Terra nostra tartalma

TERRA NOSTRA

1. Egy Olaszországból Brazíliába tartó hajón Mateo és Giuliana egymába szeret. A hajón súlyos járvány tör ki és Giuliana szülei meghalnak. Kiderül, hogy az olaszok Gumercindo kávéültetvényein fognak dolgozni.

2. Francesco felesége nem látja szívesen Giulianát, aki végül Mateotól elválva, náluk száll meg. Marco Antonio, Francesco fia, azonban érdeklõdést mutat a lány iránt. Gumercindo felkészült a látogatók befogadására. Mateo és Giuliana hiába keresik egymást.

3. Míg Janete továbbra sem nézi jó szemmel Giulianát, fia nyelvleckéket ad a lánynak. Giuliana gyermeket vár Mateotól. Gumercindo nem egyezik bele, hogy lánya apácának menjen, hisz neki fiú unokákra van szüksége. Az olaszok házai nem készültek el, így a négerek szállásán helyezik el õket.

4. Mateo összeveszik Gumercindóval, mert nem érzi igazságosnak, hogy fizetniük kell az élelemért. Arra bíztatja a társait, hogy álljanak ki a jogaikért. Bartolo beleegyezik, hogy Leonora Gumercindóéknál dolgozzon. Marco Antonio azt mondja Giulianának, hogy megtalálta Mateot, aki épp nõsülni készül.

5. Francesco megalapítja az Olasz-Brazil Bankot. Janete el akarja küldeni Giulianát a háztól, arra hivatkozva, hogy a lány várandós. Azonban Marco Antonio azt mondja, õ a gyerek apja.Mateo megpróbál elszökni Gumercindotól. Rosana össze akarja hozni Mateot és Angelicát.

6. Francesco azt javasolja a fiának, vegye feleségül Giulianát. Angelica látogatása Mateonál nem jól sül el. Rosana eltökéli, hogy õ fogja elfeledtetni Giulianát Mateoval. Angelica mégis apáca akar lenni.

7. Mariana azt állítja, hogy Giuliana gyermekének Marco Antonio az apja, ugyanakkor megpróbálja lebeszélni Giulianát arról, hogy hagyja el a házat. Gumercindo megbünteti Angelicát, amiért nem akar hozzámenni Augustóhoz. Mateo nem szándékozik feleségül venni Rosanát. Olavo atya megpróbálja rábeszélni Angelicát a házasságra.

8. Giuliana még mindig bízik abban, hogy megtalálják Mateot. Francesco meggyõzi a fiát, hogy törõdjön bele, hogy Giuliana mást szeret. Rosana azt a hírt terjeszti, hogy lefeküdt Mateoval. Mateo tagadja, s nem akarja feleségül venni Rosanát.

9. Bartolo megpróbálja rábeszélni Mateot a házasságra, õ azonban bosszút akar állni Rosanán. Gumercindo egyszerre akarja megtartani a két lány esküvõjét. Augusto és Angelica elsõ látásra megkedvelik egymást. Francesco megbízottja végre Mateo nyomára bukkan, ám azt mondják neki, a fiú megszökött. Rosana azt állítja, õ is gyermeket vár Mateotól. Tizióról kiderül, hogy õ is Gumercindo fia.

10. Minthogy Giuliana azt hiszi, hogy Mateo Argentínába szökött, igent mond Marco Antoniónak. Gumercindoéknál megkezdõdnek az esküvõi elõkészületek. Augusto közli Angelicával, hogy az esküvõ után Sao Paulóba fognak költözni. Maria do Socorrót egyre jobban bántja, amiért a férje annyiszor megcsalta õt.

11. Anacleto jóvátételt követel Augustótól Paola miatt. Augusto megígéri, hogy vesz neki egy házat Sao Paulóban, ahol mindig találkozhatnak majd. Gumercindo megengedi Mateonak, hogy találkozzon Rosanával még az esküvõ elõtt. Angelica figyelmezteti Rosanát, hogy az apja meg fogja vizsgáltatni egy orvossal.

12. Gumercindóék tudomást szereznek Giuliana és Marco Antonio esküvõjérõl. A hír elszomorítja Mateot. Giuliana elhatározza, hogy nem gondol többé Mateora. Mateo magával viszi rosanát az olasz kolónia ünnepségére és estére is ott maradnak. Megígéri neki, hogy még meg fogja bánni, amit tett. Inés nem akarja, hogy Paola elmenjen és nem bízik Altino ígéretében sem.

13. Mateo a nászéjszaka lepedõjével bizonyítja, hogy neki volt igaza. Rosana is beismeri, hogy azért hazudott, mert hozzá akart menni Mateohoz. Giuliana, aki tudomást szerez Mateo és Rosana esküvõjérõl, fel szeretné keresni régi kedvesét. Augusto közben elviszi Paolát Sao Paulóba. Angelica nem akar férjhez menni.

14. Leonának sikerül megnyugtatnia Angelicát a házasság rejtelmeit illetõen. Augusto közben Paolával tölti minden idejét. Giuliana megszökik, hogy felkeresse Mateot, de miután rátalálnak és hazaviszik, megígéri Marco Antonionak, hogy többé nem hagyja õt el. Janete hallani sem akar az esküvõjükrõl.

15. Rosana elpanaszolja anyjának, hogy Mateo nem akar eleget tenni házastársi kötelességének. Augusto nem engedi meg Paolának, hogy jelen legyen az esküvõjén. Angelica elájul, mikor Augusto megcsókolja, s az esküvõ után nem mer levetkõzni elõtte. Mateo látni akarja Giulianát.

16. Bartolo saját földet akar. Mateonak, Rosana közbenjárásának köszönhetõen, sikerül beszélnie errõl apósával. Ám Antenor mégis megpróbál elégedetlenséget szítani. Augustónak végre sikerül Angelicával elhálni a házasságukat. Giuliana hozzámegy Marco Antonióhoz.

17. Bár Janete érezteti, hogy ellenére van az esküvõ, azt mondja a vendégeknek, Giuliana egy fontos olaszországi család sarja. Antenor provokálja Mateót, verekedés támad köztük, melynek Gumercindo vet véget s el is bocsátja Antenort. Augusto és Angelica hazalátogat.

18. A sárgaláz egyre terjed, már Bartolo is megbetegedett. Gumercindo ezért megparancsolja feleségének és lányainak, hogy menjenek Sao Paolóba, ám a felesége nem hajlandó elutazni. Francesco úgy látja, a fia elõnyére változott az esküvõ óta. Mateo azt mondja anyósának, hogy gyermeket szeretnének Rosanával.

19. Rosana és Angelica megérkeznek Sao Paolóba. Augusto egyre kevésbé örül sógornõje jelenlétének. Giuliana elborzad, amikor megtudja, miként bánt Janete családja a rabszolgákkal. Mateo Rosana után megy.

20. Gumercindo és Mateo Angelicáéknál tölt néhány napot Sao Paolóban, majd Rosanával együtt hazatér. María do Socorro Olavo atyát faggatja férje néger szeretõirõl. Altinót eltalálja egy kõ, és a baleset emlékezetkiesést okoz neki.

21. Rosana bejelenti, hogy gyermeket vár. Mateo boldog, apja viszont azt mondja, csak akkor fog örülni, ha fiú lesz. Gumercindonak tennie kell valamit, hogy az olaszokat ne csábítsák el tõle, jobb fizetést ígérvén nekik. Marco Antonio és Francesco útrakel, s távollétükben eljön Giuliana szülésének az ideje.

22. Mateo még mindig nem tudja elfelejteni Giulianát. Gumercindo pedig lassan saját fiaként kezeli õt. Giuliana egészséges fiúgyermeknek ad életet, ám mire magához tér, elveszik tõle, s Janete azt hazudja neki, hogy gyermeke halva született.

23. Giuliana el akar menni oda, ahová “halott” gyermekét vitték, ám Damiano lebeszéli errõl. Altino elszólásából Gumercindo rájön veje kettõs életvitelére, felkeresi õt és követeli, hogy ennek azonnal vessen véget. Anacleto azonban azzal fenyegetõzik, hogy megöli Augustót, ha elhagyja a lányát.

24. Paola mérges Augustóra és az apjára, de nem hajlandó hazaköltözni. Altino is megfenyegeti Anacletót. Gumercindo mindent elmond Angelicának, aki elhatározza, hogy megmenti a házasságát. Giuliana Marco Antonióval együtt munkába áll a bankban.

25. Augusto megbízza Juvenalt, hogy távollétében figyelje Paola minden lépését. Giuliana megtudja Marianától az igazságot, de már késõ. A gyemekét egy spanyol házaspár örökbe fogadta, s hollétüket az apácák nem árulhatják el. Augusto és Angelica összeveszik. Francesco elküldi a házból Janetet, mikor megtudja, mi történt.

26. Francesco és fia Giuliana gyermekének keresésére indul, de õk sem tehetnek semmit. Janete mégis otthon maradhat, ugyanis férje fél, hogy a botrány veszélyeztetné üzletét. Antenor mindent elmesél Giulianáról Mateónak, aki elhatározza, hogy megkeresi a fiát. Angelica és Paola összeismerkedik. Giuliana Nanához költözik.

27. Gumercindo és felesége aggódik, nehogy Mateo elhagyja Rosanát. Mateo megtudja, hogy fiát adoptálták, majd megszerezvén Marco Antonióék címét, elmegy hozzájuk. Damiano elárulja neki Giuliana címét. Augusto megígéri Paola szüleinek, nem hagyja el a lányukat.

28. Mateo végre rátalál Giulianára, s megígéri neki, hogy még visszajön hozzá. Rosana sietteti hazatérésüket. Mateo azt tervezi, hogy Giulianát magához veszi. Giuliana fél attól, hogy ha Francescóék a nyomára bukkannak, haza akarják majd vinni. Paola és Angelica ismét találkozik, s ez alkalommal kiderül, hogy ki kicsoda.

29. Paola és Angelica nem haragszik egymásra. Marco Antonio nem akar belenyugodni Giuliana elvesztésébe és õ sem hajlandó anyjával egy asztalhoz leülni. Gumercindo haza akarja vinni Angelicát, de õ nem megy vele, sõt bejelenti, hogy gyermeket vár. Mateo közli Gumercindóval és Rosanával, hogy el akar menni Giulianához. Gumercindo azzal fenyegeti, hogy akkor sosem láthatja Rosana gyermekét.

30. Gumercindo mindent megpróbál, hogy megmentse lánya és Mateo házasságát. Azt is megígéri, hogy beperelik Francescóékat, ha nem lesz meg a kisfiú. Rosana nem örül, hogy Giulianát a birtokra akarják hozni. Paola és Angelica együtt várják vacsorával “urukat”: Angelica bejelenti, gyermeket vár, Paola pedig, hogy szakít vele. Marco Antonio rátalál Giulianára, aki közli vele, soha többé nem költözik vissza hozzá.

31. Janete – Gumercindo fenyegetésétõl félve – két tervet is kiötöl. Egyrészt megpróbál egy hasonló kisfiút “szerezni” az árvaházból, valamint elhatározza, hogy baj esetén majd áthárítja a felelõsséget Marianára. Mateo hazaviszi Giulianát. Rosana elõször mérges lesz, majd meglepõ ajánlattal áll elõ. Paola elkergeti Augustót, és vendégségbe hívja Francescót.

32. Paola meghívja ebédelni Francescót, és rábeszéli, segítsen egy makarónigyárat létesíteni. Tizio megjelenik az apjánál, Janete ki akarja dobni, de Francesco befogadja. Angelica is hazautazik a birtokra és a két testvér összebarátkozik Giulianával.

33. Paola tovább ostromolja Francescót a makarónigyár miatt, aki megerõsíti korábbi ígéretét. Marco Antonio látja, apjának megtetszett a szép “ragazza”. Giuliana és Mateo szenvednek az elfojtott vágytól, a másik közelségétõl. Rosana féltékenysége ellenére Mateo elmegy az olaszokhoz és Giulianához mulatni.

34. Altino meg akarja öletni Anecletót, Anacleto Augustót, Marco Antonio Mateót. Giulianát Leonora, Mateot Bartolo beszéli le a szökésrõl. Gumercindo Angelicával és Giulianával visszamegy Augusto házába, aki éppen Paolával van, de az olasz lány végleg szakít vele. Az árvaházból Francesco hazavisz egy csecsemõt Giuliana fia helyett, hogy elkerüljék a pert.

35. Giuliana visszakapja “fiát”, és Francesco rábeszéli, maradjan velük az “unokájával”, akit szerencsefürdõben is részesít. Gumercindo örül, hogy megmentette lánya házasságát, de Mateónak elmeséli, hogy becsapták Giulianát, nem az õ gyereküket szerezték vissza. Mateo visszatalál Rosanához.

36. Gumercindo birtokán és Francesco házában is rendezõdik a helyzet, ehhez nagyban hozzájárul, hogy Janete hosszabb idõre Európába utazik. María do Socorro is meglátogatja lányát Sao Paulóban. Augusto apja is megjelenik, azonban elhatalmasodik rajta az õrület, és kórházba kerül. Gumercindo meglátogatja Paolát.

37. Augusto nyakába szakad az ültetvény összes gondja, és Paola apjával is összekülönbözik. Gumercindo segítségét kéri. Augusto eladná a földjét, de Angelica nem engedi, és saját kézbe akarja venni az ültetvények intézését. Francesco Giuliana kérésére befogadja Tiziot, a kis négert, akit beíratnak egy iskolába.

38. Francesco sûrûn találkozgat Paolával. Az olaszok egyre elégedetlenebbek a földeken. Rosana fiút szül. Altino meghal. Giuliana gyakran gondol Mateóra. Marco Antonio újra féltékeny lesz, de apján is számonkéri a Paolával erõsödõ kapcsolatát.

39. Augusto megbékél az apósával, és minden földjét Angelicára bízza, õ pedig a politika felé fordul. Bartolo elhatározza, hogy visszamegy Itáliába, de Mateónak sikerül meggyõznie az apósát, hogy adjon egy darab földet a férfinak. Ezzel azonban Bartolo elnyeri a többi munkás ellenszenvét. Giuliana bejelenti, hogy újból gyermeket vár. Antenor találkozik Tizioval, a régi intézõ teljesen megváltozott, és bejelenti, hogy együtt él Nanával. Már csak José Alceu jelent problémát, aki sehogy sem tud megbékélni Antenorral.

40. Olavo atya elkotyogja Gumercindónak, hogy Nana fiút szült neki. Rosana fiát megkeresztelik. Közben Angelicánál is megindulnak a fájások, és kislánynak ad életet. A csenevész csöppség elkeseríti a nagyszülõket. Gumercindo legyõzi elõítéletét, és biztosítja lányát szeretetérõl. Paola a leendõ tésztagyár ürügyén még közelebb férkõzik Francesco szívéhez.

41. Marco Antonio házat épít, ahová elköltözhet majd Giulianával, ha visszajön az anyja. Giuliana megint babát vár, és mindig Mateóra gondol. Tizioval és az apjával is üzen neki, hogy látni szeretné. Angelica erõs kézzel irányítja a saját gazdaságát, s a családra és Leonorára hagyja lányát. Paola és Francesco közös fotográfiát készített, s az idõs bankár e fölött álmodozik ifjúságáról és Paoláról.

42. Paola már majdnem szerelmet vall Francescónak, szülei azonban óvatosságra intik, féltik lányukat egy újabb ballépéstõl. Mateo azzal a feltétellel hagyja el a birtokot, hogy semmit nem vihet magával, és többé nem láthatja a feleségét és a fiát sem.

43. Rosana mély depresszióba zuhan férje távozása miatt. Marco Antonio puhatolózik Paolánál, hogy milyen viszonyban van az apjával. Giuliana bejelenti, hogy megint terhes, de most már Marco Antoniótól. Paola és Francesco egymásról álmodik. Mateo elmegy Giulianához, és elmondja, hogy Franceskinho nem az õ gyerekük.

44. Rosszul indul Mateo és Giuliana közös élete, mert Mateónak fáj, hogy Giuliana Marco Antoniótól vár gyermeket. Angelicáról kiderül, nem is olyan gyönge és határozatlan, mert sikerül kimozdítania Rosanát fásultságából. Marco Antonio kétségbeesetten keresi Giulianát.

45. Rosana lassan magához tér a sokk után. Marco Antonio az édesapjával Giulianát keresve Gumercindo birtokára megy. Ott megismerkedik a két elhagyott házastárs, Rosana és Marco Antonio. Madame Janete visszatér Európából. Mateo munkát keres Sao Paulóban.

46. Mateo nem talál munkát a fõvárosban. Dolores, a panzió tulajdonosa felveszi Giulianát konyhai kisegítõnek. Rosana és Marco Antonio egyre jobban megértik egymást. Janete ki akarja dobni a fekete kocsist és kisfiát, Tiziot.

47. Marco Antonio megbékél anyjával. Francescót idegesíti felesége megjelenése és közeledése, mert egyre többet gondol Paolára. Gumercindo meglátogatja Paolát, akinél Francescóval fut össze. Hármasban ebédelnek. Kóros csuklásban meghal Batista, a boltos. Rosana úgy érzi, a családja meg akar szabadulni tõle, ezért irányítják figyelmét Marco Antonióra.

48. Bartolo lesz az intézõ Mateo helyett Gumercindo birtokán. Mindenki Batista félretett pénzét keresi. Mateo összefut honfitársával, Amadeóval, aki segít munkát találnia. Janete megtalálja a Francescóról és Paoláról készült fotográfiát. Gyanakodni kezd és patáliát csap.

49. Dolores megsejti, hogy Giulianának bujkálnia kell. Francesco felveti Paolának a makarónigyár építésének lehetõségét. Paola boldog, de apjával összevesznek. Giulianának lánya születik, ám Mateo boldogsága nem felhõtlen. Janete el akarja venni Giuliana gyermekét. Gumercindo azt akarja, hogy Rosana és Mateo hivatalosan is elváljanak.

50. Mateo és Giuliana összevesznek, mert Mateo elküldené az újszülöttet a Magliano-házba. Giuliana megbocsát, szerelmük újjáéled. A Magliano család rendõri segítséggel akarja visszaszerezni az unokát. Bartolo bevallja Leonorának, hogy õ “vette kölcsön” Batista pénzét. Tizio találkozik Mateóval.

51. Rosana védi érdekeit, birtokának határait. Tizio elárulja Francescónak, hogy találkozott Mateóval, és Marco Antoniónak lánya született. Giuliana fél, hogy elveszik gyermekét, s elmeséli Doloresnek elsõ gyermeke elrablását.

52. Francesco Paolával ebédel. Mariana figyelmezteti: Janete gyanakszik. Francesco ál-botrányt rendez, ki akarja tagadni fiát. Giuliana történetét hallgatva Dolorest rossz érzés fogja el. Francesco kölcsönt ad Paolának.

53. Mateo és Giuliana kibékülnek. A rendõrfõnök hiába nyomoz Giuliana után. Anacleto örül, hogy Paolának új, gazdag szeretõje van. Antonio meglátogatja Dolorest. Egy fotót hoz Juanitóról, az adoptált unokáról. Mateo visszamenne a birtokra az elmaradt béréért, és látni akarja fiát is.

54. Augusto meghívja Marco Antoniót apósa birtokára. Rosana vágyakozik Mateo után, de kezd beletörõdni, hogy a család Marco Antoniót nézte ki férjének. Gumercindo és Angelica mind közelebb kerül egymáshoz. Santosba mennek eladni a kávéjukat. Ezalatt érkezik meg Mateo az ültetvényre.

55. Rosana megengedi Mateónak, hogy találkozzon a fiával, de egy csókot kér cserébe. Férje ezt megtagadja tõle. Búcsúzáskor megadja a címét, hogy oda küldjék el a pénzét. Bartolo elmeséli, hogy Rosanának Marco Antonio udvarol. Mateót felháborítja, hogy Giuliana volt férje nevelje az õ fiát. Paola nem érti, hogy Francesco miért csak rózsacsokrokkal, virágnyelven tud szerelmet vallani neki. Gumercindo megérkezik Francescóékhoz, és õ is invitálja Marco Antoniót az udvarházba.

56. Mateo két gyermekétõl elszakadva Giuliana lányát akarja a nevére venni. Gumercindo el akarja küldeni Mateo pénzét, hogy ezzel az ürüggyel ne mehessen többet hozzájuk. José véletlenül meghallja, hogy anyja gyereket vár a gyûlölt felügyelõtõl. Giuliana meglátja Juanito fényképét, és furcsa érzés keríti hatalmába. Rosana szívélyesen fogadja Marco Antoniót, és átadja neki a panzió címét, ahol Mateo és Giuliana rejtõzködik Marco Antonio kislányával.

57. José elszökik otthonról és Tizionál keres menedéket. Mateo és Amadeo saját építési vállalkozást akar kezdeni. Marco Antonio a rendõrfõnökhöz siet a panzió címével, aki azonnal bebörtönözteti Mateót. Így könnyebben elvehetik Giuliana gyermekét. Giuliana az õrület határán zokog a karjából kitépett gyermeke és Mateo után. Rosana bosszúja sikerült. Janete a cselédek közé számûzi Francesquinhót, és igazi unokáját veszi magához.

58. Heriberto tájékoztatja Mateót, hogy vádlója Marco Antonio, és hogy a Magliano család bírósághoz fordult a gyerek felügyeleti jogának megszerzéséért. Angelica szemére hányja Rosanának, hogy bosszúból árulta el Mateo rejtekhelyét. Mariana saját fiának érzi Francesquinhót. Giuliana kétségbeesetten keresi lányát, Janete ki akarja tiltani a házból, de Francesco megígéri, hogy látogathatja a gyermekét, majd elindul kiszabadítani Mateót.

59. Mateo kiszabadul a börtönbõl. Francescónak lelkiismeret-furdalása van, amiért annak idején elszakította egymástól Giulianát és Mateót. Próbálja meggyõzni õket, hogy fogadják el a jelenlegi helyzetet. Ineza gyanút fog, hogy kitõl is kapja Paola a rózsákat. Janete rájön, hogy José náluk bújkál, és Tizioval együtt kidobja õket. Bartolo beismeri, hogy õ találta meg Bartolo eldugott pénzét.

60. Tizio Gumercindo birtokára viszi Josét. Amadeo Francesco segítségével akar hitelhez és építési telkekhez jutni. Ineza rájön, hogy Paola Francescót szereti. Augusto meg akarja gyõzni Gumercindót, hogy ne csak kávétermesztéssel foglalkozzon. Gumercindo beleegyezik abba, hogy Tizio és José a birtokon maradhasson. Csak Tizio tudja, hogy az apjához vitte José Alceut.

61. Gumercindo és Augusto arról beszélget, hogy Nana vajon fiút szült-e, miután elhagyta a birtokot. Mateo beadja a derekát, hogy elfogadják Francesco segítségét új életük kezdetéhez. Dolores magához akarja venni lánya örökbefogadott gyermekét, hogy megmentse a házasságát. Bartolo végre megveszi a földet.

62. Antenor keresi Nana fiát. Giuliana találkozik a kisfiával Dolores házában. Giulianának nagyon tetszik a gyerek, de Mateo nem gyõzi hangsúlyozni, hogy ez nem az õ fiuk. Francescónak is, Paolának is konfliktusa támad a családjával a róluk készült fotográfia miatt. Francesco felajánlja Mateónak és Amadeónak, hogy legyenek üzlettársak. Bartolo segíteni akar Gumercindónak a fogyatkozó olasz családok megtartásában.

63. Mateo és Amadeo megegyezik Francescóval, de Amadeo elégedetlen, mert Francesco a nyereség ötven százalékát követeli. Angelica és Rosana közt egyre feszültebb a helyzet, s erre már María do Socorro is figyelmezteti Gumercindót. José Alceu nem érzi jól magát a szolgaszálláson, állandóan elégedetlen, lelkében a gyûlölet csak nõ. Antenor eközben már a gyerekek nyomában van, s meg is találja õket a birtokon.

64. Giuliana retteg, hogy elviszik a kisfiút, mert egyre jobban kötõdik hozzá, azonban Hortensia nem tudja magával vinni a kicsit. Francesco megmutatja Paolának a gyárat. A férfi bevallja neki, hogy azért kellett elmenekülnie Olaszországból, mert megölt valakit.

65. Paola és Francesco a férfi vallomása közben végre eljut a csókig. Francesco hajnalban megy haza, és közli Janete-tel, hogy nincs tovább. Hortensiát kidobta a férje, s ezért odaköltözik az anyjához a panzióba.

66. Mateo lázadozik az ellen, hogy Francesco a markában tartja õket és a közös vállalkozást. Francesco odaköltözik Paolához. Marco Antonio rábeszéli anyját, hogy látogassanak el Gumercindo birtokára. Mariana Janete távollétében elhívja Giulianát a kislányához, aki magával viszi gyermekét a panzióba.

67. Rosana gyanakodva fogadja Marco Antonióék látogatását. Francesco és Paola a makarónigyár és a tészta nevén gondolkozik, s a “Terra Nostra” elnevezésben egyeznek meg.

68. Fülledt brazil éjszaka. Rosana kopogtat Marco Antonio ajtaján. Vigaszt keres és szerelmet talál. Janete és Marco Antonio is megkéri Gumercindótól a lánya kezét.

69. Rosana apja és anyja tiltakozása ellenére összecsomagol és elmegy Marco Antonióval. Giuliana nem adja vissza a kislányát, közli Marianával, hogy majd a bíróság eldönti a kérdést. Dolores és Hortensia rájön, hogy Juanito Giuliana kisfia. Janete otthon bevallja Rosanának, hogy férje elköltözött.

70. Marco Antonio kéri apját, hogy beszéljen Gumercindóval Rosana és az õ ügyében. Janete és Marco Antonio visszakövetelné a legkisebb Maglianót, de Francesco megtiltja fiának, és ezt közli is Giulianával. Amadeo is Dolores panziójába költözik. Bartolo visszatér, hogy magával vigye feleségét.

71. Hortensia és Amadeo egymásba szeret, ezt látva Dolores elküldené az olasz fiút, de szerelme nem hagyja elmenni. Bartolo Gumercindótól, Leonora Maríától vesz érzékeny búcsút, mert végre elindulnak a saját birtokukra. Az olaszok és Gumercindo családja nagy búcsúmulatságot csapnak. Mégis Florinda lesz az új cseléd Leonora helyett. Janete gyûlölködve várja, hogy a férje hazakullogjon a szeretõjétõl. Giuliana aggódik, mert elapadt a teje.

72. Giuliana visszaviszi a kislányt a Magliano-házba, ahol Mariana szívélyesen fogadja. Paola, hogy megbékítse szüleit a törvénytelen kapcsolat miatt, elmondja, hogy gyermeket vár Francescótól. Francesco tudatja fiával, hogy újból apa lesz. Janete ezt megtudva dührohamot kap és mérgében kidobja Damianót. Hortensia bevallja az anyjának, hogy Amadeóval szokott aludni. Kikövetkeztetik, hogy az elrabolt gyermek csak Juanito lehet.

73. Damiano és Tizio felkeresi Francescót, hogy borsot törjön neje orra alá. A két színes bõrû férfi beköltözik Dolores panziójába. Janete bosszút akar állni Paolán, de nem találja otthon, és Ineza kipenderíti lánya lakásából. Gumercindo és María do Socorro látogatóba érkezik a lányukhoz. Mariana azonnal beavatja õket a családi pletykákba. A vacsorára Francesco makarónit küld Paola gyárából. Hortensia anyja nyomására visszamegy férjéhez.

74. Hortensia Juanitót is hazaviszi magával. Giuliana Tiziótól végre megtudja, hogy Juanito az õ fia, de Dolores ezt tagadni próbálja. Gumercindo családjával Sao Paulóba készül költözni, s ezért házat keres. Augusto biztos benne, hogy nyerni fog a választásokon. Dolores a lányához fûzõdõ kapcsolata miatt elküldi Amadeót a panzióból. Leonora vissza akar menni Gumercindo birtokára dolgozni. Giuliana elmeséli Mateónak, hogy Juanito az õ gyermekük.

75. Giuliana és Mateo vissza akarják szerezni a fiukat. Amadeo bevallja Doloresnek, hogy szereti Hortensiát, akit ismét elzavart a férje, s ezért visszaköltözik a panzióba. Giuliana elpanaszolja Francescónak, hogy nem engedték meglátogatni a kislányát, és hogy megtalálta a fiát. Genaro megtudja Antoniótól, hogy a felesége Hernandez szeretõje. Marco Antonio és Francesco segíteni akar Giulianának, hogy visszakaphassa a fiát.

76. Janete tiltakozása ellenére Marco Antonio visszaadja Giulianának a kislányát. Gumercindo megvette a házat, hogy María do Socorrót boldoggá tegye. Mateo dühös és féltékeny, amiért Giuliana visszakapta a kislányát. Hortensia fél a férjétõl. Mariana és Luisa arról pletykál, hogy Paola esetleg fiút szül Francescónak. Antonio és Dolores az újságban olvassa, hogy megöltek egy férfit és a szeretõjét. Attól félnek, hogy Hernandez az áldozat.

77. Hortensia és Antonio elmegy a rendõrségre. A felügyelõ gyanúsnak találja Antoniót. Amadeo és Hortensia boldogok, hogy végre összeházasodhatnak. Leonora visszamegy a birtokra, és újra beáll a konyhába. Augusto udvarol Florindának. Angelica felnyitja Rosana szemét, és azt tanácsolja, hogy ne bízzon annyira Marco Antonióban. Mateo egy komoly beszélgetés alkalmával elárulja Amadeónak, hogy Juanito az õ fia. Giuliana is kérdõre vonja Hortensiát, és a képébe vágja, hogy a gyermeke az õ fia.

78. Hortensia hallani sem akar arról, hogy lemondjon Juanitóról. Janete elõad egy képtelen történetet az ügyvédnek, aki segíteni próbál Giulianának. Eszerint Giuliana fia születésének éjszakáján arra kérte õt, hogy ölje meg a gyereket. Janete Marianát akarja rábírni, hogy hamisan tanúskodjon, de Mariana nem erõsíti meg a hazugságot. Reggel hiába keresik Marianát, összecsomagolt, elment. Magával vitte Francesquinhót is. Marco Antonio bevallja apjának, hogy nem tudta elfelejteni Giulianát.

79. Mateo csúnya jelenetet rendez, amiért Marco Antonio meglátogatta a lányát Giulianánál. María do Socorro arra gyanakszik, hogy gyermeket vár. Angelica és Leonora is azt tárgyalják, hogy milyen lesz María do Socorro terhesen. Franceso felajánlja Gumercindónak, hogy a pénzével társuljon be az õ bankjához. Leonora megfenyegeti Augustót, hogy ha nem hagyja békén Florindát, szól a lány apjának és Angelicának is. Dolores könyörög Giulianának, hogy ne vegye el tõle Juanitót.

80. Mariana felkeresi Giulianát, és elmondja, hová vitte Francesquinhót, azonban nem hajlandó visszaadni a Magliano családnak. Marco Antonio elviszi Giulianát és Hortensiát az ügyvédhez, aki ráveszi Hortensiát, hogy önként mondjon le a gyermekrõl, ne várja meg, amíg a bíróság szakítja el tõle. Hortensiának majd megszakad a szíve, de visszaadja a kisfiút Mateóéknak. Giuliana átérezve a helyzetet biztosítja arról, hogy ketten fogják nevelni Juanitót. Hernandez vagyona éppen csak arra elég, hogy kifizessék az adósságokat.

81. Mateo és Amadeo rájön, hogy Francesco hitelbe adta el az épületet, ezért egyelõre nem kapják meg a járandóságukat. Marco Antonio végleg búcsút mond Giulianának, mert nem akar bajt hozni a lányra. Olavo atya ellátogat a birtokra, ahol megtudja, hogy Gumercindóék már Sao Paolóban élnek. María do Socorro aggódik, hogy vajon a születendõ gyermek fiú lesz-e.

82. Angelica visszavásárolja Anacletótól azt az ültetvényt, amit Paola szerelméért adott régen a férje. Damianóék Santosba költöznek Nanához. Mariana munkát kap María do Socorrónál, de Francesquinhót nem viheti magával, így a kisfiú megint árvaházba kerül. Hortensia bejelenti, hogy gyermeket vár, és összeházasodnak Amadeóval. Francesco ragaszkodik hozzá, hogy Paola a terhessége miatt ne járjon tovább dolgozni.

83. Janete-t nyugtalanítja, hogy Francesquinho mint Magliano került az árvaházba, de Mariana azt hazudja, hogy saját unokájaként hagyta az Irgalmas Nõvéreknél. Francesco Mariana tanácsára kész adományokkal segíteni a rendházat. Hortensia és Amadeo összeházasodnak Giuliana és Mateo tanúskodása mellett. Megszületik Aurora, Paola kislánya. María do Socorro nem akar kórházban szülni. Mateo megkapja a felépült házakért járó pénzt, de mégsem boldog, mert hiányzik neki a távol élõ fia.

84. Rosana nem akarja, hogy Mateo találkozhasson a fiukkal. Antenor hírét vette, hogy bubópestisjárvány van terjedõben Santosban. Gumercindo a járványtól való félelmében családjával hazaindul a birtokra. Útközben María do Socorróra rátörnek a szülési fájdalmak, és az erdõben egy tisztáson megszüli kisfiát. Marco Antonio nem akar Rosanával menni, mert Giuliana és a lánya közelében szeretne maradni. María do Socorro hazaérkezve belázasodik.

85. Gumercindo birtokán mindenki a haldokló María do Socorro gyógyulásáért imádkozik. A pestis miatt a pánik az egész országban terjed. Amadeo elégedetlen a helyzetével és Hortensia örökségébõl önálló építkezésbe szeretne kezdeni Francesco nélkül. María do Socorro felépül, és Olavo atya megkereszteli a kis Gumercindót, akit Bartolo és Leonora tart a keresztvíz alá.

86. Mateo meglátogatja kisfiát, és összetalálkozik Rosanával. Egy szenvedélyes csók után felébrednek Rosana emlékei és vágyai. Mateo otthon bevallja a történteket, mire Giuliana nagy patáliát csap és elzavarja Mateót. Rosana megkeresi Mateót, és megengedi, hogy találkozhasson a fiával. Gumercindo megkéri Francescótól a kis Aurora kezét a még szintén csecsemõ fia számára. Antoniót megvádolják nagybátyja meggyilkolásával. Janete elindul meglátogatni Paolát.

87. Janete ajándékot visz Paola kislányának, de Ineza durván kidobja. Mateo kihallgatja Giuliana panaszkodását és megtudja, hogy Giuliana már nem szereti õt, így érthetõ az állandó feszültség és veszekedés köztük. Marco Antonio pénzt ad Giulianának a lányuk nevelésére. Giuliana elmeséli Rosana és Mateo csókolózását és az õ szakítását Mateóval. Marco Antonio reménykedni kezd. Josue merész ajánlatát, hogy a szobájába vinné az úrnõjét, Janete elengedi a füle mellett, de nagyon is megjegyzi.

88. Marco Antonio elmagyarázza apjának, hogy vissza kellett vinnie Rosanát a szülei házába, mert a lány még mindig Mateót szereti. Francesco óvatosságra inti fiát. Giuliana kezdi belátni, hogy nem kellett volna elhagynia a férjét Mateóért. Marco Antonio megtudja Augustótól az igazságot Rosana csúfos házasságáról, és végsõ elhatározásra jut: szakít Rosanával, s ezt közli a lány szüleivel. Gumercindo kérdõre vonja a lányát.

89. Toninho borozgatás közben elpletykálja Mateónak, hogy Marco Antonio náluk járt, és pénzt adott Giulianának. Mateo feldúltan támad Giulianára, követelve a pénzt, hogy a volt férje képébe vághassa. Giuliana végleg kiábrándul az ittas Mateóból. Gumercindo szajhának nevezi a lányát, és azonnal elûzné a házából. María do Socorro csak nagy nehezen tudja marasztalni a nyakas lányt. Giuliana kifejti Francescónak, hogy független, dolgozó nõként egyedül akarja felnevelni gyermekeit. Elege volt a férfiakból.

90. Francesco munkát szerez Giulianának Paola tésztagyárában, és ez még jobban elmélyíti a válságot Mateo és Giuliana kapcsolatában. Augusto befeketíti Marco Antoniót apósánál. Janete vágyai ébredeznek Josue, az új kocsis iránt. Antoniót kihallgatják a rendõrségen, és behívatják Amadeót is, aki nem is sejti, hogy Hortensia gyermeket vár tõle.

91. Amadeo gyanúba kerül, de Heriberto Hortensiát is újra ki akarja hallgatni. Francesco elviszi dolgozni Giulianát Paolához, és a két fiatalasszony összebarátkozik. Damiano és Tizio Santosba költözik. Marco Antonio reménykedik, hogy Giuliana visszatér hozzá. Mateo megfenyegeti Giulianát, hogy megöli Marco Antoniót, ha ez megtörténik.

92. Paola el van ragadtatva Giulianától. Mateo elkeseredik, mert úgy érzi, hogy Giuliana már csak Marco Antonio lányával törõdik, és közös gyermeküket elhanyagolja. Heriberto felügyelõ kihallgatja és megvádolja Hortensiát férje meggyilkolásával. Mariana rendszeresen látogatja “kisfiát”, Francesquinhót az apácáknál. Rosana arra készül, hogy kiharcolja Mateo jogát, hogy láthassa fiát, és persze õt is. Gumercindo kolostorba záratná Rosanát, de Olavo atya lebeszéli tervérõl.

93. Marco Antonio megvárja Giulianát munka után, hogy hazakísérje. Gumercindo megenyhül, és mégis megengedi Mateónak, hogy néha látogathassa a fiát, de csak akkor, ha õ nincs otthon. Amadeo panaszkodik Mateo munkájára és arra próbálja Hortensiát rávenni, hogy adja el az örökségét. Marco Antonio el szeretné hozni Giulianát a panzióból. Angelica meglátogatja szüleit Sao Paolóban. Rosana vissza akarja szerezni férjét, Mateót.

94. Francesco munkát ígér Anacletónak, hogy ne érezze fölöslegesnek magát. Hortensia bejelenti, hogy eladja a raktárakat. Josue és Janete vágyakoznak egymás után, de egyik sem meri megtenni az elsõ lépést. Luiza bemegy Josue szobájába és felkínálkozik neki. Angelica húgával beszélgetve beismeri, hogy azt a szenvedélyes szerelmet, amit Rosana érez Mateo iránt, õ nem ismeri. Josue elviszi Janetet a “Paradicsomba”.

95. Janete Josue elsõ csókja után úgy érzi, hogy újra élni kezd. Rosana felkeresi férjét a jó hírrel, hogy meglátogathatja a fiát. Giuliana közli Mateóval, hogy elhagyja. Angelica bevallja nõvérének, hogy halálosan szerelmes volt Mateóba. Gumercindo aggódik az Olasz-Brazil Hitelbankba fektetett pénzéért. Francesco nem tudja finanszírozni Amadeóval és Mateóval közös vállalkozásukat, és az építkezés leállítását javasolja.

96. Janete Josuéval tölti az éjszakát. Augusto lázító beszédet mond a képviselõházban a kormány tömegeket megnyomorító intézkedései ellen. Angelica Mateóért megy, hogy elhívja a fiához, és persze Rosanához. Együtt ebédel a család, úgy, mint régen.

97. Gumercindo találkozik Mateóval, és még a tartozását is elismeri. Antenort és José Alceut elbocsátják a munkahelyükrõl. Amadeo és Toninho egy köteg bankó segítségével meggyõzi Genarót, hogy vállalja magára a gyilkosságot. Amadeo megállapodik Francescóval és Mateóval a társaságuk feloszlatásáról.

98. Janete reggel nem tud visszamenni a házba, kénytelen az ajtó üvegét betörni, hogy bejusson. Angelica visszamegy a birtokra. Genaro ismét beismerõ vallomást tesz Heribertónak a gyilkosság ügyében.

99. Gumercindo már barátságosan fogadja Mateót, és pénzt ad neki a birtokon töltött hónapokért. Giuliana és Mateo csúnyán összeveszik, mert Mateo véletlenül Rosanának szólítja Giulianát.

100. Florinda ármánykodik, hogy Matilde helyett õ mehessen vissza Sao Paolóba, de Angelica gyanút fog. Janete szerelmes, egyre többet találkozik Josuéval, de Luiza is szeretné megszerezni a férfit. Mateo képtelen szót érteni Giulianával, mígnem Juanito megbetegszik, diftériás lesz. Giuliana szenved az önvádtól, amiért nem töltött elég idõt gyermekével. A két fiatal szerelmes ismét közel kerül egymáshoz a bajban.

101. Rosana a munkahelyén keresi Mateót. Megtudja, hogy Mateo már nem dolgozik ott, és azt is, hogy Juanito diftériás. Marco Antonio elmegy Giulianával a kórházba, hogy érdeklõdjenek a gyerek állapota felõl. Mariana szintén látni szeretné a beteg kisfiút, s Gumercindóék tiltakozása ellenére szintén a kórházba megy. Hortensia kétségbeesetten imádkozik Juanitóért. Marianát egy orvos beengedi a haldokló gyerekhez, és elmondja, hogy nincs remény. Hortensia és Giuliana még elbúcsúzni sem tud Juanitótól.

102. Mindenki Juanitót gyászolja. Janete is megrendül, ilyen szenvedést még õ sem kívánt Giulianának. Marco Antonio anyja rábeszélésére elindul a panzióba, hogy hazavigye a lányát. Dolores nem akarja elengedni Aninhát, mivel sajnálja Giulianát, hogy a megmaradt gyermekétõl is el akarják szakítani. Marco Antonio biztosítja róla, hogy nem veszi el a kicsit az anyjától, hiszen nagyon szereti Giulianát. Paola és Francesco szintén féltik Aurorát a diftériától. Josue azon töri a fejét, hogy hol tudnának Janete-tel titokban és zavartalanul egyedül lenni.

103. Giulianát és Mateót a gyászuk ismét közel hozza egymáshoz. A fertõzésveszély elmúltával Marco Antonio visszaviszi Aninhát a panzióba, s Paola is biztosítja Giulianát, hogy tovább dolgozhat nála. Bartolo és Leonora meglátogatja keresztfiukat. Rosana felkeresi Mateót a panzióban, hogy részvétérõl biztosítsa. Janete és Josue boldog, de Marco Antonio egyre inkább gyanakszik.

104. Hortensia elmeséli Giulianának, hogy Rosana Mateónál járt. Francesco és Paola felkeresi Janetet, hogy megtárgyalják vele, milyen feltételek mellett adná át nekik a házat. Janete úgy határoz, hogy készpénzt kér, amivel új életet kezdhet. Angelica számon kéri Augustón, hogy folyton a cselédlányokat kerülgeti. Giuliana és Mateo között ismét fellángol a szerelem. Giuliana meg szeretné ismerni Mateo fiát.

105. Francesco eldönti, hogy kifizeti Janete-nek, amit a házért és az ingóságokért kér. Augusto biztosítja Angelicát arról, hogy soha senki nem választhatja el õket egymástól. Angelica viszont közli, hogy elég még egy ballépés, és õ otthagyja a birtokot. Juvenal elárulja Rosanának, hogy Mateo és Giuliana együtt vitte sétálni Morinhót, s Rosana ettõl emésztõ féltékenységet érez. Marco Antonio nagyon furcsállja, hogy anyja hajlandó átengedni a házat Francescónak és Paolának. Janete felajánlja Josuénak, hogy éljenek együtt.

106. Angelica Florindát küldi vissza Sao Paolóba Matilde helyett. Ez mind Augustót, mind María do Socorrót meglepi. Marco Antonio aggódik, hogy hol fog élni, ha szülei megegyeznek a házról. Janete megállapodik Francescóval, és szabadnak érzi magát. Ineza és Anacleto megsértõdnek, amikor megtudják, hogy õk nem költözhetnek át lányukkal a nagy házba. Luisa tovább táplálja a gyanút Marco Antonióban anyja és Josue viszonyával kapcsolatban. Josue azt javasolja Janete-nek, hogy szabaduljon meg Luisától.

107. Janete számon kéri Luisától, hogy miért zaklatja folyton Josuét. Dolores könyörög Hortensiának, hogy ne adja minden pénzét a férjének. Marco Antonio Francescóval is megosztja a gyanúját. Mateo munkát keres. Heriberto tovább faggatja Genarót, hogy ki helyett akarja elvállalni a gyilkosságot. Francesco és Janete megegyeznek a válásban, Marco Antonio anyjával együtt szeretne költözni, de Janete ezt nem akarja.

108. Marco Antonio megbizonyosodik anyja és Josue viszonyáról. Feldúltan elrohan, hogy apját is tájékoztassa a szégyenrõl, de Francesco próbálja megnyugtatni, hogy engedniük kell, hogy Janete hadd élje az életét. Janete reggel ünnepélyesen asztalhoz ülteti Josuét, hogy együtt reggelizzenek, a cselédek legnagyobb megrökönyödésére. Gumercindo és Augusto aggódnak a gazdasági helyzet és Gumercindo pénze miatt, amit Francesco bankjában helyezett el.

109. Amadeo és Mateo majdnem összeverekednek. Marco Antonio, bár nagyon dühös anyjára, azért felajánlja üresen álló házát Janete számára. Mateo arról álmodozik, hogy Giulianával visszatérhetnének Itáliába, Giuliana azonban lebeszéli errõl. Janete egy meghitt pillanatban a múltjáról faggatja Josuét, de a férfi nem nyílik meg. Gumercindo felkeresi Francescót, és hangot ad aggodalmának a bankjukba fektetett pénze miatt, de tulajdonostársa megnyugtatja.

110. Mateo elmegy kisfiához, de Rosana nem akarja elengedni Marinhót, ha Giuliana is velük lenne. Marco Antonio elköltözik arra az idõre, amíg Janete el nem hagyja a házat. Bartolo és Angelica azon tanakodnak, hogy mi lesz az olasz felestársakkal, ha nem megy fel a kávé ára. Heriberto felkeresi Dolorest, hogy kihallgassa. Genaro szerint Amadeo vagy Antonio ölte meg Hernandezt és a szeretõjét. Antonia csomagolás közben megállapítja Josue ruhatáráról, hogy inkább illene egy milliomoshoz, mint egy kocsishoz.

111. A kávé alacsony ára mindenkit aggaszt, de legfõképpen Gumercindót és Angelicát. A gyárak bezárnak, a munkások az utcára kerülnek. Paola, hogy ezt elkerülje, felére csökkenti a munkaidõt, és persze a béreket is a tésztagyárában. Giuliana boldog, hogy megmarad a munkája, és többet lehet a szerelmével. Amadeót letartóztatják és szembesítik Genaróval, aki elmondja az igazságot. Amadeo tagad. Hortensia kétségbeesik, nem akarja elhinni a történteket.

112. A gyárakban, ahol Francesco tulajdonostárs, csõdöt jelentenek. Még egy kölcsön komoly veszélybe sodorná, ezért inkább a bankja megmentésére koncentrál. Francesco és fia kedvenc vendéglõjükben összefutnak Janete-tel és szeretõjével. Marco Antonio kikéri magának, hogy kocsisokkal kelljen ebédelnie, és elrohan. Mateo legyõzi haragját és Giuliana unszolására bemegy Amadeóhoz a fogdába. Megígéri, hogy segít Hortensiának befejezni az építkezést. Dolores úgy véli, hogy Amadeo Toninhót akarja fedezni.

113. Gumercindo elmondja Angelicának, hogy nagyon aggasztja a pénze sorsa, amit Francesco bankjába fektetett, és azon tanakodnak, hogyan szabaduljanak meg az eladhatatlan kávéfeleslegüktõl. Közben az olasz telepesek követelik a kávé eladását és a pénzüket. Angelica a türelmüket kéri. Francesco Paolával visszaköltözik a házába, de Janete még az ágynemût is magával vitte. Damiano és fia Sao Paulóba visszatérve felkeresi Francescót, aki örömmel visszafogadja õket házába és szolgálatába.

114. Gumercindo pénzt kér Francescótól, hogy megnyugtassa az olasz munkásait, de a bankár csak a felét tudná odaadni, azt sem azonnal. Ez elgondolkodtatja, de rájön, hogy az olaszoknak szánt pénz még megmentheti a közös vállalkozásukat. Nana és családja is megérkezik Paoláékhoz. Augusto megpendíti, hogy eladná a birtokaikat, de Angelica hallani sem akar errõl. Amadeo bevallja, hogy õ ölte meg Hernandezt önvédelembõl, de az asszonnyal a másik végzett. Heriberto hazaengedi állapotos feleségéhez.

115. Augusto fizetési haladékot és támogatást követel a kormánytól a kávéültetvényeseknek. Nana szakácsnõ lesz Paolánál, de nagyon megretten, amikor megtudja, hogy Gumercindo, a régi gazdája és fiának az apja a szomszédban lakik. Mateo hiába keres munkát és még anarchista hírét is keltik, s már a gyárkapuk elõl is elkergetik. Apósa felajánlja neki, hogy irányítsa megint a birtokon a munkát. Rosana újra reménykedni kezd. Giuliana nem akarja egyedül visszaengedni szerelmét az ültetvényre. Angelica megfenyegeti a férjét, hogy ha eladja a birtokait, akkor elhagyja õt.

116. Janete felveszi Antenort kocsisnak. Amadeo védõügyvéd segítségét kéri a bírósági tárgyaláson. Paola kiharcolja, hogy szülei is hozzá költözhessenek. Már elsõ nap folytatódik a torzsalkodás após és veje között. Rosana boldogan készül, hogy Mateo után utazzon, ha a férje elfogadja apja ajánlatát. Angelica szembefordul a családjával is, mert támogatják a férje terveit. María do Socorro félti a lányait az újabb ballépésektõl. Giuliana érzi, hogy nem engedheti el egyedül Mateót a birtokra, a volt felesége közelébe.

117. Mateo bejelenti, hogy vállalja a munkát a birtokon, de magával viszi Giulianát is. Rosana megsértõdik, és nem kér a férfi segítségébõl. Giuliana elmondja Marco Antoniónak, hogy követi Mateót, erre Marco Antonio magával viszi a lányukat. Giuliana ügyvédi úton végleg magának akarja perelni a kislányát. Francesco nem helyesli fia tettét. Mateo és Giuliana Sao Paulóban maradnak. Gumercindo rábeszéli a telepeseit, hogy várjanak még a kávé eladásával. Õszintesége meggyõzi a munkásokat. Hazafelé meglátogatja Bartolóékat, akik sanyarú körülmények között tengõdnek.

118. Marco Antonio megtudja, hogy Giuliana és Mateo nem megy vidékre, és belátja, hogy meggondolatlanul cselekedett. Apjának és Paolának sok energiájába kerül meggyõznie, hogy adja vissza Aninhát az anyjának. Francesco Manausba küldi a fiát a kaucsuktermesztés lehetõségeit kutatni. A kiábrándult Marco Antonio azt reméli, hogy talán a távolság feledteti a szerelmét. Bartolo és családja visszatér a kolóniára. Rosana anyja tanácsát kéri, hogy hogyan élhetne Mateo nélkül is boldogan.

119. Bartolónak sikerül egy kicsit lecsillapítani az olasz telepesek elégedetlenségét. Paola visszaviszi Giulianának Aninhát, és megmondja, hogy Marco Antonio elutazott, mert nem akarja többé látni a lányt. Mateo még mindig nem talált munkát, s arra gondol, hogy tényleg anarchista lesz. Francesco bevallja Gumercindónak, hogy már õ is a csõd szélén áll. Augusto felajánlja, hogy ha eladja a földjét, akkor a befolyt összegbõl apósa kifizetheti az olaszokat, s így megmentheti a saját ültetvényét.

120. Augusto megint kikezd Florindával, de a lány ismét elzavarja. Már csak Angelica hozzájárulása hiányzik a kávéültetvények eladásához. Gumercindo és Augusto együtt mennek az udvarházba meggyõzni Angelicát. Mariana arra figyelmezteti Rosanát, hogy ne fecsérelje el a fiatalságát egy olyan férfira, aki nem is szereti. Angelica megint összeveszik a férjével, de Gumercindo elmagyarázza, hogy ha nem írja alá a szerzõdést, akkor a család birtokát sodorja veszélybe.

121. Francesco üzlettársai bejelentik, hogy csõdbe mentek. A betétesek is a pénzüket követelik. Francesco összeomlik és bezárja a bankot. Mateo elkeseredésében haza akar menni Olaszországba. Angelica belátja, hogy engedelmeskednie kell, és aláírja a szerzõdést a birtokaik eladásáról.

122. Francesco felkeresi Gumercindót, és közli a rossz hírt, hogy be kellett zárnia a bankját. Megalázva érzi magát, de Gumercindo nem õt hibáztatja, sõt nagyra becsüli egyenességét. Janete és Anacleto is a pénzét akarja visszakapni. Giuliana attól tart, hogy Francesco csõdje miatt õ is elveszíti a munkáját. Luisa megtalálja Josué iratait, amikbõl kiderül, hogy a kocsis egy jó nevû, gazdag családból származik.

123. Augusto eladja az ültetvényeit és a kávét is, aminek a fele a munkásokat illette volna. Angelica követeli, hogy férje fizesse ki az olaszok jussát. Gumercindo is egyetért ezzel, és büszke, hogy kisebbik lánya mossa tisztára a család nevét. Josué beállít Francescóhoz Janete pénzéért. Legnagyobb meglepetésére Francesco úriemberként beszél vele, és csak egy kis türelmet, haladékot kér. José Alceu és Gumercindo találkozik az utcán, és kiderül, hogy szomszédok. Nana nem örül ennek a véletlennek.

124. Angelica még mindig neheztel férjére a birtokaik eladása miatt. Házasságuk bizonytalan lábakon áll. Amadeo újból felkéri Mateót, hogy dolgozzon náluk, és ezúttal meg is állapodnak. Hortensiának megindul a szülése, és Dolores segítségével kislánya születik. A panzióban mindenki nagyon boldog. Bartolo újból türelemre inti a telepeseket, de megérkezik Gumercindo, és hajlandó felvásárolni az olaszok kávéját. Matilde levelet ír Itáliába, a nagyszüleinek.

125. Mateónak sikerül munkát kapnia a Matarazzo malomban. Francesco kinyitja a bankját, mert sikerül eladnia néhány birtokát, így tõkéhez jut. Igyekszik megnyugtatni Gumercindót, aki azért is aggódik, hogy sikerül-e eladnia az olaszoktól átvett kávét. Az országban is fellendül a gazdasági élet. Josué egyre ridegebb és furcsább Janete-tel. Augusto növekvõ ambíciókkal veti bele magát a politikai életbe. Amadeót felmentik a gyilkosság vádja alól. Gumercindo véletlenül meglátja Nanát az utcán.

126. Giuliana és mateo boldogok, és szeretnének egy közös gyereket is. Francesco bankja egyre nyereségesebb. Rosana belátja, hogy értelmet kell adnia az életének. Gumercindónak veszteség nélkül sikerül megszabadulnia az összes kávéjától. Vendégségbe megy Francescóhoz és élénken érdeklõdik a szakácsnõ és gyermekei iránt. Nana azonban elszalad és nem akarja kiszolgálni a vendéget. Francescóékat meglepi a két ember viselkedése. Angelica és Augusto kibékül.

127. Nanának szembe kell néznie Gumercindóval. Kiderül, hogy Gumercindo rabszolgája volt, de azt állítja, hogy a gyermekei Antenortól vannak. María do Socorro látja az urán, hogy valami baj van. Gumercindo mindent elmesél neki, de kijelenti, hogy mindig is õt szerette, és egyetlen fiát is õ szülte. Francescót, Paolát és Giulianát nyugtalanítja, hogy Marco Antonio nem ad életjelt magáról. Paola úgy érzi, hogy Marco Antonio fizeti meg apja helyett az adósságot, ami Francescót Giuliana apjához kötötte.

128. Francesco aggodalma egyre elviselhetetlenebb Marco Antonio eltûnése miatt. Giuliana és Mateo elhatározza, hogy megbékélnek Rosanával és Marco Antonióval. Angelica még mindig feldúlt amiatt, hogy Nana a szomszédban lakik. Antenor azt hazudja Gumercindónak, hogy Nana elsõ gyermeke meghalt a szülés után, és különben is lány volt. Ettõl Gumercindo és Nana is megnyugszik. Amadeo kihasználva Francesco, bizonytalan anyagi helyzetét, földet vásárol a bankártól.

129. Mateo felkeresi Rosanát, és megkéri, hadd vihesse el hozzá Giulianát egy beszélgetésre. Rosana felháborodik ezen az ötleten. Francesco már kétségbeesetten tölti napjait fia miatt. Gumercindo Bartolóval beszélgetve kínosan érzi magát a régi rabszolgaszálláson. Antenor kezd ráébredni, hogy Josué nem más, mint egy kártyaadósság miatt öngyilkosságot elkövetett kávébáró fia. Janete Josué szemére veti, hogy az éjszakát egy játékbarlangban töltötte.

130. Francescót lelkiismeret-furdalás gyötri, mert támogatta Marco Antonio és Giuliana szerelmét. Gumercindo is hibásnak érzi magát Rosana elrontott élete miatt. Mateo boldogan dolgozik a malomban, és azt tervezi, hogy földet fog vásárolni. Amadeo újabb építkezésekbe kezd a Francescótól vett parcellákon. María do Socorrónak kezd elege lenni Rosana Mateo utáni siránkozásából. Marco Antonio végre hazaérkezik.

131. Marco Antonio elsõ útja Rosanához vezet. Hevesen szerelmet vall és erõszakkal meg is csókolja Rosanát, akit meglep a durva közeledés, de lelke mélyén nincs ellenére. Hortensia el akar költözni a panzióból, ha elkészülnek az új lakások, és Dolorest is hívja, hogy költözzön velük. Luisa elárulja Janete-nek, hogy Josue álnéven él mellettük.

132. Gumercindo arról mesél Bartolónak, hogy szeretne végleg visszaköltözni az udvarházba. Francesco bíztatja apósát, hogy hamarosan megkapja a pénzét, és visszatérhet Szicíliába. Otthon Marco Antonio bejelenti, hogy Rosanával fog élni. Josue leleplezõdése elkerülhetetlen. Janete megtudja, hogy nem más, mint annak a kávébárónak a fia, akit az õ apja csalással fosztott ki egy kártyaasztal mellett.

133. Marco Antonio rózsacsokrot küld Rosanának, és Augusto barátját kéri, hogy segítsen a sógornõje visszahódításában. Anacleto elszántan készül visszatérni Itáliába, akár a felesége nélkül is. Gumercindót a régi önvád mardossa, hogy kényszerítette Mateót, hogy vegye feleségül a lányát, és ez az oka a sok elrontott életnek körülötte. Egy újabb szenvedélyes csók után Rosana úgy dönt, hogy odaköltözik Marco Antonióhoz, ha kell, az apja tiltása ellenére is. Damiano és Tizio beszélgetését kihallgatva José Alceu megtudja, ki is az igazi apja.

134. Rosana kéri apját, hogy fogadja Marco Antoniót, aki ismét meg akarja kérni a kezét. Ez felbõszíti Gumercindót, s megtiltja, hogy az olasz betegye a lábát a házába. José Alceu szemére veti Tiziónak, hogy tudta és eltitkolta elõle apja kilétét. Megegyeznek, hogy nem árulják el Nanának, hogy ismerik a titkát. Janete Francescóhoz küldi a fiát, hogy tõle tudakolja meg, ki is Josue Medeiros.

135. Marco Antonio elmegy a lányához, és közli Giulianával, hogy számára õ már csak a gyermekének az anyja. Mateóval is megegyezik, hogy nem ellenségeskednek tovább, hisz mindketten a másik gyerekét nevelik, ha Rosana megint vele fog élni. Marco Antonio leánykérési szándékkal megy Gumercindóhoz, de Rosana egyelõre elküldi.

136. Francesco hiába kéri a fiát, hogy felejtse el Rosanát, s különösen a lány megszöktetését. A két fiatal a szülõk tiltása ellenére arra készül, hogy újra együtt éljen. Marco Antonio el is kéri apjától Paola régi lakását. Gumercindo meglátogatja Francescót, és a sértegetésig fajuló udvariaskodás után is kitart véleménye mellett, hogy nem adja a lányát Marco Antonióhoz. Gumercindo munkásai elégedettek, és ismét felesben akarják gondozni és szüretelni a kávét. Josue nem akar Janete nyakán élõsködni, de elválni sem akar szerelmétõl, és felajánlja a megmaradt kis örökségét.

137. Mateo megint munkanélküli lesz, mert a malomban összeverekszik egy munkással, aki anarchistának nevezi. Marco Antonio titkos levelet küld Rosanának, hogy várja a leendõ lakásukban.

138. Rosana tiltott légyottja Marco Antonióval olyan jól sikerül, hogy a fiatalember ismét halálosan szerelmes lesz, de most Rosanába. Otthon Rosana vállalja szerelmét, mire Gumercindo kitagadja és azonnal el is zavarja lányát a házából. Mateo igazi anarchistává válik.

139. Rosana és Marco Antonio megint együtt él, és csak az keseríti boldogságukat, hogy Gumercindo nem engedte meg a lányának, hogy magával vigye a kisfiát. Mateo egyre õrültebben beszél, mindenki valóban anarchistának képzeli. Giuliana is kezdi elveszíteni a belé vetett bizalmát.

140. Mateo elmegy egy gyûlésre, ahol elmagyarázzák neki az anarchizmus elveit, és nagyon is tetszenek neki azok a gondolatok. Elhatározza, hogy elkéri Gumercindótól a fiát. María do Socorro rá sem ismer a férjére, aki kiábrándult, megtört és gyûlölettel teli. Ráadásul jogosnak tartja Mateo követelését, és María do Socorro minden tiltakozása ellenére odaadja unokájukat az apjának.

141. Rosanát feldühíti apja kegyetlensége, és rögtön rohanna Mateóhoz a fiáért, de húgának sikerül lebeszélnie. Marco Antoniónak könyörög, hogy segítsen visszaszerezni gyermekét. Mateo megesküszik Giulianának, hogy fiának szenteli életét, munkát keres és szakít az anarchista eszmékkel. Paola sokat dolgozik a gyárban. Gumercindo visszamenekül a birtokára, hogy ott keressen gyógyírt fájdalmára. Úgy érzi, hogy Rosana lánya számára meghalt.

142. Francesco kiáll a fia mellett és felbontaná Gumercindóval az üzleti kapcsolatát is, ha nem fogadja el a fiát vejéül. Rosana elmegy Mateóhoz a fiáért, de a férje makacsul ragaszkodik a fiuk neveléséhez. María do Socorro elküldi Florindát Rosanához cselédnek.

143. Nana véletlenül meghallja José Alceu és Tizio beszélgetését, amibõl kiderül, hogy fia már tudja, ki az apja. Menekülni akar, de José Alceu megelõzi, egyedül szökik meg, méghozzá apja után indul a birtokra. Mateo nem talál magának munkát, és elkeseredésében Olaszországba készül. Giuliana nem tartóztatja.

144. Rosana újabb könyörgésére Marco Antonio elmegy Mateóhoz visszaszerezni Marinhót, aki hallani sem akar arról, hogy visszaadja a fiát. José Alceu megérkezik az apja udvarházába. Ineza kihallgatja Nana és Damiano beszélgetését arról, hogy José Alceu Gumercindóhoz, az apjához szökött. A hallottakat rögtön elpletykálja férjének, aki továbbadja a hírt Francescónak.

145. Tizio José Alceu után megy, hogy hazahívja, de épp akkor érkezik meg, amikor unokatestvére elõször szólítja apjának Gumercindót. Giuliana személyesen viszi vissza Marinhót Rosanának, és Mateóról is lemondana a javára. A hálás anya örök barátságot fogad Giulianának, és megígéri, hogy többé nem áll Mateo és Giuliana szerelmének útjába.

146. Gumercindo megbizonyosodik afelõl, hogy José Alceu valóban a fia, és áldását adja rá. Giuliana és Mateo kibékülnek, mert Giuliana megérti, hogy olyannak kell elfogadnia szerelmét, amilyen.

147. Gumercindo és a gyerekek visszatérnek a családjukhoz. María do Socorro vérig sértetten fogadja urát, és el akar költözni, ha a házukba hozná a fiát. Gumercindo a bocsánatát kéri és szerelmérõl biztosítja a megalázott asszonyt. Bruno és Florinda szerelme kibontakozik.

148. Mateo végleg felhagy az anarchista nézeteivel, és elfogadja Amadeo állásajánlatát. Giuliana Mateo gyermekét hordja a szíve alatt. Paola is gyermeket vár. Matilde megismerkedik egy fiúval, akirõl kiderül, hogy egy pékség tulajdonosának a fia, így teljesülhet a vágya, hogy egy gazdag brazil felesége legyen. María do Socorro megbékél Nanával, mert a néger nõ rádöbbenti, hogy mindketten a férje rabszolgái és áldozatai voltak. Bruno szülei tiltása ellenére elszökteti és feleségül akarja venni Florindát.

149. Florinda hazautazik a szüleihez a võlegényével. A birtokon tartózkodó Olavo atya össze is adja a fiatal párt. María do Socorro rábeszéli Gumercindót, hogy fogadja Rosanát és Marco Antoniót, hiszen a lánya gyermeket vár. Végre kibékül a két család.

150. Mateo és Giuliana menekülnek a rendõrség és a kitoloncolás elõl. Francesco megint megmenti õket, ad egy darab földet, amit rendbe kell hozniuk, hogy gazdálkodni lehessen rajta. Erre a távoli birtokra, mindenki legnagyobb örömére, Anacleto is velük tart. Gumercindónál nagy ünnepséget rendeznek az olaszok, Bartolo ugyanis elhozza az elsõ palack saját borát, hogy a komája megkóstolhassa. A Magliano-házban is ünnepelnek, fotográfia készül, amire az egész család hivatalos. Itt tudjuk meg, hogy Janete elvesztette a gyermeket akivel várandós volt. Giuliana úgy gondolja, ez a büntetése a gonoszságáért.

Megosztom másokkal: