt, fizet, ám végül még az éjszakát is együtt töltik. Nacho trükközik: nem adja vissza a dr. autóját, mert még tervei vannak vele – és Barbie-val. Barbie születésnapi bulit szervez, ahová nemcsak a barátait, hanem Alejandro kollégáit is meghívják – kivéve Rosariót, amirõl Priscila személyesen gondoskodott. Közben Esteban megtette az elsõ konkrét lépést Rosario meghódítása felé: hazaviszi autóval. Griselda nem meri bevallani Reginának, hogy egy városban él Magdalenával…

8.
Esteban és Alejandro azon versenyeznek, ki vigye haza Rosariót. Végül Alejandro lesz a nyertes, és az úton mesél Rosariónak az életérõl. Griselda végre megtalálja Magdalenát, és átadja az asszony múltjának mementóit õrzõ dobozkát. Megígéri, hogy Reginának nem szól nyomozása eredményérõl. Fény derül arra, hogy Rosario mégsem kapott meghívót Barbie születésnapjára, ezért Alejandro ezúttal személyesen is meghívja. Rosario váratlanul megjelenik a partin a Magdalena által tervezett új ruhában.

9.
Barbie születésnapi buliján Priscila szándékosan leönti vörös borral Rosariót, ezért a lány idejekorán távozni akar. Esteban túl sokat iszik, amit se Teresa, se Sandra nem néz jó szemmel. Nacho ismét dr. Santa Marina „bõrébe bújik” és úgy mulat Barbie oldalán. Vicente szelíden próbálkozik elnyerni Magdalena kegyeit, de nem jár sok sikerrel. Griselda átlát a szitán, és elmondja Alejandrónak, mit tud Priscila mesterkedéseirõl, aki ezért kénytelen egyedül hazamenni, ám otthon már várja Jerónimo.

10.
Jerónimo pénzt zsarol ki Priscilától, de közben felelevenítik régi kapcsolatukat is. Priscila és Alejandro között fagyos a viszony a Barbie szülinapi buliján történt botrány miatt. Teresa nagyon elkeseredett és Sandra segítségét kéri, hogy kiderítse, vajon Esteban megcsalja-e õt. Követi a férfit a találkozóira. Sully rájön, hogy Nacho, vagyis Dr. Rodrigo Santamarino nem az, akinek mondja magát. Igyekszik felnyitni Barbie szemét ezzel kapcsolatban, de Barbie ügyet sem vet rá.

11.
Alejandro szakít Priscilával, aki ezt nem tudja elfogadni, és a visszaszerzésén kezd mesterkedni. Esteban el akarja hagyni Teresát, de végül kibékülnek. A jó hírt Teresa Sandrával osztja meg, aki még aznap este számon kéri Estebantól, hogy mikor válik el végre. Barbie megpróbálja kideríteni, Nacho valóban pszichológus-e, aki átmegy a nem túl rafinált „teszten”. Alejandro megtudja, hogy Rosariónak nincs barátja, s innentõl nincs megállás: a csókig, majd a bocsánatkérésig.

12.
Rosario végre bevallja magának is, hogy szerelmes Alejandróba, sõt még anyjával is beszélget róla. Alejandro, Priscila öngyilkossági kísérletének hírére a helyszínre siet, és ott is marad éjszakára, hogy vigyázzon rá. Sandra elmeséli az öngyilkossági kísérletet Rosariónak, aki úgy érzi, õ a hibás és fel akar mondani, de Alejandro meggyõzi, hogy a Silvestre-ügy befejezéséig maradjon. Rosario pedig kiköti, hogy kapcsolatuk csak szakmai lehet, Alejandro közeledésre pedig azt hazudja, Nachóval eljegyezték egymást. Nacho beteget jelent, hogy Barbyval randizzon, ahol összefutnak Antonietával, aki elmondja, hogy viselkedett vele a fiú. Suly kezdi kideríteni Nacho titkát, hogy õ nem is Dr. Santa Marina. Regina rájön, hogy Magdalena a városban van.

13.
Nacho összetöri a doktor kocsiját, de ezt az ügyet is megússza. Sully mindeközben hiába próbálja rávenni Barbie-t, hogy legyen óvatosabb az állítólagos doktorral. Regina lábtöréssel kórházba kerül, miután dulakodtak Griseldával, hogy az vigye el Magdalenához. Alejandro elmondja Estebannak és az anyjának is, hogy szerelmes Rosarióba. Priscila nagy dobásra készül, de Regina õt is felvilágosítja Alejandro Rosario iránt érzett vonzalmáról.

14.
Priscila megfenyegeti Rosariót, hogy újra öngyilkosságot kísérel meg, ha nem tûnik el Alejandro közelébõl. Rosario csak az utolsó pert akarja megvárni, és utána felmond. A pert megnyerik, a szomszédok bulit rendeznek Rosario tiszteletére. Alejandro felveszi Cecit ápolónak a lábadozó Regina mellé. A lány véletlenül meghallja, amikor Priscila azzal dicsekszik Reginának, hogy az eljátszott öngyilkosságával sikeresen lerendezte Rosariót. Ahogy ezt megtudják Rosario rokonai, mindenki arról gyõzködi a lányt, hogy harcoljon szerelméért. Nacho drága étterembe viszi Barbit, aki semmit sem vesz észre Nacho színjátékából. A szerelmes lány jövendõmondóhoz készül, Ceci Caridadot ajánlja számára. Priscila bulit rendez az irodában Alejandro tiszteletére, amin feltûnik Rosario is.

15.
Rosario és Alejandro önfeledt szerelmi vallomását, majd csókját Priscila zavarja meg. Követi a két szerelmest, akik Rosarióékhoz mennek, hogy Alejandro megismerkedjen a mamával. Ez nem jön össze, ellenben Alejandro távoztával Priscila kopogtat az ajtón. Barbie Caridad kártyáitól várja a választ a kétségeire, ám a hallottaktól nem túl boldog. Nacho mindenáron próbálja lebeszélni Cecit, hogy Montalbánéknál dolgozzon.

16.
Priscilla bosszút esküszik és mindenre képes, hogy visszaszerezze Alejandrót. Szövetkezik Reginával, hogy szervezzen vacsorát, ahol találkozhat a férfival, de Alejandro Rosario meghívására a jótékonysági vásárra megy. Priscilla kétségbeesésében egy pisztollyal a nyomukban van. Sandra zsarolja Estebant, hogy váljon el Teresától.

17.
Priscilla rálõ Rosariora, de Alejandrót találja el, akinek, szerencsére, csak a karját éri a golyó. A vásáron Nacho kettõs játékot folytat Barbieval és Cecivel. Rosariónak gyanús a fiú. Merci figyelmezteti Priscilát, hogy szövetségesre van szüksége. Priscila Regina támogatását kéri, hogy visszaszerezhesse Alejandrót. Esteban gyanakszik Alejandro és Rosario kapcsolatára.

18.
Priscila jó tanácsokkal látja el Barby-t a szépségversenyt illetõen, cserébe a lány megpróbál hatni apjára, hogy hagyja el Rosariót. Alejandro elárulja Estebannak, mi van Rosario és közte. Sandra egyre türelmetlenebb Esteban válását illetõen, és Teresa meg is találja a vagyonmegosztás felbontására vonatkozó szerzõdést, de Esteban biztosítja mindkettõjüket, hogy nem akar elválni. Nacho be akar lógni Felipével a szépségversenyre.

19.
Elérkezett a latin Lányok szépségversenyének a napja, amit a televízió is élõben közvetít. Alejandro, Priscila, Nacho és Felipe a helyszínen nézik meg Barbie-t, míg a többiek otthonról nézik a közvetítést. Esteban azt mondja Rosariónak, hogy félreértette a lány jelzéseit, és azt gondolta, hogy õ tetszik neki és nem Alejandro. Valójában azonban csak a lány bizalmába akar férkõzni, hogy azután bosszút állhasson rajta egy korábbi sérelméért.

20.
Barbie megnyeri a szépségversenyt, utána Nachóval ünnepel, abban a hiszemben, hogy õk már barát és barátnõ. A másnapi sajtókonferencián egy riporter kis híján leleplezi, hogy a szépségverseny szabályait megsértve a lánynak barátja van, de Barbie ezt letagadja. Alejandrót elkábítja Priscilla, és a lakására viszi, hogy vele töltse az éjszakát. Alejandro így nem tud aznap este Rosarióval találkozni. Édesanyja, Cecilia és a barátai mind aggódnak. Rosario másnap a munkahelyén, a felfüggesztésbõl visszatérõ Ofiliától hallja, hogy Alejandro Priscillával éjszakázott. Esteban ki akar békülni Sandrával.

21.
Alejandro meg akarja magyarázni Rosariónak a szépségverseny estéjén történteket, de a lány kezdetben nem akar hinni neki. Ceci rábeszélésére végül mégis megbocsát Alejandrónak. Magdalenát még mindig erõs fejfájások gyötrik, elájul és kórházba kerül. Az orvosok vérrögöt találnak a fejében. Barbie Sully tanácsát kéri Rodrigóval kapcsolatban, aki azt tanácsolja tartsanak szünetet, Nacho azonban arra kéri a lányt, hogy inkább tartsák titokban a szerelmüket. Alejandro elhozza a tárcáját Priscillától, és elmondja neki, hogy valóban Rosariót szereti, de Priscilla még mindig nem adja fel. Alejandro emiatt Reginával is összekap. Esteban és Sandra titokban találkozgatnak, Teresa mintha gyanakodni kezdene a férje esti kimaradásai miatt.

22.
Magdalenát fenyegeti a veszély, hogy meg kell mûteni, de végül gyógyszeres kezeléssel úgy tûnik, sikerül feloldani a fejében képzõdött vérrögöt. Elõtte azonban majdnem találkozik Alejandróval, hallja a hangját, Bernardo pedig látja távozni a férfit a kórházból. Alejandro kap egy meghívást, hogy tartson elõadást a bevándorlásról az ENSZ-ben, ám errõl elõször Priscilát értesítik, aki így a meghívás intézõjének szerepében tetszeleghet. Az ennek tiszteletére rendezett vacsorára Alejandro meghívja Rosariót. Ofilia, látva a helyzet alakulását, fontolgatni kezdi, hogy Priscila oldaláról Rosarióéra áll. Barby egyre elszántabban meg akarja látogatni Nachót a „rendelõjében”, Nacho pedig egyre kétségbeesettebben próbálja ezt megakadályozni.

23.
Alejandro családi vacsorára invitálja Rosariót. Regina mereven elutasítja, hogy a fia egy fiatal és „jöttment” lánnyal járjon, Barbie sem repes a boldogságtól, Priscilának pedig – szokás szerint – van egy terve. Ebben Jerónimo ismételt felbukkanása sem akadályozza. Sandra a kisfiúk jelenlétével igyekszik rábírni Estebant a válásra. Griselda bizonyosságot szerez afelõl, hogy Rosario Magdalena lánya.

24.
Griselda rájön, ki is Rosario valójában. Priscila bocsánatot kér Alejandrótól és Rosariótól, de titkon továbbra is szét akarja választani a két szerelmest. Alejandro családja kiborul, amikor megtudják, hogy a férfi eljegyezte Rosariót. Magdalena Bernardo elõtt is titkolt valamit az évek során. Nacho Rodrigóként találkozik Barbie-val. Magdalenát kiengedik a kórházból, és alig várja, hogy találkozzon lánya võlegényével. Rosario meghallja Sandra és Esteban közös titkát.

25.
Teresa szemtanúja lesz Esteban vitájának Sandrával és Rosarióval. Gyanakszik rá, hogy valamit elhallgatnak elõle, és ki is hallgatja Estebant, amint virágokat rendel valakinek. Teresa Sandrát találja meg a virágokkal, aki azonban azt hazudja, hogy Esteban Rosariónak küldte a virágokat és õ a szeretõje. Késõbb, mikor Sandrát szembesíteni akarja a hazugságával Alejandro, elszalad. Esteban bevallja Teresának, hogy valóban szeretõje van, a nõ kilétét azonban elhallgatja. Nachónak megint nem sikerül elcsábítania Barbie-t. Caridad ápolja Magdalenát, akit kiengedtek a kórházból. Magdalena meggyõzi Rosariót, hogy hívja át Alejandrót egy vacsorára hozzájuk. Priscilla, Regina és Jerónimo Rosario múltjába akarnak ásni, hogy bemocskolják valamivel.

26.
Alejandro kiszedi Estebanból, hogy ki a szeretõje, és bosszúból kirúgatja vele Sandrát. Sandra összeomlik, és elmegy Teresához kitálalni. Esteban felháborodik ezen, õ a vagyonmegosztás miatt semmiképp nem akar válni. Nachót bosszantja, hogy Barbie nem akar lefeküdni vele, és elhatározza, hogy módszert vált: távolságtartó lesz, így Barbie biztos a karjaiba rohan. Csakhogy a lánynak mindenki azt tanácsolja, hogy várjon, és ne hívja fel szerelmét, így mindketten epekedve várják, hogy megcsörrenjen a telefon. Alejandro meg akar ismerkedni Rosario édesanyjával, de nem jön össze a találkozó. Ehelyett elviszi vacsorázni Rosariót, ahol megkéri a kezét.

27.
Griselda elmondja Magdalenának, hogy a férfi, akit a lánya szeret, ugyanaz a férfi, mint akit õ szeretett hajdanán és aki elhagyta. Esteban megfenyegeti Sandrát, hogy ne merje elmondani Teresának, hogy van egy közös gyerekük. Azonban Sandra és Teresa között újabb hatalmas veszekedés bontakozik ki, melynek végén Sandra Teresa arcába vágja, hogy van egy fia Estebantól. Priscila álnok módon megpróbál Rosario bizalmába férkõzni, mert tervei vannak ellene.

28.
Magdalena meglátja együtt Rosariót és Alejandrót, és retteg a pillanattól mikor majd meg kell osztania Rosarióval, hogy honnan is ismeri a férfit. Guillermo felkeresi Caridadot, de a nõ nem hajlandó végighallgatni õt. Jeronimo megérkezik Rosarióék házához, hogy végrehajtsa szörnyû tervét. Sandra elárulja Estebannak, hogy Teresa tud az afférról, Estebant ez nagyon nyugtalanná és dühössé teszi. Sandra megfenyegeti, hogy ha nem válik el Teresától, elviszi a gyereküket jó messzire. De Esteban nem hajlandó válni. Priscila nagy nehezen meggyõzi Reginát, hogy õ is játssza el a barátságost Rosariónak. Nacho végül megtörik és felhívja Barby-t, aki majdnem elmegy Dr. Santa Marina rendelõjébe, de Nacho jó kifogást talál rá, miért ne lenne ott.

29.
Felipe próbálja rávenni Nachót, hogy érvénytelenítsék a fogadásukat, mert a barátja le fog bukni Barbie elõtt, de Nacho nem hagyja magát. Caridad végül elmeséli fiának, hogy az apja visszatért a városba, és beszélni szeretne vele. Nacho nagyon feldühödik, és közli az anyjával, hogy elköltözik, ha az apja visszajön. Esteban és Teresa kibékülnek, helyre akarják hozni a házasságukat. Rosario mérges az anyjára, amiért ismét meghiúsította Alejandro bemutatását. Magdalena be akarja vallani lányának, hogy mi ennek az oka, de nem tudja rávenni magát. Alejandro elmeséli otthon, hogy összefutott Magdalenával, mire Regina teljesen pánikba esik.

30.
Magdalena próbálja rávenni Rosariót, hogy szakítson Alejandróval. de mivel nem indokolja meg a kérését, Rosarió nem áll kötélnek. Sõt meghívja vacsorára Alejandrót, hogy az anyukája megismerhesse. Nacho Barbie-val próbál vigasztalódni az apja felbukkanása miatt, s közben kis híján lebukik a remek autószerelõi képességei miatt. Sandra a fiával igyekszik magához csalogatni Estebant, aki mindkét fronton igyekszik megnyerni a csatát. Jerónimo mindeközben készül a feladatra, amivel Priscila busás jutalom fejében megbízta.

31.
Jeronimo követi Rosariót. Esteban nem engedi, hogy Sandra elköltözzön a fiával. Magdalena elárulja Bernardónak a titkot, amit édesapja miatt tartott meg, majd a pap rábeszéli, hogy mondjon el mindent Alejandrónak. Priscila tökéletes alibit gyárt magának. Alejandrót illegális ajánlattal környékezi meg Renato Villa Lobos. Cecilia furcsának találja, hogy Rodrigo és Nacho történetében sok a hasonlóság.

32.
Jerónimo rátámad Rosarióra, és majdnem sikerül megerõszakolnia, de Ceci és Nacho megmentik a lányt. A férfinak sikerült elmenekülnie. Magdalena felkeresi Alejandrót az irodájában, hogy elmeséljen neki mindent, de végül nincs bátorsága bevallani neki az igazat. Azt hazudja neki, hogy fia született, amit Regina otthon megcáfol. Magdalena elhatározza, hogy eltiltja lányát a szerelmétõl. Sandra elmondja Teresának, hogy Esteban csak a pénz miatt maradt vele, de Esteban elhiteti Sandrával az ellenkezõjét. Nacho mérges lesz, mikor megtudja, hogy Caridad Guillermóval akar találkozni, és nem engedi el az anyját.

33.
Magdalena folyamatosan gyõzködi Rosariót, hogy szakítson Alejandróval, viszont mivel nem hajlandó elmondani, ez miért szükséges, összevész Rosarióval. Caridad végül nem találkozik Guillermóval, mert Nacho nagyon nem akarja. Barby elhívja Nachót a bevásárlóközpont születésnapjára, ahol Barby jól szerepel és az újságba is bekerül, Nacho nagy sikerrel énekkel duettet a meghívott sztárvendéggel. Cintia és Elizabet pedig rájön Barby-ék kapcsolatára és megpróbálják leleplezni õket. Priscila arra jut, hogy következõ, Rosario elleni tervéhez minél több információt kell róla, a múltjáról összegyûjtenie.

34.
Alejandro nagy hirtelen úgy dönt, megkéri Rosario kezét, és bejelenti, hogy már a hétvégén tartsák meg az esküvõt. Az egyetlen akadály, hogy még mindig nem ismeri Rosario anyját, így a jegyesek azt tervezik, hogy Rosario meghívja vacsorázni Magdalenát egy étterembe, ahová Alejandro „váratlanul” beállít. Cintia és Elizabeth azt gyanítja, hogy Barbie és Nacho már régóta együtt jár, így, ha ezt bizonyítani tudják, Barbie nem maradhat a „Latin lány” verseny gyõztese, és Cintia léphet a helyére. Sandra csapdát állít Estebannak és Teresának, elbujtatja Teresát, és kiprovokálja Estebanból, hogy azt mondja, csak érdekbõl él a jelenlegi feleségével.

35.
Magdalena részletesen elmondja Priscillának, hogy jött a világra Rosario, és azt is, eddig nem volt mersze a dologról a lányával beszélni. Vicente rájön, hogy a horpadást dr. Santa Marina autóján Nacho okozta, amikor „elkötötte” azt, és úgy rendelkezik, Nachónak magának kell ezt a doktornak elmondania. A hazafelé tartó Nacho Guillermóba botlik, és közli vele, az õ számára az apja már meghalt. Esteban, Sandra ravaszul irányított kérdéseire válaszolva, és a másik szobában elbújt Teresa füle hallatára, bevallja, kizárólag érdekbõl él még a feleségével. Teresa, a történtek után, az este hazaérkezõ Estebannak bejelenti, hogy elválik.

36.
Priscilla elmondja a szörnyû igazságot Alejandrónak, miszerint Rosario Magdalena Perez és Marcos Miranda, Alejandro apjának nagy ellenségének lánya. Alejandro nem akar hinni neki, de találkozik maga is Magdalenával, amikor vacsorázni szeretné vinni Rosariót és édesanyját. Végül szó nélkül elrohan Rosario lakásáról. Hazafele autóbalesetet szenved. Regina, Barbie és Priscilla aggódva rohannak a kórházba, de szerencsére Alejandrónak nem esett komolyabb baja. Priscilla vele marad egész éjszaka, hogy vigyázzon rá. Másnap Rosario képtelen kicsikarni megfelelõ magyarázatot Magdalenából az elõzõ este történtek miatt. Magdalena nem tudja elmondani az igazságot a lányának, így Rosario elrohan.

37.
Regina Priscila kérésére megerõsíti a fiában a Marcos Miranda iránti gyûlöletet, hogy emiatt Rosariót se szeresse. Alejandro a gyötrõdéstõl nem is képes idõre bemenni az irodába. Amikor végre megérkezik, durván visszautasítja Rosariót, aki kétségbeesik, és semmit nem ért. Édesanyjától is hiába remél választ. Teresát nem érdekli Esteban hízelgése, eltökélte, hogy elválik tõle. Caridadot elszomorítja, hogy a fia nem akar találkozni hirtelen elõkerült apjával, de se õ se más nem tudja legyõzni Nacho ellenállását a találkozóval kapcsolatban. Õ maga is csak nehezen dönt.

38.
Alejandro sokkot kap, amikor kiderül számára, hogy ki Rosario apja. Minél hamarabb meg akar szabadulni tõle, ezért kirúgja a lányt. Cintia videóra veszi, ahogy Nacho megcsókolja Barbie-t, a bizonyítékot pedig elküldi a sajtónak. Barbie fején meginog a korona, de szerencsére Freddy-nek van egy mentõötlete. Ám a lány kitart szerelme mellett, és kénytelen lemondani a koronáról.

39.
Barbie lemond a koronáról, és inkább szerelmét, Rodrigót választja. A fiú azonban hûvösen fogadja telefonhívását, megpróbálja lerázni, és megfenyegeti, hogy otthagyja, ha nagyon erõlteti a találkozást. Alejandro majdnem Rosario után megy, de Priscila betoppan, és megakadályozza ezt. A férfi rosszul viseli a saját döntését, már mindenhol Rosariót látja. Elenáról kiderül, hogy Guillermo lánya, de ez sem könnyíti meg Caridad döntését. Esteban közli Sandrával, hogy nem akar elválni.

40.
Magdalena mindenáron beszélni akar Alejandróval a lánya érdekében. Griselda rémülten útját állja, de felajánlja a segítségét. A hazaérkezõ Esteban csak Teresa hûlt helyét találja a lakásban. Caridad Guillermo kérésének tudatában tovább könyörög a fiának, hogy találkozzon az apjával. Nacho végül kényszeredetten belemegy a dologba. Priscila körülhízelgi az emlékek miatt továbbra is csak gyötrõdõ Alejandrót, és felajánlja magát neki. Barbi naivan boldog, miközben Nacho továbbra is a hazudozás és a vallomás közt vívódik. Alejandrót megérintik Griselda szavai, és elindul Rosarióhoz, de nem találja otthon a lányt.

41.
Alejandro és Magdalena õszintén beszélnek egymással. Rosario kérdõre vonja az anyját, miután ölelkezni látja õket. Barbie részletesen beszámol Rodrigo Santamariának arról, hogy a „fiával” jár. Santamaria rájön, hogy Nacho bújt a bõrébe és elmegy a fiúhoz, aki bocsánatot kér és elmondja a történtek okát. Esteban legnagyobb meglepetésére Teresa aláírja a vagyonmegosztást és mindenrõl lemond a javára. Sandra azonnal kicsikarja Estebantól, hogy vegye õt feleségül. Magdalena elmondja Rosariónak, hogy az apja nem erõszakolta meg, sõt nem is csalta meg, hanem az õ gyávaságán múlt a boldogságuk…

42.
Magdalena ismét elájul, be kell vinni a kórházba, ahol kiderül, agyvérzése van. Nacho egyre kevésbé tudja, mit érezzen, és mit kezdjen magával, miután megtudta apja halálhírét. Regina és Priscila kezd ráébredni, hogy Alejandrót tényleg el fogják veszíteni, ha úgy folytatják, ahogy eddig. Regina a kétségbeesés határára kerül, Priscila pedig újabb, eddig minden korábbit felülmúló ördögi tervet forral. Barby elindul Suly-val a kórházba, ahol Magdalenát kezelik, hogy találkozzanak Nachóval. Esteban nagyon akarja a Villalobos-ügyet, de Alejandro nem hajlandó belemenni. Alejandro készül a másnapi New York-i útra, de aggasztja, hogy Magdalena még nem szólt neki, hiszen az utazás elõtt mindenképp beszélni akar Rosarióval.

43.
Priscila kihallgatja Regina és Griselda beszélgetését, amibõl rájön, hogy Marcos Miranda teljesen ártatlan. Regina csak bûnbakként használta Marcost a fia elõtt. Rosario rájön, hogy Nacho becsapja Barbie-t és másvalakinek adja ki magát. Rosario Bernardo atyával eközben a kórházban aggódik az agyvérzést szenvedett anyjáért, aki végül az ébredés jeleit mutatja. Nacho felkeresi az igazi Rodrigo Santamaria pszichológust, és tanácsot kér tõle az apjával kapcsolatban. Guillermo haldoklik, utolsó perceiben Caridaddal és Nachóval akar lenni és ki akarja csikarni megbocsátásukat a múltban elkövetett hibáiért és azért, hogy elhagyta õket. Esteban Alejandro háta mögött kétes üzletet köt Villa Lobosszal.

44.
Guillermo meghal, Elenita sorsa Caridad kezébe kerül. Nacho látni sem akarja a lányt. Alejandro és Priscila megérkeznek New Yorkba, ahol Priscila tovább szövögeti aljas terveit. Griselda szeretne beszámolni Alejandrónak arról, mi történt Magdalenával, még Regina asszonnyal is szembe kerül, de Priscila megakadályoz mindent. Magdalena állapota javul. Nacho eldönti, hogy szakít Barbie-val, de elõtte persze még tervei vannak vele.

45.
Magdalena állapota gyorsan javul. Alejandro óriási sikert arat a konferencián, az interjút a tévé is közvetíti, így Rosario láthatja, hogy a férfi Priscilla társaságában van. Caridad magához veszi a kis árván maradt Elenitát, mire Nacho gyûlölettel reagál. Ofilia gyanakszik a Villalobosszal köttendõ üzlettel kapcsolatban. Griselda minden tiltás ellenére felhívja Alejandrót és elmondja neki, hogy Magdalena kórházban van.

46.
Priscilla sehogy sem tudja visszatartani Alejandrót, a férfi visszautazik Los Angelesbe. Regina felkeresi Magdalenát és megfenyegeti, hogy felfedi Rosarionak az igazságot. Nacho kétségbe esik: megkapja a hitelkártya számláját és kiderül, hogy alaposan túlköltekezett. Regina abban a hitben hagyja Rosariót, hogy Alejandro az édesapja.

47.
Nacho szembesül vele, hogy sokba kerül fenntartani a látszatot. Priscila újabb ájulást színlel. Barbie és Suly átalakítják Ceciliát, hogy Nacho észrevegye, de a fiú nem jön rá, hogy miatta van a felhajtás. Barbie meghívja Suly-t a randijukra, hogy jobban megismerhesse “Rodrigót”. Rosario azt gondolja, hogy Alejandro az apja, ezért elmenekül Bernardo segítségével, mielõtt még Alejandro odaérne, hogy bocsánatot kérjen. Az egész ház Rosarióékat keresi, végül Alejandro megtudja, hogy Regina is ott járt.

48.
Rosario és Magdalena egy zárdában találnak menedéket. Alejandro és a szomszédaik kétségbeesetten várják a híreket, de Rosario el akar bújni a világ szeme elõl. Nacho elegáns étterembe viszi Sulyt és Barbie-t, de nem bírja kifizetni a drága vacsorát. Caridad feldühödik, mikor megtalálja Nacho hitelkártya kivonatát, és figyelmezteti, hogy az apja is rengeteg adósságot halmozott fel a barátnõi miatt. Esteban szívességet tesz Villalobosnak, kihozza az õrizetbõl a vámon bajba került lányát.

49.
Alejandro felbéreli Ricardo Sambrano magánnyomozót, hogy keresse meg Rosarióékat, és errõl Priscila is értesül. Ceci gyanúja egyre erõsebb, hogy Nacho és Rodrigo valójában ugyanaz a személy. Regina egyre jobban aggódik a fiával való kapcsolata miatt, teljes joggal. Barby viszont belátja, hogy apjának Rosarióra van szüksége, hisz valóban õt szereti, majd leszerveznek egy vacsorát hármasban „Rodrigóval”. Bár Nacho másra számít. Esteban folytatja ügyleteit Villalobos-szal, továbbra is eltitkolva ezt Alejandro elõl.

50.
Míg Rosario és Magdalena Bernardo atya vidéki vendégszeretetét élvezi, Sambrano nyomozó a városban kiszedi Jose Mariából, hol az a misszió, ahol elrejtõztek. Priscilla ugyanakkor meglepõ ajánlattal áll elõ a nyomozónál: ha az neki, és nem Alejandronak mondja el, hol bujkál a két nõ, busás jutalmat remélhet, méghozzá természetben. Sandra magától Ofiliától tudja meg, hogy a lelkes titkárnõ kikotyogta Reginának, Esteban valamilyen meglepetést tervez, így ráveszi Estebant, rúgassa ki Ofiliát az irodából, és kerüljön õ a helyére. Estebant, miközben Villalobosra vár, Silvia csak úgy megcsókolja, és azt is nyíltan kijelenti, örül annak, hogy a férfi válófélben van.

51.
A magánnyomozó rátalál Rosarióékra a missziós menedékhelyen. Ám komoly dilemma, hogy a hírt Alejandróval vagy Priscilával közölje-e elõbb. Nacho menekülne az immár az „örömapa” által is támogatott hazug kapcsolatból Barbyval. Szakítani próbál a lánnyal, de az elõször félreértelmezi a dadogást. Ceci egyre inkább gyanakszik a fiú kilétét illetõen. Esteban újra átadja Ofiliát Alejandrónak, mivel bizalmasa és szerelme, Sandra visszatér hozzá titkárnõnek. A titokban tartani vágyott üzletfél lánya azonban megjelenik az irodában, amit Alejandro késõbb számon is kér. Silvia az ebéd alatt elmeséli Estebannak az õ vakságát is okozó baleset történetét. A lány késõbb saját apjának is elmondja, hogy nem nyugszik, amíg meg nem találja azt, aki a történtekért felelõs.

52.
Mariana hiába kérdezi Rosariótól, hogy miért menekült édesanyjával a misszióhoz. A lány szomorúan emlékszik a kezdeti napokra Alejandróval, a munkakezdésre, a férfi közeledésére. Rosario hollétét Bernardo mindenki elõtt szigorúan titokban tartja. Nacho is, Barby is a szakításnak indult, de kétértelmûen végzõdött randevú miatt gyötrõdik. Barby a kártyajóslást látja megoldásnak. Nacho az édesanyjának vallja be az érzéseit, és Felipével vitázik a megoldáson. A magánnyomozó Priscila mellett dönt, a „hála-randevú” után azonban inkább mégis Alejandrot avatja be a titokba. Priscilának tehát gyorsan kell cselekednie, miközben Regina feltartja Alejandrót. Silvia meghívja Estebant az apja születésnapi partijára. Sandra gyanakszik és fenyegetõzik.

53.
Priscila számon kéri Ricardon az árulást, és pisztollyal kényszeríti ki Rosario címét. Daniel nem hajlandó félredobni az orvosi etikát, és közli Alejandróval, hogy az édesanyjának kutya baja. A férfi elrohan, de Priscila már megelõzte. Alejandróról pedig órákon át semmi hír se az irodában, se otthon. Nacho ismét gonoszul undok Elenitával, de az anyja haragosan kiáll a kislány mellett. Barbyék megérkeznek a kártyajóslásra, amit Caridad a tények tudatában alakít. Nacho mindezt kihallgatva, új tervet eszel ki. A megvalósítás rosszul indul. Belebotlik Cecibe, aki szerelmet vall neki. Esteban korrupt kapcsolatot talál a bevándorlási hivatalhoz.

54.
Prisciláról sincs hír, persze mindenki találgat. Mariana segít Rosariónak és édesanyjának a gyors pakolásban és menekülésben. Magdalena némán próbál ellenkezni, amit félreértenek. Elenita nagy rémületet okoz, amikor elkeseredésében bezárkózik a fürdõszobába. Alejandro megérkezik a misszióhoz, s bár a gyanútlan nõvérek igyekeznek õt útbaigazítani, Mariana segítségével Rosariónak sikerül elrejtõznie elõle. Ceci rajtakapja Nachót, ahogy a fiú Barbyra vár, de végül nem rendez igazi nagy botrányt. Nacho ismét õszinte beszélgetésre készül, de szerelmes ölelkezés lesz a félrecsúszott vallomásból. Esteban megegyezik a korrupt bevándorlási hivatalnokkal a hamis vízumok ügyében. Priscila elájul, és a kivizsgálás során kiderül, hogy gyermeket vár.

55.
Priscila közli Alejandróval, hogy gyermekük lesz. Regina próbálja rábeszélni a fiát, hogy vegye feleségül a nõt, és felejtse el Rosariót, de Alejandro fel akarja keresni Bernardót, hogy rajta keresztül találja meg szerelmét. Barbye és Nacho nagyon szerelmesek, ezért Nacho nem is akarja elfogadni Felipétõl a fogadáson nyert pénzt, de Cecilia ezt az igazságot is megtudja. Fabiana, Barbye édesanyja nyilatkozik a tévében. A nyomozók rábukkannak Alejandro nevére a meggyilkolt Sanbrano nyomozó jegyzetfüzetében. Bernardo atya elutazik, és elõtte megkéri Jacintát, hogy senkinek se mondjon semmit a családja hollétérõl.

56.
Barbye elújságolja Sulynak, hogy együtt aludt Nachóval. Késõbb miután az autója lerobban, épp abba a szerelõmûhelybe megy be, ahol Nacho dolgozik, és ahol össze is fut vele. Alejandro házában rendõrségi nyomozók jelennek meg azzal, hogy Sambrano magándetektívet meggyilkolták, ami dilemma elé állítja Reginát: ha hallgat, azzal védi ugyan Priscillát, de Alejandróra tereli a gyanút, ha beszél, az felmentené Alejandrót, de gyanúba keverné Priscillát. Priscilla kihallgatja, amint Alejandro és Cecilia Rosarióról beszélnek, így Regina azonnal felmond a fia nem kívánt szerelme barátnõjének.

57.
Felipe tanácsára Nacho elmondja Alejandrónak, hogy elõle futott Barbye az õt elütõ autó elé. Rosario apáca akar lenni, de a tisztelendõ anya lebeszéli róla. Magdalenát annyira megrázza a hír, hogy sikerült kimondania egy szót. Silvia elárulja Estebannak, hogy nem vak, valamint, hogy azt gyanítja, a barátja halálában az apja keze van. Közben intenzíven flörtölgetnek, és a viszonyt Sandra is gyanítani kezdi. Alejandro, Regina és Nacho is nagyon aggódnak Barbye-ért, akinek az állapota egyre kevésbé biztató.

58.
Barbye a kórházban magához térve rögtön kiadja Nacho útját. Ceci elhatározza, hogy megpróbál hatni Barbye-ra, hogy a szerelmesek újra egymásra találjanak. Agustina rádöbben, hogy Priscilánál nincs minden rendben, mikor rajtakapja, hogy a nõ a láthatatlan Mercyvel társalog. Daniel megérkezik a zárdába.

59.
Daniel és Rosario találkoznak a zárdában. Barbye megtudja, hogy Rodrigo valójában Nacho, és errõl Cecilia is tudott. Priscila és Regina Nacho ellen hangolja Barbye-t. Alejandro is kinyomozza a valóságot, és eligazítja Nachót. Caridadot kirúgják a tisztítóból a kölcsönvett ruhák miatt, és a fõnöke be is pereli. Priscilát kihallgatja a rendõrség, de a nõnek sikerül kimagyaráznia magát.

60.
Alejandro megkéri a terhes Priscila kezét, így próbálja meg elfelejteni Rosariót. Rosario egyre közelebb kerül Danielhez, valamint a kolostorban megismerkedik egy nõvel. Barbye állapota javul a kórházban, és még az anyja, Fabiana is felbukkan. Nacho és Caridad pénzgondokkal küzdenek, mert Caridadot beperelte a ruhatisztító üzlet, ahol dolgozott.

61.
A súlyosan sérült Barbyhoz megérkezik rég nem látott édesanyja, gyanúsan nagy rajongással körülvéve a lányát. Regina több okból is sürgetné a fia és Priscila esküvõjét. Daniel komoly javulást észlel Magdalénánál, és további gyors elõrehaladást remél. Az asszonytól megkapja a jóváhagyást egy randevúhoz a lányával, de Rosario csak nagy nehezen áll kötélnek. Nacho jobban fizetõ állást szeretne találni, hogy anyját és féltestvérét is eltarthassa. Fabiana és Priscila megismerkedése után komoly villongások támadnak a két nõ között. Esteban Villalobos születésnapi partiján azonnal az öreg kegyeibe férkõzik. Silviától megtudja, hogy újabb fenyegetõ fehér rózsát talált az ágyán. A csókkal végzõdõ találkát valaki figyeli.

62.
Suly a barátnõje mellett tölti az éjszakát a kórházban, jó kedvre akarja deríteni. Nacho emlékezik és szenved, majd egy hirtelen ötlettõl vezérelve elrohan otthonról. Alejandro visszagondol Priscila bejelentésére arról, hogy gyermeket vár tõle, és a Bernardoval folytatott beszélgetésére is Rosarioról. Az emlékezést Griselda szakítja félbe, aki lebeszélné a férfit a házasságról. Regina számon is kéri ezt rajta, de a házvezetõnõ visszavág az asszonynak. Priscila meglepi Fabianát a vendégházban. A két vetélkedõ nõ gúnyos szóváltása egyezséggel zárul. Daniel szerelmet vall Rosarionak, aki udvariasan visszautasítja a fiút. Priscila a történtek fényében egyre biztosabb magában, ám ekkor Jeronimo képében felbukkan a múltja. Fabiana mutatja be a férfit legújabb szerelmeként.

63.
Nacho, Suly távollétét kihasználva, beoson Barbyehoz, a bocsánatáért esdekel, és újra szerelmet vall neki. A gyógyszerektõl kába lány boldog, de Suly késõbb elhiteti vele, hogy mindez csak álom volt. Rosario nagy nehezen kiszedi Anából, hogy ki bántalmazta, és tanácsot ad neki ahhoz, hogy hogyan tudna véget vetni a kiszolgáltatottságának. Jeronimo remekül alakítja az ideális udvarlót. Egy idõre magára marad a kis házban, ahol Priscila tör rá, hogy számon kérje rajta a felbukkanását. Sandra egyik szokásos féltékenységi rohama során ráébred, hogy Silvia nem vak. És érdekbõl a flörtölést is jóváhagyja. Alejandronak gyanús lesz, hogy már látta valahol Jeronimot. Az udvarló – kínjában – „segít” neki visszaemlékezni.

64.
Ana férje megjelenik a missziónál, az asszony pedig ismét hisz a szép szavaknak, és vele megy. Daniel boldogan mesél Magdalenának Rosario iránti szerelemérõl, de a zaklatottságát látva megígéri, hogy nem sietteti a dolgokat. Nacho – lelkifurdalásától hajtva felkeresi anyja volt fõnökét, hogy legalább a feljelentés visszavonására rábeszélje azzal, hogy hárítsa inkább rá a következményeket. Barbyet hazaengedik a kórházból. Ofilia egy véletlen folytán megtudja, hogy Esteban sötét ügyekbe keveredett. Kétségbeesetten töpreng, hogy mit tegyen. Jeronimo felveti Priscilának, hogy a gyerek akit vár inkább tõle lehet. A kialakuló vitának Alejandro a fültanúja lesz, Priscila azonban ügyesen kivágja magát.

65.
Renato nem örül, hogy Esteban a lánya körül legyeskedik, ezért meg is fenyegeti, hogy tartsa távol magát tõle. Silviának is elmondja, hogy a férfi a szeretõjével él és van egy közös gyerekük. Priscillának végre sikerül kicsikarni Alejandrotól az esküvõ dátumát. Vicente bejelenti, hogy mindent elintézett, a tisztító tulajdonosa visszavonta a Caridad ellen tett feljelentést. Ofilia megbizonyosodik Esteban korrupt tevékenységérõl és arról, hogy összejátszik Giordánoval. Giordáno észreveszi, hogy Ofilia figyeli õket mikor Estebannal üzletel.

66.
Fabiana arról próbálja meggyõzni Alejandrót, hogy szálljon be a produceri vállalkozásba. Priscilla megtudja, hogy Fabiana tönkrement: azonnal megzsarolja a nõt és pontosan tudja, hogy Fabiana csak érdekbõl tért vissza, nem a lánya miatti aggodalom vezérelte. Egy kihallgatott beszélgetésbõl rájön, hogy Regina titkol valamit és azt kéri tõle nászajándékba, hogy rúgja ki Griseldát, mert nem bízik benne. Silvia bosszút akar állni Estebanon. Nacho Ceci segítségével rájön, hogy énekes akar lenni. Esteban megzsarolja Ofiliát, miután meghallja, hogy a nõ el akarja mondani Alejandrónak a titkos üzletet. Ofilia úgy dönt, beszél Sandrával.

67.
Ofilia elárulja Sandrának, tudja, hogy Esteban hamis vízumokat vásárol Giordanótól, de Sandra megígéri, lebeszéli a párját az ügylet folytatásáról, mielõtt Ofilia kénytelen lenne szólni Alejandrónak. Jeronimo egy felhevült pillanatában megcsókolja Priscillát, akinek minden fondorlatát be kell vetnie, hogy az éppen betoppanó Reginát lebeszélje arról, hogy nagyobb botrányt keverjen a dologból. Barbye kártyából jósoltat Caridaddal, de az asszony azt is elmondja neki, hogy Rodrigo, vagyis Nacho az õ fia. Nacho bejelenti az anyjának, hogy az énekesi pályát választja. Rosario elfogadja Daniel közeledését, de a férfi közli vele, Los Angelesbe kell utaznia Regina orvosi vizsgálata miatt.

68.
Ofilia szemtõl szemben találja magát Giordanóval, aki azt állítja, valójában õ egy FBI-ügynök, és Ofiliát megkéri, gyûjtsön neki bizonyítékokat Esteban ellen. Priscila igyekszik kicsit megsürgetni az esküvõt Alejandróval. Annál is inkább, mert látszik, hogy Alejandro csak nem akarja elfelejteni Rosariót. Viszont kapóra jön Daniel, ugyanis Priscila azonnal megsejti, hogy õ tudja, hol van a lány, de Daniel persze tagad. Silviának új esélye nyílik felfedni Estebant Alejandro elõtt, de megint nem sikerül, ezért új tervet fõz ki. Teresa régi ismerõsként meglátogatja a Tisztelendõ Anyát, mesél a válásról, és összefut Rosarióval is.

69.
Priscila rájön, hogy Daniel tudja, hol van Rosario, ezért megüzeni vele az esküvõ hírét, hogy semmiképp se akarjon visszatérni Los Angelesbe. Ofilia megpróbálja rábeszélni Estebant, hogy szálljon ki a hamis vízum üzletbõl, de nem jár sikerrel. Mindent megtesz, hogy Alejandro ne keveredjen bele az ügybe, de végül mégis elszólja magát a Villalobos családdal kapcsolatban. Rosario elbeszélget Teresával. Barby vásárolni megy az édesanyjával, persze megint Alejandro pénzébõl. Silvia meglátogatja Sandrát. Regina megparancsolja Jeronimónak, hogy tartsa magát távol Priscilától.

70.
Nacho ráeszmél, korábban névjegyet kapott egy mûvészeti menedzsertõl, így egyre lelkesebben veti bele magát énekesi karrierje építésébe, Caridad viszont – mivel Nacho változatlanul undok Elenitával – válaszút elé állítja a fiát: vagy változtat a viselkedésén, vagy el kell költöznie otthonról. Rosario a faluban összefut Armandóval, aki megfenyegeti: ha továbbra is beleavatkozik a házaséletébe, nagyon pórul járhat. Fabiana egyre több tanújelét adja, hogy szándékai nem egyenesek, csupán Alejandro vagyonára pályázik. Vásárolni hívja Barbye-t, majd azt állítja, egy másik táskájában hagyta a hitelkártyáját, és Alejandrót is egyre hevesebben ostromolja azzal, kezdjenek közös vállalkozásba. Az errõl vitázó egykori házaspárra, épp amikor Fabiana nõi vonzerejét veti félreérthetetlenül latba, váratlanul Priscilla nyit ajtót.

71.
Fabiana megcsókolja Alejandrót, hogy meggyõzze, hogy támogassa õt pénzügyileg, és ezt Priscila is látja. Egyezségük felrúgása miatt tehát Priscila bosszút forral ellene, valamint kiáll Alejandro mellett abban, hogy ne támogassa õt. Fabianát viszont kihúzza a bajból egy új szerepajánlat, amihez azonban ismét el kell utaznia pár hétre, ezt Alejandro segítségével tálalja is Barbynak. Nacho végül nagy nehezen belátja, hogy jobb lenne, ha a továbbiakban rendes lenne Elenitával, viszont mivel a kislány még csak ennek ellenkezõjét hallotta, elszökik otthonról. Rosario értesül Alejandro és Priscila eljegyzésérõl és látszólag örül is neki. Magdalena kezdi visszanyerni mozgását és beszédkészségét, és nagyon közölni akar valamit, mikor meghallja a hírt Alejandróról és Prisciláról.

72.
Az egész szomszédság kétségbeesetten keresi Elenitát, akire végül Ceci és Nacho talál rá a parkban. Fabiana búcsúzkodik, de közelgõ távozásával vegyes indulatokat kavar. Priscila és Jerónimo örül, Regina viszont haragszik, hogy Fabiana megint magára hagyja a lányát. Megdöbben, mikor kiderül, hogy a volt menye egyedül utazik, és figyelmezteti, hogy hûséget biztosan nem várhat Jeronimótól. Sandra Esteban tanácsára drága étterembe viszi Ofiliát ebédelni, hogy biztosítsák maguknak a titkárnõ hallgatását és diszkrécióját. Csakhogy Ofilia egyre inkább arra hajlik, hogy ha Esteban nem fejezi be a hamis vízumok intézését, akkor õ vet véget a mocskos ügyleteknek. Alejandrónak nem sikerül megtudnia, hol önkénteskedik Daniel, viszont megszerzi az új mobilszámát, és azon próbálja elérni.

73.
Nacho és Cecilia hazaviszi Elenitát. Griselda lefényképezi Esteban határidõnaplójának oldalait, hogy Giordanónak segítsen, de végül nem akarja átadni neki a képeket. Daniel meg van róla gyõzõdve, hogy Magdalena nem támogatja kapcsolatukat Rosarióval, mert Alejandróról szeretne mondani valamit, de Rosario meggyõzi a férfit, hogy Alejandro és õ már sosem lesznek egy pár. Jeronimo bepróbálkozik Priscilánál, de a nõ õrült képzelgése félbeszakítja õket. Regina figyelmezteti a fiát Jeronimóval kapcsolatban. Barbye és Suly ugyanoda mennek fagyizni, ahova Nacho és Cecilia is. Daniel visszahívja Alejandrót, és elmondja neki, hogy együtt vannak Rosarióval.

74.
Daniel közli Alejandróval, hogy õk Rosarióval már egy pár. Rosario fájó örömmel hallja, hogy Alejandro megfogadta a jótékonysági javaslatát. Giordano a leleplezõ fotókat követeli Ofiliától, aki abban bízik, hogy a fõnöke jó útra tér, ezért idõhúzó egyezséget javasol. Priscila végre kicsikar Alejandrótól egy ígéretet a közös jövõjükre vonatkozóan. Caridad jóságos szigorral feddi meg az elõkerült Elenitát. Ana rémülten menekül be ismét a misszióhoz, az eddigieknél is rosszabb állapotban, de hiába minden rábeszélés, most sem hajlandó lépni. Armando dühödten keresi a feleségét, a pisztoly is elõkerül. Ana, hogy nagyobb tragédia ne történjen, elõmerészkedik, és csitítani próbálja a férjét. Barbye rosszulléteit látva Suly azt gyanítja, hogy a barátnõje terhes, de õ erre gondolni se hajlandó.

75.
Armando végül elhiszi Anának, hogy ismét vele tart, kifelé menet azonban a rendõrség várja. Némi dulakodás után minden jól végzõdik. Regina bogarat tesz a fia fülébe azt illetõen, hogy miért menekült el annak idején Rosario. Közben visszaidézi a beszélgetést, ami valójában az Alejandro elöli menekülésre késztette a lányt. Alejandróban az anyja gyanúját igazolni látszó emlékek merülnek fel, és Priscilának sikerül kierõszakolnia egy szerelmes éjszakát. Jeronimo már nagyon közel érzi magához a meggazdagodást, ezért kiruccan éjszakára egy kis ünneplésre. Daniel eléri, hogy megcsókolhassa Rosariót, aki már nem olyan elutasító, de az édesanyja elõl még titkolni akarja a kapcsolatot. Magdalena visszaemlékszik rá, hogy micsoda félreértés kergette õket ide a misszióhoz, és imádkozik, hogy minél elõbb képes legyen újra beszélni.

76.
Nacho hiába erõsködik a zenei menedzser titkárnõjénél, merev elutasításban van része. Ceci késõbb ráébreszti, hogy ez a régi álneve miatt történhetett, ezért személyesen keresik fel a kiadót. Barbye Sulyhoz megy, hogy ott végezze el a terhességi tesztet. Az eredményre várva ismét rosszul lesz. Griseldának feltûnik, hogy Jeronimo nem jött meg éjszakára. Alejandro a vendégházban várja ki a férfi hazaérkezését. A homályos társalgás gyanút ébreszt benne. Esteban a szokott helyen találkozik Giordanóval, de feltûnik neki, hogy Villalobos testõre figyeli, ezért elnapolja a beszélgetést. Ofilia véletlenül ráborítja a kávét a mobiltelefonjára, ami az õ számára maga a tragédia.

77.
Alejandro elmeséli a menyasszonyának, hogy elbeszélgetett Jeronimoval, és a gyanúját is megosztja vele. Priscila nagy nehezen ráveszi, hogy õ nézethessen utána a volt szeretõje ügyeinek. Nacho félig-meddig szerelmet vall Cecinek. Matias bevallja a fõnökének, hogy nagyot hibázott. Villalobos végeztetni akar az ügyvéddel, ha kiderül, hogy az õt is becsapta. A lánya miatt másmilyen bosszúra készül. Sandra és Esteban elhitetik a megkönnyebbült Ofiliával, hogy az ügyvéd kiszállt a bûnös üzletbõl. Giordano viszont képtelen elérni Ofiliát a végleg elromlott telefonon keresztül. Ráadásul ellenõrzi egy közlekedési rendõr, Villalobos szerezteti így meg az adatait. Daniel és Rosario elmondják a tisztelendõ anyának, hogy egymásra találtak.

78.
Mikor Renato Villalobos számára kiderül, hogy Esteban egy volt FBI-ügynökkel üzletel, bosszút esküszik. Elsõ lépésként elrabolja Giordanót. Priscila úgy érzi, Jerónimo veszélybe sodorhatja, ezért Mercy tanácsára pisztolyt vesz magához. Késõbb el is csalja a férfit egy erdõbe. Nacho és Felipe úgy döntenek, hogy Nacho zenei karrierjét egy internetre feltöltött videóval fogják beindítani. A szerelmes Vicente munkát ajánl Caridadnak az autószerelõ mûhelyben.

79.
Priscilla pisztollyal fenyegeti Jeronimót, hogy kivégzi. Végül nem öli meg, hiszen Priscilla maga is tudja, egy gyilkossággal kapcsolatos nyomozás a családban felboríthatja az esküvõrõl szõtt terveit. Esteban, Villalobostól való félelmében, arról gyõzködi Sandrát, hogy a jövõben õ találkozzon Giordanoóval. Sandra végül azzal beszéli le errõl, hogy akkor Giordano rájönne, valami nincs rendben a közös ügyük körül. Villalobos megtudja Giordanótól, Esteban valójában be akarta csapni a maffiavezért, és felajánlja, iktassák ki az üzletbõl Estebant. Villalobos, az árulásáért, öngyilkosságnak álcázva megöleti Giordanót, és megbeszéli Matiasszal, miképp végezzenek majd Estebannal is.

80.
Villalobos azt tervezi, hogy leszámol Estebannal, és elõtte még a fiát is elrabolja. Ezért magához hívatja Estebant. Magdalena felébred, és elmondja Rosariónak, hogy Alejandro valójában nem az apja. Sõt még mindig szereti a lányt és bocsánatot is akart kérni tõle. Az újság címlapjáról Sandra, Esteban és Ofilia számára is kiderül, hogy Giordano meghalt. Fabianát kiteszik az új szerepébõl, mert a csatornának egy fiatalabb színésznõ kell.

81.
Rosario úgy dönt, hogy felkeresi Alejandrot. Daniel annyira megértõ, hogy felajánlja neki, hogy vele megy. Esteban azt hazudja Alejandronak, hogy a stressz miatt problémák vannak a szívével, így tudta nélkül tud Villalobos-szal találkozni. Nacho úgy dönt, hogy az elsõ szerzeménye Barbyhoz fûzõdõ szerelmérõl fog szólni. Ofilia az újságból értesül Giordano haláláról, ami rendkívül felizgatja. Griselda megpróbálja lebeszélni Alejandrot a házzasságról.

82.
Eljön az eljegyzés napja, nagy a készülõdés, amikor Rosario megérkezik Alejandrohoz. Daniel kint vár és találgatja magában, hogy mi történhet odabent. Sajnos, minden hiába, mert Regina közbelép és megakadályozza, hogy Rosario találkozzon a fiával. Priscila pedig közli vele, hogy gyermeket vár Alejandrotól. Végül Rosario kétségbeesve elmenekül. Barby egy szerencsétlenség folytán megismerkedik a jóképû Gustavoval.

83.
Rosario nem akarja elválasztani Alejandrót születendõ gyermekétõl. Alejandro és Priscila megtartja az eljegyzési partit, ahova megérkezik Fabiana is, és a két nõ háborúba kezd. Priscila terhességét megtudják a vendégek, Fabiana csõdjét pedig Alejandro. Nacho elénekli a dalt Ceciliának, amit Barby-ról írt, és a lány azt hiszi, neki szól a szerelmes szöveg. Barby találkozik Gustavóval, akit majdnem elgázolt, és a fiú megígéri neki, hogy bemutatja a divatvilág nagyjainak, és segít a modellkedésben. Fabiana elmondja Jeronimónak, hogy a karrierjének tényleg vége, és csak az segítene rajta, ha Jeronimo, a multimilliomos feleségül venné.

84.
Jerónimo, látva, hogy a Fabiana által jelzett pénzcsap már soha nem fog megnyílni, Priscíla több mint kelletlen segítségéhez folyamodik, hogy rövid úton eltûnhessen, és ennek Fabiana is fültanúja lesz. Esteban kellemetlen helyzetbe hozza magát részegeskedésével, de ez Sandrát sokkal jobban zavarja, mint õt, emiatt Esteban Teresához hasonlítja. Rosario beletörõdik, hogy Alejandro már nem lesz az övé, Daniel ezért úgy gondolja, újra próbálkozna nála. Mindenki azzal kínozza Barby-t, hogy a csúcstalálkozó elnökének fia milyen fess fiatalember, de õt nem igazán hozza lázba az ügy.

85.
Gustavo meghívja Barbyt egy délutáni kikapcsolódásra, és segítséget ajánl a modellkedésre vágyó lánynak – segítségért cserébe. Fabiana elújságolja Jeronimonak, hogy „milliós filmszerzõdéshez jutott”, Jeronimo pedig azt közli vele, hogy egymilliót veszített az üzlettársával való szakítással. Mindketten boldogok, de más-más okból. Felipe Nacho új dalának klipjét készül felvenni a mûhelyben, amikor váratlanul megjelenik Ceci. Vicente egy csokor virággal lepi meg Caridadot. Rosario visszagondol az Alejandroval történtekre – képtelen elfelejteni a férfit.

86.
Estebant rémálmok gyötrik. Kétségbeesetten próbál megoldást találni a gondjára. Ceci igyekszik meggyõzni magát arról, hogy Nacho neki írta a dalt. Magdalena véletlenül kiborítja a titkos dobozkáját, így Rosario rájön a nagy titokra. Silvia rajtakapja Matiast, amint odatesz egy szál fehér rózsát az ágyára, és beárulja õt az apjának, mint a võlegénye gyilkosát – és ezzel azt is bevallja neki, hogy lát. Zajlik a kampány Nacho dalának lájkolása érdekében. Esteban kiviszi a fiát a parkba. Fabiana mérget tesz Priscila csészéjébe. A nõ a tea szürcsölgetés közben visszagondol az Alejandrótól kikényszerített szerelmes éjszakára, és a boldog jövõt tervezgeti.

87.
Renato nem akarja elhinni, hogy a lánya vádjai igazak Matiasszal kapcsolatban. A testõr terve, hogy elhurcolja Estebancitót a parkból, csõdöt mond. Esteban hazarohan a gyerekkel, majd felfegyverkezve Villaloboshoz indul. Daniel elmondja Rosariónak, hogy vissza kell térnie a szokásos munkájához a városi kórházba. Rosario és az édesanyja is úgy döntenek, hogy hazaköltöznek. Renato szembesíti Matiast a vádakkal. Elõkerülnek a fegyverek – Esteban is megérkezik – és a vita tragédiába torkollik. Esteban arra ér haza, hogy Sandra el akarta hagyni õt a fiával együtt. Priscila szörnyû görcsök gyötrik, a mentõk kórházba viszik. Estére sokkal jobban lesz, de a magzatot elveszíti, Reginával azonban az ellenkezõjét közli.

88.
Fabiana bemegy a kórházba Priscilához, ahol megtudja az igazat a magzattal kapcsolatban, de ezt jobb idõkre megtartja magának – az orvos telefonszámával együtt. Reggelre már Alejandro is a kórházba érkezik. A család mit sem sejtve, megkönnyebbülten viszi haza Priscilát. Vicente újabb jelét adja a Caridad iránti szeretetének. A sorozatos gesztusok már mindenki számára egyértelmûvé teszik a helyzetet. Esteban örömmel látja viszont a volt feleségét. Sandra ennek ellenére még sikeresen kiengeszteli a férfit egy vad éjszakával. Priscila eltervezi, hogy miképpen húzza ki hazugsággal az esküvõig. Megretten, amikor Alejandro a szertartás elhalasztását javasolja. A nagy nap mégis elérkezik.

89.
Sorsdöntõ események történnek. Nacho klipje olyannyira sikeres az interneten, hogy Fonseca személyesen ajánl fel neki lemezszerzõdést, és minden támogatást ahhoz, hogy igazi sztár legyen belõle. Vicente bevallja önmagának, hogy Caridadban értékes társra talált, és elhatározza, ezt az asszony számára is világossá teszi. Rosario és Magdalena éppen a misszió kápolnájában tartózkodik, amikor azt egy földrengés dönti romba, és Rosario az omlás során olyan fejsérülést szenved el, amitõl kómába esik. Elkezdõdik Priscilla és Alejandro esküvõje, de a döntõ pillanatban Fabiana kitálal: Priscilla nem állapotos, és Jeronimo személyében szeretõt is tart.

90.
Regina megbánja tetteit, és elmond mindent Alejandrónak. A férfi úgy dönt, néhány napra elmegy a misszióba segíteni a rászoruló embereken, és hogy elfelejtse a történteket. Regina pedig elmegy gyónni, ahol aztán Bernardo atya után is érdeklõdik. Nacho elmeséli a családjának, hogy szerzõdtetni akarják. Rosario nem ébred fel a kómából, de Alejandro nevét mondogatja. Caridad és Vicente egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Priscilát már senki sem látja szívesen a Montalbán házban, ezért bosszút forral mindenki ellen. Esteban készül együtt ebédelni egy nõvel. Fabiana úgy dönt, visszahódítja Alejandrót.

91.
Fabiana elhatározza, visszaszerzi Alejandrót, és neki is kezd manipulációs munkálkodásának Regina és Barby irányába. Regina úgy tûnik, továbbra is próbál egyre jobb ember lenni, meg akar gyónni Bernardónál, és meg akarja találni Rosariót, hogy a fiát hozzá irányíthassa. Priscíla szövetkezik Jerónimóval, hogy végezzen Fabianával, közben az elmebaj egyre inkább elhatalmasodni látszik rajta. Az is megfordul a fejében, hogy megöli Alejandrót, ha nem lehet az övé. A szövetség megkötésérõl egyébként Fabiana nyomozója tájékoztatja is õt. Rosario állapota nem változik, ezért át kéne õt vinni egy városi kórházba. Alejandro megtalálja Rosarióékat, akik elmondják neki a teljes igazságot.

92.
Nacho találkozik a kiadóval és aláírja a lemezszerzõdést. Vicente végre ráveszi magát és vacsorázni hívja Caridadot. Fabiana felbérel egy embert, hogy sebesítse az arcán meg Gerónimót és modja azt neki, hogy Priscila megbízásából dolgozik. Geronimo túléli a késelést és nyomban Priscila irodájába megy, hogy végezzen a nõvel. Rosario magához tér és igent mond Alejandrónak. Sandra számára fény derül arra, hogy Esteban eladta a lakásukat.

93.
Priscila rájön, hogy Fabiana van a támadás mögött és kórházba viszi Gerónimot. Nacho és Barbye szembesülnek, mire a lány zavarában megcsókolja Gustavót, aki abban a hitben él, hogy Barbie szerelmes belé. Sandra mindenáron meg akarja tartani Estebant, bár Ofilia óvatosságra inti. Alejandro felajánlja ügyvédi segítségét a missziónak. Felipe és Suly megismerkednek, de Felipe leleplezõdik. Fabiana abban a reményben, hogy Barbye segít neki visszahódítani Alejandrót, segít Gustavónak, aki modellügynökkel hozza össze Barbye-t. Rosario megbocsát Reginának.

94.
Miután Rosario felébred a kómából. Alejandróval már a közös jövõjüket tervezik, elhatározzák, hogy visszautaznak Los Angelesbe. A kórházban megjelenik Ana is, hogy kifejezze Rosario iránt érzett háláját, amiért segített neki megszabadulni erõszakoskodó férjétõl, és boldog, új életet kezdenie. Barbie névtelen levelet kap, amely szerint Fabiana nem szereti õt, de Fabiana könnyedén rájön, hogy a levelet Priscilla küldte, és sikerül magát kimentenie a lányánál. Caridad nagy hírrel érkezik, haza: Vicente vacsorázni hívta. Vicente a vendéglõi asztalnál végre szerelmet vall Caridadnak.

95.
Esteban megcsalja Sandrát. Nacho számára kiderül, hogy Barbye még mindig szereti õt, sõt az is, hogy Caridad és Vicente szeretik egymást, ez utóbbinak nagyon is örül. Priscíla felfedi Jerónimo elõtt, hogy Fabiana áll az õt ért támadás mögött. Aztán elindul Alejandróhoz a misszióhoz, ahol az ügyvéd éppen jogi tanácsadást nyújt sokaknak. Ám mire odaér, már nem találja ott õt, viszont az is kiderül számára, hogy Rosario is vele van.

96.
Priscilla megszállottan Alejandrót keresi a misszióban, fékevesztett dühében azzal is megvádolja az apácákat, hogy szándékosan rejtegetik elõle a volt võlegényét. Sandra féltékenységében számon kéri Esteban idõbeosztását, de a férfi megfenyegeti: ha így folytatja, útjaik könnyen szétválhatnak. Caridad, Vicente, Cecilia és Nacho közös vacsorával ünneplik szépen alakuló kapcsolataikat, amikor váratlanul Rosario és Alejandro állít be hozzájuk. Fabiana Barbie segítségét is kéri abban, hogy visszahódítsa Alejandro szívét, és a lány szülei újra egy pár legyenek.

97.
Esteban odaadja egy ingatlanügynök számát Sandrának, hogy keressen egy házat, ahová az esküvõ után beköltözhetnének. Ofilia lehûti Sandra lelkesedését, és figyelmezteti, hogy Esteban csak meg akarja téveszteni. Barbie élvezi, hogy végre több idõt tölthet az anyjával, aki próbálja a lánya segítségével visszahódítani Alejandrót. Regina nagyon bánja, hogy elhitette Rosarióval, hogy Alejandro az apja. Priscila tovább mesterkedik, hogy visszaszerezze szerelmét. „Véletlenül” betoppan Reginához néhány perccel Rosario érkezése elõtt, aki így pont ott találja nagy ellenfelét.

98.
Fabiana eldöntötte, hogy megakadályozza Rosario és Alejandro házasságát, ezért rögtön akcióba is lendül. Rosariót elhívja beszélgetni, majd azt állítja, hogy a lány rátámadt és el akarja zavarni a háztól, mert nem tûri az exfeleség jelenlétét. Hiába fogadja mindenki kétkedéssel Fabiana vádjait, Barbie-ban fellángol a gyûlölet a lány ellen. Rosario elfogadja Regina bocsánatkérését, de kijelenti, hogy idõ kell neki ahhoz, hogy meg is tudjon bocsátani neki. Caridad egyre féltékenyebb Magdalenára, akinek Vicente egy csokor virágot is visz hazatérése örömére.

99.
Cecilia sok töprengés után rádöbben, a kórházban fekvõ Jeronimo ugyanaz a férfi, mint akit Nachóval rajtakaptak Rosarióval erõszakoskodni, és ezt a felismerését Rosarióval is rögtön megosztja. Jeronimo tudja, hogy a lány gyanakszik, így azt is, hogy mihamarabb el kell tûnnie kórházból, ha jót akar magának. Regina felkeresi Magdalenát is, és megtudja az igazat: Magdalenát Marcos Miranda sosem erõszakolta meg, titkos, de szenvedélyes szerelmi viszony fûzte a nõs férfihoz. Estebannak se híre, se hamva, a kétségbeesett Sandra elõbb Alejandróhoz, majd a rendõrséghez fordul. Rosario és Alejandro kitûzi az esküvõ idõpontját.

100.
Alejandrónak sikerül lebeszélni Priscílát az öngyilkosságról, így a nõ új cselre készül: szövetkezni akar Fabianával Rosario ellen. Fabiana nem megy bele, ezért Priscíla elrabolja és valahol a szabadban szabadon ereszti kiskutyáját. Erre Fabiana szemébe vágja, hogy õ mérgezte meg, hogy veszítse el a kisbabáját. López nyomozó értesül egy halottról, akire illik Esteban személyleírása, ezért behívja Sandrát azonosításra, de a nõ megkönnyebbülésére nem Esteban az. Rosario végre elmegy és feljelenti Jerónimót. Nacho és Barbie között újra fellobbanni látszik a szerelem, mikor véletlenül összefutnak.

101.
Az elveszett kiskutya miatti veszekedés közben Fabiana szemébe vágja Priscilának, hogy õ okozta a vetélését. Priscila erre véres bosszút esküszik. Sully bevallja Barbie-nak, hogy annak idején eltitkolta elõle Nacho bocsánatkérését. Fabiana rosszullétet színlel, hogy Alejandro ne találkozhasson Rosarióval. Nacho nem tudja elfelejteni a szerelmét, de Cecinek sem képes fájdalmat okozni. A lakótársak és a barátok meglepetés-ünnepséget rendeznek Rosario és édesanyja köszöntésére. Alejandro fényképet kér Priscilától Jeronimóról, hogy Rosario azonosíthassa a támadóját.

102.
Priscila Jeronimóé helyett egy idegen fényképét mutatja meg Rosariónak, aki így nem tudja azonosítani a támadóját. Alejandro jelenlétében Ofilia beszámol a nyomozónak a Giordanóval való kapcsolatáról. Sandra is jelen van, és nagyon zokon veszi kolléganõje múltbéli õszintétlenségét irányukba. Esteban még mindig nem kerül elõ. Fabiana már azt játssza, hogy jobban van. Gustavo még inkább igyekszik behízelegni magát nála. Magdalena észreveszi, hogy eltûnt a kulcsa. Priscila Alejandro irodájában kutakodik pisztolya után, de Ofilia rajtakapja, végül a nõ megint kimenti magát.

103.
Nacho végre bocsánatot tud kérni Barbie-tól, és a lány még mindig úgy érzi, hogy szerelmes belé. Sandrát továbbra is kétségek gyötrik, és elmondja a nyomozónak, hogy szerinte Estebánnak szeretõje volt. Priscila és Jeronimo az éjszaka leple alatt a vendégházban lelövi Fabianát és ott hagyják Rosario ellopott karkötõjét. Ezután a következõ áldozatukra készülnek, aki nem más, mint Rosario. Elenita magához tér a kómából és szerencsére teljesen jól érzi magát.

104.
Hamar elterjed a híre, hogy Fabianát meggyilkolták, ahogyan annak is, hogy a rendõrség helyszínelõi azt a karkötõt találták meg a helyszínen, melyet még Alejandro ajándékozott Rosariónak. Mivel a ház lakói azt állítják, Rosario és Fabiana korábban vitatkoztak is, a gyanú egyértelmûen Alejandro kedvesére terelõdik. Rosariót a rendõrség õrizetbe is vesz, bár Barbie-n kívül senki sem hiszi komolyan, hogy a lány lenne a gyilkos. Raul újabb esélyt kínál Nachónak, hogy a stúdióban felénekelje a dalát, ami ez alkalommal sikerül is. Ám ekkor Ceci meghallja, amint Nacho elmondja, hogy a dal valójában Barbie-val való kapcsolatáról szól.

105.
Jerónimo elrabolja Rosariót. Közben a nyomozók új, Rosarióra nézve kedvezõ bizonyítékot találnak, és Reginának beugrik ennek hatására, hogy biztos Priscíla volt a gyilkos. A rendõrõk ki is adják a nõre a letartóztatási parancsot. López nyomozó értesíti Sandrát, hogy megtalálta Estebant. Ceci elmondja Nachónak, tudja, hogy Barbie-t szereti, és nem szívesen, de ha így áll a helyzet, elengedi õt, viszont Nacho azt mondja, õ soha nem hagyja el. Julietita, a kutya megtalálja Caridadékat, akik Elenita unszolására befogadják.

106.
Sandra megtudja, hogy Esteban meghalt. Teresával együtt kell azonosítaniuk a férfit. A menekülõ Rosario éppen Priscila karjai közé fut. Jeronimo a rendõrség megérkezésekor elszökik. Priscila a túszul ejti Rosariót és õrjöngve vallja be minden addigi gonosztettét. A szintén odaérkezõ Alejandro végül ígérgetéssel kiszabadítja szerelmét, de közben súlyosan megsérül. Barbie szakít Gustavóval, amit a fiú sértõdötten vesz tudomásul. Nacho ezalatt eldönti, hogy Cecivel marad, aki viszont komoly lépésre szánja el magát. A család és az ismerõsök együtt aggódnak Alejandróért.

107.
Priscila minden tettét bevallja Alejandrónak, de láthatóan már nem a valóságos világban él. Ceci végre elfogadja, hogy Nacho Barbie-t szereti. Megnyugodva mond le a fiúról. Vicente megnyugtatja az aggódó Caridadot, hogy Magdalena iránt csak megbecsülést és barátságot érez. Nacho dala bekerül a slágerlistán a top tízbe. Ofilia kilakoltatási végzést vár, de helyette örömhírt kap. Elena talált kutyusáról kiderül, hogy Barbie édesanyjáé volt. Silvia Alejandro jelenlétében tesz vallomást Esteban megölésérõl, és közben arra is fény derül, hogy a férfi miféle üzletekbe bonyolódott a társa háta mögött.

Megosztom másokkal: