Vivan los ninos tartalma

VIVAN LOS NINOS – Hajrá skacok!

1.
A történet egy iskolában játszódik, ahol a rengeteg nyüzsgõ kis ördög között feltûnik egy igazi angyal, Lupita Gómez. Lupita, a második osztályosok új osztályfõnöke megismerkedik a diákjaival és már az elsõ napon el kell simítani egy problémát. Damián, az osztály fenegyereke ugyanis felakasztja Bibircsók tanárnõt a hajánál fogva a plafon ventillátorára…

2.
Simoneta megsértõdik, amiért az új tanító nem szidja meg Angelt. Kiderül, hogy Citlali miért olyan szomorú, miután véget ér a tanítás. A fiúk elkezdik megtisztítani a grundot, a lányok pedig tüntetést szerveznek, mert õk nem lehetnek a klub tagjai. Lupita erre azt javasolja, hogy legyen két klub. Marisol egy csínyt eszel ki, hogy kiszúrjon Simonetával, de véletlenül Lupita lesz az “áldozata”…

3.
Marisol festékes csínyje a visszájára sül el: Simoneta helyett Lupita lesz festékfoltos. Az igazgatónõ ezért behívja Marisol szüleit. Simoneta nagyszabású születésnapi zsúrt rendez, ám csak tíz osztálytársát hívja meg. Nem szeretné Angelt meghívni, de Angel mégis hozzájut egy meghívóhoz, amit viszont Simoneta összetép. Amikor ez Lupita fülébe jut, behívatja Simoneta szüleit, akik erre meghívják Angelt is.

4.
Lucas nagyon szeretne zászlóvivõ lenni. Lupita pedig megengedi neki, ha végre tisztázza a füzetét. Simoneta születésnapi zsúrja igazán pazar: rengeteg étel, ital és mulatság várja a meghívottakat. Felbukkan az iskolában Szigorfrász Záptojás, a tanfelügyelõ… Bibircsók be akarja csukni a vécé ablakát, ám beszakad alatta a vécécsésze és az egyik lába csapdába esik. Marisol eldugja Polita cipõjét, pont, amikor a tanfelügyelõ az osztályban van.

5.
Végül sikerül kiengesztelni a tanfelügyelõt, ám Lupita nagyon megsértõdik Marisol tréfája miatt. Azt mondja Marisolnak, hogy már nem is szereti. Marisol ettõl nagyon szomorú lesz, nem eszik és végül elájul. Amikor ez Lupita fülébe jut, azonnal rohan Marisolhoz. Szent a béke, ezért visszatér Marisol életkedve is.

6.
A kislányok gúnyt ûznek Joaquínból, mert azt mondja, hogy a feleségét a falujukban hagyta. Persze amikor megtudják, hogy Joaquínnak meghalt a felesége, nagyon kétségbeesnek. Damián rajzszöget tesz minden székre az osztályban, de Simoneta észreveszi és beárulja. Bosszúból Damián megtréfálja Simonetát, ám Angel megveri ezért. Damián Simoneta nevében szerelmes levelet ír Angelnek, aki emiatt egész éjjel a zuhogó esõben áll.

7.
Angel hiába várja Simonetát a megbeszélt randevúra, ezért vigasztalásul egy focilabdát kap a kislány édesapjától. Joaquín rosszul lesz, mindenki nagyon aggódik érte. Bibircsók kisasszony közelebbi ismeretségbe kerül Punnal, a bûzös borzzal, így a szaga miatt mindenki kerüli õt. Diego elviszi Punt Joaquín úrnak, hogy fõzzön belõle levest, mert azt hallotta, hogy az életre kelti a haldoklókat.

8.
Joaquín úr szerencsére meggyógyul. Primitivo aggódik a fia jegyei miatt és azzal fenyegeti, hogy csúnyán megveri, ha továbbra is így folytatja. Lucas számtan dolgozata kettesre sikerül, ezért úgy dönt, hogy megszökik otthonról. Mindenki Lucast keresi, aki összetalálkozik egy csavargóval, aki észre téríti õt.

9.
A gyerekek keresõcsapatot szerveznek és meg is találják Lucast. Estela és Julian ismét összevesznek, mert Julian továbbra is a szeretõje mellett akar maradni. A gyerekek megtudják, hogy az iskola alapítója meglátogatja õket. Angel aggódik, mert a cipõje tönkre ment és az apja nem tud újat venni neki, ezért papucsban kell iskolába mennie a nagy napon…

10.
Az iskolát meglátogatja az alapítója. Simoneta beárulja egy osztálytársát puskázás miatt, ezért a többiek egyhangúlag kiközösítik. Angel azonban szomorú, hogy nem szólhat hozzá. Lucas egy görögdinnyét hoz az iskolába, ami játék közben Bibircsók kisasszonyt találja kupán. Simoneta pedig arra kéri az édesapját, hogy tegye át egy másik iskolába.

11.
Simoneta másik iskolába szeretne járni, mert egyedül érzi magát, hiszen az osztálytársai nem törõdnek vele. Angel ír neki egy levelet, de Lucas megtalálja és megakadályozza, hogy odaadja. Simoneta édesapja beszél Lupitával. A tanárnõ az osztállyal közösen úgy dönt, hogy egyvalaki elmegy Simonetához, hogy megmondja neki: már nem haragszanak rá. Lucasra esik a választás…

12.
Simoneta végre újra iskolába megy. Angel nagyon örül neki, de a virágot, amit Simonetának ad, a lány nem értékeli. Lupita tanítónõ elmondja a kislánynak, hogy Angel nagyon szereti és mennyire kiállt mellette. Simoneta véleménye lassan kezd megváltozni Angelrõl, Lucast viszont megbántja. Sajnos azonban, ahogy múlik az idõ, Simoneta ugyanolyan utálatossá válik, amilyen volt és össze is verekszik Marisollal…

13.
Simoneta nem békül ki Marisollal és folytatja az önzõ viselkedést. Lupita hiába szeretné meggyõzni a kislányt, hogy változtasson a véleményén, Simoneta makacsul ragaszkodik az elveihez. A biológia szertárban Damian újabb csínyt eszel ki és a frászt hozza Marisolra, aki elájul. Simoneta nagyon megijed, Damian pedig titokban elhagyja a helyszínt. Végül Simoneta belátja, hogy nem viselkedhet nagyképûen és kibékül a barátnõivel. Citlali édesanyja elmondja Lupitának, hogy elválik a férjétõl.

14.
Citlali nagyon szomorú, hogy el kell hagynia az iskolát, Lupita pedig nem tudja, hogy mivel vigasztalja. Lucas felajánlja Citlalinak, hogy minden reggel elé megy és elkíséri az iskolába, így a kislánynak nem kell más iskolába járnia. Sajnos Lucas édesapja nem megy bele, ráadásul az utazás sok pénzbe kerülne. Diego nagymamája nagyon beteg, ezért a kisfiút elengedik az iskolából.

15.
Lupita elviszi Diegót a kórházba a nagymamájához. Az osztálytársai addig történeteket mesélnek egymásnak a nagyszüleikrõl és remélik, hogy nem történik baj. Amikor Diego újra iskolába megy és elmondja, hogy meggyógyul a nagymamája, mindenki örömujjongásban tör ki. Végül a gyerekek közösen mennek el Diego nagymamájához. Marisol összeveszik Diegoval, mert a kisfiú nem ad neki virágot. Damian pedig újabb csintalanságot eszel ki Bibircsók tanárnõ ellen…

16.
Marisol megsértõdik Diegóra. Simoneta szerint ugyanis Diegónak másik barátnõje van. Bibircsók tanárnõ rájön, hogy Damian kente össze a zongorát. Marisol nagyon csúnyán viselkedik Diegóval, még azt is elutasítja, hogy egy iskolai feladatot vele egy párban végezzen el. Lucas a frászt hozza az osztályra és Lupitára, amikor behoz egy bogarat az iskolába.

17.
Diego nagymamája bemegy az iskolába, hogy tisztázza a helyzetet Marisollal, aki rájön, hogy milyen bután is viselkedett. Ezután Diego és Marisol szerelmet vallanak egymásnak. Damian megijeszti a lányokat, ami miatt beárulják Lupita tanítónõnek. Lupita behívatja Damian édesapját, aki ezért nagyon szigorú és példás büntetést akar a fiának.

18.
Polita elolvassa a szerelmeslevelet, amit Santiago nevében írt Damian. Bár Lupita tudja, hogy ki volt a tettes, Santiago mégis magára vállalja a történteket, nehogy Polita nevetségessé váljon az osztály elõtt. Damiánt pár napra eltanácsolják az iskolából, mert nem tud megváltozni. Az igazgatónõ miatt Diego és Marisol összevesznek. A gyerekek vizsgáját maga az igazgatónõ akarja felügyelni, amitõl a kicsik nagyon megijednek. Citlali észreveszi az állatkertben az édesapját annak barátnõjével…

19.
A gyerekek az összefoglaló dolgozatra készülnek, amelyiken Morcábrázat kisasszony, az igazgatónõ fog felügyelni. Mindenki nagyon sokat tanult, de Citlalinak nagyon rossz kedve van az apja miatt és úgy érzi, hogy nem tudja megírni a dolgozatot. Marisol ezért kitalálja, hogy õ írja meg Citlali helyett is. Ám így a saját feladataira már nem marad ideje, aminek az lesz a következménye, hogy neki rosszul sikerül a dolgozata…

20.
Marisol azt hiszi, hogy az édesapja már nem szereti, mert az megbünteti a kislányt a rossz dolgozat miatt. Diegónak ezért megesküszik, hogy elszökik otthonról. Citlali nem bírja tovább és a lelkiismeretére hallgatva elmondja Lupitának, hogy Marisol írta meg a dolgozatát. A tanárnõ elviszi a gyereket Marisol édesapjához, hogy õ is megtudja az igazságot és ne büntesse igazságtalanul a lányát. Damian ezúttal Simonetával akar kiszúrni, már meg is van a terve, ami a tûzjelzõvel kapcsolatos…

21.
Mindenki nagyon megijed, amikor valaki az iskolában megnyomja a tûzjelzõt. Amikor kiderül, hogy Simoneta volt, Morcábrázat igazgatónõt elönti a méreg, de a kislány megmutatja a levelet, amit állítólag az igazgatónõ írt neki. Lupita rögtön tudja, hogy a kislányt átverték, ezért az ügyben nyomozást rendel el az igazgatónõ. Simoneta osztálytársai gyûlést tartanak és Brisa elmondja, hogy látta, amint a testvére gépel valamit. Eközben új gyerek érkezik az osztályba: Memo…

22.
Az osztály kiáll Lupita mellett, miközben Memo nagyon neveletlenül viselkedik. A kisfiú pedig nagyon is élvezi, hogy milyen galibát okoz. Végül a gyerekek saját maguk veszik kézbe az ügyet és megkötözik Memót. Lupita azonban ezért megharagszik a kisiskolásokra, majd hazaküldi Memót és behívatja a szüleit…

23.
Memónak az az ötlete támad, hogy Damiannal együtt csúnyán becsapják Angelt, s ez nagyon felidegesíti Morcábrázat igazgatónõt. Lupita próbálja megvédeni a kisfiút, de Morcábrázat ki akarja csapni a gyereket az iskolából. Simoneta pedig eleinte örül, hogy végre megszabadulhat Angeltõl…

24.
Angel, Simoneta és Lucas elmennek a templomba, hogy kikérjék a pap véleményét, hogy vajon hogyan oldják meg Angel gondját. Lucas édesapja balhét csap az iskolában, mert nem találja ott a fiát, miközben Memo és Damian ezen kárörvendõen nevetnek. Végül az igazgatónõ visszaengedi Angelt az iskolába, mert a pap beszél vele. Az osztály kirándulni készül, aminek a gyerekek nagyon örülnek.

25.
A kiránduláson Lucas, Memo és Damian megijesztik a többieket, amiért Lupita nagyon megszidja õket. Mialatt a többiek játszanak, Memo bajba kerül és kis híján az életét veszti, ám egy kutya megmenti. Citlali anyukája eközben otthon kesereg, mert elhitte a férje szeretõjének, hogy az gyermeket vár. Memo mostohaanyja folyamatosan áskálódik ellene. A hírekben pedig bemondják, hogy egy cirkuszi medve éppen azon a környéken szökött meg, amerre a gyerekek táboroznak…

26.
Egy részeges hajléktalan kinézetû emberrõl kiderül, hogy Lupita édesapja. Simoneta az egész osztályt meghívja a Diótörõ bemutató elõadására, amelyben õ is táncol. Memo mostohája ki akarja tenni Memo kutyáját a házból. Lupita apja elmondja Morcábrázat igazgatónõnek, hogy nem akarta bajba keverni a lányát. A kedvenc állatokról írt fogalmazások közül Memóé lett a legjobb, amin mindenki meglepõdik. Lupita megtudja, hogy Memo nagyon magányos és a mostohaanyja egyáltalán nem szereti…

27.
Damian átveri Angelt: megint Simoneta nevében ír neki levelet és ismét ráveszi, hogy bolondot csináljon magából, ráadásul Simoneta elõadását is tönkreteszi. Memo mostohája eltünteti a kisfiú kutyáját. Memo nagyon megbántódik, amiért ilyen gonoszul viselkedik vele Michaela. Simoneta bosszút akar állni Angelen, ezért felhívja a fiú szüleit és mindent elpanaszol nekik…

28.
Simonetát nagyon leszidja az édesapja, amikor meghallja, hogy bosszút állt Angelen. Damian szülei komoly büntetést találnak ki a fiúknak, ráadásul arra kötelezik, hogy álljon Simoneta elé és mondja el az igazat. Memo osztálytársai elhatározzák, hogy segítenek megkeresni a kutyáját. Memo közben nem akar többé hazamenni, ezért Lucas édesapja meghívja õt a lakásukba…

29.
Memo nagyon megörül, amikor megtudja, hogy Pici Bucót megtalálták. Másnap Marisol át is adja neki a kutyát, akinek már nem fáj a lába. Citlali véletlenül meghallja, ahogy az apja és a szeretõje egy közös gyerekrõl beszélgetnek. Memo Lucasnál maradhat a kutyával együtt, de az édesapja nagyon aggódik és bemegy az iskolába. Citlali elpanaszolja Lupitának, hogy a szülei elválnak…

30.
Damian úgy gondolja, hogy a szülei csak akkor engedik el a büntetését, ha a testvérét, Brisát is meg kell büntetniük valamiért, ezért a kisfiú újabb cselre készül. Memo elmondja az édesapjának, hogy haragszik rá, mert összeállt egy másik nõvel, aki nem szereti õt.

31.
Memo mostohája látszólag megbékél a kisfiúval és a kutyájával, így Memo végre hazaköltözik. Julian barátnõje, Thelma már nagyon szeretne férjhez menni. Citlali rosszul lesz az iskolában, amit megpróbál eltitkolni, de egyre szörnyûbben érzi magát, majd végül elájul. Simoneta felhívja az édesapját, aki nyomban siet az iskolába, hogy megvizsgálja a kislányt…

32.
A kórházban Citlali operációja közben komplikációk lépnek fel, de szerencsére Simoneta apja a kezében tartja a dolgokat. Lupita apja, Felipe egy telefonhívást kap, amelyben közlik vele, hogy az a férfi, akinek tartozik, meg akarja õt ölni. Julian kidobja a barátnõjét, mert rájön, hogy milyen gonosz.

33.
Citlali szülei nem tudják kifizetni a kórházi költségeket, ezért a gyerekek mindenképpen segíteni akarnak. Végül Simoneta édesapja közli, hogy ingyen volt az ellátás, mert Citlali a kislánya barátnõje. Angel madarakat hoz az iskolába, ami majd az édesanyja születésnapi ajándéka lenne. Persze Damian és Memo rögtön csínyt látnak a dologban…

34.
Angel madarai megijesztik Bibircsók tanár nénit, aki ijedtében elájul. Lucas kihasználja a lehetõséget és lemásolja a dolgozat kérdéseit, amíg egyedül van az igazgatónõ irodájában. Jelest kap a dolgozatra, de a lelkiismerete nem tud megnyugodni és bevallja Lupitának, hogy csalt. Lupita nagyon szomorú lesz, de ad még egy esélyt Lucasnak.

39.
Lupitát majdnem megmarja a kígyó, amit Jacinta tett a zuhanyozóba. Citlali apja arra készül, hogy bokszoljon, mert abból akarja eltartani a családját. Carolina nehezen viseli el, hogy a gyerekek ennyire nem szívlelik. Miranda kezdi elfogadni Lupitát…

40.
Alonso találkozik Pantaleonnal, hogy kiegyenlítse Lupita apjának a tartozását, ám verekedés lesz belõle. Jacinta éjszaka álruhában megijeszti Mirandát. Alonso úr kifizeti Lupita apjának a tartozását, de ezt titokban akarja tartani. A gyerekek nagy része eközben megkedveli a helyettesítõ tanítónõt. Miranda az apjának azt mondja, hogy kedveli Lupitát.

41.
Alonso szerelmet vall Lupitának, de ezzel zavarba hozza a lányt, aki nem tudja, hogy mitévõ legyen. Jacinta megint a frászt hozza Mirandára, miközben a kislány halott anyjának adja ki magát. Alonso meghallja, ahogy Jacinta Mirandának rosszindulatú hazugságokat mond Lupitáról. Jacinta gonosz tervet eszel ki Lupita ellen…

42.
Carolina tanárnõ és Joachim úr miatt a gyerekek megússzák a büntetést, amit a harang ellopása miatt kaptak volna. Juliant megint megkörnyékezi a volt szeretõje. Alonso kutyát vesz Mirandának és az eb meghiúsítja Jacinta gonosz tervét, ráadásul Lupita, Alonso és Miranda rájönnek, hogy Jacinta volt az, aki álruhában ijesztgette Mirandát. A kislány közben nagyon megkedveli Lupitát. Alonso könyörtelenül kidobja Jacintát a házból…

43.
Jacinta kétségeket ébreszt Lupitában Alonsoval szemben. A gyerekek sikerrel teljesítik a dolgozatot, még Lucas is. Alonso ismét szerelmet vall Lupitának és Miranda is elmondja, hogy nagyon szeretné, ha õ lenne az új édesanyja. Jacinta, aki kihallgatja õket, elhatározza, hogy végleg megszabadul a két nõtõl. Diego és Marisol is szerelmi bánatban szenvednek. Simoneta mindent megpróbál, hogy elcsábítsa Diegot Marisoltól. Jacinta csapdát állít Mirandának és Lupitának, akik bent rekednek a birtok közelében lévõ cseppkõbarlangban…

44.
Pantaleon és Tirso betemetik a barlang kijáratát. Diegot továbbra is bántja a szakítás és nagyanyjával történt beszélgetés után úgy dönt, hogy szerenádot ad Marisolnak. Ám Marisol dühös Diegora, mert azt hiszi, hogy örül, amiért Simonetával lehet. Thelma megjelenik Juliánnal az edzõteremben. Horacio gyanakszik Jacinta pálfordulása miatt. Alonso és Felipe, Lupita és Miranda keresésére indulnak. Alonso Pantaleonnál keresi az eltûnteket, de hiába. Jacinta megszerzi Alonso csekkfüzetét és Pantaleonnal együtt ellopják Miranda ládáját is. Jacinta megmérgezi Perpetuát, hogy ne legyen az útjában.

45.
Jacinta megtudja, hogy Perpetua a lánya. A rendõrség üldözõbe veszi õket és õk átkelve az elátkozott folyón, kõvé dermednek. Lupita úgy dönt, hogy megpróbálja a kapcsolatot Alonsoval, ám akkor felbukkan Regina, Miranda halottnak hitt édesanyja. Alonso pedig rájön, hogy annak idején igaztalanul vádolta õt hûtlenséggel. Diego szerenádot ad Marisolnak és a két gyerek végre kibékül. Damian, Yuyi és Memo megint tréfát ûznek Angelbõl, Carolina tanárnõ kárára, akit azzal vádolnak, hogy bottal megverte Memot, majd Angelt küldik el az igazgatónõhöz, hogy tegyen panaszt Carolina ellen. Lupita és Miranda fájdalmas búcsút vesznek egymástól…

46.
Carolinát halálra kínozzák Memo és társai rosszízû diákcsínyjei. Már azon kezd gondolkozni, hogy örökre otthagyja az iskolát, amikor váratlan segítsége akad egy gerle képében. A párducok és a rókák úgy döntenek, hogy megbüntetik neveletlen osztálytársaikat. Lupita otthagyja Alonsót és a családját, és elindul Mexikóvárosba, ám Felipe rossz elõérzettõl gyötörve búcsúzik tõle. Nem véletlenül: Lupita busza megcsúszik az úton és szakadékba zuhan…

47.
Az osztály végre megbékél Carolinával. A buszbalesetnek halottjai és súlyos sebesültjei is vannak. Primitivo és Fernando elmennek a közeli kisvárosba, ahová Lupitát szállították és felvitetik Fernando kórházába. Ott megmûtik, de még nem lehet tudni, hogy magához tér-e valaha is.

48.
Mindenki nagyon aggódik Lupita miatt. Az egész osztály elmegy és imádkozik érte, s Memo ugyan nem hisz az ilyesmiben, mégis velük tart. Lupita azonban visszanyeri az eszméletét, így Memo is meggyõzõdhet róla, hogy van Isten. A gyerekeket azonban nem engedik be kedvenc tanárukhoz, így cselhez folyamodnak.

49.
Thelma kap egy bájitalt Gorgoniától, ami szörnyeteggé változtat akárkit. Thelma meglátogatja az iskolában Citlalit és vele akarja megitatni, ám Pancha kicseréli az üveget, amibe a bájitalt töltötte, így õ maga issza meg. Thelma majommá, majd patkánnyá változik, aztán ismét majom alakot ölt, és szörnyû bosszút forral Citlali ellen…

50.
Mindenki nagyon fél, hogy Thelma ledobja Citlalit a magasból. Végül leugranak, de a tûzoltók elkapják õket és Citlali megmenekül, az õrült nõt pedig elvezetik. Damian, Memo és Yuyi elhitetik Angellel, hogy fehérítõ krémet készítenek neki, amitõl fehér ember lesz és akkor Simoneta végre szeretni fogja. Carolina tanárnõ eközben szomorú, hogy hamarosan el kell válnia az osztálytól.

51.
Angel rájön, hogy Damian és a gonosz barátai ismét tréfát ûztek belõle, de Lucas megpróbálja megvigasztalni. A lányok és Angel bosszút állnak Damianon és Memón. Megkötözik õket a zeneteremben és leöntik õket festékkel. Julian bokszmeccsét a gyerekek Lupita tanító nénivel izgulják végig, de sajnos a férfit kiüti az ellenfele.

52.
Julian a kórházban tér magához és minden jel arra utal, hogy megvakult. Elönti a pánik, hogy ezután már képtelen lesz gondoskodni a családjáról, de az orvosok megígérik, hogy mindent megtesznek. Lupita újra megérkezik az iskolába és a gyerekek szomorú búcsút vesznek Carolina tanárnõtõl. Angel szorult helyzetbe kerül az édesapja elõtt…

53.
Angel elmondja Lupitának, hogy Damian és Memo mivel csapták be. Lupita megbünteti a rosszcsontokat és segít Angelnek, hogy a szülei ne tudják meg, hogy fehérré akarta változtatni a bõrszínét. Julian – bár még nem lát – úgy dönt, hogy elhagyja az otthonát, mert még mindig nagy a szégyenérzete a vereség miatt.

54.
Mindenki Julian keresésére indul, de szerencsére a férfit a rendõrök veszik észre, még mielõtt elütné egy autó. Beviszik õt a kórházba, s amikor leveszik a kötést a szemérõl, kiderül, hogy a mûtét valóban sikeres volt és a férfi újra lát. Megfogadja, hogy újra minden a régi lesz és mindent elkövet, hogy boldoggá tegye a családját.

55.
Citlali nagyon szomorú, amiért az édesapja messzire akar menni dolgozni. Ezért arra kéri Lupitát, hogy próbáljon meg neki valami munkát szerezni. Lupita elmegy Robles úrhoz, hogy beszéljen vele Julian ügyében, de a titkárnõi nem engedik be õt. Ám Robles úr, amikor megtudja, hogy ki kereste, azonnal Lupita után indul. Lupita találkozik Carolinával, aki egy iskolában sem tudott még elhelyezkedni.

56.
Lupita nemet mond Robles úr ajánlatára, miszerint legyen a titkárnõje. A fiatal tanárnõ ugyanis mindenképpen szeretne az osztálya mellett maradni. Carolina tanárnõ meglátogatja az osztályt. Bibircsók kisasszony mindenkinek elújságolja, hogy a szerelme hamarosan eljön. A gyerekek felfedezik a beszélõ békát az iskola udvarán. Lucas és Simoneta között kiélezõdnek az ellentétek, persze ebben Damian is ludas…

57.
Simoneta büntetést kap, mert nagyon csúnya dolgokat mondott Lucas apjáról. Carolina szomorú, mert nem talált munkát és úgy dönt: visszatér a szüleihez. Lucas apja egy véletlen folytán találkozik egy férfival, aki megígéri, hogy megtesz mindent, hogy Carolinának állást szerezzen. Így végül nem Simoneta, hanem Lucas édesapja segítségével sikerül állást szerezni a tanárnõnek. Simoneta bocsánatot kér Lucastól és viszont. Memo eközben nagyon szomorú, mert nemsokára itt a születésnapja, de senki sem foglalkozik vele…

58.
Primitivo nem bünteti meg Lucast, amikor megtudja, hogy jó cél érdekében hallgatta el az ajándékot elõtte. Memo nagyon boldog az ajándékával, ráadásul az édesapja elviszi egy büfébe is ünnepi ebédre. Ott összetalálkoznak Lucasszal és az édesapjával és nagyon jól elszórakoznak. A lányok kiplakátolják a városban Bibircsók kisasszony képét, aki nagyon szomorú, hogy nincs szerencséje a szerelemmel. Az ötlet túl jól sikerül, mert egybõl több udvarló is akad…

59.
Bibircsók kisasszony nem értékeli eléggé az udvarlóit, zavarba jön, majd elküldi õket. Ráadásul a lányok még bajba is kerülhetnek, ha kiderül, hogy miattuk került ki a tanárnõ képe az utcára. Lupita tanárnõ osztálya az õszi ünnepségen polkát fog táncolni. Angel természetesen Simoneta párja akar lenni. Az igazgató ki akarja rúgni Bibircsók kisasszonyt, mert a túl sok udvarló zavarja az iskolát. A lányok ezért bevallják Morcábrázatnak, hogy õk tehetnek az egészrõl…

60.
Damian elhiteti Angellel, hogy Simoneta nagyon szomorú, mert nem õ lesz a párja a táncon. Angel pedig megint bedõl a mesének… Bibircsók kisasszony nehezen tudja levakarni magáról a kissé iszákos udvarlóját, aki megígéri, hogy új életet kezd és az ivást is abbahagyja, amennyiben a hölgy igent mond neki. Lupita tanárnõ megígéri Memonak, hogy megveszi a szülei helyett a tánchoz szükséges jelmezt, de a kisfiú mostohája ellenkezik vele. Végül Memo édesapja tesz pontot a vitára…

61.
Damian cselszövése nem úgy sül el, ahogy a kisfiú eltervezte, s emiatt Simonetának Angellel kell táncolnia. A fiúk arra készülnek, hogy majd egy patkánnyal ijesztgetik a lányokat. Marisol erre azt tetteti, hogy elájult az ijedtségtõl. A fiúk erre megrémülnek, de leginkább Damian, olyannyira, hogy amikor egy rendõr is megjelenik, õ is ájultnak tetteti magát. Bibircsók tanárnõ egyre jobb úton halad az esküvõje felé. Eközben egy Trueno nevû bûnözõ megszökik a börtönbõl. Ráadásul õ és a segédje már a városban vannak és különös bûntettekre készülnek…

62.
Bibircsók kisasszony az esküvõje elõtt elájul, mert a võlegénye nem jelenik meg a templomban, s bár végül késve ugyan, de befut az eltûnt jómadár. A gyerekek megkérik Joachim bácsit, hogy meséljen nekik az állítólagos elátkozott házról, de arról fogalmuk sincs, hogy Trueno és segítõje ott vertek tanyát. Ráadásul az a tervük, hogy elrabolják Simonetát. A gyerekek elindulnak, hogy bejussanak a házba, mert azt hiszik, hogy az kincset rejt…

63.
Trueno és társa elrabolják Simonetát. A rendõrség kihallgatja a család cselédjét, de az nem sok információval tud szolgálni. Az emberrablók Simonetával felhivatják a szülõket és 10 millió pezót követelnek a kislányért cserébe. Simoneta szülei kétségbe esnek, mert nincs is ennyi pénzük. Lucas és a többiek Pici Bucóval, Memo kutyájával kezdik keresni az osztálytársukat. A kutya az elátkozott házhoz vezeti a csapatot, ahol észreveszik az emberrablókat és Simonetát is meglátják…

64.
Marisol szülei énekkel akarják megvigasztalni a lányokat, akik el vannak keseredve Simoneta elrablása miatt. Eközben a kis csapat Pici Bucóval tervet készít, hogy Simonetát kiszabadítsák. Sikerül is elkapniuk és megkötözniük mindkét rablót és megmentik az osztálytársukat. Ezután a televízió is kivonul a helyszínre és a gyerekek hõsökké válnak. Lupita sajnos rossz hírt kap az édesapjáról, aki nagyon magányos a lánya nélkül. Lupita ezért az áthelyezését kéri. Ugyan nem tudja, hogy mit mondjon az osztályának, de nincs más választása.

65.
Amikor Lupita megtudja, hogy Marisol azért nem jött iskolába, mert annyira fáj neki a tanárnõje elvesztése, hogy meg akar halni, nagyon szomorú lesz. Bibircsók kisasszony visszaérkezik a nászútról. Damian egy búcsúztatót eszel ki Lupita tanárnõnek, ám ez sok pénzbe kerül. Az osztály búcsúztatója szó szerint füstbe megy, amikor az idõsebb srácoktól vásárolt állítólagos fényzuhatagról kiderül, hogy az valójában bûzbomba. Damian vállalja, hogy õ az egyedüli bûnös, pedig most tényleg csak jót akart. Végül kiderül, hogy ki volt a valódi bûnös és Damian nagyon nagyot nõ Lupita szemében, amiért megvédte az osztályt…

66.
Elérkezik a búcsú pillanata. A gyerekek, a szüleik és Lupita sem bírja ki könnyek nélkül. Marisol és Lucas elmennek Robles úrhoz, hogy beszéljenek vele Lupita tanárnõrõl, de Robles úr sajnos nem tud mit tenni. Bár elmegy Lupitához és ajánl neki egy lehetõséget, Lupita mégis úgy dönt, hogy nem akarja elfogadni az ajánlatát. Lupita édesapja eközben megtudja, hogy a lánya örökre ott akarja hagyni a várost miatta…

67.
Lupita édesapja, Felipe úr még azelõtt megérkezik a városba, mielõtt a lánya elindulna hozzá. Megígéri neki, hogy mellette marad, így Lupitának nem kell lemondania a munkájáról. Lupita pedig elfogadja Robles úr ajánlatát. Simonetáéknak új szomszédja lesz, akiknek a kisfia, Rodrigo és Simoneta rögtön egymásba szeretnek. Majd aztán Rodrigo és Angel is visz virágot Simonetának. Memo kutyája megbetegszik…

68.
Memo kutyáját az állatorvos megpróbálja meggyógyítani, de nem biztos, hogy életben marad. Ráadásul a fiú mostohája nagyon gonoszul viselkedik… Rodrigo szülei iskolát keresnek a gyermeküknek, de õ nem akar abba a suliba menni, ahová Simoneta jár, mert szerinte a többi gyerek szegény a környéken. Eközben Felipe munkát keres, de nem jár túl nagy sikerrel.

69.
Memo mostohaanyja elmegy Lupitához és a segítségét kéri, hogy közelebb kerülhessen Memóhoz. Simoneta féltékeny, mert Rodrigo elviszi motorozni Marisolt. Ráadásul Diego megtudja, hogy Marisol egy idegen fiúval szórakozott. Simoneta eközben kicsalja Angelból a vad-rókák titkát. Lucas világgá akar menni, mert az apja nagyon megbántja, miután véletlenül találkozott Rodrigóval és a családjával.

70.
Lucas rájön, hogy az apja nagyon büszke rá és megesküszik, hogy soha többé nem megy világgá. Marisol rájön, hogy nagy hibát követett el, amikor Diego háta mögött Rodrigo motorjára ült. Angel egy tücsköt visz ajándékba Simonetának, de sajnos a jóakarata nagyon rosszul sül el és Rodrigo kidobja a házból a szegény fiút. Angel és a barátai eldöntik, hogy megruházzák Rodrigót…

71.
Egy új tanár érkezik az iskolába, aki mellesleg az iskola egy öregdiákja. Panchanak születésnapja van és a srácok zenekara eljátssza neki a köszöntõt. Rodrigo apja arra készül, hogy megleckéztesse Lucast és a barátait, hogy bosszút álljon a fiáért. Angelt végül igazságtalanul büntetik meg. Simoneta lassan rájön, hogy Rodrigo milyen gonosz és neki is hazudott…

72.
Simoneta elmondja az igazat Rodrigo szüleinek is. Ricardi úr nagyon dühös lesz a fiára, amiért az hazudott neki és elmegy vele Angel szüleihez, hogy elmondja nekik: igazságtalan Angel büntetése. Az új énektanár elkezdi tanítani a lányoknak és a fiúknak is a dalukat. Rodrigo bosszút akar állni Angelen, méghozzá a zenei verseny napján. Robles úr sógornõje egyszer csak megjelenik és gonosz terve az, hogy megszerezze Robles úr vagyonát.

73.
Angel éneklés közben szappanbuborékokat kezd fújni, de ahelyett, hogy botrány lenne belõle, éppen emiatt nyerik meg a versenyt. Marisol kihallgatja Simoneta és Rodrigo beszélgetését és rájön, hogy õk akartak kiszúrni szegény Angellel. Lupita mesél Emilianoról, a zenetanárról Carolinának, Emiliano pedig eközben azon aggódik, hogy Lupita megtudja, hogy valójában nagyon gazdag. Marisol megzsarolja Simonetát. Új tanárnõ érkezik az iskolába, mint a másodikosok leendõ tanárja.

74.
Kiderül, hogy az az Emiliano, akirõl Carolina mesélt nem más, mint az új zenetanár Emiliano, ami Lupitának nagyon rosszul esik. A gyerekeket sokként éri a hír, hogy elveszítették Lupitát és mindent elkövetnek, hogy változtassanak a helyzeten. Közben Bibircsók kisasszony munkát keres, de kudarcot vall. Marisol visszafelesel az új tanárnõnek, aki ezért megbünteti.

75.
Lupita megtudja, hogy a gyerekek minden követ megmozgatnak, hogy visszaszerezzék õt tanárjuknak, még az igazgatóhoz is küldöttséget szerveznek. Bibircsók kisasszonynak eközben a csokoládégyárban sem jön össze a munka. Simoneta és a barátnõi elmennek Dolores tanító néni házához és egy névtelen levelet hagynak ott neki, amelyben felszólítják, hogy adja át az osztályt Lupitának. Végül ez meg is történik, de nem a gyermekek kérésére.

76.
Lupita szégyelli magát, mert Morcábrázat meglátja, ahogy Emilianóval összeölelkeznek. Dolores nagyon szomorú, mert látja, hogy a gyerekek mennyire szeretik Lupitát. Bibircsók kisasszony ráadásul õt vádolja azzal, hogy miatta nincs munkája.

77.
Lupita tanácsára a gyerekek meglepetést találnak ki Doloresnek, hogy felvidítsák. Robles úr megmutatja Lupitának az óvodát, amelynek majd az igazgatónõje lesz. Rodrigo azt hiszi, hogy képes kiharcolni, hogy más iskolába adják.

78.
Az elkényeztetett kis Rodrigo nem viseli el, hogy senki sem áll szóba vele, ezért el akar jönni az iskolából. Lupita eközben azon aggódik, hogy hogyan mondja el Carolinának, hogy õ is ugyanabba az Emilianóba szerelmes. Ricari úr elmegy Batalla úrhoz, hogy beszéljen vele a fiaikról.

79.
A szülõk jóvoltából végre Rodrigo és a többi gyerek elássák a csatabárdot. Így aztán Rodrigo belép a Vadrókák csapatába is. Lupita megismeri Dolores kislányát. A kerületi tanfelügyelõ pedig ismét meglátogatja az iskolát.

80.
Minden tanár nagyon izgul a tanfelügyelõ látogatása miatt. Egy darabig minden rendben is megy, sajnos azonban Bibircsók tanárnõ bûvös tornacipõi tönkreteszik az egész napot, s a tanfelügyelõ arra készül, hogy bezárassa az iskolát.

81.
Miután a varázstornacipõ a tanfelügyelõ asszonyt is rászedi, be kell, hogy lássa: nem zárathatja be az iskolát, mert a galiba okozója a furcsa lábbeli volt. Emiliano meg akarja kérni Lupita kezét, Carolina viszont azt hiszi, hogy Emiliano õt szereti. A gyerekek pedig mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy Lupita és Emiliano ne legyenek egy pár. Lucas és Memo lebuknak, amikor virágot lopnak Lupitának.

82.
Marisol édesanyja és a lányok karamboloznak. Éppen abba a mulatóba rohannak bele az autójukkal, ahol Lupitáék szórakoznak, de szerencsére senki sem sérül meg. Lupita elutasítja Emiliano közeledését. Azt mondja neki, hogy kettõjük között csak barátság lehetséges. A lányok pedig csúnya dolgot mûvelnek, amikor Emiliano ajándékát és szerelmes levelét Carolinának és nem Lupitának adják.

83.
Damianék csípõs hangyákkal viccelik meg az igazgatónõt, amikor Rodrigo beárulja õket és Morcábrázattól büntetést kapnak. Domingo atya megjelenik az iskolában és közli, hogy Lucas édesapját baleset érte a mûhelyben és kórházba kellett szállítani. Lupita virágot kap attól az embertõl, akihez Memo és Lucas betörtek. Emiliano persze félreérti a dolgot.

84.
Damiánék megtartják a kiselõadást a hangyákról. Lucas édesapját megoperálják, a mûtét ugyan jól sikerül, de még sokáig nem fog tudni dolgozni. Lucas ezért arra gondol, hogy õ próbál meg dolgozni, hogy addig se legyenek anyagi gondjaik. Carolina félreérti Emiliano érzéseit és azt mondja a férfinak, hogy szívesen lesz a barátnõje.

85.
A lányok süteménye nem úgy sikerül, ahogy szerették volna és Morcábrázat azt hiszi, hogy direkt akarták megtréfálni. Lucas kineveti õket, de ekkor megtudja, hogy a sütibõl neki akartak pénzt szerezni, majd elmegy Robles úrhoz, hogy munkát kérjen tõle. Damián, Yuyi és Memo elmennek az özvegyhez, hogy beszéljenek vele, de a házvezetõnõ elkergeti õket. Õk viszont titokban le akarják mosni az úr autóját. Rodrigo eközben szövetkezik az idõsebb srácokkal, hogy kiszúrjon a saját osztálytársaival.

86.
Lucas apja megtudja, hogy a fia azért volt sokat távol otthonról, mert munkát keresett. A hatodikos fiúk elfoglalják a Vad Rókák búvóhelyeit, s kiderül, hogy Rodrigo adta nekik az ötletet. Lorenzo, az özvegy elmegy az iskolába, hogy megköszönje Damiánéknak, hogy a segítségükkel elkapták a betörõket. Estrella operációja tökéletesen sikerül. Emiliano újra szerelmet vall Lupitának, de a lány megint elutasítja.

87.
A fiúk egy cselt találnak ki, amivel megvédhetik a Vad Rókák búvóhelyét Titotól és a bandájától. Lupita nagyon szomorú Emiliano miatt, aki közben elmondja Carolinának, hogy egy másik nõt szeret. A gyerekek fogalmazásai közül Memoé a legjobb, amivel egy kirándulást nyer az osztálynak. Memo nagymamája eközben megjelenik és látni akarja az unokáját.

88.
Estrella operációja remekül sikerül és a kislány újra járhat iskolába, Lupita osztályába. Memo nagymamája mindenáron magának akarja Memót. Az osztály kirándulni indul. Rodrigo édesapja pedig meghívja az egész osztályt a fia születésnapi bulijára. Lucas a fizetésébõl Rodrigót is uzsonnázni hívja. Estrella a kiránduláson nem vigyáz magára és ezért veszélybe kerül.

89.
Rodrigo megmenti Estrellát a megfulladástól. Dolores persze Lupitát hibáztatja, amiért nem figyelt eléggé a kislányra. Memót ezalatt titokban gyakran meglátogatja a nagymamája. A gyerekek véletlenül meghallják, amint Rodrigo csúnya dolgokat mond róluk a telefonba a barátjának, ezért úgy döntenek, hogy megakadályozzák Rodrigo ünneplését, és nem mennek el a bulijára. Memo nagymamája biciklit küld az unokájának.

90.
Rodrigo depresszióba esik, mert a társai csúnyán elutasítják. Memo hazugsága kiderül és az apja elmegy a nagymamájához, hogy megkérje õt: hagyja békén a kis Memót. Rodrigo apja azt a döntést hozza, hogy átíratja a fiát egy másik iskolába.

91.
Memo megbizonyosodik róla, hogy a kedves néni tényleg a nagymamája. Diegóba beleszeret a szomszéd kislány és nem tudja megérteni, hogy a fiú miért nem szakít Marisollal. Lucas elkíséri Rodrigót az iskolába, mert félne egyedül bemenni.

92.
Marisol Lupita tanárnõnek sírja el a bánatát, hogy mennyire rosszul esik neki, amit Diego tett vele. Eközben Diego Domingo atya tanácsát kéri ki, hogy mivel is engesztelje ki a barátnõjét. Persze szinte az egész osztály örül a szerelmesek szakításának. Diegót a barátai is elkísérik Marisolék házához, amikor a kisfiú virágot visz a barátnõjének. Memo nagypapája újra felbukkan, hogy zsarolással vegye rá Memo édesapját, hogy a kisfiút õ nevelhesse.

93.
Memo édesapja fájdalmas döntésre jut, amikor elküldi otthonról a kisfiát, hogy az ezentúl a gazdag nagymamával éljen. Polita azt tanácsolja Diegónak, hogy színleljen komoly betegséget, mert így Marisol szíve biztosan megenyhül és kibékül majd vele. A gyerekek kirándulni mennek Robles úr jóvoltából. Diego terve beválni látszik, de aztán hamarosan kiderül a turpisság és Marisol dühösebb lesz, mint valaha.

94.
Diego barátai nem értik, hogy vajon hogyan sülhetett el ennyire balul a remekül kivitelezett tervük. És persze sajnálják is azt a tortát, amit Marisol Diego képébe nyomott, mert szívesebben ettek volna belõle. Diego az eset után azonnal Politához megy, hogy bosszút álljon rajta, amiért rossz tanácsot adott. Elérkezett a nagy nap, az árvaházak javára rendezett Családi Fõzõverseny napja.

95.
Lucas nagyon büszke az édesapjára, hogy õ nyerte meg a fõzõversenyt. Rodrigo apja végre megelégeli a fia pimaszságait, ezért komoly büntetéseket szab ki a számára. A családi nap persze eközben tovább folytatódik különféle sporteseményekkel. Marisolt szörnyû rémálmok gyötrik éjjelente, melyek kivétel nélkül mind Diegóról és az elvesztésérõl szólnak.

96.
Marisol halálosan megsértõdik, amiért Diegónál ott találja Maripazt. Porfiria elcsalja magához Memót, s nem válogat az eszközökben, hogy magához ragadja Memo nevelését. Damián és Yuyi csúnya tréfát eszelnek ki Angel rovására: ám a tréfa fordítva sül el, és míg a cselszövõk büntetést kapnak, Angel megkapja a babát, amit Simonetának szánt és egy biciklit is.

97.
Juan rádöbben, hogy soha nem tud majd olyan életet biztosítani Memónak, mint Porfiria, ezért úgy dönt: úgy tesz, mintha kidobná otthonról Memót, aki persze így a nagyanyjához menekül. Rodrigo elhatározza, hogy segít Diegónak visszaszerezni Marisol jóindulatát. Az elsõ lépés: felkelteni Marisol féltékenységét. Emiliano a fejébe veszi, hogy szakít Carolinával.

98.
Marisol nagyon féltékeny Diegóra, aki már nem akar többé könyörögni a kislánynak. Estrella viszont azt akarja, hogy béküljenek ki. Emiliano nem tudja, hogy hogyan mondja el Carolinának, hogy szakítani akar vele, de végül mégis erõt vesz magán. Joaquin úr rosszul lesz. Memo nehezen viseli a fényûzést és az egyedüllétet, ráadásul Pici Bucót sem viheti be a nagymamája házába. Damian rábeszéli Marisolt, hogy állítson csapdát Estrellának.

99.
Marisol az utolsó pillanatban meggondolja magát, így Damian terve nem sikerül. Lupita nagyon dühös lesz Marisolra a viselkedése miatt és még intõt is ad neki, de végül Marisol megmagyarázza a tettét. Memo meglátja, hogy Pici Bucó pórázon van, ezért nagyon összeveszik a nagymamájával. A gyerekek Emilianót faggatják a Carolinával történt szakításáról.

100.
Memót érzelmileg akarja zsarolni a nagymamája, hogy a kisfiú azt tegye, amit õ akar. Damin és Yuyi pórul járnak, amikor cigarettát csempésznek Estrella táskájába. Carolina meghallja, ahogy Emiliano Lupita iránt érzett szerelmérõl beszél a lányoknak. Joaquin úr megint rosszul lesz, és éppen akkor ájul el, amikor Citlalit és Memót hozzá küldi Lupita.

101.
A gyerekek vállalják Joaquin úr felügyeletét és ápolását, ezért éjszakára is az iskolában maradnak. Ekkor azonban egy meteorit zuhan az iskola udvarára?Damian a frászt hozza a többiekre, mert földönkívülinek öltözik be. Amikor lebukik, elõkerül egy másik földönkívüli is, akit mindenki Rodrigónak hisz. Ám Rodrigo békésen alszik otthon az ágyában.

102.
Memo nagymamája nagyon aggódik, amikor nem találják reggel a házban a kisfiút, miközben az édesapja szenved Memo hiányától. Az iskolában mindenki a meteorit és a földönkívüli nyomát kutatja, aki elõszeretettel eszi meg a virágokat az iskola kertjébõl. Lucas átveszi Joaquin úr munkáját, aki ugyan jobban van, de még nem tudja ellátni a feladatait.

103.
Joaquin bácsi egy idõre elhagyja az iskolát, ezért az egész osztály nagyon szomorú. Eközben a kis földönkívüli sok galibát okoz: elõször felforgatja azt a termet, ahová a gyerekek bújtatták, majd ezután a frászt hozza Panchára és Morcábrázat asszonyra. Rodrigo továbbra is sértegeti az osztálytársait. Elõbb Memóval veszik össze, majd Lucast csúfolja. Memo nagymamája elmegy az iskolába és közli, hogy Memót átíratja máshová.

104.
Simoneta és Rodrigo megsértik Angelt, amikor kinevetik, mert orvos akar lenni. A lányok ezért nagyon megbüntetik Simonetát. Robles úr meglátogatja az iskolát és közli a másodikosokkal, hogy év végén 15 gyerek elutazhat Acapulcóba. Egy versennyel döntik majd el, hogy melyik gyerek mehet. Közben két gengszter, a Kukutyinov fivérek megérkeznek egy Acapulcói hotelbe és hatalmas bûntetten törik a fejüket.

105.
Az osztály és a tanárok Acapulcóba utaznak. Bibircsók kisasszonyt összekeveri a két gengszter az üzleti partnerükkel, ezért a tanárnõ nagy galibába keveredik. A kislányok elhatározzák, hogy összehozzák Lupitát és Emilianót, s a terv szerencsére sikerrel jár. A gyerekek késõbb nagy veszélybe kerülnek, amikor a gengszterek bombával akarják felrobbantani a hajójukat.

106.
A gyerekek megmenekülnek a robbanástól és a rendõrök elfogják a gazfickókat. Ax azonban eltûnik a robbantás után és mindenki nagyon szomorú, hogy elveszítették a kis földönkívülit. Végül aztán Ax megjelenik az éjjel és kutya baja sincs. Mivel végül nem történt tragédia, mindenki élvezi a nyaralást.

107.
Lupita nehéz helyzetbe kerül, amikor kiderül, hogy a kiránduláson hatalmas veszélyben voltak a gyerekek. Bibircsók kisasszony “hasonmása” megjelenik, hogy Bibircsókot tönkretegye. Axe, a földönkívüli azonban felismeri a nõt, így mindenki utánaered, hogy elkapják, amikor is egy rendõr összekeveri õket és majdnem Bibircsókot fogja el.

108.
Kakaska, a bûnözõ megkerül: a cukrászok belesütötték ugyanis egy tortába. Memo nagymamája szörnyûséget követ el, hogy az unokája meggyûlölje az apját. Simoneta és Rodrigo megint gúnyt akarnak ûzni Angelbõl, amikor elküldik, hogy szerepeljen egy filmben, mint majom. Angel ezután egész nap sír, mert a társai annyira megbántották. Memo megtudja, hogy az apja börtönben van lopás miatt és arra kéri a nagymamáját, hogy hadd látogathassa meg.

109.
Memo rengeteg dolgot visz a mostohaanyjának, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben, amíg meg nem oldódik az édesapja ügye. Damian nem érzi magát jól az iskolában. Juant feljelenti Memo nagyanyja, de Lupita közbenjárásával Robles úrtól segítséget kap: egy jó nevû ügyvédet, aki megpróbálja kihozni a férfit a börtönbõl, ahová ártatlanul zárták.

110.
Memo édesapját éppen átszállítanák a fogházba, amikor Robles úr ügyvédje ügyesen elintézi a szabadlábra helyezését. Memo nagymamája eközben újabb gonoszságot követ el: közbenjár, hogy ne az édesapja legyen a kisfiú gondviselõje.

111.
A gyerekek kiderítik, hogy melyik bíró Memo nagymamájának a barátja és el akarnak menni hozzá, hogy meggyõzzék: adja vissza Memo felügyeletét az apjának. Memo idõközben megszökik, mert nem akar tovább a nagymama házában élni.

112.
Lucas nagy ötletét végül nemcsak a barátai, hanem Sofia és Lupita is elfogadják. Így tehát nõnek öltöztetik Juant, aki nevelõnõként jelentkezik Porfiria álláshirdetésére. Majd Juannak sikerül is elnyernie Memo nagyanyjának a bizalmát. Rodrigo azonban kideríti, hogy mi történik, és el akarja mondani Memónak, ám Lucas megakadályozza. Nagy botrány kerekedik, s végül mindenkinek el kell döntenie, hogy ki mellé áll.

113.
Malvino bíró eléri gonosz célját: fagylalt és sütemény ígéretével elcsalja Politát és Lucast és lekicsinyíti, majd beteszi õket a Liliputi Városba. Primitivo eleinte semmi rosszra nem gondol, azt hiszi, hogy a fia elcsavargott. Aztán kiderül, hogy a gyerekek beszálltak a bíró kocsijába, mint ahogy a rendõrségen Emiliano megtudja, hogy Buenrostro bíró közveszélyes és szökött elmebeteg.

114.
Lucas és Polita a gonosz Malvino Buenrostro fogságában sínylõdnek. Primitivo és Emiliano majdnem elkapják a bírót, ám a gonosztevõ kereket old. A gyerekek kitalálják, hogy kelepcébe csalják az álbírót, és saját magukat használják csalinak. Ám a kísérlet jobban sikerül, mint szeretnék, mert Malvino mindegyikõjüket elkapja és apróvá változtatja. Egyetlen reményük Ax maradt, aki azonban éppen akkor tûnt el, amikor szorult a hurok.

115.
Malvino Buenrostro ördögi terve kezd zátonyra futni: a gyerekek lassan felülkerekednek, hála Ax-nak, aki bármikor képes eltûnni és újra felbukkanni. A szülõk és a rendõrség elszántan keresik eltûnt csemetéiket, köztük van Ricardo, aki Rodrigót is magával viszi, hogy emberséget tanuljon. A háborodott bíró házában végül Rodrigo meghallja a gyerekek kiáltozását, így fedezik fel õket. Porfiria eközben meg van elégedve Yoaninával, ám egyszer csak észreveszi, hogy az parókát visel.

116.
Rodrigo akaratlanul leleplezi Juant Memo elõtt?A családi együttlét napján összegyûlnek a szülõk és a gyerekek, hogy mulatsággal, evészettel egybekötve felújítsák és rendbe tegyék az iskolát. Ám nem számítanak Fabiolára, aki megkeseríti ezt a szép napot. Anastasia és Griselda pedig tudóscsoportot hívnak Sofia lakására, hogy kiderítsék, nem marslakó-e Ax?

117.
Az énekversenyben váratlan eredmény születik, miközben a tudósok Ax nyomára bukkantak. Okostojás professzor ráveszi a segítõtársait, hogy Ax létét titkolják el a Kutatóintézet elõl és a saját hasznukra aknázzák ki a földönkívülit. Sofia és Marisol azonban nem adják meg könnyen magukat. Ax eközben rosszul lesz a permetes virágtól, amit megevett.

118.
Az idegenvadászok forró nyomon haladnak Ax után. Marisol rábeszéli a gyengélkedõ Axot, hogy teleportálja át magát Lucashoz. Ax egyre rosszabbul érzi magát, így végül elviszik doktor Ariashoz, akinek elmondják az igazságot. Okostojás professzor azonban a kórházban is a nyomára bukkan és elhurcolja az eszméletlen földönkívüli kisfiút.

119.
Marisol azt álmodja, hogy a gaz tudósok elrabolják tõlük Axot. Szerencsére azonban arra ébred, hogy Ax jobban van és élelmet kér. Doktor Arias bent tartja még egy kicsit a kórházban megfigyelésre, ami azért kínos, mert Simoneta be szeretne menni a kórházba, hogy megtudja, mi van a beteg csillaglakóval. Sofia Arias ötletére a planetáriumba viszi Axot, és nem is sejti, hogy a tudósok is ugyanott keresik majd.

120.
Ax szülei eljönnek kisfiúkért: egy hatalmas csészealj száll a planetárium fölé. Okostojás professzor és segédei egyszerre mindent elfelejtenek. Nehéz a búcsú, de Marisolnak el kell engednie csillagbarátját. Marisol búskomorságba esik és vigasztalhatatlanul csak fekszik az ágyában. Ekkor eljönnek érte a nagynénikéi, ám Marisol nem akar velük menni. Flor meglátja Juant paróka nélkül, mégsem árulja el Porfiriának.

121.
Az iskolában egyre több gyerek vél szellemeket látni a pincében, ráadásul Angel bajba is kerül emiatt. Eközben elérkezik az év végi dolgozatok ideje, Lucas pedig azon aggódik, hogy ne kelljen osztályt ismételnie. Emiliano kideríti Robles úr hollétét és elmondja neki, hogy a sógornõje miket mûvel. Marisol nem hajlandó iskolába menni, mert elvesztette Axeot.

122.
Angel példás büntetést kap a szellem-história miatt, pedig ezúttal tényleg nem tehet róla. Brisa és Polita is szellemet látnak, és annyira megijednek, hogy Polita el is ájul. Robles úr elindul, hogy visszatérjen az iskolába, de lezuhan a repülõgépe és az életét veszti. Angel felhívja Marisolt, hogy a segítségét kérje.

123.
A gyerekek elhatározzák, hogy utánajárnak a szellem-históriának. Annál is inkább, mert Simoneta és Rodrigo is csatlakozik hozzájuk. Robles úr holttestét nem találják meg, így Primitivo – Lucas papája – kételkedik benne, hogy a férfi valóban meghalt. Memo nagymamája egyre szigorúbb, így nem is engedi el a barátaival Memót. Ráadásul ki akarja rúgni a nevelõnõt, aki végül leleplezõdik.

124.
Az ál-szellemek lebuknak és felelniük kell a tetteikért. Memo nagymamája betör Juanék házába, hogy magával vigye Memót, de a veszekedés közben, most elõször valóban rosszul lesz. Az orvos szerint pedig ott kell maradnia, hogy pihenhessen. Damiánt elüti egy autó, és azonnal kórházba szállítják. Szerencsére nem sérül meg, viszont a vizsgálat közben kiderül, hogy a fiúnak egy ritka betegsége van.

125.
Mindenki imádkozik, hogy Damián állapota javuljon, a kisfiú ugyanis leukémiában szenved. A gyerekek elmennek kincset keresni, hogy legyen elég pénz Damián kezelésére. Estrella félreért egy helyzetet Bernardo és az édesanyja között és elrohan. Damian szíve eközben váratlanul leáll.

126.
Damiant sikerül visszahozni az életbe, és stabilizálni az állapotát. Santiago nem érti, hogy a szülei miért viselkednek vele furcsán. Marisolt álmában egy kincskeresõ tündér vezeti, s a gyerekek végül így indulnak el a kincs nyomában. Kiderül, hogy Damian betegsége gyógyítható, csontvelõ-átültetéssel. Kiderül, hogy Santiagót a szülei örökbe fogadták, az igazi édesanyja pedig most felbukkant, hogy magával vigye a fiút. Fabiola lánya eközben megérkezik Európából, hogy rendet tegyen…

127.
Marisol megtalálja a kincses ládát Morcábrázat irodájában, de sajnos lebuknak és az igazgatónõ magyarázatot követel. Diamantina – Fabiola lánya – bemegy az iskolába és beszél Morcábrázattal. Santiago szüleinél megint feltûnik a gyerek vérszerinti anyja. Végre az is kiderül, hogy mi van a kincses ládában: egy pergamen, amin Robles úr üzenetét olvashatják, miszerint az iskola a legfontosabb és vigyázniuk kell rá.

128.
Minden gyerek elérzékenyül Robles úr levele miatt. Brisa teljesen elkeseredik, hogy mi lesz, ha nem lesz pénz Damian mûtétjére. Simonetának azonban van egy jó ötlete: bolhapiacot fognak csinálni és a befolyt pénzt felajánlják Damian mûtétjére. Santiago szülei beszélni akarnak a fiúkkal, hogy elmondják neki az igazságot az örökbefogadásáról, amikor az utcán a vérszerinti anyja férje majdnem elrabolja. Szerencsére azonban a rendõrök idõben közbelépnek.

129.
Diamantina arra figyelmezteti Lupitát, hogy még nem ismeri igazán Emilianót. Memo nagyon elszomorodik, amikor a nagymamája kidobja õt a házból. Damian mûtétje sikeres, mindenki abban reménykedik, hogy nem merülnek fel komplikációk. Rodrigo elzavarja Pici Bucót az iskolából, mert dühös Memóra. Emiliano kávézni megy Diamantinával, de kizárólag az iskola ügye miatt.

130.
Diamantina felajánlja Emilianónak, hogy a szerelméért cserébe nem veszi el az iskolát. Simoneta és Rodrigo éppen meglátják, amint Emiliano egy idegen nõvel társalog és ezt el is mondják Lupitának. Amikor pedig megtudja, hogy Emiliano vagyonos családból származik, úgy érzi, hogy véget kell vetnie a kapcsolatnak. Emiliano ugyanakkor örök szerelmet esküdik Lupitának, ráadásul tanúk elõtt. A gyerekek csúnyán megbüntetik Rodrigót, amiért állandóan arcátlanul és pimaszul viselkedik. Joaquin visszatér az iskolába.

131.
Egy Mauricio nevû férfi jelentkezik, aki nem hajlandó az iskolát tovább üzemeltetni. Kiderül, hogy a férfi az épület tulajdonosa és miután értesült Robles úr halálhírérõl, nem hajlandó megújítani a szerzõdést. Morcábrázat és az egész iskola felveszik a harcot Mauricio ellen – de sajnos hasztalanul. Három héttel elteltével Damián szinte teljesen legyõzi a betegségét. Palacios Porfelia – Memo nagymamája – közben teljesen belebetegedett az unokája elvesztésébe. Mauricio pedig továbbra is arra készül, hogy bezárassa az iskolát.

132.
Mauricio úr hajthatatlan, a gyerekek és Lupita közbenjárására sem akar változtatni a véleményén. Úgy tûnik, hogy az iskola épülete örökre elveszik. A gyerekek megpróbálnak Mauricio kislányával beszélni, hogy gyõzze meg az édesapját. Lupita eközben biztos a szerelmében, amit Emiliano iránt érez. A gyerekek és Lupita elmennek Gabihoz, Mauricio kislányához, aki tolószékben van és nagyon felvidítják, ráadásul a kislány végre újra lábra áll.

133.
Gabi megkéri az édesapját, hogy ne vegye el az iskolát az új barátaitól, de Mauricio úr továbbra sem enged. Gabi megesküszik, hogy nem kel fel többet a tolószékbõl, ha az apja nem engedelmeskedik. Diamantina arra készül, hogy tönkretegye Lupitát. Mauricio váratlan lépésre szánja el magát. Ahelyett, hogy elvenné az épületet, Lupitát jelöli meg az iskola új tulajdonosaként, ráadásul még új bútorokat is kapnak.

134.
Damián elolvassa azt a levelet, amit Lupita kapott és amitõl annyira elszomorodott. Diamantina ugyanis elérte, hogy Lupitát áthelyezzék egy másik iskolába. Lupita beletörõdik a szomorú ténybe, hogy el kell hagynia az iskolát, Emilianót és a kedvenc tanulóit. Lucasnak eszébe jut, hogy az apjának van egy jó barátja a minisztériumban, aki esetleg segíthetne. Sajnos azonban a férfi éppen nyaral.

135.
A gyerekek nem tudnak mást kitalálni: kénytelenek éhségsztrájkba kezdeni a minisztérium elõtt, hogy elérjék, hogy Lupita az iskolában maradhasson. A reménytelen demonstráció végül örömbe torkollik, amikor a minisztérium embere elmondja, hogy mégsem helyezi át Lupitát. Memo édesapja egy idõre elutazik, mert máshol kap munkát. Közben Michaela, Memo mostohaanyja rosszul lesz és elájul. Pici Bucó pedig megjelenik az iskolában, hogy “szóljon” Memónak.

136.
Memo meghallja, hogy kistestvére lesz, ám a mostohaanyja veszélyeztetett terhes. Estrella Lupita rábeszélésére végre elolvassa Bernardo levelét és rájön, hogy milyen bután és önzõn viselkedett. Szerencsére éppen elérik Bernardót a repülõtéren és megkérik, hogy ne utazzon el. Simoneta és Rodrigo bosszúból, mert nem mehetnek el a kórházba, gonosz tervet eszelnek ki a gyerekek rejtekhelyével kapcsolatban.

137.
Michaela a kórházi ágyán saját fiának nevezi Memót. Estrella úgy dönt, hogy ha Bernardónak el kell mennie dolgozni, akkor õk is vele mehetnének. Juan visszatér és saját magát okolja azért, ami Michaelával történt. Damián és Yuyi vastag bajszot varázsolnak Diegónak. Az iskola hátsó szomszédjai eközben felháborodva keresik fel az igazgatónõt.

138.
Adriana, aki a férjével az iskola szomszédságában lakik, egy trükkel elviszi a házukba Simonetát. Kiderül ugyanis, hogy a házaspárnak volt egy kislánya, aki már nem él, de akár az ikertestvére is lehetne Simonetának, annyira hasonlított rá. Ismertetik Robles úr végakaratát, aki mindent Emilianóra hagyott. Simonetának egy dalt ír Angel. Diamantina arra készül, hogy valahogy hozzámenjen feleségül Emilianóhoz, s így megszerezze Robles úr vagyonát.

139.
Emiliano feltételként szabja Diamantinának, hogy csak akkor tartja be Robles úr végakaratát, ha Lupita nem tudja meg, hogy õ örökölt mindent. Természetesen az ördögi nõszemélynek még mindig az a terve, hogy elválasztja Lupitát és Emilianót. A gyerekek meghallják, ahogy egy kisbaba sír Joaquin bácsi szobájában. Kiderül, hogy a kislányt magára hagyta az édesanyja, mert nem tudott gondoskodni róla. Juan, Memo édesapja véletlenül belekeveredik egy bankrablásba, amikor a rabló az õ kacatos-kocsijába ejti az elrabolt pénzt.

140.
Michaela meg akarja tartani a hatalmas összeget. Damián, Yuyi és Lucas pedig gyümölcsöt lopnak. A vezetõség úgy dönt, hogy az árva kisbaba az iskolában maradhat. Marisol és Simoneta összeverekednek, mert összevesznek azon, hogy ki fogja gondját viselni a kislánynak. Juan visszaadja a pénzt a banknak.

141.
Marisol mamája engedélyt kap a családügynél, hogy magához vegye az árva kislányt. Az osztálytársai ezért irigykednek Marisolra. A bank igazgatója felkeresi Juant és a családját és nagy meglepetésre készül. Az iskolában tartandó gyûlésen Juan kitüntetést kap, amit Memo ad át neki. Majd a család kap egy házat és Juannak állást ajánlanak a bankban.

142.
Az árva kislány édesanyja elmegy az iskolához és Joaquin úrtól kérdezi, hogy mi történt a kisbabájával. Marisol közben unalmassá kezd válni az osztálytársai körében, mert állandóan csak a babáról beszél. Amikor pedig megtudja, hogy vissza kellene adniuk az édesanyjának a kisbabát, elhatározza, hogy megkéri Lucast és Olitát, hogy segítsenek neki. Primitivo furcsállja a fia viselkedését és aggódik, nehogy Lucas butaságot tegyen.

143.
Lucas segítségével Marisol még azelõtt kicsempészi a kisbabát a lakásukból, mielõtt az édesanyja a rendõrökkel elvinné. Persze ezután mindenki elkezdi keresni a lányt és a kisbabát, akik Lucaséknál bújnak el. Még maga Marisol is úgy tesz, mintha keresné a kislányt, és közben Pici Bucót is megpróbálja félrevezetni. Végül azonban egyre nagyobb lelki-ismeretfurdalása lesz.

144.
Marisol felhívja Lupitát és elmondja neki, hogy tudja, hol van a kisbaba. Eközben Lucas majdnem bajba kerül, mert az apja, Primitivo babasírásra ébred az éjszaka közepén. Egy csellel Diamantina az éjszaka közepén eléri, hogy Emiliano megjavítsa az autóját. Ráadásul éppen akkor telefonál Lupita, amikor a nõ egyedül van Emiliano lakásában. Emilianonak pedig komoly fejtörést okoz, hogy hogyan magyarázza ki a történteket.

145.
A lányok megpróbálnak egy levelet írni Emiliano nevében Lupitának, hogy bocsásson meg, de a terv nem sikerül. Damián egerei azonban közelebb hozzák õket egymáshoz. Diamantina bosszúságára a szerelmesek kibékülnek és már az esküvõt tervezik, ahová az egész osztályt meghívják majd. Lucas eközben összeveszik egy szomszédjukban lakó kislánnyal.

146.
Primitivo kellemetlen helyzetbe kerül, amikor a gyönyörû szomszédasszony udvarolni kezd neki. Emiliano édesanyja meglátogatja Lupitát és közli, hogy õ és a férje nem egyeznek bele a frigybe. Lupita pedig nem is sejti, hogy ismét Diamantina keze van a dologban és az asszony valójában nem a férfi édesanyja volt. Kiderül, hogy Marisolnak kistestvére lesz. Primitivót kihasználva a szomszédasszony gonosz tettre készül.

147.
Lupitát ismét meglátogatja Emiliano ál-anyja és közli vele, hogy Emiliano apjának beteg a szíve és, ha Lupita hozzámegy Emilianóhoz, azzal megöli az édesapját. Diamantina eközben lebukik, amint szobornak álcázza magát. Egy kislány jelenik meg az iskola elõtt, és bánatosan bámul az udvaron játszó gyerekekre, majd kiderül róla, hogy nem járhat iskolába. Simoneta és Rodrigo kitalálnak egy nagyon gonosz tréfát Marisolnak és Angelnek, amelynek a többiek is áldozatául esnek. Margaritát, a szegény kislányt pedig vérig sérti Rodrigo.

148.
Rodrigo egyre messzebbre merészkedik, még Lupitát is megfenyegeti, aki azonban megpróbál higgadt maradni. Közben Margarita apukája felébred, és dühösen keresi a lányát. Lupita hazakíséri a kislányt, de õ sem tudja megakadályozni, hogy az apja csúnyán el ne verje. Emiliano rózsát küld Lupitának, aki azonban közli, hogy nem szereti õt, mert nem meri elmondani az igazat a férfinak. Margarita megszökik otthonról.

149.
Diamantina megpróbálja megnyerni magának a lányokat, de õk nem hisznek neki. Lupita eközben belemegy az alkuba, hogy felneveli Margaritát az apja helyett. A férfi még meg is látogatja Lupitát és közli vele, hogy elhagyja a várost, így sosem látja többé a kislányát, amikor a tanárnõ észreveszi, hogy a férfi nagyon rosszul van. Rodrigo félreérti a helyzetet, és persze megint csak galibát okoz.

150.
Rodrigo egyszemélyes bosszúhadjárata Lupita ellen egyre elkeseredettebb formát ölt, Greta azonban minden erejével támogatja. Margarita mit sem tud arról, hogy az édesapja kórházban fekszik, és arról sincs sejtelme, hogy az osztály Lupita javaslatára úgy dönt, felújítja a barlangját. Rodrigo bûzbombát készíttet és odadobja a gyerekek elé, de még nem is sejti, hogy mi vár rá a következõ sarkon.

151.
Rodrigo balesetet szenved a motorral, ezért kórházba kerül, súlyos belsõ sérülésekkel. Kiderül, hogy azonnal meg kell mûteni, ám a kórházban nincs vér az õ vércsoportjában. Ám Lupita szívesen ad neki vért, és így meg tudják menteni. Rordigo azonban egyáltalán nem hálás, inkább zavarja, hogy segítettek neki. Az osztály pedig úgy dönt, kérelmezni fogják, hogy Rodrigót tanácsolják el az iskolából. S ebben Lupita is támogatja õket.

152.
Margarita és Ottavio nagyon boldogok, amiért az osztály és Lupita felújította a barlanglakásukat. A gyerekek azt javasolják Emilianónak, hogy adjon szerenádot Lupitának. Diamantina azonban ravasz cselt eszel ki Lupitának: elviszi egy étterembe Emiliano állítólagos unokaöccsével, majd fondorlatosan magukra hagyja õket. S mindezek után odahívja Emilianót.

153.
Rodrigo hõsiesen szembeszáll egy kóbor kutyával, amikor az megtámadja a lányokat az utcán. Diamantina újabb fondorlatos tervében jósnõnek adja ki Fabiolát, aki megmondja a lányoknak, hogy Emiliano és Lupita soha nem lesznek egymáséi. Eközben kiosztják a legjobb osztálytársnak járó kitüntetéseket. Diamantina újabb terve Emiliano behálózására az, hogy úgy tesz, mintha végzetes balesete lett volna, és csak annyit kíván, hogy halála elõtt Emiliano vegye feleségül.

154.
Diamantina cseles esküvõjét megakadályozzák Damián és a bolhái. A lányok úgy döntenek, a temetõbe mennek, hogy ott egy titkos szertartás segítségével ismét összehozzák Emilianót és Lupitát. Ám a temetõõr felbukkanása mindent megváltoztat, s így kerül Simoneta egy sírba. Morcábrázat igazgatónõ leleplezi az ál-Cayetanát és lassan kiderülnek Diamantina sötét üzelmei.

155.
Lupita és Emiliano is ráébrednek lassan, hogy valójában egyikük sem csapta be a másikat, csak áldozatul estek Diamantina sötét üzelmeinek. Ám még át kell élniük egy komoly izgalmat: Diamantina elrabolja Lucast, Marisolt és Simonetát.

Megosztom másokkal: