Sin tu mirada – Pillantásod nélkül tartalma

Sin tu mirada – Pillantásod nélkül tartalma

1.
Két csecsemő sorsa megváltozik, amikor szándékosan kicserélik őket. A vak Marina egy szegény asszony mellett nő fel, Alberto viszont a gazdagok életét éli. Marinát felkarolja egy orvos, aki miután kigyullad Marináék háza, súlyos sérüléseket szenved.

2.
Damiana és Marina háza leég, amiben Isauro doktor súlyos arcsérülést szenved. Alberto, már végzett orvosként, évekkel később úgy dönt, hogy a családjával a birtokon piheni ki magát. Marina és Alberto először találkozik egymással.

3.
Alberto megpróbál Paulinóval barátkozni, de a fiú kifejezetten ellenséges. Attól tart, hogy Alberto behálózza Marinát, és aztán cserben hagyja őt. Don Luis is gyanakszik a fiára, és megkéri Margaritót, hogy éjjel-nappal figyeltesse. Marina Eulalia sírját keresi, mert rádöbben, hogy a születésével egy napon halt meg. Isauro nem hajlandó rendelni, csak akkor, ha Marina is segít neki, de ezzel kivívja a falusiak haragját.

4.
Damiana felbukkan az udvarház kapujában az éjszaka közepén, Prudencia legnagyobb rémületére. Alberto megijeszti a lovával Marinát, de Paulinónak sikerül megnyugtatnia. A lány retteg Albertótól, mert azt hiszi, hogy vadászni szokott. Alberto végül a temetőben megtalálja Marinát és sikerül mindent tisztáznia vele.

5.
Don Luis mulatságot szervez Luis Alberto tiszteletére, ahová a fiú elhívja Marinát is. Vanessa és Susana váratlanul megjelennek a birtokon. Vanessa tl sokat iszik, így Alberto el tud tölteni egy kis időt a csodaszép Marinával a mulatságon.

6.
Marina újra találkozik Albertoval, akivel megtörténik az első csók. Paulino és Vanessa közt egyre több a szikra. Angustias elkéri Damiana címét Margaritotól, de a férfi nem árulja el neki. Isauro doktor megtiltja Marinának, hogy újra találkozzon Albertoval.

7.
Véletlenül Paulino fülébe jut, hogy Alberto megcsókolta Marinát, és mivel jól tudja, hogy jegyben jár Vanessával, ezért éktelen haragba borul és összeverekszik Albertóval. Alberto és Marina is szeretnék tisztázni a helyzetet, de Don Luis közbe avatkozik. Mikor meglátja a birtokon a vak lányt, azonnal hazazavarja. Alberto elviszi sétálni Vanessát, és útközben találkoznak Marinával.

8.
Alberto elmondja az apjának a teljes igazságot Marináról és Paulinóról. Don Luis úgy tekint erre, mint egy múló szeszélyre, és figyelmezteti a fiát, hogy nem találkozhat többé a vak kislánnyal. Damiana felelősségre vonja Isaurót, amiért megfenyegette Marinát, és az orvos bocsánatot kér tőle. Isauro figyelmét felkelti a fülbevaló. Marina elmondja neki, hogy Damiana nem az édesanyja.

9.
Alberto megveszi a jegygyűrűt Vanessának. Marina és Prudencia találkoznak a templomban és mind a ketten le vannak nyűgözve a másiktól.- Isauro elmondja Marinának, hogy Alberto hamarosan elveszi Vanessát. Vanessa a birtokon akarja tartani a születésnapját, amibe Don Luis beleegyezik. Marina vigasztalhatatlan Alberto miatt.

11.
Isauro megtiltja Bryannek, hogy segítsen Marinának a felvételi lapok kitöltésében, ezért a lány ismét kénytelen a dokihoz fordulni segítségért. Toribio elmondja Angustiasnak, hogy a temetőben van egy sír, ahová együtt temették el anyát és lányát, azon a napon, amikor Alberto született. Paulino szerenádot ad Vanessának, majd közli az apjával, hogy elhjagyja a birtokot, mert nem tud tovább ott maradni. Alberto egyre többet gondol Marinára. Alberto odaadja az eljegyzési gyűrűt Vanessának.

12.
Angustias Santa Lucia temetőjében végül megtalálja Eulalia sírját. Megkéri Baldomerót, hogy ezentúl pucolja le és ápolja a sírt rendszeresen. Vanessa, mikor meghallja, hogy Paulino elmegy a birtokról, sérült bokájára fittyen hányva, elindul, hogy lebeszélje a távozásról. Alberto találkozik Marinával az erdőben, hazakíséri, és Marina így megtudja, hogy egy napon született a férfival. Prudencia fel akarja keresni Eulalia sírját, és Don Luis pedig úgy dönt, hogy elkíséri.

13.
Alberto szerelmet vall Marinának, és türelmet kér tőle, hogy felbontsa az eljegyzését Vanessával. Marina hisz neki és azt mondja, hogy bármeddig hajlandó várni. Ez azonban nem lesz egyszerű. Don Luis és Susana minden erejükkel azon vannak, hogy nyélbe üssék a lakodalmat. Alberto tehetetlenül nézi, ahogy legyűrik az akaratát. Paulino végül mégsem hagyja el a birtokot, Vanessa ennek borzasztóan örül. Zacarias már gyanítja, hogy van valami Paulino és Vanessa közt.

14.
A falusi mulatságon Vanessa megfenyegeti Marinát, hogy hagyja békén Albertot. Don Luis is kiosztja a lányt, amikor Marina elmondja neki, hogy szereti Albertot. Don Luis mérgében tönkreteszi a lány standját. Angustias észreveszi Marina fülében a fülbevalót és rögtön összeteszi a képet. Alberto keresi az alkalmat, hogy közölje Vanessával, nem fogja feleségül venni.

16.
Vanessa úgy dönt, hogy a birtokon marad Albertoval. Alberto meglátogatja isauro doktort, de a doki kidobja a házból. Isauro elmegy Marinához és agresszívan számon kéri, hogy miért találkozgat még mindig Albertoval és megfenyegeti, hogy válasszon Alberto és a tanulmányai közt, hiszen csak Isauro tudja felkészíteni a vizsgára. Paulinot letapossa egy ló. Vanessa meglátogatja, csókolóznak és Yola észreveszi őket. Angustias még most sem mondja el, hogy Marina valójában Prudencia halottnak hitt lánya.

17.
Don Luist felforgatja a környéket, hogy megtalálja Marinát, de Margarito nem hajlandó segíteni neki. Erre a birtokos is rájön, és megbízza Zacaríast, hogy derítse ki Marina hollétét. Angustias meggyónja a papnak, hogy elcserélték a gyerekeket, de nem hallgat rá, és nem hajlandó elmondani a családnak az igazságot. Alberto találkozik Marinával és biztosítja szerelme felől. Paulino elmondja Yolandának, hogy Vanessával szeretik egymást.

18.
Alberto talál egy szemorvost, aki hajlandó megvizsgálni Marinát. Damiana hosszas unszolásra belemegy, hogy a fiú elvigye őket a városba. Susana fülébe jut, hogy Alberto a városba megy, és ő is vele szeretne tartani. Zacarias sehogy sem találja Marinát, pedig még Isauróhoz is elmegy. Ám az orvos nem árulja el, hogy hol lakik Marina?

21.
Zacarias segítségével Susana rajtakapja Vanessát és Paulinot, ahogy csókolóznak, hatalmas balhét csinál és megtiltja a lányának, hogy találkozzon a fiúval. Don Luis elmegy isauro doktorhoz, aki elárulja neki, hogy hol lakik Marina. Yolanda figyelmezteti Damianát, hogy mihamarabb el kell költözniük. Baldomero rájön az igazságra Marinával kapcsolatban.

22.
Zacarias meg akarja zsarolni Damianát, hogy ha nem fekszik le vele, akkor kidobja a házból. Damiana ellenszegül, Zacarias ellöki és az asszony beüti a fejét. Zacarias attól tart, hogy véletlenül megölte. Marina eszméletlenül talál rá az anyjára, halálosan megrémül, de éppen akkor toppan be Isauro. Isauro biztosítja Marinát, hogy befogadja a házába. Susana ördögi tervet forral, hogy szét válassza a fiatalokat.

23.
Damiana túléli a „balesetet”, de nem tér magához, nem bír megszólalni és megmozdulni. Marina megtalálja a módját, hogy kommunikáljon vele, de egyelőre nem tudja megmondani, hogy mi történt vele? Don Luis visszavonulót fúj, és úgy dönt, hogy nem küldi el Damianát és Marinát a birtokról. Alberto fülébe jut, hogy Damiana milyen állapotba kerül és elmegy hozzá, hogy megvizsgálja.

24.
Damiana lassan gyógyul, Alberto megmondja Isauronak, hogy ő lesz az orvosa , valamint azt is, hogy egy párt alkotnak Marinával. Don Luis meghívja Marianát vacsorára a birtokra. Angustias kihallgatja, ahogy Susana és Don Luis Damiana megtámadásáról beszélgetnek. Alberto megkéri Mariát, hogy legyen hivatalosan is a barátnője.

25.
Alberto hazaviszi Marinát, hogy bemutassa a szüleinek. Mindenki feltűnően kedves hozzá. Isauro elviszi a tananyagot Marinának.

26.
Vanessa megmondja Paulinonak, hogy csak kihasználta és szórakozott vele. Prudencia titokban találkozik Marinával Margaritoék házában, hogy megkérje, szakítson Albertoval, mert nem hozzá való. Alberto mindeközben azt tervezi, hogy megkéri a lány kezét. Zacarias elmegy Damianához és megfenyegeti, hogy ha elszólja magát, annak Marina látja kárát. Marina szakít Albertoval.

27.
Marina szakítani akar Albertóval, de ez nem sikerül, mert hiába akarja betartani, amit Prudenciának ígért, a szerelme erősebb volt ennél. Alberto megkéri Marina kezét, aki boldogan igent mond. Azonban már gyanakszanak a családi intrikákra, ezért úgy döntenek, hogy titokban esküsznek meg. Baldomero és Yolanda lesz a tanújuk. Paulino végleg kibékül Albertóval. Alberto a városba készül, hogy folytassa a tanulmányait.

28.
Alberto és Marina mindenki elől eltitkolják, hogy esküdni készülnek. Vanessa és Susana semmit sem sejt. Prudencia elmondja Albertónak, hogy ő akarta megtorpedózni a kapcsolatát Marinával. Alberto nagyon mérges az anyjára, de még nem tudja, mitévő legyen?

29.
A házasság Alberto és Marina közt megköttetett. A fiatalok azonban úgy intézik, hogy a tanúkon és Toribión kívül senki sem tud a nászról. Susana abban a boldog tudatban él, hogy Marina szakított Albertóval, ezt így is mondja el Don Luisnak. Úgy dönt, hogy Vanessával a városba mennek Albertóval együtt. Ám elindulás előtt rádöbben, hogy színjáték volt az egész.

30.
Susana és Vanessa nem mennem Albertoval a városba. Susana azt találja ki, hogy nem találja a drága karkötőjét és anélkül nem megy sehova, de valójában azért maradnak, hogy tönkretegyék Alberto és Marina kapcsolatát. Vanessa javaslatára Prudencia elmegy Marinához és megkéri, hogy töltsön el néhány napot a birtokon, hogy jobban megismerjék egymást. Bazan doktor a birtokra telefonál, Albertot keresi, de Susana hazudik neki és nem adja át az üzenetet. Isauro doktor még most sem tudja, hogy Marina és Damiana hová költöztek.

31.
Marina és Damiana elfogadják Prudencia meghívását és a birtokra mennek, ahol Susana és Vanessa apró trükökkel próbálják kínos helyzetbe hozni Marinát. Isauro kétségbeesetten próbál Marina nyomára bukkanni, sikertelenül. Még Baldomero házába is elmegy, de nem találja ott a lányt. Prudencia bevallja Marinának, hogy Zacarias , Don Luis utasítására akarta kidobni őket a házukból, és ekkor sérült meg Damiana.

32.
Marina csúnyán összeveszik Vanessával. Susana kitalálja, hogy elkezdi dolgoztatni Marinát a birtokon. Isauro felhívja don Luist, hogy Marina és az anyja a birtokon vannak.

33.
Damiana elmondja Margaritonak, hogy valóban érdeklődött iránta, de megunta a várakozást. Don Luis összetalálkozik Marinával a birtokon, fojtogatja, Marina elájul és ájultan az autójába teszi, hogy elvigye Isauro doktorhoz. A doktor, ahelyett, hogy segítene, fogjul ejti Marinát. Alberto eközben megkapja az állást a kórházban.

34.
Isauro fogva tartja Marinát. Meg akarja erőszakolni az ájult lányt, de végül nem tudja megtenni. Ramona észreveszi őket és azt hiszi, hogy Marina is benne volt a dologban. Mindenki Marinát keresi. Don Luis kirúgja Margaritot a birtokról az egész családjával együtt.

35.
Isauro még mindig fogva tartja Marinát. Angustias elmondja Don Luisnak, Prudenciának és Albertonak, hogy Marina egy Ocaranza. Damianával elmesélik az egész történetet. Eközben Ramona felmond Isauronál. A doki el akar utazni Marinával. A lány keresi az alkalmat, hogy megszökhessen. Don Luis végül elárulja, hogy Isaurohoz vitte el Marinát.

36.
Alberto kimenekíti Marinát Isauro doktortól. Isauro azt hiteti el a lánnyal, hogy megerőszakolta őt. Damiana és Prudencia elmondja Marinának az igazat, miszerint valójában ő egy Ocaranza.

37.
Don Luis és Susana nem hiszik, hogy Marina tényleg Don Luis és Prudencia gyermeke, ezért követelik, hogy végeztessenek DNS vizsgálatot. Mivel Damiana és Prudencia is biztos a dologban, ezért megbeszélnek egy időpontot. Marina elmondja Baldomerónak, hogy Isauro megerőszakolta. Baldomero bosszút esküszik.

38.
Marina eltökéli magát, hogy feljelentést tesz. A rendőrségen „elfelejtik” felvilágosítani, hogy joga van női nyomozó és doktornő segítségére, így megretten. Ám Yolanda a közelben jár, és megharcol a jogaiért. Marina elmondja Albertónak, hogy mit tett vele Isauro. Alberto feldúltan távozik.

76.
Susana elköltözik az Ocaranza család házából, mert megijed, hogy kiderül, mennyire elszegényedtek. Közben Vanessától követeli, hogy segítsen neki. Vanessa nagy bajban van, mert nem fűlik a foga Edson társaságához, de szeretne némi pénzmagot kicsalni tőle. Alberto elmondja Lucreciának, hogy Marinának van egy gyereke, aki lehet, hogy tőle van. Don Luis intézi Rafael anyakönyvezését. Az ügyvéd valami turpisságra készül.

77.
Soledad nyíltan megmondja Damianának, hogy szerelmes Baldomeróba, és jó lenne, ha választana a két férfi, Margarito és Baldomero között. Lucreciában érlelődik a gyanú, hogy titokzatos páciense és a doktor, aki erőszakot tett Marinán, egy és ugyanazon személy. Damiana és Encarnación összeesküvése nyomán sikerül összeboronálni a két fiatalt, Bazánt és Marinát.

78.
Erasmo megjelenik a bérházban és sokáig a fővárosban akar maradni. Yola ennek nem örül. Erick Albertohoz költözik. Lucrecia azt javasolja Isauronak, hogy hódítsa vissza Marinát és közeledjen hozzá. Paulino megmondja Vanessának, hogy tényleg Anita az új barátnője.

79.
Toribio találkozik Don Luissal a kórházban és rohamot kap, annyira megijed. Don Luis igyekszik kideríteni, hogy vajon Toribio miről álmodik. Ramona jelentkezik a kórházba takarítónak, hogy kémkedhessen Marina után, Isauro utasítására. Bazan figyelmezterti Albertot, hogy meg ne lássa többl Marina körül legyeskedni.

80.
Edson megüti Vanessát, aki pánikrohamot kap. Albertot hívják ki, hogy lássa el. Vanessa könyörög neki, hogy menekítse ki onnan. Paulino csókolózás közben Vanessának hívja Anát, aki ezt nagyon a szívére veszi. Toribio elmondja hogy Don Luis az ördög, de Marináék nem veszik komolyan. Megtörténik a kis Rafael keresztelője.

81.

Megosztom másokkal: