Top Model tartalma

TOP MODEL

1. Lucas festegetésbõl tengeti az életét. Beteg édesanyjával él egy fedél alatt. Haverja, Tücsök sikertelenül próbálja belerángatni különbözõ kisstílû bûnügyekbe, késõbb azonban, mivel anyját szeretné bejuttatni egy drága magánklinikára, Lucas rááll egy rablásra. Az akció rosszul végzõdik.

2. A rablást követõen Lucas kocsiba ülteti anyját, hogy egy klinikára menjenek, de õ a tengerpartra viteti magát. Egy vidéki varrónõ csodaszép leánya, María Eduarda anyja rámenõsségének köszönhetõen elszegõdik a riói divattervezõhöz, Alexhez, hogy az topmodellt faragjon belõle.

3. Mariza, aki hét évig Gasparral élt együtt, visszatér Alexhez, Gaspar bátyjához, és vagyonközösséget ajánl neki. A riói rendõrség nyomozásba kezd a Tücsök által meggyilkolt impresszárió ügyében.

4. Lucas kételen kiheverni anyja halálát. Mariza elmondja Alexnek, hogy gyûlöli. Alex meglehetõsen kemény szerzõdést akar rákényszeríteni Dudára, amelyet a lány csupán anyja kedvéért hajlandó aláírni. Gaspart hiába próbálják gyermekei rábeszélni, hogy vegye el a csúnyácska és butácska Nanát.

5. Mariza elcsábítja Alexet. Gaspar gyermekei azon tanakodnak, hogyan mondják el ezt apjuknak. Gaspar, miután tudomást szerez a dolgokról, dühösen átrohan bátyjához, és haza akarja vinni az asszonyt.

6. Gaspar elhatározza, hogy elválik Marizától, és olyan nõt vesz majd feleségül, aki házias, kedves és szép. Régi szeretõjére, Martára gondol. Alex arra kéri Lucast, hogy ne udvaroljon Dudának.

7. Nana mindent elkövet, hogy magára vonja Gaspar figyelmét, de nem sok sikerrel jár. Mariza azt tervezi, hogy vesz egy nagy házat, és ott együtt fog élni közös fiukkal, Lennonnal.

8. A rendõrség folytatja a nyomozást a német üzletember meggyilkolásának ügyében. Lucas bejut Alex házába, hogy találkozzon Dudával, akit fõnöke gyakorlatilag fogva tart.

9. Alex úgy dönt, hogy biztosabb helyre viszi Dudát. Nana és Lucas, miután Alex mindkettõjüket kirúgta, gyalog mennek vissza Gaspar házába. Gaspar megpróbálja visszavonatni Alex Lucasra és Nanára vonatkozó döntését, de nem jár sikerrel.

10. Nana bánatában az alkoholhoz menekül. Saldanha, a tengerparti büfés azonban váratlanul a segítségére siet, és befogadja lakókocsijába. Morgana asszony, Alex és Gaspar édesanyja eközben a gazdagok gondtalan életét éli, és egy hajóúton megismerkedik egy korban hozzáillõ férfivel, Babyvel.

11. Gaspar és Lucas elmegy Alex petropolisi házába, ahol Dudát gyakorlatilag fogságban tartják. Lucast elkapják, Gaspar azonban bejut a házba, és ott összetalálkozik volt feleségével, Marizával. Az asszonyt felkavarja a találkozás. A rendõrség még mindig nem jutott a német impresszárió gyilkosának nyomára.

12. A rendõrség Tücsköt és Lucast gyanúsítja a német üzletember megölésével. Alex nem hajlandó elárulni, hogy ismerte Lucas anyját. Gaspar kifizeti Nana lakbértartozását.

13. Dudá továbbra sem hagyhatja el a házat. Nana túl sok alkoholt fogyaszt egy étteremben, és nem tudja kifizetni a számlát. Gaspar a segítségére siet. Dudá megszökik és visszatér Rióba, hogy találkozhasson Lucassal.

14. Gaspar gyermekei azt tervezik, hogy kirabolják Alex bácsit. Nanát végül is nem Gaspar, hanem Saldanha segíti ki, kölcsönad neki annyi pénzt, amennyibõl kifizetheti az éttermi számlát, és kiválthatja zálogban hagyott bõröndjét. Dudá anyjára való takintettel önszántából visszatér Alex házába. Lucas személyes sértésnek veszi a dolgot, és összeveszik a lánnyal. Alex váratlanul megkéri Mariza kezét.

15. Mariza és Dudá között heves szóváltás támad, amelynek során a lány közli vitapartnerével, hogy összeházasodik Alexszel. Gaspar megfenyegeti Alexet, hogy ha továbbra is az eddigi, elõnytelen feltételekkel részesedik az üzletbõl, megszakítja vele a kapcsolatot.

16. Dudá örömmel tudatja Lucassal, hogy Alexnek nincs kifogása az ellen, hogy õk ketten együtt járjanak. Mariza Gasparral is közli, hogy hozzámegy Alexhez, és magához veszi közös gyermeküket. Alex felmond addigi topmodelljének.

17. Gaspar közli a meglepett Lucassal, hogy számára Nana lenne az ideális nõ, csupán az a bizonyos szikra hiányzik közöttük. Silas, az öreg nyomozó úgy dönt, hogy Rióba utazik, hogy Tücsök révén rátaláljon Lucasra. Egy zenés szórakozóhelyen Lucas meglátja, amint Alex és Dudá csókolózik.

18. Gaspar bejelenti a családjának, hogy minden üzleti kapcsolatot megszakít Alexszel, és saját vállalkozásba kezd. Az újságok beszámolnak az Alex és Lucas közötti diszkóbeli konfliktusról, amely Dudá miatt robbant ki. Lucas fotóját is közli az újság.

19. Olivia aggódik Arthur gyakori fejfájásai miatt. Alex visszaveszi volt topmodelljét, Carlát eladónak. A fiatalasszony öröme nem felhõtlen, mert szívesebben lenne ismét modell. Nana felkeresi Alex házát, és Mariza tiltakozása ellenére elviszi Gasparhoz Lennont.

20. Gaspar házában mindenki megnyugodott: immár együtt az egész család, mert Lennon is visszatért az anyjától. Mariza azonban megkéri Alex jogtanácsosát, hogy szerezze vissza volt férjétõl a fiát. A jogtanácsos mérsékelt lelkesedéssel ugyan, de elvállalja az ügyet. Alex szemrehányást tesz a fiának, amiért az megszerzett és átadott egy szerzõdést Gasparnak.

21. Dudá felkeresi otthonában Carlát, és követeli, hogy hagyja békén a szerelmét, Lucast. Kettejük között rövid, de heves vita támad. Gaspar anyja segítségével, illetve Nana és Lucas bevonásával saját céget hoz létre. Morgana asszony arra kéri udvarlóját, Babyt, hogy szentesítsék a kapcsolatukat.

22. Mariza ismét megkéri Jacques-ot, hogy szerezze vissza a fiát Gaspartól. Gaspar hallani sem akar a dologról. Lucas szemrehányást tesz Dudának, amiért felkereste és megfenyegette Carlát. Alex váratlanul felajánlja Lucasnak, hogy dolgozzon nála. A fiatalember azonban visszautasítja az ajánlatot, mert attól tart, hogy Alex ily módon akarja elválasztani Dudától.

23. Gaspar váratlanul beállít Marizához helikopteren, és kiviszi az asszonyt a városból. Alex és háza népe nem tudja mire vélni a nõ eltûnését, és aggódnak érte. Morgana asszony döbbenten szerez tudomást arról, hogy szerelem, Baby Donaccio fedezetlen számlával fizette vissza neki tartozását. Alex megkéri Dudát, hogy beszélje rá Lucast, hogy neki dolgozzon.

24. Lucas megpróbál megszabadulni Tücsöktõl, de a barátjának nem nagyon akarózik elmenni. A rendõrség mind közelebb jut Lucashoz, akit tettestársnak tartanak a külföldi ellen elkövetett gyilkosságban. Tücsök is zsarolni kezdi õt ezzel az üggyel. Alex intézetbe küldi a fiát. Gaspar a maga módján “szolgáltatja vissza” Alexnek Marizát. A testvérek között heves vita támad.

25. Dudá közli Lucassal, hogy Alex ki akar vele békülni. A beszélgetés létrejön, ennek során Alex elárulja Lucasnak, hogy valóban ismerte édesanyját, és valójában õ az apja. Oliviát nagy öröm éri: szerelmének édesanyja immár nem ellenzi kettejük kapcsolatát.

26. Raul, a fotós azt javasolja Dudának, hogy barátkozzon össze a nejével, és e célból felhívja a lányt a lakására. Carla azonban nincs otthon, mert összefutott a Dudá miatt szomorkodó Lucassal. Mariza titokban megkéri Jacques-ot, hogy állítson össze neki egy kimutatást Alex vagyoni helyzetérõl. A férfi nem akar kötélnek állni, ezért a furfangos asszony megzsarolja.

27. Arthur édesanyját nagyon megviseli, hogy fia új ruháit férje volt szeretõje segített kiválasztani. Carla a lakásán találja Dudát, a két nõ között heves veszekedés tör ki. Alex elárulja, hogy Lucas az õ fia. Dudá meglátogatja Lucast.

28. Alex értesül a hírrõl, hogy Mariza felkérte Jacques-ot, hogy készítsen kimutatást anyagi helyzetérõl. Amikor Morgana asszony Alex jelenlétében megkérdezi Marizát az üggyel kapcsolatban, az asszony szitkozódva kirohan a szobából. Alex kérdésére válaszolva azonban Jacques kerek perec letagadja a dolgot. A félrevezetett Alex bocsánatot kér Marizától.

29. Nana kis híján vízbe fullad, Gaspar és társai azonban megmentik. A mesterséges lélegeztetés közben Nana vadul csókolózni kezd megmentõjével. Az esküvõ elõtt Alex vagyonmegosztási nyilatkozatot akar aláíratni Marizával, az asszony azonban nem hajlandó erre. Jacques Alex nevében kilakoltatási felszólítást nyújt át Gasparnak.

30. Gaspart és gyermekeit megdöbbenti Alex kilakoltatási felszólítása. Jacques megpróbáloja döntése megváltoztatására bírni Alexet, de sikertelenül. Mariza váratlanul beállít Gasparhoz, aki nem kívánja visszafogadni volt nejét, és elzavarja. Lucas felkeresi apját, és rábeszéli, hogy vonja vissza a felszólítást, amely igen nehéz helyzetbe hozná Gaspart és családját.

31. Tücsök váratlanul felkeresi Lucas apját, és azt hazudja neki, hogy a fia megölt egy német üzletembert, holott õ maga követte el a gyilkosságot. Látogatása mögött természetesen zsarolási szándék áll. Jól számított: a döbbent Alex megveszi a zsaroló hallgatását.

32. Gaspar felelõsségre vonja bátyját, amiért becstelen eszközökkel, õt és családját meglopva gazdagodott meg. Az esetet követõen Alex kirúgja régi barátját és jogászát. Gaspart bíróság elé citálják Marizával közös gyermekük elhelyezése ügyében. A bíróság Gasparnak ítéli Lennont.

33. Mariza visszaköltözik Gaspar házába. A házigazda gyermekei nincsenek elragadtatva tõle, és közlik apjukkal, hogy a ház régi-új lakója elviselhetetlen. Alex szemrehányást tesz Dudának, amiért elárulta õt. A topmodell azonban ellentámadásba lendül.

34. Carla és Dudá a fogadás után összevitatkozik Alex házában. Carla megpróbálja elcsábítani Lucast. Baby Donaccio Morgana házába költözik. Alex csodálatos kocsival ajándékozza meg Dudát. Alex kisebbik fia megszökik az intézetbõl, és Gaspar házában talál menedéket. A féltékeny Lucas csúnyán összeveszik szerelmével, Dudával.

35. Gasparék meglepõdnek, hogy Baby Donaccio odaköltözött Morgana asszonyhoz. Dudá mind többet mutatkozik a jómódú Felipével. Édesanyja is arra próbálja rábeszélni, hogy menjen hozzá feleségül.

36. Amióta Alex kirúgta, Jacques nem talál magának állást. Neje rábeszélésére felkeresi Alexet, aki elpanaszolja neki, hogy tönkre akarják tenni, és közli vele, hogy visszaveszi a cégéhez. Azonban azonnal kiderül, hogy “emberiessége” mögött azon szándéka áll, hogy visszaszereztesse jogászával a vállalkozásának okmányait Gaspartól. Jacques visszautasítja az ajánlatot, így Alex egyedül marad.

37. Gaspar, Morgana asszony, Lucas és Gaspar újdonsült ügyvédje, Saldanha Pinto felkeresi Alexet, hogy egyszer és mindenkorra tisztázzák vele a vagyoni ügyeket. Alex látogatói legnagyobb megrökönyödésére úgy dönt, hogy rossz egészségi állapotára való tekintettel, orvosai tanácsára teljes vagyonát Morgana asszonyra, Gasparra, és a fiára, Lucasra ruházza át. Az érintettek örömmel, de bizonyos gyanakvással fogadják a hírt.

38. Rose megpróbálja rábeszélni Jacques-ot, hogy térjen vissza a Covery céghez, és õt is vigye vissza magával. A férfi azonban közli, hogy a kapcsolatuknak egyszer s mindenkorra vége, és ha visszamegy is, azért teszi, hogy segítsen az új tulajdonosoknak. Alex megtudja Simonétól, hogy kisebbik fia, Junior megszökött az intézetbõl. Carla elárulja az új fõnöknek, Lucasnak, hogy Dudá a karrierjének befejezését és a hazatérést fontolgatja.

39. Jacques neje felkeresi Gaspart, hogy megkérje, vegyék vissza férjét a Covery céghez. Gaspar természetesnek veszi Alex volt jogtanácsosának visszatérését. Silas nyomozó beállít a céghez, hogy visszaadja Dudá anyjának ellopott táskáját, és kis híján találkozik Lucassal, aki után nyomoz a gyilkossági ügyben. Lucas figyelmezteti Dudát, hogy érvényes szerzõdés köti a Covery céghez.

40. Silas felügyelõ Mariza segítségével elviszi Gasparéktól az ott bujkáló Juniort, Alex kisebbik fiát, és átadja apjának, aki elérzékenyülve fogadja vissza. Carla minden követ megmozgat annak érdekében, hogy megszerezze magának új fõnökét, Lucast. Mariza elárulja Alexnek, hogy Lucas teljesen megváltoztatja a cég arculatát, és az információkért jó pénzt szeretne kapni.

41. Alex váratlanul eltávozik otthonról, és Marizán keresztül megüzeni Tücsöknek, hogy találkozni akar vele. A találkozón részletesen kikérdezi a fiatalembert az állítólag Lucas által elkövetett gyilkosság részleteirõl. Tücsök elõadja a saját, hazugságokkal teli verzióját, sõt megmutatja Alexnek az elkövetés során használt pisztolyt is.

42. Silas felügyelõ látogatást tesz a Kundera házban, ahol megismerkedik Morgana asszonnyal, és ebédelni hívja Dudá anyját. Lucast aggasztja Tücsök feltûnése és apjával folytatott beszélgetése. Raul bejelenti nejének, Carlának,, hogy házasságukat befejezettnek tekinti. Gaspar aggódik Lucas és Tücsök különös kapcsolata miatt.

43. Lucas elmondja Raulnak, hogy a látszat ellenére nem történt semmi közte és Carla között. A sértõdött fiatalembert azonban nem érdekli a magyarázkodás, mert véglegesen szakított a nejével. Lucas és Dudá hosszabb mosolyszünet után kibékül egymással.

44. Silas felügyelõ Dudá segítségével megismerkedik Lucassal. A fiatalember azonban nem is sejti, hogy a nyomozó õt keresi. Rose nagyon kellemetlen helyzetbe hozza Jacques-ot, a szerelmével zsarolja a férfit. Nem hajlandó lemondani róla, és magányosan élni.

45. Dudá és Junior meglátogatja Alexet, ám a vendéglátó ahelyett, hogy megörülne régen látott fiának, meg akarja verni, de Dudá Junior védelmére kel. Elmondja a megdöbbent Alexnek, hogy a fia nagyon szereti õt, és aggódik érte. Apa és fia ekkor végre kibékül egymással.

46. Dudá megpróbálja megtudni Lucastól, hogy miért is keresi õt a rendõrség, de a fiatalember nem árulja el szerelmének a valódi okot, mellébeszél. Amikor megjelenik Silas nyomozó, Lucas pánikba esik, összecsomagol, és úgy dönt, hogy Sao Paulóba utazik, és megpróbálja tisztázni az ügyet. Gaspar megpróbálja visszatartani, de nem sikerül.

47. Carla felajánlja a menekülõ Lucasnak, hogy húzza meg magát nála, mivel férje, Raul elköltözött tõle. Lucas rendõrségi ügye nagyon felbolygatja a Kundera családot, illetve a Covery cég alkalmazottait, s ezen belül Dudát. Az ügyben nyomozó Silas felügyelõ semmit nem tud meg Gaspartól és Nanától, mivel szerintük elképzelhetetlen, hogy Lucas meggyilkolt valakit.

48. Silas felügyelõ jelenlétében Alex megjátssza, hogy képtelen elhinni fia, Lucas bûnösségét. A Kundera család úgy véli, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha Lucas feladná magát, mert így bebizonyítaná ártatlanságát. Dudát nagyon megviseli szerelme gyanúba keveredése és szökése. Alex megígéri neki, hogy valahogy kihúzza a pácból.

49. Alex összehívja háza népét és közli velük, hogy tekintettel arra, hogy Lucas a fia, kötelessége õt megvédeni. Megkéri õket, hogy távollétében senki ne nyilatkozzon az ügyrõl. Dudá édesanyja erre feldúltan közli Alexszel, hogy õ nem hajlandó erre, és ha Lucas megjelenik, azonnal értesíti a rendõrséget. Dudá felháborodva elutasítja anyja viselkedését. Lucas felkeresi Tücsköt, hogy pénzt kérjen tõle.

50. Dona Morgana mind nagyobb érdeklõdést tanúsít Silas iránt, tetszik neki a férfi. Lucas elmondja az apjának, hogy nem õ ölte meg annak idején a német üzletembert, hanem Tücsök, bár sajnos õ is ott volt a helyszínen. Dona Morgana, Gaspar, Nana és Marvin Lucas utódlásáról tanácskoznak. Dona Morgana felkeresi Silas nyomozót, hogy a nyomozás után érdeklõdjön, bár ez csupán ürügy.

51. Lucas váratlanul és köszönés nélkül távozik apja házából, mert nem akarja õt is belekeverni a rendõrségi ügyébe. Simone pénzt ad Baby Donacciónak, hogy távozzon külföldre, és ne vegye feleségül Dona Morganát. Morgana és Silas egyre közelebb kerül egymáshoz. Egy nap Arthur, Jacques fia ismét rosszul lesz, ezúttal Gaspar házában, ugyanis egy gyermekkori baleset következtében egy vérrög keletkezett az agyában.

52. Junior felkeresi a bátyját, Lucast a rejtekhelyén, aki elmondja neki, hogy nem õ követte el akkoriban a gyilkosságot, bár sajnos õ is részt vett benne, mert pénzre volt szüksége anyja gyógyíttatására. Junior megígéri, hogy mindenben segíteni fogja a testvérét. A közös munka érdekében Dudá és Carla kibékül egymással.

53. Alex azzal bízza meg Tücsköt, hogy figyelje Dudá minden lépését, és így majd eljut Lucas rejtekhelyére. Majd felkéri a fiatalembert, hogy legyen a sofõrje. Tücsök örömmel elvállalja a megbízást, mert így bejut a Kundera-házba. Gaspar lányai úgy érzik, hogy eljött az ideje annak, hogy apjuk és Nana végre összejöjjenek egymással.

54. Jacques és neje Sao Paulóba készül, amikor megszólal a telefon. A vonal másik végén Rose sírva könyörög Jacques-nak, okvetlenül beszélniük kell egymással. A férfi azonban nem óhajt beszélni vele, és leteszi a kagylót. Rose eszelõsen azt hajtogatja az õt vigasztaló Marvinnak, hogy Jacques csak az övé lehet, senki másé.

55. Tücsök munkába lép Alexéknál, és Simone alaposan kioktatja a fiatalembert a házirendrõl. Morgana asszony furfangosan kiszedi Marvinból, hogy az általa megmutatott rajzokat Lucas készítette. Könnyedén kikövetkezteti ebbõl, hogy ez azt jelenti, hogy az unokája a közelben bujkál. Ezért arra kéri Juniort, hogy kísérje el Lucas rejtekhelyére. Alex elárulja az õt meglátogató Dudának és édesanyjának, hogy csak átmenetileg ruházta át Gasparra a Coveryt, és nemsokára vissza is veszi tõle.

56. Miután Mariza visszaérkezett az Egyesült Államokból, Alex megmutatja neki “jutalmát”: bezárja volt neje, az általa korábban meggyilkolt Leticia érintetlenül hagyott szobájába. Ezt követõen eszelõs tirádát vág ki kettejük kapcsolatáról. Silas felügyelõ megkísérli megszerezni Dudá támogatását, hogy segíteni tudjon Lucasnak, de a lány nem hisz neki, ezért nem partner a dologban.

57. Silas felügyelõ meg van gyõzõdve Lucas ártatlanságáról. Errõl azonban furcsa módon nehezen tudja meggyõzni Dudát. Silas és Morgana asszony mind közelebb kerülnek egymáshoz. A felügyelõ egy együtt töltött este során megpróbálja megtudni tõle, hogy hol bujkál unokája, Lucas, ugyanis segíteni akar rajta. Az asszony azonban nem árulja el hollétét. Rose továbbra is hívogatja otthon Jacques-ot, akit módfelett zavar a gyakori zaklatás.

58. Gaspar aggódni kezd Mariza holléte miatt, ugyanis az asszony korábban táviratban tájékoztatta õt, hogy rövidesen hazatér az Egyesült Államokból, azóta azonban nem jelentkezett. Gyermekei viszont örülnének, ha nem jönne vissza, mert akkor szerintük elvehetné Nanát feleségül. Dudának sikerül megtudnia Morgana asszonytól, hogy hol tartózkodik szerelme, Lucas. A bujkáló Lucas is nagyon szenved a lány távollététõl.

59. A még gyermek Junior váratlanul megkéri a még szintén kiskorú Jane Fonda kezét. A lány nevetve visszautasítja lovagja ajánlatát. Tücsök is megpróbálja kiszedni Juniorból Lucas búvóhelyét, de sikertelenül. Mercedes, az újságírónõ beszámol Alexnek a Covery cég megnyitásáról, és az azzal kapcsolatos divatbemutató tervérõl. A megnyitó azonban érdeklõdés hiányában elmarad, azaz kudarcba fullad.

60. Rose tovább zsarolja szerelmével Jacques-ot, nem hajlandó lemondani róla. A férfinak egyre kellemetlenebb a nõ makacs ragaszkodása. Simone telefonon tájékoztatja Alexet, hogy fia, Junior és Dudá hozzá tartanak. Alex kezdetben megpróbálja megakadályozni látogatásukat, majd mégis beengedi õket.

61. Junior megtalálja Mariza kocsiját Alex házánál, tehát az asszony nyilvánvalóan a házban tartózkodik. Rose közli Liával, Jacques nejével, hogy a férjét akarja. A két asszony között heves vita támad. Elvis ismét megkéri szerelme, Tininha kezét. Dudá aggódik a Covery cég és a saját sorsa miatt. Nana szerint valaki a cégen belülrõl információkat szolgáltat ki.

62. Tininha nagymamája visszautasítja Elvis leánykérését. Jacques biztosítja szerelmérõl a nejét, akit nagyon kiborított Rose váratlan látogatása. A szépen eltöltött este után az elkeseredett Mariza arra kéri fogvatartóját, hogy engedje el néhány napra a fiához, Alex azonban hallani sem akar a dologról. Dudá és Nana rábeszéli Gaspart, hogy szabadítsa ki Marizát.

63. Silas váratlanul becsenget Morgana asszonyhoz, hogy úgymond elnézést kérjen tõle a szállodában történtekért, valójában azonban meg akarja tudni tõle, hogy hol tartózkodik Lucas, azonban nem jár sikerrel. Eközben Gaspar kis erõszakkal bejut Alex házába, ahol Mariza könyörögve kéri, hogy szabadítsa ki fogságából. Gaspar kezdetben nem hisz neki, úgy gondolja, hogy megõrült, ahogy Alex állítja, majd mégis magával viszi.

64. Dudá megpróbálja kiszedni Juniorból Lucas jelenlegi címét. Kezdetben úgy tûnik, hogy sikerrel jár, majd Junior mégis egyedül megy el a bujkáló fiúhoz. Rose felhívja Liát, Jacques nejét, és arról biztosítja vetélytársnõjét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy elcsábítsa a férjét. Mariza elárulja Gasparnak, hogy Alex akciója miatt volt sikertelen a Covery megnyitója. Alex ugyanis felhívta a cég összes ügyfelét, és megkérte õket, hogy ne menjenek el az eseményre.

65. Mariza egy beszélgetés során elmondja Dudának, hogy segíteni szeretne Gasparnak, de sem õ, sem pedig Morgana asszony nem hisz neki. Azt is bevallja, hogy amikor elment Alexhez, beszámolt neki a Covery cégnél történtekrõl. Majd Alex kérésére elutazott az Egyesült Államokba is, hogy megkérje az ottani partnereket, hogy ne rendeljenek a cégtõl. De már megbánta tettét, és jóvá akarja tenni.

66. Silas megjelenése tulajdonképpen megkönnyebbülést okoz Lucasnak. A nyomozó elmondja neki és Morgana asszonynak, hogy ártatlannak tartja õt, de az üggyel kapcsolatos szál hozzá vezet. Ennek ellenére azt a parancsot kapta a szövetségi rendõrségtõl, hogy kísérje be Lucast. Õ azonban azt javasolja, hogy Lucas bízza rá magát, valamint azt is, hogy szerezzenek egy jó védõügyvédet.

67. Arthurt, aki a Roseval folytatott heves vita során rosszul lett, kórházba szállítják. A beteg megpróbálja megtudni, mi a baja, de szülei eltitkolják elõle. Rose másnap reggel elviszi a kórházból Arthur leleteit.

68. Jacques felhívja Roset, hogy szemrehányást tegyen neki, amiért elhozta a leleteket és követeli, hogy egy órán belül vigye el az irodájába. Rose odamegy, de szándékosan otthon hagyja a leleteket, hogy Jacques elmenjen értük este. Azzal zsarolja, hogy ellenkezõ esetben Arthur tudomására hozza, hogy bármikor meghalhat. Alex titokban felhívja a szövetségi rendõrséget, és közli Lucas jelenlegi címét.

69. Dudá elmondja Lucasnak, hogy sokak szerint Alex áll a Covery bemutatójának bukása mögött. A férfi természetesen tagadja a vádat, és azt állítja, hogy segíteni akar a cégnek. Dudá és Mariza azt javasolja Gasparnak, hogy gyorsan rendezzenek még egy bemutatót.

70. Rose megfenyegeti Liát, hogy pokollá teszi mindhármuk életét. Ezt követõen Silas felügyelõ felkeresi õt a lakásán, és közli vele, hogy zsarolással vádolják. Felvilágosítja Roset, hogy ezzel többéves börtönbüntetést kockáztat.

71. Armando felügyelõ bemutatja a Sao Paulói rendõrség elfogatóparancsát, majd megbilincselik Lucast. Az orvos elmondja Arthur szüleinek, hogy a fiuknak ütõérdaganata van, és hogy Sao Paulóban meg kellene operáltatni.

72. Gaspar elmondja Nanának, hogy Lucast letartóztatta a rendõrség. Silas meglátogatja Lucast a fogdában és közli vele, hogy Jacques mindent elkövet annak érdekében, hogy feltételesen szabadon bocsássák. A nyomozó arról faggatja, hogy van-e tudomása arról, hogy történt-e annak idején valami figyelemre méltó konfliktus anyja és Alex között.

73. Carla inkább csak kényelmi szempontból lakik együtt férjével, Raullal, és mind többet tartózkodik Saldanha társaságában. Tininha nagyanyja felkeresi Gasparékat, hogy beszéljen Elvis apjával a fiú és unokája kapcsolatáról. Azonban csak Nanát és Elvist találja otthon. Az indulatos asszony felszólítja Elvist, hogy hagyja békén Tininhát. Alex váratlanul megjelenik a Covery cégnél, és elmondja az ott jelenlévõ Mercedesnek, hogy Lucast letartóztatta a rendõrség.

74. Elvis kitálal apjának, hogy õt senki nem veszi komolyan, s ebbõl már elege van. Egyetlen ember van csak, aki megérti õt, és ez Tininha, akit nagyon szeret, és akivel átélte élete elsõ szexuális élményét, ezért el akarja venni õt feleségül. Gaspar azonban túl korainak tartja a nõsülést. Carla végleg elhagyja a férjét, és Saldanhához költözik. Mariza arra emlékezteti Alexet, hogy a cégnek csupán 25 %-a az övé, a többi Morgana asszony és Gaspar tulajdona.

75. Lucast ideiglenesen kiengedik a fogdából, és Silas kíséretében visszatér Rióba. Simone és Cleyde azt tárgyalják, hogy milyen szép pár is lenne Dudá és Alex. Végre megnyitják a Covery divatházat egy igen sikeres divatbemutató keretében. Ennek során Lucas szándékosan durván megsérti és eltanácsolja a gátlástalan újságírónõt, Mercedest. Dudá azt veti Lucas szemére, hogy félrevezette õt és hazudott neki.

76. Mariza a divatbemutató után figyelmezteti a búskomor Lucast, hogy vigyázni kell Alexszel, össze kell fogniuk ellene, nehogy visszaszerezze elvesztett pozícióját. Alex felajánlja Marizának, hogy mûködjenek együtt a cég érdekében. Az asszony azonban élénken emlékszik a férfi aljas tetteire, és visszautasítja az ajánlatot. Lucas kijelenti, hogy képtelen rajzolni.

77. Mariza ragaszkodik hozzá, hogy az alkotói válságban lévõ Lucas helyett új divattervezõt alkalmazzanak. Gaspar és Morgana azonban ellenzik az ötletet. Eközben Alex továbbra is a Mariza által bezárt irodában szenved, senki nem veszi észre, hogy ott tartózkodik. Nana megpróbálja rávenni Dudát, hogy bocsásson meg Lucasnak. Junior és Tücsök rátalál Alexre, és kiszabadítják fogságából.

78. Morgana asszony talál egy pisztolyt lakása egyik polcán, és ez a tény nagyon megdöbbenti. Mariza egy kellemesen eltöltött este után munkára ösztönzi Lucast. Megígéri neki, hogy ha megrajzolja az új kollekciót, akkor ajándékot kap tõle: Dudát díszcsomagolásban. Dudá egyébként váratlanul eltûnik otthonról, és ez nagyon megviseli anyját és Alexet, aki a repülõtéren véletlenül összefut az elutazni készülõ topmodellel.

79. Alex utasítja embereit, hogy Dudá esetében is történjen minden ugyanúgy, mint amikor Mariza volt a “vendég”. Amikor Dudá felébred, észreveszi, hogy Alex rázárta az ajtót. Gaspar felkeresi Milut, hogy elbeszélgessen vele fiáról, Ringóról, aki fülig szerelmes a jóval idõsebb hölgybe.

80. Dudá édesanyja meglátogatja lányát Alex petropolisi házában. Az asszony és Simone azt javasolja, hogy Dudával együtt térjenek vissza Rióba. Alex azonban azt szeretné, ha a topmodell még néhány napot nála töltene és kipihenné magát.

81. Nana Gaspar miatti bánatában leissza magát Saldanha tengerparti bárjában. Silas felhívja Morgana asszony figyelmét, hogy unokáját, Lucast csak feltételesen bocsátották szabadon, és a legkisebb kihágás esetén vissza kell térnie a börtönbe.

82. Lucas felkeresi Tücsköt és nekitámad szemrehányást téve neki, amiért belerángatta õt egy olyan bûnügybe, amit nem õ követett el.

83. Dudá rosszul lesz Alex házában, az orvos pedig megállapítja, hogy terhes.

84. Mariza közli Marvinnal, hogy Lucas helyett új divattervezõt kell keresnie.

85. Dudá megtudja, hogy a titokzatos letakart kocsiban halt meg Leticia, Alex volt felesége.

86. Arthur kezelõorvosa elmondja Jacques-nak, hogy a fia agyában egy vérrög található, ami csupán agymûtéttel távolítható el.

87. Alex el akarja hitetni Dudával, hogy volt felesége, Leticia annak idején öngyilkos lett.

88. Alex visszatér Dudával Rióba, és figyelmezteti Marizát, hogy túl sokat képzel magáról. Dudá pedig arra hívja fel a figyelmét, hogy õt szerzõdés köti a céghez, amelynek õ a topmodellje.

89. Armando felügyelõ elárulja, hogy a meggyilkolt német “üzletember” valójában kábítószer kereskedõ volt, aki üzleti kapcsolatban állt Tücsökkel is.

90. Silas átveszi Morganától a gyilkosság bizonyítékát, Tücsök revolverét. Ezzel bebizonyosodott Lucas ártatlansága.

91. Simone tájékoztatja fõnökét, Alexet Tücsök letartóztatásáról.

92. Alex úgy tesz, mintha meglepné Tücsök letartóztatása. Egyébként azt állítja Dudának, hogy annak idején Lucas ajánlotta neki alkalmazásra a bûnözõt. Dudá kijelenti, hogy megtartja a gyermekét.

93. Alex titokzatos feladattal bízza meg Marvint, majd közli vele, hogy este egy bárban szenzációs bejelentést fog tenni. A Covery munkatársaira a döbbenet erejével hat, hogy Alex bemutatja a cég új divattervezõjét, Irmát, akinek rögtön súlyos konfliktusa támad Marizával. Alex figyelmezteti Marizát, hogy valahogy ki kell jönnie Irmával, nincs más megoldás. Irma azt követeli, hogy a fõnöke rúgja ki a fegyelmezetlen Dudát. Alex azonban Dudá oldalára áll.

94. Alex és Dudá között mind szorosabb viszony alakul ki. Morgana asszony azonban nincs elragadtatva ettõl. Lucast is nagyon megviseli a dolog, és mindenáron meg akarja akadályozni a frigyet. Oliviát rémálmok gyötrik, azt álmodja, hogy szerelmével, Arthurral valami szörnyûség történik.

95. Alex csodálatos gyémánt jegygyûrût, valamint másnapra szóló párizsi repülõjegyet ajándékoz Dudának. A hírt még a bárban közli a rámenõs újságírónõvel, Mercedesszel. Dudá Párizsban divatbemutatón és fotózáson fog részt venni. Ez lesz az elsõ útja nemzetközi topmodellként. Lucas meg akarja akadályozni Alex és Dudá eljegyzését. Marta a rendõrségen megerõsíti, hogy a németet valóban Tücsök ölte meg.

96. Gaspar szerencsésen megakadályozza legkisebb fia, John Lennon és egy hasonló korú japán kislány, Yoko Ono “kissé korai” házasságát. Lucas arról faggatja az apját, hogy hogyan sikerült levennie a lábáról Dudát. Majd apja bemutatja neki utódját, az új divattervezõt, Irmát. Raul féltékenységi jelenetet rendez Carlának, akit még mindig szeret. Dudá és Lucas még mindig sokat gondol egymásra.

97. Saldanha elmegy Carlához, hogy visszavigye Raultól a saját otthonába, de Raul élve nagyobb fizikai erejével megakadályozza ezt, sõt ezt követõen vissza is hódítja az asszonyt. Carla ekkor úgy dönt, hogy visszaköltözik a férjéhez, azonban amikor hazaér, egy fiatal lánnyal találja õt a lakásban.

98. Mariza közli Alexszel, hogy annak idején nagy hibát követett el, hogy nem szeretett belé, de ezen még most is lehet segíteni. Ezzel teljesen megõrjíti a férfit. Majd amikor kiderül, hogy csak viccelt, Alex teljesen kiborul. Alex egy Irmával töltött kellemes este végén azzal a meglepõ kéréssel fordul divattervezõjéhez, hogy csábítsa el öccsét, Gaspart.

99. Arthur szülei éjt nappallá téve virrasztanak fiuk betegágyánál. Olivia könyörög a nagymamájának, hogy vigye el õt Sao Paulóba, hogy meglátogathassa szerelmét a kórházban. Lucas körbeviszi Silas lányát, Giuliát Rióban, és közben egymásba szeretnek. Irma mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse Alex kérését, hogy Gaspar beleszeressen. Arthur egyre jobban érzi magát.

100. Tücsök lázadást szervez a cellában, de társai nem csatlakoznak hozzá, hanem megverik. Lucas és Giulia mind jobban megszeretik egymást. Lucas azonban Dudát sem képes elfelejteni. Martha, Tücsök barátnõje felkeresi Alexet, hogy munkát kérjen tõle cserébe azért, mert Lucast gyakorlatilag õ juttatta ki a börtönbõl.

101. A féltékeny Mariza megtépi a cég új munkatársát, Irmát Saldanha bódéjánál, a tengerparton. Majd közli Gasparral, hogy szakít vele, mert belelépett a gyûlölt Alex csapdájába. Nana szemrehányást tesz Gasparnak, hogy bár hét éve és együtt Marizával, mégsem ismeri az asszonyt. Mariza viselkedése féltékenységet vált ki Gasparból.

102. Mariza elhatározza, hogy móresre tanítja Gaspart, ezért átmeneti szövetséget köt Raullal, aki vissza akarja hódítani nejét, Carlát. A féltékeny Gaspar beront Alexhez, és kis híján megfojtja bátyját. Azt hiszi ugyanis, hogy ismét viszonya van Marizával. Olivia Morgana asszony kíséretében felkeresi a kórházban a súlyos operáción átesett Arthurt.

103. Arthur igen hûvösen fogadja az õt meglátogató szerelmét, Oliviát. Anyja elpanaszolja Morgana asszonynak, hogy a fiát napok óta nem érdekli semmi, és beszélni sem lehet vele. Apja szerint ez csupán a súlyos mûtét átmeneti következménye. Carla figyelmezteti Marizát, hogy eszébe ne jusson kikezdeni a férjével, Raullal.

104. Carla visszatér Saldanhához. Mariza közli Alexszel, hogy morális szemétnek tartja, és ezért nem csoda, hogy minden nõ elhagyja, vagy öccse, Gaspar elszereti õket. Most például Irmát, a cég új munkatársát szerette el látszólag Alextõl. A lábadozó Arthur bocsánatot kér Oliviától, amiért durván viselkedett vele a lány múltkori látogatásánál. Dudá telefonál Párizsból, és örömmel közli, hogy a fotója megjelenik a híres Marie Claire folyóiratban.

105. Raul Carla tiltakozása ellenére elköti Saldanha lakókocsiját és egy teherautóval elvontatja nejével együtt. Azonban Gaspar, Nana és a gyerekek megtalálják és visszaviszik Saldanha tulajdonát és szerelmét. Dudá telefonon közli anyjával, hogy az elsõ géppel hazatér Párizsból. Alex azt tervezi, hogy nagyszabású fogadást rendez sikeres topmodellje hazatérése alkalmából.

106. A féltékeny Marizát nagyon foglalkoztatja Susana Pasolini személye. Azért féltékeny a megboldogultra, mert annak idején Alex és Gaspar is járt vele. Érdekes módon még Morgana asszonyt is foglalkoztatja az ügy. Sida látogatását kihasználva Tücsök sikertelen szökési kísérletet tesz.

107. Giuliát nagyon megviseli Dudá hazatérte. Attól tart, hogy szerelme Lucas elpártol tõle, és visszatér a topmodellhez. Alex a Dudá hazatérése alkalmából rendezett fogadáson bejelenti, hogy aznap este eljegyzi Dudát. A bejelentés annyira váratlan, hogy még Dudá sem tudott róla, és ezért felháborodottan kikéri magának.

108. Dudá váratlanul beállít Morgana asszony lakásába, hogy találkozzon Lucassal. A fiatalember azonban heves vita után kidobja volt szerelmét. Az elkeseredetten kirohanó Dudát elgázolja egy autó, és Gaspar kórházba szállítja. Senki, így võlegénye, Alex sem tudja, hol tartózkodik Dudá, és ezért dührohamot kap.

109. A veszekedés ellenére Lucas még mindig szereti Dudát, és új szerelme, Giulia társaságában is róla beszél. Ringo elmeséli családjának, hogy hipnotikusan megjelent elõtte édesanyja, és közölte vele, hogy hamarosan meglátogatja õt és húgát, Jane-t. Dudá édesanyja azzal vádolja Alexet, hogy az õ lányát is ugyanúgy kihasználja, mint korábbi nõismerõseit. Gaspar saját házába viszi a baleset után lábadozó Dudát.

110. Gaspar és Nana a tenyerén hordozza a lábadozó Dudát. Nem úgy Gaspar féltékeny felesége, Mariza, aki biztos benne, hogy a férjének viszonya van a lánnyal. A Marizával folytatott kellemetlen beszélgetést követõen Dudá úgy dönt, hogy visszatér Alex házába. Lucas váratlanul meglátogatja Dudát, hogy bocsánatot kérjen tõle durva viselkedéséért, és hogy szerelmérõl biztosítsa a lányt. Dudá azonban felszólítja õt, hogy végleg lépjen ki az életébõl.

111. Mind Dudát, mind Lucast megviseli a heves veszekedés, mely után Lucas új szerelméhez, Giuliához megy vigasztalódni. Nanát nagyon foglalkoztatja a Cserebogarak nevû rockegyüttes évekkel azelõtti felbomlása, ugyanis annak idején Gaspar és Saldanha is ebben játszott. Szerinte egy nõ állt a felbomlás hátterében. Gaspar azt ajánlja Dudának, hogy hagyja ott egy idõre Alex házát, és menjenek együtt táborozni a tengerpartra.

112. Giulia azt javasolja Lucasnak, hogy taxizzanak együtt: Lucas vezetne, õ pedig kasszírozna és nézné a térképet szükség esetén. A fiú örömmel fogadja az ajánlatot. Az örökké féltékeny Mariza éktelen haragra gerjed, miután elolvassa Gaspar levelét, amelybõl arról értesül, hogy kikapcsolódásként táborozni vitte Dudát. Cida szerelmi bánatában sikertelen öngyilkosságot követ el.

113. A súlyos agymûtéten átesett Arthur apja megdöbbenésére teljesen megváltoztatja külsejét és öltözködési stílusát. A sértõdött fiú azzal magyarázza viselkedését, hogy mivel úgyis kevés ideje van hátra, ezt úgy akarja eltölteni, ahogy neki jólesik. Mariza megpróbálja rávenni Alexet, hogy együtt keressék meg Gaspart és Dudát. A férfi azonban úgy tesz, mintha hidegen hagyná az ügy, és így Mariza egyedül indul neki a keresésnek.

114. Silas felügyelõ megkéri Marizát, hogy meséljen neki arról az idõrõl, amikor Alex erõvel fogva tartotta õt petropolisi házában. Az asszony szívesen nyilatkozik a kellemetlen napokról. Alex váratlanul visszakéri Jacques-tól a fia, Arthur mûtétjére kölcsönzött pénzt. Dudá visszatér Rióba a Gasparral tett kirándulásról, és megkéri Alexet, hogy a jövõben ne tekintse õt magántulajdonának, és szálljon ki az életébõl.

115. Mariza Raul lakásába költözik, mert nem óhajt visszatérni Gasparhoz. Silas elbeszélget Morganával Alexrõl, illetve Leticia haláláról. Nana megmutatja Jane-nek és Ringónak édesanyjuk, Maria Regina régi fotóját, amelyet Saldanhától kapott kölcsön. Alex közli Irmával, hogy meg akarja bosszulni Dudá úgymond hálátlan viselkedését.

116. Marvin felkeresi Silast, hogy végleg tisztázza a nála lakó Martát, Tücsök volt barátnõjét a gyanúk alól. Gaspar és Lennon nem találja meg az elkóborolt Maradonát, a család szeretett kutyáját. Silas Dudát is kifaggatja az Alex petropolisi házában eltöltött napokról. Tücsök és egyik fogolytársa megszökik a rabkórházból.

117. A börtönbõl megszökött Tücsök szerelmérõl biztosítja Cidát, majd azonnal pénzt kér a meghatódott lánytól. Armando felügyelõ figyelmezteti Alex háza népét, hogy Tücsök szökése után veszély fenyegeti õket. Alex örömmel közli Dudá édesanyjával, hogy másnap megrendezi a Covery cég nagyszabású divatbemutatóját.

118. Junior Simone, Cida és Ringo társaságában megidézi Maria Regina szellemét. Dudá sírva panaszkodik Gasparnak, hogy látta Lucast csókolózni Giuliával, és ezért mindennek vége kettejük között. Gaspar felajánlja a segítségét. Alex egy este hevesen udvarol Irmának, és amikor eljutnak a hálószobába, Irma egy levágott véres kezet fedez fel az ágyon. A csínytevõ Junior, akinek nagyon nem tetszik apja menyasszonya.

119. Ringo, majd Jane elõtt megjelenik anyjuk szelleme. Giulia összeismerkedik vetélytársnõjével, Dudával. Az iránt érdeklõdik, hogy vajon szereti-e még Lucast. Dudá elmondja, hogy bár továbbra is szereti, nem tudnak egymással élni, és ezért nem akar vele maradni. Alex megdöbbenésére Irma azt kéri cserébe bizonyos dokumentumok visszaszerzéséért, hogy vegye õt feleségül.

120. Alex kérésére Carla közli férjével, Raullal, hogy el akar válni tõle. Egy este különös dolog történik Gaspar házában: vacsora közben váratlanul mindenki elálmosodik és elalszik, majd furcsa fények kíséretében megjelenik egy titokzatos hölgy, Beatrix, és a család eltûnt kutyája, Maradona.

121. Maria Regina, alias Beatrix, Jane és Ringo anyja váratlanul tér vissza gyermekeihez Rióba. Alex elfeledkezve a küszöbön álló divatbemutatóról váratlanul kirúgja Dudát. Tettét azonban rögtön megbánja, és vissza akarja csinálni, de most már Dudá hajthatatlan. A pánikba esett Alex Carlát kéri fel, hogy lépjen Dudá helyébe. A lány örömmel mond igent.

122. Carla közli férjével, hogy beadta a válókeresetet, és a költségeket Alex fogja állni. Raul arra kéri, hogy gondolja át még egyszer. Alex közli házvezetõnõjével, Simonéval, hogy rövidesen feleségül veszi Irmát. Mariza dühösen közli Alexszel, hogy rossz döntést hozott, amikor kirúgta Dudát. Alex válaszul mosolyogva kirúgja Marizát is.

123. Nana bemutatja Marizának Gaspar volt feleségét, Maria Reginát. Mariza azonban nem tûri a konkurenciát, és figyelmezteti a jövevényt, hogy ne merjen kikezdeni a férjével. Válaszul a nõ hipnotikus álomba juttatja Marizát, elvarázsolja az asszonyt.

124. Dudá úgy dönt, hogy saját kezébe veszi a sorsát, és munkát keres. Maria Regina úgy hipnotizálja Marizát, hogy az asszony még órákkal késõbb is korábbi énjével ellentétesen viselkedik, kedves és barátságos. Arthur úgy dönt, hogy folytatja iskolai tanulmányait.

125. Tücsök egy este pisztollyal támad Alexre, hogy megszabadítsa õt a dollárjaitól. Társai a kocsiban döbbenten látják, hogy Alex nem ijed meg a fegyvertõl, hanem mosolyával lefegyverzi Tücsköt. Gaspar és Saldanha azokról az idõkrõl beszélgetnek, amikor egy együttesben játszottak, és Maria Reginának udvaroltak.

126. Nana új életet akar kezdeni. Nem akarja otthon tölteni napjait, munka után néz, vagyis a házimunka Gasparra marad, és õk ettõl nem túl boldogok. Nana úgy dönt, hogy Dudá menedzsere lesz, és felkeresi õt. Dudá örömmel fogadja az ötletet.

127. Jane szemrehányást tesz Arthurnak, hogy már nem szereti Oliviát. Arthur elmondja, hogy az operáció következtében teljesen megváltozott, és már nem szereti Oliviát. Mercedes, az ismert újságírónõ meglehetõsen molesztáló cikket ír Dudáról. E mögött is Alex aknamunkája érzõdik, ugyanis tönkre akarja tenni egykori topmodelljét.

128. Gaspra figyelmezteti Irmát, hogy vigyázzon Alexszel. Arthur bevallja Jane-nek, hogy tetszik neki. Morgana asszony elmondja Gasparnak, hogy Alex gyógyíthatatlan pszichopata, és kéri, hogy kerülje vele a konfliktusokat.

129. Tücsök felhívja Alexet, hogy adjon neki munkát, mert elfogyott a pénze. Ezután szól két bûntársának, hogy törjenek be Alexhez, rabolják el, és a pénzét is vigyék el. Alex sikertelen kísérletet tesz Silas megvesztegetésére, a nyomozó azonban közli vele, hogy kinyomozza a Susana asszony levelében foglaltakat.

130. Jane egyelõre hallgat Arthurral való viszonyáról. Nana döbbenten nézi, ahogy az elvarázsolt Mariza teljes fizetését új barátainak, a Krisnásoknak adja. Alex fegyverrel kényszeríti Tücsköt és társait, hogy öljék meg Silast. Az akció majdnem sikerül, csakhogy Lucas tanúja a jelenetnek.

131. Tücsök jelenti Alexnek, hogy elvégezte a feladatot, és az a “bizonyos dolog” is nála van. A feladat Silas megölése volt, ám az elkövetõk nem elégednek meg a korábban felajánlott összeggel, többet akarnak. Raul kirúgja Marizát, mert megunta az elvarázsolt asszony viselkedését.

132. Dudá aggódik Raul miatt, hogy a fiatalember összetûzésbe kerül Alexszel, amiért õt fotózza. Ez be is következik, ugyanis amikor Irma megtudja ezt, rögtön közli is a fõnökével, aki le is állítja a fotózást. Dudát megviseli a hír, de Lucas megvigasztalja, sõt együtt is ebédelnek.

133. Silas váratlanul eltûnik, csak a ruháját találják meg. Morgana aggódik érte, Lucas és Giulia azonban tudja, hogy csak Alex után nyomoz. Tücsök megtámadja Magalyt, és kis híján megfojtja, de Marvin megmenti, és jól helyben hagyja a támadót.

134. Raul közli Carlával, hogy nem egyezik bele a válásba, mert szereti õt. Alex régi leveleket nézeget, és azokra az idõkre gondol, amikor elhódította Gaspar menyasszonyát. Lucas elmondja Dudának, hogy nem tartja Alexet az apjának. Silas mind közelebb kerül ahhoz, hogy elkapja Alexet.

135. Alex váratlanul beállít anyjához, aki közli vele, hogy már sajnálja, hogy annak idején leállította fia orvosi kezelését. Alex dührohamot kap. Gaspar és Lucas létrehozzák új cégüket, és munkához látnak. Silas megtudja, hogy Alex anyagai eltûntek a Szövetségi Irodából, a papírokat maga Alex lopta el. Irma és társa azt tervezi, hogy elveteti magát Alexszel, majd megszerzik a cégét is.

136. Alex leállítja Tücsköt Silas meggyilkolását illetõen. Mariza csókolózáson kapja Gaspart és Nanát, majd óriási botrányt csap. Alex több idõt szeretne Lucassal tölteni, aki közli, hogy erre ne számítson, mert nem tér vissza a Covery céghez.

137. Rose szétszabdalja Jacques kocsijának a kerekét, és elmondja Alexnek, hogy azért tért vissza, hogy tönkretegye Jacques házasságát. Lucas és Gaspar izgatottan készül az új divatbemutatóra. Giulia megfenyegeti Lucast Dudá miatt. Irma, Alex “menyasszonya” biztos abban, hogy megszerzi a férfit és a vagyonát.

138. Raulhoz beállít egy férfi Carla megbízásából, hogy elintézzék a válással kapcsolatos dolgokat, a férfi azonban nem akar válni. A beszélgetésnek tanúja Tanja, a fotós új, fiatal barátnõje, és felelõsségre vonja, amiért gyereknek nézi õt. A divatbemutatóra beállít Alex és Irma, és kis híján botrány lesz a vége.

139. Lucast megviseli a hír, hogy Dudá tõle vár gyereket. A lány azonban közli vele, hogy elvesztette a gyereket. Lucas gyermekgyilkosnak nevezi a lányt. Késõbb azonban tudomást szerez a balesetrõl, és megtudja, hogy miatta vetélt el a lány. Giulia felkeresi Dudát, hogy Lucasról beszéljen vele.

140. A két lány azzal keresi fel Lucast, hogy vagy mindkettõjükkel jár, vagy egyikükkel sem. Lucast megdöbbenti a hír, de tetszik neki, egyik nap egyikükkel, másnap másikukkal. Simone azt javasolja Alexnek, hogy társuljon az Orango Tango céggel.

141. Marvin Alex kérésére és üzenetével felkeresi Nanát, és arra kéri, hogy keresse fel az idõsebb Kunderát. Junior végre kibékül Ringóval. Lia és Jacques falára valaki fenyegetõ feliratokat pingált. Alex felkéri Nascimentót, hogy készítse el az Irmával kötendõ házassága okmányait.

142. Junior nagy csokor virágot vesz Irmának, hozzájárulását adva a házassághoz. Lucas rábeszéli Rault, hogy válassza Tanját. Olivia és Jane Fonda azt javasolja Nanának, hogy ne hajtsa Marizát állandóan Gaspar karjaiba, hanem foglalja el az õt megilletõ helyet.

143. Mariza rátalál Nana búcsúlevelére. Kocsiba vágja magát és a buszmegállóban rátalál az elkeseredett lányra, majd hazaviszi. Silas elmegy Alexhez, és megkéri egyik régi alkalmazottját, hogy beszéljen a fõnöke volt felesége halálának körülményeirõl.

144. Az alkalmazott nehezen nyílik meg Silas elõtt, de késõbb megoldódik a nyelve. Elénk tárul egy érzékeny asszony tragédiája és férjének aljas mivolta. Dudá mind rosszabbul viseli, hogy osztoznia kell Lucason.

145. Nascimento összeszedi a papírokat, így Alex és Irma másnap összeházasodhatnak. Cida értesíti Morgana asszonyt. Meg akarják akadályozni a nem kívánt eseményt. Ennek érdekében Junior megmutat egy kazettát apjának, amelyen Irma Nascimentóval csókolózik.

146. Alex idegrohamot kap, az esküvõ elmarad. Mariza elmondja, hogy csak Junior érdekében akadályozta meg az esküvõt. Ezt követõen Alex kirúgja a cégtõl Irmát és Nascimentót.

147. Rose eszméletlenül fekszik Liáék ágyán. Gyógyszert vett be. Kórházba szállítják. Silas le akarja tartóztatni a lányt, de õ könyörögve kéri Marvint, hogy a betegségére való tekintettel álljon el szándékától.

148. Silas felkeresi Alex volt alkalmazottját, aki elmeséli, hogy Alex agyba-fõbe verte volt nejét. Silas kérésére elmeséli, hogy mi történt az asszony halálának napján. A felügyelõ arra kéri, hogy tanúskodjon volt fõnöke ellen.

149. Alex megbízza Tücsköt Mariza Borges meggyilkolásával. Jacques felkeresi Roset a kórházban, majd Marvin követi õt a kórteremben, ahol Rose könyörögve kéri, hogy vigye ki. Lucas ismét kizárólag Dudával jár, ezért Giulia úgy dönt, hogy hazautazik Sao Paulóba.

150. Alex megtudja, hogy Carla több divatbemutatón is részt vett Saldanha oldalán. Ezzel szerinte megszegte a köztük lévõ szerzõdést, és kirúgja. Alex felkéri Marizát, hogy dolgozzon neki megint. Az asszony elõször nemet mond, majd meggondolja magát.

151. Alex szerint itt az alkalom Mariza meggyilkolására. Felhívja Tücsköt. Silas és kollégája elkésik, a koronatanújuk idõközben meghalt. Rose felhívja Alexet, hogy megszökött a kórházból, és pénzre van szüksége, hogy elhagyhassa Riót.

152. Tücsök tévedésbõl Mariza helyett Roset lövi le, majd jelenti, hogy elvégezte a feladatot. Amikor Mariza késõbb szintén a boltba érkezik, és rátalál Rosera, a lány közli, hogy Jacques volt a merénylõ, és meghal. Mariza felhívja Silast.

153. A rendõrség letartóztatja Jacques-ot gyilkosság vádjával. Cida mutat egy levelet Morgana asszonynak, amelybõl kiderül, hogy Lucasnak nem Alex, hanem Gaspar az apja. Gasparnak az a gyanúja, hogy Mariza volt a kiszemelt áldozat.

154. Lucas megtudja, hogy Gaspar az apja. Silas el szeretné kérni a levelet Morgana asszonytól, õ azonban megsemmisítette azt. Giulia teherbe esik Lucastól, de arra kéri Nanát, hogy ne árulja el a fiúnak.

155. Lucas szerelmérõl biztosítja az elkeseredett Dudát, aki megtudta, hogy Giulia Lucastól terhes. Morgana asszony értesül Marizától, hogy a gyilkosság napján Alex az ominózus boltba hívta õt. Az is elgondolkodtatja, hogy fia váratlanul elutazott. 157. Tücsök zokon veszi Alex elutazását. Silas megtudja, hogy a lánya terhes. Éktelen haragra gerjed, és elrohan, hogy felelõsségre vonja Lucast, de nem találja otthon. Jane megtudja, hogy Arthur Oliviát szereti. Silas megtalálja Lucast, és követeli, hogy vegye feleségül a lányát.

158. Mariza elpanaszolja Morganának, hogy állandóan Gasparra gondol. Silas elutazik Sao Paulóba, hogy rábeszélje lányát az esküvõre, de õ elõször nemet mond, mire apja rosszul lesz. Erre Giulia meggondolja a dolgot, és mégis visszautazik Rióba, hogy tisztázza a dolgot Lucassal.

159. Dudá vissza akar költözni Salvadorba, mert már nem bírja a Lucas miatti szenvedést. Anyja szerint azonban nem futamodhat meg, küzdenie kell Lucasért. Junior megpróbálja kiszedni Cidából, hogy hol tartózkodik Tücsök, de nem jár sikerrel. Jane ismét összehozza Arthurt Oliviával. Cidá megtudja, hogy Tücsköt valaki meglõtte, és elköltözött.

160. Tücsök és új barátnõje megveri az õt felkeresõ Cidát. Mariza elmondja fiának, hogy ismét el akarja hagyni Gaspart. Gaspar és Lucas egyetért abban, hogy Tücsök veszélyes és tenni kell ellene valamit.

161. Lucas úgy érzi, hogy Dudá Giulia karjaiba löki õt, pedig õ Dudát szereti. Ekkor beállít hozzá Silas és Giulia, hogy tisztázzák a dolgokat. A lány elmondja, hogy õ nem akarja Lucas nyakába varrni magát, bár a gyermek számára jobb lenne, ha apja is lenne.

162. Tücsök fegyverrel kényszeríti Ringót és Juniort, hogy kocsiba szálljanak és vele menjenek. Áldozatait a lakására viszi, ahol Juniorral levelet írat apjának. Nana megtudja, hogy Mariza és fia elhagyja Gaspar házát.

163. Mariza búcsúestnek szánja az elõzõ esti mulatozást, ám Gaspar megkéri, hogy maradjon még egy napot, és rendesen is búcsúzzanak el egymástól. A fiúk szökést kísérelnek meg Tücsöktõl, de sikertelenül járnak. Tücsök felhívja Simonet és közli, hogy a fiúk nála vannak, és csak akkor szabadulnak, ha este találkozik vele a boltban.

164. Giuliát rosszulléte után kórházba szállítják. Alex pisztollyal a kezében megígéri halott feleségének, hogy hazahozza gyermeküket, Juniort. A gyors kórházba szállítást követõen Giulia gyereke megmarad. Tücsök közli Alexszel, hogy százezer dollárt kér a két fiúért cserébe. Alex azonnal elfogadja az ajánlatot, mert nagyon aggódik a sorsukért.

165. Mariza Gaspar kérése ellenére nem hajlandó férjével maradni, de abba belemegy, hogy másnap reggel költözzön el. Giulia gyermekével együtt rendbejön, és elhagyhatja a kórházat. Dudá úgy dönt, hogy elhagyja Riót, nehogy jelenlétével veszélyeztesse Giulia terhességét. Anyja azonban nem akarja ezt. Mariza másnap fiával együtt elhagyja Gaspar házát.

166. Carla ideiglenesen befogadja Marizát. A beteg Alex visszagondol eddigi bûntetteire. Simone elviszi a Tücsök által követelt pénzt Alexnek. Alex meggyónja bûntetteit házvezetõnõjének.

167. Silas ünnepi vacsorát ad, Lucas azonban nem érzi jól magát Dudá távozása miatt. Nana egyre jobban aggódik Ringo eltûnése miatt, az igazságot azonban sem õ, sem Gaspar nem tudja. Késõbb azonban Gaspar értesül róla.

168. Silas Morgana asszonynak és magának is vett jegygyûrût. Giulia nagyon szégyelli magát apja cselekedete miatt. Cidá közli Simoneval a lakás címét, ahol Tücsök fogva tartja a fiúkat. Alex kiszabadítja õket, lelövi Tücsköt, a tûzharcban azonban õ is halálos sérülést szenved.

169. A Tücsökkel vívott tûzpárbaj egyfajta öngyilkosság volt Alex számára, így vezekelt élete során elkövetett bûneiért. Morgana asszony és Junior Gaspartól, Lucas pedig Silastól értesül Alex haláláról. Simone elmondja Gasparnak, hogy Alex vagyonát õ és Morgana asszony örökli. Gaspar adoptálja Juniort.

170. Bátyja halálát követõen megváltozik Gaspar élete: vége a könnyed életnek. Csak a családjával és a vállalattal törõdik. Marta Alex asztalán talál egy pénzzel teli táskát. Gaspar megpróbálja rábeszélni Marizát, hogy maradjon vele, az asszony azonban nemet mond.

171. Marvin lopási szándékkal vádolja meg Martát. A nõ megsértõdik és el akar menni, de a férfi rábeszéli, hogy maradjon. Úgy tûnik, hogy Rose helyébe kolléganõje, Gloria lép, Lia azonban gyanút fog.

172. Lucas úgy dönt, hogy megkéri Giulia kezét, aki azt a feltételt szabja, hogy csak az asküvõ után lehetnek újra egymáséi. Lennont megviseli apja távolléte. Marizának sem lenne ellenére a visszaköltözés.

173. Lucas bejelenti az eljegyzését. Mariza már öt éve él egyedül, és úgy érzi, hogy szüksége lenne egy anyagilag független, középkorú férfira. Morgana asszony arra ösztönzi Nanát, hogy legyen kacérabb Gasparral.

174. Bár Lucas Giulia võlegénye, nem tudja elfelejteni Dudát. Mariza egyre depressziósabb. Gaspar, Morgana asszony és a cég többi vezetõje úgy dönt, hogy egy vezetés alá vonja a Covery és az Orango Tango céget. Gaspart nevezik ki igazgatónak.

175. Egy teniszlabda fejen találja Marizát, aki emiatt elveszti az eszméletét. A baleset okozója egy jóképû orvos. Gaspar újabb kísérletet tesz Mariza visszahódítására, de az asszony egyre jobban érzi magát az orvossal.

176. Saldanha otromba viccel próbálja visszahódítani Carlát, aki rájön a turpisságra, és nagyon rossz néven veszi a tréfát. Nana egy este kettesben marad Gasparral, és úgy érzi, hogy az este sorsdöntõ lehet kettejük kapcsolatában.

177. Saldanha és Carla között újra jó a viszony, bár az asszony nevelési célból kéthetes absztinenciát iktat be. A férfi nagyon szenved a döntés miatt. Nana hiába várja a közös ünnepi vacsorára Gaspart, mert a férfi Saldanha büféjénél várakozik barátjára. Oliviát édesanyja meghívja Londonba, a lány pedig úgy dönt, hogy Arthurt is magával viszi.

Megosztom másokkal: