Zorro tartalma

ZORRO: LA ESPADA Y LA ROSA – Zorro

1.
Fernando Spanyolországból érkezik Los Angelesbe, mint új kormányzó. Mariangel és Esmeralda, a két lánya, valamint húga, Almudena is vele tart. A temperamentumos Esmeralda, Mariangel féltestvére, egy gazdag özvegy, mert az ura, akihez apja kényszerítette, meghalt az esküvõn. A gazdag földbirtokos fia, Diego ügyvédként próbálja kiszabadítani Miguelt a zsarnok parancsnok Montero karmaiból. Azucena, a cigányasszony késõbb megjósolja Esmeraldának a jövõt, azt, hogy találkozik álmai lovagjával, és halottnak hitt anyjával, a cigányok királynõjével, Sara Kalival. Kiderül, hogy Maria Pia, Fernando egykori jegyese, kolostorba vonult, mert úgy tudta, hogy Fernando ölte meg unokaöccse, Diego anyját.

2.
Zorro kiszabadítja Miguelt, és találkozik Esmeraldával. A rövid, viharos találkozás után azonban magára hagyja a vadonban, majd érte megy, mint Diego, de ismét elválnak útjaik. A kormányzó tiszteletére adott fogadáson Fernando viszontlátja egykori szerelmét, Maria Piát, Almudena pedig találkozik Alejandroval. Úgy tûnik, hogy az évek múlásával az érzések nem szûntek meg. Montero Mariangelben pedig tökéletes cinkosra lel.

3.
Zorro Esmeralda szobájába téved, amit a lány félelemmel és vegyes örömmel fogad. Amikor pedig a szokásos civódásuk után a férfi megcsókolja, õ szenvedélyesen és menthetetlenül beleszeret. A lány apja rajtakapja Esmeralda testvérét, amikor az a parancsnokkal hetyeg, és azt hiszi, hogy Esmeraldát látja elfutni. Alejandro vacsorára hívja Fernandot és a családját. Diego pedig elmondja az apjának, hogy érdeklõdik a lány után, így õ viszi át a meghívót. Esmeralda rájön, hogy miért utálja õt az apja és meg akarja keresni rég halottnak hitt édesanyját.

4.
Esmeraldát elrabolják, és a táborukba viszik a cigányok, ahol Jonastól megtudja, hogy Sara Kali az anyja, viszont Fernando nem az apja. Egykor a nagyanyja segített a cigányokon, ezért a lányát Sara Kalit a királynõjükké választották, és a lánya, Esmeralda a cigányok hercegnõje. Megkérik, hogy segítsen kiszabadítani Sara Kalit. Yumanai nem öli meg Fernandot, viszont Fernando végez vele, és Jaconak menekülnie kell. A haldokló tisztelendõ anya Maria Piát választja utódjául. Suplicios nõvér azonban kételkedik a tisztességében. Udvari felügyelõ érkezik a börtönbe, aki Sara Kali iránt érdeklõdik, mert úgy véli, Montero rejtegeti. Montero tagad, de a felügyelõ ragaszkodik a látogatáshoz. Diego megpróbálja megmenteni Esmeraldát, de a fogat elszabadul.

5.
Fernando és Alejandro is Esmeraldát keresik, de csak Zorrot találják, õ azonban félrevezeti õket. A Felügyelõ rátalál Sari Kalira, de mivel nem árulja el, hogy miért olyan fontos a királyi udvarnak, Montero kínvallatásnak veti alá, Fernando pedig lelövi. Majd elmondja, hogy a nõ a felesége volt, Mercedes, egy cigánylány, és a királyt akarta megölni. Fernando egykor a családja biztonsága végett vetette börtönbe, Esmeralda pedig Sara Kali leánya. Renzo, anyja intelme ellenére nem tudja kiverni a fejébõl Esmeraldát. Esmeralda megtalálja Zorro medálját az eszméletlen Diegonál.

6.
Diego megmenti Esmeraldát a kannibál indiánok markából, ám emiatt kénytelen felfedi a lány elõtt Zorro kilétét. Fernando odaígéri Montero kapitánynak Esmeralda kezét, azzal a feltétellel, ha sikerül kimentenie az õserdõbõl. Montero pedig úgy dönt, hogy kockázatos játékba kezd: falazni fog a kormányzó fura ügyleteinél?

7.
Diego segít a sebesült Esmeraldának elszökni az indiánok elõl. Közben pedig újra bevallja neki, hogy tényleg õ Zorro, így Esmeralda már jobban bízik megmenekülésükben. Diego egyre inkább odavan a lányért, mert rájön, hogy volt feleségére emlékezteti. Maria Angel eközben kiszemeli magának Diegót férjnek. Saracalí csellel kijátssza õreit, és kiszökik cellájából…

8.
Montero parancsnok Esmeralda megmentõjének szerepében tetszeleg. Ez persze egyáltalán nem tetszik Esmeraldának, ám nem tud mit tenni, mert fedeznie kell Diegót. Diego eközben már megbánta, hogy elárulta titkát Esmeraldának, ezért megrendez egy jelenetet, és elhiteti kedvesével, hogy nem õ az Álarcos…

9.
Mivel Maria Angel szemet vetett Diegóra, kitalálja, hogy segít Fernandónak hozzáadni Esmeraldát Monteróhoz. Montero tiszteletére éppen egy estélyt szerveznek, és ezen az estélyen készül megkérni Alejandro Esmeralda kezét Diego fiának. Esmeralda azonban neheztel Diegóra, amiért hazudott neki…

10.
Diego értesül róla, hogy milyen igazságtalanul ítélték el Renzót és azt is megtudja, hogy a titokzatos személy, aki a Callao-i börtönben raboskodik, egy vasálarcos nõ. Maria Ángel azért intrikál, hogy Monteróhoz adják Esmeraldát, aki már úgy is feldühítette Fernandót. Alejandro meg akarja kérni Esmeralda kezét a fiának, ám Montero megelõzi…

11.
Montero párbajra hívja Diegót, amiért az megsértette a kormányzó fogadásán. Mindenki nagyon félti Diegót, õ azonban magabiztosnak tûnik. Alejandro és Almudena egymásra találnak, ám az asszony nagyon fél, hogy biztosan közbejön valami.

12.
Esmeralda úgy dönt, hogy fortélyosan bánik majd Monteróval, és közel engedi magához, így megtudhatja, hogy mi történt az anyjával. Diego közli Tomás atyával, hogy Zorrónak vége, s nem veszi fel többet az álarcot. Fernando eközben áldását adja Almudena és Alejandro házasságára.

13.
Esmeralda Montero börtönében meglátja Renzót, s azt mondja róla, hogy a kertésze, és követeli, hogy bocsássák szabadon. Yumalai rálõ Fernandóra, majd üldözõbe veszik, de nem tudják elkapni. Esmeralda lejut a börtön titkos szárnyába és meglátja Saracalít.

14.
Esmeralda a börtönben megtalálja Saracalit, az édesanyját. Mariangel hiába próbálkozik, Diegót nem tudja elcsábítani, mert õ Esmeraldát szereti. Esmeralda bevallja Almudenának, hogy megtalálta az anyját. Alejandro megmenti Yumalait, mert tudja, hogy Fernando megölné. Montero eközben Zorróra akarja kenni az alkirály felügyelõjének meggyilkolását.

15.
Alejandro, hogy megmentse Yumalait, megkéri Tomas atyát, hogy keresztelje meg. Az atyának azonban feltûnik a hasonlóság a nõ és Alajendro egykori felesége, Regina között. Fernando véletlenül szemtanúja lesz a keresztelõnek, majd Maria Pia bocsánatáért esedezik. Zorro feltárja titkát Esmeraldának, és örökre leveti Zorro álarcát. Montero a piactérre csábítja Esmeraldát, de Renzo kivégzése csupán csalétek arra, hogy elkapják Zorrot.

16.
Mariangel közli az apjával, hogy Diegohoz akar feleségül menni, de Fernando tiltakozik, mivel Diego félig indián. Esmeralda értesítené Zorrot, hogy ne menjen el a kivégzésre, de Montero nem engedi el. Amikor Zorro megjelenik, Esmeralda lövéssel figyelmezteti, de Montero elkapja Zorrot. Maria Pia elhatározza, hogy beszél Fernandoval Diego érdekében, akit õ nevelt fel.

17.
Esmeralda segít elszökni Zorronak, Fernando pedig tombol. Mariangel Olmost bízza meg, hogy tudja meg, ki is Zorro. A cigányok megünneplik Renzo megmenekülését, és megígérik Esmeraldának, hogy segítenek Zorronak. Zorro elmondja Tomas atyának, hogy a nõ, aki a börtönben raboskodik, Esmeralda anyja, és az apja záratta be, és zsarolja az udvart. Maria Pia hiába kéri Fernandot, hogy vonja vissza a Monteronak tett házassági ígéretét. Almudena rajtakapja Alejandrot az indián lánnyal, Montero pedig Esmeraldát Diegoval.

18.
Diego és Montero csúnyán összeszólalkoznak, mert Montero rajtakapta Diegót és Esmeraldát csókolózás közben. A párbajt elõrehozzák és Montero zsarolással ráveszi Fernandót, hogy az esküvõ napját még aznapra tûzzék ki. Tobias pedig rájön, hogy Zorro Európában tanulta a bajvívást.

19.
Maria Pía nem bírja tovább a nyomást, és belenyugszik Fernando feltételébe. Odaadja hát magát neki, cserében azért, hogy Fernando ne engedje Monterót párbajozni és, hogy hozzáadja Diegónak a szerelmét. Montero pedig errõl mit sem sejtve diadalittasan készül a párbajra.

20.
Fernando lemondja a párbajt és közli Monteróval, hogy Esmeraldát mégis Diegóhoz adja. Montero kihívja kardpárbajra Fernandót, ám õ sebesül meg, majd kénytelen-kelletlen belenyugszik a vereségébe. Mindenki boldogan ünnepel, Maria Píát kivéve, aki nagy áldozatra készül a fiatalokért.

21.
Maria Pía odaadná magát Fernandonak, de a kormányzó elküldi, amiért csak a testét és nem a lelkét kínálja. Légyottjukat pedig kilesi Suplicios nõvér. Montero rettenetes tervet eszel ki: mindenki ellen bosszút esküszik, aki megalázta, és aki vereséget mért rá. Az elsõ áldozata éppen Esmeralda anyja, Saracalí lesz. A cigányok érzik, hogy szörnyû balvégzet közeleg, ezért útra kelnek.

22.
Montero fékevesztetten tombol, nem állíthatja meg senki: behatol Alejandro birtokára és új adókat követel. Alejandro úgy dönt, hogy minden kérését teljesíti, nehogy ürügyet szolgáltasson neki. Diego szeretné kiszabadítani Saracalít, Esmeralda anyját, de senki se tudja, hogy hol tartják fogva.

23.
Saracalít már csak az a vágy tartja életben, hogy lássa meglakolni Fernandót. Fernando Yumalainak is az útjában áll, olyannyira, hogy újra merényletet kísérel meg ellene. Sajnos azonban a merénylet során Alejandrót sebesíti meg, méghozzá súlyosan.

24.
Alejandro sérülése igen súlyos, olyannyira, hogy Harapito, a sebész már méretet vesz róla a koporsóhoz. Yumalai menekül az üldözõi elõl, ám a katonák bekerítik és elkapják. Fernando személyesen vonja õt kérdõre, ám valakivel nem számol: megjelenik Zorro, és kiszabadítja az indián lányt.

25.
Fernando úgy dönt, hogy megleckézteti Monterót, ám azt kell tapasztalnia, hogy a parancsnok nyíltan kiáll ellene. Montero és Pizarro csak az indokot keresik, ami alapján börtönbe zárhatják Diegót. Ekkor Catalina elmeséli Pizarrónak, hogy hogyan öltözik Zorro-ruhába a férje. A kapitánynak pedig ihlete támad.

26.
Fernando kompromittáló iratokat szerez Montero ellen és üzletet ajánl: Montero fõkönyveit Saracalíért cserében. Renzo és a cigányok egyre türelmetlenebbek, de Jonás egyelõre lecsendesíti õket, így nem indulnak el fegyverrel Montero emberei ellen. Fernando értesül Diego letartóztatásáról.

27.
Diegót kínvallatás alá vetik. Pizarro addig kínozza, amíg nem tesz vallomást, hogy õ maga Zorro. Almudena rádöbben, hogy Yumalai nyila sebezte meg a võlegényét. Fernando elzavarja a katonákat Alejandro birtokáról, de nem tudja, hogy hogyan tudná megmenteni Diegót. Esmeralda elfogadja Montero feltételeit: feleségül megy hozzá, ha az elengedi Diegót.

28.
Montero nem tétlenkedik, s az éjszaka kirángatja a házából a bírót, hogy adja össze õt Esmeraldával. Bár Tomás atya próbálja lebeszélni, Esmeralda ragaszkodik hozzá, hogy hozzámegy Monteróhoz, ha így megmenti Diego életét. Diego túléli a kínzást és semmit nem ír alá, de megtörik, amikor értesül Esmeralda döntésérõl.

29.
Diego megszökik a börtönbõl, amikor García elmondja, hogy Esmeralda Monteróhoz megy. Diego ezért úgy dönt, hogy kimenti Esmeraldát Montero markából. Esmeralda azért egyezik bele a frigybe, hogy mentse Diego bõrét, ám az esküvõre menet értesül Diego szökésérõl. Pizarro bérgyilkosa eközben eljut Alejandro birtokára

30.
Yumalai elfogja és kivallatja Montero bérgyilkosát, ám amikor az bevallja, hogy ki küldte, Pizarro egyik embere lelövi, és elhallgattatja. Esmeralda már nem olyan biztos abban, hogy férjhez akar menni Monteróhoz. Diego bejut a templomba és felfedi kilétét mindenki elõtt.

31.
Diego megszökteti Esmeraldát az esküvõ kellõs közepérõl. Közben két Zorro is felbukkan a városban: az egyik Tobías, a másik pedig Bernardo álöltözékben. Montero és Pizarro magukon kívül vannak haragjukban, de nem tudják elfogni Diegót.

32.
Esmeralda úgy dönt, hogy visszamegy Monteróhoz, de cserében a De la Vega család sérthetetlenségét és szabadságát kéri. Tudtán kívül pedig egy öngyújtót visz fegyver gyanánt, s azzal fenyegeti Monterót. Montero elfogadja az egyezséget, ám magáévá akarja tenni Esmeraldát. Esmeralda pedig a játék-pisztollyal védi magát.

33.
Montero Esmeraldával erõszakoskodik, s szeretné elérni, hogy odaadja magát, ám közben megzavarják. A városba érkezik Carmen Santanilla márkinõ, a spanyol királyi udvar méltósága, Alejandro pártfogója. Montero és Pizarro a leszámolástól tartanak, a de la Vega házban pedig nagy az öröm.

34.
Diego leissza magát a sárga földig, így belemegy, hogy közösen piknikezzenek Maria Ángellel. A márkinõ szerint, ha Esmeralda és Montero nem hálták el a házasságot, akkor még fel lehet bontani és Esmeralda ismét szabad. Közben Esmeralda féltestvére a hálószobájába csalja az öntudatlan Diegót.

35.
Fernando rátalál Diegóra Maria Ángel ágyában, és azt szeretné, ha Diego ezek után feleségül venné a lányát. A márkinõ hathatós érvekkel veszi rá Monterót, hogy mondjon le Esmeraldáról. Montero dühöng, de nem tehet mást, elfogadja a megváltoztathatatlant. Diego magához tér és fogalma sincs róla, hogy mi történt az este.

36.
Fernando szerint Diegónak kutya kötelessége elvenni feleségül Maria Ángelt. Diego úgy dönt, hogy tekintet nélkül arra, hogy nem tudja, mi történt kettejük közt, teljesíti, amit elvárnak tõle. Diego nem kapja meg Esmeralda levelét és nem tud róla, hogy Carmen felbontatná a Monteróval kötött házasságát, így amikor végül találkozik a szerelmével, csak a múltat hánytorgatja fel. Esmeralda pedig végleg lemond Diegóról…

37.
Esmeralda úgy dönt, hogy visszatér Monteróhoz és ezt a döntését nem hajlandó megmásítani. Diego ezért úgy határoz, hogy megkéri Maria Ángel kezét és belenyugszik a sorsába. Esmeralda elmondja Almudenának a nagy titkát, hogy gyermeket vár Diegótól…

38.
Almudena nagyon örül, hogy Esmeralda gyermeket vár és orvoshoz akarja vinni. Montero elmegy a márkinõhöz és elmondja neki, hogy Esmeralda nem írja alá a válási papírokat. Közben Zorro újra lecsap az adószedõkre. Tomás atya és a nõvérek keresik Supliciost és Maria Píát. Alejandro pedig megkéri Maria Ángel kezét a fia számára…

39.
Esmeralda és Diego végre kettesben maradnak, de Esmeralda képtelen elmondani a nagy hírt, hogy gyermeket vár tõle. Esmeralda távozik Montero oldalán, Diego pedig fogadkozik, hogy többé nem találkoznak. Ezúttal Suplicios menti meg a szökött rabszolgát az ingoványban. Zorro pedig felkeresi Esmeraldát…

40.
Esmeralda megpróbálja megértetni Diegóval, hogy csak azért marad Monteróval, hogy kiszabadítsa Sara Calít. Diego óva inti, és joggal, mert Montero máris gyanút fog, miután elfogja Miguelt. Miguel levágott fejét pedig elküldik a cigánytáborba. Jonás bosszút esküszik. Fernando eközben elengedi Maria Píát…

41.
Olmos sikeresen megmagyarázza Monterónak, hogy hogyan kerültek Esmeraldával a tömlöcbe. Esmeralda csak akkor írja alá a házassági szerzõdést, ha megtarthatja az ékszereit. Mint kiderül, így egy egész vagyon marad az övé. Alejandro szeretné, ha egy napon esküdnének Diegóval…

42.
Diego elhatározza magát, hogy kiszabadítja Sara Calít. Ugyanerre készül Esmeralda is, a cigányok segítségével. A börtönben összeakad Olmos-szal, akirõl kiderül, hogy rejtélyes személyek megbízásából szintén a királynõ kiszabadításán ügyködik. Esmeralda bevallja Monterónak, hogy gyermeket vár…

43.
Esmeralda elmondja Monterónak, hogy gyermeket vár Diegótól. Ám Montero ennek ellenére sem szeretne megszabadulni tõle és a gyermekétõl, inkább örül, hogy így megkínozhatja majd Diegót. Maria Pía megtudja, hogy talán mégsem Fernando ölte meg Reginát…

44.
A mise alatt Diego módot talál rá arra, hogy megerõsítse szerelmét Esmeralda elõtt. Esmeralda nagyon boldog, hiszen tudja, hogy Diego még mindig szereti. Diego birokra hívja Monterót, és legyõzi mindenki szeme láttára. Diego el akarja szöktetni Esmeraldát.

45.
Mindenki a kettõs esküvõre készülõdik. Montero már nyeregben érzi magát, amiért Diego szabadsága véget ér, és még nem is sejti, hogy újabb csapás készülõdik. Az alkirály ugyanis személyesen ellátogat a Callao-börtönbe, hogy megkeresse Sara Calít, akit oly régóta rejtegetnek ott.

46.
A kettõs esküvõ lezajlik, megesküszik egymással Diego és Maria Ángel, valamint Almudena és Alejandro. Diego igencsak kelletlen, és csak Esmeraldára tud gondolni. Eközben kiderül, hogy az alkirály azért jött, hogy végezzen Sara Calíval, amelyre Olmos figyelmezteti Esmeraldát.

47.
Zorro megtámadja az alkirályt, és elveszi a nyakláncát és lovagrendjének medalionját. Az alkirály toporzékol, de semmit sem tehet. Pizarro Zorro üldözésére indul. Maria Ángel szembesül vele, hogy egyedül hagyják a saját esküvõi vacsoráján. Bosszúból elmondja Monterónak, amit kihallgatott, vagyis azt, hogy Esmeralda Diego gyermekével várandós.

48.
Javában zajlik az esküvõi vacsora, amikor Tobiás megérkezik Samaniego mesterrel, hogy azonosítsa Zorrót. Balszerencséjére azonban az enyhén szenilis mester éppen rá mutat. Pizarro égre-földre keresi Zorrót, mert szégyent hozott rá az alkirály elõtt. S nem is sejti, hogy amíg õ Tobiást vallatja, Zorro megtámadja Monterót.

49.
Diego elrabolja Esmeraldát, hogy megtudja, igaz-e, hogy Montero gyermekét hordja a szíve alatt. Esmeralda aztán elmondja neki, hogy a gyermek tõle van. Montero teljesen megvadul, és túszul ejt pár szegény családot, majd azzal fenyegetõzik, hogy kivégezteti õket, ha Zorro nem adja vissza a feleségét.

50.
Diego visszaviszi Esmeraldát a házába, s úgy tesznek, mintha Zorro megkötözte volna. Ezután Zorro a túszul ejtett családok megmentésére indul. A népharag elzavarja a katonákat, Montero pedig visszavonulni kényszerül. Olmos és Esmeralda eközben Sara Calí kiszabadítását tervezik.

51.
Diego úgy tesz, mintha kibékülne Maria Ángellel, de közben leitatja és elszökik otthonról. Enrique és a katonái megtalálják Sara Calí celláját, ám szerencsére nem nézik meg alaposan, így megkímélik az életét. Az alkirály távozik és Olmos beindítja a szöktetést, majd elcsalja magával Esmeraldát.

52.
Esmeralda hamarosan rádöbben, hogy Olmos az anyja vesztét akarja. Sikerül megszöknie Gerardo elõl, de fogva tartója rálõ és megsebzi a karját. Fernando ráveszi Maria Píát, hogy tartson vele San Diegóba, ahol könnyûszerrel megesküdhetnek. Almudena azonban megsejti, hogy mi a szándékuk és üldözõbe veszi õket…

53.
Jonas nem bízik meg teljesen Olmosban, ezért megváltoztatja Sara Calí szöktetésének tervét. Jól is teszi, mert Olmos valójában meg akarta öletni a spanyol trón lehetséges követelõjét. A cigányok kiszabadítják a cellából a királynõt, ám a kiutat már Zorro mutatja meg. Pizarro azonban lelövi Zorrót a börtön udvarán…

54.
Pizzaro hátba lõtte Zorrót, aki súlyosan megsebesült, de a cigányok segítségével még valahogyan talpra áll és lóra tud szállni. Hûséges lova, Tornádó pedig elviszi õt Zorro rejtekhelyére. A barlangban azonban újabb baleset történik: Diego leesik és beüti a fejét. A menekülõk hallanak a balesetrõl, s mindenki azt hiszi, hogy Zorro meghalt.

55.
Tomás atya hirtelen felriad álmából, mert megérzi, hogy Diegónak baja esett. Így aztán Zorro barlangjába megy, és kiszedi a golyót a sebesült hátából. Lefekteti pihenni, de amikor Diego magához tér, rémülten veszi észre, hogy a védence elvesztette az emlékezõtehetségét. A saját nevét sem tudja, és azt sem, hogy hogyan került oda.

56.
Pizarrónak ördögi terve van arra, hogy hogyan szabaduljon meg Zorrótól. Tobias segítségével befeketíti, majd megfosztja jó hírétõl. Esmeraldát és Sara Calit menekülés közben fejvadászok lepik meg, ezért Esmeralda elfut, hogy maga után csalja a pribékeket.

57.
Esmeralda balszerencséjére Pizarro talál rá, aki életveszélyesen megfenyegeti és beviszi a Callao börtönbe, Renzóval együtt. A városban elszabadulnak az indulatok: Montero katonai parancsnokként hatalma teljes tudatában tombol. Diego eközben nem emlékszik semmire a múltjából, és ez aggodalommal tölti el Tomás atyát.

58.
Esmeralda fogságban sínylõdik, és csak a gyermeke miatt aggódik. Pizarro azzal fenyegeti, hogy megkínozza, ám a kínzás szerencsére elmarad. Diego nem bír megmaradni a barlangban, így kilovagol, de Tornádó leveti õt a hátáról. Pizarro váratlanul segítséget ajánl Esmeraldának.

59.
Esmeralda fontolóra veszi Pizarro ajánlatát. Pizarro pedig próbálja valahogyan elnyerni a foglyok bizalmát. Diego kiszökik a barlangból és esze ágában sincs visszatérni. Zorro álarcában sok kalamajkát okoz, és a végén eljut egészen a városig.

60.
A várost nagy meglepetés éri: egyszerre két Zorro kerül a fõtérre. A két Zorro elõször egymással verekszik, majd az érkezõ katonák ellen fordulnak. Mindketten elmenekülnek, de egyikük, Tobíás golyót kap a fenekébe. Diego hazatér, és Maria Ángel egybõl ráébred, hogy itt a nagy lehetõség számára, ezért úgy tesz, mintha Diegóval szerelmes friss házasok lennének.

61.
Diego az elveszített emlékeivel küszködik. Maria Ángel persze mindezt kihasználja, hogy behálózza, de az ágyjelenetüket félbeszakítja Pizarro érkezése. Pizarro szövetséget ajánl Alejandrónak, aki megfontolja az ajánlatát. Maria Ángel rádöbben, hogy gyermeket vár.

62.
Maria Ángel ráébred, hogy gyermeket vár Monterótól. Montero azonban azt javasolja, hazudja azt Diegónak, hogy tõle van a gyerek. Alejandro Pizarróval egyetértésben a börtön megtámadására készül, azonban még nem is sejti, hogy Montero eközben elindul katonáival a birtoka felé.

63.
Alejandro éppen idõben támadja meg a börtönt, s a támadás teljes sikerrel jár. Esmeralda és Renzo kiszabadulnak, Montero megsebesül, Alejandro csapatai pedig gyõzedelmesen térnek vissza a birtokra. Esmeralda és Pizarro Sara Calí után indulnak és nem is sejtik, hogy valaki követi õket.

64.
Esmeralda az erdõben, Pizarróval és az embereivel Sara Calít keresik. Ám ekkor hirtelen elõlép Olmos a sûrûbõl. Diego ráébred egy levélbõl, hogy Esmeralda volt a nagy szerelme. Esmeralda úgy dönt, hogy megszökik a kísérete elõl, ám nem is sejti, hogy éppen Montero felé rohan…

65.
Esmeralda ismét Montero fogságába esik. Úgy tûnik, hogy Pizarro csak színlelte, hogy Esmeraldával van, és csak lépre akarta csalni Sara Calít. Jonás meggyõzi Sara Calít, hogy ne adja fel magát, hisz amíg életben van, addig Esmeraldát sem merik bántani. Esmeralda pedig megkapja Sara Calí vasálarcát…

66.
Laishának sikerül megegyeznie Monteróval, hogy cserében a cigányasszonyok elengedéséért megmutatja, hogy hol bújtatják Sara Calít. Diego felölti Zorro álarcát, és kiszabadítja az apját. Alejandro pedig gyanít valamit Zorro személyérõl…

67.
Laisha kísérõjét leüti Renzo a bozótban, így a katonák nem találják meg egyhamar Sara Calít. A cigányok királynõje menedéket kér a San Gabriel missziónál, és Tomás atya örömmel befogadja. Fernando csapatai feltûnnek Alejandro birtokán. Zorro pedig meglátogatja Montero parancsnokot…

68.
Zorro nem sokat derít ki Montero parancsnokról, de alaposan felkavarja a börtön életét. Maria Ángel Esmeralda halálhírét hozza a de la Vega házba. Alejandro bosszút esküszik Montero ellen, s elindul a város felé, ám útközben találkozik Fernandóval. Fernando szerint Montero nem ölte meg Esmeraldát, mert ez ellenkezne az érdekeivel…

69.
Fernando visszatér a banditái élén, és azonnal elfogják Monterót. Fernando azonban csak fenyegetõzik, nem akar ugyanis ártani neki. Montero titokban tartja, hogy Esmeralda nem halt meg, de egyre többen gyanítják, hogy valójában mégsem ölte meg. Diego végre visszaemlékszik: álmában Esmeralda táncol.

70.
Zorro megpróbálja kideríteni, hogy mi történt Esmeraldával, de Montero makacsul tagad. Zorro ezért megszégyeníti õt Los Ángeles fõterén. Maria Ángel retteg Diegótól és joggal – Diego ugyanis bódító üvegcsével érkezik a hálószobájukba. Pizarro pedig újra segítséget ajánl fel Esmeraldának.

71.
Diego és a többiek kezdenek belenyugodni Esmeralda halálába. Sara Calíval is tudatják a rossz hírt, aki nem akarja elhinni, hiszen érzi, hogy Esmeralda életben van. Esmeralda eközben kétségbeesetten próbál hírt adni magáról, és megpróbálja lefizetni az õrét, hogy mondja el Diegónak az igazságot.

72.
Esmeralda könyörgése mégis meghatja Aguirrét, legalábbis látszólag: a katona ugyanis ahhoz fordul, akitõl több pénzt remél, azaz Olmoshoz. Montero emberei rajtaütnek a kolostoron, ezért Zorro odavezeti Sara Calít a cigánytáborba. Azt azonban még õ sem sejtheti, hogy Fernando emberei mindenhol ott vannak.

73.
Fernando megtámadja a cigánytábort, ahol Sara Calí bujkál, majd elfogja a volt feleségét, és végez vele. Legalábbis azt hiszi. Olmos megtudja, hogy Esmeralda életben van. Maria Ángel új stratégiával áll elõ, hogy elnyerje Diego szeretetét: úgy tesz, mint aki el akarja vetetni a gyermekét.

74.
Diego kérleli Maria Ángelt, hogy ne vetesse el a gyermeket. Maria Ángel pedig nagy kegyesen rááll a dologra. Sara Calít súlyos sérüléssel, Pizarro találja meg a szurdok alján, majd elhurcolja oda Harapitót, hogy gyógyítsa meg. Zorro eközben megtámadja a börtönt, de nem veszi észre Esmeraldát,

75.
Miután felrobban a lõporraktár, Montero rettenetesen ingerült lesz. Úgy dönt, hogy megbünteti Esmeraldát, s leönti egy vödör hideg vízzel. Esmeralda belázasodik, Harapito ápolása által pedig Sara Calí állapota lassan javulni látszik. Montero merényletet forral Alejandro és Diego ellen. A gyilkosságot pedig Pizarrónak kell végrehajtania.

76.
Montero fondorlatos tervvel tör Alejandro és Diego életére, ám Pizarro szabotálja a merényletet. Montero legnagyobb sajnálatára megérkezik Carmen Santillana márkinõ, aki változtatásokat akar foganatosítani. Aguirre hazudik Esmeraldának, amikor azt mondja, hogy Diegót nem érdekli Esmeralda levele.

77.
Montero és Fernando egyaránt attól rettegnek, hogy mi lehet a márkinõ terve. Arról pedig csak a márkinõ tud, hogy idõközben megölték a királyt. Esmeralda helyzete egyre tarthatatlanabbá válik a börtönben, miközben mostohatestvére megpróbálja meghódítani Diegót.

78.
Carmen Santinalla márkinõ felügyeleti jogot nyer Fernando és Montero felett. Fernando õrjöngve vonja felelõsségre Alejandrót, de rossz pillanatban érkezik, mert Maria Pía éppen azelõtt mesélte el a fivérének, hogy mit tett a kormányzó a zárdánál. Olmos eközben levelet hamisít Diego nevében.

79.
Zorro megtámadja a fegyverszállítmányt, amit Montero már áhítozva várt. Fernando szövetséget ajánl Alejandrónak, de Diego apja nem kér a kormányzó ajánlatából. Suplicios és Renzo menedékre találnak, ám Kambát elkapják a rabszolga-vadászok. Montero dühében úgy dönt, hogy megkorbácsolja Esmeraldát.

80.
A márkinõ javaslatára Alejandro fontolóra veszi, hogy békét kössön Fernandóval és Monteróval. Diego azonban addig nem akar egyezkedni, amíg nem látja Esmeralda holttestét. Diego hamarosan azt álmodja, hogy Esmeralda mégsem halt meg. Fernando eközben továbbra is üldözi a szerelmével Maria Píát. Harapito pedig kimenti Sara Calít Pizarro markából.

81.
Montero megkapja de Castellón herceg levelét, amelyben az áll, hogy végezzen a márkinõvel. Montero megmutatja egy halász vízbe fulladt feleségének holttestét Diegónak, ám így épp ellenkezõ hatást ér el, mint amit remélt, ugyanis Diego meggyõzõdik róla, hogy nem Esmeralda holttestét látta.

82.
Diego már tudja, hogy nem Esmeralda testét mutatták meg neki, és reménykedik benne, hogy szerelme még életben van. De ezt senkivel sem osztja meg, és úgy dönt, hogy titokban kikémleli a Callao-börtönt. Eközben megkezdõdik Esmeralda “temetése”.

83.
Montero díszes temetést rendez Esmeralda tiszteletére, azonban nem számol Almudenával, aki mégis elmegy a temetésre, és ott óriási botrányt csinál. A de la Vega család idõ elõtt hazautazik. Olmos pedig odaköltözik a de la Vega birtokra. Diego eközben álruhában bejut a börtönbe.

84.
Fernando is találkozik Seleniával, a boszorkánnyal. Selenia már mindent tud róla, és úgy dönt, hogy segít neki. Maria Pía el fogja hagyni Los Ángelest. Diego bejut a börtönbe, de ezúttal nem Zorro képében, hanem egy katona egyenruhájába bújva, ám nem találja meg Esmeraldát. Montero pedig úgy dönt, hogy megöleti a feleségét…

85.
Diego ki akarja deríteni, hogy hol rejtegeti Montero a kincseit. Bernardo kifigyeli, ahogy a városparancsnok egy eldugott kis kunyhóba megy. Alejandro leszereli a csapatokat, de továbbra is készenlétben tartja õket. Pizarro pedig megmutatja Esmeraldának Sara Calí karkötõjét…

86.
Zorro megtalálja Montero titkos kincstárát, de nem tudja magával vinni, mert az õrök rajtakapják. Alejandro, Fernando és Montero aláírják a békeegyezményt, amit Carmen kényszerített rájuk. Montero pedig úgy érzi, hogy nem marad más fegyvere Zorro ellen: meg kell ölnie Esmeraldát.

87.
Montero átszállítja Esmeraldát a kis erdei házba, mert azt reméli, hogy így lépre csalhatja Zorrót és Sara Calít. Tobiás megtudja Sara Calí titkát, és saját céljaira akarja felhasználni. Zorro a börtönben keresi Esmeraldát, és így csapdába esik.

88.
Olmos és Pizarro tárgyalni kezdenek Esmeralda kiszabadításáról. Olmos levelet hamisít Maria Ángelnek, így akarja kicsalni a rég áhított könnyet a szemébõl. A könnyet, ami a szerelmi varázslathoz kell. Fernando ismét elrabolja Maria Píát, azonban Alejandro utoléri, és párbajban legyõzi õt.

89.
Almudena elájul a temetõben, ám Harapitónak sikerül magához térítenie. Késõbb figyelmezteti Diegót, hogy Almudena betegsége lelki eredetû. Alejandro a párbajban megkíméli Fernando életét, ám megtiltja neki, hogy Maria Píát zaklassa. Aguirre elárulja Esmeralda titkát Garciának. Zorro eközben ellopja Montero minden vagyonát.

90.
Carmen indulni készül Los Ángeles városából. Pizarro pedig Montero parancsára kényszeríti az utászokat, hogy készítsék elõ a merényletet a márkinõ ellen, habár a parancsnok már nem tud fizetni. Diego azonban megtudja, hogy a márkinõ távozni készül és elindul utána.

91.
Zorro megmenti a márkinõt. Tobiás felölti Zorro jelmezét, és éppen a kardjával fenyegetõzik, amikor Samaniego mester belép a szobába, s amint meglátja, szörnyet hal. Alfonso a kocsmában Maria Píát dicséri, ezért Fernando beleköt. Esmeraldának eközben sikerül megszöknie az ablakon át.

92.
Elindul a hajtóvadászat: Esmeralda üldözésére indul Montero az embereivel. Pizarro megneszeli a szökést, és õ is elindul, hogy megvédelmezze Sara Calí gyermekét. Maria Pía elmondja Diegónak, hogy Fernando ölte meg Reginát. Diego erre bosszút esküszik. Esmeralda végre eljut a de la Vega birtokra.

93.
Esmeralda szeme elé tárul, ahogy Maria Ángel megcsókolja Diegót a hintóban. Teljesen félreérti a helyzetet, ezért nem fut oda a kocsihoz. Kisvártatva pedig megérkezik Montero. Tobiás megtudja, hogy Catalina megcsalta õt, így bosszút esküszik Pizarro kapitány ellen.

94.
García és Pizarro segíteni akarnak Esmeraldán, de egyelõre nem sokat tudnak tenni érte. Tobiás Sara Calí segítségével akar bosszút állni Pizarrón, ám kiderül, hogy Sara Calí megszökött a leprateleprõl. Diego összeverekszik Fernandóval, Alfonso pedig teszi a szépet Maria Píának.

95.
Montero úgy dönt, hogy el kell venni Esmeraldától a gyermekét rögtön a születése után. Sara Calí összetalálkozik Jonásszal és népével. Eltelik fél év, Los Ángeles városa a királynõ fogadására készül. Maria Ángel és Esmeralda ekkor egyszerre kezdenek el vajúdni.

96.
Esmeralda és Maria Ángel is vajúdni kezdenek. Esmeralda García segítségével egészséges gyermeknek ad életet, Maria Ángel újszülöttje viszont meghal Olmos szerelmi bájitalától. Montero Pizarrót bízza meg, hogy végezzen Esmeralda gyermekével. A kapitány pedig, Olmos szeme láttára, otthagyja a babát a temetõben.

97.
Montero meg akarja öletni Esmeralda gyermekét, ám Olmos, Pizarro tudtán kívül, elcseréli a babát Montero és Maria Ángel halva született gyermekére. Diego fia így Diegóhoz kerül, aki nem is sejti, hogy Esmeralda és nem Maria Ángel gyermekét tartja a karjában. Zorro késõbb meglátogatja a királynõt.

98.
Zorro beszél a királynõvel, mert tisztázni akarja, hogy a királynõ részese-e az összeesküvésnek Sara Calí ellen. Montero úgy dönt, hogy végezni kell Esmeraldával. Szokás szerint persze Pizarrót bízza meg végrehajtónak. García azonban megakadályozza a gaztettet. S ekkor odaérkezik Olmos.

99.
Esmeraldát egy rabszolgahajóra hurcolják, amikor is kitör a vihar. Matías, a rabszolgahajcsár elveszi Esmeralda medalionját. A hajó azonban kigyullad és porig ég. A medalion egy tengerészhez kerül, akinek a nyakában Diego is meglátja. Esmeralda eközben a tengerparton tér magához.

100.
Esmeralda, García és Kamba túlélik a hajótörést, ám Esmeralda azt hiszi, hogy a medalionja odalett. Dani is megmenekül, amikor Esmeralda kimenti. Dani cserében elmondja, hogy a lenyomat a tenyerén egy térképhez hasonlít. Alfonso megkéri Maria Pía kezét.

101.
Selenia hipnózisa mûködik: Maria Ángel gyönyörûnek és vonzónak találja Olmost. Ám a boszorkány tudja, hogy a bûvereje nem végtelen, így Maria Ángel az elsõ este után magához tér. Almudena arra gyanakszik, hogy Yumalai hónapok óta mérgezi õt. Esmeralda eközben megtalálja Sara Kalí kincsét.

102.
Gluck vitorlamester kileheli a lelkét, de elõtte még figyelmezteti Esmeraldát, hogy a környéken amazonok élnek. Esmeralda megment egy amazont a martalócok fogságából, és így azok rögtön befogadják. Eközben Diego is rájön, hogy a medalionon egy térkép van.

103.
Almudena biztosra veszi, hogy Yumalai meg akarta õt mérgezni. Yumalai persze mindent tagad, de egyedül Diego sejti, hogy Maria Ángel keze lehet benne. Miután Esmeraldát befogadják a harcos amazonok, megkéri õket, hogy tanítsák meg harcolni. Diego elmegy a térképen megjelölt helyre, és a folyóban észreveszi Esmeralda ruháját.

104.
Esmeralda bosszút esküszik az ellenségei ellen, s ebben az amazonok fognak segíteni neki. Harapito Maria Ángel flaskájában is arzént talál, de Diego nincs a városban, hiszen Esmeralda nyomába indult. Los Ángelesben felbukkan a halottnak vélt Santiago. Az amazonok eközben megtalálják Diegót az õserdõben.

105.
Bernardót megsebesítik az amazonok. Laisha elmondja Monterónak, hogy Sara Kalí nem halt meg. Maria Ángel összetalálkozik Santiagóval, aki együtt járt az Akadémiára Diegóval, majd beszámol róla, hogy milyen virtuóz kardforgató volt akkoriban. Maria Ángel ebbõl rádöbben, hogy Diego lehet Zorro és ezt Monterónak is el akarja mondani. Olmos mérget csepegtet Almudena gyógyszerébe.

106.
Montero nem hiszi el Maria Ángelnek, hogy Diego lenne Zorro, de azért felkelti a gyanakvását. Pizarro kivallatja Harapitót Sara Kalíról. A királynõ eközben Fernando helyére Alejandrót szeretné kormányzónak kinevezni. Sara Kalí visszatérését tervezi a városba, éppen úgy, ahogy Esmeralda, akinek García meghozza az álarcosbál hírét.

107.
Esmeralda megbízza Garcíát, hogy vásároljon nemesi címet, mert így bejuthatnak a királynõ báljára. Suplicios és Renzo azonban más utat választanak, õk inkább meghívót hamisítatnak. Montero és Pizarro értesülnek a királynõ döntésérõl, miszerint Alejandrót szeretné kinevezni kormányzónak. Diego elzavarja a háztól Maria Ángelt. Almudena pedig beveszi a gyógyszerével Maria Ángel mérgét.

108.
Olmos nagy vágya valóra válik: Maria Ángel végre odaadja magát. Ám nem számol a Nagy Selenia csúfos tréfájával, azaz Maria Ángel akkor jön ki a hipnózisból, ha mindez megtörténik. Esmeralda Bracamonte hercegnõként, bemutatkozó-levelet küld a királynõnek. Santiago arra gyanakszik, hogy Diego Zorro, és ezt meg is mondja neki.

109.
Maria Pía mindenkivel tudatja, hogy Sara Kalí életben van. Alejandro pedig úgy dönt, hogy feltétlenül segíteni fog neki. Diego mindezt elmondja Tomásnak, aki tudatja a királynõvel, hogy Sara Kalí megpróbál bejutni az álarcosbálba. Esmeralda hercegnõnek álcázza magát, és megérkezik a városba. Az elsõ ember azonban, akivel összefut az utcán, éppen Diego.

110.
Bár Esmeralda és Diego találkoznak az úton, Esmeralda a legyezõje mögé rejtõzik. Bosszút forral Montero ellen, és egyszer rá is lõ az íjával, ám elhibázza. Maria Ángel tudatja Monteróval, hogy az apja a városban tartózkodik, mire az elfogja a volt kormányzót és megkínozza. Maria Pía úgy dönt, mégsem megy hozzá Alfonzóhoz.

111.
Esmeralda rájön, hogy összecserélték a gyerekeket, és Maria Ángel gyermeke halva született. Azt hiszi, hogy Montero és Maria Ángel a tettesek, és ezért újra bosszút esküszik. A herceg megtudja, hogy Sara Kalí életben van, ezért elküldet Monteróért. Zorrót meglepi a királyi õrség, ám ekkor közbelép Esmeralda, fekete álarcban.

112.
Diego nem érti, hogy ki lehet az a feketébe öltözött nõ, aki segített neki megküzdeni Montero katonáival. Pizarro Montero titkos fegyvertáránál végez Leroy-jal és cimboráival. Majd Maria Ángel és Montero is titokzatos fenyegetéseket kapnak. Esmeralda eközben belopózik a de la Vega házba.

113.
Esmeralda felfedi magát Almudenának, de megesketi, hogy senkinek sem árulja el. Elõtte azonban még belopózik Diego szobájába és hagy egy üzenetet a számára, amelyben tudatja, hogy Maria Ángel megcsalja. Fernando megszökik a börtönbõl. Diego in flagranti találja Monterót a feleségével.

114.
Elérkezett az álarcosbál napja. Tomás attól tart, hogy Castellón is a királynõ ellen fordul, ezért azt javasolja a királynõnek, hogy minél elõbb nevezze ki Alejandrót kormányzónak, így a bálon meg tudja õt védeni. Esmeralda is készül a nagy napra, ahogy Zorro is. Nem csoda hát, hogy ismét összeakadnak.

115.
Esmeralda és Diego végre egymásra találnak. Diego megtudja, hogy Alejandrito nem Maria Ángel fia. Az álarcosbálon Tobiás összeszedi a bátorságát, és kést döf Pizarróba, éppen akkor, amikor az le akarja lõni Monterót. Tobiás elmenekül, Pizarro elvéti a lövést, és kitör a zûrzavar. Santiago elrabolja Alejandritót. A bálon színt vall Sara Kalí, és kisvártatva megjelenik Esmeralda is.

116.
A királynõ le akarja tartóztatni Monterót, ám az túszul ejti és elmenekül vele. A vendégek között kitör a zûrzavar, a bálteremben és az utcán pedig lövöldözés veszi kezdetét. Alejandro eközben elfogja Castellón herceget. Diego rájön, hogy Montero az erdei házba rejtõzködhet, de azt nem is sejti, hogy csúnya meglepetés várja a háznál…

117.
Hajtóvadászat indul Montero és Maria Ángel ellen. Az üldözõk között pedig ott van Olmos, akit Maria Ángel halottnak hisz. Olmos véletlenül talál rá a bujkálókra, de kétszer rálõnek menekülés közben. Montero és Maria Ángel váltságdíjat kérnek a királynõért és Alejandritóért. Zorro és Esmeralda késõbb megtalálja Olmost…

118.
Diego és Esmeralda Olmos irányításával eljutnak Monteróhoz. Ekkor úgy tûnik, hogy Montero gyõzedelmeskedik felettük, mert a gyermekkel fenyegeti Zorrót, aki kénytelen felfedni elõtte kilétét. Ám Diego ebbõl a csapdából is kikeveredik, és kimenti a gyermeket. Ezután megtámadja Monterót és a kíséretét, a királynõ pedig belöki a folyóba Maria Ángelt, majd õ is a vízbe veti magát…

119.
Montero és Diego a vízesésbe zuhannak. Mind a ketten túlélik, de a kannibálok földjén találják magukat. Tomás találkozik a királynõvel és sikerül is visszavinni Los Ángelesbe. Maria Ángelt azonban elkapják a kannibálok, majd Diego is megküzd velük és Monteróval is, de nem tudja visszavinni a bíróság elé…

120.
Alejandro megtudja, hogy Diego maga Zorro, majd megígéri neki, hogy nem fogja senki elõtt felfedni a titkot. Olmos nem hiszi el, hogy Maria Ángel odaveszett a vadak között, ezért kalózokat verbuvál Gerardo segítségével, hogy kutassák fel és hozzák elé. A királynõ pedig úgy dönt, hogy lemond a trónról Sara Kalí javára…

121.
Sara Kalí nem fogadja el a spanyol királyság trónját, mert fél, hogy lázadás törne ki ellene. A királynõ kitünteti Sara Kalít és Esmeraldát, majd lovaggá üti Zorrót. Tomás atya úgy véli, hogy Zorro küldetésének ezennel vége. A kalózok eközben Gerardo vezetésével a város megtámadására készülnek. Diego és Esmeralda esküvõjére bevonszolja magát Maria Ángel is.

122.
Maria Ángel a templomban akar végezni Esmeraldával és Diegóval, ám az apja a saját testével fogja fel a golyót. Olmos pedig már odakint várja egy késsel. Évek telnek el, bõségben és békében. Ám mire Alejandrito ifjúvá cseperedik, kitör a mexikói háború. Új katonai parancsnok érkezik a városba, és a népnek újra szüksége van Zorróra.

Megosztom másokkal: