Yo compro esa mujer tartalma

YO COMPRO ESA MUJER – Megveszem ezt a nõt

1. Rodrigo Montes De Oca megkéri unokahúga, a szépséges Blanca Flor kezét. A fiatal lány azonban inkább a szegény halászt, Enriquét tünteti ki szerelmével. Blanca Flor testvére, Matilde azonban mindent elkövet, hogy megakadályozza Blanca Flor és Enrique frigyét. Rodrigo utasítására, koholt vádak alapján, a csendõrök az esküvõn letartóztatják és bebörtönzik Enriquét. Blanca Flor megtudja, hogy unokatestvére, Rodrigo vad féltékenységében záratta börtönbe Enriquét. Matilde meggyõzi a terhes Blanca Flort, hogy utazzon el a birtokra, ahol a város zajától távol hozhatja világra Enrique gyermekét. Rodrigo arra kéri a csendõrparancsnokot, hogy tegyen meg mindent, hogy Enrique ne jusson ki élve a börtönbõl. Blanca Flor sokkos állapotba kerül, amikor Matilde Enrique halálhírét viszi a birtokra.

2. Blanca Flor minden gyötrõdés ellenére egészséges kisfiút szül. Soledad, a dadus azt az utasítást kapja Matildétõl, hogy tegye a gyermeket az árvaház küszöbére. Soledad azonban a kis Alejandrót Enrique régi szerelmére, Mabelre bízza. Matilde azt mondja Blanca Flornak, hogy gyermeke halva született. Az egyetlen szemtanút, Dr. Mirandát Rodrigo emberei megölik. A gyûlölettõl elvakult Matilde különös fõzetet itat meg Blanca Florral. Rodrigo és Matilde temetést rendeznek Blanca Flornak. A börtönben raboskodó Enrique szinte eszét veszti Blanca Flor halálának hírére, amit maga a korrupt börtönparancsnok közöl vele. A temetés után Rodrigo Európába utazik és ismét Matildére bízza a gazdaság vezetését. Isabel örömmel elkotyogja Matildének, hogy hírt kapott Rodrigótól, aki hazatérésekor komoly bejelentésre készül. Matilde azt gondolja, hogy végre nõül mehet hozzá.

3. Sagon, a birtok intézõje azzal zsarolja Matildét, hogy ha nem lesz az övé, lerántja a leplet az álnok nõrõl. Enrique hétéves fia, Alejandro és nevelõanyja minden furfangot bevetnek, hogy találkozhassanak a kisfiú börtönben raboskodó apjával. Matilde lázasan készülõdik a hamarosan hazaérkezõ Rodrigo fogadására. A nõ legnagyobb megrökönyödésére azonban Rodrigo ahelyett, hogy Matilde kezét kérné meg, bemutatja új feleségét, Constanzát. A lelkileg összetört és megalázott Matilde bosszút esküszik, miközben Rodrigo új felesége, Constanza, a közelgõ gyermekáldás miatt gyengélkedik. Mielõtt Enrique meghal a börtönben, megesketi fiát, hogy álljon bosszút anyja, Blanca Flor gyilkosain. A szülés után titokzatos körülmények között meghal Constanza asszony is. Matilde végre elérkezettnek látja az idõt, hogy magához láncolja a megrendült Rodrigót.

4. A temetés után Rodrigo Spanyolországba költözik kislányával, Ana Cristinával. Hosszú évek múlva ismét felbukkan Santiago, aki rögvest felkeresi örök szerelmét, Mabelt. Úgy döntenek, elköltöznek Campechébõl, és magukkal viszik Blanca Flor kisfiát, Alejandrót is. A közben felnõtt Ana Cristina egy spanyolországi neves leánynevelõ intézetben éppen befejezi tanulmányait, és készen áll apjával együtt visszatérni Mexikóba. Matilde nem boldog, hogy Rodrigóval együtt Ana Cristina is visszatér a campechei házba. Sagon, a Montes de Oca család intézõje egy titokzatos, fátyolba burkolózó nõt tart fogva a vidéki birtokon. Rodrigónak és Ana Cristinának váratlan útitársai is akadnak a Mexikó felé tartó gõzösön – Alejandro Aldana, a hajótársaság fiatal tulajdonosa és egy hozományvadász, Federico Torres Landa.

5. Alejandro már alig várja, hogy hazaérkezzen, és bosszút álljon apja és anyja gyilkosain, a Montes de Oca családon. Jimena, a potyautas cigánylány gyötrelmes szerelmet jósol Ana Cristinának. Nem sokkal késõbb a naplemente romantikus fényeinél összetalálkozik Alejandro és Ana Cristina. A férfi durva viselkedése azonban megrémíti az ártatlan lányt. Rodrigo mindent követ megmozgat, hogy megkedveltesse Federicót Ana Cristinával. Eközben Matilde megfogadja, hogy akár egy újabb gyilkosság árán is végleg magához láncolja unokatestvérét, Rodrigót. Alejandro elárulja utazásának valódi célját hûséges titkárának, Diego Alvareznek. Ana Cristina újra találkozik Alejandróval, aki elnézést kér korábbi, úriemberhez méltatlan viselkedéséért.

6. Alejandro egyre hevesebben érdeklõdik Ana Cristina iránt. Jimena Aldama úrnak is mindent elsöprõ szerelmet jósol. Kiderül, hogy a titokzatos, bolond nõ, akit a Montes de Oca birtokon õriznek, nem más, mint Matilde húga, a mindenki által halottnak hitt Blanca Flor. Doña Emilia kurtizán lányai egyre nehezebben bírják a hajón zajló egyhangú, eseménytelen életet. Alejandro elismeri, hogy utazásának egyetlen célja, hogy tönkretegye Rodrigo Montes de Ocát. Alejandro egyre eltökéltebb terve végrehajtásában, akár még annak az árán is, hogy Rodrigo Montes de Ocával közös vállalkozását is tönkreteszi. A birtokon rabságban tartott Blanca Flor önkívületében hívja halott szerelmét, Enriquét. Eközben a hajón jelmezbált tartanak, ahol Doña Emilia lányai mellett megjelenik az elsõ osztályon utazók színe-java, köztük Jimena, Gabriel, Ana Cristina és Alejandro is.

7. Mindenki legnagyobb meglepetésére a titokzatos Aldama úr is megtiszteli jelenlétével az álarcosbált. Ezen a bálon szokatlan kapcsolatok köttetnek: a fiatal Gabrielt teljesen megbabonázza a szépséges Jimena, Rodrigo urat pedig elbûvöli a kellemes modorú özvegy, Emilia de Rivas. Ezalatt Campechében Vidal úr, a kaszinótulajdonos szerelmével üldözi Matildét. Ana Cristina és Alejandro ismét egy felejthetetlen éjszakát tölt el. Éjfélkor, az álarc lehullásakor Jimena hirtelen rosszul lesz. Miután a friss levegõn magához tér, Gabriel szerelmet vall a lánynak. Ana Cristina és Alejandro újra összevesznek a fedélzeten. A kikosarazott Federico kénytelen az egyik kurtizánnal vigasztalódni. Campechében egyre többen várják Aldama úr érkezését, különösen egy ismeretlen fiatalember, Oscar.

8. Jimena alapos fejmosást kap nagynénjétõl, amiért az elsõ osztályon töltötte az éjszakát, és nem lopott semmit az úri vendégektõl. Mindeközben Aldama úr egyezséget kínál Gabrielnek, hogy ezáltal segítse a tehetséges fiú boldogulását. Ana Cristina és Alejandro az atyai tiltás ellenére örök hûséget fogadnak egymásnak. A mit sem sejtõ Rodrigo azonban továbbra is a piperkõc Federicót tekinti lánya jövendõbelijének. Rodrigo az út hátralévõ részére szobafogságra ítéli lányát, Ana Cristinát, amiért az apai tiltás ellenére ismét találkozott Alejandro Aldamával. Ezek után egyre nagyobb nehézségébe ütközik, hogy a lány kijátssza apja éberségét és találkozzon szíve választottjával. Jimenát tetten érik, amint éppen egy táskát csen el, Emilia asszony azonban megmenti a megrémült lányt a következményektõl. Rodrigo nem érti, honnan is ismerõs neki a titokzatos özvegy, Emilia de Rivas.

9. Rodrigo meghívja Emilia de Rivas asszonyt és lányait, hogy vegyenek részt az Ana Cristina tiszteletére adandó bálon, a Montes de Ocák campechei házában. A szerelmes Gabriel minden követ megmozgat, hogy megtalálja Jimenát. Eközben Ursula megfenyegeti Matildét, hogy mindent elmond a hatóságoknak arról az esetrõl, ami 25 évvel ezelõtt történt a család birtokán. Ana Cristina véletlenül kihallgatja Alejandrót, amint Alvarez úrral arról beszél, hogy este újra találkozik Emilia asszonnyal és lánytársaságával. Az esti koncerten Ana Cristina kísérõje Federico lesz, aki mindent megtesz a lány elbûvöléséért. Miközben Campeche nemes lakói lázasan készülõdnek Ana Cristina és Rodrigo közeli érkezésére, rejtélyes fegyvercsempészési ügybe keveredik egy köztiszteletben álló polgár.

10. A fiatal szerelmesek, Gabriel és Jimena újra egymáséi lesznek. Ana Cristina kénytelen Federicóval vigasztalódni, miközben Alejandro Emilia Rivas asszony társaságában múlatja az idõt. Az öreg komornyik, Alvarez egyre inkább feloldódik Señora Rivas asszony fiatal lányai koszorújában, nem is sejtve, kik is õk valójában. Alejandro felképeli az Ana Cristinával erõszakoskodó Federicót. A szerelmi huzakodás Ana Cristina és Alejandro között a végéhez közeledik, a szerelmespár örök hûséget fogad egymásnak. Sagon, a Montes de Ocák intézõje Matilde kisasszony felkeresése elõtt, megesketi a rémült Mirkát, hogy vigyáz a titokzatos, lefátyolozott nõre, akit a birtokon õriznek. Jimena ismét bajba kerül, amint visszatér a harmadosztályra…

11. Ana Cristina tovább szövögeti szerelmes álmait Alejandro Aldamáról. Rodrigo megtalálja lánya, Ana Cristina titkos naplóját. Oscar úgy dönt, hogy a kikötõben várja Aldama urat. A hajón már mindenki a közelgõ hazatérést várja. Eközben Campeche apraja-nagyja is arra a nagy napra vár, amikor hazatérnek a város tiszteletre méltó polgárai. Matilde elérkezettnek látja az idõt, hogy újra kezdje ármánykodásait. Aldama úr jószágigazgatónak nevezi ki Oscar de Maltert, akinek feladata az adminisztratív ügyek intézése lesz. Emilia asszony és lányai kibérelnek egy hatalmas házat, ahol – az asszony tervei szerint – újraindítják az üzletet. Ana Cristina és Matilde megvívják elsõ csatájukat. Soledad bevallja Ana Cristinának, hogy nemcsak egy fénykép maradt elhunyt anyja után, hanem egy, a lánynak szóló levél is.

12. Ana Cristina megtudja Soledadtól: a levél nem a városi házban van, hanem a birtokon. A fegyvercsempészek, Oscar és Don Fulgencio úgy döntenek, hogy a fegyvereket az Aldama házban rejtik el. A szerelmi vágytól gyötört Gabriel továbbra sem találja Jimenát. Kósza hírek érkeznek a városba az országban zajló forradalmi megmozdulásokról. Ana Cristina és Alejandro szüleik sírjánál találnak ismét egymásra. Matilde nem tartja szerencsésnek, ha Soledad túl sokat van együtt Ana Cristinával. Rodrigo – Matilde várakozásaival ellentétben – Ursulával, a szolgálólánnyal vigasztalódik. Az idõs dadus, Soledad rosszul lesz, amikor meghallja, hogy Ana Cristina szerelmes Alejandro Aldamába. Rodrigo szövetséget köt Matildével arra, hogy segítenek Federicónak elnyerni Ana Cristina kezét. A lány szívének legtitkosabb vágyait osztja meg a dadussal, Soledaddal.

13. Federico továbbra is szerelmével ostromolja Ana Cristinát. Újra fellángol az ellenségeskedés a halászok és a felvásárlók között. Alejandro, ahogy azt apja is tette, az igazság oldalára áll. Ana Cristina találkozót beszél meg Federicóval a katedrálisban, ám végül a lány – a dadus felügyelete mellett – ismét Alejandróval találkozik. Ezalatt Matilde otthon dúl-fúl, nem találja a helyét. Alejandro elérkezettnek látja az idõt arra, hogy tönkretegye a Montes de Ocákat. Utasítja Alvarez urat: vásároljon veszteséget termelõ értékpapírokat a Rodrigóval közös cég részvényeinek árából. Matilde és Rodrigo – bár nem nagy lelkesedéssel – készülnek Ana Cristina báljára. Eközben Alejandro a halpiacon tesz igazságot.

14. Jimena felkeresi barátnéját, Ana Cristinát a család campechei házában. Ana Cristina a dadust küldi el, hogy mentse ki Alejandrónál, mivel nem tud elmenni a találkozóra. Jimena örömmel újságolja el, hogy hosszabb ideig fognak a város mellett sátorozni, így sûrûbben találkozhatnak. Egy kellemesnek indult családi séta csaknem tragédiával végzõdik: Alejandro és Ana Cristina apja, Rodrigo összeverekednek. Matilde taktikát vált: ezentúl kedves Ana Cristinával. Célja, hogy így férkõzzön egyre közelebb Rodrigóhoz. Ana Cristina Jimenát küldi Alejandróhoz, hogy adjon át egy levelet, amelyben arra kéri, hogy szöktesse meg. Federico felkeresi Don Fulgenciót, hogy újabb kölcsönt kérjen tõle. Alejandro Aldama elérkezettnek látja az idõt, hogy felfedje inkognitóját üzlettársai elõtt…

15. A campechei kaszinó rég nem látott esemény helyszíne lesz. Rodrigo, de Marin gróf és Alejandro heves szópárbajba keverednek. A dadus egyre jobban szenved, mert nem mondhatja el Ana Cristinának, hogy Alejandro is Montes de Oca. Miután a családi viszonyok végül mégis kitudódnak, Alejandro úgy dönt, hogy nincs más választása, mint visszatér Spanyolhonba. Végszóra azonban megérkezik Ana Cristina. Ana Cristina Alejandrónál keres menedéket apja brutális viselkedése miatt. A nagy érzelmi viharok közepette Gabriel is megtalálja élete értelmét, Jimenát. Alejandro meggondolja magát az utazást illetõen, és nyugalomra inti a lányt is. Nem sokkal késõbb Ana Cristina egy ismerõs fényképre lesz figyelmes szerelme szobájában.

16. Miután Alejandro leleplezi de Marin gróf sikkasztását, egyezséget ajánl a sarokba szorított nemesnek. Eközben Rodrigo Isabeltõl kér tanácsot Ana Cristinával kapcsolatban. Annyi év után ismét találkozik Soledad, a dadus és Alejandro. Az idõs asszony legnagyobb megdöbbenésére Alejandro elárulja igazi célját a Montes de Ocákat illetõen. Alejandro arra kéri Marin grófot, szerezzen meghívót az Ana Cristina tiszteletére adott társasági eseményre. Sagon felkeresi Matilde kisasszonyt, és a megrémült vendégek elõtt kijelenti: eljött az igazság pillanata. Gabriel még éppen idejében érkezik ahhoz, hogy megmentse Jimenát unokabátyja erõszakoskodásától. Gabriel továbbra sem ismeri fel a cigánylányban a hajón megszeretett Estrellát. Don Renato kétségbeesetten keresteti tovább haldokló lánya gyermekét.

17. Miközben Matilde összezárt együttlétre kényszerül Sagonnal a birtokon, Ana Cristina és Soledad az elveszettnek hitt levelet keresik. Ana Cristina egy furcsa, lefátyolozott nõt vesz észre az egyik lezártnak hitt szobában. Eközben Don Rodrigo Ursulában találja meg az ideális szeretõt. Hiába a nagy báli készülõdés és sokadalom, Ana Cristina egyre csak Alejandro közelségére vágyik. Oscar tovább folytatja fegyvercsempészési magánakcióját Aldama birtokán. Ana Cristina levelet kap szerelmétõl, amitõl egy csapásra jobb kedve lesz. Gabriel is arra vágyakozik, hogy újra találkozzon a hajón megismert szépséges lánnyal, Jimenával. A vendégek fogadásán Rodrigo és Matilde mellett Torres Landa úr is részt vesz. Nem sokkal késõbb Federico a hajón megismert “kedves” ismerõsökbe botlik.

18. Miután Ana Cristina véglegesen kikosarazza Federicót, elszállni látszik a nagy vagyon megszerzésének utolsó esélye is a piperkõc férfi számára. Raul de Marin gróf elmondja Don Rodrigónak, hogy az új üzlettársuk nem más, mint Alejandro Aldama. Miközben az úri közönség a bálon múlatja az idõt, Oscar a fegyvereket Don Aldama házának pincéjébe rejti el. A bálon végül Ana Cristina sem marad lovag nélkül. Emilia Rivas asszony elveszettnek hitt lányát véli felfedezni a vendégek forgatagában. Gabriel is rátalál szíve hölgyére, akit Estrellaként ismert meg a hajón. Federico ismét összeütközésbe kerül régi riválisával, Alejandróval. Don Rodrigo bejelenti az egybegyûlteknek, hogy Federico Torres Landa úr hivatalosan is megkérte Ana Cristina kezét. Alejandro úgy érzi: Ana Cristina csúful becsapta õt, ezért más nõkkel vigasztalódik.

19. Amikor Alejandro helyzete ismét megrendülni látszik, Federico újra nyeregben érzi magát. Doña Rivas azzal vigasztalja az elkeseredett Alejandrót, hogy hamarosan újra együtt lehet Ana Cristinával. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Rodrigo gyengéd érzelmekkel viseltetik Doña Rivas iránt. Eközben Ana Cristina dacosan bejelenti: nem bontja fel Federicóval kötött eljegyzését, sõt Alejandro szeme láttára meg is csókolja õt. Ana Cristina könnyeivel küszködve vallja be a dadusnak, hogy a látszat ellenére továbbra is szerelmes Alejandróba. A birtokon rabságban tartott Blanca Flor egyre rosszabb állapotban van. Ana Cristinának továbbra is fúrja az oldalát a birtokon õrzött láda tartalma. Don Fulgencio fiatal felesége kiveti hálóját Oscarra. Mialatt Sagon a városban jár Matildénél, Laura, a néma szolgáló kiszökik a birtokról, hogy segítséget hozzon a beteg nõnek. A faluban tartózkodó Alejandro azonnal a helyszínre siet.

20. A birtokon raboskodó Blanca Flor régi kedvesét, Enriquét véli felismerni Alejandróban. Eközben Doña Rivas és lányai örömmel veszik birtokukba az új házat. Señor Vidal egy ajánlattal keresi fel Federicót, mely szerint fedezi költséges életvitelét, cserében pedig azt kéri, hogy segítsen Matilde közelébe kerülni. Alejandro megtudja, hogy a farm, ahol a beteg asszonynak segítettek, a Montes de Ocák tulajdona. Soledad azon munkálkodik, hogy összebékítse Alejandrót és Ana Cristinát. Matilde féltékenységében minden követ megmozgat, hogy fényt derítsen Doña Rivas múltjára. Alejandro megtudja, hogy elhunyt édesanyja, Blanca Flor valójában Ana Cristina nagynénje. Eközben Sagon, az intézõ megtalálja azt a levelet, amelyet a néhai Constanza asszony írt lányának, Ana Cristinának.

21. Rodrigo végre elszánja magát és meghívja Señora Rivast. Sagon a levélben írtak alapján úgy érzi, hogy végleg sarokba szoríthatja a gõgõs Matildét. Alejandro Aldama feltûnése a kaszinóban alaposan felkavarja a játékterem hûvös nyugalmát. Mialatt Alejandro a társadalmi igazságosságért folytat harcot, kitûzik Ana Cristina és Federico eljegyzésének napját. Rodrigo estélyt ad városi házában, ahol megjelennek Campeche kiválóságai. Az egyetlen nemkívánatos vendég is megérkezik, ám Soledad rábeszélésére nem tör be a házba, hogy elvigye szerelmét, Ana Cristinát. Az egyre mellõzött Matilde bosszút esküszik Emilia Rivas asszony ellen. A kettõs játékot játszó Oscar gyanússá válik Aldama úr szemében. Ana Cristina és Matilde szövetséget kötnek, hogy közös erõvel tartsák távol Rivas asszonyt Rodrigótól.

22. Don Fulgencio megbízza Oscart, hogy tudjon meg minél többet Aldama úr múltjáról. Matilde figyelmét nem kerüli el, hogy Ursula, a szolgálólány egyre többet forgolódik a ház ura, Rodrigo körül. Jimena ügyesen játssza tovább Gabriel elõtt a gazdag úrilány és a szegény cigánylány szerepét is. Miguel de Marin, Ana Cristina gyermekkori játszótársa váratlanul Alejandro tudomására hozza, hogy szerelmes a lányba. Miután Sagon egyedül hagyja Ursulát a birtokon, a lány is megtalálja azt a levelet, amelyet Constanza asszony írt lányának, Ana Cristinának. A campechei polgárok kedvelt találkozóhelyén, Vidal úr kaszinójában Alejandro összetûzésbe kerül két, a halászok kizsákmányolásáért felelõs úrral. Matilde minden alkalmat megragad, hogy csípõs nyelvével provokálja Rivas asszonyt a Montes de Ocák szokásos, esti összejövetelén…

23. Don Fulgencio felesége, Efi minden fortélyt bevet, hogy elcsavarja mind Oscar, mind Alejandro fejét. Emilia de Rivas asszony fellebbenti a fátylat Matilde valódi érzelmérõl unokafivére, Rodrigo iránt. Csak a jelenlévõ férfiak lélekjelenlétén múlik, hogy nem fajul tettlegességig az eset. Sagon dühösen veszi tudomásul a levél eltûnését a ládából. Ursula új gyûrûje, amit Sagontól kapott, mély sebeket tép fel Soledadban. Rodrigo világossá teszi Matilde számára, hogy kettejük közt csak testvéri szeretet lehetséges. Jimena – Estrella nevében – levelet irat Ana Cristinával, amelyben kéri Gabrielt: felejtse el õt. Alejandro kénytelen ráébredni, hogy új vetélytárs jelent meg az Ana Cristináért folytatott szerelmi küzdelemben. Sagon féktelen dühében felforgatja az egész birtokot az elveszett levélért. A férfi dühében Ursulát sem kíméli.

24. Gabriel elhatározza: folytatja tanulmányait, és új életet kezd. Sagon kiteríti lapjait a sarokba szorított Matildénak. A férfi három napot ad Matildénak, hogy elõteremtse azt a pénzt, amit hallgatásáért cserébe kér, ellenkezõ esetben Constanza asszony levelét nyilvánosságra hozza. Mindeközben Rodrigo Matilde minden ellenkezése ellenére utasítja Sagont, hogy hozassa be Ana Cristina anyjának titkokat rejtõ ládáját a birtokról. Rodrigo váratlan lépésre szánja el magát, és egy este felkeresi Doña Emiliát. Don Fulgencio tovább szövögeti üzleti kapcsolatait a campechei alvilággal. A ravasz üzletember újabb üzleti megbízást ad Oscarnak, amely még az eddigieknél is több veszélyt rejt magában. Matilde kisasszony egyre nehezebben tudja elhárítani Vidal úr fokozódó szerelmi rohamát. Ana Cristina közli Matildével: addig le sem hunyja a szemét, amíg a láda meg nem érkezik a birtokról.

25. Federicónak, Ana Cristina jövendõbelijének egyre nehezebb fenntartani a gazdagság látszatát. Mivel elapadnak forrásai, új támogatót kell találnia, aki kitart a közelgõ esküvõig, amikor végre hozzáférhet Ana Cristina hozományához. Eközben a lány Rivas asszony segédletével találkozik Alejandróval. Gabriel nagyapja megdöbben, amikor megtudja, hogy Doña Rivas és lányai nem azok, akiknek látszanak. Matilde elhatározza, hogy féltékennyé teszi Rodrigót. Megérkezik a láda a birtokról. Ana Cristina és Soledad legnagyobb meglepetésére nem találják Constanza asszony levelét. A feldúlt lány dühösen vonja kérdõre Matildét. Alejandro egyik embere egy különös beszélgetést hallgat ki az egyik sikátorban. Eközben Alejandro úgy dönt, hogy elfelejti bosszúját, és megszökik Ana Cristinával. Azt tervezik, hogy felszállnak egy Marseille-be tartó gõzösre és megesküsznek. Don Rivas végre meghívást kap Matildétõl.

26. Ana Cristina megmakacsolja magát. Elhatározza, hogy mégsem jegyzi el magát Federicóval. Alejandro éjszakába nyúló beszélgetést folytat egy titokzatos idõs hölggyel, Eloisával. A hazafelé tartó Alejandrót ismeretlenek súlyosan bántalmazzák, ám a helyszínre jókor érkezõ Oscar megzavarja õket. A kettõs játékot játszó Oscar azt javasolja Alejandrónak, kérjen védelmet egy befolyásos polgártól, Don Fulgenciótól. Alejandro levelet kap, amelybõl megtudja, hogy Torres Landa körül egyre inkább szorul a hurok. Eközben Marin gróf felkeresi Alejandrót és a képébe vágja, hogy nem tûri tovább a férfi zsarolását. A gróf azonban teljesen összeomlik, amikor megtudja, hogy Federico tönkrement és a rendõrség is a nyomában van. Rodrigo félretéve tartózkodását végül megcsókolja Emilia de Rivast és szerelmet vall neki.

27. Marin gróf nem hisz Alejandrónak, és elhatározza, hogy maga néz utána Federico üzleti ügyeinek. Eközben Matilde felkeresi barátnéját, hogy segítsen vevõt találni ékszereire. Ezalatt Federico kölcsönbõl vásárol újabb bútorokat és ékszereket, hogy még jobban elkápráztassa Ana Cristinát. Alejandro felkeresi Don Fulgenciót, hogy támogatását kérje a helyi kiskirályok elleni küzdelemhez. Ana Cristina megtalálja nagynénje, Blanca Flor egyik összetépett fényképét. Emilia újra elhívja Ana Cristinát “vásárolni”. A pénzzavarba került Marin gróf már az öngyilkosságot fontolgatja, amikor fia, Miguel közli vele, hogy visszafizették apja tartozását. Mindeközben Matilde tovább játssza az elcsábítható, magányos nõ szerepét, ami teljesen feltüzeli a szerelmes Vidal urat. Emilia újra szerét ejti, hogy beszélgessen lányával, Ursulával. Jimena rájön arra, hogy rokonai gyermekkereskedelemmel foglalkoznak.

28. Elérkezik Ana Cristina eljegyzésének napja. Federico átadja hûsége zálogát a vonakodó lánynak, akinek kezébõl Blanca Flor összetépett fotója hullik ki. Eközben Jimena rájön, hogy õt is gyermekkorában rabolták el a vándorcigányok. Mindeközben a távoli Pueblában Don Renato hírt kap rokonától, Alvarez úrtól. Pedro, Alejandro keresztapja kiközösíti keresztfiát, amiért egy Montes de Ocába szerelmes. Jimena megosztja álmát Ana Cristinával. Sagon elkeseredett erõfeszítéseket tesz arra, hogy megkaparintsa a levelet. Don Fulgencio ismét utasítja Oscart, hogy mindenáron derítsen fényt Alejandro Aldama múltjára. Rodrigo magányos perceiben Blanca Florra gondolva Ursulával vigasztalódik. Rivas úr még több pénzzel támogatja Federicót, aki cserébe vállalja, hogy hozzásegíti a dúsgazdag kaszinótulajdonost a nemesi címhez. Ezalatt Matilde a templomban keres menedéket bûnei elõl.

29. Doña Emilia teljesen berendezte a házat, így minden készen áll az üzlet beindítására. Matilde kegyetlen bosszút eszel ki unokabátyja, Rodrigo ellen. A templomban meggyónja, hogy Rodrigo erõszakoskodik vele és asszonyává akarja tenni. Az egyik szolgáló elárulja Matildénak, hogy Ursula a ház urával hál. Eközben Ana Cristina boldogan készülõdik a közelgõ szökésre Alejandróval. A reménytelenül szerelmes Gabriel egyre jobban vonzódik Jimenához. Raul de Marin gróf váratlanul vacsorameghívást küld Rodrigónak, aki nem is sejti, hogy a díszestélyre hivatalos Alejandro Aldama is. Alvarez úgy dönt, hogy elutazása elõtt Oscarra bízza hivatalos ügyeinek intézését. Sagon kevesli azt az összeget, amelyet Matilde ajánl fel neki a hallgatásáért. A vacsorán Don Fulgencio arra készül, hogy megosztja Rodrigóval azokat a híreket, amelyeket Alejandro Aldamáról tudott meg.

30. Jimenát nagynénje eladja egy ismerõs kocsmárosnak, ám a lánynak sikerül megszöknie. Alejandro arra készül Marin grófék vacsoráján, hogy leleplezze a Montes de Ocákat. Miután Sagon kevesellte a pénzt, Matilde kénytelen újra felmelegíteni kapcsolatát Don Vidallal. Ana Cristina és Alejandro – egy újabb félreértés miatt – ismét összevész. Ana Cristina elhatározza, hogy nyilvánosan megalázza az Alejandróval csókolódzó Efit. Mielõtt Alejandro megmutatná Rodrigónak a jövendõbeli veje anyagi helyzetét bizonyító telegramot, a társaság szeme láttára felképeli Federico Torres Landát. Jimena végre odaadja Alejandrónak Ana Cristina levelét, amelyben a lány szerelmérõl biztosítja a férfit. A felbõszült Rodrigo nem engedi, hogy újra megismétlõdjön az, ami Blanca Florral történt, ezért a botrány elkerülése végett Ana Cristinát is számûzi a birtokra.

31. Rodrigo erõszakkal elviszi lányát, Ana Cristinát a lakatlan birtokra, és Sagon felügyeletére bízza. Rodrigo, miután elrendezte Ana Cristina ügyét, fegyverrel kényszeríti a csaló Federicót, hogy hagyja el a várost, és hitesse el mindenkivel, hogy Ana Cristina is vele utazott el. Miközben Soledad, a dadus azt hiszi, hogy a lány Alejandróval szökött el, a férfi reménytelenül vár a megbeszélt helyen. A csalódott és összezavarodott Alejandro Ana Cristina otthon felejtett naplójában keres lelki vigaszt. Ám az utolsó bejegyzéshez érve minden reménye szertefoszlik. Eközben Ana Cristinát egyre inkább nyugtalanítják azok a furcsa, hátborzongató látomások, amelyeket azóta érez, amikor elõször lépett a birtokon lévõ házba. Mindeközben Matilde Rodrigo ágyában keres menedéket az õt üldözõ démonokkal szemben.

32. Alejandro a halászok között talál menedéket, ahol kibékül Pedróval, keresztapjával. Eközben Emilia asszony elérkezettnek látja az idõt a “ház” beindítására. Egész Campeche Ana Cristina és Federico Torres Landa rejtélyes eltûnésérõl beszél. Rodrigo felkeresi büntetésben lévõ lányát a birtokon és csak egy véletlenen múlik, hogy nem találkoznak az arra lovagoló Alejandro Aldamával. Matilde nyílt visszautasítása után Don Vidal úgy gondolja, hogy pénzzel nyeri el a számító nõ szívét. Rodrigo és Matilde szövetséget kötnek, hogy elsimítsák az Ana Cristina által okozott bosszúságot. A birtokon raboskodó Ana Cristina lidérces álmában ismét találkozik a rejtekajtókon át közlekedõ Blanca Florral. Rodrigo, miután összeveszik Matildével, felkeresi Emilia asszonyt, hogy elpanaszolja apai fájdalmát, ám egy megértõ asszony helyett újabb megaláztatásban lesz része. A késõbb érkezõ Alejandro szerint eljött az idõ, hogy végre lehulljanak az álarcok.

33. Miután Rodrigo mindenkiben csalatkozik, akikben vakon megbízott, Matilde rábeszélésére úgy dönt, hogy végleg megszabadul Alejandro Aldamától. Ana Cristina minden nõi báját beveti, hogy elcsábítsa Sagont, így szabadulva ki az apja által rákényszeríttet rabságból. Miközben Alejandro tovább õrlõdik szerelme elvesztésén, Ana Cristina csellel ráveszi Sagont, hogy engedje le a tengerpartra. Miután Ana Cristina sikeresen túljár Sagon eszén, egyetlen vágya, hogy emberekre bukkanjon a kihalt parton. Ezalatt Matilde elújságolja a megdöbbent Isabelnek, hogy kik is valójában Doña Emilia és lányai. Alejandro magához kéreti Marin grófot, hogy arra kérje, tudjon meg mindent Ana Cristina hollétérõl. Végezetül váratlan látogató zavarja meg Rodrigo és Matilde beszélgetését.

34. Valentin atya felkeresi Rodrigót, hogy tisztázza azokat a vádakat, amelyekkel Matilde illette unokabátyját. A pap elárulja, hogy mindent tud Rodrigo bûnös életérõl. Valentin atya távozása után Rodrigo felelõsségre vonja Matildét a pap állításai miatt, mert a férfi unokahúga ármánykodását sejti a háttérben. Sagon visszaviszi Ana Cristinát a birtokra, és még szigorúbban õrzi õt. Matilde érzi unokabátyja sebezhetõségét, és újabb rohamot indít, hogy elnyerje a férfi szerelmét. Matildében újra fellángolnak az unokabátyja, Rodrigo iránti régi érzések. Eközben Gabriel, elhatározásához híven, egyetemi elõadásokat látogat, ahol az elõadó nem más, mint az ifjú Miguel de Marin. Ana Cristina bizalmába avatja a birtok süketnéma szolgálóját, Maurát, aki hûségével hálálja meg a lány kedvességét. Alejandro elhatározza, hogy körülnéz a Montes de Oca birtokon.

35. Alejandro erõszakkal behatol a Montes de Ocák birtokára, és Sagonnal kinyittatja anyja, Blanca Flor szobáját. Ezalatt Ana Cristina és a szolgáló egy föld alatti rejtekhelyen várakoznak. Ezzel egy idõben Rodrigo és Matilde is elhatározza, hogy meglátogatja a rabságban tartott Ana Cristinát. Jimena futva menekül el nagynénje elõl, aki vissza akarja vinni a lányt a kocsmároshoz. Matilde felajánlja segítségét Ana Cristinának a birtok elhagyására. Cserébe azonban túl sokat kér a lánytól. Gabriel nagyon lelkes, hogy az ország egyik legrangosabb iskolájába, a campechei fõiskolára járhat. Matilde, önzõ érdekeitõl hajtva, arra kéri Ana Cristinát, hogy hagyja el Campechét és térjen vissza Spanyolországba. A birtokon nyíltan szembekerülõ Rodrigo és Alejandro között fegyveres konfliktussá fajul a családok közötti ellentét.

36. Matilde ráveszi Don Vidalt, hogy vásárolja meg Rodrigo részét az Alejandróval közös vállalkozásból. Eközben Alejandro kedvezõ üzleti híreket kap Európából. A birtokon fogva tartott Ana Cristina megtalálja a rejtekajtót, amin keresztül eljut Blanca Flor raboskodásának helyére. Miközben Matilde Don Vidalnál intézi a részvényvásárlást, addig Rodrigo Ursulával feledteti a nehéz nap fáradalmait. Jimena nagynénje azt tervezi, hogy feljelenti Aldama urat, amiért a házában rejtegeti a fiatal lányt. Gabriel tovább dédelgeti szerelmes álmait arról a titokzatos lányról, akit a hajón ismert meg. Ezalatt Ana Cristina szabadon jár-kel a birtok és a tengerpart között, ahol találkozik Alejandro nagybátyjával. Miután nem akarja bajba keverni Maurát, eljátssza a néma lány szerepét.

37. Alvarez úr örömmel újságolja Alejandro Aldamának, hogy végre hírt kapott elveszettnek hitt családjáról a messzi Pueblából. A rabságából rendszeresen kiszökdösõ Ana Cristina összebarátkozik Alejandro nagybátyjával. Eközben Miguel váratlanul felkeresi Alejandrót, hogy Ana Cristináról beszélgessenek. Matildét váratlan öröm éri: Rodrigo sétálni hívja. Alvarez követeli Oscartól, hogy adja vissza azt a meghatalmazási dokumentumot, amelyet Aldama úrtól kapott. Alejandro nagybátyja szerint két nõ raboskodik a Montes de Oca birtokon. Oscar ahelyett, hogy Don Fulgencióval találkozna, Alejandro utasítására Jimenát kíséri el Campeche egyik legelegánsabb ruhaszalonjába. Ana Cristina tovább vágyakozik Alejandro után.

38. A szalonban összefutnak Campeche elegáns asszonyai, köztük Don Fulgencio felesége, Matilde és a Marin család nõtagjai, sõt megjelennek Emilia de Rivas asszony lányai is. Rodrigo örömmel újságolja Marin grófnak, hogy cége részvényeinek többségét sikerült eladnia a kaszinótulajdonos Don Vidalnak. Miután ellopják a tengerben úszó Ana Cristina ruháit, a lány kénytelen Blanca Flor szekrényébõl pótolni azokat. A teljesen átázott és fázó Ana Cristinát Blanca Flor veszi gondjaiba. Miután Rodrigo kártyaadósságot halmoz fel a kaszinóban, kénytelen újabb megaláztatást elviselni Alejandro Aldamától. Vidal úr vételi ajánlatot tesz Alejandrónak a Rodrigóval közös cég részvényeire, amit a férfi visszautasít, sõt kéri Vidalt, hogy segítsen megszerezni a Montes de Ocák birtokát is. Eközben a birtokon Blanca Flor egyre inkább lányaként törõdik Ana Cristinával.

39. Jimena elhatározza, hogy a campechei egyetem elõtt megvárja az ott tanuló Gabrielt. Ana Cristina súlyos betegnek tetteti magát, ezzel becsapja Sagont, aki azonnal a városba siet orvosért. Alejandrónak komoly fejtörést okoz, hogyan utasítsa el Don Vidal üzleti ajánlatát, mivel korainak tartja még, hogy felfedje lapjait a férfi elõtt. Don Vidal megdöbben, amikor Alejandrótól értesül a Rodrigóval közös cég részvényeinek értékvesztésérõl. Maura bevallja Ana Cristinának, hogy Constanza asszony levele a birtokon van. Marin gróf lélekszakadva keresi fel Rodrigót, hogy beszámoljon neki arról, amit Alejandro közölt vele. Jimenának nagyon rosszul esik, ahogy Gabriel viselkedett vele az egyetemen.

40. Egyre inkább szorul a hurok Rodrigo és Marin gróf nyaka körül. Noha vállalkozásaik a csõd szélén állnak, Rodrigo inkább a birtokra megy, hogy Ana Cristina színlelt betegségével foglalkozzon. A helyi halászok újabb megmozdulásra készülnek a következõ nagy heti vásáron. Jimena tovább szenved Gabriel lelketlensége miatt. Don Fulgencio továbbra sem tesz le arról a tervérõl, hogy további részleteket tudjon meg Alejandro múltjáról. Matilde szinte kõvé válik a rémülettõl, amint az egyik rejtekajtó mögül elõlép Blanca Flor. Szerencséjére mire Rodrigo megjelenik, a nõ visszatér rejtekébe. Alejandro meghívást kap Don Fulgencióhoz. Ezalatt Gabriel egy barátja társaságában meglátogatja Doña Emilia intézményét. Blanca Flor elárulja Ana Cristinának, hogy õ dugta el azt a bizonyos levelet, amit a lány annyira keres.

41. Mialatt Gabriel a lányok társaságát élvezi, megérkezik Rodrigo Montes de Oca is. Sagon, Ana Cristina és Blanca Flor is Constanza asszony levelét keresi. Jimena beiratkozik egy esti iskolába, hogy megismerkedjen az írás és olvasás tudományával. Jacinto, a sánta halász felkeresi Alejandrót, hogy beszámoljon a piacon történtekrõl. Don Fulgencio rájön, hogy Alejandro nem más, mint Santiago Aldama fia. Végül Don Vidal is megkapja Matildétõl azt, amire mindig is vágyott. Miközben Blanca Flor átadja a levelet Ana Cristinának, Sagon belép a szobába, és követeli az átadott papirost. Miután Matilde odaadta magát Don Vidalnak, a férfi már az esküvõrõl álmodozik. Eközben Doña Emilia a visszatérõ múlt árnyai felett kesereg. Alejandro megtudja, hogy Rodrigo nyilvánosan inzultálta Doña Emiliát, ezért elégtételt követelve elrohan. Mindeközben Sagon különös fõzetet itat meg Ana Cristinával, hogy megszerezze a levelet.

42. Matilde elmondja Rodrigónak, hogy Don Vidal beleegyezik a részvényvásárlásba, amiért cserébe a birtokot kéri Rodrigótól. Matilde azonban nem sejti, hogy unokabátyja már másnak ígérte azt. A feldúlt Alejandro beront a Montes de Oca házba, ahol Matildével találja magát szembe, aki Soledad segítségével próbálja megnyugtatni a felbõszült férfit. Ám Rodrigo váratlanul fegyvert ránt. Miután Ana Cristina álomba merül a szer hatására, Sagon õrjöngve keresi a levelet. Soledad próbálja védeni Alejandrót, de Rodrigo rálõ a férfire. Marin gróf összeomolva vallja be fiának, Miguelnek a családi cég bukását. Eközben Blanca Flor megszökik a birtokról, és a halászoknál keres menedéket. Matilde és Rodrigo ismét egymásra talál a bajban, amint a sérült Alejandrót eltüntetik. Maura odaadja Ana Cristinának az eldugott levelet, ám Sagon egy óvatlan pillanatban ellopja azt.

43. Miután Blanca Flor elmenekül a birtokról, Sagon Maurát veszi elõ, hogy megtudja, hová ment a lefátyolozott asszony. Alvarez úr pueblai rokonai azt tervezik, hogy Campechébe mennek. A kocsiból kidobott, súlyosan sérült Alejandro egy cigányasszony, Jimena nagynénjének segítségére szorul. Ana Cristina éppen anyja eltûnt levelét keresi Sagon szobájában, amikor a férfi hirtelen meglepi õt. A súlyosan sérült Alejandro arra kéri a segítségére sietõ cigányasszonyt, Carment, hogy segítse õt eljutni anyja sírjához. Cserébe megígéri, hogy minden kívánságát teljesíteni fogja. Eközben Matilde és Rodrigo azt ünneplik, hogy végleg leszámoltak a gyûlölt Alejandróval. A birtokon raboskodó Ana Cristina boldog, hogy legalább Blanca Flornak sikerült megszöknie Sagontól. Ezalatt a fiatal Marin gróf a temetõben rálel a magatehetetlen Alejandróra.

44. Matilde ismét kísérletet tesz arra, hogy ágyába csábítsa hõn szeretett unokabátyját, Rodrigót, ám a férfi inkább a szolgálót, Ursulát részesíti elõnyben. Miguel de Marin tovább emészti magát apja üzleti nehézségein. A sérült Alejandrónak sürgõsen vérátömlesztésre lenne szüksége, mivel azonban ritka a vércsoportja, egyre fogy a remény a túlélésre. Eközben Ana Cristina egy székhez kötözve várja, hogy Sagon végre a városba menjen, és ezalatt õ megszökhessen. Alvarez úr végsõ elkeseredettségében felkeresi Matildét, hogy megkérje a nõt, vérével mentse meg a haldokló Alejandrót. A szívtelen Matilde azonban kárörvendezve utasítja vissza Alvarez úr könyörgõ szavait. A megszökött Blanca Flor a halászok között keres menedéket és gyógyírt szenvedéseire. Matilde azt követeli a dadustól, hogy árulja el, mit tud Alejandróról. Mielõtt azonban a szorongatott helyzetben lévõ Soledad elárulhatná a titkot Alejandro származásáról, megjelenik Rodrigo.

45. Miguel a vérátömlesztés után megesketi Alvarez urat, hogy soha nem árulja el Alejandrónak, ki mentette meg az életét. Rodrigo felkeresi barátját, Marin grófot, hogy közölje vele a “jó hírt”: Alejandro haldoklik. A gróf azonban nem sejti, hogy saját fia, Miguel mentette meg a sérült férfit. Matilde kétségbeesik, amint megtudja, hogy “szeretett húga”, Blanca Flor megszökött Sagon õrizetébõl. Mindeközben a halászok egy ismeretlen nõi holttestet emelnek ki a hullámokból. Alejandro nagybátyja elhatározza, hogy körbenéz az elhagyatott Montes de Oca birtokon. Mielõtt azonban rátalálhatna Ana Cristinára, feltûnik a gyûlölt Sagon. Don Fulgencio tovább szövögeti tervét, amellyel egyszerre számolhat le a fellázadt halászokkal és Alejandro Aldamával. Eközben felesége, Efi Oscarral vigasztalódik. Mindeközben a kórházban fekvõ Alejandrót egy fegyveres férfi látogatja meg.

46. A fegyveres férfi, Marin gróf végérvényesen szeretné lezárni Alejandróval közös ügyeit. Alejandro halász barátja, Jacinto újabb megbízást kap Don Fulgencio társaitól. Sagon pisztollyal fenyegeti meg Ana Cristinát, aki egy váratlan pillanatban megszerzi a fegyvert. Mindeközben Don Vidal felkeresi a Montes de Oca házat, hogy nyélbe üsse a “rég várt” üzletet Rodrigóval, cserébe azonban Matilde kezét kéri. Matildének sikerül ismét megbabonázni a fösvény Vidalt, aki ha nehezen is, de kötélnek áll és aláírja a számára hátrányos szerzõdést. Vidal úr távozása után Rodrigo visszatér kedvese karjaiba, ám ezúttal Matilde is szemtanúja lesz az esetnek. Sagon továbbra is rabláncon tartja fogva Ana Cristinát, aki végsõ elkeseredettségében már a halálra is gondol. A halászoknál megbújt Blanca Flor egyre tisztábban kezd emlékezni elveszett fiára, Alejandróra. A féltékeny Matilde ahelyett, hogy kiábrándulna Rodrigóból, kegyetlen bosszút forral Ursula ellen.

47. A rabságban tartott Ana Cristina könnyezve emlékszik vissza a kedvese karjaiban eltöltött idõkre. Ursula azzal gyanúsítja meg a Rodrigóval hazaérkezõ Matildét, hogy ellopta az apja által ráhagyott, félretett pénzét. Alejandro megtudja, hogy leghûségesebb embere, Jacinto egy fontos beszélgetést hallgatott ki, amely szerint Don Fulgencio emberei a kikötõben terveznek valamit. Mielõtt azonban Alejandro elindulhatna a helyszínre, Emilia asszony és lányai állítanak be egy kis mulatságra. A csendõrök letartóztatják Alejandro keresztapját, aki éppen hazafelé tart. Ana Cristina elhatározza, hogy legyõzi szomorúságát, és folytatja küzdelmét az igaz szerelemért. A pueblai Don Renato tovább keresi lánya ellopott gyermekét, ezért elhatározza, hogy felkeresi távoli rokonát, Alvarez urat Campechében. Miközben Alejandro Doña Emilia társaságában ünnepli felgyógyulását, Don Fulgencio emberei felgyújtják a halászok bárkáit. Végezetül Matilde kárörvendve mutatja meg Ana Cristinának azt az újságot, amelyben Alejandróról és a férfit boldogan átölelõ lányokról jelent meg fotográfia.

48. Ana Cristina újra elkeseredik, amint meglátja azokat a fotográfiákat, amelyek a Campechei Harsonában jelentek meg szerelmérõl, Alejandróról. A tengerparton zokogó Ana Cristinát Alejandro nagybátyja próbálja vigasztalni, ám a lány nem árulja el a nevét az öreg halásznak. Mindeközben Alejandro feldúlva fogadja a halászok elleni újabb támadás hírét. Ana Cristina váratlanul visszatér Matilde társaságában a campechei házba. Rodrigo és Matilde elmondják Ana Cristinának, hogy Alejandro tönkretette a Montes de Oca családot. Az elhangzottak után a lány úgy dönt, hogy végleg elfelejti a férfit. A Marin családra is újabb szégyenfolt vetül: Miguel közli apjával, hogy húga Oscar de Malterrel randevúzik. A felháborodott családfõ iszonyatos haragra gerjed. Jimena nagynénje, Carmen bûntársával szövetkezve felkeresi Alejandrót, hogy “jogos” adósságát behajtsa a férfin. Eközben halászok zárják körbe Alejandro nagybátyjának házát, hogy bosszúból rágyújtsák a mit sem sejtõ férfire.

49. A feldühödött falusiak azt hiszik, hogy Alejandro nagybátyjának családja is részt vett a bárkák felgyújtásában. Õk eközben kétségbeesetten próbálnak kimenekülni a bezárt házból, ám egyre fogy a remény, hogy a felbõszült falusiak lecsillapodjanak. Ana Cristina apjától, Rodrigótól megtudja az igazságot, miért kellett a családi birtokon raboskodnia. Alejandro akkor érkezik nagybátyjához, amikor a férfi és családja éppen csomagolnak, örökre elhagyni készülnek a falut. A szobába belépõ Alejandro meglátja anyját, Blanca Flort. Hosszú idõ után Ana Cristina ismét részt vesz a társasági összejöveteleken. Juan, Alejandro nagybátyja elmeséli unokaöccsének, hogy mit tapasztalt a Montes de Oca birtokon. Mindenki legnagyobb megdöbbenésére Ana Cristina a Marin gróféknál tartott vacsorán kijelenti, hogy Federico nem volt a törvényes férje. Marinék fogadásán feltûnik még az ifjú Miranda doktor is, a tragikus “balesetben” elhunyt Pablo Miranda unokaöccse. Megannyi viszontagságos hónap után Alejandro és Ana Cristina ismét találkozik a Montes de Oca család kriptájánál.

50. Ana Cristina és Alejandro az érzelmes találkozó után újra haragban válik el. Eközben Miguel bejelenti apjának, hogy szándékában áll elvenni gyermekkori szerelmét, Ana Cristinát. Miután Rodrigo nem találja otthon a szobafogságra ítélt Ana Cristinát, felfegyverkezve indul a keresésére. Az útja Alejandro házához vezet, ám lánya helyett csak Jimenát találja ott. Rodrigo távollétében Don Vidal újra felkeresi szerelmét, Matildét, ám a nõ a szerelemittas köszöntés helyett szitokáradatot zúdít a férfi fejére. Rodrigo megtudja, hogy Marin gróf egy nagyobb összeget lopott ki a közös cégükbõl. A hazaérkezett, feldúlt férfira Soledad talál rá a padlón. A kiérkezõ Miranda doktor azonnal kórházba küldi a szívrohammal küzdõ Rodrigót. Gabriel lassan elfeledi a hajón megismert Estrellát, és egyre szerelmesebb lesz Jimenába. Ana Cristina hosszas lelki gyötrõdés után elhatározza, hogy elfogadja Miguel házassági ajánlatát.

51. Don Fulgencio Oscart bízza meg, azzal hogy az áruló Galvezt ölje meg. Az orvgyilkosság azonban nem Oscar elképzelései szerint végzõdik. Jacinto, aki szemtanúja volt a lövésváltásnak, Alejandro házában ráismer a sántító férfire, Oscarra. Mialatt Ana Cristina Miguel szerelmi vallomását hallgatja a parkban, a távolban feltûnik Alejandro is. Ezek után a halálosan szerelmes Alejandro bevallja Alvareznek, hogy ha erõvel sem sikerül megnyernie Ana Cristina szívét, akkor egyszerûen megveszi õt apjától. Alejandro orvost hívat a megvakult Blanca Florhoz, és megesküszik az asszonynak, hogy mindenáron segít neki megkeresni a nõ elveszett fiát. Miranda doktor és Narda egyre sûrûbben találnak alkalmat arra, hogy egymás közelében legyenek. Miguel felkeresi Rodrigót, hogy atyai áldást kérjen Ana Cristinával kötendõ esküvõjükhöz. Mindeközben Carmen cinkostársa követi Don Fulgenciót és Oscart abba a titkos barlangba, ahol a fegyvereket tartják. A férfi azonban egy óvatlan mozdulattal leleplezi magát.

52. Don Vidal Matilde iránt érzett határtalan szerelme ellenére megdöbben, amikor Alejandrótól értesül a pénzügyi veszteségrõl, amelyet Rodrigóval közös cége termelt. Alejandro meggyõzi Don Vidalt, hogy adja el neki kaszinóját, és fedje fel a kaszinóban tartozást felhalmozó campechei elõkelõségek neveit. Az Alejandro háza alatti barlangból feltörõ emberi hangok felkeltik Alvarez úr kíváncsiságát. Mialatt Oscar de Malter az egyik Marin lánnyal, Nardával készül szerelmi légyottra, váratlanul megérkezik Efi is. Miközben Ana Cristina a szegénynegyedben koldusgyermeket fotografál, forradalmi láztól fûtött munkások inzultálják a lányt, aki csak Maria, az elkötelezett, öntudatos proletárlány segítségével tud megmenekülni a férfiak haragjától. Efi burkoltan megkéri Oscart, segítsen megszabadítani férjétõl, Don Fulgenciótól. Mindeközben az Emilia házába igyekvõ Alejandrónak sötétben lopódzó követõi is akadnak.

53. A lábadozó Rodrigót felkeresi Doña Emilia, hogy fontos dolgokról váltson szót vele. A férfi legnagyobb megdöbbenésére kiderül, hogy a Doña Emiliaként ismert asszony nem más, mint a Montes de Ocák régi szolgálója, s egyben Rodrigo néhai szeretõje. Nem sokkal ezután Miguel de Marin is tiszteletét teszi a Montes de Ocák városi házában. Célja, hogy hivatalosan is megkérje Ana Cristina kezét. Eljött a nagy nap Alejandro számára: felkeresi Rodrigót, hogy végre benyújtsa a számlát a teljesen eladósodott férfinak. Eközben Campeche apraja-nagyja San Juan ünnepére készül a város tengerpartján. Az Ana Cristina elutasító viselkedésén feldühödött Alejandro arra kényszeríti a lányt és Rodrigót, hogy tartson vele az ünnepségre. Mindeközben Matilde rádöbben, hogy a Montes de Ocák sorsa a gyûlölt Alejandro kezében van.

54. Ana Cristina elárulja a megdöbbent Alejandrónak, hogy hozzámegy Miguel de Marinhoz. A szerelmes Alejandro azonban közli a lánnyal, hogy mindenáron megakadályozza a frigyet. Ezalatt Don Benino lélekszakadva tör be a kaszinóba, hogy orvost találjon a súlyos beteg Georgette-nek. Matilde erõvel akadályozza meg, hogy Rodrigo a társaság színe elõtt felfedje valódi anyagi helyzetét, ezzel megvetés tárgyává téve a Montes de Ocákat. Georgette váratlan halálával gyászba borul Doña Emilia háza. Georgette hiánya leginkább Don Beninót viseli meg, aki teljesen elveszettnek érzi magát a szeretett lány nélkül. Mindeközben Matildét szörnyû sejtelmek gyötrik Blanca Flor gyermekével kapcsolatban. Megkéri Soledadot, hogy tudja meg, mi lett a sorsa az évtizedekkel ezelõtt az árvaház küszöbén hagyott csecsemõnek.

55. Matilde megnyugvással veszi tudomásul, hogy Blanca Flor gyermeke örökre eltûnt Campechébõl. Eközben Don Fulgencio születésnapi ünnepséggel kedveskedik vonakodó feleségének, Efinek. Jimena egyre jobban szenved Gabriel lelketlensége miatt, ezért elhatározza, hogy megleckézteti a fiút. Mindeközben Rodrigo elmeséli lányának Blanca Flor és gyermeke halálának történetét. Soledad nehezen tudja türtõzteti magát, hogy ne árulja el a lánynak az igazságot. Don Fulgencio üzletet ajánl Marin grófnak. Alejandro bosszúvágytól hajtva megfogadja, hogy mindenáron megakadályozza Ana Cristina és Miguel frigyét. Gabriel egyre fûzi Jimenát, hogy árulja el a hajón megismert lány, Estrella címét. Sagon távollétét kihasználva Ana Cristina elhatározza, hogy felkeresi a birtokot, ezúttal azonban Soledad társaságában. Mindeközben a folyóparton sütkérezõ Blanca Florra rábukkan “régi ismerõse”, Sagon.

56. A Montes de Oca házba megérkeznek a végrehajtók, hogy lefoglalják az ingóságokat. A tönkrement Rodrigo még egy utolsó szalmaszálba kapaszkodva hívatja Don Vidalt, hogy kérdõre vonja a férfit, amiért alkut kötött a gyûlölt Alejandróval. Mindeközben Ana Cristina és Soledad a birtokon keresi családja múltjának emlékeit. Matilde körül is szorul a hurok, ezért sietve próbálja feltüzelni a már többször kikosarazott Don Vidal szívét. Rodrigo elhatározza, hogy a birtokon vészeli át a családot sújtó pénztelenséget, ezért utasítja Sagont, hogy készítse elõ a házat. Az elbocsátott Ursula munkáért keresi fel Doña Emiliát, aki azonban mereven elutasítja a lány kérését. Miközben Rodrigo és Matilde végnapjait éli a városi házban, Alejandro barátai társaságában ünnepli gyõzelmét, amit a Montes de Ocák fölött aratott. Az ünneplést azonban Ana Cristina váratlan felbukkanása szakítja félbe.

57. Ana Cristina és Alejandro heves szócsatája ismételten szenvedélyes csókkal zárul. Don Fulgencio bizalmasa, Serrano megbízza a sánta Jacintót, hogy derítse ki Alejandro Aldama szándékait a halpiaccal kapcsolatban. Ana Cristina büszkeségtõl áthatva közli Soledaddal, hogy mindenáron küzdeni fog a “gaz” Alejandro ellen. Mindeközben az alkoholmámorból ébredezõ Rodrigo Matildét találja maga mellett az ágyban. Miután a férfi vonakodik elismerni szörnyû bûnét, Matilde papért szalad. Pedro, Alejandro nagybátyja figyelmeztetni akarja unokaöccsét a halászok ellen készülõ támadásról. Valentin atya arra akarja rávenni Rodrigót, hogy miután elvette unokahúga, Matilde tisztességét, vezesse oltárhoz a meggyalázott nõt. Miután az atya nem jár sikerrel, arra kéri Matildét, hogy csatlakozzon a zárda apácáihoz. Don Vidal továbbadja a Matildétõl vásárolt ékszereket Don Fulgenciónak, aki felesége születésnapján akarja átadni azokat hitvesének. Az ünnepségre azonban Matilde és Rodrigo is meghívást kap.

58. A városban sétáló Don Vidalnak feltûnik az utcára került Ursula, akinek rögvest munkát is ajánl. Don Fulgencio arra gondol, hogy az üresen álló Montes de Oca birtokon rendezi be az új, titkos fegyverraktárt. Ezalatt Servando sem tétlenkedik: arra kéri Carment, hogy csalja el Don Fulgencio embereit egy elhagyatott helyre, hogy végezhessen velük. Gabriel bevallja Jimenának, hogy már nem szereti a titokzatos Estrellát, ám a lány hûvösen fogadja a fiú közeledését. Rodrigo megdöbben, amikor kedvenc kaszinójában nem fogadják el az úri becsületszavát jelképezõ váltót. Alejandro elhatározza, hogy amennyiben Rodrigo Montes de Oca öt napon belül nem fizeti vissza tartozását, akkor az adósok börtönébe juttatja a férfit. Végül felajánlja a sarokba szorított férfi számára: adja el lányát, Ana Cristinát, cserébe pedig visszakapja minden ingó és ingatlan vagyonát. Mindeközben Ana Cristina lázasan készül közelgõ esküvõjére Miguel de Marinnal.

59. A birtokra kilátogató Matilde rémálma valósággá válik: feltárul a rejtekajtó, és megjelenik Blanca Flor. Oscar tovább ûzi szerelmi játékait Don Fulgencio feleségével, Efivel. Rodrigo elhatározza, hogy Blanca Flor ékszereinek árából rendezi Alejandróval szembeni adósságának egy részét. Elképzelései megvalósításához azonban fel kell nyitnia a családi kriptát. Matilde mindenáron meg szeretné akadályozni Rodrigót abban, hogy felnyittassa Blanca Flor sírkamráját. Alvarez úr figyelmezteti Alejandrót, hogy túl messzire ment, amikor Ana Cristina eladásáról tárgyalt apjával. Jimena eközben azon fáradozik, hogy végérvényesen elnyerje hõn szeretett Gabrielje szívét. Don Fulgencio fogadásán újra összegyûlnek Campeche nemes polgárai, hogy megünnepeljék a ház úrnõjének születésnapját.

60. Rodrigo és Matilde már távozna a bálról, ám Ana Cristina Alejandro kérésére ragaszkodik ahhoz, hogy maradjanak. Jimenának újra csalatkoznia kell Gabrielben: a fiú ahelyett, hogy szakított volna Estrellával, újra lángoló szerelmérõl biztosítja a lányt. Mialatt mindenki Don Fulgencio bálján mulat, Oscar Alejandro széfjének tartalmára szeretné rátenni a kezét, ám a váratlanul hazatérõ Jimena megzavarja ebben. A Don Fulgencio fogadásán megjelent nemes polgárok egy csoportja a társadalmi viszonyok megváltoztatásának forradalmi módjáról tárgyal. Porfilio úr és társa azon fáradoznak, hogy a gyûlölt Diaz tábornok hatalmát erõszakkal megdöntsék. Eközben Rodrigo két ajánlatot is kap a birtok megvételére Don Fulgenciótól és Alejandrótól. Újabb botrány érlelõdik, amikor Rodrigo ráismer azokra az ékszerekre, amelyeket a házigazda ad át szerelme zálogául feleségének, Efinek.

61. Matilde bosszút esküszik Don Vidal ellen, amiért az Blanca Flor ékszereit eladta Don Fulgenciónak. Miután Matilde és Rodrigo úgy érzi, hogy a társaság krémje egyre lekezelõbben bánik velük, sértve távoznak a bálról. Mindeközben Alejandro és Don Fulgencio vitába keveredik a Montes de Oca birtok megszerzése okán. A vita addig fajul, hogy Don Fulgencio utasítja Oscart, hogy ha szükséges, ölje meg Alejandro Aldamát. Miután Ana Cristina megtudja a birtok és Blanca Flor igaz történetét Soledadtól, úgy dönt, hogy semmiképpen nem adja el a birtokot. Alejandro utasítja Alvarez urat, hogy emelje duplájára azt az összeget, amelyet a birtok megszerzésére szán. Ursula megígéri Don Vidalnak, hogy beavatja a férfit Matilde titkaiba. Miközben Miguel Ana Cristinával készülõdik közelgõ esküvõjére, egy véletlen találkozás Marcelával, Gabriel unokahúgával megváltoztatja a férfi érzéseit.

62. Matilde ismételten felkeresi Don Vidalt, hogy visszavásárolja Blanca Flor ékszereit. Eközben Ursula felkeresi Rodrigót, hogy beszámoljon neki Matilde mesterkedéseirõl. Alejandro elhatározza, hogy titokban finanszírozza a campechei forradalmi sejtek törekvéseit. Miután Jimena Gabriel iránt érzett szerelme viszonzás nélkül maradt, úgy dönt, hogy elhagyja Alejandro házát és visszatér a cigányokhoz. Mindeközben Miguel, Gabriel és Marcela egy titkos forradalmi gyûlésen csapdába esik. A sok sebesülttel járó csendõri beavatkozás tovább szítja a gyûlöletet a fennálló rend ellen, és tovább növeli a campechei ellenállók forradalmi hevületét. Alejandro nem tehet mást, nyílt színvallásával próbálja barátait és a többi forradalmárt megmenteni a biztos haláltól. A menekülõk utáni hajsza még a kórházat sem kíméli. A helyzet pattanásig feszül, amikor a csendõrök és a katonák betörnek a kórházba, hogy a hazaárulókat letartóztassák.

63. Alejandro megfenyegeti a csendõrparancsnokot, hogy ha nem tanúsít emberséget a forradalmárokkal szemben, lázadásra szólítja fel a campechei polgárokat. Miközben Matilde a birtokra költözést intézi, Alejandro utasítja hajóit, hogy haladéktalanul térjenek vissza a campechei kikötõbe és vegyék fel az üldözötteket. A Montes de Ocák végleg elhagyják a városi házat. Alejandro felismeri azt a katonatisztet, aki apját, Enrique San Romant halálra kínozta a campechei börtönben. Jimena felkeresi Ana Cristinát, ám a házban a leltározókon kívül már senkit sem talál. Miközben Rodrigo azon gondolkodik, hogy kimenjen-e a családi kriptába kiásni Blanca Flor ékszereit, egy rejtekajtón belép a szobába a halottnak hitt asszony.

64. A rémült Rodrigo fellármázza a házat, hogy látomásáról beszámoljon Matildének. A nõ azzal nyugtatja meg a felzaklatott férfi lelkét, hogy ez a büntetés azért, amiért fel akarta nyitni Blanca Flor sírkamráját. Miután Sagon fültanúja lesz annak a beszélgetésnek, amely Rodrigo és Matilde között Blanca Flor ékszereirõl folyt, a férfi elhatározza, hogy megszerzi a koporsóból a vagyont érõ kincseket. Eközben Galvez megbízza Jacintót, hogy ölje meg Alejandro Aldamát. Doña Rivas feltárja szívét Benino úr elõtt, és megosztja a férfivel élete legjobban õrzött titkait. Ana Cristina ismét találkozik a rejtekhelyen Blanca Florral, aki elmondja, hogy felismerte az új lakókat, Matildét és Rodrigót. Ez alatt Jacinto – bizonyítandó hûségét Galvez úrnak – fényes nappal színleg megtámadja Alejandrót. Matilde megtudja Rodrigótól, hogy Doña Emilia nem más, mint a Montes de Ocák régi szolgálója. Végül Ana Cristina megtalálja anyja elveszettnek hitt levelét.

65. Alejandro felkeresi Rodrigót, hogy újra tárgyaljon a birtok megvételérõl. Miközben Ana Cristina anyja levelét olvassa, Matilde beront, és összetépi a levelet. Késõbb Matilde megdöbbenve hallja Sagontól, hogy a megsemmisített levél hiányos volt. Doña Emilia elhatározza, hogy szakít addigi életével, és betársul Benino úr vegyeskereskedésébe. Ana Cristina közli Alejandróval, hogy csak Blanca Flor fiával osztaná meg a birtokot. Mindeközben egy vita hevében Rodrigo elõször bántalmazza, majd megcsókolja unokahúgát, Matildét. Rodrigo és Matilde veszekedésének Ana Cristina is szemtanúja lesz, aki megdöbbenve hagyja el a szobát. Oscar és Efi elérkezettnek látja az idõt, hogy végezzenek Don Fulgencióval. Maria Luisa zokogva kéri Gabrielt, hogy keresse meg Jimenát. Blanca Flor fültanúja lesz Matilde hangos elmélkedésének, amikor Ana Cristina megölésére tesz esküt. Rodrigo azt tervezi, hogy az Alejandrótól kapott pénzen Spanyolországba költözik, ám Blanca Flor kísérteties hangja váratlanul ismét elõtör a falakból.

66. Don Fulgencio felkeresi Rodrigót, hogy a birtok eladásáról tárgyaljon. Doña Emilia azt tervezi, hogy felszámolja a bordélyházat, és egyéb befektetések után néz. Jimena, miután megszabadult Carmentõl és Sernandótól, a forradalmár Maríánál talál menedéket. A halászok vérét szívó maffia újra támadásba lendül, amikor híre megy, hogy a felgyújtott halászbárkák helyébe Alejandro újakat hozatott. A szerelmes Gabriel végre ráébred, hogy Estrella azonos a Jimena nevû cigánylánnyal. Sagon meglepi Matildét, amint az a férfi szobájában kutat. Don Fulgencio sem rest, röviddel késõbb megjelenik Alejandrónál, hogy eldicsekedjen a birtok elõvásárlási szerzõdésével. Miután Rodrigo már két vevõt rászedett, elhatározza, hogy Spanyolhonba távozik. Már nemcsak Rodrigót, hanem Matildét is üldözik a birtok démonai.

67. Rodrigo útra kész, hogy elhagyja Mexikót, ám egy óvatlan pillanatban Blanca Flor megszerzi a férfi utazótáskájából azt az aranyat, amit a férfi a birtokért kapott. Eközben Matilde, nem tudván unokabátyja tervérõl, tovább szervezi Ana Cristina “váratlan balesetét”. Don Fulgencio kénytelen szembenézni a ténnyel, hogy fiatal felesége megcsalja õt. Eközben a katonaság eljut María szállásához, ám a lány helyett csak Jimenát találják ott. Ana Cristina felkeresi a halászokat, hogy Alejandro felõl érdeklõdjön, ám nem sejti, hogy minden lépését követik. A maffia emberei ellentámadásba lendülnek a falusi halászok ellen. Elsõ áldozatuk Ana Cristina lesz, akit tévedésbõl rabolnak el. Rodrigo mérhetetlen dühében rátámad Matildére, hogy kérdõre vonja a nõt az eltûnt aranyról. A felszarvazott Don Fulgencio iszonyatos haragjában arra készül, hogy keményen megleckézteti Efit és Oscart. Az események gyors fordulatot vesznek, amikor a María keresésére indult Gabrielt Servando leszúrja, majd késõbb Alejandro is belesétál a neki állított csapdába.

68. A kelepcébe csalt Alejandrónak a túszként tartott falusiak szeme láttára kell tanúbizonyságot tenni bátorságáról és Ana Cristina iránt érzett igaz szerelmérõl. Mialatt Gabriel a kórházban küzd az életért, Jimena a tömlöcben María, a forradalmár lány szerepét játssza. Don Fulgencio kénytelen tudomásul venni, hogy nemcsak Oscar és Efi árulta el, hanem Serrano is az életére tör. Miután Alejandro forradalmi szavai megfordítják az erõviszonyokat, Serrano emberei feladják a harcot, és fõnökük ellen fordulnak. A kiérkezõ katonáknak már csak a bûnözõk letartóztatása marad. Ezalatt Rodrigo pisztollyal fenyegeti Sagont, hogy adja elõ az ellopott aranyat. Végszóra azonban megérkezik Don Fulgencio is, hogy Rodrigótól visszakövetelje a kicsalt foglalót.

69. Ana Cristina, mielõtt férjhez menne Miguelhez, érzelmes levelet ír örök szerelmének, Alejandrónak. Rodrigo megfenyegeti lányát: ha nem adja el a birtokot, akkor olyat tesz, amit késõbb még õ is megbánna. Matilde azt javasolja unokabátyjának, hogy Ana Cristina legyen “véletlen baleset” áldozata. Don Fulgencio arra készül, hogy leleplezze az ellene áskálódókat. Soledad féltése ellenére Ana Cristina egyedül indul fotográfiákat készíteni a birtokot övezõ tájról. Alejandrót elégedettséggel tölti el, amikor értesül a helyi forradalmi újság két szerkesztõjének szerencsés elmenekülésérõl. Servando, bosszúvágytól hajtva, elkapja a birtokra fegyvert szállító Oscart. Röviddel késõbb a helyszínre érkezik Don Fulgencio is, hogy leszámoljon az áruló Oscarral. Eközben a békésen fotózgató Ana Cristina nem is sejti, hogy unokanõvére a nyomában van.

70. Don Fulgencio Oscar segédletével a Montes de Oca birtokra szállítja a fegyvereket. Eközben Jimena az ezredes embertelen vallatási módszerei ellenére továbbra sem vall bajtársairól. Miután Ana Cristina nem érkezik idõben haza, Alejandro a lány keresésére indul. Matilde, miután leütötte és a folyóba lökte Ana Cristinát, virágcsokorral a kezében sétálgat a folyóparton Rodrigóról ábrándozva. A helyszínre érkezõ Alejandro megdöbbenve látja meg a víz felszínén eszméletlenül lebegõ Ana Cristinát. Alejandro a vízbõl kimentett Ana Cristinát a közeli faluba viszi. Rodrigo, miután aláhamisította lánya nevét, Don Fulgencióval megköti a szerzõdést a birtok eladásáról. Sagon megtalálja a birtokon elrejtett fegyvereket. Efi belecsempészi az Oscartól kapott mérget férje vacsorájába.

71. Don Fulgencio remek színészi alakítással elhiteti felségével és Oscarral, hogy hatásos volt a méreg, amit az ételbe kevertek. Sagon megmutatja Rodrigónak a pincébe rejtett fegyvereket. Mindeközben Ana Cristina és Alejandro szerelme újra a kiteljesedés közelébe jut. Rodrigo megdöbbenve szerez tudomást Constanza asszony levelébõl Matilde gyilkos mesterkedéseirõl. A múlt fájdalmas emlékei mellett Rodrigót egy titokzatos, lefátyolozott nõ is kísérti. Blanca Flor hirtelen feltûnése rohamot vált ki a megrémült Rodrigóból. Ana Cristina immár sokadszorra összeveszik megmentõjével, a szerelmes Alejandróval. Eközben a mit sem sejtõ Miguel szerelemittasan készül menyegzõjére Ana Cristinával. A lábadozó Gabriel arra a rémálomra ébred, hogy Jimena María Contreras helyett mártírhalált halt. Rodrigo elüldözi Matildét a birtokról, aki végsõ elkeseredettségében újra Don Vidalnál keresi a vigaszt.

75. Don Fulgencio tovább ûzi játékát mit sem sejtõ feleségével. A férfi nemcsak megmutatja a titkos széf helyét feleségének, hanem a tartalmát is megismerteti Efivel. Ana Cristina fültanúja lesz Alejandro és Rodrigo beszélgetésének, és megtudja, hogy apja pénzért adta el Alejandrónak. Eközben az utcára került Ursula anyja keresésére indul. Rodrigo immáron gazdagon költözik vissza a Montes de Oca rezidenciára. Mindeközben Ana Cristina kénytelen megbékélni azzal a ténnyel, hogy örökre Alejandro tulajdona lett. María Luisa egyre biztosabb abban, hogy a Jimena nevû cigánylány azonos rég elveszett lányával. Ana Cristina elhatározza, hogy minden erejével megpróbálja pokollá tenni Alejandro Aldama életét. Elsõ lépésként egy pisztolyt szerez, amely már az elsõ vita alkalmával el is sül.

76. Ana Cristina és Alejandro fegyveres párharca szerencsére nem követelt áldozatot. Rodrigo anyagi helyzetének rendbetétele után elhatározza, hogy társadalmi rangját is visszaszerzi. A halászok élükön Alejandróval María és Jacinto kiszabadításán fáradoznak. Ana Cristina izgatottan készül közelgõ nászéjszakájára Alejandróval, ám a férfi a forradalom elõkészületeivel van elfoglalva. Miközben Alejandro a börtönben sínylõdõk kiszabadítását szervezi, Oscar betör a nászéjszakára készülõdõ Ana Cristinához. Alejandro és a halászok Mendez kapitány hathatós közremûködésével kiszabadítják Jacintót és Maríát. Mielõtt azonban Jacinto ellovagolna, elárulja Alejandrónak, hogy a ház alatti barlang nagy mennyiségû fegyvert rejt. Carmen és új társa visszatérnek a rég bevált pénzkereseti forráshoz: kisgyerekeket próbálnak elrabolni. Próbálkozásukat azonban Jimena és Alvarez úr pueblai rokonai akadályozzák meg. Mindeközben Alejandro házához megérkeznek a tiltott fegyverek után kutató katonák.

77. Alejandrót elhurcolják a katonák. Mendez kapitány Alejandro pártjára áll, ám az ezredes letartóztatja a lázadó tisztet. Carmen csúfos kudarcot vall az újabb kisgyermek elrablásánál. Mielõtt azonban a cigányasszony elmenekülhetne, váratlan baleset éri. A haldokló asszony vonakodva, ismeri el, hogy õ rabolta el Jimenát. Mindeközben Rodrigo a börtöntõl való félelmében igyekszik elhagyni Campechét, hogy a Don Fulgenciótól kapott arannyal visszatérjen Spanyolországba. A kegyvesztett Oscar alkoholba öli kiábrándultságát, de Don Fulgencio meggyilkolásának tervérõl nem tesz le. Alejandro úgy gondolja, hogy dr. Pablo Miranda huszonöt évvel azelõtti halála Rodrigo és Matilde lelkén szárad. Ebbéli gyanúját megosztja a fiatal Miranda doktorral is. Az ezredes felkeresi Rodrigót, hogy a régmúlt eseményeirõl beszéljen a férfivel, ám eközben nem remélt információk birtokába jut Alejandro Aldamáról. Eközben Sagon nyaka körül is szorul a hurok.

78. Juan, Alejandro nagybátyja Ana Cristinában felismeri azt a titokzatos lányt, akit több alkalommal is látott a Montes de Ocák birtoka közelében. Miguel is úgy dönt, elhagyja Campechét, és új életet kezd. A becsapott Don Fulgencio nem nyugszik bele a birtok elvesztésébe, ezért bosszút esküszik Rodrigo ellen. Constanza asszony levelét elolvasva Rodrigo gyilkossággal vádolja unokahúgát, Matildét. Narda és az ifjú Miranda doktor között kezdõdõ bimbódzó szerelmet Oscar otromba fellépése dönti romba. A sarokba szorított Sagon Rodrigo Montes de Ocát vádolja az öreg Miranda doktor meggyilkolásával. Az ezredes, miután megtalálja a ház alatti barlangban a fegyvereket, hazaárulással vádolja Alejandrót. A szerelmes Narda elhatározza, hogy szakít addigi haszontalan, üres életével és összeköti sorsát Pablo Mirandával. Ana Cristina és Alejandro végérvényesen tisztázzák kölcsönös félreértéseiket, és örök szerelmet esküdnek egymásnak. A végszóra azonban megjelennek a katonák, hogy letartóztassák Alejandrót. Matildén eközben egyre inkább elhatalmasodni látszik az elmezavar.

79. A megbomlott agyú Matilde elmenekül otthonról, hogy végérvényesen leszámoljon húgával, Blanca Florral. Alejandro Soledad és Ana Cristina társaságában meghatottan döbben rá, hogy a lefátyolozott asszony nem más, mint tulajdon édesanyja. Legutolsónak Rodrigo szembesül a ténnyel, hogy elhunytnak hitt kedvese, Blanca Flor él, a gyûlölt Alejandro pedig nem más, mint az unokaöccse. A szerencsétlen Blanca Flor azonban nem élvezheti sokáig megtalált fia társaságát, Alejandro karjaiban szenderül öröklétre. Don Fulgencio megdöbbenve értesül arról, hogy fegyverrejtegetésért letartóztatták Alejandrót. Efi Oscarral folytatott titkos kapcsolata is a végkifejlethez közeledik. Matilde vesszõfutása sem ér véget, férje, Don Vidal miután bizonyságot szerez a nõ elõéletérõl, kiadja az útját. Matilde tébolyult elmével tér vissza a birtokra. Ezalatt Alejandro a börtönben várja sorsa jobbra fordulását. Don Fulgencio felkeresi Rodrigót, hogy beteljesítse bosszúját.

80. A csapdába csalt Rodrigo hiába kéri a megtébolyodott Matilde segítségét. Ana Cristina Alvarez úr és Gabriel társaságában felkeresi a börtönparancsnokot, hogy Alejandro szabadon bocsátását követeljék. Don Fulhencio miután elbánt Rodrigóval, kelepcébe csalja csélcsap feleségét és az áruló Oscart is, ám tervébe hiba csúszik. A megtört Don Vidal elmondja Ana Cristinának, hogy apja és unokanõvére is részese volt több múltbéli gyilkosságnak. Sagon bezárja az õrjöngõ Matildét a birtok alatti barlangrendszerbe. Mindeközben egyre közeledik Alejandro kivégzésének ideje. Miután Don Fulgencio és Oscar kölcsönösen megölik egymást, Efi örökli a mesés vagyont. Az özvegy az ezredes elõtt kijelenti, hogy férje volt a fegyvercsempész. A felmentõ bizonyítékok ellenére az ezredes ragaszkodik Alejandro kivégzéséhez, ám a fellázadt falusiak megrohanják a laktanyát.

Megosztom másokkal: