Soy tu Duena tartalma

SOY TU DUENA – A csábítás földjén/Riválisok tartalma:

1.
Valentina az esküvõjére készül a jóképû Alonsóval. Barátnõi lánybúcsút szerveznek neki. Unokatestvére, Ivana mindent irigyel tõle, mert Valentina hatalmas vagyon örököse. Ivana elkésik a lánybúcsúról, mert unokatestvére jövendõbelijével, Alonsóval találkozik.

2.
Alonso azt kéri, halasszák el pár héttel az esküvõt, mert pénz híján nem tud lezárni egy üzleti projektet. Valentina nagyvonalúan felajánlja, hogy Alonso rendelkezésére bocsátja az összeget. Alonso azt tervezi, hogy az esküvõ után Ivanával kiforgatják a vagyonából Valentinát. Isabel este véletlenül meglátja Ivanát Alonsóval csókolózni a ház elõtt.

3.
Ivana azt hazudja anyjának, hogy Alonso vetette rá magát, és kéri, hogy ne árulja el Valentinának, amit látott. Alonso észreveszi, hogy Isabel megváltozott irányában, de nem tudja mire vélni a dolgot. Alonso elbocsátja Don Ernestót, közli vele, hogy Valentina férjeként õ intézi majd a vállalat és a család pénzügyeit.

4.
Felipe érzi, hogy hiába is próbálja meghódítani Ivanát, mert nem az esete, de Alonso erõsködik, hogy segít neki meghódítani a lányt. Ivana, hogy magára vonja mindenki figyelmét, altatókat vesz be. Az eszméletlen Ivanát Valentina találja meg. Azonnal kórházba szállítják. Gabriela reménytelenül szerelmes Felipébe, mert tudja, hogy a férfi Ivanát szereti.

5.
Benita megmutatja Valentinának Ivana búcsúlevelét, melyben arról ír, hogy egy olyan férfi miatt akar végezni magával, aki meg sem érdemli. Isabel beszámol Justino atyának arról, hogy Alonso kikezdett a lányával. Ivana randevút kér Alonso társától, Oscar Ampudiától, hogy azt higgyék, õ az a nõs férfi, aki miatt öngyilkosságot kísérelt meg.

6.
Felipe bocsánatot kér Gabriellától, de a lány közli vele, hogy nemigen van mirõl beszélniük, mert Felipe csak barátként tekint rá. Isabel nem helyesli, hogy Valentina a pénzügyeit Alonsóra akarja bízni. Valentina a nagynénjétõl értesül arról, hogy võlegénye kirúgta Don Ernestót. Alonso megtudja, hogy Oscarnak köze van Ivanához.

7.
Ivana azt javasolja Alonsónak, módosítsanak az eredeti terveinken, mégse vegye feleségül Valentinát, hiszen a lány apjának végrendelete szerint Valentina nem mehet férjhez vagyonmegosztással. Isabel azt tervezi, hogy az esküvõ után lányával elköltözik a Villalba rezidenciáról.

8.
A részeg Felipe elmeséli Gabrielának, hogy Alonso és Ivana viszonyt folytatnak egymással. Gabriella úgy érzi, ezt az információt nem tarthatja titokban. Narda, Oscar felesége, arra gyanakszik, hogy férjének van valakije, de Alonso megnyugtatja az asszonyt. Gabriela hiába számol be Valentinának arról, amit megtudott, õ inkább Ivanának hisz.

9.
Ivana nem nézi jószemmel, hogy Don Ernesto udvarolgat az anyjának. Oscar és Alonso összekülönböznek, amikor Alonso kijelenti, hogy Valentina ingatlanainak majdani eladásakor nem akar osztozni üzlettársával. Valentina csodálkozik, hogy egy Brenda nevû egykori osztálytársa kereste, mert ilyen nevû lány nem járt az osztályukba. Oscar azzal fenyegeti Ivanát, hogy kitálal Valentinának, ha a lány szakít vele.

10.
vana nem akarja kockáztatni, hogy Oscar leleplezze Alonsóval folytatott viszonyát, inkább hidegvérrel megöli. A férfit a saját kocsijával gázolja el. Férje halálhírére Narda teljesen összeomlik, ám késõbb Ivanát vádolja. Margarita, akit Alonso titkárnõje, úgy áll bosszút fõnökén, aki kirúgta, hogy megemlíti Toledo nyomozónak a két férfi vitáját.

11.
Ivana örül, hogy Valantina lemondta az esküvõt. Benita csodálkozik, hogy Ivanát egyáltalán nem rendítette meg a szeretõje halála. Don Ernesto bevallja Justino atyának, hogy szerelmes Isabelbe. Narda azt mondja Alonsónak, hogy szinte biztosra veszi, Ivana keze benne van a férje meggyilkolásában.

12.
Valentina meglátja a kis Santiago képét Alonso irodájában, de a férfi azt hazudja neki, hogy egy unokatestvére kisfia, mert nincs bátorsága elmondani az igazságot. Valentina arra kéri Alonsót, hogy hívja meg az unokatestvérét is az esküvõjükre. Benita nagyon örül, amikor megtudja, hogy mégis lesz esküvõ. Narda beszámol Toledo nyomozónak arról a gyanújáról, miszerint Ivana ölte meg a férjét. Valentinának fogalma sincs, ki lehet az a Brenda nevû nõ, aki õt kereste.

13.
Ivana nyíltan szembeszáll Isabellel, és a szemére veti, hogy Valentina fontosabb számára, mint saját lánya. Alonso felkeresi Valentinát, hogy bevallja neki az igazságot Brendáról, de az esküvõi elõkészületek annyira lefoglalják menyasszonyát, hogy nem tud beszélni vele. Mivel Ivana kérésére Felipe alibit biztosít a lánynak, Toledo nyomozó más irányban kezd nyomozni. Kapóra jön neki, hogy Margarita felhívja és elmondja, hogy Oscar és Alonso veszekedtek.

14.
Az esküvõre tartva Alonso észreveszi, hogy követik. Neon bosszankodik, amikor Alonso meglóg elõle. A templomhoz érve Valentina csodálkozik, hogy a võlegény még nincs ott, ezért tesznek még egy kört az autóval. Ivana azt hiszi, hogy Alonso mégis vele tart és meglép azokkal az értékekkel, amiket a ház széfjébõl vett ki. Gabriela és Felipe elmennek Alonso lakására, és megtudják, hogy látták Alonsót távozni egy bõrönddel. Valentinának üzenetet hagyott, miszerint le kell mondania róla.

15.
Isabel és Benita rettentõ idegesek, mert nem tudják, hol lehet Valentina. Amikor megérkezik, mintha kicserélték volna. A kedves Valentina eltûnt, helyette egy hideg, barátságtalan és szigorú nõvel állnak szemben. Valentina közli Isabellel és Benitával, hogy a Cascabeles birtokra költözik, és senkit nem akar magával vinni. Valentina kocsiba ül és megérkezik a birtokra, ahol gyermekként járt utoljára. Érkezése után szinte azonnal összekülönbözik Rosendóval, az intézõvel.

16.
Felipe elmegy elbúcsúzni Valentinától, mivel áthelyezték, de csak Ivanát találja otthon. Elmondja neki, hogy szerinte õ gyilkolta meg Oscart, de a lány tagad.

17.
Rosendo azt hiszi, Valentina fõnökösködése csak múló szeszély, úgyis visszamegy a fõvárosba. Döbbenten veszi tudomásul, hogy a kisasszony mindent tudni akar és hosszú távra rendezkedik be. Isabel és Benita azt tervezik, Valentina után utaznak a Cascabeles birtokra. Ivana nem hajlandó otthagyni a várost, ám anmikor Isabel közli vele, hogy akkor keressen magának lakást, mert a házban nem maradhat, beadja a derekát. Rosendo körbevezeti Valentinát a birtokon, még a Montesinos család elhagyatott birtokát is megnézik.

18.
Ivana érzi, hogy Rosendóban szövetségesre talál Valentina ellen, hiszen a férfinak is az az érdeke, hogy a parancsolgató Valentina mielõbb elutazzon, õ maga pedig nem hajlandó egy kis porfészekben tengetni napjait. Benitának rosszul esik, hogy Valentina ridegen bánik vele, de
érzi, hogy a lány belül nagyon szenved. Teresa felkeresi Valentinát, hogy a szemére vesse, hogy felégettette a házukat. Rosendo azt
állította, Valentina úrnõ parancsára égették fel a házikót. Amikor azonban Valentina magához fogadja Teresát és két gyermekét, Teresa biztos abban, hogy Rosendo téved, s Valentina jó ember.

19.
Sandra felkeresi võlegényét, Horaciót, és a szemére veti, hogy elõzõ este egy nõvel látták a téren. A lány azt hiszi, Valentina volt az, és ismeretlenül is gyûlöletet érez iránta. Juan munkát kér Sabinótól a Montesinos birtokon, de az öreg intézõ nem tehet semmit a gazdái
engedélye nélkül. Valentina épp akkor közli Sabinóval, hogy megvenné a Montesinos birtokot, amikor Jose Miguel Montesinos megérkezik, és azonnal közli, hogy a birtok nem eladó.

20.
Valentina közli Ivanával, hogy el kell hagynia a birtokot, mert nem tûri tovább az ármánykodását. Crisanta úgy érzi, mióta Valentina megérkezett a birtokra, Rosendo egyre elviselhetetlenebb. Jose Miguel közli Sabinóval, hogy az a célja, hogy újra felvirágoztassa a birtokot. Valentinát a saját fürdõszobájában megmarja egy csörgõkígyó, szerencséjére Jose Miguel épp akkor érkezik látogatóba, és megpróbálja megakadályozni a halálos méreg terjedését.

21.
Ivana sejti, hogy Rosendo rejthette a csörgõkígyót Valentina fürdõszobájába, siet elújságolni neki a hírt, hogy a szomszéd megmentette Valentina életét. Látva, hogy Valentina felépült, Isabel és Ivana a fõvárosba való visszatérésre készülnek, de Valentina végül arra kéri õket, maradjanak vele. Alonsónak nem sikerül megszabadulnia Dante emberétõl. Valentina is utasítja Ernestót, hogy a föld alól is kerítse elõ volt võlegényét. Ivana nem leplezi, hogy nem tetszik neki, hogy Don Ernesto udvarol az anyjának.

22.
Rosendo folyamatosan zaklatja Iluminadát, és elõre megjósolja neki, hogy amint Valantina kiteszi a lábát a birtokról, pokollá teszi az életét. Jose Miguel banki kölcsönt szeretne felvenni, hogy felvirágoztassa a birtokot. Valentina mindenáron szeretné megvenni a Montesinos birtokot, és utasítja Don Ernestót, hogy tegyen vételi ajánlatot a nevében. Jose Miguel azonban hallani sem akar errõl.

23.
Ivana elkapja egy beszélgetés foszlányait, melybõl az derül ki, hogy valójában más birtokolta a szívét, nem Ivana édesapja. Nyíltan nekiszegezi a kérdést anyjának, de Isabel nem szeretné, ha lánya tudomást szerezne Federico Montesinos iránt érzett szerelmérõl, ezért azt állítja, lánya valamit félreértett. Ivana azt hiszi, anyja Don Ernestóról beszélt, és beárulja Valentinánál azt állítva, hogy régen szeretõk. Sandra partit rendez, és szeretné meghívni Jose Miguelt és Ivanát.

24.
Valentina dühöng, amiért Isabel beengedte Jose Miguelt a házba. Alonso árulása után nem tud bízni a férfiakban, úgy véli Jose Miguel kedvessége is pusztán csak álca. Mióta megismerte Ivanát, Horacio már egyáltalán nem biztos abban, hogy feleségül akarja venni Sandrát. Jose Miguel lovagolni tanítja Ivanát. A lány nem hallgat rá, leesik a lóról, és megsérül. Az eszméletlen Ivanát Jose Miguel a szobájában fekteti le. Valentina épp az orvosra vár, amikor megérkeznek Jose Miguel szülei.

25.
Rosario távollétáben Nazario munkára fogta Valentina lovát, ám a ló megsérült. Leonor, akinek esze ágában sem volt visszaköltözni a birtokra, folyamatosan panaszkodik férjének. Felipe úgy véli, Ivanának nem esett komolyabb baja, hamarosan felépül. Valentina visszaveszi Rosendót, mert tudja, hogy ért a lovakhoz, és szeretné, ha meggyógyítaná a sérült lovát. Rosendo úgy véli, nyugodtabban élhet, ha elteszi láb alól Nazariót, éjjel az istállóban végez vele.

26.
Valentina épp az istállóban becézgeti sérült lovát, amikor felfedezi a halott Nazariót, és lélekszakadva rohan segítségért Benitához. Ivana, aki minden alkalmat megragad, hogy ártson Valentinának, azt sugallja, hogy szerinte az unokatestvére ölhette meg a lovászt. Rosendo azt
javasolja, Valentina szabaduljon meg a holttesttõl, de a lány hallani sem akar róla, hisz nincs mit rejtegetnie.

27.
Jose Miguel szerez Felipétõl egy jelentést, miszerint Nazario halálát az okozhatta, hogy a ló fejbe rúgta, így Librado kénytelen szabadon engedni Valentinát, de nincs meggyõzõdve az ártatlanságáról. Crisanta arra gyanakszik, hogy esetleg Rosendónak köze lehet Nazario halálához, mivel észrevette a vérfoltokat a ruháján, amikor a birtokról hazament. Federico arra kéri feleségét, hogy térjen vissza a városba, ha nem tetszik neki a vidéki életmód, ám Leonor nem hajlandó magára hagyni Jose Miguelt, akinek irányítani szeretné az életét. Ivana a sérülése ellenére el akar menni a Sandra által rendezett partira.

28.
A partiról távozó Jose Miguel összekülönbözik az utcán Rosendóval, aki azt sugallja neki, hogy valójában nem is Federico az édesapja. Federico elmeséli bizalmasának, Sabinónak, mennyire sajnálja, hogy annak idején nem volt bátorsága felbontani a jegyességét Leonorral, és feleségül venni élete szerelmét, Isabelt. Valentina közli nagynénjével, hogy immár nem tolerálja Ivana kicsapongásait. Isabel sajnálja, hogy a régi, kedves Valentina egy megkeseredett, mosolytalan nõvé változott. Ivana tovább bolondítja Horaciót, aki azt hiszi, lehet esélye a lánynál.

29.
Valentina bosszankodik, amiért Ivana elment Jose Miguellel Sandra partijára. Ivana megkeresi Rosendót, és próbálja kiszedni belõle, mit tud Jose Miguelrõl, miért mondta neki, hogy Federico Montesinos nem az édesapja. Sandra Valentina miatt féltékenykedik Horacióra, folyton jeleneteket rendez. Horacio egyre kevésbé képes elviselni az állandó hisztizést. Valentina elmegy Nazario temetésére, hogy a gyászoló anyának segítõ kezet nyújtson, ám az asszony gyilkosnak nevezi. Valentina zaklatottan távozik a temetésrõl.

30.
Ivana folyton azon ügyeskedik, hogy minél inkább táplálja Valentina ellenszenvét Jose Miguel iránt, mert magának szeretné megszerezni. Filadelfo azt mondja Rosendónak, hogy az a pletyka kering, miszerint szerelmes Cascabeles úrnõjébe. Dona Leonor üzen a Cascabeles birtokra, hogy látni kívánja Ivanát. A lány úgy véli, Jose Miguel anyja sokat segíthet neki fia behálózásában. Sabino attól tart, hogy Rosendo bosszút áll, ha elcsábítják a munkásait a Cascabeles birtokról.

31.
Ivana elhiteti Valentinával, hogy Jose Miguellel találkozgat. Sandra szomorkodik, amiért összeveszett Horacióval. Rosendo felbujtja Valentinát, hogy kérje számon Jose Migueltõl, miért csábította el a munkásaikat. Ivana meglátogatja Horaciót. Valentina megfenyegeti Jose Miguelt, hogy tönkreteszi. Sandra elmegy Horacio lakására, és megdöbben, hogy ott találja Ivanát, de a lány kimagyarázza magát. Iluminada hiába kéri Crisantát, hogy árulja el végre, ki az apja.

32.
Valentina kérdõre vonja Ivanát, hogy mi történt Alonso és közte, ekkor Ivana elmeséli a csókot, amit anyja is látott, és Isabel megerõsíti a történetet. Jose Miguel boldog, mert ajánlatot tett néhány marhára, s minden erejével azon van, hogy újra felvirágoztassa a Montesinos birtokot. Horacio nem érti, miért akar Sandra mindenképpen Ivana barátnõje lenni, de a lány úgy tudja, hogy Ivana Jose Miguel barátnõje. Benita arra gyanakszik, hogy Ivana csak kitalálta, hogy Jose Miguel udvarol neki. Leonor arra próbálja rávenni Federicót, hogy térjenek vissza a fõvárosba.

33.
Sabino elmondja Jose Miguelnek, hogy valakik ledöntötték a kerítést a birtok határán, és õ Valentinára gyanakszik, mivel már megfenyegette Jose Miguelt, hogy tönkreteszi. Leonor csak Federico halálára vár, azután Jose Miguellel együtt visszatérnek a városba. Jose Miguel elviszi Chuyt a kis faházhoz, amit még gyerekkorában az apja építtetett neki. A férfi dühöng, amiért a marhatenyésztõ másnak adta el a jószágokat, annak ellenére, hogy már alkut kötöttek.

34.
Valentina dühös, amiért Jose Miguel a munkásai szeme láttára megalázta, Rosendo pedig leteremti Filadelfót, amiért nem védte meg. Jose Miguelnek semmi kedve elkísérni Leonort a Macotela családhoz vacsorázni, de felajánlja, hogy elviszi anyját, majd érte megy. Rosendo unszolására Valentina beleegyezik, hogy a férfi a maga módján tanítsa móresre Jose Miguelt, ám arra nem gondol, hogy intézõje fegyvert fog szomszédjára. Valentina és Jose Miguel dulakodása közben a pisztoly elsül, és a férfi megsérül. A sérült Jose Miguelt Felipe látja el a plébánián.

35.
Jose Miguel eljátssza, hogy a halálán van, így veszi rá Valentinát, hogy megcsókolja. Amikor a lány rájön a színjátékra, rettentõ dühös lesz. Moises hazaviszi Leonort, s megtalálják Jose Miguel kocsiját az út szélén, és mellette a fegyvert is. Leonor aggódik, hogy fiát baj érte. Felipe szeretné, ha Ventura atya nem jelentené a hatóságoknak az ügyet, mert Valentinának már így is sok a gondja, és maga Jose Miguel is azt állítja, a sérülése pusztán baleset volt. Crisanta megkéri Valentinát, hogy tisztázza Rosendót az õt ért vádak alól, ami miatt a férfi éktelen haragra gerjed.

36.
Librado szeretné kihallgatni Joser Miguelt, de Ventura atya nem engedi be hozzá. Leonor elmondja, hogy Valentina lõtt a fiára, és követeli, hogy a legszigorúbb büntetést kapja. Moises felháborítónak tartja, hogy felesége folyton mások dolgába üti az orrát. Librado letartóztatja Valentinát gyilkossági kísérlet miatt. Librado letartóztatja Valentinát gyilkossági kísérlet miatt. Rosendo aggódik Valentina miatt, és elhatározza, hogy ha már nem lehet az övé, megakadályozza, hogy bárki másé legyen. Leonor örül, hogy Ivana odavan a fiáért, abban reménykedik, hogy így majd távol tartja õt Valentinától.

37.
Isabel kikéri magának, hogy Benita folyamatosan szidja Ivanát. Benita beismeri, hogy ezúttal túl messzire ment. Federico csodálkozik, hogy Valentina szállítja haza fiát, miután meg akarta ölni. Jose Miguel bevallja, hogy életében elõször szerelmes, méghozzá Valentinába. Leonor felháborítónak tartja, hogy Valentina nem került börtönbe. Ivana meglátogatja Jose Miguelt, és beszél neki Alonsóról, aki faképnél hagyta Valentinát az oltár elõtt. Felipe is elmegy Jose Miguelhez, aki érzi rajta a feszültséget, amint Ivanát megpillantja, és nem tudja, mi okozhatja.

38.
Rosendo megszállottan szerelmes Valentinába, és nehezen viseli, hogy az úrnõje számításba se veszi férfiként. Juan közli a jó hírt Jose Miguellel, miszerint a Cascabeles birtok munkásai visszaállítják a ledöntött kerítést, ráadásul Valentina elküldte a jószágokat is, amiket bosszúból felvásárolt elõle. Sabino elárulja Isabelnek, hogy Federico gyógyíthatatlan beteg. Jose Miguel és Valentina megegyeznek, hogy verseny dönti majd el, mennyit fizessen a férfi a marhákért. Valentinát felháborítja, hogy a munkások gyerekei dolgoznak, és utasítja Rosendót, hogy naponta szállítsák el õket az iskolába.

39.
Jose Miguelnek kezd terhére lenni a hazudozás, amit Horacio talált ki, miszerint õ és Ivana együtt jártak, de nem árulja el a barátját. Horacio bevallja, hogy szerelmes Ivanába. Leonor felkeresi Valentinát és közli vele, hogy sosem engedné meg, hogy behálózza a fiát. Horacio végül bevallja Sandrának, hogy nem szereti és lemondja az esküvõt. Federico folyton azon kesereg, hogy annak idején Leonor miatta szakított Isabellel. Felipe felvilágosítja Jose Miguelt Ivanával kapcsolatosan.

40.
Federico felajánlja Leonornak, hogy térjen vissza a fõvárosba, de felesége nem hajlandó Valentina Villalba kezei között hagyni a fiát. Isabel nagy dilemmába kerül, mivel Don Ernesto bevallja neki, hogy szereti és feleségül szeretné venni.

41.
Isabelnek esze ágában sincs feleségül menni Don Ernestóhoz, de nem tudja, hogy mondja meg neki anélkül, hogy megsértené. Sabino nem örül, hogy Jose Miguel a sérülése ellenére máris kilovagol. Rosendo sem tartja jó ötletnek, hogy Valentina egyedül lovagoljon ki a sérült lovával. Valentinát és Jose Miguelt a földeken éri a vihar, behúzódnak a kis házba, amit még Federico építtetett a fiának gyerekkorában. Sandra annyira depressziós, hogy orvost hívnak hozzá. Enriquetának nem szimpatikus a fiatal orvos.

42.
Valentina szenved, mert fél, hogy beleszeret Jose Miguelbe, de mióta Alonso Penalvert faképnél hagyta az oltár elõtt, nem tud bízni a férfiakban, és nem akar újra megsérülni. Benita megpróbálja kideríteni, mit érez Ivana Jose Miguel iránt, noha tudja, hogy a lányon nehéz eligazodni. Iluminada felbosszantja Rosendót, arra kéri, hagyja békén az anyját. Toledo nyomozó még mindig Alonsóra gyanakszik Oscar Ampudia meggyilkolása kapcsán. Valentina bujkál Jose Miguel elõl, de a férfi nem adja fel egykönnyen.

43.
Rosendo nagyon dühös lesz, amikor Filadelfo beszámol neki arról, hogy látta, amint Jose Miguel Montesinos megcsókolja Valentinát. Horacio felkeresi Ibanát, aki folyton hitegeti, és Horacio nem lát át a csalafinta tervein. Ivana tõle tudja meg, hogy Felipe Sandrával csókolózott. Ivana érzi, hogy Leonorban szövetségesre lelt, és igykszik neki minden módon befeketíteni Valentinát. Iluminada nem hiszi, hogy anyja leesett, gyanítja, hogy Rosendo öklei hagytak nyomot rajta.

44.
Ivana szövetkezni próbál Rosendóval, hogy távol tartsa Jose Miguelt Valentinától, és közben arról próbálja meggyõzni unokanõvérét, hogy Horacio voltaképpen belé szerelmes, ezért jár ki néha a birtokra. Azzal bõszíti fel Valentinát, hogy a két férfi fogadást kötött, melyikõjük
tudja meghódítani. Valentina mindent elhisz és mélységesen csalódik Jose Miguelben. Don Ernesto elmeséli Jose Miguelnek, hogy Valentina iskolát akar építtetni a munkások gyerekeinek.

45.
Bárki bármit mond, Jose Miguel biztos benne, hogy Valentinát senki nem tépheri ki a szívébõl. Leonor azon mesterkedik, hogy összehozza fiát Ivanával. Don Ernesto ajándékot vesz Isabelnek, aki nem szívesen fogadja el, mert tudja, hogy képtelen viszonozni az ügyvéd érzelmeit. Iluminada szeretné, ha anyja meg tudna szabadulni végre Rosendótól. Don Ernesto féltékeny Federicóra, mert érzi, hogy Isabel még mindig õt szereti.

46.
Don Ernesto szóvá teszi Isabelnek, hogy látja, mennyire odavannak egymásért Federicóval, majd sértõdötten faképnél hagyja. Enriqueta rájön, hogy férje és lánya a külföldi tanulás lehetõségeit fontolgatják, és nagy hisztit rendez. Sandra úgy véli, Ivana jó tanácsokkal tudná
ellátni. Timoteo arra kéri Iluminadát, legyen a barátnõje, és a lány igent mond neki. Sandra rajtakapja Ivanát Horacióval, és mindkettejükben nagyot csalódik. Rosendo Filadelfóhoz költözik, de nem örül a szegényes körülményeknek. Jose Miguel bevallja Don Ernestónak, hogy õ maga az építész, akit ajánlott neki az iskola megtervezésére.

47.
Rosendo a sötét udvaron elkapja Iluminadát, s bevonszolja az istállóba. Leonort zavarja, hogy Sabino tudja a titkát, és az öreg intézõ az egyetlen, akit nem tud befolyásolni. Federico elmeséli fiának fiatalkori szerelmi történetét Isabellel. A Montesinos birtokon elpusztult állat ügyében Sabino biztos benne, hogy a tettest a Cascabeles birtokon kell keresni, de Jose Miguel úgy véli, pusztán mérgezõ növényt legelt.

48.
Jose Miguelt megdöbbenti, hogy anyja jelzálogot vett fel a birtokra, és kérdõre vonja. Leonor azzal védekezik, hogy Federico kezeléséhez pénzre volt szüksége. Horacio listát írat Timoteóval a Valentina által okozott károkról, és fejébe veszi, hogy behajtja rajta a pénzt. A Rosendóval történtek után Iluminada csak sírdogál, de senkinek nem mondja el, hogy mi történt. Sabino és Juan vizsgálatra küldik a legelõn található mérgezõ növényt.

49.
Valentina közli Don Ernestóval, hogy egyáltalán nem hajlandó találkozni Alonsóval, ezért egyetlen tárgyalásra sem megy el. Amikor Ivana holmija között rátalál Alonso fényképére, megesküszik, hogy nagyon megkeserülik, ha a háta mögött csúfot ûztek belõle. Rosendo beoson Iluminádához és megfenyegeti arra az esetre, ha eljárna a szája. Valentina munkát ajánl Crisantának a birtokon, de az asszony nem fogadja el.

50.
Ivana megbotránkozik azon, hogy anyjának kapcsolata volt annak idején Federico Montesinossal, noha neki már volt menyasszonya. Leonornak nem tetszik, hogy Federico néha meglátogatja Isabelt, és emiatt állandó a feszültség közöttük. Federico úgy véli, hogy a kapcsolatuknak már nagyon régen vége, és átköltözik Sabino viskójába. Timo elhívja Iluminadát egy üdítõre, de a lány nem fogadja el. Úgy érzi, mióta megbecstelenítették, nem méltó senkihez.

51.
Jose Miguelnek elege van Valentina szeszélyeibõl. Rátör a birtok fürdõszobájában, és a szeme láttára összetépi az iskola terveit, mivel Valentina nem akarja, hogy részt vegyen a projekt megvalósításában. Rosendo megveri Crisantát, mert azt hiszi, õ panaszkodott Valentinának,
hogy gyermeket vár tõle, ezért a fizetése egy részét visszatartották, hogy Crisantának adják. Federico azt tanácsolja fiának, hogy továbbra is küzdjön Valentina szerelméért.

52.
Jose Miguel akkor lép a szobába, amikor apja azt mondja, hogy joga lenne tudni az igazat. Leonor nem hajlandó elmondani, hogy mirõl esett szó. Isabel sajnálja, hogy Don Ernesto felmondott, amiért Valentina megharagudott rá, és emlékezteti unokahúgát, milyen hûségesen szolgálta a családot egész életében. Chuy felkeresi Valentinát, és elmondja neki, hogy Jose Miguel nem fogadott Horacióval arra, hogy melyikük hódítja meg elõbb. Ivana felkeresi Jose Miguelt, de a férfi ismét elutasítja.

53.
Felipe egyre gyakrabban beszélget Sandróval, és felveti neki, hogy esetleg gondolhatna a továbbtanulásra. Valentina teljesen kétségbeesik, amikor rájön, hogy igaza volt Benitának, szerelmes Jose Miguelbe. Nagyon fél, hogy ismét csalódás éri, mióta Alonso faképnél hagyta az oltár elõtt. Leonor arra biztatja Ivanát, hogy minden nõi praktikáját vesse be, és hódítsa meg a fiát.

54.
Alonso telefonál a birtokra, de Ivana veszi fel a kagylót, és leteszi, azt hazudva Valentinának, hogy téves hívás volt. Leonor bosszús, amiért Jose Miguel elvállalta az iskola terveinek elkészítését. Semmiképp se akarja, hogy fia Valentina közelében legyen. Benita észreveszi, hogy Ivana és Rosendo túl jóban vannak. Ivana azt állítja, hogy Valentina és Rosendo szeretõk.

55.
Jose Miguel elmonja Horaciónak, hogy Ivana azért szakított vele, mert belé szerelmes. Horaciót megviseli a hír. Federico elmeséli Sabimónak, hogy évek óta bántja valami. Öreg barátja azonnal rájön, hogy a probléma forrása, hogy Jose Miguel nem az õ gyermeke, de azt állítja, nem tudja, ki az igazi apja. Leonor megfogadja, hogy sosem válik el Federicótól. Ventura atya felveszi Crisantát takarítónõnek a templomba, de nem árulja el neki, hogy Valentina fizeti majd a bérét.

56.
Sabino és Juan elmondják Jose Miguelnek, hogy a laboratóriumi vizsgálat nem mutatott ki mérgezõ növényt, tehát az elpusztult állatokat szándékosan mérgezték meg. Ivana panaszkodik Isabelnek, hogy Valentina el akarja tõle venni Jose Miguelt. Mindenkit meglep Valentina hangulatváltozása. Benita örül a legjobban, hogy visszatért a kedves Valentina.

57.
Federico kidobja Rosendót a házukból, még Leonort is meglepi férje erélyes viselkedése. Jose Miguel elmondja Valentinának, hogy arra gondol, az intézõje mérgezte meg a jószágokat, de Valentina nem tartja képesnek Rosendót ekkora aljasságra. Enriqueta felkeresi Horaciót, és hogy féltékennyé tegye, elmondja neki, hogy Felipe udvarol Sandrának.

58.
Sandra elmondja apjának, hogy igazságtalan volt Valentinával, nert azt hitte, le akarja csapni a kezérõl Horaciót. Ivana meglátogatja Enriquetát, majd Leonor érkezése után együtt elmennek kártyázni. Ivana bármire hajlandó, hogy behízelegje magát Leonornál. Sandra bocsánatot kér Valentinától, és azt is elmeséli neki, hogy Horacio megcsalta Ivanával.

59.
Ivana, aki Enriquetából kiszedi, milyen botrányba keveredett Luis Miguel, elmeséli Valentinának, hogy a férfi papnak készült, de rajtakapták egy prostituálttal, ezért kirúgták a papneveldébõl. Valentina nemigen akarja elhinni a történetet. Leonor eközben arról gyõzködi fiát, hogy Valentina és Rosendo szeretõk. Alonso próbál kapcsolatba lépni Valentinával, de volt menyasszonya nem hajlandó beszélni vele.

60.
Valentina felkeresi Crisantát, aki a szemére veti, hogy elszerette tõle a barátját, Rosendót. Isabel segít kor szerint összeírni a munkások gyerekeit, hogy Valentina beindíthassa az iskolát. Ivana úgy tesz, mintha örülne Jose Miguel és Valentina kapcsolatának, de elülteti a
férfi fülében a bogarat, miszerint Valentina talán még mindig Alonsót szereti.

61.
Leonor felkeresi Ivanát és arra kéri, ne mondja el senkinek, amit Jose Miguel botrányos kapcsolatáról hallott, Jose Miguel és Valentina azonban már tisztázták ezt a kínos emléket. Sandra megkéri Felipét, hogy kísérje el a mulatságra. Ivana veszekszik Isabellel, és a szemére veti, hogy sosem támogatja. Alonso azt reméli, hogy egy napon újra összejöhet Valentinával.

62.
Ivana megkaparintja Alonso Valentinának küldött levelét, és eltünteti, még mielõtt unokanõvére elolvasná, ugyanis egykori szeretõje levelében leleplezi õt. Filadelfo megfenyegeti Rosendót, hogy ha elveszíti a lábát, elmondja, hogy Rosendo utasítására verte meg Jose Miguelt. Leonor világosan elmondja fiának, hogy nem kedveli Valentinát.

63.
Valentina elmondja Ivanának, hogy Jose Miguel megkérte a kezét. Federico örül, hogy fia épp egykori barátjának lányát veszi feleségül. Valentina boldog, mert sose gondolta volna, hogy Alonso árulása után lesz még része szerelemben. Ivana szerint unokanõvére aljas módon elcsábította Jose Miguelt tõle. Leonor közli fiával, hogy sosem fogja beengedni Valentinát a házába.

64.
Gabriela hiába állítja, hogy látta Ivanát Rosendóval csókolózni, a lány mindent tagad. Isabel arra kéri Valentinát, hogy rúgja ki az intézõt, de a lány szerint Rosendo jó munkát végez. Leonor taktikát változtat, és úgy tesz fia elõtt, mintha támogatná közelgõ házasságát a Cascabeles úrnõjével.

65.
Valentina elújságolja nagynénjének, hogy estére vacsoravendégeket vár, ugyanis Jose Miguelt elkísérik szülei is, hogy megkérje a kezét. Jose Miguel és Valentina fürödni mennek a tóra, ám eközben valaki ellopja Valentina ruháit, így a lány võlegénye ingében lovagol vissza a birtokra, nagy feltûnést keltve a munkások körében. A vacsorán Leonor mindent elkövet, hogy aláássa fia és jövendõbelije házasságát.

66.
Leonor elhiteti Valentinával, hogy megváltozott róla a véleménye, és immár boldog, hogy a fia feleségül veszi, de azért utal arra, hogy Jose Miguel életében volt még valaki. Ivana dühös, mert úgy érzi, Leonor becsapta, Isabel pedig felmegy a szobájába sírdogálni, mert Federico
eszébe juttatja, milyen szerelmesek voltak egymásba. Crisanta visszatér dolgozni a parókiára.

67.
Valentina elmondja Gabrielának, hogy Jose Miguel egy barátja is elkíséri õket a falusi mulatságba, így négyesben mennének. Enriqueta felkeresi Felipét a rendelõjében, és azt mondja neki, hogy Sandra pusztán csak azért randizik vele, hogy féltékennyé tegye Horaciót. Ivana figyelmezteti Leonort, hogy Federico esetleg elhagyja, hogy összeálljon Isabellel.

68.
Jose Miguel bemutatja Gabrielának Horaciót. A lány akkor döbben rá, hogy ez az a faragatlan alak, akivel összeveszett korábban a faluban, de végül beleegyezik, hogy négyesben menjenek a falusi ünnepségre. Jose Miguel a fõvárosba készül, hogy eladja ottani házukat, és Valentinának rossz érzése támad, nem szeretne távol lenni tõle.

69.
Az ünnepség botrányba fullad, mert Ivana lefizet néhány helybélit, hogy egy bábuval kicsúfolják Valentinát. Jose Miguelt feltartóztatják, így Rosendo menti ki Valentinát a tömegbõl. Horacio csak Ivanára koncentrál, amitõl Gabriela csalódott lesz, és a taxihoz kísérteti magát Felipével épp, amikor Sandra megérkezik, aki félreérti a helyzetet és sírva hazamegy.

70.
Rosendo kiveri a Valentinát kigúnyoló férfiakból, hogy Ivana fizette le õket, és mivel szerelmes az úrnõjébe, éktelen haragra gerjed. Ivana azt próbálja sugallani Valentinának, hogy Jose Miguel azért nem segített rajta, mert valójában csak a pénze érdekli. Jose Miguel a fõvárosba utazik eladni a házukat, és találkozik az ingatlanközvetítõ iroda munkatársával, aki nem más, mint Alonso Penalvert.

71.
Ivana ráveszi Rosendót, hogy terjessze el a faluban, Jose Miguel fizetett azért, hogy a mulatságon kigúnyolják Valentinát. Sandra nem hajlandó meghallgatni Felipe magyarázkodását, az orvos pedig úgy gondolja, jobb, ha feladja. Leonor fia távollétében felkeresi Valentinát
és hatalmas összeget kér tõle kölcsön. Valentina gondolkodás nélkül aláírja a csekket.

72.
Alonso megígéri Jose Miguelnek, hogy mindent elkövet a ház gyors eladásáért. Valentina felkeresi Teresát, hogy szóljon az iskola megnyitásáról. Leonor megmutatja neki a szobát, ahol élhetnének Jose Miguellel, ám Valentina nem tartja kizártnak, hogy az õ birtokán laknak
majd. Valentinát felkeresi egy Arcelia Olivares nevû nõ, aki közli, hogy gyereke van Jose Migueltõl.

73.
Horacio felkeresi Ivanát, és a szemére veti, hogy viszonya volt Alonsóval és Felipével is, de a lány mindent tagad. Moises felkeresi Felipét, és arra kéri, tisztázza a kapcsolatát Sandrával, mert a lánya csak a szobájába zárva sírdogál. Valentina haragjában, amiért Jose Miguel eltitkolta, hogy gyereke van, felgyújtja a kis házat, szerelmi fészküket.

74.
A faluban mindenki arról beszél, hogy a Viperának csúfolt Valentina felgyújtotta a házikót. Leonor szeretné feljelenteni Valentinát gyújtogatásért, de Federico nem engedi. Sabino felkeresi Rosendót, és elmondja, hogy tudja, õ mérgezte meg az elhullott állatokat. Ivana azt hazudja az öregnek, hogy hallotta, amint Valentina erre utasítja Rosendót.

75.
Leonor felháborodik, amikor Isabelt férje szobájában találja, és óriási botrányt rendez. Federico tüntetõleg kiköltözik a házból, és Sabino viskójában húzza meg magát. Rosendo szeretné megszerezni a szakértõi jelentést a megmérgezett állatokról, és gyanítja, hogy azt Sabino a házában rejtette el. Felipe Sandrával felkeresi Gabyt, hogy a lány nyugtassa meg barátnõjét, nincs köztük semmi.

76.
Jose Miguelt zavarja, hogy nem tud kapcsolatba lépni Valentinával, ezért váratlanul hazautazik. Megdöbben, amikor Ivanát a szobájában találja. Ventura atya felkeresi Valentinát az esküvõi elõkészületek miatt, és nem hisz a fülének, amikor a lány közli, hogy nem lesz esküvõ. Amint Valentina megpillantja a birtokon várakozó Jose Miguelt, úgy tesz, mintha Rosendo lenne az új szerelme.

77.
Filadelfo, amikor Isabelt elviszi a Montesinos birtokra, megfigyeli Sabino házát, és elmondja Rosendónak, hogy nem volna nehéz megszerezni onnan az állatok mérgezésérõl szóló jelentést. Ivana elhiteti Jose Miguellel, hogy Valentina csak szórakozott vele, mert mióta Alonso faképnél hagyta, feltett szándéka, hogy tönkretegyen minden férfit.

78.
Rosendo nem tudja, hogy Federico Sabino házában lakik, így amikor felforgatja a házat az iratokért, régi gazdája észreveszi. Rosendo leüti a beteg idõs embert, és rágyújtja a házat. Teresa segítségért siet, de akkor már az egész ház lángokban áll. Jose Miguel a tûzzel is dacolva bejut a házba, és karjaiban hozza ki apját.

79.
Valentina sír, mert Jose Miguel hallani sem akar róla, mióta eljátszotta, hogy Rosendo a kedvese. Enriqueta mindent elkövet, hogy távol tartsa Felipét Sandrától. Isabel megjelenik Federico virrasztásán, de Leonor botrányt rendez. Filadelfo sejti, hogy Eosendo végzett Don Federicóval.

80.
A leégett házban Sabino megtalálja a gyûrût, amivel Jose Miguel eljegyezte Valentinát, és hangot ad gyanújának, miszerint a Cascabeles úrnõje gyújtotta rá a házat gazdájára, de Jose Miguel ezt képtelen elhinni. Valentina számára egyre nagyobb teher, hogy Rosendo folyton szerelmet vall neki.

81.
Ivana hiába próbálja elhitetni Leonorral, hogy Valentina okozta a tüzet Sabino házában, Leonor jól tudja, hogy egyetlen ember gyûlölte csak a férjét, és az Rosendo Gavilan. Valentina elkíséri Libradót a rendõrségre, hogy vallomást tegyen a háza felgyújtása ügyében. Enriqueta felkeresi Felipét, és követeli, hogy hagyja békén a lányát.

82.
Jose Miguerl rettenetesen érzi magát, amikor a bankban Moisestõl megtudja, hogy anyja kölcsönkért Valentinától. Valentina utasítja Rosendót, hogy rombolják le az épülõfélben lévõ iskolát. Jose Miguel kérdõre vonja Leonort, ali azt állítja, csak segíteni akart rajta. Brenda azzal hívja fel Alont, hogy kisfiuk szeretné, ha eljönne a szülinapi bulijára.

83.
Moises nem hajlandó tovább elviselni Enriqueta mesterkedéseit, és Sandrával beköltöznek a városka szállodájába. Gabriela próbálja meggyõzni Jose Miguelt Valentina ártatlanságáról, de nem sok sikerrel. Elmondja neki, hogy Arcelia Olivares meglátogatta Valentinát, és ettõl borult ki, mert úgy érezte, ismét becsapta egy férfi.

84.
Iluminada meggyõzi anyját, hogy vigyék el Rosendo véres ingét a rendõrfõnökhöz, ám amikor összefutnak Rosendóval, Crisastának inába száll a bátorsága. Sandrának lelkifurdalása van, amiért apjával elköltöztek. Jose Miguel és Alonso összeverekszenek, Rosendo választja szét õket. Don Ernesto hiába veszi védelmébe Jose Miguelt, Valentina õt is hozományvadásznak tartja.

85.
Valentina úgy érzi, nincs esély arra, hogy Jose Miguellel tisztázzák a félreértéseket, de tudja, hogy élete végéig szeretni fogja. Ivana felkeresi Alonsót a szállodában, és felajánlja, hogy segít neki visszaszerezni Valentinát. Leonor mindenáron rá akarja venni Jose Miguelt, hogy költözzenek vissza a fõvárosba, de fia hallani sem akar róla.

86.
Leonor Juan lelkére köti, hogy a fia nem tudhat arról, hogy õ Rosendónál járt. Gabriela úgy véli, hogy Valentina és Jose Miguel szakításának hátterében Ivana hazugságai állnak. Leonor azt mondja Ivanának, hogy mindenképpen el kell csábítania a fiát, és rá kell vennie, hogy költözzenek vissza a fõvárosba. Alonso a városka vegyesboltjában érdeklõdik Valentináról.

87.
Jose Miguelt nagyon bántja, hogy szakított Valentinával, és épp a Cascabelesen ólálkodik, amikor megérkezik Alonso egy mariachi zenekarral, hogy szerenádot adjon Valentinának. Crisanta, noha úgy érzi, Rosemdo megváltozott, megesküszik Amparónak, hogy többé nem fogadja vissza. Iluminada azt kéri Felipétõl, valamelyik nap vizsgálja meg.

88.
Valentina dühös, amiért Rosendo nem romboltatta le az iskolát, de az intézõje azzal védekezik, hogy Don Ernesto megakadályozta. Jose Miguel teljesen kétségbeesik, mert nem tudja, mibõl fogja visszaadni a pénzt, amit anyja kért kölcsön Valentinától. Ivana felkeresi Felipét, hogy pénzt kérjen tõle de az orvosnak esze ágában sincs kölcsönadni.

91.
Valentina megalázva érzi magát, amikor a szerenád után Jose Miguel nem jelenik meg, csak Ivana, és közli, hogy szerelme nem kíváncsi rá. Eközben Jose Miguel és Horacio szerelmi bánatukat italba folytják a kocsmában. Az erõsen ittas Jose Miguelt Ivana kíséri a szobájába. Befekszik mellé az ágyba, és reggel elhiteti vele, hogy történt köztük valami.

92.
Az összevert Alonsót Ivana szobájában szállásolják el a birtokon, és Babyt elküldik Felipeért. Jose Miguel közli anyjával, hogy ne avatkozzon az életébe, és eszében sincs feleségül venni Ivanát. Ivana tagadja, hogy csókolózott volna Alonsóval a birtokon, de Jose Miguel tudja, hogy a kis Chuy sosem hazudna neki.

94.
Ivana el akarja hitetni Jose Miguellel, hogy Valentina egyetlen szerelme Alonso, de a fiúnak nehezére esik elhinni. Alonso tisztázni szeretné a füstbe ment esküvõ részleteit tisztázni Valentinával, de õ nem hajlandó meghallgatni. Rosendo elkapja Iluminadát, és megfenyegeti, hogy ne álljon Crisanta és közé.

95.
Valentina Felipétõl tudja meg, hogy Jose Miguel és Ivana össze akarnak házasodni. Noha azt állítja, hogy nem érdekli, nagyon fáj neki. Valentina engedélyével Ernesto kifizeti Rosendo végkielégítését, Valentina pedig garantálja, hogy egykori intézõje többé nem teheti be a lábát a birtokra. Moises közli Jose Miguellel, hogy látta Arcelia Olivarest a városban.

96.
Jose Miguel úgy dönt, a fõvárosba utazik. Ivana bosszankodik, mert Leonor nincs otthon, hogy negállítsa. Leonor azt tanácsolja Enriquetának, tegyen úgy, mintha elfogadná Sandra võlegényét, de az asszony képtelen színlelni, annyira gyûlöli Felipét. Rosendo próbálja rábeszélni Valentinát, hogy vegye vissza intézõnek, de õ hallani sem akar róla.

97.
Sabino megmutatja Dona Leonornak a jelentést, miszerint Rosendo ciánnal mérgezte meg az állatokat, de az asszony összetépi, és megtiltja, hogy Jose Miguel tudomására hozzák. Leonor rábeszéli Ivanát, hogy utazzon Jose Miguel után a fõvárosba. Ivana elmegy a Cascabelesre, hogy Valentina orra alá dörgölje, szerelmével tölt pár napot a fõvárosban.

99.
ose Miguel felkeresi Arceliát, hogy megtudja, ki vette rá arra, hogy megjelenjen a Cascabelesen egy kisfiúval. Valentina rájön, hogy Alonso csak tetteti magát, hogy beteg, ezért azonnal kidobja a birtokról. Rosendo elmondja Crisantának, hogy intézõi munkát kapott a Montesinos birtokon. Valentina olyan lelkesítõ beszédet mond a falusiaknak, hogy mindenki iskolába küldi a gyerekét.

100.
Arcelia elmondja Jose Miguelnek, hogy anyja fizetett neki a sok hazugságért, de Ivanától is kapott érte pénzt és egy órát. Filadelfo megkéri Rosendót, hogy ne menjen a Cascabelesre, mert azzal õt sodorja bajba. Brenda felhívja Alonsót azzal, hogy sürgõsen találkozniuk kell. Chuy leesik a kis ház tetõszerkezetérõl, az eszméletlen fiút az egészségházba szállítják.

101.
Valentina aggódik a kómába esett Chuy miatt. Felipe megkéri, hogy értesítse Jose Miguelt. Sabino elképed az aggódó Valentina láttán, és belátja, hogy félreismerte. Megadja neki Jose Miguel szállodai címét a fõvárosban. Eközben Jose Miguel ígéretet tesz Arceliának, hogy segíteni fogja, csak egy kis türelmet kér. Ivana bosszúsan visszatér a Montesinos birtokra.

102.
Iluminadát kétségbe ejti, hogy anyja adott még egy esélyt Rosendónak, de elhallgatja elõle, hogy megerõszakolta õt. Emriqueta tovább basáskodik Sandra felett, és felháborítónak találja, hogy a lány cipõket akar árulni katalógusból. Leonor felveszi Rosendót intézõnek a birtokra.Brenda megjelenik Santtiaguitóval Alonso lakásán, és azt kéri, lakhassanak ott pár napig, mert szívmûtétje lesz.

103.
Filadelfo bevallja Valentinának, hogy õ alkalmatlan az intézõi állásra. Valentina álma megvalósul, megnyílik az iskola a tanulni vágyó felnõtteknek és gyerekeknek. A hazatérõ Jose Miguelt megdöbbenti, hogy Sabino már nem dolgozik a birtokon, viszont Rosendo az új intézõ.Alonso egyre közelebb kerül fiához, nehéz nem szeretni a kis Santiaguitót. Valentina és Jose Miguel együtt virrasztanak a kómában lévõ Chuy ágyánál.

104.
Isabel azt javasolja Valentinának, hogy fogadja fel Sabinót intézõnek. Jose Miguel arra kéri Moisest, hogy keressen vevõt birtokának egy részére, mert kénytelen pénzhez jutni ahhoz, hogy fenn tudja tartani. Ivana ismét a fõvárosba utazik, és felkeresi régi szeretõjét, Estebant, Minden vágya, hogy teherbe essen, és Jose Miguellel elvetesse magát feleségül.

105.
Sabino Jose Miguelnek is bevallja, hogy tévedett Valentinával kapcsolatosan. Valentina elmondja Gabynak, hogy pánikba esett, amikor Rosendo közeledett hozzá az istállóban. A lány azt javasolja, fogadjon fel testõröket, mert Rosendo veszélyes ember. Chuy állapota változatlan, Jose Migiel és Valentina gyakran találkoznak a kisfiú ágyánál. Jose Miguel közli anyjával, hogy feleségül veszi Valentinát.

106.
Sabino elfogadja a felajánlott intézõi állást Valentinától. Chuy állapota nem javul, de Jose Miguel és Valentina továbbra is sok idõt töltenek az ágya mellett. Timo hiába udvarol Iluminadának, a lány életét megkeserítette, hogy Rosendo megerõszakolta, nem akarja elfogadni a közeledését. Enriqueta mindent elkövet, hogy megakadályozza Sandra és Felipe esküvõjét.

107.
Amikor Leonor ki akarja rúgni Ivanát a birtokról, õ megmutatja a terhességérõl szóló orvosi igazolását. Leonor értésére adja, kétségei vannak afelõl, hogy a fia a gyermek apja, de ha ezzel meggyõzi Jose Miguelt, hogy hagyják el a birtokot, õ elfogadja menyének. Alonso megígéri Brendának, hogy ha bármi történik vele, vigyázni fog Santiaguitóra.

108.
Horacio meglepõdik, amikor Ivana megjelenik a lakásán. Mivel randevúja van Gabyval, õ is megérkezik, és félreérti a helyzetet. Azt hiszi, Horacio még mindig viszonyt folytat Ivanával. Sandra közli Enriquetával, hogy a tiltása ellenére is hozzámegy Felipéhez. Gaby megpróbálja felnyitni Valentina szemét, de a lány még mindig nem hiszi, hogy Ivana gonosz.

109.
Valentina közli Jose Miguellel, hogy bármennyire is szereti, a családja az elsõ, ezért átengedi õt Ivanának, mert nem hiszi el, hogy nem történt köztük semmi. Horacio hiába várja virágcsokrokkal Gabyt az iskolánál, õ nem hajlandó szóba állni vele. Alonso meglátogatja Brendát a mûtét után. Az asszony jól van, de hirtelen rosszra fordul az állapota.

110.
Ivana megkörnyékezi Rosendót, mert szeretne teherbe esni valakitõl. Leonor véletlenül meglátja Rosendóval csókolózni, és dühbe gurul. Isabel besegít Gabynak az iskolában. Horacio hiába próbálkozik, Gaby nem hajlandó békülni. Leonor bosszankodik, amiért Ivana tud egykori kapcsolatáról Rosendóval, ezért nem tudja zsarolni.

111.
Chuy állapota még mindig változatlan. Amparo figyelmezteti Felipét, hogy másnap jön az anyakönyvvezetõ a faluba, és ha nem veszi el Sandrát, egy hónapig kell várniuk. Horacio és Gaby kibékülnek, miután a fiú bevallja, hogy csak rá tud gondolni. Amikor Isabel meghallja, hogy Ivana lopta el Valentina pénzét és apja óráját, elájul.

112.
Alonso megígéri Brenda anyjának, hogy gondoskodni fog Santiaguitóról. Jose Miguel belefáradt abba, hogy Valentina mindig másnak hisz, és neki kell folyton igazolnia magát. Sandra kissé szomorú, hogy Enriqueta nem hajlandó részt venni az esküvõjén, de úgy dönt, nem enged anyja zsarolásának, és hozzámegy Felipéhez. Chuy épp akkor tér magához, amikor Valentina bocsánatot kér a viselkedése miatt Jose Migueltõl.

113.
Toledo hadnagy megjelenik a Cascabelesen és Valentinát keresi. Ivana kijelenti Valentina elõtt, hogy lefeküdt Jose Miguellel, a férfi hiába igyekszik tagadni, ráadásul a terhességi vizsgálat eredményét is megmutatja. Valentina immár tehetetlen, egy meg sem született gyermektõl nem veheti el az apját. Sabino arra kéri Jose Miguelt, ne higgyen Ivanának.

114.
Ivana látomásai és zaklatottsága arra engedik következtetni Rosendót, hogy a lány meggyilkolt valakit. Benita arra biztatja Valentinát, hogy ne szakítson Jose Miguellel Ivana ármánykodása miatt, de a lány nem hajlandó megfosztani egy gyereket az apjától, inkább lemond szerelmérõl. Leonor azt szeretné, ha fia mielõbb elvenné Ivanát, és a fõvárosba költöznének.

115.
Toledo parancsnok felkeresi Nardát, és elmondja neki, hogy immár Valentinára gyanakszik, mert a faluban azt beszélik, agresszív természete van. Jose Miguel figyelmezteti Alonsót, hogy õ is küzdeni fog Valentina szerelméért. Crisanta, aki azt hitte, Rosendo megváltozott, de ismét csalódik benne. Timoteo féltékennyé akarja tenni Iluminadát, ezért Candelariával állít be hozzá, de a tréfa rossz véget ér.

116.
Jose Miguel megdöbben, amikor tudomására jut, hogy a titokzatos vevõ, aki megvette a földterületet tõle, valójában Rosendo Gavilan. A férfi azzal fenyegetõzik, hogy a teljes birtokot meg fogja kaparintani, és ha már minden az övé, Valentinát is megszerzi magának. Noha Valentinának fáj, hogy elveszíti szerelmét, támogatni akarja Ivanát a terhessége alatt.

118.
Rosendo hatalmas csokrokat küld Valentinának, és figyelmezteti, hogy nem adja fel, mert szerelme elutasítása csak még jobban feltüzeli vágyát. Jose Miguel rendkívül féltékeny Alonsóra. Mindkét férfi folyamatosan Valentina körül legyeskedik. Amparo és Crisanta elviszik a rendõrfõnöknek Rosendo vérfoltos ingét.

119.
Noha Leonor folyton megalázza, Isabel mégis úgy érzi, támogatnia kell lányát, és fel szeretné keresni a Montesinos birtokon. Jose Miguel elpanaszolja Horaciónak, hogy Ivana ismét közé és Valentina köze állt, de Horacio nincs meggyõzõdve arról, hogy baráatja az apja Ivana születendõ gyermekének. Enriqueta bútorokat vesz Sandrának, aki tudja, hogy Felipének ez nem fog tetszeni.

120.
Isabel, miután rájön, hogy Ivana ölte meg Oscart, tudja, hogy elõbb-utóbb kiderülne, épp ezért bemegy a rendõrségre és vallomást tesz, miszerint õ maga gyilkolta meg Oscart. Így próbálja megmenteni lányát a börtöntõl. Rosendo bosszút akar állni Valentinán az elutasítása miatt, ezért megvásárolná azt a tejüzemet, ahová a birtokról szállítják a tejet, hogy sakkban tarthassa a Cascabeles tulajdonosát.

122.
Ivana meglátogatja anyját a börtönben, és azt állítja, szégyenkezik, hogy anyja gyilkos. Isabelnek meggyõzõdése, hogy lánya kezdi elveszíteni a józan eszét. Noha mindenki bizonyos abban, hogy Isabel nem gyilkos, nem tudják bizonyítani, ugyanis részletes beismerõ vallomást tett. Alonso és Luis Miguel folyamatosan Valentina kegyeit lesik.

123.
Rosendo megjelenik Valentinánál, és felajánlja a szolgálatait. Valentina a szemébe mondja, hogy csak azért áll szóba vele, mert megvenné tõle a lagúna területét, ám a férfi nemet mond. Don Ernesto mindent elkövet Isabel ártatlanságának bebizonyítására, de a nõ nem tart rá igényt. Amikor Felipe napközben távozik a rendelõbõl, Sandra taxival követi, és rájön, hogy a Montesinos birtokra megy. A tejüzem nem fogadja el azt a tejet, amit Valentina cége szállít, így hatalmas veszteségek érik.

124.
Rosendo rá akarja kényszeríteni Valentinát arra, hogy kapcsolatban álljon vele a tejszállítás kapcsán. Luis Miguel és Alonso óva intik, de Valentina mindenáron szemtõl szembe akar beszélni egykori intézõjével. Sandra nem hajlandó tovább tûrni Felipe titkolózását. Ivana szeretne teherbe esni, s felkeresi Toledo nyomozót a szállodában, hogy elcsábítsa.

125.
Valentina kellemetlen meglepetést készít elõ Rosendónak, aki a szerzõdéskötést feltételekhez szabja. Ivanának nincs nehéz dolga Toledo nyomozóval, a férfit nagyon könnyen elcsábítja. Felipe elmondja Ventura atyának, hogy Sandra rájött, titkol valamit, de nem mondhatja el neki, hogy valójában Ivana volt Oscar gyilkosa, és õ alibit szolgáltatott neki.

126.
Ivana nagyon mérges Toledo nyomozóra, amiért felkereste õt a Montesinos birtokon, mert sejti, hogy Leonor gyanút fogott. Valentina elmondja Jose Miguelnek, hogy a szavát adta unokahúgának, hogy ezentúl elkerüli õt. Isabel szenved a börtönben, a többi rab zaklatja, de cellatársa, Griselda a pártjára áll. Rosendo meglepõdik, hogy Valentina tanúkat hívott a megbeszélésükre. A megegyezés feltételéül szabja, hogy Valentina fogadja el az ékszert, amit neki szánt.

130.
Jose Miguel felkeresi Sabinót, hogy tanácsot kérjen tõle, de az öreg intézõ nem tudja, hogy lehetne hatékonyan orvosolni a vízhiányt.

131.
Sandra és Felipe esküvõje után Jose Miguel nem hajlandó visszatérni a birtokra anyjával, Leonor hiába veti a szemére, hogy folyton ürügyet keres, hogy Valentina mellett legyen.

132.
Amikor Valentina felkeresi, hogy beszámoljon neki Benita haláláról, Ivana együtt siratja el vele az idõs asszonyt, akit valójában õ lökött át az erkély korlátján. Amikor Rosendo megjelenik Benita virrasztásán, Valentina távozásra szólítja fel…

133.
Alonso figyelmezteti Jose Miguelt, hogy továbbra is harcolni fog Valentina szerelméért. Rosendo arra készül, hogy elrabolja Valentinát és elrejtõzik vele egy elhagyatott bányában.

134.
Jose Miguel úgy dönt, elutazik a faluból, mert számára kínszenvedés Valentina közelében lenni úgy, hogy tudja, nem lehet az övé. Jose Miguel a falut maga mögött hagyva a fõvárosba utazott. Librado értesíti Valentinát, hogy a bizonyítékok Rosendo ellen szólnak, már csak elfogatóparancsot kell szereznie ellene.

135.
A Valentina keresésére toborzott és a rendõrfõnök irányítása alatt nyomozó önkéntesek Filadelfo javaslata alapján a hegyekbe indulnak. Rosendo egy elhagyatott bánya mélyén tartja fogva a megkötözött Valentinát, és biztosra veszi, hogy senki nem talál rájuk.

136.
Valentina nem hajlandó enni, és elhûlve hallgatja Rosendót, aki elmeséli neki, hogy látta, amikor Ivana lelökte Benitát az erkélyrõl. Ivana azzal fenyegeti Leonort, hogy elmondja Jose Miguelnek, hogy az anyja Rosendo szeretõje volt.

137.
Rosendo észreveszi, hogy Alonso és Jose Miguel túl közel kerültek a rejtekhelyéhez, és rájuk omlasztja az alagutat. Alonso lába súlyosan megsérül, Jose Miguel a vállán cipeli ki az elhagyott bányából. Valentina nagyon beteg, ráadásul Rosendo a szabadulás reményétõl is megfosztja.

138.
Rosendo beoson a Cascabelesre, és Ivana odaadja neki Valentina útlevelét. Cserébe pénzt kér, hogy elmehessen egy termékenységi klinikára, mert megszállottan teherbe akar esni, hogy elvetesse magát Jose Miguellel.

139.
Rosendo, aki nem találja a szekeret a megbeszélt helyen, azt hiszi, Evelio elárulta, és épp meglepi, amint a házában kutat pénz után. Szó nélkül, hidegvérrel lelövi a kétes hírû ügyvédet. Celso kórházba szállítja keresztapját, és megesküszik, hogy bosszút áll Rosendón.

140.
Rosendo tajtékzik a dühtõl, amikor rájön, hogy Valentinát megszöktették. Jose Miguel mélységesen csalódott anyjában, de õ továbbra is Federicót tekinti apjának, Rosendót gondolkodás nélkül megölné mindazért, amit velük tett.

141.
A bánya felrobbanása után mindenki azt hiszi, Rosendo öngyilkos lett, mert érezte, hogy nem menekülhet az igazságszolgáltatás elõl. Toledo felkeresi a lábadozó Valentinát a két tanúval, akik látták, amikor Ivana szándékosan elgázolta Oscar Ampudiát. Ivana az ajtó mögött hallgatózik, és tudja, hogy ezúttal nem úszhatja meg, hogy börtönbe kerüljön.

142.
Leonor felkeresi Valentinát, és elmondja neki, hogy megbánta mindazt, amit ellene elkövetett, és ezek után semmi nem állhat a boldogságuk útjába. Isabel és Don Ernesto bejelentik, hogy összekötik az életüket. Jose Miguel és Valentina az esküvõjükre készülnek. Jose Miguel és Valentina esküvõje rémálomba torkollik, amikor váratlanul megjelenik az összeégett, sérült Rosendo, aki túlélte a robbantást, és végezni akar az ifjú párral. Úgy tûnik, senki és semmi sem akadályozhatja meg a tragédiát.

Megosztom másokkal: