Sortilegio tartalma

SORTILEGIO – Kettõs játszma tartalma:

1.
Victoria beleszeret férje nõs barátjába, Antonioba, és terhes lesz tõle. Férje Európába viszi a családot, hogy megmentse a házasságukat. Antonio felesége nehezen esik teherbe, majd a szülésbe belehal. Samuel is meghal, de halála elõtt arra léri Victoriát, menjen vissza Mexikóba, és ha Antonio még mindig szereti, menjen hozzá feleségül, hogy az ikrek, Bruno és Raquel, az apjuk mellett nõjenek fel. A két özvegy egymásra talál, de néhány év múltán Antoniot elüti egy motoros és meghal. Bruno és Raquel dühösek, hogy Antonio a végrendeletében szinte mindent Alejandróra hagyott.

2.
Miután Bruno Alejandrónak kiadva magát, feleségül veszi a nagyon szegény sorból származó Maria Josét, elintézi, hogy Alejandro autóbalesetet szenvedjen. Arra számít, hogy a fiú halála után megszerzi a hatalmas vagyont. Bruno sofõrje, Erick, megszervezi a merényletet. Alejandro autója lesodródik az útról, kigyullad, és felrobban. Maria Jose vigasztalhatatlan, amikor Victoria közli vele férje halálhírét.

3.
Maria Jose és Paula furcsán érzik magukat a dúsgazdag családban, és mivel Bruno nem mutatkozik, azt hiszik, hogy valójában õ halt meg. Két helybéli rátalál a súlyosan sérült Alejandróra és az öreg Chucho házába hurcolják. Bruno visszatér és felfedi Maria Jose elõtt igazi kilétét. A lány nem hajlandó belemenni a színjátékba, de Bruno azzal zsarolja, hogy börtönbe záratja az apját, mert tudomása van róla, hogy lopott holmikkal üzletel.

4.
Paula nagyon könnyen meg tudná szokni az új életstílust, de Maria José nem akar hazugságban élni. Alejandrohoz mentõt hívnak, és kórházba viszik, ahol ellátják sérüléseit. Amikor hazatelefonál, Victoria alig hiszi el, hogy valóban életben van, és nem õt temették, el. Maria Jose nem bírja tovább a színjátékot, hazautazik, de Bruno utána megy, hogy visszavigye. Alejandrót meglepi a hír, miszerint feleségül vette Maria Josét, de eleinte õ is átmeneti memóriazavarra gondol.

5.
Alejandro egyre biztosabb abban, hogy nem vette feleségül Maria Josét, és azonnal sejteni véli, hogy Bruno keze van a dologban. Victoria furcsállja, hogy az újdonsült házasok külön szobában alszanak, de Alejandro a sérüléseivel magyarázza. A fiú mindent elkövet, hogy kihúzza Maria Joséból az igazságot.

6.
Jose Maria nem bírja tovább a színjátékot, könyörög Alejandrónak, hogy engedje el, de a fiú hallani sem akar róla. Bruno dühöng, amiért Alex nem akar válni, de figyelmezteti Maria Josét, hogy ne merészeljen lefeküdni Alejandróval. Maria Jose nehéz helyzetben van, mert kezdi megkedvelni Alejandrót, különösen, miután a fiú vacsorázni hívja. Alejandro megkéri Victoriát, hogy vigye el a lányokat vásárolni, és vegyen Maria Josénak néhány ruhát. Azt is elmondja, hogy egészen biztos abban, hogy sosem vette feleségül ezt a lányt.

7.
runo õrjöng a gondolattól, hogy Maria Jose esetleg ágyba bújhat az általa olyannyira gyûlölt Alejandróval, és megfenyegeti, hogy börtönbe juttatja az egész családjával együtt. A vizsgálatok szerint Alejandrónak semmi baja, de barátja, Fernando, különösnek találja, hogy nem emlékszik a házasságkötésére.

8.
Noha Maria Josénak egyre jobban tetszik Alejandro, attól fél, hogy a fiú csak ki akarja használni, ezért nem hajlandó ágyba bújni vele. Miután Alex mindenrõl tudomást szerez, meglátogatja a lányokkal don Pedrót, Maria Jose édesapját. Felkeresi a hivatalt, hogy megnézze az aláírását az anyakönyvben, de a könyv eltûnt, és az anyakönyvvezetõ, aki összeadta õket, épp elutazott. Mindez felettébb gyanús Alejandrónak. Elhatározza, hogy bizonyítékot szerez Bruno ellen.

9.
Alejandro don Pedrót is meghívja Meridába, családtagjainak legnagyobb megrökönyödésére. Bruno folyamatosan zaklatja Maria Josét, hogy szorgalmazza a válást, és megesküszik a lánynak, hogy semmi köze nem volt Alex balesetéhez. Bruno beszámol Victoriának a történtekrõl, de õ nem hajlandó elhinni, hogy fia ekkora gonoszságra képes.

10.
Fernando figyelmezteti Alejandrót, hogy még kérheti a házassága érvénytelenítését. Bruno kap egy félmillió dolláros csekket Alejandrótól, hogy hagyja el a házat. A fiú látszólag bele is megy, de közben azt tervezi, hogy egy partiról megszöketi a lányt húgával és apjával együtt. Maurában remek cinkosra talál, mert õ is arra vágyik, hogy Alejandro ismét szabad prédává váljon.

11.
Maura elvonja Alejandro figyelmét, hogy Bruno megszöktethesse Maria Josét és Paulát a partiról. Apjukkal együtt Mexikóvárosba viszi õket, hogy útlevelet szerezzen nekik, és átmenjenek az Egyesült Államokba. Alejandro otthon rádöbben, hogy Bruno magával vitte Maria Josét és a családját. Pedro úgy gondolja, hogy csak gondot okoz a lányainak, ezért úgy dönt, elmegy, hogy ne okozzon több problémát, de felhívja Alejandrót, hogy menekítse ki lányát Bruno karmaiból.

12.
Bruno dühöng, amiért Alejandro ilyen gyorsan a nyomukra bukkant. Alejandro ekkor mondja meg neki, hogy Maria Jose mindenrõl beszámolt neki, de Bruno mindent tagad. Maria Jose aggódik apja miatt, aki öregen és betegen, pénz nélkül kóborol valahol. Victoria nem hajlandó elhinni, hogy Bruno Alejandro életére tört. Maura arra kéri Raquelt, próbálja meg kideríteni, mi történhetett Maria Jose és Bruno között.

13.
Maria Jose zavarban van, és bánja, hogy odaadta magát Alejandrónak. Raquel hiába próbál puhatolózni anyjánál, Victoria semmit nem mond el neki. Felipa úgy gondolja, Bruno bármire képes, de Victoria anyai szíve nem hajlandó elfogadni, hogy fia egy aljas hazudozó. Alejando és Maria Jose Zakiba utaznak, hogy Pedrót visszavigyék Meridába, de a lakásba érve a földön fekve találják, összeverve.

14.
Ulises, a család régi barátja, érdeklõdve hallgatja a beszámolókat a Lombardo családban történtekrõl. Alex távollétében Bruno felkeresi anyját, és azt állítja, hogy Maria Jose megrögzött hazudozó, egyetlen szava sem igaz. Alejandro a kórházban kifaggatja apósát a kétes ügyleteit illetõen, és felkeresi Rufinót, hogy kifizesse Pedro tartozását.

15.
Maria Jose fél, hogy Alejandro is csak kihasználja, a fiú pedig féltékeny Brunóra, mert Raquel azt állította, hogy látta csókolózni a feleségével. Don Pedrót visszaviszik a birtokra, ahol Felipa gondjaiba veszi. Miután Bruno és Alejandro összeverekszenek a házban, Victoria úgy érzi, nincs más választása, és elárulja Alejandrónak, hogy valójában Raquel és Bruno is Antonio gyermekei.

16.
Alejandro észreveszi, hogy Maria Jose egy telefont dugdos elõle. Kiderül, hogy Bruno telefonja, rajta a felvétellel, amivel zsarolni próbálja a lányt. Maura azzal bízza meg Ulisest, hogy derítse ki, mi lehet Bruno és Alejandro felesége között. Maria Jose könyörög Alejandrónak, hogy engedje elmenni, hiszen õ minden családi perpatvar forrása, de Alejandro hallani sem akar errõl. A két fiú összeverekszik Victoria szeme láttára.

17.
Raquel bevallja Maurának, hogy tetszik neki Ulises, és szívesen elfogadná szeretõnek. Chuchot börtönbe zárják, mert azt hiszik, lopta a drága karórát, ezért Alejandro odautazik, hogy tisztázza az öreget, aki megmentette az életét. Maria Jose is elkíséri, ám útközben csúnyán összevesznek, mert a lány már nem képes elviselni Alejandro gyanakvását. Alejandro felajánlja Chuchonak, hogy munkát ad neki a család rezidenciáján.

18.
Paula nagyon boldog, hogy felvették a fõiskolára, jókedve Erickre is átragad, aki egyre jobban megkedveli a lányt. Ezequiel nem túl boldog Chucho érkezésétõl, úri komornyik lévén, lenézi az egyszerû parasztembereket. Raquel kihallgatja Victoria és Fernando beszélgetését, ekkor jön rá, hogy Alejandro nem vette feleségül Maria Josét.

19.
Ulises és Maura lejáratási hadjáratot kezdenek Maria Jose ellen. Elsõ lépésként kitalálnak egy szeretõt, aki idõnként felhívja õt a Lombardo rezidencián. Maria Jose elárulja Paulának és apjának, hogy gyermeket vár. Roberto, Raquel férje nem hajlandó részt venni Alex meggyilkolásában, de úgy tûnik, hogy Bruno kiváló cinkosra talál Ulisesben.

20.
Míg Alejandro kivizsgálásra utazik a fõvárosba, Bruno rendkívüli igazgatósági ülést hív össze, hogy távollétében leváltsák Alexet. Fernando tudomást szerez az ülésrõl, és riasztja Victoriát és Alejandrót is. Az igazgatósági ülés egyáltalán nem úgy alakul, ahogy Bruno szerette volna. Hogy véget vessen az ellenségeskedésnek, Victoria Brunonak is elmondja, hogy õ meg Alejandro valójában féltestvérek.

21.
Bruno rosszul fogadja a hírt, hogy õ meg Raquel valójában Antonio gyermekei, és Victoria megcsalta Samuelt, akit mindeddig apjuknak hittek. Maura elárulja Ulisesnek, hogy Raquel megkérte, hozza össze vele. Ulises nem sokat töpreng, azonnal megkörnyékezi Raquelt, aki egy jóképû szeretõre vágyik. Bruno õrjöng a dühtõl, és azt tervezi, újra megpróbálja megöletni Alejandrót.

22.
Bruno összehívja a családot, és közli, hogy megtámadja Antonio végrendeletét. Raquel ekkor tudja meg az igazságot. Victoria szomorú, amiért a gyerekei ennyire önzõk, de Brunot az sem érdekli, ha ki kell teregetnie a család szennyesét, hogy elsõszülöttként megszerezze a vagyont. Chucho, az Alejandrótól kapott pénzbõl meghívja Don Pedrót egy bárba. Amikor észreveszi, hogy kirabolták, és kiabálni kezd, verekedés tör ki, minek következtében letartóztatják õket és Mechét, a nõt, akit a bárban ismertek meg.

23.
Bruno azzal fenyegeti Maria Josét, hogy túl azon, hogy megszerzi a vagyon rá esõ részét, ha a lány nem válik el Alejandrótól, világgá kürtöli, hogy Victoria megcsalta a férjét. Alejandro féltékeny a rejtélyes telefonálóra, aki Mario Aguirre néven mutatkozik be, amikor a feleségét hívogatja. Fernando megkéri Maryt, hogy a környék szállodáiban érdeklõdjön Mario Aguirre felõl.

24.
Bruno egy kaszkadõrt bérel fel, akinek az lesz a feladata, hogy az autó elé ugorjon, amikor Erick Paulát vezetni tanítja. El kell játszania, hogy meghal, hogy Bruno tovább zsarolhassa a lányokat. Erick mindent elkövet, hogy lebeszélje Brunót, mert kedveli a lányt, de minden igyekezete hiábavaló. Bruno ügyvédet fogad, hogy megtámadja apja végrendeletét. Chucho felkeresi Meche barátnõjét, hogy segítsen kihozni a nõt a börtönbõl.

25.
Maria Jose teljesen kétségbe esik, miután Bruno azzal zsarolja, hogy feljelenti Paulát emberölésért, amennyiben nem teljesíti, amit kér. Bruno felháborodik, amikor meglátja a Victoriára váró Fernandót, mert már kitiltotta õt a házból. Ulises felhajt egy könnyen megkereshetõ pénzre vágyó fiút, akinek pusztán az a feladata, hogy Mario Aguirrenek adja ki magát.

26.
Épp Alejandro veszi fel a telefont, amikor Mario Aguirre a feleségét keresi. Átadja Maria Josénak a kagylót, de a lány zavarában leteszi, ami felettébb gyanús lesz Alejandrónak. Miután Alejandro elmegy megkeresni Mario Aguirrét, Maria Jose kétségbeesetten keresni kezdi a hotelszoba kulcsát, amit Brunotól kapott. Paulát folyamatosan gyötri a bûntudat amiatt, hogy elgázolt egy embert.

27.
Roberto hiába puhatolózik Paulánál, õ semmit nem tud arról, ki lehet az a bizonyos Mario Aguirre.
Alejandro arra kéri Maria Josét, hogy mindenrõl számoljon be neki, mert ha elhallgat bármit is, nem tud majd bízni benne. Bruno azzal bízza meg Ericket, szerezzen egy nyomorékot, aki azt vallja majd, hogy Paula elgázolta. Erick unokatestvére az egyik szomszédját ajánlja, egy fiatal fiút, akit egy teherautó gázolt el, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.

28.
Victoria megbízza Fernandót azzal, hogy derítse ki, ki foglalta le a szobát, ahol Maria Josának állítólag találkoznia kellett volna Brunóval.
Bruno felkeresi Mechét és a sérült Gabrielt, hogy elmondja nekik, mit kell mondaniuk a rendõrségen. Noha Meche és Gabriel már bánják, hogy belementek a játékba, félnek kiszállni, mert érzik, hogy Bruno bármire képes.

29.
Ulises érzi, hogy ez a Mario Aguirre-szál kezd összekuszálódni, és már nem õk irányítják az eseményeket.
Alex ügyvédet fogad Paula védelmére, de nagyon haragszik Maria Joséra, mert tudomására jut, hogy a szállodai szobát nem Bruno, hanem Mario Aguirre foglalta le. Bármennyire szereti Maria Josét, nem képes megbocsátani neki, hogy hazudottm ezért arra kéri, hagyja el a házat a családjával együtt.

30.
Alejandro szenved, mióta elküldte Maria Josét, de már nem tud bízni benne.
Maria Jose apjával és Paulával a központban, egy kis panzióban bérelnek szobát. A lány rosszullétei egyre gyakoribbak, de még apjának sem akarta elárulni, hogy terhes. Gabriel és Meche feljelentést tesznek ugyan ismeretlen gázoló ellen, de semmi konkrétumot nem mondanak. Alex vállalja a fiú teljes orvosi kezelésének költségeit.

31.
Bruno utasítására Erick kideríti, hol van Maria Jose a családjával. Alejandro azzal bízza meg Ezequielt, hogy derítse ki, kik jártak a házban aznap, amikor Maria Jose a kulcsot kapta. Katia, Fernando húga, otthagyja a külföldi iskolát, és visszatér Meridába. Bátyjának bevallja, hogy kirúgták. Alejandro, miután metudja, hogy Maria Jose rosszul lett, felkeresi a panzióban. Paula elárulja neki, hogy nõvére terhes, de megkéri, tegyen úgy, mintha nem tudna róla.

32.
Ulises és Roberto megpróbálják megkeresni Mateót, de a fiút mintha a föld nyelte volna el. Nem tudják, hogy Bruno lefizette, hogy ezentúl neki dolgozzon. Mivel Maria Jose mindenképpen vissza akar menni Zakiba, Alejandro pénzt ad Chuchónak, hogy utazzon oda, és tájékoztassa õt, ha bármi történik a feleségével.

33.
Bruno nem hajlandó lemondani arról, hogy a vállalat elnöki posztját is megszerezze magának, ezért azzal fenyegetõzik, hogy akár anyja magánéletét is hajlandó megszellõztetni a bíróságon. Raquel semmiképp se szeretné, ha a család botrányba keveredne. Dona Berenice, Maria Jose egykori munkaadója mindkét lányt felveszi az üzletébe eladónak.

34.
Raquel anyja szemére veti, hogy a csökönyössége miatt Bruno kiteregeti a bíróságon a családi szennyest, és kijelenti, hogy nem nézi jó szemmel kapcsolatát Fernandóval. Katiának tetszik Bruno, aki kihasználja a fiatal lány rajongását. Bruno közli Maurával, hogy tudja, õ találta ki Mario Aguirrét, hogy féltékennyé tegye Alejandrót.

35.
Fernando utal arra, hogy Bruno talán mégsem teljesen ártatlan a korábbi történésekben. Miután Paulát és Maria Josét megtámadják az üzletben, a sérült lányokat kórházba szállítják. Paula csak könnyebben sérült, de Maria Jose a szúrt seb miatt sok vért besztett, az orvosok közlik Pedróval, hogy veszélyben van a lánya és a baba élete is. Chucho értesíti Alejandrót, aki azonnal szól Hernannak, hogy segítsen megfelelõ vércsoportú véradót keresni.

36.
Maura boldog, mert Lisette-tõl megtudta, hogy Bruno ágyba vitte Fernando húgát, Katiát, aki még nem nagykorú, így õ is zsarolhatja a fiút azzal, hogy feljelenti kiskorú megrontásáért. Mivel Bruno Hernan egyetlen olyan páciense, akinek a vércsoportja megegyezik Maria Jose vércsoportjával, ráveszik, hogy mentse meg Maria Jose és a gyerek életét. Bruno a kórházba érve azt szabja feltételül a segítségért cserébe, hogy Alejandro mondjon le a javára az elnökségrõl és váljon el Maria Josetól.

37.
Fernando elhatározza, kideríti, mivel foglalkozik Gregorio. Épp akkor érkezik a környékre, amikor Meche és Gabriel hazaérkeznek a kórházból. Alejandro közli Maria Joséval, hogy visszaviszi õt Meridába. Paula bosszús, amiért nõvére nem akarja õket is magával vinni. Hernan elmondja Alejandrónak, hogy szívesen udvarolna Victoriának, de kissé féltékeny Fernandóra.

38.
Noha Alejandro lemondana az elnökségrõl, Victoria megakadályozza, hogy a cég Bruno kezére kerüljön. Fia ezért azzal fenyegetõzik, hogy bíróságra viszi a végrendelet ügyét, és kiteregeti a nyilvánosság elõtt Victoria magánéletét és a családi szennyest. Katia nem sokat segít Marynek, egész nap a mobilján cseveg. Maria Jose arra kéri Alejandrót, adjon valami munkát Mechének, Pedro ismerõsének.

39.
Fernando féltékeny Hernanra, de senki mással nem szeretne kapcsolatot, csakis Victoriával. Alejandrót zavarja, hogy don Pedro, mivel ismeri Mechet, esetleg Bruno bûntársa lehet. Bruno megbízza Katiát, hogy próbálja meg kipuhatolni a testvérénél, mikor mire készül Alejandro. Victoria úgy érzi, bármennyire unalmas is Hernan, korban jobban illik hozzá, mint Fernand

40.
Katia elmondja Lissete-nek, hogy Bruno megkérte, kémkedjen Alex után. Don Pedro elmeséli Chuchónak, hogy megkérte Maria Josét, próbálja meg rávenni férjét, hogy munkát adjon Mechének. Chucho pánikba esik, mert attól tart, hogy kiderül, Meche és Gabriel hazudtak a rendõrségen, és esetleg bajuk eshet emiatt. Aggodalma nem alaptalan. Bruno utasítja Ericket, hogy tüntesse el Mechét és Gabrielt örökre.

41.
Erick felkeresi Mechét és Gabrielt és a halálra rémült testvéreket magával hurcolja. Miután Chucho és Pedro mindent elmesélnek Alejandrónak, õ egyre biztosabb abban, hogy Bruno keze van a dologban. Amikor elmennek Meche és Gabriel lakására, már nem találják ott õket. Roberto épp Ulyssesnél van, amikor megjelenik Raquel, és Roberto rájön, hogy barátja és felesége viszonyt folytatnak. Maura elmondja Brunónak, hogy tud arról, hogy egy kiskorúval folytat viszonyt.

42.
Bruno beszámol egy bulvárlap újságírójának anyja viselt dolgairól, mert szeretné, ha mindenki megtudná, hogy õ is Antonio Lombardo gyereke, és joga van az örökséghez. Fernando a neten megtalálta azt az embert, aki összeadta Jose Maríát a magát Alejandrónak kiadó Brunóval. Alejandro abban reménykedik, hogy õ tanúsíthatja majd Bruno aljas tettét.

43.
Erick a saját házában tartja megkötözve Mechét és Gabrielt, hiába rimánkodnak, nem hajlandó elengedni õket. Alejandro elmondja María Josenak, hogy kénytelen elválni tõle, mert ezt ígértette meg vele Bruno, mielõtt vért adott volna neki. Bruno az ügyvédeivel azon töpreng, hogyan lehetne megtámadni apja végrendeletét. Chucho és Pedro követik Ericket és kiszabadítják Mechét és Gabrielt.

44.
Katia szorgalmasan kémkedik Brunónak. Pedro és Chucho felajánlják Mechének, hogy Gabriellel dolgozzanak a piacon megnyíló üzletükben, és mivel Paula a Lombardo házba költözik, lakjanak az õ szobájában. Alejandro úgy dönt, hogy villámgyorsan elválik és minden vagyonát Maria Joséra hagyja, hogy ne juthasson Bruno kezére, amennyiben megtámadja a végrendeletet.

45.
Mateo azzal zsarolja Maurát, hogy amennyiben nem fizet neki, beszámol Alejandrónak arról, hogy õ bérelte fel, hogy Mario Aguirrének adja ki magát. Maria Jose és Alejandro Mexikóvárosba utaznak, mert ott gyorsított eljárással el tudnak válni. Maura, hogy elejét vegye a zsarolásnak, mindent bevall Alejandrónak.

46.
Maria Josét nagyon megviseli, hogy a látszat miatt Alejandrónak el kell költöznie a házból, mert nem szeretnék, ha Bruno azt állítaná, hogy válásuk pusztán színjáték.
Raquel folyamatosan hisztizik, minden alkalmat megragad, hogy anyja szemére vesse fiatalkori hûtlenségét. Katianak sikerül feltörnie fivére kódját, így talál rá a titokzatos Küklopsszal folytatott levelezésére.

47.
Alejandro lesben áll a kórháznál, ahová Gabriel kezelésekre jár, és számítása bejön, mert kisvártatva megjelenik Chuvho, Meche és Gabriel. Bruno értesíti a bulvársajtót, így újságírók hada rohamozza meg Victoriát, amikor a bíróságra megy tanúskodni. Fernando rátalál a bíróra, aki összeadta Maria Josét és a magát Alejandrónak kiadó Brunót. Fernando és Alex úgy döntenek, Dominikába utaznak, hogy rávegyék, valljon Bruno ellen. Ám Katia mindenrõl tájékoztatja Brunót.

48.
Fernando és Alejandro az utazási irodánál értesülnek arról, hogy Bruno már elõzõ nap a bíró után indult. Mivel egyetlen szabad idegenvezetõje sincs, Maya maga viszi el õket a kirándulócsoport után. Erick, akinek Maura sok pénzt ígér, mindent elmond neki arról, Bruno hogyan vette el Maria Josét Alejandrónak kiadva magát. Bruno azonban megtalálja a bírót.

49.
Mire Fernando és Alejandro a csoport nyomába érnek, azok már hajóval egy sziget felé tartanak. Maya felbérel egy helyi halászt, aki vállalja, hogy csónakjával átviszi õket a szigetre. Bruno dolga végeztével visszaindul Meridába. Egy szerencsétlen baleset folytán Alejandróék csónakja kigyullad és felrobban, de Fernandóval és az öreg halász unokájával sikerül kiúszniuk a partra.

50.
Maria Jose teljesen kétségbeesik, amikor megtudja, hogy férjének nyoma veszett a tengeren. Victoria próbálja tartani benne a lelket. A hajótörötteknek nagy segítségükre van Kowit, aki ismeri a gyógynövényeket, és el tudja látni Fernando sérült lábát. Mivel a sziget lakatlan, megpróbálnak felkészülni a hosszabb tartózkodásra. Anyjának tett ígérete alapján Bruno kénytelen visszalépni a végrendelet megtámadásától.

51.
Maria Josét felháborítja Bruno viselkedése. Victoria azzal próbálja csitítani, hogy õ is aggódik Alejandro életéért. Alex, Fernando és a kis Kowit eközben mindent elkövetnek a túlélésért a lakatlan szigeten. Bruno meglátogatja az autóbalesete után kórházban fekvõ Raquelt és arra kéri, ezúttal õ támadja meg apjuk végrendeletét.

52.
Bruno elviszi Katiát nagybátyjához, Emilianóhoz, és ekkor közli vele, hogy Fernando feltehetõen a tengerbe veszett. A végrendelet újratárgyalásán a Bruno által megvesztegetett két részvényes azt állítja, Antonio nem volt beszámítható. Brunónak arcára fagy a mosoly, mikor megtudja, hogy Alex és Maria Jose elváltak, és minden vagyonnal Maria Jose rendelkezik, így nincs mit újraosztani.

53.
Egy helikopterrõl észreveszik a parton integetõ hajótörötteket. Alex és Fernando határtalanul boldogok, hogy visszatérhetnek szeretteikhez. Maura, aki még mindig szereti Alexet, elhatározza, hogy mindent elkövet, hogy bosszút álljon Brunón. Felkeresi Maria Josét, hogy rávagye, adjon el neki valamennyi részvényt, hogy Bruno ellen szavazhasson õ is.

54.
Alejandro senkinek nem akar elõre szólni megmenekülésükrõl. María José, hogy megakadályozza, hogy Bruno az elnöki székbe kerüljön, arra készül, hogy részvényeket adjon el Maurának és Lisette-nek, amikor Victoria telefonál neki, hogy függessze fel az eladást. Hazatérve legnagyobb örömére azt látja, hogy Alejandro elõkerült.

55.
Sandra, María José ikertestvére jelentkezik egy drogelvonó rehabilitációs központba, de végül meggondolja magát Ulisses unja, hogy Raquel folyton jelenetet rendez, ráadásul feleségül akarja vetetni magát vele, ám a fiúnak más tervei vannak. María José végül mégis átenged néhány részvényt Maurának, így szerezve plusz szavazatot Alejandrónak, de nagyon féltékeny a lányra, mert érzi, hogy még mindig meg akarja szerezni magának Alexet.

56.
María José neheztel Alejandróra, mert az egyik újságban meglátott egy fotót, amin Maurával túlságosan jól érzi magát. Alejandro biztosítja arról, hogy csak õt szereti. Raquel el akarja vetetni a gyereket. Roberto ebédelni viszi Paulát és Don Pedrót. Mateo elveszíti Sandra nyomát. Roberto arra kéri Raquelt, hogy bízza rá a gyereket, miután megszületik.

57.
Victoria elmondja Alejandrónak, hogy Raquel nem tudja, ki lehet a gyerek apja: Roberto vagy Ulisses. Alejandro úgy dönt, felkeresi Ulissest, de a lakásban csak az önkényesen beköltözött Mateót találja. Mateo telefonjában felfedezi Sandra fotóját, ekkor döbben rá, hogy María Josénak feltehetõen van egy ikertestvére.

58.
Victoria és Fernando ellátogatnak a régészeti lelõhelyre, majd egy romantikus délutánt töltenek el kettesben egy közeli szállodában. Bruno felkeresi Don Pedrót, és megfenyegeti, hogy börtönbe juttatja, ha Maria Jose nem szavaz rá a céges elnökválasztáson. Raquel, amikor megtudja, hogy Ulises Robertóval csalta meg, egy késsel hátba szúrja a férjét.

59.
A rendõrség nyomoz Roberto megtámadása ügyében. A család azt állítja, betörõ lehetett. Bruno azzal bízta meg Ericket, hogy vegye rá a börtönbe juttatott Rufinót, vádolja meg Don Pedrót orgazdasággal. María José nem mondja el Alejandrónak, hogy Bruno azzal zsarolja, börtönbe juttatja az apját, ha nem szavaz rá az ülésen. Bruno úgy dönt, a lánynak bûnhõdnie kell.

60.
Alejandro határtalanul boldog, amikor megszületik kisfia. Don Pedro is örül, hogy végre nagyapa lett, ám öröme nem tart sokáig, mert Rufino vallomása alapján letartóztatják. Ulises megtalálja Sandrát, aki eszméletlenül fekszik egy kórházban kábítószer-túladagolás miatt.

61.
Gabriel elárulja Paulának, hogy don Pedrót lecsukták. Alejandro megígéri, hogy segít az apósán, de arra kér mindenkit, hogy María Jose ne szerezzen tudomást arról, hogy apja börtönbe került. Ulises azt javasolja Elenának, hogy vegyék rá María Josét, õ helyettesítse a kómában lévõ Sandrát nagyapjánál, különben elesnek az örökségtõl. Elena kénytelen bevallani Jorgénak, hogy annak idején ikreket szült.

62.
Katia folyton azzal nyúzza Brunót, hogy találkozzanak, de õ unja már a nyafogó kislányt, és már érdeke sem fûzõdik a kapcsolatukhoz. Alejandro és Bruno ismét összevesznek. Ulises felveti Maurának, hogy rabolják el María José kisfiát, így bármire rá tudnák venni õt. Quinones, a család ügyvédje, azon dolgozik, hogy Pedrót feltételes szabadlábra helyezzék.

63.
Maura nagyon dühös, mert Alejandro mindenfajta közeledését elhárítja azzal, hogy a feleségébe szerelmes. María Josénak feltûnik, hogy Alejandro sem õt sem Paulát nem akarja magával vinni Zakiba, Alexnek végül be kell vallania, hogy Don Pedro rossz állapotban van, mert a börtönben megverték. Jorge és Elena terveket szõnek María José elrablására.

64.
Raquel kislánya inkubátorba kerül, de Roberto folyton látogatja, és feltett szándéka, hogy felneveli a kislányt, ha Raquel lemond róla. Raquelt egyáltalán nem érdekli a gyerek, az bosszantja, hogy nem tudja, hová tûnt Ulises. Jorge megígéri Porfiriónak, hogy néhány héten belül meglátogatja az unokája.

65.
Jorge és Elena azt ígérik Maurának, hogy mindenki jól jár, ha segít María José elrablásában. Maura, aki még mindig Alexre pályázik, belemegy a játékba. Jorge azt hazudja neki, hogy Ulises Argentínába utazott. Alejandro titokban egy összejövetelt szervez, melynek meglepetésvendége a frissen szabadult Don Pedro lesz.

66.
Alejandro megbízza Victoriát, hogy titokban szervezzen egy kis ünnepséget don Pedro szabadon engedése alkalmából. Bruno és Maura arra készülnek, hogy Jorge megbízásából elrabolják María Josét. Elena és Jorge csak úgy juthatnak hozzá don Porfirio vagyonához, ha Sandra felkeresi végre a nagyapját. Alexet és Ezequielt letartóztatják, amikor attól a késtõl akarnak megszabadulni, amivel Raquel megszúrta Robertót.

67.
Maura magával viszi Maria Josét, hogy egy bérelhetõ luxusingatlant mutasson neki. Álarcosok törnek rájuk, Maria Josét elrabolják, Maurát pedig a látszat kedvéért leütik. Alejandro a fogdában mit sem tud felesége elrablásáról. Raquel kénytelen vallomást tenni, mert a késen úgyis csak az õ ujjlenyomatát találják meg. Alejandro otthon értesül Maria José elrablásáról.

68.
Felesége eltûnését követõen Alejandro teljesen magába roskad, a céghez sem jár be, semmi nem képes kimozdítani letargiájából. Eközben Jorge altatásban tartja az elrabolt Maria Josét, és az általa kifejlesztett memóriatörlõ gyógyszert adagolja neki, hogy semmire ne emlékezzen, és Sandra helyébe léphessen.

69.
Bruno Damiannak adva ki magát azt próbálja elhitetni Maria Joséval, hogy õ a barátja, és már régen együt járnak. A lány tartózkodóan viselkedik, és képtelen elhinni, hogy olyan züllött életet élt, mint amilyenrõl Elena beszél neki. Emiliano elújságolja Fernandónak, hogy Porfirio unokája, Sandra, visszatért Európából.

70.
Alejandro ismét bejár az irodába, hogy elterelje a gondolatait, de nagyon aggasztja, hogy az emberrablók nem is jelentkeznek. Roberto munkát kér Alextõl, mert szeretné, ha Raquel lemondana a kislányról, és õ gondoskodni szeretne róla. A Lombardo család háza elõtt kitesznek egy lepedõbe csavart testet. A családnak meggyõzõdése, hogy az eszméletlen nõ Maria José. Alex ismét összeroppan.

71.
Az egész család meg van gyõzõdve arról, hogy az eszméletlen állapotban elõkerült lány Maria José. Hernan úgy véli, kábítószert adhattak neki elrablói, hogy lenyugtassák, de túladagolták. Jorge azt hazudja Elenának, hogy Sandra meghalt, és õ elhamvasztotta. Eközben Elena és Jorge mindent elkövetnek, hogy elhitessék Maria Joséval, hogy õ Sandra.

72.
Mielõtt a kómában lévõ állítólagos María Josét átszállítanák egy speciális, fõvárosi klinikára, Hernan észreveszi, hogy nincs a hátán a sebhely, amit egy korábbi támadáskor szerzett a lány. Alejandro immár biztosra veszi, hogy az eszméletlen lány nem a felesége. Bruno hiába udvarol, María Jose nem engedi közel magához.

73.
Alejandro és Paula Tolucába költöznek, hogy minél közelebb legyenek María Joséhoz. Alex mindenkinek azt mondja, hogy a fõvárosba kíséri kómában lévõ feleségét. Fernando örül, hogy Victoria úgy határozott, nem érdekli, mit mondanak az emberek, felvállalja Fernando szerelmét.

74.
Paulának sikerül rávennie María Josét, hogy kísérje haza, és bemutatja Alexnek, akirõl azt állítja, hogy a bátyja, és fotózással foglalkozik. A lány, akinek Jorge kezelése nyomán minden emléke elveszett, nem ismeri fel sem testvérét, sem férjét, de nagyon szimpatikusnak találja õket. Raquel nem hajlandó lemondani kislányáról Roberto javára.

75.
Alejandrónak meggyõzõdése, hogy Sandra valójában María Jose, és igyekszik minél többször találkozni vele. Elenának nem tetszik az új fiú felbukkanása, mert tudja, hogy Bruno még sok kellemetlenséget okozhat nekik, ha nem lesz az övé a lány. Alejandro és Paula kénytelenek a fõvárosba utazni Sandra halála miatt, ezért Alex üzenetet küld María Josénak, hogy nem lesz ott a randevún, de az üzenet nem érkezik meg.

76.
Alejandro azt javasolja az összetört don Pedrónak, egyelõre hamvasztassa el Sandrát. María Jose, aki Sandrának hiszi magát, nagyon dühös, amiért Alex nem ment el a randira. María Jose elviszi Brunót don Porfirióhoz, aki meglehetõsen gorombán bánik a fiúval.

77.
Roberto beleegyezik abba, hogy semmit nem kap Raqueltõl a válás után, és abban reménykedik, hogy néha láthatja a kislányt, akit szeretne felnevelni, de Raquel határozottan megtagadja tõle a láthatást. Paula és Alejandro visszautaznak Tolucába. Paula elcsábítja María Josét egy helikopteres fotózásra, de a gép végül Meridába viszi õket, a Lombardo birtokra.

78.
Alejandro abban reménykedik, hogy látva a fiát, feleségének visszatérnek az emlékei, de María José továbbra sem emlékszik semmire. Bruno megtudja Maurától, hogy María José újra otthon van. Azt tervezi, hogy megvádolja az elrablásával. Jorge úgy dönt, felébreszti Ulisest a mesterséges kómából, hogy õ legyen a bûnbak, amikor kiderül, hogy María José nem Sandra.

79.
María José nem tudja, mit higgyen, neki meggyõzõdése, hogy õ Sandra, hiszen Jorge minden korábbi emlékét törölte. Bruno és Elena elmennek a Lombardo házba, hogy visszavigyék María Josét Tolucába, de Alejandro hallani sem akar róla.

80.
Maura átadja Brunónak a felvételt, amin Katia együtt van Mateóval. María José kétségbeesetten próbál visszaemlékezni, de sikertelenül. Bruno unja Katia folytonos hisztijét, de tart attól, hogy feljelentheti õt kiskorú megrontásáért, ezért a felvétellel zsarolja.

81.
Bruno megesküszik arra, hogy ha María José nem lehet az övé, akkor Alexé sem lesz. Jorge felkelti Ulisest a mesterséges kómából, és miután azt mondják neki, hogy Sandrát Meridába vitték, Ulises azonnal utána megy. Jorge és Elena amiatt aggódnak, hogy Don Porfirio meghal, még mielõtt megírná a végakaratát.

82.
María Josét megvizsgálják az orvosok, és arról biztosítják, hogy szép lassan visszatér az emlékezete. Katia szenved, amiért Bruno faképnél hagyta, Fernando egy kutyát szerez neki, hogy ne legyen egyedül. Maura retteg, hogy María José arra is emlékszik majd, hogy az õ keze is benne volt az elrablásában.

83.
María José és Alejandro Tolucéba utaznak, hogy meglátogassák don Porfiriót. Elena ráveszi õket, hogy ne mondják el az igazságot volt apósának, nehogy belehaljon a fájdalomba. María José képtelen hazudni az öregúrnak, ezért mindenrõl beszámol neki. Raquel elszántan küzd azért, hogy leszokjon az alkoholról. Ezt ígérte meg családjának, cserébe azért, hogy nem jelentik fel Ulisest.

84.
Fernando válságos állapotban kerül kórházba, miután Mateo és haverjai ledobják a második emeletrõl. Nagyon megijed, mert nem érzi a lábait és fél, hogy örök életére tolószékbe kényszerül. Raquelt megkeresi a ház gondnoka, ahol Ulisesnek bérel lakást, mert a lakók rettenetes bûzre panaszkodnak. Raquel a lakásba érve sokkot kap, amikor meglátja az agyonlõtt Ulisest.

85.
Bruno magához rendeli Ericket és arra utasítja, hogy ölje meg Mateót, még mielõtt a rendõrök elkapják és esetleg lebuktatja õket is. Mindenki azt hiszi, hogy Ulises öngyilkos lett, Raquelt kivéve, aki nagyon szenved szerelme elvesztése miatt. Ortiz nyomozó, az Alejandróval folytatott beszélgetése után úgy dönt, felkeresi Elenát és Jorgét.

86.
Elenát aggasztja a nyomozók látogatása, ráadásul Jorge, aki egy kanadai kongresszusra utazott, nem veszi fel a telefonját. Alejandro és María José elviszik a kis Tonyt don Porfirióhoz, akit már nem is érdekel, hogy María José vér szerinti rokona-e vagy sem, örül, hogy van egy unokája és egy dédunokája. Victoria féltékeny Irene doktornõre, úgy véli, sokkal inkább Fernandóhoz való, mint õ.

87.
Victoria ismét távolságtartóan viselkedik Fernandóval. Bruno ráveszi Maurát, hogy szerezze meg María José bankszámlaszámát, hogy a cégtõl nagy összeget utalhassanak át neki, és késõbb sikkasztással vádolhassák. Paula és María José DNS-vizsgálatából kiderül, hogy Elena hazudott, és a lányok apja mégiscsak Pedro.

88.
Jorge és Elena egy orvossal és egy ápolónõvel elmennek don Porfirióhoz. Amikor az öregúr nem hajlandó rájuk íratni a vagyonát, megpróbálják meggyilkolni. Don Porfirio lelövi Jorgét, ám a nagy izgalom miatt szívrohamot kap és meghal. Elenát letartóztatják. Bruno és Maura átutalnak egy nagy összeget María José számlájára, majd vírust tesznek a számítógépre, hogy ne derüljön ki, ki hajtotta végre az átutalást.

89.
Alejandro képtelen elhinni, hogy María José sikkasztott, de nincs bizonyítéka arra, hogy Bruno keze van a dologban. Lissette kihallgatja Maura és Bruno beszélgetését, és rádöbben arra, hogy a nõvére rettenetes dolgokat követett el. Bruno ragaszkodik ahhoz, hogy María Josét jelentsék fel és zárassák börtönbe. Alex megbíz egy céget a merevlemezek átvizsgálásával. Bruno megkeresi Ericket, és arra kéri, szerezzen valakit, aki megöli Alejandrót. A merénylet nem sikerül, Bruno menekülni kényszerül.

90.
A rendõrség körözi Brunót, Maura pedig mindent bevall, azt is, hogy María José elrablását Brunóval tervezték meg. Raquel örül, hogy Ulises neve tisztázódott. Bruno arra kéri anyját, hogy vigyen neki pénzt, hogy elmenekülhessen az országból. Alejandro követi Victoriát, Brunóval összeverekszenek. Amikor Bruno le akarja lõni Alejandrót, Erick hátbalövi és elviszi a pénzt. Alejandro és María José házassága elõtt nincs többé akadály.

Megosztom másokkal: