Un refugio para el amor tartalma

Un refugio para el amor – Menekülés a szerelembe tartalma:

1.
Don Aqulies, a kis mexikói hegyi falu kiskirálya szemet vet a szép és jólelkû Lucianára. Bármilyen aljasságra képes, hogy megszerezze. Ugyanakkor környéken készül hegyet mászni Rodrigo és az öccse, Patricio. Megismerkednek a lánnyal, a túra azonban tragikus véget ér.

2.
Patricio, Rodrigo öccse, súlyos balesetet szenved egy sziklamászás során. Gala, Rodrigo menyasszonya, szeretne mielõbb feleségül menni a fiúhoz és bekerülni a Torres Landa családba. Luciana édesapja váratlanul meghal, és a család kilátástalan helyzetbe kerül. A gonosz uzsorás, Don Aquiles, tartozásaik elengedése fejében, arra akarja kényszeríteni Lucianát, hogy menjen hozzá feleségül.

3.
Maximino és családja megtudja, hogy Patricio talán soha többé nem tud lábra állni. Rodrigo vállalja, hogy közli öccsével a hírt. Lorenzo munkát talál a temetkezési vállalkozónál. Don Aquiles mindent elkövet, hogy Lucianaék ne tudják megfizetni az adósságukat.

4.
Luciana és Ariche egy másik városban akarják eladni az edényeiket, mikor Don Aquiles elrabolja a lányt. Házasságra akarja kényszeríteni, Paz azonban a rendõrséghez fordul. Végül Lucianának el kell hagynia az otthonát. Patricio közben haza kerül.

5.
Luciana hosszú utazás után megérkezik Mexikóvárosba. Don Aquiles minden követ megmozgat, hogy megtudja, hová ment. Patricio egyre depressziósabb lesz. Julieta elkottyantja, hogy Rodrigo el akarja venni Galát.

6.
Luciana megérkezik Mexikóvárosba. Violetáról kiderül, hogy nem ápolónéként dolgozik, hanem egy éjszakai bárban van állása. Luciana hiába keres munkát, így végül õ is a bárba köt ki, épp akkor, mikor Rodrigo és barátai oda mennek szórakozni

7.
Luciana, Don Aquiles elõl a fõvárosba menekül, ott próbál munkát találni, hogy segíteni tudja anyját és fivérét.A barátnõje, Violeta egy éjszakai bárba ajánlja be pincérnõnek, ahol õ maga is dolgozik.

8.
Luciana a botrány miatt állástalan marad, de szerencsére a Torres landa házban segítséget keresnek. Julieta alig várja, hogy a lánya férjhez menjen Rodrigohoz. és a barátnõk is sürgetik az esküvõt. Patricionak mély depresszióba zuhan.Maximino lakást bérel a szeretõjének, Vicky-nek.Luciana döbbenten pillantja meg Pokol-beli megmentõjét az új munkahelyén.

9.
Rodrigo üzleti ügyben elutazik, és az eljegyzési készülõdést Galára hagyja.Don Aquiles megpróbálja lekenyerezni Luciana anyját, mivel odavan a lányért.Patricio megismeri Lucianát, és máris jobb étvágya lesz. A lány az eljegyzési esten Rodrigoval is találkozik. A találkozás mindkettejüket megérinti.Lastra bosszút esküszik Luciana ellen.

10.
A Torres Landa család emelkedett hangulatú partiján Jana felönt a garatra, Rodrigo pedig egy csókkal lepi meg Lucianát. Lastra bármi áron tönkre akarja tenni Lucianát. Paz és Magdalena Mexikóvárosba akarnak utazni, Brigada pedig egyre gyanakvóbb Rodrigo és Lucaian kapcsolatát illetõen.

11.
Don Serapio megszerzi Paz-nak a lánya címét, majd virággal látogatóba érkezik.Violeta gyötrõdik, hogy pénzért elárulja-e a barátnõje hollétét. Rodrigo bocsánatért esedezik Lucianánál. aminek Gala szemtanúja lesz, és botrányt rendez.Magdalena végre elcipeli Paz-t az orvoshoz, hogy az megmûtse a kezét.Linares ügyvéd védeni szándékozik Lucianát, ha Lastra feljelenti.

12.
Gala nem hajlandó kibékülni Rodrigóval, bár Julieta azzal ösztönzi, hogy a házasság révén õ lesz a Torres Landa vagyon örököse. Luciana egyre jobb viszonyba kerül Patricióval, és ez egyre több irigységet szül. Mikor Luciana kificamítja a bokáját, Oscar kíséri a szobájába, Rodrigo rájuk nyit, és azt hiszi, rajtakapta õket.

13.
Oscar betámogatja Lucianát a szobájába, amit Rodrigo félreért.Melissa mobiltelefont ajándékoz a lánynak. Patriciot társai be akarják vonni a munkába, amire a fiú hajlik is.Maximino magával viszi Vicky-t egy üzleti útjára.Roselena vallomást tesz a múltjáról Honesto atyának.Aldo kissé megváltoztatja a jegyeit a nagybátyja számára.Luciana nevére megérkezik az idézés.

14.
Luciana szolgálóként dolgozik a Torres Landa családban, ahol az ágyhoz kötött, mozgásképtelen Patricio ápolásában is részt vesz.Rodrigo és Luciana között megtörténik az elsõ csók.Gala természetesen észreveszi kettejük közeledését és hangot is adnemtetszésének. Luciana részében emiatt, részben attól félve, hogy a feljelentés nyomán esetleg érte jön a rendõrség, – váratlanul felmond. Barátnõjénél, Violetánál keres menedéket.Közben akadt egy védelmezõje, Claudio Linares ügyvéd személyében, aki szintén jelen volt akkor a bárban, és szemtanúja volt a történteknek. Rodrigo megtalálja Lucianát Violeta lakásán és kérleli, hogy térjen vissza a házukba, mert nemcsak neki, de Patricio számára is fontos volt a jelenléte.Gala már a menyasszonyi ruha kiválasztásán

15.
Luciana Patricio miatt visszatér a Torres Landa házba – többek bosszúságára.Gala gyanítja, hogy Rodrigo a cseléd miatt utasította õt el. Ennek ellenére zajlik az esküvõi szervezkedés, bár konfliktusokkal tûzdelve.Patricio-nál a kezelések eredményesnek bizonyulnak.A meghallgatáson Lastra durván leszerepel, ami Luciana javára szolgál.Rodrigo bevallja Oscarnak, hogy szerelmes Lucianába.

26.
Gala mindent elkövet, hogy visszahódítsa Rodrigót. Lorenzo balesetet szenved a Torres Landa ház közelében, Melissa és Jana oda viszik ápolásra, de Rosalena magából kikelve zavarja el. Magdalena és Paz igyekeznek jobb kedvre deríteni Arichét. Rodrigo és Patricio együtt látogatják meg Lucianát.

27.
Luciana megtudja, hogy a bálba való ruhát és kiegészítõket Patricio, Jana és Melissa ajándékozta neki.A Lucianához induló Lorenzo buszát don Aquiles a kocsiján követi.Aldo a buszpályaudvaron éppen a leszálló Lorenzot kéri meg hordárkodásra, és aztán mindenhova magával viszi.Brigida csellel magakadályozza, hogy Luciana elmehessen a bálba. A lány egyszercsak mégis belép, sugárzóan, a Janától kölcsön kapott estélyiben.

31.
Aldo az Infernóba viszi Vicky-t, leginkább azért, hogy be tudjon lépni az ottani számítógépes rendszerbe. Egyre több hasznos anyagot küld Claudio Linaresnek. Violeta és Marcial szerelmet vallanak egymásnak. Lucianának váratlan vendége érkezik.

32.
Gala és Julieta úgy vélik, Luciana még mindig fenyegetést jelent a számukra. Claudio Linares új telefonszámot szerez Lucianának, hogy Lastra ne zaklathassa, így viszont Rodrigo sem tudja elérni. Don Aquiles rászánja magát, hogy eladja Paz házát, amivel kétségbeesésbe kergeti az asszonyt.

33.
Rodrigo hiába hívogatja Lucianát Miamiból, nem tudja elérni a lányt. Ezért megkéri Janát, hogy keresse fel, és beszéljen vele. Jana meg is találja, és bocsánatot kér az anyja viselkedéséért. Maximino elégedetten nyugtázza, hogy Oscar jelentése szerint Claudio-nak nem sikerült megtalálnia a régi csalás tanúit.Patricio magányos és depressziós Luciana nélkül, amit se az apja, se az anyja nem néz jó szemmel.Gala úgy dönt, nem adja fel harc nélkül, ezért Miamiba megy, hogy visszaszerezze a szerelmét.

34.
Rosalena elmegy Lucianához és nagy összeget hagy nála, azt követelve, hogy hagyja békén a fiait. Fabian át akar szökni a határon. Marianita könnyes búcsút vesz Arichétõl. Rodrigo találkozni akar Lucianával, de mire oda ér, már csak egy levél várja a lánytól.

36.
Rodrigo megérkezik a faluba. Paz rosszul lesz, amikor meghallja a nevét.Brigida szól a Lucianának jött fenyegetõ hívásról Galának.Rodrigo és Luciana szerelmes sétát tesznek a faluban. Az idillrõl don Aquiles is értesül.Boris megkéri Janát, hogy járjon vele. A lány elõször teljesen tanácstalan.Honesto atya jobb belátásra igyekszik bírni a gyûlölködõ Roselenát.

37.
Paz hosszas tépelõdés után áldását adja a házasságra. Rosalena és Maximino között egyre nõ a gyûlölködés. Aldo ígéretet tesz Jeronimónak, hogy engedélyt kér tõle, ha szórakozni viszi a lányát. Újra felbukkan Don Aquiles.

38.
Rodrigo hazatér, hogy lezárja folyó üzleti ügyeit. Apja most sem tiltja el a nõsüléstõl, de figyelmezteti.Aquiles megjelenik Lucianáéknál nem egészen önzetlen segítséget ajánlva.Don Serapio vételi ajánlatot tesz a házra Aquilesnek.Claudio megállapítja, hogy a tulajdoni lap szerint a férfinak nincs joga a házhoz.Lastra feltárja Luciana botrányos esetét Galának.Aldo a Pokol bár kaszinójában kémkedik Lorenzo segítségével.Constanza a Pokol bárban meglepetten veszi észre a fiát Vickyvel.

39.
Vicky bevallja Aldónak, hogy Maximino a szeretõje. Oscar pénzzel akarja rávenni az ügy hajdani bíróját, hogy ismét Claudio Linares ellen valljon. Az ügyvéd kideríti, hogy a Jacinto-ház nem Don Aquilest illeti.

40.
Gala nagy nehezen megnyugodna, de az anyja ismét bosszúra biztatja.Rodrigo visszatér a faluba, és azonnal anyakönyvvezetõ után néz.Constanza és Maximino is hiába inti józan belátásra Roselenát.Patricio megpróbálja kideríteni, hogy anyja miért gyûlöli ennyire Lucianát.Roselena értesül elõször Aurora exhumálásának engedélyezésérõl, és ennek eltitkolására veszi rá az ügyintézõt.A házasság megköttetik. A falubeliek az ifjú párt ünneplik.

41.
Rodrigo és Luciana boldogsága határtalan. Galát semmi sem mozdítja ki a depresszióból. Maximino új kezelõorvost talál Patriciónak. Jana és Melissa észreveszik, hogy Luciana és Claudio Linares neve folyton riadalmat kelt a Torres Landa családban

43.
Patricio tovább kérdezõsködik saját szülei és a Linares család múltjáról.Rodrigo és Luciana a nászéjszakán a közös szép jövõrõl ábrándozik.Gala és az anyja tovább szervezkedik Luciana ellen.Roselena magához hívatja Estelát, hogy kifaggassa Luciana múltjáról.Don Aquiles Rodrigo után nyomoztat.Claudio a faluba utazik, és közli Paz-szal, hogy a házzal minden rendben van.Lastra fényképekkel igazolja Galának, amit Lucianáról elmondott.

44.
Luciana megtudja, hogy a bálba való ruhát és kiegészítõket Patricio, Jana és Melissa ajándékozta neki.A Lucianához induló Lorenzo buszát don Aquiles a kocsiján követi.Aldo a buszpályaudvaron éppen a leszálló Lorenzot kéri meg hordárkodásra, és aztán mindenhova magával viszi.Brigida csellel magakadályozza, hogy Luciana elmehessen a bálba. A lány egyszercsak mégis belép, sugárzóan, a Janától kölcsön kapott estélyiben.

45.
Luciana és Rodrigo segédkeznek egy szülésben és megmentenek egy beteg családot. Nicole arra biztatja Vicky-t, hogy facsarjon ki többet Maximinóból. Gala és Rosalena mindent megtesznek, hogy minél többet megtudjanak Lucianáról .

47.
Roselena elájul és kórházba kerül kivizsgálásra, de sehogy sem talál megnyugvást. Továbbra sem hajlandó Linares ügyvédnek bevallani az igazat, és õrjöngve tiltakozik az ellen, hogy Rodrigo és Luciana egybekeljen.Cony-nak elárulja szörnyû gyanúját, ami indokolja, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni.Közben Gala és Julieta terhelõ bizonyítékokat próbál beszerezni Luciana

50.
Kitûzik Luciana és Rodrigo esküvõjének dátumát. Gala Don Aquiles-szel szövetkezve akarja tönkretenni Lucianát. Constanza megfogadja, hogy ha Rosalena nem mondja el az igazat Claudiónak, õ majd megteszi.Rosalena rémálmot lát, amiben Aurora jelenik meg.

51.
Rosalena elmondja Honesto atyának, miért lehetetlen Rodrigo és Luciana esküvõje. A menyasszony Janával és Melissával nászruhát választ és felújítja a ruhatárát. Az összeesküvõk csapdája hamarosan rá kattan Lucianára…

52.
Luciana lelkesen vásárolgat Janával meg Melissával és közben menyasszonyi ruhát néznek. Rodrigo boldogan készül az esküvõre, és nagyon reméli, hogy az anyja is elfogadja majd a lányt. Közben Gala és Julieta mindent megtesz, hogy lejárassa Lucianát, ezért fondorlatos terveikbe Roselenát is beavatják. Roselena beszél Honesto atyával, aki ráveszi, hogy mindenképpen beszélje meg a titkát Maximino-val.

53.
Patricio rajta kapja Julietát, amint egy csekket ad Brigidának. Gala beront Rodrig lakásába, miközben õ Lucianával csókolózik. Rosalena elmondja Maximinónak, hogy Luciana él. A férje azonban esküt tesz rá, hogy a lány nem az övé.

55.
Luciana egyelõre Violetánál lakik. Rodrigo ajándékkal lepi meg, õt azonban zavarba hozza a bankkártya és a csekkfüzet. Boldogságuk továbbra is felhõtlen, megrendelik a jegygyûrûket a templomi esküvõre. Roselenához újabb ájulása miatt orvost hívnak. Patricio arra gyanakszik, hogy nem annyira szervi, inkább lelki okai lehetnek anyja betegségének, ezért megpróbálja kifaggatni, mi az a mély fájdalom, ami ennyire marcangolja. Melissa doktori disszertációt ír, és Linares ügyvéd a konzulense. Beszélgetésük során felmerül Aurora neve, és hogy Luciana mennyire hasonlít rá…

56.
Roselena arra kéri Lucianát, ne menjen hozzá feleségül Rodrigo-hoz, de nem hajlandó megmagyarázni, hogy miért. Rodrigo és Luciana beugrik Patricio-ért a házba, hogy ebédelni vigyék, de Roselena nem nézi jó szemmel, hogy mindkét fia a lánnyal van.Lorenzo és Jana újra összefut Boris szülinapi buliján, ahová a fiú Aldo-val érkezik. Roselena továbbra sem érzi jól magát, és a helyzetet csak rontja, mikor Julieta beszámol neki arról, hogy Rodrigo és Luciana már összeházasodott.

57.
Oscar és Constanza összejönnek. Don Aquiles kipukkasztja Lucha légvárait. Patricio és Rodrigo rájönnek, hogy az apjuknak viszonya van Vicky-vel. Rosalena elindul, hogy elmondja az igazat Claudio Linaresnek.

58.
Lastra kap egy végsõ esélyt Maximinótól, hogy megtalálja, ki tört be az Inferno biztonsági rendszerébe. Patricio lassan leszámol a Luciana iránt érzett szerelmével. Rodrigo szembesíti Maximinót a ténnyel, hogy Vicky a szeretõje.

60.
Ivan fel akarja jelenteni Lorenzót. Maximino és Patricio elutaznak Bostonba. Itt az alkalom, hogy az összeesküvõk lecsapjanak Lucianára. Rosalena, Gala és Julieta Rodrigóra zúdítják minden vádjukat, aki megroppan a teher alatt.

67.
Rodrigo Aldót teszi felelõssé azért, ami Lorenzóval történt. Megpróbálja rávenni Lucianát, hogy ne váljon el tõle, de a lány már elszánta magát. Brigida elmondja Julietának és Galának a nagy titkot Luiana származásáról. Lastra a könyörgõ Lucianát várja, de helyette a dühös Rodrigo érkezik

68.
Jana és Melissa minden követ megmozgatnak, hogy összehozzák Rodrigót Lucianával, de hiába. Maximinót mindkét fia kérdõre vonja miatt, akit Nicole utlimátum elé állít: Vagy szakít a szeretõjével vagy elveszti az állását. Luciana aláírja a válási kérelmet.

69.
Linares megfenyegeti Lastra-t, hogy vonja vissza a vádakat Lorenzo ellen. Közben Rodrigo is megkéri Oscar-t, hogy intézze el ezt az ügyet.Luciana aláírja a kérvényt, és hivatalosan is elindítja a válást.Paz és Magda a fõvárosba érkezik, hogy meglátogassák a gyerekeiket, nem kis meglepetést okozva ezzel.

70.
Paz és Magda váratlan látogatásra érkezik Mexikó City-be, ahol óriási sokkhatásként éri Pazt, hogy a fia lopott és börtönbe került.Azt még nem tudja, hogy Luciana beadta a válókeresetet Rodrigo ellen.Védõügyvédeik, Claudio és Oscar, megegyeznek, hogy a végsõ döntés elõttmég egy esélyt adnak a fiataloknak a találkozásra és az esetleges kibékülésre.A válás hírét Roselena boldogan osztja meg July-val, de Rodrigo véletlenül fültanúja lesz a beszélgetésnek, és éktelen haragra gerjed.Oscar és Cony párkapcsolata jól halad, egyre közelebb kerülnek egymáshoz.Roselena meggyónja Honesto atyának szörnyû vétkét, amit az exhumálás hírére követett el….

71.
Paz felkeresi Lorenzo-t a fogdában és ott tudja meg, hogy Luciana épp elválik a férjétõl. Ezalatt tényleg kimondják a válást, ami láthatóan ugyanúgy megviseli Rodrigo-t is, mint Lucianát. Claudio és Barrera mindent elkövet, hogy beszélni tudjon Lastrával, de az bujkál elõlük és inkább Oscar-ral tárgyal.Aldo hazaviszi a fogdából Paz-t és Magdát, és otthon derül ki, hogy közeli rokonságban áll Rodrigo-val. Ekkor Paz merész tervre szánja el magát

73.
Paz mindenre elszánt, és úgy dönt, felkeresi Roselenát, hogy személyesen vonja kérdõre. Ha kell, hajlandó kitálalni az igazsággal is.Patricio az elsõ kezelésére készül, és az uszoda felé megáll Luciana lakásánál, hogy beszéljen a lánnyal. Luciana végül elkíséri a hidroterápiára, ahol aztán összefut Rodrigo-val. Közben Violeta a volt szerelmével, Marcial-lal veszekedik, mert a férfi nem hajlandó elfogadni, hogy köztük vége mindennek.

76.
Magdalena Marcial feleségétõl megtudja, hogy Violeta a Pokolbárban dolgozik, és összeszûrte a levet Marciallal. Magdalena Pazzal és Lucianával elmegy a Pokolbárba, itt hatalmas vita, sírás-rívás következik, Violeta próbál elnézést kérni az anyjától, hogy elhallgatta az igazságot.Cony Oscarral tölti majd a hétvégét, Roselena ezt nehezményezi.Boris kérdõre vonja Janát, hogy szereti-e még, és nem Lorenzo tetszik-e neki véletlenül.Lorenzo és Fabian tacót akarnak árulni, Estela segít nekik.Ariche lelkes, mert Rodrigo megígérte neki,hogy elviszi repülni.Gala elterjeszti, hogy üzleti ügyben Columbiába megy. Rodrigo felettébb csodálkozik rajta, hogy miért megy el Gala.Paz siránkozik Magdának, hogy most már aztán tényleg el kell mondania Lucianának, hogy nem õ az anyja, és Claudiónak, hogy tulajdonképpen Luciana az õ lánya. Ezt a beszélgetést kihallgatja Violeta.

77.
Miközben Luciana és Paz már a haza utat tervezgetik, Lorenzo és Fabian minden erejével azon van, hogy beindítsák a taco-árusítást. Magda megbocsát a lányának, amiért az hazudott neki, és Violeta kérdõre vonja Paz-t, hogy miért nem mondja el Lucianának az igazat a származásáról.Maximino dühön, amiért Rodrigo nem tartja be az utasításait, Gala pedig újabb tervet forral Roselena segítésével, hogy végre behálózhassa Rodrigo-t.

78.
Paz rászánta magát, hogy elmondja az igazat Claudio Lonaresnek, de az ügyvéd nem tud eljönni hozzá. Rosalena nagyszabású családi vacsorát akar adni Gala búcsúztatására, ráveszi Rodrigót, hogy menjen el, Rodrigo azonban nem tudja, hogy Gala is ott lesz. Luciana Patricio segítségével készül az érettségijére.

80.
Luciana elutazik Pazzal és Magdával a szülõfalujába, Claudio Linares is velük tart. Roselena családi vacsorát szervez, ahol Julieta és Gala is megjelennek, késõbb Gala barátai is, Fernanda, Valentina, Marcos, Gabriel. Végül úgy alakul a helyzet, hogy mind a hatan Rodrigo lakásán kötnek ki, ahol Galának sikerül elcsábítania Rodrigót. Paz, miután megérkeztek a faluba, elmondja Linares ügyvédnek, hogy a lánya Luciana.

81.
Eljött a nagy vallomások ideje.Paz elmondja Claudiónak, majd Lucianának is, hogy nem õ és Galdino a lány igazi szülei. Rosalena is bevallja Maximinónak, mi mindent követett el, féltékenységtõl hajtva. Luciana biztosítja szeretetérõl Claudiót, de képtelen rá, hogy apjának nevezze.

82.
Roselena orvosa MR vizsgálatot kér és egy neurológust is bevon a kivizsgálásba.Lorenzo és Fabian izgatottan készülnek arra, hogy végre teljes erõbedobással az üzletre koncentráljanak. Roselena õrjöng Boris akciója miatt, és eltiltja a lányát a fiútól. Gala pedig hiába várja, hogy a heves éjszaka után Rodrigo telefonáljon végre

83.
Luciana hazaérkezése után újra nekiáll kerámiákkal foglalkozni.Gala a látszat kedvéért mindenképpen elutazik Kolumbiába, hogy Rodrigo ne jöjjön rá a csalásra.Cony beszél Rodrigo-val és Patricio-val, mert nagyon aggódik a testvére miatt.Claudio Linares pedig úgy dönt, leszámol Roselenával a 19 éve történt események miatt.

91.
Lorenzo El Altóba utazik, ahol Pazék elmondják neki, hogy Luciana nem a testvére.Roselena megtudja, hogy Gala terhes, azt tanácsolja neki, hogy mielõbb keljen egybe Rodrigóval, ugyanis Luciana is terhes, és ezt Rodrigo nem tudhatja meg.Claudio próbálja azonosítani a bank felvételén a csalót, aki miatt börtönben ült évekig. Ez a bizonyos ember nem más, mint Pedro Campos, Maximino cinkosa. Maximino telefonál Pedrónak, hogy maradjon külföldön, húzza meg magát, mert Claudio majd a nyomára akar bukkanni. Vicky kiadja a Torreslanda férfiak útját.

92.
Gala bejelenti Rodrigo-nak, hogy terhes, aki teljesen kiakad a hír hallatán.Lorenzo is kiborul, mikor megtudja, hogy Luciana Claudio lánya. Közben Gala és Julieta Roselenával szövetkezik, hogy Rodrigo végül mégis feleségül vegye galát, és soha ne tudja meg, hogy Luciana is terhes.

94.
or kerül Rodrigo és Gala fagyos hangulatú esküvõjére. Rodrigo Kanadába akar utazni és Galát nem akarja magával vinni. Még egy szobában sem hajlandó vele aludni. Claudio Lucianára akarja íratni a vagyonát. Lastra Ofeliát is felveszi az Infernóba, amivel kétségbeesésbe kergeti Estelát.

95.
Rodrigo nem hajlandó Galával tölteni a nászéjszakát, Gala másnap meglepetést tervez neki, felgyújtja elõtte Luciana esküvõi ruháját. Claudio azt tanácsolja Lucianának, hogy mondja el Rodrigónak, hogy gyereket vár tõle, Luciana végül beleegyezik. Patricio személyesen akar elutazni San Francisco el Altóba, hogy elvigye a segélyt az iskoláknak. Procopio megtudja Charitótól és Micaelától, hogy Luciana Claudio lánya, és elmondja Aquilesnek.

96.
Gala õrült vásárolgatásba kezd, és költi Rodrigo pénzét, mert meg van róla gyõzõdve, hogy kisfia születik. Cony egyre jobban aggódik Roselena idegállapota miatt, és aggodalmait megosztja Oscar-ral és Maximino-val is. Patricio északra utazik az alapítvánnyal. San Francisco el Alto-ban találkozik Lucianával, és elmondja neki, hogy Rodrigo feleségül vette Galát, mert a nõ terhes.

97.
Patricio San Francisco el Altóban vendégeskedik és megtudja, hogy Luciana gyereket vár Rodrigótól. A lány titoktartást kér tõle. Aldo fényt derít rá, hogy Rosalena jelentette fel Lorenzóékat. Claudio igyekszik tisztára mosni a nevét, Maximino pedig mindent megtesz, hogy akadályozza.

99.
A bírósági tárgyalásin kiderülni látszik Claudio ártatlansága. Namurashi egyre több munkát rendel Lucianától. Julieta és Rosalena a tárgyalás kimenetele miatt aggódik. Lastra visszahívná az Infernóba Ofeliát, de hiába.

100.
Folyamatban van Claudio Linares és Maximino tárgyalása, a bíró arra kéri Claudiót, hogy további bizonyítékokat nyújtson be. Maximino megkéri Oscart, hogy fizesse le mindenkit. Lorenzo el akar menni Janához, de a ház elõtt találkozik Borissal, és összeverekednek. Aquiles megtudja, hogy Luciana gyereket vár, és felajánlja neki, hogy a nevére veszi a gyereket.

106.
Roselena az egész családnak elmondja az igazat. A gyerekei magukba zuhannak. Luciana szomorú, hogy õ idézte elõ ezt a nagy családi perpatvart azzal, hogy elmondta Rodrigónak, hogy mit tett az anyja. Teofilo kísértetet lát, retteg egész San Francisco El Alto.Polo, Violeta, Lorenzo, Fabian, Ofelia, Marianita, Srtena és Estelita vásárba mennek, kosarakat vesznek a mozgó büféhez. Violeta bevallja Polonak, hogy még mindig Marcialt szereti.Claudio szeretné, ha Luciana vele tartana, és részt venne õ is az ítélet-végrehajtáson, de Luciana nem akar menni. Pedig Claudio még egy csinos ruhát is vesz neki.Roselena ki van borulva, Maximino nagyon dühös rá, a gyerekek pedig egyelõre képtelenek neki megbocsátani.Patricio fölhívja Lucianát El Altóban, és könnyek között bevallja: képes lenne meghalni a lányért!

107.
Telefont szerelnek be Paz házába, de egyelõre nincs vonal. Violeta rájön, hogy Marcial válókeresete hamis. Luciana a fõvárosba utazik, ahol Claudio közjegyzõ elõtt kijelenti, hogy minden vagyonát.

108.
Megtörténik a cég felének átadása, amit mindenki másképp él meg. Roselena iszonyodva figyeli a fejleményeket, Gala féltékeny Luciana jelenléte miatt, Rodrigo-nak pedig egyre biztosabb benne, hogy élete legnagyobb hibáját követte el, mikor feleségül vette Galát. .Ezalatt Luciana mindenkit biztosít arról, hogy a sok pénz miatt nem változik meg az élete, Lorenzo pedig közös üzletbe kezd Aldo-val és Fabian-nal

109.
Gala nekitámad Lucianának, majd Rodrigónak is, aki kidobja az irodájából. Julieta azt tanácsolja, használja ki a terhesség adta elõnyöket. Don Aquiles elfogadja Procopio feltételeit. Rosalena Honesto atyánál összefut Lucianával.

110.
Gala úgy dönt, a rosszulléteivel tartja majd sakkban Rodrigo-t, de döbbenten kell tapasztalnia, hogy a férfit csak a baba egészségi állapota érdekli.Roselena bocsánatot kér Lucianátó, de a lány képtelen megbocsátani neki.Vicky a sarkára áll Maximino-val szemben, és Aldo támogatása mellett nem hagyja, hogy a férfi továbbra is durván bánjon vele.Eközben Matilde felkeresi Rodrigo-t, hogy bocsásson meg az anyjának, de a férfi hajthatatlan

111.
Maximino megígéri Vicky-nek, hogy saját szépségszalont nyit neki. Melissa ráveszi Lucianát, hogy menjen el vele a nõgyászához. Violeta feltûnõen kedves Don Aquileshez, miután kijelenti, hogy gazdag férjet szeretne. Rosalena felszólítja Rodrigót, hogy vonják felelõsségre az apját a szeretõje miatt.

112.
Roselena elmondja Rodrigónak és Matildénak, hogy Maximino bevallotta, hogy szeretõje van. Lastra szépészeti eljárással szeretne fiatalodni. Don Aquiles udvarol Violetának, a lány – egy jó házasság reményében – hagyja. Jana és Melissa elkísérik Lucianát a nõgyógyászhoz, ahol meghallgatják a baba szívhangját.Rodrigo is betoppan, szerelmet vall Lucianának, megcsókolja. Gala õrjöng, hogy õt nem kísérte el Rodrigo az orvoshoz; megfenyegeti, hogy nem fog járni a vizsgálatokra, ha Rodrigo nem kíséri el, és ha neki, vagy a babának bármi baja lesz, azért Rodrigo lesz a felelõs. Claudio a cég átvilágítását kezdeményezi, Maximino nem örül az ötletnek. Luciana visszautazik El Altóba. Magda bevallja Paznak, hogy Violeta apja Don Aquiles.

113.
Magda bevallja Paz-nak, hogy Violeta apja don Aquiles Trueba Tajonar. Retteg attól, hogy a férfi megtalálja a lányát a nagyvárosban. Eközben don Aquiles ajánlatot tesz Violetának, és a lány a sok pénz és a luxus fejében hajlandó lenne hozzámenni a férfihoz. Luciana a felhõkben jár, mióta hallotta a baba szívhangját, és Rodrigo is boldog, hogy találkozott Luciana-val. Közben Patricio rájön, hogy a húga menthetetlenül beleszeretett Lorenzo-ba.

115.
Roselena meg akarja tudni Aldótól, hogy ki Maximino szeretõje, de Aldo nem árulja el. Luciana és Patricio arra készülnek, hogy elutaznak San Fransisco el Altóba, az alapítványhoz. Gala fél, hogy mi történik majd, ha Luciana gyereke fiú lesz. Roselena annyira megsérti Constanzát, hogy a nõ el akar költözni a házból. Aquiles az esküvõjére készül.

121.
Rodrigo-nak egyre jobban elege van Galából, és válni akar. Újra és újra szerelmet vall Lucianának, de a lány nem mer hinni neki. Patricio felveszi Ofeliát titkárnõnek, és boldog, hogy együtt dolgozhat Lucianával. Roselena rosszul lesza gyógyszerektõl, és megint kiborul, amiért Maximino nem szakított a szeretõjével.

122.
Melissa leteszi a jogi szakvizsgát, ami nagyon jól sikerül. Linareszékkel vacsorázik és ünnepel. Boris vissza akarja szerezni Janát. Violetta bosszút forral Gala ellen. July be akar furakodni a Torreslanda cégbe, hogy elcsábítsa Claudiót.

123.
Maximino annyira feldühödik Vicky és Aldo párosa láttán, hogy kis híján megfojtja Aldót. Jana bevallja Matildének, hogy tetszik neki Lorenzo, amit Brigida szokás szerint kihallgat. Gala egy veszekedés után elrohan otthonról, és Rodrigo el akar válni tõle.

125.
Rodrigo ígéretet tesz Lucianának, hogy soha többé nem zaklatja. Constanza eljön a Torres Landa-házból és Melissához költözik. Claudio hatalmas lakást vásárol Luciana számára, ahol vendégül láthatja a rokonait is. Lastra pénzt ígér Ivánnak, ha az elhagyja a várost.

131.
Violeta és Patricio felváltva vigyáznak Lucianára a kórházban.Claudio és Rodrigo még Kínában vannak, de megkapják a képeket a kis Rodrigóról.Pazék nehezen tudnak elindulni El Altóból a rossz idõjárás miatt.Gala, July és Roselena azon tanakodnak, hogy hogyan tüntessék el Luciana kisfiát.

132.
Rosalena meglátogatja Lucianát a kórházban. Gala is megnézi magának õsellensége kisfiát. Paz, Magdalena és Ariche éjjelre San Francico del Altóban ragad a rossz idõ miatt és csak reggel kelhetnek útra. Maximino egy táska készpénzt ad Aldónak, hogy vesztegesse meg Lastrát.

133.
Rosalenáék fondorlatos módon ráveszik Lucianát, hogy az újszülöttel együtt elmeneküljön a kórházból. Luciana egy parkban elájul, Gala elveszi tõle a gyerekét és a kukák közé rejti, abban a reményben, hogy elpusztul. Mire azonban Rosalenával visszatérnek a tett helyszínére, a kisbabát már elvitte valaki. Lucianát válságos állapotban kórházba szállítják.

134.
Roselena és Gala elmennek a kisbabáért, de már nem találják ott, ahol Gala hagyta. Roselena megijed, hogy a rendõrség megtalálta. Mindenki Lucianát, és a kisbabát keresi, végül Rodrigo megtalálja. Amikor Luciana megtudja, hogy eltûnt a kisfia, súlyos állapotba kerül. Gala lefizeti Juliát, hogy tûnjön el a városból.

135.
Luciana felébred a kórházban, és megtudja, hogy a kisfia elveszett. A hír hallatán szinte majd’ megzavarodik, és azonnal indulna, hogy õ maga keresse meg. Rodrigo is össze van törve, és el sem mozdul Luciana mellõl. Gala dühösen tapasztalja, hogy egyelõre nem érte el a célját, Rodrigo továbbra sem foglalkozik vele, sõt, még közelebb került Lucianához.

136.
Két hónap telik el és nem kerül elõ Luciana kisfia. Chuy és Chelo a kezdeti nehézségek után belejönnek a gyerekgondozásba és a házi keresztelõn a Mateo nevet adják a kicsinek. Paz vissza akar utazni San Francisco del Altóba. Maximino elmegy Vickyhez. Gala kislányt hoz a világra, de nem örül neki.

137.
Eltelt két hónap és megszületett Gala kislánya. Mindenki nagyon örül, de Gala rá sem bír nézni a babára. Passzivitása a családnak is feltûnik. Luciana el van keseredve, mert továbbra sincs semmi hír a kisfiáról. Don Chelo-nak egyre több baja van a kisfiúval, mert megszólják az emberek. Emiatt újra inni kezd.

139.
Chelo el akarja vinni a gyereket a hatóságokhoz, de Chuy meggyõzi, hogy inkább tartsa meg. Gala közös családi fényképeket akar készíttetni Rodrigóval és a kislányával. Constanza Oscarhoz költözik. Violeta, Serena és Dalia vállalkozásba fognak, autómosót nyitnak. Melissa bevallja Lucianának, hogy szerelmes Claudióba.

141.
Rosalena Vicky és Maximino értésére adja, hogy leleplezte õket. Janának is el akarja mondani, de Maximino megelõzi. Luciana véletlenül találkozik Chelóval és Chuy-jal, és felismerni véli a kisfiát, Claudio azonban kijózanítja. Gala valami fortélyt tervez az autómosó ellen.

142.
Violeta nyilvánosan megalázza Galát. Marianitát bentlakásos iskolába adják. Rosalena megtudja, hogy Jana titokban találkozik Lorenzóval, ezért öt évre Firenzébe küldi a lányt. Brigida megtalálja Gala táskájában a kis Rodrigo kórházi karszalagját. Eltelik az öt év, Jana haza készül. Rodrigo újságárus fiúként ismeri meg a fiát, immár Mateo néven.

143.
Öt év után Jana hazatér Európából, aminek mindenki nagyon örül. Boris és Jana bejelenti, hogy eljegyezték egymást, de ennek szemlátomást csak a fiú örül.Luciana életében elõször találkozik Rodrigo kislányával, Alexiával, de Gala észreveszi és csúnya jelenetet rendez. Roselena attól retteg, hogy a lánya még mindig nem lépett túl Lorenzo-n.

144.
Roselena szeretné, ha Jana és Boris összeházasodnának, már ki is tûzi az idõpontot, de Jana bizonytalannak érzi magát. Galának elege van abból, hogy Rodrigo nem törõdik vele, Rodrigo azt tervezi, hogy hamarosan elválik tõle. Ariche befejezi az általános iskolát, ebbõl az alkalomból Luciana, Claudio, Patricio és Rodrigo San Fransisco el Altóba utaznak. Mateo, Luciana fia, szegényes körülmények között él don Chelóval és dona Chuy-jal.

145.
Roselena biztatására Boris végre gyûrût húz Jana ujjára, de a lány egyáltalán nem biztos a dolgában.Lorenzo és Jana véletlenül találkoznak, és a fiú csalódottan veszi tudomásul, hogy szerelme férjhez akar menni. Gala úgy dönt, éli az életét és keres valakit, aki Rodrigo helyett törõdik is vele.Oscar megkéri Cony kezét, aki egyelõre még hezitál. Luciana egyre nehezebben viseli Rodrigo közelségét és közeledését, mert még õ is szereti a férfit. Ezért végül úgy dönt, felmond az irodában.

146.
Luciana visszaköltözik El Altóba, hogy elkerülje Rodrigót.Patricio elkíséri õt. Gala szórakozni jár, és nem titkolja Rodrigo elöl, hogy férfiakkal ismerkedik. Oscar és Constanza bejelentik Melissának és Aldónak, hogy összeházasodnak.Maximino terepjárót vesz Vickynek. Roselena megszervezi Jana eljegyzési vacsoráját. Rodrigo azt tanácsolja Janának, hogy ne menjen hozzá Borishoz. Mateo és Alexia véletlenül találkozik a fagylaltárusnál.

147.
Roselena lelkesen készül Jana eljegyzési vacsorájára, miközben a lány egyre biztosabb benne, hogy nem akar hozzámenni Boris-hoz. Gala egyre kegyetlenebb a lányával, mert máshogy nem tud bosszút állni Rodrigo-n. July úgy dönt, bebiztosítja magát, ezért újra megkörnyékezi Claudio-t. Jana az eljegyzési vacsorán kijelenti, hogy nem megy hozzá Boris-hoz.

148.
Jana bejelenti, hogy nem lesz Boris felesége. Lorenzo szerelmet vall neki, csókolóznak. Rosalena nyilvánosan felpofozza Lorenzót. Patricio a hegyekbe megy, hogy szembe nézzen a félelmeivel. A detektív nyomra bukkan az elnûnt fiúval kapcsolatban: a szálak Mateóhoz vezetnek.

149.
Luciana és Patricio hosszas beszélgetést folytat, amelyben a fiú feltárja a baleset óta benne kialakult változásokat, és az érzelmeit. Rodrigo és Claudio közben reménykedik, mert az egyik gyermekotthonban ráakadnak egy kisfiúra, aki talán az öt éve elveszett gyermek lehet. Don Chelo attól fél, hogy Mateo az a kisfiú, akit Rodrigoék keresnek.

150.
Rodrigo DNS-vizsgálattal akarja bizonyítani, hogy Mateo az õ fia, a laborba azonban nem Mateo vérét küldik be. Oscar szûk családi körben feleségül veszi Constanzát. Aldo randira hívja Vicky-t, aki még mindig Maximino szeretõje. Rosalena Rodrigo kérése ellenére közli Lucianával, hogy talán megkerült a fia.

151.
Roselena felhívja Lucianát, hogy elmondja neki, Rodrigo és Claudio találtak egy gyereket, aki lehet, hogy az õ fia. Patricio és Rodrigo támogatják Janát a Lorenzóval való kapcsolatában, de Maximino és Roselena kivételesen együttértenek abban, hogy szét kell õket választani. Julieta úgy akar bosszút állni Lucianán, hogy meghódítja Claudio Linarest. Constanza elmondja Oscarnak, hogy Vicky-vel egy bizonyos senor Campos találkozgat.

152.
Luciana megismeri Pablót, az öt éves árva kisfiút, akirõl úgy érzi, hogy az õ kisfia. Roselena bezárja Janát a szobájába, és helyette megy el Lorenzóhoz a randira, ahol megfenyegeti és leönti forró kávéval a fiút. Hector megkéri Ofelia kezét. Oscar Vickytõl érdeklõdik Pedro Campos után, mindenképpen találkozni akar vele.

153.
Rosalena nyilvánosan leönti forró kávéval Lorenzót, majd elbocsátja Matildét, amiért segített az ifjú szerelmeseknek. Gala és Julieta hiába keresik a kis Rodrigo kórházi karszalagját, mert Brigidánál van. Kiderül, hogy Pablito nem Luciana fia. Alexia megmutatja az apjának Mateo nyakláncát.

154.
Mateo allergiás a méhcsípésre, így kórházba kerül. Luciana meglátogatja és különös késztetést érez, hogy vele legyen. Patricio hiába csábítaná vissza Matildét a házba. Alexia Rodrigóra bízza Mateo medálját, és megkéri, hogy õrizze meg. Gala randevúzik Mirkóval.

155.
Luciana és Rodrigo hazakíséri Mateo-t a kórházból, aki már teljesen jól van. Roselena megfenyegeti Paz-t, hogy Lorenzo-nak baja eshet, ha nem hagyja békén Janát. Jana végleg Boris értésére adja, hogy nem megy hozzá feleségül. Gala pedig úgy dönt, elhagyja Rodrigo-t.

156.
Gala hajlandó elválni, de Rodrigo-nak kell meghatároznia, mekkora összeget ér neki Luciana szerelme. Oscar egyre nagyobb gondban van, mert a nyomozás szálai Maximino-hoz vezetnek. Roselena egyre inkább egyedül marad, és lassan az agya kezdi megtréfálni. Patricio bevallja Honesto atyának, hogy szerelmes Lucianába.

157.
Rodrigo szeretné újrakezdeni Lucianával a válása után, de Luciana úgy érzi, hogy nem lehet boldog vele, amíg nem találja meg a kisfiát. Roselena megharagszik a doktornõre, és abbahagyja a terápiát. Maximino megfenyegeti, hogy ne bántsa Lorenzót, mert azt Luciana nem hagyná annyiban. Paz elhívja Luciana lakására Lorenzót és Janát, és a két fiatal végre bevallja egymásnak az érzéseit. Violeta meglátogatja a beteg don Aquilest.

158.
Rosalena megígéri, hogy gátolja Lorenzo és Jana kapcsolatát, de közben tervet szõ Borisszal a megakadályozására. Lorenzo meg akarja kérni Jana kezét, Maximino pedig (Claudio közbenjárására) meghívja õt vacsorára. Rodrigo elválik Galától, és bemutatja Lucianának az errõl szóló iratokat.

159.
Leandro csókja után Violeta úgy érzi, hogy talán rátalált az igazira. Claudio Lorenzo nevében megkéri Jana kezét, és Maximinóék hozzájárulnak a frigyhez. Pedro Campos hajlandó tanúskodni Maximino ellen, akit Claudio szembesít a csalás vádjával, Oscar pedig emiatt benyújtja a felmondását.

160.
Mikor Oscar megtudja az igazat, felmond a cégnél. Luciana munkáira újabb galéria figyel fel. Patricio mélységesen csalódik apjában, aki pont most egy új kocsival lepi meg. Claudio felajánlja Oscar-nak, hogy legyen társa az ügyvédi irodában, amit Oscar boldogan el is fogad. Melissa új állás ajánlatot kap, de elõtte még beszélni akar Claudio-val.

161.
Rodrigo megtudja, hogy nem Don Chelo saját gyermeke Mateo, és örökbe akarja fogadni õt. Luciana is reménykedik, hogy végre megtalálták a kisfiukat, meg akarják kérni Don Chelót, hogy engedje meg, hogy elvégezzék a DNS-tesztet. Roselena azt tanácsolja Borisnak, hogy rabolja el Janát az esküvõ reggelén, õ pedig majd eltünteti Lorenzo Jacintót. Matilde kihallgatja ezt a beszélgetést, és elmondja mindezt Patriciónak. Melissa továbbra is fülig szerelmes Claudióba. Aquiles megvallja érzéseit Magdalénának. Gala és July Mirko tanácsára pénzügyi szakértõnek kérik föl Renét.

162.
Patricio úgy akarja elejét venni Rosalena cselszövésének, hogy elõre hozná Jana és Lorenzo esküvõjét, Honesto atya azonban tétovázik. Aldo befeketítené Maximino szemében Lastraát és Ivant, hogy õ léphessen a helyükre. Don Acquiles meghal. A temetésén Procopio kihirdeti, hogy a halála elõtt minden adósságát elengedte.

163.
Rosalena vezeklõruhában, a képzelt stigmák miatt bekötött kézzel jelenik meg Lorenzo és Jana esküvõjén. A szertartás azonban már lezajlott, az ifjú pár beköltözik az új lakásba. Gala ráveszi Julietát, hogy minden pénzét fektesse be Renénél. Rosalena magához hívatja Lucianát és bevallja, hogy õ rabolta el a fiát.

164.
Roselena mindent bevall Lucianának és Rodrigo-nak a fiúk elrablásáról. Luciana és Rodrigo õrjöngve esik Galának, aki úgy dönt, a felelõsségre vonás elõl inkább külföldre menekül, de July váratlan balesete miatt nem tud elutazni. Patricio felismeri Mateo-ban az unokaöccsét, és a kisfiút Rodrigo lakására viszi, hogy találkozhasson az igazi szüleivel.

165.
Patricio bizakodva vág neki a gerincmûtétnek, de nem éli túl az operációt. Hamvait Luciana és Rodrigo szórja szét a hegy tetején. Roselena véglegesen beleõrül fia elvesztésébe, és megszakad a kapcsolata a külvilággal. July lábát a baleset miatt többször meg kell operálni, de az orvosok végül nem tudják megmenteni, és amputálni kell. Gala-nál agydaganatot találnak. Két évvel késõbb a sugárkezeléstõl kihullik a haja és iszonyú fájdalmai vannak, ezért úgy dönt, végez magával. Luciana és Rodrigo újra összeházasodik és megszületik a harmadik gyerekük, Patricio.

Megosztom másokkal: