Sos mi vida tartalma

SOS MI VIDA – Te vagy az életem
1.
Monita, a nõi mezõny legígéretesebb bokszolója egy súlyos sérülés következtében elveszít egy fontos mérkõzést. Miután a sportot hosszú idõre mellõznie kell az életébõl, szomszédja ajánlására elvállal egy állást annál a cégnél, ahol õ dolgozik. Esperanza szokásához híven meglehetõsen kirívóan öltözik fel, ami miatt Mercedes, Martin titkárnõje lekezelõen bánik vele.

2.
Esperanza mégis beszél Alfredóval, miután Martin úgy dönt, hogy felveszi. Esperanza összetûzésbe kerül a kötekedõ utcagyerekekkel is. Debra találkozik Iriartével. Amikor megtudja, hogy a lány Miguel húga, elkéri a számát, mert bosszút akar állni a férfin.

3.
Quique börtönbe kerül, de Nieves kiszabadítja. Martin megkéri Monitát, hogy vigyázzon a három gyerekre, de elektromos hiba miatt tûz üt ki a házban. Martin örökbe fogadja a három gyereket, aminek a barátnõje nem nagyon örül.

4.
Monita mindenki döbbenetére felmond a cégnél, mert egy mexikói ügyfél molesztálja. Quique bemutatja Monitát egy bokszedzõnek, mert Las Vegasba akarnak menni, és ott szeretnének versenyezni, majd ebbõl haszonra szert tenni.

5.
Martinnak sikerül meggyõznie Esperanzát, hogy dolgozzon tovább és legyen a személyi asszisztense. José kelletlenül fogadja el a ruhákat, amiket Costanza vásárolt a gyerekeknek. Martint meglátogatja a gyerekek állítólagos apja. Ám õ csak egy színész, Osvaldó, akit Miguel bérelt fel. Martin gyanakszik, és ennek hangot is ad. Ezt a beszélgetést José kihallgatja.

6.
José elmegy Martin és Osvaldó megbeszélt találkozójára titkokban, ám ott rájön, hogy az apjának hitt ember egy vadidegen és ezt elmondja Martinnak. Osvaldó elrohan, de Martin követi õt, késõbb rájön, hogy Iriarte áll a dolgok hátterében. Mindenki Iviartót vádolja, egyedül Alfredo gyanakszik Miguelre, bár bizonyítéka nincs ellene. Quique rájön, hogy Esperanza hazudott neki az állásával kapcsolatban. Quique az irodában felejti a birkózó fesztivál röplapját amit Martin megtalál és miután elolvassa, úgy dönt, hogy elviszi oda a gyerekeket.

7.
Quique nem tud fellépni, mert rosszul érzi magát. Megkéri Esperanzát, hogy helyettesítse, de a lány nem vállalja. A nézõk követelik Villám Kapitányt, ezért végül mégiscsak rááll. Megnyeri a meccset. Coki személyesen is szeretne találkozni Villám Kapitánnyal, ezért bemegy az öltözõbe Martinnal és a gyerekekkel együtt. Esperanza autogramot ad, és egyikük sem ismeri fel. Debora találkozik Rolandoval, Martin régi barátjával. Rolando meghívja Deborát egy tengerparti üdülõbe.

8.
Iriarte megfenyegeti Miguelt, hogy megöli, ha nem fizeti ki a tartozását. Debora beleszeret Rolandoba, aki meghívja õt magához, Punta del Estébe. Constanza hatalmas botrányt csap, mert Esperanza leönti teával. Beatriz elmegy az irodába, közli Alfredoval, hogy megbocsát neki. Mercedes megkéri Esperanzát, hogy vigyen el Maritnnak néhány iratot aláírásra, menjen utána a buliba. Nem engedik be, mert nincsen meghívója. Így hát belóg, de az egyik õr észreveszi. Menekülés közben egyenesen Martin karjaiba esik.

9.
Martin bemegy az irodába Esperanzával, hogy aláírja a szerzõdést, mivel azt a lánynak azonnal vissza kell vinnie a céghez. Esperanza véletlenül leejt egy tollat a földre, épp Martin lábához. Leguggol, hogy fölvegye, amikor belép Constanza. Constanza félreérti a helyzetet. Martin és Constanza otthagyják a partit és bemennek a céghez megbeszélni az incidenst, ez azonban heves vitába torkollik.

10.
Kirabolják a Quesada cég irodáját, a bûnténnyel Monitát vádolják, de késõbb a rendõrség kideríti, hogy Miguel rendezte meg a rablást mert pénzre volt szüksége. Constanza nem nézi jó szemmel Martin és Monita viszonyát, ezért megkéri Miguelt, hogy tegye el láb alól a lányt. Quque flörtölni kezd Constanzával, Miguel pedig Turcával randevúzik.

11.
Miguel összeesküvést szõ Constanza ellen, és azzal vádolja Alfredót, hogy Mercedes szeretõje. Monita elutazik, hogy ne kerüljön rendõrkézre. Viszont Martin utoléri a buszon és visszaviszi a céghez. A visszafelé vezetõ úton lerobban a kocsijuk, és egy elhagyott istállóban készülnek tölteni az éjszakát – kettesben.

12.
Esperanza és Martin együtt töltik az éjszakát, de nem történik közöttük semmi. Amikor Esperanza hazaér, Quique kérdõre vonja, majd közli vele, hogy folytathatja az ökölvívást. Miguel át akarja venni a cég vezetését, de álma meghiúsul. Esperanzát kemény ütés éri az edzésen, ezért nem megy be a hivatalba.

13.
Martin és Constanza kétnyelvû iskolába akarják íratni a gyerekeket, akik nem lelkesednek az ötletért. Monita beteget jelent az irodában, de Martin nem hisz neki és rájön, hogy a lány valamit titkol elõle. Miguel mesterkedése nagy bajba sodorja Alfredo-t és Mercedes-t. A gokart verseny nem várt eseménnyel végzõdik.

14.
Esperanzát elviszik a rendõrök, mert megütött egy rendõrt, amikor az ellökte Nievest. Martin hozza ki onnan. Constanzát megzsarolja a volt tanára, Garraham. Martin és Esperanza együtt ebédelnek, amirõl titokban fotó készül. Mercedes megharagszik Alfredóra, mert elhitette, hogy azért váltak el a feleségével, mert kedveli õt. Constanza felbéreli Quique-t, hogy fenyegesse meg Farrahamot. A kép, melyet Martinról és Esperanzáról készítettek, véletlenül Miguel kezébe kerül, aki megmutatja Constanzának.

15.
Constanza nagyon mérges lesz, amikor meglátja Martin és Esperanza közös képét. Martin igyekszik megmagyarázni, de a nõ nem hallgatja meg, ráadásul kiütései lesznek az idegesség miatt. A férfi hazaviszi és orvost hív hozzá. Quique bemegy Monitához, ahol meglátja Miguelt. Elmondja Kimberlínek és Esperanzának, hogy Miguel volt az, aki eladta neki a Mercedes-tõl ellopott nyakláncot.

16.
Constanza megtudja, hogy Martin, Esperanzával ment el a követségre. Monita következõ ellenfele a hírhedt Cobra szeretne lenni, de az összecsapás egyelõre csak terv. Martin megtudja, hogy Miguel elárulta. Amikor azonban Miguel öngyilkossággal fenyegetõzik mégis mellé áll.

17.
Martin megakadályozza Miguel öngyilkosságát. Debora és Rolando bejelentik, hogy összeházasodnak. Jose, Coci és Laura egyre nehezebben viselik Constanzát. A cégnél Mercedes csókolózik Alfredóval, ezt meglátja Beatriz.

18.
Martin azt a tanácsot kapja Esperanzától, hogy egyedül próbáljon boldogulni a gyerekekkel. Martin lemondja az utat Constanzával, sõt késõbb azt, javasolja, hogy tartsanak szünetet. Jose elújságolja Esperanzának, hogy Martin és Constanza nincsenek együtt. A hírnek Esperanza rendkívül örül.

19.
Constanzát és Rolandót lefényképezi egy fotós, ami miatt botrány tör ki, Martin és Constanza között. Constanza ezzel a fotóval akarta féltékennyé tenni a barátját, de balul üt ki a dolog. Miguel ki akarja semmizni Martint, ezért megkéri az ügyvéd Faluchót, segítsen neki. Mercedes összemelegedik Faluchóval.

20.
Rolando verekedést provokál az irodában Martinnal. Martin kihívja autóversenyre a férfit. Kiderül, hogy Falucho azért randevúzik Mercedes-szel, hogy információt szerezzen Martinról. Miguellel el akarják távolítani az útból Alfredót. Monita elhatározza, hogy elmondja Martinnak az igazat.

21.
Garraham azzal fenyegeti meg Constanzát, hogy amennyiben nem ad neki 3000 pesót, mindenkinek beszámol a kleptomániájáról. Martin arra ösztönzi Alfredót, hogy térjen vissza az autóversenyzéshez. Vicky kibékül Joséval, és oda is költözik. Falucho elmondja Miguelnek, hogy Martin megváltoztatta a végrendeletét, és mindenét a gyerekekre hagyja. Constanzával együtt arra a következtetésre jutnak, hogy a gyerekeket el kell tüntetni a színrõl.

22.
Constanza elviszi Cokit vásárolni, anélkül, hogy bárkinek is szólna. Martin, Jose és Laura kétségbeesetten keresik, abban a hiszemben, hogy elrabolták. Debora beleszeret Monitába, és szakít Rolandóval. Quique azt hiszi, hogy Esperanza megcsalja õt. Egy beszélgetésbõl meghallja, hogy az ál Zorro Martin volt.

23.
Martin elhiszi, hogy Quique Esperanza bátyja, de közben megpróbálja kideríteni, hogy miért akarta felpofozni. A lányok kimagyarázzák, hogy Quique csak védeni próbálta a házban lakók becsületét. Esperanza be akarja gyûjteni a legutóbbi meccsért járó pénzt. Quique elkíséri, ám útközben Martin elüti a fiút. Alfredót és Esperanzát rablók ejtik túszul egy étteremben.

24.
Jose kompromittáló helyzetben találja Laurát és Tonyt. Martin megtudja, hogy Jose gyakori vendég voltTurcánál. Debora szakít a “Hegyi ember”-rel és úgy dönt, hogy ismét találkozik Rolandóval. Miguel és Constanza csapdát állítanak Esperanzának, és elhitetik Martinnal, hogy Esperanza ellopta Constanza pénztárcáját.

25.
Esperanzát azzal vádolják, hogy ellopta Constanza pénztárcáját. De valójában Miguel és Constanza áll a dolog hátterében. Annak ellenére, hogy Martin elhiszi, hogy a lány ártatlan, Esperaza mégis kilép a cégtõl. Turca elviszi Quiquet egy filmstúdióba dolgozni. Az egyik fõszereplõ kaszkadõre lesz. Debora megtudja, hogy Miguel és Constanza mit tettek és véletlenül Kimberly is meghallja egy beszélgetésüket. Hector Hugo, akit Quique apjának hisznek, megjelenik a házban.

26.
Esperanza a pénztárcás ügy miatt elkezdi fojtogatni Constanzát, és Martin választja szét õket. Hector Hugo elmondja Quiquének, hogy õ az apja. Martin meggyõzi Esperanzát arról, hogy menjen vissza a céghez. Hector Hugót gyanús alakok követik.

27.
Turca bocsánatot kér Josétól. Már éppen megcsókolják egymást, amikor Rosa megzavarja õket. Jose meggyõzi a szociális munkást, hogy Martin kitûnõ apa, és minden a legnagyobb rendben van. Constanzát és Deborát megrázza az áram. A balesetért Martint okolják.

28.
Esperanza Turcához fordul, hogy segítsen neki megszabadulnia Martintól. Turca úgy dönt, hogy felszámolja a Joséhoz fûzõdõ kapcsolatát. Esperanza munkába áll Constanzánál. Martin könyörögni kezd Esperanzának, hogy jöjjön vissza hozzájuk.

29.
Martin mindenáron vissza akarja hívni Monitát a céghez, de a lány nem hajlandó visszamenni. Jose azt hiszi, van valami Martin és Turca között. Martin odamegy Monitával, de Monita összeverekedik a vendégekkel, amiért börtönbe zárják õket. Másnap kiszabadulnak, s véletlenül összefutnak Quiquével, akirõl Martin még mindig azt hiszi, hogy Monita bátyja. Martin felveszi Quiquét sofõrnek a céghez, mert csak így tudja visszacsábítani Monitát.

30.
Kimberly összeveszik Turcával, mert elcsábította tõle Omart. Quiquét felveszik a céghez, ahol összefut Constanzával. Mindenki dühös Joséra, amiért berúgott a mulatóban. Constanza a ruhabolt megnyitása alkalmából divatbemutatót rendez, de az egyik modell elájul, így Monita ugrik be, és õ mutatja be a ruhákat. Martint elbûvöli Monita fellépése.

31.
Beatrice süteménnyel akarja megmérgezni Mercedest. Constanza és Martin kapcsolata egyre rosszabb lesz. Ennek ellenére Vicki azt közli nõvérével, hogy Martin feleségül veszi. Adolfo a cégnél nagy bajba kerül. Monita szakít Kikével.

32.
Alfredo nagy bajba kerül és kilép a cégtõl. Monita arra gyanakszik, hogy Kikének köze van a dologhoz. Constanza mindenáron vissza akarja szerezni Martint, aki azonban Monitával készül randevúra. Kiké szeretne kibékülni Monitával.

33.
Esperanza még mindig mérges Quique-re, Martin pedig nagyon ideges a verseny miatt. Esperanza édesanyja láncát ajándékozza Martinnak, hogy szerencsét hozzon. Amikor majdnem elkezdõdik a verseny, megjelenik Constanza, hogy a szakításukat megbeszélje. Esperanza úgy dönt, nem hallgatja a verseny közvetítését, de Kimberly folyamatosan tájékoztatja. Esperanzának fura érzése támad, és épp amikor véletlenül eltör egy poharat, Kimberly közli vele, hogy Martin meghalt.

34.
Martin kómába esett és kórházban fekszik. Constanza senkit nem enged be hozzá. Esperanza a hír hallatán elrohan a kórházba, de elzavarják, csak Turca segítségével tud bejutni hozzá. Martin eszméletlen, de Esperanza csókjára magához tér. Csakhogy nem emlékszik mindenre, ezért Constanza kihasználja a helyzetet, és azt mondja neki, hogy õk még mindig járnak.

35.
Tony és Jose elmondják Martinnak, hogy elrabolták õt a kórházból. Constanza és Miguel kétségbe esnek, mert nem tudnak Martin hollétérõl. Falucho és Miguel azt tervezgetik, hogyan tegyék el Martint láb alól. Quique ócsárolja a “Maszkos ember” nevû birkózót, aki váratlanul megjelenik az edzõteremben Quique pechére.

36.
A maszkos ember párbajra hívja Quique-t, de õ megijed a kihívástól. Falucho meg akarja gyõzni Martint a házasság pozitívumairól, többek között, hogy könnyebben menne a gyerekek örökbefogadása is. Constanza bejelenti Martinnak, hogy világkörüli útra megy.

37.
Constanza elhiteti Martinnal, hogy földkörüli útra megy, és azt ajánlja, vacsorázzanak együtt a gyerekekkel. A vacsora elõtt Constanza ájulást imitál. Quique és Aldo bunyóznak, de Aldo gyenge egészségi állapota miatt Quique nyer. Esperanza rajtakapja Turcát és Josét, hogy csókolóznak. Esperanza bemegy Martin irodájába, ahol Constanza éppen egy közös gyerekrõl beszél.

38.
Esperanza félreért mindent, ezért úgy dönt, visszamegy Quique-hez és kilép a cégtõl. Braulio megjelenik a házban, és ajánlatot tesz Esperanzának: hatalmas összeget kap, ha mégegyszer kiáll Kobrával. Az irodában mindenki azt hiszi, hogy Constanza terhes. Miguel rá is veszi Constanzát, hogy tegyék valóssá ezt a pletykát.

39.
Esperanza és Martin bent rekednek a liftben. Constanzát Quique viszi kocsival. Flörtölnek, és összeütköznek egy másik autóval. Verekedésbe keverednek, és a fogdában kötnek ki, ahonnan Esperanza és Martin hozza ki õket. Másnap megjelenik az újságban, hogy Quique Constanza szeretõje.

40.
Martin ideges, mert új bíróhoz került az örökbefogadási eljárás, és Jose eltûnt. Esperanzát kéri, hogy segítsen megkeresni. Turca rejtegeti, amiért Jose nagyon hálás. Az új bíró munkatársa ellátogat Martin otthonába. Esperanzának nem tetszik, hogy Kimberly Deborával lóg, aki összeveszett Constanzával. Debora elmondja Esperanzának, hogy látta Joset Turcánál.

41.
Martin felbukkan abban a klubban, ahol Esperanza mulat. Chippendale fiúnak öltözve fel is lép. Turca végleg lezárja a kapcsolatát Joséval. Mercedes a csók után meglehetõsen hidegen viselkedik Alfredóval. Azt állítja, az egész csak azért történt, mert többet ivott a kelleténél.

42.
Esperazna kibékül Doritával, aki rájön, hogy a lánynak semmi köze Don Cesarhoz. Laura meghívja egy régi barátnõjét, hogy aludjon náluk. Fabiana azonban nem tért jó útra, és leadja a drótot tolvaj barátainak arról, hogy egy gazdag házban van. Debora rájön, hogy Monita és Quique nem lehetnek testvérek. Martin haragszik Esperaznára, mert a lány ismét hazudott neki.

43.
Martin ráveszi Fabiánát, hogy mondjon el mindent a rendõrségen, így Jose és Tony kiszabadulhat. Monita és Cobra megverekednek. Martin és Constanza megünneplik megismerkedésük negyedik évfordulóját és elmennek a Fehér Móló étterembe. Jose levelet ír Martin nevében Monitának, hogy találkozzanak a Fehér Mólóban. Monita boldogan odamegy, ám amikor meglátja Constanzát, megharagszik Martinra. Alfredo el akarja csábítani Mercedest.

44.
Quique elhatározza, hogy kideríti, ki küldte a levelet Monitának. Az irodában Miguel Monita szépségét dicséri, mire Quique dühbe gurul. Falucho ráveszi Martin orvosát, hogy hamisítsa meg a vizsgálatok eredményét. Az orvos felkeresi Martint, és közli vele, hogy hamarosan meg fog halni. Constanza igyekszik kétségbeesést színlelni. Monita és Martin a folyóparton találkozik, ahol egymás karjaiba omlanak.

45.
Martin végül rájön, hogy nem beteg. Debora továbbra is bujkál. Rolando a nyomában van, de Turca hajlandó fedezni a lányt. Miguel kihasználja a helyzet alakulását, és azt mondja Beatríznek, hogy Alfredo szeretõje nem más, mint Monita. Esperanza és Martin megpróbálnak Deborának segíteni, de nyomát vesztik.

46.
Quique egyre jobban gyanakszik, hogy valami van Martin és Esperanza között. Nieves rájön, hogy Esperanza és Quique azt a látszatot keltik Martin elõtt, hogy testvérek. Õ is gyanakszik, hogy Esperanzának köze van Martinhoz. Alfredo elmondja Martinnak, hogy Mercedes egy mikrofont talált a férfi íróasztala alatt. Martin ellenakciója keretében Esperanza férfinak öltözik.

47.
Quique meglepõ helyzetben találja Martint. Alfredo nagy bajba kerül a felesége miatt. Turka állást próbál keresni. Monita romantikus reggelire készül Martinnal, de egy sajnálatos esemény ezt meghiúsítja. Felbukkan Martin régi szerelme, Tamara.

48.
Martin vacsorára hívja Tamarát, de az este folyamán különös dolgok történnek. Monita nagy elhatározásra jut. Miguel és Falucho terve úgy tûnik, nem sikerül. Turka nagy bajba kerül. Constanza szövetséget akar kötni Monitával.

49.
Esperanza nem köt szövetséget Constanzával. Constanza megpróbálja elcsábítani Martint, ezért ott marad a gyerekeknél és segít nekik angolul tanulni, ahogy azt Falucho tanácsolta. Turca egy sztriptíz bárban kezd dolgozni. Martin elmegy Esperanzához, hogy megmagyarázza a Tamarának adott csókot, de a lány nem hallgatja meg.

50.
Falucho találkozót beszél meg Tamarával. Mercedes meglátja õket. Quique az esküvõjüket tervezi, de Esperanza nem mutat nagy lelkesedést. Martinnak elege lett Esperanza hazugságaiból és úgy dönt, hogy követni fogja a lányt, hogy megtudja az igazságot.

51.
Miquel azt állítva, hogy Martin nevében cselekszik, lefizeti az angoltanárt, hogy adjon jó jegyet a vizsgán Josénak. A dolog kiderül. A gyerekeket el akarják venni Martintól, aki semmit sem ért az egészbõl. Debora rájön, hogy Miguel áll a dolog mögött. Turcának sikerül megszöknie az emberrablók fogságából.

52.
Martin kideríti, hogy a megvesztegetéses ügyet Miguel kavarta. Martin eközben minden szabad percét Monitával szeretné tölteni, aki körül lassan tisztázódnak a dolgok. Monita megmondja Quiquének, hogy nem megy hozzá, de a férfi nem akarja tudomásul venni a dolgot.

53.
Monita elkíséri Martint a fogadásra, ahol Martint kitünteti az elnök. Monita viszont félreért egy helyzetet és azt hiszi, meg akarják ölni az elnököt. Hatalmas botrányt csinál. Martintól visszaveszik a kitüntetést és kidobják õket az ünnepségrõl. Mercedes nem érti, Kimberly miért megy feleségül Quiquéhez. Constanza Miguel javaslatára kikezd Joséval.

54.
Constanza és Quique csókolgatják egymást Martin szobjában. Martin nem veszi észre, hogy mi folyik körülötte. Niees megszerzi Esperanza esküvõi ruháját, és a lány felpróbálja. Alfredo elmondja Martinnak, hogy szerinte Quique, Esperanza és Kimberly mikrofonok segítségével kihallgatták a beszélgetésüket. Miguel és Constanza fogad egy pszichológust, hogy terápiára járhasson Martinnal.

55.
Constanza Deborához költözik, és ez veszélyezteti Miguel és Falucho tervét. Turca munkát vállal egy borbemutatón, ahova beszervezi Esperanzát és Kimberlyt is. Martin is felbukkan a bemutatón. Esperanza végül megígéri, hogy feltárja Martin elõtt a teljes igazságot. Quiquét megfenyegeti valaki, akinek tartozik.

56.
Nieves megtalálja Martin levelét, amit Monita ágyán hagyott. Szembesíti Monitát azzal, hogy tudja, honnan fúj a szél. Döntésre kényszeríti Monitát, aki szakít Martinnal. Turca azonban elmeséli Martinnak a történteket. Fabiana megszökik Martinéktól, de a régi haverjai elkapják. Tony szemtanúja a jelenetnek.

57.
Monita nem árulja el Martinnak, hogy ki a barátja. Nievesnek elmagyarázza, miért hazudott Martinnak. Quiquét elrabolják Calostro emberei, amiért nem fizette vissza a tartozását. Esperanza hamis pénzt visz, hogy kiszabadítsa õt. Martin tudomást szerez errõl, Turcával a segítségükre sietnek, és megmentik az életüket. Martin arra kéri Monitát, hogy legyen a barátnõje, ám a lány visszautasítja, bár fél, hogy elveszti a férfit.

58.
Esperanza õszintén beszél Quiquével, de az túl részeg ahhoz, hogy végighallgassa. Esperanza meglátja, mikor Martin és Constanza megölelik egymást, és féltékeny lesz. Jorgelina folytatja Alfredo behálózását. Mercedes elküldi Esperanzát a szállodába, hogy írassa alá Mr. Fergusonnal a szerzõdést. Martin meghallja ezt, és féltékenyen Monita után siet. Miután rájuk talál, kínos jelentet rendez. Esperanza idegesen távozik, ám véletlenül belezuhan a medencébe. Martin kimenti õt, ám Monita eszméletlen.

59.
Martin megmenti Monitát. Mercedes haragszik Alfredóra, amiért összeszûrte a levet Jorgelinával. Miguel el akarja csábítani Constanzát, amit Jose és Tony kifigyel. Beatriz megszökik a pszichiátriáról és meglesi Alfredót, amint Jorgelinával beszélget. Martin azt hiszi, hogy Monita azért menekül elõle, mert szûzen akar férjhez menni.

60.
Monita kimagyarázza a tévében látott helyzetet Martinnál, aki hisz neki. Turca rajtakapja Quiquét és Constanzát Monita szobájában. Monita két nap türelmet kér Martintól, utána el akarja mondani az igazságot Quique ügyében. Beatriz arra készül, hogy fel robbantja az irodát, ezért bombát csempész az épületbe. Martin és Monita nem tudja, melyik zsinórt kell elvágni, hogy hatástalanítsák a bombát.

61.
Martinnak és Esperanzának sikerült hatástalanítani a bombát, amit Beatriz rakott le. Turca azt mondja Quique-nek, hogy vagy bevallja, mit tett, vagy lemondja az esküvõt. Quique az utóbbit választja, de Monita gyanakszik, hogy ezt valakinek a nyomására tette. Falucho, Miguel és Jorgelina megint rosszban sántikálnak. Jorgelinának el kell csábítania Alfredót.

62.
Martin elmondja Esperanzá-nak, hogy szereti õt, de nagyon mérges és otthagyja. Debora meghallja, hogy Jorgelin azt mondja Faluchó-nak és Miguelnek, hogy meg akarják ölni Martint. Miguelt és Faluchó-t elfogják, de végül elengedik, mert kiderül, hogy Jorgelina egy szélhámos és valójában férfi. Esperanza megkérdezi Martint, hogy együtt volt-e Constanzával.

64.
Rolando hazaviszi Esperanzá-t és megpuszilja a homlokán. Debora meglátja õket és félreérti a helyzetet. Martin meghívja Constanzá-t vacsorázni. Esperanza szomorú, mert azt hiszi, hogy Martin már nem szereti õt. Miguel és Falucho kihasználják a helyzetet és tervet szõnek. Constanza, Esperanzá-nak kiadva magát, felhívja és elhívja Rolandot ugyanabba az étterembe, ahová Constanza és Martin mennek. Miguel és Falucho pedig felhívják Esperanzá-t Martin nevében egy diktafon segítségével.

65.
Martin José-t gyanúsítja azzal, hogy telefonált Monitá-nak az õ nevében. Quique elmegy Martinhoz és elmondja neki, hogy Rolando tervelte ki az egészet és nem Monita, majd együtt elmennek Rolandó-hoz és jól elverik egy kamera elõtt. Esperanza a bunyóra készül, amit Akuna Tigris is megnéz az edzõjével. Miguel meghallja, hogy Kimberly a telefonban azt mondja, hogy este Monitá-nak bunyója lesz. Martin megtudja, hogy Monita bokszol.

66.
Martint és Quiguet letartóztatják Rolando megverése miatt. Becsukják õket egy cellába, ahol összerúgják a port a többi rabbal. Késõbb megszöknek. Esperanza megmondja Quiquenek, hogy a kapcsolatuknak vége, Constanza is ezt mondja neki. Miguel és Falucho ármánykodása miatt a bíró elveszi a gyerekeket Martintól. Miguel összeveszik Faluchóval és kirúgja õt.

67.
Miguel irányítja a céget. Marcedes és Alfredo a takarítóbrigádot erõsíti, és Quiquet Alfredo, Deborat pedig Mercedes helyére nevezik ki. Késõbb Quiquet lefokozza, mert rajtakapja, hogy Constanzával enyeleg. Ezt kihasználva Miguel megzsarolja Constanzát és le akarja teperni, de a nõ leüti. Mercedes vérfoltokat talál a padlón, és hívja a rendõrséget. Martinnak sikerül visszaszereznie a gyerekeket, de csak egy feltétellel: ha megházasodik. Megkéri Esperanza kezét.

68.
Quique belebetegszik a szakításba, kihívja magához Dufrét, akivel Nieves azonnal összemelegszik. Martin bánatában leissza magát. Quique bosszút áll Monitán azzal, hogy megcsalja Constanzával. Monita arra készül, hogy elmondja Martinnak, Quique nem a bátyja, ám Martin szembesíti azzal, hogy látta õket csókolózni.

69.
Martin nem hallgatja meg Esperanza magyarázatát. Dr. Dufre hipnotizálja Quiquét. A hipnózis alatt Kimberly beront a szobába, és Quique 4 éves koránál lereked, két napig gyerekként viselkedik. Esperanza végre el tudja mondani Martinnak azt, hogy a búcsúcsókjukat látta Quiquevel. Martin szenvedélyesen megcsókolja, és azt mondja, ez volt az õ búcsúcsókjuk.

70.
Monita elájul a raktárban, Mercedes pedig azt hisz azért, mert terhes. Turca elmondja Martinnak, hogy Esperanza beteg. Martin elmegy hozzá, belopózik Quique szobájába. Másnap Esperanza azt hiszi, hogy lázálmában látta Martint, de Turca elárulja az igazat. Constanza összeszólalkozik Martinnal a gyerek miatt.

71.
Esperanza tájékoztat mindenkit, hogy nem terhes. Esperanza és Martin a vég nélküli civakodások közepette váratlanul összefut az irodában, ahol szenvedélyesen csókolóznak. Dufre 50 ezer dollárt kér Constanzatól a kazettákért cserébe, ám a sikertelen zsarolás után végül Martinnál köt ki.

72.
Dufre egy komolyabb összeg fejében hajlandó lenne elárulni Constanza titkát Martinnak. Martin dühbe gurul, és kirúgja Dufrét a házból. Alfredo dührohamot kap féltékenységében. Turca és Jose találkoznak, ahol kölcsönösen megvallják egymásnak szerelmüket, majd szenvedélyesen csókolóznak. Martin hívatja Alfredót és Esperanzát, majd felmond a lánynak.

73.
Mindenki próbálja meggyõzni Martint, hogy vegye vissza Monitát a céghez, ám mire ráállna, addigra a lány elutasítja, mondván, hogy pályát vált. Monita ugyanis megnyert egy válogatást egy filmszerepre, amelyen Turcával vett részt. Jose és Rodrigez összeverekednek a tanítás alatt. Martin, úgy dönt, kiveszi a gyerekeket ebbõl az iskolából.

74.
Két csaló filmforgatás ürügyén ellopat Esperanzával egy gyémántoszacskót, amiért a lány börtönbe kerül, de Martin kiszabadítja. Fernando megkéri Mercedest, menjen vele Wisconsinba. Constanzának elege van, hogy Faluchó és Miguel játékszernek használja Martin ellen. Quique és Constanza beragad a liftbe, ahol elragadja õket a hév. A többiek meglátják õket ebben a kompromittáló helyzetben. Martin visszaveszi Monitát a céghez.

75.
Mercedesnek búcsúztatót szerveznek a cégnél. Miguel és Falucho azzal zsarolja Constanzát, hogy megmutatják Martinnak a liftbeli afférról készült videofelvételt. Constanza Martinnal tölti az éjszakát, reggel szembetalálkozik Monitával. Monita megsértõdik, és bosszúból kibékül Quiquével. Martin, Alfredo tanácsára, bocsánatot akar kérni Monitától, de meghallja a kibékülést. Alfredó leleplezi Fernandót. Mercedes megijed, mert odaadta neki az összes pénzét.

76.
Martin megkéri Constanza kezét. Constanza elmondja a hírt a gyerekeknek, de nemtetszésüket fejezik ki. Fernando lelép Mercedes pénzével, de a nyomozók megtalálják õt. Mercedes Kimberlyvel, Turcával és Esperanzával együtt elmennek abba a hotelbe, ahol Fernando tartózkodik. Fernando bezárja Esperanzát és Turcát a szaunába. Végül Martin megmenti õket és Mercedes is visszakapja a pénzét. Constanza elmegy a bérházhoz, mert el akarja mondani Qiuquének, hogy hozzámegy Martinhoz.

77.
Esperanza arra kéri Martint, hogy felejtse el, hisz mindketten másnak kötelezték el magukat. Martin találkozik a részeg Rolandóval, akit hazavisz. Útban hazafelé meglátják Monitát, és Martin kiszáll, hogy beszéljen vele. Közben Rolando elviszi az autóját, amit a következõ kanyarban összetör. Quique elmondja Esperanzának, hogy a lány anyja hirdetést adott fel, hogy megtalálja õt.

78.
Esperanza tovább keresi az anyját. Quique elmondja Nievének, aki nagyon izgatott lesz, és utasítja fiát, hogy hagyják abba a keresést. Esperanza új nyomra bukkan, és el akar utazni Paraguayba. Martin elhatározza, hogy a lánnyal tart. Nieves megígéri Constanzának, hogy pénzért beszámol Martin és Esperanza minden lépésérõl. Martin repülõvel viszi el Monitát, de a repülõgép bajba kerül.

79.
Martin és Monita gépe kényszerleszállást hajt végre. A többiek úgy tudják, Martin meghalt, ezért Falucho kiszivárogtatja a hírt, hogy a Quesada-cég részvényeinek ára essen, és õ meg Miguel olcsón felvásárolhassa. Monita nem tud meg semmit Carmentõl az édesanyjáról, így dolga végezetlen távozik. Miguel ki akarja dobni a gyerekeket otthonról, de Constanza megvédi õket.

80.
Martin megveszi Debora és Miguel részvényeinek a két százalékát, amivel keresztülhúzza Miguel és Falucho számításait. Quique összeveszik Martinnal, aki kirúgja. Nieves azt akarja, hogy a fia visszakapja az állását, ezért zsarolni kezdi.

81.
Quique elmegy az edzõterembe, hogy újra bunyózzon, de a haverok kigúnyolják. Debora el akarja mondani Martinnak, amit hallott, de Miguel megállítja és megfenyegeti. Esperanza belép és leüti Miguelt. Kimberly talál rá, és Mercedesszel együtt megkötözik a raktárban. Rosa megtudja, hogy Jose dolgozik, de azt akarja, hogy mondja el Martinnak. Martin bocsánatot kér Esperanzától.

82.
Martin nem akarja a nyakába venni az esküvõ szervezését, ezért Constanza kitalálja, hogy vegyenek fel egy esküvõszervezõt, Lalót. Constanzának sikerül rávennie Martint, hogy két hónap múlva esküdjenek. Miguel és Falucho újra összehaverkodnak. Megtudják, hogy Jose nem jár suliba, és kiküldik a bírót Martinhoz. Jorgito elkapja Esperanzát és pisztolyt szorít a fejéhez.

83.
Quique és Martin megmentik Esperanzát. Complici bíró megtudja, hogy José dolgozik. Martin házába siet, ahol találkozik Constanzával. Kiderül, hogy régi jó ismerõsök, ezért beleegyezik, hogy ha 15 napon belül összeházasodnak, nem veszi el Martintól a gyerekeket. Quique jegyet nyer a foci-vébére. Nieves tanácsára eladja a jegyet, hogy az árából Monitával Las Vegasba utazhassanak. Esperanza azonban visszautasítja az ajánlatot.

84.
Constanza és Martin az esküvõjüket tervezik, mikor Martin úgy dönt, hogy friss levegõre van szüksége, és kimegy a versenypályára. A versenypályán Martin és Rolando összevesznek. Quique és Constanza találkozik az utcán, Constanza elkíséri a férfit egy kocsmába, ahol Quique el akarja adni a nyertes kupakot. Ám pénz helyett fegyvert szegeznek neki.

85.
Quiquétõl ellopják a nyerõ kupakot, így nem tud elmenni Las Vegasba. Nieves pénzt követel Constanzától az utazásra, a nõ odaadja neki az esküvõre szánt tízezer dollárt. Martinnak azt hazudja, hogy elrabolták tõle a pénzt. Turca kihallgatja Nievest, és beszámol az ügyrõl Monitának, aki visszaviszi Martinnak a pénzt.

86.
Monitáéknál megjelenik Turca unokaöccse, Ricardo. Quique azt hiszi, hogy elcsábította a lányt, elkeseredik, és visszakönyörgi magát a céghez. Tano és Martin megegyeznek, hogy keresnek egy sofõrt a versenyautóhoz. Constanza szervezi az esküvõt, bevásárol, de közben ellop egy-két dolgot az üzletbõl. A biztonsági õrök elkapják, egy riporter pedig lefotózza.

87.
Martin meglátja, hogy Esperanza és Ricardo csókolóznak. Késõbb azt mondja Quiquének, hogy regulázza meg a lányt. Constanza börtönbe kerül, de Falucho kihozza onnan. Martin kirúgja Lalót. Lalo megkéri Deborát, hogy segítse õt visszakerülni az állásába. Az utcán riporterek zaklatják Martint, mondván, hogy Constanza engedélyt adott az interjúkra. Martin ezután összevitatkozik Constanzával, és szakítani akar vele.

88.
Constanza meggyõzi Martint, hogy adjanak interjút a magazinnak. Carmen elmegy Esperanza házába, hogy kiderítse, a lány megbocsátana-e az anyjának, ha az visszajönne. Nieves azonban kidobja, de Quique és Turca meghallja a beszélgetést, és mindent elmondanak Esperanzának. Késõbb Esperanza kényszeríti Nievest az igazság bevallására.

89.
Alfredo és Kimberly intim viszonyba kezd, de titokban tartják. Martin elviszi Esperanzát golfozni, ahol találkoznak Sarasival, aki elintézheti, hogy Martin versenyengedélyét meghosszabbítsák. A találkozás azonban nagyon rosszul végzõdik, ráadásul még Monita is halálosan megsértõdik. Constanza fel s alá rohangál a piros borítékok után. Miguel és Falucho viszont remekül szórakozik a nõ kínjain.

90.
Martin rájön, hogy Constanza hazudott neki, amikor azt mondta, meghívta Esperanzát az esküvõre. Constanza azzal védekezik, hogy Esperanza zsarolta õt a bolti lopásról készült fotókkal. Martin hisz neki, és rendre utasítja Esperanzát, aki figyelmezteti, hogy nagy hibát követ el, és hogy ezt már nem lehet jóvátenni. Debora mindent elmond Martinnak, aki kérdõre vonja Constanzát. Miguelt és Faluchot. Constanza mindent bevall, és elmegy. Martin elnézést kér Esperanzától.

91.
Fabiana és Jose kibékülnek, Falucho és Miguel ki akarja csikarni Constanzából Martin irodai széfjének kódját, de a nõ folyton átveri õket. Monita versenyre készül. Constanza elkésik az esküvõ próbaszertartásáról, így Monita ugrik be helyette mindenki legnagyobb ámulatára.

92.
Miguel és Falucho észreveszi, hogy Porpote követi õket. Ráveszik, hogy mûködjenek együtt velük. Jose összeveszik Fabianával, majd Turcával is. Nieves elmondja Martinnak, mit tudott meg Carmentõl Monita anyjáról. Martin elmegy a nõhöz, hogy kibékítse õt a lányával.

93.
Esperanza összefut anyjával Martin irodájában. Összevesznek, és Esperanza kijelenti, hogy soha többé nem akarja látni õt. Martin meglátja Constanzát az esküvõi ruhájában, és ettõl a nõ teljesen megõrül, mert azt hiszi, a boldogságuk elúszott. Isabel elájul egy veszekedés után. Carmen Martinhoz fordul segítségért, mert Isabelnek vérátömlesztésre van szüksége és csak Esperanza tud rajta segíteni.

94.
Isabel még kórházban marad, és Esperanza meglátogatja a meccse elõtt. Miguel és Falucho azt követeli Dufretól, hogy eressze ki Beatrizt a pszichiátriáról. Az irodában mindenki megrémül, amikor megtudják, hogy Beatriz kiszabadult. Constanza félreérthetõ helyzetben találja Martint és Esperanzát, és úgy dönt, megátkozza a lányt. Esperanza vesztésre áll, mert tekintetével Martint keresi a nézõtéren. Amikor megérkezik, hatalmas ütés éri. Isabel megjelenik, és azt súgja neki, hogy álljon fel.

95.
Esperanza anyja elutazik. Martinnal küld egy levelet a lányának, amelyben közli, Kanadába megy gyógykezelésre. Alfredo exneje megszökött az elmegyógyintézetbõl. Barátjával együtt foglyul ejti Kikét és Constanzát, akik éppen légyottra készülnek. Kimberli féltékeny Monita miatt, és szakítani akar Alfredóval. Martin és Esperanza ki akarják szabadítani Constanzáékat, de õk is csapdába esnek.

96.
Constanza az esküvõjére készülõdik. Quiquénak sikerül visszaszereznie az utazási kupakot. Debora leánybúcsúztató bulit szervez Constanzának, amin csak egyetlen vendég vesz részt. Tano cselhez folyamodik, hogy Martint el tudja vinni a legénybúcsúztatóra.

97.
Esperanza nem tudja rávenni Martint, hogy másként döntsön. Quique megjelenik Constanza buliján, és mikor éppen ölelkeznek, megjelenik Martin. Jose ellopja Martin személyi igazolványát, hogy Martin nem tudjon összeházasodni Constanzával. Miguel és Falucho lefizetnek egy nõt, aki megjelenik az esküvõn, mondván, hogy a fia Martintól van.

98.
Az esküvõt elhalasztják, mert megjelent egy nõ, aki azt állítja, hogy Martinnal közös fiuk van. Constanza azt gondolja, hogy valaki csapdát állított, Miguel és Falucho pedig elhiteti vele, hogy Monita volt az. Turca és Quique megmentik Monitát constanza támadásától. Constanza megvádolja Monitát, hogy õ tervelt ki mindent.

99.
Quique eldönti, hogy elutazik Németországba, ezért mindenkitõl elbúcsúzik. Martin és Monita kiderítik, hogy a kis Martin igazi apja Fabian. A ténnyel szembesítik Eugeniát, aki beismeri, hogy hazudott. Constanza megrendezi az esküvõt, mindent elõkészít, Martint azonban meglepetésként éri a hirtelen frigy, és nemet mond.

100.
Quique elutazik Németországba, de ellopják mindenét, és a tévén keresztül üzen Monitáéknak. Amikor Martin ezt megtudja, azonnal Németországba indul Monitával, az esküvõ természetesen ezúttal is elmarad. Constanza azt hiszi, Martin azért nem jelent meg, mert Monitával van. Elmegy Nievesékhez, de Martin és Monita helyett Josét és Turcát találja az ágyban. Martin Németországban megmondja Monitának, hogy szereti.

101.
Esperanza és Martin elutaznak Németországba, hogy megkeressék Quiquét. Abba a városba mennek, ahol az argentin csapat is játszik. Mindketten bevallják, hogy szeretik egymást. Miguel és Falucho szólnak a bírónak, hogy Martin magukra hagyta a gyerekeket.

102.
Quique megtalálja Martint és Esperanzát a hotelben, ahol egy szobában alszanak. Martin, miután visszamennek Buenos Airesbe, szakítani akar Constanzával. Constanza úgy dönt, elmondja Quiquének, hogy Martin és Esperanza szeretõk. Quique nem hisz neki. Martinnak sikerül meggyõznie Kimberlit és Mercedest, hogy dolgozzanak újra nála.

103.
Martin és Monita hazamennek egy pásztorórára, amirõl Falucho és Miguel tudósítja Constanzát. A nõ magával viszi Quiquét Martinhoz, hogy szembesítse Monita félrelépésével. Monita nem tudja elhagyni Quiquét, pedig már Martint szereti, amit be is vall neki.

104.
Jose azt hiszi, hogy Alfredo csapta le a kezérõl Turcát, ezért halálosan megfenyegeti Alfredót. Debi ezúttal Alfredóba szerelmes. Quiquével baleset történik, amikor Constazával idõzik, és a kórházba köt ki. Egy bírónõt neveznek ki a gyerekek ügyére. Esperanza féltékeny lesz rá, ezért amikor Martin meghívja hozzájuk vacsorára, hatalmas botrányt csap.

105.
Miguel és Falucho ráveszi Constanzát, hogy tegyen úgy, mintha öngyilkos akart volna lenni. Martin elhiszi, és nagyon aggódik érte. Debora véletlenül kikotyogja az igazságot Esperanzának. Martin a hír hallatán dühbe gurul, és összevesznek Monitával. Eközben kiderül, hogy a bérház tulajdonosa elhunyt, és az ingatlan eladó. Miguel és Falucho eldönti, hogy a Quesada Csoport megveszi a bérházat Martin tudta nélkül. A bírónõ találkozni akar Martinnal, de a sûrû napirendje miatt erre csak este kerül sor egy étteremben. Eva leplezetlenül kikezd a férfival.

106.
Eva félreérti Martint, és összevesznek, közben Constanza lefényképezi õket, és eladja egy újságnak. Eva azt hiszi, hogy Martin húzta csõbe. Úgy tûnik, hogy Turca terhes Josetól. Esperanza, Quique és Turca meg akarják tudni, hogy ki az új tulaj, ezért betörnek és ellopják a szerzõdést, ám a rendõrök elkapják õket. Quique elszalad, és segítséget hoz.

107.
Constanza megtudja, hogy Eva el akarja venni Martintól a gyerekeket, és figyelmezteti Martint. A férfi elbújik a gyerekekkel a nagyapja régi házában, amit senki sem ismer. Jose kilóg, és magával viszi Martinhoz Esperanzát. Ám nem tudják, hogy a bírónõ követi õket. A háznál Eva azt hazudja Martinnak, hogy Monita segítségével talált rájuk.

108.
A bírónõ úgy dönt, hogy a gyerekeknek árvaházba kell menniük. Hernando, Falucho fivére, megjelenik a cégnél, hogy megkaphassa a családi örökség ráesõ részét. Falucho úgy tesz, mintha a bátyja lenne, és bemegy Kimberly hálószobájába. A bírónõ végül is a gyerekek és Constanza biztatására mégis visszaadja Martinnak a felügyeleti jogot.

109.
Constanza meggyõzi a bírónõt, hogy Monita és Quique ártalmasak, így Eva egyetlen feltétellel garantálja Martinnak a gyermekek gyámságát: ha megszakítja a kapcsolatot Monitával. Turca és Salo randevúzni kezdenek, Jose meglátja õket együtt. Falucho, miközben a saját testvérének adja ki magát, beleszeret Kimberlybe.

110.
Esperanza és Martin elmennek Coki iskolai jelmezbáljára, ahol Constanza titokban képeket készít róluk. A bírónõ ezután Constanza gyámsága alá helyezi a gyerekeket. Falucho Hernandónak öltözve meglátogatja Kimberlyt, de éppen amikor megcsókolja, rájuk nyit Hernando. A csalódott férfi azt mondja, örökre elmegy.

111.
Esperanzának elege van Constanzából, és arra kéri Martint, hogy hagyja el, de Martin a türelmét kéri, mert most Constanza a gyerekek gyámja. Falucho ellopja Hernando személyi kártyáját, mert keresik õt a rendõrök. Megöli a testvérét, majd Nieves szobájába rejti. Quiquét letartóztatják.

112.
Ruben találkozik a gyerekekkel, és bocsánatot kér tõlük. Laurára hatással van, de Jose hûvösen viselkedik. Alfredo elmondja Martinnak, hogy Ruben már találkozott a bírónõvel, de egyelõre nem viheti el a gyerekeket Martintól. Falucho és Miguel megszabadulnak Hernandótól. Esperanzát kiütik, a földre esik és beveri a fejét. A kórházban az orvos azt mondja Quique-nek és Nieves-nek, hogy Esperanza kómában van. Martin meglátogatja, és arra kéri Esperanzát, hogy ne hagyja egyedül.

113.
Ruben megjelenik Martinnál és követeli a gyerekeit, de Jose hallani sem akar arról, hogy az apjával menjen. Quique félrehallja az orvost, így azt hiszi, Monitának már csak órái vannak hátra. Ezt meg is mondja neki, a lány pedig megkéri Martint, hogy vegye feleségül Constanzát. Amikor kiderül, hogy Monitának kutya baja, szólni akar Martinnak, de nem éri el. Martin elkeseredésében megkéri Constanza kezét. Monitáék házában duplájára akarják emelni a lakbért. Monita azt hiszi, Martin ezzel áll rajta bosszút.

114.
Constanza csak azzal a feltétellel megy hozzá Martinhoz, ha Martin megszakítja a kapcsolatot Monitával. Quique jelentkezik egy olajfúró hajóra, így hat hónapig távol lesz. Saló egy turnét szervez Turcának, de valójában kábítószer-csempészetre akarja felhasználni. Monita elkeseredett, mert összeveszett Martinnal.

115.
Martin és Constanza elhatározzák, hogy összeházasodnak. Turca Salóval utazna a Karib-tengerhez, ám a férfi az utolsó pillanatban visszalép, és megkéri Turcát, hogy vigyen magával egy táskát. Jose Turca után megy, hogy elbúcsúzzon. A táskát véletlenül elejtik, és több köteg pénz kerül elõ belõle. Martin kettesben marad Esperanzával, és egy utolsó csókot kér tõle.

116.
Martin elmegy egy szimpóziumra. Esperanza a rendezvényen kínos helyzetbe hozza a férfit az üzlettársai elõtt, fõleg Azcuenaga elõtt, akivel korábban már volt problémája. Mikor Monita elmegy, Azcuenaga követi és munkát ajánl neki. Egy fénykép alapján Jaqueline rájön, hogy Martinnak és Constanzának ugyanaz az apja.

117.
Esperanza úgy dönt, Azcuenagának fog dolgozni, hogy ne legyen közel Martinhoz az esküvõje után. Martin megkéri Quiquét, hogy kémkedjen a lány után. De Quique félreért egy helyzetet, és ennek köszönhetõen kirúgják Monitát az új állásából. Közben Jaqueline azt hajtogatja Constanzának, hogy Martin és Coni testvérek. Debora ezt meghallja és elmondja Esperanzának.

118.
Martin nem hisz Monitának, ezért a lány megkéri, hogy kérdezze meg Deborát. Constanza megkéri Miguelt és Faluchót, hogy tüntessék el az anyját. Lalo és Quique a hotelben készítik elõ a dolgokat. Miután Lalo elmegy, Quique ott marad filmet nézni, közben Constanza is megérkezik. Esperanza és Martin a szállodában találkoznak, Lalót keresik, és éppen abba a szobába akarnak bemenni, ahol Constanza és Quique szerelmeskednek.

119.
Lalo bemegy a szobába, és rajtakapja Constanzát Quiquével. Turca kihallgat egy beszélgetést és rájön, hogy Quique találkozgat Constanzával. Ezt elmondja Josénak. Quique el akarja rabolni Constanzát, de a nõnek sikerül megszöknie, és késve ugyan, de odaér az esküvõjére. Amikor már majdnem kimondják az igent, megjelenik Esperanza.

120.
Martin és Constanza összeházasodnak. A polgári szertartás után Constanza allergiás rohamot kap, ezért a templomi esküvõt és a nászutat el kell halasztani. Esperanza depresszióba esik Martin esküvõje miatt. Turca és Jose továbbra is gyanakszik, hogy Constanzának viszonya van Quiquével, és elhatározzák, hogy kiderítik az igazságot. Constanza rajtakapja Martint Esperanzával, majd megfenyegeti a férfit, hogy elveszi tõle a gyerekeket, ha nem szakít Monitával.

121.
Quique megkéri Esperanza kezét, aki nem válaszol neki. Turca próbálja meggyõzni Esperanzát, hogy Quique megcsalja, de a lány nem hallgat rá. Constanza bocsánatot kér Martintól, amiért megfenyegette. Martin elmegy a követségre, ahol találkozik Olgával, Wenseslavia hercegnõjével, aki Esperanza hasonmása. Constanza meglátja õket, késõbb az irodában kérdõre vonja Esperanzát, aki próbálja megértetni vele, hogy egész nap itt volt, és nem Martinnal. Amikor Martin megérkezik, Esperanza megmondja neki, hogy tegye helyre Constanzát. Ekkor belép a hercegnõ, és Esperanza nem hisz a szemének, mennyire hasonlítanak egymásra.

122.
Constanza ismét pénzt ad Miguelnek és Faluchónak, hogy ártalmatlanítsák Monitát. Laura megismerkedik Jeronimóval, Jose egyik barátjával. Olgát mindenki összetéveszti Monitával, az oroszok is, ezért õt rabolják el a hercegnõ helyett. Martin tõrbe csalja a rablókat, de véletlenül lövést kap.

123.
Constanza lefizeti Miguelt és Faluchót, hogy tegyék el láb alól Monitát. A két férfi Quiquét szemeli ki a gyilkosságra, ezért a fülébe teszik a bogarat, hogy Monita megcsalja õt. Laura megszökik otthonról, így Constanza nem tudja elvinni a születésnapi ünnepségére. Helyette Monita és Turca kíséri el Laurát. A lány két udvarlója közt verekedés tör ki, és a kavarodásban Monita véletlenül leüti Constanzát.

124.
Quique, Miguel és Falucho bátorítására elmegy Laura bulijába, hogy megölje Martint és Esperanzát, de Constanzának köszönhetõen nem sikerül a terve. Annak ellenére, hogy Martin nem vezethetne, mégis versenyez Rolando ellen, de a verseny közben megjelennek a szövetségtõl. Követik Martint a boxba és felelõsségre akarják vonni, csakhogy Esperanza van az overall alatt.

125.
Rosa kellemetlenül érzi magát, mert Constanza felvette Juanát. Juana mindent elmond Constanzának, ami a házban történik és ezt meghallja Rosa is. Constanza bokszolni akar és elmegy az edzõterembe Qiquéhez. Quique ráveszi Monitát, hogy házasodjanak össze. Késõbb azt mondja Martinnak, hogy a lány igent mondott.

126.
Constanza az irodában kérdõre vonja Esperanzát, aki próbálja megértetni vele, hogy egész nap itt volt, és nem Martinnal. Amikor Martin megérkezik, Esperanza megmondja neki, hogy tegye helyre Constanzát. Ekkor belép a hercegnõ, és Esperanza nem hisz a szemének, mennyire hasonlítanak egymásra.Constanza ismét pénzt ad Miguelnek és Faluchónak, hogy ártalmatlanítsák Monitát. Laura megismerkedik Jeronimóval, Jose egyik barátjával.

127.
Olgát mindenki összetéveszti Monitával, az oroszok is , ezért õt rabolják el a hercegnõ helyett. Martin tõrbe csalja a rablókat, de véletlenül lövést kap. Constanza lefizeti Miguelt és Faluchót, hogy tegyék el láb alól Monitát. A két férfi Quiquét szemeli ki a gyilkosságra, ezért a fülébe teszik a bogarat, hogy Monita megcsalja õt.Laura megszökik otthonról, így Constanza nem tudja elvinni a születésnapi ünnepségére. Helyette Monita és Turca kíséri el Laurát. A lány két udvarlója közt verekedés tör ki, és a kavarodásban Monita véletlenül leüti Constanzát. Quique, Miguel és Falucho bátorítására elmegy Laura bulijába, hogy megölje Martint és Esperanzát, de Constanzának köszönhetõen nem sikerül a terve. Annak ellenére, hogy Martin nem vezethetne, mégis rajthoz áll Rolando ellen. A verseny közben azonban megjelennek a szövetségtõl. Követik Martint a boxba, és felelõsségre akarják vonni. Csakhogy Esperanza van az overall alatt. Rosa kellemetlenül érzi magát, mert Constanza felvette Juanát. Juana mindent elmond Constanzának, ami a házban történik és ezt meghallja Rosa is.

128.
Constanza bokszolni akar és elmegy az edzõterembe Quiquéhez. Quique ráveszi Monitát, hogy házasodjanak össze. Késõbb azt mondja Martinnak, hogy a lány igent mondott. Constanza az irodában kérdõre vonja Esperanzát, aki próbálja megértetni vele, hogy egész nap itt volt, és nem Martinnal. Jose találkozik Maria Chucenával. Turca követi õket, és látja, hogy Jose megcsókolja a lányt. Martin Esperanza elé áll és könyörög neki, hogy ne menjen férjhez. Martin azt kéri Esperanzától, nem menjen hozzá Quiquéhez, másnap mégis hozzámegy. Juanita megzsarolja Constanzát azzal, hogy elárulja Martinnak Quiquével való viszonyát.

129.
Esperanza az anyakönyvi hivatalban várja Quiquét, aki késik, de az utolsó pillanatban megérkezik. Váratlanul beront Martin, és könyörög Esperanzának, hogy ne menjen hozzá Quiquéhez. Martin megjelenik Esperanza és Quique esküvõjén. Kiderül, hogy Quique személyigazolványa hamis, Martin boldog, mert az esküvõt lefújják. Juanita megzsarolja Constanzát, hogy fizessen neki és a testvérének, Abelnak szerezzen munkát, különben elmondja Martinnak, hogy látta õt Quiquével.

130.
Martin állást ajánl Avelnak, Constanza pedig kifizeti Juanitát. Jose meglátja ezt, és magyarázatot követel Constanzától. Martin felkeresi Esperanzát. Esperanza visszautasítja Martint, mondván, hogy nem akar a szeretõje lenni. Alfredo és Nieves összejönnek. Jose elmegy egy bárba Mariával, de összefut Turcával. Martin benyit a raktárba és Esperanza és Quique éppen csókolóznak. Miguel és Falucho úgy dönt, hogy üzletelnek Juanával. Turca találkozik egy Cacho nevû férfival.Quique és Esperanza benevez egy táncversenyre, de Quique hirtelen elmegy és Martin áll be a helyére.

131.
Quique apjává fogadja Alfredót. Constanza lopással vádolja Rosát. Martin és Monita megnyeri a tangóversenyt. Egy fotós fényképeket készít róluk tánc közben, amiket elvisz a céghez. Ott Falucho és Miguel megveszi a fotóstól a képeket, ezzel akarják zsarolni Martint, hogy adjon nekik pénzt. Monita is kap egy zsarolólevelet. Közösen kérdõre vonják Miguelt, aki mindent Faluchóra ken. Elfogják õt is, de Falucho túszul ejti Monitát, és azzal fenyegetõzik, hogy megöli.

132.
Rolando megkéri Debit, hogy tudjon meg mindent Martin és Abel titkáról. Coni számon kéri Martint, mit jelent a közös fotó Monitával. Monita beöltözik Constanzának, így megtéveszti Faluchót a pénz átvételekor, a rendõrök pedig elfogják a férfit.Turca elhatározza, hogy elutazik Cachóval Görögországba. Coni megkéri Quiquét, hogy készítse fel egy bokszmeccsre, mert ki akar állni Monita ellen.

133.
Quique elkezdi edzeni Constanzát. Falucho szeretné Martinnak eladni a Constanzáról szóló információt, de Martin hallani sem akar róla. Falucho megszökik a rendõrségrõl és bosszút áll. Megfenyegeti Miguelt és elvágja Martin autójának fékeit.Abel elfogadja Rolando kihívását, így Martin kénytelen vezetni. Esperanza elmondja Constanzának, hogy Martin újra versenyzik, de õ nem hisz neki. Nem sokkal ezután Debi felhívja telefonon, és közli vele, hogy Martin halott.

134.
Esperanza meg akarja tudni mi történt Martinnal. Kiderül, hogy kómában van. Jose segítségével a lány is bejut hozzá, bár Constanza megtiltotta neki. Falucho Miguel lakásán megjelenik egy jelmezben. Kényszeríti Miguelt, hogy szövetkezzen vele. De Miguel nem akarja megölni Martint. Debora meghallja a beszélgetést és elmondja Esperanzának. Esperanza elkapja Faluchót és hívja a rendõrséget. Alfredo azt mondja Nievesnek, hogy Monita sosem fog hozzámenni Quiquéhez, mert mást szeret. Ekkor lép be Quique. Turca még sem megy el Európába. Kibékülnek Joséval. Esperanza és Constanza éppen veszekednek Martin ágyánál és a szívritmus gép gyorsabban kezd verni.

135.
Az orvosok Martint épp idõben látják el. Constanza megtiltja Esperanzának, hogy meglátogassa Martint. Coki rajtakapja Ábelt és Juanitát Martin szobájában, miközben pénzt lopnak. Mindenkinek elmondja, mit látott. Ábelnek sikerül elmenekülnie, Juanitának nem. Coki elmondja Esperanzának, hogy Martin hazatért a kórházból. Amikor Constanza távol van Esperanza meglátogatja. Míg ott van, Martin magához tér. Az orvos leveszi a kötéseit. Mindenki meglepetésére, Martin nem ismeri fel Esperanzát.

136.
A baleset után Martin elveszti emlékezetét. Constanza mindent megtesz, hogy elcsábítsa, sikertelenül. Martin udvariasan elutasítja, és közli vele, Esperanza iránt érez vonzalmat. Nieves és Alredo szakítanak, miután Quique rajtakapta Alfredót, hogy Mercedes-szel csókolózik. Quique ráébred, hogy Esperanza egyre jobban eltávolodik tõle, ezért azt javasolja vegyenek részt párkapcsolati terápián.

137.
Martin visszanyeri az emlékezetét Esperanzának köszönhetõen. Mikor Monita hazamegy, az édesanyja vár rá. Esperanza kidobja Isabelt, és közli vele, hogy soha többé nem akarja õt látni. Martin bevallja Constanzának, hogy már jó ideje nem boldog, és azt javasolja, hogy váljanak el. Martin megtudja, hogy Isabel halálos beteg.

138.
Isabel és Carmen lekési a buszt, így Monitánál alszanak. Monita és Isabel kibékülnek. Martin majdnem rajtakapja Constanzát, amint Quiquével találkozik. Coki meghallja, hogy Constanza mire készül, és szól Laurának, aki viszont nem veszi komolyan a húgát. Isabel rosszul lesz az utcán, elviszi a mentõ. Monita nem tud beszélni vele.

139.
Esperanza és Martin bemennek a kórházba, ahol Isabel meghalt. Martin elmegy a temetésre, de Constanza is követi. Constanza elkezd bokszolni, Miguellel egy fiktív bunyót szerveznek. Kimberlyt és Faluchót letartóztatják. Quique edzi Constanzát. Az edzõteremben megjelenik Monita is és kérdõre vonja õket.

140.
Esperanza meglátja, hogy Quique Constanzát edzi. Úgy érzi Quique elárulta õt. Laura megszökik Jeronimóval. Egy vidéki házban bújnak el. De Martin megtalálja õket. Esperanza és Constanza megegyeznek, hogy bunyóznak egyet. Miguel segítségével Constanza kesztyûjére olyan anyagot öntenek, amitõl Esperanza megvakulhat. De mégis Esperanza nyer.

141.
Coni legyõzi a bokszmeccsen Monitát, mert egy vegyszerrel elvakítja. Ezt megtudja Quique is, akinek a telefonbeszélgetését Turca kihallgatja, majd továbbadja az információt Josénak, õ pedig Martinnak. Martin számon kéri Conit, a válás is szóba kerül, de Coni kiköti, hogy ha elválnak, akkor Martin nem láthatja többé a gyerekeket. Visszajön Lobo, a sportoló, aki régen szemet vetett Monitára.

142.
Constanza bocsánatot kér, hogy megfenyegette Martint. Alfredo bulit szervez. Esperanza nem megy el, Martin egyedül akar menni, de Constanza kierõszakolja hogy õ is mehessen. Amikor indulni akarnak, Monita és Lobo megjelenik és így õk is maradnak. Constanza ideges lesz, mert Martin állandóan Monitát figyeli, aki szenvedélyesen táncol Lobóval. Monita elmondja, hogy el akarja felejteni Martint és Lobo felajánlja segítségét.

143.
Martin dühös lesz, amikor meglátja, hogy Lobo Esperanzával flörtöl. Martin megkéri Quiquét, hogy kövesse a párt és jelentsen neki. Falucho és Miguel két volt bûnözõvel elrabolják Martint. Miguel mondja el a hírt az irodában és meggyõz mindenkit, hogy ne szóljanak a rendõrségnek. A rablók három millió pesót kérnek. Constanza rájön, hogy Miguel is benne van az ügyben, és megmondja neki, hogy õ ebben nem vesz részt. Alfredo meghallja és magyarázatot követel. Közben Martinnak sikerül elvágni a köteleket és leütni az egyik rablót, de a másik rabló elkapja.

144.
Lobo és Monita megmenti Martint az emberrablóktól. Constanza elkéri Alfredótól a váltságdíjat, amit Falucho és Miguel kaparint meg. Monitát kihívja meccsre Nagyegér Galarza, akinek félelmetesek az ütései. Monita szabadságot vesz ki, hogy edzhessen Lobóval. Turca egy rockdobossal jár, amit Jose nehezen visel. Martin is féltékeny Lobóra.

145.
Alfredo elmondja Martinnak, hogy bekente a pénzt egy láthatatlan vegyszerrel, így aki hozzáér, annak lila lesz a keze. Martin meglátja, hogy Constanza keze lila, gyanút fog. De Alfredo észreveszi, hogy miguel keze is lila.

146.
Esperanza elmegy Martinnal Andrea sírjához.
A férfi visszatérve az irodába, találkozik Constanzával, aki felelõsségre vonja õt. Funes megzsarolja Lobót, követelve, hogy Esperanza a harmadik menetben veszítse el a mérkõzést. Quique meghallja ezt, szól Martinnak, aki kényszeríti Lobót, hogy valljon be mindent Esperanzának.

147.
Esperanza megnyeri a meccset. Martin és Lobo gratulálnak neki. Távozás elõtt Martin meglátja, hogy Esperanza és Lobo csókolóznak. Constanza és Quique furcsán viselkednek, ami mindenkinek feltûnik.

148.
Martin elbocsátja a kellemetlenné vált Quiquét. A férfi megfenyegeti Constanzát, hogy vegye õt vissza az állásába. Esperanza kezében az apja címe, de nem tud dönteni, hogy meglátogassa-e. Turca szakít Erickel. José meglátogatja, és újra járni kezdenek.

149.
Esperanza elmegy az apjához, de megtudja, hogy már halott. Martin és Monita majdnem szeretkeznek, amikor megzavarja õket Quique. Úgy döntenek, hogy elutaznak a városból. Constanza megjelenik Esperanzánál és azt mondja neki, hogy ha találkozik Martinnal, akkor örökre elveszi tõle a gyerekeket.

150.
Rosendo megkéri Kimberly kezét, de a lány hezitál. Turca rájön, hogy ez a férfi valamit titkol. Miguel és Falucho el akarják tenni Quiquét láb alól, hogy na zsarolja tovább Constanzát. Quique megtudja, hogy Martin és Esperanza között van valami és ellopja Kimberly apjának a pisztolyát. Martin Las Lenasba megy síelni. Egyedül, mert Monita nem ment el vele Constanza fenyegetése miatt. Végül mégis utána megy, mert megtudja, hogy Martinnak születésnapja van. Constanza megtudja ezt és egy kamerát szereltet a szállodai szobájukba, hogy felvegye Martin hûtlenségét és így követelheti a férfi vagyonát.

151.
Martin és Esperanza egy romantikus éjszakát tölt el Las Lenas-ban, ahol másnap a síeléssel ismerkednek. Esperanza és Martin arra térnek haza Buenos Aires-be, hogy Quique öngyilkos akar lenni. Martin megígéri, hogy visszaadja neki az állását, kettejük viszonyát azonban tagadják Esperanzával, hogy elkerüljék a tragédiát. Quique igyekszik meggyõzni Esperanzát, hogy megváltozott, és házasodjanak össze. Martin elhatározza, hogy pontot tesz boldogtalan házassága végére, s hazatérve közli Constanzával, hogy beadja a válókeresetet.

152.
Martin megmondja Constanzának, hogy el akar válni. A nõ ezért meg akarja ölni Monitát, ám nem sikerül neki, és zavarodottságában karambolozik. Monita megmondja Quiquének, hogy nem akar feleségül menni hozzá, ezért Quique úgy dönt, hogy beáll egy vándorcirkuszhoz. Miguel és Falucho dévédéje eltûnik, kiderítik, hogy Rolando vitte el, így meg akarják öni, hogy visszaszerezzék a kompromittáló lemezt. Amikor Constanza magához tér, kiderül, hogy nem lát.

153.
Alfredo arabokkal tárgyal, akiknek megtetszik Turca, és hazáig követik, mert a sejk feleségül akarja venni. Martin és Monita végre kettesben lehetnének az irodában, de megjelenik Constanza, és féltékenységében kicsikar Martintól egy esküt, hogy örökre együtt maradnak. Ezt meghallja Monita is.

154.
Martin meg akarja értetni Esperanzával, hogy nehéz napokat élnek át, nem hagyhatja Constanzát magára. Esperanza szerint Martin mindig talál valami kifogást. Turcát elrabolják, és a sejk háremébe viszik. Esperanza megpróbálja kiszabadítani, de õt is ott tartják. Martin végül mindkét lányért kifizet egy nagyobb összeget. Martin meglátogatja Esperanzát, mert nem tud nélküle élni. Szenvedélyesen csókolóznak.

155.
Constanza nehéz helyzetbe kerül, mikor Quique és Pablo a hálószobájában összeverekszik. Nieves meglátja Martint Esperanza szobájában, mikor épp szerelmeskednek. Kimberly és Mercedes néhány alkalmazottal együtt jelentést írnak Alfredo ellen, többek között szexuális zaklatás vádjával. Nieves nyomoz Manuel, Esperanza apja után, és megtudja, hol lakik. Mikor Constanza részben visszanyeri látását, tanúja lesz, hogy Martin csókolózik Esperanzával.

156.
Constanza visszanyeri a látását, ám továbbra is vaknak tetteti magát. A gyerekek tréfát ûznek Constanzából, aki ezt észreveszi. Coki és Jose gyanút fognak, s ezt elmondják Martinnak. Martin nem hisz nekik, de beleegyezik, hogy egy specialistával megnézeti Constanza szemét. Constanza, hogy elkerülje az orvosi vizsgálatot, leveti magát a kórház lépcsõjérõl.

157.
Monita és Zambrano találkozót beszélnek meg, amire a férfi nem megy el. Monita bemegy a Zambrano céghez és botrányt csap. Alfredo kideríti, hogy Monita valóban találkozni akar Zambranóval, azt hiszik, a lány kémkedik a másik cégnek, de Quiquétõl megtudják, hogy a férfi Monita apja.

158.
Manuel mégis úgy dönt, hogy megismerkedik Monitával. Constanza kénytelen elismerni, hogy lát, és mindenkit becsapott. Josét a hiányzásai miatt kirúgják az iskolából, de nem akarja elmondani Martinnak. Constanza Martin orra alá dugja a hotelszobában készült videókazettát. Martin el akar válni, de Constanza hallani sem akar errõl, és azzal zsarolja, hogy ha Martin elválik, soha többé nem láthatja a gyerekeket.

159.
Martin elköltözik egy hotelbe, mert Constanza kirúgta a házból. A hotelban két bûnözõ Alex és Simon felismerik és Simon csinál egy Martin Quesada maszkot, amit Alex felvesz, hogy szabadon közlekedhessen, mert a rendõrség üldözi õt. Ebben a maszkban megcsókolja Esperanzát és Constanzát is, ami nem kis zûrzavart eredményez. Kimberly, Debora és Mercedes diszkóba megy három pasival, akik elviszik Debihez, majd reggelre kirabolják õket. Martin megkéri Monita kezét.

160.
Martin megkéri Monita kezét, de elõtte el kell válnia Constanzától. Ugyanakkor Constanza Alex-szel megy haza, akirõl azt hiszi, hogy Martin. Mercedes, Debora és Kimberly elmennek a fiúkhoz, hogy visszavegyék, amit elloptak tõlük. Veszélyes helyzet áll elõ, de Alfredo megjelenik a rendõrökkel. Alex és Simon kirabolnak egy ékszerboltot. Alex Martin maszkban “ténykedik” a kamerák elõtt.

161.
Alex kirabol egy ékszerbolot Martin maszkban. Ezt felveszik a biztonsági kamerák. Martint börtönbe zárják, de õ nem érti, miért. Alex még kihasználja a helyzetet és ellátogat még egyszer Esperanzához, de mivel erõszakosan viselkedik a férfi, a lány gyanakodni kezd és megüti, ezért a maszk eltorzul és Monita rájön a turpisságra. Utána fut, de nem tudja elkapni. Constanza megfenyegeti a gyerekeket, hogy viselkedjenek, különben beszél a bíróval.

162.
Esperanzának eszébe jut valami a hamis Martinról és elmegy a hotelbe Turcával. Ott találja Alexet és üldözõbe veszi, de Simon segítségével elrabolják a lányt. Martin és Quique több rabbal együtt megszöknek a börtönbõl. Martin a bérházba megy és ott találja a gyerekeket is. Turca elmondja neki, hogy Monitát elrabolták. A férfi elmegy a hotelba és ellopja a nyakláncot. Ezért cserébe visszakaphatja a lányt. Alex megpróbálja még egyszer elcsábítani Monitát.

163.
Esperanza és Martin megmenekül Alexéktõl. A gyerekek visszamennek Constanzához. Constanza elküldi Josét egy katonai iskolába. A részvényesek úgy döntenek, hogy mindent elvesznek Martintól. Pabló elmondja Constanzának, hogy mit mondtak róla a gyerekek és kér valamit cserébe. Amikor elkezd vetkõzni, belép Rosa. A részvényesek gyûlésén Martin meg akarja gyõzni a részvényeseket, hogy õ áldozat ebben a dologban. Esperanza egy részvényesek nagygyûlésérõl távozó férfit követ, mert kíváncsi, hogy kinek dolgozik. Döbbenten veszi tudomásul, hogy az apjának.

164.
Rosa rajtakapja Constanzát, hogy Pablóval enyeleg. A hallgatásért cserébe megkéri, hogy Coni ne küldje el Josét délre. Martint elküldik a cégtõl, mindenétõl megfosztják, és Falucho áll a vállalat élére. Nyílt titok, hogy Monita és Martin együtt vannak, de Quique még mindig nem tudja, mi a helyzet. Monita megtudja, hogy a Quesada-csoport részvényeit az apja vásárolja fel, ezt elmondja Martinnak is. A részvények miatt Monita összeveszik Manuellel.

165.
Falucho bosszút áll Martinon és Monitán, ki akarja dobni a bérházból a lakókat, de õk összefognak és szembeszállnak vele. Jose rájön, hogy Pablo Constanza besúgója, ezért eljátssza Tonyval, hogy a húgaival együtt Mar del Platá-ba mennek a vér szerinti apjukhoz. Martin megtudja, hogy Coni Falucho szövetségese.

166.
Debora megzsarolja Mercedest azzal, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor szól Alfredónak, hogy van köztük valami. Martint nem veszik fel sehová sem, mert azt mondják neki, hogy már nem megbízható ember. Quique meg akarja tudni, ki az apja. Manuelt és Nievest is megkérdezi, de nem kap választ. Azonban meghall egy beszélgetést Manuel és Nieves között, és azt hiszi, hogy Manuel az apja, ami annyit tesz, hogy Monita a testvére. Constanza megjelenik a bérházban, hogy Martinnal beszéljen. A nõ megcsókolja, és ezt meglátja Monita.

167.
Debora megzsarolja Mercedest azzal, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor szól Alfredónak, hogy van köztük valami. Martint nem veszik fel sehová sem, mert azt mondják neki, hogy már nem megbízható ember. Quique meg akarja tudni ki az apja. Manuelt és Nievest is megkérdezi, de nem kap választ. Azonban meghall egy beszélgetést Manuel és Nieves között és azt hiszi, hogy Manuel az apja, ami annyit tesz, hogy Monita a testvére. Constanza megjelenik a bérházban, hogy Martinnal beszéljen. A nõ megcsókolja és ezt meglátja Monita.

168.
Quique azt hiszi, hogy Monita a testvére, ezért bevonul egy kolostorba. De nem tudja betartani a szabályokat, és kirúgják. Constanza megtudja, hogy Tony és Laura csókolóztak, és kidobja a fiút a házból. Rosa is vele megy. Martin munkát kap egy garázsban.

169.
Constanza megkéri Rosát, hogy menjen vissza hozzájuk. Alfredo nem nézi jó szemmel Mercedes házasságát Miguellel, így felveszi a telefonjával, amint Miguel elemel fontos papírokat. Monitát meghívják egy televíziós díjátadóra, de csak a helyszínen derül ki, hogy a legnevetségesebb tévés személyiség díját kapja meg.

170.
Martin kap egy taxisofõri állást, és egy utas a kocsija hátsó ülésén hagy egy kisbabát. Nieves bevallja Quiquének, hogy nem tudja, ki az apja. Mercedes elkeseredik, amikor Alfredo megmutatja neki a felvételt Miguel lopásáról, de késõbb megbocsát Miguelnek. Quique félreérthetetlen helyzetben kapja rajta Monitát és Martint, és teljesen kikel magából.

171.
Quique összeomlik, mikor rádöbben, hogy mindenki tudott Martin és Monita viszonyáról. Kimberly beviszi a kisbabát a céghez. Debora egy óvatlan pillanatban elviszi magával sétálni. A gyerek felébreszti az anyai ösztöneit, és irigyli Constanzát, amiért annak három is van. Martin és Monita megtalálják Cristinát és végül lefülelik a gyermekrablókat. A kisbaba visszakerül az édesanyjához.

172.
Kimberly Martint és Catit kompromittáló helyzetben találja és ezt elmondja Monitának is. Késõbb Monita is meglátja, hogy Cati megcsókolja Martint. Traverso szól Constanzának, hogy csalja el Martint egy hotelbe, mert õ és a barátai elintézik, hogy újra versenyezhessen. Constanza megcsókolja Martint, amikor pont fotózzák õket. Nieves megmutatja Monitának azt az újságot, aminek a címlapján Martin és Constanza csókolóznak. Idegesen felhívja Martint, de akkor belép Chino és egy fegyvert fog rájuk.

173.
Constanza elüti Quiquét és a fiút kórházba viszik. Constanzát egy szemtanú megfenyegeti. Falucho kirúgja Alfredót. Pupi pénzt lop Kimberly táskájából. Martin rájön, hogy éleszthetné újra a cégét.

174.
Martin elõrukkol egy jó üzleti ötlettel, amellyel kitúrhatják Faluchót a cég elnöki székébõl, de ehhez tízmillió dollárra van szüksége. Manuel, Monita apja hajlandó kölcsönadni Martinnak az összeget. Joséék megszerzik a Coniról készült fotókat, és zsarolják: ha nem adja át Martinnak a gyámsági jogot, és nem megy el, elküldik a képeket a sajtónak. Constanza bosszút forral.

175.
Martin újra elnök lesz a Quesada csoportnál, Faluchónak mennie kell. Mercedes és Miguel megegyeznek, hogy összeházasodnak, de Falucho mindenáron meg akarja akadályozni ezt. Ezért örömlányokat hív Miguel lakására, hogy Mercedes rajtakapja velük a jövendõbelijét. Joséék azt akarják, hogy Constanza adja át a gyámsági jogot Martinnak. Monita meglepetéssel készül Martinnak és a gyerekeknek, ám Constanza megint Monita életére tör.

176.
Esperanzának sikerül épségben lemásznia a trapézról. Jose gyanakszik Constanzára, de Martin nem hisz neki. Falucho tanácsát követve Constanza úgy dönt, végez Monitával. Elmegy Monita házához, belopakodik a szobájába, és megpróbálja egy párnával megfojtani. Martin épp idejében érkezik, hogy megakadályozza a tragédiát. Felajánlja Constanzának, hogy nem adja fel a rendõrségen, ha átadja neki a gyerekek gyámságát. Constanza végül beleegyezik. Távozik a házból, a gyerekek ugrálnak örömükben.

177.
Megjelenik Barbara, Andrea testvére. Esperanza féltékeny. Turca találkozik Joséval és azt mondja neki, hogy össze van zavarodva. Jose meglátja késõbb Inigovát. Esperanza és Kimberly elmennek Martinnal a lovira, ahol Monita véletlenül leüti a zsokét és Kimberly áll be a helyére. Kiderül, hogy Martin leendõ üzlettársának a lován fog ülni. Végül Kimberly nyeri a versenyt. Constanza figyelmezteti Esperanzát, hogy Barbara ki akar kezdeni Martinnal. Barbara megcsókolja Martint.

178.
Barbara bocsánatot kér Martintól, amiért megcsókolta õt, majd meghívja a férfit az operába. Constanza is meghívót kap és õ is elmegy Deborával. Meglátják Martinékat és szólnak Monitának. Monita odaviharzik és jelenetet rendez. Barbara elmegy az edzõterembe, hogy beszéljen Monitával Martinról. Esperanza kihívja egy bunyóra és Barbara elfogadja. Martin megérkezik és meglátja, hogy Barbara kiüti Monitát. Kiderül, hogy õ kick-box bajnok.

179.
Quique közli Constanzával, hogy csak úgy folytatja a kapcsolatot, ha a lány is komolyan gondolja. Jose megcsókolja Sofiát, hogy Turcát féltékennyé tegye. Martin megkéri Esperanza kezét, és elhatározzák, hogy a gyerekekkel együtt tartják meg az eljegyzésüket. A bíróság egy asszisztenst küld a Quesada házba, hogy döntsön a közös felügyeleti jogról, miután megnézte, hogyan él Martin és Constanza.

180.
Martin elmegy Esperanzához, hogy tisztázzák a reggeli nézeteltérést, ám úja csak hajba kapnak. Turca szakít Joséval, és Inigóval. Alfredo balesetet szenved az irodában, Kimberly megmasszírozza a lábát, amivel féltékennyé teszi Mercedest. Martin, Esperanza, Constanza és Quique beneveznek egy jótékonysági versenyfutásra, ahol Esperanza ér be elsõként a célba. Quique csalással nyer a férfiak versenyében.

181.
Quique épp a gyõzelmét ünnepli a bérházban, mikor a szervezõk megérkeznek, és csalás miatt visszaveszik tõle a díjat. Turcáról fehérnemûs képeket készít egy magazin. Megjelenik Jose, és balhét csap. Veszekednek. Esperanza edzeni megy a bokszklubba, ahol Quique részegen jelenik meg. Esperanza egy pofont ad neki és elviharzik. Martin megtalálja Quiquét és felajánlja, hogy átigazolja tõle Esperanzát. Quique eladja neki Esperanzát ötvenezer dollárért. Esperanza úgy érzi, Martin tárgyként kezelte, és számonkéri ezt Martintól.

182.
Turca meggyõzi Monitát, hogy szóljon egy orvosnak a keze miatt. A doki azt mondja neki, hogy valószínûleg nem bokszolhat többet. Monita elmegy Martinhoz, de ott meglátja Barbarát és Martint közel egymáshoz. Barbara meggyõzi, hogy neki nem kell Martin. Sõt megadja egy orvos barátja számát. Barbara bogarat ültet Martin fülébe, hogy Monita titkol elõle valamit. Martin követi a lányt és meglátja az orvossal.

183.
Martin meg van gyõzõdve arról, hogy Esperanza megcsalja õt. Martin kerüli Monitát, de összefutnak és a lány számon kéri a történteket. Turca elmegy Martinhoz és elmondja, hogy az a férfi egy orvos volt, akit Barbara ajánlott neki.
Laura és Coki össze akarják hozni Monitát és Martint. Debi segít nekik. Megkéri Faluchót, hogy a pár hangját utánozva szervezzen megy egy randit. A randira elmennek, de vita lesz abból, hogy ki hívott fel kit telefonon.

184.
Martin megtudja, hogy Deborával szövetkezve Laura és Coki tervelték ki a találkozót. Elmondja Monitának, és találkozót beszélnek meg. Turca visszatér Spanyolországba, hogy folytassa a filmezést. Martin és Constanza bíróságra mennek.
Megegyeznek a bíróval, hogy osztoznak a gyerekek gyámságán. Épp távoznak, mikor Esperanza váratlanul megjelenik. Constanza dühbe gurul. Elmegy a bérházba, ahol Esperanza lakik, és mérget tesz Esperanza italába, amit a lány, késõbb meg is iszik.

185.
Martin aláír egy nagy összegû szerzõdést, de csak Esperanza jár az eszében. Úgy dönt, telefonál neki, de addigra már Esperanza eszméletlenül fekszik a padlón.
Kimberly a földön fekve talál rá Esperanzára. Beviszik a kórházba. Kimossák a gyomrát. Mercedes elmegy vacsorázni Alfredóval. Az az ötlete, hogy a gyûrût a desszertbe rejti, balul sül el, mert Mercedes lenyeli azt.

186.
Nieves Constanzát tartja az elsõ számú gyanúsítottnak. Constanza és Falucho elszöknek. Falucho Martin kabátja zsebébe rejt egy kis mérget, így õt gyanúsítják gyilkossági szándékkal.
Martint letartóztatják, mert a kabátjában mérget találnak. Falucho egy kazettát ad a rendõrségnek, melyen Alfredo és Martin Monita meggyilkolásáról beszélget. Késõbb azonban kiderül, hogy trükkfelvételrõl van szó, amelyet Falucho készített.

187.
Mercedes megmondja Alfredónak, hogy hozzámegy Miguelhez. Alfredo öngyilkosságot akar elkövetni, de Martin és Monita megmenti. Jose megtudja, hogy Barbara cselt szõ Monita ellen, szólni akar Martinnak, de õ nem hallgat rá.
Constanza örömmel Barbara mellé áll Monita tönkretételében. A meccs elõtt az öltözõben Jose felhívja Martint, hogy megmondja, ki lesz Monita ellenfele, de Constanza leüti. A többiek számára a szorítóban derül csak ki, hogy ki bokszol Monitával.

188.
A meccsen Monita sérült csuklóval bokszol, és Barbara nyer. Martin beszél Joséval, és gyanítani kezdi, hogy Constanza ütötte le Josét. Alfredo és Miguel összeverekednek Mercedes miatt.
Nieves-nél megjelenik Monita gyerekkori ismerõse, a természetgyógyász Calixta. Egy Hermina nevû nõ is felbukkan. A bérházban megjelenik egy nõ, aki nagyon hasonlít Quiquére.

189.
Megjelenik Quique ikertestvére, Pochita. Rosa szól Martinnak, hogy Barbara és Constanza együtt lógnak. Esperanza nem kerülheti el a mûtétet.
Constanza – Barbarával és Faluchóval egyetemben – kitervel valamit. A mûtõbe várt orvosok helyett Constanza, Falucho és Barbara érkezik.

190.
Constanza és Barbara azon veszekednek, hogy ki ölje meg Monitát. Martin rájön, hogy akik operálni akarják Monitát, álorvosok. Monitát megmûtik, és Martin elviszi a lakására. Falucho beleszeret Barbarába. Quique elmondja Constanzának, hogy Monita ott lakik Martinnál.
Martin vesz egy gyûrût Monitának és Monita igent mond. Abban a pillanatban megjelenik Constanza egy fotóssal és egy jegyzõvel, beperli Martint házasságtörésért, és kijelenti, hogy elfelejtheti a gyerekeket.

191.
Constanza fejébe vette, hogy szétválasztja Martint és Esperanzát. Azt kéri Martintól, hogy válasszon szerelme és a gyerekek között. Martin visszautasítja ezt. Esperanza úgy határoz, meglátogatja Carment.
Barbarának végül sikerül rávennie Faluchót a gyilkosságra. Együtt állnak lesben Esperanzára várva, Falucho rászegezi Monitára a fegyvert. Ám hirtelen megjelenik a Martin.

192.
Falucho és Barbara merénylete nem sikerül Esperanza ellen. Debora elárulja Quiquének és Constanzának Falucho tervét. Quique rohan, hogy segítsen Monitának. Constanzának sikerül ezt megakadályozni, és megpróbálja letolni Faluchót és Barbarát, ám kidobják a lakásból. Martin elviszi magával Monitát a dán miniszterrel tervezett találkozására.
Esperanza botrányos viselkedése miatt meghiúsul a tervezett szerzõdés. Mercedes elbizonytalanodik, hogy feleségül menjen-e Miguelhez. Falucho és Barbara elhatározza, hogy bepoloskázzák Martin házát, ám Martin és Esperanza leleplezik õket.

193.
Martin Cokiért cserébe futni hagyja Barbarát. Sofia segít Josénak felkészülni a történelem vizsgájára. Jose vonzódni kezd a lányhoz. Falucho megjelenik Miguel legénybúcsúján, ezért Martin és Quique távozik a részeg Alfredóval. Quique hazaviszi magával Alfredót, akire a hazatérõ Pochita ráveti magát.
Martin elmegy Monitáért Mercedes leánybúcsújába, ahol kiválasztják õt egy bûvész trükkhöz. A varázsló Barbara embere, akinek segítségével a nõ így elrabolhatja Martint.

194.
Barbara elrabolja Martint. Constanza és Esperanza együtt akarják kiszabadítani Martint. Sikerül nekik, de Barbara elszalad. Josénak sikerül a vizsgája és Sofiával ünnepel, aki segített neki a tanulásban.
Mercedes megmondja Alfredónak, hogy nem szereti és Miguelhez megy feleségül. Martin testõrt akar Monita mellé, de a lány nem akarja.

195.
Esperanza végül elfogadja a testõrt. Miközben mindenki megy az esküvõre, Alfredo mérget iszik, de túléli. Megjelenik az esküvõn és elrabolja Mercedest.
Constanza folytatja a kapcsolatát Quiquével; egy nap a bérházban elájul. Nieves segít neki, aki arra gyanakszik, hogy terhes. Martin az irodába Monitát keresi és meglátja, hogy Sebastiannal csókolózik.

196.
Constanza nem tudja, hogy terhes-e, ezért vesz egy terhességi tesztet, és kiderül, hogy nem állapotos. Quique be akar nevezni a salsaversenyre Monitával, de a lány Martint választja táncpartnernek. Martin azonban nem jön el, így Monita Sebastiannal, a testõrével táncol.

197.
Barbara pisztollyal fenyegeti Monitát, Sebastian eléje ugrik és megsebesül. Rolandót baleset éri. Debi bemegy hozzá a kórházba és még több sérülést okoz neki.
Quique gyereket akar Constanzától, Coni viszont nem. Barbara bokszmeccsre hívja ki Monitát, azzal a feltétellel, hogy ha õ nyer, az övé lesz Martin, ha viszont Monita, akkor Barbara elmegy.

198.
Falucho és Constanze ellopják a bíróságról a válási iratokat, így akarják semmissé tenni a válást. Debi megtudja, hogy mit csináltak.
Monita kiáll Barbara ellen és eszméletlenre veri. Barbarát a rendõrök viszik el. Kimberlyt titokzatos alakok keresik, kiderül, hogy a nagynénje után hatalmas vagyont örökölt.

199.
A mérkõzés után hazatérve kapja a hírt Martin, hogy kimondták a válást, de eltûntek a bíróságról az okmányok, Constanzára gyanakszik.
Kimberly nem tudja, mihez kezdjen a rengeteg pénzzel, amit örökölt. Nieves arra biztatja Quiquét, hogy hódítsa meg a lányt. Constanza nem hiszi el, hogy terhes lehet. Falucho ráveszi, hogy készítsen még egy gyorstesztet.

200.
Martinnak nem sikerül üzletet kötnie a svédekkel, mert Esperanza jelenetet rendez. A férfi eleinte dühös, ám végül kibékülnek Monitával. Constanza nem hajlandó elmondani Quiquének, hogy gyereket vár tõle. Faluchóval tervet kovácsolnak, hogy elhitessék Martinnal, õ a gyerek apja.
Falucho belopakodik Esperanza szobájába, hogy lehallgatókat helyezzen el, ám véletlenül földönt egy gyertyát, amitõl lángba borul a szoba. Quique menti ki Monitát a tûzbõl, senki sem sérül meg. Martin és Esperanza elhatározzák, hogy mielõbb kitûzik az esküvõ napját.

201.
Martin és Esperanza úgy döntenek, hogy összeházasodnak, de Constanza még nem írta alá a válási papírokat. Kimberly és Mercedes az örökségbõl plasztikai mûtétre szeretnének menni.
Kiderül, hogy Kimberly csak akkor kaphatja meg az örökséget, ha három napon belül összeházasodik. Miguel el akarja venni. Constanza beletesz valamit Martin italába, aki ettõl elájul.

202.
Esperanza meglátja, hogy Constanza és Martin csókolóznak. Jose és Tony visszaszerzik a motorjukat. Miguel és Faluchó is megkéri Kimberly kezét, csak hogy rátegyék a kezüket az örökségre.
Végül Kimberly Rolandóval egyezik meg, és emiatt nagyon szomorú lesz Debora. Martin és Alfredo elutazik, de lerobban az autójuk és egy furcsa helyen kötnek ki. Esperanza rájön, hogy mi is volt Constanza terve.

203.
A bérházban megjelenik Földrengés Dias, hogy kihívja a Villám parancsnokot a bajnoki címért. Quique nem meri bevallani, hogy õ a Villám parancsnok, mert megijed Diastól.
Martin idõpontot kér a Monitával tartandó esküvõre. Amikor Constanza ezt megtudja kétségbeesik.

204.
Constanza láthatási határozatot szerez a bírótól. Rolando és Kimberly az esküvõre készülnek. Rolando bevallja Miguelnek,hogy csak a pénzért veszi el a lányt.
Végül Martin áll ki Dias-szal Villám parancsnok nevében, és kiüti Földrengést. Jose megismerkedik egy ügyvéd lánnyal, és a húgaival együtt felkérik, hogy legyen a védõügyvédjük Constanza ellen.

205.
A gyerekek megjelennek egy ügyvéddel. Ezzel meglepik Constanzát. Turca visszajön Spanyolországból és meglátja Josét és Clarát csókolózni. Pochia is visszajön a pasijával, aki drágakõ-kereskedõ. Pochitának kell elvinni a gyémántokat valahová. Mivel üldözi a rendõrség, elrejti Martin zsebében. A rendõrök megtalálják, ezért bebörtönzik Martint és Monitát.
Nieves rá akarja venni Pochitát, hogy valljon a rendõrségen. Kimberly és Rolando megházasodnak. A börtönben egy Canibal nevû fogoly kihívja szkanderversenyre Martint.

206.
Turca és Jose szakítanak. Martin nem nézi jó szemmel, hogy Jose az õt képviselõ ügyvédlánnyal jár. Pochita megszökik a börtönbõl, és Quique ruhájában elmegy Debiékhez, hogy segítsenek neki elmenekülni a rendõrség elõl.
Rolando az esküvõi partin flörtölni kezd, így Kimberly mindenkit kidob a bérházból, s összevesznek Rolandóval. Martin és Monita megbeszélik, hogy megnéznek egy házat, de a lány nem ér oda a találkozóra, mert elüti egy busz, s kómába kerül.

207.
Monita eltûnik a kórházból, Martin arra gyanakszik, hogy Constanza keze van a dologban. Nem téved: a lányt Falucho és Miguel Falucho nagynénjéhez viteti egy zárdába. Alfredo is Miguelre gyanakszi.
Jose és Clara szakítanak. Pochita csapdába csalja Maurót, majd eldönti, hogy elmegy otthonról. Éppen abban a zárdában keres menedéket, ahová Monitát bezárták.

208.
Poshita segít visszaemlékeznie Esperanzának, próbálnak megszökni, ám az apácák lefülelik õket. Alfredo azonban a segítségükre siet. A rendfõnöknõt börtönbe zárják. Kiderül, hogy Kimberly egy vasat sem örököl, ezért Rolando benyújtja a válókeresetet, és magas tartásdíjat követel.
Nieves meglátja Constanzát babaruhát vásárolni, és elmondja Quiquének, hogy a nõ gyereket vár tõle. Quique felelõsségre vonja Constanzát, aki azt hazudja, hogy Debora vár gyereket. Tigris Acuna kihívja Monitát egy címmérkõzésre, ám Martin ellenzi azt.

209.
Martin nem hajlandó aláírni a szerzõdést, az elõnytelen feltételek miatt, és kéri Monitát, hogy legyen türelmesebb. Esperanza viszont titokban megegyezik Riderrel, mert mindenáron bokszolni akar Tigris Acunával. Jose sikeresen leérettségizik. Turca el akar költözni a bérházból, ám Jose azt hiszi, hogy prostituáltként dolgozik.
Debora továbbra is azt képzeli, hogy terhes. Rolandó kétségbeesésében visszavonja a vádakat Kimberly ellen. Esperanza és Tigris Acuna sajtótájékoztatót ad, ahol Monita kéri Martint, bocsásson meg neki, és legyen mellette a mérkõzés alatt. Martin, aki tv-n nézi ezt, nagyon meghatódik.

210.
Esperanza Tigrissel bunyózik. Döntetlen lesz. Martin támogatja benne. Jose követi Turcat addig a házig, amit ki akar venni. Számon kéri õt.
Constanza kitervelt valamit, hogy romba döntse Monita és Martin esküvõjét. Cavhilo segít neki, aki egy jó barátja. Miguel felrobbantja Alfredo autóját.Monita és Tigris megegyeznek, hogy újra bunyóznak egyet.

211.
Esperanza és Tigris újra meg fognak küzdeni. Mercedes randit szervez Alonsonak, aki meleg, Alfredoval. Esperanza elhívja az apját az esküvõre. Kimberly és Rolandó elválnak. Falucho és Miguel elrabolják Hektor atyát és Constanza meggyõzi Cachilot, hogy õ lépjen a helyébe és adja össze Martint és Monitat.
Quique elmegy gyónni. Így Cavhilo megtudja, hogy Constanza nem Martin, hanem Ferreti gyerekével terhes. Ezért megzsarolja a nõt. De a végén Quique rájön az álságra és úgy dönt, elmondja Monitának.

212.
Martin és Esperanza részt vesz Coci darabjában. Debora találkozik Cachilóval és összejönnek. Alonso és Alfredo “randija” kellemetlen fordulatot vesz. Kimberly és Rolando még mindig találkozgatnak
Jose megkérdõjelezi hûségét Laura iránt és megfenyegeti. Hernando visszajön és megpróbálja elcsábítani Kimberlyt. Martin és Esperanza rájön Constanza tervére, de Cachilo lelép.

213.
Martin rájön Constanza tervére, így börtönbe kerül a nõ és Cachilo is. Quique féltékeny és nem akarja, hogy Monita férjhez menjen. Falucho és Miguel kiszabadítja Constanzát a börtönbõl. Miguel azonban már nem vesz részt az akcióikban, mert ígéretet tett Martinnak, hogy megjavul. Esperanzának rémálmai vannak.

214.
Martin és Monita összeházasodnak, de a szertatás végén megjelenik az esküvõn Constanza, kezében lobogtatva a pozitív terhességi tesztet. Monita elrohan, Martin õrjöng.
Monita bánatában elmegy Turcával egy koncertre. Nieves és Quique nem akarja elárulni Martinnak, hol van Monita, aki kétségbeesve keresi a feleségét.

215.
Kiderül, hogy Monita egy koncerten búfelejt, majd hazamegy. Amint Martin megtudja, hogy Monita elõkerült, elmegy hozzá, és nászútra indulnak, Martin magánrepülõgépén Brazíliába. Csakhogy Falucho megbuherálta a gépet, így Martinék az õserdõ közepén lezuhannak. Martin és Monita túlélik a repülõbalesetet, de otthon senki sem tudja hová tûntek, élnek-e. Quique maga alatt van, a gyerekek és Rosa is. Mercedes, Kimberly és Alfredo gyanítják, hogy Faluchóék keze lehet a dologban.

216.
Martin és Monita a dzsungelben próbálnak boldogulni. Constanza odaköltözik a gyerekekhez, és kirúgja Rosát.
Marcedes Alfredo javaslatára találkozik Miguellel és egy virágnak álcázott lehallgató-készüléket ad neki, hogy megtudják, mirõl beszélnek Faluchóval. Falucho rájön a trükkre, és új fegyvert vet be: hipnotizálja Quiquét, hogy ölje meg Alfredót.

217.
Monita és Martin a dzsungelben várják, hogy rájuk találjanak. Martint megcsípi egy pók, amitõl nagyon rosszul lesz.
Jose feleségül akarja venni Turcát, hogy így õ lehessen a húgai gyámja. Constanza kihasználja, hogy Martin eltûnt, és bejelenti a cégnél, hogy átveszi a hatalmat.

218.
Martinék rájönnek, hogy a baleset nem véletlenül történt. Jose úgy dönt, hogy nekivág és egyedül siet a segítségükre. Pochita megegyezik egy menedzserrel, hogy énekelni fog és turnéra megy.
A cég élén csak a Quesada-család tagja állhat, de mivel Miguel nem megbízható, a részvényesek Debbie-t választják meg elnöknek.

219.
Constanza és Falucho terve nyomán, Rolandó behálózza Deborát, aki kinevezi õt ügyvezetõ igazgatóvá. Jose kétségbeesésében, hamis útlevelet akar szerezni, hogy Braziliába utazhasson, ám a rendõrség letartóztatja, és csak Alfredo közbejárására engedik szabadon. Constazna és Falucho a DNS teszt meghamisítására készül, hogy mindenki azt higgye, a gyermek apja Martin Quesada.

220.
Constanza és Falucho rájön, hogy dr. Taboada gyenge pontja: a nõi nem. Pochitát ráveszik, hogy cserkéssze be õt, majd együttlétük alatt Falucho kompromitálló képeket készít róluk. Megzsarolják Taboadát, aki belegyezik, hogy meghamisítja Constanza DNS tesztjének végeredményét. Mindenki szomorú karácsonykor, kivéve Constanzát. Coki elkeseredett, mert nem teljesült a kívánsága. Ám éjszaka váratlanul megjelenik Esperanza, Télapónak öltözve.

221.
Esperanza és Martin visszatérnek. Mindenki boldog, kivéve Constanza. Rolando elmondja Deborának, hogy el akarja halasztani az esküvõt. Mercedes és Alfredo közelebb kerülnek egymáshoz.

222.
Constanza egy hamis DNS-tesztet szerez és ez egy kis konfliktust okoz Martin és Monita között. Debora meghallja, mit beszélnek Faluchóék és elmondja Martinnak. Martin és Monita elmegy Taboadához, de õ fegyvert vesz elõ és túszul ejti Monitát.

223.
Debora rajtakapja Rolandót két nõvel az esküvõjük elõtt. Debi Turca és Kimberly segítségét kéri. Erõszakkal összeadják õket. Constanza úgy dönt, hogy megváltozik, és új életet kezd, de Falucho lebeszéli róla. Coki kap egy kazettát, amin azt hallja, hogy Monita és Martin nem törõdik a gyerekekkel és ezért vissza akarnak menni Teresához.

224.
Martin és Esperanza rájön, hogy a hangfelvétel Falucho mûve volt. Mercedes úgy dönt, hogy beosztja, hogy mikor találkozik Miguellel és mikor Alfredóval, mert nem tudott kettejük közül választani. Turca Josét szereti, mégis összeköltözik Tomasszal. Quique megkéri Constanza kezét és õ is szerelmet vall Quiquénak a sziveszteri bulin. Esperanza és Martin elõször külön koccintanak, majd õk is elmennek a többiekkel együtt ünnepelni.

225.
A sorozat szereplõi visszaemlékeznek korábbi történésekre.

226.
A sorozat szereplõi visszaemlékeznek korábbi történésekre.

227.
Hernando megkéri Kimberly kezét. Alfredo megkéri Kimberlyt, hogy segítsen neki megszerezni Mercedest. Constanza elmenekül a bérházból, mert nem tud ott élni.
Falucho magára marad az ördögi terveivel. Tomas odaköltözik Turcához a bérházba. A bíró úgy dönt, hogy Martiné lehetnek a gyerekek.

228.
Josét felveszik a torinói egyetemre, így Olaszországba utazik. Falucho új tervet eszel ki: mérget tesz egy doboz csokoládébonbonba, ezzel akarja megölni Martint.
Miguel is csatlakozik Falucho tervéhez, aki meg akarja ölni Martint. Constanza úgy érzi, nem tud Quiquével élni, és eljön a bérházból. Monita a meccs elõtt rosszul lesz.

229.
Esperanza készül a mérkõzésre, nincs jól, de mindenki azt hiszi, hogy csak ideges. Mikor Rider rájön, hogy Monita terhes, meghamisítja a gyorsteszt eredményét, hogy a mérkõzés nem maradjon el.
A mérgezett csokoládé Quiquéhez kerül, aki megeszi az egészet. Kórházba szállítják, ahol majdnem belehal a mérgezésbe. Életét Constanza menti meg, egy rántott húsos szendviccsel.

230.
Kimberly megmenti Mercedest, Faluchót és Miguelt börtönbe zárják. Mercedes Alfredoval kezd randevúzni. Esperanzánál és Constanzánál egyszerre indul meg a szülés.
Quique és Martin karamboloznak, miközben a kórházba igyekeznek, ezért mindannyian a Quique által vezetett buszra szállnak fel. Esperanzának végül kislánya, Constanzának fia születik

Megosztom másokkal: