Siempre te amaré tartalma

SIEMPRE TE AMARÉ – Sebzett szívek

1-9. Mauricio épp a társát, Martint próbálja sûrgõsen elérni, akit az egyik ügyfél vár a vonatállomáson. Victoria felajánlja neki, hogy elkíséri az állomásra, és segít, hogy a hotelhez hamar odaérjenek. Mauricio az állomáson van, hogy elmenjen cuscoba a vonattal. Martin megérkezik a vonathoz, és odamegy Victoriához. Martin elmondja, hogy felhívták õt egy kórházból, hogy az ügyfelet, Juliot megtámadták. Victoria megpróbálja értesítenie a férjét, hogy valaki megpróbálta megölni Juliot. Martin és Victoria visszahajtanak a Castellano házba, ahol Sabina elmondja, hogy julio érdeklõdött felõle, Maurició pedig újfent féltékenykedik. Ariadne a ház régi jóbarátja azt állítja, hogy julio megpróbálta elcsábítani Victoriát, hogy Mauriciotól elválassza a feleségét. Julio és Sabina együtt megszöknek. Victoria elmegy megkeresni a lányt, és végül eljut az állomásra. A vonaton észreveszi, hgoy Sabina még nem érkezett meg. Közben a vonat lassan elindul, és Maurico is kiér az állomásra, ahol a feleségét keresi. A vonat útközben kisiklik.

10. A nyomozó részletes jelentést ad Victoriának arról, hogy mi történt a Castellanos családban az utóbbi tíz évben. Victoria beköltözik új otthonába Romannal és Rossanával. Patricio és Rossana összetalálkozik Antoniával és Faustóval, és mikor Rossana elmegy a mosdóba, Patricio megpróbálja tisztázni a félreértést Antoniával. Elmondja neki, hogy csak õt szereti, de mikor meg akarja csókolni, Rossana visszatér és Antonia csalódottan elmegy.

11. Patricio és Antonia tisztázzák a félreértést. Eduardo közli Berenice-szel, hogy nem kíván beszélni vele az anyjáról, mert gyûlöli õt. Sabina véletlenül ugyanabba az étterembe megy, mint Eduardo, aki Sabinát meglátva idegesen távozik Berenice-szel. Victoria elmegy a klubba, hogy beszéljen Señora De La Cuevával, ahol Eduardo éppen Berenice után érdeklõdik. Victoria meglátja a fiút, és elájul. Mikor Señora De La Cueva elmeséli, amit tud Eduardóról és a családjáról, Victoria arra kéri, hogy küldje el hozzá Berenice-t. Antonia elmondja Mauriciónak, hogy Patricio elhívta, de Mauricio megtiltja neki, hogy elmenjen.

12. Patricio visszautasítja Rossanát, aki erre részegre issza magát. Egy férfi tör be a házba, és lelövi Rossanát, aki a földre zuhan, és beüti a fejét. Jaime talál rá a sebesült és öntudatlan lányra. Roman elmondja Victoriának, hogy szerinte a gyilkossági kísérlet ellene irányult. Gilda elégeti az újságot, nehogy Mauricio meglássa Victoria fényképét. Rossana azt mondja Patriciónak, hogy örök életére vak marad. Ariadna és Martin újra találkoznak az ügyvédek irodájában.

13. Berenice elmondja Victoriának, hogy Antonia nemrég érkezett vissza külföldrõl. Gilda az ablakon át látja, hogy Antonia és Patricio csókolóznak. Mauricio azt javasolja Gildának, hogy õk is menjenek el a többiekkel a színházba, de Gilda ellenzi az ötletet. Rossana szeretne feleségül menni Patricióhoz. Eduardo elmondja Patriciónak, hogy Victoria éppen a szeretõjével volt szökésben, amikor a halálos balesete történt. Victoria és Martin véletlenül összetalálkoznak az étteremben, és döbbenten merednek egymásra.

14. Victoria elmeséli Romannak a találkozását Martinnal. Martin is elmondja Ariadnának, hogy látott egy nõt, aki rendkívül hasonlított Victoria Castellanosra. Antonia elárulja Patriciónak, hogy nem tud elmenni vele, mert Faustóval mennek fényképezni, mire Patricio felajánlja, hogy õ is velük tart.

15. Faustót felhívja telefonon Ordoñez, és találkozót kér tõle. Patricio elmondja Abelardónak, hogy megkérte Antonia kezét, aki erre válaszképpen megfenyegeti, hogy ha megnõsül, többé nem számíthat a pénzére. Gilda azt feleli Faustónak, hogy ha átadja a képeket Mauriciónak, mindent elmond a rendõrségnek a férfi üzleteirõl Ordoñezzel. Antonia igent mond Patriciónak. Doktor Tomassi azt tanácsolja Victoriának, hogy valamilyen úton-módon próbáljon közelebb jutni Eduardóhoz és Antoniához. Antonia beviszi Columbát a kórházba, ahol meglátja Patriciót az egyik szobából kijönni. Megnézi, milyen név áll a táblán: “Rossana Banderas”.

16. A nõvér nem engedi be Antoniát Rossanához. Warts megkötözi az ájult Gildát, és elhurcolja. Gildának sikerül kioldani a kötelékeit, leüti Wartsot, majd elmenekül. Gilda fegyverrel fenyegeti Faustót, és azt követeli, hogy adja oda neki a képeket, de Fausto közli, hogy a képek egy széfben vannak, ahol hagyott egy levelet is, és ha Gilda megöli, minden ki fog derülni. Gilda azt javasolja, hogy szabaduljanak meg Patriciótól, és akkor feleségül veheti Antoniát, Fausto beleegyezik. Rossana vaknak tetteti magát Abelardo elõtt.

17. Eduardo számon kéri Victoriát, hogy miért hívta meg Berenice-t a színházba dolgozni. Fausto bevallja Antoniának, hogy mindig is õt szerette. Lucía rábeszéli Berenice-t, hogy menjen el a színdarab nyitó elõadására, ahol a lány meglátja Eduardót Nayelivel. Eduardo meglátogatja Berenice-t, és a bocsánatát kéri, de a lány kidobja a házból. Fausto követi a távozó Antoniát és Patriciót, és mikor egy parknál megállnak, rájuk szegezi a pisztolyát. Victoria elmondja Rossanának, hogy Patricio Antoniával volt, mire a lány közli, hogy tisztázni fogja a helyzetet.

18. Fausto közli Antoniával, hogy Patricio minden délután találkozik Rossanával egy szállodában, amirõl bármikor meg is gyõzõdhet. Rossana felhívja Patriciót, hogy nem tud élni nélküle, hogy egy szállodában várja, majd kiürít egy doboz gyógyszert, és nyitva hagyja a szobája ajtaját. Patricio aggódva odasiet, Rossana pedig felajánlkozik neki. Antonia és Fausto megérkeznek Rossana szállodai szobájába. Patricio megpróbálja megmagyarázni a helyzetet, de Antonia pofon vágja. Patricio rájön, hogy mindent alaposan kiterveltek elõre, és megüti Faustót, aki lezuhan a lépcsõn. Lucía azt tanácsolja Berenice-nek, hogy mondjon el mindent a múltjáról Eduardónak. Patricio közli Rossanával, hogy tûnjön el az életébõl. Mauricio meglátja az újságot Gilda kezében, és megkérdezi, ki a képen látható nõ.

19. Mauricio megdöbbenve látja a hasonlóságot Victoria és Amparo Rivas közt. Gilda azt ajánlja neki, hogy menjen el a színházba személyesen, de Mauricio nem hajlandó rá. Fausto átadja Gildának a kompromittáló fényképeket és negatívokat. Abelardo megpróbál kikezdeni Victoriával, aki kidobja a házból. Columba megtalálja a fényképeket, amin Gilda egy másik férfivel csókolózik. Lucía bevallja Tizocnak, hogy szerelmes Eduardóba. Victoria kap egy csomagot a nyomozótól, amiben újságcikkek vannak a tíz évvel korábbi balesetrõl, és egy kép Mauricióról. A cikkek láttán megelevenednek benne az emlékek, hogy milyen boldog volt Mauricióval.

20. Antonia nem hajlandó meghallgatni Patriciót, és elküldi a férfit. Gilda elmondja Mauriciónak, hogy Antonia néhány napra Cuernavacába készül utazni Columbával. Patricio elviszi Rossanát Antonia házába, hogy bevallja az igazságot antoniának, de Bonifacio közli velük, hogy az úrnõ elutazott. Berenice szakít Eduardóval. Patricio útnak indul Cuernavacába Rossanával, aki részegen félrerántja a kormányt, és az autó egy busznak ütközik.

21. Úton Cuernavacába Rossana és Patricio balesetet szenvednek. Mindketten a kisváros kórházaba kerülnek súlyos sérülésekkel. Antonia, aki Fausto nyaralójában Columbával pihen, a kórházba siet Patricióhoz. Rossanát is meglátogatja, aki azt hazudja a lánynak, hogy Patricio õt akarja feleségül venni. Victoria életében ismét megjelenik Rex, az a pszichopata, aki tíz évvel korábban az asszony sebesülten magához vette, és azt állítja, hogy Victoria a felesége. Mauricio a színházba megy, és megnézi Amparo Rivast, a híres színésznõt.

22. Mauricio felkeresi Amparo Rivast az öltözõjében. Nagy hatással van rá az asszony. Másnap meglátogatja a színésznõt, és arra kéri, hogy legyenek barátok. A férfi nem a saját nevén mutatkozik be Victoriának. Gilda megtudja, hogy Mauricio megnézte Amparo Rivast a színházban. Felfedezését elmondja Ursulának. Késõbb Ursula a színházba hajtat…

23. Ursula felkeresi Victoriát az öltözõjében. A családban õ az egyetlen, aki tudja, hogy az asszony él, és hogy aki elõtte áll, nem Amparo Rivas, hanem a volt menye. Szokásához hûen kivetkõzik önmagából, és közönséges stílusban mindennek elmondja Victoriát. Patriciót Antonia anyagi segítségével megoperálják, és ezzel megmentik az életét. Rex továbbra sem nyugszik, és Victoria már a saját házában sincs biztonságban tõle.

24. Victoriát ismét megtámadja Rex. Szerencséjére megjelenik Roman, és kiszabadítja az asszonyt a férfi kezei közül. Gilda megtudja a felbérelt nyomozótól, hogy Mauricio titokban találkozik Amparo Rivasszal. Fausto újabb munkát ajánl Antoniának, amit az boldogan elvállal. Gilda az egy-egy hónapra tervezett utazást támogatja. Tizoc megpróbálja lebeszélni Antoniát az utazásról, de mivel a lány nem hallgat rá, elhatározza, hogy bebizonyítja az igazát.

25. Tizocnak nem sikerül megállítania az elutazó Antoniát és Faustót. Egy szerencsétlen félreértés folytán Verrugasszal együtt bezárják egy elmegyógyintézetbe. Fausto a Gildától kapott altatóval a fiú akarata ellenére Antoniát altatja el Nayeli helyett. Terve nem sikerül. Rex telefonon megfenyegeti Victoriát, hogy a gyermekein áll bosszút, ha az asszony nem engedelmeskedik neki. Victoria elhatározza, hogy találkozik a férfival.

26. Victoria, hogy idõt nyerjen, arra kéri az erõszakoskodó Rexet, hogy adjon neki még néhány napot, hogy elintézze a dolgait, azután majd vele megy oda, ahova kívánja. Késõbb Romannal együtt értesítik a rendõrséget, és védelmet kérnek Rex támadásai ellen. Kiderül, hogy Gilda mozgatja a szálakat. Rex megharagszik Gildára, mert sértegeti Victoriát. Gilda fél a leleplezéstõl, ezért megpróbálja elgázolni Rexet. Patricio kijön a kórházból. Antonia iránti szerelme gyors elhatározásra bírja Faustót.

27. Fausto belopózik Antonia szállodai szobájába, levetkõzik, és bebújik az ágyba. Vesztére azonban nem Antonia fekszik az ágyban, hanem Nayeli. A lány nem ismeri fel támadóját. Antonia az idegenvezetõvel kettesben – annak rábeszélésére – elindul egy ritka papagájfajta fotózására az erdõbe. Az alattomos férfi az erdõben rátámad a lányra és meg akarja erõszakolni. Karjaiból Patricio menti ki a lányt. Antonia apja parancsára Mexikóvárosba utazik, ahol rájön, hogy halálosan szerelmes Patricióba. Martin becsenget Ariadnához, és feleségül kéri az asszonyt. Tizoc és Verrugas felnyitják Antonia szemét Faustóval kapcsolatban.

28. Tizoc Antonia családjának házában leleplezi Faustót. Ezek után Antonia és Patricio kibékülnek. Rex megszökik a kórházból, de az utcán összeesik. Gilda leleplezõdik. A szobájában leveti magáról a maszkot, amelynek segítségével aljasságait, többek között a gyilkossági kísérletet elkövette. Victoria és Roman összevesznek egymással. Victoria és Antonia vitája közben az asszony elhamarkodott vallomásra készül.

29. Az utolsó pillanatban Roman közbelépése akadályozza meg Victoriát abban, hogy elárulja Antoniának, hogy valójában õ az édesanyja. Rossana és Fausto ismét összefognak, hogy Antoniát és Patriciót elválasszák egymástól. Constanza, Ursula barátnõje felismeri Victoriát, aki ezúttal nem tiltakozik, hanem elmondja neki az elmúlt tíz év történetét. Victoria szövetségesre talál Constanzában. Patricio megkéri Antonia kezét.

30. Martin feleségül veszi Ariadnát. Mauricio felkeresi a lakásán Victoriát, közben belép Roman. A két férfi féltékenységi jelenetet rendez. A Castellanos család is hivatalos egy esküvõre, ahol Antonia és Patricio ölelkezése közben megjelenik Mauricio, akitõl Patricio megkéri a lánya kezét. A férfi nemet mond. A botrány után az egész család otthagyja az estélyt, otthon azonban újabb meglepetés várja õket: Nayelit és Eduardót együtt találják az ágyban.

31. Az esküvõn kitört botrány után az otthon talált újabb meglepetés nagyon megdöbbenti a családot. Eduardo hiába esküdözik, hogy közte és Nayeli közt nem történt semmi, Mauricio ellentmondást nem tûrõ döntést hoz: Eduardónak feleségül kell vennie a lányt. Berenice fülébe is eljut, hogy milyen botrány tört ki Eduardo körül, ezért szakít a fiúval. Victoria lakásán Mauricio összetalálkozik a lányával, Antoniával. Eduardo a ráerõltetett házasság miatt vitatkozni kezd Ursulával, és az idõs nõ elájul.

32. Ursulát szívinfarktussal kórházba szállítják. A kórházi ágyon kierõszakolja Eduardo ígéretét, hogy feleségül veszi Nayelit. Rossana közli Victoriával, hogy gyereket vár Patriciótól. Victoria megharagszik a fiúra, és eldönti: mindent elkövet, hogy elszakítsa Antoniától. Ursula a kórházi ágyon kábulatában folyamatosan Victoriát emlegeti, amiért Gilda megharagszik. Martin feleségül veszi Ariadnát, Julio Granados özvegyét. Victoria elhatározza, hogy elmond valami nagyon fontosat Antoniának.

33. Eduardo végül aláveti magát apja és Ursula akaratának, és a szokásos formaságok szerint megkéri Nayeli kezét. Késõbb közli a lánnyal, hogy sohasem szerette, és nem is fogja szeretni. Amikor Berenice értesül Eduardo döntésérõl, ismét elutazik vidéki barátjához. Victoriának nem tetszik Patricio, ezért mindent elkövet, hogy elszakítsa Antoniát a fiútól. Victoria és Mauricio megállapodnak egymással, hogy többet nem találkoznak.

34. Sabina értesül Ariadna és Martin házasságáról, és amikor egy vendéglõben találkozik a házaspárral, a két nõ dühösen egymásnak esik. Berenice San Miguelben találkozik barátjával, Albertóval és annak édesanyjával, akit addig Eduardo a lány nénikéjének hitt. A Castellanos család estélyt ad barátai tiszteletére. Antonia Victoriát is meghívja, aki rövid fontolgatás után úgy dönt, hogy megjelenik a partin. Roman megpróbálja lebeszélni errõl.

35. A Castellanos család estélyén megjelenik Victoria és Roman is. Victoria úgy dönt, hogy ezen az estén elmondja a gyermekeinek, hogy õ az édesanyjuk. Constanza tudomást szerez Victoria tervérõl, és arra kéri, hogy a saját érdekében változtassa meg az elhatározását. Amikor Victoria éppen arra készül, hogy bevallja a gyerekeinek, hogy valójában õ az anyjuk, megjelenik Ursula. Dühösen barátnõjére, Constanzára támad, aki viszont egyértelnûen Victoria oldalára áll.

36. Mielõtt Victoria az egész család jelenlétében közölné a megfogalmazott igazságot, Constanza rosszul lesz. Beszállítják a kórházba, ahol megállapítják, hogy infarktusa volt. A kórház folyosóján Roman azt hazudja Mauriciónak, hogy Victoria a felesége, mire a féltékenységtõl feldühödött férfi nekitámad Romannak. Victoria kihallgatja Rossana beszélgetését. Kiderül, hogy a lány terhességi meséje hazugság volt. Victoria azonnal közli Rossanával, hogy ez a barátságuk végét jelenti, Patriciótól pedig bocsánatot kér, amiért õ is elhitte a férfiról terjesztett hazugságokat.

37. Gilda ismét megbíz egy nyomozót, hogy készítsen felvételeket Victoria minden lépésérõl. Amikor az asszony Patricióval találkozik, és boldogan összeölelkeznek, a fotós félreérthetõ képeket készít róluk. A fotós aljas képei kapóra jönnek Gildának. Amikor az egész család együtt van, elõveszi a Victoria és Patricio találkozásáról készített képeket, és mindenkinek megmutatja. Antonia kiborul, Mauricio pedig nekitámad Gildának.

38. Amikor Patricio békülési szándékkal megjelenik Antoniánál, összefut apjával, Mauricióval, és a két férfi egymásnak esik. Hasonló verekedés ismétlõdik meg a két férfi között Victoria lakásán is. Közben Victoria és Roman elbúcsúzik Rossanától, aki végleg Spanyolországba utazik. Nayeli közli Eduardóval, hogy nem megy hozzá feleségül. Mauricio és Martin alaposan leisszák magukat, majd a kapatos Mauricio megvárja Victoriát a lakása elõtt és bevallja neki, hogy szerelmes belé.

39. Victoria nem érti, hogy elõbb Mauricio, majd Antonia miért hozzák õt kapcsolatba Patricióval. Amikor sikerül találkoznia a fiúval, megtudja, hogy aljas módon kompromittáló fotókat készítettek róluk. Ursula azt javasolja Gildának, hogy próbálja ismét meghódítani férjét, Mauriciót. A terv azonban csak félig sikerül, sõt Mauricio közli Gildával, hogy válni akar.

40. Gilda hisztériás rohamot kap, amikor Mauricio közli vele válási szándékát. Az asszony kijelenti, hogy nem hajlandó válni. Sabina egy elkeseredett pillanatában bevallja Ursulának, hogy nem is Victoria, hanem õ volt szerelmes Julióba, így a tíz évvel azelõtti eseményekért tulajdonképpen õ a felelõs. Roman egy új darabbal akar örömet szerezni Victoriának. Az asszony azonban elutasítja az ajánlatot, ezért Roman elhatározza, hogy végleg kilép az asszony életébõl. Az asszony Gilda legnagyobb bosszúságára közli, hogy szereti Mauriciót.

41. Martin rábeszéli Sabinát, hogy utazzon külföldre, mielõtt õszinteségi rohamaival nagyobb bajt okozna a családjának. Victoria meggyõzi Mauriciót, hogy semmi köze sincs Patricióhoz. Gilda megígéri Ursulának, hogy egy drasztikus intézkedéssel elteszi Victoriát az útból. Szokásához híven Faustót keresi fel azzal a feladattal, hogy tegye el Victoriát láb alól. Egy este, amikor Victoria beszáll az autójába, a volánnál egy idegen férfi ül, aki nem más, mint Fausto.

42. Fausto elrabolja Victoriát, és megfenyegeti, hogy ha nem tûnik el, az életével fog fizetni. San Miguelben Berenice végre bejelenti a férjének, hogy elválik tõle, mert valaki másba szerelmes. Ursula elveszi a magatehetetlen Constanzától féltve õrzött naplóját, amely tartalmazza a teljes igazságot Victoriáról. Constanza Nayelit kéri meg, hogy szerezze vissza az ellopott naplót. Nayeli Mauricio segítségével visszaszerzi a naplót, majd elolvassa, és azonnal Antoniához indul, hogy elmondja neki, mit tudott meg. Gilda azonban követi Nayeli autóját és leszorítja az útról.

43. Miután Gilda leszorította az autót az útról, a kocsi felborul. Gilda, hogy biztos legyen a dolgában, az autót és az áldozatot is lelocsolja benzinnel. Nayeli halálát Ursula és Mauricio közli a súlyos beteg Constanzával. Az elhunyt virrasztásán megjelenik Victoria is, aki itt találkozik a megdöbbent Sabinával.

44. A Nayeli tiszteletére rendezett virrasztáson Victoria közli Sabinával, hogy feltétlenül beszélni akar vele. Másnap a Castellanos-házban felkeresi a lányt, és közli vele, hogy õ nem Amparo Rivas, hanem Victoria. Azt követeli, hogy Sabina mondja el Mauriciónak a teljes igazságot. Sabina ezt megígéri. Ursula azt szeretné, ha Constanza hozzájuk költözne. Ugyanakkor Ragya is szeretettel törõdik szerelme, Nayeli nagyanyjával. Eduardo San Miguelbe utazik Berenice-hez, ahol rájön, hogy a lány félrevezette.

45. Eduardo San Miguelben megtudja, hogy Berenice férjnél van. A lány hiába próbálja megmagyarázni neki a múltját, a fiú szakít vele. Ursulát egy ismeretlen férfi zaklatja telefonon. Gilda azonnal rájön, hogy a névtelen telefonáló csak Fausto lehet, ezért a férfi irodásába siet, és lelövi Faustót. Patricio féltékenységében megveri Leonardót, Antonia új fõnökét. Victoria egy romantikus vacsora után Mauriciónak adja magát. Constanzát a Castellanos-házba viszik, ahol rájön, hogy Gilda az unokája gyilkosa.

46. Miután Victoria és Mauricio egy szerelmes éjszakát töltenek együtt, a férfi csak másnap reggel megy haza. Gilda otthon felelõsségre vonja, de Mauricio közli vele, hogy szerelmes Amparo Rivasba, és feleségül akarja venni. Gilda hatalmas botrányt rendez, és az egész családot Mauricio szerelme ellen hangolja. Ragya kiviszi Constanzát Nayeli sírjához, ahol az idõs nõ megfogadja magában, hogy leleplezi unokája gyilkosát. Sabina elmondja Ursulának, hogy be fogja vallani Mauriciónak a teljes igazságot.

47. Victoria a lakásán beszélget Mauricióval, amikor feldúlt állapotban megjelenik Eduardo, és sértegetni kezdi az asszonyt. Mauricio Victoria védelmében megüti a fiát. Antonia szeretné megtudni az igazságot az anyja balesetével kapcsolatban. Ursula azon munkálkodik, hogy lebeszélje Mauriciót Victoriáról. Antonia unszolására az apja elmondja lányának az édesanyjáról azt a valótlan történetet, amit Ursula talált ki.

48. Antonia kérdezõsködésére Mauricio elismétli az elfogadott verziót, miszerint anyja, Victoria romlott nõ volt. Victoria felkeresi Albertót, és arra kéri, hogy váljon el Berenice-tõl. A férfi elfogadja a pénzt, de esze ágában sincs elválni. Mauricio részegen szerenádot ad Victoriának, de megjelenik Roman és botrányt rendez. Gilda elmegy Victoria lakására, és gorombáskodni kezd vele.

49. Sabina ígéretéhez hûen beszélni akar Mauricióval Victoriáról. Ursula azonban megtiltja, hogy elmondja a fiának az igazságot. Ugyanakkor Victoria is megjelenik a Castellanos-házban, hogy ígéretére figyelmeztesse Sabinát. Francisco beleszeret Sabinába annak ellenére, hogy volt szeretõje, Olivia változatlanul ostromolja szerelmével. Gilda mesterkedése sikerrel jár, elnyeri Antonia és Eduardo együttérzését. Alberto és az anyja Mexikóvárosba érkezik, hogy találkozzanak Berenice-szel, aki mindenképpen válni akar Albertótól. Gilda bosszúval fenyegetõzik, amikor Mauricio kiutasítja az ágyából.

50. Mauricio továbbra is rendszeresen megkeresi Victoriát, hogy az asszony kéri, hogy ne zaklassa többé. Akaratlanul Antonia is szemtanúja lesz annak, hogy apja a színésznõ öltözõjében járt. Gorombán felelõsségre vonja Victoriát, aki váratlan vallomásra szánja el magát.

51. Victoria kénytelen bevallani Antoniának, hogy õ az édesanyja. A lány nem hiszi el, ezért az asszony arra bíztatja, hogy beszéljen Sabinával, aki ismeri az igazságot. Miután Sabina mindent elmond Antoniának, Ursula kidobja a házából. Francisco feleségül kéri Sabinát. Ursula dühösen lánya arcába vágja, hogy abból a házasságból nem lesz semmi. Constanza naplója Antonia közremûködésével Gilda szobájából ismét a beteg asszonyhoz kerül, ahol azonban Ursula rátalál.

52. Gilda ellenkezése ellenére Ursula magánál tartja és elzárja Constanza naplóját. Columba visszaérkezik vidékrõl, és Antonia kérésére elmeséli a lánynak a teljes igazságot az édesanyjával történt tragédiáról. Antonia kétkedése ellenére ismét felkeresi Victoriát. Mindent tisztáznak egymás közt, és az igazság ismeretében boldogan ölelik meg egymást. Gilda leleplezõdik, amikor elmondja Constanzának, hogy õ ölte meg Nayelit. Arra nem gondol, hogy Ursula mögötte áll és mindent hall.

53. Antonia, miután megtudja, hogy Victoria az édesanyja, úgy dönt, hogy elmondja az igazságot Eduardónak is. Ursula megretten, amikor rájön, hogy Gilda gyilkos. Elhatározza, hogy értesíti a rendõrséget, Gilda újabb fenyegetése azonban óvatosságra inti. Antonia, Victoria és Constanza részt vesznek Nemtom elsõáldozói ünnepségén, ahol Patricio meglátja Antoniát új szerelmével, Leonardóval. Sabina New Yorkban együtt vacsorázik Romannal. Ursula egy titkot készül elmesélni Mauriciónak.

54. Gilda közbelép, mielõtt Ursula elmondaná Mauriciónak, hogy a felesége gyilkos. Antonia, annak ellenére, hogy Eduardo elkeseredett Berenice miatt, elmeséli a fivérének, hogy él az édesanyjuk. A fiú nem hisz a húgának. Mauricio átadja Gildának a válóperes kereset iratait. Az asszony ismét kijelenti, hogy nem válik el. Olivia ismételten nem adja át Sabina New Yorki üzenetét Franciscónak. Victoria megkeresi a módját, hogy beszélhessen Eduardóval, és bebizonyítsa, hogy õ az édesanyja.

55. Eduardo elutasítja Victoria közeledését. Nem hisz az anyjának, és magából kivetkõzve elrohan, majd beszáll egy autóba. Berenice rosszullétei feltûnnek barátnõjének, Lucíának, ezért terhességi tesztet készíttet. Berenice terhességi tesztje pozitív eredményt ad: a lány terhes. Az egész család Eduardót keresi. A fiú autójával balesetet szenved, és súlyos sérülésekkel kórházba szállítják.

56. A kórházban megoperálják az életveszélyes állapotban lévõ Eduardót. Közben Victoria imájában megfogadja, hogy ha meggyógyul a fia, sem a gyerekeit, sem Mauriciót nem keresi többé. Eduardo mûtétje sikerül, és az orvos kijelenti, hogy a fiú fel fog gyógyulni. Victoria fogadalmához hûen eltûnik a kórházból.

57. Berenice meglátogatja a kórházban Eduardót, a fiú azonban gorombán elzavarja a lányt. A beteget átszállítják egy jobban felszerelt kórházba, ezért az állapota gyorsan javul. Mauricio megbíz egy magánnyomozót, hogy keresse meg Victoriát.

58. Francisco megtalálja Sabinát New Yorkban, és megpróbálja rávenni, hogy mondja el Mauriciónak az igazságot Victoriával kapcsolatban. Antonia megtudja Victoria címét, és felkeresi az édesanyját. Gilda Ursula teájába lassan ölõ mérget csepegtet. Mauricio kirúgja a nyomozót, aki nem szolgáltat újabb híreket, mert Gilda lefizette.

59. Gilda felkeresi Victoriát az új lakásán, és pisztolyát elõrántva megfenyegeti, hogy megöli. Pablo rábeszélésére Victoria feljelenti Gildát. Eduardo megtudja, hogy Berenice gyereket vár tõle, Antonia pedig tovább mesél a fiúnak az édesanyjukról. Eduardo egy váratlan pillanatban felkeresi Victoriát.

60. Eduardo bocsánatot kér édesanyjától, hogy elhitte, amiket róla terjesztettek. Sabina elhatározza, hogy visszatér Mexikóba, és feltárja Victoriával kapcsolatban a teljes igazságot. Mauricio megtudja Victoria új címét. Felkeresi az asszonyt, de ott találja Pablót.

61. Victoria bevallja Mauriciónak, hogy õ valójában nem amparo Rivas, hanem Victoria Castellanos. A férfi megsértõdik, és nem hallgatja végig az asszony magyarázatát. Berenice találkozik a férjével, Albertóval, akirõl kiderül, hogy folyamatosan hazudott a feleségének, mert már tud járni. Pablóról kiderül, hogy pap, és feloldja Victoriát a fogadalma alól.

62. Mauricio nagyon megharagszik az anyjára, amikor megtudja, hogy õ is tisztában volt vele, kicsoda valójában Victoria. Közben Gilda felkeresi Sabinát New Yorkban. Elhiteti a lánnyal, hogy jobban teszi, ha minél elõbb eltûnik, nehogy Mauricio megtalálja. Antonia és Eduardo cselhez folyamodnak, hogy összehozzák Victoriát és Mauriciót.

63. Antonia és Eduardo terve sikerül, amikor megrendezik Victoria és Mauricio találkozását. Victoria végre elmondhatja a férfinak a teljes igazságot. Mauricio így megtudja, hogy húga, Sabina és anyja, Ursula jóvátehetetlen bûnöket követtek el ellene.

64. Patricio nagyon durván viselkedik Antoniával, miközben eszeveszetten száguld az autóval. Sabina rákényszerített fogságából mégis a városba indul. Egy áruházban találkozik Victoriával, de elmenekül az asszony elõl. Gilda folyamatosan csepegteti a lassan ölõ mérget Ursula teájába.

65. Mauricio és Victoria kibékülnek egymással. Ariadna megtudja, hol rejtõzik Sabina, és a hírt azonnal elmondja Mauriciónak.

66. Patricio berángatja Antoniát a kocsijába, és meg akarja erõszakolni. Mauricio magával viszi Victoriát Martin lakásába, ahol együtt találják Sabinát és Martint. Sabina újra elismétli Mauricio elõtt az igazságot.

67. Victoria elhatározza, hogy szakít Mauricióval, mert csak így biztosíthatja a családja nyugalmát. Idõközben visszatér Mexikóvárosba Roman, akit Victoria nagy örömmel fogad. Mauricio értesül arról, hogy Patricio megtámadta a lányát. Ursula kiutasítja a házából Gildát, amikor megtudja, hogy Gilda több gyilkosságért is felelõs.

68. Patricio és Abelardo új szállodájának megnyitóján Mauricio nekiesik Patriciónak, és megjelenik a rendõrség is. Közegészségre ártalmas tevékenység és illegális kereskedelem vádjával letartóztatják a két férfit.

69. A két szerelmes ismét egymásra talál. Ursula magához kéreti Martint, és elmondja az ügyvédnek, hogy Gildát milyen bûnök elkövetésével vádolja.

70. Gilda megjelenik a Castellanos-házban, hogy összecsomagolja a holmiját, Ursula azonban nem engedi be. Martin kettõs játékot játszik, és szerencsétlenségére elfogadja Gilda meghívását a szaunába egy délutáni idillre.

71. A gõzfürdõben a kellemesnek ígérkezõ intim találkozás Martin számára végzetesnek bizonyul. Gilda lelép, és bezárja a férfit a gõzkamrába. Leonardo megkéri Antonia kezét. Berenice-szel és Eduardóval közösen szeretnék megtartani eljegyzésüket a Castellanos-házban.

72. Gilda fenyegetõ szándékkal elmondja Sabinának, hogy megbüntette Martint, és mindenki így jár, aki keresztezi a szándékát. Victoria közli Romannal, hogy hajlandó feleségül menni hozzá.

73. Gildát megzavarják, mielõtt beadná a végzetes injekciót Martinnak. Az elvetemült nõ leüti az õt igazoltató ápolónõt. Alberto egymillió pesót követel azért, hogy aláírja a válókeresetet.

74. Az eljegyzési vacsorán Roman bejelenti, hogy összeházasodnak Victoriával. A hír elsõsorban Eduardót és apját, Mauriciót zaklatja fel. Patriciót a börtönben rabtársai alaposan összeverik.

75. Victoria és Roman egy étteremben találkoznak Mauricióval, aki Olivia társaságában jelenik meg. Mauricio és Roman egymásnak esik. Columba a Guadalajarában elhunyt unokaöccsétõl egy kézmûvesboltot örököl.

76. Ursulát kórházba szállítják. Az orvosok megállapítják, hogy az “ajándék” csokoládé nagy adag arzént tartalmazott. A vizsgálatok során kiderül, hogy a nõt már egy ideje folyamatosan mérgezik. Ursula bevallja Mauriciónak, hogy Gilda gyilkosságokat követett el, és valószínûleg õt is meg akarta ölni.

77. Gildát letartóztatják. Ursula gyógyultan hazatér. Leonardo kocsiját követik a Patricio által felbérelt gyilkosok.

78. Eduardo szerenáddal és hatalmas virágcsokorral kedveskedik Victoriának és Berenice-nek anyák napján. Unokái, Antonia és Eduardo, lánya, Sabina, majd késõbb fia, Mauricio is köszönti Ursulát a jeles ünnepen. Ragya és barátai is nagy ünnepséget rendeznek anyák napja tiszteletére. Mauricio ígérete ellenére megjelenik Victoria anyák napi vacsoráján, és ajándékokkal kedveskedik gyermekei anyjának.

79. Columba hazautazik Mexikóvárosba. Patriciónak megígérik, hogy segítik a börtönbõl való szökését. Sabina nagy sikerrel megfelelt a modellválogatáson, és egy San Diegó-i parfümcég reklámját képviseli. Nemtomról kiderül, hogy halálos beteg. Gildát átszállítják a nõi börtönbe. Ursula – szokásához híven – mindent elkövet, hogy megakadályozza Eduardo és Berenice házasságát. Pénzt kínál fel a lánynak, hogy elválassza az unokájától.

80. Victoria kiutasítja a lakásából Ursulát, amint megtudja, hogy az idõs nõ Berenice-t zaklatja. Eduardo határozottan közli a nagyanyjával, hogy amennyiben nem hagy fel Berenice megalázásával, elköltözik hazulról. Patricio megszökik a börtönbõl.

81. Patricio a szökése után találkozik Rosanával, akinek elmondja, hogy egy befolyásos férfi segítette a szökését. Victoria, bár szereti Mauriciót, aláírja a válókeresethez szükséges papírokat.

82. Mauricio is értesül Patricio szökésérõl, és amikor Antoniától megtudja, hogy valaki folyamatosan követi, elhatározza, hogy testõröket fogad a lánya mellé. Ursula felkeresi Albertót, és ráveszi, hogy egy jelentõsebb összeg fejében tagadja meg az utolsó aláírást a Berenice-szel kapcsolatos válókeresetnél.

83. Eduardo gorombán Albertónak esik, amikor a férfit Ursulánál találja, majd ki is dobja a házból. Roman arra kéri Victoriát, hogy rövid idõn belül házasodjanak össze. Nemtom orvosa a legrosszabbra is felkészíti Ragyát a kisfiú egészségi állapotával kapcsolatban. Gilda pere megkezdõdik.

84. Nemtom állapota nem javul, ezért úgy döntenek, hogy vérátömlesztéssel próbálkoznak. Gilda pere folytatódik. A drámai perceket sem nélkülözõ tanúvallomások, az ügyész és a védõ szópárbaja után sor kerül az ítélethozatalra, amikor váratlanul megjelenik Constanza.

85. Az utolsó pillanatban a tárgyalóterembe lépõ Constanza átadja a bírónak a Gilda ujjlenyomatát viselõ pisztolyt és az arzént tartalmazó üveget. A bizonyítékok láttán gilda hisztériás rohamot kap. Patricio megfenyegeti az esküvõjére készülõ Antoniát.

86. Az esküvõi szertartáson Patricio arra akarja kényszeríteni Antoniát, hogy menjen vele, majd az elvetemült férfi megátkozza a házasságukat. Az esküvõi kerti partin a családon kívül a barátok is részt vesznek. Amikor Victoria és Mauricio kettesben maradnak, bevallják, hogy szerelmesek egymásba. Leonardo az új otthonába kíséri Antoniát.

87. Antonia és Leonardo Acapulcóba utaznak néhány napos nászútra. Patricio továbbra sem nyugszik, és bosszúra készül a Castellanos család ellen. Olivia mindenáron meg akarja szerezni magának Mauriciót, és a cél érdekében még Ursulát is megkörnyékezi. Gilda egy megrendezett baleset után a börtönkórházba kerül, és azon mesterkedik, hogy elnyerje az orvos jóindulatát. Eduardo a lakásában egy apró csellel megszervezi Victoria és Mauricio találkozását.

88. Nemtomon ismét vérátömlesztéssel próbálnak segíteni, barátai sorra jelentkeznek véradásra. Victoria és Roman az esküvõjükre készülnek. Közben Constanza rábeszélésére Sabina elhatározza, hogy elmondja az igazságot. Gilda felajánlkozik a börtönkórház orvosának, aki beleesik a csapdába, és teljesíti a nõ kívánságát.

89. A vérátömlesztés ellenére Nemtom állapota válságosra fordul. Roman nagy hibát követ el, Eduardót kéri fel esküvõi tanúnak. Gilda rászedi a gyanútlan orvost, és annak segítségével beszed egy olyan gyógyszert, ami elõsegítheti a szökését. Sabina végre megtalálja Mauriciót, és õszinte vallomást tesz bátyjának.

90. Sabina végre bevallja Mauriciónak, hogy Victoria ártatlan, mert annak idején õ akart megszökni Julio Granadosszal. Mauricio bocsánatot kér Victoriától. Az orvos beadja Gildának az injekciót, ami tetszhalált okoz. Victoria és Roman az anyakönyvvezetõ elõtt állnak, hogy összeházasodjanak.

91. Az anyakönyvvezetõ elõtt Roman elhatározza, hogy nem írja alá a házassági szerzõdést. Mauricio legnagyobb örömére a férfi végleg elbúcsúzik Victoriától, ám Mauricio elõre iszik a medve bõrére, Victoria nem hajlandó kibékülni vele. Sabina elhatározza, hogy eltûnik Francisco és a Castellanos-család életébõl. Antonia és Eduardo megszervezi, hogy Victoria és Mauricio véletlenül összetalálkozzon.

92. Mauricio még egy lehetõséget kér Victoriától a kibékülésre, és megígéri, hogy nem gyötri többet a nõt a féltékenységével. Ezután Mauricio repes a boldogságtól, mint egy szerelmes kamasz, udvarol a feleségének, és napról napra újabb kedvességet eszel ki, hogy boldoggá tegye. Victoriának is jól esik ez a figyelmesség, és egy vallomással Mauriciót is boldoggá teszi.

93. Victoria úgy érzi, hogy meggyõzõdött Mauricio szándékainak komolyságáról, és elérkezettnek látja a pillanatot arra, hogy bevallja Mauriciónak, hogy csak õt szereti. Mauricio a fellegekben jár, és boldogan arra kéri, hogy azonnal házasodjanak össze. Kitûzik az esküvõ napját. Az egész család arra kéri Ursulát, hogy vegyen részt az esküvõn. Ursula azonban hajthatatlan, a végsõkig kitart konok elhatározása mellett.

94. A kis Nemtom állapota javul, és Ragya mindent elõkészít az otthonában, hogy a beteg fiú kellemesen érezze magát. Victoria és Mauricio örök hûséget fogad egymásnak. A család legnagyobb meglepetésére Ursula is feltûnik egy rövid idõre, hogy beszélhessen Victoriával. A Castellanos-házban Ursula, az unokái és Constanza együtt ünnepli Mauriciót, akinek boldogsága határtalan. Gilda dr. Perez, a börtönorvos otthonában ismét sötét terveket szõ.

95. Victoria és Mauricio egy meseszép mexikói tengerparti üdülõhelyen élvezik a nászút zavartalan napjait. Gilda leszámol megmentõjével, dr. Perezzel, és elrabolja a férfi elrejtett pénzét. Olivia és Patricio szövetkeznek egymással a Castellanos-család ellen, és a férfi elhatározza, hogy elbánik Antoniával és Leonardóval.

96. Mauricio a nászútján találkozik egy régi barátjával, Luis Miguellel. A régi cimborák megörülnek egymásnak. Francisco felkeresi Sabinát, de a lány visszautasítja a közeledését, és bejelenti, hogy elutazik egy idõre. Gilda álruhában autóba száll, és elhatározza, hogy leszámol Mauricióval. Miután Mauricio nem tudott kétszemélyes vitorlást bérelni, kénytelen egyedül nekivágni a tengernek. Victoria türelmetlenül várja a parton.

97. Mauricio vitorlása felborul a tengeren. A szerencsétlenül járt férfi arra vár, hogy valaki kimentse a vízbõl, amikor egy motoros hajón Gilda érkezik meg tengerészruhában, és a fuldoklóra szegezi fegyverét. Alberto tovább zsarolja Eduardót, aki közli, hogy nem enged a zsarolásnak. Francisco feleségül kéri Sabinát, aki elutasítja a házassági ajánlatot. Victoria továbbra is elkeseredetten várja Mauriciót a tengerparton.

98. Victoria nem képes elhinni, hogy Mauricio a tengerbe veszett. Kétségbeesésében maga is a habok közé rohan, Luis Miguelnek kell erõszakkal a partra vonszolnia. Az asszony ezek után Mexikóvárosba utazik a férje nélkül. Antonia és Eduardo összetörnek, amikor megtudják, hogy elvesztették édesapjukat.

99. Eduardo kételkedik a hír hallatán, és továbbra is reménykedik, hogy Mauricio megkerül. A döbbenetes hírt Victoria közli Ursulával is. Mauricio halálának hírére ursula féktelen haragra gerjed, és természetesen Victoriát hibáztatja fia eltûnéséért. Eduardo változatlanul nem nyugszik bele a ténybe, hogy az apja meghalt, és a tengerpartra készül, hogy megkeresse.

100. Idõközben a magyar származású Luis Miguel Garay találkozik Sabinával és a Castellanos család többi tagjával. Gilda új lakást bérel, ahol új néven mutatkozik be. Újabb gonoszságra készül. Mialatt a Castellanos család Mauricio templomi búcsúztatására készül, Eduardo elhatározza, hogy felkeresi azt a helyet, ahol az apja eltûnt. A repülõtérre vezetõ úton figyelmetlenül vezet, és kisebb balesetet szenved. Nemtomot elengedik a kórházból.

101. Luis Miguel Garay továbbra is figyelmével segíti Victoriát az elviselhetetlennek tûnõ napokon. Eduardo gyanakodni kezd anyjára Luis Miguel gondoskodása láttán. A nemrég feltûnt férfi építészmérnök. Cégénél megjelenik egy Marta Laura Izaguirre nevû nõ, aki nem más, mint Gilda, aki lakást akar vásárolni. Patricio ismét betör Antonia és Leonardo otthonába, és trágár szavakat firkál a hálószoba falára. Antoniát az édesanyja lakásába költöztetik, hogy megvédjék Patriciótól. Abelardo, Patricio keresztapja is kiszabadul a börtönbõl.

102. Ursula végül megörül Luis Miguel Garaynak, aki gyermekkorában jó barátja volt Mauriciónak. Gilda nem csak a külsejét változtatja meg, hanem új igazolványokat is rendel magának egy hamisítótól. Ursula ráparancsol Eduardóra: vagy átveszi a fiú az apja helyét és családfõként viselkedik, vagy pedig Ursula veszi kézbe az ügyek intézését. Patricio megfenyegeti Rosanát, amiért elárulta a búvóhelyét a keresztapjának. A férfi bosszúja kegyetlen.

103. Patricio pribékjeivel megöleti Rosanát. A hivatalos változat szerint a nõ öngyilkos lett. Victoria megrémül, amikor értesül Rosana haláláról, mert félti Antoniát és Leonardót. Gilda megkapja új, hamis anyakönyvi kivonatát, útlevelét és jogosítványát, és ezután Marta Laura Izaguirre néven folytatja életét. Természetesen mindent elkövet, hogy megnyerje magának Luis Miguelt.

104. Eduardo elutazik a tengerhez, ahol apjának nyoma veszett. Megkapja azt a jelentést, amelyben Mauriciót eltûntnek nyilvánítják. Patricio elraboltatja az embereivel Leonardót, megvereti a férfit, aztán elégedetten az útjára engedi. Luis Miguel udvarol Victoriának, az asszony azonban elhárítja a szerelmes férfi közeledését.

105. Gilda megijed, mivel egy ismeretlen telefonáló folyton zaklatja. Egy alkalommal az ismeretlen egy üzenettel jelentkezik a nõ búvóhelyén. Luis Miguel minden alkalmat megragad, csak hogy találkozhasson Victoriával. A férfi lánya, Mariana viszont féltékeny az asszonyra.

106. Olmos nyomozó Abelardótól megtudja, hol tartózkodik Patricio, aki azonban csalafinta módon a rendõrség elõl új lakásba költözik. A férfi, aki rendszeresen felhívja és telefonon zaklatja Gildát, elárulja, hogy ismeri az asszony múltját. Victoria a fia és Ursula tiltakozása ellenére mégis ismét színpadra lép.

107. A darab bemutatója után Victoriát felkeresi az öltözõjében egy férfi, aki Octavio Elizondo néven mutatkozik be. A titokzatos férfi részt vesz a színházi bemutatót követõ fogadáson, és félreérthetetlenül udvarol Victoriának. Elizondo gazdag és tekintélyes, és elhatározza, hogy mindenáron elnyeri Victoria kegyeit.

108. Eduardo tombol és elítéli anyja viselkedését. Sabina hosszabb idõre Párizsba készül. Luis Miguel ismét vacsorázni hívja Victoriát. A vendéglõben megjelenik Octavio Elizondo is. A Castellanos-birtokon megrendezett estélyen Violeta, Luis Miguel Garay felesége végre megismerkedik a vetélytársának vélt Victoriával.

109. Eduardo egy üzleti tranzakció során hatalmas összeget veszít. Patricio testõreivel a nyílt utcán megtámadja Antoniát. Bocsánatot kér Antoniától, de röviddel ezután a nyílt utcán megölik.

110. Columba eladja vidéki üzletét. Luis Miguel bevallja Victoriának, hogy szerelmes belé. Erõszakkal megcsókolja Victoriát, aki erre kidobja a lakásából. Luis Miguel és Octavio egymással rivalizálnak Victoria szerelméért.

111. Octavio feleségül kéri Victoriát. Az asszony azonban elutasítja a férfit. Alberto arra kényszeríti Ursulát, hogy adja át neki a szobája széfjében lévõ pénzt. A lakásba behatoló férfi menekülés közben fellöki Columbát. Columba legurul a lépcsõn, és elveszti az eszméletét. Közben megérkezik Antonia és Eduardo is. Kihívják a rendõrséget. Alberto túszul ejti Eduardót, majd a háztetõrõl a ház nappalijába zuhan.

112. Alberto súlyosan megsérül, majd az édesanyja karjaiban meghal. Az eszméletlen Columbát kórházba szállítják. Gilda fondorlattal elcsábítja Luis Miguel Garayt. Octavio nem tágít, nap mint nap szerelmérõl próbálja meggyõzni Victoriát. A férfi célja elérése érdekében szövetkezik Luis Miguel Garay feleségével, Violetával.

113. Párizsban Francisco megkéri Sabina kezét. Columba változatlanul eszméletlenül fekszik a kórházban. Eduardo egy felelõtlenül kötött, rossz szerzõdés következtében súlyos helyzetbe hozza az irodáját és a családját. Octavióhoz fordul segítségért, a férfi önös érdekbõl azonnal a segítségére siet. Violeta Octavio tanácsára rossz színben tünteti fel Luis Miguelt Victoria elõtt.

114. Octavio módszeresen dolgozik azon, hogy elnyerje a Castellanos család bizalmát. Elsõsorban Eduardóval kedvelteti meg magát, de a meglehetõsen bizalmatlan Ursula is élvezi a férfi társaságát. Octavio felfogad egy hírneves sebészt, aki elvállalja Columba mûtétjét. Gilda rájön, hogy a lakásában egy ismeretlen személy mikrofonokat és kamerákat helyezett el.

115. Luis Miguel Garay elhatározza, hogy találkozik Victoriával, és ismét biztosítja õszinte szerelmérõl. Az asszony ezután is elutasítja a férfit. Columba súlyos mûtétje sikerül, a beteg azonban egyelõre nem tér magához. Eduardo sürgõsen szeretné rendezni anyagi helyzetét, ezért elhatározza, hogy eladja a család birtokát. Ismét Octavióhoz fordul segítségért. Luis Miguel egy véletlen folytán megtudja, hogy Marta Laurát Gildának hívják.

116. Nem csak Violeta, hanem Luis Miguel is gyanakszik Gildára. Úgy érzik, hogy a nõt számukra ismeretlen titok veszi körül. Columba mûtétje sikerül. Berenice rosszul lesz. Kórházba szállítják, ahol egészséges kislánynak ad életet.

117. Berenice újszülött kislányát egy darabig inkubátorban ápolják. Luis Miguel közli volt feleségével, hogy kivett a részére egy lakást. Gilda ismét merényletet kísérel meg Victoria ellen. A színházban a nõt a színpadon érné a baleset. Luis Miguel lélekjelenlétével azonban megakadályozza a balesetet.

118. Violeta rájön, hogy Luis Miguel Victoriába szerelmes. Eduardo aláírja az Octavio titkárától átvett megállapodást. Eduardo a megállapodás aláírásától várja, hogy kijusson szorult anyagi helyzetébõl. Gilda dühöng, amiért ismét nem sikerült eltenni Victoriát láb alól.

119. Victoria meggyõzõdik arról, hogy Violeta folyamatosan manipulálta azért, hogy rossz színben tüntesse fel elõtte Luis Miguelt. A férfi dühében kidobja volt feleségét a házából. A lányára is neheztel, amikor megtudja, hogy mesterkedésével szeretné magához édesgetni Eduardót. Gilda a kórházban elcseréli Berenice és Eduardo kislányát egy idegen gyerekkel.

120. Octavio felkeresi Juanitát, aki nem más, mint Jasmin édesanyja. Octavio közli az asszonnyal, hogy a továbbiakban õ akarja nevelni a kislányát. Az asszony tiltakozását hallva megfenyegeti Juanitát. Luis Miguel segítségével megkerül Berenice kislánya. Gilda megtalálja a lakásában a titokban elhelyezett kamerát, ami rögzítette minden mozdulatát. Victoria bevallja Luis Miguelnek, hogy szereti.

121. Berenice és Eduardo újszülött kislánya Ursula legnagyobb bánatára az Aurora nevet kapja. Francisco a keresztelõn bejelenti, hogy rövidesen feleségül veszi Sabinát. Octavio kétszínû mesterkedése folytán Eduardo és vele a Castellanos család is anyagi csõdbe kerül.

122. Constanza teljes vagyonát Ragyára íratja. A híres és gazdag Castellanos ügyvédi irodát a tehetségtelen Eduardo Octavio mesterkedésével csõdbe juttatja. Octavio és Gilda megegyezik abban, hogy a nõ adatokat szolgáltat Victoriáról és a családjáról a férfinak. Octavio felajánlja segítségét Eduardónak, az ár azonban igen nagy: Victoria szerelme.

123. Victoria durván elutasítja Octavio ajánlatát, aki a vagyon megmentését ajánlja fel, amennyiben Victoria feleségül megy hozzá. Berenice szakítani akar Eduardóval, mivel a férfi megengedte, hogy az erõszakos Mariana a lakásában töltsön egy éjszakát. Octavio utasítja az embereit, hogy figyeljék kislánya, Jasmin minden lépését. Gildának sikerül elhelyeznie egy robbanószerkezetet a Castellanos-rezidencián.

124. Martin váratlanul megjelenik Victoria lakásában, és arra figyelmezteti az asszonyt, hogy legyen óvatos, mert Gilda él. Közben a Castellanos-ház leég attól a szerkezettõl, amit Gilda helyezett el a ház alagsorában. Ursula és Eduardo kórházba kerül, azonban a sérülésük nem súlyos. A katasztrófát követõ napon Ursula megtudja az unokájától, hogy tönkrementek.

125. A lakhatatlanná vált ház lakói a családtagoknál húzódnak meg. Ursula a történtek után is ugyanolyan gõgös marad. Kijelenti, hogy senkinek a segítségére nincs szüksége, és elhatározza, hogy bevonul az öregek otthonába. Octavio találkozik a kislányával, Jasminnal, és úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket. Luis Miguel felajánlja a Castellanos-családnak, hogy felépíti leégett otthonukat.

126. Martin váratlanul Franciscónál is megjelenik. A súlyosan sebesült férfi elmeséli, hogy Gilda életben van, és az elmúlt napokban történt szerencsétlenségekért is a nõ a felelõs. Victoria megkapja Violetától Gilda fényképét. Ursula kivételével az egész család megérti, hogy veszély leselkedik rájuk Gilda személyében. Octavio felkeresi a nagyanyjával élõ lányát, Jasmint, és megkéri, hogy költözzön hozzá. Eduardo ismét Octavióhoz fordul segítségért, és a hiszékeny fiatalember azzal is egyetért, hogy az édesanyja legyen Octavio felesége.

127. Ursula eltûnik abból a házból, amelyben Panchito vendégszeretetét élvezi. Egy kisebb szállodában vesz ki szobát, mert nem kíván találkozni a családjával. Luis Miguel felismeri Gildát egy régi fényképen, és megtudja, hogy egy gyilkossal van viszonya. Az álszent Octavio fondorlattal megkéri Victoria kezét. Az asszony igent mond annak ellenére, hogy nem szereti a férfit.

128. A Castellanos-család minden eszközt felhasznál, hogy megtalálják Ursulát. Végül ismét Octavio emberei járnak sikerrel. Mialatt Octavio a sebtében megszervezett esküvõre készül, Gilda megint rosszban sántikál. Hogy megakadályozza az esküvõt, elmeséli Luis Miguelnek, hogy Octavio az ország egyik hírhedt maffiózója. Luis Miguel azonban elkésik, Victoria és Octavio látványos esküvõjét sikerül megtartani.

129. Victoria és Octavio helikopterre szállnak, hogy nászútra induljanak. Luis Miguel késõn érkezik, pedig szeretné leleplezni Octaviót. Gilda megjelenik az egész család elõtt, és ismét megfenyegeti a megrettent társaságot. Olmos nyomozó, Luis Miguel és Francisco fényt derít Octavio bûnözõi életére. Elhatározzák, hogy Octaviót társaival együtt börtönbe juttatják. Közben a nászút kezdetén, egy mesés szigeten Victoria véletlenül megtudja, hogy a férje egy közönséges bûnözõ.

130. Berenice közli Eduardóval, hogy soha nem megy hozzá feleségül, mert nem bízik benne. Ragya megjelenik Mercedes lánybúcsúján, és a látottak után bejelenti, hogy az esküvõ elmarad. Octaviót a nászútról azonnal Mexikóvárosba hívják.

131. Octavio figyelmezteti Victoriát, hogy soha nem hagyhatja el a házat, amelyben élnek, különben megöleti azokat a barátait és családtagjait, akiket a legjobban szeret. Gilda lelöveti Martint, és megsebesíti Olmos nyomozót. Berenice Ursula kérése ellenére sem hajlandó feleségül menni Eduardóhoz. Miközben Victoriát meglátogatják a gyerekei Octavio házában, a férfi könyvelõjét letartóztatják.

132. Szorul a hurok Octavio nyaka körül. A letartóztatás elõl egy hétvégi házba utazik Victoriával. Luis Miguel és Olmos felfedezi a házat. Victoriát Olmos magával viszi a kocsiján, hogy megmentse. Luis Miguelt, miközben Octavióval verekszik, annak emberei elkapják. Gilda is megjelenik a színen, lelövi Olmost, majd pisztolyával Victoriára támad.

133. Egy kommandós csoport elfogja Octaviót a búvóhelyén. Victoria és Gilda egymással birkóznak, miután Gilda megölte Olmos nyomozót. Luis Miguel megmenti Victoriát. Gilda kegyetlen halálla bûnhõdik számtalan bûnéért. A Castellanos család és barátaik sorsa végül jóra fordul.

Megosztom másokkal: