Senora tartalma

SEÑORA

1. San Gabriel ura, a rettegett Julio elrabolja és megerõszakolja Dolorest, a fiatal tanítónõt. Dolores teherbeesik, de mivel kislánynak ad életet, Julio elhiteti vele, hogy gyermeke meghalt. A kis Isabelt Magdalena, a szülésznõ fogadja az otthonába.

2. 20 év telik el. Isabel börtönben van. Bûne az, hogy lopott, mert már nem bírta az éhezést. Dolores – Isabel anyja – Victoria Santa Cruz néven új életet kezdett, és gazdag vállakozó lett. Férjhez ment, s a frigybõl két kislány született. Isabel fõ ellensége a börtönben Leticia.

3. Isabelt Sergio Blanca jutatta börtönbe. Mégis a férfi az, aki – álnéven – de a lány mellé áll, amikor Isabel Leticia miatt megvakul. A rég nem látott Magdalena is elõbukkan. Victoria nem örül lánya, Ariadna új kapcsolatának. Sergióhoz visszatér féltékeny felesége, Debora.

4. Magdalena és a világtalan Isabel visszatér a falujukba. Victoria megsejti ugyan, hogy Isabel a lánya, de gyorsan elhessegeti a gondolatot. Victoria szeretõjét, Eduardót lelkiismeret-furdalás gyötri, hiszen Omar, a férj jóbarátja.

5. Barbara, Debora húga is szítja nõvére féltékenységét. Isabel szerelemre lobban az álnevet viselõ Sergio iránt. Lassan látását is visszanyeri. Szerelmében megdöbbenve ismeri fel Sergiót. Gerardo és Leticia bûntársak. A férfi egyre inkább beférkõzik Victoria bizalmába.

6. Victoria válni akar. Isabel megvalósítja tervét és büfét nyit a falu határában. Gerardo Victoria lányának, Lorenának is elnyeri a bizalmát. Leticia tovább szítja Debora féltékenységét.

7. Lorena kettõs játékot ûz. Ariadna szereleme nem hagyott alább. Magdalena nõvér, Refugio súlyos beteg. Isabel mindent elkövet, hogy megvásárolja a beteg számára elengedhetetlen gyógyszereket. Közben a kis büfé léte Victoria miatt veszélybe kerül.

8. Victoria az általa finanszírozott kórházban véletlenül rábukkan Julióra, aki agyvérzést kapott és nem tud beszélni. Leticia Debora bevonásával akar bosszút állni Isabelen.

9. Victoria még az anyakönyv meghamisításától sem riad vissza, hogy megakadályozza lánya, Ariadna házasságát. Refugio meghal. Leticia végez Deborával.

10. Roberto Debora halála miatt Isabelt vádolja, aki rémülten elmenekül. A megözvegyült Sergiót bûnrészességgel gyanúsítják.

11. Victoria gondozót keres a házába vitetett Julio mellé. A véletlenek összjátéka révén Isabel kerül oda, aki azonban nem tudja, hogy tulajdonképpen anyja alkalmazottja. Victoriának sikerül megakadályoznia Ariadna esküvõjét.

12. Ariadna gyötrõdik Edgar látszólagos hûtlensége miatt. Isabel szorgalmasan ápolja Juliót. A Bracamontes nagyszülõk megpróbálják megkaparintani az unokájukat.

13. Julio végleg megbizonyosodik róla, hogy Isabel a lánya. Sergio rátalál Isabelre Victoria házában. Ariadna ki akar békülni Edgarral, de megint összevesznek, mert Edgar Victoriát gyanúsítja azzal, hogy hamis házassági anyakönyvi kivonattal tévesztette meg Ariadnát, hogy így válassza szét õket. Victoria elhozza Fabiolát Robertóéktól, de mivel Sergiót nem találja otthon, Gonzalóhoz, másik nagyapjához viszi a kislányt.

14. Sergio véletlenül megtudja, hogy Isabel szerelmes belé. Omar felismeri Isabelt, de elhiszi, hogy ártatlan és biztosítja támogatásáról. Victoria végleg eldönti, hogy elválik Omartól. Megkéri Robertót, hogy intézze a válás hivatalos procedúráját és a vagyonmegosztást. Omar beleegyezik a válásba és megkezdõdik az egyezkedés. Barbara hallucinálni kezd, a nõvére, Debora hangját hallja.

15. Omar Gonzalót kéri meg, hogy legyen az ügyvédje. Gerardo elárulja Leticiának Isabel hollétét, aki hamarosan meg is fenyegeti egykori fogolytársát. Barbara meglepi Sergiót éjszaka a hálószobájában. A férfi nem örül a váratlan találkozónak. Edgarnak sikerül elintéznie áthelyeztetését, és Mexikó várostól távolra költözik. Gonzalo nem találja Fabiolát az iskolában.

16. Ariadna már biztos abban, hogy állapotos és végül eldönti, hogy visszamegy Edgarhoz. Kedvesét azonban már nem találja otthon. Sergio megbeszéli Susanával, hogy Fabiola minden hétvégén a nagymamával tölt egy napot. Omar megtudja, hogy Victoria bosszúból tartja Juliót a házában. Julio azt is elmondja neki, hogy nem rokonsági kapcsolat fûzi õket egymáshoz Victoriával. Isabel szeretkezik Sergióval.

17. Edgar vidéken vállal munkát, így menekül a számára megoldhatatlannak tûnõ problémák elõl. Folyik a nyomozás Debora halála ügyében. Isabel éjjel-nappal retteg, hogy a rendõrség a nyomára bukkan.

18. Ariadna, apja biztatására, hajlik arra, hogy kibéküljön Edgarral. Leticia és Gerardo, a két bûntárs közt egyre több a konfliktus. Lorenza kibékül Javierrel. Omar egyre határozottabban szembefordul Victoriával.

19. Ariadna elhagyja otthonát. Anyja próbálja visszatartani, apja pártolja a szándékát. Sergio és Isabel helyzete a nyomozás elõrehaladtával egyre bonyolultabbá válik. Ariadna súlyos autóbalesetet szenved. Barbara feldúlja Sergio lakását.

20. Ariadna meghal. Barbarán az õrület egyre nyilvánvalóbb jelei mutatkoznak. Eduardo barátsága sem tudja visszatartani bomlott ötletei megvalósításától. Isabelt izgatja, honnan ismeri Julio a lány san gabrieli életének részleteit.

21. A gyászoló család a virrasztáson és a temetésen tölti az éjszakát, illetve a hajnalt. Leticia kihasználja az alkalmat, hogy üres a ház és megtámadja Isabelt. Eduardo épp ekkor érkezik a házba és segít Isabelnek.

22. Omar végül eldönti, hogy elköltözik otthonról. Edgar végleg elmegy Mexikóvárosból. Lorenát lelkiismeretfurdalás gyötri nõvére halála miatt.

23. Omar elköltözik otthonról. Lorena kábítószerbe fojtja bánatát. Barbara összeveszik a szüleivel, összepakol és végül Eduardóhoz megy.

24. Barbara ideiglenesen Eduardóhoz költözik. Magdalena a fõvárosba jön és Eduardót kéri, hogy szervezze meg a találkozást Isabellel. Sergio titokzatos betörési kísérletrõl számol be Victoriának.

25. A megbetegedett Magdalena ápolását Eduardo vállalja magára, amiért Isabel nagyon hálás. Lorenát a kábítószer-éhség Gerardo otthonába hajtja. Sergio egyre féltékenyebb Eduardóra. Roberto még mindig Sergiót vádolja Debora lánya halála miatt.

26. Nemcsak Sergio lánya, hanem Lorena is egyre kezelhetetlenebb. Victoria anyagilag is tönkre akarja tenni Omart. Ellenõrzése alá vonja saját háza vendégforgalmát és kezd ráébredni Isabel és Sergio kapcsolatára. Roberto elutasítja leánya ideggyógyintézeti kezelését.

27. Victoria értesül róla, hogy ex-szeretõje ápolja Isabel nénikéjét. Sergio próbálja kimenteni Isabelt Victoria házából. Barbara most már közveszélyesnek bizonyul. Gonzalo minden áron szeretne segíteni a fián.

28. Barbara családja nehezen emészti meg a gondolatot, hogy a lánynak ideggyógyintézetbe kell vonulnia. Lorena megpróbál közeledni az édesanyjához. Isabelt egyre jobban gyötri, mit titkol elõle a beteg Magdalena. Victoria üzletileg is egyre jobban magához láncolja Sergiót.

29. Isabel továbbra is szenvedélyesen keresi az édesanyját. Victoria magára vállalja Magdalena kórházi kezelésének költségeit. Isabel be akarja vallani Victoriának menekülése igaz történetét.

30. Victoriának sikerül ágyba csalnia Sergiót. Isabel megtudja, hogy Magdalena kómába esett. Omar Javierrel és barátaival közösen nyit irodát. Lorena kábítószer függõsége egyre súlyosabb.

31. Lorena kibékül Javierrel, és a férfi elkíséri egy terápiás csoport foglalkozására. Isabel gyanakszik, hogy van valami Sergio és Victoria között. Omar tovább kérdezgeti Juliót Victoriáról.

32. Sergio megpróbál kibékülni Isabellel, de a lány szkeptikus a kapcsolatukat illetõen. Eközben Eduardo elárulja Isabelnek, mit érez iránta. Victoria Gerardóval magához hívatja Leticiát, mert fel akarja használni Isabel ellen.

33. Leticia megpróbálja az orránál fogva vezetni Victoriát, de kemény ellenfélre akadt. Isabel úgy érzi, a reménytelen helyzetébõl nincs kiút. Omar és Julio között barátság bontakozik ki. Felmerül a gyanú, hogy esetleg Barbara végzett a nõvérével.

34. Sergio a lakásába menekíti Isabelt, aminek a kislánya egyáltalán nem örül. Victoria értesül a dologról és az alkalmazottainak megtiltja, hogy valaki is kiejtse Isabel nevét. Sergio még az apjához fûzõdõ kapcsolatát is feláldozza Isabelért.

35. Lorena próbálja megérteni szülei kapcsolatát. Susana odaadóan látogatja a lányát és szeretné mielõbb hazahozatni. Gonzalo megkíséreli alaposan áttekinteni a Debora-gyilkosság anyagát. Úgy tûnik, hogy Magdalena egész életére béna marad. Victoria két legyet üt egy csapásra: Leticiát Isabelre uszítja, így akar megszabadulni kínzó lelkiismeret-furdalásától, illetve így véli felszámolni Isabel és Sergio kapcsolatát. Leticia megkéseli Isabelt.

36. Isabel életveszélyes állapotban kórházba kerül. Úgy tûnik Victoria terve sikerül, ha kiderül, hogy Isabel szökésben van, újra börtönbe kerül. Roberto egyre inkább magába fordul. Leticia bosszút forral mind Gerardo, mind Victoria ellen. Dr. Santibañez Victoria kérésére vállalja Isabel védelmét.

37. Leticia telefonon pénzt kér Victoriától és megígéri neki, hogy cserébe bizonyítékokat gyûjt Isabel bûnösségérõl. Victoria tanúvallomást tesz Isabel ellen. Santibañez megtéveszti Isabelt, hogy Victoria érdekében ne a teljes igazságot vallja. Omar megkéri Gonzalót, hogy vállalja el Isabel védelmét.

38. Omar elrabolja Juliót és a saját lakására viszi. Roberto barátjával, Díazzal kihozza Barbarát a kórházból és átviszi egy másik klinikára. Isabelt átszállítják a börtönbe.

39. Sergio elszántan védelmezi Isabelt. Roberto illegális módon megpróbálja kicsempészni a leányát a klinikáról, sõt az országból is, de egy gazember karmaiban találja magát. Isabel visszakerül az ismerõs börtönbe. Mindenkit izgat, hova tûnhetett Victoria házából a beteg Julio. Az Isabelbe szerelmes Eduardo átlátja, hogy Victoria tönkre akarja tenni a lányt. Sergio a kislánya miatt végül szintén Isabel ellen fordul.

40. Gonzalo kezd ráébredni: elképzelhetõ, hogy Isabel ártatlan. Leticia zsarolja Victoriát. Barbara kétségbeesetten észleli, hogy egy õrült hatalmába került. Isabel keserûen értesül róla, hogy Sergio ellene fordult. Lorena és Javier össze akarnak házasodni. Eduardo meggyõzi Isabelt, hogy fogadja el Gonzalót védõügyvédként.

41. Lassan mindenki elfordul Victoriától. Susana nagyon aggódik leánya sorsáért. Isabel meg van gyõzõdve róla, hogy Sergio tervelte ki az ellene intézett támadást. Gonzalo tovább nyomoz a gyilkosság ügyében. Magdalenát borzasztóan nyugtalanítja Isabel sorsa.

42. Isabel végül elfogadja Gonzalót védõügyvédjéül. Victoria találkozik Leticiával, hogy átvegye tõle a legfõbb bizonyítékot. Victoria azonban becsapja Leticiát, aki amint felismeri ezt, megsebesíti a señorát. Fabiola elrejtõzik, hogy édesapja megharagudjon Estherre és elbocsássa.

43. Victoria sebesülése szerencsére nem súlyos. Környezete elõl titkolja, hogy pontosan mi is történt. Enedina szánalomból ideiglenesen visszatér hozzá. Roberto Serrano doktort bízza meg, hogy hozza el a lányát Díaz klinikájáról, aki közben zsarolja õt. Lorena, bár Javierrel jár, továbbra sem tud elszakadni Gerardótól.

44. Sergio beleesik Victoria csapdájába: gyilkosnak tartja Isabelt. Serranónak sikerül kimentenie Barbarát Diaz karmai közül. Isabel még a szülés elõtt szeretne kijutni a börtönbõl és semmiképp nem akarja, hogy Sergio értesüljön a terhességérõl. Javiert Gerardo emberei csúnyán megverik.

45. Lorena gyávának nevezi Gerardót, amiért Javieren állt bosszút. Gerardo megerõszakolja Lorenát. Victoria egyre jobban Fabiola bizalmába férkõzik. Victoria és Sergio kihagyja Eduardót a szállodalánc üzletébõl, megszegve a megállapodást. Eduardo Gerardótól értesül minderrõl.

46. Gerardo hosszú keresés után végül rátalál Leticiára. Magdalena újra megpróbál beszélni Victoriával, és meggyõzi arról, hogy Isabel a lánya. Omar rájön, hogy Victoria figyelteti. Victoria hozzájut a Debora gyilkosságánál használt késhez, melyet Sergio mutat be a bíróságon. Leticia börtönbe kerül és õ is tanúvallomást tesz Isabel ellen.

47. Gerardo cselesen, Victoriát eszközként használva Isabel holmijai közé csempésztet egy telefont. Leticia is Isabel ellen tanúskodik. Roberto és Susana kapcsolata válságban van. Magdalena továbbra is titkolja, hogy Victoria Isabel anyja. Victoria Julio eltûnését is Isabel nyakába akarja varrni. Eduardo a nevére akarja venni Isabel gyermekét. Serrano és Barbara között gyengéd érzelmek ébrednek.

48. Isabel rosszul viseli a terhességét. Magdalena a bizalmába akarja avatni Eduardót, mivel érzi, hogy a férfi õszintén szereti Isabelt. Sergio viszont teljes mértékben ki akarja iktatni az életébõl a lányt. Leticia zsarolja Victoriát. Norma – akaratlanul – Isabel ellen tanúskodik. Isabel a bírói meghallgatáson is szembesül Sergio rosszindulatával. A telefonos csel Victoria ellenében sül el. Roberto öngyilkos lesz.

49. Serrano a gyászban is Barbara mellett áll. Victoria arra akarja rábeszélni Isabelt, hogy bízza a gyermekét Sergióra. Isabel a beszélgetés hatására rosszul lesz és világra hozza a gyermekét. Sergio és Eduardo a gyermekért harcolnak. Isabel retteg, hogy elveszik tõle a kisbabát. Lorena és Javier az esküvõt tervezgetik.

50. Isabelt visszaviszik a börtönbe. Sergio a nevére íratja a gyermeket. Isabel – a gyermek érdekeit szem elõtt tartva – igent mond Eduardo leánykérésére. Victoria a bonyolult helyzetben ismét a minden hájjal megkent Santibañez ügyvédhez fordul. Julio és Magdalena találkozik egymással.

51. Barbara és Julian külföldre készül. Victoria elárulja Omarnak, hogy Eduardo volt a szeretõje. Sergio elveszi Isabeltõl a gyereküket és összeveszik az apjával, Gonzalóval.

52. Sergio és Fabiola Victoriához költözik. Barbara és Julian elutazik Angliába. Isabel visszautasítja Eduardo házassági ajánlatát.

53. Revuelta felbontja a szerzõdést Victorával és Omar vállalatával köt üzletet. Victoria bejelenti a nyilvánosság elõtt is a Sergióval kötött házasságát. Isabel bosszút esküszik Sergio ellen.

54. Victoria megtudja az esküvõje utáni ünnepségen Juliótól, hogy Isabel valóban a lánya. Már nincs ideje rá, hogy kimagyarázza magát elõtte, mert Isabel feleségül ment Eduardóhoz és elutaztak Párizsba. Négy évvel késõbb jönnek vissza. Isabel ünnepelt írónõ, Senora címû regénye nagy sikert arat. Isabel csak azért tér vissza Mexikóba, hogy visszaszerezze a kisfiát és bosszút álljon. Sergio nem érti, miért változott meg úgy Victoria.

55. Sergio nem találja a helyét. Tart az Isabellel való újbóli találkozástól. Javier és Lorena házassága felbomlóban. Magdalena, illetve Omar hiába próbálják enyhíteni az új konfliktusokat.

56. Eduardo érzi, hogy Isabel boldogtalan mellette, bár Isabel mindig igyekszik a lehetõ legkorrektebben viselkedni vele. Lorena a barátnõjét is bemutatja Gerardónak és hármas flörtöt provokál. Fabiola folyamatosan gonoszkodik a kis José Manuellel és titokban találkozgat Leticiával, akit meggyilkolt anyja barátnõjének hisz.

57. Fabiola elköltözik nagymamájához, Susanához. Victoria találkozik Julióval, aki elbizonytalanítja, hogy Isabel valóban a lánya-e vagy sem. Újra Gonzalo lesz Isabel ügyvédje a fia visszaperlésében. Lorena már nem szereti Javiert, Gerardoval randevúzgat. Leticia szabadlábon van és továbbra is Isabel ellen áskálódik. Sergio kibékül az apjával.

58. Isabelnek sikerül személyesen is találkoznia a kisfiával. Sergio döntõ lépésre szánja el magát: kirúgja Gerardót. Lorena egyre arrogánsabban viselkedik a férjével. Victoria még mindig nem akarja elfogadni, hogy Isabel a leánya.

59. Gonzalo Isabel és saját fia, Sergio között õrlõdik. Fény derül Omar és Elvia titkos kalandjára. Leticia többször rálõ Gerardóra, aki bele is hal az orvtámadásba. A gyilkosság gyanúja Lorenára terelõdik.

60. Sergio felkeresi Isabelt, hogy gratuláljon neki, de az ellenségesen fogadja. Enedina ad még egy utolsó lehetõséget Omarnak, de feltételeket szab.

61. Omar megkéri Enedina kezét. Fabiola haza megy és kibékül Sergióval, majd Victoriával. Leticia újra felkeresi a kislányt. Javier ki akar békülni Lorenával, de õ megint elutasítja férjét. Isabel végre láthatja kisfiát, de rosszul sikerül a találkozó. Victoria felmond Elviának, aki megfenyegeti és tetemes végkielégítést követel. Susana el akarja adni a házukat, de Barbara lebeszéli róla.

62. Lorena épp kibékül Jackievel, amikor megjelenik a rendõrség. Eduardo tudomására jut, hogy valaki információkat adott ki a cégtõl Victoria vállalatának. Leticia azt mondja Fabiolának, hogy Isabel Fernandez ölte meg az édesanyját. Elvia elbúcsúzik Omartól és elárulja neki, hogy õ csalta ki belõle az adatokat. Ismael és Gonzalo szembesítik Sergiót azzal, hogy törvényszegést követett el, amikor meghamisította José Manuel születési bizonyítványát.

63. Sergio igyekszik visszanyerni Isabel bizalmát, valójában azonban eszében sincs visszaadni a közös gyermeküket. Barbara továbbra is megpróbál mindenkit mindenkivel összeugrasztani. Fabiolából egyre vagdalkozóbb kamaszlány válik. Lorena nagyon tart a rendõrségi kihallgatástól, édesapja azonban nem akar segíteni neki, mivel úgy érzi, hogy Lorena tisztességtelenül viselkedett.

64. Omar és Victoria újfent összecsapnak a lányuk miatt. Sergio ráébred, hogy Isabel iránt érzett szerelme nem múlt el. Így még abba is belemegy, hogy Isabel a saját házában lássa vendégül a kisfiát. Antulio elsõ pillantásra elõnyös üzletet köt. Eduardo féltékeny Sergióra.

65. José Manuel a kezdeti fellángolást követõen idegenül érzi magát Isabelnél, ami nagyon elkeseríti az anyját. Eduardo segítõ szándéktól irányítva felveszi dolgozni Barbarát, aminek sem Isabel, sem Magdalena nem örül. Folyik a nyomozás Gerardo halála ügyében. Fabiola titokban találkozgat Leticiával.

66. Magdalena ellátogat San Gabrielbe. Antulio babját megtámadja a zsizsik és mindent elveszít. Julio fel akarja újítani a birtokát, és vele a hatalmát a faluban. Leticia elmondja Fabiolának, hogy Isabel az öccse anyja és az édesapja szeretõje volt. Fabiolát rajtakapják iskolakerülés közben, de kivágja magát egy hazugsággal. Eduardo Javiert gyanúsítja azzal, hogy információt engedett kiszivárogni Lorenán keresztül…

67. José Manuelt baleset éri, amikor kitépi magát nõvére szorításából, lezuhan a mozgólépcsõn. Súlyos fejsérülést szenved. Victoria megtudja, hogy Fabiola hazudott. Nagyon aggódik Susanával együtt, akivel kezdik gyanítani, hogy Fabiola barátnõje veszélyes lehet. Norma és Javier egyre közelebb kerül egymáshoz. José Manuel hosszú órák után magához tér, de nem ismeri fel édesapját. Magdalena megfenyegeti Juliót, hogy ha nem hagyja békén Antuliót, elárulja Isabelnek, ki és milyen valójában az apja.

68. Isabel mindenkit elzavar a kórházból, kivéve Sergiót. Eduardo elkészítteti a Sergio elleni keresetet, melynek célja José Manuel felügyeleti jogának Isabel kezébe adása, valamint Sergio tönkretétele és kicsapatása az ügyvédi kamarából. Lorena mindent megpróbál, hogy ne kelljen az apjához költöznie.

69. A házaspárok – Sergio és Victoria, illetve Isabel és Eduardo – egyre többet marakodnak, biztos jeleként annak, hogy talán mégsem helyesen választottak. De abban mindenki megegyezik, hogy Fabiola a felelõs José Manuel balesetéért. José Manuel rosszul érzi magát az otthonából kiszakítva, az apját és vélt anyját követeli.

70. Norma rábeszéli Javiert, hogy ne hagyja magát kirúgatni, hanem kérje meg Omart, hogy tisztázza õt. Isabel megint Eduardónak esik, amiért a férfi elkészítette a Sergio elleni keresetet, és látszatérvek mögé bújva védi Sergiót a férjével szemben. Omar bevallja, hogy az õ hibája volt, amiért Eduardo Javiert okolta.

71. Magdalena, Omar és Gonzalo egyaránt gyanakodva figyelik, hogy mit akarhat Julio Isabeltõl. Javier örül, hogy visszanyerte az állását. Isabel kimondhatatlanul boldog, hogy visszakapja a kisfiát. Sergio válni akar, mivel úgy érzi, ha a gyerekek elkerülnek a háztól, többé semmi nem köti Victoriához. A rendõrség nyomoz Lorena kábítószeres kapcsolatai után.

72. Isabel végre megkapja a kisfiát, aki azonban idegennek érzi magát az új helyen. Victoria áskálódik Isabellel szemben. Eduardo úgy dönt, hogy a feleségével együtt Spanyolországba költözik. Sergio válni akar, de Fabiola azt mondja, hogy õ Victoriával marad. Leticia és Manolo be akar törni Isabelék házába. Magdalena próbálja megakadályozni, hogy Julio Isabel közelébe férkõzzön. Isabel Barbarától értesül róla, hogy Victoria valaha Eduardo szeretõje volt.

73. Sergio próbálja nyugtatgatni José Manuelt, aki még mindig nehezen oldódik új környezetében. Sergio azt is bevallja Isabelnek, hogy most is szereti. Isabel zavarodottan halogatja a spanyolországi utazást. Antulio egyedül akar megbirkózni anyagi problémáival. Isabel megtudja, hogy Julio az apja.

74. Isabel megkéri Eduardót, hogy kísérje el az édesapjához, San Gabrielbe. Julio hazugságokkal árasztja el a lányt, csak hogy megnyerje magának. Isabelt felzaklatják a gyermekkori emlékek, de a legrosszabbakat nem meséli el a férjének. Isabel megharagszik Eduardóra, amiért nem árulta el neki, hogy Victoria egykor a szeretõje volt.

75. José Manuel nehezen szokja meg Isabel társaságát, pedig az anyja mindent megtesz érte. Isabel ellentmondásosan viszonyul gyermeke apjához. Mostohaanyja felbukkanása rettenetes emlékeket idéz fel benne. Antuliót csõd fenyegeti. Lorena továbbra sem találja a helyét. Leticia nem mond le gonosz tervérõl, José Manuel elrablásáról.

76. Isabel még Victoriát is meginvitálja a lakására, mert annyira szeretné, hogy a kisfia jól érezze magát. Omar nem bír Lorenával, Sergio pedig Fabiolával. Victoria – veszélyben érezvén a házasságát – még azt is bevallja Eduardónak, hogy õ Isabel anyja. Isabel és Sergio még mindig szeretik egymást. Isabel régi barátnõjéhez, Normához fordul tanácsért, aki azonban nem bizonyul túl megértõnek.

77. Sergio el akar költözni Victoriától. Julio elraboltatja Anától az Isabel által segítségképpen küldött pénzt. Folyik a készülõdés José Manuel születésnapjára. Eduardo nem akar tovább küzdeni Isabel szerelméért. Magdalena és Victoria megállapodnak, hogy együttesen közlik Isabellel, ki is az anyja.

78. Felvirrad José Manuel születésnapja. Az ünnepi partin Leticia és bûntársa is megjelenik, bohóc álruhában. Leticia annyira biztos a dolgában, hogy még az sem zavarja, hogy Fabiola felismeri. Sikerül is elrabolnia José Manuelt. Isabel szörnyen elkeseredik és éppen ekkor értesül arról is, hogy Victoria az édesanyja. Elutasítóan reagál a hírre, nem tud megbocsátani Victoriának. Az összes hozzátartozó várja, hogy az emberrablók jelentkezzenek.

79. Victoria rájön, hogy Leticia a gyerekrabló. Manolo kezdi egyre jobban megszeretni a kis José Manuelt. Sergio rájön, hogy Leticia ölte meg a feleségét és nagyon összevesznek a lányával, mikor kiderül, hogy tudatlanul õ segítette Leticiát az öccse elrablásában.

80. Isabel elmegy a megbeszélt helyre, de nem adja vissza a gyereket. Leticia úgy dönt, hogy Victoriától akarja átvenni a pénzt. Julio kiszemeli magának Anát, aki nagyon megrémül, mikor ezt közli is vele a férfi. Manolo véletlenül ráakad Isabel fényképére és régi barátját fedezi fel benne, így megígéri a kisfiúnak, hogy visszaadja az édesanyjának.

81. Isabel szinte megõrül az idegességtõl a kisfia sorsa miatt. Ráadásul egy ismeretlen férfi hívogatja, aki szemmel láthatóan tisztában van a gyermek sorsával és Isabelt a régi becenevén szólítja. A férfi, Manolo, végül úgy dönt, hogy visszajuttatja Isabelhez a gyereket, de ezért az életével kell fizetnie. Leticia agyonlövi.

82. Isabel visszakapja José Manuelt. Leticia nem lövi le Victoriát, de Manolón nem könyörül, aki meghal a kórházban. Leticia elmenekül és senki nem tud hollétérõl. Sergiót lelkiismeret-furdalás gyötri és mindenki azt hiszi, hogy együtt jár Barbarával. Fabiola elmeséli egy újságírónak, hogy Isabel fiát elrabolták. Victoria szeretné megnyerni Isabel szeretetét, de õ elutasítja.

83. Victoria úgy dönt, hogy nem áll Sergio és Isabel szerelme beteljesedésének útjába. Isabel továbbra sem akarja elfogadni anyját. Barbara Fabiola keresésének ürügyén ágyba próbálja csalni Sergiót, de õ ellenáll a kísértésnek. Eduardo és Isabel eldöntik, hogy ismét külföldre mennek.

84. Barbara és Serrano doktor ismét találkozik. Barbara érzi, hogy nincs jól, de Julián nem akar az orvosa maradni, mivel szerelmes a lányba. Asunción Eduardónak is a szemébe vágja az igaztalan vádat, miszerint Isabel 13 évesen elcsábította a férjét. Isabel készül a második könyvére. Sergio olyan erõsen vágyik a családi harmóniára, hogy még Victoriával is hajlandó kibékülni, de a lelke mélyén tisztában van vele, hogy élete nagy szerelme Isabel.

85. Isabel egyre inkább hajlandó megbocsátani az apjának, pedig az nagyon durván viselkedik Magdalenával. Szeretné rendezni a kapcsolatát a férjével, de nem tudja elfeledtetni vele a gondolatot, hogy õ tulajdonképpen Sergiót szereti. Lorena egyre jobban belehabarodik Alfredóba, aki azonban felfedi elõtte, hogy csak azért csábította el, mert bosszút akart állni a barátnõje, Jackie miatt, akit Lorena elárult. Javier próbál beszélni a feleségével, de az csak a válásra tud gondolni. Végül a rendõrség talál rá, amint kábultan hever egy motel elõtt.

86. Lorena kórházban van. Javier Victoria unszolására úgy dönt, hogy mindaddig a felesége mellett marad, amíg az talpra nem áll. Ezzel kockára teszi Normával alakuló kapcsolatát. Ana Juliót vádolja apja halála miatt és ezért a saját apját pártfogoló Isabelt kiutasítja a házából. Omart lelkiismeret-furdalás gyötri a lánya miatt. Victoria és Sergio mindenáron válni akar.

87. Victoria össze akarja hozni Lorenát és Isabelt. Isabel kételkedik benne, hogy Lorena valaha is elfogadja nõvéreként. Norma és Javier kapcsolata válságban van, a lány nem akar újabb sebeket szerezni. Eduardo el akar utazni, de Isabel nélkül. Isabel igyekszik becsületesen viselkedni Eduardóval, de nem szerelmes belé. Victoria visszavonja a válási beadványt.

88. Gonzalót megverik az utcán San Gabrielben. Omar elárulja Victoriának és Enedinának, hogy Lorena Enedina lánya.

89. Lorena megtudja a titkot, s idegösszeroppanást kap a hír hallatán. Carlos és Ana az esküvõjüket tervezgetik.

90. Isabel mostohaanyja, Asunción Isabelt okolja férje haláláért, és Juliót vádolja a meggyilkolásával. Megfenyegeti, hogy ha nem fizet neki, mindent elmond egy újságírónak. Omar rábeszéli Enedinát, hogy menjen vissza hozzá és kezdjenek új életet. Carlos megkéri Anát, hogy házasodjanak össze.

91. Magdalena gyanakodva figyeli, miként akarja Julio csapdába csalni ezúttal Anát. Sajnos a tragédiát nem tudja megakadályozni. Enedina tisztában van vele, hogy Lorena soha nem fogadja el anyjaként. Sergio Isabel szerelmének kivívása érdekében még a saját kamasz lányáról is lemondana. Victoria azonban leleplezi õt Isabel elõtt: bemutatja neki a José Manuelre vonatkozó hamis anyakönyvi kivonatot, amelyben õ szerepel a gyermek anyjaként.

92. Lorena elkeseredetten szemléli a sorsát és apja akarata ellenére képtelen arra, hogy Enedinát elfogadja anyjaként. Faviola a saját szakállára szeretne bosszút állni Leticián, aki álnéven menekül az igazságszolgáltatás elõl. Eduardo is tisztában van Julio gonoszságával, de a felesége mégis töretlenül kitart apja mellett, pedig az épp most raboltatta el Anát.

93. Magdalena egy kis jótékony csellel eléri, hogy Sergio és Isabel találkozzon a gyámügyi bíróságon, és hogy végre Isabelt anyakönyvezzék José Manuel édesanyjaként. Leticia hamis útlevéllel akarja átlépni a határt, de nem amiatt bukik le, hanem az alsónemûjébõl kipotyogó pénz miatt.

94. Leticiának sikerül megszöknie a határõröktõl, és egy kamionos segítségével menekül. Lorena már Victoriánál lakik, de Omar nem tud belenyugodni, hogy a lánya megtagadta vér szerinti anyját. Norma és Javier újra közelebb kerülnek egymáshoz. Barbara elfogadja Serrano szerelmét.

95. Magdalenát idegesíti, hogy semmit nem tud Anáról. Victoria úgy próbálja oldani Lorena szorongását, hogy megkéri Enedinát, hogy pár napra költözzön hozzájuk. Isabel titokban továbbra is Sergióba szerelmes, és hiába titkolja, a férje megsejti.

96. Lorena megpróbálja mindenkivel rendezni a kapcsolatát. Szeretne visszatérni Javierhez, de a férfi már elszánta magát a válásra, és meg is kéri Norma kezét. Enedina úgy érzi, hogy Omar soha nem szerette õt igazán. Sergio küzd Isabelért, de most megtudja, hogy Isabel Victoria lánya. Ana végsõ elkeseredésében öngyilkosságot követ el, de nem hal meg. Barbara bevallja Juliannak, hogy a bajkeverésével õ okozta Eduardo és Isabel problémáit.

97. Magdalena, miután értesül róla, hogy Ana bajban van, Victoriával együtt felkerekedik San Gabrielbe. Isabel szilárdan kitart Eduardo mellett, annak ellenére, hogy tisztában van vele, hogy élete szerelme Sergio. Sergio örökre el akar tûnni Isabel életébõl. Kísérletet tesz rá, hogy a lányát magával vigye, de õ inkább a nagymamánál szeretne maradni, félti nehezen megtalált nyugalmát. Lorena is mindent elkövet a családi harmónia érdekében.

98. Leticiának végre majdnem sikerül megvalósítania a tervét: elrabolja Fabiolát. Sergio azonban épp ott van a közelben, követi õket, és végül csellel meghiúsítja a tervet. A társa bosszút áll Leticián, és félholtra verve kihajítja az utcára. Lassan mindenki besétál Julio csapdájába. Már Isabelt is az apja fogadja, de legalább ráébred arra, hogy kicsoda Julio Valencia.

99. Victoria Julio lövése következtében meghal a kórházban. Az utolsó kívánsága az, hogy Isabel, amennyiben tényleg szereti, válassza Sergiót. Omar és Enedina kibékül, Lorena is hozzájuk költözik. Fabiola szeretné, ha az apja nem utazna el, ennek érdekében még Isabelt is felkeresi. Isabel végül kimegy a repülõtérre, és bár úgy fest, hogy kudarcot vall, Sergio végül mégis úgy dönt, hogy vele marad.

Megosztom másokkal: